Det er forskellige behov, der afgør, hvad der betragtes som tilgængelighed før og under rejsen, men helt adskilles kan behovene ikke.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er forskellige behov, der afgør, hvad der betragtes som tilgængelighed før og under rejsen, men helt adskilles kan behovene ikke."

Transkript

1 TILGÆNGELIGHED FØR OG UNDER REJSEN af Mogens Kjøller, HT Manglende viden og negativ holdning er væsentlige årsager til, at mange ikke bruger den kollektive trafik. De vælger andre måder at transportere sig på. 40 trafikselskaber er i et UITP-projekt nået frem til, at der kan gøres noget ved det.. Hvis man tilfører viden og måske endda får tvivlerne til at prøve den kollektive transport, giver det gode resultater. Det forudsætter naturligvis at basisproduktet er i orden, så fordommene nedbrydes. Arbejdet med at overbevise tvivlerne skal udføres af mange i forening, men hovedsagelig er det markedsføring og kundeservice, der skal trække store dele af slæbet. Markedsføringen skal få tvivlerne til at tro på, at det er værd at forsøge. Kundeservice skal med sine aktiviteter kvalificere tilgængeligheden før og under rejsen. Det er forskellige behov, der afgør, hvad der betragtes som tilgængelighed før og under rejsen, men helt adskilles kan behovene ikke. Den, der for første gang prøver den kollektive trafik, har primært behov for, forud for rejsen, nemt at finde ud af, hvordan man kommer fra A til B. Efterfølgende er der behov for tryghed i form af at blive bekræftet i, at rejsen afvikles som planlagt. Den, der dagligt benytter den kollektive trafik, f.eks. til og fra sit arbejde, kender sin rejsevej. Her er det primære behov at få information om forhold eller driftsforstyrrelser, der forhindrer at den sædvanlige rejse kan gennemføres. Der skal for begge gruppers vedkommende dækkes behov FØR og UNDER rejsen. Mulighederne for at dække disse behov er mange. Rigtig mange. I en tid hvor IT udvikler sig med rivende hast, er det ikke et spørgsmål om at finde muligheder nok, det er nærmere et spørgsmål om begrænsningens kunst. Leverandørerne af informationerne kan let lade sig gribe af de mange spændende muligheder. Store forkromede projekter sættes i værk - mange gange uden forinden at konstatere, om løsningen vil dække kundebehov eller, om det i det hele taget er en løsning, som kunderne finder rigtig. I iver efter at udnytte de sidste IT landvindinger ender mange projekter på så højt et stade at kun dem, der udvikler dem kan se et formål med dem. Kundernes behov er basale:

2 Fortæl mig hvordan jeg kommer fra A til B. Hjælp mig undervejs, så jeg er tryg ved rejsen. Fortæl mig hvis der sker noget før eller under min rejse. Så bliver jeg i stand til at disponere. HT deltager i og har gennemført flere forskellige projekter for at skabe tilgængelighed før og under rejsen. Det drejer sig bl.a. om: Rejseplanlægger BIS PrioBus Internet men har herudover en række rutiner kørende daglig. Vi skal om lidt følge Rikke. Hendes situation vil bringe os igennem til de forskellige tiltag, som jeg efterfølgende vil kommentere. Jeg vil fortælle lidt om selve projektgennemførelsen og status, lidt om teknik og lidt om kundereaktioner, der hvor disse har været målt. Lad os hilse på Rikke. Opfølgende kommentarer : Kompleksiteten i den kollektive trafik er kendt af alle. Hvis ikke hjemmefra så måske når man er på ferie eller ude i andre sammenhænge. Når vi kigger på kompleksiteten, skal vi ikke glemme hvad den mest naturlige hjælp er. Når vi er på Herrens Mark vil vi gerne finde en, der kan hjælpe os. En vi kan spørge. Det mest naturlige er chaufføren. Stramme køretider, kortere pauser og tæt trafik, er faktorer der kan betyde, at nogle chauffører mangler overskud til at håndtere denne opgave som frontperson. Andre skal have udviklet evnen.

3 Det kræver en uddannelse, der visualiserer hvor stor betydning chaufføren har, for at rejsen kan blive en succesoplevelse. Også en uddannelse, der giver chaufføren stor paratviden om bl.a. linier, zoner og priser samt en positiv holdning til at udnytte tiden effektivt med god service til følge. Man taler om certificering af chauffører, der gennemgår og består et uddannelsesforløb. Efter den menneskelige faktor, som er uundværlig, er der basisinformation i form af køreplaner, busser der er korrekt skiltet, stoppestedsstandere der klart fortæller hvilke linier der kører, har information om hvorfra og hvortil og letforståelig information om afgangstider fra stoppestedet. Basisinformationen og frontpersonalet er stadig uhyre vigtige elementer - selv i en IT-alder. Rikke kom trygt til sin onkel på grund af sin basisinformation. Hun havde behov for at få lagt en nøjere plan for sine aktiviteter. Hun kunne have valgt at sætte sig grundigt ind i den tykke køreplan, men det kan være vanskeligt for begyndere. Hun valgte at gøre brug af HTs Kundeservice for at få lagt en plan. Det gik let og smertefrit. Det var hurtigt, og det var korrekt. Arbejdet med at fremstille en elektronisk køreplan startede allerede i 1993 i regi af Bus- og togsamarbejdet med deltagelse af Trafikministeriet, Amtsrådsforeningen og de regionale trafikselskaber Rejseplanlæggeren vil kunne anvendes på forskellige medier bl.a. Diskette CD-rom Internet Interaktivt TTV Infostandere De to første er statiske medier, de to sidste er dynamiske. De statiske lider af samme problem som den almindelige køreplan. De vil ikke kunne ajourføres med løbende ændringer eller med højaktuelle driftsforstyrrelser. For at skabe muligheden for en National Rejseplanlægger, kræver det at alle trafikselskaber har en brugbar datatruktur samt et kvalificeret datagrundlag.

4 Det arbejdes der på at skabe. P.t. er næste fase en Bus-/Togrejseplanlægger i hovedstadsområdet samt NT Det vil blive en videreudvikling af den eksisterende version, som p.t. indkøres i HTs Kundeinformation. Den giver mulighed for at planlægge en rejse fra stoppested/station til stoppested/station. Medio 98 forventes en adressebaseret version til internt brug i kundeservicefunktioner og på internettet. Et stykke ud i fremtiden ser vi en rejseplanlægger, der er landsdækkende, kan udregne billigste rejsemåde og kan tage højde for både akutte og planlagte driftsforstyrrelser. På nuværende tidspunkt vil man på Internettet kunne finde HTs store køreplan, hvilket naturligvis også giver mulighed for en form for rejseplanlægning. Rikke vovede sig ud på sin vidunderlige rejse med sin rejseplan som guide. Rikke har flyttet sit informationsbehov fra tidsmæssigt at være FØR rejsen og dreje sig om PLANLÆGNING, til at være UNDER rejsen og dreje sig om tryghed for at kunne gennemføre planen og nå, det hun skal. Under disse bestræbelser støder hun på det næste projekt, nemlig PrioBus samt et afsluttet projekt BIS (Businformationsystem). PrioBus er et projekt, der gennemføres i samarbejde med Københavns Kommune og Trafikministeriet. Projektet startede i 94. Projektet har flere formål : - aktiv prioritering af busserne - dynamisk information samt realtidsinformation til chaufførerne og til passagererne i bussen og ved stoppestederne. Her skal fokuseres på den del, der direkte er medvirkende til at kunden får dækket sine behov UNDER rejsen. På stoppestedet gives realtidsinformation om, hvornår bussen kommer. Der vil også kunne gives information om driftsforstyrrelser.

5 I bussen kan kunden hele tiden følge sin rejse. På et stort display fortælles, hvilken bus man er med, bussens destination, næste stoppested, hvilke skiftemuligheder der er, forventet ankomst til knudepunkter samt tidspunkt og aktuel zone. Projektet er p.t. igang med en driftsprøve, og der forventes officiel indvielse i efteråret. Derefter skal systemet afprøves et års tid med henblik på duelighed og måling af kundereaktioner. Det andet projekt er afsluttet. Det hedder BIS. Systemet leveres af Siemens og bygger på VICOSI, som er en standard software. (VEHICLE and INFRASTRUCTUR CONTROL and OPERATIONS SYSTEM - INFOR- MATION). Systemet indgår i et informationskompleks bestående af 4 elektroniske tavler med statisk information (køreplansinformation) samt 4 informations- og oversigtstavler. Projektet startede i foråret 95 (idefasen). Der blev skrevet kontrakt i oktober 95. Der var introduktion overfor kunderne i august 96, og systemet blev afleveret fra leverandøren til HT februar 97. Internt blev projektet overdraget til drift i april 97 Den samlede pris ex moms blev ca. 4½ mio kr. Der blev brugt ca mandetimer i interne ressourcer. Projektet lærte os mange ting bl.a. - Afklaring af internt commitment - Leverandørstyring - Kundernes behov afdækkes og inddrages tidligt. Kunderne fortæller, at det er noget, de kan bruge (undersøgelsen i uddrag): Holdning, kendskab og forståelse af elektroniske afgangsinformationstavler på Rådhuspladsen Der bliver taget godt imod HTs nye afgangsinformationstavler på Rådhuspladsen: De er lette at anvende. De elektroniske tal er lette at læse.

6 Det er væsentligt, at der er mulighed for at få elektronisk information om busafgange. Det er en god ide, at HT opsætter lignende informationssystemer ved andre større trafiknudepunkter. Tre ud af fire vil benytte den elektroniske trafikinformation, når de tager bus fra Rådhuspladsen. Hver femte tror, at informationssystemet viser de aktuelle afgangstider uafhængigt af køreplanen. Ni ud af ti synes, det er en god ide, at afgangstavlerne viser både første og anden afgangstid. Praktiske tests viser at kunderne, hvis de kender bussens slutdestination, alle nemt kan orientere sig om først mulige afgang. Markedsafdelingens konklusion er, at det elektroniske afgangsinformationssystem på Rådhuspladsen er rigtigt udført, både hvad angår teknik og information lysdioder viser de 17 dag- og 12 natlinier, som krydser Rådhuspladsen. Med håndtering af ca afgange i døgnet er systemet formodentlig det største på verdensplan. Rikke er hjulpet godt på vej. Lad os se hvordan det videre går. Rikke har skiftet status og er blevet en vanebruger. Hendes informationsbehov har ændret sig. Nu er det væsentligste ikke længere rejseplanlægningen, men om hun kan gennemføre rejsen, som hun plejer og nå frem rettidigt. Rikke vil have besked om ting der påvirker hendes rejseplan. Hun er ikke uforstående overfor at der sker ting som påvirker den kollektive trafik, men hun er uforstående overfor, at hun ikke får det at vide. HT dækker behovet FØR rejsen, hvilket altså er i hjemmet, ved hjælp af Tekst TV, som løbende opdateres via en modemforbindelse samt samarbejde med lokalradiostationer, hovedsagelig Københavns Radio som sender meldinger hver ½ time. Den enkelte kan benytte det medie, der passer bedst. Informationerne fra TTV overføres automatisk til Internettet, hvor man altså også kan få de aktuelle oplysninger.

7 Ikke ret langt ude i fremtiden vil det være muligt at abonnere på sin buslinie og få driftsforstyrrelser på netop denne linie, ind på sin mobiltelefon via SMS. UNDER rejsen formidles driftsforstyrrelser via de etablerede elektroniske muligheder, som vi har omtalt, men også via BUSRADIO. Et tæt samarbejde med DSB gør, at eventuelle driftsforstyrrelser i togdriften kan udsendes over busradioen. Det betyder at den rejsende f.eks. ikke risikerer at stå af bussen for at erfare, at togdriften på det aktuelle tog er indstillet eller stærkt forsinket. Det giver den rejsende frihed til at disponere, så driftsforstyrrelsen får mindst mulig indflydelsepå ankomsttidspunktet til destinationen.

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Indhold: TEMANUMMER JANUAR 2012. Tema om Chaufføren i centrum

Indhold: TEMANUMMER JANUAR 2012. Tema om Chaufføren i centrum K O L L E K T I V T R A F I K TEMANUMMER JANUAR 2012 S I D E 1 TEMANUMMER JANUAR 2012 23.01.2012 Deadline for indlæg til næste nummer 01.02.2012 ISSN 1903-2714 Redaktion Mikael Hansen, IMAGITA Kommunikation

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FOKUS afsluttende rapport

FOKUS afsluttende rapport FOKUS afsluttende rapport FOKUS det er så positivt. Man falder hurtigt til ro (FOKUS elev pige) Indhold 1. Indledning og læsevejledning 2. Hvad er fokus? 2.1. Beskrivelse af målgruppen 2.2. Beskrivelse

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011

SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011 SÆRUDGAVE EFTERÅR 2011 up2date udgives af Medialogic A/S Digital Forvaltning - helt enkelt Medialogic A/S Bryggerivej 1 / 5800 Nyborg www.medialogic.dk / info@medialogic.dk / 63310310 Viljen til at ville

Læs mere

Fokusgruppe-test Oktober 2006

Fokusgruppe-test Oktober 2006 Fokusgruppe-test Oktober 2006 i projekt: Den selvbetjente biblioteksfilial Ubetjent åbningstid i lokalbiblioteket Projektets titel: Den selvbetjente biblioteksfilial Afholdelse af udvidet fokusgruppe test

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012

KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 KUNDEAMBASSADØREN STATUSRAPPORT 2. HALVÅR 2012 21. februar 2013 Forord Kundeambassadørens statusrapport indeholder 5 afsnit. I det første afsnit sætter Kundeambassadøren DSB s kunder og kundeinformation

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse

Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse Udarbejdet af Signe Friis Jensen April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Undersøgelsesfeltet... 4 3 Metode...5 3.1

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

En Prisorienteret Rejseplan - A Price-oriented Travel Planner

En Prisorienteret Rejseplan - A Price-oriented Travel Planner 2014 En Prisorienteret Rejseplan - A Price-oriented Travel Planner Roskilde Universitet, RUC 1. Semesterprojekt Humanistisk-Teknologisk basisstudium Hus 6.2 Gruppe 10: Rasmus Theil Hansen Kristoffer Schjønnemann

Læs mere

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32]

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (2 of 39) [19-09-2001 16:32:32] Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse

FEBRUAR 2013. Best practice. i projektledelse FEBRUAR 2013 Best practice i projektledelse SIDE 3 4 6 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 ARTIKEL Få trumfkort på hånden Styr på trumferne Årets projekt 2012: Lean i Kvægbruget Modet til at gå nye veje giver

Læs mere