Undersøgelse af behov for Iværksætterhus Rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af behov for Iværksætterhus Rapport"

Transkript

1 Kaj Nielsen Konsulent M.IDA Mosevangen 54 DK 4400 Kalundborg Telefon Fax Precon Management ApS ApS nr CVR nr Undersøgelse af behov for Iværksætterhus Rapport

2 Indholdsfortegnelse Side 3. Side 4. Side Side 10. Bilag 1. Bilag 2. Indledning Konklusioner Spørgsmål til deltagerne, svar og kommentarer hertil Deltagernes egne kommentarer Opsamling af svar fra de indledende samtaler CV for Kaj Nielsen 2

3 Indledning Formålet med undersøgelsen er dels at afdække behovet for et Iværksætterhus i Ny Kalundborg Kommune og dels at undersøge hvilken form det i givet fald skal have. Om det i sin enkleste form skal være en bygning, hvor iværksættere har mulighed for at leje lokaler i en startfase, eller om det også skal have andre funktioner. Ligeledes hvor det efter iværksætternes mening i givet fald bør placeres Behovsundersøgelsen er gennemført som en spørgerunde, hvor deltagere i det netop afviklede direktørkursus, aftenkursus for iværksættere, iværksættere under etablering, nystartede virksomheder og nyere virksomheder, der er nogle få år gamle, er blevet bedt om at udfylde et spørgeskema. Såvel medlemmer som ikke medlemmer af erhvervsrådet. Forud for spørgerunden har der været afklarende samtaler med 6 meget forskellige iværksættere. En opsamling af svarene er indsat som bilag 1. til rapporten. Som det fremgår matcher svarene udsagnene fra spørgerunden ganske godt. De pågældende iværksættere har ikke deltaget i den senere spørgerunde. Erhvervsrådet har efterfølgende udsendt eller udleveret i alt 124 spørgeskemaer. Heraf er 40 besvaret og returneret inden svarfristens udløb. Rapporten er opbygget over spørgeskemaets spørgsmål suppleret med deltagernes kommentarer og opsamlingen fra de afklarende samtaler. Spørgsmålene er valgt og udformet i samarbejde med erhvervsrådet, og vi prøver med udformningen at komme om bag et eventuelt behov og fokusere på nogle mere konkrete årsager hertil. Enkelte deltagere har kun udfyldt få eller en del af rubrikkerne. Svarene er alligevel taget med, og det er derfor ikke muligt at sammenholde antallet af returnerede skemaer med antallet af svar på spørgsmålene. Kalundborg den 4. juni 2007 Kaj Nielsen 3

4 Konklusioner Tager vi alle svarene med fra såvel de indledende samtaler som fra spørgerunden, bliver svarprocenten godt 35. Det havde selvfølgelig været ønskeligt med en højere svarprocent for at få et endnu sikrere grundlag for konklusionerne, men selvom svarprocenten måske ikke er særligt høj, peger svarene alligevel klart på nogle forhold og områder, hvor der kan sættes ind for at skabe et endnu bedre iværksættermiljø med bedre udviklingsmuligheder for iværksættere. Konkret peger svar og kommentarer fra iværksætterne på nogle ønsker og behov, som her er opstillet i den rækkefølge, de er prioriteret: o o o o o Et forum hvor iværksættere kan møde andre iværksættere og udveksle erfaringer og sparre med hinanden. Netværk kan være glimrende, men her ønsker iværksætterne at udveksle erfaringer med andre, som de selv vælger, og hvor kemien stemmer, som der blev givet udtryk for i den indledende samtaler. Et forum hvor der er lejlighed til at møde erfarne ledere eller erfarne iværksættere for at høste af deres erfaringer. I startforløbet møder en iværksætter oftest konsulenter, revisorer, advokater og rådgivere med baggrund i reklame og markedsføring, men sjældent erfarne folk fra den verden, som de nu skal virke i. En mulighed for at benytte rådgivere til en rimelig betaling. Problemet for mange iværksættere er, at de i en startfase har et større behov for bistand fra især revisorer og advokater end det, som de får under gratisrådgivning. Årsagerne hertil er især, at områderne er nye og ofte omfattende, og forudsætninger for at forstå stoffet rigtigt første gang på et iværksætterkursus, hvor mange andre emner også behandles, er små. Svarene i spørgsmål 10 underbygger dette. Hvad et rimeligt honorar så er, har vi ikke spurgt om, men mellem en tredjedel og halvdelen af den normale takst vil sikkert anses for acceptabelt og overkommeligt af de fleste. Mulighed for at leje lokaler i en startperiode på markedsvilkår, hvor der også er mulighed for at benytte kontormaskiner og få passet telefon på rimelige vilkår. De to spørgsmål vægtes nogenlunde lige højt og er slået sammen som en fjerde prioritet. Adgang til værktøjer, kalkulationsmodeller, virksomhedsbeskrivelser og internetbaserede udviklingsmodeller prioriteres lavest. Næppe fordi de ikke er nødvendige det viser erfaringen, at de er men fordi pointene, som det fremgår, især er givet til de to højest prioriterede områder. Behov for et udviklingsorienteret iværksættermiljø Ud fra prioritering og pointtildeling må man konkludere, at der er et markant større behov for at skabe et egentligt udviklingsorienteret iværksættermiljø end at tilvejebringe nogle fysiske rammer. Et miljø hvor iværksættere ved hjælp af hinanden og andre henter viden og inspiration. Behov for en bredere og mere individuel iværksætterrådgivning med systematisk opfølgning Den traditionelle iværksætterrådgivning lægger meget vægt på regnskab, administration og reklame og markedsføring. Men man kan også konkludere udfra svar og kommentarer fra såvel de indledende samtaler som fra selve spørgerunden, at der er behov for en bredere og mere individuelt præget rådgivning. Bredere i den forstand, at flere områder og kompetente rådgivere inddrages og mere individuel i den forstand, at man afdækker iværksætterens individuelle behov og stærke og svage sider omhyggeligt. Herud fra kan man så sammensætte egentlige rådgiverpakker, der er tilpasset den enkelte. Personlig udvikling vægtes højt i spørgsmål 10, og personlig coaching kunne derfor udgøre en del af såvel den indledende afdækning af iværksætterens individuelle behov som den systematiske opfølgning, der også peges på nødvendigheden af, når vi ser på spørgsmål 8 og 9. 4

5 Spørgsmål, svar og kommentarer Spørgsmål 1. Har du benyttet dig af erhvervsrådets vejledning inden start af virksomheden (sæt x) Ja 34 Nej 6 Svarer du nej, må du meget gerne fortsætte med at udfylde skemaet fra rubrik 4. Har du overhovedet ingen vejledning fået hverken før eller efter start, kan du fortsætte med at udfylde skemaet fra rubrik 8. Kommentarer til spørgsmål 1: Som det fremgår af besvarelserne benytter langt de fleste benyttet sig af erhvervsrådets vejledning. Årsagerne til at man ikke benytter sig af vejledningen kan være flere: - iværksætteren kommer hovedkulds i gang ved at overtage en bestående forretning, - en brancheforening rådgiver (almindeligt i detailhandel), - man er ikke opmærksom på muligheden, eller - enkelte ønsker af forskellige årsager ikke at benytte erhvervsrådet. Spørgsmål 2. Hvis ja Deltaget i direktørkursus /aftenkursus 2006 eller 2007 (sæt x) 26 Fået personlig vejledning (sæt x) 22 Kommentarer til spørgsmål 2: Af de seneste års iværksættere har kun enkelte ikke deltaget i direktørkurset eller aftenkursus for iværksættere, og adskillige af deltagerne i kurset får også personlig vejledning. Spørgsmål 3. Har du modtaget vejledning inden start af virksomheden fra andre rådgivere (sæt x) Ja 16 Nej 22 Kommentarer til spørgsmål 3: Enkelte har ikke besvaret spørgsmålet. Den typiske andre rådgivere før start er en revisor, en advokat, Skat eller en anden selvstændig i iværksætterens netværk. Spørgsmål 4. Har du modtaget rådgivning/vejledning efter virksomhedens start (sæt x) Ja 24 Nej 9 Kommentarer til Spørgsmål 4: Iværksættere der er under etablering eller helt nystartede virksomheder har ikke besvaret spørgsmålene. 5

6 Spørgsmål 5. Hvis ja hvem har du modtaget rådgivning eller vejledning fra (sæt x) Kommentarer til spørgsmål 5: Erhvervsråd 24 Revisor 14 Reklamebureau/markedsføringskonsulent 9 Advokat 9 Pengeinstitut 9 Andre (bl.a. Skat) 8 De enkelte rådgivere eller vejledere er sat ind i prioriteret rækkefølge. Erhvervskontoret er meget brugt, men det er karakteristisk for de andre rådgivere bortset fra Skat, at på dette tidspunkt er omkostningerne ved at bruge dem så store, at det normalt kun gøres i strengt nødvendigt omfang. Spørgsmål 6. Hvilke områder drejede rådgivningen sig om Kommentarer til spørgsmål 6: Regnskab 15 Salg og markedsføring 14 Juridiske spørgsmål 14 Financiering 11 Andre emner 10 Salgspris- eller omkostningskalkulation 7 Personaleledelse 1 Det er helt almindeligt, at iværksættere sætter regnskab og salg og markedsføring højt på listen i denne sammenhæng. For det er et par tunge områder for en nystartet virksomhed. Ofte vil man endda møde udsagn som jeg havde underskud på grund af for lidt orden i regnskaberne. Den reelle årsag kan egentlig lige så godt være dårligt salg og markedsføring på grund af forkerte metoder eller manglende forudsætninger, men tingene blandes sammen. At juridiske spørgsmål kommer så højt op på listen kan måske overraske, men det drejer sig meget ofte om udformning af aftaler omkring lejemål eller overtagelse af virksomhed eller forretning. Spørgsmål 7. Hvordan vil du på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst og 1 er dårligst, bedømme den rådgivning, du har modtaget efter start af din virksomhed Sum Erhvervsråd Revisor Reklamebureau Advokat Pengeinstitut Andre

7 Kommentarer til spørgsmål 7: Erhvervsrådet scorer pænt, og det ene ettal skyldes formentlig en misforståelse omkring bedst/dårligst. Værdien af rådgivningen omkring reklame/markedsføring vurderes meget forskelligt. Årsagen ligger formentlig i, at rådgivningen er meget standardiseret og kun sjældent individuel. Der bliver f.eks. lavet forretningspapirer og en hjemmeside, mens iværksætterens reelle styrker som sælger kræver helt andre metoder. Med hensyn til vurderingen af pengeinstitutter må man ikke se bort fra, at en eventuel manglende lyst til at gå ind i et engagement af iværksætteren kan blive opfattet som dårlig rådgivning. Spørgsmål 8. Hvilke problemer har du haft efter starten af egen virksomhed Kommentarer til spørgsmål 8: Markedsføring 17 Manglende tid til vigtige opgaver 10 Kalkulation af den rigtige timepris eller salgspris 9 Bogføring og regnskab 9 Andre problemer 9 Opstilling og opfølgning af budgetter 4 Det overrasker de fleste iværksættere, at det er så svært at sælge varen, eller at det går så langsomt. Måske fordi de af vejledere- og rådgivere er blevet bekræftet i, at deres ide er rigtig god. En anden årsag ligger også i, at hverken forretningspapirer eller hjemmesider i sig selv sælger noget som helst af sig selv. Men troen på det er stor. Også fra reklamebureauernes side. Det overrasker normalt også, at man er så bundet til de opgaver, der skal udføres, at der er for lidt tid til andet. Selv om problemet normalt behandles i et vejledningsforløb. Selv relativt enkle omkostningskalkulationer eller kalkulation af time- og salgspriser er et problem for de fleste igangsættere og nye virksomheder. Ikke fordi det er svært, men fordi man ingen erfaring har på området, og fordi det også overrasker, at varen eller ydelsen skal koste så meget, for at man får dækket omkostningerne og tjener tilstrækkeligt. Spørgsmål 9. Ville du have brugt gratis vejledning efter start af virksomheden fra andre end erhvervsrådet, hvis der havde været mulighed for det (sæt kryds) Ja 32 Nej 5 Kommentarer til spørgsmål 9: De, der svarer nej til spørgsmålet, er typisk allerede veletablerede, højtuddannede eller arbejder indenfor nogle meget specielle områder. 7

8 Spørgsmål 10. Hvis ja i rubrik 10, da indenfor hvilke områder (sæt x) Kommentarer til spørgsmål 10: Juridiske spørgsmål 19 Skattespørgsmål 15 Personlig udvikling 14 Omkostnings- og salgspriskalkulation 13 Regnskab og regnskabssystemer 13 Momsspørgsmål 11 Financiering 10 Reklame og markedsføring 9 Personaleledelse 7 Andre områder 3 Det er måske ikke så overraskende, at juridiske spørgsmål kommer højt på listen, men at skattespørgsmål og spørgsmål vedrørende moms også gør det, er måske lidt mere overraskende. Men områderne kan være svære at forstå, rådgivningen er oftest kostbar, og rådgiverne angives også at være svære at forstå. Når personlig udvikling også er højt på listen, kan årsagen være, at temaet behandles allerede i vejledningsforløbet, således at iværksætterne forstår vigtigheden heraf. Spørgsmål 11. Ville du som iværksætter overveje at benytte dig af muligheden, hvis der til erhvervsrådet var knyttet et iværksætterhus, hvor du havde muligheder for (højst 4 svar med 1, 2, 3 og 4 for første, andet, tredje og fjerde valg) 1. leje af lokaler i en startperiode (til markedshusleje ) 2. have adgang til faciliteter som kopimaskine, printer, internet, mødelokale, telefonpasning 3. fri adgang til at bruge kalkulationsmodeller for din branche *) 4. møde andre iværksættere og udveksle erfaringer eller sparre med dem 5. mulighed for at møde mennesker med erfaring fra erhvervslivet som sparringspartnere 6. fri adgang til værktøjer om f.eks. ledelse, kalkulation, markedsføring og opgaveplanlægning *) 7. fri adgang til virksomhedsmodeller der ligner din egen virksomhed eller branche **) 8. adgang til at hente/lære metoder til udvikling af din virksomhed over internettet (e-learning) 9. adgang til at konsultere rådgivere mod rimelig betaling *) Værktøjer, kalkulationsmodeller og virksomhedsmodeller er tænkt både i papirform og som modeller på CD er, hvor man kan indsætte egne handlinger og tal og se konsekvenserne heraf. **) Virksomhedsmodellerne er tænkt som historier om andre iværksættere, hvordan de startede deres virksomheder, eksempler på de problemer, som de har haft, og hvilke værktøjer de har brugt i udviklingen. 8

9 Deltagernes svar Prioriterede svar Svarmulighed Leje af lokaler i en startperiode (til markedshusleje ) have adgang til faciliteter fri adgang til at bruge kalkulationsmodeller for din branche *) møde andre iværksættere og udveksle erfaringer mulighed for at møde mennesker med erfaring fri adgang til værktøjer fri adgang til virksomhedsmodeller adgang til at hente/lære metoder over internettet adgang til at konsultere rådgivere mod rimelig betaling Kommentarer til spørgsmål 11: Som det fremgår, ligger førstevalgene i sær på møde andre iværksættere, møde mennesker med erfaring, leje af lokaler og adgang til at konsultere rådgivere. Når iværksætterne prioriterer mødes med andre iværksættere og sparre med dem, er det ikke de traditionelle netværk, der tænkes på, men derimod mere et forum, hvor man kan mødes eller kan kontakte hinanden i en uformel erfaringsudveksling. Iværksætterne er ikke blevet bedt om at præcisere, hvilke rådgivere til rimelig betaling, der især tænkes på, men advokater og revisorer er helt sikkert to af grupperne, man har i tankerne. De dækker tilsammen et stort fagområde, hvor iværksættere har problemer. I samtaler med iværksættere kommer det også frem, at selv simple råd fra en advokat eller revisor er en økonomisk belastning for en nystartet. Men placeringen af personlig udvikling i spørgsmål 10, kunne også pege på andre rådgiverkategorier. Svarene er efterfølgende vægtet omvendt, således at førstevalg får 4 points, andet 3, tredje 2 og fjerde valg 1 point. I første kolonne er den beregnede pointsum for hver valgmulighed angivet og i anden prioriteringen. Sum Nr. møde andre iværksættere og udveksle erfaringer eller sparre med dem 53 1 mulighed for at møde mennesker med erfaring fra erhvervslivet som sparringspartnere 49 2 adgang til at konsultere rådgivere mod rimelig betaling 39 3 have adgang til faciliteter som kopimaskine, printer, internet, mødelokale, telefonpasning 37 4 leje af lokaler i en startperiode (til markedshusleje ) 35 5 adgang til at hente/lære metoder til udvikling af din virksomhed over internettet (e-learning) 26 6 fri adgang til værktøjer om f.eks. ledelse, kalkulation, markedsføring og opgaveplanlægning *) 21 7 fri adgang til virksomhedsmodeller der ligner din egen virksomhed eller branche **) 21 7 fri adgang til at bruge kalkulationsmodeller for din branche *)

10 Spørgsmål 12. Andre ønsker til et iværksætterhus Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Gode kollektive trafikforbindelser Parkeringsmuligheder Gode muligheder for tilkørsel med personbiler Gode muligheder for tilkørsel med lastbiler Gode færgeforbindelser Kommentarer til spørgsmål 12: Også virksomheder, der ikke burde have et stort behov for parkering, lægger vægt på parkeringsmuligheder, men her tænkes nok lige så meget på muligheden for at parkere sin egen bil tæt på virksomheden uden tidsbegrænsning. Spørgsmål 13. Hvor kunne et iværksætterhus efter din mening være bedst placeret rent geografisk. Bemærkninger fra deltagerne Centralt i Kalundborg 23 I tilknytning til produktionsskolen i Svebølle 3 Den geografiske placering er ligegyldig 7 Anden placering (beskriv) 2 Deltagernes egne bemærkninger i skemaerne er taget med i rapporten, fordi de er med til at belyse iværksætternes situation og holdninger samt et eventuelt behov for en anden type vejledning end de har modtaget hidtil. Iværksætter 1. startet medio 2005 Jeg ville have lyst til at kunne leje mig ind i forskellige perioder. Kunne også bruge et salgslokale sammen med andre, hvor vi kunne hjælpe hinanden og sælge hinandens varer. Iværksætter 2. startet ultimo 2006 Man kender jo ikke rigtigt spørgsmålene, før de er aktuelle for én. Så i starten ved man ikke helt, hvad man skal vide. Min bankmand bad om budget, han burde måske have vidst, hvad det kostede, og jeg skulle selvfølgelig have spurgt revisoren om det samme. I det tilfælde skulle jeg have rådført mig med erhvervsrådet. Der er dyre lærepenge at betale hele tiden. Nogle kan man måske undgå. Iværksætter 3. forventet start medio 2007 Med hensyn til spørgsmål 11 er alle punkterne relevante. Det vigtigste er at skabe et dynamisk netværksted, hvor man som selvstændig ved, at man kan henvende sig og blive sendt videre til den rette ekspertise. Et sted hvor man kan netværke med andre, både i starten og løbende ved kurser, foredrag og workshops. 10

11 Og sidst som kuvøse/opstartsted så man kan prøve vingerne med rimelige faste udgifter, telefonpasning og fast firmaadresse. Man tager på arbejde og sidder ikke hjemme og går i stå. Som fremtidsscenarie kunne jeg også sagtens forestille mig et trin 1, 2 og 3: 1. direktørkursus, start, afklaring, rådgivning, vil jeg være selvstændig, holder min idé? 2. tidsbegrænset periode, f.eks. 1 år med mulighed for reel start af virksomhed i iværksætterhus til rimelige priser og med mulighed for netværk/rådgivning. 3. Udflytning til stationært lejemål i overbygningen *) på iværksætterhuset eller udflytning til eget firmadomicil eller forretning. *) ved overbygningen kunne virksomhederne stadig være en del af iværksætterhuset f.eks. med erfaringer m.m., de kunne også være med til at give lejeindtægter til huset eller stordriftsfordele, hvis det er svært at finde at finde rimelige lejemål. Iværksætter 4. startet ultimo 2006 Rigtig god idé med et iværksætterhus. Jeg vil gerne selv bidrage med indlæg. Iværksætter 5 starter medio 2007 Det har været sværere at få opgaver, end jeg havde håbet. Det går dog stadig fremad. Jeg synes, at ideen med et iværksætterhus er god, men jeg ville sandsynligvis ikke benytte mig af faciliteterne, da jeg bor og arbejder ca. 40 km. fra Kalundborg. Iværksætter 6. startet ultimo 1999 I dag fungerer jeg tit som rådgiver for andre iværksættere, og derfor synes jeg, at det ville være spændende med et iværksætterhus! Jeg kunne evt. bidrage med nogle timer fast hver måned, hvor jeg kunne rådgive og svare på spørgsmål fra nye iværksættere. Iværksætter 7. startet 2005 Placeringen af et iværksætterhus bør være centralt i kommunen (ikke Kalundborg). Nogle dele kunne henlægges til produktionsskolen. 11

12 Bilag Hvordan startede din virksomhed? Opsamling af svar fra indledende samtaler - Måtte skifte erhverv på grund af sygdom - Gammel idé - Mistede sit job - Forlod den, jeg var ansat i og startede så for mig selv. - Her været selvstændig før og ville gerne igen. - Fik muligheden for at købe forretningen 2. Hvad mener du om rådgivningsforløbet i almindelighed? - Meget tilfreds. - Der har ingen kontakt været til erhvervskontoret - Omfattende, men lidt overfladisk og kommer ikke dybden med emnerne. Efter kurset er man i fuld gang, og så er der ikke tid til at nærstudere emnerne eller deltage i de efterfølgende netværksmøder. Det er besværligt at finde ud af, hvor man skal søge relevant, god rådgivning. Hvem skal man kontakte? - Har selv udnyttet mulighederne alt for lidt. Har i løbet af uddannelsen prøvet at etablere egen virksomhed på papiret og kendte derfor til det. - Udmærket (individuelt forløb) - Har slet ikke brugt erhvervskontoret. Vores kæde har givet os al den rådgivning, vi har haft behov for. 3. Hvad omfattede rådgivningen? - Fik al mulig hjælp og sparring i ½ år før forretningsplanen blev lavet. Klaret en række praktiske spørgsmål. Gavn af forretningsplanen, der gav sammenhæng og struktur. Siden hen brugt Bjarne Elmue ved udformning af faktura. - Har deltaget i Direktørkurset - Deltog i noget af direktørkurset og ellers talt med en reklamemand - Fik nogle udmærkede grundlæggende værktøjer omkring f.eks. regnskab og økonomi. Læst Thorbjørn Jørgensen og brugt hans cd er (godt) 4. Kunne noget have været anderledes? - Egentlig ikke. Mangler måske nogle praktiske ting som viden om regnskabssystemer. - Jeg savner individuel rådgivning om min branche. Individuel rådgivning er vigtig. F.eks. økonomisk rådgivning omkring regnskab og regnskabsmodeller og om, hvad man kan trække fra. Rådgivningen skal være mere udfarende, for man har ikke altid overskud eller tid til at kontakte erhvervskontoret, når man er startet. Jeg manglede nogle konkrete punkter en slags checkliste hvad skal jeg huske på, holde i fokus eller gøre som iværksætter. Alle oplysninger fandtes i materialet, som vi fik på kurset, men et resume ville være godt. - Har givet alt for meget for logo og forretningspapir. Skulle selv have været mere på. Har været for passiv i forhold til rådgivningsmulighederne. Kunne have brugt en iværksættercheckliste - Savnede noget om lovgivning, rådgivning om selskabsform, rådgivning om nødvendige, ressourcer og baglandets betydning, mere sparring fra andre indenfor faget 12

13 5. Hvilke problemer har du haft efter starten? - Brugte for mange penge på reklame i starten, uden at det gav udbytte. Timeprisen var også alt for lav. Det gik for hurtigt med at få ansatte, der kostede mere end timeprisen. Min hjemmeside er stoppet. - Har været dybt engageret i forretning og har ikke haft tid til at deltage i andet. Men forretningen er gået rigtigt godt lige fra start. Bruger for meget tid på administration og regnskab. - Brugt penge forkert på salgsmateriale 6. Dine stærke sider hvad bygger din virksomhed på? - God til at sælge. Reklame duer ikke i denne sammenhæng, det drejer sig om personlig kontakt. - Ærlige, pedantiske, fagligt gode. - Vedholdende kommer op som en prop. Arbejder godt under pres. God til at sælge - Troværdig, fagligt god, god til at skabe en dialog og god til at finde en løsning. - Faglighed - overblik 7. Dine svage sider hvilke sider må andre dække af? - Dårlige til at være på forkant og følge planer og strategier. Kan ikke sige nej. - Stoler for lidt på mig selv. Bruger ikke de stille perioder aktivt. - Slås med mig selv, har svært ved at tage telefonen, skal være mere skarp. Har svært ved at være udfarende og svært ved at være en offentlig person - Her svært ved at sige nej er for flink 8. Er du med i netværk af en eller anden slags? - Ja, men deltager for lidt på grund af travlhed. Netværk burde organiseres efter branche. - Nej - Har ikke tid til noget i erhvervsrådets regi.. De møder, som jeg deltog i efter kurset var meget sjove, men gav alt for lidt. - Med i Morgendagens Heltinder. Problematisk med transporttiden. Deltager i netværksmøder på erhvervskontoret giver god inspiration til at være optaget af det, som man gør, når man hører om andres entusiasme - Nej, mit konceptet er lidt specielt. - Ja - mødes en gang månedligt. God sparring. 9. Har du kontakt til kolleger i branchen? - Ja men kun rent professionelt. - Nej - Har et netværk af kolleger/konkurrenter, som jeg udveksler erfaringer med. Især én som nu er blevet en god veninde bruger jeg som sparringspartner - Nej ikke specielt, men regner med at kunne trække på nogen 10. Har du nogen kontakt til erhvervskontoret? - Kun lidt - Nej tænker på at melde mig ud for at spare de 700 kr. - Kun i forbindelse med netværksmøderne - Deltager i arrangementer 13

14 11. Hvilke konkrete mål har du opstillet (nøgletal)? Jeg ved, hvad jeg skal omsætte hver dag, og hvad jeg holder i bruttoavance. 12. Vil man have hjælp af en virtuel modelvirksomhed, der ligner din egen, hvor man kunne indsætte tal og andet og se konsekvenserne? - Næppe har allerede erfaringen - Ja afgjort. - Ja, noget der fortæller noget om et forløb. - Ja helt afgjort og noget med historier der beskriver forløb. 13. Andre bemærkninger - Iværksættere har problemer med at sælge varen. - Vil gerne deltage i et netværk med folk, der har haft succes. Hvor man også kunne skabe en dialog om f.eks. PR. Annoncering dræner hurtigt kassen. - Et iværksætterhus med faciliteter kan være en god ide, men faciliteterne bruges nok kun, til man har så stort et behov, at man anskaffer sit eget. Har ikke selv behov for et fysisk iværksætterhus. - Et iværksætterhus kunne have en maskinpark af dyrere kontormaskiner, og en medarbejder der kunne hjælpe med f.eks. laminering, udformning af breve, indbinding og den slags. I et iværksætterhus kunne man få hjælp til det, som man ikke er god til, herunder effektivitetsstyring, nøgletal, strategiudvikling og inspiration og hjælp til opbygning af forretningskoncepter. Timeprisen er altid et problem at beregne. 25. april 2007/KN 14

15 Bilag 2. Virksomhedsbeskrivelse Virksomheden: Kaj Nielsen, Udvikling af Virksomheder ApS, Mosevangen 54, 4400 Kalundborg Etableret: Februar 1987, ApS nr Ejerforhold: Organisation: Samarbejdspartnere: Ydelser og specialer: 100% ejet og ledet af ingeniør Kaj Nielsen, Mosevangen 54, 4400 Kalundborg Enkeltmandsvirksomhed med faste professionelle samarbejdspartnere Lokrea, Glostrup v/hans Jørgen Vedel Carmel Consult, Snekkersten v/niels Carmel Udviklingsprogrammer for mindre virksomheder Lønsystemer (kvalifikations- og resultatløn) Uddannelse af mellemledere og arbejdsstudieteknikere Arbejdsstudier (GTT-studier, metodeudvikling og procesanalyser) Målrettede virksomhedskurser i for ledere og medarbejdere Integration af psykisk sårbare medarbejdere i produktions- og servicevirksomheder Værdigrundlag: Skabe konkret værdi for kunderne gennem målrettet, engageret og professionel indsats Involvere hele kundens organisation i opgaveløsningerne. Vedligeholde høj kompetence indenfor ydelser og specialer. Udvise loyalitet overfor samarbejdspartnere. Overholde indgåede aftaler. Skabe helhedsløsninger der bygger på sammenhæng mellem psykisk og fysisk arbejdsmiljø, produktivitet og kvalitet. Større afsluttede opgaver Gennemført VUK-projektet - opstilling og afprøvning af værktøjerne Dialogbaseret målstyring, Systematisk oplæring, Selvstyrende grupper, Jobberigelse, Produktivitetsudvikling og Problemløsning til udvikling af mindre virksomheders konkurrenceevne. Udført for Erhvervsfremme Styrelsen i samarbejde med TIC-Vestsjælland og 4 mindre virksomheder. Udviklet konceptet integreretapv og gennemført en række virksomhedsprojekter for mindre virksomheder i anvendelse af IAPV som udviklingsmetode i samarbejde med BST-Sjælland. Medvirket i ROMA-projektet (Resultater gennem opkvalificering af medarbejdere) i samarbejde med TIC-Vestsjælland og BST-Sorø. Opgaver med træning af projektledere, virksomhedsseminarer omkring problemløsning, medarbejderkurser, udvikling af samarbejde, jobstrukturering og opstilling af lønsystem. Udviklet og gennemført Ledelse Af Mindre Virksomheder kursusprogram for indehavere, medarbejdende ægtefæller, ledere og medarbejdere i mindre virksomheder. Medvirket i 3 projekter omkring integration af ressourcesvage medarbejdere og nydanskere i produktionsmiljøer. Medvirket i udvikling af Løn2000, kvalifikations- og resultatløn og udviklingsværktøjer for bygge- og anlægsbranchen i samarbejde med SiD og Danske Entreprenører. Efterfølgende kurser for ledere og medarbejdere i indførelse og anvendelse af Løn2000. Gennemført arbejdsstudier og analyser på Hvidovre Hospital med det formål at verificere interne nøgletal for rengøring i forbindelse med rengøringsafdelingens egen afgivelse af tilbud i udbudsrunde. Trænet teknikere, produktionsledere og managers i arbejdsstudier, produktions- og kvalitetsudvikling og ledelse i forbindelse med udvikling af konkurrenceevne i virksomhederne Florence Shoe Co. og Delta Shoe Co., Madras, Vellore og Ambur, India, for ECCO-Sko og Danida. Etableringsvejleder i perioden 1999 til

16 Tilrettelagt og gennemført pilotprojekt omkring integreretapv i Skanderborg Kommune i samarbejde med BST-Sorø og Kommunernes Landsforening. Medvirket i indførelse af integreretapv som udviklingsmetode i Skanderborg Kommune. Herunder uddannet interne instruktører i coachet forløb. Gennemført integreretapv i ældreplejen i 4 vestsjællandske kommuner med efterfølgende uddannelse af lokale instruktører i samarbejde med BST-Sorø. Arbejdsstudier på rengøring i den kommunale sektor med henblik på at verificere nøgletal i forbindelse med udbud i samarbejde med FOA-KLS. Projekt med henblik på afdækning af mulighederne for udvikling af mindre virksomheder gennem læring over internettet. Projektet støttes af Leader+ og gennemføres i samarbejde med Konsulentfirmaet Sisensus. Underviser på længerevarende kursusforløb for ledere i bygge- og anlægsbranchens virksomheder under Kooperationen. Udvikling og gennemførelse af kurser i sjakledelse og udvikling for byggebranchen i samarbejde med Kooperationen. MEP-projektet omkring integration af sindslidende i produktions- og servicevirksomheder og detailhandel i samarbejde med Konsulentfirmaet Lokrea og Landsforeningen for Private Opholdssteder og Skoletilbud. Bamuda-projektet omkring afdækning af barrierer og muligheder for beskæftigelse af sindslidende I kooperative virksomheder. Gennemføres I samarbejde med konsulentfirmaet Lokrea og Kooperationen. Udvikling og gennemførelse af program for samarbejde om udvikling af autoreparationsvirksomheder i samarbejde med Centralforeningen af Autoreparatører I Danmark. 1007/Kaj Nielsen 16

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Om undersøgelsen fra Match-online.dk

Om undersøgelsen fra Match-online.dk Køberanalyse Introduktion Med en baggrund som HD i regnskabsvæsen og afsætningsøkonomi etableredes CBN Finance & Consult as i 1990. Siden har vi medvirket ved næsten 500 opgaver inden for formidling af

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

DRØMME OM AT STARTE EGEN

DRØMME OM AT STARTE EGEN GÅR DU MED DRØMME OM AT STARTE EGEN VIRKSOMHED? FIND SVARET HOS DIN LOKALE ERHVERVSSERVICE I DIN KOMMUNE vi er klar til at hjælpe dig godt i gang og videre I V KPIværksætterkontaktpunktet 2014 Du har en

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil

Rådgivning. Grafisk hjælp. Print og offset. Efterbehandling. Pakning og forsendelse. Produktion i profil Rådgivning Grafisk hjælp Print og offset Efterbehandling Pakning og forsendelse Produktion i profil Hvidovre Kopi A/S Hvidovre Kopi A/S blev grundlagt i 1986. Startede som et traditionelt kopicenter. Er

Læs mere

Pro Start Forretningsplan

Pro Start Forretningsplan Pro Start Forretningsplan Dato A. Baggrundsoplysninger om dig og din kommende virksomhed Navn CPR nr. E-mail Adresse Postnr./by Fastnet tlf. Mobilnr. Virksomhedens forventede navn Adresse Postnr /by Tlf.

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Firmaovertagelse - iværksætteres overtagelse af generationsskiftevirksomheder

Firmaovertagelse - iværksætteres overtagelse af generationsskiftevirksomheder Firmaovertagelse - iværksætteres overtagelse af generationsskiftevirksomheder Baggrund: 100.000 små og mellemstore virksomheder i Danmark skal generationsskifte inden for de næste 10 år. 56% af indehaverne

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning

Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013. Baseline & 1. opfølgning Samarbejdet med skoler og dagtilbud i Sverigesdistrikterne 2013 Baseline & 1. opfølgning Børn og Unge 2014 Indledning Tættere på Godt på vej. Herning Kommunes Sverigesprogram startede medio 2013. Det indebærer

Læs mere

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen

Over 50. %-andel med kloakmester eksamen Uddannelsesbehovet indenfor kloakområdet Uddannelses-, kursus- og kvalitetsudvalget under Dansk Byggeris Kloaksektion har ønsket at undersøge uddannelsesforholdene for kloakmestre og øvrige medarbejdere

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Analysenotat Resume Kreativitet & Kommunikation og Dansk Erhverv har gennemført en analyse af alle offentlige udbud inden for det kreative område siden

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar Udarbejdet af: EPO-staben, CSA og MCL Dato: 04-02-2009 Forord Denne rapport indgår ligesom selve brugerundersøgelsen

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 28 juli 2015 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

DBR-undersøgelse: Forventninger til nydimitterede ingeniører, der ansættes i betonbranchen

DBR-undersøgelse: Forventninger til nydimitterede ingeniører, der ansættes i betonbranchen 2001-05-01 DBR-undersøgelse: Forventninger til nydimitterede ingeniører, der ansættes i betonbranchen Baggrund DBR har tidligere taget initiativ til undersøgelsen Analyse af betonbranchens behov og ønsker

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab NEW EDIA Velkommen til New Media House Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab INTRO stedet christoffer flintholm Det kræver mod at turde åbne sig selv og sin virksomhed OfficeLab New Media House Risskov

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Kragelund Efterskole Dato: 25. juni 2011 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juli 2014 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland Opsummering af analyse Oktober 2003 Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Indledning Denne rapport præsenterer en analyse af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

GØR DET BEDRE SOM SÆLGER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling

GØR DET BEDRE SOM SÆLGER. Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM SÆLGER Et dialogværktøj til afklaring og udvikling GØR DET BEDRE SOM SÆLGER er et af flere dialogværktøjer udviklet af DufkeResult. Se den komplette liste på www.dufkeresult.dk Gør det

Læs mere