Konferencen i London d. 4. okt. 8. okt. 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konferencen i London d. 4. okt. 8. okt. 2012"

Transkript

1 Referat fra SIOP (the Internatinal Sciety f Paediatric Onclgy) g ICCCPO (the Internatinal Cnfederatin f Childhd Cancer Parent Organizatins), ECCO ( Eurpean CanCer Organisatin) samt EUSA (http://www.eusapharma.cm/en-gb/default.aspx) Knferencen i Lndn d. 4. kt. 8. kt Liane Staal g undertegnede tg af sted d. 4. kt. kl. 12 til Lndn. Vi blev mødt af Lianes ven, sm havde bestilt en taxa til s, da det var billigere, end hvis han skulle køre s. Vi var ganske verraskede ver hvr str en by vi var kmmet til, da det tg ver halvanden time at kmme til htellet. Vi var frsinkede til det første møde, så stillede vres bagage i værelserne, ringede til kntaktpersn James Gunsn, EUSA g tg straks af sted med taxa til arrangementet i LSE New Academy Building. Da vi ankm, vidste ingen i bygningen m mødet, så allerede der tænkte vi, at det er vist ikke helt så rganiseret, sm vi ønskede det. Jeg kntaktede James Gunsn, men uden held, da mødet var startet. Vi fik lv til at gå ind i bygningen g lede efter de persner vi skulle mødes med. James dukkede pludselig p, g vi km en time fr sent - kl til mødet. Rigtig ærgerligt. EUSA, mødet arrangeret igennem ICCCPO d. 4. kt. kl Intrduktin af s selv. Intrduktin af ny hjemmeside, sm henvender sig til både vksne g børn, der handler m sygdmmen ALL. Spørgsmål: er Allabutall.net børnevenlig? Vi er velkmne til at kmme med input, hvis der er nget, vi synes mangler på siden. Caartns figurer eller andre initiativer er velkmne. Organisatinen vil gså gerne lave et netværk baseret på ALL netværk i hele verden. Vi blev gså spurgt m, vi evt. skulle danne netværk mellem hinanden g følge p på, hvad der sker i verden mkring ALL g evt. mødes en gang m året. Interessen var der, men ingen knklusin blev draget - mere herm senere. Efter mødet havde vi en times pause, hvr Liane g jeg besluttede at sætte s et sted g se agendaen igennem fr næste dag, da det var meget mfattende. Kl. 18 mødtes vi på Ryal Surgens Akademy i Bibliteket, hvr vi hilste på flere andre fra ICCCPO. Her fik vi vin, saftevand g små kanapeer. De små kanapeer faldt ikke i vres smag. Vi tg t timer efter på restaurant g bestilte den længe ventede aftensmad. Fredag: ICCCPO udtales ikkipu - på Barbican Center d. 5. kt. Indledningsvis vil jeg gerne fremhæve, at de fleste plægshldere kun havde 15 min. til at fremlægge deres plæg, g da mange af dem havde en del at frtælle, var det svært at følge med i alle slides.

2 Mange frældre var til stede på knferencen, g mange har mistet deres børn pga. cancer, enten af ALL, hjerne tumr, øjenkræft eller andre frmer fr kræft. Grdn Mrrisn fra Wrld Child Cancer, sm tidligere gså hed Fundatin præsenterede deres virke. Irina Ban fra Balkan mrådet berettede m, at man blev pmærksm på behvet fr plysning mkring børnekræft i 2001 i det tidligere Jugslavien g Ungarn. Dr. Adrienne Witl berettede m de eventuelle skader, der kan ske fr børn, sm skal igennem en hård kemterapi samt stråler, g det sker især efter en knglemarvstransplantatin ved børn med ALL g hjernetumr. De har stre indlæringsvanskeligheder efter behandlingen. Også kaldet cancerhjerne. Det giver udslag i: upmærksmhed Hukmmelsessvigt kgnitive vanskeligheder Prblemløsninger: rdfrråd, sciale færdigheder, genkendelsesevnen, kan sammenlignes med autistisk adfærd. Et vigtigt aspekt, er at yde en tidlig indsats genptræningsprgram - fr de her børn. Se mere under Dr. David Walker, England berettede m vigtigheden af tidlig indsats verfr hjerne tumr hs børn. Det er vigtigt at se tegnene tidligt, at agere tidligst muligt, g dermed er verlevelsesmulighederne større. David intrducerer s fr HeadSmart prjektet g hjemmesiden. Man har gså i Danmark været langt fremme fr at undgå frkerte diagnser g dermed større risik fr død. Yael Ben-Gal frtæller m en frældregruppe, hvr alle har mistet et barn pga. hjernetumr. Her vises en meget følelsesladet film af gruppen. Ruth Ladenstein, Schneider Hspital, hæmatlgisk afd. Clalit: Betegnelsen af det israelske sundhedssystem. Sundhedsplejen dækkes af et lille antal rganisatiner, med støtte fra regeringen. Alle israelske brgere har ret til den samme pakke, uanset hvilken rganisatin de er medlem af g finansielle frhld. Generel sundhedspleje i Israel er af høj kvalitet med str prduktivitet g er yderst effektiv. Man er bs. på de hrmnelle aspekter efter behandlingen af kemterapi Fertiliteten bliver påvirket af den hårde behandling med kemterapi. I Israel har man prettet en frældregruppe med str succes. Ngle er ansatte, fr at klare de administrative pgaver, g andre er frivillige. Vi fik mange følelsesladede beretninger fra frældre, sm har mistet et barn med diagnsen hjerne tumr i en meget ung alder.

3 Dr. Christiane Hffman, Hlland har etableret masser af aktiviteter fr børnene under behandling. Vi så ngle film, der illustrerede børnene g deres søskende, frskellen på barnet under g uden behandling. Hun fremhævede vigtigheden af at hlde børnene i gang. Patrick van der Trre s plæg udgik Han ville have frtalt m, hvilken virkning g hvad kan vi frvente af fysisk aktivitet hs børn med cancer. Frkst G. Petrsyan, Armenien, Børne nklgisk afdeling blev stiftet i 1994 De behandler hemangimas: gså kaldet kngletumr, sm kan brede sig til spinalvæv/rygmarv g kræver knglemarvstransplantatin. Deres mål er at bygge et nyt center NCOC, sm skal finansieres via Fundraising. I det gamle center - de er i nu - har de mange aktiviteter, sm f.eks. pera g andre kulturelle aktiviteter. I Armenien er man meget afhængig af stamcellebanker fra udlandet. Kenneth Dllman, Sydafrika, frmand fr ICCCPO, frtæller m udfrdringerne mkring etableringen g vedligehldelsen af en frældregruppe. I mange yderkanter har man intet internet, dermed er det gså svært at følge p på familierne g børnene især med kræftsygdmme. Sprgdialekt/barrieren er str Kvinden/mderen skal altid spørge sin mand, sm evt. giver tilladelsen til behandling, g sm kan frsinke behandlingen yderligere. Mange frældrene har ikke midlerne til behandlingen, det hjælper centeret med. De mangler ildsjæle til arbejdet Dedikatinen fr frivillighedsarbejdet slipper sm regel - p Olga Cridland, Rumænien, gør s pmærksm på vigtigheden af hurtig diagnse g indsats verfr børn med cancer. Eva Salqvist, Karlinska Institut, Sverige frtæller m søskende prjekter, hvr man inddrager barnets/patientens søskende i hele frløbet. Man ser - g naturligt nk - at frældrene fkuserer mere på det syge barn end på det raske barn. Man er gået ind i at frenkle de medicinske termer, sm pstår, når man får en diagnse, så det bliver frståeligt fr børn g søskende. Man pfrdrer frældrene til at råbe p vær ikke bange fr spørgsmål - fr at undgå misfrståelser. Der findes litteratur mkring søskende til et sygt barn i Sverige. Lena Cadgan, Sverige, frtæller m vigtigheden af at inddrage søskende i aktiviteterne mkring g udenfr behandlingen.

4 Man er gså bs. på afstande, stressfaktrer der kan pstå i en familie med et barn med cancer. Søskende føler sig tit alene, mange søskende udtaler, at de er usynlige. Søskende søger tit pmærksmhed, kan blive adfærdsvanskelige, få følelsesfrstyrrelser. Frældrene agerer ikke altid ratinelt ved diagnsetidpunktet. Tit får barnet en dysfunktinelle mønstre efter en hård kemterapi behandling - ved dialg, så det er vigtigt at frældrene kmmunikerer åbent. Vigtige punkter: Lægen g persnalet er frstående g rækker en hjælpende hånd Lægen g persnalet lytter til frældrene med åbent sind Lægen g persnalet aktivt deltager i frældrenes følelser Lægen g persnalet ser nødvendigheden af at skulle frklare mere end t gange Crnelia Ruland, Nrge frtalte m hvrdan man kan hjælpe barnet med at kmmunikere mkring deres sygdm g dermed øge kvaliteten af knsultatinen. Hun frtalte m den interaktive kmmunikatin mellem barn, frældre, læger g persnale. En intrfilm blev vist. Crnelia intrducerede s i prgrammet Sism, sm kan dwnlades fra nettet. Det er et genialt prgram fr børn med kræft. Man har gså udviklet prgrammet til andre alvrlige sygdmme hs børn, sm f.eks. hjertefejl sv. Sism prgrammet øger kvaliteten af kmmunikatinen mellem læge, sygeplejersker g barn. Eygló Gumundsdttir, Island frtalte m vigtigheden af den gde kmmunikatin mellem læger, patientfreninger g sundhedssystemet efter barnet har fået en diagnse indenfr kræftmrådet. Liane g jeg blev enige m, vi var gdt trætte, så vi tg på htellet g derefter tg en bustur rundt i Lndn. Vi var så uheldige, at det begyndte at regne, så vi så ikke så meget den dag. Vi sad 3 timer i bussen, blev sat af, tg en taxa til htellet. Vi skiftede til tørt tøj, g valgte at spise aftensmad på nærliggende restaurant, hvr vi kunne gennemgå næste dags agenda, hvilket igen var meget mfattende. ICCCPO Lørdag d. 6. kt. på Barbican Center Frmanden K. Dllmann indleder med at intrducere rganisatinen ICCCPO. Gabriele Calaminus bestyrelsesmedlem - gør alle pmærksm på vigtigheden af at etablere patientfreninger g via knferencen her at lave netværker fr at tydeliggøre de stre prblemer, der er mkring de alvrlige børnecancer sygdmme. Mange lande har små ressurcer fr at kunne give den rette behandling til alle børn. ICCCPO gør alt fr at højne både kvaliteten af behandlingen i hele verden. Vi bliver gjrt pmærksm på, at medicinen er meget giftig g kan skabe skader på mange måder. Mange kmbinatiner af medicin bliver prøvet, da man ikke har nk at vælge imellem. Oral medicin er mindre giftig. Det er str frskel på verlevelse i diverse underudviklede lande.

5 CLG (Cnsumer Liaisn Grup) arbejder fr at frbedre kvaliteten g værdien af kræftfrskning gennem frbrugerne, g ved at samarbejde med andre rganisatiner bidrager de til at øge ffentlighedens bevidsthed m klinisk frskning g kræftfrskning i særdeleshed. De spiller gså en vigtig rlle mkring udviklingen g synliggørelsen af leukæmi. Kathy Pritchard Jnes bestyrelsesmedlem i ICCCPO - var glad fr på freningens vegne - at så mange verlevende er dukket p på knferencen, da de her kan frtælle m behandlingen g deres frløb. Kathy frtæller m vigtigheden af at have ICCCPO sm partner, da de både deler g sørger fr viden kmmer langt ud ver hele verden. Vi blev gså intrduceret fr resten af bestyrelsen i ICCCPO. Adriane Witl, Canada: Neurpsyklg, Psy.D., R. Psych, frtalte m En effektiv strategi fr at give kampgejsten til familier, at de får den hjælp, de behøver. Om at familier trives under barnets behandling gså i mdgang At udvise empati, men gså at bekymre sig sammen. Adriane frtalte m lidelsen familien skal igennem, sm kan være værre end fr patienten. Der er etableret supprt grupper fr at støtte p m familiens lidelser. Her udveksles erfaringer. Hjælper familier til at håndtere stress, hjælper dem med at klare følelser, gruppen yder gså fleksibilitet. Hjælper med, at de fremtidige hændelser bliver lettere at leve med. Vilje g gejst kan man finde i scialt netværk Frskning har vist, at vilje g gejst ikke er ekstrardinært, men mere nrmalt end man trr. Give mest mulig plysning, tydeliggøre prblematikkerne, frståelsen, løse prblemerne sammen, men gså en frm fr selvhjælp. Det kræver selvfølgelig tid Meningen med Awareness: det drejer sig ikke m at finde nye landskaber men have nye øjne. Bevidsthed. Eksempler på måder at håndtere det på: Søge inf, enten via Adriane, læge, persnale, andre kyndige persner Selvhjælp: massage, yga, bad, sprt, træning m.m. Identificerer prblemerne, knsultere g kalde på hjælp, g at udvikle en handlings plan ift. I-Care Finde ud af hvrdan man kan bruge netværket Finde løsninger, ikke at lade stå til Være vedvarende se gså andre strategier på: Sadie Cutland g Simn Lala, Sydafrika, ICCCPO

6 Hvrdan får man frældre til at engagerer sig i små grupper eller freninger på verdensplan? Kurser fr frældre der kan gøre sig nyttige i patientgrupper Hvilken rlle spiller det at være aktiv? At kunne støtte andre frældre g familier Være ihærdig Finde finanserne evt. via fundraising Oplysningskampagner Der skal etableres en bestyrelse ved en stiftende generalfrsamling Søge støtte/hjælp hs større patientfreninger At hverve frivillige, rganisere arrangementer, sm f.eks. udflugter Du skal være sikker på, du får nget gdt ud af de frivillige, sørg fr at pleje de frivillige, så ikke du mister dem. Udtænk en plan før du gør nget ved det. Flere lande har etableret frældregrupper med bestyrelse Repræsentanter fra Afrika, Nrdamerika, Eurpa, tidligere Yugslavien, Sydamerika, Japan frklarede hvrdan deres rganisatiner virker i deres lande. Jeg prøvede at finde plægget mkring lymfekræft, men auditriet var fyldt p, da jeg endelig fandt det. Man kunne deltage i et lille rum, hvr man ikke kunne se hverken slides eller persnen der hldt plæg. Der skulle have været tale m AHOPCA frsøg med eller uden stråling fr børn med Hdgkins lymfm i Mellemamerika, g det Dminikanske Republik. Der var tale m, hvrdan virkningen er med eller uden tranplantatin Man benytter sig af PET scan nu, men kan måske undværes m ngle år. Studie mkring behandlingen af Kemsensitiv Hdgkins lymfm, Cg AHOD 0031 analyse Der var tale m børn med B-celle Nn Hdgkins lymfm (B-NHL) g mden B-celle Akut Leukæmi (B-AL) med CNS g blaster i CSF Jeg fik desværre ikke det hele med, da der var meget ur i rummet, vi sad i. Frkst Kelly Lane, mr til et barn med ALL, tilknyttet Dana Farber Childrens hspital, Bstn, USA, frtalte m et familie rådgivningscenter de har på Dana Farber børnehspitalet. Mange aktiviteter Succesfulde weekendture Alle familier med et barn med ALL inviteres Frivilligt arbejde, efterspørgsel på frivillige De er medlem af PFAC (Pediatric Patient and Family Advisry Cuncil) Frældrene meninger m frbedringer er vigtige Psitive g negative input er vigtige Frældre giver tilladelse til at uddele erfaringer Familier med rengøringsprblemer kan få hjælp

7 Barnet kan have ernæringsmæssige prblemer, hvr der tildeles en diætist, ernæringstjenester, hydreringsprgram. Hjælp til tøjvask, g hygiejne Valideringsskema udfyldes regelmæssigt Frældrene vil gerne gøre en frskel, men det kan være et prblem at få dem til at blive i gruppen. De gør meget fr at ruste de frivillige til pgaven. De sørger gså fr En patienthåndbg fr patienter, pårørende g venner "Hw t Help" brchure til venner g familier af patienter, der skifter til palliativ pleje At fremme integratinsfremmende terapier Guide til fakturering g frsikring Hjælp til vergang fra behandling til hverdag Generel anæstesi til ambulante patienter Afslapningsværelser, fr at få r i ventetiden Akutrum til akutte patienter Fredrag ved fundraising arrangementer g sundhedspersnale knferencer. Man kan altid henvende sig til Patient and Family Advisry Cuncil, hvis man gerne vil have hjælp. The Cws en gruppe med passin fr livet g har ønsket m at gøre en frskel, Sydafrika, De hører under rganisatinen CHOC (Childhd Cancer Fundatin Suth Africa) Tre persner fra The Cws - var klædt ud sm køer - uddelte armbånd til s alle i lkalet. Den ene Cwe, Karen Bain, Sydafrika intrducerede sig selv g de andre. Der blev vist en film m, hvem de er i dag Det startede med Jessica Bain, der døde i en alder af kun 1 år g 7 mdr.. Frældrene etablerede freningen i samarbejde med andre, men der var stre udfrdringer med fundraising. De startede i 2008 med 6 persner, g de blev enige m at prmvere sig selv på en sjv måde. Al start er svært men de føler de har vundet en masse sympati fr deres virke medlemmer efter et cykelløb med kstumer Ca. 40 medlemmer nye medlemmer hvert år De har aktiviteter, sm cykling, løb, svømning, irnman g andre frmer fr sprt. De har samlet 1,5 milliner dllars ind siden 2008 Medlemmer af CHOC frældrerganisatinen CHOC hjælper med administratinen Planlægningen af huset er færdigt Udklædningen er en del af at gøre sig mere synlige Cykelhldene har samlet rigtig mange penge ind til sagen

8 Aktiviteterne vises tit på tv Børnene elsker det Cws plitik/mt: Ha det sjvt g gør en frskel Spil på din styrke (play t yur strength) Marianne Naafs-Wilstra, Hlland, handlede m børn der har haft cancer g deres behv g frventninger, fremlagt af VOKK, den hllandske frældrerganisatin: Organisatinen startede 1987 Hjemmesiden er til både nulevende, men gså tidligere børnecancer patienter sm nu er vksne Mange verlevende laver deres egne grupper VOKK er medlemmer i SKION LATER, sm følger senfølgerne efter behandlingen med kemterapi g evt. stråler. De bestræber sig på, at hjælper andre verlevende Spørgeskema på web, statistikker mkring deltagerne, diagnser, g tilbagefald 2/3 af ALL patienter har psykiske g sciale prblemer 50 % føler ikke, det er en byrde mere, de er ikke angste fr at blive syge igen Sabine Karner frtalte krt m et pas fr verlevende Alexandra Brwnsdn frtalte m brugernes/de verlevendes indflydelse Vi var trætte g tg tilbage til htellet, hvr vi fik hvilet s inden vi skulle til Galla middagen i Guildhall. Vi blev rienteret m, at vi vil blive hentet i busser fra Barbican Center, men da vi nåede frem, så var der ingen afgange, så vi tg en taxa videre. Igen kritik af rganiseringen af arrangementet. Det var meget inspiratinsrigt, at møde flere delegatiner, sm læger fra Brasilien g USA. Det har været en rigtig hyggelig aften. Vi tg hjem efter middagen sm sluttede kl g vi satte s igen ind et sted fr at aftale næste dags agenda, inden vi gik til hvile. Søndag, d. 7. kt. startede kl Ekspertpanel bestående af: Mark Greenberg, Lars Hjrth g Susan Mehta Panelet ville gerne besvare spørgsmålet m, hvrdan man tlker beskeden m senfølger.. Senfølger efter en så hård behandling, sm ngle gange skal behandles resten af livet. Str risik fr at få cancer igen efter radiatin/stråling Str risik fr depressin

9 Kæmpe frskning i senfølger: Hvrdan kan vi undgå senfølger Der blev vist eksempler på t patienter, sm har frskellige bivirkninger/senfølger, selvm de har fået samme behandling. Påvirker tit vkseprcessen, mange børn stpper med at vkse. Enkelte dser af Cyklphsphamide g Metrtraxat kan give livstilsprblemer Det kan ikke påvises, hvr meget af verstående kem man skal have før det giver senfølger. Frklaringen kan være: når prtein nedbryder enzymer g dermed binder de tilbageværende, men igen er afhængig af race, da afrikanere har enzymer der virker hurtigere end hs f. eks. hvide. Seneffekter kmmet tit inden fr det første år efter behandlingen Man burde måske gå ind på mere målrettet behandling g ikke give samme behandling til alle. Det blev livligt diskuteret m senfølgerne efter behandlingen James Vallej Auste s plæg udgik, skulle have handlet m en frbedret adgang g sikring af tilgængeligheden af verkmmelige g essentielle lægemidler til børnekræft Sarah Thmsen, Child Cancer Fundatin, NZ Frtalte m t stre behandlingssteder g flere små centre der er i landet Familiestøtte g grupper Castalia parent survey, udgiftsrater indsatsen mellem ansatte g frivillige Styrke i netværket Frældre g familie supprt Supprt gennem viden, msrg g sammenkbling af familier 800 familier er med Str medlemsskare Anbefalinger til andre patientgrupper i andre lande Fremtid Der var kun 15 min. til alle plægshldere, så det gik alt fr hurtigt, når de havde mange slides. Mark Fluchel, University f Utah, Health Care, USA, frtalte m virkningen af gegrafi, byrden af msrg fr pædiatrisk nklgi g deres familier Gegrafiske prblemer, hvad angår erfaringsudvekslinger Mange frældre deltager her i grupperne, sm kmmer langvejsfra Studie viser større behv fr støtte Mange familier har prblemer med at få dækket transprtudgifter Gennemsnit på 1.48 min i transprttid, g ngle flytter til stedet, fr at få mindre transprttid under behandlingen Det skaber gså tabt arbejdsfrtjeneste under hele behandlingen Behv fr støtte til det følelsesmæssige

10 Mange børn går ikke i skle under behandlingen Indhldet af spørgeskemaet var meget mfattende Statistikker viste, hvr strt prblemet er: Mange skifter jb, ngle bliver arbejdsløse Udgifterne frbundet til g fra hspitalet Htel, kørsel, kst g lgi, sm rammer hele familien hårdt 60 % gik ikke i skle under behandlingen - flest spansktalende børn Gennemsnitligt gik barnet ikke i skle i 79 dage Prblemerne giver udslag i følelsesmæssige prblemer, angstsituatiner g stress Knklusin: flere centre ville være rentable g mere hensigtsmæssige fr familien der er ramt af sygdm blandt børnene De beskæftiger sig kun med Sarcma, Lymfekræft, ALL g AML Saskia Mstert, Indnesien, et plæg m sundhedspersnalets g sundhedsyderes rlle i børnecancer behandlingen i Manad I tæt samarbejde med Hlland Str plysningskampagne mkring Adherence/Cherence Inf m rettigheder 100 % af mødrene mister deres jb, kun 48 % af fædrene Vigtigheden af at tage medicinen, sm glipper pga. kulturelle eller religiøse baggrunde Mange frældre mener: hvis Gud vil, så bliver barnet helbredt, eller bare held g ikke lægens indsats der tæller. Alle får samme behandling Det er meget vigtigt med plysning mkring frståelse fr vigtigheden af at tage medicinen Fattige børn skal typisk have mere behandling end rige, da de ikke altid følger behandlingen. Anbefalingerne er: struktureret frældre uddannelse Bedre uddannelse fr sundhedspersnalet Træning i kmmunikatin mellem sundhedspersnalet g patienter Adiane Witl, Canada var rdstyrer fr spørgsmål til deltagerne Hvilke patientfreninger kan frældre drage nytte af? En gensidig frening - hvr man kan erfaringsudveksle? Alle lande blev kaldt p, fr at se hvr mange natinaliteter vi var frsamlet - hvilket vi gdt kunne have tænkt s var lidt mere synligt fra starten af. Patientfreninger g træning fr nye familier g verlevende? Vi mødte ngle fra Danmark, fra Børne Cancer Fnden. Vi fik så at vide, der gså var sygeplejersker g læger tilstede, men dem mødte vi aldrig. Frkst

11 Vi besluttede s fr at tage hjem til Htellet g hvile, g derefter tg vi busturen i bedre vejr. Denne gang fik vi en større plevelse ud af det. Vi fik hvilet igen inden middagen fr frældre g verlevende - der fregik i ICCCPO regi på Grand Cnnaught Rms, Cvent Garden: www Et rigtig gdt arrangement med lkale natinale dansere sm underhldning. Mandag d. 8. kt. var plægshlderen i det stre auditrium Barbican Hall frsinket, så der var en mrkering af plægshldere. Kathleen Sue Ruccine, USA, Califrnien Talte m kmmunikatinen mellem læge g patient, m de beslutninger der skal tages inden en behandling, mellem læge, patient barnet - g frældre. Er det altid hensigtsmæssigt at inddrage det syge barn i knsultatinen? Tit bliver beskeder misfrstået, g tankeløse måder at udtrykke sig på giver sig tit til kende. I underudviklede lande, hvr der er mange dialekter, g stre afstande, er det et strt prblem Frskes i sundheds systemets måde at kmmunikere på Statistikker m frsøg Skriftlige materiale er altid fremmende, på tværs af dialekter Til børn, må man tage det i små skridt, efter deres udvikling, sm f.eks. at kmmunikere med farveblyanter. Man kan gså bruge: Blgs, web, mail, facebk, yutube. a. måden at kmmunikere på med andre I samme situatin Man kan tlke inf på mange måder, tit dårligt versat pantmime agtigt Man bruger tit familie eller børn til at versætte Det er vigtigt, man har et hld af tlke, sm kan versætte lægefaglige udtryk på den krrekte måde. Krpssprget: Man kan altid se, hvis ngen har det dårligt Kmmunikatin kan gså gå gennem berøring - at have empati Stille krpskmmunikatin kan gså klares med Mindfullness Gennem tegning med børnene Læse litteratur ang. kmmunikatin Histrie frtælling, skrevet fra hjertet Vi fik med frældrenes tilladelse fremvist en sygeplejerskes histrie, der mistede en af hendes patienter på 7 år.

12 Vi skal have det i mente: 10 % af beflkningen er analfabeter i USA, så man bestræber sig på, at gøre sprget enkelt Afsluttende vise rd: Wrds are, f curse, the mst pwerful drug used by mankind M hamed Harif, Markk Implementering af kliniske frsøg i lavindkmstlande: Priritering af standard behandling Uddannelse af sundhedspersnalet Supervisin g supprt Der er adgang/kntakt til ekspertise fra andre lande, sm f.eks. Frankrig Bedre pfølgning af patienter Udvikling af evaluering g praksis I Afrika har man gjrt følgende: Fransk/afrikansk gruppe er grundlagt i afrikanske lande er med 14 centre Der er lavet studier på børnecancer, Willms tumr g Burkit lymphma i 2004 Anden studie m lymfekræft: Hdgkins g Nn Hdgkins Afrikanske sygeplejersker trænes i Frankrig Gde resultater, man kan statistisk se, at det virker Flere lande er kmmet med i prjektet Nrdafrika er længst fremme Statistikker vises på frskelle fra før til nu Der har været 4 studier på B-cell lymphma, dermed bruger man samme prtkl sm i Frankrig Dødeligheden er faldet drastisk Man har lavet klinisk frsøg med Burkit Lymphma, Hdgkins, g ALL Man har set nødvendigheden af hurtig indsats Udfrdringerne: penge, data indhentning, lkal supprt, kmmunikatin g tilstrækkelig uddannelse Løsningen er at implementere kliniske frsøg i lavindkmstlandene. Nicla Ptter, Institute f Cancer Research (ICR), Suttn, Surrey, England Hvrdan påvirker stamceller canceren. Oplæget handler m dissekering af den klnale arkitektur i pædiatrisk leukæmi. Kmpleksiteten af stamceller, g hvad stamceller er. Billeder viser, der er frskellige frmer fr stamceller - i frskellige farver Hvrdan ser stamceller ud i cancer Epigenetisk kmpleksitet Cellerne der agerer anderledes, g celler sm frnyer sig selv.

13 Mange børn er født med ALL, sm typisk viser sig sm T celler ALL hs børn mellem 2 5 år Statistikker vises, m ALL uden kmplikatiner, sm sker i graviditeten. Hvis tvillinger kan begge udvikle ALL Man bruger FISH metden fr at finde indikatrerne på ALL Indikatrerne vises, g hvrdan de hænger sammen, når man ser ALL ALL stamceller: selvfrnyelsesptentiale, prliferativt ptentiale De bruger QPCR teknikken, ved en simpel bldprøve, hvr man kan se dybere g dermed give en tidlig diagnse. Single celle srtering, celle analysis g DNA, mikrfluide prøver, g Bimarks BCP-ALL cell linien Arkitektniske billeder vises af ALL Single celler multiplex Q-PCR Der er frskellige måder at måle på, g ikke alle kan vise mutatinerne Jean Sulier, MD PhD, frskerleder i Sankt Luis Hspital, Frankrig Clnal evlutin af T-celle ALL Frklarer frskellen på T-celle g B- celle leukæmi Viser tilfælde af tilbagefald, sm typisk sker indenfr t år efter transplantatinen, typisk med nye frmer fr T- eller B- celler Mange reagerer ikke på medicinen, så der burde man gå hårdere ind med behandlingen. Tidlig indsat er bedst, det giver gde resultater T-celle ALL er nemmere at kurere end B-celle ALL Gde resultater med T-celle behandlinger Tariq Enver, plæg udgik. Det skulle have handlet m: Stamcellefrskningen i England. Ngle stamceller er mere lige end andre. Frkst g afslutning Næste SIOP knference skal fregå i Hngkng g de næste værter præsenterede sig selv hvrefter der var underhldning med riginal kinesisk dragedans. Liane g jeg tg til lufthavnen g vi var først hjemme ved midnatstid. Knferencen var alt fr strt, 2600 deltagere, det var dårlig rganiseret. Mange mennesker std p udenfr lkalerne, g ventede på, at få lv til at kmme ind. Dårlig planlægning, telefner ringer hele tiden, dårlig mad I det hele taget var det urganiseret kas uden struktur. Rita O. Christensen

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet Indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet Indenfr nefrlgien Hvem? Hvrdan? Og Hvrfr? 1. g 2. ktber 2014 Arrangør: Faglig Selskab fr nefrlgiske sygeplejerske Knferencen afhldes på: Kldkærgaard knferencecenter

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Stress hos ledere i Danmark

Stress hos ledere i Danmark Stress hs ledere i Danmark 16. ktber 2002 1 Indledning Lederjbbet er præget af høje krav g stre persnlige udfrdringer. Det er netp det, der gør lederjbbet til et jb, sm mange ledere er yderst tilfredse

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué Krisekmmunikatin - Har din virksmhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Cmmuniqué 25. februar 2015 Michael Buksti Adm. direktør, Cmmuniqué Baggrund Mere end 15 års erfaring sm kmmunikatinsrådgiver

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014

Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Bakkelandets Vuggestue Læreplan 2013-2014 Side 1 af 12 Indhld Værdigrundlag... 3 Læreplaner... 3 Hvrfr gør vi det?... 4 Hvrdan gør vi det?... 6 Børn med særlige behv... 11 Evaluering g dkumentatin:...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer

Coaching og Selvværd Jantelovens udfordrer Caching g Selvværd Jantelvens udfrdrer Af Jan Wittrup, Adm. Direktør / Executive Advisr En artikel der primært er tilegnet de, der har sat sig fr knstant at være under selvudvikling. Inspireret af egne

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie

ILISIMATUSARFIK. Kulturit Piorsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkoortortaq. Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie ILISIMATUSARFIK Versin 19.01.15 Kulturit Pirsarsimassutsillu Oqaluttuarisaanerannik Immikkrtrtaq Afdeling fr Kultur- g Samfundshistrie Lektinskatalg Frårssemestret 2015 KS Frårssemester 2015 *1 Indhld

Læs mere

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte

Glæden ved at være til meditationsgruppe Level II udvidet program Et åbent hjerte Glæden ved at være til meditatinsgruppe Level II udvidet prgram Et åbent hjerte I de kmmende måneder vil vi udfrske meditatin på kærlig-venlighed g medfølelse. Vi vil lære hvrdan vi kan åbne vre hjerter

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Handlingsplan for e- læring på SDU

Handlingsplan for e- læring på SDU Handlingsplan fr e- læring på SDU 2010-2012 E-læringsenheden Niels Bhrs Allé 1 5230 Odense M Sidst pdateret d. 15. september 2010 1 Visin 1 SDU er det førende danske universitet, når det gælder identifikatin

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse

U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse U-turns Rådgivning en minibrugerundersøgelse Det er genialt, at det er en del af kmmunen, men man har j fjernet kmmunen. Man føler ikke, at man går ind i kmmunen, når man går ind i U-turn. Ung bruger m

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet

Psykologhjælp betaler sig for den enkelte og for samfundet Psyklghjælp betaler sig fr den enkelte g fr samfundet Af Danske Patienter g Danske Handicaprganisatiner Alle kan i dag få gratis hjælp til fysiske sygdmme sm en brækket arm g galdesten. Men ikke til psykiske

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere

Torsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere 1 REFERAT Af det ffentlige dialgmøde m Brnhlms Sekretariatet frivillighedsplitik Trsdag 22. januar 2015, Aakirkeby Hallerne, Hal B / 180 deltagere Prgram Kl. 16.00 Kl. 16.15 Kl. 16.25 Kl. 17.45 Kl. 18.10

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede

Neuropædagogik og rehabilitering af hjerneskadede Neurpædaggik g rehabilitering af hjerneskadede Videnscenter fr Diakni g Pædaggik D. 25. nvember 2009 Ledende neurpsyklg Anders Degn Pedersen Hammel Neurcenter Curriculum Vitæ Anders Degn Pedersen Ledende

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere