Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2014"

Transkript

1 Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2014

2 Side Indledning Løn og arbejdstid Arbejdstid... 3 Løn... 4 Pædagogik og skolepolitik Skolereformen DSS Den sammenhængende skoledag... 5 Inklusion, herunder også DSA Frikommuneforsøg... 6 Fleksibel skolestart... 6 Kvalitet i skolen... 7 Vi læser for livet: Læsning og skrivning på 4. klassetrin... 7 Ny Nordisk Skole Reorganisering af Børn- og Ungeforvaltningen... 8 Arbejdsmiljø og skolepolitik Arbejdsmiljørepræsentanten... 8 Trivselsundersøgelsen... 9 Lærerarbejdspladser Social kapital (tillid, samarbejde og retfærdighed) Certificering af skolerne Ytringsfriheden Aktiviteter i forbindelse med lockout foråret Udvikling af det fagpolitiske arbejde Distriktsmøder Faglig klub-møder Indsats for ledige medlemmer

3 Samarbejdsfora Udvalgsoversigter Fraktion 4 - Pensionistudvalget

4 1 Den skriftlige beretning var et Annus Horribilis. I en OK-situation, hvor Danmarks Lærerforening ikke havde varslet strejke, iværksatte kommunerne ikke desto mindre en lockout af lærere, børnehaveklasseledere, ansatte i UUO og tale-/hørelærerne for at få trumfet deres egen vilje igennem. Staten fulgte trop og lockoutede ansatte på SOSU-skoler og fagskoler. En handling, der ikke er set lige i Danmarkshistorien. Der blev aldrig tale om reelle forhandlinger mellem parterne KL/staten og DLF. Under hele forløbet kørte arbejdsgiverne en helt utrolig rå tone over for lærerne, der blev fremstillet som forkælede og dovne i både annoncekampagner og udtalelser i medierne. KL afviste igen og igen, at der var tale om aftalt spil mellem KL og regeringen om at tromle lærerne over, splitte os og udradere Danmarks Lærerforening. Et ellers hemmeligt dokument dukkede op og beviste det modsatte. KL og regeringen havde talt usandt over for befolkningen. Det var aftalt spil. Også Odense Kommune bakkede KL s linje op. At magthaverne kan regere enevældigt, stik imod den danske model, hvis det er den politiske dagsorden, står vi i dag med et klart bevis på med LOV 409. Loven, der regulerer lærernes arbejdstid. Men sammenholdet fik de ikke knægtet, og ønsket om og opbakningen til kollektive, aftalte forhold er stort. Lærerne ønsker aftaler, der kan sikre de bedste vilkår for at levere kvalitet i undervisningen. Desværre ser Odense Kommune ud til at gå den anden vej, idet de i et notat til byrådsmødet den 26. juni skrev, at de ikke ønskede at lave en ny lokal arbejdstidsaftale med Odense Lærerforening, fordi de i stedet ønskede aftaler med de fremmeste lærere. Om det er en del af forklaringen på, at det ikke lykkedes at indgå en ny lokalaftale tidligere på skoleåret, er uvist. Odense Lærerforening kom allerede i efteråret 2012 med en helt ny aftalemodel, der samtidig kunne finde de ca. 24 mio. kr. i besparelser, der politisk var besluttet. En aftale, hvor lærerne fortsat ville kunne arbejde under en professionsaftale i selve undervisningen, og derudover kunne sikre fleksibilitet og sammenhæng i forhold til de ekstra timer, der ligger i den sammenhængende skoledag. Vi var i dialog om oplægget med tillidsvalgte og medlemmer. Vi inviterede politikere, som kom med mange positive tilbagemeldinger. Men da det kom til forhandlingerne med Odense Kommune, var det som dag og nat at møde politikere og embedsmænd. Odense Kommune valgte at hyre to dyre konsulenter fra KL til at føre forhandlingerne, og der var ingen absolut ingen sammenhæng at spore til de politiske drøftelser. Man fristes til at spørge, om det reelt er politikerne eller embedsmændene, der har magten. Om det giver mening at betale til et stort lokalt byråd, hvis det alligevel er KL, man blindt lægger sig i slipstrømmen af. Som bekendt landede vi med at genindføre den gamle A05-aftale - men kun for et år. Var der mon nogen, der allerede kendte indholdet i det hemmelige dokument, som dannede baggrund for lovindgrebet. Det dokument, som ellers alle i KL og regering benægtede eksisterede? Tænk sig, hvis Odense Kommune i stedet kunne være blevet kendt som kommunen, der trods økonomisk krisetid, fandt fælles løsninger med lærerne i stedet for mod lærerne! At meget i Odense Kommune går mod lærerne og ikke med lærerne, er der flere eksempler på. Lærerne er den personalegruppe, der procentvis er ramt af langt de fleste stillingsnedlæggelser. Ifølge kommunernes og regionernes løndatakontor er der nedlagt 14 % af lærerstillingerne alene siden 2012 (se LærerBLADET nr. 6, 2013, side 4). Odense Kommune bruger, ifølge efterårets tal fra Økonomi og Indenrigsministeriet, mellem 200 og 240 mio. kr. mindre end de øvrige storbyer, vi normalt sammenlignes med, og ligger på skoleområdet med en bundplacering som nr. 9 ud af hele

5 2 landets 98 kommuner. Desuden kom Odense ind på en 4. plads i forhold til hvilke kommuner, der havde sparet mest siden 2009 efter Ærø, Stevns og Tønder. Alligevel blev det besluttet - i forbindelse med budgettet i september at der skulle spares omkring 75 mio. kr. på skoleområdet, svarende til omkring 150 stillinger. I en artikel i Fyens Stiftstidende udtalte rådmand og skolechef, at det ville medføre mellem fyringer primært folkeskolelærere. Hvordan denne langvarige og totale nedprioritering af skoleområdet i Odense skulle kunne hænge sammen og endda med udsigt til en indførelse af en skolereform med flere undervisningstimer og en markant ændring fra den sammenhængende skoledags aktivitetstimer til skolereformens understøttende undervisningstimer, der skal leve op til Fælles Mål kunne ingen svare på. Odense Kommune manglede tilsyneladende fuldstændigt overblikket. Odense Lærerforening har under hele forløbet sat fokus på og skabt overblik over, at det ville skabe helt uholdbare forhold på skolerne, hvis man politisk fastholdt, at skolereformen skulle gennemføres med disse voldsomme besparelser. Odense Lærerforening har med mange forskellige initiativer påvirket beslutningerne møder, breve, økonomiske oversigtspapirer, happenings, kampagner og presseomtale. Det var da også med stor lettelse og glæde, at vi modtog beskeden om, at der var politisk flertal for at genåbne budgettet få dage efter det var indgået og fjerne lærerfyringerne. Besparelserne på skoleområdet blev desværre langt fra fjernet ved genåbningen af budgettet, så den økonomiske situation på skolerne vil forværres. Men alligevel var det en afgørende politisk beslutning. Naturligvis først og fremmest for de primært lærere, som dermed undgik at få en fyreseddel. Det er kun omkring et år siden, der blev fyret omkring 80 lærere. Et helt ubeskrivelig hårdt forløb, som efterfølges af en usikker fremtid - også økonomisk. Den økonomiske usikkerhed forstærkes af stor arbejdsløshed og en dagpengereform, hvor man allerede efter to år ryger ud over kanten til kontanthjælp. Men lettelsen skyldtes også, at den enkelte skole ikke skulle tage afsked med i gennemsnit 2-3 kolleger. Fyringsrunder rammer også omgivelserne. Kolleger og elever bliver ramt. Utrygheden fylder meget. Bliver det mig næste gang? Det virker endnu mere urimeligt, når Odense Lærerforening, efter den sidste fyringsrunde, kunne påvise, at der dukkede stillinger og længerevarende vikariater nok op til, at fyringerne kunne være undgået. Det betyder, at Odense Kommune spildte de godt 5 mio. kr., som var udgiften til fratrædelsesgodtgørelser mv. Heri er end ikke indregnet, hvad fyringerne kostede i øget sygefravær, konsulentudgifter mv. Spildte millioner og endda i en økonomisk krisetid burde have været brugt fornuftigt. Eksempelvis til efteruddannelse på de fagområder, der er stor efterspørgsel efter. Resultatet af trivselsundersøgelserne er et andet eksempel på, at Odense Kommune placerer sig i bunden. Over hele linjen er der tilbagegang, men den største tilbagegang finder man på spørgsmålet: er du stolt over at arbejde for Odense Kommune? Samlet set viser trivselsundersøgelsen mindre engagement og en oplevelse af et større arbejdspres. Det er imponerende, at lærerne, på trods af dette, fortsat svarer grønt, når det gælder spørgsmålet om mening i arbejdet meningen med at undervise. Inklusionsopgaven melder sig også på banen som et stort pres på det psykiske arbejdsmiljø, fordi man som lærer oplever, at de nødvendige støttemuligheder, for at inklusionen kan lykkes, mangler. Færre og færre elever med særlige behov får et specialtilbud. Der spares voldsomt på specialområderne, som netop skal støtte op om inklusionsopgaven, men som også har den faglighed og erfaring, der skal til, for at kunne lykkes med undervisningen for denne elevgruppe. Både specialskoler, specialtilbud, CSV, Center for inklusion og UUO rammes hårdt af besparelserne. Flere og flere elever skal inkluderes i normalklasserne eller på hold. Holddannelse

6 3 er dog først og fremmest et sparehåndtag, der i Odense skrues voldsomt på. Det betyder, at hvis nogle elever skal være på mindre hold for at kunne modtage undervisning, bliver holdstørrelserne for resten af eleverne meget store. Det har vi allerede set flere grelle eksempler på rundt om på skolerne med hold på over 40 elever. De voldsomme nedskæringer på specialområderne betyder, at mulighederne for at få særlige støttefunktioner i forbindelse med inklusionen er minimal. Det frygtelige er, at her og nu besparelserne er en meget kortsigtet løsning. På lang sigt bliver det erfaringsmæssigt væsentligt dyrere, når inklusionen i skolen ikke lykkes. Odense Lærerforening har i efteråret igangsat og planlagt mange aktiviteter for at forberede og inddrage de tillidsvalgte og lærerne forud for det kommende skoleår. Et skoleår, hvor en helt ny skolereform skal føres ud i livet, og hvor lærernes arbejdsvilkår skal reguleres af LOV 409, medmindre Odense Kommune ændrer kurs og ønsker at forhandle en lokalaftale. Lærerne ønsker i høj grad, at vi indgår en aftale, som sikrer et professionelt råderum og fleksibilitet, som kan danne grundlag for at levere kvalitet i undervisningen. Som tidligere omtalt besluttede byrådet den 26. juni, at de ikke ønskede at indgå en aftale. Vi har fået et nyt byråd og en ny rådmand på Børnog Ungeområdet, så der er basis for håb om en ændring. Odense Lærerforening har på møderne i efterårets løb lyttet til og samlet op på, hvad der er vigtigst for lærerne, hvis Odense Kommune fastholder, at LOV 409 skal regulere lærernes arbejde. Det vil Odense Lærerforening arbejde for. Men om Odense Kommune inviterer os til et samarbejde med reel mulighed for indflydelse, er endnu uvist. Statsministeren har i sin nytårstale fremhævet uddannelsesområdet, og at børnene er Danmarks fremtid. Hun har givet udtryk for, at hun ikke tror på nulvækst på det offentlige område. Odense Kommune har i flere år ikke alene haft nulvækst men reelt et underforbrug. Kommunerne må vel være forpligtet på at føre regeringens politik og lovgivningen ud i livet i Odense endda med et flertal ført an af en socialdemokratisk borgmester. Men bekymringerne for skolen i Odense er store. Vil Odense Kommune, hvis der ikke indgås en lokal aftale, rulle LOV 409 ud, så lærerne, når man nu har besluttet at normalisere os, ikke stilles ringere end de øvrige ansatte i Odense Kommune? Vil Odense Kommune arbejde for, at LOV 409 effektueres, så lærerne oplever de bedst mulige vilkår for at kunne undervise under loven? Vil man udvikle skolen med lærerne eller mod lærerne? Odense Lærerforening vil fortsat arbejde på at finde fælles løsninger for vores folkeskoler til glæde for elevernes udbytte af undervisningen og for lærernes arbejdsvilkår og engagement. Vi er klar til at samarbejde. Løn og arbejdstid Arbejdstid Det lykkedes som bekendt ikke at videreføre A08. Odense Kommune hyrede to konsulenter fra Kommunernes Landsforening til at føre forhandlingerne for sig. Byrådet havde igen besluttet en millionbesparelse på lærernes arbejdstidsaftale. 24 mio. kr. skulle spares ved, at lærerne skulle undervise mere - blot to år efter, at der var sparet 43 mio. kr. I forhandlingerne var Odense Lærerforening parat til at indgå en aftale om mere undervisning, mod at der skulle reduceres i mødeomfanget. Dette blev afvist. Vi endte derfor med at indgå en A05 aftale, som er gældende dette skoleår.

7 4 Med udsigten til, at LOV 409 skal regulere lærernes arbejdstid, har vi den fordel med A05, at den bygger på en afvejning mellem arbejdsopgaver og arbejdstid. Alle opgaver - ud over undervisningsopgaven - har været drøftet mellem leder og tillidsrepræsentant. I akkorder eller timerammer er de enkelte elementer i arbejdsopgaven skrevet ned, og parterne har forhandlet sig til et tidsomfang, der er enighed om, svarer til omfanget af opgaveløsningen. Resultaterne af denne proces er en stor fordel forud for LOV 409, hvor ledelsen skal gøre rede for sammenhængen mellem opgaver og ressourcer og har med LOV 409 ansvar for prioritering af arbejdsopgaverne. Også arbejdsmiljølovens balancemodel bliver nemmere at inddrage i prioriteringen af arbejdsopgaver, når både opgave og resurse har været nøje beskrevet. Akkorder, timerammer m.v. fra A05 bliver dermed et vigtigt baggrundsmateriale under LOV 409. Odense Lærerforening har i år prioriteret, at alle tillidsrepræsentanter har gennemgået plantjek. Dvs. hver enkelt skoles aftaler, aktivitetsplaner og mødeplaner er blevet gennemgået i samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Naturligvis for at få et overblik over indeværende år - men langt vigtigere for at kunne bruge den indsamlede viden fremadrettet. Odense Lærerforening har forsøgt - og vil fortsat forsøge - at få en aftale om lærernes arbejdstid. Desværre har der endnu ikke vist sig en åbning. Andre kommuner har lavet aftaler. Vi håber, at Odense Kommune også kan mobilisere styrke og vilje til at gå mod en fælles aftaleløsning. Løn Odense-tillægget er oprindeligt aftalt som en del af A08-arbejdstidsaftalen. Da den ikke blev videreført i dette skoleår, ophørte det hidtidige Odense-tillæg. Odense Lærerforening aftalte i den forbindelse med Odense Kommune en videreførsel af tillægget, idet tillægget dog ikke længere omfatter afregning for undervisningstimer ud over 750 årlige timer. Der er desuden forhandlet lønaftaler på en række skoler og enkelte andre arbejdspladser. Pædagogik og skolepolitik Med heldagsskolen og de nye arbejdsforhold for lærerne får vi en folkeskole, der i den grad præges af New Public Management-tankegangen, hvor økonomien går forud alt andet. Det er på ingen måde, set ud fra en lærerfaglig synsvinkel, et udgangspunkt, der sikrer kvaliteten af elevernes undervisning. KL har forsøgt med sproget at ændre virkeligheden - fra undervisning til læring - fra faglighed til pædagogik - fra personlig forberedelse til teamsamarbejde - fra professionelt råderum til tilstedeværelse. Med lovovergrebet gjorde regeringen KL s sprog til virkelighed. Det er til stor frustration for den enkelte lærer, da det går ud over lærernes mulighed for at levere den bedst tænkelige undervisning målrettet den enkelte elev. Det vil få store konsekvenser for elevernes udbytte af undervisningen. Læreren er den største enkeltstående faktor for elevernes udbytte af undervisningen. Skolereformen I december 2013 blev den nye folkeskolelov endelig vedtaget efter et langstrakt forløb. Odense Kommune har, trods stor viden om indholdet, i modsætning til mange andre kommuner været meget nølende med forberedelserne til den nye og anderledes skolegang for eleverne. Odense Kommune har gentagne gange rost sig selv for at have foregrebet skolereformen gennem den sammenhængende skoledag.

8 5 Odense Lærerforening har fremført: At skolereformens overskrift er et fagligt løft. Det fremgår ved, at såvel den fagopdelte undervisning som den nye understøttende undervisning direkte refererer til de fælles faglige mål for fagene. At Odensebegreber som fælles læringsmål, der er en blanding af Fælles mål og SFOlærerplaner, ikke er i overensstemmelse med den nye folkeskolelov. At de odenseanske aktivitetstimer ikke lever op til kravene til den understøttende undervisning i skolereformen, da den understøttende undervisning har et klart fagligt sigte. At forsøget på at udskille den almene dannelse fra arbejdet med fagenes indhold, som to adskilte ting stik i mod forskningen. Undervisningen i de enkelte fag og emner skal netop fremme elevernes alsidige og personlige udvikling. At vi glæder os over, at reformen er fremlagt som en investering i elevernes undervisning. Men også her udstiller Odense Kommune sig selv ved at skolereformen indføres med store besparelser. DSS Den sammenhængende skoledag Odense Kommune har i skoleåret indført DSS - Den sammenhængende skoledag. Den sammenhængende skoledag er et spareprojekt, hvor kommunen vælger at forlænge skoledagen uden at tilføre de nødvendige ressourcer. Man smører kort sagt leverpostejen tyndere ud på brødet. Intentionerne med DSS har fra politisk hold været at ændre strukturen i den odenseanske folkeskole således, at man på sigt kan nå sin ambition om, at flere unge skal have en ungdomsuddannelse. Det overordnede mål er vi, som forening, enige i, men vi har svært ved at se, hvordan målet kan nås, når det kædes sammen med store kommunale besparelser. Derfor har vi som forening gjort følgende: Skrevet forældrebreve under overskriften: "Undervisningen på dagsordenen, når strukturen ændres". Holdt møder med de politiske partier og drøftet alternative løsningsforslag. Forholdt os kritisk til aktivitetstimerne og påpeget, at de ikke har det samme formål og indhold som reformens understøttende undervisning. Skrevet til skolebestyrelserne. Stillet skarpt på problematikken i den kommunale valgkamp. Inklusion, herunder også DSA I januar 2013 udkom publikationen " Viden om inklusion". Heri beskrives grundlaget for en vellykke inklusion. Tydelige målsætninger, efteruddannelse af lærerne samt mulighed for at rådføre sig med specialuddannede ressourcepersoner udledes af rapporten som nødvendige, hvis inklusionen skal lykkes. I Odense Kommune tales der i overordnede termer som rammer og lokalt styrket samarbejde. Konsekvensen af den manglende konkretisering af strategien omkring inklusionen i Odense Kommune og den manglende økonomiske prioritering kan ende med at blive et skolepolitisk svigt, der kan få store menneskelige konsekvenser for de børn og forældre, som svigtes. Odense Lærerforening har bl.a. arbejdet med følgende:

9 6 Odense Kommunes udkast til Strategi for Inklusion i kommunen er blevet analyseret, og Odense Lærerforening vurderer, at der er tale om en generalisering af aldersgruppen 0-18 årige. Det er derfor ikke brugbart på skoleområdet. Brev til skolebestyrelserne, hvor vi bl.a. gjorde opmærksom på en fordobling af det hidtil bestemte inklusionstal. (se ref. fra B & U-mødet 21. maj, samt artikler fra FS 25. maj 2013). Udarbejdelse af spørgeskema og tidsplan for undersøgelse om inklusion på skolerne i Odense. Henvendelse til Skoleafdelingens pædagogiske chef om møde vedrørende status på Odense Kommunes arbejde med to-sprogs området. Fokus på området i forbindelse med frikommuneforsøget. Frikommuneforsøg Odense er en af de 9 frikommuner i perioden Undervisningsministeriet stiller i følge sig selv store krav til handleplaner og evalueringer i forbindelse med hvert enkelt forsøg samt et skærpet fokus på de elever, der er svagest stillede. Det er Odense Lærerforenings oplevelse, at der ikke følges op på dette, hverken på de enkelte skoler, fra Odense Kommunes eller regeringens side. Med folkeskolereformen er frikommuneforsøgene på skoleområdet nærmest overhalet indenom. Lærerrepræsentanterne i Skoleafdelingens fagudvalg sørger for løbende at sætte punktet på dagsordenen for at påvirke og følge op på forsøgene Odense Lærerforening har kontakt til de implicerede skoler Odense Lærerforening har arbejdet på at påvirke beslutningerne herunder lavet høringsvar til de to tværgående forsøg i indeværende år: - 9. klasse et afslutnings- og overgangsår - Friere rammer for en folkeskole med internationalt fokus: Undervisning på andre sprog end dansk. Fleksibel skolestart Folkeskoleloven tager udgangspunkt i den udelte skole, hvor klassen er den bærende enhed. Det er der forskningsmæssigt belæg for, og det styrker samtidig de fagligt svage elever. Fleksibel skolestart indebærer et opgør med klassen og dens forpligtende fællesskab og i den forbindelse bliver holddannelse med større hold endnu et sparehåndtag. Vi har løbende afholdt møder med de skoler, der deltager i fleksibel skolestart. Formålet med disse møder har været, at de enkelte skoler havde mulighed for at udveksle erfaringer. Endvidere har vi som forening haft mulighed for at følge op på, hvilke erfaringer, skolerne gør sig. Vi har nærlæst LG Insight s statusrapport vedr. fleksibel skolestart, som udkom februar Her var en af konklusionerne, at især de svage elever havde store vanskeligheder. De manglede struktur og faste lærere. Vi hæftede os også i rapporten ved den lave svarprocent.

10 7 Kvalitet i Skolen Odense Kommune fastholder systemet Kvalitet i Skolen (KIS) som deres balance mellem tilsyn og kvalitetsudvikling. Kvaliteten i undervisningen skal indfanges via KIS. Der er stor kvalitet i den undervisning, som eleverne modtager på Odenses skoler. Men Kvalitetsrapport 2013 virker mange steder som et skønmaleri med udvalgte indslag, der ikke er karakteristisk for folkeskolens situation i Odense. Dermed bliver KIS ikke et reelt redskab for handlinger, som yderligere kan styrke kvaliteten i undervisningen. Samtidig er det vores erfaring, at det mange steder kniber gevaldigt med sammenhængen og den nære dialog om undervisning mellem lærerteam og skoleledelse. Netop det punkt i KIS så vi i sin tid som det mest værdifulde. I forhold til KIS har Odense Lærerforening: Analyseret den procesplan, som KIS følger - lige fra de enkelte læreres arbejde med KIS til den rapport, der forelægges byrådet. Vurderet en sorteringsproces og i flere tilfælde en censurproces forud for byrådets rapport. Bemærket at kriterierne i sorteringsprocessen tyder på at være det, der er bedst præsentabelt eller det, der passer ind i en bestemt dagsorden. Vurderet at KIS, som det anvendes i praksis, er et meget svagt evalueringsredskab. Drøftet konklusionerne med flere politiske partier og Skoleafdelingen. Vi læser for livet: Læsning og skrivning på 4. klassetrin Centralt fra Danmarks Lærerforening blev der i foråret 2011 igangsat en kampagne Vi læser for livet med fokus på faglig læsning. Odense Lærerforening indgik et samarbejde med Skoleafdelingen om, at iværksætte et mindre treårigt projekt Læsning og skrivning på 4. klassetrin, hvor målrettede tolærerordninger skal løfte niveauet i læsning. Skolens læsevejleder og klassens faglærere skal samarbejde om at højne kvaliteten ved at have læsevejlederen med som en del af undervisningen. Når dette skoleår er omme, har 27 skoler ud af kommunens 33 almenskoler været med i projektet. Odense Lærerforening arbejder for at få de sidste skoler med. Odense Lærerforening har, udover løbende kontakt med læsekonsulent Hanne Hermansen, også deltaget i de årlige opstartsmøder i Skoleafdelingen. Ny Nordisk Skole Ny Nordisk Skole er startet af undervisningsministeren som et fælles projekt med blandt andet Danmarks Lærerforening. Målene bag Ny Nordisk Skole er et ønske om at løfte fagligheden ved at udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan at praksis og teori skal kobles bedre gennem virkelighedsnær undervisning at uddanne børn og unge til at være livsduelige individer med stærke faglige og sociale kompetencer at respekten for både fællesskabet og for den enkelte er rammen for et fagligt løft af alle

11 8 Da hele ideen bag Ny Nordisk Skole var, at udviklingen skulle komme nede fra, var den lokale opbakning et meget vigtigt kriterie. Kriteriet var, at der lokalt skulle være opbakning til mål, manifest og dogmer fra mindst 85 % af medarbejderne på Ny Nordisk Skole-institutionerne. Fra Odense deltager følgende fire skoler: Ejerslykkeskolen, Holluf Pile Skole, H.C. Andersen Skolen og Tingkærskolen. Skolerne i Odense er blevet udpeget, og tilbagemeldingen lyder, at lærerne, med en enkelt undtagelse ikke er blevet medinddraget i fornødent omfang. Som forening har vi derfor sat spørgsmålstegn ved, om det vigtige kriterie, der omhandlede lokal opbakning, var til stede. Reorganisering af Børn- og Ungeforvaltningen Timingen kunne dårligt være værre. Med udgangspunkt i Odense Kommunes overordnede mantra, "Ny virkelighed - Ny velfærd", besluttede Byrådet i begyndelsen af december en helt ny struktur i Børn- og Ungeforvaltningen. Fra 1. april 2014 ændres den nuværende opdeling af forvaltningen, så der i stedet oprettes tre regioner rundt om i byen: Nord, Syd og Vest. Nedbrydningen af de nuværende afdelinger i Børn - og Ungeforvaltningen vil betyde en faglig og kvalitetsmæssig svækkelse af forvaltningsindsatsen. Det betyder, at skolerne i Odense står uden en skoleafdeling og en skolechef samtidig med implementeringen af både en meget omfattende reform og med ny lov, der regulerer lærernes arbejdstid. Odense Lærerforening finder det dybt problematisk, at man reorganiserer forvaltningen, samtidig med at folkeskolen står over for de mest omfattende omvæltninger på skoleområdet. Ledere og medarbejdere kastes konstant ud i store forandringer, som ikke er til gavn for undervisningen. Strukturændringen skal levere 11,1 mio. kr. i besparelse, som skal findes på ledelse og administration, men vi er stærkt skeptiske i forhold til, om der kan opnås den ønskede nettobesparelse og om besparelsen blot lægges ud på skolerne. Odense Lærerforening har arbejdet for at påvirke beslutningen - herunder bl.a. udarbejdelse af høringssvar. Odense Lærerforening deltager i ansættelsesudvalget i forbindelse med ansættelse af Børne-Ungechef i region Nord. Arbejdsmiljø og skolepolitik Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) Med lovgivning om lærernes arbejdstid med tilstedeværelse, en folkeskolereform og et udhulet skolebudget er AMR s rolle er blevet markant tydligere. Odense Lærerforening har taget flere initiativer for at klæde AMR på og for at styrke samarbejdet med TR, bl.a.: Fælles kursus i Nyborg den september Kursus for alle TR og AMR om LOV 409 og folkeskolereformen i november Fælles gennemgang af LOV 409 for TR og AMR i mindre grupper. Fælles kursusdag for TR, AMR og TR/S den 21. januar 2014.

12 9 Danmarks Lærerforening tilbød i september 2013, sammen med de fynske kredse, en kursusdag for nyvalgte AMR. Odense Lærerforening sætter løbende fokus på arbejdsmiljørepræsentantens mange forskellige opgaver og tager løbende nye initiativer i den forbindelse: Odense Lærerforening har desuden lavet en opsamling fra TR og AMR s tilbagemeldinger fra seminaret den 29. maj 2013 og iværksat forskellige initiativer. Med lovændringen, der præciserer en sidestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø, præciseres også AMR s rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Lovgivningen er omtalt i LærerBLADET nr. 5, AMR s muligheder for at arbejde med risikostyring er blevet omtalt, og risikostyringsværktøjer er kort blevet præsenteret på temadagen for TR, AMR og TR/S den 22. januar 2013 og på kurset for TR og AMR den september Trivselsundersøgelsen Trivselsundersøgelsen 2013 var alarmerende rød. Odense Kommune forsøgte at bortforklare resultatet ved at lade direktøren sige, at det blot handlede om, at lærerne ikke var omstillingsparate- samme forklaring som han brugte i Odense Lærerforening vurderer dog, at resultatet for skolerne er så foruroligende, at det politiske niveau i højere grad må tage ansvaret på sig og handle i forhold til resultaterne. Odense Lærerforening har taget flere initiativer: Forud for trivselsundersøglesen er TR blevet orienteret om tidsplanen. Odense Lærerforening har analyseret trivselsundersøgelsens samlede resultat. De enkelte skolers resultater er blevet analyseret og sammenholdt med de senere års resultater. Odense Lærerforening har desuden undersøgt sammenhængen mellem de enkelte skolers vurdering af ledelse og social kapital og sammenhæng imellem social kapital og de enkelte skolers sygefravær. Resultaterne viser, at vurdering af ledelse og social kapital følger hinanden på alle skoler. Der er også en svag tendens til, at skoler med høj social kapital har et lavere sygefravær. Odense Lærerforening har set på, hvad trivselsundersøgelsen kan bruges til i samarbejde med en partner, der har analyseret arbejdet med trivselsundersøgelsen og trivselsrapporterne i Odense Kommune. Trivselsundersøgelsen blev omtalt bl.a. i LærerBLADET nr.2, Odense Lærerforening påvirker processerne i MED-trivselsundersøgelsen gennem skolernes TR og AMR og gennem Skoleafdelingens MED-udvalg og Hovedudvalget. Lærerarbejdspladser LOV 409 om lærernes arbejdstid stiller krav om tilstedeværelse på skolerne, og dermed stilles der en række nye krav til arbejdspladserne bl.a. krav om lærerarbejdspladser. Ifølge

13 10 arbejdsmiljøloven er det den enkelte leders ansvar, at de nødvendige lærerarbejdspladser er til rådighed på arbejdspladserne. Områder i arbejdsmiljøloven og i Arbejdstilsynets vejledninger er blevet præsenteret for TR og AMR. Desuden er krav og forventninger til lærerarbejdspladser blevet præsenteret på Faglig klub-møder i efteråret Odense Lærerforening har i december 2013 opfordret til, at planlægningsarbejdet med lærerarbejdspladser snarest påbegyndes i alle lokale MED. Der er uddelt en inspirationsguide til arbejdet med lærerarbejdspladser til alle AMR. Krav og forventninger til lærerarbejdspladser blev præsenteret i LærerBLADET nr. 6, Social kapital (tillid, samarbejde og retfærdighed) Arbejdet med social kapital på en arbejdsplads har afgørende betydning for personalets trivsel. En skole med høj social kapital har ofte også et lavt sygefravær. Odense Lærerforening arbejder hele tiden for, at værdierne i social kapital er en del af hele driften af et skolevæsen. Det gælder, når der med kommunen drøftes rammer for LOV 409, og i forbindelse med trivselsundersøgelsen, blot for at nævne to af de væsentligste områder. Trivselsundersøgelsen viser rødt på områder som indflydelse, motivation og engagement. Områder, som er af vital betydning for trivslen på skolen. Ledelse er ligeledes i rødt på langt de fleste af Odenses skoler. Ledelsen af skolerne og Odense Kommunes personalepolitik bliver en klart afgørende faktor for at forbedre den sociale kapital. Arbejdet med social kapital bliver endnu mere vigtig med gennemførelse af skolereformen og Lov 409. Odense Lærerforenings årlige TR- og AMR-kursus i Nyborg i september havde social kapital, som emne torsdag formiddag. I Skoleafdelingens fagudvalg arbejder OLF's repræsentanter for at sætte social kapital på dagsordenen. Certificering af skolerne Arbejdsmiljøcertificering er en løbende opfølgning af arbejdsmiljøet, hvor alle ansatte på skolen bidrager aktivt i en systematisering af arbejdsmiljøarbejdet. Særlige opmærksomhedsfelter må være det psykiske arbejdsmiljø (balancemodellen og social kapital), indeklimaet, lyd- og lysforhold i samtlige lokaler og lærerarbejdspladsernes indretning. Det virker, som om certificeringen er et isoleret vedhæng, der fungerer uden sammenhæng med virkeligheden på skolerne. Hvordan kan skoler blive arbejdsmiljøcertificeret med en næsten rød trivselsundersøgelse, voldsomme problemer med inklusion, og en økonomi, som slet ikke svarer til Odense Kommunes eget billede af ambitionsniveau på skoleområdet? Hvordan tager certificeringen højde for "balancemodellen"- balance mellem krav og resurser - og social kapital. Ambitionen er, at alle skoler skal certificeres i Tre skoler er frataget deres certificering af forskellige årsager og fem skoler har fået udsat deres certificering. Det er OLF's opfattelse, at certificeringen først og fremmest koncentrerer sig om oprydning og systematisering (mærker på kemikalier og skuffer) og i mindre grad arbejder med det psykiske arbejdsmiljø, eksempelvis en forbedring af trivselsundersøgelsen på skolerne efter tre års konstant tilbagegang på stort set alle områder.

14 11 Ytringsfriheden I Odense Kommunes nye medarbejdergrundlag står der blandt andet under pejlemærket Mod, at medarbejdere skal have mod til at sige fra, når de oplever noget, der ikke fungerer i hverdagen. Det hedder sig, at kritik er velkommen i Odense Kommune. Odense Lærerforening må konstatere, at vi har haft endnu et år, hvor retten og pligten til komme med konstruktiv kritik har meget trange kår for lærerne i kommunen. Der er ikke tale om en reel ytringsfrihed, når man ikke må tale om problemer, men skal tale om udfordringer og i øvrigt bliver mødt med et Hvad kan du selv gøre eller tænke anderledes?. Den kritik, der kunne og burde rettes udad, vendes i stedet til selvkritik. Rummet for kritik bliver heller ikke større af, at der på byrådsmødet den 26. juni 2014 er omdelt et notat, hvoraf det fremgår, at man i kommunen i fremtiden vil have fokus på de fremmeste lærere. Oplevelsen af, at ytringsfriheden presses, forstærkes af, at sparekniven samtidig svinges på skoleområdet. Odense Lærerforening har derfor også dette år arbejdet med retten til ytringsfriheden: Ved generalforsamlingen den 15. marts 2013 taler sociolog og lektor ved RUC Rasmus Willig om kritik og hvem der nyder godt af kritikkens stilhed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed er sendt ud til TR, og findes også på foreningens hjemmeside. Undersøgelse om ytringsfriheden - se Artikler i Fyens Stiftstidende Aktiviteter i forbindelse med lockout foråret 2013 Forud for lockouten Dato Aktivitet Arrangør 28. februar TR-møde. KL og moderniseringsstyrelsen varsler lockout OLF 5. marts Stormøde for alle TR i OCC DLF 20. marts Demonstration på Flakhaven, Odense og samtidig i København, DLF/OLF Århus og Aalborg Under lockouten Dato Aktivitet Arrangør 2. april Stormøde for alle lockoutede medlemmer i Dalumhallen OLF 2. april Uddeling af flyers med lektier rundt om i byen OLF 3. april Aktiviteter for børn ifølge med voksne rundt om i byen OLF 3. april Distriktsvise medlemsmøder OLF 4. april Stormøde for alle lockoutede medlemmer i Dalumhallen OLF 4. april Stomp for alle i Kongens Have OLF 5. april Suppe og fællessang på Flakhaven OLF 8. april Sebastian Dorset i Dalumhallen OLF 10. april Flashmob på Flakhaven, balloner med bekymringsbreve OLF 10. april Lockoutede fra SOSU-skolen til demonstration i København DLF m. fl. 10. april Landsdækkende løbestafet forbi Odense Div. Kredse 11. april Stordemonstration i København DLF 15. april Fakkeloptog fra Munke Mose til Kongens Have Skoleaktivitet

15 april Stormøde for alle lockoutede medlemmer i Dalumhallen OLF Med Anders Bondo 17. april Ring omkring rådhuset i forbindelse med byrådsmøde OLF 19. april Tavlehappening, Lock os ind OLF 22. april 1200 lockoutede lærere langs Ring 2 Skoleaktivitet 24. april Hal lockout fest, Dalumhallen OLF 25. april Demonstration på Flakhaven, Odense (og i København, Århus og Aalborg) på grund af lovindgrebet OLF/DLF Under lockouten mødtes lockoutede medlemmer hver dag udenfor egen skole før skolestart. Interesserede medlemmer løb halvmaraton fra Skt. Klemens Skolen til Flakhaven og retur hver dag under lockouten. Fra 5. april foregik diverse aktiviteter skolevis. Kreativiteten var imponerende og fremstod tydeligt i bybilledet. Engagementet og sammenholdet viste sig i et væld af ideer og aktiviteter- se mere på Udvikling af det fagpolitiske arbejde Distriktsmøder Som opfølgning på generalforsamlings beslutning, har Odense Lærerforening indført et nyt tiltag - distriktsmøder. I Arbejdsprogrammet står følgende: Foreningen vil desuden styrke det faglige klubarbejde ved at indføre distriktsmøder. På disse distriktsmøder vil medlemmerne få mulighed for at mødes på tværs af de enkelte skoler og diskutere relevante skolepolitiske emner. Et medlem fra styrelsen deltager i møderne, hvorved samarbejdet mellem styrelsen og de enkelte medlemmer styrkes. Vi har afholdt distriktsmøder i forbindelse med: Lærerforeningens alternative forslag til aktivitetstimerne. Budgettet, hvor budgetkagen blev skåret. Som opfølgning på LOV 409. Faglig klub-møder Odense Lærerforening har opfordret til, at Faglig klub på hver skole danner en bestyrelse for at støtte op om de tillidsvalgt, og for at styrke det faglige arbejde på skolerne. Styrelsesmedlemmer i Odense Lærerforening står til rådighed for alle Faglig klub-møder og opfordrer til, at der gøres brug af det for at styrke dialogen imellem medlemmer og kredsen. Styrelsesmedlemmer har i november og december 2013 afholdt Faglig Klub-møder på alle skoler vedrørende Lov 409, der regulerer lærernes arbejdstid med henblik på at præsentere lovteksten samt for at igangsætte en omstillingsproces. Indsats for ledige medlemmer Odense Lærerforening indbød de ledige medlemmer til det årlige informationsmøde i september. Medlemmerne indkaldes via en personlig invitation. Invitationen sendes med posten, for at sikre, at den når ud til alle. På mødet deltager en konsulent fra a-kassen.

16 13 Konsulenten orienterer om rettigheder og muligheder. Odense Lærerforening orienterer om relevante forhold, og der vælges to kontaktpersoner. Valget svarer til det valg, som medlemmer med et fast tjenestested foretager, når de vælger tillidsrepræsentant. Kontaktpersonerne har hermed status som TR og deltager i foreningens TR-møder i det omfang, de har mulighed for. Odense Lærerforening har i samarbejde med de ledige arbejdet med følgende: Møder med kontaktpersoner og en repræsentant fra Odense Lærerforening om aktiviteter for ledige medlemmer. Foredrag med Helle Alsted, cand. pæd. i pædagogisk psykologi, folkeskolelærer, som har specialiseret sig i stresshåndtering. Foredraget blev holdt den 23. oktober Samarbejdsfora mellem Odense Lærerforening og Odense Kommune Samrådsmøder med Skoleafdelingen. Skolechefen deltager. Kontaktudvalgsmøder politikere, skoleledere, skolebestyrelsesformænd, elevrepræsentanter og øvrige organisationsrepræsentanter. Afholdes distriktsvis. Uformelle møder med politikere og embedsmænd eksempelvis med rådmanden for Børn- og Ungeområdet. MED-systemet Hovedudvalgsmøder. Odense Lærerforenings næstformand er medlem af HU. Møder i Skoleafdelingens Fagudvalg, hvor Odense Lærerforening har tre repræsentanter, herunder næstformandsposten. Møder i Børn- og Familieafdelingens MED-udvalg, hvor Odense Lærerforening har 1 repræsentant. Kontaktflademøder Direktøren for Børn- og Ungeudvalget leder møderne. Herudover deltager chefer, næstformænd i afdelingsudvalg og fællestillidsrepræsentanter på Børn- og Ungeområdet. I forbindelse med reorganiseringen af Børn- og Ungeforvaltningen, er der nedsat et midlertidigt ad-hoc forvaltningsudvalg. Odense Lærerforenings næstformand er repræsentant. KOS (Kommunale Organisationers Sammenslutning i Odense) skal i denne forbindelse i gang med at genforhandle den lokale MED-aftale i Odense. Samarbejdsfora og øvrige kontakter Pressen KOS Kommunale Organisationers Samarbejde i Odense. De fynske kredse,

17 14 6-by samarbejdet Børnehaveklasselederne Skolelederforeningen, Odense Afdeling LL, Fyn Oversigt over udvalgsarbejde i Pædagogisk og Skolepolitisk Udvalg Folkeskolereformen, herunder distriktsmøde Partsudvalg vedr. kompetenceløft Ny Nordisk Skole - opfølgningsmøde med 3 skoler DSS - Den sammenhængende Skole - høringssvar Fleksibel skolestart - netværksmøder med 4 implicerede skoler Statusrapport vedr. fleksibel skolestart - Odense Kommune Opfølgning af frikommuneforsøg, især med fokus på skolernes forpligtigelse til løbende at evaluere forsøgene samt fokus på de svagest stillede elever Specialundervisning og inklusion, herunder forberedelse af Survey Exact undersøgelse 2014 Strategi for inklusion 0-18 årige - Oplæg Odense Kommune Dansk som andetsprog - henvendelse til Skoleafdelingen "Læsning og skrivning på 4. klassetrin" - faglig læsning Indsats/tiltag for ledige medlemmer KIS - Kvalitet i Skolen Oversigt over udvalgsarbejde i Arbejdsmiljø og Skolepolitisk Udvalg Trivselsundersøgelsen Kursusdag for TR, AMR og TR/S den 21. januar 2014 TR-AMR kursus på Hotel Storebælt den september 2013 Certificering af skolerne i Odense Sommer- og julefrokost for TR, AMR og TR/S

18 15 Lærerarbejdspladser Oplæg til skolebestyrelserne Generalforsamling Valgdebat, kommunevalget Medlemsbreve 1. maj De årlige pligtige drøftelser i AMO LærerBLADET, Fokus på arbejdsmiljø Ændring af loven om sidestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø Opfølgning på TR-AMR-seminar den 29. maj 2013 Risikostyringsværktøjer Årsberetning fra fraktion 4 - Pensionistudvalget Fraktion 4, pensionisterne i Odense Lærerforening, har i 2013 været samlet til månedsmøder, været på endagsture og rejst sammen. Månedsmøderne foregår den sidste tirsdag i måneden på Skt. Klemensskolen fra kl med meddelelser, foredrag/ underholdning, kaffe, sang og hyggeligt samvær. Møderne i Faglig Gruppe i månederne maj og november holdes i Lærernes Hus i Klaregade fra kl Her drøftes pensionistpolitik, og møderne er åbne for alle medlemmer af kreds 82 s pensionister. Alle arrangementer bekendtgøres i LærerBLADET og på foreningens hjemmeside. Pensionistudvalget har i 2013 haft følgende aktiviteter: Januar: Februar: Marts: April: Planlægningsmøde med musikalsk underholdning v. Adlon kvartetten. Månedsmøde. Lars Thorkild Bjørn fortalte om Grundtvig. Månedsmøde. Palle E. Petersen, Nordfyns Museum, fortalte om Skovbylejren. Månedsmøde. Underholdning v. Carl Erik Lundgaard.

19 16 Maj: Juni: August: Sept. Oktober: November: December: Sommerudflugt til Vestjylland, Hvide Sande, Vedersø og Nørre Vosborg. Møde i Faglig Gruppe. Rejse til Gotland med gotlandseksperten Georg Bendix. Koloniophold på Fanø. Månedsmøde. Christiane Hach fortalte om Tysk Odyssé og dänische Heimat. Månedsmøde. Underholdning og fortælling v. gadepræst Peter Thyssen og Baggårdsmusikanterne. Månedsmøde. Lis Fortuna fortalte om Carl Nielsen. Juletur til Bogense og Harridslevgaard. Møde i Faglig Gruppe. Månedsmøde. Julearrangement med frokost, underholdning og god julestemning. Pensionistforum Fyn Pensionistforum Fyn er en del af det forpligtigende kredssamarbejde, jf. DLFs vedtægter. Kredsen er repræsenteret her af to medlemmer fra Pensionistudvalget. Pensionistforum beskæftiger sig med at koordinere pensionistarbejdet i de fynske kredse og give pensionistudvalgene inspiration til det lokale pensionistarbejde. Pt. overvejer vi muligheden for at give medlemmerne i de enkelte kredse bedre mulighed for at deltage i andre kredses aktiviteter. Da kredsenes tidsterminer er ret forskellige, giver det visse praktiske problemer. Pensionistforum Fyn har pt. 4 medlemmer i pensionisternes årsmøde, hvor fagpolitiske spørgsmål for pensionisterne drøftes sammen med repræsentanter fra det øvrige land. Vi fik på sidste årsmøde valgt Lis Grüner Hansen fra Odense ind i DLFs kongres. En del medlemmer fra Pensionistudvalg og årsmødet bakkede de aktive medlemmer op i forbindelse med KL's lockout ved bl.a. at deltage i den store demonstration i København. Årsmødet er bagland for de 10 kongresdelegerede og det ene hovedstyrelsesmedlem, pensionisterne har i Danmarks Lærerforenings styrende organer.

På grund af sygdom udkommer LærerBLADET nr. 1, 2014, elektronisk til skolerne og som en nødudgave

På grund af sygdom udkommer LærerBLADET nr. 1, 2014, elektronisk til skolerne og som en nødudgave LærerBLADET Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Januar 2014 På grund af sygdom udkommer LærerBLADET nr. 1, 2014, elektronisk til skolerne og som en nødudgave Odense Lærerforening Klaregade 19, 2.

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Odense Lærerforening

Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2015 Odense Lærerforening Side Indledning... 1-2 Løn og arbejdstid... 2-4 Løn... 2-3 Løntjek... 3 Arbejdstid... 3-4 Pædagogik og skolepolitik... 4-7 Folkeskolereformen... 4-5 Inklusion

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt NOT AT 21. november 2014 Oplæg til Danmarks Lærerforenings foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget 25. november 2014 Danmarks

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE I efteråret 2013 blussede debatten om ytringsfrihed op i Odense kommune efter, BUPL Fyn succesrigt satte fokus på den udbredte tavshedskultur

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev November 2013 Giv folkeskolen din stemme Tirsdag d. 19. november skal vi igen til stemmeurnerne. Denne gang er det valg til landets kommunalbestyrelser og regionsråd,

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen

Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen NOTAT 31. marts 2014 Resume af hovedresultater fra Evaluering af Fokus på folkeskolen - med analyser og vurderinger udarbejdet af Vordingborg Kommune, og samlet notat udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014.

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. 25. februar 2014 Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. Med en folkeskolereform og ændrede arbejdstidsregler på skoleområdet er det vigtigt

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Mundtlig beretning 2015

Mundtlig beretning 2015 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til 2018. Vi har haft en imponerende

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på

At forandring fryder er ikke altid til at få øje på At forandring fryder er ikke altid til at få øje på Både små og store køkkener oplever i disse år forandringer, der påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne på godt og ondt. Her får du hjælp til at

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

TR nyt. Nyt i TRnyt. Fremtiden starter i skolen 2. runde

TR nyt. Nyt i TRnyt. Fremtiden starter i skolen 2. runde Nr. 6 AUGUST 2014 TR nyt Nyt i TRnyt Det er nu anden gang, at TRnyt udsendes i det nye udsendelsessystem. Sidst i nyhedsbrevet finder du afsnittet Idéer til kollegerne. Det er en nyskabelse, der vil være

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

FKF-NYT. Medlemskursus- og fest fredag d. 23. november - du kan na det endnu! Frederiksberg Kommunelærerforening

FKF-NYT. Medlemskursus- og fest fredag d. 23. november - du kan na det endnu! Frederiksberg Kommunelærerforening November 2012 Frederiksberg Kommunelærerforening Frydendalsvej 24 1809 Frederiksberg C Telefon: 3329 7811 012@dlf.org Telefontid Mandag - torsdag: 10:00-15:00 Fredag: 10:00-13:00 www.fkf.dk Ane Søegaard:

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ...

BERETNING. 1 Næstved Lærerkreds INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... INDLEDNING... 2 LØN... 2 ARBEJDSTID LOKALAFTALEN 2008-09... 2 PÆDAGOGISK UDVALG... 3 ARBEJDSMILJØ... 4 NÆSTVED KOMMUNE... 5 BUDGET... 5 SKOLESTRUKTUR... 5 SAGSBEHANDLINGEN PÅ KREDSKONTORET... 6 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Odense Lærerforening

Odense Lærerforening 1 Mundtlig beretning 2015 Odense Lærerforening 2 Fremtiden starter i folkeskolen. Et citat, der med få ord siger, hvilket enormt ambitionsniveau, der hviler over vores skoler. Her starter fremtiden såvel

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere