Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser"

Transkript

1 Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det samlede tandlægekollegium og fremsendes derefter med eventuelle ændringer til godkendelse i Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Efter godkendelse er servicedeklarationen gældende som en del af aftalen mellem Svendborg kommune og den enkelte tandlæge/klinik. Indkaldelse Svendborg kommune tilskriver forældrene ved barnets 1 års fødselsdag med oplysning om kommunens tandplejeordning og giver forældrene valgmulighed mellem de tilknyttede tandlæger og den kommunale tandpleje. Den valgte klinik orienteres om patienttilgangen og klinikken udsender første indkaldelse når barnet er ca. 1½ år gammelt. Ved besøget optages der en generel anamnese og en speciel anamnese om kost- og tandbørstevaner. Forældrene orienteres relevant om tandsættets vedligeholdelse, kost- og mundhygiejne, samt suttevaner og der foretages en inspektion af barnets tænder så vidt muligt. Der ses specielt efter plaque og evt. synlige cariesskader. Dette besøg kan varetages af specielt trænet klinikassistent, og indgår i basisydelsen med et honorar svarende til BUT-overenskomstens kliniske undersøgelse Det primære formål med indkaldelse af denne aldersgruppe er at finde risiko børnene. Ud fra risikovurdering fastsættes videre behandling samt tidspunkt for næste undersøgelse. Dog indkaldes barnet senest til den første kliniske undersøgelse i 3-års alderen, hvor tandlægen gennemfører et Førstegangsbesøg. (EAPD Guidelines on Prevention of Early Childhood Caries, nov 2008) Undersøgelser og undersøgelsesintervaller. Ved den første undersøgelse i kalenderåret udfyldes til indsendelse OCR-scor/blanket for patienter i alderen 5, 7, 12 og 15 år (SCOR-systemets lovårgange). I tandplejen anvendes intervaller på 6-18 måneder mellem to undersøgelser. Kommende interval fastsættes individuelt i forbindelse med undersøgelsen. Principper for fastsættelse er beskrevet i bilag 1: Undersøgelser og undersøgelsesintervaller - detailbeskrivelser. Røntgen Tandplejen følger EAPD guidelines (2003) for røntgenoptagelser på børn. Specielt med hensyn til B-W optagelser skal henvises til vedhæftede bilag 2: Retningslinie for bitewing optagelser, hvori defineres høj- og lavrisikogrupper. Fissurforsegling: Tandplejen følger EAPD guidelines (2004). Der forsegles kun ved akut initial (emalje- )caries og ved dybe, stejle fissurer. Fissurforsegling kan endvidere komme på tale ved hypomineraliseringer og ved henholdende behandling på behandlings- umodne børn. Hypomineraliseringer 1

2 Behandles initialt med fluorpræparat f.eks. Duraphat, og dernæst med plastiske fyldningsmaterialer som f.eks. IRM, Compomer, Glasionomer. Behandlingsprincippet er henholdende, så destruktion af hypomineraliseret emalje mindskes resp. udskydes mest muligt. Kroning undgås så vidt muligt, resp. udskydes længst muligt, dog kan stålkroner finde anvendelse på indikation. Fyldningsmaterialer: Valg af fyldningsmaterialer er indikationsbaseret. I mælketænder anvendes glasionomer eller compomer og i permanente tænder anvendes plast og glasionomer. Amalgam anvendes på indikation (efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer 2008) Ortodonti: Generelt Målet med børne- og ungdomstandplejens ortodontiske service er at forebygge og behandle de tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige og eksisterende risici for fysiske skader og /eller psykosociale belastninger. Udvælgelsen finder sted dels ved de regelmæssige, generelle undersøgelser hos barnets tandlæge, dels ved systematisk ortodontisk screening. Systematisk ortodontisk screening foretages af Svendborg kommunale tandplejes specialtandlæge, i 5.klasse for piger og 6. klasse for drenge. Ifølge Sundhedsstyrelsen indkaldes patienter under Fritvalgsordningen ikke til systematisk ortodontisk screening. Under Fritvalgsordningen er den private tandlæge ansvarlig for rettidig henvisning til privat specialtandlæge. Der kan være indikation for visitation (og evt. behandling) før screeningstidspunktet. Se bilag 3: Henvisning før systematisk screening En ortodontisk behandling må ikke påbegyndes uden forudgående visitation ved Svendborg kommunale tandplejes specialtandlæge. Det er ikke nødvendigt at henvise børn, der ikke har tandstillingsfejl til visitation ved specialtandlægen. Det pågældende barns tandlæge påfører journalen beskrivelse af: Tandsystem, okklusion, pladsforhold og funktion. Løbende diagnostik hos patientens egen tandlæge: Den løbende kontrol af tandskifte og okklusionsudvikling foretages af den sædvanlige tandlæge ved de almindelige undersøgelser. Der bør allerede fra 9-årsalderen udvises særlig agtpågivenhed omkring lejring og frembrud af hjørnetænder med henblik på tidlig diagnostik og interceptiv behandling i relation til evt. ectopi. Se bilag 4: Guidelines vedr. overkæbehjørnetænders frembrud Ectopisk frembrud af 6 ere diagnosticeres af patientens egen tandlæge. Behandling aftales med specialtandlægen. Agenesier: Diagnostik sker ved barnets sædvanlige tandlæge. Derefter henvises til vurdering hos Svendborg kommunale tandplejes specialtandlæge, der foretager behandlingsplanlægningen, evt. i samarbejde med sædvanlig tandlæge, og fornøden henvisning til Regionstandplejen foretages. 2

3 Bemærk: - Tandregulering udføres ikke, hvis der er anlagt tunge- eller læbepiercinger. - Behandling med keramikbrackets tilbydes ikke. - Behandling med lingual ortodonti tilbydes ikke. Pladsholdere anvendes kun efter forudgående ortodontisk vurdering hos specialtandlæge. Fast protetik: Der laves sædvanligvis ikke kroner og broer. Ved rodbehandlede tænder anvendes plastfyldninger, så vidt muligt uden stiftforankring. Der arbejdes ud fra behandlingsprincippet: at der bevares mest mulig tandsubstans, så der gives patienten flest mulige behandlingsvalg senere. Bidskinner. Ved tempero-mandibulære dysfunktioner udfyldes først et hovedpine skema (ca. 14 dage), dernæst afprøves effekt af Ibuprofen 400 mg/dgl i 1 uge, og der instrueres i hensigtsmæssig adfærd (undlad at hvile hovedet med hånden under kinden, undlad tyggegummi og neglebidning) (jfr. artikler fra Bidfunktionsafd. Tandlægehøjskolen, København, Tandlægebladet 2000: nr. 7, p 380 og Tandlægebladet 2001: nr. 14, p. 1092, samt Peter Svensson: "Bidfunktionsbehandling i et nyt lys", Odontologi 2003, p: ). Persisterer symptomer kan bidskinne overvejes. Ved meget kraftigt slid på incisiver eller på hjørnetænder kan bidskinne overvejes. Operativ fjernelse af visdomstænder Tandplejen følger de seneste anbefalinger ifølge retningslinjer fra Tandlægeforeningens Symposium ( 2007): Visdomstænder observeres. Fjernelse kommer først på tale, når der er umiskendelig, gentagen patologi i området. Ved dentitio difficilis fordres patologisk inflammation 2 gange inden tanden fjernes. Jfr. Indikation for kirurgisk fjernelse af mandiblens 3. molar, Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi og Oral Patologi, Tandlægeskolen, Aarhus Universitet. Sedering og narkosebehandling Tandplejen følger guidelines om sedering fra EAPD og guidelines om behandling i generel anæstesi fra Dansk Pædodontisk Selskab (2006). Ved ønske om behandling i generel anæstesi kontaktes den kommunale tandplejes overtandlæge. 3

4 Tandplejens servicedeklaration, bilag 1 Undersøgelser og undersøgelsesintervaller - detailbeskrivelser. I tandplejen anvendes intervaller på 6-18 måneder mellem to undersøgelser. Generelt kan anføres, at det individuelle undersøgelsesinterval fastsættes, så undersøgeren har oversigt over behandlinger, forebyggelse og andre interventioner frem til næste undersøgelse, samt at der tages hensyn til risikoen for sygdomsudvikling frem til næste undersøgelse. For den enkelte patient vægtes følgende forhold, når et kommende undersøgelsesinterval skal fastsættes: Symptomer, indikationer ved valg af undersøgelsesinterval Mere end 3 nye fyldningskrævende cariesangreb inden for de sidste 2 år, Meget dårlig mundhygiejne B-W viser nye emaljecariesangreb (tilkommet inden for de sidste 2 år) Fysiologiske udvikling (tandskifte, tandfrembrud) forventes at være problematisk Caries historie med 1-2 nye fyldningskrævende cariesangreb inden for de sidste 2 år, Mundhygiejnen ikke er helt i orden B-W viser emaljecaries, med kun svage forværringer i 2 år eller længere. Ingen nye cariesangreb i 2 år Rene B-W (evt. emaljecariesangreb, skal have været uændrede i over 2 år) Mundhygiejnen er god. Interval ramme Næste undersøgelse bør finde sted inden for 6-9 måneder Næste undersøgelse bør finde sted inden for måneder Næste undersøgelse bør finde sted inden for måneder Der udføres ikke undersøgelser med kortere intervaller end 6 måneder og ingen intervaller bør være længere end 18 måneder. Der skal altid udfyldes OCR-blanket ved undersøgelser på de lovbestemte fødselsårgange; 5, 7, 12 og 15 år ved første undersøgelse i kalenderåret. 4

5 Tandplejens servicedeklaration, bilag 2 Røntgen: Retningslinie for bitewing optagelser, B-W optagelse ved dentalstadium (ca alder) Interval til næste B-W optagelse v/ lav risiko M1 1 (ca 6-7 år) 3 år 1 år M2 2 (ca år) 2 år 1 år Efter DS4/M2 3 (15 år) 3 år 1 år Interval til næste B-W optagelse v/høj risiko Lav risiko: uden approximal caries, evt. emaljecaries uændret i 2 år Høj risiko: 6-12 år: caries i mesial flade af 6 erne halvdelen af emaljens tykkelse år: 1 approximal dentinlæsion 3 nye approximale emalje l sioner 1 M1: Første molar frembrudt og i okklusion 2 M2: Anden molar frembrudt og i okklusion 3 DS4/M2: Præmolarer og hjørnetænder frembrudt og i okklusion, anden molar frembrudt og i okklusion 5

6 Tandplejens servicedeklaration, bilag 3 Henvisning til visitation før systematisk ortodontisk screening Patienter henvises til Svendborg kommunes specialtandlæge ved: - Afvigelser i dentitionen, bl.a. ectopier, agenesier, standset eruption. Der henvises til Guidelines vedr. overkæbehjørnetændernes frembrud - Misforhold i skeletal og dental udvikling. - Tidlig skeletal udvikling (oftest hos piger), hvis der samtidigt forekommer en tandstillingsafvigelse, der kræver vækstadapterende behandling. - Inverteringer. - Krydsbid med tvangsføring. (skal om muligt udskydes til 2,1+1,2 er erupteret) - Bilateralt krydsbid og mandibulært overbid. - Extremt horisontalt maxillært overbid med traumerisiko (under hensyntagen til patientens interesse og kooperationsevne) - Generende palatinal gingivapåbidning.(under hensyntagen til kooperation og interesse) - Asymmetrier. - Ectopisk erupterende 6 ere - Pladsholdere anvendes ikke uden forudgående ortodontisk vurdering. 6

7 Tandplejens servicedeklaration, bilag 4 Guide-lines vedr. overkæbehjørnetænders frembrud: Klinisk undersøgelse af 3+3: Fra 8-årsalderen og til frembrud 3+3 skal man ved rutinemæssige undersøgelser foretage palpation regio 3+3. Kan tandanlæggene palperes buccalt i regio 3+3, har hjørnetænderne en gunstig eruptionsretning. 3+3 kan normalt palperes 1-1½ år før eruption. Almen skeletal og dental modenhed skal vurderes. Indikation for røntgenundersøgelse af 3+3: - Ved asymmetrisk palpation af 3+3 eller udtalt tidsforskel i overkæbehjørnetændernes frembrud - Såfremt hjørnetandsanlæg, ved normal dental udvikling ikke kan palperes på deres normale position i 10-årsalderen. - Fra 11-årsalderen og opefter bør 3+3 altid røntgenundersøges, hvis de ikke kan palperes. (det samme gælder for 10-årige med tidlig skeletal modenhed, og hvis der findes palpationsafvigelser mellem højre og venstre side). Klinisk palperbare hjørnetænder kræver hos flertallet af børn ikke supplerende røntgenoptagelser for at fastslå muligheden for normal eruption. - Når 2+2 er kippet distalt og facialt. Distalkipning af 2+2 forekommer ofte i forbindelse med eruption 3+3 og udgør i sig selv ingen indikation for røntgenundersøgelse (kun hvis de samtidigt er facialkippet). - Ved aplasi af 2+2, ved taptænder, sent frembrud af 2+2, pladsmangel og ved anamnestiske oplysninger om ektopi i familien. - I tvivlstilfælde skal 3+3 altid røntgenundersøges, da rodresorptioner pga ugunstig eruptionsretning af 3+3 allerede kan opstå fra 10-årsalderen. 3'ere i palatinal position er hyppigere has piger end hos drenge, derfor er behovet for røntgenoptagelser større hos piger end hos drenge. Litteratur-Ref: 1. Ericson S, Kurol J.: Early treatment of palatally erupting maxillary canines by extraction of the primary canines.eur.j. Orthod.1988;10: Warford J.H, Grandhi R.K et al.: Prediction of maxillary canine impaction using sector and angular measurement. Am. J. Orthod. 2003;124,

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Dansk Pædodontisk Selskab maj 2006 1 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Behovet for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi...3

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Materialer fra Den Regionale Tandpleje

Materialer fra Den Regionale Tandpleje Materialer fra Den Regionale Tandpleje kvalitet trivsel udvikling ordentlighed Revideret 2013 www.regionsyddanmark.dk/tandpleje side 2 Indhold Organisering af Den Regionale Tandpleje... 5 131, 133, 727

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af 12-03-2007 senest ændret ved aftale af 10. marts 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 27. maj, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: Visioner for en fælles

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv T EMA: ORAL HELSE Nor Tannlegeforen Tid 8; 8: 9 9 Kim Rud Ekstrand og Mauri Erik Christian Christiansen Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv Nexø-metoden er et non-operativt cariesbehandlingsprogram,

Læs mere

TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION

TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION 2004 TANDPLEJENS STRUKTUR OG ORGANISATION Maj 2004 Tandplejens struktur og organisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. oktober 2014 1 1. Tandpleje til socialt udsatte et muligt alternativ...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er

Læs mere

Cariesbilledet er forskelligt i det primære og permanente

Cariesbilledet er forskelligt i det primære og permanente videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Non-invasiv behandling af carieslæsioner Plastforsegling er en gængs non-invasiv behandling til standsning af superficielle okklusale carieslæsioner i det unge

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Vejen Kommunale Tandpleje

Vejen Kommunale Tandpleje Vejen Kommunale Tandpleje 1 - sunde tænder hele livet Lay out: Vejen Kommune Tekst: Tandplejen, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, forsidefoto Comwell Oplag: 1000 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: December

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2012 Tillæg til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Epilepsi og tandsundhed. i Danmark

Epilepsi og tandsundhed. i Danmark Epilepsi og tandsundhed i Danmark Dansk Epilepsiforening Linny Lindegaard December 2008 Forfatteren er ansvarlig for alle oversættelser i denne rapport. 2 Indhold Side Forord 4 1. Tandskader på grund af

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere