Vi pudser formen af. Karin Nysted Jensen. Overtandlæge i Jammerbugt kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi pudser formen af. Karin Nysted Jensen. Overtandlæge i Jammerbugt kommune."

Transkript

1 Fagforening Vi pudser formen af NR.9: september:2010 Tandlægernes nye tidsskrift Jeg var klinikchef i kommunen, da Pandrup under strukturreformen i 2007 blev sammenlagt med tre andre kommuner under Jammerbugt kommune. Jeg blev tilbudt jobbet som overtandlæge og skulle derfor have forhandlet ny løn. Da jeg kontaktede sekretariatet fik jeg tilknyttet en forhandler, og så gik der ellers en rum tid. Faktisk gik der cirka halvandet år, før aftalen var forhandlet på plads! Undervejs ringede jeg flere gange til København, men vidste jo, at det var en travl tid, både i kommunen og i sekretariatet, for der var andre i min situation. Sagen blev dog ved at trække i langdrag, og på et tidspunkt fik jeg en stærk fornemmelse af, at de ligefrem havde glemt mig i København. Jeg var løbende i kontakt også med Jammerbugt kommune, og da det en dag virkede som om, at de var modne, ringede jeg til min forhandler og sagde: Så er det altså NU! Og heldigvis tog han hurtigt kontakt. Det satte skred i processen, og jeg fik hvad jeg ønskede og kunne få lønforskellen udbetalt med tilbagevirkende kraft. Forhandlingsmæssigt er jeg rigtig godt tilfreds. TNL levede op til min tillid og forhandlede udelukkende på det mandat, vi havde aftalt. Det endeløse forløb kunne jeg dog godt have undværet. Det må kunne gøres bedre! Karin Nysted Jensen. Overtandlæge i Jammerbugt kommune. træder ind i din nye stilling og får tilbud om en gruppe, hvis du har lyst til det 12 For mig var lokalforeningen det første fællesskab, der betød noget for

2 Eksistensberettigelse Vores fornemste opgave som sekretariat i en politisk ledet organisation er at støtte og understøtte den folkevalgte bestyrelse i de opgaver, den prioriterer og beslutter skal gennemføres. I vores tilfælde som fagforening er opgaven blandt andet at yde service i forhold til medlemmerne på løn-og ansættelsesområdet i en kvalitet og med et serviceniveau fastlagt af de folkevalgte. Sekretariatet Kilde: Lars Holsaae, direktør i TNL, daglig leder af sekretariatet At sekretariatet er blevet et politisk prioriteret indsatsområde, handler jo om, at du som medlem i undersøgelsen i december, men også på medlemsmøderne, prikkede til os med ros til ydelserne, men ris til leverancerne! Du oplever ikke vores ydelser som rettidige, og det kan hverken du eller vi selvfølgelig leve med. Derfor har vi taget udfordringen op og omsat den til tre gyldne fremtidsløfter. 1 En tydelig forventningsafstemning mellem folkevalgte, sekretariat og medlemmerne 2 24 timers service en arbejdsmarked ABC 3 Sekretariatet udsat for en lean light model Sekretariatet i ny og bedre form Samtale fremmer forståelsen Gemt i løftet en tydelig forventningsafstemning ligger der, at vi fremover vil melde klart ud omkring, hvilke ressourcer sekretariatet har, og hvordan vi prioriterer dem. Samtidig skal du som medlem vide, præcis hvad du kan forvente af kommunikationen mellem os. Hvordan det fungerer, når du for eksempel har henvendt dig og er blevet til en sag? For at starte ved kommunikationen, vil vi hurtigst muligt, efter at have modtaget henvendelsen, bekræfte at den er modtaget og samtidig orientere dig om, hvornår du kan forvente at høre nyt fra os. Planen er, at vi lover et fast antal ekspeditionsdage, hvor sager behandles det kan for eksempel være 8-10 normale arbejdsdage, og inden for den periode kan alle medlemmer regne med at få deres sag på bordet. Regler for undtagelser er de perioder, hvor landets 98 kommuner forhandler lokalløn, hvilket sker på samme tid og typisk en til to gange om året, 1. april og 1. oktober. På de tidspunkter vil der være ekstra run på, fordi vi i sekretariatet skal godkende alle tillidsrepræsentanters resultater og også sparre med dem undervejs i deres forhandlinger. Selvom der i perioder er spidsbelastninger, har vi ikke flere personer på opgaven. Vi sidder de samme to årsværk på området året rundt. Når svartiden er længere end normalt, siger vi selvfølgelig til! Når henvendelsen er registreret og bekræftet, giver vi svar tilbage inden for det lovede antal ekspeditionsdage. Det kan dog være, vi lige ringer for at få flere mig TNL er jo en forening, der historisk set har benyttet sig utrolig meget af netværk og har vokset sig stærk på grund af det Det er også 13

3 Til tjeneste I sekretariatet er vi syv fuldtidsstillinger fordelt på otte personer. En arbejder hovedsageligt fagpolitisk. En fuldtids, en tyve timers og en 24 timers arbejder med fagforeningsopgaver, primært forhandlingssager. En medarbejder på 32 timer bruger halvdelen af tiden på TNL s efteruddannelsesvirksomhed, og den anden halvdel på medlemsoplysninger, som resten af sekretariatet serviceres med. En fuldtids og en kommende tyve timers journalist arbejder med intern og ekstern kommunikation, hjemmeside og blad, og rosinen er en bogholder på fuld tid, der dog også løser andre administrative opgaver. Der er blæksprutte over de fleste af os, men sådan er det at være en lille enhed, fleksibilitet er et must! Herre og dame i eget hus Løftet om 24 timers service arbejdsmarkeds-abc handler om, at vi giver informationer om alle de forhold og spørgsmål, der er interessante for en offentligt ansat tandlæge. Servicen vil findes på den nye hjemmeside, hvor alle relevante, gældende regler og love for arbejdsmarkedsforhold samles. Her vil blandt andet være oplysninger omkring ferielov, arbejdstid, omsorgsdage, barsel, pensions- og ansættelsesvilkår. Tanken er at henvise til de konkrete regler, men også kort at gennemgå og forklare dem, og samtidig samler vi en række generelle spørgsmål fra medlemmerne med tilhørende svar fra os. I begrebet 24 timers service ligger der, at ethvert medlem, døgnet rundt, selv kan gå ind og søge viden. Servicen er dynamisk og vil naturligvis løbende blive opdateret, når for eksempel nye tolknininformationer, eller at vi måske orienterer om, at arbejdsgiveren må på banen, før noget videre kan ske. Undervejs i forløbet kan du som medlem forvente en dialog, hvor vi løbende informerer om status på sagen, men hvornår den forventes afsluttet, kan vi ikke sige på forhånd. Hvis der er en modpart inde i billedet, vil det altid afhænge af samspillet mellem os. Også i forhold til tillidsrepræsentanterne vil vi melde ud omkring, hvornår vi får taget stilling til et bestemt resultat eller forhandlingstilbagespil. I overtandlæge Karin Nysted Jensens tilfælde kunne meget af frustrationen være undgået, hvis sekretariatet havde holdt Karin bedre og løbende underrettet. Ingen tvivl om at halvandet år er urimelig lang tid. Den oplevelse kan vi gøre bedre! Tove Hansen NR.9: september:2010 Tandlægernes nye tidsskrift Lars Holsaae Direktør, cand. med. vet John Harting Forhandlingschef, cand. polit. forhandling og medlemsbetjening Suzanne T. Estrup Forhandlingskonsulent, cand.jur., advokat, forhandling og medlemsbetjening Sekretariatsfuldmægtig sekretær på forhandlingsområdet oplagt for eksempel at lave et netværk for nye tandlæger Det skal være noget, medlemmerne selv driver, det er ligesom holdningen Vi har brug for 14

4 ger eller regler kommer til. Også i forhold til medlemsspørgsmål vil vi løbende lægge nye vedkommende spørgsmål/svar op. På sigt er ambitionen, at ethvert medlem i TNL får tildelt en profil med egne medlemsoplysninger, som man selv vil kunne opdatere. Her vil det også være muligt at følge egne igangværende sager og se alle indkomne sagsbilag, for eksempel henvendelser til arbejdsgiver og svar tilbage. Klip en hæl og hug en tå Løftet om lean light kan siges kort og light, for det handler om at forsøge at gøre vores procedurer endnu bedre ved at gennemgå dem trin for trin. Vi håber på den måde at kunne konstatere, om noget i forløbet eventuelt kan gøres bedre eller mere effektivt primært for at anvende færre ressourcer. Det kan for eksempel være unødvendige godkendel- ses- eller kontrolprocedurer, hvor flere personer er inde over samme sag. Her kan et kompetenceløft være løsningen, så samme medarbejder bliver i stand til at løse hele opgaven fra start til slut. Det kan også være, at vi bruger tid på indsamling af viden, som ingen længere efterspørger, men som indsamles, fordi sådan plejer vi at gøre. En gennemgang i hvert enkelt tilfælde kan vise, om der findes skjulte tidsrøvere. Fagforening eller nye cowboybukser? Det koster det samme Hvorfor overhovedet være medlem af en fagforening? Er der ikke bare penge ud af vinduet? What s in it for me? De spørgsmål stilles tit af yngre tandlæger og studerende, og vi kommer ikke til kort, når vi svarer tværtimod siger vi 1000 tak for spørgsmålet, fordi vi får lov at tale vores sag. Som medlem får du nemlig rigtig meget cowboybuks for pengene, når du betaler kontingent hos os. Læs med her: What s in it for you? Kollektive overenskomster kommer ikke af sig selv! De overenskomster, der i sidste ende skaber de gode løn- og ansættelsesforhold, som offentlige tandlæger i dag rent faktisk råder over. De overenskomster, der gør, om tallene og vilkårene ser bedre eller ringere ud end sidst, vi forhandlede. Ingen tvivl om at lønniveauet for offentligt ansatte ville falde, specielt når det gælder de offentligt ansatte tandlæger, hvis ikke der var en stærk organisation til at varetage medlemmernes tarv. Kamptropper, der ved årelang og engageret indsats har bragt lønniveauet op, så det i dag er Lene Stenager Sekretariatsfuldmægtig efteruddannelse, medlemsbetjening m.v. Ea Würtz Nielsen Redaktør på TNT og webmaster, cand.mag. Lene Juul Jensen Økonomi/bogholderi alle i fællesskabet Der er også plads til alle Når du kommer som ny, bliver du lukket ind i fællesskabet og står ikke særlig længe udenfor og 15

5 NR.9: september:2010 Tandlægernes nye tidsskrift 16

6 møde, hvor vi starter med det faglige, og så blandt de højeste i den offentlige sektor. sesområdet, det gælder både det faglige Det kræver hårdt arbejde at bevare det niveau og antallet af tandlæger, klinikassistenter og tandplejere, der uddannes ståsted, for spørger man arbejdsgiverne kommuner med færre og færre penge til arbejdsmarkedet. Der skulle meget på lommen så ønsker de lønniveauet gerne være balance mellem personalegrupperne på tandplejens område og de bragt ned på almindeligt akademikerniveau. Og falder niveauet i det offentlige, opgaver, der skal løses. En tandlægemangel kan let føre til en ikke faglig så falder det også i det private og omvendt. De to områder hænger uløseligt sammen. Vil ingen bakke op ved at jere presses til at løse tandlægefaglige begrundet arbejdsglidning, hvor tandple- tegne medlemskab og dermed betale for opgaver uden at have den fornødne tillidsmænd og kamptropper, går det kompetence. TNL arbejder med disse ikke kun ud over lønniveauet i fremtiden, problemstillinger i forhold til de centrale men helt sikkert også ud over en lang sundhedsmyndigheder og de offentlige række andre gode vilkår, der er tilkæmpet igennem årene blandt andet en fokuspunkt er de nationale standarder arbejdsgivere. Et tredje væsentligt arbejdsuge på 35 i stedet for 37 timer og for behandling af tænder. Her er TNL frihed (arbejdsfri dage). Den kollektive med som garant for, at de standarder, overenskomst må aldrig tages for givet. der løbende fastlægges af Sundhedsstyrelsen, også er de fagligt bedste. Ny Kun så længe vi har den i ryggen, baseret på opbakning og fagforeningskontingent, kan vi forsvare lønmodtagernes des, så området bevares dynamisk. Alt faglig viden må kontinuerligt indarbej- interesser og forhåbentlig tilkæmpe os sammen er det jo med til at fastholde stadig bedre forhold. og forbedre den gode, danske tandsundhed. Daglig trivsel Det er måske ikke umiddelbart Hvor mange kolleger er vi til at varetage synligt, når TNL bruger masser af tid og opgaven? Hvad med fagfællerne kræfter på at slås for de kommunale klinikassistenter, tandplejere og så videre uddannes der nok af dem, så vi er mindre er det en kendsgerning, at de tandlægers rammevilkår, men ikke desto det mandskab, der skal til for at løfte mange bække små påvirker den enkelte opgaven? Hvordan sikrer vi, at der er tandlæges arbejdsmiljø, faglige tilfredshed og generelle trivsel. Mest af alt samme, høje standard i alle tandplejer baseret på den nyeste forskning, så det holder jeg af hverdagen, har digteren til hver en tid er den bedst mulige tandpleje, vi kan tilbyde børn, unge og netop, at hverdagen er tilfredsstillende Dan Turèll sagt, og hovedsagen for os er ældre? Tre spørgsmål, der alle har for vores 1200 medlemmer mandag til svarene gemt i det fagpolitiske arbejde, fredag, året rundt, skal det være en for det er her opgaverne varetages. Et fornøjelse og ikke mindst en faglig medlemskab af TNL betyder for eksempel øget opmærksomhed på tilfredsstillelse at gå på arbejde. uddannel- banker på Nogen gange bliver du bare ringet op Jeg kommer fra Sønderjylland, Haderslev og her fungerer vores lokalforening både som en erfagruppe, men også som et socialt fællesskab Jeg oplever det som et meget tilgængeligt fællesskab Vi mødes en gang i kvartalet, holder To gode grunde til, at tillidsrepræsentanternes resultater skal godkendes Fordi sekretariatet gen - 1 tagne gange, i de aftaler vi får ind, konstaterer fejl. Kommunerne har valgt at benytte et skema, som opdateres manuelt. Her oplyses om nuværende og tidligere lønforhold og forskellige tillægstyper. Det skema skal udfyldes af en medarbejder i kommunen, og her kan typisk opstå fejl, fordi der måske sættes forkerte krydser ud for løntrin eller tillægstyper. Det betyder, at du vil få udbetalt en forkert løn, højere eller mindre end berettiget og begge dele er lige galt. Når fejlen en skønne dag opdages, vil det udløse en undersøgelse af sagen, der kan være både bekostelig og vanskelig at nå til bunds i. For at resultaterne kan 2 registreres i vores løndatabase, der er hele grundlaget for vores rådgivning om individuel løndannelse. Samtidig er det også inspirationskilde for tillidsrepræsentanterne i de lokale forhandlinger. 17

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte

Da vi i Lokalforening Sjælland for nylig henvendte Valdemar Hein, formand for Lokalforening Sjælland og tillidsrepræsentant, tandlæge i Fredensborg Kommune. Rekruttering er dér, hvor det største slag skal slås Det gælder det ikke kun om at rekruttere,

Læs mere

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / december 2011 En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

Bilagsliste. Side 68 af 126

Bilagsliste. Side 68 af 126 Bilagsliste Bilag 1: Resultater fra MARS 2008 Bilag 2: Spørgeguide sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Bilag 3: Spørgeguide ledere kvalitativ undersøgelse Bilag 4: Svar sygeplejersker kvalitativ undersøgelse

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

IBM-ansatte. Overenskomst sikrer ro. Vejen til bedre løn- og arbejdsforhold LÆS INDE I AVISEN:

IBM-ansatte. Overenskomst sikrer ro. Vejen til bedre løn- og arbejdsforhold LÆS INDE I AVISEN: EN AVIS UDGIVET AF: DM - FAGFORENING FOR HØJTUDDANNEDE / FINANSFORBUNDET / INGENIØRFORENINGEN I DANMARK KOMMUNIKATION OG SPROG / PROSA - FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE IBM-ansatte Vejen til bedre løn-

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Mundtlig beretning 2012. På vej.

Mundtlig beretning 2012. På vej. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Mundtlig beretning 2012. På vej. Vejlegården blev i løbet af sommeren det bedst kendte danske spisested

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Vi står foran en historisk mulighed vi aldrig har haft før og som vi på ingen måde kan føle os sikre på kommer igen. Vi er sikret overgang til DJØF og DJØF''s

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13

FORMANDENS KOMMENTAR 9 FOKUS PÅ LIGELØN 10 KARRIEREUDVIKLING 11 MUS BETALER SIG 12 KVINDER SKIFTER JOB 12 FAGLIG BREVKASSE 13 DM - FAGLIGT NY T T I L D M S T I L L I D S - O G S I K K E R H E D S R E P R Æ S E N T A N T E R J U N I 2 0 1 0 AF ANNA DALSGAARD, ADA@DM.DK MASSEAFSKEDIGELSER: HVORDAN HÅNDTERER DU DEM? MASSEAFSKEDIGELSER

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Fysioterapi er faget i vækst. Vækst i antallet af fysioterapeuter. Vækst i antallet af arbejdspladser og i antallet af medlemmer af foreningen.

Fysioterapi er faget i vækst. Vækst i antallet af fysioterapeuter. Vækst i antallet af arbejdspladser og i antallet af medlemmer af foreningen. Fysioterapi er faget i vækst. Vækst i antallet af fysioterapeuter. Vækst i antallet af arbejdspladser og i antallet af medlemmer af foreningen. Vækst i viden, i antallet af ph.d. ere og i uddannelsesmuligheder

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere