Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium"

Transkript

1 Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Det er en helt central ambition på Svendborg HandelsGymnasium og Svendborg Erhvervsskole i øvrigt - at hver enkelt elev skal lære så meget som overhovedet muligt. Det er ikke nødvendigvis helt enkelt at vurdere, i hvilket omfang vi lever op til ambitionen, men vi har nogle indikatorer, som hjælper i vurderingen af dette centrale spørgsmål. Med dette fakta-ark stiller vi skarpt på: Handelsgymnasiets løfteevne Gennemsnitskaraktererne på de enkelte årgange Elevernes vurdering af undervisningen og lærerne Lektionstal og skemaprincipper Dette gør vi, fordi der i den aktuelle medieomtale af en elevklage og mange lærerskift på Svendborg HandelsGymnasium bl.a. udtrykkes bekymring for, om skolen formår at forvalte undervisningen og elevernes læring på betryggende vis. Hovedbudskaberne er: Vi ved og kan dokumentere, at elevernes faglige og læringsmæssige resultater og præstationer på ingen måder bærer præg af mangler eller fagligt efterslæb snarere tvært imod. Vi ved, at vores succes som skole er bundet 100 % op på elevernes succes, og at vi derfor garanterer og dokumenterer overfor eleverne, at den planlagte undervisning er i fuld overensstemmelse med de bekendtgørelsesmæssige rammer og krav. Vi ved, at eleverne i trivselsundersøgelser har vurderet undervisningen og lærerne positivt og herunder også de nye lærere, som gennem de seneste par år har søgt og fået ansættelse på Svendborg Handelsgymnasium. Vi ved og kan med dataene godtgøre, at lærerne har gennemført undervisningen professionelt og loyalt efter bekendtgørelsen til trods for uenighed med ledelsen om rammerne for undervisningen. Vi arbejder stenhårdt på igen at skabe en attraktiv arbejdsplads, som er konkurrencedygtig i kampen med andre skoler om at tiltrække og fastholde dygtige og kompetente lærere. Vi anerkender de arbejdsmiljømæssige problemer skolen står med, og vi arbejder med dem i samarbejde med lærerne. 1111

2 Vi tilbyder elever, som ikke oplever, at de fagligt er, hvor de gerne vil være, særlige supplerende workshops og lignende, som kan give dem et løft, hvis de selv vil investere en indsats heri. Vi har desuden indledt en tæt dialog med elevrådet, og vi har bevilget midler til en række tiltag, som elevrådet ønsker at gennemføre for at forbedre studiemiljøet Fakta-arket kan forhåbentlig være med til at understrege, at elevernes undervisning lever op til ministeriets krav. For yderligere informationer, kontakt: Direktør Jens Jacobsen

3 Løfteevnen på Svendborg HandelsGymnasium Undervisningsministeriet leverer hvert år nationale data over den såkaldte løfteevne i udvalgte fag i de gymnasiale ungdomsuddannelser. Løfteevnen er en sandsynlighedsberegning af, hvilken eksamenskarakter hver enkelt elev vil opnå under gymnasieuddannelsen. I beregningen er der bl.a. taget højde for den enkeltes karaktergennemsnit ved afgangseksamen fra grundskolen samt forældrenes socioøkonomiske status. Jo mere elevernes reelle eksamensresultater afviger positivt fra den socioøkonomiske referencekarakter, jo højere løfteevne har skolen vist i de udvalgte fag. Af nedenstående grafik fremgår det, at Svendborg HandelsGymnasium, sammen med endnu et handelsgymnasium på Fyn, er bedst til at løfte eleverne, når alle almene, tekniske og handelsgymnasier sammenlignes. Der kan og skal også bruges andre metoder og tilgange, når vi taler om at måle kvaliteten i de gymnasiale uddannelser. Ikke desto mindre bruger ministeriet denne model som et blandt flere udtryk for kvaliteten i de gymnasiale uddannelser. Vi har endnu ikke data fra Undervisningsministeriet vedr. løfteevnen for sommereksamen 2015, men hvis vi vender blikket mod eleverne eksamensresultater nedenfor, er der et begrundet håb om, at skolens løfteevne i 2015 vil ligge på niveau med løfteevnen i

4 Elevernes eksamensresultater på Svendborg HandelsGymnasium Nedenstående diagram viser udviklingen i elevernes karakterer ved de afsluttende prøver efter hhv. 1., 2. og 3. år i årene 2014 og Det fremgår, at der for de respektive 1. og 3. årgange er tale om en mindre - men i begge tilfælde positiv udvikling i karakterniveauet, mens der for 2. års eleverne sker en markant stigning i karakterniveauet. Til sammenligning kan det oplyses, at gennemsnittet for den seneste studentereksamen på landsplan for HHX lå på 6,

5 Elevernes vurdering af undervisningen og lærerne på Svendborg Handels- Gymnasium Data i nedenstående tabel stammer fra skolens elevtrivselsundersøgelser fra 2012, 2013 og Elevtrivselsundersøgelsen gennemføres hvert skoleår i perioden oktober-november, hvorfor vi endnu ikke har data fra Der er medtaget de spørgsmål, som er relevante i forhold til evt. bekymringer om undervisningen generelt samt lærernes evne til at løfte undervisningsopgaven. For hvert år fremgår endvidere den gennemsnitlige score for HHX-gymnasier på landsplan. Det fremgår, at elevernes vurdering af undervisningen generelt er helt stabil over alle tre år, og at vurderingen ligger ganske tæt på landsgennemsnittet. Med en række mindre bevægelser er det ligeledes karakteristisk, at elevernes vurdering af lærerne er nogenlunde stabil med en svagt stigende tendens og at scoren kredser omkring landsgennemsnittet. Eleverne vurderer på en skala fra 1 10, hvor 10 er den bedste score. Spørgsmål År 2012 HHX Svendborg 2012 HHX DK 2013 HHX Svendborg 2013 HHX DK 2014 HHX Svendborg 2014 HHX DK Undervisningen 7,3 7,5 7,3 7,5 7,3 7,4 Lærernes faglige dygtighed 7,7 7,8 7,6 7,9 7,9 7,8 Lærernes engagement i undervisningen 7,5 7,7 7,3 7,7 7,5 7,6 Lærernes evne til at formidle stoffet 6,6 7,0 6,7 7,0 7,0 7,0 5555

6 Lektionstal og skemaprincipper på Svendborg HandelsGymnasium På Svendborg HandelsGymnasium er der et deltaljeret overblik over planlagte og afviklede lektioner i fagene. Eleverne får al den undervisning, de har krav på. Vi overholder naturligvis bekendtgørelsens lektionstal og overvåger lektionsafviklingen detaljeret. Det skal bemærkes, at vi arbejder med lektionsmoduler á 75 min. Lektionstallet kan variere fra klasse til klasse i samme fag, fordi en klasse kan have afviklet flere lektioner i et skoleår end andre klasser. Det er helt normalt og afspejler blot den didaktiske frihed til at planlægge og afvikle undervisningen. Til illustration fremgår neden for et eksempel på lektionsoverblikket for en klasse på 3. årgang. Oversigten viser: Planlagte lektioner på H3: Det bekendtgørelsesfastlagte lektionstal, fratrukket det allerede afviklede lektionstal på tidligere årgange samt fradrag til fælles og tværfaglige forløb (7 % puljen), for hver klasse i de obligatoriske fag. Skemalagte lektioner på H3: Det skemalagte lektionstal, som i alle tilfælde er højere end det planlagte lektionstal. Den skemalagte buffer indebærer mulighed for at omlægge elevtid til skolen samt klippe lektioner i skemaet i forbindelse med lærerkurser, sygdom m.v. uden at dette udløser ekstraordinære skemabehov. Dette princip indebærer, at aflysning af en given lektion (fx i forbindelse med lærers kursusdeltagelse eller sygdom) ikke er det samme som tab af lektionen. Overblik over lektioner for en H3-klasse Planlagte lektioner for H3-klasse Skemalagte lektioner for H3-klasse Afsætning Dansk Engelsk Samtidshistorie VØK Erhvervsret

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Sagsnr.: 088.36K.391 1

Sagsnr.: 088.36K.391 1 1 2 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Handelsgymnasiet Vestfyn Institutionsnummer:421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2008/2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 SAMMENFATNING Side 4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal,

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011. for Skolen ved Sundet

Kvalitetsrapport 2011. for Skolen ved Sundet Kvalitetsrapport 2011 for Skolen ved Sundet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2011 Indhold Indledning...2 Hvad er kvalitet i det københavnske skolesystem?...2 Mål, resultatmål og benchmark...3

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport 2010. for Holbergskolen Kvalitetsrapport 2010 for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2010 Indhold Indledning...2 Kvalitetsrapport for...2 Hvad er kvalitet i det københavnske skolesystem?...2 Mål, resultatmål og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne

Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne Store forskelle på de almene gymnasiers faglige løfteevne AF ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL, MAKROØKONOMISKE MEDARBEJDERE ASBJØRN HENNEBERG SØRENSEN, BA.POLIT, JONAS SPENDRUP MEYER,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

Digitale redskaber i undervisningen på gymnasiale uddannelser og i almen voksenuddannelse

Digitale redskaber i undervisningen på gymnasiale uddannelser og i almen voksenuddannelse Digitale redskaber i undervisningen på gymnasiale uddannelser og i almen voksenuddannelse 19. december 2014 Rapport Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Tilgang til analysen 2 1.2. Læsevejledning

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere