qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq"

Transkript

1 qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui på det frivillige mråde pasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasdfg Ntat til Mandag Mrgen Fremtidens velfærdsalliancer 2010 hjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzxc Michael Wulff vbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasdfg hjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzxc vbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasdfg hjklzxcvbnmrtyuipasdfghjklzxcvbn mqwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwert yuipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipas dfghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklz xcvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnm qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty

2 Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder på det frivillige mråde Ntatets frmål Dette ntat beskriver Dansk Flygtningehjælps (DFH) erfaringer g bestræbelser på at arbejde strategisk med det private erhvervsliv. Ntatet tager udgangspunkt i tidligere erfaringer g ønsker fr at samarbejde med private virksmheder i frhld til frivilligt arbejde fr ansatte. Frivilligt arbejde fr ansatte Frivilligt arbejde fr ansatte eller Crprate Vlunteering, sm det kaldes på engelsk, går ud på, at medarbejdere i en virksmhed fr mulighed fr at udføre frivilligt arbejde i arbejdstiden et vist antal timer. Det kan være sm frivillig lektiehjælper fr et barn med minritetsbaggrund et par timer hver anden uge eller sm frivillige mentrer fr minritetsunge. Timerne kan gså samles til en hel dag, så man kan planlægge g deltage i et udflugtsarrangement en hel dag fr en gruppe ældre flygtninge. Frivilligt arbejde fr ansatte er et strategisk indsatsmråde fr DFH, da denne frm fr frivillighed kan tilrettelægges på en meningsfuld måde i frhld til flygtninges g indvandreres behv. DFHs rganisering af det frivillige arbejde DFHs frivillige netværk består af frivillige rganiseret i 250 frivilliggrupper, 10 frivilligrådgivninger g et nyetableret ungenetværk (DFUNK). Eksempler på aktiviteter i det frivillige integratinsarbejde: Lektiecafeer Kntaktfamilierdninger Mentrskaber Rådgivning Pigeklubber Drengeklubber Drivkræfter fr DFH Der er flere grunde til, at DFH ønsker at samarbejde med private virksmheder m at lade deres medarbejdere udføre frivilligt arbejde i regi af DFHs frivillige aktiviteter. Disse grunde kan pdeles fem kategrier: Flere frivillige hænder til at dække behv på det frivillige integratinsmråde Nye typer frivillige g kmpetencer til at udvikle aktiviteter på nye måder Oplysning m flygtninge- g integratinssagen til brgere på danske arbejdspladser Opkvalificering af medarbejdere/frivillige via wrkshps m CSR g kmmunikatin Langsigtet finansiering gennem strategiske relatiner 1

3 Flere frivillige hænder DFH ser gerne, at flere brgere tager ansvar fr integratinen i Danmark med en civilsamfundsindsats, da der er behv fr flere frivillige til at støtte flygtninge g indvandrere i hverdagen. Den frivillige indsats karakteriserer sig ved at adskille sig fra en ffentlig, prfessinel indsats. Det frivillige bidrag udmærker sig ved at bygge på tillid g engagement samt ideudvikling i mødet med målgruppen. Brgere med frskellige kmpetencer g frudsætninger vil gennem en frivilligbaseret indsats bidrage til integratinssagen. Der er brug fr langt flere frivillige hænder til at tage sig af integratinsudfrdringerne i Danmark. Det være sig i frhld til at støtte til traumatiserede flygtninge, der brug fr pbakning g støtte i hverdagen; børn der klarer sig dårligere i sklen end deres jævnaldrende g ikke sm deres kammerater kan få hjælp til lektierne derhjemme; unge der har brug fr støtte til at vælge den rette uddannelses- g karrierevej; ældre, scialt islerede g ensmme der har brug et scialt netværk m.v. Krt sagt, der er et strt behv fr, at så mange brgere sm muligt tager ansvar fr integratinen af flygtninge g indvandrere. Ansatte i virksmheder kan bidrage til den frivillige indsats på flere frskellige måder. De kan enten være frivillige på lige fd med øvrige frivillige i løbet af året eller de kan være frivillige i hele dage. Løbende frivillige aktiviteter: Virksmhedsansatte kan fungere sm frivillige lektiehjælpere verfr børn g unge et par gange m måneden. Virksmhedsansatte kan fungere sm frivillige i en frivilligbaseret drengeklub eller pigeklub Virksmhedsansatte kan fungere sm frivillige mentrer verfr unge g vksne der skal have afklaret muligheder i frbindelse med uddannelse g arbejde Virksmhedsansatte kan fungere sm kntaktpersner/besøgsvenner ver fr ældre islerede indvandrere Arrangementsdage g events: Virksmhedsansatte kan planlægge g arrangere udflugter (i samarbejde med frivillige) Virksmhedsansatte kan planlægge g arrangere en idrætsdag, fdbldturnering el. lign. fr børn g unge Virksmhedsansatte kan være med til at udsmykke g pfriske lkaler i et frivillighus Virksmhedsansatte kan bruge deres kmpetencer ved at hlde inspirerende plæg m planlægning, fundraising, det effektive møde, ledelse m.v. Virksmhedsansatte kan facilitere en teambuilding-dag eller wrkshps m, hvrdan en bestyrelse samarbejder g bedst udnytter bestyrelsesmedlemmernes ressurcer. Nye typer frivillige g kmpetencer: Der er brug fr ideer til det frivillige arbejde fra brgere med frskellig uddannelsesbaggrund g erfaringer fra arbejdsmarkedet, da det kan skabe en større mangfldighed af frskellige typer frivillige. Virksmhedsansatte har fte en række kmpetencer, sm med frdel kan bruges i det frivillige arbejde. Kmpetencemråder kan være mange. F.eks.: Kmpetencer indenfr kmmunikatin kan bruges til at styrke den interne g eksterne kmmunikatin gennem f.eks. nyhedsbreve, hjemmesider, markedsføring. Kmpetencer indenfr ledelse g rganisatin kan f.eks. bruges til at styrke den generelle ledelse i en frivillig frening, styrke den enkelte frmands lederegenskaber samt samle freningens rganisatriske praksis. 2

4 Virksmheder kan bruge deres kmpetencer til at styrke det rganisatriske arbejde. De kan f.eks. lære freninger følgende: hvrdan håndteres medlemsinfrmatiner mest hensigtsmæssigt hvrdan pstilles budgetter g regnskaber hvrdan ledes et effektivt møde hvrdan lægges en langsigtet strategi med årlige handlingsplaner hvrdan ptimeres krrespndance mellem bestyrelsesmedlemmer g til øvrige frivillige Hvrdan styrkes den interne g eksterne kmmunikatin Hvrdan sikres en langsigtet finansiering af freningen Oplysning Mange brgere i Danmark har begrænset viden m g kendskab til flygtninge g indvandrere g fte er det begrænset til viden fra medierne. Der er derfr strt behv fr, at flere brgere får en bedre frståelse af disse samfundsgrupper med et persnligt kendskab til g erfaring med integratin gennem frivilligt arbejde. Frivilligt arbejde fr ansatte er derfr en måde at få et indblik i g en bedre frståelse af flygtninges g indvandreres situatin g livsvilkår. Virksmheden giver dermed deres medarbejdere mulighed fr at få udvidet deres hrisnt, samt anvende g udvikle deres kmpetencer. En medarbejder fra et pensinselskab udtalte følgende efter at have besøgt en drengeklub fr etniske minritetsunge, samt arrangeret g deltaget i en sprtsdag fr disse teenagedrenge: Min pfattelse af disse drenge er i dag helt anderledes, g hvr det før nk var præget af frdmme, ser jeg nu på dem, sm det de er. Ovenstående citat viser, at DFH dermed er lykkedes med at ændre pfattelserne m flygtninge/indvandrere fr de medarbejdere, der har deltaget i frivilligt arbejde fr ansatte. Frivilligt arbejde fr ansatte kan derfr anvendes sm et effektivt redskab til at plyse g ændre pfattelser m flygtninge g indvandrere. Langsigtet finansiering Det er et ønske, at DFH gennem kntakt med private virksmheder etablerer længerevarende relatiner gennem frivilligt arbejde fr ansatte der kan føre til en eller anden frm fr finansiering fra virksmhederne. Når virksmhedens ansatte er engagerede i en frivilligbaseret drengeklub, en lektiehjælp eller en rådgivning, vil de på egen hånd pleve det meningsfulde arbejde, g være tilbøjelige til at støtte integratinssagen. Det er således frhåbningen, at virksmheden vil have en interesse i at støtte det frivillige arbejde øknmisk. Med knceptet m frivilligt arbejde fr ansatte har DFH fået finansiering til følgende: Finansiering til driften af en frivillig baseret drengeklub Finansiering til wrkshps fr etniske minritetsdrenge Drivkræfter fr virksmhederne Virksmhedernes mtivatin g drivkræfter viser sig i den type henvendelser, sm DFH mdtager. Her er der tydeligvis en interesse fr frivilligt arbejde fr ansatte sm en måde at gøre nget fr den gde sag, hvr medarbejderne kan anvende g udvikle deres kmpetencer. Virksmhederne samarbejder med DFH fr at gøre en frskel sm en del af deres sciale ansvar. Henvendelser fra virksmheder DFH plever en tydelig tendens til en stigende interesse fra virksmhedernes side m at engagere deres medarbejdere i frivilligt arbejde. Det er tydeligt, at virksmhederne henvender sig vedrørende arrangementsdage g events, frdi der i virksmheden er en plitik m, at man årligt skal have gdgørende dage. Det er frtrinsvis større virksmheder, der henvender sig direkte til 3

5 DFH, typisk med et ønske m arrangementsdage eller events. Det kan være et større knsulentfirma, et bgfrlag, en frsikringsvirksmhed, et ksmetikfirma eller entreprenørvirksmhed. I mindre mfang har der gså været interesse fr, at medarbejderne deltager i det frivillige arbejde i løbet af året. Virksmhedernes mtivatin g drivkræfter synes at bære præg af, at man i virksmhedsledelsen g fra medarbejdernes side er interesserede i at gøre nget fr den humanitære sag. Flere af de virksmheder, sm henvender sig til DFH er internatinale virksmheder med mderselskaber i Strbritannien eller USA, hvr dette mråde er veludviklet g fr mange virksmheder almindelig virksmhedsplitik. De danske afdelinger er derfr underlagt denne plitik, g henvender sig i første mgang til de større g kendte humanitære rganisatiner. Denne type henvendelser hilser DFH velkmmen, g ser gerne, at flere virksmheder henvender sig fr at engagere deres medarbejdere i det frivillige arbejde. Virksmhederne henvender sig til DFH, frdi det er en større, prfessinel, humanitær rganisatin med en kapacitet til at samarbejde på et seriøst strategisk niveau. Kmpetenceudvikling Virksmhederne kan bruge deres engagement med frivillige freninger på en måde, så deres medarbejdere kan anvende g udnytte deres kmpetencer. En jurist, bghlder/revisr, kmmunikatinsekspert, leder kan alle anvende deres kmpetencer på det frivillige mråde. Derved kan de samtidig udvikle disse kmpetencer på mråder, der adskiller sig fra det almindelige arbejdsmråde. Virksmhed med rejse- g sundhedsfrsikringer En virksmhed der arbejder med rejse- g sundhedsfrsikringer hendvendte sig til DFH g spurgte, hvad de kunne gøre fr s på én enkelt dag. Der blev taget udgangspunkt i en mentrprjekt i DFH, der std verfr stre vanskeligheder ved at sikre driftsmidler af mentrprgrammet. Knsulenterne fra virksmheden afhldt en wrkshp fr de ansatte i mentrprgrammet. Frmålet med wrkshppen var at udvikle mentrprgrammet til at være mere attraktivt verfr virksmheder sm ptentielle spnsrer af prgrammet fr at sikre den videre finansiering. De ansatte brugte deres kmpetencer g erfaringer med at afhlde wrkshps indenfr kmmunikatin g strategisk planlægning, hvr de ansatte skulle se på mentrprgrammets styrker g svagheder samt finansieringsmæssige udviklingsmuligheder. Medarbejderlyalitet Virksmhedernes engagement med frivillige g humanitære rganisatiner har gså den frdel fr virksmheden, at deres medarbejdere bliver gladere fr deres arbejdsplads. Det kan give medarbejderne et frisk pust i hverdagen, hvr de får mulighed fr at beskæftige sig med andre typer pgaver sammen med deres klleger. Frivilligt arbejde fr ansatte kan være med til at styrke sammenhldet på tværs af medarbejderstaben. Det er givet vis med til at styrke medarbejderstabens lyalitet, g undersøgelser fra Strbritannien 1 viser, at medarbejderne i sidste ende bliver mere prduktive ikke mindst frdi de lærer deres klleger bedre at kende. 1 Brewis, Gergina (2004): Beynd banking: Lessns frm an impact evaluatin f emplyee vlunteering at Barclays Bank, Vluntary Actin, Vlume 6 Number 3, Institute fr Vlunteering Research, Lndn 4

6 En medarbejder fra et pensinsselskab udtalte følgende efter at have deltaget i en sprtsdag fr etniske minritetsdrenge: Det er da fantastisk, at jeg arbejder et sted, hvr jeg får mulighed fr at bruge tid på at lave nget fr Dansk Flygtningehjælp. Flere af de medarbejdere, sm har haft til pgave at arrangere wrkshps eller arrangementsdage fr DFH, er kmmet fra frskellige afdelinger i deres virksmhed, g de har dermed lært andre klleger bedre at kende. Prfilering De virksmheder, der har samarbejdet med DFH, giver udtryk fr, at de gør det sm en del af deres sciale ansvar. Dette beskrives på deres hjemmeside fr at prfilere sig udadtil verfr deres kunder, samarbejdspartnere, ptentielle nye medarbejdere, g indadtil vise verfr deres nuværende medarbejdere, at de arbejder fr en scialt ansvarlig virksmhed. Det er DFHs vurdering, at de virksmheder, der har samarbejdet med DFH, har gjrt det, frdi de har et prigtigt ønske m at gøre nget fr den gde sag g dette skinner tydeligt igennem i medarbejdernes engagement. Entreprenørfirmaet NCC henvendte sig til DFH fr at lave en arrangementsuge. Dagen gik ud på, at børn fra en lektiecafe i DFH, børn fra asylcentre i Røde Krs g medarbejdernes egne børn gennem en hel uge kunne se, hvrdan man bygger bliger. Børnene gav udtryk fr, at de havde ngle fantastiske dage. NCC begrundede deres initiativ med, at det var en del af deres sciale ansvar at gøre nget fr udsatte børn, samtidig med at de så det sm en langsigtet rekrutteringsstrategi med børnene sm ptentielle medarbejdere i NCC i fremtiden. Dette initiativ blev vist i et nyhedsindslag på TV2 g fik en vis pressedækning. Barrierer g udfrdringer Det er DFHs erfaring, at et samarbejde med private virksmheder rummer en række ptentialer men gså stre barrierer g vanskelige udfrdringer. Disse barrierer g udfrdringer handler grundlæggende m frskellige frståelser g kulturer mellem en frivillig, humanitær rganisatin g en privat virksmhed. Virksmhedernes udfrdringer Virksmhedernes ønske m at deltage én dag Når DFH får en henvendelse fra en virksmhed er det primært med et ønske m at deltage i en arrangementsdag eller events sm en del af årlige dag fr humanitært arbejde. Man er dermed ikke interesseret i at deltage i frivillige aktiviteter i løbet året, men blt engagere sig i en enkelt dags aktiviteter. DFH hilser denne type henvendelser velkmmen, men ser gerne, at flere virksmheder ønsker at engagere deres medarbejdere i aktiviteter i løbet af året. Der er nemlig brug fr flere frivillige til aktiviteter i løbet af året f.eks. i en lektiecafe fr etniske minritetsbørn g ikke kun til de underhldende arrangementsdage. Et pensinsselskab stiller deres medarbejdere til rådighed 2 timer m måneden. Disse timer kan samles sammen til en hel dag. Medarbejderne fretrækker freståeligt nk at samle timerne til en arrangementsdag, men det betyder, at der ikke er plads til aktiviteter i løbet af året. Det må derfr 5

7 knkluderes, at 2 timer er fr lidt, hvis tiden skal kunne bruges til andre aktiviteter end arrangementsdage. Virksmhedernes frståelse af planlægning i en frivillig rganisatin Det kræver str planlægning samt megen tid g ressurcer at afhlde arrangementsdage fr virksmheders medarbejdere. Det er derfr begrænset i hvilket mfang, at DFH kan afhlde disse arrangementsdage. Et knsulentfirma henvendte sig til DFH g spurgte m de kunne stille p med 100 medarbejdere til en arrangementsdag i DFH den efterfølgende måned. DFH er ligesm så mange andre NGO er pressede i frhld til tid g ressurcer, g har derfr ikke mulighed fr at efterleve virksmhedernes ønske med så krt varsel. Der synes at mangle en grundlæggende frståelse blandt mange virksmheder m, hvrdan NGO er arbejder, g hvrfr planlægning i gd tid er nødvendig. Det er helt afgørende, at virksmheder henvender sig i gd tid, så man kan begynde en dialg m, hvad der er behv fr, g hvrdan en eventuel arrangementsdag el. lign. kan tilrettelægges, så det giver mening fr DFH g målgruppen. Et ksmetikfirm henvendte sig til DFH fr at lave en arrangementsdag fr en frivillig lektiehjælp. Tlv medarbejdere deltg på dagen, hvr der blev spillet spil, lavet knkurrencer g spillet fdbld. Børnene gav udtryk fr, at de havde en fantastisk dag. Efterfølgende beskrev de frivillige ptakten til dagen sm meget rdet, frdi virksmheden ikke tg højde fr, at børnene ikke er i en lektiehjælp en hel dag, men blt enkelte timer sent på eftermiddagen, g det virkede sm frivilliggruppen skulle tilpasse sig virksmhedens ønsker. En medarbejder fra virksmheden gav efterfølgende udtryk fr, at DFH burde verveje, hvrdan man samarbejder med virksmheder. Eksemplet viser, at på trds af at arrangementet var en succes, er der tydelige kulturfrskelle mellem en frivilligbaseret gruppe g en virksmhed. Virksmhederne må frstå, at de samarbejder med frivillige, der ikke kan tilpasse deres aktiviteter efter virksmhedernes ønsker. DFH sm attraktiv samarbejdspartner Det er en gennemgående udfrdring fr en rganisatin sm DFH, at der er visse dele af den danske beflkning, der betragter det sm plitisk at samarbejde med en rganisatin sm DFH. DFH er uafhængig af partiplitik, men udtaler sig udelukkende m flygtningeplitiske emner. Der kan dg være virksmhedsledere, der fretrækker at samarbejde med børnerganisatiner frem fr DFH, frdi de er af den pfattelse, at integratins- g flygtningesagen vil være mindre attraktiv blandt deres medarbejdere. I en intern undersøgelse i TDC spurgte man medarbejderne m, hvilke typer sager g frivillige rganisatinerblev, de ønskede at samarbejde med. Medarbejderne fretrak at arbejde med børnerganisatiner. Dette viser, at der kan pstå en skæv frdeling af de rganisatiner, der får henvendelser fra virksmheder. En rganisatin henvendte sig til DFH fr sm de frtalte kunne Red Barnet g UNICEF ikke tage imd flere henvendelser. Med andre rd er der tydeligvis rganisatiner, der bliver fretrukne samarbejdspartnere. 6

8 Det er derfr vigtigt, at virksmhedsledere ikke på frhånd fravælger bestemte rganisatiner g sager, frdi man er bange fr at støde deres medarbejdere, g det er samtidig vigtigt, at der sker en mere jævn frdeling af henvendelser til de frskellige typer frivillige rganisatiner. Det vil derfr være en frdel, hvis rganisatinerne eksempelvis på en hjemmeside får mulighed fr at beskrive behv blandt deres målgrupper, så virksmhederne kan se de eksisterende behv. Frståelse af arbejdet med sårbare grupper Det kan være udfrdring fr DFH at leve p til virksmhedernes frventninger m at kunne tilbyde medarbejderne den direkte kntakt til målgruppen. DFH arbejder fte med sårbare grupper sm traumatiserede flygtninge g andre udsatte flygtninge/indvandrere, g det er DFHs ansvar, at disse mennesker ikke bliver brugt i et frsøg på at tilfredsstille andres ønsker m at få en underhldende g spændende arrangementsdag. DFH har eksempelvis ikke suppekøkkener, hvr virksmhedernes medarbejdere blt kan stille p på en række g servere mad til flygtninge. DFHs frivilligarbejde er fte præget af persnlige relatiner, g en arrangementsdag gør det derfr vanskeligt at skabe en meningsfuld kntakt mellem medarbejdere g målgruppen. Derfr vil arrangementsdage typisk være præget af, at virksmhedens medarbejdere deltager sm eksterne persner, der f.eks. arrangerer en sprtsdag, udflugt eller lignende, hvr der ikke skabes frventninger m nære relatiner mellem medarbejdere g målgruppen. Dertil kmmer, at det er vigtigt, at virksmhederne frstår nødvendigheden af, at der på lige fd med andre frivillige må indhentes børneattester på virksmhedens medarbejdere netp fr at beskytte målgruppen, g der kan ikke gøres undtagelser fr virksmheder. DFHs udfrdringer DFH har gennem de senere år gjrt sig en række erfaringer med at samarbejde med virksmheder, der viser flere udfrdringer g barrierer fr at udnytte ptentialerne. Frståelse af rekruttingsmetder DFH rekrutterer dagligt frivillige til det frivillige integratinsarbejde. Dette fregår typisk gennem de traditinelle rekrutteringskanaler sm lkalaviser, hjemmeside, pslag på biblteker g kulturhuse m.v. Rekruttering af virksmhedsfrivillige er endnu ikke inkrpreret sm en del af almindelige rekrutteringspraksis. Dette skyldes frmentlig, at det ikke er tydeligt, hvilke virksmheder, der kan stille med medarbejdere til frivillige aktiviteter i løbet af året. Det samme gør sig gældende med planlægning af arrangementsdage, hvr det sm nævnt typisk er virksmheder, der henvender til DFH g ikke mvendt. Det er vanskeligt at vide, hvilke virksmheder, der er interesserede i at samarbejde med NGO er. Derfr burde der være en ffentlig prtal en hjemmeside el. lign. hvr man kan se, hvilke virksmheder man kan samarbejde med. Dermed vil det blive muligt at planlægge g rekruttere medarbejdere sm frivillige til det frivillige integratinsarbejde. Det er samtidig en udfrdring fr en rganisatin at tilrettelægge frivilligarbejdet med virksmheder, når deres medarbejdere kun kan deltage enten i arrangementsdage eller blt 2 timer m måneden. Skal frivillige rganisatiner i højere grad anvende virksmheders medarbejdere sm frivillig arbejdskraft i aktiviteter, sm fte er båret af persnlige relatiner, vil det kræve, at virksmheder kan frigive flere timer m måneden til deres medarbejdere. Planlægning g priritering af tid g ressurcer Det kræver megen tid g ressurcer at samarbejde med virksmheder. Det er vanskeligt fr mange frivillige rganisatiner at frigøre tid til at stable arrangementsdage på benene. Det er derfr en str udfrdring at få etableret kntakt til de rette virksmheder, g få tilrettelagt arbejdet på en 7

9 meningsfuld måde, så det gavner alle parter. Organisatinerne er nødt til at priritere tid g ressurcer, så det ikke går ud ver arbejdet med målgruppen. Samtidig har DFH plevet, at det er en udfrdring fr frivillige rganisatiner at bruge tid på frivilligt arbejde fr ansatte, når der ikke er en øknmisk gulerd. Et øknmisk samarbejde med virksmheder pririteres derfr højere, g henvendelser fra rganisatiner bliver derfr de traditinelle ønsker m filantrpiske, øknmiske dnatiner g spnsrater. Det er DFHs erfaring, at flere virksmheder retter henvendelse m, at de gerne vil deltage i et samarbejde med DFH, men virksmhederne har ikke altid frberedt sig g vervejet, m de reelt ønsker samarbejdet. Det er DFHs erfaring, at virksmheder ikke altid føler sig frpligtet i samarbejdet, g de har efterfølgende trukket deres henvendelse tilbage. Dette gør det vanskeligt fr DFH at arbejde med virksmheder. Det vil derfr være en str hjælp fr rganisatinerne, hvis virksmhederne har gjrt sig klart m de reelt ønsker samarbejdet, hvrfr de ønsker samarbejdet, g at de på frhånd frbereder, hvilke typer frivillige pgaver de vil kunne deltage i, hvr meget tid de kan afsætte, g ikke mindst vil kunne stå fr en del af planlægningen i frbindelse med arrangementsdage. Frbindelsesled mellem NGO er g virksmheder Det er tydeligt fr DFH, at der bruges fr meget tid g mange kræfter på at finde de rette samarbejdspartnere. Der mangler en rganisatin, der kan fungere sm frbindelsesled eller brker mellem NGO er g virksmheder. Her ville det være plagt, hvis frivilligcentre kunne have den rlle, men erfaringer viser, at de på nuværende tidspunkt ikke har den frnødne kapacitet til krdinere NGO ers g virksmheders ønsker. Finansiering Frivilligt arbejde fr ansatte er en gd investering i tid g ressurcer. Det er ikke dyrt fr virksmheder at engagere deres medarbejdere enkelte timer m måneden eller en årlig arrangementsdag. Enkelte timers engagement i frivilligt arbejde kan gøre en str frskel. Samtidig er det dg vigtigt at være pmærksm på, at frivilligt arbejde ikke er gratis. Der er udgifter frbundet med rammerne fr arbejdet sm lkaler, frsikring, frplejning m.v. Virksmhederne må være indstillede på at finansiere denne frm fr udgifter. Fr samfundet er frivilligt arbejde fr ansatte gså en gd investering. Frivilligt arbejde er med til at sprede kendskabet til udsatte samfundsgrupper, g samtidig engageres en række brgere i frivilligt arbejde, sm ikke almindeligvis udfører frivilligt arbejde. Det vil derfr være en gd ide, hvis man iværksatte en række tiltag, der kunne stimulere udviklingen af frivilligt arbejde fr ansatte. Det kan gøres med at finansiere: En pulje sm frivillige rganisatiner kan søge til at etablere strategisk samabejde med virksmheder Rådgivende knsulenter der kan skabe kntakt mellem relevante samarbejdspartnere En hjemmeside hvr både frivillige rganisatiner g virksmheder kan søge efter samarbejdspartnere til kmmende arrangementsdage g frivilligjbs til det almindelige frivillige arbejde i løbet af året Det strategiske samarbejde mellem frivillige rganisatiner g virksmheder kan på lang sigt være med til at styrke frhldet mellem de rette samarbejdspartnere, der kan føre til, at virksmheder kan være med til finansiere det frivillige arbejde samt dække behv blandt virksmhederne. 8

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM 2014-15 Der er brug fr en prgressiv rød stemme i dansk plitik, der kan presse på fr scialistiske samfundsfrandringer, rganisere ungdmmen g vise, at det kan la sig gøre at

Læs mere

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION CIVILSAMFUNDET Den del af samfundet, der ligger uden fr den frmelle øknmi g det plitiske system, g hvr der indgår enkeltpersner g frskellige frmer

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Fra Syrien til Samsø

Fra Syrien til Samsø Fra Syrien til Samsø - Alternativets svar på flygtningesituatinen g den glbale ubalance Vres verden er i disse år i en histrisk ubalance. Krige, katastrfer g klimafrandringer har tvunget mere end 60 milliner

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Evaluering af Stenløse Kulturhus

Evaluering af Stenløse Kulturhus Evaluering af Stenløse Kulturhus Evalueringen er udarbejdet i maj-juni 2016 Af Egedal Kmmune 1 Indhld Indledning... 3 Baggrund... 3 Metde... 4 Sammenhæng på tværs af huset... 5 Et brugerstyret hus... 7

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold.

Vores klub. - Hammel GF Fodbold - Hammel GF Fodbold undersøger sit DNA. På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fodbold. Vres klub - Hammel GF Fdbld - På baggrund af Spørgeskemaundersøgelse i Hammel GF Fdbld Hammel GF Fdbld undersøger sit DNA Udarbejdet af: AFSNIT: 1. Overrdnet m undersøgelsen 2. Sammenfatning 3. Diagrammer;

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade København V.

KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade København V. Rune Gamby Københavns Kmmune Scialfrvaltningen Mål- g rammekntret fr udsatte grupper, misbrug g blig Bernstrffsgade 17, 5. sal vær. 552 1592 København V KONGENS ENGHAVE LOKALUDVALG Valdemarsgade 4 1665

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Resume af evalueringsrapport

Resume af evalueringsrapport Nvember 2009 Resume af evalueringsrapprt Resultater g erfaringer fra 'Førtidspensinister i jb 4 kmmune prjekt' Indhld Frrd 3 1. Indledning 4 2. Resumé af resultater g erfaringer 5 2.1. Resultater i prjektet...

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( )

BILAG 9. Interviewguide: Simon Post og Camilla Nissen, Lolland kommune ( ) Speciale i Plan, By & Prces, Rskilde Universitet 28.januar 2015 Ole Hilden, Sasha Streiff Møller & Luise Strgaard Hansen Vejleder: Jns Egmse BILAG 9-12 BILAG 9 Interviewguide: Simn Pst g Camilla Nissen,

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Evaluering af projekt "Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb"

Evaluering af projekt Kompetenceafklaring og innovative læringsforløb Når Viden skaber resultater--- Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling Evaluering af prjekt "Kmpetenceafklaring g innvative læringsfrløb" April 2008 Statens Center fr Kmpetence- g Kvalitetsudvikling

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjrt indenfr kmmunikatin? Hvad har erfaringerne været? List i punktfrm. Emails/pslag; Erfaring: Emails/pslag blev hurtigt glemt. Initiativ(er): Via emails rammer vi en bred

Læs mere

Bestyrelses - og ledelsesuddannelse

Bestyrelses - og ledelsesuddannelse Bestyrelses - g ledelsesuddannelse Med fkus på både de traditinelle g de interpersnelle aspekter af virksmhedsledelse Her er prgram fr en skarp g aktuel bestyrelses/ledelsesuddannelse med et strt læringsptentiale

Læs mere

Netværkshuset i Gentofte

Netværkshuset i Gentofte Netværkshuset i Gentfte Beskrivelse af ledelse, pgaver, aktiviteter g prjekter. Februar 2016 Krdinatinsgruppen. Krdinatinsgruppens medlemmer vælges på årsmødet, g står fr den daglige ledelse g drift af

Læs mere

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel Screening i Jbcenter Esbjergs virksmhedspanel September 2016 Esbjerg, september 2016 Side 1 af 8 1. Indledning Jbcenter Esbjerg har etableret et virksmhedsnetværk, hvr interesserede ledere g nøglemedarbejdere

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for:

Til: DGI's landsledelse DGI's direktion Øvrige deltagere i mødet. Til orientering for: Til: DGI's landsledelse DGI's direktin Øvrige deltagere i mødet Til rientering fr: Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat Peter Mrtensen, DGI HR g Organisatin Bjarne Nissen, DGI Øknmi Steen F. Andersen,

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00

Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 19. august kl. 13.00 17.00 Til stede: Isak Krnerup Hue, Ladingkær, Cathrine Jeppesen, Sif Hlst, SUMHs sekretariat: Steffen (rdstyrer), Benedikte, Miriam g Ditte (referent) Afbud: Rie Lynge Rasmussen, Rebecca Delfs Bestyrelsesmøde

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere