Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen"

Transkript

1 Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen,

2 Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet. Kendt og robust teknologi frem for den nyeste og eksperimenterende teknologi at identificere de bedste teknologier som opfylder behovet og giver bedst effekt for indsatsen.

3 Velfærdsteknologi? #2 Teknologi i balance: Business casen indeholder en vurdering af teknologien ud fra borgerens, medarbejderens og kommunens synsvinkel. Nøgleordene er: Borgerens livskvalitet og selvhjulpenhed, arbejdsmiljø, og effekt af investeringen/indsatsen. Borger Ønske scenariet er en trekant i balance Kommunen Medarbejder

4 Et eksempel: Intelligente bleer Borger Borger Medarbejder Kommune Kommune Medarbejder Plus En glad borger Toilet i stedet for ble Fra stor ble til mindre ble Hindre lækager Undgår våd ble Færre urinvejs infektioner Bedre søvn Den rigtige ble størrelse Minus Rytmeskift Kan virke forstyrrende Opfattes som overvågning Plus Bedre pleje Mere arbejdsglæde Undgår konflikter ved vagtskifte Mindre frustration over pleje som ikke lykkes Færre bundskifter Færre tøj skift Minus Rytme ændres Et nyt system Systemet styrer medarbejder Plus Mere velfærd og bedre service for færre pengene Tilfredse medarbejdere Glade borgere Nytænkning Færre udgifter til bleer Mindre plejetid (Økonomisk business case udarbejdes på basis af resultater fra pilotprojekt)?? Minus

5 Hvor er vi? Afsluttede projekter Formål Skabe tryghed, struktur og selvstændighed for borgere indenfor Interaktiv kalender funktion primært handicap og psykiatriområdet GPS til demens ramte Øget livskvalitet, mulighed for at fastholde aktiviteter udenfor hjemmet, samt at udskyde tidspunktet for flytning til plejehjem Videotolkning Nedbringe udgiften til tolkning med ca. 40%, samt større brugertilfredshed hos såvel borgere som medarbejdere. Videokonference med områdets sygehuse Reducere behovet for visitators kørsel Vedligeholdelsestræning Styrke funktionsniveauet hos borgere som ikke benytter trænings hjemme (hverdagsrehab.) tilbuddene i aktivitetscentrene Status 14 MoBiDO licenser indkøbt og i drift 40 GPS'er indkøbt og i drift Fuldt implementeret i Integration og Jobcenter. Stadig fokus på større udbredelse. Videokonference facilitet er etableret -men opstarten går langsomt Undervisning af medarbejdere gennemført WII - på aktivitetscentrene At gøre træning sjov Er implementeret Robotstøvsugere og gulvvaskere Hjælpemidler til demensramte Elektroniske låse Forflytninger Løftepude ELK El-cyler i hjemmeplejen Interaktive tavler Automatisere rengøring af fællesarealer på 4 plejecentre som ikke er omfattet af udbud på rengøringsopgaven Skabe størretryghed for demensramte - angstdæmpe - give hvile - give personalet redskaber som kan afhjælpe Skabe større tryghed hos borgerne, der har været flere indbrud hos borgere med de eksisterende nøglebokse Kombinere bedre kvalitet i forflytninger og samtidigt reducere resourcebehovet til 2. hjælper. Hjælpe faldne borgere sikkert og skånsomt op uden at medarbejderne belastes At aflaste medarbejdere i hjemmeplejen som har svært ved at klare en cykelrute, samt reducere behovet for hjemmepleje biler Skabe grundlag for at den enkelte medarbejder medindrages i ruteplanlægningen. Sikre ruteoptimering. Er implementeret - fokus på området fastholdes Flere hjælpemidler implementeret - stadig fokus på test af nye hjælpemidler Implementering er i fuld gang, og forventes afsluttet med udgangen af 2014 Implementeret Implementeret 15 cykler indkøbt og i drift Implementeret

6 Hvor er vi? Aktive projekter Det pengeløse plejecenter Intelligente bleer Intelligente toiletter til borgere i eget hjem Telemedicin - Den digitale landevej Instruktion i forbindelse med hverdagsrehabilitering E-learning medicinhåndtering Tidlig opsporing af sygdomsudvikling Videokonference i nattevagten Velfærdsteknologi i Lundtoft Plejecenter Formål Status Skabe større sikkerhed omkring beboernes betalinger for indkøb, Pilotprojekt startet på Blomsterengen og fodpleje, frisør etc. Undgå at personalet håndterer borgernes Enghaven. Slut september 2014 penge Sikre korrekt kortlægning af inkontinentes behov for toiletbesøg og Pilotprojekt startet på Åparken og Birkely. Slut bleskift - herved øges livskvaliteten november Hjælpe borgere til mere selvhjulpenhed i forbindelse med toilet Projektet går trægt. Ny fokus via kortlægning af besøg relevante borgere. VK deltager i 2 arbejdsgrupper: Med hjælp fra At udvikle en fælles platform for telemedicin i region Syddanmark. mit hjem samt Apps til understøttelse af Next step Citizen er involveret. handicappede At støtte borgere og involvere pårørende i træning af hverdags aktiviteter. Samarbejde med Esbjerg og Kbh. kommune samt Welfare denmark Udvikle medarbejdernes kompetancer iht. medicinhåndtering. Reducere utilsigtede hændelser på medicinområdet. At skabe grundlag for tidlig opsporing af sygdom og/eller funktionstab. Bedre livskvalitet og reducere behov for hjælp. Styrke samarbejdet mellem plejecentrene. Sikre fleksibel planlægning og optimering. Video konf. på chef niveau. Sikre at det nye plejecenter Lundtoft er tidssvarende og fremtidsikret med relevant velfærsteknologi som skaber den bedste selvhjulpenhed for beoerne, og optimerer arbejdsmiljøet og resourceforbruget. Første prototype af ADL-biblioteker testes pt. Er under tilpasning og implementering. Slut 2. kvartal Slut 2. kvartal Afventer godkendelse. Kortlægning af relevante tekniologier er startet

7 Hvor er vi? Potentielle projekter Påmindelse om at tage medicin og pilledispensor Robotter Spiserobotter Digital individuel Træning Kommunikations platform mellem borgere, pårørende og personale Video kommunikation mellem kommune og borger Formål Hjælpe borgere til helt eller delvis selv at kunne tage doseret medicin. Vurderes til at kunne realisere en væsentlig reduktion i tidsforbruget til medicinhåndtering Afdække hvilke muligheder robotter indeholder ift. vores prioriteter/behov. Hjælpe til større selvhjulpenhed ved spisning. 2 spiserobotter afprøves pt. på Bøgely. Skabe øget motivation for træning, hvor der gives umiddelbar feedback på korrekt udførsel af øvelse. Udvikling af træning over tid registreres. Firma: DigiCorpus Skaber selvhjulpenhed og sikrer kommunikation mellem borgere, pårørende og personale. Reducering af omsorgstid. Sikre kommunikation og skabe tryghed for borgere i eget hjem. Reducere køretid. Status Næste skridt: Kontakt med andre kommuner for indhentning af erfaringer Indkøb af RoboCat til demensplejen Ingen planlagte aktiviteter Ingen planlagte aktiviteter. Indledende teknologi undersøgelse startet. Kan være en del af før nævnte kommunikations platform

8 Summering Vi tænker fremadrettet og langsigtet. Ofte satser vi på kendt teknologi, men vi tager også chancer med nye teknologier, når vi kan se et potentiale. Velfærdsteknologi har bidraget til, og vil i stigende grad bidrage til, at vi inden for de givne rammer og vilkår, og den udfordrende demografiske udvikling, kan overholde budgettet, og samtidigt højne livskvaliteten, øget selvhjulpenheden og hindre funktionstab hos borgerne. Med hensyntagen til teknologi i balance, fokuserer vi på velfærdsteknologi som: Øger selvhjupenheden og højner livskvaliteten(ex. MoBiDo, hjælpemidler til demente, det pengeløse plejecenter) Virker forebyggende og langsigtet(ex. GPS er til demente, hverdags-rehabilitering, tidlig opsporing) Sparer ressourcer (ex. forflytninger, videotolkning, pilledispensere, intelligente bleer) Bedrer arbejdsmiljøet (ex. løftepude ELK, el-cykler, interaktive tavler)

Kortlægning af velfærdsteknologiske initiativer i kommunalt regi

Kortlægning af velfærdsteknologiske initiativer i kommunalt regi NOTAT VELFÆRDSTEKNOLOGI RÅDHUSPASSAGEN 3 6600 VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Kortlægning af velfærdsteknologiske initiativer i kommunalt regi 0. BAGGRUND Af kommissoriet for styregruppen til udarbejdelse

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt

1,5 2,4 2,4 50.52.T3. Plejecenter Lindehaven omdannes til rehabiliteringscenter 50.52.T4. Udviklingsstrategi for fremtidens ældreområde I alt Oversigt over spareforslag på ÆLDREOMRÅDET Besparelse i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Temaer: 50.52.T1. Velfærdsteknologi på ældre og handicapområdet 0,3 0,3 1,0 1,0 50.52.T2. Fremtidige eff.potentialer

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014 Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering BioMed konference 12. juni 2014 Agenda Hjørrings kommunes tilgang til velfærdsteknologi Casen intelligent medicinhåndtering Hvis velfærdsteknologi er

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere

AKTIV & TRYG HELE LIVET

AKTIV & TRYG HELE LIVET 7 AKTIV & TRYG HELE LIVET Statusrapport 2012 for reformprogrammet Aktiv & Tryg Hele Livet 2011-2015 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN FEBRUAR 2012 Statusrapport Aktiv & Tryg Læsevejledning Statusrapporten

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

STATUSMÅLING, JUNI 2015. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi STATUSMÅLING, JUNI 2015 Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Forord De fleste borgere ønsker at bestemme over eget liv. At gøre de ting de ønsker, når de ønsker det, uden at

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 Forord I Danmark forventes der indenfor de næste 15 år en demografisk udvikling med mange flere ældre borgere og heraf pres på

Læs mere

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28 Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases 1 28 Indholdsfortegnelse Digital Post II...3 Digital kørselsgodtgørelse...5 Effektive møder...7 Analyse af HR- og lønarbejdsgange...9

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Socialudvalget Kort fortalt!

Socialudvalget Kort fortalt! Socialudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Socialområdet I 2013 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv med henblik på, at gøre

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Velfærdsteknologi i SSB - nye veje i praksis

Velfærdsteknologi i SSB - nye veje i praksis Velfærdsteknologi i SSB - nye veje i praksis Idékatalog med forslag til nye velfærdsteknologiske løsninger, samt indeholdende opmærksomhedspunkter til det videre arbejde med velfærdsteknologi, i SSB Udarbejdet

Læs mere

Velfærdsteknologi i Danmark. Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune

Velfærdsteknologi i Danmark. Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune Velfærdsteknologi i Danmark Udarbejdet af udviklingspartnerskabet i Gribskov Kommune Desk Research Velfærdsteknologi Denne undersøgelse, er lavet af udviklingspartnerskabet på Sundhedsområdet i Gribskov

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Fagcenter myndighed og pleje strategiplan 2013- Vision:

Fagcenter myndighed og pleje strategiplan 2013- Vision: Fagcenter myndighed og pleje strategiplan 2013- Vision: Borgere i Odsherred er sunde og aktive. Vi tager ansvar for os selv og vores familie. Vi deltager i lokalsamfundet uanset alder, ressourcer og geografi.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.

Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen. Smarthometeknologi Rapporten er udarbejdet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk April 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Præsentation BEHOVSUNDERSØGELSE. På Rehabiliteringscenter IBØ og Aktivitetscenter Østerbro. Ved IS IT A BIRD 12 maj 2014 Line Groes line@isitabird.

Præsentation BEHOVSUNDERSØGELSE. På Rehabiliteringscenter IBØ og Aktivitetscenter Østerbro. Ved IS IT A BIRD 12 maj 2014 Line Groes line@isitabird. Præsentation BEHOVSUNDERSØGELSE På Rehabiliteringscenter IBØ og Aktivitetscenter Østerbro Ved IS IT A BIRD 12 maj 2014 Line Groes line@isitabird.dk Living Lab Rehab Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i

Læs mere

Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank

Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank Aftale mellem Område Nord og sundheds- og omsorgschef Inge Bank 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef

Læs mere