Kommunikation der forandrer. Grundvilkår for kommunikation. Grundvilkår for kommunikation. Kort om mig. Forandringskommunikation handler om

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation der forandrer. Grundvilkår for kommunikation. Grundvilkår for kommunikation. Kort om mig. Forandringskommunikation handler om"

Transkript

1 Kommunikation der forandrer Grundvilkår for kommunikation Mennesker skaber mening! Den gode lederkommunikation giver perspektivet! Helle Petersen, ph.d., MPO Center for organisationspsykologi, Roskilde Universitet Grundvilkår for kommunikation Behøver jeg engagere mig i det der projekt? Får jeg nu mindre tid til Mennesker skaber mening! forberedelse ligesom folkeskolelærerne? Den gode lederkommunikation giver perspektivet Risikerer jeg at få Kan jeg følge med, hvis alt skal intensiveres? Ny skolehverdag hvad mener de egentlig med det? Er det her ikke bare en dårligt camoufleret spareøvelse? dårligere arbejdsvilkår? Kort om mig Ph.d. og erhvervsforsker i forandringskommunikation, Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver MPO master i organisationspsykologi 2011 Forskningsgruppeleder og lektor på Roskilde Universitet siden 2011 Forandringskommunikation handler om at sætte X, Y, Z på dagsordenen at give viden om X, Y, Z at få prioriteret X, Y, Z at motivere adfærdsændring skabe forandring En kæmpe kommunikationsopgave! Jeg vil give jer en forståelsesramme der tydeliggør jeres kommunikationsmæssige udfordring indsigt i hvorfor forandringskommunikation er vanskelig viden om hvad der virker, når man skal skabe forandring via kommunikation værktøjer til en mere effektiv kommunikation 1

2 Hvad er jeres kommunikationsmål? Ikke blot information (Forståelse) Holdning (Accept) (Forståelse) Holdning (Accept) Handling Handling men strategisk kommunikation Kommunikation der forandrer (Forståelse) Holdning (Accept) Handling Central kommunikation; massekommunikation; stormøder med ledelsen artikler i personalebladet information på intranet pjecer opslag på tavlerne Lokal kommunikation; møder i afdelingerne temadage individuel dialog seminarer oversættelse af projektet Cen/lok-strategi Forandringsagenten formelle ledere nøglepersoner opinionsdannere tillidsrepræsentanter samarbejdsudvalg uautoriserede ledere faglige eksperter etc. Jeres vigtigste opgave Man skal ikke bare lire det samme af, som man selv har hørt. Man skal oversætte det, så det giver mening og bliver relevant for lige præcis den gruppe man taler med Relevansformidling! Kilde: Helle Petersen, Ph.d.-afhandling, Novo Nordisk 2

3 Relevansformidling kræver indsigt Hvad er det, der sker og hvorfor? Det er måske i virkeligheden ofte baggrunden for tagne beslutninger, jeg savner information om, mere end det er selve beslutningen. Eksempelvis ved større organisationsændringer. Her er det ofte uklart, hvilke problemer ledelsen søger at løse, eller hvilke mål de søger at nå med det. Vi har været igennem nogle store ændringer de seneste år. Der har været store konsekvenser for medarbejderne. Og hvis medarbejderne ikke forstår, hvorfor virksomheden ændrer sig, som den gør, så får man jo modstand. Så får man ikke folk med i den retning, man gerne vil. Den moderne medarbejder vil se meningen! Hvad betyder det for mig? Det handler meget om den måde, man italesætter det på. Vi taler meget til rationalet i vores organisation nu skal det være godt for de studerende og økonomien skal være bedre, hvor man nogle gange som medarbejder tænker, jamen hvor er jeg egentlig i alt det der? Hvad er min rolle i det? Compliance og commitment - to forskellige måder at reagere og appelere på Compliance Jeg bliver nødt til det Den brændende platform Negativ holdning Truet af forandringen Jeg ved, hvorfor og hvad der forandres Der vil komme forandring Positiv holdning Jeg kan se mulighederne Commitment Jeg vil være en del af succesen Visionen Fornuft og følelse - rationelle argumenter er ikke alt Hvordan hænger det sammen? Mennesker ændrer sjældent hvad de gør, fordi de har fået analyser som ændrer deres tænkning, men oftere fordi de bliver vist en virkelighed, som påvirker deres følelser. Hvilken lederadfærd er mest skadende i forandringstider? at undlade at sætte information ind i den rette kontekst ikke at afsætte tid nok til at diskutere vigtige issues med medarbejdere John P. Kotter: The Heart of Change. (Fra Making Managers Better Communicators), 712 virksomhederi 60 landedeltog, derudover 44 dybdeinterviewsmed direktøreri førendeinternationalevirksomheder) 3

4 Hvem bestemmer, hvad der er vigtige issues? Den rigtig gode leder oversætter budskaberne ned i organisationen, så det bliver forståeligt for folk. Der er jo altid mindst to i kommunikationen, så det handler om at kombinere det, man selv synes er vigtigt, med det den anden synes er vigtigt. Communication Excellence De 4 elementer i en stærk kommunikationskultur: Klart formål deling Tillidsfulde relationer Ledelsens adfærd Direktør Clutterbuck & Hirst, Talking Business, 2002 Klart formål skab mening! Er de strategiske målsætninger forståelige? Hvor stor en del af medarbejdere på forskellige niveauer kan forklare den overordnede strategi og forklare hvad den betyder for deres job? Er der konsistens i ledelsens udmeldinger? Hvor klart er rationalet bag større forandringsprojekter defineret og kommunikeret? Hvad skal kommunikeres? Forandringens nødvendighed Formålet med projektet Potentialet for afdelingen og medarbejderne Medarbejdernes fremtidige rolle og muligheder Opnåede resultater Lederskab Hvor høj er ledelsens troværdighed internt? Oplever medarbejderne at de walk the talk? Er kommunikation på dagsordenen i den øverste ledelse? Tror medarbejderne på, at ledelsen ærligt er interesseret i åben kommunikation og dialog? Har ledelsen gode kommunikative kompetencer især mht. at lytte og præsentere? Clutterbuck & Hirst, 2002 Fantasi og fakta Når et forandringsprojekt lanceres, skabes der et stort projektivt rum for medarbejderne, der udfylder det med fantasier og erfaringer Hvilke fantasier og hvordan og hvor meget de fylder afhænger dels af måden, der kommunikeres på, dels af de reelle informationer, der er til rådighed Lav grad af information = meget plads til fantasier Jo mere angst, fantasier har medført, des sværere at tage imod reelle informationer 4

5 Fantasi og fakta Når et forandringsprojekt lanceres, skabes der et stort projektivt rum for medarbejderne, der udfylder det med fantasier og erfaringer. L Y T Hvilke fantasier - og hvordan og hvor meget de fylder afhænger dels af måden, der kommunikeres på, dels af de reelle informationer, Ellers der er er til rådighed der ikke plads til Lav grad af information = meget plads til fantasier nyt! I skal ikke selv bidrage til angsten! Ledelsen kommunikerer helt forskelligt fra person til person. Hos den ene får man at vide, at det kan jeg ikke fortælle dig, mens man dagen efter får det at vide af en anden i fortrolighed. Det virker ikke velovervejet, og det signalerer manglende tillid til os mellemledere. Jo mere angst, fantasier har medført, des sværere at tage imod reelle informationer Modstand mod forandring Hvis der er tvivl om ledelsens engagement Hvis formålet ikke står klart Hvis omkostningerne ikke lægges frem Hvis forandringen virker risikofyldt fx udgør en trussel for medarbejderens beskæftigelse eller væsentlige arbejdsforhold Leder I sammen? Der er brug for klarhed over, hvad vi skal. Den udmelding mangler helt fra afdelingsledelsen. Der er ingen konsistens. Det positive er, at vi er meget rummelige i afdelingen. Men det er negativt, at vi mangler ledelse. Det er 3 solister i afdelingsledelsen: Det er ene beslutter, den anden mener og den tredje orienterer. Solister eller team? Lav en kommunikationskontrakt De virker ikke som et team. De snakker ikke sammen. Tag nu leder- eller MED-møderne, der har de ikke talt sammen om dagsordenen. Det virker helt tilfældigt Den ta r du. De er ikke enige om tingene, og det spreder sig jo som ringe i vandet. Fælles rammer og holdning kan ikke starte hos mig. Fælles fodslag starter oppefra, ellers er det ikke troværdigt. Og vi skal jo være foregangsmænd som ledere. Metakommunikér: Hvordan går det med kommunikationen i og fra vores lederteam? Forventningsstyring, forventningsstyring, forventningsstyring!!! Diskuter hinandens behov og ønsker og aftal et enkelt sæt spillerregler for jeres indbyrdes kommunikation 5

6 Behovet for kvalitetsstyring Kommunikationen fra mig og mine lederkollegaer er nok meget tilfældig og ukoordineret. Jeg informerer rigtig meget selv, men det er ikke alle andre, der gør det. Man kan ikke regne med, at medarbejderne fra vores forskellige områder ved det samme om, hvad der har været oppe på ledelsesplan. Og det har helt klart nogle uheldige konsekvenser, når medarbejdere i det ene område ikke ved det samme som i de andre. Der er nok brug for afstemning på tværs i ledergruppen, så den efterfølgende kommunikation fra vores møder ikke foregår, som vinden blæser. Tilfældighedernes princip! Beslutningskommunikation Gør det til en vane at integrere overvejelser om kommunikation i jeres beslutningsprocesser. Afslut alle ledermøder med at aftale hvilke beslutninger der skal kommunikeres videre hvornår og af hvem? Dagsorden-modellen Den traditionelle A. Nisi aedificaverit B. Domum in vanum C. Laboraverunt D. Exultavit E. Meus in salutari F. Eventuelt Dagsorden-modellen Den små-avancerede A. Nisi aedificaverit B. Domum in vanum C. Laboraverunt D. Exultavit E. Meus in salutari F. Eventuelt G. Information Dagsordnen-modellen Den der virker: A. Nisi aedificaverit a. Kommunikation B. Domum in vanum b. Kommunikation C. Laboraverunt c. Kommunikation D. Exultavit d. Kommunikation Husk de eksterne interessenter et godt omdømme starter indefra Hele institutionen kommunikerer Enhver tekst er ambassadør Enhver medarbejder er ambassadør Hvor godt er de klædt på? 6

7 Elevatortalen - strategisk kommunikation skåret ind til benet Planlæg jeres kommunikation Hvad betyder ny skolehverdag helt konkret for min/mit barns dagligdag? Det bliver vel opbevaring og vikartimer frem for kvalitet i undervisningen? Formidlingen af vigtige budskaber bør ikke ske efter tilfældighedens princip og efter den enkelte leders forgodtbefindende Hvilke resultater kan vi forvente? Kommunikationsplanen er et effektivt forandringsværktøj som proces og produkt Kommunikationsplanen Forandringens kommunikative drejebog 1. Hvad er der sket? (Baggrund) 2. Hvad vil du opnå? (Kommunikationsmål) 3. Hvad er dit kernebudskab til modtageren? (Kernebudskaber) 4. Hvilke barriere og motivationsfaktorer er der? (Målgruppeanalyse) 5. Hvilke spørgsmål stiller modtageren? Og hvad er svaret? (Q&A) 6. Hvornår skal jeg kommunikere? (Timing) 7. Hvem gør hvad, hvornår for at kommunikationen lykkes? (Aktionsliste) 7

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Værktøjskasse om forandringsprocesser Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Fremtidens forandringsledelse

Fremtidens forandringsledelse Puk Scharbau Puk Scharbau Kommunikationsrådgiver og indehaver af konsulentfirmaet Puk Scharbau ApS - associeret Senior Advisor hos Advice A/S. B.A Film, medier, retorik Kbh Uni - Lederuddannelsesforløb

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Implementering af større organisatoriske forandringer i den offentlige sektor

Implementering af større organisatoriske forandringer i den offentlige sektor Implementering af større organisatoriske Implementering af større organisatoriske forandringer i den offentlige sektor hvad viser praksis om udfordringer og hvilke gode råd har vi? af partner Michael Nielsen,

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

Forandringer på arbejdspladsen

Forandringer på arbejdspladsen Styrk de menneskelige ressourcer Skab overskud Forandringer på arbejdspladsen Indhold Forandringer på arbejdspladsen 3 Brug værktøjet 3 Overblik 4 Hvorfor forandringsledelse? 4 Ny definition af tryghed

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2007 4. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2007 4. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2007 4. årgang Kære læser! Så er ferien slut for de fleste og vi skal til at tage fat igen. Vi lægger ud lige på og hårdt med en artikel om de forhold, man som virksomhed skal

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

TRIVSEL OG LEAN. Styrk balancen i Lean-processen. Det Personalepolitiske Forum. Stress

TRIVSEL OG LEAN. Styrk balancen i Lean-processen. Det Personalepolitiske Forum. Stress TRIVSEL OG LEAN Styrk balancen i Lean-processen Det Personalepolitiske Forum Stress TRIVSEL OG LEAN Styrk balancen i Lean-processen Maj 2008 Det Personalepolitiske Forum Projektledelse Marlene Skou Jørgensen,

Læs mere

Den Sociale Organisation

Den Sociale Organisation Den Sociale Organisation Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre

Læs mere