LOKALPLAN NR for Røsnæs Strandpark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR for Røsnæs Strandpark"

Transkript

1 Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR for Røsnæs Strandpark

2 Indhold Lokalplan nr for Røsnæs Strandpark Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område 3 Udstykning 4 Områdets anvendelse 5 Vej- og parkeringsforhold 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 Ubebyggede arealer/beplantningsbælte 9 Grundejerforening Lokalplanens kortbilag Kortbilag 1: Matrikelkort Kortbilag 2: Situationsplan Bilag A: Deklaration tinglyst den 10. juni 1964 Bilag B: Deklaration tinglyst den 7. september oktober

3 Indledning Lokalplanens baggrund Lokalplan nr omfatter et eksisterende sommerhusområde ved Ågerup, Røsnæs Strandpark. Sommerhusområdet blev planlagt ved to deklarationer i henholdsvis 1964 og Arealerne, som blev planlagt til sommerhusområde, var bl.a. fra gården matr. nr. 2a, Ågerup by, Røsnæs. Gården blev købt af selskabet Stabilia A/S, København, (aktieselskab for administration og kapitalanlæg) som forestod planlægningen, udstykningen og det efterfølgende salg af grundene. Lokalplanområdet Lokalplanen omfatter områderne som er defineret i: deklaration angående bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. omfattende matr. nr. 2a, 2f, og 15e, Ågerup by, Røsnæs, tinglyst den 10. juni 1964, og deklaration angående bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. omfattende matr. nr. 2a, 2b, 2c, 15a og 15d, Ågerup by, Røsnæs, tinglyst den 7. september Lokalplanens indhold Røsnæs Strandpark blev planlagt som sommerhusområde, udstykket og anlagt i tresserne. Ved indførelse af lov om by- og landzoner i 1969 blev Røsnæs Strandpark ikke ændret til sommerhusområde efter bestemmelserne i lov om by- og landzoner. Sommerhusområdet Røsnæs Strandpark har således ligget som landzone siden indførelse af lov om by- og landzoner. Det har betydet, at alle bygge- og anlægsopgaver skulle have en landzonetilladelse. Med det formål, at fritage grundejerne og ansøgere i øvrigt for at søge landzonetilladelse til diverse bygge- og anlægsaktiviteter, overføres området, med Byrådets vedtagelse af denne lokalplan, til sommerhusområde. Ud over denne ændring af områdets status fra landzone til sommerhusområde, henviser lokalplanen til bestemmelserne i de to deklarationer for området. 2

4 Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan Kommuneplan I Regionplan er området udlagt som sommerhusområde. Områdets nordøstlige hjørne er udlagt som kystnærhedszone A og det øvrige område er udlagt som kystnærhedszone B. Lokalplan nr for Røsnæs Strandpark er i overensstemmelse med regionplanen. I Kommuneplan er lokalplanområdet udlagt som sommerhusområde. For område 3.9S4 er der fastsat følgende rammebestemmelser for indholdet af lokalplanlægningen: Anvendelse: Bebyggelsens art Sommerhusområde. Sommerhusbeboelse. Fritidsformål (offentligt tilgængeligt naturområde). Åben/lav bebyggelse. Bebyggelsens om- Maks. Bebyggelses% for de enkelte ejenfang og placering domme: 10. Min. Grundstørrelse: m2. Etageantal og Maks. 1 etage. Maks højde: 5 m. Højde: Friarealer: Trafikforhold: Andet: Der skal bevares arealer til offentligt tilgængeligt naturområde. Offentligheden skal sikres adgang til strandarealerne. Naturhistoriske interesser i kystområdet skal sikres. Landzonearealet overføres til sommerhusområde. Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med Kommuneplan Deklaration tinglyst Deklaration tinglyst 10. juni 1964 og deklaration tinglyst 7. sep- 10. juni 1964, og tember 1965 er begge dækkende for hver sin del af området, og deklaration tinglyst således udgør deklarationerne det samlede planlægningsmæssi- 7. september 1965 ge grundlag for områdets udvikling. Deklarationerne regulerer: Veje, byggelinier og oversigtsarealer samt vejskråninger. Parkeringspladser, friarealer og stier Bebyggelse og benyttelse. Beplantning. Grundejerforening. Påtaleret. Lokalplan tilknyttes de to deklarationer uden, at der sker ændringer i det planlægningsmæssige grundlag, ud over, at områdets status ændres fra landzone til sommerhusområde. 3

5 Deklarationerne fremgår af bilag A og B. Kystnærhedszonen Naturbeskyttelsesloven Lokalplanområdets forhold til kystnærhedszonen er uændret. Inden for lokalplanområdet er flere beskyttelser efter naturbeskyttelsesloven: Beskyttede sten- og jorddiger. Rundt langs lokalplanområdets afgrænsning mod det åbne land er der på det meste af strækningen beskyttede sten- og jorddiger. Naturbeskyttelseslovens 4. Beskyttede søer. I områdets laveste del mod nord er tre beskyttede søer uden søbeskyttelseslinie. Naturbeskyttelseslovens 3. Beskyttet strandeng. I områdets nordøstlige hjørne er en beskyttet strandeng. Naturbeskyttelseslovens 3. Beskyttet mose. Midt i områdets nordlige del er en beskyttet mose. Naturbeskyttelseslovens 3. Beskyttet overdrev. Midt i områdets nordlige del er et beskyttet overdrev. Naturbeskyttelseslovens 3. Beskyttet eng. I områdets nordvestlige hjørne er en beskyttet eng. Naturbeskyttelseslovens 3. Strandbeskyttelse. Områdets nordligste del mellem bebyggelsen og vandlinien er omfattet af en strandbeskyttelseslinie. Naturbeskyttelseslovens 15. I de beskyttede områder efter naturbeskyttelseslovens 3, 4 og 15 må tilstanden ikke ændres. 4

6 Kalundborg Kommune Lokalplan nr For Røsnæs Strandpark Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlægningslovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Et areal, der er udlagt til offentlige formål, kan af ejeren efter planlægningslovens 48 under visse forudsætninger kræves overtaget af kommunen mod erstatning. I henhold til planlægningslovens 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 5

7 Kalundborg Kommune Lokalplan nr for Røsnæs Strandpark I henhold til planlægningsloven (lov nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er: - at lokalplanområdet anvendes efter bestemmelserne i deklarationen angående bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. omfattende matr. nr. 2a, 2f, og 15e, Ågerup by, Røsnæs, tinglyst den 10. juni 1964, (bilag A) - at lokalplanområdet anvendes efter bestemmelserne i deklarationen angående bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. omfattende matr. nr. 2a, 2b, 2c, 15a og 15d, Ågerup by, Røsnæs, tinglyst den 7. september 1965 (bilag B) og - at overføre lokalplanområdet fra landzone til sommerhusområde. 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter, matr. nr. 2a, 2ab, 2ac, 2ad, 2ae, 2af, 2ag, 2ah, 2ai, 2ak, 2al, 2am, 2an, 2ao, 2ap, 2aq, 2ar, 2as, 2at, 2au, 2av, 2ax, 2ay, 2az, 2aæ, 2aø, 2ba, 2bb, 2bc, 2bd, 2be, 2bf, 2bg, 2bh, 2bi, 2bk, 2bl, 2bm, 2bn, 2bo, 2bp, 2bq, 2br, 2bs, 2bt, 2bu, 2bv, 2bx, 2by, 2bz, 2bø, 2ca, 2cb, 2cc, 2cd, 2ce, 2cf, 2cg, 2ch, 2ci, 2ck, 2cl, 2cm, 2cn, 2co, 2cp, 2cq, 2cr, 2cs, 2ct, 2cu, 2cv, 2cz, 2cæ, 2cø, 2d, 2da, 2db, 2dc, 2dd, 2de, 2df, 2dg, 2dh, 2di, 2dk, 2dl, 2dm, 2dn, 2do, 2dp, 2dq, 2dr, 2ds, 2dt, 2du, 2dv, 2dx, 2dy, 2dz, 2dæ, 2dø, 2e, 2ea, 2eb, 2ec, 2ed, 2ee, 2ef, 2eg, 2eh, 2ei, 2ek, 2el, 2em, 2en, 2eo, 2ep, 2eq, 2er, 2es, 2et, 2eu, 2ev, 2ex, 2ey, 2ez, 2eæ, 2eø, 2fa, 2fb, 2fc, 2fd, 2fe, 2ff, 2fg, 2fh, 2fi, 2fk, 2fl, 2fm, 2fn, 2fo, 2fp, 2fq, 2fr, 2fs, 2ft, 2fu, 2fv, 2fx, 2fy, 2fz, 2fæ, 2fø, 2g, 2ga, 2gb, 2gc, 2gd, 2ge, 2gf, 2gg, 2gh, 2gi, 2gk, 2gl, 2gm, 2gn, 2go, 2gp, 2gq, 2gr, 2gs, 2gt, 2gu, 2gv, 2gx, 2h, 2i, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p, 2q, 2r, 2s, 2t, 2u, 2v, 2x, 2y, 2z, 2æ, 2ø, 2aa, 15c og 7000b, Ågerup by, Røsnæs, samt alle parceller der efter den 3. november 2003 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Med Byrådets endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplanen overføres lokalplanområdet fra landzone til sommerhusområde. 3 Udstykninger 3.1 Lokalplanområdet for Røsnæs Strandpark er udstykket efter princippet vist på kortbilag Lokalplanområdet må ikke udstykkes yderligere uden Byrådets tilladelse. 6

8 4 Områdets anvendelse 4.1 Området anvendes i overensstemmelse med: - Deklaration angående bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. oprindeligt omfattende matr. nr. 2a, 2f, og 15e, Ågerup by, Røsnæs, tinglyst den 10. juni 1964 (bilag A). - Deklaration angående bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. oprindeligt omfattende matr. nr. 2a, 2b, 2c, 15a og 15d, Ågerup by, Røsnæs, tinglyst den 7. september 1965 (bilag B). 5 Vej- og parkeringsforhold 5.1 Området udformes og anvendes i overensstemmelse med: - Deklaration angående bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. oprindeligt omfattende matr. nr. 2a, 2f, og 15e, Ågerup by, Røsnæs, tinglyst den 10. juni 1964 (bilag A). - Deklaration angående bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. oprindeligt omfattende matr. nr. 2a, 2b, 2c, 15a og 15d, Ågerup by, Røsnæs, tinglyst den 7. september 1965 (bilag B). 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Området udformes og anvendes i overensstemmelse med: - Deklaration angående bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. oprindeligt omfattende matr. nr. 2a, 2f, og 15e, Ågerup by, Røsnæs, tinglyst den 10. juni 1964 (bilag A). - Deklaration angående bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. oprindeligt omfattende matr. nr. 2a, 2b, 2c, 15a og 15d, Ågerup by, Røsnæs, tinglyst den 7. september 1965 (bilag B). 6.2 Områder inden for lokalplanområdet som i regionplan er udlagt som Kystnærhedszone A, eller i gældende regionplan er udlagt som Beskyttelsesområde, må ikke udstykkes og/eller bebygges. Områder som er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3, må ikke ændre tilstand. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Bygninger skal udformes i overensstemmelse med: - Deklaration angående bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. oprindeligt omfattende matr. nr. 2a, 2f, og 15e, Ågerup by, Røsnæs, tinglyst den 10. juni 1964 (bilag A). - Deklaration angående bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. oprindeligt omfattende matr. nr. 2a, 2b, 2c, 15a og 15d, Ågerup by, Røsnæs, tinglyst den 7. september 1965 (bilag B). 7

9 Ubebyggede arealer/beplantning Ubebyggede arealerlbeplantning skal være i overensstemmelse med : - Deklaration angående bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. oprindeligt omfattende matr. nr. 2a, 2f, og 15e, Agerup by, R~snæs, tinglyst den 10. juni 1964 (bilag A). - Deklaration angående bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. oprindeligt omfattende matr. nr. 2a, 2b, 2c, 15a og 15d, Agerup by, Rasnæs, tinglyst den 7. september 1965 (bilag B). Grundejerforening Grundejerforening skal oprettes og fungere i overensstemmelse med : - Deklaration angående bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. oprindeligt omfattende matr. nr. 2a, 2f, og 15e, Agerup by, Rasnæs, tinglyst den 10. juni 1964 (bilag A). - Deklaration angående bebyggelse, benyttelse og grundejerforening m.v. oprindeligt omfattende matr. nr. 2a, 2b, 2c, 15a og 15d, Agerup by, Rasnæs, tinglyst den 7. september 1965 (bilag B). Godkendt til fremlæggelse, jf. 524 i planlægningsloven, på Kalundborg ~yråds made den 13. januar Endelig vedtaget, jf. 527 i planlægningsloven, på Kalundborg ~yråds made den. 10. august ~ornmj~inesen Borgmester ~stl~rdfarende chef

10 Kortbilag nr. 1 Matrikelkort Mål: 1:4000 Lokalplan nr a 20a 12c 2a b 25 14b 1b 10a 16b 23 2cy 2gu 2gs 2gt 2cr 2cq 2da 2cø 2cp 2cs 2db 2ch 2de 24 2gv 2cz 2cæ 2df 19 2bø 2ci 2ct 2dc 2dd 2cg 2co 2dg 2gx 2ca 2ck 2cn 2cu 2dh 2cf 2dk 2di 1a 2dq 2bz 2cb 2cl 2cv 2ce 2cm 2do 2cc 2dl 2dp 2dr 2bl 2by 2br 2bm 2cd 2dn 2bq 2dm 2ds 2bk 2bx 2bs 2bn 2du 2dt 2bv 2bi 2dx 2dv 2bp 2bo 2dy 2bu 2bt 2ea 2dæ 2dø 7000b 2a 2bg 2bh 2dz 2eb 2be 2bf 2ec 2bc 2bd 2ax 2ee 2ed 2bb 2ay 2el 2aæ 2az 2eh 2ba 2aø 2ef 2ek 2em 2au 2as 2ei 2al 2aq 2eg 2en 2ao 2at 2av 2ak 2am 2ar 2ep 2eo 2ap 2ab 2er 2eq 2o 2es 2an 2ac 2ex 2ai 2ad 2eu 2ev 2n 2ae 2x 2et 2ah 2ag 2ez 2ey 2m 2v 2af 2y 2eø 2eæ 2ff 2z 2l 2u 2fd 2fe 2æ 2fa 2fb 2fg 2k 2fc Ophavsret og copyright til teknisk grundkort tilhører Kalundborg Kommune Ophavsret og copyright til matrikelkort tilhører Kort- og Matrikelstyrelsen 2t 2ø 2i 2s 2aa 2ft 2fs 2fh 2h 2r 2fl 2fk 2fr 2fq 2g 2q 2fu 2fi 2p 2fv 2fæ 2fm 2e 2fz 2fn 2fø 2fp 2fo 2gg 2fy 2d 2gi 2gh 2fx 15c 2gk 2ga 2gf 2gb 2gl 2gc 2gm 2gn 2go 2gp 2gd 2ge 2gq 5a 2gr 5d Lokalplanens område

11 Ågerup Ågerup Ågerup Ågerup Ågerup Ågerup Ågerup Ågerup Ågerup Molevej Molevej Molevej Molevej Molevej Molevej Molevej Molevej Molevej Holmekrogen Holmekrogen Holmekrogen Holmekrogen Holmekrogen Holmekrogen Holmekrogen Holmekrogen Holmekrogen Sejerøvej Hvedevej Hvedevej Hvedevej Hvedevej Hvedevej Hvedevej Hvedevej Hvedevej Hvedevej Romsøvej Hesseløvej Kortbilag nr. 2 Situationsplan Mål: 1:4000 Lokalplan nr Ophavsret og copyright til teknisk grundkort tilhører Kalundborg Kommune Ophavsret og copyright til matrikelkort tilhører Kort- og Matrikelstyrelsen Lokalplanens område Hjelmvej Tunøvej Vejrøvej Nekseløvej Læsøvej Strandparkvej Strandparkvej Strandparkvej Strandparkvej Strandparkvej Strandparkvej Strandparkvej Strandparkvej Strandparkvej Lindholmvej Kyholmvej Hjelmvej Anholtvej Stenbovej Samsøvej Ågerupvej

12 Bilag A,POUL. HGYER tendsreisssgfarer Rorenvzmgets i-iovdvej 6, B. Tlf. : iria Deklaration angaaende Bebyggelse, Benyttelse Grunde jerforening m. v. Underskrevne Ejere af Ejendommen Hatr. Nr. 2 g, 2 f og 15 g, Aagerup By, RØsnæs Sogn, S tabilia A/S, Rosenvænge ts Hovedve j 6, deklarerer herved i Anledning af den forestaaende Udstykning af Ejendommen følgende: 1. Omraadets Navn er n R Strandpark". ~ ~ ~ ~ Veje, Bygge- 2. Den paa det vedhzftede af LandinspektØrerne linier og Over- bil Krog og Erik H. Petersen udarbejdede Kort viste sigtsareal er Vej langs Ejendommens Sydskel udlægges vederlagsfrit samt Vej- i en Bredde af 10 Meter. Arealet skal anvendes til skraaninger. en fremtidig offentlig Vej. De Øvrige paa det vedhftede Kort med gul Farve viste Veje skal udlægges som private Fællesveje i de paa Kortet angivne Bredder, efterhaanden som Ud- stykningen skrider frem. Ved alle Ve jhjørner skal foretages en 5,00 Meter HjØrneafskæring. 3 - Der maa ingen Sinde til den offentlige Vej langs Ejendommens Sydskel tilsluttes andre Adgangsveje til Sommerhusarealerne end de Veje, der er vist paa det vedhæftede Kort.

13 4. RØsnæs Sogneraad er berettiget til - saaf'rernt det skønnes nødvendigt paa Grund af Etablering af ulovlige Adgangsve j e - at kræve uigennem trzengelige Hegn mod den offentlige Vej, udført af de enkelte Lodsejere, uden Udgift for Sogneraadet, Bndvidere er Sogneraadet berettiget til, mod Retablering, at etablere de til Afvanding af den offentlige Vej fornødne Ledninger i de paa det vedh f tede Kort viste private Sommerhusve je og Fællesarealer. 5. bngdeprofiler for Ve j tilslutninger i den offentlige Ve j langs Ejendommens Sydskel skal udføres i Henhold til 'Vejreg1er"Afsnit 451, Pkt. 1, Stk. 5, udarbejdet af Mini steriek for offentlige Arbejder. 6. Paa det vedhæftede Kort er med rød Skravering indtegnet Oversigtsarealer. Paa de skraverede Arealer maa der ingen Sinde opføres Bygninger eller foretages Beplantninger eller midlertidigt eller varigt anbringes Genstande, der rager mere end een Meter op over det Plan, der dannes af de to skærende Vejbaners Midtlinier, Denne Bestemmelse gælder ikke Sne. Oversigtsarealerne bestemmes som angivet paa det vedhæftede Kort, 7 Langs samtlige paa det vedhæftede Kort med gul Farve viste Veje skal respekteres en Byggelinie paa lo Meter fra Vejmidte.

14 8, Ejerne af de til den fremtidige offentlige Vej grænsende Parceller er pligtige til uden særskil t Ulempeerstatning at taale Skraaningsanlæg - eventuelt Udfladning af mindre Skraaninger - paa Ejendommen i Forbindelse med Vejens Anlæg, ligesom de ogsaa vederlagsfrit er pligtige til at fjerne eller nedskære til lovlig HØ jde eventuelle midlertidige Beplantninger og Hegn, des eventuelt findes paa Oversigtsarealerne, jfr, det vedhftede Kort, 9. UdfØrelsen af permanente Hegn eller Beplantninger i umiddelbar Nærhed af det fremtidige Skel mod den offentlige Vej maa af Hensyn til eventuel Terrænregulering kun ske efter Sogneraadets Anvisning. lo. Parkerings- De paa det vedhæftede Kort med særlig Signatur pladser, Fri- angivne fælles Parkeringspladser, fæl1 es Arealer og arealer og Stier skal vedligeholdes af Grundederforeningen. Stier. Om denne se $ 15. Bebyggelse og Benyttelse. 11. Ejeren forpligter sig og efterfalgende Ejere af Parceller, der frastykkes Hovedejendominen, til, at Sommerhuse, der er eller bliver opført paa Parcellerne, ikke maa benyttes til Helaarsbeboelse, men kun maa anvendes til Beboelse (Batophold) i Tidsrummet 1, April til 30. September, og uden for dette ndsrum til kortvarige Ferieophold, Week-ends og lignende. Bjerne af saadanne Sommerhuse skal kunne dokumentere at have fast Helaarsbeboelse andet Sted. Disse Bestemmelser gælder ikke for Parcellerne lo0 og lol.

15 Der maa ikke paa ~arcellhr, der frastykkes Hovede j endommen, drives Erhvervsvirksomhed. Ej heller maa der drives nogen anden Virksomhed, der ved RØg, S~ØJ eller ilde Lugt kan genere de omboende eller med si t Udseende virke skammende paa NaturskØnheden. maa ej heller haves Svinehold, ligesom der ikke maa holdes HØns, Pelsdyr eller lignende. Nr. Der Kun paa de paa vedhæftede Kort viste Parceller loo og lo1 maa indrettes Butikker med tilhørende Beboelse, og paa Parcel Nr. 41 maa indrettes Cafeteri a. Naar der saaledes indrettes Butikker og Cafeteria paa de nævnte Parceller, skal Bygningernes Placering, Ud- seende og eventuel Skiltning samt Ordning af Parkeg Saavel Beboelseshuse som andre Bygninger skal med Hensyn til Udformning, Materialevalg og Farvevalg opfares, saaledes at de virker mindst muligt forstyrrende paa Na turskønheden. Bygninger paa Arealet skal opføres og placeres i Overensstsmmelse med Reglerne i Landsbyggeloven og i "Bygningsreglement for KØbs tæderne og Landet" 1961, og. iøvrigt respektere de paa det vedhæftede Kort viste Byggelinier og Oversigtsarealer. Paa hver Parcel skal reserveres Parkeringsplads til mindst 2 Automobiler. Beplantning. 14. Der maa ikke paa Parcellerne plantes Popler. Den nuværende Bevoksning paa Omraadet langs S tranden skal søges bevare t. Begrænsningen af denne Bevoksning er indtegnet med særlig Signatur pag det vedhæftede Kort.

16 Grunded er- forening. 15. Gj erne af Parceller, der frastykkes Hovede jendommen, er pligtige at være Medlem af en Grundejerforening og er underkastet denne Forenings Love og Bestemmelser, hvorhos de er pligtige gennem Foreningen i Fællesskab at del tage i Udgifter ved Anlæg og Vedligeholdelse af private Veje i Omraadet samt andre hllesudgif terc Ved Aastedsforrretning i MedfØr af Lov om Vedligeholdelse og Istandsættelse af private Veje, er Sogneraade t kun forpligtet til at indkalde Grunde jerforeningens Bestyrelse. Grundejerforeningens Tilgodehavende kan sikres ved Pant. Ejere af Parceller, der frastykkes Hovedejendommen, er forpligtede til at deltage i en fælles Renovationsordning, enten denne oprettes af Grundejerforeningen eller af Resnæs Sogneraad. Ejere af Parceller, der frastykkes Hovedejendommen, er endvidere forpligtede til at tilslutte sig et fælles Vandværk, jfr. særskilt Deklaration herom, ligesom Ejerne er forpligtede til at tilslutte sig et eventuel fremtidigt Kloaksystem, som Sundhedsmyndigheder og Sogneraadet ma&e finde fornødent, jfr. ligeledes den herom oprettede Deklaration. Ejeren af Hovedejendommen er ikke forpligtet til at være Medlem af Grundejerforeningen, og Stabilia A/S har ikke Pligt til Medlemskab af Grundejerforeningen for usolgte Parceller. Paataleret 16. Paataleret med Hensyn til $ 1-15 incl. har FtØsnæs Sogneraad. Med Hensyn til ' incl. til- kommer Paataleret endvidere Grundejeerforeningens Bestyrelse og - indtil samtlige Parceller er afhændet - tillige Stabilia A/S, Rosenvænge ts Hovedve j 6, KØbenhavn Ø., eller den, til hvem dette Selskab overdrager sin Paataleret.

17 Der tillægges RØsnæs Sogneraad Ret til at mindre Dispensationer fra ovennævnte Bestemmelser navnlig med Hensyn til byplantekniske SpØrgsmaal, saasom evt. Placering af Forretninger og lignende til Omraadets &tjening. Med Hensyn til allerede tinglys te Servitutter og Byrder henvises til Ejendommens Blad i Tingbogen. KØbenhavn, den 3 April NISTRATION 00 W IT I MedfØr af 5 4, Stk. 2, i Byggelov for KØbctzderne og Landet, Lov Nr. 246 af 10/ meddeles herved Samtykke til Tinglysning af ovenstaaende Deklaration. den 29 MAJ 1984 &+G?' A A J. NR.,EJ;/- r

18

19

20 Bilag B Deklaration angaaende Bebyggelse, Benyttelse, Grundejerforening m.v. Underskrevne Ejere af Ejendommen Matr.Nr. 2 2, 2 2, 2 5, 15 - a og 15 b, Aagerup By, R~snæs Sogn, Stabilia A/S, Rosenvængets Hovedvej- 6, K~benhavn 0., deklarerer herved i Anledning af den forestaaende Udstykning af Ejendommen falgende: Omraade t s Navn er "Rusnæs S trandpark, ide t det heromhandlede Areal inddrages under den tilgrænsende Sommerhusudstykning af samme Navn. 3je, Byggeinier og. irersigtsrealsr. De paz det vedhæftede af Landinspekt~rerne Emil Krog og Erik H. Petersen udarbejdede Kort med gul Farve viste Veje skal udlægges som private Fællesveje i de paa Kortet angivne Bredder. Ved alle Vejhjarner skal foretages en 5,oo Meter Hjwrneafskæring. Paa det vedhæftede Kort er med r ~ Skravering d indtegnet Oversigtsarealer. Paa de skraverede Arealer maa der ingen Sinde opfares Bygninger eller foretages Beplantninger eller midlertidigt eller varigt anbringges Genstande, der rager mere end een Meter op over det Plan, der dannes af de to skærende Vejbaners. Midtlinier. Denne Bestemmelse gælder ikke Sne. Oversigtsarealerne bestemmes som angivet paa det vedhæftede Kort. Jensen & Kjeldskov A,5, Kmbenhavn.

21 4. t Langs samtlige paa det vedhæftede Kort med gul Farve viste Veje skal respekteres en Byggelinie paa lo Meter fra Vejmidte. Den allerede tinglyste Strandbyggelinie skal overholdes. 5 Friarealer og Stier De paa d.et vedhaftede Kort angivne fælles Arealer skal vedligeholdes af Grundejerforeningen. Om denne se 9 lo. Bebyggelse og Benyt- telse. Ejeren forpligte7'sfg og efterfnlgende Ejere af Parceller, der fras*ykkes Hovede jendommen,. til, at Sommerhuse, der es eller bliver opfnrt paa Parcellerne, ikke maa benyttes til Helaarsbeboelse, men kun maa an- vendes til Beboelse (~ato~hold) i Tidsrummet 1. April til 30. September, og uden for det$e Tidsrum til kort- --- varige Ferieophold, Week-end~ og Lignende. Ejerne af saadanne Sommerhuse skal kunne dokumentere at have fast Helaarsbebaelse andet Sted. Der maa ikke paa Parceller, der frastykkes, Hovedejendommen, drives Erhvervsvirksomhed. Ej heller maa der drives nogen anden Virksomhed, der ved R0g, Stnj eller ilde Lugt kan genere de omboende eller med sit Udseende virke sk~mmende paa Natursk~nheden. Der rnaa ej heller haves Svinehold, ligesom der ikke maa holdes Hans, Pelsdyr eller lignende.

22 Saavel Beboelseshuse som andre Bygninger skal med Hensyn til udformning, Materialevalg og Farvevalg opfares, saaledes at de virker mindst muligt forstyr- rende paa Naturskonheden. Bygninger paa Arealet skal opfares og placeres i Overensstemmelse med Reglerne i Landsbyggeloven og i!'bygningsreglement for Kobs tæderne og Landetu 1961, og iavrigt respektere de paa vedhæftede Kort viste Byggelinier og Oversigtsarealer. Paa hver Parcel skal reserveres Parkerings2lads til mindst 2 Automobiler. Beplantning. Der maa ikke zca Par-ellcrne plates Fc:?ler. Den nuværende Bevoksning paa Omraadet langs Stranden skal sages bevaret. Begrænsningen af denne Bevoksning er indtegnet med szrlig Signatur paa det vedhæftede Kort. lo. Grundejer- forening. Ejerne af Parceller, der frastykkes Hovede j en- dommen, er pligtig at være Medlem af en Grundejer- forening eller efter Afgorelse af Stabilia A/S, at tilslutte sig Grundejerforeningen "Rasnæs Strandpark", og er underkastet Grundejerforeningens Love og Bestemmelser, hvorhos de er pligtige gennem Foreningen i Fællesskab at deltage i Udgifter ved Anlæg og Ved- ligeholdelse af private Veje i Omraadet samt andre Fællesudgif ter. Ved Aastedsforretning i Medfar af Lov om Vcd- ligeholdelse og Istandsættelse af private Veje, er Sogneraadet kun forpligtet til at indkalde Grundejer- foreningens Bestyrelse. Grundejerforeningens Tilgodeh2vende sikres ved Pant stor Kr. 200,- i hver af de paa det vedhæftede Kortbilag viste?arceller nemlig Salgsrnunrene incl.

23 Ejere af Parceller, der frastykkes Hovedejen- dommen, er forpligtede til at deltage i en fælles Renovationsordning, enten denne oprettes af Grundejer- foreningen eller af R~snas Sogneraad. Ejere af Par- celler, der frastykkes Hovedejendommen, er endvidere forpligtede til at tilslutte sig et fælles Vandværk, jfr. særskilt Deklaration herom, ligesom Ejerne er forpligtede til at tilslutte sig et eventuelt fremti- digt Kloaksystem, som Sundhedsmyndigheder og Sogne- raadet maatte finde fornadent, jfr. ligeledes den herom oprettede Deklaration. Stabilia A/S har ikke Pligt til Hedlemskab af Grundejerforeningen for usolgte Parceller. Saafremt Stabilia A/S, efter Forhandling med Grunde jerforeningen tfrasnæs Strandpark", bestemmer at Parcellerne Salgsn'slrnmer incl., skal til- slutte sig Grundejerforeningen "Rusnæs Strandpark", er det en selvfolge at det paa det ve-ftede Kortbilag viste Fællesareal skal sammensluttes med de allerede udlagte Fællesarealer m.v. under "Rrrsnæs S trandpark". Naar Fisker Hans Nielsens tinglyste eneret til Brug og Benyttelse af det paa det oprindelige Matr. Nr. 15 d (~avnen) beliggende Hus, som er vist paa Kortbilaget, samt avrige Rettigheder til at benytte Havnen, ophæves, overgaar Benyttelsen udelukkende til Grundejerforeningen.

24 Akt: Skab nr. (udfyldu J dommerkontoret) 12. Paataleret med Hensyn til incl, har Rosnæs Sogneraad. Med Hensyn til incl, tilkommer Paataleret endvidere Grundejerforeningens Bestyrelse og - indtil samtlige Parceller er afhændettillige Stabilia A/S, Rosenvængets Hovedvej 6, Kabenhavn!J., eller den, til hvem dette Selskab overdrager sin Paata1eret.M.H.t tilkommer paataleretten Grundejerforeningens Bestyrelse og indtil samtlige Parceller er solgt tillige Stabilia A/S. Der tillægges Rosnæs Sogneraad Ret til at indramme mindre Dispensationer fra ovennzamte bestemmelser, navnlig med Hensyn til byplantekniske Spargsmaal. Nærværende Deklaration begæres tinglys t paa Matr.Nr. 2 2, 2 2, 2 2, 15 a og 15 ci, Aagerup By, Rasnæs Sogn. 5 lo Stk. 3 begæres tillige lyst Pantstiftende. Med Hensyn til allerede tinglyste Servitutter og Byrder henvises til Ejendommens Blad i Tingbogen, Kobenhavn, den2&* Maj STABILIA A/S Erik Olesen I Medfnr af 5 4, Stk. 2, i Byggelov for Kubstæderne og Landet, Lov Nr. 246 af 10/ meddeles herved Satykke til Tinglysning af oven- staaende Deklaration.pA betingelse af, at der tillægges bygningsmyndigheden (amtsråde t) påtaleret med hensyn til Og 6* Holbmkamtsråd, den 2. hi Sept. H.M. Hansen fm. Jensen & Kieldskov A/S, Ksbcnhavn.

25 Paategning paa Deklaration af 24/ ang. Bebyggelse; Benytt; telse, Grunde j erforening m.v. $ 12 i den foranstaaende Deklaration suppleres med en Bes ternmelse om, at der tillægges 'Bygningsmyndigheden (Amtsraadet ) Paataleret med Hensyn til Punkt 3'og 6. benha havn, den 6. Sept STABILIA A/S._ a Erik Olesen

26

27 . Akt: Skab nr Owr~ig&are~&r: s =x). ao anyiwr d +&arealet ByqgeZinikr: floo m. fra p ~ ~ t af e si~ebröd. r ~ 6crLemmesdat ty 60n.kp ddi2hl-p~df f? dirre? d..riiypdi' udem a'ic dr Loom Vim~Skasn'p~J. Udnrb+&f i mnj f965 jer Sz'ebiZfa '% &enua?nqets &g* 6, Kö6enhaYn 0 af: LandiR+pdt&rsrne Em;/ Krog 6( Erik H. Petersen Bn~dcnensdlle' 3 Xekup7S95 1.w L Kl.(dak= \ O, G?a M. l.,, -,!

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 07.38 Januar 2017 For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

BYSKOVEN VED HVIDBJERG

BYSKOVEN VED HVIDBJERG Sdr. R ingvej Vestergade 2.00m Bredgade Sønderlandsgade 3.00m By vej Thyholm Kommune 4.0 Industrivej 2.00m Kirk es træde Ny gade 8.00m Kirkegade 7.53m Vink elv ej Barslevv ej Nørregad e J ernbanegade Frederiks

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej Juni 00 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. FOR EN BOLIGBEBYGGELSE VED TROELSTRUPVEJ Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende forhold og

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Byplanvedtægtens

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Marts 2007 Indhold Hvad er en lokalplan 2 Fremlæggelsesperiode 2 Redegørelse Lokalplanens formål og indhold 3 Formål med revision af Lokalplan nr. 48 3 Forhold

Læs mere

DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5"P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN.

DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN. DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5"P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN. DEKLARATION Undertegnede ejere af det på vedhæftede deklarations rids viste område, omfattende dele af matr. nr. 5 ap, 6 h, 7 bc og

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter

Grundejerforeningsvedtægter Grundejerforeningsvedtægter Navn og hjemsted m.m. 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Kærhavegård, Kærhavegårdvej, 9270 Klarup. Grundejerforeningens hjemsted er Kærhavegårdvej, 9270 Klarup.

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Ophævelse af bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse Forslag til temalokalplan 492-1 2016 Offentlighedsperiode Planforslaget er fremlagt i offentlig høring

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

LOKALPLAN NR. 63 SOMMERHUSOMRÅDET PILEVANG RØDVIG

LOKALPLAN NR. 63 SOMMERHUSOMRÅDET PILEVANG RØDVIG LOKALPLAN NR. 63 SOMMERHUSOMRÅDET PILEVANG RØDVIG Lokalplan nr. 63 STEVNS KOMMUNE STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 63. Lokalplan for sommerhusområdet Pilevang i Rødvig. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand

For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Skrift med grøn farve er tekst der udgår Skrift med rød farve er ny/rettet tekst Lokalplan 07.38 December 2017 For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN NR, 21.B2.1 HERNING KOMMUNE. Boligområde syd for Sunds Sø, Sunds

LOKALPLAN NR, 21.B2.1 HERNING KOMMUNE. Boligområde syd for Sunds Sø, Sunds LOKALPLAN NR, 21.B2.1 HERNING KOMMUNE Boligområde syd for Sunds Sø, Sunds Herning kommune Teknisk forvaltning HERNING KOMMUNE Lokalplan nr. 21.B2.1 for et boligområde syd for Sunds Sø, Sunds. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXXII i Herlev kommune. April 1976 I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970 ) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Byplanvedtægt 9. Pilegårds Vænge

Byplanvedtægt 9. Pilegårds Vænge Byplanvedtægt 9 Pilegårds Vænge Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT UR. 9. ISHØJ KOMMUNE. I OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Vestmotorvejens sydlige gren, Ishøj Stationsvej, Ishøj Parkvej

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

Lokalplan nr. 004 Blomsterkvarteret, Tarm by

Lokalplan nr. 004 Blomsterkvarteret, Tarm by Lokalplan nr. 004 Blomsterkvarteret, Tarm by Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 4 - FOR BLOMSTERKVARTERET Redegørelse for hvorledes lokalplanen forholder

Læs mere

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Lokalplan nr. 92 for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Marts 1996 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Indholdet i lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Efter vedtagelsen af lokalplan

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej

Lokalplan 221. Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed. Lidsøvej. Bredfjedvej Lokalplan 221 Lokalplan for sommerhusområdet Bredfjed Bredfjedvej Lidsøvej 3. december 2003 Lokalplan 221 12. september 2003 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2 Afgrænsning...2 Anvendelse...3 Udstykning...3

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op , Lokalplan nr. 42-1 Dokumentnavn:Lokalplan nr. 42-1 1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 42-1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold:...side 3 Forholdet til den øvrige planlægning:... 3 Lokalplanens retsvirkninger:...

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

For bebyggelse langs veje i dele af Spangsbjergområdet

For bebyggelse langs veje i dele af Spangsbjergområdet Lokalplan nr. 432 For bebyggelse langs veje i dele af Spangsbjergområdet 13. maj 2002 N ÊÚ Lokalplanområdet er et ældre parcelhuskvarter i Spangsbjergområdet. Området er karakteriseret af tilbagerykkede

Læs mere

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 Erhvervs- og bolig område Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Delvis ophævelse af Lokalplan 46.................................................. 4

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 9

Partiel byplanvedtægt nr. 9 Hasseris kommune Partiel byplanvedtægt nr. 9 Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende

Læs mere

Byplanvedtægt 4. For den nordlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune. med tillæg nr. 1

Byplanvedtægt 4. For den nordlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune. med tillæg nr. 1 Byplanvedtægt 4 med tillæg nr. 1 For den nordlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN NORDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lov nr. 181

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej LOKALPLAN 225 for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 225 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere