ALLE UNGE GODT FRA START

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALLE UNGE GODT FRA START"

Transkript

1 ALLE UNGE GODT FRA START

2 ALLE UNGE GODT FRA START En svær start på livet kan få omfattende konsekvenser for unge i resten af deres liv. Når mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne læse tilstrækkeligt godt til at klare sig i uddannelsessystemet, og når 4 ud af 10 unge kontanthjælpsmodtagere har forældre, der selv har modtaget kontanthjælp, så har vi et problem, der kræver handling. For fremtiden skal flere unge godt fra start. VI SKAL HAVE EN BEDRE FOLKESKOLE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE, DE KAN BRUGE ALLE UNGE SKAL MED I FÆLLESSKABET

3 VI SKAL HAVE EN BEDRE FOLKESKOLE Det er afgørende, at vi får alle børn med fra begyndelsen. Hvis vi ikke får alle med fra de første skoleår, kan skaden være uoprettelig. Folkeskolereformen har gode elementer, men den er ikke perfekt. Intentionen med in klusion peger i den rigtige retning, men inklusionen fungerer ikke alle steder. Det vil vi lave om. Vi vil have en god balance i inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen, bruge velafprøvede metoder til indlæring og stoppe mobning. Vi skal have en bedre folkeskole. 1. Bedre inklusion af specialbørn i folkeskolen Målsætningen om, at flere børn bliver inkluderet i folkeskolen, er rigtig. Men flere steder går det for stærkt, og der tages ikke tilstrækkeligt hensyn til alle elever. 8 ud af 10 lærere mener, at inklusionselever ikke får den hjælp, som de har krav på og kun 4 ud af 10 elever, der er blevet inkluderet i folkeskolens normalundervisning får støtte i undervisningen. 1 Derfor foreslår Venstre et serviceeftersyn af inklusionen i folkeskolen herunder en fremrykket evaluering, hvor vi inddrager elever, lærere og forældre for at sikre, at inklusionen foregår på en ordentlig måde. 2. Mere holddeling for de ældste elever i folkeskolen Der skal være mere frihed til faglig holddeling eller holddeling i længere undervisnings perioder. På den måde kan undervisningen tilpasses og målrettes alle elevers niveauer, interesser og læringsstile. Derfor foreslår Venstre at give mere frihed til fagligt begrundet holddeling samt holddeling for de ældste elever i længerevarende perioder, end det er tilladt i dag. 3. Friere skolevalg for børn med særlige behov Elever med særlige behov risikerer at blive afvist af de frie grundskoler, da omkostningerne ved at have børn med særlige behov overstiger det tilskud, de frie skoler modtager. Venstre foreslår, at alle børn og unge skal have de samme muligheder for at benytte det frie skolevalg. Derfor bør det fulde tilskud til børn med særlige behov følge barnet, hvis et barn med særlige behov vælger en af de frie skoler. 4. Turboforløb for fagligt udfordrede elever Mere end hver syvende elev forlader folkeskolen uden at kunne læse tilstrækkeligt godt til at klare sig i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Erfaringerne med faglige turboforløb fra fx Odense Kommune er positive. 3 Derfor ønsker Venstre disse eller tilsvarende metoder udbredt til flere kommuner til gavn for de folkeskoleelever, som i 8. klasse vurderes til at være ikke-uddannelsesparate. På turboforløbene skal eleverne styrke deres faglige evner i folkeskolens kernefag, så de kan indhente noget af det, som de ikke har lært i skolen. 5. Mobning skal stoppes Næsten hver femte elev i klasse bliver mobbet. 4 En start på livet præget af mobning kan føre til et langt liv uden for fællesskabet. Derfor vil Venstre sætte ind mod mobning gennem ansvarsplacering, rimelige sanktioner og styrket evidens på området. 6. Samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Mere fysisk aktivitet i børns hverdag er et helt centralt element i folkeskolereformen. Det sikrer bedre indlæring, og det befordrer et aktivt idrætsliv som voksen. Et tæt samspil mellem folkeskolen og det lokale foreningsliv er en afgørende forudsætning for reformens succes, og derfor vil Venstre sikre, at dette samspil etableres konstruktivt og målrettet til gavn for børnene og de frivillige idrætsforeninger. 1 DR.dk, den 7. oktober 2014: 8 ud af 10 lærere: Vi giver ikke inklusionsbørn det de har krav på samt Politiken, den 27. april 2015: Specialbørn kommer i svage klasser 2 DR.dk, den 7. oktober 2014: 8 ud af 10 lærere: Vi giver ikke inklusionsbørn, det de har krav på. 3 DR, 13. marts 2015: Lynkursus løfter svage elever på rekordtid. 4 DCUM (2013): Tal om mobning.

4 UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE DE KAN BRUGE Det er godt, men ikke tilstrækkeligt, at flere unge får en uddannelse. For fremtiden er det afgørende, at flere unge vælger den rigtige uddannelse, som de kan bruge til videre uddannelse eller en plads på arbejdsmarkedet. Omvalg af uddannelse koster dyrt for både samfundet og den unge, der må begynde forfra. Derfor skal vi stille krav fra starten og give de unge muligheden for at vælge en uddannelse, de kan bruge. 7. Flere praktikpladser på erhvervsuddannelserne Alt for mange elever falder fra erhvervsuddannelserne undervejs, 5 og der er fortsat ca unge, der mangler en praktikplads i en virksomhed. I dag er praktikpladskøen længere end ved sidste valg. 6 Det store frafald og manglen på praktikpladser er både et problem for de unge, der ikke kommer godt fra start i uddannelsessystemet, og for det danske samfund, der risikerer at mangle op mod faglærte i Venstre foreslår, at der afsættes i alt 100 mio. kr. til flere praktikpladser, så flere unge kan gennemføre en erhvervsuddannelse i en virksomhed. 9. Bedre udstyr på erhvervsuddannelserne Dansk Metal og Danske Erhvervsskoler har i en undersøgelse konkluderet, at kvaliteten af erhvervsskolernes udstyr er afgørende for kvaliteten af den uddannelse, eleverne får. 9 De betoner samtidig, at et flertal af erhverv s- skolerne oplever, at de ikke er i stand til at undervise eleverne i den nyeste teknologi. Venstre foreslår, at der afsættes en investeringspulje på 100 mio. kr. til en målrettet opgradering af erhvervsskolernes maskiner og udstyr, så det i højere grad matcher det udstyr, eleverne benytter ude i virksomhederne. 10. Højere adgangskrav og stærkere fagligt niveau på gymnasierne De fagligt allersvageste elever med under 4 i dansk og matematik fra folkeskolen klarer sig markant dårligere i gymnasiet end alle øvrige elever: De får lavere karakterer i gymnasiet, de falder i langt højere grad fra undervejs i gymnasiet og de påbegynder i væsentligt mindre grad en videregående uddannelse og de ender dermed ofte med at stå uden papir på, hvad de kan. Venstre vil skabe et fagligt stærkere gymnasium ved at indføre et adgangskrav på 4 i dansk og matematik, gøre matematik B og fysik B obligatorisk for flere elever, samt rydde kraftigt op i studieretningerne på gymnasierne, så vi får færre, men mere fokuserede studieretninger. 8. Bedre muligheder for elever på gymnasiale erhvervsuddannelser Elever fra de gymnasiale erhvervsuddannelser, de såkaldte EUX-elever, kan have svært ved at finde en praktikplads, bl.a. fordi EUX-eleverne er dyre i forhold til den praktiktid, EUX-eleven er i en virksomhed. Desuden kan det være et problem, at EUX-eleverne er i længere skoleforløb og dermed væk fra virksomheden i længere perioder end almindelige erhvervsuddannelseselever. 8 Venstre foreslår derfor, at der laves en målrettet indsats for at sikre, at EUX-elever får bedre mulighed for at få en praktikplads. 5 Svar fra BUU ang. spørgsmål 185 (Alm. del), 3. marts Undervisningsministeriet, 8. maj 2015: Praktikpladsstatistik, marts DEA, maj 2014: Ungdomsuddannelsernes udfordringer. 8 Nordjyske, 28. oktober 2013: Håndværksmestre vil ikke have eux-elever. 9 Dansk Metal, 16. september 2013: Udstyr på erhvervsskoler halter efter.

5 11. Bedre sammenhæng mellem ungdomsuddannelser Venstre ønsker ungdomsuddannelser, der hænger bedre sammen. Frafaldet på ungdoms uddannelserne er for højt. På erhvervsuddannelserne er det næsten hver anden elev, der falder fra. På de gymnasiale uddannelser ligger frafaldet på knap 20 pct. 10 Desuden koster det os hvert år 1,4 mia. kr., at unge ikke vælger den rigtige ungdomsuddannelse første gang. 11 Derfor foreslår Venstre at lave et eftersyn af ungdomsuddannelserne, sådan at overgangene mellem de forskellige ungdomsuddannelser bliver styrket, spildtiden reduceres, meritmulighederne forbedres, og frafaldet reduceres - så flere hurtigere får en ungdomsuddannelse, der kvalificerer dem til en videregående uddannelse eller arbejdsmarkedet. 12. Større frihed i fremdriftsreformen Fremdriftsreformen er ikke nogen succes. Der er en markant stigning i reeksamener 12, der er mere administrativt bøvl på universiteterne, og det bliver sværere for de studerende at opnå relevant erhvervserfaring. 13 Derfor foreslår Venstre at lave fremdriftsreformen om. Indenfor den aftalte økonomiske ramme foreslår Venstre, at universiteterne sættes fri til selv at sikre, at deres studerende kommer hurtigere igennem, at studerende ikke tvangstilmeldes fag og eksamener, som det sker i dag, og at tvangsmerit fra tidligere uddannelser fjernes. ALLE UNGE SKAL MED I FÆLLESSKABET En svær start på livet kan få langvarige konsekvenser for den enkelte. Derfor skal vi sikre, at de unge, som ikke går den lige vej gennem livet, får en chance mere for at komme med ind i fællesskabet. De, der kan, skal have friheden til at skabe sig et godt liv. De, der ikke kan, skal have støtte og hjælp af fællesskabet. 13. Børn skal ikke arve forældrenes kontanthjælp Arbejdsløshed går i arv. Fire ud af ti unge kontanthjælpsmodtagere har forældre, som også selv har været på kontanthjælp. 14 Og har man først startet sit voksenliv uden arbejde eller uddannelse, så er det svært at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor vil Venstre gennemføre en Job Reform, der sikrer, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde frem for at være på passiv forsørgelse. 14. Brug metoder der virker og bryd den negative sociale arv Danmark er ikke væsentligt bedre til at bryde den negative sociale arv end andre OECD-lande. 15 Vi bruger ca. 40 mia. kr. om året på hjælp til socialt udsatte, og det er kun knap 10 pct., som vi ved har en dokumenteret effekt. 16 Det skal der laves om på, så flere unge får en god start på livet. Derfor foreslår Venstre, at indsatsen over for udsatte børn og unge skal prioriteres bedre ved at anvende metoder, som virker, og som kan måles. 10 Svar fra BUU ang. spørgsmål 185 (Alm. del), 3. marts DEA, maj 2014: Ungdomsuddannelseskommissionen. 12 Information, 16. marts 2015: Undersøgelse: Reform giver langt flere reeksaminer. 13 Politiken, 13. maj 2015: Universiteter til topchefer - skru ned for timer på studiejobbet. 14 Kraka, den 5. november 2012: Kontanthjælpsforældre får kontanthjælpsbørn. 15 Faktalink, juli 2013: Social arv og udstødelse. 16 DR.dk, den 18. januar 2015: Muligt spild af milliarder på samme sociale indsatsen.

6 15. Friere regler skal sikre konsekvent hjælp til anbragte unge Venstre vil arbejde for at give professionelle voksne reel mulighed for at påtage sig en større forældrelignende rolle over for anbragte børn og unge. De lovgivningsmæssige rammer for de professionelle voksne udformes på en ny måde, der rummer plads til, at personalet i højere grad kan bruge deres sunde fornuft i deres arbejde. 16. Forældretræning til familier med børn med ADHD Ubehandlet ADHD koster samfundet 2,8 mia. kr. årligt. 17 Derfor er der brug for en omkostningseffektiv forebyggende indsats helt ude i den enkelte familie. Venstre vil derfor udbrede de gode erfaringer med forældretræningsprogrammer og uddannelse af frivillige forældretrænere til gavn for familier og børn med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder Ny ungdomskriminel lavalder og en ny ungdomsdomstol Unge kriminelle er dem, der oftest får tilbagefald til ny kriminalitet. 19 Der spekuleres i den kriminelle lavalder, og selvom ungdomskriminaliteten generelt er faldende, og har været det siden 2006, så står personer under den kriminelle lavalder bag også ganske grov kriminalitet. Alene 14-årige var i 2014 mistænkt for næsten kriminelle forhold, 20 herunder meget alvorlig kriminalitet som forsøg på manddrab, voldtægt og røveri. Venstre vil styrke forebyggelsen ved at gribe ind med en mere konsekvent indsats allerede første gang, der begås kriminalitet. Derfor skal der oprettes en ny ungdomsdomstol, der skal tage sig af kriminalitet begået af årige. Det vil samtidig sikre retssikkerheden. Desuden vil vi oprette en ny ungdomskriminalforsorg, som skal sikre, at ingen mindreårige sættes i fængsel. ØKONOMI Nogle af initiativerne i dette udspil koster flere penge, mens andre sigter på at forebygge eller bruge pengene bedre. Men når det kommer til at sikre vores unge en god start på livet, så skal vi kunne gøre det nødvendige. Derfor afsættes en ekstra ramme på i alt 1 mia. kr. i årene , som dels finansieres via satspuljen, dels via Venstres samlede økonomiske råderum i de kommende år, som bl.a. kommer ved at prioritere de offentlige udgifter til bl.a. udlændingepolitik og udviklingsbistand. 17 Rockwoolfonden, september 2014: ADHD koster ubehandlet knap 3 mia. kr. årligt. 18 SFI, den 26. maj 2015: Et felteksperiment med Kærlighed i Kaos. 19 Danmarks Statistik, Tilbagefald til kriminalitet , december Justitsministeriets Forskningskontor (marts 2014): Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

7 Venstres Landsorganisation Søllerødvej 30, 2840 Holte Tlf venstre.dk

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

uddannelse og innovation analyserapport 4

uddannelse og innovation analyserapport 4 uddannelse og innovation analyserapport 4 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en ungdomsdomstol for unge mellem 12 og 17 år

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en ungdomsdomstol for unge mellem 12 og 17 år Beslutningsforslag nr. B 19 Folketinget 2014-15 Fremsat den 5. november 2014 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Tom Benhke (KF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere