Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad."

Transkript

1 Unge om deres spisevaner og interesse for madlavning Mere end hver anden ung i alderen år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, og op mod to ud af tre (64%) i denne alder angiver, at de selv laver mad flertallet af ugens dage. Godt hver tiende ung (12%) er dog i mindre grad eller slet ikke er interesseret i at lave mad. De unges køn har ikke nogen betydning for deres interesse i at lave mad, og hyppigheden hvormed de gør det, men det har deres boform. Undersøgelsen viser, at unge som bor sammen med andre unge, f.eks. i bofællesskab eller på kollegium, eller sammen med en partner, generelt er mere interesseret i at lave mad end unge, der bor alene eller hjemme hos deres forældre. Ligeledes laver unge, som bor sammen med andre unge eller en partner, oftere mad selv end unge, som bor alene eller hos deres forældre. Faktisk angiver næsten tre ud af fire unge (74%), som bor sammen med andre unge, at de laver mad på flertallet af ugens dage. Mere end hver femte ung (22%), som bor alene / hos forældrene laver mad mindre end én gang om ugen. De unge, som ikke har en høj interesse for at lave mad, er blevet bedt om at pege på, hvad der kunne få dem til at blive mere interesseret i at lave mad. Også her har boformen en betydning. For blandt de unge, som bor alene eller hos deres forældre, peger mere end hver anden (53%) på, at især nogen at lave mad med/spise med ville øge deres interesse herfor, mens de unge, som bor sammen med andre unge eller sammen med en partner, i højere grad peger grad på, at flere penge til gode råvarer ville øge deres interesse i at lave mad. I gennemsnit spiser kun hver tiende ung mellem år take-away en gang om ugen eller oftere, men der er betydelig forskel mellem kønnene. Færre end hver tiende kvinde (9%) i alderen år, spiser take-away mindst en gang om ugen, mens det blandt mændene i samme alder, er knap hver femte (18%), der spiser take-away mindst en gang om ugen. Boformen har ingen betydning for hvor ofte de unge spiser take-away, men det har den derimod for, hvor ofte de unge spiser færdigretter, der blot skal varmes. Hver fjerde ung (25%), som bor alene eller hos deres forældre, spiser færdigretter mindst et par gange om måneden, mens det blandt unge, som bor sammen med andre unge eller deres partner, er mindre end hver femte (17%), som spiser færdigretter ligeså ofte. Mere end hver tredje (36%) i alderen år foretrækker middelhavsmad (f.eks. italiensk, fransk, spansk eller græsk), mens godt hver femte (21%) angiver dansk mad (f.eks. frikadeller, hakkebøf, flæskesteg, stegt flæsk, m.m.) som deres yndlingsmad. Undersøgelsen er gennemført i uge af YouGov Zapera for Forbrugerrådet. Resultaterne er baseret på svar fra 800 danskere i alderen år. 1

2 Figur 1 - ALLE I hvilken grad er du interesseret i at lave mad? Mere end hver anden ung i alderen år (55%) er i høj grad eller meget høj grad interesseret i at lave mad, mens godt hver tiende (12%) i mindre grad eller slet ikke er interesseret heri. Hver tredje ung (34%) i samme alder er i nogen grad interesseret heri. Der er ingen entydig tendens til, at kvinder eller mænd er mere eller mindre interesseret end det andet køn. Der er dog en tendens til at interessen for at lave mad stiger med alderen, som tabel 1 herunder viser. Tabel 1: I hvilken grad er du interesseret i at lave mad x alder? år år år I meget høj / høj grad 50% 53% 59% I nogen grad 37% 35% 31% I mindre grad / slet ikke 14% 12% 10% Kilde: YouGov Zapera for Forbrugerrådet Men også boformen har betydning for de unges interessere i at lave mad. Som figur 1.1 på næste side viser, er unge der bor sammen med andre unge eller en partner generelt mere interesseret i at lave mad end unge, der bor alene eller hjemme hos deres forældre. 2

3 Figur ALLE I hvilken grad er du interesseret i at lave mad x Boform? Blandt de unge som bor sammen med andre unge, f.eks. i bofællesskab eller på kollegium, eller sammen med en partner, er det knap 60%, som i høj grad eller meget høj grad er interesseret i at lave mad, mens det blandt unge, som bor alene eller hjemme hos deres forældre, er lige under halvdelen, der har samme grad af interesse. De unge, som ikke har en høj interesse for at lave mad, er blevet bedt om at pege på, hvad der kunne få dem til at blive mere interesseret i at lave mad. For mere end halvdelen af de unge vil flere penge til gode råvarer kunne øge deres interesse, mens kun lige over hver tyvende ung (6%), der ikke har en høj interesse i at lave mad, konsekvent afviser, at noget kunne få dem til at blive mere interesseret i at lave mad, jf. figur 2 på næste side. 3

4 Figur 2 HVIS Slet ikke, I mindre grad eller I nogen grad i spørgsmål 1 Hvad kunne få dig til at blive mere interesseret i at lave mad? Ud over flere penge til gode råvarer, peger de unge (også) på at mere tid, kunne gøre dem mere interesseret. Generelt peger mere end hver tredje endvidere på, at deres interesse ville stige, hvis de havde nogen at lave mad med / spise med, men denne årsag afhænger af den unges boform, som det fremgår af figur 2.1 herunder. Figur 2.1 HVIS Slet ikke, I mindre grad eller I nogen grad i spørgsmål 1 Hvad kunne få dig til at blive mere interesseret i at lave mad (udvalgte) x boform? Blandt de unge, som bor alene eller hos deres forældre, peger mere end hver anden ung (53%) på, at især nogen at lave mad med/spise med ville øge deres interesse i at lave mad, 4

5 mens det kun er knap hver fjerde ung (23%), blandt dem, som bor sammen med andre unge, der mener tilsvarende. De unge, som bor sammen med andre unge eller sammen med en partner, peger derimod i højere grad på, at flere penge til gode råvarer, mere tid og et bedre køkken ville kunne øge deres interesse i at lave mad. De unge, som ikke har en høj interesse for at lave mad, har som vist i figur 2 og 2.1 ovenfor angivet flere ting/årsager, der kunne øge deres interesse for at lave mere mad. For at afdække hvilken af de nævnte årsager, der er den væsentligste, er de unge blevet bedt om at pege på dem ene, de mener, er den primære. For flertallet af de unge, som bor alene eller hjemme hos deres forældre, er det, som antydet ovenfor, hvis de havde nogen at lave mad med / spise med, idet 41% angiver dette som den primære ting, der kunne øge deres interesse for at lave mad. Blandt de unge som bor sammen med andre unge eller en partner, er det flere penge til gode råvarer, der vil være den primære interessevækker. Figur 4 ALLE Hvor ofte laver du mad selv (ikke smørrebrød eller sandwich)? Hver tredje ung (33%) i alderen år laver selv mad næsten hver dag, mens yderligere knap en tredjedel (31%) selv laver mad 3-5 gange om ugen. Lige over hver femte (22%) laver selv mad 1-2 gange om ugen, hvilket altså betyder at kun hver syvende ung (14%), i alderen år, laver mad mindre end én gang om ugen. Også her har boformen betydning, idet unge der bor alene / hos forældrene laver mad betydeligt sjældnere end unge, som bor sammen med andre, jf. figur 4.1 på næste side. 5

6 Figur 4.1 ALLE Hvor ofte laver du mad selv (ikke smørrebrød eller sandwich) x boform? Næsten tre ud af fire unge (74%), som bor sammen med andre unge eller en partner, laver mad på flertallet af ugens dage, mens det for unge, som bor alene eller hos deres forældre, kun er lige over halvdelen der laver mad med tilsvarende hyppighed. Mere end hver femte ung (22%), som bor alene / hos forældrene laver mad mindre end én gang om ugen. Blandt unge, som bor sammen med andre unge, er det kun godt hver tyvende (6%), som laver mad ligeså sjældent. Også alderen har en betydning for hvor ofte de unge laver mad selv. Af tabel 2 fremgår det, at unge i alderen år selv laver mad betydeligt oftere end unge i alderen år. Tabel 2: Hvor ofte laver du mad selv (ikke smørrebrød eller sandwich) x alder? Hver dag eller næsten hver dag / 3-5 gange om ugen år år år 47% 65% 74% 1-2 gange om ugen 23% 25% 17% Sjældnere end 1 gang om ugen 29% 9% 8% Kilde: YouGov Zapera for Forbrugerrådet Blandt de unge i alderen år vil der dog være en overvægt af unge, som bor hos deres forældre, hvorfor der er sammenfald mellem de to resultater. 6

7 Figur 5 ALLE, SOM LAVER MAD (HVIS ANDET END Aldrig og Ved ikke I SPG. 4) Hvor ofte laver du mad med halvfabrikata (f.eks. færdiglavede saucer, frosne pommes frites, pizzafyld eller retter baseret på pulver)? Flertallet af unge i alderen år bruger i gennemsnit halvfabrikata i deres madlavning ca. 1 gang ugen. Ingen bruger det dagligt, og godt hver tredje (35%) bruger det maksimalt en gang om måneden eller sjældnere. Hvor ofte der anvendes halvfabrikata afhænger dog af hvor ofte der laves mad. Derfor har svarmulighederne til spørgsmålet om anvendelsen af halvfabrikata været afhængige af, hvor ofte de unge har angivet at lave mad. Dette afspejles i tabel 3. De unge kan således ikke svare, at der bruges halvfabrikata hver dag / næsten hver dag, hvis de har angivet, at de kun laver mad 2-3 gange om måneden. Tabel 3: Hvor ofte laver du mad med halvfabrikata x hvor ofte laver du mad selv? Hver dag / 3-5 gange 1-2 gange næsten om ugen om ugen hver dag 2-3 gange om måneden Ca. 1 gang om måneden Sjældnere end 1 gang om måneden Hver dag eller næsten hver dag 1% gange om ugen 9% 11% gange om ugen 29% 38% 26% gange om måneden 29% 25% 38% 40% - - Ca. 1 gang om måneden 12% 13% 17% 29% 31% - Sjældnere end 1 gang om måneden 16% 10% 10% 23% 52% 76% Aldrig 2% 2% 8% 6% 7% 14% Kilde: YouGov Zapera for Forbrugerrådet Hvor ofte laver du mad selv (ikke smørrebrød eller sandwich)? 7

8 I gennemsnit spiser kun hver tiende ung mellem år take-away en gang om ugen eller oftere (ikke afbilledet), men der er betydelig forskel mellem kønnene, som figur 6.1 viser. Figur 6.1 ALLE Hvor ofte spiser du take-away mad x køn? Hvor det er under hver tiende kvinde (9%) i alderen år, som spiser take-away mindst en gang om ugen, er det blandt mændene i samme alder knap hver femte (18%), der spiser take-away mindst en gang om ugen. De unges boform, altså om de bor alene eller sammen med andre unge har dog ingen betydning for, hvor ofte de spiser take-away. Figur 6.2 ALLE Hvor ofte spiser du hos dine forældre eller andre familiemedlemmer? Uanset boform er det typiske, at de unge spiser hos forældre eller andre familiemedlemmer 2-3 gange om måneden, idet 29% angiver dette. 8

9 Hvis man sorterer de unge fra, som angiver at bo hos deres forældre, og kigger på forskelle i besøgshyppigheden blandt unge, der bor sammen med andre unge og unge, som bor alene, tegner der sig en tendens til, at unge, som bor alene, hyppigere spiser hos forældre og andre familiemedlemmer. Figur ALLE Hvor ofte spiser du hos dine forældre eller andre familiemedlemmer x boform? Godt hver fjerde ung (27%), som bor alene, spiser hos forældre eller familiemedlemmer mindst én gang om ugen, mens det blandt unge som bor sammen med andre unge eller en partner, er knap hver sjette (16%), som gør tilsvarende ligeså hyppigt. Når de unge, som bor hos deres forældre sorteres fra, dannes der et andet, måske uventet, billede af de unges besøg hos forældre og andre familiemedlemmer ved spisetid. Faktisk spiser de unge årige, som er flyttet hjemmefra, hyppigere hos forældre og andre familiemedlemmer, end årige, som også er flyttet hjemmefra, jf. tabel 4 herunder. Tabel 4: Hvor ofte spiser du hos dine forældre eller andre familiemedlemmer x alder? Ekskl. unge, som har angivet at bo hjemme hos deres forældre år år år Mindst én gang om ugen 16% 21% 26% 1-3 gange om måneden 63% 57% 57% Sjældnere end 1 gang om måneden 16% 21% 16% Kilde: YouGov Zapera for Forbrugerrådet 9

10 Figur 6.3 ALLE Hvor ofte spiser du færdigretter, der blot skal varmes? Knap hver fjerde ung (23%) i alderen år spiser aldrig færdigretter, der blot skal varmes, mens yderligere en god tredjedel (39%) gør det sjældnere end en gang om måneden. Mindre end hver tiende ung (8%) gør det en gang om ugen eller oftere. Unge som bor alene, eller hos deres forældre, spiser hyppigere færdigretter, der blot skal varmes, end unge, som bor sammen med andre unge eller deres partner, jf. figur Spørgsmål ALLE Hvor ofte spiser du færdigretter, der blot skal varmes x boform? Hver fjerde ung (25%), som bor alene eller hos deres forældre, spiser færdigretter mindst et par gange om måneden, mens det blandt unge, som bor sammen med andre unge eller deres partner, er mindre end hver femte (17%), som spiser færdigretter ligeså ofte. 10

11 Figur 6.4/6.5 ALLE Hvor ofte spiser du morgenmad, brunch eller frokost hhv. aftensmad på en restaurant, i en kantine eller på en café? De unge i alderen år spiser for flertallets tilfælde sjældent eller aldrig måltider på café, restaurant eller i kantiner. Knap halvdelen (48%) angiver, at de aldrig eller sjældnere end 1 gang om måneden spiser morgenmad, brunch eller frokost ude, og yderlige godt hver femte (22%) angiver, at det sker ca. 1 gang om måneden. Aftensmad spiser 44% af de unge i alderen år aldrig eller sjældnere end 1 gang om måneden ude på spisesteder, og yderligere 28% kun ca. 1 gang om måneden. Godt hver syvende (15%) spiser dog morgenmad, brunch eller frokost på café, restaurant eller i kantine mindst en gang om ugen, og mens det er knap hver tiende (9%), som gør tilsvarende med deres aftensmad. Hverken alder, køn eller boform har nogen betydning for hvor hyppigt måltiderne indtages på en restaurant, i en kantine eller på en café. Der er dog en tendens til, at de unge i alderen år spiser disse måltider ude oftere end de øvrige unge i undersøgelsen. 11

12 Spørgsmål 7 ALLE Hvilke grøntsager har du benyttet i madlavningen i de seneste tre måltider som du har lavet? Når de unge anvender grøntsager i deres madlavning, hvad 95% af de unge, som selv laver mad, gør, er der nogle grøntsager, der anvendes hyppigere end andre. Figuren oven viser de 10 grøntsager 1, som flest unge har angivet at bruge i deres madlavning i de seneste tre måltider, de tilberedte forud for deltagelsen i indeværende undersøgelse. Tomater, agurk og gulerødder er de grøntsager, som anvendes mest, men også salat anvendes meget, hvilket dog i denne sammenhæng skal holdes op mod, at undersøgelsen er gennemført i sommermånederne. 1 Figuren viser 11 grøntsager, da broccoli og champignon har været anvendt lige meget. 12

13 Figur 8 ALLE Hvad er din yndlingsmad? Mere end hver tredje (36%) i alderen år foretrækker især middelhavsmad (f.eks. italiensk, fransk, spansk eller græsk), mens godt hver femte (21%) angiver dansk mad (f.eks. frikadeller, hakkebøf, flæskesteg, stegt flæsk, m.m.) som deres yndlingsmad. 13% foretrækker asiatisk mad, mens kun 3% foretrækker fast food - hjemmelavet som færdigkøbt (f.eks. pizza, burger, sandwich, falafel, m.m.). Der er dog nogle kønsmæssige forskelle; f.eks. angiver 30% af de unge mænd, at dansk mad er deres yndlingsmad, mens det kun er 17% af de unge kvinder, som deler denne holdning. Omvendt foretrækker de unge kvinder dog asiatisk mad, idet 15% angiver dette som deres yndlingsmad. Dette støttes dog kun af 8% af mændene. Ligeledes er skellet når det kommer til vegetar mad, som 7% af kvinderne angiver som deres yndlings, mens det blot er 1% af de unge mænd, der mener tilsvarende. Både de unge kvinder og mænd foretrækker dog middelhavsmad. Og en ligelig andel af kønnene, 14%, angiver, at de ingen yndlingsmad har. 13

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Mænds måltidsvaner, viden om og holdninger til at spise sundt i forhold til uddannelse 2011-2013

Mænds måltidsvaner, viden om og holdninger til at spise sundt i forhold til uddannelse 2011-2013 Mænds måltidsvaner, viden om og holdninger til at spise sundt i forhold til uddannelse 2011-2013 Mænds måltidsvaner, viden om og holdninger til at spise sundt i forhold til uddannelse 2011-2013 Udarbejdet

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner

Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner September 2012 Ældre og ensomhed - hvem, hvorfor og hvad gør vi? En undersøgelse om ensomhed hos ældre i 25 kommuner Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

Der smides stadig mad ud. Dagligt/næsten dagligt. Ca. 3-4 gange om ugen. Et par gange om måneden. Sjældnere. Jeg/husstanden smider aldrig fødevarer ud

Der smides stadig mad ud. Dagligt/næsten dagligt. Ca. 3-4 gange om ugen. Et par gange om måneden. Sjældnere. Jeg/husstanden smider aldrig fødevarer ud Markedsanalyse 3. december 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes madspild af forskellige fødevarer Highlights: Det er især middagsrester,

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 8 Krop og ydre Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 119 1. Indledning Nutidens unge vokser op omgivet af perfekte kroppe. Hvor de end befinder sig, er der billeder af veltrimmede,

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere

Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere Danskernes brug af naturen - og omfanget af generende oplevelser i mødet med andre brugere Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resumé af analyseresultaterne... 4 1. Hvor meget bruger danskerne

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere