Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. marts 2008 Lokale: 3, Dronninglund Rådhus Tidspunkt:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/143 Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2007/ /144 Organisering og harmonisering af aktivitetsområdet /145 Masterplan Ældreområdet - delbeslutning /146 Godkendelse af botilbuddet StopUng /147 Økonomi i forbindelse med Rosengårdens ombygning /148 Ombygning af Risagerlund, Brønderslev /149 Godkendelse og tilsyn med private og kommunale institutioner /150 Aftalestyring /151 Navngivning af Boform på Nordens Allé, Brønderslev /152 Vejledende retningslinier til udarbejdelse af årsregnskab 2007 for private botilbud for voksne /153 Fysisk placering af Socialudvalgsmøder /154 Institutionsbesøg /155 Orientering Lukkede sager: 14/156 Orientering /157 Uddeling af legater Åbne sager: 16/158 Specialprojekt for udadreagerende voksne udviklingshæmmede uden sociale kompetencer, etablering af 2 akutpladser og genhusning

3 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side 228 Åbne sager: 01/143 Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2007/2008 J.nr.: P15/ T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien doc ÅBEN SAG SO Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget tager virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2007/2008 til efterretning. I 2007 har der blandt andet været fokus på: Fælles avis for den samlede socialpsykiatri. The News udkom og er et godt tiltag, der fortæller om, hvad der rører sig i socialpsykiatrien. Fælles temadage for brugere/beboere/personale og pårørende. Der har været to arrangementer med henholdsvis cand.merc. lektor Niels Villemoes, Hvorfor skal alting laves om og med cirkus direktør Diana Benneweis omkring emnet Hvordan mestrer man at leve hverdagen som psykisk syg og være direktør i cirkus. Kurser i rygereduktion. Der har været afholdt fælles info-møder og workshops. Der er kun ganske få, som har deltaget i et rygereduktionsforløb, og det har været på det individuelle plan. I 2008 undervises personalet med henblik på blandt andet at gå i dialog omkring emnet, når der skal laves handleplaner. Der laves også en temadag i 2008 omkring kost-krop-psyke, hvor det at ryge også bliver et emne. Bruger- og lokalråd. De to råd er skudt godt i gang og lokalrådets brugermedlemmer har været på brugerkonference omkring Hvad er livskvalitet. Ordningen evalueres inden udgangen af Fælles temadage/undervisning for personalet. Der har været en temadag omkring arbejde med værdier og skabe personlig udvikling. Intern undervisning. Med baggrund i de mange opgaver i 2007 omkring kommunalreformen, har det ikke været muligt at lave intern undervisning. Zeeland Care: Her er der startet op på undervisning i systemet Uniq Omsorg. Der er indført central visitation, som er et godt styringsredskab. I 2007 kom der en tilgang på 16 borgere, som skulle have støtte i eget hjem. Der er en tendens til, at der er en yderligere stigning i Psykiatriplanen for Region Nordjylland lægger op til, at der skal ske en styrkelse af den ambulante behandling. Det betyder, at der kommer mere pres på socialpsykiatrien, som skal yde mere bostøtte også i aften, søn- og helligdage. Etablering af en telefonrådgivning anses også for et vigtigt element i nærmiljøet.

4 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side 229 Oprettelse af muligheden for en akut overnatning af egne borgere anses også for at være relevant. Dette med henblik på at undgå indlæggelser, som alt andet lige griber mere forstyrrende ind i den enkelte borgers hverdag. For 2008 er der følgende fælles mål: Boformer. Forslag til fremtidige boformer. Pårørende Kortlægge hvilke behov der er i form af rådgivning, støtte, undervisning m.v. Projekt: Vækst i livet Mål: at udvikle et tilbud til ungepsykisk syge i alderen år, hvor socialpsykiatrien kan være med til at bygge bro til det omkringliggende samfund mv. Flytning af Det Blå Hus til andre lokaler. Implementering af Uniq Liv. Fælles temadage for brugere og personale. Fælles kursus-/temadage for personalet. Inddragelse af frivillige. Arbejde videre med de vedtagne værdier. Etablering af støttecenter i Oasen, Dronninglund. Psykiatrileder Ellen Badstue deltager under dette punkt. Bilag: Virksomhedsplan 2008 Psykiatrileder Ellen Badstue orienterede. Udvalget vil gerne inviteres til relevante temadage for brugere og personale. Orienteringen taget til efterretning.

5 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side /144 Organisering og harmonisering af aktivitetsområdet J.nr.: P21/ T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Organisering og harmonisering af aktivitetsområdet.doc ÅBEN SAG SO Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget drøfter aktivitetsområdet. Leder Benthe Kilt deltager i denne drøftelse. Endelig indstilling på området skal til høring i Ældrerådet forinden politisk beslutning. Bilag: Organisering og harmonisering af aktivitetsområdet i Brønderslev Kommune. Høring i Ældre- og Handicaprådet før stillingtagen. Leder Benthe Kilt orienterede om muligheder på aktivitersområdet og kørselsområdet i den nye kommune. Orienteringen skal danne grundlag for den sag, der snarest skal bruges til politisk beslutning på området.

6 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side /145 Masterplan Ældreområdet - delbeslutning J.nr.: P15/ T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Masterplan Ældreområdet.doc ÅBEN SAG SO Fagenheden for Sundhed, og Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget træffer beslutning om følgende delelementer af Masterplanen for ældreområdet (den øvrige del af planen fremlægges i maj/juni 2008). Der stoppes for indtag af beboere på Risagerlund straks. Aflastningspladserne i den østlige del af kommunen samles på Margrethelund i Dronninglund og aflastningspladserne på Hellevadlund i Klokkeholm og Stengårdscenteret i Hjallerup anvendes til selvindskrivningspladser. Om Tonnishave i Asaa skal ombygges eller nybygges og hvis der skal nybygges om det så skal ske på samme grund eller evt. på en anden grund i Asaa? Om Aldersro i Flauenskjold skal ombygges eller nybygges og hvis der skal nybygges om det så skal ske på samme grund eller evt. på en anden grund i Flauenskjold? Der skal ske gradvis afvikling af visitationsretten til ældreboliger. Visitationskriterierne til plejeboliger justeres. Konsekvenserne når borgerne er på en aflastningsplads og takker nej til en ledig plejebolig på Stenumgård, Aldersro og Tonnishave. Stop for indtag af beboere på Risagerlund Fagenheden tager afsæt i, at Risagerlund skal være uden beboere i ombygningsfasen. Rosengården er færdig august 2008 med 25 plejeboliger. Fagenheden skønner, at 15 af de nuværende beboere i Valdemarsgade i Brønderslev flytter til Rosengården dvs. 3 boliger fortsætter som nu, heraf beboes 1 bolig af et ægtepar. Så vil der være 10 boliger på Rosengården til genhusning. Der er 46 beboere på Risagerlund dvs. der mangler 21 genhusningspladser. Der vil være skærmet enhed med 13 beboere, der skal flytte samlet til Valdemarsgade. Overflytningen til Valdemarsgade vil påbegynde i forbindelse med tomme pladser. Der skal derfor stoppes for indtag på Risagerlund nu, men Fagenheden vurderer ikke, at det er realistisk, at beboerantallet reduceres med 21 inden august Derfor spørges beboerne på Risagerlund, om de har et ønske om en anden bolig permanent eller i ombygningsperioden, og beboerne tilbydes disse boliger i takt med, at de bliver tomme. Samling af aflastningspladserne i den østlige del af kommunen I Masterplanen for Ældreområdet er det anbefalet, at aflastningspladserne i den østlige

7 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side 232 del af kommunen samles på Margrethelund (se Masterplan - på baggrund af de politiske udmeldinger bliver placeringen ikke på en af demensafdelingerne, men på en af de øvrige afdelinger - det vil fortsat være 12 aflastningspladser) Dette iværksættes straks ved ledige boliger på Margrethelund og planlægges af Ældreområdet. I takt med at aflastningspladserne samles på Margrethelund, iværksættes selvindskrivningspladser på Hellevadlund og Stengården som anbefalet i Masterplanen for Ældreområdet. De sidste to selvindskrivningspladser anbefales fortsat placeret på Risagerlund og tages i brug efter ombygningen. Det Kommunale Tilsyn har i sin rapport anbefalet, at aflastningspladserne i den østlige del af kommunen samles, således medarbejdernes kompetencer anvendes bedst muligt til gavn for beboerne. Ombygning/nybygning af Tonnishave i Asaa På socialudvalgsmødet d. 24. oktober 2007 i forbindelse med drøftelse af Masterplanen for Ældreområdet bad udvalget om at få genvurderet projektet om ombygning/nybygning af Tonnishave herunder at få undersøgt mulighederne for en anden placering i Asaa evt. tæt ved vandet Projektet for ombygning/nybygning af Tonnishave vedlægges som bilag 1. Muligheder for anden placering i Aaså er ved at blive undersøgt og vil blive fremlagt på mødet. Projektet startes i 2009 og forløber i 2009 og Hvis der skal ombygges/nybygges på samme grund skal de 20 nye pladser på Margrethelund som forventes færdig ved udgangen af 2008 bruges som genhusningsboliger. Det vil betyde, at overflytning fra Tonnishave til Margrethelund vil ske, når boligerne på Margrethelund er færdige. Hvis der bygges på en anden grund vil de 20 nye pladser på Margrethelund kunne erstatte de manglende pladser(21), der bliver i den periode som Risagerlund skal ombygges/nybygges. Ombygning/nybygning af Aldersro i Flauenskjold herunder fremtidig placering Der skal tages stilling til, om Aldersro skal ombygges/nybygges, og om det fortsat skal være placeret i Flauenskjold herunder om det skal placeres på samme grund eller evt. anden grund i Flauenskjold. Grunden i Flauenskjold er meget lille. Muligheder for anden placering i Flauenskjold er ved at blive undersøgt og vil blive fremlagt på mødet. Forslag: Projektet startes i 2010 og forløber i 2010 og Hvis beslutningen kræver genhusning af beboerne er det vigtigt, at projektet tænkes sammen med færdiggørelsen af Tonnishave i Asaa.

8 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side 233 Gradvis afvikling af visitationsretten til ældreboliger Med den udvikling der er sket på boligmarkedet vurderer fagenheden, at der ikke er behov for, at kommunen har visitationsret til ældreboliger. Denne opgave kan varetages af boligforeningerne. Fagenheden anbefaler derfor, at visitationsretten afvikles i takt med at disse boliger bliver fraflyttet. Lovgivningen giver mulighed for at boligforeningerne udlejer boliger til ældre. På nuværende tidspunkt er der ledige ældreboliger i Grønningen, Voldgade, Præstbrovej, Gravensgade og Græsvangen. I alt 8 ledige boliger. Justering af visitationskriterier til plejeboliger I Masterplanen for Ældreområdet har Fagenheden anbefalet en stramning af visitationskriterierne til en plejebolig på baggrund af et stigende behov for plejeboliger på grund af befolkningsprognosen (problemstillingen fremlægges sammen med den øvrige del af Masterplanen i maj/juni). ventelistegaranti på 2 måneder som træder i kraft pr. 1.januar at visitationskriterierne er den faktor, der har størst betydning for behovet for antallet af plejeboliger. Fagenheden anbefaler, at visitationskriterierne straks justeres således fysisk/psykisk situation kræver megen pleje og praktisk bistand fra ældreservice eller din familie, og dit behov for hjælp er uforudsigeligt, er utryg og ængstelig for at være alene, kan ikke på forsvarlig måde tage vare på dig selv eksempelvis du forlader din bolig, kan ikke finde hjem, eller kan ikke selv tilkalde hjælp, har intet eller sparsomt netværk (gælder især ældreboliger), har en uhensigtsmæssig/upraktisk bolig (gælder især ældreboliger). Drøftelsen af visitationskriterierne genoptages i maj/juni ved fremlæggelse af den øvrige del af Masterplanen, således at der er overensstemmelse mellem visitationskriterier og antallet af plejeboliger. Der er på nuværende tidspunkt venteliste til alle plejecentre med undtagelse af Aldersro, Tonnishave og Stenumgård. Borgere på aflastningsophold Fagenheden oplever ikke sjældent problemer med, at borgere der er på aflastningsophold og står på venteliste til en plejebolig takker nej til et tilbud om en permanent plejebolig på især Stenumgård, Aldersro og Tonnishave. Fagenheden har taklet dette ved at sige at hvis borgerne takker nej til en permanent bolig mens borgeren er på et aflastningsophold, skal borgeren hjem i ventetiden på den ansøgte bolig. Dette medfører ofte stor utilfredshed hos borgere og pårørende. Især de steder der skal betales indskud.

9 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side 234 Fagenheden er nødt til at have denne praksis, hvis ikke aflastningspladserne skal sande til og fagenheden har derfor ikke mulighed for at hjemtage fx. borgere, der er færdigmeldte fra sygehuset. Fagenheden ønsker socialudvalgets opbakning til denne praksis. Konsekvenserne af ombygning/nybygning Afhængig af beslutningerne i dette oplæg kan fagenheden i en længere periode få et reduceret antal plejeboliger. Ombygning/nybygning af Risagerlund medfører, at der i perioden vil være 21 færre plejeboliger 12 aflastningspladser på Margrethelund medfører, 2 flere aflastningspladser i den østlige del af kommunen, 8 færre permanente plejeboliger på Margrethelund, 2 nye selvindskrivningspladser på Hellevadlund i stedet for 2 aflastningspladser, 2 nye selvindskrivningspladser på Stengårdscenteret i stedet for 2 aflastningspladser, 2 permanente pladser på Aldersro i stedet for 2 aflastningspladser. Hvis fagenheden i forbindelse med ombygningen/nybygningen af henholdsvis Risagerlund, Tonnishave og Aldersro får et reduceret antal plejeboliger vil det give problemer med overholdelse af ventetidsgarantien på 2 måneder som træder i kraft d. 1. januar Et øget pres på hjemmehjælpen. Sagen sendes sideløbende til høring i Ældrerådet. Deltagere under dette punkt: Ældrechef Bodil Christiansen og Visitationsleder Tina Grønbech. Der stoppes for indtag af beboere på Risagerlund straks. Aflastningspladser i den østlige del samles på Margrethelund i Dronninglund og aflastningspladserne på Hellevadlund i Klokkerholm og Stengårdscenter i Hjallerup anvendes til selvindskrivningspladser.

10 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side 235 Tonnishave nybygges. Alternative muligheder for placering undersøges til næste møde. Herunder økonomi. Mulighed for oprettelse af midlertidige pladser undersøges. Karl Emil Nielsen, Søren Erik Nielsen og Ole Jespersgaard ønsker alternativ placering bl.a. på baggrund af genhusningsproblematikken. Det besluttes at Aldersro nybygges på ny grund af et flertal bestående af Marianne Jensen, Ole Jespersgaard og Karl Emil Nielsen. Søren Erik Nielsen og Asta Skaksen ønsker ikke at tage stilling til nybygning i Flauenskjold, før det er tilkendegivet, i en brugerundersøgelse, om folk fra området ønsker at blive boende på et lokalt plejehjem. Der skal ske gradvis afvikling af visitationsretten til ældreboliger. Dette sker ved en forudgående drøftelse med Boligsekslaberne. Afvikling af alderskriteriet i visitationskriterierne. Konsekvens når borgere takker nej til en ledig bolig på Stenumgaard, Aldersro og Tonnishave efter et aflastningsophold er, at borgeren skal hjem i ventetiden. Dette godkendes.

11 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side /146 Godkendelse af botilbuddet StopUng J.nr.: P19/ T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Godkendelse af botilbuddet StopUng.doc ÅBEN SAG SO Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget principielt godkender oprettelse af botilbuddet StopUng, Præstbro med virkning pr. 1. april 2008 i henhold til lov om social service 107, stk. 2. Der er tale om en døgnbehandlingsinstitution for misbrugere. Institutionen har siden 1994 været hjemmehørende i Frederiksværk Kommune og har været godkendt og under tilsyn fra Frederiksborg Amt. StopUngs målgruppe er både stof- og alkoholmisbrugere af begge køn i aldersgruppen år, og der søges godkendelse af 15 pladser. Fysiske rammer Botilbuddet ønskes etableret i de tidligere Landbo Nord bygninger, Agertoften 8, Flauenskjold. Disse bygninger ombygges til det ændrede formål, og der indrettes 15 pladser i 2 separate afdelinger med 5 pladser til kvinder i en afdeling og 10 pladser til mænd i en anden afdeling. Herudover indrettes der en del fællesrum såsom opholdsstue, spisestue, personalerum, behandlerrum m.m. Bygningerne lejes af ejerne. Konsulent Lindy Lund deltager under dette punkt. Bilag: Ansøgning modtaget 7. februar 2008 Ideologi, arbejdsform m.m. Udkast til godkendelsesskrivelse Godkendt.

12 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side /147 Økonomi i forbindelse med Rosengårdens ombygning J.nr.: P20/ T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Økonomi i forbindelse med Rosengårdens ombygning.doc ÅBEN SAG SO Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget drøfter sag om økonomi i forbindelse med Rosengårdens ombygning, med baggrund i de notater, der vil foreligge til mødet. Efter byggemøde den 28. februar 2008 står det klart, at der trods besparelser kan forventes en overskridelse af anlægsbudgettet for Rosengården i Jerslev. Bilag: Notat fra Kommunernes Byggerevision og konsulentfirmaet Harde Larsen A/S. Firmaet Harde Larsen og Byggerevisionen indkaldes til møde med Socialudvalget den 9. april 2008.

13 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side /148 Ombygning af Risagerlund, Brønderslev J.nr.: P20/ T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Ombygning af Risagerlund, Brønderslev.doc ÅBEN SAG SO/ØK/BY Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Byrådet tager stilling til Skal kommunen ombygge Risagerlund i eget regi, med etablering af egen bygherreorganisation? Skal et boligselskab ombygge Risagerlund? I givet fald hvordan udvælges boligselskab? Byrådet besluttede, efter indstilling fra Socialudvalget, i forbindelse med Masterplandrøftelser den 30. oktober 2007 at påbegynde renovering af Risagerlund i august På det tidspunkt er Rosengårdens ombygning afsluttet og Plejecentret i Valdemarsgade kan anvendes til hel eller delvis genhusning for Risagerlund. For at komme i gang med projekteringen skal der tages stilling til: Skal Risagerlund ombygges i eget regi med kommunen som bygherre med etablering af deraf følgende bygherreorganisation? Skal Risagerlund ombygges af et boligselskab med boligselskabet som ejer af boligdelen og med kommunen som ejer eller lejer af servicearealerne? Hvis et boligselskab skal stå som bygherre, skal der tages stilling til, hvordan udvælgelsesproceduren skal være blandt interesserede boligselskaber. Når der er taget stilling til ovenstående, vil der blive søgt frigivet projekteringsbevilling m.v. Et flertal i udvalget ønsker at bygge i eget regi. Der skal ansættes byggefagligt personale hertil. Asta Skaksen ønsker der skal bygges af et boligselskab.

14 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side /149 Godkendelse og tilsyn med private og kommunale institutioner. J.nr.: P21/ T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Godkendelse og tilsyn med private og kommunale institutioner.doc ÅBEN SAG SO Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse forelægger godkendelse og tilsyn med private og kommunale institutioner til orientering, idet der snarest vil blive fremsendt sag til politisk beslutning I henhold til Servicelovens 142.5, 143 og 144 stk. 1-3 samt 149 skal kommunen indenfor socialudvalgets område godkende og føre tilsyn med opholdssteder og botilbud. Herudover foreligger der vejledning fra Socialministeriet nr. 98 af 5. december 2006 angående ministeriets nærmere regler på området. KL og Danske Regioner har som supplement netop udsendt Vejledning om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder og private botilbud. I kommunen har der indtil videre været samarbejde med Børn- og Ungeområdet omkring opgaven om godkendelse. Opgaverne har tidligere været placeret i Nordjyllands Amts Godkendelses- og Tilsynsafdeling. Fagenheden er i gang med at etablere et samarbejde med Hjørring Kommune, som har opstillet et koncept for tilsyn, der harmonerer meget med fagenhedernes syn herpå. Henning Risager, Henrik Aarup-Kristensen og afdelingslederne Marianne Mortensen og Erik Bisgaard har været til møde herom og har besluttet at aflevere oplysninger til Hjørring Kommune om institutioner på børne- og voksenområdet. Frederikshavn Kommune vil sandsynligvis også blive en del af denne aftale. Der vil blive fremsendt tilbud om nærmere indhold og pris for en sådan aftale fra Hjørring Kommune, som så vil blive forelagt til politisk behandling. Der skal ansættes personale m.v. og der forventes opstart af ordningen 1. juni På voksenområdet skal Brønderslev Kommune føre tilsyn med følgende tilbud fra handicapområdet og psykiatriområdet: Private Opholdssteder 3 (Møllebo, Møllehuset og Gaia) Dagtilbud 2 (Møllegården og Job-Team)

15 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side 240 Kommunale Botilbud 10 Dagtilbud 2 Bilag: Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børneog voksenområdet for Hjørring og Frederikshavn Kommuner Forslag til retningslinier for tilsyn med godkendte private opholdssteder og botilbud i Frederikshavn og Hjørring Kommuner Til efterretning. Sag til beslutning afventes. Indtil da varetages tilsynet af Handicapområdet og Visitationen således, at det opfylder lovgivningens krav.

16 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side /150 Aftalestyring J.nr.: A T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Aftalestyring.doc ÅBEN SAG SO Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget drøfter hvordan dialogen med de decentrale enheder skal håndteres i Økonomiudvalget besluttede i møde den 24. januar, at Projekt Aftalestyring udsættes indtil 1. kvartal Samtidig opfordres fagudvalgene til, i samarbejde med fagenhederne, at sikre en løbende dialog med de decentrale enheder, indtil et nyt koncept er vedtaget. I 2008 er fagenhederne derfor ansvarlige for at sikre og håndtere dialogen mellem de decentrale enheder og det politiske niveau. Bilag: Aftalestyring - Økonomiudvalgets afgørelse af 24. januar 2008 Varetages i tæt dialog med de decentrale enheder.

17 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side /151 Navngivning af Boform på Nordens Allé, Brønderslev J.nr.: G01/ T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Navngivning af Boform på Nordens Allé, Brønderslev.doc ÅBEN SAG SO Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget godkender, at den nye boform på Nordens Allé 72-74, Brønderslev, får navnet Nordstjernen. Der er i forvejen placeret flere sociale tilbud og skoler på Nordens Allé, i Brønderslev, hvorfor det er ønskeligt at give enheden et navn. Samtidig vil navnet give en fælles identitet. Byggeriet var oprindeligt tænkt at være stjerneformet, fordi denne form er funktionel i forhold til enhedens formål, og endelig refererer navnet til at enheden fysisk er placeret på Nordens Allé. Godkendt.

18 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side /152 Vejledende retningslinier til udarbejdelse af årsregnskab 2007 for private botilbud for voksne J.nr.: P21/ T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Vejledende retningslinier til udarbejdelse af årsregnskab 2007 for private botilbud for voksne.doc ÅBEN SAG SO Center for Økonomi foreslår, at Socialudvalget godkender vedlagte retningslinier som grundlag for udarbejdelse af de private tilbuds årsregnskaber for år Der er udarbejdet vejledende retningslinier til udarbejdelse af årsregnskab 2007 for private botilbud for voksne. Udarbejdelsen af regnskabet er en del af grundlaget for det økonomiske tilsyn, som har hjemmel i Servicelovens 142, stk. 5 (opholdssteder) og 144 (private botilbud) med yderligere konkretisering i henholdsvis Socialministeriets vejledninger og Danske Regioner og KL s vejledning. Disse vejledninger angiver i forhold til det økonomiske tilsyn de overordnede principper for kommunernes praksis med godkendelse og tilsyn med de private tilbud. For at skabe yderligere entydighed og konsistens har tidligere godkendende myndighed (Nordjyllands Amt) udarbejdet årlige retningslinier for de to områder. I et samarbejde mellem de nordjyske kommuner er disse retningslinier blevet redigeret således, at disse kan anvendes som grundlag for vurdering af årsregnskaberne for 2007 for tilbud i alle de nordjyske kommuner. Med Socialudvalgets godkendelse udstikkes de nærmere retningslinier som grundlag for udarbejdelse af de private tilbuds årsregnskaber for Lovgrundlag Servicelovens 142, stk.5, 143 og 144 samt bekendtgørelse nr. 621 af 15. juni Økonomi Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser. Bilag: Retningslinier botilbud regnskab 2007 Skabelon regnskab botilbud 2007 Godkendt.

19 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side /153 Fysisk placering af Socialudvalgsmøder J.nr.: T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Fysisk placering af Socialudvalgsmøder.doc ÅBEN SAG SO Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget drøfter den fremtidige placering af udvalgsmøderne. Direktøren for Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse, Faglig og Administrativ Support og flere af de øvrige ledere er midlertidigt flyttet til Grønnegade i Brønderslev. Derfor rejser spørgsmålet sig nu, hvor de kommende Socialudvalgsmøder skal afholdes. Et flertal har besluttet: Møderne lægges i Brønderslev så længe den midlertidige ordning/placering fungerer. Asta Skaksen og Marianne Jensen fastholder, at møderne skal være i Dronninglund, idet forvaltningen er placeret her.

20 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side /154 Institutionsbesøg J.nr.: T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Institutionsbesøg.doc ÅBEN SAG SO Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at Socialudvalget finder 2-3 datoer til institutionsbesøg. Socialudvalget mangler at besøge følgende institutioner indenfor området: Ældreområdet Elmehøj, Ø. Brønderslev Stenumgaard, Stenum Grønningen - aktivitetscenter Psykiatrien Det Blå Hus støttecenter og værested Handicapområdet A-Huset - dagtilbud Fasanvej - botilbud Markedsvej - botilbud Smalbyvej - botilbud (Aabybro) - botilbud (Brovst) - botilbud Værkstedet Karetmagervej - dagtilbud Besøgsrunde startes op 16. april kl Heldags Ældreområdet og Psykiatrien. Der spises frokost på Grønningen.

21 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side /155 Orientering T:\Sag\Socialudvalget\Sager\ \Orientering.doc ÅBEN SAG SO A. Udarbejdelse af handicappolitik Forslag til en samlet handicappolitik for Brønderslev Kommune vil nu blive udarbejdet af en gruppe, hvor alle relevante personer, foreninger og organisationer involveres. Processen igangsættes af ledergruppen i handicapområdet og en proceskonsulent fra Stabsenheden for Udvikling og Planlægning. A. Til efterretning. Lukkede sager: 14/156 Orientering 15/157 Uddeling af legater Åbne sager: 16/158 Specialprojekt for udadreagerende voksne udviklingshæmmede uden sociale kompetencer, etablering af 2 akutpladser og genhusning J.nr.: ÅBEN SAG Fagenheden Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår: At der etableres specialprojekt for 2 udadreagerende voksne uden sociale kompetencer, samt 2 akutpladser i den nuværende boenhed på Markedsvej At de 2 midlertidigt genhuses på boenheden Smalbyvej, under ombygning af Markedsvej At driften af specialprojektet afholdes indenfor eksisterende rammer At der fremsendes anlægsbudget til ombygning af Markedsvej når dette foreligger. Specialprojektet er en del af Masterplanen for Handicapområdet. I forbindelse med

22 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side 247 budgetbehandlingen for 20 blev det besluttet at behandle projektet i forbindelse med den kommende politiske behandling af Masterplanen i Socialudvalget. Projektet er et helhedstilbud og planlagt gennemført i den nuværende boform på Markedsvej 120, Brønderslev. Projektet er nu meget aktuelt og nødvendigt. I forbindelse med flytning af beboerne fra boformerne Brønderslev, Aabybro, Brovst til den nye boform på Nordens Alle i Brønderslev (påbegyndes 15. april 2008) sker der en opdeling af beboergruppen. Af nuværende 32 beboere flytter 30 til den nye boform, mens 2 beboere skal flyttes til specialprojektet. Disse 2 beboere flytter ind i to ud af tre fremtidige boliger i specialprojektet (som etableres efter SEL 108). I forbindelse med specialprojektet oprettes endvidere to akutpladser. Disse pladser er tænkt som modtagepladser for borgere indenfor målgruppen med et pludseligt opstået behov, borgere som tilflytter kommunen (og som har behov for døgntilbud), eller borgere som af anden grund har behov for forbigående alternativ bolig. Akutpladserne giver mulighed for en foreløbig placering. Akutpladserne skal anvendes til afklaring og fremtidig placering af borgere i blivende tilbud. I forbindelse med flytningen foreslås det at boformen Markedsvej renoveres. Ombygningen er endnu ikke planlagt. Der er behov for gennemgang af byggeriet af en bygningssagkyndig, i forhold til ombygningsplan. På baggrund af indstilling fra bygningssagkyndig opstilles en økonomisk ramme for ombygningen. Der er behov for en genhusning af de to beboere i hele byggeperioden. Til det formål foreslås midlertidig anvendelse af den nuværende boform på Smalbyvej i Brønderslev. Beskrivelse: Markedsvej Bygningen på Markedsvej er rummelig. Skønt der ikke her er angivet et nøjagtigt antal kvadratmeter, så har en gennemgang af bygningen (og tilsvarende bygningen på Smalbyvej) skabt baggrund for at foreslå projektet gennemført på Markedsvej. Bygningen rummer god mulighed for indretning af to lejligheder i østfløjen. Samtidig vil en sløjfning af pool, og samtidig ombygning af det lokale poolen er placeret i, rigeligt kunne rumme den tredie bolig (se bilag). De to akutpladser bør placeres i vestfløjen. Der er en naturlig skillelinie mellem køkken/alrum, og stue, hvor der kan opføres en væg med gennemgang. Der vil kunne være mulighed for samdrift/stordrift ved at etablere dør i væggen. (se bilag). Genhusning Mens planlægningen og ændringen af de bygningsmæssige rammer gennemføres er det nødvendigt at genhuse de to beboere. Denne genhusning kan bedst foregå i den nuværende boform på Smalbyvej i Brønders-

23 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side 248 lev. Bygningen er pt. beboet. Den er indrettet til formålet, og er kendt af de to aktuelle beboere. Endelig gives der ikke alternative midlertidige placeringer for specialprojektet end boformen Smalbyvej. Økonomi/Drift: Begge beboere er i dag placeret i de boformer hvor 30 af 32 skal flytte til Nordens Alle Døgntaksten er her 2.343,- Samtidig er der tilført støttemidler til opgaverne, således at der i alt er følgende midler: døgntakst: 2.343,- x 2 x 365 = ,- d støttemidler: døgntilbud ,- nuværende dagtilbud ,- I alt ,- Tidshorisont: Skitseplan for renovering af boformen Markedsvej: Udarbejdelse af ombygningsplan for specialprojekt (behov for 3 lejligheder, incl. badeværelse, fælles rum, personalefaciliteter). Hertil behov for særskilt afdeling (adgang til specialprojekt) med 2 boliger til akutte anbringelser (se bilag)... Afsluttet ca. 1. juni 08 Udarbejdelse af renoveringsbudget (herunder budgetvedtagelse). Der er endnu ikke klarhed over hvor omfattende bygningsændringerne vil være. Der er behov for en gennemgang af bygning af bygningssagkyndig i forhold til ombygningsplan... Afsluttet ca. 1. september 08 Ombygning (aflevering til indflytning) Afsluttet ca. 1. marts 09 Etablering af specialprojekt: Projektbeskrivelse (målgruppe, indhold, normering) er udarbejdet som en del af ønsker til politisk beslutning (efteråret 2007) efter masterplan for Handicapområdet. Godkendelse af budget Ansættelse af personale snarest snarest

24 Socialudvalget, 12. marts 2008 Side 249 Genhusning (Smalbyvej) 15. april/1. maj 08 Driften af specialprojektet vil blive afholdt indenfor eksisterende rammer, jfr. det tidligere driftsbudget. Udvalget ønsker at benytte bygningen på Smalbyvej indtil videre. Godkendt som indstillet, at der midlertidigt godkendes genhusning af 2 personer på boenheden Samlbyvej. Specialprojektet og ombygning af markedsvej udsættes til kommende møde.

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. marts 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:00-9:25 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. februar 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-12.35 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/11 Normering

Læs mere

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Referat

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Referat Brønderslev Kommune MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 9. september 2008 Mødelokale 120 - Rådhuset i Brønderslev kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. juni 2007 Lokale: 3, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-12.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/46 Forslag til harmonisering

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. november 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-12.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/90 Socialpsykiatrien

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. august 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08:00-15.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/59 Status på projekt i

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30

Ældrerådet. Referat. Dato: 25. august , Brønderslev Rådhus. Lokale: Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Ældrerådet Referat Dato: 25. august 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 10:00-12:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge Andersen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. januar 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/2 Puljemidler...

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 09. juni 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 11. maj 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Handicaprådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2008 Lokale: 219, Brønderslev Tidspunkt: 14.00-16.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/64 Godkendelse af referat... 73

Læs mere

Plejeboliger April 2015

Plejeboliger April 2015 Plejeboliger April 2015 HVIS DU ØNSKER AT SØGE OM EN PLEJEBOLIG/PLEJEHJEMSPLADS, SKAL DU RETTE HENVENDELSE TIL: Visitationen Telefon: 99 45 44 20 Telefontid: Mandag Fredag kl. 8-9 (visitator) samt Mandag

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 28. oktober Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Hanne Sander Jensen Bodil Christiansen Ellen Badstue Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. august 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-12:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. august 2008 Lokale: Lokale 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-12.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/203 Rosengården

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 31. oktober 2011 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:15 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. januar 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-13:20 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Ældrerådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 3. marts 2008 Lokale: Hellevadlund, Klokkerholm Tidspunkt: 09,00-12,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/100 Godkendelse af referat...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 16. januar 2008 Lokale: Lokale 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 08.30-12.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121 Dosisdispensering...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:15 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2

KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 KVALITETSSTANDARD Plejeboliger og plejehjemspladser Servicelovens 192 samt Lov om almene boliger 5, stk. 2 LOVGRUNDLAG Serviceloven: 192. Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:45 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2013 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:15 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John Heilemann

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. februar 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-14:40 Asger Deth Jensen Peter H. S. Kristensen (A) Thomas Krog (F) Jens Andersen (V) Karl Emil

Læs mere

Brønderslev Kommune. Ældrerådet. Referat. Dato: 7. maj 2007. Lokale: Kornumgaard, Brønderslev. Tidspunkt: 9.00-11.10

Brønderslev Kommune. Ældrerådet. Referat. Dato: 7. maj 2007. Lokale: Kornumgaard, Brønderslev. Tidspunkt: 9.00-11.10 Brønderslev Kommune Ældrerådet Referat Dato: 7. maj 2007 Lokale: Kornumgaard, Brønderslev Tidspunkt: 9.00-11.10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/27 Godkendelse af referat... 24 02/28 Masterplanen

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 27-08-2002 Mødedato: 27-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.20 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Erik Janum, Chris Sørensen, Jørn Larsen # 256482/28-08-2002

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2012 Lokale: 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-14:35 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 19. september 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 08.00-10.50 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/69 Endelig rammeaftale

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 08. august 2011 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:15 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 200 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 044. Orientering fra formanden 7 045. Orientering fra forvaltningschefen 8 046. Budget 2010-2013 047.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 21. september 2010/mk Ud - og ombygning på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2010-2022 Indledning...1 Udfordringer på Ældreområdet 2010-2021...1 Den demografiske udvikling i Rudersdal Kommune... 1 Renovering

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse & Sundhed og Omsorg Dato 20. april 2017 1. Resume Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2.

Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. Afløsning, aflastning og midlertidigt ophold Hvad er ydelsens 84 i Lov om Social Service, stk. 1 og 2. lovgrundlag? Hvilke behov Behov for hjælp og støtte til pårørende, der dækker ydelsen? trænger til

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. juni 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:30-15:00 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra: Vedrørende: Opsamling på høringssvar Sagsnavn: Boligplan for voksenbotilbud på handicapområdet (11/003049) Sagsnummer: 27.45.00-P22-1-11 Skrevet af: Carl Eric Blach Overgaard E-mail: Carl.Eric.Blach.Overgaard@randers.dk

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde 1 of 5 Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sektorplanen for ældre og sundhedsområdet er omsat i et vedtaget principprogram, der som overordnet

Læs mere

Møde 21. juni 2010 kl. 16:00 i Mødelokale 1

Møde 21. juni 2010 kl. 16:00 i Mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 21. juni 2010 kl. 16:00 i Mødelokale 1 Afbud: Grethe Hestbech, Ellen Riber Povlsen John Christoffersen ankom ved punkt 42 Pkt. Tekst Side 36 Godkendelse af referat fra den 17.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2008 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-16:00 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2010 Lokale: 220 Tidspunkt: Kl. 14:45-17:00 Eskild Slot Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 15:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 15:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 05.03.2009 kl. 15:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 194. Sager og skrivelser til orientering... 3

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

601 Ældre/handicappede

601 Ældre/handicappede 601 Ældre og handicappede 601 Ældre/handicappede OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/27 Status

Læs mere

Byrådet. Beslutningsprotokol

Byrådet. Beslutningsprotokol Byrådet Beslutningsprotokol Dato: 20. januar 2009 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Hans Christian Holst (V) Jens

Læs mere

Bilag 1a: MED-organisationen

Bilag 1a: MED-organisationen Bilag 1a: MED-organisationen Redaktionelle ændringer godkendt af Hoved MED den 8. september 2016 Ledelses- og medarbejderrepræsentationen (antal er op til) Hoved MED Formand: Kommunaldirektøren Direktør

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. november 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-18:15 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016 Side 1 af 24 25.000.000 20.000.000 Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 15.000.000 10.000.000 Den månedlige betaling til Region Nordjylland for Hjørring Kommunes brug af

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.00-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/280 Styrelsesvedtægt

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol

Forsyningsudvalget. Beslutningsprotokol Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Kraftvarmeværket Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Jens Fjendbo Jensen, Formand (V) Uffe Sørensen (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Martin

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat Brønderslev Kommune Handicaprådet Referat Dato: 6. november 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 14.00-16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/38 Godkendelse af referat... 41 02/39

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2

Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 Forslag til strategi for kommende plejeboligstruktur i Skanderborg Kommune. Version 2 - som følge af udarbejdet plejeboligkapacitetsanalyse. Indhold 1. Indledning.... 3 2. Værdier bag forslag til strategi

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup #split# Referat Styringsdialogmøde mellem Boligforeningen PM og Brønderslev Kommune Side: 1 Journalnr.: 27.42.00-G01-1-14 Mødedato : 29-09-2014 Deltagere : Fra Boligforeningen PM: Forretningsfører Anna

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 28. november 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:30-11:45 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Dagsorden Udvalget for Voksenservice Møde nr.: 11. Mødedato: 07.10.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 VOK Genoptagelse - Konkurrenceudsættelse af hjælpemiddelområdet

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 01. februar 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-12:30 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-17:10 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere