Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug adresserne bedre. Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet"

Transkript

1 Brug adresserne bedre Kommunemøder om adresserne i grunddataprogrammet

2 Emner og tidsplan 9:30 13:30 Om grunddataprogrammet og adresserne forarbejderne Delaftalen: Hvem gør hvad det store billede Nyt BBR adresseregister og nyt samspil med CPR 10:20 10:35 Pause Opgaverne for adressemyndigheden - kort og langt sigt Den store opgave: Supplerende adresser planer og ideer Tidsplan og hvad sker der nu? 12:00-12:30 Frokost (sandwich + vand) Afsluttende debat og ideer + afrunding 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 2

3 Grunddataprogrammet og adresserne

4 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 4

5 Grunddataprogrammet 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 5

6 Grunddataprogrammet: Mulighederne bød sig Vi kunne hive forbedringsønskerne frem fra skufferne 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 6

7 Informationsmøde om Grunddata og initiativet om adresser REGIONALE INFORMATIONSMØDER DECEMBER 2012 JANUAR 2013

8 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi baggrund Strategien omfatter fælles IT-initiativer med sigte på at forenkle og billiggøre den offentlige sektor d.v.s. Tættere offentligt digitalt samarbejde Større koordinering og tværgående forenkling Et særligt indsatsområde er Fælles grunddata for alle myndigheder 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 8

9 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Fælles grunddata for alle myndigheder Grundataprogrammet er en væsentlig hjørnesten i den offentlige digitaliseringsstrategi Det er fællesoffentlige basisdata, der anvendes på tværs af både den offentlige og den private sektor og som har bred, daglig anvendelse Omfatter Person-, ejendoms-, adresse-og virksomhedsdata 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 9

10 Tidsplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Ultimo 2011: Forslag til ændret forvaltning, omlægning af registre Foråret 2012: Udarbejdelse af Business case Okt. 2012: Godkendelse i Regeringens økonomiudvalg og KL s bestyrelse : Implementering af grunddata for adresser 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 10

11 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Adressedata Strategiske indsatsområder: Borgere og virksomheder bruger tid på at angive adresseoplysninger som det offentlige allerede har Myndigheder bruger ressourcer på at vedligeholde egne, ikke-valide adressedata, selvom data allerede er i BBR 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 11

12 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Forslag til ændret forvaltningsomlægning af registre -MBBL Arbejdsgangsanalyser Dannelse af adresser Genbrug af adresser på erhvervsområdet Genbrug på personområdet Fælles offentlig infrastruktur Registrering af supplerende erhvervsadresser mm. -beskrivelse Ca. 20 kommunale repræsentanter har været involveret i 14 workshops

13 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Delkonklusion Man reformerer fagområdet adresser Der har været enighed om at etablere nye forvaltningsrutiner, dataadgang og IT-systemer Opretholdelse af flere selvstændige registre bortfalder Samle adresser i et autoritativ register (BBR) Entydig identifikation af adressen En del erhvervsadresser tilføjes i adressebestanden Aktualitet og kvalitet af adresser forbedres 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 13

14 Delaftalen Hvem gør hvad? Det store billede 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 14

15 Grunddataprogrammets delaftale 2 Vejnavne og adresser (MBBL) Omfatter tre dataområder Stednavne (KMS) Administrative enheder (KMS) 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 15

16 Parterne i aftalen Kort-og Matrikelstyrelsen (KMS) CPR-kontoret Erhvervsstyrelsen SKAT Kommunernes Landsforening (KL) Digitaliseringsstyrelsen (DIGST) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 16

17 Aftalens forretningsmæssige mål Der etableres et grundlag for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative enheder med henblik på, at disse grunddata: Danner et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning Bidrager til konkurrencedygtighed, vækst og innovation hos virksomhederne Anvendes som entydig reference for politi-, ulykkes-og kriseberedskab 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 17

18 Løsningen Aftalen: omfatter en forbedring af datagrundlaget og etablerer en sammenhængende infrastruktur, der sikrer, at data stilles rådighed for offentlige og private brugere på en effektiv og sikker måde. 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 18

19 Aftalens 11 punkter Adresser Stednavne Administrative enheder Adgang til grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne 1. Adresserne i BBR er autoritative grunddata og skal genbruges i offentlige it-løsninger og processer. MBBL fastlægger krav om datakvalitet og aktualitet. 2. CPR tager de autoritative adresser i brug som grundlag for folkeregistreringen. CVR og SKAT tager de autoritative adresser i brug som grundlag for virksomhedsregistreringen. 3. MBBL moderniserer adresseregistret i BBR. 4. Registreringen af vejnavne og oplysninger om vejnavnes og adressers beliggenhed i administrative enheder overføres til BBRs adresseregister fra CPR. 5. CPR udfaser CPR Vejregistret efter en overgangsperiode. 6. Kommunerne supplerer BBR s adresser med et antal erhvervs- og enhedsadresser mm., som er i faktisk brug. MBBL bistår kommunerne hermed. 7. KMS moderniserer sit stednavnesystem, så det er muligt for andre parter at etablere integration til egne systemer og indmelde nye navne. 8. KMS sikrer, at nationale administrative enheder (fx sogn og postnumre) og obligatoriske kommunale distriktsinddelinger (afstemningsområder) samt supplerende bynavne registreres i KMS DAGI-system. Dataansvaret er dog uforandret hos den myndighed, der forvalter den pågældende inddeling. 9. KMS etablerer en it-komponent, som kan procesunderstøtte ændringer i en inddeling. 10. KMS og kommunerne aftaler, hvordan der sikres samspil imellem DAGI og kommunale data om distrikter, når CPR Vejregistret nedlægges. 11. Grunddata om adresser, administrative enheder og stednavne distribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikkekommercielle formål. 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 19

20 Lup på pkt. 1-6: Adresser 1. Adresserne i BBR er autoritative grunddata og skal genbruges i offentlige itløsninger og processer. MBBL fastlægger krav om datakvalitet og aktualitet. 2. CPR tager de autoritative adresser i brug som grundlag for folkeregistreringen. CVR og SKAT tager de autoritative adresser i brug som grundlag for virksomhedsregistreringen. 3. MBBL moderniserer adresseregistret i BBR. 4. Registreringen af vejnavne og oplysninger om vejnavnes og adressers beliggenhed i administrative enheder overføres til BBRs adresseregister fra CPR. 5. CPR udfaser CPR Vejregistret efter en overgangsperiode. 6. Kommunerne supplerer BBR s adresser med et antal erhvervs- og enhedsadresser mm., som er i faktisk brug. MBBL bistår kommunerne hermed. ( ) 11. Grunddata om adresser, [ administrative enheder og stednavne ] distribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål. 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 20

21 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 21

22 Nyt BBR adresseregister og nyt samspil med CPR Vej

23 Forenklet it-understøttelse Kerneopgaven bør ikke involvere så mange skriveborde 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 23

24 Samspil vedr. administrative enheder 1 BBR s oplysning om vejnavnets og adressens beliggenhed i en inddeling dannes og opdateres automatisk ved at BBR forespørger i det geografiske tema. 2 a) BBR s vejnavne og adresser overføres løbende til CPR b) BBR s oplysning om adressers beliggenhed i hver inddeling overføres løbende til CPR Grunddata for personoplysninger (folkeregistrering) CPR Evt. andre inddelinger (FKG) Grunddata for administrative enheder, landinddelinger, mv. BBR Adr Grunddata for vejnavne samt adgangs/enhedsadresser mv. Hovedidé for fremtidigt dataflow for vejnavne, adresser og oplysning om deres beliggenhed i de fire obligatoriske CPR inddelinger *) DAGI *) Dvs. inddelingerne: Postnummer, Suppl. bynavn (frivillig), Sogn, Valgdistrikt (afstemingsomr.) 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 24

25 Vejnavne i BBR s Adresseregister Tak til Stein Fossa, Umhørvisstovan, Færøerne 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 25

26 BBR s Adresseregister kort fortalt Vejnavne overføres til adresseregisteret så arbejdet med vejnavne og adresser kan integreres ét sted Geografi integreres i data og processer fra start til slut ingen adresser uden sted Oplysninger om reference til ejendom (matr.nr.) og beliggenhed i distrikter automatiseres ved hjælp af geografien Tidlig dannelse af data understøttes og integreres med ejendomsprocessen Vejnavne og adresser kobles til vejnettet så adresserne er klar til mobile tjenester 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 26

27 Jamen, så vis det dog!

28 Fra måneder til minuter Adressedata bruger 1 time 10 sek. Data Fordeler Adressedata tjenester 1 sek. ADR Vejnavne Adresser Adresseregister Adressemyndighed 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 28

29 Opgaver for adressemyndigheden på kort og langt sigt

30 Fremtidige opgaver for kommunerne Myndighedsopgaven bliver større 1. Skal danne en valid adresse - Øget fokus på kommunens kerneopgave 2. Adressepunkt placeres samtidig med at adressen dannes - NY 3. Aktualiteten på adresser øges -kommunen skal sikre datakvalitet på grunddata -NY 4. En række erhvervsadresser tilføjes i registret Større 5. Mulighed og pligt til at melde fejl og mangler til kommunen mere borger- og virksomhedsbetjening Større 6. Etablering af distrikter som geografisk tema (supplerende bynavn og afstemningsområder) - flyttes Myndighedsopgaven bliver mere ansvarsfuld alle andre brugere bliver afhængige af kommunens indsats det er en betydningsfuld opgave -autoritative grunddata kræver bevågenhed Vær opmærksomhed på tilpasning af de faktiske arbejdsgange nu og fremover

31 Fremtidige opgaver for kommunerne Myndighedsopgaven bliver større Omkostninger Adresser: en ekstraudgift i 2013 på 47,0 mio. kr. Det er en engangsomkostning i form af årsværksomkostninger i kommunerne til brug for oprettelsen af erhvervsadresser. Det svarer til ca. 80 årsværk. De efterfølgende år er der en ekstraomkostning på ca. 25 mio. kr. til ekstra årsværk som følge af øgede krav til den løbende ajourføring af adresser. Mere info på KL.dk: Søg på Google: Grunddata om ejendomsdata og adresser Eller brug dette link:

32 Fremtidige opgaver for kommunerne Kontaktperson til det videre arbejde Grundet omfang og ansvaret i det kommende arbejdet har vi brug for en kontaktperson i hver kommune Så skriv navn, stilling, kommune og på listen eller Send en mail til

33 Datavask mm. Vask af de nuværende vejnavne- og adressedata mod de eksisterende specifikationer Opgradering af nuværende data mod den fremtidige datamodel Navngiven vej, adressepunkter, kobling til vejnet Etablering af distrikter som geografisk tema Afstemningsområder, supplerende bynavn 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 33

34 MBBL s opgaver nu og efter 2015 Styre programmet og alle interessenterne Ny bekendtgørelse og vejledning i nye regler Hjælpe kommunerne med At vaske data og etablere nye data, distrikter At fastsætte supplerende adresser At udvikle det nye adresseregister inkl. snitflader til CPR osv. At indkøre nyt BBR Adresseregister Efter 2015: Bedre bemanding til at vejlede kommunerne i det daglige Kortere svartider Bedre forvaltning af lovgrundlag og kommunikation Bedre rådgivning og opfølgning overfor offentlige og private brugere 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 34

35 Nye brugere nye, skrappe krav 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 35

36 Nye brugere nye, skrappe krav 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 36

37 Nye brugere nye, skrappe krav 1,25 mio. husstande! 70% Antal husstande med GPS navigation og smartphone (Kilde: Danmarks Statistik) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% GPS navigation Smartphone 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 37

38 Nye brugere nye, skrappe krav Hver dag sender Region Midt 100 ambulancer afsted, hvor fejl og forsinkelser kan vise sig at være fatale. For de øvrige kørsler, handler gode adressedata bare om at undgå at spilde tid og brændstof. 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 38

39 På den politiske dagsorden Nordjyske Stifttidende 10. oktober 2012 Jydske Vestkysten 10. oktober 2012 Der er rigtig mange steder hvor man oplever at man faktisk ikke kan finde en præcis adresse TV2/Fyn 8. oktober Delprogram 2 - Brug adresserne bedre 39

40 Den store opgave: Supplerende adresser planer og ideer, og det vi ikke ved endnu

41 Fælles adressegrundlag for BBR, CPR, CVR Virksomhedsområdet (CVR) Personområdet (CPR) Population register Skal anvende? Business registration? Autoritative adresser (BBR) Skal anvende Anvender Bygning/ejendoms området (BBR mv.) Buildings/properties Authentic adddresses 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 41

42 Uoverensstemmelser! CVR Vestervej 10 BBR Lærkevej 7A 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 42

43 Tidligere CVR-BBR adresseanalyser Undersøgelse i Køge og Helsingør kommune 1997 Landsdækken undersøgelse 2002 Inkl. nærmere stikprøveanalyse i fire kommuner Infrastruktur vhja. Geonøgler 2009 Analyse og forsøgsprojekt i Odense kommune 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 43

44 Analyse januar-februar 2012 Analyse af behov og muligheder for at fastsætte de nødvendige, supplerende adresser for erhvervsvirksomheder, institutioner, kolonihaver osv. Deltagere i arbejdet: MBBL KL Københavns kommune Frederikshavn kommune Odense kommune Post Danmark Erhvervsstyrelsen 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 44

45 Typer af områder og prioritering Beskrivelse Post-og vareleverancer Publikumsinteresse Logistik Tilsyn og kontrol Forsyning Alarm, beredskab 1 Butikscentre, kontorhoteller o.l. X X X X X X 2 Erhvervsejendomme med mange virksomheder X X X X X X 3 Kommunale institutioner X X X X X X 4 Større statslige eller regionale institutioner X X X X X 5 Større enkeltvirksomheder X X X X 6 Indhegnede eller beskyttede områder X X X (x) 7 Haveforeninger og nyttehaver X X X X X X 8 Bopæl uden bolig (fx campingplads) X X X X X X 9 Midlertidig eller sæsonbestemt bolig eller ophold X X X X X X 10 Ubebyggede arealer, grønne områder, tekniske anlæg X X X X X 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 45

46 1. Butikscentre og kontorhoteller Butikscenteret Ro s Torv i Roskilde 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 46

47 2. Større erhvervsejendomme IBM, Vedbæk Gladsaxe kommune, Bagsværd 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 47

48 3. Kommunale institutioner Kommuneskole, Birkerød 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 48

49 4. Større statslige og regionale institutioner Bispebjerg hospital, København Syddansk Universitet, Odense 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 49

50 7. Haveforeninger Haveforeninger med mange huse og kun en adresse Hf Vennelyst i København 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 50

51 8-9. Sæsonbestemt beboelse Vigsø feriecenter 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 51

52 10. Tekniske anlæg, ubebyggede arealer 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 52

53 Hvordan skal vi gøre det? Bygge på erfaringer fra kommunalreformen Bygge på erfaringer fra Flertydige vejnavne Etablere en central Adresse-taskforce Indstationere kommunale adresseeksperter Gennemføre pilotforsøg som afprøver metoden Som baggrund for den endelige Udpege opgaven/områderne for hver kommune Anvende datakilder, analysere hele landet, udpege indsatsområder, publicere web-lister til kommunerne, hjælpeværktøjer, vejledning 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 53

54 Taskforcen arbejder 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 54

55 Taskforcen på vej i marken 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 55

56 Tidsplanen er slet ikke klar endnu Forberede, analysere, planlægge Pilotprojekt Bekendtgørelse og vejledning(er) Udpege og fastsætte Supplerende adresser /10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 56

57 Hvad nu? Organisering og tidsplan 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 57

58 Delaftalens milepæle BBR s adresedata og -tjenester er tilgængelige på internettet via webservices 2013 Nyt stednavnesystem og administrative enheder er til rådighed. Kommunerne registrerer vejnavne og adresser i nyt BBR adresseregister 2014 BBR er suppleret med erhvervsadresser mv. CPR og CVR overgår til at anvende adressedata fra BBR /10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 58

59 Den nærmeste opgaver Plan og tidsplan for programmets gennemførelse: Adressetjenester som skal indgå i datafordeler Et nyt BBR Adresseregister med snitflader og brugerklient Integration til DAGI, CPR, CVR og SKAT Plan for fastsættelse af supplerende adresser: analyse, pilotprojekt, regler, udpegning og udførelse En plan for kommunikation og engagement Nedsætte taskforce 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 59

60 De planlagte forbedringer er også beskrevet her Styregruppen for initiativet, Marts /10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 60

61 Vores præsentationer findes her:

62 Afsluttende debat og ideer

63 Huskepunkter Mindst en kontaktperson på listen pr. kommune Hvordan skal vi holde kontakten Skal vi mødes igen? Har I nye sygehuse eller universiteter i farvandet? Forslag til andre emner som bør tages med i planen? Korrekt stavemåde for vejnavne? Send gerne ideer og forslag til os efter mødet MBBL+Geoforum adressekursus i Aalborg 31. januar /10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 63

64 Reklame Adressekursus den 31. januar kl i Aalborg Geoforum og MBBL afholder et adressekursus primært henvendt til kommunerne Indhold Love og regler: Vejnavne og adresser fra A-Z. Registrering af data i BBR, CPR Vej og kort/gis. Adresserne, borgerne og forvaltningsloven. Kommunens ansvar, udfordringer og organisering. Brug af adresserne i 112-systemet. Adresserne i grunddataprogrammet, hvad skal der ske frem mod 2015? Tilmelding på senest 24. januar 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 64

65 Tak for i dag Kommunens kontaktperson og gode ideer sendes til: Tine Garbers, KL: Google: Grunddata om ejendomsdata eller brug dette link: Myndighedsopgaven og programmet i øvrigt: Katrine Langballe, MBBL: Morten Lind, MBBL: Om delprogrammerne: Aftalen om grunddataprogrammet: 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 65

66 Kommunemøder Program og tidsplan - skitse min fra til 00:30 09:00 09:30 Ankomst, morgenmad 02:30 09:30 12:00 Info og dialog om Brug Adresserne Bedre 00:05 09:30 09:35 Velkommen 00:15 09:35 09:50 Om grunddataprogrammet og adresserne forarbejderne 00:10 09:50 10:00 Delaftalen: Hvem gør hvad det store billede 00:20 10:00 10:20 Nyt BBR adresseregister og nyt samspil med CPR 00:15 10:20 10:35 Pause 00:25 10:35 11:00 Opgaverne for adressemyndigheden - kort og langt sigt 00:45 11:00 11:45 Den store opgave: Supplerende adresser planer og ideer 00:15 11:45 12:00 Tidsplan og hvad sker der nu? 00:30 12:00 12:30 Frokost (sandwich + vand) 01:00 12:30 13:30 Afsluttende debat og ideer + afrunding 9./10. jan. 2013: Roskilde/Viborg Brug adresserne bedre 66

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet

Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Adresseprogrammet En del af grunddataprogrammet Indholdet og forandringerne hvor er de nye muligheder for effektivsering og andre gevinster Vejmans Årsmøde 10-10-2013 GD2 - Adresseprogrammet 1 Oversigt

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Nordic Address Forum 22.-23. May 2013 Faroe Islands. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 22.-23. May 2013 Faroe Islands. Country Report Denmark Nordic Address Forum 22.-23. May 2013 Faroe Islands Country Report Denmark 2 Grunddataprogrammet Basic Data Program Grundataprogrammet er en væsentlig hjørnesten i den offentlige digitaliseringsstrategi

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing 17. maj 2013 MBBL/kla Nordisk Adressemøde 2013 Landerapport Danmark: Adresser 2012-2013 Country report, Denmark: Addressing 2012-2013 For English version see pages X XX Begivenheder, aktiviteter og nyheder

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Anvendelse af adresser i Danmark

Anvendelse af adresser i Danmark Anvendelse af adresser i Danmark Erfaringer med brug, genbrug, gevinster og omkostninger - samt planer for bedre kvalitet og tilgængelighed af adressedata Morten Lind, mli@mbbl.dk Tusind tak for invitationen

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1

Superfriske adresser. Til kort og GIS og alle andre. 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superfriske adresser Til kort og GIS og alle andre 11-06-2015 GD2 - Adresseprogrammet 1 Superkort overblik Adresser i verdensklasse Mere præcis adresser Bedre infrastruktur Nye brugere 11-06-2015 GD2 -

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Fremtidens adressedata Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata

Brug adresserne. Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Brug adresserne bedre Indhold og perspektiver i initiativet Genbrug af adressedata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens adressedata 3 Tre vigtige forbedringer 4 Smartere arbejdsgange 6 Investeringer og

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Strategi og plan for grunddataforbedringer

Strategi og plan for grunddataforbedringer GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Strategi og plan for grunddataforbedringer Version: 1.0 Status: Godkendt Oprettet: 04-07-2013

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger?

Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger. Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Velkommen til sessionen Intelligente transportløsninger Løbende opdatering af adresser og stednavne Hvordan kan det udnyttes i transportløsninger? Stednavne og adresser som frie data Anvendelsen af frie

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense Country Report Denmark by Katrine Langballe Danish Enterprise and Construction Authority (EBST) kla@ebst.dk Ændringer i lovgivningen Since last meeting Nem Oplysning

Læs mere

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering

Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og effektivisering Bilag 2: Aftaletekster for grunddata (Bilag til dagsordenspunkt 2: Grunddata initiativet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi). 21. maj 2012 Bilag 2: Delaftaler om bedre grunddata for vækst og

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark Nordisk Adressemøde 10.-11. juni 2009 Island Landerapport Danmark af Katrine Langballe Erhvervs- og Byggestyrelsen kla@ebst.dk Siden sidst Status på entydige vejnavne og erfaringer Adressevejledning, eksempelsamling

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

10.2b. Genbrug af adressedata

10.2b. Genbrug af adressedata 10.2b. Genbrug af adressedata 17. maj 2011 Målsætning Offentlige myndigheder skal ikke anvende ressourcer til dobbeltregistrering af adressedata, ligesom borgere og virksomheder ikke skal tvinges til at

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne MBBL-REF: 2012-3566 Version:

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Nyt BBR En ny platform for adresserne Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Overblik Nyt BBR og adresserne: Baggrund og vision Lovgivning og myndighed 2001-2010- Nyt BBR: Aftaler,

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010 Nyt BBR En ny platform for adresserne Maj-konferencen HRKS DTU 20. maj 2010 Overblik Nyt BBR og adresserne: Baggrund og vision Lovgivning og myndighed 2001-2010- Nyt BBR: Aftaler, principper, arkitektur

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Grunddata-aftalerne 2012

Grunddata-aftalerne 2012 Status på Grunddata-aftalerne 2012 juni 2013 en del af 1. Økonomiaftalerne ml. stat og kommuner for 2012 & 2. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Per Smed Udviklingschef, KOMBIT Grunddata-reformen

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Til lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. januar 2017 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) et landsdækkende

Læs mere

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Grunddata hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015 Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Hvor er vi i dag? De første tre strategier sigtede på udog opbygningen af den fælles, digitale

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister). N O TAT Økonomien i det fælles grunddataprogram Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB

FOT, geonøgler og digital forvaltning. Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB FOT, geonøgler og digital forvaltning Morten Lind (mol@kms.dk) Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen/NGB To metoder Koordinater NGB N: 6178892.00 E: 722125.00 EPSG:25832 Geonøgler NGB Rentemestervej

Læs mere

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen

GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne. v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen GD6: Effektivt genbrug og deling af grunddata om virksomhederne v/ Henning Steensig, Chief Data Officer, Erhvervsstyrelsen Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) en entydig og generelt anvendelig fælles

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14

Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 4. september 2014 Referat leverandørmøde BBR & DAR 02.08.14 1. KOMBIT bød velkommen og gennemgik dagens agenda. Agenda blev fremlagt som vist: Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Nyt fra Geodatastyrelsen

Nyt fra Geodatastyrelsen Nyt fra Kåre Clemmesen, Jysk Fynsk GIS konference 2013 SIDE 1 Rammerne omkring os Finanskrisen: pres på offentlige budgetter Grøn omstilling Øget krav om frie data Krav om at effektivisere offentlige forvaltning

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Højdepunkter. Highlights from Addressing in Denmark since last meeting

Højdepunkter. Highlights from Addressing in Denmark since last meeting Højdepunkter Highlights from Addressing in Denmark since last meeting Hilsner fra Grønland Greetings from Greenland Interessen for adresser er meget, meget stor på Grønland Dorthe Bøge Sørensen, Chef for

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD2, Adresseprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD2, Adresseprogrammet. FAQ GD2, Adresseprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD2, Adresseprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner, derefter tre

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser. Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Fastsættelse af vejnavne og adresser. Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.1 Kapitel 1-4 (FORELØBIGT TRYK) 13. maj 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Side 1 af 91 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål og definitioner Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) vedligeholdelse og udvikling af det landsdækkende system af vejnavne og adresser, som

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.2 (Kapitel 1-5) 11. august 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Kogebog 2 Supplerende adresser

Kogebog 2 Supplerende adresser Kogebog 2 Supplerende adresser Erhvervsejendomme med mere end én virksomhed Butikscentre Havneområder Kogebog 2 Supplerende adresser Erhvervsejendomme med mere end én virksomhed Butikscentre Havneområder

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Samarbejde om geodata Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Alle skal lave FOT. Kompleks teknisk opgave, som skal koordineres med staten (KMS). 27 kommuner (+ København og Bornholm).

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister

UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister UDKAST Analyse af mulighederne for at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Grønlands Selvstyre 6. juni 2014 CONNECTING

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

GRUNDDATA DANMARKS DIGITALE RÅSTOF

GRUNDDATA DANMARKS DIGITALE RÅSTOF GRUNDDATA DANMARKS DIGITALE RÅSTOF Danmarks digitale råstof Gode grunddata på vej I Danmark råder vi over et fantastisk råstof, når det kommer til informationer og data. Vores lange tradition for pålidelig

Læs mere

Danmark og INSPIREs Transportnetværk. Indsæt billede her

Danmark og INSPIREs Transportnetværk. Indsæt billede her Danmark og INSPIREs Transportnetværk Indsæt billede her Lars Storgaard, 24. oktober 2011 Danske geodata i bilag 1.7 Transportnetværk Fra monitoreringen af INSPIRE i DK 2010: Geodata for luftfart: Flykorridorer

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

Indstilling til Naalakkersuisut

Indstilling til Naalakkersuisut Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender 09-06-2014 Sagsnummer: 2013-088947 Ad dagsordenspunkt: Indstilling til Naalakkersuisut Indstilling Det indstilles til Naalakkersuisut, At

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere