Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon mobil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave."

Transkript

1 Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres nu snart 6 års virke. Det har fr mange været et vendepunkt i deres liv, g - til trds fr at alle vres gæster har fået en individuel behandling er deres tilbagemeldinger meget ens, g afspejler lettelsen ver at genfinde energien g de takker s fr vres nærværende g helende miljø. Det glæder s at vi kunne hjælpe dem g vi lver at frtsætte - sm vi plejer. Tak fr alle takkene - de varmer i en kld tid. Merete g Helle N 10 // 14. januar 2013 Odsherred Terapihave Stkkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefn mbil Nyhedsbrev SIDE 1 Læs i N 10 6 sider m: Fremgang der udfrdres Stressrelaterede sygdmme kan behandles Diagnse frkert placeret Diagnse ICD-10: Z73 Praktisk Medicin Prætrius bg udkmmer 23. januar Kæmpe citrntræ Nye døre g vinduer Hjælp til plysning Faghld Refill-hld 2013 Sneen lå høj i december - her var stre dynger ver på nabens mark. Vres hegn skal repareres til fråret - det fik en rdentlig tur af sneskraberne. Når vi lader vres eget lys skinne giver vi ubevidst andre mennesker lv til det samme. Når vi frigør s fra vres egen frygt befrier vres tilstedeværelse autmatisk andre. Nelsn Mandela danskere dør af stress hvert år, g ifølge WHO bliver stress en af de væsentligste kilder til sygdm i Skrev Peter Qvrtrup Geisling sidste januar på DR - Sundhed Man kan dø af stress

2 Fremgang udfrdres Mangel på kendskab til diagnse - samt tid nk til at blive rask - udfrdrer stressramte/udbrændte Når vres tidligere gæster har plevet fremgang ved at følge et tilrettelagt hjemmeskema kan de, ved pres fra kmmune g/eller arbejdsplads, pludselig kmme ud fr et tilbagefald med ptrappede symptmer. Ofte må vi frklare at det er en nrmal reaktin når de udsættes fr samme type pres g frventninger sm gjrde dem syge, de kan meget frståeligt ikke håndtere pres på et tidspunkt hvr de trænger til r g frudsigelighed. Naturligvis presser hverken arbejdsplads eller kmmune fr at nedbryde - de mener at det vil hjælpe en til at kmme videre. Sagsbehandleren stiller spørgsmål sm: Hvrnår har du har lyst til at starte? Hvad kunne du tænke dig at kmme i gang med igen?. Alt fr tidligt bliver man spurgt, m man vil trappe langsmt p til fuld arbejdstid? Sm m det gælder m at kmme p på hesten igen fr at blive rask. Når det gælder tilbagevenden til arbejde g aktivering i bred frstand, er det en udbredt pfattelse at; enhver sygemeldt skal fr enhver pris hurtigst muligt i jb eller aktivering ellers bliver de passive g mere syge. Og sagsbehandleren frventes at frsøge at udrede situatinen g hjælpe klienten til en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Men mennesker, der er langvarig stressramt/udbrændte, har typisk ikke brug fr at kmme i jbtræning før de er raske. Prblemerne er stre når systemet skal verhldes. Sm en sagsbehandler sagde til en sygemeldt vi kender: Vres pgave er at presse dig. Fr en langvarig stressramt/udbrændt er plevet pres g gentaget verbelastning ikke hjælpsmt. Tværtimd. De har brug fr restituering g længerevarende rehabilitering. Desværre er der endnu en del uvidenhed mkring dette. Ofte redegører vi behandlere fr den pnåede fremgang men sagsbehandleren har sjældent kendskab til langvarig stressramt/udbrændtes særlige behv. J, heldigvis findes der sagsbehandlere, der frstår g hjælper, men de er sjældne g de har gså brug fr en fælles faglig enighed m diagnse g behandling. Det er ikke lysten til at frtsætte ens liv, der mangler ej heller evnen til ens fag, eller ideer til fremtidige tiltag. Men man har ikke ressurcer g kapacitet til at klare arbejdet. Her er hvad en klient frtæller: Jeg har imødekmmet, tilpasset mig g deltaget i alle sagsbehandlingens undersøgelser, behandlingstiltag el. lign. med det fælles mål at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Mine reaktiner g symptmer gennem frløbet, er jeg beklageligvis endnu ikke herre ver. Jeg savner mit arbejde, så det gør ndt, men sm jeg har frsøgt at sige mange gange, har jeg brug fr r, så jeg kan blive i stand til at leve igen - ikke bare verleve. N 10 // januar 2013 Odsherred Terapihave SIDE 2 Et team af svenske frskere mener at langsigtet ubalance mellem krav g ressurcer (stress) fører til frstyrrelser i genprettelse g regenerering af rganismen, hvilket alvrligt reducerer rganismens "tilpasningsevne g mdstandsdygtighed ver fr eksterne faktrer. Disse fagflks arbejde viser, at stress-relaterede sygdmme skyldes frskellige bilgiske frstyrrelser, sm kan behandles. Kliniske erfaringer viser at patienterne er mennesker, der før de blev syge, elskede livet. På arbejdet havde de fte fem-seks prjekter i gang på samme tid, g lige så mange derhjemme. De har sm regel arbejdet under tidspres, g de er knkurrencemennesker, der lægger str vægt på præstatiner g på at være perfekte. En str del er chefer på højt niveau. Der er mange, der arbejder med IT, mange finansflk, g cirka 75 prcent er kvinder. Kilde: Ph.d. i psyklgi, frsker g stressterapeut, Girgi Grssi - terapeuter, læger - Stress Research Clinic (Stressmttagningen), hvedsagelig tilknyttet Stress Research Institute ved Stckhlms Universitet g på Karlinska Institutet. Tidsbegrænsning på sygdmsperide En yderligere del af prblemet er, at der er sat tidsbegrænsning på hvr længe man må være m at blive rask, g falder man udenfr denne begrænsning er der ingen hjælp g frståelse. En ny verbelastning pstår, når netp de persner, man havde frventet hjælp fra, tvivler på en - g man føler sig uden hjælp. Man risikerer at blive mistænkt, misfrstået g fejlbehandlet, frdi - der mangler enighed m diagnse g viden m behandlingsresultater. Vi har kendskab til at lægeknsulenter, Arbejdsskadestyrelsen, frsikringsselskaber tilbageviser tilstanden, hvis der ikke freligger en gdkendt diagnse. Brgeren er helt afhængig af selv at kunne levere beviser fr at det er relevant med restituering g r. Det kan evt være nyttigt at få rådgivning hs en privat sagsbehandler. Det kan kste mkring 1000 kr i timen - men de kan j være givet gdt ud. F.eks: Privat scialrådgiver Lissie Kirk

3 Udsigt ver vinterlandskab i december måned - her er flere billeder sat sammen Diagnse frkert placeret! I Ugeskrift fr Læger skriver prfessr Per Bech, at "udmatningssyndrmet", sm langvarig stress gså kan betegnes, er placeret frkert i det danske diagnsesystem. Det bliver revideret i Så må vi vente indtil da? N 10 // januar 2013 Odsherred Terapihave SIDE 3 Nadja U. Prætrius Den etiske udfrdring i en glbal tid DANSK PSYKOLOGISK FORLAG Ny bg: Den etiske udfrdring i en glbal tid Nadja U. Prætrius giver et signalement af tiden g reflekterer ver nødvendigheden af, at vi træder i karakter sm engagerede brgere. Bgen henvender sig til alle prfessinelle, der arbejder med mennesker, samt undervisere, studerende g andre, der ønsker at reflektere ver g være medskabere af et etisk fundament fr livet i en glbaliseret verden. Udkmmer 23. januar kr. Dansk Psyklgisk Frlag Fdspr i sneen I december kunne vi se spr af trafik i haven - der var mange spændende dyrefdspr at finde. Kønsfrdeling: hs s i OT er mænd 25 % - kvinder 75 %. Og gennemsnitsalder er år MEN der kmmer nu yngre gæster helt ned til 21 år. 9 dages phld fr 2013: Trsdag 17. januar fredag 25. januar Trsdag 21. februar fredag 1. marts Trsdag 14.marts fredag 22. marts Trsdag 11. april fredag 19. april Trsdag 23. maj fredag 31. maj Trsdag 20. juni fredag 28.juni Trsdag 15. august fredag 23. august Trsdag 5. september fredag 13. september Trsdag 26. september fredag 4. ktber Trsdag 24. ktber fredag 1. nvember Trsdag 14. nvember fredag 22. nvember

4 Diagnse ICD-10: Z73 Udmattelsesdepressin. Udmattelsessyndrm. Udbrændthed. sm vi skrev m i aprilnyhedsbrevet 2012 kan læses i bgen Praktisk Medicin 2012, der er et medicinsk pslagsværk fr ansatte i sundhedssektren. Vi i Odsherred Terapihave mener at gså andre end sundhedsprfessinelle bør have adgang til beskrivelserne af diagnsen - f.eks dem med diagnsen selv! Så se selv, g køb bgen, hvis du vil læse hele diagnsebeskrivelsen. Følgende skriver de m sig selv: Praktisk Medicin et uundværligt pslagsværk fr praktiserende læger g andre sundhedsprfessinelle med brug fr hurtigt at kunne få pdateret viden på et eller flere fagmråder. Den supplerer lærebøger g faglig litteratur. Derfr ender Praktisk Medicin på mange lægers skrivebrd sm et nyttigt pslagsværk. Hvad er ICD-10? Køb den selv - før din læge? Vejledende udsalgspris er 300 kr. inkl. mms + ekspeditinsgebyr g prt 75 kr. praktiskmedicin.dk/bestil-bgen/ Bgen er på 864 sider, g med bgen følger et års adgang til internetversinen. Det med småt: Indhldet i Praktisk Medicin er skrevet til fagpersnale g henvender sig kun til læger, sygeplejersker, farmaceuter, tandlæger, dyrlæger g studerende indenfr disse fag. Indhldet i Praktisk Medicin er udelukkende til brugerens infrmatin. Praktisk Medicin fraskriver sig ethvert ansvar, sm måtte pstå ved brug g misbrug af indhldet. Under OPHAVSRET fremhæves desuden at: Materialet tilhører phavsretligt Praktisk Medicin g må ikke kpieres, distribueres eller på anden måde gengives. N 10 // januar 2013 Odsherred Terapihave SIDE 4 Stress - det mderne traume Frfatteren dkumenter, at medarbejdere der går ned med stress, udvikler de samme symptmer sm mennesker, der har været udsat fr vergreb eller lignende traumatiske hændelser g peger endvidere på, hvr vigtigt det er, at alvrligt stressramte mennesker diagnsticeres krrekt g tilbydes relevant behandling. Dette er en bg sm med sin mfattende viden g sine illustrative eksempler fra bl.a. undervisnings- g scial- g sundhedssektren viser s alle, ledere såvel sm medarbejdere, hvr faldgruberne er, g hvad der skal til, fr at vi mere bevidst kan frebygge arbejdsrelateret stress. 2007, 240 sider 268,00 kr. Dansk Psyklgisk Frlag Det er nødvendig at kunne stille en diagnse, fr at kunne freskrive en behandling. Det er ligeledes nødvendigt at man er enig m, hvilke symptmer g hvilke fund, der kræves fr at kunne stille en bestemt diagnse. Til dette brug har der således gennem tiderne været frskellige diagnsesystemer. Der har været frskellige systemer alt efter hvilket land g kultur man bede i, hvilket har gjrt det svært at sammenligne sygdmme, g dermed den bedste behandling fra land til land. Fr at råde bd på dette enedes læger fra strt set alle lande via WHO m at indføre diagnsesystemet: ICD-10. Dette er en frkrtelse fr: Internatinal Classificatin f Disease - 10.de udgave. Eller versat til dansk: Internatinal sygdms klassifikatin udgave nr. 10. Det er med ICD-10 muligt direkte at verføre resultaterne fra en videnskabelig undersøgelse fretaget i et land til et andet. Hvedlinjerne i ICD-10 er et hierarkisk system, således, at hvis en patient pfylder kravene til t eller flere diagnser, er det diagnsen med det laveste nummer der har priritet. Frudgået cifferkden er et bgstav, g psykiske lidelser har frbgstavet "F". Kderne er 3- eller 4-cifret, hvr de t første cifre beskriver hvedmrådet, herefter et punktum, hvrefter det tredje ciffer beskriver undergruppen g det eventuelle fjerde ciffer beskriver den aktuelle sværhedsgrad. På frbløffende krt tid er psykfysiske tilstande, der hidtil har været frbehldt fre fr vergreb, krig, trtur eller naturkatastrfer, ved at udvikle sig til en flkesygdm Psyklg Nadja Prætrius

5 Citrntræ Vi har fået et kæmpe citrntræ fræret af en tidligere gæst. TAK fr det - vi vil passe meget gdt på det. Det har fået en gd plads i samtalerummet, i indestuen hvrfra træet kan nyde gårdudsigt hele året rundt. KORTNYT Ny dør - til indestuen - under trappen. Fremver vil indgangen til Meretes behandlerrum - samt samtalerummet - blive gennem en indgang under trappen. Derved kan vi ufrstyrret give krpsterapi g samtaleterapi samtidigt. N 10 // januar 2013 Odsherred Terapihave SIDE 5 Helle Eliassn psykterapeut Siden maj 2007 har jeg hldt til i Stckhlmsgade på Østerbr. Men i dec blev hele lejemålet psagt g jeg var nødsaget til at finde et andet sted. Det blev til Classensgade 6 kælderen til venstre 2100 København Ø. Hver tirsdag. Ellers er alt sm før. telefn Vi ses måske i Classensgade? Hjælp til plysning m vres eksistens? Fr at undgå kulde g træk fra den tidligere dør har vi fået sat en anden dør i - den har et lille vindue g er nu malet hvid. Udbrændte - er typisk ildsjæle - sm er en vigtig arbejdskraft fr samfundet. Der er p til 80% stressramte i gruppen af sygemeldte i kmmunerne. Mange af dem er enten allerede udbrændte eller gdt på vej. Værelse 6 - det med himmelsengen - har nu fået et vindue ud til mellemgangen verfr værkstedet. Mange stressramte/ udbrændte mennesker har aldrig hørt m s. Hvrfr har ingen frtalt mig m Odsherred Terapihave nget før? Det spørger mange af vres nye gæster m. Det frsøger vi igen at gøre nget ved. Vi beder m jeres hjælp - at sprede plysning m s - fra mund til øre. Tak til jer der allerede har frtalt andre m s!

6 Refill-hld dages phld fr tidligere gæster. Km g få en pladning. Sammen med andre der har prøvet skemaet før Et hld starter ved minimum 3 tilmeldinger. 8. marts -10. marts 5. april 7. april 30. august 1. september Hvis der er frslag til Refillhld inden marts 2013 så kntakt s - måske kan vi sammensætte et hld. Dagene indehlder samme rytme sm vres almindelige phld. Pris 3 dage kr ,- pr. pers Max 8 persner pr. hld. Vi starter 1. dag kl frkst kl Passer det bedre at ankmme tidligere den frmiddag er I velkmne - lad s det vide. Ophldet varer til 3. dag kl N 10 // januar 2013 Odsherred Terapihave SIDE 6 Fagflk i dage 3. maj 5. maj 7. juni 9. juni 2. august 4. august 20. september 22. september Pris: kr pr deltager. Et hld starter ved minimum 3 tilmeldinger. Vres faghld er udfrmet fr fagflk der kan pleve et phld sm vres gæster - fagligt udgangspunkt bliver praksis i Odsherred Terapihave g kurset samler sig vervejende m egen fremgangsmetde i stressrehabilitering - baseret på ver 5 års erfaring med behandling af alvrlige stressramte/udbrændte. Digt fra en tidligere gæst: "Myggene danser Tiden standser Taknemmelighed fr alle sanser"

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014

VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET. MedicinerOrganistationernes Kommunikationsorgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 MedicinerOrganistatinernes Kmmunikatinsrgan - Årgang 46 - Nummer 24-2. april 2014 VI HAR KUN SET TOPPEN AF ISBJERGET 2 MOK Regler fr indlæg findes på mk.dk HUSK: DEADLINE

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sigtet for svindel for 300.000 kroner

Sigtet for svindel for 300.000 kroner Beretninger fra Sibirien BØGER/SIDE 14 Vi tester Ddge Nitr BILER/SIDE 16 Vejret g havnen skyld i kystersin KRONIK/SIDE 8 Hørshlm ll Rungsted ll Kkkedal ll Nivå Trsdag/fredag 13./14. marts 2008 ll Uge 11

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Grundbog i Offentlig Information

Grundbog i Offentlig Information Grundbg i Offentlig Infrmatin Oversat fra engelsk (Baisc Public Infrmatin Guide) Nvember 2003 OSK NA OI Midtjylland Grundbg i Offentlig Infrmatin Side 1 Indhld Frmålet med OI... 3 Offentlig Infrmatin g

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar Jf. årsregnskabslovens 99a

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar Jf. årsregnskabslovens 99a Lvpligtig redegørelse m samfundsansvar Jf. årsregnskabslvens 99a Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i JP/Plitikens Hus Årsrapprt 2010 gældende fr regnskabsperiden 1. januar 2010

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere