Flere hænder - ja tak!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere hænder - ja tak!"

Transkript

1 Flere hænder - ja tak!

2

3 Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på de kristne værdier. I FDF møder børn og unge troværdige voksne, som de kan spille bold op ad. Voksne der bringer sig selv i spil, lytter, spørger og giver deres bud på livet. Vi har valgt at lave denne folder i en ny og mere tidssvarende form. Den er tænkt som en hjælp og inspiration til lederrekrutteringen i kredsen. - Brug de råd og vejledninger, I finder i folderen - Sæt lederrekruttering på dagsordenen mindst en gang hvert halve år - Styrk kredsens arbejde med lederrekruttering På de næste sider finder du en masse idéer og metoder til, hvordan I får flere ledere i kredsen. Folderen er inddelt i følgende afsnit: Flere ledere i kredsen Vent ikke til sidste øjeblik Behov og krav Hvad får en ny leder? Hvem kan vi spørge? Leder på mange måder Sådan kan det gøres! Samtidig med denne folder udgives Til nye ledere også i en ny, opdateret udgave i samme layout. Vi håber, at I vil bruge de to udgivelser og dele dem med både nuværende og kommende FDFere. Husk at hvis I bliver 2 ledere mere i hver kreds i Danmark - så er det tæt på tusinde flere ledere på landsplan. 3

4 Flere ledere i kredsen 4 Enhver FDF-kreds har brug for altid at have gode ledere til kredsens arbejde. Mange ledere fortsætter år efter år, men det betyder ikke, at kredsen kan regne med deres indsats i al evighed. Kredslederen, bestyrelsen og alle kredsens ledere bør løbende være opmærksomme på nye lederemner, der kan være med i FDF. Har du ikke lyst til komme med og se, hvad vi laver?, er en god invitation til noget lederarbejde. Vi kontakter, primært forældre, pr. telefon men den personlige kontakt er bedst. En invitation kan også bruges, hvis fx piltene skal gå 10 km og der er brug for ekstra voksne, eller hvis der er brug for en ekstra voksen på en lejr. Man skal ikke være bange for at få et nej - så prøver man igen hos en anden forælder, eller vender tilbage senere med noget andet især hvis barnet er glad for FDF. På den måde har vi fået fat i mange ledere i de sidste 10 år, både faste ledere til de enkelte klasser, men også mange der er klar til at hjælpe med enkeltstående opgaver. Mange forældre sidder inde med en speciel viden eller kontakter, som vi kan få glæde af til et møde. Sten Andersen, FDF Flensborg 1 FDFs grundlov siger, at det er kredslederens ansvar, at klasserne er besat med kvalificerede ledere. I en normal kreds er der en løbende udskiftning over årene, og derfor må kredslederen hele tiden være meget forudseende. Han/hun skal dels sørge for, at seniorerne får de udfordringer og den uddannelse, der skal til, for at de kan blive velkvalificerede ledere, dels holde øjnene åbne overfor helt nye lederemner blandt fx forældrene. Her findes tit gode, oversete lederemner, som efter en opfordring fra kredslederen har lyst til at blive leder og senere måske selv stå for en klasse. Den bedste lederflok er en blanding af ældre og unge ledere, hvor de unge bidrager med de vilde ideer og de ældre med deres livserfaring og erfaring med børn. Inden I går i gang med at rekruttere ledere, er det vigtigt, at I stiller jer selv spørgsmålet: Er vi en attraktiv kreds? En attraktiv kreds er et sted, hvor man føler det er rart at være, og hvor man får indfriet de behov og forventninger man har til frivilligt arbejde. Vi vil derfor anbefale, at lederrekruttering tænkes sammen med dette. Der kan findes mere information om den attraktive kreds i den blå folder med samme titel. Det at få nye ledere ses af de fleste som en stor opgave og det er det også. Men det må ikke ses som et problem. Opgaven er nemlig ikke større, end at det godt kan lade sig gøre at få nye ledere, men det kræver tid og planlægning det er den bedste vej til succes. Derfor er det vigtigt, at alle i kredsen: Erkender, at der er et behov en opgave, der skal løses. I fællesskab definerer, hvad opgaven går ud på og sætter sig et mål. Sikrer at kredsen er et attraktivt sted at være. Er villige til at yde en ekstra indsats bruge den tid, der er nødvendig. Denne folder er tænkt som en hjælp til at forberede, planlægge og gennemføre rekruttering af flere ledere til kredsen.

5 Vent ikke til sidste øjeblik Det er altid nemmere at forebygge end at helbrede også i kredsens ledersituation. Kredsen bør altid have fokus på at få nye ledere det er nemmere at få nye/flere ledere, når ledersituationen i forvejen er ok. Der er forskel på at spørge mennesker, om de vil være med til at redde en synkende skude, eller om de vil ud at sejle med et velfungerende skib. For at I kan sikre jer et godt overblik over kredsens ledersituation nu, om 1 år, om 2-5 år og længere frem, er det vigtigt, at der flere gange om året på ledermøderne og bestyrelsesmøderne er et punkt på dagsordenen, der handler om ledersituationen. Kredslederen (eller en anden som er valgt til det) skal altid have overblikket over ledersituationen er der ledere der flytter fra byen, er der ledere, der gerne vil have en anden klasse, er der ledere, der ønsker at stoppe og så videre. På den måde kan man gå i gang med at planlægge rekruttering af nye ledere i tide, og ikke først, når man mangler 3 ledere. Tag godt imod nye ledere Når vi har brugt tid og kræfter på at rekruttere nye ledere, er det naturligvis også vigtigt, at de nye ledere ikke falder fra igen. Derfor er det vigtigt, at I på forhånd har gjort jer klart, hvad det vil sige at få nye ledere med. Hvad er det jeres kreds kan tilbyde nye ledere? Brug tid på et ledermøde til at finde de fem vigtigste ting. I den sammenhæng er det også fint at notere, om der er særlige frynsegoder. Eksempler på vigtige ting i forhold til modtagelse og fastholdelse af nye ledere er: at lederflokken er åben for at få nye med i lederfællesskabet. at lederflokken er klar til at lytte til de nye ledere og give dem medbestemmelse og ansvar. at en eller flere ledere har ansvaret for introduktion af de nye ledere og tager dem med på kurser. Samtidig er det vigtigt, at I er ærlige omkring forventninger til indsats, tidsforbrug, forkyndelse og så videre. Det er også en god idé på forhånd at have forskellige materialer og hjælpemidler gjort klar til den nye leder: Aktivitetsmateriale til den klasse, hvor vedkommende skal hjælpe til Inspirationsmateriale til forkyndelse eksempelvis detmedgud.dk og crux.fdf.dk De sidste numre af kredsbladet adgang til kredsens hjemmeside Kredsens samværsregler Værdigrundlag og lederideal For at sikre den bedst mulige modtagelse af en ny leder bør I undersøge, om vedkommende har været FDFer før og hvorhenne. Ring dertil og få en beskrivelse af lederen fra den tidligere kredsleder. Men vær kritisk der kan være mange årsager til at en leder flytter kreds. Kredslederen skal have en uddybende snak med den nye leder. Her kan man også lave aftaler omkring opgaven, informere om samværsregler og FDFs formål m.v. 55

6 Behov og krav 6 Kredsen har en række behov og krav til de nye ledere. Det er væsentligt at få disse afklaret, inden den nye leder begynder, så forventningerne kan afstemmes. Tag en drøftelse af emnet på et ledermøde. I forhold til behov kunne I starte med at lave en liste over de folk, I har i kredsen, og hvad de har af opgaver i kredsarbejdet. Lav så en liste over opgaverne i kredsen, og til slut skal I så finde ud af, hvilke opgaver en ny leder skal løse. Normalt vil en ny leder jo skulle hjælpe til på en klasse. Her er det vigtigt på forhånd at have gjort sig klart, hvad det præcist er, man søger ledere til. For eksempel: Hjælpe med naturaktiviteter hos pilte i tre uger Fløjteinstruktør i kredsens musikarbejde i de kommende tre måneder Assistent for Niels på væbnerklassen i den kommende sæson Ansvarlig for kredsens puslingearbejde Men vær dog opmærksom på, at der er mange gode lederemner, der ikke nødvendigvis falder i de kategorier, hvor I mangler kræfter. Det er vigtigt at være åben over for nye muligheder, og muligheden for at se det som en chance for at nytænke lederstrukturen og -bemandingen. Det er også vigtigt at informere den nye leder om andre opgaver i kredsen, som I forventer han er med til at løse, fx planlægning og afvikling af en kredsweekend. Vi stiller i FDF en række krav til en leder. Tag det med i den snak, der er med potentielle ledere. Disse krav er for eksempel: At man kan gå ind for FDFs formål At man kan lide at arbejde med børn og unge At man er villig til at dygtiggøre/uddanne sig At man vil bruge den nødvendige tid Frigør kræfter til FDF-arbejdet Mange ting hænger uløseligt sammen, og sådan er det også med arbejdet i FDF. En god lederflok giver ofte flere ledere giver bedre arbejde i kredsen giver flere medlemmer giver større glæde giver en god lederflok og så videre. Alle mennesker har en grænse for, hvor mange ressourcer de har til rådighed. Den er meget forskelligt fra person til person, men ens for alle er, at vi som mennesker påvirkes af mange ting. Nogle ting kan nemt ændres, andre er ikke så nemme at gøre noget ved. Det afgørende er, at kredsen tænker nyt: fællesspisning før møderne som børnefamilie skal man ikke tænke på mad den dag, og som studerende er der adgang til et billigt måltid. Eller et numlingehold, hvor ledernes børn kan blive passet, mens de tager sig af de større klasser. Der er måske nogle seniorer, der kan tjene penge til sommerlejren ved at passe numlingene. Det kan også være en bedsteforælder, der gerne vil give en hånd med. Der er mange muligheder, og det handler i mange tilfælde om at vende tingene lidt på hovedet og se det, der før har været lidt utydeligt. Ting, der er at svære at ændre Familie og bolig hører til her for de fleste. Det er begge ting, som tager mange af ens menneskelige ressourcer, men som umiddelbart ikke kan ændres. Ting, der kan ændres Her kan nævnes arbejde og sociale netværk, som også tager en stor del af ens ressourcer. Det er ting, der kan ændres, men det er som oftest ikke her, der vælges først. Ting, der er lette at ændre Det er her FDF findes sammen med alle de andre fritidsinteresser, som folk har. Når det kniber med de menneskelige ressourcer, er det som regel her, de fleste rydder op først. Derfor er det vigtigt, at arbejdet i FDF giver den enkelte leder noget. Noget, der kan bruges, ikke bare til møderne, men også i andre dele af livet. Kan kredsen sikre det, er det muligt, at FDF kan optage førstepladsen i stedet for den sidste.

7 Hvad får en ny leder? Det at være leder er ikke kun et spørgsmål om at yde, men det er også en mulighed for som person selv at få noget ud af det. Nogle af de ting, som en leder kan forvente at få ud af at være med i FDF er: Personlig udvikling uformelle lederkompetencer (brug evt. FDFs kompetenceguide) Give og få sjove oplevelser med børn, unge og voksne Udfordringer for både krop og sjæl Gode uddannelsesmuligheder nye færdigheder Et særligt fællesskab En meningsfyldt fritid på et kristent grundlag Få glæde af en deltidsleder I vil nemt kunne komme ud for lederemner, der ikke ønsker eller ikke har tid til at binde sig for et længere forløb. De vil gerne hjælpe med et tre måneders cirkusprojekt hos piltene, men de vil ikke være med hele sæsonen. Der ligger mange muligheder her for at få en ekstra aktiv leder i perioder. Men det kræver, at forventningerne er ordentligt afstemt, og at der er lavet en ordentlig aftale (måske på skrift), så alle ved, hvad de kan regne med. Det kan være gældende for nye ledere, men eksisterende ledere kan måske også være interesserede i at få en anden form at være ledere på end den, der findes i kredsen nu. Hvis man fra tid til anden flytter rundt på ledere og klasser, vil man næsten altid opleve, at det giver mere liv i kredsen og blandt lederne. 75

8 Hvem kan vi spørge? 8 Inden I går i gang med at spørge forskellige lederemner, kan det være en god ide at beskrive den nødvendige profil. Hvad er det for en profil, vi efterlyser? Måske er det en, der supplerer det, I har i forvejen, måske er det en afløser for en, der er på vej ud eller måske er det en, der har nogle særlige, faglige kvalifikationer. Er det en god pædagog? Er det en, der kan fange vores seniorer? Er der en, der kan lære vores børn at spille tromme? Er det en, der er stærk til forkyndelse? Er det en, der er god til at holde styr på papirerne? Alle voksne i lokalområdet er potentielle ledere, og der går ganske givet flere rundt og venter på at blive spurgt. Tidligere medlemmer og ledere Opsøg tidligere ledere eller seniorer også selvom de har været aktive i en anden kreds. Har man oplevet arbejdet i FDF, vil man ofte have lyst til at komme i gang igen i et eller andet omfang. Se i gamle kredsblade, medlemslister eller spørg forbundskontoret. Medlemmer af kredsbestyrelsen De kunne jo prøve at være ledere i en periode. Det er altid nemmere at finde nye bestyrelsesmedlemmer end nye ledere. Lærere Har mange af de kompetencer, vi lægger stor vægt på i FDF kan planlægge og igangsætte aktivitetsforløb, har gode pædagogiske evner og et godt kendskab til børn og unge. Bedsteforældre Bedsteforældre kan være et godt aktiv. Mange har overskud af tid og vil ofte gerne gøre en frivillig indsats. Måske er de ikke interesserede i et helt sæsonforløb, men kan give en afgrænset indsats måske som barnepiger på numlingeholdet. Venner, naboer, arbejds- og studiekammerater Vi har alle gode venner i FDF. De fleste har også venner uden for FDF hvad med at give dem tilbuddet? Forældre Forældre til børn i kredsen starter ofte som ledere. Det er en oplagt mulighed. De er tæt på deres børn og har samtidig en

9 interesse i, at kredsen har ressourcer nok til at lave et godt og udviklende børnearbejde. Pædagoger Pædagoguddannelsen beskæftiger sig med børn. En uddannelse, som kan bruges i FDF sammenhæng. Pensionister og efterlønnere Et stort og godt rekrutteringsgrundlag. Mange vil gerne gøre en frivillig indsats og har de kvalifikationer, vi søger i FDF. Småbørnsfamilier Kommende potentielle medlemmer i kredsen. Hvorfor ikke starte i god tid så de kan præge kredsen til deres egne børn. Det er dog vigtigt, at kredsen har noget at tilbyde familierne fællesspisning, børnepasning etc. Ellers bliver det svært at få dem med. Aktive fra kirken Her må flere have en interesse i, at der er et godt og velfungerende FDF-arbejde i sognet. Sommerlejrtanter Hvis tanterne har haft en god uge på sommerlejren, er det helt oplagt at spørge dem de ved jo, hvad det handler om Naboer til FDF-huset De ser jer alligevel, når I er til FDF så hvorfor ikke invitere dem med? Ledige Der er faktisk en del gode lederemner blandt ledige og så har de tid til at gøre noget ved det. Tilflyttere Hold godt øje med, hvem der flytter til sognet. Et godt sted at blive integreret er i FDF-kredsen. Skoler og kollegier Studerende er i forvejen meget aktive både socialt og gennem studiet. Samtidig er FDF et sted, hvor forelæsninger og opgaver kan skubbes i baggrunden her gælder det mad på bål og gode oplevelser. Et tiltrængt pusterum midt i den travle hverdag. Flere kredse har indrettet et/flere værelser i kredshuset, der giver mulighed for studerende at have et billigt sted at bo - mod at man er aktiv børneleder i kredsen. 9

10 Leder på mange måder Lav en liste Gennemgå afsnittet Hvem kan vi spørge?, og lav ud fra det en liste over mulige kandidater skriv så mange som muligt på listen og gerne stykker. Sørg derefter for en fordeling af navnene i lederflokken eller bestyrelsen, så hver enkelt emne bliver kontaktet personligt tag evt. en kande kaffe med. Sørg for at opdatere og vedligeholde listen. Det giver overblik og minder om, at kredsen skal fornyes løbende. Hold linjen varm Hold kontakt til potentielle ledere. Også selvom der går lang tid, før de bliver ledere i kredsen. Når en senior tager på efterskole, så hold kontakten ved lige. Sørg for at sende kredsbladet og inviter til arrangementer i kredsen. Det samme gælder andre, der flytter fra byen i en periode. Sørg for at sprede invitationer og giv gerne en opfordring til afgrænsede konkrete opgaver. For eksempel i forbindelse med kredsfester, sommerlejr, møder eller lignende. Turnusordning Skaf en gruppe af forældre og andre, som synes, det er vigtigt, at der er en FDF-kreds i sognet. Denne gruppe placerer sig derefter på en månedsplan, så der er voksne til afvikling af alle klassemøder i en periode. Denne form er lidt mere uforpligtende og 10 betyder, at den enkelte ikke står som ansvarlig leder. At de ikke er ledere, betyder også, at de ikke forpligter sig til ledermøder m.v. Forhåbentlig bliver de så grebet af arbejdet, at de må til ledermøde og på lidt længere sigt bliver faste ledere. Hjælpe til Skaf et netværk omkring kredsen, så der altid er tanter til sommerlejren, nogle der tager sig af loppemarkedet, lokaler og materiel m.v. Rigtig mange mennesker er kommet med i FDF nogle for anden gang ved en løs, men dog betydelig medvirken. Seniorerne Vi rekrutterer ledere fra egne rækker. Medlemmerne bliver i kredsen, også efter de er fyldt 18 år. Den eneste umiddelbare faktor, der kan forhindre dette er, at de unge mennesker flytter til en anden by i forbindelse med uddannelse. Det er altså meget vigtigt, at vi fastholder vore seniorer. Dette kan gøres gennem tilbud, muligheder, udfordringer, ansvar, kurser m.m. Man bør overveje at lave målsætninger for seniorarbejdet måske for den enkelte senior. Informationsmøde Inviter sognets borgere til et møde i kredshuset. Få et kendt ansigt til at fortælle om nødvendigheden af FDF-arbejdet det

11 kunne være borgmesteren eller direktøren for en af byens store virksomheder. Måske har de selv været FDFere. Undersøg derefter interessen blandt tilhørerne via et spørgeskema. Annoncer Det er sjældent, at annoncer i den lokale avis giver nye ledere, men det er dog sket. Et godt supplement er annoncering i foreningspjecer og kirkebladet. Flyttemeddelelser Husk at sende flyttemeddelelse til forbundskontoret, når en leder flytter fra byen. Hjælp den fraflyttede med at finde en ny kreds. Det virker ofte bedst, hvis kredslederen selv hjælper. Et alternativ er, at den lokale forbundssekretær bliver gjort opmærksom på, at der er en ny leder i området via flyttemeddelelsen. Arrangementer Den bedste måde at skaffe ledere på er at komme i snak med folk. Det kan være ved julemarkedet, byfesten, BUSK-dagen eller noget helt fjerde, hvor muligheden er til stede for at tage en uforpligtende snak om FDF og det at være leder. 11

12 I FDF Grindsted havde vi et problem med at få lederbemandingen til at gå op. Helt konkret havde vi behov for flere ledere på de enkelte klasser. Lederrekruttering blev sat på dagsordenen i kredsen. Vi startede med at udarbejde en beskrivelse af, hvad det vil sige at være leder i vores kreds hvilket ansvar har man, hvad er opgaverne og hvilke forventninger kan man blive mødt med? Næste skridt var at få udarbejdet en lang liste med mulige lederemner, og her var bestyrelsen også inviteret til at tænke med. Jo flere der er med til at brainstorme på navne, jo bedre. Derefter bestemte vi os for, hvem der skulle tage personligt kontakt til de forhåbentligt kommende ledere og hvornår det skulle ske. De, der kendte et eller flere emner, tog naturligvis kontakt til dem. Hvis en person var interesseret, blev der aftalt et møde med kredslederen, så man kunne få en mere uddybende snak om opgaven. På de efterfølgende ledermøder fulgte vi op på listen for at sikre os, at alle blev kontaktet og for at se, om vi var kommet på flere navne.. Vores arbejde bar frugt og resulterede i, at 3 tidligere ledere startede igen, 4 nye ledere meldte sig på banen og vi skaffede 2 nye bestyrelsesmedlemmer i samme omgang. Birthe V. Riddersholm, leder i FDF Grindsted 12

13 Sådan kan det gøres! Brug god tid på et ledermøde til at lave en plan for kredsens lederrekruttering. (Tag løbende emnet op på ledermøder - minimum en gang hvert halve år. På den måde har kredsen et konstant fokus på at få nye ledere). Planen for lederrekruttering kan laves efter følgende model: 1. Er vi en attraktiv kreds? 2. Få afklaret, hvad kredsens behov er hvor og til hvad mangler der ledere? 3. Få afklaret, om I har krav til en ny leder og hvad kravene eventuelt er. 4. Lav klare aftaler, om hvordan nye ledere skal modtages i kredsen (fx omkring samtaler og uddannelse). 5. Lav en brainstorm over mulige lederemner og her er 2 navne ikke nok. Jo flere navne der står på listen, jo større sandsynlighed er der, for at der er nogle, der siger ja til at blive leder. Hver af de nuværende ledere samt bestyrelsesmedlemmer bør minimum kunne bidrage med navne på 5-10 mulige ledere. 6. Aftal, hvem der skal kontakte de enkelte emner og hvordan, og lav også aftale, om hvornår der er deadline for de enkelte kontakter. 7. Tag en fælles snak, om hvordan I vil kontakte de enkelte emner, om der er noget I skal være særlig opmærksomme på at fortælle m.v. 8. Lav en plan for hvad der skal ske i prøvetiden og sæt ansvarlig på. Nu er planen så færdig, og tilbage står der en lang række af forhåbentlige gode snakke med mange mennesker i lokalområdet med det resultat, at kredsen får nye ledere. Husk at følge op på de kommende ledermøder jf. planen og de deadlines, der er aftalt. Husk Sig aldrig nej på andres vegne Vurder, om lederemnet passer ind i lederflokken Fordel alle lederemnerne til kontakt blandt ledere og bestyrelsesmedlemmer Brug kun personlig henvendelse brev, og telefon duer ikke Lav altid konkrete aftaler Inviter til et uforpligtende møde med oplevelser og information Vær altid 100% ærlig Aftal evt. prøvetid og uddannelsesplan Husk opfølgning og ledersamtale Husk, at lederen skal underskrive en børneattest. 13

14 14

15 Bilag 1 Skema der kan bruges når kredsen har indkredset hvilke personer der skal spørges til hvervet som kommende ledere i kredsen. Punkterne udfyldes systematisk, så I er godt forberedte når den konkrete opfordring skal finde sted hvad enten det er på skrift eller mundtligt. Udfyld alle felter før I kontakter den pågældende, så kan I målrette jeres tilbud bedst muligt. Jobopslag/potentielle lederemner Behov hvilket hul skal lederen udfylde? (Klasse, funktion, projekt) Navn: Navn: Navn: Antal timer hvad forventes lederen at deltage i? Tilbud hvad er kredsens tilbud/ muligheder?: Den konkrete arbejdsopgave + Lederarrangementer, børneflok mm. De plusord der beskriver kredsen og skal motivere lederen. Forventninger hvilke krav stiller vi til lederen? FDFs formål, opførsel, børneattest, lederideal mm. Hvem opfordrer og sørger for evt. løbende kontakt Hvordan skal der opfordres telefon, personlig kontakt, andet Introduktion hvordan introduceres den nye leder hvilket materiale skal udleveres? Opfølgning hvem følger op på lederens trivsel i kredsen og kvaliteten af arbejdet? Tidsfrister hvornår skal der spørges, hvornår skal der evt. følges op? 15

16 Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Tekst: Peter Jeppesen, Morten Dalgaard, Steen Røndal Olsen, Per Bergmann og Michael Woer (FDFs medlemsudvalg) Foto: Asbjørn Laurberg, Per Bergmann, Rieke Müller og Dennis Skærup Højlund Andersen Layout: Esben Warming Pedersen Best. nr.:

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU)

Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) Nye tider nye foreningsformer? En pjece om ungdom og foreningsliv af Andy Højholdt & Jens Christian Nielsen, Center for Ungdomsforskning (CeFU) 1 2 "Vi har en uskreven regel om, at man ikke behøver at

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere