Rapport Helbredskontrol ved natarbejde. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. november 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport Helbredskontrol ved natarbejde. OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. november 2010"

Transkript

1 Rapport Helbredskontrol ved natarbejde OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus november 2010 Udarbejdet af Anne Wiuff Raun Arbejdsmiljøkonsulent Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Sdr. Boulevard 29, indgang 112, 9. sal 5000 Odense C

2 Indholdsfortegnelse 1. Hovedkonklusion Indledning Metode Helbredskontrol ved natarbejde Ansættelsesforhold Helbred Kost Motion Søvn Powernapping Graviditet Indstilling til natarbejde Konklusion og opfølgning Kildehenvisning Bilag Bilag 1: Kroniske lidelser Bilag 2: Symptomer relateret til natarbejde Side 2

3 1. Hovedkonklusion Kun et lille antal ansatte har valgt at svare på skemaer og vælge helbredssamtaler efterfølgende i helbredskontrol ved natarbejde. Alligevel er der dukket problemstillinger op af arbejdsmiljømæssig karakter, som kan være med til at forbedre forholdene for flere med natarbejde, hvis der tages handling på dem: Arbejdstidstilrettelæggelse Powernapping Fastlagte skriftlige handleplaner, hvor to afsnit deles om en person til plejen Dialog på personalemøder med fokus på kost, søvn og motion under natarbejde Mulighed for at kunne deltage i møder, undervisning og sociale arrangementer ved natarbejde Fokus på individuel APV til gravide med natarbejde Overveje supervision/mentorordning for ansatte med natarbejde Øge fokus på muligheden for helbredskontrol ved natarbejde 2. Indledning I følge et EU- direktiv 93/104/ EF af 23. november 1993, fulgt op af en dansk lov om gennemførelse af dele af arbejdsdirektivet af lov nr. 248 af 8. maj 2002 skal der tilbydes helbredskontrol til natarbejdere med mindst 300 timer natarbejde årligt, eller hvis mindst 3 timer af den daglige arbejdstid ligger om natten, mellem kl Siden begyndelsen af 2007 har det tidligere Sygehus Fyn haft et tilbud om helbredskontrol ved natarbejde. I forbindelse med fusionen af Odense Universitets Hospital og Sygehus Fyn besluttede Fælles MEDUdvalget (FMU) for OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus (OUH) i efteråret 2008, at tilbuddet om helbredskontrol ved natarbejde skulle omfatte samtlige ansatte (både nyansatte og allerede ansatte) på OUH. EU-direktivet er ikke en egentlig helbredsundersøgelse af natarbejdere. Formålet er at sætte fokus på de arbejdsmiljømæssige vilkår for natarbejde og at bringe natarbejde til dialog, så man på sigt kan forbedre forholdene arbejdsmiljømæssigt og tilstræbe at forebygge helbredsgener og sygdomme hos den enkelte natarbejder. Helbredssamtalen er tænkt som en mulighed for den enkelte natarbejder til at få sat en tankerække i gang med hensyn til selv at være aktiv med at ændre forhold ved natarbejdet, så det giver mindre eller intet ubehag. Siden maj 2009 har helbredskontrol ved natarbejde været en permanent ordning på OUH. Dette er den første rapport, hvorfor der ikke er materiale fra tidligere at sammenligne resultaterne med. 3. Metode Materialet til helbredskontrol ved natarbejde er godkendt i FMU. Arbejdstilsynet blev i henhold til lovkrav informeret om, hvordan helbredskontrollerne ville blive gennemført, og havde ingen bemærkninger. Helbredskontrol ved natarbejde er et frivilligt tilbud for alle ansatte med natarbejde, der er omfattet af EU s kriterier for natarbejde. Alle ansatte har mulighed for at besvare et elektronisk spørgeskema via intranettet Ved afslutningen af besvarelsen kan den ansatte ønske en opfølgende helbredssamtale. Helbredssamtalen tager udgangspunkt i besvarelsen af skemaet. Side 3

4 Ønskes en helbredssamtale, kontaktes den ansatte og tidspunkt for helbredssamtale planlægges. Helbredssamtalerne er planlagt til at vare ca. 1-1½ time og afholdes et neutralt sted, hvor helbredssamtalen kan gennemføres uden afbrydelser. Helbredssamtalens indhold er: Råd og vejledning til at have natarbejde Tips og facts til hvad den enkelte natarbejder selv vil kunne gøre i forhold til det at skulle arbejde på skæve tidspunkter Dialog omkring egne muligheder for aktivt at kunne eventuelt forbedre egne vilkår ved natarbejde. Alle oplysninger i denne rapport er samlet gennem den skriftlige besvarelse af spørgeskemaerne og helbredssamtalerne og er behandlet fortroligt for at undgå genkendelse. Helbredskontrol ved natarbejde vægter det arbejdsmiljømæssige, da det forventes på sigt at komme flest mulige ansatte til gode. Kommer der ved helbredssamtalen helbredsmæssige problemstillinger frem, kan den ansatte opfordres til: At få målt sit blodtryk i forbindelse med helbredssamtalen. At søge egen læge, hvis den ansatte føler sig dårlig fysisk, så der kan iværksættes undersøgelse og eventuel behandling. At tale/have dialog med egen leder om mulighed for at tilrettelægge natarbejdet anderledes, få medindflydelse på planlægningen i perioderne med natarbejde. Eventuelt undgå at have natarbejde ved store gener. Er der under helbredssamtalen noget, der tyder på, at natarbejde er betydeligt belastende for den ansattes helbred, er det muligt at henvise til Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling. Den ansatte skal give accept til dette. 4. Helbredskontrol ved natarbejde Der er udarbejdet to pjecer vedrørende helbredskontrol ved natarbejde. Den ene indeholder informationer til ledere og den anden indeholder informationer til medarbejdere med natarbejde (pjecer vedlægges til FMU behandlingen). Medio maj 2009 blev der sendt brev vedlagt de 2 forskellige pjecer vedrørende helbredskontrol ved natarbejde til alle afdelingsledelser med opfordring om, at tilbuddet blev bragt videre via deres Lokale MED- Udvalg og ud i afsnittene. Endvidere blev det annonceret som forsidenyt på OUH s intranet. Der er efterfølgende orienteret om tilbuddet via nyhedsbrev fra Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø og på OUH s intranet flere gange. Tilbuddet er permanent. Fra midten af maj 2009 og frem til d. 31. august 2010 har 137 besvaret skemaet. 182 skemaer har været åbnet og er ikke besvaret. Side 4

5 Figur 1: Fordeling af besvarelser ønsker ikke samtale antal samtaler ikke ansat i organisationen aftale om samtale mangler nyt job 65 ved ikke om samtale ønskes 14 af de ønskede samtaler, har været problematiske at planlægge. Årsag: Ingen svar på telefonopkald og mail trods flere henvendelser. Vagter er lavet om flere gange, så aftaler er aflyst. 5 har på grund af deres gener i relation til besvarelsen af skemaet fået andet arbejde, hvor de er blevet fri for natarbejde og efterfølgende er de frafaldet ønsket om samtale. 6 fra Psykiatrien har besvaret skemaer, da de har kunnet komme på intranettet. De er ikke ansat i regi af OUH og er derfra blevet afvist. Figur 2: Besvarelser har været fordelt på følgende afdelinger: 1 Afd. A Afd. B Afd. C Afd. D(O) afd. D (S) Afd. G (O) Afd. H Afd. I Afd. K (S) Afd. L Afd. M (O) Afd. M (S) Afd. N Afd. O (O) Afd. P Afd. R Afd. T Afd. U Afd. V Afd. X Afd. Y Afd. Z AMA Brugerservice/Information Fødegang (O) KIA Side 5

6 Besvarelser er kommet fra 26 afdelinger siden maj I samme periode er der ikke mange afdelinger i Svendborg, der har benyttet tilbuddet. I perioden januar 2007 og frem til februar 2008 blev der gennemført helbredskontrol ved natarbejde på det tidligere Sygehus Fyn, hvor der var 142 besvarelser og 57 samtaler. 2 ansatte fra Svendborg har benyttet muligheden for opfølgning på deres tidligere helbredssamtale. Figur 3: Fordeling efter stilling(alle besvarelser) Stilling ukendt Sygeplejersker Social-og sundhedsass. Sygehjælpere Lægesekretærer Læger Receptionister Jordemødre Bioanalytikere Der har været flest besvarelser indenfor plejen, som også er det største område. 4.1 Ansættelsesforhold Figur 4: Ansat antal timer pr uge <20 timer timer timer timer timer 41 Hovedparten af medarbejderne har ansættelse 33-37timer/uge. Ved helbredssamtalerne gav fuldtidsansatte medarbejdere ofte udtryk for at have svært ved at klare skiftene fra dag til nat og omvendt. De fuldtidsansatte gav udtryk for at mangle fridage. Især hvis hver vagtperiode var 2-4 nætter. Mange ansatte med natarbejde har mellem 6-9 nattevagter fordelt over 4 uger. Det giver ikke mulighed for optimale vilkår ved skift af vagttyper til at kunne holde tilstrækkelig fri. Nogle afsnit vælger at Side 6

7 have et rul fordelt over 8-16 uger. Det giver en anderledes mulighed for at placere natarbejdet, men det ændrer ikke problematikken med, om der er fridage nok. Der er fortsat afsnit, der planlægger dagarbejde efter en sovedag. Det er kun få, der synes det er i orden, da mange ansatte ikke når at omstille sig efter natarbejdet, men føler sig som zombier flere dage efter afslutning af natarbejde perioden. Deltidsansatte med natarbejde har flere fridage at kunne placere i forbindelse med natarbejde. Nogle ansatte oplever dog, at deres natarbejde er placeret meget samlet med kun få fridage imellem efterfulgt af lange fri perioder. Det opleves som meget belastende, da det varer flere dage at komme over natarbejdet. Mange ansatte med natarbejde føler et behov for at møde i dagvagt før en nattevagt(vil gerne kende patienterne). Ofte kan de ikke gå hjem før kl. 15. Det kan give gener, da det kan være svært både at koble fra, hvile og tage hensyn til familien før nattevagten starter Mange ansatte har også en længere transporttid begge veje. Figur 5: Hvilken vagttype har du? 9% 18% 31% fast nattevagt 2-holdsskift 3-holdsskift Andet 42% En stor del af natarbejderne har valgt at have 2-holdsskift eller fast natarbejde. Andet dækker bl.a. tilkaldevagt. Mange ansatte starter med 3-holdsskift, men efter en periode finder de ud af, at det er mindre belastende at arbejde i 2-holdsskift. Der er stadig ansatte, som foretrækker at have fast natarbejde. I enkelte afsnit kan den ansatte selv være medstemmende om, hvornår nattevagter skal placeres, så familielivet kan hænge bedre sammen. Ved medbestemmelse trives de faste nattevagter utroligt godt med natarbejde og angiver også at være hurtige til at omstille sig på fridagene. Side 7

8 Figur 6: Har du tilkaldevagt om natten? 9 ja nej 124 Tilbuddet om helbredskontrol gælder også personale med tilkaldevagt. Umiddelbart har kun få med tilkaldevagt besvaret spørgeskemaet. Kun en enkelt har valgt at have helbredssamtale. Figur 7: Hvor lang er nattevagten på din arbejdsplads?(gerne flere svar) ,5-8 time 8,25-8,5 time 11,5-12 time andet De fleste ansatte har nattevagt mellem 7,5 timer til 8,5 timer. Enkelte har valgt 12 timers vagter. De lange vagter er attraktive for de ansatte, der ønsker flere fridage, men økonomisk har behov for en fuldtidsansættelse. Men nogle føler, at de kun går på arbejde og sover de weekender, hvor de har 12-timers vagter. Guleroden til at fortsætte er de ekstra fridage, de opnår ved at arbejde koncentreret. Ved vagtlængder på 12 timer gav de ansatte udtryk for stort behov for at kunne powernappe. Figur 8: Indflydelse på planlægning af egne vagter 1% 34% 65% ja nej ikke besvaret Side 8

9 Mange af natarbejderne er tilknyttet afsnit, hvor den enkelte medarbejder er med til at tilrettelægge sin arbejdsperiode. De gav udtryk for at have større accept af natarbejde, når de var medbestemmende om placeringen af nattevagterne. Ansatte i fast natarbejde(selvvalgt af familiehensyn, eget ønske eller andre årsager) syntes også, at natarbejde var i orden for deres vedkommende. Cirka halvdelen af de medarbejdere, der havde helbredssamtale og var i fast natarbejde, havde selv valgt, hvordan deres nattevagter skal placeres på vagtplanen. I mange afsnit har de ansatte medindflydelse på planlægning af deres arbejdstider og dermed også på natarbejdet. Ansatte med den mulighed angiver generelt, at de trives bedre med natarbejde i forhold til tidligere, hvor de ikke var medbestemmende om vagtplanlægningen. I afsnit, hvor en stor del af aften/natarbejde er med fast personale, gav de ansatte udtryk for problemer med, at de øvrige ansatte ikke begreb, hvad der skete uden for ens faste arbejdstid. Derved følte nogle natarbejdere, at der var manglende respekt om det arbejde, man udførte. Dagpersonalet kom bl.a. med udtalelser om, at der var god tid om natten til at klare arbejdsopgaver, man ikke nåede om dagen. Det har stor betydning, at alle kender hinandens arbejdsgange over hele døgnet. I relation til at være på natarbejde har enkelte afsnit bemanding af én ansat med mulighed for at få hjælp fra et naboafsnit. Det kom frem ved samtalerne, at nogle ansatte føler sig alene trods samarbejdsmuligheden. Nogle af de ansatte mente ikke, der var lavet aftaler med naboafsnittet vedrørende muligheden for afløsning til blandt andet at powernappe. Det er vigtigt, når den type arbejde forekommer, at personen har fastlagte/skriftlige handleplaner, så det ikke skaber utryghed ved arbejde, og at man i samarbejde med naboafsnittet aftaler hjælpemuligheder. Alene arbejde kan være en faktor til et dårligere psykisk arbejdsmiljø. Enkelte natarbejdere føler en form for alene arbejde, når de ikke har mulighed for kollegial sparring med en kollega med samme uddannelse. Det gør sig især gældende, når den ansatte kun har kort tids arbejdserfaring inden start på natarbejde. Alle ansatte, som kun havde været i nattevagt i en forholdsvis kort periode, havde haft en oplæringsperiode dog af varierende længde. Andre befinder sig godt med ansvaret ved at arbejde alene, og er i stand til at planlægge og få lavet aftaler, så de er tilfredse med deres arbejdssituation om natten. 4.2 Helbred Figur 9: Helbred generelt 5% 6% 47% 42% fremragende vældig godt godt mindre godt I en vurdering af egen helbredstilstand befinder flertallet af besvarelserne sig på godt og vældig godt. Nogle få betragter deres helbred som værende mindre godt eller fremragende. Side 9

10 Figur 10: Kronisk lidelse 24% ja nej 76% Af de 137 besvarelser har 33 medarbejdere kroniske lidelser. Nogle få havde flere kroniske lidelser. Det er dog usikkert, om tallet er validt, da ikke alle opfatter for eksempel forhøjet blodtryk som en kronisk lidelse. Figur 11: Typer af kroniske lidelser i % Muskel/skeletlidelser Neurologiske lidelser Mave/tarmlidelser 3 Hjerte/kar lidelser 14 8 Endokrinologiske lidelser Gynækologiske lidelser Allergiske lidelser Psykiske lidelser Bilag 1 viser, hvad de enkelte kategorier dækker. Hudsygdomme Ingen ansatte med kroniske lidelser mente, det var et problem at have nattevagt i forhold til deres lidelse. Der var tilbud om måling af blodtrykket, men kun 11 modtog tilbuddet. 3 havde forhøjet blodtryk og blev opfordret til at kontakte egen læge. Mange angav i de skriftlige besvarelser at have symptomer/ gener relateret til natarbejde. Side 10

11 Figur 12: Gener ved natarbejde 43% ja 57% nej Generne er meget forskelligartede og er samlet i større grupper. Bilag 2 viser, hvad de enkelte kategorier dækker. Mange er plaget af flere gener, når de har natarbejde. Figur 13: Gener og symptomer relateret til natarbejde 1% 11% 2% 6% 5% 19% Muskel/skeletgener Mave/tarm problemer Neurologiske gener Hjerte/karlidelser Immunforsvar Stofskifte Psykisk påvirkning 20% 12% 5% Mental påvirkning Fysisk påvirkning Søvnproblemer ved vagtskift 14% 4% Gener fra omgivelser 1% Kostændringer Ved helbredssamtalerne har der været talt med den enkelte medarbejder om generne, der er beskrevet i besvarelsen. Mange af generne kan relateres til, at de ansatte ændrer døgnrytme og derved ændrer tidspunkt for indtagelse af kost, væske og søvnmønster. Nogle natarbejdere har øget infektionsrisiko i perioder med natarbejde, hvorfor der skal være opmærksomhed på, om sygefraværet kan skyldes natarbejde. Mange ansatte føler også at døgnrytmeskiftene påvirker dem psykisk og mentalt. Omgængeligheden svinder ofte i forbindelse med natarbejde. Side 11

12 Figur 14: Har du indenfor det det sidste år haft lidelser /gener, du har søgt læge for? ja nej ubesvaret Af de 50 ansatte, der havde svaret ja, var der kun få, som havde svaret på, hvilke lidelser de havde søgt læge til. Derfor er der ikke vurderet på det indkomne materiale. Ved helbredssamtalerne tales der ud fra det besvarede skema. De ansatte supplerer ofte besvarelserne med oplysning om gener i form af øget infektionstendens, muskel/skeletlidelser og neurologiske gener. Nogle gange søger de læge for generne men ofte tillægges de skifteholdsarbejdet og den ændrede døgnrytme. Derfor registrerer de dem ikke i besvarelserne. 4.3 Kost Figur 15: Hvad spiser du på nattevagt? Frugt Grønt Varm mad 42 Kold mad 50 Grovkornsprodukter Hvidt brød/ blødt brød/kager/slik Mælkeprodukter Andet Der spises hovedsagelig medbragt mad (varm mad eller rugbrød/grovbrød), salat, frisk frugt og grønt eller brød købt af afsnittets kaffekasse. Flere ansatte oplyser, at natarbejde øger deres lyst til slik og kage. Der skal noget ekstra til for at klare natarbejdet. Der var mulighed for flere svar. Side 12

13 Figur 16: Hvad drikker du på nattevagt? 1% 22% Te 34% kaffe Sukkerholdige drikke mælkeprodukter Vand/usødet saft 6% 11% 26% Andet Ved samtalerne oplyser flere ansatte, at de glemmer at drikke, når de har natarbejde eller drikker utilstrækkeligt. Dette giver nogle gener hen over natten i form af nedsat aktivitetsniveau og manglende evne til at koncentrere sig. Enkelte oplever også at vågne op med tendens til at være tung i hovedet og have hovedpine. Generne plejer sædvanligvis at forsvinde ved indtagelse af væske. Der var i dette spørgsmål flere svarmuligheder. De fleste drikker ikke kun et produkt, men veksler mellem 2-4 produkter. (Der var flere svarmuligheder.) Figur 17: Ændrer du kostvaner, når du har nattevagt? 50% 50% ja nej Halvdelen af besvarelserne giver udtryk for, at kostvaner ændres ved natarbejde. Det er meget forskelligt, hvad ændringerne består i. Mange har svært ved at forholde sig til indtagelse af morgenmad om eftermiddagen. Varm mad, når man lige er stået op, kan for nogle være en stor overvindelse. Enkelte taber appetitten helt og spiser kun minimalt i perioder med natarbejde. Interessen for det, der spises, mindskes også. Nogle bliver meget lækkersultne og spiser mere efter lyst end efter sundhedsprincipperne. Side 13

14 Figur 18: Ændrede kostvaner og opfattelse af helbred ved natarbejde 19% 35% fremragende vældig godt 21% godt mindre godt 25% Sammenligner man ændrede kostvaner og egen opfattelse af helbred ved natarbejde, synes helbredet at være til den ringere side. Det kan være tilfældigt, men 35 % af de ansatte med ændrede kostvaner føler helbredet er mindre godt, hvorimod det kun er 15 % i gruppen for uændrede kostvaner. Gruppen af uændrede kostvaner giver udtryk for at føle sig generelt meget bedre tilpas (figur 19). Sammenligner man sin egen opfattelse af ens helbred, så mener 60 % af de ansatte med uændrede kostvaner, at deres helbred er fremragende eller vældig godt, hvor det kun er 40 % af de ansatte med ændrede kostvaner, der befinder sig i den gruppe. Figur 19: Uændrede kostvaner og egen opfattelse af helbred ved natarbejde 15% 25% 31% fremragende vældig godt godt mindre godt 29% 4.4 Motion Mange ansatte med natarbejde finder overvindelsen til at dyrke motion så svær, at de vælger at afstå fra aktiviteter eller reducerer aktiviteterne kraftigt i perioder med natarbejde. Ved helbredssamtalerne har nogle ansatte bemærket, at motion i en eller form (f.eks. havearbejde, gåture med hunden, leg med børnene eller aktivitet på anden vis f.eks. gå til korsang), giver mere energi til at klare natarbejde. Natarbejdet bliver for dem mere overskueligt ved udførelse af aktivitet. Side 14

15 Figur 20: Motionerer du dagligt? ja nej Af de besvarede skemaer ændrer det sig for 52 ansatte. Samtalerne har bekræftet, at der sker et fald omkring motion. Natarbejdere giver udtryk for at have sværere ved at overskue at dyrke motion i perioder med natarbejde (figur 21). Figur 21: Ændrer det sig, når du har nattevagt? nej ja 4.5 Søvn Figur 22: Hvor mange timers søvn behøver du normalt? 21 8 <6 timer 6-8 timer >8 timer 108 De fleste sover mellem 6-8 timer, når de ikke har natarbejde. Side 15

16 Mange oplyser, at de føler større behov for søvn, når de har natarbejde. Af de 137 besvarelser angiver 75, at deres søvnmønster ændrer sig ved natarbejde (figur 23). Ved helbredssamtalerne har mange ansatte givet udtryk for, at det er svært at sove sammenhængende, som man plejer at gøre om natten. De fleste sover dog mellem 5-7 timer samlet med korte afbrydelser. Mange sover desuden et par timer om aftenen inden den kommende nattevagt. Sammenlagt opnår de fleste mellem 7 og 9 timers søvn. De får derved den mængde søvn, de sædvanligvis plejer at få om natten. Søvnen er ofte meget afbrudt, da de påvirkes af lydene omkring dem. Mange eksperimenterer med hvilken metode, der fungerer bedst for dem. Mange har faste ritualer/rutiner, når de kommer hjem fra natarbejde. Disse ritualer/rutiner hjælper med til at give den en form for afstresning af kroppen og mentalt, inden de går til ro. Ofte er der familiehensyn at tage i weekender. Det kan være med til at besværliggøre dækning af natarbejderens søvn. Mange har bemærket, at deres toleranstærskel er lavere. De bliver ofte lettere irritable og mindre omgængelige i perioder med natarbejde. Kombineret med de gener nogle får i forbindelse med natarbejde gør, at mange betragter natarbejde som noget, der skal overstås. De manglende ressourcer på grund af for lidt søvn/ændret søvnmønster hos en selv, smitter ofte af på familien. I perioder med natarbejde betragter nogle mødre det at være hjemme som en anledning til at tage børnene før hjem fra dagpleje/vuggestue/børnehave. Men det er ikke en succes hver gang, da den mindre søvn, man derved får, kan være et dilemma, der kan skabe utilsigtede konsekvenser i samværet med familien. Har man ikke selv fået tilstrækkelig søvn, kan ens toleranstærskel være mindre for at magte ens familie. Figur 23: Er det anderledes, når du har nattevagt? 62 ja 75 nej Side 16

17 4.6 Powernapping De fleste ansatte med natarbejde på OUH har mulighed for powernapping. Mange ansatte angiver at have fået det betragteligt bedre med at have nattevagt, efter det er muligt at powernappe. Nogle benytter ikke mulighed for powernapping på grund af: Travlhed Personalesammensætning Kan ikke få sig selv til at sove/hvile på arbejde Føler sig ikke i stand til at powernappe Enkelte er alene på en afdeling og har ikke mulighed for at powernappe Manglende ressourcer til at benytte sig af muligheden At patientklientellet er så plejekrævende, at der ikke er mulighed for at powernappe Ingen steder at powernappe Tilkaldevagt med mulighed for at sove kan ikke kaldes for powernapping Nogle afsnit gør meget ud af at skaffe rum til, at deres ansatte kan powernappe. Der kan være skaffet massagestole/hvilestole/brikse. Der kan være mulighed for at hvile i et rum, hvor der er ro fra omgivelserne. Nogle afsnit har ikke fundet mulighed for at gøre disse ting. Her må de ansatte være opfindsomme, hvis de ønsker at powernappe. Nogle ansatte påpegede, at hvilerummene/faciliteterne var meget små i forhold til den mængde personale, der er på vagt om natten. Det gjaldt især for det vagthavende anæstesipersonale, hvor der er vekslende arbejdsbyrde, og hvor der dermed også kan være meget personale i perioder, der forsøger at komme til at hvile mellem arbejdsopgaverne. Figur 24: Har du mulighed for pow ernapping? 22% ja nej 78% Side 17

18 4.7 Graviditet Det er meget forskelligt om en gravid er i stand til at have nattevagt. Der bliver ikke spurgt til graviditet i spørgeskemaet. Umiddelbart er der kun enkelte gravide ansatte, der har ønsket helbredssamtaler. I følge OUH s i graviditetspolitik skal de gravide have udarbejdet en individuel APV i samarbejde med den enkelte afdelingssygeplejerske/funktionsleder, derfor blev der ved helbredssamtalerne spurgt til dette. 9 var gravide. 5 havde fået lavet en individuel APV med lederen. 2 havde endnu ikke fortalt, at de var gravide, 2 var ikke klar over, at der skulle laves en individuel APV. 5 gravide havde i første kvartal øgede problemer med at omstille sig til natarbejde, hvilket forstærkede deres træthed og nedsatte deres evne til at magte natarbejde. 4 havde ingen gener. 2 var blevet sygemeldte på grund af graviditetsgener (kvalme, plukveer). 4.8 Indstilling til natarbejde Under helbredssamtalerne har et af emnerne været, hvilken indstilling de ansatte har til natarbejde. Alle ved, at umage/ skæve vagter er nødvendige, når et sygehus skal holdes i døgndrift. I forbindelse med helbredssamtalerne har enkelte ansatte givet udtryk for, at natten går hurtigere, hvis man møder ind til natarbejde i godt humør, end hvis man er sur og tvær. Begge stemninger kan forplante sig til kollegerne og påvirke det psykiske arbejdsmiljø. Det gælder om at få det bedste ud af at arbejde på skæve tidspunkter. En nattevagt er ikke nødvendigvis et frivilligt valg, men et valg mellem 2-holdsskift eller 3-holdsskift. Indstillingen til natarbejde er derfor varierende. Valget af natarbejde er ofte foretaget på grundlag af, hvordan det passer ind i familielivet, når man nu er tvunget til det. Natarbejde kan også for en periode være med til at få familielivet til at hænge bedre sammen. Familiens indstilling til natarbejde kan være med til at påvirke ens lyst i positiv eller negativ retning med hensyn til ens velbefindende under nattevagt. Den ansatte føler sig påvirket, hvis familien ikke kan trives med de tilbagevendende nattevagter. Det giver nogle af de ansatte udtryk for under helbredssamtalerne. De ansatte, hvis familier mistrives med natarbejdet, giver også udtryk for, at de inden for en kortere periode vil søge til et område uden natarbejde. De fleste ansatte, som har været til helbredssamtale giver udtryk for, at de egentlig synes, nattevagter er en rar afveksling i forhold til de hektiske dagvagter, hvor der hverken er plads til lange patientsamtaler eller til at lære kollegaer at kende. Nogle afsnit har om natten mere tid til fordybelse i afsnittets patienter, og der er bedre tid til at søge viden. Nogle faste natarbejdere oplever, at møder og undervisning ikke placeres på forskellige tidspunkter. Det giver ikke den fastansatte natarbejder mulighed for at deltage en gang imellem. Har man fast natarbejde, er det væsentlig at have mulighed for at deltage i møder, kurser og sociale arrangementer, så man føler sig involveret i afsnittet. Enkelte natarbejdere oplever ligeledes, at fast dagpersonale ikke kender kollegaerne om natten, og heller ikke hilser, når de mødes ved vagtskifterne. Det nedsætter samhørigheden i et afsnit, hvis man ikke føler sig tilknyttet de kollegaer, der er i afsnittet. Side 18

19 5. Konklusion og opfølgning Helbredssamtalen giver mulighed for, at man kan fokusere på det, der har med natarbejde at gøre. Det giver mulighed for at fokusere på, om det er muligt at ændre ved nogle ting, så vilkårene kan forbedres. Hovedparten af medarbejdere, der har haft samtale, kan godt lide at have natarbejde men vil gerne forebygge, at de får gener. Der er fortsat ansatte, hvor forholdene kan forbedres omkring arbejdstidstilrettelæggelse. Ud fra samtalerne trives personale med indflydelse på egen vagtplanlægning bedre end personale med lav indflydelse på vagtplanlægning. Mulighed for at have medindflydelse på egen vagtplanlægning bør indføres i hele organisationen. Det har betydning, at de ansatte har mulighed for at powernappe om natten. Det bør tydeliggøres ved hjælp af en politik omkring powernapping både centralt og lokalt. Samtidig må de enkelte afdelinger medvirke til, at der er gode fysiske muligheder for alle for at powernappe. Det er væsentligt at være opmærksom på, at nogle ansatte har brug for, at der er fastlagte, skriftlige handleplaner og aftaler for, hvordan man skaffer hjælp i forbindelse med, at 2 afdelinger deler personale, for at skabe tryghed i arbejdet. Desuden bør det overvejes, om ansatte i begyndelsen, hvor de har natarbejde, kan have gavn af en mentor og eventuel mulighed for supervision for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Indtagelse af ordentlig kost under natarbejde synes at have en betydning for de ansattes almene velbefindende. Mange ansatte har fokus på kost, søvn og motion, men finder det ikke altid som værende af betydning for velværet i forbindelse med natarbejde. Det kunne være et fremadrettet fokusområde. De enkelte afsnit bør bringe det til dialog/diskussion ved personalemøder. Opmærksomhed på udarbejdelse af en individuel APV til den gravide. Den kan være med til at den gravide med umage vagter kan få et bedre forløb af graviditeten. Der har ikke været stor søgning til helbredskontrol ved natarbejde. Man kunne supplere det med at holde gå hjem møder, hvor det var muligt at have en blanding af oplysning og dialog om natarbejde med. Her bør opfordres til, at ansatte med natarbejde besvarede skemaerne og tog imod tilbud om helbredssamtale. Det vil have større effekt, hvis der skal ske ændringer af de arbejdsmiljømæssige forhold. Tilbuddet skal gøres mere tydeligt for nyansatte eventuelt ved at sende pjecen med ud med ansættelsespapirerne og/eller ved introduktion til ens arbejde i de enkelte afsnit. Der er behov for at iværksætte en kampagne med fokus på tilbuddet. Det er tidligere gjort via nyhedsbrev fra Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø. Man kan også tænke på at lave plakater og løbende have en reminder på forsiden af intranettet. Der har været en overvejende positiv tilkendegivelse fra de ansatte, der har sagt ja til en helbredssamtale. Side 19

20 6. Kildehenvisning 1. EU-direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden nr. 93/104/EF, 23. november Web-adresse: lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do%3furi%3doj:l:2003:299:0009:0019:da:pdf&ei=jnlms6- ydihh- Qb2jMmQDQ&sa=X&oi=nshc&resnum=1&ct=result&cd=1&ved=0CAgQzgQoAA&usg=AFQjCNGF3 Ew7oPFnHirS7eL1MeKyLIiPiw 2. Arbejdstilsynets AT-vejledning: Helbredskontrol ved natarbejde: 3. Lov om gennemførelse af dele af arbejdsdirektivet lov nr. 896 af 24. august Web-adresse: 4. Arbejdstid og fritid. Webadresse:http://www.arbejdsmiljoweb.dk/Trivsel/balance/materiale_om_balance/arbejdstid_og_fri tid2.aspx 5. Arbejdsmiljø Temahæfte fra BAR SOSU. Webadresse: ilj%c3%b8.aspx 6. Søvn og powernapping ved vagtarbejde Gode råd til nattevagten om søvn og powernapping rapport og gode råd omhandlende vagtsystemer og powernapping. Web-adresse: 7. Håndbog om psykisk arbejdsmiljø afsnit om skifteholdsarbejde. Web- adresse: 8. Natarbejde. Web-adresse: 9. Natarbejde og risiko for brystkræft, notat udarbejdet af Arbejdstilsynet: 7. Bilag 1. Liste til klassificering af gener ved natarbejde 2. Liste til klassificering af 3. Oplysninger benyttet ved samtalerne Side 20

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Natarbejde med færre gener - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Indhold Side 3-5: Temaer Side 6: Helbredskontrol Side 7-15: Inspiration fra arbejdspladserne Bagsiden: Anbefalinger Bedre og sundere

Læs mere

Slip godt fra et liv med nat- og skifteholdsarbejde

Slip godt fra et liv med nat- og skifteholdsarbejde Slip godt fra et liv med nat- og skifteholdsarbejde pjece til gode vaner og helbredskontrol Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Natarbejde og skifteholdsarbejde BAR transport og engros Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

arbejdstid og arbejdsmiljø

arbejdstid og arbejdsmiljø temahæfte arbejdstid og arbejdsmiljø viden, inspiration og gode råd Indhold Vagtplanen er en del af vores arbejdsmiljø side 3 Fysiske påvirkninger 4 Psykiske og sociale påvirkninger 6 14 anbefalinger til

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

INDHOLD. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk

INDHOLD. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk NATARBEJDE INDHOLD Menneskets døgnrytmer... 3 Søvn... 4 Helbred... 5 Ulykker... 7 Fritid... 7 Gode råd til forebyggelse af helbredsproblemer... 8 Hvad kan du selv gøre?... 10 Hvad siger loven om skifteholdsarbejde?...

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Inspiration til afsnitslederen og arbejdsmiljøgruppen Indledning Der findes en del materiale om, hvordan den enkelte medarbejder kan spise sundt, motionere og få gode sovevaner

Læs mere

Natarbejde. hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? TID-skrift nr. 2, juni 2007

Natarbejde. hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? TID-skrift nr. 2, juni 2007 Natarbejde hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? Fokus på natarbejde hvorfor nu det? Arbejder du om natten fast eller på skiftende vagter? Så En rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler gør

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. Bedre samspil mellem tid og opgaver

Sunde arbejdsrytmer. Bedre samspil mellem tid og opgaver Sunde arbejdsrytmer Bedre samspil mellem tid og opgaver Indhold Indledning: Sunde arbejdsrytmer slår i takt 3 Vi er afhængige af hinandens tid 4 Sæt grænser for arbejdet 8 Pauser afhænger af opgaverne

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED Regler og råd til virksomheder og arbejdsmiljørepræsentanter Denne pjece er udarbejdet i 2013 af

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE

ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE ARBEJDSHÆFTE OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ DIT ANSVAR EN FÆLLES OPGAVE Finansforbundet Redigeret februar 2007 Tekst: Analyse & Politik Layout: Kommunikation INDLEDNING Finansforbundet ønsker med denne pjece

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune

DISCUS A/S RAPPORT. Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune RAPPORT Kvalitativ undersøgelse af langtidssygemeldte i Aalborg kommune Marts 2006 Indhold Indledning 3 Formål... 3 Undersøgelsens metode... 3 Læsevejledning... 4 Resume 6 Anbefalinger 12 Profil af de

Læs mere

Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø. Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler

Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø. Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø Erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler Karin Mathiesen, Maya Flensborg Jensen og Hans Hvenegaard April 2007 Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Læs mere

KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND. Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen

KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND. Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen KRIMINALFORSORGEN OG DANSK FÆNGSELSFORBUND Sundhedsprofil For det uniformerede personale i Kriminalforsorgen !"#$%&#' 1 Indledning... Indledning...Error! Bookmark not defined. 3 2 Sundhedsprofilen hvordan

Læs mere

Individuel_målrettet ernæringsterapi til patienter i ernæringsrisiko i hofteenheden

Individuel_målrettet ernæringsterapi til patienter i ernæringsrisiko i hofteenheden Individuel_målrettet ernæringsterapi til patienter i ernæringsrisiko i hofteenheden Anne Frandsen, Klinisk sygeplejespecialist Ortopædkirurgisk Afdeling M Bispebjerg Hospital Februar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 INDHOLD 3 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Pausen i børnehaven. Projektrapport og forslag til opfølgende projekt

Pausen i børnehaven. Projektrapport og forslag til opfølgende projekt Projektrapport og forslag til opfølgende projekt UdviklingsForum 2008 Kolofon Pausen i børnehaven Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum og Ulla Steen Christiansen Undersøgelsen der er

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta

Tilsynsrapport. for. Skole og behandlingshjemmet Marjatta Tilsynsrapport for Skole og behandlingshjemmet Marjatta Socialafdelingen December 2010 Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger om tilbuddet...3 Sammenfatning af tilsynets vurderinger, anbefalinger og

Læs mere

Bilagsliste. Side 68 af 126

Bilagsliste. Side 68 af 126 Bilagsliste Bilag 1: Resultater fra MARS 2008 Bilag 2: Spørgeguide sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Bilag 3: Spørgeguide ledere kvalitativ undersøgelse Bilag 4: Svar sygeplejersker kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR 1 Tilbud om helbredskontrol Alle ansatte i Region Sjælland

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere