Test af skemaer blandt unge: Spørgeskemaets møde med fokusgruppeinterviews

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Test af skemaer blandt unge: Spørgeskemaets møde med fokusgruppeinterviews"

Transkript

1 Test af skemaer blandt unge: Spørgeskemaets møde med fokusgruppeinterviews Jeanette Østergaard Forsker, Ph.d. 1

2 Kvalitetssikring af spørgeskemaundersøgelser Ingen statistik er stærkere end sit svageste led (Peter Linde, d. 8 juni). Teste emner og spørgsmål til surveys om alkohol og stoffer til unge i alderen år - ved at kombinere kognitive interviewteknikker med fokusgruppeinterviews 2

3 PUNA 2005 & YODA 2008 Projekt Unge og Alkohol 2005 (PUNA) (P. Gundelach & M. Järvinen) Survey med 2000 unge i alderen år samt deres forældre 37 fokusgruppeinterviews med unge i alderen år (Jakob Demant). Projekt Unge, Stoffer og Alkohol 2008 (YODA)(P. Gundelach & M. Järvinen) Follow-up survey med de 2000 unge interviewet første gang i 2005 Ny survey med 3000 unge i alderen år 12 fokusgruppeinterviews geninterviews med unge i alderen år (Jakob Demant) Klubstudie (Signe Ravn) Finansieret af Rockwool Fonden 3

4 Spørgeskemaets tre testfaser Spørgeskemaets Fødsel Opvækst Flyveklar faser Testformer Indholdstest Pre-pilottest Pilottest Spørgsmålsstadier Åben/tematisk inddeling af spørgeskemaet Færdige eller næsten færdige spørgsmål og De endelige spørgsmål i den rigtige rækkefølge Test population Metoder Eksperter på feltet - (inkl. målgruppen) Uformelle interviews eller formaliseret kvalitative studier, fx fokusgruppeinterviews svarkategorier Udvalgte individer fra målgruppen Systematiske metoder til at teste udvalgte spørgsmål, fx kognitive interviews individer fra målgruppen Respondenter besvarer spørgeskemaet med den valgte indsamlingsmetode (fx internet/telefon etc.) 4

5 Kunsten at konstruere spørgsmål til unge om emner som alkohol, fester, kærester, identitet, og opdragelse så det giver mening for de unge? At finde en metode, som kontekstualiserer surveyspørgsmål hvad for logikker, bevæggrunde og ubevidste processer ligger bag unges svar? At indfange de unges hverdagssprog så spørgsmålene virker naturlige og overbevisende skal man bruge slang? - undgå bestemte vendinger (fx beruset) men hvorfor fokusgruppeinterviews 5

6 Hvad er fokusgruppeinterviews? Et gruppeinterview med 4-12 deltagere Styret af en interviewer/moderater Brug af spørgeguide (højt, semi- eller lavt struktureret) Brug af stimulerende materiale (fx billeder, kort, ark med spørgsmål) Fokusgruppeinterviews ikke hovedstudiet 6

7 Hvad kan fokusgruppeinterviews? Fokusgruppeinterviews skaber data på baggrund af gruppemeninger, som konstituerer kollektive fremstillinger. De illustrerer de gruppeprocesser, som fører til sådanne fremstillinger og de normer (regler), som grupper trækker på i forhold til at nå til enighed om kollektive fremstillinger. Focus groups in Social Research (Bloor, 2001:17) Fokusgruppeinterviews tydeliggøre det sociale (social interaktion/handlinger) gennem mere spontan forhandlingsdiskussion Og derfor tydeliggøres handlinger uden en høj grad af efterrationaliseringer. 7

8 Hvad kan kognitive interviews? (G. Willis: Cognitive Interviewing, 1999) Svarforståelsen Spørgsmålsintentionen - Hvad tror respondenten, der bliver spurgt om? Hvad betyder bestemt ord/begreber/udtryk anvendt i spørgsmålet? Informationsgenskabelse Hvilken slags information skal respondenten genskabe for at svare på spørgsmålet? Hvad er informantens genskabelsesteknik/strategi (fx tælle, gæt osv.) Informationssortering/beslutning Dedikeret til at svare rigtigt Sensitivitet/Socialt ønskelig svar (social desirability): Ønsker respondenten at svare på en bestemt måde, som er eftertragtet Svarproduktionen Er svarkategorierne meningsfulde i forhold til den svarproces, som nu kommer til syne (kategorier, som ikke er nævnt) 8

9 Omsat til specifikke kognitive teknikker.. Think aloud Verbal probing 9

10 To metoder mødes: Kognitive interviewteknikker anvendt i fokusgruppeinterviews til test af survey spørgsmål Dvs. fokusgruppeinterviews er semi-struktureret guidet af tænke-højt metoden og specifikke kognitive probing teknikker. Spørgsmålene (som deles ud) kan anskues som stimulusmateriale (fx ligesom man anvender billeder til at få holdninger frem) 10

11 Eksempler fra.. PUNA 2005: 8 informanter pige/drenge gruppe i alderen år YODA 2008: 2 fokusgruppeinterviews med 10/12 informanter pige/drenge gruppe i alderen år Intensiv briefing deres hjælp, ingen rigtige eller forkerte svar => deres meninger. I tvivl så spørg hinanden (ikke moderator). 1 ark med få spørgsmål uddeles og besvares herefter diskuteres besvarelserne (ca. 10 spm max) Varighed 1-2 timer 11

12 To eksempler fra PUNA 2005 & YODA 2008 a) Specifik svarproduktion: i hvilken udstrækning kan man stille holdningsspørgsmål, især til unge, som har begrænset alkoholerfaring (PUNA spørgeskemaets tidlige fase) b) Informationsgenskabelse/sortering: hvordan tæller man, hvor mange gange man har drukket alkohol/drukket sig fuld, når man er henholdsvis år (PUNA 2005) og år (YODA 2008). 12

13 Et af de første udkast til PUNA spørgsmål Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Helt Enig Uenig Helt enig uenig Unge drikker alkohol for at miste kontrollen Unge drikker alkohol for at kunne snakke med drengene/pigerne Unge drikker alkohol for at have det sjovt Unge drikker alkohol for at blive mere venskabelige Unge drikker alkohol for at miste hæmningerne Unge drikker alkohol for at trodse deres forældre 13

14 Fokusgruppeinterview PUNA 2005 Janus: Der er jo ikke rigtig nogen forskel på enig og helt enig [Ser på MO] Rune: Det er sådan enten eller, ik! Janus: Ja [P] Rune: Er det unge generelt eller er det som person? [ser på MO] MO: Spørg de andre! [der hviskes] Emilie: Men, hvad så hvis nogen gør og nogen ikke gør? [JA og RU hvisker] MO: Jeg ved det ikke! [griner] Emilie: Nej, vi laver bare sådan et kryds i midten Camilla: Hvad betyder det så? Emilie: [det betyder] Måske [griner] [flere taler/hvisker i munden på hinanden] Camilla: Åh, det ved jeg sgu ik! 14

15 Opsamling på processen MO: Der var nogen hernede, der ikke var helt tilfredse med kategorierne. Måske skulle vi tage og snakke lidt om det først. Hvad er det for nogle kategorier I har tilføjet? Janus: Nogen gør og andre gør ikke, fordi det er meget individuelt Rune: Jeg har skrevet Eller jeg har sat en i helt enig ik, bare for at sætte en ik [gri] men der er ikke rigtig nogen forskel på enig og helt enig. Altså der er enten enig eller uenig og så er der noget ind imellem Emilie: Nej, det synes jeg godt der kan være med helt enig og enig fordi sådan Det er jeg helt sikker på eller Det er jeg sikker på. Altså sådan hvis du er 100% sikker Anne-sofie: F.eks. Unge drikker for at have det sjovt ik. Er du enig eller er du helt enig. Der er du vel helt enig i, er du ikke? [ser på JA] Emilie: Det er man vel helt sikker på, at det gør de fleste for at have det sjovt, ik? Janus: Det kan man jo ikke vide, man kender jo ikke andre mennesker Anne-sofie: Nej, men hvordan har du det selv? Emilie: Nej, hvordan tror du. Det er jo det, du skal svare på. Tim: Det er derfor, du skal have den der nogen gør og nogen gør ikke Janus: Ja, det er jo det, jeg siger! 15

16 Hvor mange gange har du drukket noget, der indeholder alkohol? (ESPAD Spm) I hele dit liv I løbet af de sidste 12 måneder I løbet af de sidste 30 dage 16

17 Janus: Ohh.., i hele dit liv!! Emilie: Nej, okay det har jeg sgu da ikke tal på [??] Camilla: Har du ikke? [fni] Emilie: Nej, to gange [fni] [P] Mia: Hvis det bare er noget med alkohol, så er det sgu da meget Anne-Sofie: Ja, æblecider [gri] Emilie: På et år mindre end 40 gange, det tror jeg ikke [gri] Camilla: Er det også, hvis man bare lige har drukket lidt vin? [ser på MO] MO: Det ved jeg ikke [smiler] Mia: Det står der jo Emilie: Anne-Sofie prøv lige at overvej sommerferien så [flere taler i munden på hinanden] Janus: Nej, okay det er rigtig nok. Fuck [gri] Rune: Det holder heller ikke [gri] Anne-Sofie: Inden for de sidste 30 dage? Emilie: Der har jeg skrevet Anne-Sofie: 20-39? Emilie: Hov, det er sgu da en måned Jeg tror, lige jeg sætter Anne-Sofie: [gri] 6-9!!!? 17

18 Hvor mange piger/drenge har drukket noget som indeholder alkohol mere end 10 gange inden for de sidste 30 dage (pct.) ESPAD 2003 PUNA 2005 ESPAD 2003 PUNA 2005 Dreng Pige Total 18

19 Hvis årige skal svare på fuldskab.. (PUNA 2005) MO: Okay. Hvad hvis nu der havde stået Hvor mange gange har du været fuld i hele dit liv? Janus: Orr ja. Det ved man jo ikke Emilie: Det er jo ikke sådan noget man går og tæller. Jo måske lige første gang man er fuld, så siger man Nej, hvor sjovt nu har jeg været fuld og så tæller man måske lige. Det kan godt være, at der er nogen der gør, men jeg tror ikke, hvis det er noget du er vant til, at du går og tæller MO: Okay. Hvad hvis nu der havde stået Hvor mange gange har du været fuld inden for de sidste 14 dage. Tæller man det så? Emilie: Næ der ved man det jo bare Rune: Ja, håber at man ved det! [GRI] 40 gange på 14 dage [gri] MO: Ved man det også inden for de sidste 30 dage? Janus: Ja Emilie: Ja, det er jo fire weekender, så kan man også nogenlunde regne det ud. Fredag og lørdag 19

20 Hvis årige skal svare på tællespørgsmål om alkohol/fuldskab (YODA 2008) 20

21 Diskussion blandt årige.. Peter: Jeg kan ikke huske de sidste 30 dage. Morten: Nej, jeg kan ikke en gang huske, om jeg har været i byen en eller to gange. Peter: To uger er måske lidt mere overskueligt. MO: Vil I alle kunne huske to uger tilbage? Alle: Ja Dorte: Hvis jeg havde min kalender vil jeg måske godt kunne finde ud af en måned, men ellers ikke Lotte: Er reglen ikke bare, at man drikker! Peter: Var du i byen for to uger siden? Anders: Jeg ved det ikke Peter: I byen hver weekend, men jeg kan ikke huske, hvor jeg har været. Jeg kan ikke sætte billeder på det. 21

22 Kan man vurdere antal genstand..? MO: Kan I huske hvor mange genstande I har drukket? Alle: Overhovedet ikke Anna: Jeg tror ikke, der er mange, der tæller det i dag. Lise: Mere flasker Dorte: Man kan jo ikke huske det dagen efter. MO: Hvad kunne vi spørge til i stedet for genstande? Lise: Flasker enten flasker øl eller flasker vodka eller vin [Grin] Lotte: Det kan godt være svært at huske, hvor meget man har drukket og det kommer også an på, hvor meget man har spist. Jeg synes, at den [spørgsmålet] med - om man kan mærke det eller ikke - er rigtig god Peter: Hvor meget drak du? (henvendt til Anders) Anders: For meget! M0: Forstår I alle sammen den kategori med, om man kan mærke det Mange: Ja Lotte: Der burde også være én, hvor man var rigtig fuld eller total blæst. 22

23 Vigtigt med kontrolinterviews Stine: Den næste c eren [spørgsmål c]; drukket så du kunne mærke alkoholen uden at være rigtig fuld [er ikke helt tydelig] Berit: Hvad så hvis man blev rigtig fuld også, så har man jo været i det stadie før? Men det gælder kun, hvis man ikke blev rigtig fuld? Maria: Ja, det er man jo altid. Signe: Der vil altid være et stadie, hvor man kan mærke alkoholen uden at være rigtig fuld. Stine: Det er lidt underligt, hvis man sætter [kryds] i nul i spørgsmålet [c] og seks i gangen efter. Rebecca: Nej, det er da bare fordi man har drukket sig sindssygt meget i hegnet. Mette: Så når du aldrig at komme til mellemstadiet. Stine: Det gjorde jeg da til gallefest Signe: Hvad gjorde du? Stine: Der drak jeg mig da fuld. Signe: Nåh.. ja Mette: Så blev du også rigtig fuld 23

24 Det endelige YODA spørgeskema.. Drukket dig meget fuld (sidste 30 dage..) Drukket mere end 5 genstande Drukket mere end 10 genstande Resultat: Flest siger de har drukket 5+ genstande Dernæst følger: drukket sig meget fulde.. Og færrest siger, de har drukket 10+ genstande.. Fremtidige analyser: hvilken betydning har det, at man vælge én frem for en anden, som den afhængige variabel? 24

25 Anvendelse af kognitive interviewteknikker i fokusgruppeinterviews fungerer, hvis.. Man får skabt en tillid/god diskussion i starten, så informanterne naturligt spørger hinanden om fejl, mangler og uforståeligheder Hvis deltagerne er i stand til at foretage en selviagttagelse af deres besvarelser Fordele Man undgår at respondenten blot gentager, hvad der bliver spurgt om Mindre kunstig situation Få det ubevidste i en svarproces frem i en social kontekst NB! Medregn tiden til at analysere fokusgruppedata i survey design 25

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni

Pilottest af spørgeskema. til patienter med narkolepsi og hypersomni Pilottest af spørgeskema til patienter med narkolepsi og hypersomni Region Midtjylland Marts/april 2013 Baggrund og metode Pilottestning af et spørgeskema er en del af valideringsprocessen. Formålet med

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

ALKOHOL - VEDBÆK JAKOB DEMANT LEKTOR. Center for Rusmiddelforskning Psykologisk Institut

ALKOHOL - VEDBÆK JAKOB DEMANT LEKTOR. Center for Rusmiddelforskning Psykologisk Institut LEKTOR Center for Rusmiddelforskning Psykologisk Institut Twitter: @JakobDemant jd@crf.au.dk http://au.dk/en/jd@crf.au.dk KØBENHAVNS SUNDHEDSBORGMESTER NINNA THOMSEN ADVARER FORÆLDREBESTYRELSER MOD AT

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø

Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø Pilottest af spørgeskema Opfølgning på behandling for søvnapnø VestKronik AmbuFlex Marts/ april 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Metode...3 2. Resultater...4 2.1 Kommentarer til de enkelte

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 7: Spørgeguide til brug for interview Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014)

Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Gravid? Kend kemien - En kvantitativ undersøgelse blandt danske kvinder (efteråret 2014) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 4 Respondenter... 5 er... 6 Analyse... 8 1. Hvor vigtigt

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

GRAVIDITET & ALKOHOL 2010-2011. Fortællinger baseret på 30 kvalitative interviews med gravide og mødre

GRAVIDITET & ALKOHOL 2010-2011. Fortællinger baseret på 30 kvalitative interviews med gravide og mødre GRAVIDITET & ALKOHOL 2010-2011 Fortællinger baseret på 30 kvalitative interviews med gravide og mødre 1 Gravidprojektet. Center for Alkoholbehandling, Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Sammenfattende

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere