NR SJOV & ALVOR. Det kan være en god forretning at tage et socialt ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.2-2001 SJOV & ALVOR. Det kan være en god forretning at tage et socialt ansvar"

Transkript

1 NR N Y T F R A SJOV & ALVOR Det kan være en god forretning at tage et socialt ansvar

2 K O L O F O N Nyt fra Sjov & Alvor, nr. 2, Redaktion, idé og tekst: Hans Lassen, Sisyfos. Design og lay-out: Lars Lauge. Foto: Ulrik Borgermann. Tryk: tryk team svendborg a/s. Udgivelsen af dette nummer er økonomisk støttet af UdviklingsCenter for beskæftigelse på særlige vilkår. Oplag: Nyt fra Sjov & Alvor, nr. 3, udkommer i uge 25 Sjov & Alvor kampagnen har tidligere udgivet magasin nr. 1 (juni 2000). Du har nu nr. 2 i hånden, som vil blive fulgt op med nr. 3, der udkommer i uge 25 i år. I dette nummer vil der være en status på hele kampagnen. Konference om Den Sociale Ambassadørordning, den 17. maj, ude hos Obtec Den 17. maj i år, kl , afholdes der en konference ude på Obtec, hvor virksomheden vil fremlægge sine erfaringer med projektet Obtec som model for virksomhedernes sociale ansvar. Endvidere vil konferencen være startskuddet på Den Sociale Ambassadørordning. For yderligere oplysninger om konferencen, tilmelding og Den Sociale Ambassadørordning kan man kontakte kampagneleder Hans Lassen, tlf eller mobil eller Det kan være en god forretning at tage et socialt ansvar er titlen på en pjece, der udelukkende handler om projektet Obtec som model for virksomhedernes sociale ansvar. Den udkommer i september For yderligere oplysninger om pjecen og bestilling kan man kontakte kampagneleder Hans Lassen, tlf eller mobil eller

3 I N D H O L D Leder: Det kan være en god forretning at tage et socialt ansvar 4 Farvel til 5 myter om virksomhedernes sociale ansvar 6 Interview med direktøren på Obtec, Mogens Thorseng, Radio Fyn 12 Skånejob er mere end tidsfordriv, Fyns Amts Avis, den 4. juli Citat af produktionschefen på Obtec, Torben Madsen, Fyns Amts Avis den 4. juli Flere flexjob end ledige, Fyns Amts avis, den 4. juli eksempler på personlig assistance 18 Statsinstitutionerne har ingen udgifter ved oprettelse af fleksjob 21 Wienerbal for flere fleksjob, Socialrådgiveren, nr. 23, Vi anbefaler Sjov & Alvor 24 Sjov & Alvor kan kontaktes 24

4 LEDER Det kan være en god forretning at tage et socialt ansvar Projektet Obtec som model for virksomhedernes sociale ansvar fylder meget i dette magasin. Rigtig meget endda. Og det gør det med god grund, fordi projektet rummer mange spændende perspektiver for virksomhedernes sociale ansvar. Ikke bare på Sydfyn, men i hele Danmark. Når man siger virksomhedernes sociale ansvar, tænker man tit på meget store virksomheder. Grundfos, Danfoss og så videre. Og disse virksomheder tager alle det sociale ansvar alvorligt. Men, og der er et men. Problemet med disse eksempler kan være, at de er meget store virksomheder i en dansk sammenhæng. Derfor er der mange, som når de hører om deres sociale ansvar måske tænker: Jamen, det gør de jo kun, fordi de er så store. Underforstået at dét at tage et socialt ansvar kræver en virksomhed af en vis stor størrelse og indtjening. Denne tankegang er udtryk for en af de mest sejlivede myter i debatten om virksomhedernes sociale ansvar: at der altid skulle være en modsætning mellem på den ene side virksomhedernes økonomiske indtjening og deres sociale ansvar på den anden. Underforstået: virksomhederne må vælge. Ønsker de at tage et socialt ansvar med den uundgåelige konsekvens, at så sætter de penge til? Eller ønsker de i stedet at tage et økonomisk ansvar med den ligeså uundgåelige konsekvens, at så bliver der ikke råd til det sociale ansvar? Men denne modsætning er og bliver en falsk modsætning, hvilket erfaringerne fra Obtec viser med fuld styrke: der behøver ikke at være nogen modsætning. Mange fremstillingsvirksomheder, der producerer i stor skala, kan garanteret nikke genkendende til Obtec s erfaringer med markedet: at kunderne bliver mere krævende og individuelle i deres ønsker til de produkter, de ønsker at købe, hvilket medfører et behov for en sideproduktion, det vil sige en lang række små og meget forskelligartede småproduktioner. Som der redegøres nærmere for et andet sted i dette magasin, kan det under visse forudsætninger være en åbenlys driftøkonomisk fordel at ansætte mennesker på særlige vilkår til at stå for denne sideproduktion. Der ligger mange store perspektiver for det rummelige arbejdsmarked, hvis det bliver muligt på denne måde at få det sociale ansvar helt ind under huden som en del af rygraden på en ordinær forretningsmæssig drift af virksomhederne. Konsekvenserne heraf er til at tage at føle på. For det første er der ingen tvivl om, at flere virksomheder vil blive anderledes motiveret for på frivillighedens grund at gå ind og tage et øget socialt ansvar på en meget kontant måde. Og for det andet opnår de mennesker, der ansættes på de særlige vilkår, næsten af sig selv en meget stor værdighed, fordi det uden for enhver tvivl bliver NYT FRA SJOV OG ALVOR 4 NR

5 klart for dem selv og alle andre på virksomheden, at de gør nytte, at de udfører et meningsfuldt arbejde, og at de derved skaber værdier, der har en betydning for virksomhederne. Og videre bliver det også muligt på dette grundlag at få kollegaernes opbakning, hvis der vel at mærke trækkes en grænse mellem det arbejde, som skal ligge i sideproduktionen, og det arbejde, som stadigvæk skal udføres af de ordinært ansatte i kerneproduktionen. Ovennævnte står ikke i modsætning til det synspunkt, man ofte kan høre i debatten om virksomhedernes sociale ansvar: at virksomhederne skal tage et socialt ansvar for at få et bedre omdømme i forhold til omgivelserne. Det er den såkaldte PR-effekt. Men denne effekt vil komme til at stå ulige stærkere, hvis det sociale ansvar bliver en del af en almindelig, fornuftsbaseret drift af virksomhederne, og hvor såvel lederne som kollegaerne kommer til at glemme, at der er nogen, der er ansat på særlige vilkår. Når man kommer til det punkt, hvor alles indsats - uanset hvor stor eller lille arbejdsevnen er, og uanset om ansættelsesvilkårene er ordinære eller særlige - er nødvendig for at få virksomhederne til at køre med det bedst mulige resultat, så er man kommet meget langt med det sociale ansvar. Og så langt er man faktisk kommet på Obtec på relativ kort tid, hvilket er imponerende. Det skyldes en stor indsats fra såvel ledelse, værkfører og tillidsrepræsentanter og ikke mindst dem, som det hele handler om: de mennesker, der er ansat på særlige vilkår, og som effektivt har punkteret myten om, at de skulle være en arbejdskraft, man ikke kan regne med. Jeg startede denne leder med at beskrive nogle af de klassiske modelvirksomheder for det sociale ansvar: Grundfos, Danfoss m.v. I modsætning til disse virksomheder er Obtec en anderledes modelvirksomhed på grund af, at virksomheden har en størrelse, der er mere typisk for danske virksomheder. Mange mennesker i Danmark vil i forlængelse heraf umiddelbart kunne genkende sig selv i Obtec. Derfor ligger der mange perspektiver i Obtec som modelvirksomhed for det sociale ansvar. Ikke som et alternativ, men som et helt nødvendigt supplement til de klassiske modelvirksomheder. Hans Lassen, kampagneleder NYT FRA SJOV OG ALVOR 5 NR

6 TEMA / OBTEC Virksomheden Obtec A/S er en dansk børsnoteret koncern, som har en førende position på det europæiske marked for bremsekomponenter til biler og på det globale reservedelsmarked for bremseklodser til motorcykler. Koncernen, der afsætter 90% af produktionen udenfor Danmark, har afdelinger i England (Telford), Holstebro og Støvring. Obtec A/S s hovedkvarter ligger i Svendborg og er i dag en af de større industrivirksomheder på Sydfyn med en samlet beskæftigelse på ca. 225 medarbejdere (ca. 135 timelønnede produktionsmedarbejdere og ca. 90 funktionærer eller ansatte på funktionærlignende vilkår). Projektet Projektet Obtec som model for virksomhedernes sociale ansvar, der økonomisk er støttet af UdviklingsCenter for beskæftigelse på særlige vilkår, har fundet sted på koncernens virksomhed i Svendborg. Projektets kerne har bestået i at etablere en sideproduktion med ansatte i job på særlige vilkår (fleks- og skånejob), som skal tage sig af diverse små montage- og pakkeriopgaver og være med til at øge virksomhedens evne til at opfylde individuelle og fleksible ønsker hos kunderne. De første tre i projektet blev ansat i arbejdsprøvning i sommeren Og i dag (april 2001) er der i alt ansat 5 fleksjobbere i faste stillinger. Det betyder, at 3.7% af produktionens medarbejdere i dag er ansat i faste stillinger i job på særlige vilkår. Og i forhold til alle medarbejdere på virksomheden i Svendborg er der tale om 2.2%. I begge tilfælde ligger andelen betydeligt over landsgennemsnittet, hvor kun 0.5% af den samlede arbejdsmarked er ansat i enten skåne- eller fleksjob, jf. de seneste tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra sommeren 2000 og frem til den 1. april 2001 har der endvidere i produktionen været ansat en førtidspensionist i et skånejob. Lige fra projektets start har der været samarbejdet med Svendborg Kommune, som på det konkrete plan har ydet en indsats på tre fronter. For det første ved at finde og henvise mennesker til eventuel ansættelse i fleksjob. Dernæst ved at bevilge og betale et truckførerkort til en af fleksjobberne. Og endelig ved at bevilge og betale for ergonomiske ændringer af såvel maskiner som arbejdspladsindretning. Projektet har inspireret virksomheden NK A/S, der er Obtec-koncernens afdeling i Støvring, til at indgå en aftale med Støvring Kommune om oprettelse af en fast serviceafdeling med 4-6 mennesker, der er tidligere enten kontanthjælps- eller sygedagpengemodtagere. Serviceafdelingen skal fungere som en arbejdsprøvning, hvis formål er at gøre den enkelte klar til ansættelse på NK A/S eller en anden virksomhed i området, hvad enten det er på ordinære eller særlige vilkår. NYT FRA SJOV OG ALVOR 6 NR

7 TEMA / OBTEC Farvel til 5 myter om virksomhedernes sociale ansvar Debatten om virksomhedernes sociale ansvar er præget af 5 myter, som alle svækker udbredelsen af dette ansvar: Myte 1: Det kan ikke betale sig for virksomhederne at tage et socialt ansvar Myte 2: Mennesker ansat på særlige vilkår er en ustabil arbejdskraft Myte 3: Virksomhederne kan ikke motiveres til arbejdsintegration Myte 4: Job på særlige vilkår besværliggør tilrettelæggelse af arbejdet Myte 5: Kollegaerne har modstand mod at ansætte mennesker på særlige vilkår Erfaringerne fra projektet på Obtec skyder alle disse myter ned, og i det følgende vil de blive gennemgået én og én. NYT FRA SJOV OG ALVOR 7 NR

8 TEMA / OBTEC MYTE 1: Det kan ikke betale sig for virksomhederne at tage et socialt ansvar Projektet på Obtec peger i en helt andet retning end dét, der påstås i denne myte. Det viser, at virksomheder, der udover kerneproduktion også har behov for en sideproduktion det vil sige en lang række små og meget forskelligartede småproduktioner - på visse forudsætninger kan hente økonomiske besparelser ved at sætte fleksjobber til at tage sig af en sådan sideproduktion. Det er et grundlæggende karaktertræk for sideproduktionen, at man af gode grunde ikke kan producere 100% hele tiden, fordi der skal bruges tid på at lukke ned, forberede og åbne de mange forskellige småproduktioner. Produktionsprocessen bliver med andre ord til en vis grad præget af perioder med tomgang, hvor der ikke bliver produceret. Dette er et vilkår, som nødvendigvis vil knytte sig til sideproduktionen, og som ikke gælder for kerneproduktionen, hvor der i stor skala kan produceres meget effektivt stort set hele tiden. Som det fremgår af figuren, kan der spares helt op til 40% og mere pr. produceret enhed ved at have mennesker ansat til at udføre arbejdet i en sådan sideproduktion. BESPARELSE Oversigt over mulige besparelser pr. produceret enhed ved fleksjobsansættelse i sideproduktioner 5% 8% 10% 13% 15% 20% 25% TOMGANG Kilde: Figuren er hentet fra et notat, udarbejdet af produktionschef på Obtec, Torben Madsen, 23. oktober Figuren skal læses fra venstre mod højre. Og de procentsatser, der er angivet fra venstre mod højre, viser forskellige eksempler på tomgang i sideproduktionen, det vil sige den tid, hvor der ikke bliver produceret. Hvis tomgangen f.eks. er 25%, betyder det, at der kun kan produceres 75% af tiden, og som man kan se, giver det en besparelse pr. produceret enhed på 40%. Det skal understreges, at denne figur bygger på et regneeksempel med en række forudsætninger: 1. En ordinært ansat medarbejder med fuld arbejdsevne kan producere 150 enheder i timen, hvorimod fleksjobberen kun har en halv arbejdsevne, hvorfor det forventes, at vedkommende kun kan producere 75 enheder i timen. 2. Det offentlige betaler for den halve arbejdsevne, som fleksjobberen ikke længere har i behold. 3. Fleksjobberen har et fravær, der ikke er større end ansatte på ordinære vilkår. 4. Fleksjobberen leverer et reelt stykke arbejde på niveau med ordinært ansatte. 5. Virksomheden har behov for en sideproduktion, der kan bruges til formålet. Som figuren med al ønskelig tydelighed viser, er det muligt for virksomheder under disse forudsætninger at opnå en åbenlys økonomisk fordel ved at ansætte fleksjobbere til at stå for sideproduktionen. MYTE 2: Mennesker ansat på særlige vilkår er en ustabil arbejdskraft Man hører tit synspunktet om, at mennesker med nedsat arbejdsevne er en ustabil arbejdskraft, der har meget mere fravær end de ordinært ansatte. De hidtige erfaringer fra projektet på Obtec kan på ingen måde bekræfte dette synspunkt. Tværtimod. Indtil videre har fleksjobberne haft et fravær, der er mindre end de ordinært ansatte. Eller med andre ord: Fleksjobberne er mindst lige så stabile som de ordinært ansatte. Mod ovennævnte kan man indvende: Det er jo meget godt alt sammen, men hvordan er kvaliteten af det udførte arbejde?. Her peger erfaringerne fra Obtec på, at fleksjobberne er meget ansvarsbevidste i det arbejde, de udfører. De får noget fra hånden. De er i stand til at samarbejde i de funktioner, de indgår i. De leverer et reelt stykke arbejde, der tilfører virksomheden værdi. Og de begår ikke flere fejl end de medarbejdere, der er ansatte på ordinære vilkår. NYT FRA SJOV OG ALVOR 8 NR

9 TEMA / OBTEC MYTE 3: Virksomhederne kan ikke motiveres til arbejdsintegration Denne myte siger, at virksomhederne godt kan motiveres til at tage et øget socialt ansvar i forhold til de medarbejdere, de har ansat, men som måske kommer ud for et trafikuheld, en arbejdsulykke eller almindelig nedslidning. Det er det, man kalder for arbejdsfastholdelse. Derimod er det ikke muligt at motivere virksomheden for at tage et øget socialt ansvar overfor mennesker, man ikke kender, og som i dag er på forskellige former for overførselsesindkomst. Det er det, man kalder for arbejdsintegration. Også denne myte gør projektet på Obtec op med. De 5 mennesker, der nu efter endt arbejdsprøvning er ansat i faste fleksjob, er alle mennesker, der ikke tidligere har været ansat på virksomheden. 3 af dem var tidligere kontanthjælpsmodtagere, og de øvrige 2 var tidligere modtagere af sygedagpenge. NYT FRA SJOV OG ALVOR 9 NR

10 TEMA / OBTEC MYTE 4: Job på særlige vilkår besværliggør tilrettelæggelsen af arbejdet Det er en udbredt påstand, at ansættelser af mennesker på særlige vilkår i særlig grad skulle besværliggøre arbejdstilrettelæggelsen, fordi der skal tages så mange flere hensyn til dem end dem, der er ordinært ansatte. Igen peger erfaringerne fra Obtec i en modsat retning. Allerførst skal det fremhæves, at de mennesker, der er ansat på særlige vilkår, er gledet ind i virksomhedens almindelige produktionshverdag. Man lægger ikke (særlig meget) mærke til dem. Dertil kommer, at de har givet virksomheden en lang række åbenlyse fordele i den daglige arbejdstilrettelæggelse, hvilket fremgår af den efterfølgende oversigt. Disse fordele kan alt andet lige over tid være medvirkende til, både at virksomheden får forbedret den samlede produktivitet, og at de ordinært ansatte får mere i bonus, som er en del af deres løn. Oversigt over de fordele, som projektet har givet for den daglige arbejdsstilrettelæggelse 1) før blev nogle af arbejdsopgaverne lavet ude i byen. Ved at have dem i huset kan man gribe ind overfor eventuelle fejl på et meget tidligere tidspunkt. 2) før var der mindre arbejdsopgaver, der hobede sig op, fordi de ordinært ansatte havde for travlt med at passe kerneproduktionen. Denne ophobning, som løbende gav anledning til stor frustration, er nu væk. 3) før blev nogle af arbejdsopgaverne løst af de ordinært ansatte, der så måtte gå fra kerneproduktionen. 4) og generelt har projektet styrket fleksibiliteten i den daglige arbejdstilrettelæggelse, hvilket har gjort virksomheden bedre rustet til at imødekomme kundernes øgede specielle krav til produkterne. NYT FRA SJOV OG ALVOR 10 NR

11 TEMA / OBTEC MYTE 5: Kollegaerne har modstand mod at ansætte fleksjobbere Man hører tit i debatten: Det er ikke virksomhedslederne, der er problemet. Det er derimod kollegaernes modstand. Så derfor sker der for lidt med virksomhedernes sociale ansvar. Erfaringerne fra Obtec kan heller ikke bekræfte denne myte. Det er forkert at påstå, at de faste ansættelser af de 5 fleksjobbere slet ikke er blevet mødt med nogen som helst form for modstand fra kollegaernes side. Men helhedsindtrykket er, at kollegaerne har taget godt imod dem. Hvad, der er den væsentligste årsag hertil, kan være svært at pege på, men følgende tiltag har muligvis haft en positiv virkning. Oversigt over tiltag, der kan havde fjernet eller mindsket kollegaernes eventuelle modstand 1) Før ansættelsen blev der defineret nogle regulære arbejdsopgaver, som ligger udenfor den kerneproduktionen, hvor de ordinært ansatte arbejder med et højere tempo med de dertil hørende bonusordninger. 2) Der er blevet udarbejdet en lokalaftale for job på særlige vilkår, som blev tiltrådt og underskrevet af KAD- og SID-tillidsrepræsentanterne. 3) Der er blevet brugt de nødvendige ressourcer på at afholde regulære ansættelsessamtaler. 4) Der er i det daglige arbejde blevet stillet rimelige, men nødvendige krav til de mennesker, der er ansat på særlige vilkår. NYT FRA SJOV OG ALVOR 11 NR

12 INTERVIEW RADIO FYN, den 3. juli 2000 Et bal kan føre til mange ting man kan for eksempel være heldig at finde en ny kone, men det kan også føre til, at en virksomhed tager sit sociale ansvar alvorligt. Tidligere på året blev der arrangeret et Wienerbal i Svendborg. Meningen var at skabe opmærksomhed omkring virksomhedernes sociale ansvar. Og det lykkedes, for nu har bremsevirksomheden Obtec startet en sideproduktion, hvor folk med nedsat arbejdsevne er blevet ansat. Virksomhedens administrerende direktør Mogens Thorseng siger: Det startede sådan set med det arrangement, som man lavede hernede i det sydfynske område. Vi blev inviteret til et utraditionelt Wienerbal, hvor man også havde inviteret en række talere til at fortælle om, hvorfor man skulle ansætte mennesker med handicap eller som på anden måde var sygdomsramte på særlige vilkår. Jeg deltog sammen med min kone. Og på den måde fik vi øjnene op for, at der dels er et stort behov for at hjælpe på denne front, dels at der er mulighed for økonomiske tilskud. - Men var det noget, I tidligere havde haft med inde i jeres overvejelser det her med det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale ansvar? Selvfølgelig havde vi tidligere beskæftiget os med dette, og vi har da også haft medarbejdere, der er blevet ramt af sygdom, og som derfor er blevet ansat på særlige vilkår. Men det var noget, som vi af den ene eller anden grund var blevet tvunget ind i. Vi havde ikke på forhånd tænkt, at vi skulle oprette en hel afdeling. Men det fortalte bl.a. en fra Grundfos, at man havde gjort dér. Efter Wienerballet blev vi kontaktet af UdviklingsCenter for beskæftigelse på særlige vilkår, der bl.a. den aften blev opmærksom på Obtec. De foreslog, at vi fik speciel støtte, således de kunne bruge os som modelvirksomhed. Vi gik derefter i gang og fik ansat tre medarbejdere. De tager sig i dag af diverse små montage- og pakkeriopgaver m.v. Noget, der ligger uden for den egentlige produktion. Det skal være noget, hvor de kan arbejde i det tempo, som de nu formår. - Hvorfor er I gået ind i det her projekt? Vi gør det selvfølgelig af to årsager. Dels fordi vi mener, at der er en tung social opgave, der skal løftes. Det er urimeligt, at gode medarbejdere, der har en eller anden form for nedsat arbejdsevne, ikke kan komme på arbejdsmarkedet. Men vi gør det selvfølgelig også, fordi det økonomisk kan løbe rundt. Og så er vi med til at gøre noget godt. Regeringen har jo et mål om, at skal skaffes i arbejde på den her måde. - I kommer på den måde til at fungere som en slags rollemodeller for andre virksomheder. Hvordan har I det med det? Det har vi det da fint nok med. Og vi synes, at vi får noget ud af det. - Hvordan er erfaringerne indtil nu? De er gode. Vi har fået ansat nogle medarbejdere, som vi er godt tilfredse med. NYT FRA SJOV OG ALVOR 12 NR

13 INTERVIEW Direktør Mogens Thorseng RADIO FYN, den 29. september 2000 Obtec A/S i Svendborg, der laver bremser til biler og motorcykler, er blevet så glade for at have folk i skåne- og fleksjobs, at de nu ansætter flere på samme vilkår. Firmaet ansatte for 3-4 måneder siden tre folk med nedsat arbejdsevne, og inden længe bliver to mere ansat. Ordningen har været en stor succes, fortæller administrerende direktør Mogens Thorseng: Vi har fået nogle rigtige gode medarbejdere ansat. Og vi har fået indrettet nogle arbejdspladser, som passer til de mennesker, og det synes vi, at de er faldet godt ind i. Og nu kan vi godt tænke os at prøve det samme i en anden afdeling. - En ting er de ansatte, der er heldige med at komme i arbejde. Men hvad får I ud af det som virksomhed? Vi får det ud af det, at vi bliver tvunget til at tænke på en anden måde, fordi vi skal indrette arbejdspladser, der ikke er, som de plejer at være. Og det, vi så har gjort, er at indrette nogle arbejdspladser til det, vi kalder nicheproduktion. NYT FRA SJOV OG ALVOR 13 NR

14 PRESSEKLIP Fyns Amts Avis den 4. juli 2000 NYT FRA SJOV OG ALVOR 14 NR

15 NYT FRA SJOV OG ALVOR 15 NR PRESSEKLIP

16 PRESSEKLIP Produktionschef Torben Madsen Fyns Amts Avis den 4. juli 2000 NYT FRA SJOV OG ALVOR 16 NR

17 PRESSEKLIP Fyns Amts Avis den 4. juli 2000 NYT FRA SJOV OG ALVOR 17 NR

18 PERSONLIG ASSISTANCE 38 eksempler på personlig assistance I Nyt fra Sjov & Alvor, nr. 1, fra sidste år blev der fortalt en historie fra Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S. Den handlede om de gode muligheder, der er for at få tilskud til personlig assistance, som kan bruges til at fastholde medarbejdere, hvis arbejdsevne er nedsat af den ene eller anden grund. Ordningen med personlig assistance kan bruges indenfor mange forskellige områder, hvilket denne samling på i alt 38 eksempler fra Fyn viser. I alt har ordningen på Fyn været med til at hjælpe ca. 320 mennesker til at kunne blive på arbejdsmarkedet i ordinært arbejde på normale ansættelsesvilkår. På landsplan er tallet Det er en ordning, der gælder alle. Uanset om man er i eller skal i arbejde. Ansat på ordinære eller særlige vilkår (fleksog skånejob). Lønmodtager eller selvstændig. Og uanset om man er eller ikke er på kontanthjælp årig kvinde, som er ansat som havebrugskonsulent, blev ramt af et synshandicap, hvorfor hun ikke længere må køre bil ud til kunderne. Ved hjælp af personlig assistance blev der ansat en chauffør 12 timer pr. uge, således at hun fortsat kan passe sit arbejde årig maskinarbejder pådrog sig en uopererbar diskusprolaps, som betød en del indskrænkninger i hans arbejdsevne. En personlig assistent i 10 timer om ugen hjælper ham med tunge monteringsopgaver hos kunder samt løft af tunge maskindele til drejebænk m.v 3.45-årig kvindelig socialrådgiver blev ramt af en så svær gigtlidelse i sine hænder, at hun ikke længere selv kunne skrive på computer. En personlig assistent er nu ansat 7 timer om ugen til at lave skrivearbejdet årig maskinarbejder pådrog sig en Morbus Bechterew (stivhed i rygsøjlen). En personlig assistent hjælper ham i 10 timer pr. uge med opbygning af rørsystemer, svejsning af tunge pumpelåg samt svejsning af kar. Alt sammen opgaver, som betyder mange vridninger i ryggen årig rengøringsassistent med tennisalbuer har fået en personlig assistent 12 timer om ugen til at assistere sig med de tungeste gulvvaskeaktiviteter samt med nedvaskning af paneler og vask af vinduer over skulderhøjde årig montør/elektriker fik knust sit ene knæ ved en ulykke med det resultat, at han ikke længere kunne tåle at ligge på knæ i forbindelse med monteringsarbejder. Han fik bevilget 8 timers personlig assistance til hjælp i arbejdssituationen, således at en kollega får mulighed for at overtage disse opgaver årig kvinde med kunstig hofte har i forbindelse med sit arbejde som operatør fået bevilget 10 timers personlig assistance til at hjælpe sig med visse løfteopgaver samt hjælp ved skærmaskinen, idet disse konkrete fysiske opgaver volder problemer i forhold til den nye hofte årig mand, som arbejder som værktøjsmager, har grundet en dykkerulykke pådraget sig en spastisk parese. Han har fået bevilget 11 timer om ugen til følgende opgaver: løft af tungt værktøj, tunge emner fra gulv til drejebænk m.v årig mand, som arbejder som montør, har efter en ulykke fået opereret fodleddet stift og har derved problemer med knælende opgaver samt opgaver, hvori indgår løft og gang samtidig. Han har fået bevilget personlig assistance på i alt 13 timer om ugen årig specialarbejder, som mangler venstre underben, arbejder hos park- og vejvæsenet i en fynsk kommune. Han har fået bevilget 20 timers assistance, bl.a. til gravearbejde, arbejde på skrånende arealer, knæ- og hugliggende funktioner m.v årig selvstændig erhvervsdrivende, som har et NYT FRA SJOV OG ALVOR 18 NR

19 PERSONLIG ASSISTANCE autoværksted, har fået konstateret sclerose og ødelagte fingre. Han har fået bevilget 20 timer personlig assistance til hjælp med arbejdsfunktioner på værkstedet m.v årig meget svagtseende musikskolelærer har fået bevilget 2 timers personlig assistance til sortering/læsning af noder samt til sekretærhjælp årig døv lærer har fået bevilget 3 timer pr. uge til tolkeopgaver samt til kursusdeltagelse årig døv kvinde, som arbejder som tekniker, har fået bevilget tegnsprogstolkning 25 timer for et år, således at hun kan deltage i personalemøder, instruktionsmøder m.v årig teknisk assistent, som mangler venstre underben og derfor bruger krykker, har fået en personlig assistent i 5 timer om ugen, til at hjælpe sig med løfte- og bæreopgaver årig bagersvend, som har Scheurmanns sygdom (skæv ryg), får personlig assistance 12 timer om ugen til at løfte mel- og sukkersække samt ind- og udtagning af de tunge plader fra ovnen årig selvstændig maskinstationsindehaver, som mangler højre underarm, får personlig assistance 8 timer om ugen til af- og påmontering af maskiner, smøring samt enkelte reparationer af diverse maskiner m.v årig kvindelig børnehavepædagog, som efter en arbejdsskade har pådraget sig en varig skade på højre knæ, har fået personlig assistance i 11 timer pr. uge til at hjælpe sig med løftefunktioner i forbindelse med børn, der skal løftes op i og fra barnevogn, svømmehalsbesøg, tøjskift m.v årig selvstændig landmand har pådraget sig en højresidig hemiparese. Han har fået bevilget 8 timers personlig assistance pr. uge til hjælp ved afhentning af halm på loft, løftning og mærkning af grise samt klipning af hegn årig slagtehusmedhjælper fik efter en vådeskudsulykke konstateret store skader i lår og ben, hvilket betød, at han ikke i længere tid af gangen tåler løft af de tunge dyrekroppe i forbindelse med skæring, slagtning m.v. En anden arbejdsopgave var vask af gulve i slagtehuset. En personlig assistent hjælper ham nu 13 timer pr. uge med disse opgaver årig kvindelig husassistent på plejehjem, som er ansat i fleksjob, og som har fået påvist en kræftknude i kravebenet får personlig assistance 8 timer pr. uge til vask af fliser på badeværelser samt de tungeste af rengøringsopgaverne årig blind IT-konsulent får personlig assistance 5 timer pr. uge til diverse sekretærfunktioner årig servicemedarbejder, som har været fraværende fra arbejdsmarkedet i langt tid, har fået arbejde i et trykkeri. Her får han personlig assistance 13 timer pr. uge i forbindelse med, at han har pådraget sig carpaltunnelsyndrom (indeklemning af nerver). Assistancen bruges til brug af vibrationsværktøj, at gå med ting op fra og ned i kælder, snerydning m.v årig selvstændig landmand, som har fået konstateret en hjernesvulst, får personlig assistance 15 timer om ugen til højtryksrensning af stalden, maskinkørsel, kastration af grise m.v årig og meget stærkt ordblind cykelsmed får 8 timer ugentligt personlig assistance til hjælp til at skrive lager-, arbejds-, bestillingssedler m.v årig kvinde og selvstændig blomsterhandler har en springhofte og kan derfor kun med meget besvær opsætte reklameskilte på fortovet, sætte kasse med varer på gaden fra lager og butik og flytte rundt med fyldte blomsterkrukker. Hun har fået en personlig assistent på 11 timer pr. uge til dette arbejde og er derved fritaget for disse fysiske belastninger årig snedker på møbelfabrik, der mangler venstre underarm, har en personlig assistent 12 timer om ugen til at NYT FRA SJOV OG ALVOR 19 NR

20 PERSONLIG ASSISTANCE tage møbelemnerne af/til båndet samt til at stable møblerne årig meget synshandicappet kvindelig konsulent har 10 timer ugentlig personlig assistance, som bruges til bilkørsel rundt til kunderne årig stærkt ordblind servicemontør indenfor VVS får 5 timers personlig assistance om ugen til hjælp ved skrivning af sine dag- og arbejdssedler over brugte reservedele, som betegnes med numre med mindst 10 cifre, hvilket han slet ikke kan læse årig kvindelig børnehaveleder blev ramt af en hjerneblødning og får nu 11 timers personlig assistance til strukturering af hverdagen med det administrative og pædagogiske arbejde som leder, i øvrigt med efterfølgende langt mindre træthedsymptomer m.v årig specialarbejder ved kommunal vejvæsen fik stort set knust sit ene ben ved et ulykkestilfælde og får personlig assistance 20 timer om ugen til hjælp ved grave-, kloak-, brolægningsopgaver m.v. Vedkommende var blev bevilget et fleksjob, men blev på ovennævnte måde fastholdt i arbejdet på ordinære vilkår årig fabriksmedhjælper laver døre og vinduer og har en medfødt lammelse af højre underarm og kan derfor ikke i tilstrækkeligt omfang løfte træemner fra og over til sav samt bruge skruestikken og får derfor 10 timers personlig assistance om ugen til afhjælpning heraf årig folkeskolelærer, som er kørestolsbruger, får 15 timers personlig assistance til afhentning af klassesæt, fotokopiering, forberedelse, ekskursioner m.v årig kvindelig pædagog, som har fysiske begrænsninger efter en brystkræftoperation, får personlig assistance 12 timer pr. uge som medhjælp til af- og påklædning af børnene, løft af børn fra og til spisestole samt til deres badesituationer årig maskinarbejder på fabrik fik efter en ulykke et stift venstre ben og får personlig assistance i 5 timer pr. uge ved bukkemaskine samt til løfteopgaver fra lager og arbejdsbord årig værktøjsmager, der fik sin højre fod ødelagt ved ulykke, hvorfor han ikke kan gå og løfte samtidig, får personlig assistance i 11 timer om ugen årig landinspektør har fået konstateret sclerose og får personlig assistance 10 timer om ugen til hjælp i forbindelse med taste- og skriveopgaver, undervisning samt løfteopgaver årig tømrer fik ødelagt det ene knæ samt konstateret en betændt slimsæk ved ulykke, hvilket har betydet indskrænkninger i forbindelse med at udføre profilopgaver og løft af såvel træplader som af vinduer. Han får personlig assistance 16 timer om ugen til disse opgaver. Denne ordning med personlig assistance administreres af Arbejdsformidlingen på Fyn, Dannebrogsgade 3, 5000 Odense C, telefon og fax Eksperten på området er handicapkonsulent Ib Kruse, og han kan kontaktes på: eller Det er også ham, der har udarbejdet ovennævnte eksempelsamling. NYT FRA SJOV OG ALVOR 20 NR

21 STATSINSTITUTIONER Statsinstitutioner har ingen udgifter ved oprettelse af fleksjob I Nyt fra Sjov & Alvor, nr. 1, fra sidste år var der en oversigt over de statsinstitutioner og de selvejende institutioner, der ingen lønudgifter har på fleksjob, hvis man lige ser bort fra overarbejdsbetaling, personlige tillæg og lokalløn. Oversigten var ikke endelig, fordi den manglede institutionerne indenfor Kulturministeriets område. Men de er med på nedenstående liste, så nu er det muligt at vise den totale oversigt over de institutioner i Gudme, Egebjerg og Svendborg Kommuner, der på denne måde har nogle aldeles favorable vilkår for oprettelse af fleksjob. AMU-Fyn Arbejdsformidlingen i Svendborg Baggårdteatret vdaghøjskolen Svendborg Kunstskole Den Frie Lærerskole Egebjerg Friskole Gymnastikhøjskolen i Ollerup Haahrs Skole Ida Holst Skole Ollerup Efterskole for Sang og Musik Ollerup Friskole Oure Friskole Oure Idrætshøjskole og Idrætsefterskole Politimesteren i Svendborg Produktionshøjskolen i Svendborg Rantzausminde Efterskole Retten i Svendborg Skårup Husholdnings-, Håndarbejds- og Sundhedsskole Skårup Statsseminarium Svendborg AOF Daghøjskole Svendborg Handelsskole Svendborg Handelsskoles Kantine Svendborg Maskinmesterskole Svendborg Navigationsskole Svendborg og Omegns Museum Svendborg Tekniske Skole Told- og Skatteregion Svendborg Trunderup Friskole Vejstrup Ungdomsskole Vester Skerninge Friskole Øster Åby Friskole Listen er den senest reviderede fra Økonomistyrelsen i Finansministeriet og er dateret den 3. november Som kan se, optræder SIMAC ikke, fordi det først blev etableret 1. januar 2001, altså efter at listen blev lavet. For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at alle disse institutioner obligatorisk indbetaler et fleksjobgebyr, der skal bruges til at finansiere ovennævnte ordning. I 2001 er gebyret på kr. pr. fuldtidsansat medarbejder. Dette gebyr skal alle institutioner indbetale, uanset om de benytter sig af de favorable vilkår. NYT FRA SJOV OG ALVOR 21 NR

22 PRESSEKLIP

23 PRESSEKLIP

24 Vi anbefaler Sjov & Alvor»Interessen for det rummelige arbejdsmarked, der omfatter såvel skåne- som fleksjob, er stor. Men den kan og bør efter min opfattelse blive endnu større, bl.a. fordi det betyder et socialt ansvar overfor svage medborgere, sparede udgifter til kontanthjælp og førtidspension, men ikke mindst et bedre image for de involverede virksomheder. Jeg kan derfor kun anbefale, at virksomhederne alvorligt overvejer at inddrage disse job i deres personalepolitik. Og derfor anbefaler jeg kampagnen Sjov & Alvor, der også har dette som sin målsætning.«jørgen Henningsen, borgmester i Svendborg Kommune»Der er behov for at få udbredt kendskabet til de muligheder, der i dag findes, for at fastholde gode medarbejdere på virksomhederne. Godt nok klares mange ting i den daglige dialog på den enkelte virksomhed, men en målrettet service og information overfor virksomhederne om diverse støttemuligheder ville gøre vejen kortere og vil kunne stoppe udstødningen af stabile og værdsatte medarbejdere fra arbejdsmarkedet. Da kampagnen Sjov og Alvor kan være med det til, kan jeg anbefale den.«søren Kurt Hansen, direktør og formand for DA Sydfyn-Langeland»For de fleste mennesker er der lighedstegn mellem arbejdsplads og høj livskvalitet. Det er derfor et fælles ansvar for arbejdsgivere og arbejdstagere at medvirke til, at så mange som muligt bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Giv plads til et skånejob det betaler sig. Derfor kan jeg anbefale kampagnen Sjov & Alvor.«Poul Weber, borgmester i Egebjerg Kommune»Det er med glæde, at jeg kan anbefale kampagnen Sjov & Alvor, der skal styrke det rummelige arbejdsmarked. Jeg ønsker kampagnen held og lykke med at motivere arbejdsmarkedet til at modtage ledig arbejdskraft fra de persongrupper, der har vanskeligt ved at udfylde en»hel«plads. Kampagnen er et positivt tiltag med hensyn til at skabe en mere meningsfyldt hverdag for mange.«erik Ullemose, borgmester i Gudme Kommune» Jeg kan anbefale kampagnen Sjov & Alvor. Alle har ret til at arbejde, også selv om vedkommende kun kan klare at arbejde 3 til 5 timer dagligt. De muligheder, der er til rådighed for virksomheden med de forskellige støtteordninger er gode, derfor bør og skal vi være med til at løfte denne opgave, så vi kan give alle en meningsfyldt tilværelse i samfundet.«mogens Pedersen, direktør og formand for Sydfyns Erhvervsråd og Byggeriets Arbejdsgivere på Sydfyn»Virksomhedernes sociale ansvar har et stort dilemma. At integrere skånejobs og fleksjobs på arbejdspladsen lyder rigtigt, men er svært at udføre. Initiativet til at komme videre ligger på arbejdspladsen, og det er her, at dagsordenen skal sættes. Det skal Sjov & Alvor sætte gang i. Og det vil jeg gerne anbefale.«mads Kjær, direktør og tidligere formand for Svendborg Handelsstandsforening»Jeg skal med glæde anbefale kampagnen Sjov & Alvor, der handler om virksomhedernes sociale ansvar på Sydfyn. Der skal være plads på arbejdsmarkedet til de af vore kolleger, der har været udsat for en ulykke eller sygdom, der gør, at de har fået nedsat deres arbejdsevne. Fleksjobberne er og vil blive en kæmpe aktiv på virksomhederne, men det kræver, at arbejdsgivere og arbejdstagere i fællesskab får formuleret en personalepolitik, hvor den sociale bevidsthed bliver forankret.«niels Chr. Nielsen, formand for HK-Svendborg og LO-Sekt. Svendborg Sjov og Alvor kan kontaktes gennem Kampagneleder Hans Lassen Sisyfos Niels Juelsvej 18, 5700 Svendborg Telefon Fax Mobil Grafisk Design: Lars Lauge tryk team

NR.1-2000 SJOV & ALVOR

NR.1-2000 SJOV & ALVOR NR.1-2000 N Y T F R A SJOV & ALVOR K O L O F O N Nyt fra Sjov & Alvor, nr. 1, 2000. Redaktion: Lorentz H. Jessen, tidl. erhvervschef i Svendborg Kommune, og Hans Lassen, Sisyfos. Redaktion afsluttet primo

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

NR.3-2001 SJOV & ALVOR DEN SOCIALE AMBASSADØRORDNING. Læs interviewene med disse ledere fra de 12 ambassadørvirksomheder

NR.3-2001 SJOV & ALVOR DEN SOCIALE AMBASSADØRORDNING. Læs interviewene med disse ledere fra de 12 ambassadørvirksomheder NR.3-2001 N Y T F R A SJOV & ALVOR DEN SOCIALE AMBASSADØRORDNING Læs interviewene med disse ledere fra de 12 ambassadørvirksomheder Den Sociale Ambassadørordning er startet! Som det altid har været planen

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR OVERBLIK OVERBLIK Hvem står bag? Side 3 Overblik På forkant Sygepolitik Hvad er indholdet i pjecerne? Særlige vilkår Side 4

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen - løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen Erhvervserfaring til nyuddannede Nye muligheder - nyuddannede medarbejdere Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Indsatsen omkring det rummelige arbejdsmarked skal efter Kommunalbestyrelsens opfattelse udøves så helhedsorienteret som muligt.

Indsatsen omkring det rummelige arbejdsmarked skal efter Kommunalbestyrelsens opfattelse udøves så helhedsorienteret som muligt. 1 SERVICESTRATEGI. Indsatsområde: Det rummelige arbejdsmarked: Indledning: Egebjerg Kommunalbestyrelse har valgt det rummelige arbejdsmarked som et af sine indsatsområder i 2003 bl.a. fordi der er et stærk

Læs mere

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering.

at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. Pkt.nr: 6 Kommunale fleksjob 201721 Indstilling: at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre med at integrere fleksjob som en del af kommunens personalepolitik indenfor godkendt normering. at

Læs mere

Genbrug af pumper skaber job

Genbrug af pumper skaber job Genbrug af pumper skaber job I 47 år har Grundfos ansat socialt udsatte og medarbejdere med nedsat arbejdsevne på særlige flexværksteder. Lige nu er mere end 120 personer beskæftiget i Bjerringbro med

Læs mere

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt Projekt Jobkompetence Trods Handicap Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune Resultater kort fortalt Hvorfor er emnet vigtigt? Århus Kommune vil gerne være en mangfoldig arbejdsplads.

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 27-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 10.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 16.30 Mødested: STENSTRUP PLEJEHJEM Udsendelsesdato: 23-05-2002

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Arbejdspapir nr. 2, marts 2007: Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Telefon: 7222 3600 Hjemmeside: www.brnordjylland.dk

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Den menneskelige vej til god, stabil og lønsom arbejdskraft

Den menneskelige vej til god, stabil og lønsom arbejdskraft Den menneskelige vej til god, stabil og lønsom arbejdskraft I en moderne industrivirksomhed skal der være plads til medarbejdere, der har et handicap hvis de selv er interesserede og motiverede. Der kan

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

A og B hold på arbejdspladserne. Arbejdsmarkedspolitiske reformer

A og B hold på arbejdspladserne. Arbejdsmarkedspolitiske reformer A og B hold på arbejdspladserne Arbejdsmarkedspolitiske reformer Kate Sørensen Socialformidler og freelance underviser på LO skolen Til 1989 beskæftiget i Københavns kommune, senest som fuldmægtig Fra

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

I Job med Handicap Seminar november 2011

I Job med Handicap Seminar november 2011 I Job med Handicap Seminar november 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Guldborgsund har også fokus på at inddrage personer med handicap i arbejdsudbuddet. Jobcentret vil derfor motivere personer med

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til?

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? 4/2016 Sjælland & Øerne Tema: Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? Det går ikke! Læs de stærke beretninger Henriks kommentar Ingen senere tilbagetrækning uden bedre forebyggelse 69,5 år. Så

Læs mere

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Indhold Kolofon Spring ud i det 1. Oplag Udgiver: Servicestyrelsen, 2008 Tekst og redaktion: Stine Grønbæk Jensen Handicapenheden Servicestyrelsen Foto:

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Det er dumt at lade være

Det er dumt at lade være Det er dumt at lade være Job med løntilskud er en god forretning for Peter, hans arbejdsgiver, kommunen og for det danske samfund. Det er dumt at lade være, når der i sandhed er tale om en win-win situation

Læs mere

Hjælpemidler - fastholdelse og indslusning af personer med handicap

Hjælpemidler - fastholdelse og indslusning af personer med handicap Hjælpemidler - fastholdelse og indslusning af personer med handicap Hjælpemidler på jobbet Indslusning og fastholdelse Der findes forskellige muligheder for at støtte personer med et handicap, som enten

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Start med at fordele jer således:

Start med at fordele jer således: Start med at fordele jer således: Gruppe 1 ved Roberts bord: Anette, Mogens, Lars, borger 1, borger 2. Konsulent: Svend. Gruppe 2 ved Lissys bord: Simon, Susanne, Christina A.L, borger 3. Konsulent: Kristina

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

LEV s KLAP-konference

LEV s KLAP-konference LEV s KLAP-konference 23. februar 2009 Mette Ravn Jensen & Lisbet Bo Færdig med ungdomsuddannelsen Ansættelsesformer Støttemuligheder Eksempler Hvad siger lovgivningen - og hvor er hjælpen? 2 Ansættelsesformer

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1016 København K Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i høring af 1. juli 2005 fremlagt udkast til ændring i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse

Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Bilag 2 Resultater af borgerundersøgelse Besvaret af borgere, der har haft en sag på rehabiliteringsteammødet. Spørgeskemaet er udfyldt umiddelbart efter endt møde. 77 svar ud af 107, svarprocent 72 %

Læs mere

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra?

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Nye danskere - ny arbejdskraft Et tilbud til virksomheden fra kommuner, AF, DA og LO i Frederiksborg Amt Nye danskere - ny arbejdskraft Overvejer I at ansætte nye

Læs mere

Brug for en. fleksjobber

Brug for en. fleksjobber Brug for en fleksjobber Hvad er fleksjob? Fleksjob er en ansættelse på særlige vilkår, typisk på nedsat timetal. En fleksjobber kan være en person, der eksempelvis har pådraget sig en arbejdsskade eller

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklings - hæmning hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Unge mennesker med udviklingshæmning skal have en reel mulighed for at

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig FLEKSJOB Det betyder fleksjobreformen for dig 9 Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, ændrer ikke på kriterierne for fleksjob. Vil du i betragtning til et fleksjob, er det fortsat et krav,

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Color profile: Disabled Composite Default screen Forord Med arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde fra efteråret 2002 blev der taget en række skridt i retning af et mere effektivt arbejdsmarkedssystem. De nye regler blev implementeret i loven pr. juni

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Politisk struktur og ansvarsfordeling

Politisk struktur og ansvarsfordeling November 2014 Politisk struktur og ansvarsfordeling Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Når forandringen blev sat i gang... 3 Det politiske fokus... 3 De politiske udvalg... 4 De stående

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere