Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12"

Transkript

1 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg Dramasklhld Visitkrt knsulntr Visitkrt scnr Amatørkulturns tal 36-42

2 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i Srif Wb 3 A Mastr sidr 5 n Indsæt nyt billd 12 b Skift sid 5 O Indsæt vrskrift g tkst 12 c Skift titl på n llr flr knappr 6 p Indsæt rlvant std knappr 12 d Ændr sidrns titl- g fil navn 6 q Indsæt llr slt flr bgivnhdr 13 Indsæt nyt link på knapprn 7 r Indsæt ny vid 14 f Skift baggrundsfarv 8 s Knappn Luk 15 g Ændr sidhøjdn 8 t Indsæt dstinatin i Ggl Map 18 h Ændr baggrundsfarvn i øvrst lini 10 u Indsæt n HTML kd md Instagram billdr 26 i Skriv i fltrn i n tabl (dat, tid, bgivnhdr mv) 10 v Indsæt n HTML kd md dit Facbk pslag 28 j Indsæt link i tkstn 10 w Indsæt n HTML kd fra Tablau Public 38 k Skift farv i fltt fr spillstd 11 x Indsæt llr slt sidr i Navigatins Bar 36 l Indsæt llr slt linir i tablln 11 y Dubblr n sid 36 m Indsæt llr slt hl dag i tablln 11 z Uplad dit prjkt Sidst sid i all manualrn

3 Åbn g gm skablnn du vil arbjd md Når du åbnr prgrammt kmmr Srif vindut p, sm du kan s hrundr. Vælg undr Opn i mnun Brws My Cmputr g åbn filn, dr hvr du har lagt dn, på din cmputr. Gm filn sm dit gt prjkt: Vælg Fil i mnun. Vælg Sav As. Giv filn dit gt prjktnavn. Klik Gm. Næst gang du skal åbn din fil, kan du s dn i Srif vindut undr Tday/Last 7 Days/Last 30 Days/Last 3 Mnth. Dbbltklik på filn du vil åbn. 3 Lidt m hvrdan manualn r pbyggt. Dt først prjkt dr r gnnmgåt i maualn r Fstivalprgram. Dt r dn skabln md flst lmntr i, g drfr dannr dn grundlagt fr d flst af frklaringrn fr all d andr skablnr i Srif Wb. Bgstavrn dr r anvndt, hnvisr til d frskllig frklaringr, hvraf d flst finds i Fstivalprgram manualn. Dt vil sig, at dt r via bgstavrn, dr r gnnmgånd fr all skablnrn, du findr frklaringrn fr d frskllig dllmntr. Drudvr har hvr skabln sin hlt gn dllmntr, sm drfr tildls t bgstav g n frklaring fr dn spcifikk skabln. All manualrn r sat ind i indhldsfrtgnlsn hr i manualn fr Fstivalprgrammt.

4 4 D A Assts fann (r kun aktiv i købudgavn af Srif Wb) Du kan trækk billdr, knappr mv dirkt fra sit, du arbjdr på. Dt kan vær, at du skal brug flr knappr på frsidn llr vil brug n knap på n andn sit, g så liggr dn klar hr undr Assts. Når du lukkr prgrammt, blivr du spurgt, m du vil gmm din Assts filmapp. Giv dn t navn g Gm. C Åbns/minimrs vd klik på piln Mastr A sidn r n baggrundssid, sm brugs f.ks. til placring af t lg, dr skal viss samm std på frskllig sidr. Man kan lav flr Mastrsidr ftr bhv. Øjt visr, hvilkn sid du r på. Dbbltklik fr sidskift. B D f g I dtt flt ndrst på skrivbrdt givs frklaring på, hvad du kan gør vd dt valgt lmnt.

5 Manual Srif - Fstivalprgram Frsidn Mastr Pag A A 5 A Indsæt t nyt lg på Mastr Pag A Dbbltklik på Mastr A sit undr fann Sit th. S ill. på sid 4. Klik på lgt g slt dt md Dlt knappn på tastaturt. Undr Insrt i mnun vælgs Pictur/Frm fil... vælg dit gt lg. Åbn Klik på sidn, g lgt placrs. A Flyt g justr lgt Klik på lgt, hld musn på kantn af lgt (du kan s flytt iknt md 4 pil), hld musn nd g træk lgt på plads. Du kan skallr lgt vd at trækk i hjørn-firkantrn, dr viss, når lgt r valgt. B Skift sid Gå tilbag til frsidn vd at dbbltklikk på Frsid th i fann Sit undr Pags. S ill. på sid 4. Et øj visr, hvilkn sid du r på.

6 Manual Srif - Fstivalprgram / Frsidn 6 C Skift titl på n llr flr knappr Dbbltklik på knappn, dr skal ændr titl, fr at åbn Edit Buttn vindut. S ill. på sid 4. C Skriv n ny titl undr Buttn Labl. Klik OK D D Ændr sidrns titl- g fil navn Ngl af sidrns titlr passr måsk ikk til dit prjkt g må hav ny navn, så d gså svarr til knapprns titlr. Vælg undr Prprtis i hvdmnun Pag Prprtis... S ill. på sid 4. Udfyld fltrn Pag nam: Titlnavnt på sidn Sæt flubn i Spcify pag titl skriv: Titlnavnt på sidn Fil nam: Frsidn skal altid hdd indx.html all andr sidtitlr skal nd md.html Hr må du kun brug små bgstavr g undgå æøå. Klik OK

7 Manual Srif - Fstivalprgram / Frsidn Indsæt nyt link på knapprn Klik på dn aktull knap. Klik på linkiknt i ndrst hjørn th 7 Link til n intrn sid Vælg i dn sid du vil link til i drpdwn mnun undr Pag nam. Edit Buttn vindut åbnr i Hyplink fann/sit Pag. Hr kan du ændr sidrns linkning på mang frskllig mådr. Hr r nævnt ngl af dm. Link til kstrn intrnt adrss llr tlf. nr. Indsæt adrssn i undrmnun Intrnt Pag, URL addrss, sm hrundr g klik OK Link til tlfn nummr Skriv i URL adrssfltt: tl: (udn mllmrum!) Link til n -mail adrss Vælg Intrnt undr Hyprlink Typ, g udfyld fltrn. Klik OK. Indsæt t link til n knap fr dwnlad Undr Hyprlink Typ vælgs Fil. Brws ftr filn på din cmputr. Sæt flubn i fltt Embd fil int sit, så filn autmatisk indsætts i dit prjkt. Klik på Exprt Optins. Klik på Nw Fldr fr at lav n mapp til dwnlad filr. Giv mappn t navn g klik OK. Klik OK i all åbn vindur fr at færdiggør prcssn.

8 Manual Srif - Fstivalprgram Frsidn f Ændr baggrundsfarvn i t flt Klik på baggrundn. Klik på iknt fr hhv. Fill llr Lin, indn du vælgr n farv. Hr på frsidn skal du vælg Fill. Klik på n farv undr fann Swatchs th. g baggrundsfarvn ændrs. Skift baggrundsfarv fr all sidr Vælg Prprtis/Pag Prprtis... i mnun. Udfyld fltrn undr Backgrund, sm hrundr. Drpdwn mnu: Us pag backgrund. On-prg clur: Klik i farvfltt fr at vælg n andn farv Backgrund clur: Klik i farvfltt fr at vælg n andn farv. Klik OK. OBS! Hvr nklt Mastr Pags skal gså rdigrs, sm hr i Pag Prprtis/Backgrund. 8 f g g Ændr sidhøjdn Hvis du har n farvt flad liggnd i bundn af sidn, sm dn tnd baggrund hr på frsidn, skal du først markr baggrundn, træk p i dn midtrst firkant i bundn, så sidn blivr hlt fri fr lmntr i bundn. Ellrs kan du ikk få fat i slv sidn. HUSK! at justr dt farvd baggrundsflt, så dt passr til dn ny sidhøjd. Hvis dr skal vær plads til mr på din sid, kan dn frlængs llr frkrts, hvis dn r fr lang. Placr musn på bundkantn af sidn, til dr viss n dbbltpil. Hld musn nd g træk dbbltpiln nd llr p. Slip musn, når du synts sidn passr. All sidrn ændrs individult.

9 Manual Srif - Fstivalprgram / PROGRAM sidn 9 f c h i j B k Std 1 Std 2 B D Std 3 Std 4 B Skift sid - Sid 5 c Skift titl på n llr flr knappr - Sid 6 Std 5 f Ændr tnt baggrundsfarv - Sid 8 d Ændr sidrns titl- g fil navn - Sid 6 Indsæt nyt link på knapprn - Sid 7 Std 6

10 Manual Srif - Fstivalprgram / PROGRAM sidn 10 h Ændr baggrundsfarvn i øvrst lini Klik på linin dr skal skift farv. Drftr Klik på rk nr. g vælg n baggrundsfarv i swatchs. i Skriv månd, ugdag, dat, kl g giv arrangmntt n titl vd at klikk i fltt g skriv. j j Indsæt link på arrangmntrn (på tkstn) Dbbltklik på arangmntt/rdt dr skal links. Klik på linkiknt. Dr r indsat n dl kstra sidr da dt ikk r muligt, at tilføj mr nd p til 5 sidr i gratisudgavn af prgrammt. Dt r ikk sikkrt at du får brug fr all sidrn, mn d kan ikk åbns, hvis dr ikk links til dm, så du kan bar lad dm bliv, hvr d r! Hvis tkstn ikk har t link indsat på frhånd, højrklikkr du på dn markrd tkst g vælgr Hyprlink.. Edit Hyprlink vindut åbnr, g du vælgr dn link typn passr dig. Hr r valgt Sit Pag. Intrnt Pag vælgs hvis du skal link til n kstrn intrnt sid. Edit Hyprlink vindut åbnr. I drpdwnmnun undr Sit Pag viss ialt 20 Vis mr... sidr. Sidrn liggr undr Frstillingr - klik på + udfr Frstillingr, hvr dr r indsat 20 sidr til bgivnhdr. (Fr at ændr sidnavnn s pkt. D sid 6.)

11 Manual Srif - Fstivalprgram / PROGRAM sidn k Skift farv i fltt fr spillstd Klik på farvfltt g skift farv undr Swatchs i mnun th. i Clur Schm Dsignr. S ill. på sid 9. l 11 Indsæt llr slt linir/ rækkr i tablln Klik på linin. Klik på rk nr fr at markr hl linin. Højr klik på linin - vælg tabl i mnun - vælg Insrt llr Dlt Rws. l k m m g Indsæt llr slt hl dag i tablln Klik i øvrst vnstr cll (månd) - hld Shift tastn nd g klik i ndrst højr cll. Nu r all fltrn i dagn markrt. Højrklik i fltt g - Indsæt flr dag: Kpir dt valgt mråd. Indsæt n rækk g højrklik i dn først cll i dn ny rækk. Vælg Past Slt dag: Vælg Tabl/Dlt/Rws Tilpas sidhøjdn - Sid 8 m

12 Manual Srif - Fstivalprgram / FORESTILLINGER F n p Ændr tnt baggrundsfarv - Sid 8 Indsæt nyt billd Klik på billdt. Klik på iknt i ndrst højr hjørn, Rplac Pictur frm Fil vælg/indsæt t billd fra din mapp. Indsæt ny vrskrift g tkstr Klik i tkstfltt. Markr hl tkstn - skriv llr indsæt din kpi. Klik tkstrammn fr at skift baggrundsfarvn i vrskriftn undr Swatchs i mnun th. Indsæt rlvant std knappr Åbn PROGRAM sidn. Vælg g kpir (Ctrl+C) all std knapprn. Sæt knapprn ind (Ctrl+V) g placr dm ud i sidn på skrivbrdt. (Dn grå baggrund, dr viss på all sidrn) Gå tilbag til sidn FORESTILLINGER. Kpir g indsæt dn rlvant std knap fr dn først bgivnhd. Knappns størrls kan ændrs vd at klikk på knappn g trækk i firkantrn på rammn. OBS! Eftrhåndn sm du indsættr g tilpassr d frskllig bgivnhdr, kpirr du knapprn på skrivbrdt g placrr dm, hvr d skal vær - placr kpin dirkt vnpå dn ksistrnd knap. Højr klik på dn, g vælg Arrang/Snd t back. Nu liggr dn prindlig knap, dr skal sltts, øvrst. Klik på dn g slt md tastaturts Dlt knap. 12 F n p Du kan kpir g indsætt knapprn sm du har lyst til. Ellr sltt dm, hvis du ikk vil bnytt dm. n VIGTIGT! Facts m billdrn i fstivalprgrammt Størrls: 479x160 pixls, dpi Filfrmat: JPEG n VIGTIGT! Sæt altid flubn i Embd fil in sit, så vd du at all din billdfilr blivr vrført, når prjktt uplads. OBS! Spillr n frstilling flr gang, kan du indsætt n mindr billt knap, sm førr dirkt til bgivnhdn på dn angivn tid. Link til mr inf m indslag på Vis Mr... knappn - Sid 7 Indsæt ny link på knapprn fr Billttr g Tilmld - Sid 7 Dbbkt klik på knappn. Undr fann Hyprlink indsætts hjmmsid adrssn, dr skal links til. Dr r indsat t link på Billttr: Linkt til Tilmld: https://nmtilmld.dk Dt r pt. gratis srvics, hvr du tilmldr dig via linkt på knappn. Eftrfølgnd indsættr du d aktull link fr hvrt nklt arrangmnt på Billttr/Tilmld knapprn.

13 Manual Srif - Fstivalprgram / FORESTILLINGER 13 q Indsæt llr slt flr bgivnhdr d Ændr sidrns titl- g fil navn - Sid 6 Gruppr n bgivnhd vd at trækk piln hnvr hl bgivnhdn, så all Indsæt ny navn fr sidrn, dr aktull lmntr r markrd. Klik på puslspils iknt i ndrst højr links til fra knappn Vis Mr... hjørn. Fr at phæv gruppn klikkr du ign på iknt, g gruppn phævs. Klik på + udfr Frstillingr, hvr dr r indsat 20 undrsidr til uddybnd matrial fr hvr nklt Indsæt: Kpir gruppn (Ctrl+C) g sæt dn ind(ctrl+v). Placr gruppn på sidn md passnd afstand til dn frrig bgivnhd. Indsæt dt antal bgivnhdr du skal bgivnhd. brug. d Slt: klik på gruppn g vælg dlt på tastaturt. g Tilpas sidhøjdn - Sid 8 q d

14 Manual Srif - Fstivalprgram / Vis mr sidrn 14 F r Indsæt ny vrskrift - Sid 12 Skift baggrundsfarvn - Sid 8 Indsæt ny vid Højrklik i vidvindut - vælg Edit YuTub Vid I fann Embd YuTub Vid vælgs undrfann Vid. Indsæt dit YuTub vid link i tkstlinin. F r n Klik OK. Dr går t øjblik, så skiftr billdt i vidvindut.

15 Manual Srif - Fstivalprgram / Vis mr sidrn n Indsæt vt. t billd, istdt fr n vid - Sid 12 Vælg i mnun Insrt/Pictur/Frm Fil... Find dt billd du vil brug g klik OK. n 15 n s s g Knappn Luk r frudindstillt til at gå tilbag til frrig sid undr Navigatin Elmnt i Edit Buttn vindut. Indsæt ny tkst - Sid 12 Tilpas sidhøjdn - Sid 8

16 Manual Srif - Fstivalprgram / BILLETTER 16 På frsidn r dr n knap fr BILLETER, sm linkr til inf sid vdr. billttr. Hvis du ikk har brug fr sidn, kan dn vt. ændrs til n gnrl INFO sid. d Ændr sidns navn, filnavn - Sid 6 c Ændr knappns titl - Sid 6 Indsæt ny vrskrift/tkst - Sid 12 Indsæt t kstrnt link - Sid 7 f Ændr baggrundsfarvn i vrskriftn - Sid 8 f d c

17 Manual Srif - Fstivalprgram / STED sidrn 17 d Ændr sidns navn, filnavn - Sid 6 Indsæt ny vrskrift/tkst - Sid 12 f A Ændr baggrundsfarvn i vrskriftn - Sid 8 Indsæt nyt llr slt lg - Sid 5 t Indsæt t std i Ggl Map - Sid 18 f a t d Std 1 Std 2 Std 3 Std 4 Std sidrn md krt fr d nklt lkalittr r linkt via std knapprn ntn undr PROGRAM sidn llr via præsntatinrn undr FORESTILLINGER. Std 5 Std 6

18 Manual Srif - Fstivalprgram / STED sidrn 18 t t Indsæt t std i Ggl Map Højrklik i krtt. Vælg Edit Ggl Map Skriv adrssn i Sarch fr a lcatin fltt - klik på Sarch knappn. Nu visr Ggl Map din adrss på krtt. Indsæt n ny markør: Klik på knappn Edit undr Map Makrs. Flyt markørn: klik på knappn Mv - klik på krtt, dr hvr dn ny placring skal vær. Hrftr kan d frskllig fltr udfylds Nam: navnt på dit std blivr vist, når du hldr musn hnvr markørn på krtt. Labl: udfyld vt. n labl sm viss, når dr klikks på markørn. Klik OK

19 Manual Srif - Fstivalprgram / KORT 19 Kpir g indsæt all Ggl Maps stdrn på n sid Gruppr g lav n kpi af lmntrn fra d nklt std-sidr g indsæt dm på dn samm sid, så all stdrn viss samlt på KORT sidn, hvr brugrn kan kmm til dirkt fra Frsidn via KORT knappn. Q Indsæt ny stdr undr KORT sidn - Sid 13 Indsæt: Kpir gruppn (Ctrl+C) fra dn først af stdsidrn g indsæt dn (Ctrl+V) hr på sidn. Frtsæt til all stdrn r indsat på sidn g placr dm md n passnd afstand til hinandn. q Fr sidskift - S sid 4-5 b

20 Manual Srif - Uplad dit prjkt z Uplad din sid Vælg Pulish sit i drpdwn mnun i næstøvrst mnubjælk. Vælg Quick Publish Cnfiguratin. Hr psætts d plysningr prgrammt skal brug, fr at plad din filr til n hjmmsid. Udfyld punktrn i Accunt Dtails vindut Accunt nam: skriv dit prjktnavn FTP addrss: ftp.ditintrntsidnavn.dk Prt numbr: 21 Fldr: skriv dit prjktnavn Usrnam: skriv dit usrnam Passwrd: skriv dit passwrd Klik OK OBS Fldr Hvis du vil lav n særskilt mapp til dit prjkt skal du skriv mappnavn/prjktnavn (Prgrammt spørgr m du vil prtt mappn, når prjktt uplads. Klik OK) FTP Accunt vindut åbnr Klik på knappn Tst i FTP Accunt vindut, fr at tst frbindlsn. Klik på Updat Accunt knappn, fr at gmm din indstillingr. Du kan altid ændr din indstillingr undr Edit, dr åbnr fr Accunt Dtails vindut. Hust altid at klikk på Updat Accunt, når du har lavt ændringr. Nu r psætningn klar g din sid kan uplads. Vælg i Publish sit drpdwn mnun Publish t Wb Vælg din knt undr FTP Accunt Sæt flubn i Publish All Pags undr Pag Rang. Klik OK. Din sid plads til nttt g kan nu ss på mbiltlfnr. Lav n qr-kd, sm kan snds til rlvant mdtagr - så links dr dirkt til sidn fra drs mbiltlfn, udn at skull skriv n lang g bsværlig wb addrss. Hr r t link til n qr-kd gnratr:

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Sociale medier. Introduktion

Sociale medier. Introduktion Scal mdr Scal mdr brugs stgnd grad frrtnngsøjmd. Dt skr fx, når vrksmhdr va Facbk nvlvrr kundr g brugr nnvatnsprcssr, hvr man udvkslr dér g vdn, llr dcdrt c-cratn, hvr man samarbjdr m at skab værd g plvlsr,

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

ndnu en god grund til at besøge køge!

ndnu en god grund til at besøge køge! Køg Grv 2014 www.køgliv.dk ndnu n god grund til at bsøg køg! Bryghust Braunstin r Køgs lokal mikrobryggri I vors flott lokalr på Køgs hygglig havn håndbryggr vi md rspkt for traditionrn og d god råvarr

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o Kursus i CMSimple 2.9SE - Mads Bischff, Safi.dk Indhld: Velkmmen Klar parat Indhld & frm Skitse ver hjemmesiden Km igang Lgin på hjemmesiden Skriv/redigér en side Lav nye sider Indsæt et ft på siden Link

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere