Flere hænder - ja tak!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere hænder - ja tak!"

Transkript

1 Flere hænder - ja tak!

2

3 Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på de kristne værdier. I FDF møder børn og unge troværdige voksne, som de kan spille bold op ad. Voksne der bringer sig selv i spil, lytter, spørger og giver deres bud på livet. Vi har valgt at lave denne folder i en ny og mere tidssvarende form. Den er tænkt som en hjælp og inspiration til lederrekrutteringen i kredsen. - Brug de råd og vejledninger, I finder i folderen - Sæt lederrekruttering på dagsordenen mindst en gang hvert halve år - Styrk kredsens arbejde med lederrekruttering På de næste sider finder du en masse idéer og metoder til, hvordan I får flere ledere i kredsen. Folderen er inddelt i følgende afsnit: Flere ledere i kredsen Vent ikke til sidste øjeblik Behov og krav Hvad får en ny leder? Hvem kan vi spørge? Leder på mange måder Sådan kan det gøres! Samtidig med denne folder udgives Til nye ledere også i en ny, opdateret udgave i samme layout. Vi håber, at I vil bruge de to udgivelser og dele dem med både nuværende og kommende FDFere. Husk at hvis I bliver 2 ledere mere i hver kreds i Danmark - så er det tæt på tusinde flere ledere på landsplan. 3

4 Flere ledere i kredsen 4 Enhver FDF-kreds har brug for altid at have gode ledere til kredsens arbejde. Mange ledere fortsætter år efter år, men det betyder ikke, at kredsen kan regne med deres indsats i al evighed. Kredslederen, bestyrelsen og alle kredsens ledere bør løbende være opmærksomme på nye lederemner, der kan være med i FDF. Har du ikke lyst til komme med og se, hvad vi laver?, er en god invitation til noget lederarbejde. Vi kontakter, primært forældre, pr. telefon men den personlige kontakt er bedst. En invitation kan også bruges, hvis fx piltene skal gå 10 km og der er brug for ekstra voksne, eller hvis der er brug for en ekstra voksen på en lejr. Man skal ikke være bange for at få et nej - så prøver man igen hos en anden forælder, eller vender tilbage senere med noget andet især hvis barnet er glad for FDF. På den måde har vi fået fat i mange ledere i de sidste 10 år, både faste ledere til de enkelte klasser, men også mange der er klar til at hjælpe med enkeltstående opgaver. Mange forældre sidder inde med en speciel viden eller kontakter, som vi kan få glæde af til et møde. Sten Andersen, FDF Flensborg 1 FDFs grundlov siger, at det er kredslederens ansvar, at klasserne er besat med kvalificerede ledere. I en normal kreds er der en løbende udskiftning over årene, og derfor må kredslederen hele tiden være meget forudseende. Han/hun skal dels sørge for, at seniorerne får de udfordringer og den uddannelse, der skal til, for at de kan blive velkvalificerede ledere, dels holde øjnene åbne overfor helt nye lederemner blandt fx forældrene. Her findes tit gode, oversete lederemner, som efter en opfordring fra kredslederen har lyst til at blive leder og senere måske selv stå for en klasse. Den bedste lederflok er en blanding af ældre og unge ledere, hvor de unge bidrager med de vilde ideer og de ældre med deres livserfaring og erfaring med børn. Inden I går i gang med at rekruttere ledere, er det vigtigt, at I stiller jer selv spørgsmålet: Er vi en attraktiv kreds? En attraktiv kreds er et sted, hvor man føler det er rart at være, og hvor man får indfriet de behov og forventninger man har til frivilligt arbejde. Vi vil derfor anbefale, at lederrekruttering tænkes sammen med dette. Der kan findes mere information om den attraktive kreds i den blå folder med samme titel. Det at få nye ledere ses af de fleste som en stor opgave og det er det også. Men det må ikke ses som et problem. Opgaven er nemlig ikke større, end at det godt kan lade sig gøre at få nye ledere, men det kræver tid og planlægning det er den bedste vej til succes. Derfor er det vigtigt, at alle i kredsen: Erkender, at der er et behov en opgave, der skal løses. I fællesskab definerer, hvad opgaven går ud på og sætter sig et mål. Sikrer at kredsen er et attraktivt sted at være. Er villige til at yde en ekstra indsats bruge den tid, der er nødvendig. Denne folder er tænkt som en hjælp til at forberede, planlægge og gennemføre rekruttering af flere ledere til kredsen.

5 Vent ikke til sidste øjeblik Det er altid nemmere at forebygge end at helbrede også i kredsens ledersituation. Kredsen bør altid have fokus på at få nye ledere det er nemmere at få nye/flere ledere, når ledersituationen i forvejen er ok. Der er forskel på at spørge mennesker, om de vil være med til at redde en synkende skude, eller om de vil ud at sejle med et velfungerende skib. For at I kan sikre jer et godt overblik over kredsens ledersituation nu, om 1 år, om 2-5 år og længere frem, er det vigtigt, at der flere gange om året på ledermøderne og bestyrelsesmøderne er et punkt på dagsordenen, der handler om ledersituationen. Kredslederen (eller en anden som er valgt til det) skal altid have overblikket over ledersituationen er der ledere der flytter fra byen, er der ledere, der gerne vil have en anden klasse, er der ledere, der ønsker at stoppe og så videre. På den måde kan man gå i gang med at planlægge rekruttering af nye ledere i tide, og ikke først, når man mangler 3 ledere. Tag godt imod nye ledere Når vi har brugt tid og kræfter på at rekruttere nye ledere, er det naturligvis også vigtigt, at de nye ledere ikke falder fra igen. Derfor er det vigtigt, at I på forhånd har gjort jer klart, hvad det vil sige at få nye ledere med. Hvad er det jeres kreds kan tilbyde nye ledere? Brug tid på et ledermøde til at finde de fem vigtigste ting. I den sammenhæng er det også fint at notere, om der er særlige frynsegoder. Eksempler på vigtige ting i forhold til modtagelse og fastholdelse af nye ledere er: at lederflokken er åben for at få nye med i lederfællesskabet. at lederflokken er klar til at lytte til de nye ledere og give dem medbestemmelse og ansvar. at en eller flere ledere har ansvaret for introduktion af de nye ledere og tager dem med på kurser. Samtidig er det vigtigt, at I er ærlige omkring forventninger til indsats, tidsforbrug, forkyndelse og så videre. Det er også en god idé på forhånd at have forskellige materialer og hjælpemidler gjort klar til den nye leder: Aktivitetsmateriale til den klasse, hvor vedkommende skal hjælpe til Inspirationsmateriale til forkyndelse eksempelvis detmedgud.dk og crux.fdf.dk De sidste numre af kredsbladet adgang til kredsens hjemmeside Kredsens samværsregler Værdigrundlag og lederideal For at sikre den bedst mulige modtagelse af en ny leder bør I undersøge, om vedkommende har været FDFer før og hvorhenne. Ring dertil og få en beskrivelse af lederen fra den tidligere kredsleder. Men vær kritisk der kan være mange årsager til at en leder flytter kreds. Kredslederen skal have en uddybende snak med den nye leder. Her kan man også lave aftaler omkring opgaven, informere om samværsregler og FDFs formål m.v. 55

6 Behov og krav 6 Kredsen har en række behov og krav til de nye ledere. Det er væsentligt at få disse afklaret, inden den nye leder begynder, så forventningerne kan afstemmes. Tag en drøftelse af emnet på et ledermøde. I forhold til behov kunne I starte med at lave en liste over de folk, I har i kredsen, og hvad de har af opgaver i kredsarbejdet. Lav så en liste over opgaverne i kredsen, og til slut skal I så finde ud af, hvilke opgaver en ny leder skal løse. Normalt vil en ny leder jo skulle hjælpe til på en klasse. Her er det vigtigt på forhånd at have gjort sig klart, hvad det præcist er, man søger ledere til. For eksempel: Hjælpe med naturaktiviteter hos pilte i tre uger Fløjteinstruktør i kredsens musikarbejde i de kommende tre måneder Assistent for Niels på væbnerklassen i den kommende sæson Ansvarlig for kredsens puslingearbejde Men vær dog opmærksom på, at der er mange gode lederemner, der ikke nødvendigvis falder i de kategorier, hvor I mangler kræfter. Det er vigtigt at være åben over for nye muligheder, og muligheden for at se det som en chance for at nytænke lederstrukturen og -bemandingen. Det er også vigtigt at informere den nye leder om andre opgaver i kredsen, som I forventer han er med til at løse, fx planlægning og afvikling af en kredsweekend. Vi stiller i FDF en række krav til en leder. Tag det med i den snak, der er med potentielle ledere. Disse krav er for eksempel: At man kan gå ind for FDFs formål At man kan lide at arbejde med børn og unge At man er villig til at dygtiggøre/uddanne sig At man vil bruge den nødvendige tid Frigør kræfter til FDF-arbejdet Mange ting hænger uløseligt sammen, og sådan er det også med arbejdet i FDF. En god lederflok giver ofte flere ledere giver bedre arbejde i kredsen giver flere medlemmer giver større glæde giver en god lederflok og så videre. Alle mennesker har en grænse for, hvor mange ressourcer de har til rådighed. Den er meget forskelligt fra person til person, men ens for alle er, at vi som mennesker påvirkes af mange ting. Nogle ting kan nemt ændres, andre er ikke så nemme at gøre noget ved. Det afgørende er, at kredsen tænker nyt: fællesspisning før møderne som børnefamilie skal man ikke tænke på mad den dag, og som studerende er der adgang til et billigt måltid. Eller et numlingehold, hvor ledernes børn kan blive passet, mens de tager sig af de større klasser. Der er måske nogle seniorer, der kan tjene penge til sommerlejren ved at passe numlingene. Det kan også være en bedsteforælder, der gerne vil give en hånd med. Der er mange muligheder, og det handler i mange tilfælde om at vende tingene lidt på hovedet og se det, der før har været lidt utydeligt. Ting, der er at svære at ændre Familie og bolig hører til her for de fleste. Det er begge ting, som tager mange af ens menneskelige ressourcer, men som umiddelbart ikke kan ændres. Ting, der kan ændres Her kan nævnes arbejde og sociale netværk, som også tager en stor del af ens ressourcer. Det er ting, der kan ændres, men det er som oftest ikke her, der vælges først. Ting, der er lette at ændre Det er her FDF findes sammen med alle de andre fritidsinteresser, som folk har. Når det kniber med de menneskelige ressourcer, er det som regel her, de fleste rydder op først. Derfor er det vigtigt, at arbejdet i FDF giver den enkelte leder noget. Noget, der kan bruges, ikke bare til møderne, men også i andre dele af livet. Kan kredsen sikre det, er det muligt, at FDF kan optage førstepladsen i stedet for den sidste.

7 Hvad får en ny leder? Det at være leder er ikke kun et spørgsmål om at yde, men det er også en mulighed for som person selv at få noget ud af det. Nogle af de ting, som en leder kan forvente at få ud af at være med i FDF er: Personlig udvikling uformelle lederkompetencer (brug evt. FDFs kompetenceguide) Give og få sjove oplevelser med børn, unge og voksne Udfordringer for både krop og sjæl Gode uddannelsesmuligheder nye færdigheder Et særligt fællesskab En meningsfyldt fritid på et kristent grundlag Få glæde af en deltidsleder I vil nemt kunne komme ud for lederemner, der ikke ønsker eller ikke har tid til at binde sig for et længere forløb. De vil gerne hjælpe med et tre måneders cirkusprojekt hos piltene, men de vil ikke være med hele sæsonen. Der ligger mange muligheder her for at få en ekstra aktiv leder i perioder. Men det kræver, at forventningerne er ordentligt afstemt, og at der er lavet en ordentlig aftale (måske på skrift), så alle ved, hvad de kan regne med. Det kan være gældende for nye ledere, men eksisterende ledere kan måske også være interesserede i at få en anden form at være ledere på end den, der findes i kredsen nu. Hvis man fra tid til anden flytter rundt på ledere og klasser, vil man næsten altid opleve, at det giver mere liv i kredsen og blandt lederne. 75

8 Hvem kan vi spørge? 8 Inden I går i gang med at spørge forskellige lederemner, kan det være en god ide at beskrive den nødvendige profil. Hvad er det for en profil, vi efterlyser? Måske er det en, der supplerer det, I har i forvejen, måske er det en afløser for en, der er på vej ud eller måske er det en, der har nogle særlige, faglige kvalifikationer. Er det en god pædagog? Er det en, der kan fange vores seniorer? Er der en, der kan lære vores børn at spille tromme? Er det en, der er stærk til forkyndelse? Er det en, der er god til at holde styr på papirerne? Alle voksne i lokalområdet er potentielle ledere, og der går ganske givet flere rundt og venter på at blive spurgt. Tidligere medlemmer og ledere Opsøg tidligere ledere eller seniorer også selvom de har været aktive i en anden kreds. Har man oplevet arbejdet i FDF, vil man ofte have lyst til at komme i gang igen i et eller andet omfang. Se i gamle kredsblade, medlemslister eller spørg forbundskontoret. Medlemmer af kredsbestyrelsen De kunne jo prøve at være ledere i en periode. Det er altid nemmere at finde nye bestyrelsesmedlemmer end nye ledere. Lærere Har mange af de kompetencer, vi lægger stor vægt på i FDF kan planlægge og igangsætte aktivitetsforløb, har gode pædagogiske evner og et godt kendskab til børn og unge. Bedsteforældre Bedsteforældre kan være et godt aktiv. Mange har overskud af tid og vil ofte gerne gøre en frivillig indsats. Måske er de ikke interesserede i et helt sæsonforløb, men kan give en afgrænset indsats måske som barnepiger på numlingeholdet. Venner, naboer, arbejds- og studiekammerater Vi har alle gode venner i FDF. De fleste har også venner uden for FDF hvad med at give dem tilbuddet? Forældre Forældre til børn i kredsen starter ofte som ledere. Det er en oplagt mulighed. De er tæt på deres børn og har samtidig en

9 interesse i, at kredsen har ressourcer nok til at lave et godt og udviklende børnearbejde. Pædagoger Pædagoguddannelsen beskæftiger sig med børn. En uddannelse, som kan bruges i FDF sammenhæng. Pensionister og efterlønnere Et stort og godt rekrutteringsgrundlag. Mange vil gerne gøre en frivillig indsats og har de kvalifikationer, vi søger i FDF. Småbørnsfamilier Kommende potentielle medlemmer i kredsen. Hvorfor ikke starte i god tid så de kan præge kredsen til deres egne børn. Det er dog vigtigt, at kredsen har noget at tilbyde familierne fællesspisning, børnepasning etc. Ellers bliver det svært at få dem med. Aktive fra kirken Her må flere have en interesse i, at der er et godt og velfungerende FDF-arbejde i sognet. Sommerlejrtanter Hvis tanterne har haft en god uge på sommerlejren, er det helt oplagt at spørge dem de ved jo, hvad det handler om Naboer til FDF-huset De ser jer alligevel, når I er til FDF så hvorfor ikke invitere dem med? Ledige Der er faktisk en del gode lederemner blandt ledige og så har de tid til at gøre noget ved det. Tilflyttere Hold godt øje med, hvem der flytter til sognet. Et godt sted at blive integreret er i FDF-kredsen. Skoler og kollegier Studerende er i forvejen meget aktive både socialt og gennem studiet. Samtidig er FDF et sted, hvor forelæsninger og opgaver kan skubbes i baggrunden her gælder det mad på bål og gode oplevelser. Et tiltrængt pusterum midt i den travle hverdag. Flere kredse har indrettet et/flere værelser i kredshuset, der giver mulighed for studerende at have et billigt sted at bo - mod at man er aktiv børneleder i kredsen. 9

10 Leder på mange måder Lav en liste Gennemgå afsnittet Hvem kan vi spørge?, og lav ud fra det en liste over mulige kandidater skriv så mange som muligt på listen og gerne stykker. Sørg derefter for en fordeling af navnene i lederflokken eller bestyrelsen, så hver enkelt emne bliver kontaktet personligt tag evt. en kande kaffe med. Sørg for at opdatere og vedligeholde listen. Det giver overblik og minder om, at kredsen skal fornyes løbende. Hold linjen varm Hold kontakt til potentielle ledere. Også selvom der går lang tid, før de bliver ledere i kredsen. Når en senior tager på efterskole, så hold kontakten ved lige. Sørg for at sende kredsbladet og inviter til arrangementer i kredsen. Det samme gælder andre, der flytter fra byen i en periode. Sørg for at sprede invitationer og giv gerne en opfordring til afgrænsede konkrete opgaver. For eksempel i forbindelse med kredsfester, sommerlejr, møder eller lignende. Turnusordning Skaf en gruppe af forældre og andre, som synes, det er vigtigt, at der er en FDF-kreds i sognet. Denne gruppe placerer sig derefter på en månedsplan, så der er voksne til afvikling af alle klassemøder i en periode. Denne form er lidt mere uforpligtende og 10 betyder, at den enkelte ikke står som ansvarlig leder. At de ikke er ledere, betyder også, at de ikke forpligter sig til ledermøder m.v. Forhåbentlig bliver de så grebet af arbejdet, at de må til ledermøde og på lidt længere sigt bliver faste ledere. Hjælpe til Skaf et netværk omkring kredsen, så der altid er tanter til sommerlejren, nogle der tager sig af loppemarkedet, lokaler og materiel m.v. Rigtig mange mennesker er kommet med i FDF nogle for anden gang ved en løs, men dog betydelig medvirken. Seniorerne Vi rekrutterer ledere fra egne rækker. Medlemmerne bliver i kredsen, også efter de er fyldt 18 år. Den eneste umiddelbare faktor, der kan forhindre dette er, at de unge mennesker flytter til en anden by i forbindelse med uddannelse. Det er altså meget vigtigt, at vi fastholder vore seniorer. Dette kan gøres gennem tilbud, muligheder, udfordringer, ansvar, kurser m.m. Man bør overveje at lave målsætninger for seniorarbejdet måske for den enkelte senior. Informationsmøde Inviter sognets borgere til et møde i kredshuset. Få et kendt ansigt til at fortælle om nødvendigheden af FDF-arbejdet det

11 kunne være borgmesteren eller direktøren for en af byens store virksomheder. Måske har de selv været FDFere. Undersøg derefter interessen blandt tilhørerne via et spørgeskema. Annoncer Det er sjældent, at annoncer i den lokale avis giver nye ledere, men det er dog sket. Et godt supplement er annoncering i foreningspjecer og kirkebladet. Flyttemeddelelser Husk at sende flyttemeddelelse til forbundskontoret, når en leder flytter fra byen. Hjælp den fraflyttede med at finde en ny kreds. Det virker ofte bedst, hvis kredslederen selv hjælper. Et alternativ er, at den lokale forbundssekretær bliver gjort opmærksom på, at der er en ny leder i området via flyttemeddelelsen. Arrangementer Den bedste måde at skaffe ledere på er at komme i snak med folk. Det kan være ved julemarkedet, byfesten, BUSK-dagen eller noget helt fjerde, hvor muligheden er til stede for at tage en uforpligtende snak om FDF og det at være leder. 11

12 I FDF Grindsted havde vi et problem med at få lederbemandingen til at gå op. Helt konkret havde vi behov for flere ledere på de enkelte klasser. Lederrekruttering blev sat på dagsordenen i kredsen. Vi startede med at udarbejde en beskrivelse af, hvad det vil sige at være leder i vores kreds hvilket ansvar har man, hvad er opgaverne og hvilke forventninger kan man blive mødt med? Næste skridt var at få udarbejdet en lang liste med mulige lederemner, og her var bestyrelsen også inviteret til at tænke med. Jo flere der er med til at brainstorme på navne, jo bedre. Derefter bestemte vi os for, hvem der skulle tage personligt kontakt til de forhåbentligt kommende ledere og hvornår det skulle ske. De, der kendte et eller flere emner, tog naturligvis kontakt til dem. Hvis en person var interesseret, blev der aftalt et møde med kredslederen, så man kunne få en mere uddybende snak om opgaven. På de efterfølgende ledermøder fulgte vi op på listen for at sikre os, at alle blev kontaktet og for at se, om vi var kommet på flere navne.. Vores arbejde bar frugt og resulterede i, at 3 tidligere ledere startede igen, 4 nye ledere meldte sig på banen og vi skaffede 2 nye bestyrelsesmedlemmer i samme omgang. Birthe V. Riddersholm, leder i FDF Grindsted 12

13 Sådan kan det gøres! Brug god tid på et ledermøde til at lave en plan for kredsens lederrekruttering. (Tag løbende emnet op på ledermøder - minimum en gang hvert halve år. På den måde har kredsen et konstant fokus på at få nye ledere). Planen for lederrekruttering kan laves efter følgende model: 1. Er vi en attraktiv kreds? 2. Få afklaret, hvad kredsens behov er hvor og til hvad mangler der ledere? 3. Få afklaret, om I har krav til en ny leder og hvad kravene eventuelt er. 4. Lav klare aftaler, om hvordan nye ledere skal modtages i kredsen (fx omkring samtaler og uddannelse). 5. Lav en brainstorm over mulige lederemner og her er 2 navne ikke nok. Jo flere navne der står på listen, jo større sandsynlighed er der, for at der er nogle, der siger ja til at blive leder. Hver af de nuværende ledere samt bestyrelsesmedlemmer bør minimum kunne bidrage med navne på 5-10 mulige ledere. 6. Aftal, hvem der skal kontakte de enkelte emner og hvordan, og lav også aftale, om hvornår der er deadline for de enkelte kontakter. 7. Tag en fælles snak, om hvordan I vil kontakte de enkelte emner, om der er noget I skal være særlig opmærksomme på at fortælle m.v. 8. Lav en plan for hvad der skal ske i prøvetiden og sæt ansvarlig på. Nu er planen så færdig, og tilbage står der en lang række af forhåbentlige gode snakke med mange mennesker i lokalområdet med det resultat, at kredsen får nye ledere. Husk at følge op på de kommende ledermøder jf. planen og de deadlines, der er aftalt. Husk Sig aldrig nej på andres vegne Vurder, om lederemnet passer ind i lederflokken Fordel alle lederemnerne til kontakt blandt ledere og bestyrelsesmedlemmer Brug kun personlig henvendelse brev, og telefon duer ikke Lav altid konkrete aftaler Inviter til et uforpligtende møde med oplevelser og information Vær altid 100% ærlig Aftal evt. prøvetid og uddannelsesplan Husk opfølgning og ledersamtale Husk, at lederen skal underskrive en børneattest. 13

14 14

15 Bilag 1 Skema der kan bruges når kredsen har indkredset hvilke personer der skal spørges til hvervet som kommende ledere i kredsen. Punkterne udfyldes systematisk, så I er godt forberedte når den konkrete opfordring skal finde sted hvad enten det er på skrift eller mundtligt. Udfyld alle felter før I kontakter den pågældende, så kan I målrette jeres tilbud bedst muligt. Jobopslag/potentielle lederemner Behov hvilket hul skal lederen udfylde? (Klasse, funktion, projekt) Navn: Navn: Navn: Antal timer hvad forventes lederen at deltage i? Tilbud hvad er kredsens tilbud/ muligheder?: Den konkrete arbejdsopgave + Lederarrangementer, børneflok mm. De plusord der beskriver kredsen og skal motivere lederen. Forventninger hvilke krav stiller vi til lederen? FDFs formål, opførsel, børneattest, lederideal mm. Hvem opfordrer og sørger for evt. løbende kontakt Hvordan skal der opfordres telefon, personlig kontakt, andet Introduktion hvordan introduceres den nye leder hvilket materiale skal udleveres? Opfølgning hvem følger op på lederens trivsel i kredsen og kvaliteten af arbejdet? Tidsfrister hvornår skal der spørges, hvornår skal der evt. følges op? 15

16 Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund Tekst: Peter Jeppesen, Morten Dalgaard, Steen Røndal Olsen, Per Bergmann og Michael Woer (FDFs medlemsudvalg) Foto: Asbjørn Laurberg, Per Bergmann, Rieke Müller og Dennis Skærup Højlund Andersen Layout: Esben Warming Pedersen Best. nr.:

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Kredsen i centrum - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Velkommen til Kredsen i centrum en gennemgang af din kreds. Med dette materiale får du oplægget til en debat i kredsen om seks udvalgte emner,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring

Sæsonstart 2007. 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 2 Markedsføring Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Et godt samarbejde med kirken

Et godt samarbejde med kirken Et godt samarbejde med kirken Ideer til at få en god samtale og et godt samarbejde mellem kreds og kirke 2 FDF I SAMARBEJDE MED KIRKEN FDF og folkekirken har altid været tæt forbundet med hinanden. FDF

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis. - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne

Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis. - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne Hvad gør de bedste? Foto: Jonas S. Holmriis - Rapport fra 15 kredse der er gode til at holde på medlemmerne Morten Dalgaard, 2011 Indledning... 2 Metode... 2 Hvor kan kredsen hente nye ledere?... 2 Rekruttering...

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Velkommen i FDF. Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.

Velkommen i FDF. Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Til nye ledere Velkommen i FDF Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Som leder i FDF vil du både opleve udfordringer

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Værktøj for FDF i samarbejde

Værktøj for FDF i samarbejde Værktøj for Værktøj til at komme godt i gang med samarbejde i kredsen med tre inspirationsfilm, valgseddel og illustreret handlingsplan. FDF vil styrke det lokale samarbejde med kirker, skoler og kommuner

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

FDF og skolereformen. et positionspapir 2013. Skolereformen er startet. Dét giver FDF en fornyet position.

FDF og skolereformen. et positionspapir 2013. Skolereformen er startet. Dét giver FDF en fornyet position. HB-møde: November 2013 Initialer: BSK Bilags.nr.: 2.5.2 SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) X Beslutningsbilag (V) X x LUKKET BILAG HB-protokol (udfyldes

Læs mere

VÆRKTØJER TIL 7 GODE RÅD

VÆRKTØJER TIL 7 GODE RÅD Rekruttering VÆRKTØJER TIL 7 GODE RÅD 7 GODE RÅD TIL BESTYRELSEN Rekruttering kan være en svær sag, men ofte ligger udfordringen måske i, at vi ikke er så planlagte omkring, hvem vi vil spørge og hvorfor.

Læs mere

XXX : understregning af navn er tovholder på opgaven * : er kontaktperson i bestyrelsen Opgaverne i Vodskov FDF delt ud på følgende grupper:

XXX : understregning af navn er tovholder på opgaven * : er kontaktperson i bestyrelsen Opgaverne i Vodskov FDF delt ud på følgende grupper: XXX : understregning af navn er tovholder på opgaven * : er kontaktperson i bestyrelsen Opgaverne i Vodskov FDF delt ud på følgende grupper: Bestyrelsen Kredslederen Børneledere Øvrige = voksne i kredsen,

Læs mere

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen

Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Følgetekst til menukurset: Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen Du er den heldige oplægsholder på Kredsens udviklingsplan Del 1. Visionen. Læs alle slides grundigt igennem, og ligeså dette papir. Du

Læs mere

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Overordnet målsætning med handlingsplanen Klog på livet I FDF tror vi på, at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker. Derfor giver vi børn og unge

Læs mere

Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer

Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer Af: Morten Dalgaard Forretten: Forretten handler om at inddele visionen fra modul 1 eller hvis kredsen har én fra et helt andet sted. Find temaerne visionen

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederansvar. hvad kan vi forpligte hinanden på? Lederansvar

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederansvar. hvad kan vi forpligte hinanden på? Lederansvar F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Lederansvar hvad kan vi forpligte hinanden på? Lederansvar Kurset er udarbejdet af Stig Fog Jensen for LederuddannelsesUdvalgets Kredsgruppe

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven.

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven. FDF Dronninglund På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier.

FDF Dronninglund har valgt at følge de vejledenderetningslinier for brug af sociale medier. På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed for at lave

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset 18.- 20.9.2015 Denne workshop er udarbejdet af Leder og uddannelsesudvalget på Landslejren. I kan altid skrive til udvalget på LogUll2016@gmail.com

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere

Notat vedrørende: Rekruttering af frivillige og lønnede medarbejdere HB mødebilag side 1/ 5 HB-møde: Marts 2014 Initialer: PJ Bilagsnr.: 2.5.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR Orienteringsbilag (O) x Debat- og temabilag (D) X X Beslutningsbilag (B) ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige

Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Bliv Landsbypilot i din landsby Velkommen Kursus i rekruttering og fastholdelse af frivillige Jørgen Krogh Hessellund Program Den gode sag Hvad motiverer frivillige Rekrutteringen Fastholdelse Den gode

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Strategi for fællesskab og relationer i FDF

Strategi for fællesskab og relationer i FDF Strategi for fællesskab og relationer i FDF Strategi for fællesskab og relationer i FDF FDF øger fokus på fællesskab og relationer mellem børn, unge og voksne. FDFs landsmøde 2014 har vedtaget to udviklingsmål.

Læs mere

Time Out fritidsklubber for 10-15 årige

Time Out fritidsklubber for 10-15 årige Time Out fritidsklubber for 10-15 årige Projektplan Side 1 af 7 Baggrund FDF oplever følgende væsentlige udfordringer: Der mangler fritidstilbud til børn fra 10 år, når de ikke længere kan komme i SFO.

Læs mere

[ Hvad er formålet med MUS? ] [ Hvordan er min egen forberedelse? ] [ Hvordan indleder jeg samtalen? ] [ Hvordan styrer jeg samtalen?

[ Hvad er formålet med MUS? ] [ Hvordan er min egen forberedelse? ] [ Hvordan indleder jeg samtalen? ] [ Hvordan styrer jeg samtalen? YES jeg skal afholde MUS en Miniguide om MedarbejderUdviklingsSamtaler [ Hvad er formålet med MUS? ] [ Hvordan forbereder jeg rengøringsassistenterne? ] [ Hvordan er min egen forberedelse? ] [ Hvordan

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

- Vigtigt med gode ansøgninger - Hav styr på dokumentationen - Læs grundigt om fonden/puljen er jeres projekt inden for fondens formål etc.

- Vigtigt med gode ansøgninger - Hav styr på dokumentationen - Læs grundigt om fonden/puljen er jeres projekt inden for fondens formål etc. Fondssøgning Inspiration til hvilke fonde, der kan søges: - Banker - Lokale foreninger - Sparekassen Hobro Fonden - Forsamlingshuspuljen - Landdistriktsrådets pulje - Elro fonden - Vanføre fonden - Lokale-

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Rekrutteringsstrategi og politik

Rekrutteringsstrategi og politik Rekrutteringsstrategi og politik Vordingborg Firma Sport Strategi- og politik for rekruttering af ledere og instruktører i Vordingborg Firma Sport Hvorfor er du frivillig leder? Fordi det er sjovt, og

Læs mere

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B)

Læs mere

VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1

VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1 VEJLEDNING FOR LEDERE I FDF VEJLE 1 FDFs lederideal... 2 Samværsformer... 2 Omgangsformer, tone, sprog... 2 Fysisk kontakt... 3 Situationer hvor en leder er alene med et barn... 3 Lederes omgang med børn

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Du indbydes til FDF Landslejr 2016

Du indbydes til FDF Landslejr 2016 Du indbydes til FDF Landslejr 2016 Årets fedeste sommerlejr Lejrbål med 10.000 Masser af nye venner Fællesskab Ta med til Molevitten Praktisk info FDF Landslejr 2016 er en kæmpe sommerlejr for alle FDFere.

Læs mere

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø.

At skabe en fælles forståelse af, hvad der fremmer læring og det gode undervisningsmiljø. Modul 1: Klassekontrakt Kilde: bidrag fra lektor Solvejg Andersen og lektor Anne Dalgas Bjerre, Taarnby Gymnasium og HF: Demokrati i skolen del 1 i 19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne,dcum,

Læs mere

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 I forbindelse med mit HD studie i organisation er jeg ved at skrive en afhandling med titlen Trivsel i ABB Og i den forbindelse skal jeg lave en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Huskeliste inden kursus/lejrstart

Huskeliste inden kursus/lejrstart Huskeliste inden kursus/lejrstart Kalenderoversigt for kursus- og lejrledere Hvad skal jeg som kursus- eller lejrleder huske inden aktiviteten begynder? Det kan være svært at holde overblik over vigtige

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Klædt på til. Hjertecaféer

Klædt på til. Hjertecaféer Klædt på til Hjertecaféer Kort om hjertecaféer En hjertecafé er et mødested for hjertepatienter og/eller pårørende til hjertesyge. Her er I med til at skabe et trygt miljø, hvor man kan få en uforpligtende

Læs mere

Forældre og børn sommer 2011

Forældre og børn sommer 2011 Forældre og børn sommer 2011 1. Hvilken aktivitet har du deltaget i? Djursland-lejr 23,5% 8 Falster-lejr 38,2% 13 Dagtur med Agape 28. maj 0,0% 0 Dagtur med Agape 29. maj 0,0% 0 Døgntur med Agape primo

Læs mere

Velkommen som ny leder i FDF.

Velkommen som ny leder i FDF. Velkommen som ny leder i FDF. Mulighederne er således : A - discount-udgaven. Du læser bare dette materiale igennem. B - mini-udgaven. Du læser materialet og mailer om at få tilsendt en sæsonplan, der

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Hvordan har du det i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø

Hvordan har du det i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø i fritidshjemmet Samtale om børnemiljø Dansk Center for Undervisningsmiljø. Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk. dcum@dcum.dk. tlf. +45 722 654 00. fax +45 722 654 01 Postboks 2077. Blommevej

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige V/ Rie Frilund Skårhøj Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240 kr. Ledelse - nogle overordnede perspektiver Ledelse - to veje Udfører

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Velkommen til. En guide til dig som forældre. Dit barn er pusling, tumling, pilt, væbner, seniorvæbner, senior. Dit barns ledere er

Velkommen til. En guide til dig som forældre. Dit barn er pusling, tumling, pilt, væbner, seniorvæbner, senior. Dit barns ledere er Velkommen til En guide til dig som forældre. Dit barn er pusling, tumling, pilt, væbner, seniorvæbner, senior Dit barns ledere er Navn Kontakt tlf. Mailadresse Redigeret d. 3. januar 2016 Side 1 af 6 Kære

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

April 2010 21. ÅRGANG

April 2010 21. ÅRGANG April 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne Eriksen...75

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Sæsonstart 2007. Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer.

Sæsonstart 2007. Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstart 2007 Sæsonstart 2007 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot et godt opstartsarrangement

Læs mere

Sæsonstart 2009. Sæsonstart 2009

Sæsonstart 2009. Sæsonstart 2009 Sæsonstart 2009 Sæsonstart 2009 Vi står overfor en ny sæson i FDF, og den nye sæson skal sættes i gang med et brag både for nuværende og kommende medlemmer. Sæsonstarten er mere end blot et godt opstartsarrangement

Læs mere

FDF KORSØR FDF KORSØR

FDF KORSØR FDF KORSØR Juni - August 2012 I samarbejde med Sct. Pouls Kirke holder FDF for 3. år Sankt Hans i Skovhytten. Det er for børn, voksne, hele familien, gamle medlemmer og alle vennerne. 14.00 Lege 16.00 Løb i Skoven.

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til medarbejderen 2 Styrkebaserede udviklingssamtaler vejledning til medarbejderen INTRODUKTION Den styrkebaserede udviklingssamtale er en årlig, fortrolig

Læs mere

Vejledning til LUS spørgeskema

Vejledning til LUS spørgeskema Vejledning til LUS spørgeskema Det vil være en god idé at udarbejde en skriftlig vejledning, som kan udleveres til løberen. Dels så løberen kan få lidt hjælp, men også således at forældre får lidt information

Læs mere

Kompetence- profilen

Kompetence- profilen Kompetenceprofilen AS3 2 Vi kan som regel huske de virksomheder, vi har været ansat i og hvilke job, vi har haft, men det er langt sværere at beskrive, hvad vi egentlig kan. AS3 3 Kompetence- profilen

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette

Læs mere

Kort vejledning til MUS

Kort vejledning til MUS Kort vejledning til MUS Hvad er MU-Samtaler? En MedarbejderUdviklingsSamtale En fortrolig dialog mellem leder og medarbejderen om arbejdsopgaver og mål, fagligt og socialt samarbejde, kompetenceudvikling

Læs mere

Referat af Landsdelsmødet lørdag d. 17. marts 2007

Referat af Landsdelsmødet lørdag d. 17. marts 2007 Referat af Landsdelsmødet lørdag d. 17. marts 2007 Fremmødte Himmerland Nord: FDF Ellidshøj, FDF Romdrup-Klarup, FDF Storvorde-Sejlflod og FDF Sønderholm-Frejlev Limfjorden netværk: FDF Kærby, FDF Nørre

Læs mere

xx Sognerejser - En guide til planlægning af sognerejsen Styrker fælleskabet og sammenholdet i dit sogn

xx Sognerejser - En guide til planlægning af sognerejsen Styrker fælleskabet og sammenholdet i dit sogn xx Sognerejser - En guide til planlægning af sognerejsen Styrker fælleskabet og sammenholdet i dit sogn Overvejer du at lave en sognerejse? Denne folder giver både praktiske og nyttige forslag til dig,

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014

Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Deltagerbrev for Sommerlejr på Sletten 2014 Dette lille hæfte indeholder alle de informationer, der er nødvendige for forberedelserne til at tage på sommerlejr. Skulle der stadig være nogle spørgsmål i

Læs mere

Hvordan har du det i børnehaven?

Hvordan har du det i børnehaven? Samtale om børnemiljø Dansk Center for Undervisningsmiljø. Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk. dcum@dcum.dk. tlf. +45 722 654 00. fax +45 722 654 01 Postboks 2077. Blommevej 40. DK -

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere