Konferencen i London d. 4. okt. 8. okt. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konferencen i London d. 4. okt. 8. okt. 2012"

Transkript

1 Referat fra SIOP (the Internatinal Sciety f Paediatric Onclgy) g ICCCPO (the Internatinal Cnfederatin f Childhd Cancer Parent Organizatins), ECCO ( Eurpean CanCer Organisatin) samt EUSA (http://www.eusapharma.cm/en-gb/default.aspx) Knferencen i Lndn d. 4. kt. 8. kt Liane Staal g undertegnede tg af sted d. 4. kt. kl. 12 til Lndn. Vi blev mødt af Lianes ven, sm havde bestilt en taxa til s, da det var billigere, end hvis han skulle køre s. Vi var ganske verraskede ver hvr str en by vi var kmmet til, da det tg ver halvanden time at kmme til htellet. Vi var frsinkede til det første møde, så stillede vres bagage i værelserne, ringede til kntaktpersn James Gunsn, EUSA g tg straks af sted med taxa til arrangementet i LSE New Academy Building. Da vi ankm, vidste ingen i bygningen m mødet, så allerede der tænkte vi, at det er vist ikke helt så rganiseret, sm vi ønskede det. Jeg kntaktede James Gunsn, men uden held, da mødet var startet. Vi fik lv til at gå ind i bygningen g lede efter de persner vi skulle mødes med. James dukkede pludselig p, g vi km en time fr sent - kl til mødet. Rigtig ærgerligt. EUSA, mødet arrangeret igennem ICCCPO d. 4. kt. kl Intrduktin af s selv. Intrduktin af ny hjemmeside, sm henvender sig til både vksne g børn, der handler m sygdmmen ALL. Spørgsmål: er Allabutall.net børnevenlig? Vi er velkmne til at kmme med input, hvis der er nget, vi synes mangler på siden. Caartns figurer eller andre initiativer er velkmne. Organisatinen vil gså gerne lave et netværk baseret på ALL netværk i hele verden. Vi blev gså spurgt m, vi evt. skulle danne netværk mellem hinanden g følge p på, hvad der sker i verden mkring ALL g evt. mødes en gang m året. Interessen var der, men ingen knklusin blev draget - mere herm senere. Efter mødet havde vi en times pause, hvr Liane g jeg besluttede at sætte s et sted g se agendaen igennem fr næste dag, da det var meget mfattende. Kl. 18 mødtes vi på Ryal Surgens Akademy i Bibliteket, hvr vi hilste på flere andre fra ICCCPO. Her fik vi vin, saftevand g små kanapeer. De små kanapeer faldt ikke i vres smag. Vi tg t timer efter på restaurant g bestilte den længe ventede aftensmad. Fredag: ICCCPO udtales ikkipu - på Barbican Center d. 5. kt. Indledningsvis vil jeg gerne fremhæve, at de fleste plægshldere kun havde 15 min. til at fremlægge deres plæg, g da mange af dem havde en del at frtælle, var det svært at følge med i alle slides.

2 Mange frældre var til stede på knferencen, g mange har mistet deres børn pga. cancer, enten af ALL, hjerne tumr, øjenkræft eller andre frmer fr kræft. Grdn Mrrisn fra Wrld Child Cancer, sm tidligere gså hed Fundatin præsenterede deres virke. Irina Ban fra Balkan mrådet berettede m, at man blev pmærksm på behvet fr plysning mkring børnekræft i 2001 i det tidligere Jugslavien g Ungarn. Dr. Adrienne Witl berettede m de eventuelle skader, der kan ske fr børn, sm skal igennem en hård kemterapi samt stråler, g det sker især efter en knglemarvstransplantatin ved børn med ALL g hjernetumr. De har stre indlæringsvanskeligheder efter behandlingen. Også kaldet cancerhjerne. Det giver udslag i: upmærksmhed Hukmmelsessvigt kgnitive vanskeligheder Prblemløsninger: rdfrråd, sciale færdigheder, genkendelsesevnen, kan sammenlignes med autistisk adfærd. Et vigtigt aspekt, er at yde en tidlig indsats genptræningsprgram - fr de her børn. Se mere under Dr. David Walker, England berettede m vigtigheden af tidlig indsats verfr hjerne tumr hs børn. Det er vigtigt at se tegnene tidligt, at agere tidligst muligt, g dermed er verlevelsesmulighederne større. David intrducerer s fr HeadSmart prjektet g hjemmesiden. Man har gså i Danmark været langt fremme fr at undgå frkerte diagnser g dermed større risik fr død. Yael Ben-Gal frtæller m en frældregruppe, hvr alle har mistet et barn pga. hjernetumr. Her vises en meget følelsesladet film af gruppen. Ruth Ladenstein, Schneider Hspital, hæmatlgisk afd. Clalit: Betegnelsen af det israelske sundhedssystem. Sundhedsplejen dækkes af et lille antal rganisatiner, med støtte fra regeringen. Alle israelske brgere har ret til den samme pakke, uanset hvilken rganisatin de er medlem af g finansielle frhld. Generel sundhedspleje i Israel er af høj kvalitet med str prduktivitet g er yderst effektiv. Man er bs. på de hrmnelle aspekter efter behandlingen af kemterapi Fertiliteten bliver påvirket af den hårde behandling med kemterapi. I Israel har man prettet en frældregruppe med str succes. Ngle er ansatte, fr at klare de administrative pgaver, g andre er frivillige. Vi fik mange følelsesladede beretninger fra frældre, sm har mistet et barn med diagnsen hjerne tumr i en meget ung alder.

3 Dr. Christiane Hffman, Hlland har etableret masser af aktiviteter fr børnene under behandling. Vi så ngle film, der illustrerede børnene g deres søskende, frskellen på barnet under g uden behandling. Hun fremhævede vigtigheden af at hlde børnene i gang. Patrick van der Trre s plæg udgik Han ville have frtalt m, hvilken virkning g hvad kan vi frvente af fysisk aktivitet hs børn med cancer. Frkst G. Petrsyan, Armenien, Børne nklgisk afdeling blev stiftet i 1994 De behandler hemangimas: gså kaldet kngletumr, sm kan brede sig til spinalvæv/rygmarv g kræver knglemarvstransplantatin. Deres mål er at bygge et nyt center NCOC, sm skal finansieres via Fundraising. I det gamle center - de er i nu - har de mange aktiviteter, sm f.eks. pera g andre kulturelle aktiviteter. I Armenien er man meget afhængig af stamcellebanker fra udlandet. Kenneth Dllman, Sydafrika, frmand fr ICCCPO, frtæller m udfrdringerne mkring etableringen g vedligehldelsen af en frældregruppe. I mange yderkanter har man intet internet, dermed er det gså svært at følge p på familierne g børnene især med kræftsygdmme. Sprgdialekt/barrieren er str Kvinden/mderen skal altid spørge sin mand, sm evt. giver tilladelsen til behandling, g sm kan frsinke behandlingen yderligere. Mange frældrene har ikke midlerne til behandlingen, det hjælper centeret med. De mangler ildsjæle til arbejdet Dedikatinen fr frivillighedsarbejdet slipper sm regel - p Olga Cridland, Rumænien, gør s pmærksm på vigtigheden af hurtig diagnse g indsats verfr børn med cancer. Eva Salqvist, Karlinska Institut, Sverige frtæller m søskende prjekter, hvr man inddrager barnets/patientens søskende i hele frløbet. Man ser - g naturligt nk - at frældrene fkuserer mere på det syge barn end på det raske barn. Man er gået ind i at frenkle de medicinske termer, sm pstår, når man får en diagnse, så det bliver frståeligt fr børn g søskende. Man pfrdrer frældrene til at råbe p vær ikke bange fr spørgsmål - fr at undgå misfrståelser. Der findes litteratur mkring søskende til et sygt barn i Sverige. Lena Cadgan, Sverige, frtæller m vigtigheden af at inddrage søskende i aktiviteterne mkring g udenfr behandlingen.

4 Man er gså bs. på afstande, stressfaktrer der kan pstå i en familie med et barn med cancer. Søskende føler sig tit alene, mange søskende udtaler, at de er usynlige. Søskende søger tit pmærksmhed, kan blive adfærdsvanskelige, få følelsesfrstyrrelser. Frældrene agerer ikke altid ratinelt ved diagnsetidpunktet. Tit får barnet en dysfunktinelle mønstre efter en hård kemterapi behandling - ved dialg, så det er vigtigt at frældrene kmmunikerer åbent. Vigtige punkter: Lægen g persnalet er frstående g rækker en hjælpende hånd Lægen g persnalet lytter til frældrene med åbent sind Lægen g persnalet aktivt deltager i frældrenes følelser Lægen g persnalet ser nødvendigheden af at skulle frklare mere end t gange Crnelia Ruland, Nrge frtalte m hvrdan man kan hjælpe barnet med at kmmunikere mkring deres sygdm g dermed øge kvaliteten af knsultatinen. Hun frtalte m den interaktive kmmunikatin mellem barn, frældre, læger g persnale. En intrfilm blev vist. Crnelia intrducerede s i prgrammet Sism, sm kan dwnlades fra nettet. Det er et genialt prgram fr børn med kræft. Man har gså udviklet prgrammet til andre alvrlige sygdmme hs børn, sm f.eks. hjertefejl sv. Sism prgrammet øger kvaliteten af kmmunikatinen mellem læge, sygeplejersker g barn. Eygló Gumundsdttir, Island frtalte m vigtigheden af den gde kmmunikatin mellem læger, patientfreninger g sundhedssystemet efter barnet har fået en diagnse indenfr kræftmrådet. Liane g jeg blev enige m, vi var gdt trætte, så vi tg på htellet g derefter tg en bustur rundt i Lndn. Vi var så uheldige, at det begyndte at regne, så vi så ikke så meget den dag. Vi sad 3 timer i bussen, blev sat af, tg en taxa til htellet. Vi skiftede til tørt tøj, g valgte at spise aftensmad på nærliggende restaurant, hvr vi kunne gennemgå næste dags agenda, hvilket igen var meget mfattende. ICCCPO Lørdag d. 6. kt. på Barbican Center Frmanden K. Dllmann indleder med at intrducere rganisatinen ICCCPO. Gabriele Calaminus bestyrelsesmedlem - gør alle pmærksm på vigtigheden af at etablere patientfreninger g via knferencen her at lave netværker fr at tydeliggøre de stre prblemer, der er mkring de alvrlige børnecancer sygdmme. Mange lande har små ressurcer fr at kunne give den rette behandling til alle børn. ICCCPO gør alt fr at højne både kvaliteten af behandlingen i hele verden. Vi bliver gjrt pmærksm på, at medicinen er meget giftig g kan skabe skader på mange måder. Mange kmbinatiner af medicin bliver prøvet, da man ikke har nk at vælge imellem. Oral medicin er mindre giftig. Det er str frskel på verlevelse i diverse underudviklede lande.

5 CLG (Cnsumer Liaisn Grup) arbejder fr at frbedre kvaliteten g værdien af kræftfrskning gennem frbrugerne, g ved at samarbejde med andre rganisatiner bidrager de til at øge ffentlighedens bevidsthed m klinisk frskning g kræftfrskning i særdeleshed. De spiller gså en vigtig rlle mkring udviklingen g synliggørelsen af leukæmi. Kathy Pritchard Jnes bestyrelsesmedlem i ICCCPO - var glad fr på freningens vegne - at så mange verlevende er dukket p på knferencen, da de her kan frtælle m behandlingen g deres frløb. Kathy frtæller m vigtigheden af at have ICCCPO sm partner, da de både deler g sørger fr viden kmmer langt ud ver hele verden. Vi blev gså intrduceret fr resten af bestyrelsen i ICCCPO. Adriane Witl, Canada: Neurpsyklg, Psy.D., R. Psych, frtalte m En effektiv strategi fr at give kampgejsten til familier, at de får den hjælp, de behøver. Om at familier trives under barnets behandling gså i mdgang At udvise empati, men gså at bekymre sig sammen. Adriane frtalte m lidelsen familien skal igennem, sm kan være værre end fr patienten. Der er etableret supprt grupper fr at støtte p m familiens lidelser. Her udveksles erfaringer. Hjælper familier til at håndtere stress, hjælper dem med at klare følelser, gruppen yder gså fleksibilitet. Hjælper med, at de fremtidige hændelser bliver lettere at leve med. Vilje g gejst kan man finde i scialt netværk Frskning har vist, at vilje g gejst ikke er ekstrardinært, men mere nrmalt end man trr. Give mest mulig plysning, tydeliggøre prblematikkerne, frståelsen, løse prblemerne sammen, men gså en frm fr selvhjælp. Det kræver selvfølgelig tid Meningen med Awareness: det drejer sig ikke m at finde nye landskaber men have nye øjne. Bevidsthed. Eksempler på måder at håndtere det på: Søge inf, enten via Adriane, læge, persnale, andre kyndige persner Selvhjælp: massage, yga, bad, sprt, træning m.m. Identificerer prblemerne, knsultere g kalde på hjælp, g at udvikle en handlings plan ift. I-Care Finde ud af hvrdan man kan bruge netværket Finde løsninger, ikke at lade stå til Være vedvarende se gså andre strategier på: Sadie Cutland g Simn Lala, Sydafrika, ICCCPO

6 Hvrdan får man frældre til at engagerer sig i små grupper eller freninger på verdensplan? Kurser fr frældre der kan gøre sig nyttige i patientgrupper Hvilken rlle spiller det at være aktiv? At kunne støtte andre frældre g familier Være ihærdig Finde finanserne evt. via fundraising Oplysningskampagner Der skal etableres en bestyrelse ved en stiftende generalfrsamling Søge støtte/hjælp hs større patientfreninger At hverve frivillige, rganisere arrangementer, sm f.eks. udflugter Du skal være sikker på, du får nget gdt ud af de frivillige, sørg fr at pleje de frivillige, så ikke du mister dem. Udtænk en plan før du gør nget ved det. Flere lande har etableret frældregrupper med bestyrelse Repræsentanter fra Afrika, Nrdamerika, Eurpa, tidligere Yugslavien, Sydamerika, Japan frklarede hvrdan deres rganisatiner virker i deres lande. Jeg prøvede at finde plægget mkring lymfekræft, men auditriet var fyldt p, da jeg endelig fandt det. Man kunne deltage i et lille rum, hvr man ikke kunne se hverken slides eller persnen der hldt plæg. Der skulle have været tale m AHOPCA frsøg med eller uden stråling fr børn med Hdgkins lymfm i Mellemamerika, g det Dminikanske Republik. Der var tale m, hvrdan virkningen er med eller uden tranplantatin Man benytter sig af PET scan nu, men kan måske undværes m ngle år. Studie mkring behandlingen af Kemsensitiv Hdgkins lymfm, Cg AHOD 0031 analyse Der var tale m børn med B-celle Nn Hdgkins lymfm (B-NHL) g mden B-celle Akut Leukæmi (B-AL) med CNS g blaster i CSF Jeg fik desværre ikke det hele med, da der var meget ur i rummet, vi sad i. Frkst Kelly Lane, mr til et barn med ALL, tilknyttet Dana Farber Childrens hspital, Bstn, USA, frtalte m et familie rådgivningscenter de har på Dana Farber børnehspitalet. Mange aktiviteter Succesfulde weekendture Alle familier med et barn med ALL inviteres Frivilligt arbejde, efterspørgsel på frivillige De er medlem af PFAC (Pediatric Patient and Family Advisry Cuncil) Frældrene meninger m frbedringer er vigtige Psitive g negative input er vigtige Frældre giver tilladelse til at uddele erfaringer Familier med rengøringsprblemer kan få hjælp

7 Barnet kan have ernæringsmæssige prblemer, hvr der tildeles en diætist, ernæringstjenester, hydreringsprgram. Hjælp til tøjvask, g hygiejne Valideringsskema udfyldes regelmæssigt Frældrene vil gerne gøre en frskel, men det kan være et prblem at få dem til at blive i gruppen. De gør meget fr at ruste de frivillige til pgaven. De sørger gså fr En patienthåndbg fr patienter, pårørende g venner "Hw t Help" brchure til venner g familier af patienter, der skifter til palliativ pleje At fremme integratinsfremmende terapier Guide til fakturering g frsikring Hjælp til vergang fra behandling til hverdag Generel anæstesi til ambulante patienter Afslapningsværelser, fr at få r i ventetiden Akutrum til akutte patienter Fredrag ved fundraising arrangementer g sundhedspersnale knferencer. Man kan altid henvende sig til Patient and Family Advisry Cuncil, hvis man gerne vil have hjælp. The Cws en gruppe med passin fr livet g har ønsket m at gøre en frskel, Sydafrika, De hører under rganisatinen CHOC (Childhd Cancer Fundatin Suth Africa) Tre persner fra The Cws - var klædt ud sm køer - uddelte armbånd til s alle i lkalet. Den ene Cwe, Karen Bain, Sydafrika intrducerede sig selv g de andre. Der blev vist en film m, hvem de er i dag Det startede med Jessica Bain, der døde i en alder af kun 1 år g 7 mdr.. Frældrene etablerede freningen i samarbejde med andre, men der var stre udfrdringer med fundraising. De startede i 2008 med 6 persner, g de blev enige m at prmvere sig selv på en sjv måde. Al start er svært men de føler de har vundet en masse sympati fr deres virke medlemmer efter et cykelløb med kstumer Ca. 40 medlemmer nye medlemmer hvert år De har aktiviteter, sm cykling, løb, svømning, irnman g andre frmer fr sprt. De har samlet 1,5 milliner dllars ind siden 2008 Medlemmer af CHOC frældrerganisatinen CHOC hjælper med administratinen Planlægningen af huset er færdigt Udklædningen er en del af at gøre sig mere synlige Cykelhldene har samlet rigtig mange penge ind til sagen

8 Aktiviteterne vises tit på tv Børnene elsker det Cws plitik/mt: Ha det sjvt g gør en frskel Spil på din styrke (play t yur strength) Marianne Naafs-Wilstra, Hlland, handlede m børn der har haft cancer g deres behv g frventninger, fremlagt af VOKK, den hllandske frældrerganisatin: Organisatinen startede 1987 Hjemmesiden er til både nulevende, men gså tidligere børnecancer patienter sm nu er vksne Mange verlevende laver deres egne grupper VOKK er medlemmer i SKION LATER, sm følger senfølgerne efter behandlingen med kemterapi g evt. stråler. De bestræber sig på, at hjælper andre verlevende Spørgeskema på web, statistikker mkring deltagerne, diagnser, g tilbagefald 2/3 af ALL patienter har psykiske g sciale prblemer 50 % føler ikke, det er en byrde mere, de er ikke angste fr at blive syge igen Sabine Karner frtalte krt m et pas fr verlevende Alexandra Brwnsdn frtalte m brugernes/de verlevendes indflydelse Vi var trætte g tg tilbage til htellet, hvr vi fik hvilet s inden vi skulle til Galla middagen i Guildhall. Vi blev rienteret m, at vi vil blive hentet i busser fra Barbican Center, men da vi nåede frem, så var der ingen afgange, så vi tg en taxa videre. Igen kritik af rganiseringen af arrangementet. Det var meget inspiratinsrigt, at møde flere delegatiner, sm læger fra Brasilien g USA. Det har været en rigtig hyggelig aften. Vi tg hjem efter middagen sm sluttede kl g vi satte s igen ind et sted fr at aftale næste dags agenda, inden vi gik til hvile. Søndag, d. 7. kt. startede kl Ekspertpanel bestående af: Mark Greenberg, Lars Hjrth g Susan Mehta Panelet ville gerne besvare spørgsmålet m, hvrdan man tlker beskeden m senfølger.. Senfølger efter en så hård behandling, sm ngle gange skal behandles resten af livet. Str risik fr at få cancer igen efter radiatin/stråling Str risik fr depressin

9 Kæmpe frskning i senfølger: Hvrdan kan vi undgå senfølger Der blev vist eksempler på t patienter, sm har frskellige bivirkninger/senfølger, selvm de har fået samme behandling. Påvirker tit vkseprcessen, mange børn stpper med at vkse. Enkelte dser af Cyklphsphamide g Metrtraxat kan give livstilsprblemer Det kan ikke påvises, hvr meget af verstående kem man skal have før det giver senfølger. Frklaringen kan være: når prtein nedbryder enzymer g dermed binder de tilbageværende, men igen er afhængig af race, da afrikanere har enzymer der virker hurtigere end hs f. eks. hvide. Seneffekter kmmet tit inden fr det første år efter behandlingen Man burde måske gå ind på mere målrettet behandling g ikke give samme behandling til alle. Det blev livligt diskuteret m senfølgerne efter behandlingen James Vallej Auste s plæg udgik, skulle have handlet m en frbedret adgang g sikring af tilgængeligheden af verkmmelige g essentielle lægemidler til børnekræft Sarah Thmsen, Child Cancer Fundatin, NZ Frtalte m t stre behandlingssteder g flere små centre der er i landet Familiestøtte g grupper Castalia parent survey, udgiftsrater indsatsen mellem ansatte g frivillige Styrke i netværket Frældre g familie supprt Supprt gennem viden, msrg g sammenkbling af familier 800 familier er med Str medlemsskare Anbefalinger til andre patientgrupper i andre lande Fremtid Der var kun 15 min. til alle plægshldere, så det gik alt fr hurtigt, når de havde mange slides. Mark Fluchel, University f Utah, Health Care, USA, frtalte m virkningen af gegrafi, byrden af msrg fr pædiatrisk nklgi g deres familier Gegrafiske prblemer, hvad angår erfaringsudvekslinger Mange frældre deltager her i grupperne, sm kmmer langvejsfra Studie viser større behv fr støtte Mange familier har prblemer med at få dækket transprtudgifter Gennemsnit på 1.48 min i transprttid, g ngle flytter til stedet, fr at få mindre transprttid under behandlingen Det skaber gså tabt arbejdsfrtjeneste under hele behandlingen Behv fr støtte til det følelsesmæssige

10 Mange børn går ikke i skle under behandlingen Indhldet af spørgeskemaet var meget mfattende Statistikker viste, hvr strt prblemet er: Mange skifter jb, ngle bliver arbejdsløse Udgifterne frbundet til g fra hspitalet Htel, kørsel, kst g lgi, sm rammer hele familien hårdt 60 % gik ikke i skle under behandlingen - flest spansktalende børn Gennemsnitligt gik barnet ikke i skle i 79 dage Prblemerne giver udslag i følelsesmæssige prblemer, angstsituatiner g stress Knklusin: flere centre ville være rentable g mere hensigtsmæssige fr familien der er ramt af sygdm blandt børnene De beskæftiger sig kun med Sarcma, Lymfekræft, ALL g AML Saskia Mstert, Indnesien, et plæg m sundhedspersnalets g sundhedsyderes rlle i børnecancer behandlingen i Manad I tæt samarbejde med Hlland Str plysningskampagne mkring Adherence/Cherence Inf m rettigheder 100 % af mødrene mister deres jb, kun 48 % af fædrene Vigtigheden af at tage medicinen, sm glipper pga. kulturelle eller religiøse baggrunde Mange frældre mener: hvis Gud vil, så bliver barnet helbredt, eller bare held g ikke lægens indsats der tæller. Alle får samme behandling Det er meget vigtigt med plysning mkring frståelse fr vigtigheden af at tage medicinen Fattige børn skal typisk have mere behandling end rige, da de ikke altid følger behandlingen. Anbefalingerne er: struktureret frældre uddannelse Bedre uddannelse fr sundhedspersnalet Træning i kmmunikatin mellem sundhedspersnalet g patienter Adiane Witl, Canada var rdstyrer fr spørgsmål til deltagerne Hvilke patientfreninger kan frældre drage nytte af? En gensidig frening - hvr man kan erfaringsudveksle? Alle lande blev kaldt p, fr at se hvr mange natinaliteter vi var frsamlet - hvilket vi gdt kunne have tænkt s var lidt mere synligt fra starten af. Patientfreninger g træning fr nye familier g verlevende? Vi mødte ngle fra Danmark, fra Børne Cancer Fnden. Vi fik så at vide, der gså var sygeplejersker g læger tilstede, men dem mødte vi aldrig. Frkst

11 Vi besluttede s fr at tage hjem til Htellet g hvile, g derefter tg vi busturen i bedre vejr. Denne gang fik vi en større plevelse ud af det. Vi fik hvilet igen inden middagen fr frældre g verlevende - der fregik i ICCCPO regi på Grand Cnnaught Rms, Cvent Garden: www Et rigtig gdt arrangement med lkale natinale dansere sm underhldning. Mandag d. 8. kt. var plægshlderen i det stre auditrium Barbican Hall frsinket, så der var en mrkering af plægshldere. Kathleen Sue Ruccine, USA, Califrnien Talte m kmmunikatinen mellem læge g patient, m de beslutninger der skal tages inden en behandling, mellem læge, patient barnet - g frældre. Er det altid hensigtsmæssigt at inddrage det syge barn i knsultatinen? Tit bliver beskeder misfrstået, g tankeløse måder at udtrykke sig på giver sig tit til kende. I underudviklede lande, hvr der er mange dialekter, g stre afstande, er det et strt prblem Frskes i sundheds systemets måde at kmmunikere på Statistikker m frsøg Skriftlige materiale er altid fremmende, på tværs af dialekter Til børn, må man tage det i små skridt, efter deres udvikling, sm f.eks. at kmmunikere med farveblyanter. Man kan gså bruge: Blgs, web, mail, facebk, yutube. a. måden at kmmunikere på med andre I samme situatin Man kan tlke inf på mange måder, tit dårligt versat pantmime agtigt Man bruger tit familie eller børn til at versætte Det er vigtigt, man har et hld af tlke, sm kan versætte lægefaglige udtryk på den krrekte måde. Krpssprget: Man kan altid se, hvis ngen har det dårligt Kmmunikatin kan gså gå gennem berøring - at have empati Stille krpskmmunikatin kan gså klares med Mindfullness Gennem tegning med børnene Læse litteratur ang. kmmunikatin Histrie frtælling, skrevet fra hjertet Vi fik med frældrenes tilladelse fremvist en sygeplejerskes histrie, der mistede en af hendes patienter på 7 år.

12 Vi skal have det i mente: 10 % af beflkningen er analfabeter i USA, så man bestræber sig på, at gøre sprget enkelt Afsluttende vise rd: Wrds are, f curse, the mst pwerful drug used by mankind M hamed Harif, Markk Implementering af kliniske frsøg i lavindkmstlande: Priritering af standard behandling Uddannelse af sundhedspersnalet Supervisin g supprt Der er adgang/kntakt til ekspertise fra andre lande, sm f.eks. Frankrig Bedre pfølgning af patienter Udvikling af evaluering g praksis I Afrika har man gjrt følgende: Fransk/afrikansk gruppe er grundlagt i afrikanske lande er med 14 centre Der er lavet studier på børnecancer, Willms tumr g Burkit lymphma i 2004 Anden studie m lymfekræft: Hdgkins g Nn Hdgkins Afrikanske sygeplejersker trænes i Frankrig Gde resultater, man kan statistisk se, at det virker Flere lande er kmmet med i prjektet Nrdafrika er længst fremme Statistikker vises på frskelle fra før til nu Der har været 4 studier på B-cell lymphma, dermed bruger man samme prtkl sm i Frankrig Dødeligheden er faldet drastisk Man har lavet klinisk frsøg med Burkit Lymphma, Hdgkins, g ALL Man har set nødvendigheden af hurtig indsats Udfrdringerne: penge, data indhentning, lkal supprt, kmmunikatin g tilstrækkelig uddannelse Løsningen er at implementere kliniske frsøg i lavindkmstlandene. Nicla Ptter, Institute f Cancer Research (ICR), Suttn, Surrey, England Hvrdan påvirker stamceller canceren. Oplæget handler m dissekering af den klnale arkitektur i pædiatrisk leukæmi. Kmpleksiteten af stamceller, g hvad stamceller er. Billeder viser, der er frskellige frmer fr stamceller - i frskellige farver Hvrdan ser stamceller ud i cancer Epigenetisk kmpleksitet Cellerne der agerer anderledes, g celler sm frnyer sig selv.

13 Mange børn er født med ALL, sm typisk viser sig sm T celler ALL hs børn mellem 2 5 år Statistikker vises, m ALL uden kmplikatiner, sm sker i graviditeten. Hvis tvillinger kan begge udvikle ALL Man bruger FISH metden fr at finde indikatrerne på ALL Indikatrerne vises, g hvrdan de hænger sammen, når man ser ALL ALL stamceller: selvfrnyelsesptentiale, prliferativt ptentiale De bruger QPCR teknikken, ved en simpel bldprøve, hvr man kan se dybere g dermed give en tidlig diagnse. Single celle srtering, celle analysis g DNA, mikrfluide prøver, g Bimarks BCP-ALL cell linien Arkitektniske billeder vises af ALL Single celler multiplex Q-PCR Der er frskellige måder at måle på, g ikke alle kan vise mutatinerne Jean Sulier, MD PhD, frskerleder i Sankt Luis Hspital, Frankrig Clnal evlutin af T-celle ALL Frklarer frskellen på T-celle g B- celle leukæmi Viser tilfælde af tilbagefald, sm typisk sker indenfr t år efter transplantatinen, typisk med nye frmer fr T- eller B- celler Mange reagerer ikke på medicinen, så der burde man gå hårdere ind med behandlingen. Tidlig indsat er bedst, det giver gde resultater T-celle ALL er nemmere at kurere end B-celle ALL Gde resultater med T-celle behandlinger Tariq Enver, plæg udgik. Det skulle have handlet m: Stamcellefrskningen i England. Ngle stamceller er mere lige end andre. Frkst g afslutning Næste SIOP knference skal fregå i Hngkng g de næste værter præsenterede sig selv hvrefter der var underhldning med riginal kinesisk dragedans. Liane g jeg tg til lufthavnen g vi var først hjemme ved midnatstid. Knferencen var alt fr strt, 2600 deltagere, det var dårlig rganiseret. Mange mennesker std p udenfr lkalerne, g ventede på, at få lv til at kmme ind. Dårlig planlægning, telefner ringer hele tiden, dårlig mad I det hele taget var det urganiseret kas uden struktur. Rita O. Christensen

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse :

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse : Suså Svømmeklub Persnskade Hvis en persn kmmer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rlle : Hvis det er en mindre hændelse : Hvis det er livstruende : Når ambulancen er kørt

Læs mere

Referat fra interview med to ledige borgere

Referat fra interview med to ledige borgere Referat fra interview med t ledige brgere Interviews fretaget den 19. g 20. ktber 2015. Interviewfrmål: Test af indsigter g antagelser fra wrkshppen den 7. ktber 2015. Interviews fretaget af: Kristina

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016

Team Hjørring 2017. Infomøde 18 januar 2016 Team Hjørring 2017 Infmøde 18 januar 2016 Prgram Velkmst Histrik 2013 / 2015 Frening - Rtary Team Hjørring 2017 hvad g hvrnår Cykel tøj Jysk Firmatøj Cykler Vendelb cykler Hjørring Berlin 2016 Kaffe pause

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( )

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( ) Speciale i Plan, By & Prces, Rskilde Universitet 28.januar 2015 Ole Hilden, Sasha Streiff Møller & Luise Strgaard Hansen Vejleder: Jns Egmse BILAG 9-12 BILAG 9 Interviewguide: Simn Pst g Camilla Nissen,

Læs mere

Tjekliste Galaktosæmi

Tjekliste Galaktosæmi Tjekliste Galaktsæmi Familien g barnet Dækning af merudgifter Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Dækning af udgifter til transprt Dækning af frældrenes udgifter til kst g lgi i frbindelse med hspitalsindlæggelse

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædaggiske læreplaner Indledning I fråret 2004 blev det ved lv besluttet, at der skal freligge pædaggiske læreplaner i alle daginstitutinerne. Pr. 1.08.04 skulle alle daginstitutiner påbegynde udarbejdelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016 Vidensrejse Ontari, Canada 28. maj 1. juni 2016 Indhld Indledning... 3 Prgram... 4 Inspiratin g refleksin ver besøget... 5 Side 2 af 6 Indledning Børn & Familieudvalget, direktøren fr Børn & Kultur, chef

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan Pædaggisk læreplan 2015-2017 Børneinstitutinen Hllænderhuset 1. april 2015 Knstitueret leder: Malene Pushpa Hedegaard Bestyrelsesfrmand: Christine Støvring Evaluering på de frgangne mål 0-2 årig Vi har

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Mange tak for jeres input.

Mange tak for jeres input. Frm: Ltte Rørtft-Madsen Sent: 16. marts 2017 16:18 T: 'fraeldreraadet2013@gmail.cm' Subject: Invitatin til møde Attachments: Til medlemmerne af Scialudvalget_frældrebidrag_140317.pdf; Bilag frældrebidrag

Læs mere

Gud taler ud - elevark Af Rasmus Welling og Mette Welling Fag: Dansk, kristendomskundskab Niveau: klasse, ungdomsuddannelserne

Gud taler ud - elevark Af Rasmus Welling og Mette Welling Fag: Dansk, kristendomskundskab Niveau: klasse, ungdomsuddannelserne Gud taler ud - elevark Af Rasmus Welling g Mette Welling Fag: Dansk, kristendmskundskab Niveau: 8.-10. klasse, ungdmsuddannelserne Mål: Mål med at arbejde med filmen er at I skal kunne: gennemføre en målrettet

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Forslag til diskussion

Forslag til diskussion Frslag til diskussin Her bliver der vist ngle frslag til temaer, sm eleverne kan diskutere efter de har set præsentatinen. Disse temaer kan diskuteres i grupper eller i plenum. 1. Præsentatinen kmmer med

Læs mere

Dokumentation: FB dialog om gentest

Dokumentation: FB dialog om gentest Dkumentatin: FB dialg m gentest Fra Twitter til Mette Breinhldts Facebk: Om gentest: Stre mængder usikker inf kan fremme bekymringskultur, g gøre mennesker til patienter, inden de er syge: http://t.c/ippsyrtg

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal REFERAT Generalfrsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslkalet på 1. sal Dagsrden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab frelægges til gdkendelse 4.

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve

Den Selvejende Institution Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Den Selvejende Institutin Nældebjerg Børnegård Pileås 22, 2670 Greve Indhld Velkmst / åbningstider / lukkedage Persnalet på stuerne / kntaktpersn Frældresamtaler Det pædaggiske værdigrundlag Dagsprgram

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet Indenfr nefrlgien Hvem? Hvrdan? Og Hvrfr? 1. g 2. ktber 2014 Arrangør: Faglig Selskab fr nefrlgiske sygeplejerske Knferencen afhldes på: Kldkærgaard knferencecenter

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Om Sorgs plan Outrup Skole

Om Sorgs plan Outrup Skole Om Srgs plan Outrup Skle Denne plan skal pfattes sm en "beredskabsplan", der kan bruges, når " det, der ikke må ske", sker. 1. Skilsmisse, alvrlig sygdm, kassituatiner.l. 2. Når et barn ved dødsfald mister

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Trivsel og stresssårbarhed. Pæd. konsulent Ellen Vibe Pedersen Viborg Psykologcenter

Trivsel og stresssårbarhed. Pæd. konsulent Ellen Vibe Pedersen Viborg Psykologcenter Trivsel g stresssårbarhed Pæd. knsulent Ellen Vibe Pedersen Vibrg Psyklgcenter 1 Trivsel Den Stre Danske Encyklpædi: "Trivsel... udtryk fr et velbefindende, der giver s følelsen af verskud, gå-på-md, handlekraft

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Why So Serious? Incorporated Seniorkursus Vork Påsken 2013

Why So Serious? Incorporated Seniorkursus Vork Påsken 2013 Why S Serius? Incrprated Senirkursus Vrk Påsken 2013 Hej alle glade frhenværende medarbejdere. Vi savner jer i firmaet g vi håber i spreder glæden g indsamler smil. I dette kmpendium er alle de skøre påfund,

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Dagplejen i Lolland Kommune. Et pædagogisk tilbud til de 0-3 årige

Dagplejen i Lolland Kommune. Et pædagogisk tilbud til de 0-3 årige Dagplejen i Llland Kmmune Et pædaggisk tilbud til de 0-3 årige Velkmmen Vi vil gerne byde jer velkmmen i s dagpleje. Vi glæder s til at lære jeres barn at kende g til det kmmende samarbejde med jer frældre.

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

SMTTE-model for temaet Indianer

SMTTE-model for temaet Indianer SMTTE-mdel fr frløbet i vuggestuen. SMTTE-mdel fr temaet Indianer Sammenhæng Løvspring er en integreret natur- g idrætsinstitutin, hvr der pt er 27 vuggestuebørn. Løvspring har årligt t verrdnede temaer,

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat bestyrelsesmødet Onsdag den 15. januar 2014 kl. 9.30 16.00 Htel Krnprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsrden: Nr. Punkt Kmmentar g psamling 1. 2. Deltagere Årsmøde 2013 Generalfrsamling

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato:

Dansk Petanque Forbunds Frivillighedsstrategi Versionsdato: Dansk Petanque Frbunds Frivillighedsstrategi 2014-2016 Versinsdat: 25.11.2014. 1 Indhldsfrtegnelse 1. FRIVILLIGHEDSTRATEGI... 3 1.1. BAGGRUND FOR FRIVILLIGHEDSSTRATEGIEN... 3 1.2. HVORFOR FRIVILLIGHEDSTRATEGI....

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

RUSBOG. Alt hvad du bør vide om rusløbet og rusturen.... Og hvorfor du selvfølgelig skal deltage!

RUSBOG. Alt hvad du bør vide om rusløbet og rusturen.... Og hvorfor du selvfølgelig skal deltage! RUSBOG Alt hvad du bør vide m rusløbet g rusturen.... Og hvrfr du selvfølgelig skal deltage! Indhld Rusløbet... 3 Rusturen... 4 Prgrammet fr turen... 5 Transprt... 6 Jethallen Karup... 6 Praktiske ting...

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Curriculum for tilskudsberettiget efteruddannelse for Praksispersonale Januar 2018

Curriculum for tilskudsberettiget efteruddannelse for Praksispersonale Januar 2018 Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr praksispersnale. Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr Praksispersnale Januar 2018 1 Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr

Læs mere