TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 13. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Sonja Lykkegaard, Tina Weber Camilla Schwalbe, Sonja Lykkegaard, Tina Weber

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Orientering om specialtilbud Tilbagemelding på jobrotationsordningen Orientering om forventet regnskab pr. 31. maj 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde Oprettelse af valgfag, Skottegårdsskolen Dispensation fra lejrskolebestemmelserne - lejrskoles varighed Ansøgning om 11 skoleår - LUKKET SAG Holddeling Kvalitetsstandarder på området udsatte børn og unge Forebyggende rådgivere i skoledistrikter - Pilotprojekt i Eventuelt Orientering om Familiehuset

3 1. Meddelelser Sagsnr.: 13/6541 Sagsansvarlig: sij.uk Afbud: Tina Weber, Camilla Schwalbe RESUMÉ a) Referat af møde i Skolebestyrelsen Skelgårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Løjtegårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Korsvejens Skole den Referat af møde i Skolebestyrelsen Kastrupgårdsskolen den Referat af møde i Skolebestyrelsen Nordregårdsskolen den b) Rettelse til Børne- og Skoleudvalgets referat af mødet den Vedrørende Skolernes Ferie- og Fridagsplan 2014/15 Udvalget besluttede at punkt/dot 2 i indstillingen udgår i forslag og bilag. Rettelsen består i at: punkt/dot 1 i indstillingen også udgår i forslag og bilag. c) Meddelelse om renovering af legeplads på Nordregårdsskolen d) Løbetræning kom i form til Tårnbyløbet 2013 (Ligger i læseværelset) e) Skolebestyrelsen nummer 2/13 (Ligger i læseværelset) f) Danske Kommuner, nyhedsmagasinet 16. maj 2013 (Ligger i læseværelset) Danske Kommuner, nyhedsmagasinet 14. okt (Ligger i læseværelset) g) Brev om procedure i tilfælde af hjemmeundervisning h) Dagplejen normering pr Dagplejen normering pr i) Anbringelsesstatistik maj

4 Børne- og Skoleforvaltningen indstiller, at Punkterne a i tages til efterretning. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben VS: Nordregårdskolens faldunderlag er færdigt / JPG 2 Åben VS: Nordregårdskolens faldunderlag er færdigt / JPG 3 Åben VS: Nordregårdskolens faldunderlag er færdigt / JPG 4 Åben Skolebestyrelsesreferater /13 5 Åben Afslag på ansøgning om landzonetilladelse til ny beboelse samt /13 varsel af påbud om nedrivning af bebyggelse nærmere 2,5 m fra nab 6 Åben Procedure i tilfælde af hjemmeundervisning /13 7 Åben Dagplejen normering og status pr /13 8 Åben Dagplejen normering og status pr /13 9 Åben Anbringelsesstatistik maj /13 10 Åben Meddelelse om renovering af legeplads /13 Tiltrådt 3

5 2. Orientering om specialtilbud Sagsnr.: 13/6541 Sagsansvarlig: sij.uk Afbud: Tina Weber, Camilla Schwalbe, Sonja Lykkegaard RESUMÉ Leder af Rådgivning og Forebyggelse Peter Hauch og souschef Dorthe Bøggild orienterer om det specialiserede tilbud: - Indhold - Perspektiv - Status for implementering og sammenlægningen af Heldagsskolen, heltidsklassen og Medvind Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at /SHJ Orienteringen tages til efterretning Tiltrådt 4

6 3. Tilbagemelding på jobrotationsordningen Sagsnr.: 12/11000 Sagsansvarlig: lpe.bk Afbud: Tina Weber, Camilla Schwalbe, Sonja Lykkegaard RESUMÉ Orientering om brug af jobrotationsordningen i Børne- og Kulturforvaltningen, Daginstitutionsområdet. I forbindelse med at lederne på daginstitutionsområdet er på lederuddannelse, er der i 2013 ansøgt om jobrotationsydelse. Derudover benyttes ordningen tillige i forbindelse med pædagogiske uddannelser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Brug af jobrotationsordning i forbindelse med uddannelse af medarbejdere på Daginstitutionsområdet. Arbejdsmarkedsstyrelsen har reserveret kr. Der er ansat 17 personer i jobrotation i en periode på maks. 1 år. Der er desuden ansat 4 personer i jobrotation i forbindelse med medarbejdere, der er på uddannelsen PAU/merit. Daginstitutionsafdelingen har fået tilbagemeldinger fra alle institutioner, der har ansat en person i jobrotation. Stort set alle tilbagemeldinger er positive, så der er stor tilfreds omkring ordningen. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller at, 5

7 /shj Udvalget tager sagen til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilbagemeldinger på jobrotation /13 Tiltrådt. 6

8 4. Orientering om forventet regnskab pr. 31. maj 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde Sagsnr.: 13/13109 Sagsansvarlig: asv.uk Afbud: Tina Weber, Camilla Schwalbe RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen har pr. 31. maj 2013 udarbejdet forventet regnskab for 2013 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det forventede regnskab udviser pr. 31. maj 2013 i forhold til det korrigerede budget en samlet nettomindreudgift på i alt kr. I forhold til opgørelsen pr. ult. februar en forbedring på i alt kr. Børne- og Kulturforvaltningen gør opmærksom på, at der i nettomindreudgiften på kr. indgår den opsparede pulje på 2,7 mio. kr. samt uforbrugte midler til løn på skoleområdet på ca. 8,0 mio. kr., som disponeres af Økonomiudvalget. Det betyder således, at det forventede regnskab pr. ultimo maj udgør en merudgift på ca. 4,7 mio. kr. Der er på opgørelsestidspunktet imødekommet tillægsbevillinger på i alt kr. bl.a. fra hovedkonto 06 til dækning af udgifter i forbindelse med barsler og langtidssygdom. Samt udgiftsneutrale tillægsbevillinger, der er imødekommet indenfor Børne- og Skoleudvalgets egen ramme, herunder opsamling af pulje under udvalgets budgetområde til evt. senere disponering. 7

9 ØKONOMI Det forventede regnskab indeholder opgørelse af løn, driftudgifter og -indtægter. Nettomerudgifterne fremkommer hovedsageligt på serviceområderne SFO med kr., Øvrig undervisning og faglige uddannelser med kr. Daginstitutioner og klubber med kr., Særligt udsatte børn og unge med kr. og endeligt Børnehandicap med kr. Nettomindreudgifterne fremkommer på serviceområderne Almindelig undervisning med kr. samt Specialundervisning- og rådgivning med kr. Der vedlægges uddybende bemærkninger til afvigelserne på de enkelte serviceområder. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne-og Skoleudvalget drøfter sagen. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bemærkninger til forventet regnskab pr. ult. maj B og S /13 udvalget 2 Åben Forventet regnskab pr. maj Hele udvalget B og S..XLSX /13 Udvalget drøftede sagen og anmodede forvaltningen om at have særlig fokus på det samlede budget

10 5. Oprettelse af valgfag, Skottegårdsskolen Sagsnr.: 13/14579 Sagsansvarlig: ije.uk Afbud: Tina Weber, Camilla Schwalbe, Sonja Lykkegaard RESUMÉ Forvaltningen har fra Skottegårdsskolen modtaget ansøgning om tilladelse til oprettelse af valgfag Privatøkonomi samt forslag til læseplan for faget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Motivationen for oprettelse af valgfaget fremgår af afsnit Baggrund i det fremsendte forslag til læseplan: Et stigende antal dårlige betalere i aldersgruppen år peger på behov for en tidlig indsats. Det fremhæves, at det er oplagt at undervise i temaet i matematik og samfundsfag, men at tidspresset i fagene i forhold til de faglige mål indebærer risiko for, at temaet kun behandles sporadisk eller overfladisk og uden tilstrækkelig effekt for elevernes læring om privatøkonomi. Forvaltningen er enig i, at det foreslåede valgfags indhold kan varetages inden for eksisterende fag og i, at det kan være positivt at fordybe sig i temaet gennem arbejdet inden for valgfag. Det er forvaltningens vurdering, at de opstillede kompetence-, viden og færdighedsmål er relevante for eleverne i udskolingen. Læreren, der skal varetage undervisningen, er ud over at være lærer på Skottegårdsskolen faglig konsulent i Ministeriet for Børn og Undervisning i kristendomskundskab og varetager endvidere samfundsfag og historie. Denne baggrund finder forvaltningen relevant at fremhæve i forhold til efterfølgende videndeling i skolevæsenet - med anbefalinger til undervisningsindhold og didaktik, som vil kunne tilgodese arbejdet med temaet både inden for de eksisterende fag som i eventuel videreførelse og udbredelse af valgfaget. LOVGRUNDLAG Oprettelsen af valgfag ud over de i Folkeskolelovens 9, stk. 1, forudsætter i henhold til lovens 9, stk. 6 Kommunalbestyrelsens godkendelse. ØKONOMI Valgfaget er planlagt afviklet over 20 uger med 2 ugentlige lektioner, som afholdes inden for skolens tildelte ressourcer til undervisning. 9

11 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at /SHJ Udvalget godkender forslaget til læseplan for valgfaget Privatøkoomi Skolen forpligtes til at formidle erfaringer med arbejdet i valgfaget i de faglige netværk BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til læseplan, "Privatøkonomi" /13 2 Åben Ansøgning om godkendelse af valgfag /13 Tiltrådt 10

12 6. Dispensation fra lejrskolebestemmelserne - lejrskoles varighed Sagsnr.: 13/14439 Sagsansvarlig: sij.uk Afbud: Tina Weber, Camilla Schwalbe, Sonja Lykkegaard RESUMÉ I forbindelse med klassesammenlægning ansøger Løjtegårdsskolen om dispensation fra Styrelsesvedtægten og give 3 grupper elever ekstraordinær tilladelse til hver en hyttetur med hver en overnatning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ansøgningen er begrundet i behov for ekstraordinære, samlende aktiviteter for eleverne i forbindelse med sammenlægning af fire 3. klasser til tre kommende 4. klasser. Sammenlægningen er en af følgerne af manglende klasseværelser og har allerede fundet sted den Da der er behov for at samle klasserne bedst muligt, var det ønsket at afvikle en sheltertur på Fælleden, hvor der kun er mulighed for 1 overnatning. Da der ikke er ledigt i shelteren på Fælleden, men der er mulighed for at benytte en spejderhytte i stedet, søges der om tilladelse til dette. Da der er særlig sårbarhed i forældregruppen har Ivan Jensen overfor skolelederen vurderet høj sandsynlighed for imødekommelse af ansøgningen. ØKONOMI Skolen afholder selv alle udgifter forbundet med hytteturene. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om ekstraordinær hyttetur /13 Tiltrådt 11

13 7. Ansøgning om 11 skoleår - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/14154 Sagsansvarlig: mpr.uk Afbud: Camilla Schwalbe, Sonja Lykkegaard, Tina Weber 12

14 8. Holddeling Sagsnr.: 13/6541 Sagsansvarlig: ije.uk Afbud: Tina Weber, Camilla Schwalbe, Sonja Lykkegaard RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget udbad sig i forbindelse med budgetmødet en fremstilling af begrebet "holddeling". Forvaltningen har udarbejdet "Notat om holddeling", som refererer til lovgivningen samt kategoriserer og eksemplificerer anvendelsen af holddeling på skolerne. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at /SHJ Udvalget tager notatet til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat om holddeling /13 Tiltrådt 13

15 9. Kvalitetsstandarder på området udsatte børn og unge Sagsnr.: 13/634 Sagsansvarlig: urh.bk Afbud: Tina Weber, Camilla Schwalbe, Sonja Lykkegaard RESUMÉ Forvaltningen har udarbejdet et forslag til kvalitetsstandarder på området udsatte børn og unge i alderen 0-23 år. I kvalitetsstandarderne beskrives samtlige lovområdet i forhold til lovgrundlaget; målgruppen for tilbuddet; hvem der har afgørelseskompetencen; om der skal foretages en børnefaglig undersøgelse; formål med tilbuddet, indhold i tilbud og tilbuddets omfang. Herudover opstilles der forventninger til bestiller og leverandøren. Endelig beskrives samarbejdsrelationer; opfølgningen og om der er egenbetaling for borgeren. Kvalitetsstandarderne er tidligere sendt ud til Børne- og Skoleudvalget og er derfor ikke vedhæftet sagen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Formålet med kvalitetsstandarderne er: at omsætte nogle centrale principper til praksis. at skabe de bedst mulige betingelser for en sikker faglig og økonomisk styring af de forebyggende foranstaltninger og anbringelsesområdet. at fastsætte standarder for serviceniveauet, ved at beskrive de ydelser og det serviceniveau, som tilbydes børn og unge med særlige behov samt deres familier. Kvalitetsstandarderne skal ses som et dynamisk redskab. Det vil sige, at der vil ske løbende ændringer i disse, når der fx sker ændringer i lovgivning, organisationen mv. Der lægges op til, at de opdaterede kvalitetsstandarder fremlægges for det politiske niveau en gang årligt. HØRING Kvalitetsstandarderne har været sendt i høring i handicaprådet. Handicaprådet har ikke haft bemærkninger til kvalitetsstandarderne. 14

16 Herudover har kvalitetsstandarderne været sendt i høring i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, da der er tætte samarbejdsflader mellem de to forvaltninger, idet flere af børnene overgår til Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen ved det 18 år. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller At kvalitetsstandarderne drøftes og godkendes. At det besluttes, at revision af kvalitetsstandarderne fremlægges for det politiske udvalg én gang årligt At lovændringer som betinger en revision af kvalitetsstandarderne fremlægges til beslutning for udvalget inden lovændringen ikrafttræden. BILAG Høringssvar fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen: Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Dok Familieafdelingen har bedt om Handicap- og Psykiatricenter kommentarer til kvalitetsstandarder i Børne- og Kulturforvaltningen. Jeg har i mine kommentarer lagt vægt på de situationer, hvor der er snitflader til voksenområdet. Vi har tidligere haft sager, der har givet anledning til uklarhed i forhold til disse problemstillinger, hvorfor jeg synes, at de er vigtige af tage med. Vedrørende efterværn 76 Der er 3 gældende principafgørelse, hvoraf de to med fordel kunne afspejles i kvalitetsstandarden. (C-20-06, og 43-11) omhandler, at der ikke alene kan gives afslag på efterværn, fordi den unge formentlig også har behov for støtte efter det fyldte 18. år. Under Forventninger til bestiller sidste afsnit bliver det uklart, om det, at der er behov for ydelser fra voksenområdet betyder, at man så ikke kan få bevilget efterværn. 15

17 43-11 omhandler, at efterværnet ikke kan bevilges med en tidsbegrænse, fx et år, men skal vurderes løbende. I den sidste afgørelse (43-11) fremgår det også, at det er den unges opholdskommune, som harden endelige afgørelse om efterværn. Vil det være hensigtsmæssigt, at dette fremgår af kvalitetsstarden, og vil sagen blive oversendt til opholdskommunen, som så bliver handlekommune. Det er selvfølgelig, der hvor den unge er anbragt i en anden kommune. I kvalitetsstandarden fremgår det ikke, at den unge har mulighed for at få genetableret foranstaltninger jf 76 stk. 4. Det kan være hensigtsmæssigt, at det fremgår, set med Handicpa og Psykiatricentrets perspektiv, da vi skal tænke den mulighed ind i vores sagsbehandling i forhold en henvendelse fra en ung borger, der tidligere har haft sag i jeres forvaltning. Vedrørende misbrugsbehandling 101 Der er tidligere truffet aftale mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Arbejdsmarkedsog Sundhedsforvaltningen om at misbrugsbehandling til unge over 18 år, og som er på efterværn,varetages af Børne- og Kulturforvaltningen, både sagsbehandlingen og finansieringen. Dette fremgår ikke at kvalitetsstandarden Kirsten Bach Tiltrådt 16

18 10. Forebyggende rådgivere i skoledistrikter - Pilotprojekt i 2014 Sagsnr.: 12/9590 Sagsansvarlig: shj.bk Afbud: Tina Weber, Camilla Schwalbe, Sonja Lykkegaard RESUMÉ Kommunalbestyrelsen har besluttet, at oversende et forslag om etablering af socialrådgivere på skolerne, til Børne- og Skoleudvalget. Udvalget besluttede på sit møde i december 2012 at anmode forvaltningen om at fremkomme med et forslag til pilotprojekt. Forvaltningen fremlægger hermed forslag til pilotprojekt for distriktsrådgiver på 4 udvalgte skoler i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, hvis opgave har været at udarbejde et konkret forslag til et pilotprojekt med socialrådgivere på skolerne. Arbejdsgruppen har læst evalueringer fra eller været i kontakt med flere kommuner, der har arbejdet med socialrådgivere på skolerne (København, Randers, Skanderborg og Køge kommuner) Indhentede erfaringer fra disse kommuner har understreget betydningen af en tidlig og forebyggende indsats, der indebærer inddragelse af alle institutioner i skoledistriktet. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at socialrådgiverne organiseres inden for rammen af den nuværende distriktsopdeling, og at de benævnes forebyggende rådgivere. Pilotprojektet, der skitseres nedenfor, har en betydelig vægtning på børn i skolealderen. Her har vi anslået, at den forebyggende rådgiver skal bruge 1 time pr. 100 skoleelever svarende til 50 timer, hvis alle skoledistrikter skal dækkes. I indstillingen foreslås udpeget 4 skoledistrikter; Skottegårdsskolen, Nordregårdsskolen, Pilegårdsskolen og Kastrupgårdsskolen til pilotprojektet. Kriterierne for udvælgelsen er stor/lille skole, specialrække/almen, ny ledelse/erfaren ledelse og øst/vest geografisk placering. Alle erfaringer med skolesocialrådgivere peger på, at både de menneskelige og de økonomiske omkostninger mindskes med en tidlig og forebyggende indsats. Arbejdsgruppen foreslår, at styregruppen nedsætter en følgegruppe til at følge pilotprojektet, deltage i statusmøder med styregruppen og forestå evalueringen. Det foreslås, at den faglige koordinator i Familieafdelingen udpeges som formand for 17

19 følgegruppen, og at der derudover vælges en leder fra én af de deltagende skoler og en leder fra én af de deltagende institutioner. Bilag til dette punkt beskriver nærmere pilotprojektets indhold, organisering og en tidsog procesplan ØKONOMI Det anslås, at der i projektperioden vil være behov for ansættelse af en socialrådgiver på fuld tid, som vikar for de to socialrådgivere, der indgår i projektet. Udgiften til løn vil være kr. årligt. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller overfor udvalget, at beslutte At Pilotprojektet kører i budgetår 2014 Indhold, organisering, tids og procesplan for pilotprojektet som beskrevet i vedlagte bilag Udvælgelsen af de førnævnte skoledistrikter At Indstillingen videresendes til Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse af ansættelse af vikar for socialrådgiver i projektperioden /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Endelig projektbeskrivelse /13 2 Åben Kommisorium for arbejdsgruppe - skolesocialrådgivere /13 Tiltrådt Der er foretaget redaktionelle ændringer i tidsplan, idet evaluering mv. forelægges udvalget i april

20 11. Eventuelt Sagsnr.: 13/6541 Sagsansvarlig: sij.uk Afbud: Tina Weber, Camilla Schwalbe, Sonja Lykkegaard /SHJ Intet Mødet sluttede

21 12. Orientering om Familiehuset Sagsnr.: 13/6541 Sagsansvarlig: sij.uk Afbud: Camilla Schwalbe, Sonja Lykkegaard, Tina Weber RESUMÉ Fra den 1. juli 2013 vil Tårnby Kommunes borgere hver torsdag fra til have mulighed for at henvende sig i Familiehuset med henblik på at modtage en åben anonym rådgivning. Rådgivningen gives af rådgivere fra Familieafdelingen og familiebehandlere fra Forebyggelse og Rådgivning. Forvaltningen vil snarest på Kommunens hjemmeside offentliggøre muligheden for åben anonym rådgivning i Familiehuset. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Orienteringen tages til efterretning. Tiltrådt 20

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE sp Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 12. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 3. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 28. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. marts 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 30. oktober 2017 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. december 2016 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 18. august 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere