NR SJOV & ALVOR. Det kan være en god forretning at tage et socialt ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR.2-2001 SJOV & ALVOR. Det kan være en god forretning at tage et socialt ansvar"

Transkript

1 NR N Y T F R A SJOV & ALVOR Det kan være en god forretning at tage et socialt ansvar

2 K O L O F O N Nyt fra Sjov & Alvor, nr. 2, Redaktion, idé og tekst: Hans Lassen, Sisyfos. Design og lay-out: Lars Lauge. Foto: Ulrik Borgermann. Tryk: tryk team svendborg a/s. Udgivelsen af dette nummer er økonomisk støttet af UdviklingsCenter for beskæftigelse på særlige vilkår. Oplag: Nyt fra Sjov & Alvor, nr. 3, udkommer i uge 25 Sjov & Alvor kampagnen har tidligere udgivet magasin nr. 1 (juni 2000). Du har nu nr. 2 i hånden, som vil blive fulgt op med nr. 3, der udkommer i uge 25 i år. I dette nummer vil der være en status på hele kampagnen. Konference om Den Sociale Ambassadørordning, den 17. maj, ude hos Obtec Den 17. maj i år, kl , afholdes der en konference ude på Obtec, hvor virksomheden vil fremlægge sine erfaringer med projektet Obtec som model for virksomhedernes sociale ansvar. Endvidere vil konferencen være startskuddet på Den Sociale Ambassadørordning. For yderligere oplysninger om konferencen, tilmelding og Den Sociale Ambassadørordning kan man kontakte kampagneleder Hans Lassen, tlf eller mobil eller Det kan være en god forretning at tage et socialt ansvar er titlen på en pjece, der udelukkende handler om projektet Obtec som model for virksomhedernes sociale ansvar. Den udkommer i september For yderligere oplysninger om pjecen og bestilling kan man kontakte kampagneleder Hans Lassen, tlf eller mobil eller

3 I N D H O L D Leder: Det kan være en god forretning at tage et socialt ansvar 4 Farvel til 5 myter om virksomhedernes sociale ansvar 6 Interview med direktøren på Obtec, Mogens Thorseng, Radio Fyn 12 Skånejob er mere end tidsfordriv, Fyns Amts Avis, den 4. juli Citat af produktionschefen på Obtec, Torben Madsen, Fyns Amts Avis den 4. juli Flere flexjob end ledige, Fyns Amts avis, den 4. juli eksempler på personlig assistance 18 Statsinstitutionerne har ingen udgifter ved oprettelse af fleksjob 21 Wienerbal for flere fleksjob, Socialrådgiveren, nr. 23, Vi anbefaler Sjov & Alvor 24 Sjov & Alvor kan kontaktes 24

4 LEDER Det kan være en god forretning at tage et socialt ansvar Projektet Obtec som model for virksomhedernes sociale ansvar fylder meget i dette magasin. Rigtig meget endda. Og det gør det med god grund, fordi projektet rummer mange spændende perspektiver for virksomhedernes sociale ansvar. Ikke bare på Sydfyn, men i hele Danmark. Når man siger virksomhedernes sociale ansvar, tænker man tit på meget store virksomheder. Grundfos, Danfoss og så videre. Og disse virksomheder tager alle det sociale ansvar alvorligt. Men, og der er et men. Problemet med disse eksempler kan være, at de er meget store virksomheder i en dansk sammenhæng. Derfor er der mange, som når de hører om deres sociale ansvar måske tænker: Jamen, det gør de jo kun, fordi de er så store. Underforstået at dét at tage et socialt ansvar kræver en virksomhed af en vis stor størrelse og indtjening. Denne tankegang er udtryk for en af de mest sejlivede myter i debatten om virksomhedernes sociale ansvar: at der altid skulle være en modsætning mellem på den ene side virksomhedernes økonomiske indtjening og deres sociale ansvar på den anden. Underforstået: virksomhederne må vælge. Ønsker de at tage et socialt ansvar med den uundgåelige konsekvens, at så sætter de penge til? Eller ønsker de i stedet at tage et økonomisk ansvar med den ligeså uundgåelige konsekvens, at så bliver der ikke råd til det sociale ansvar? Men denne modsætning er og bliver en falsk modsætning, hvilket erfaringerne fra Obtec viser med fuld styrke: der behøver ikke at være nogen modsætning. Mange fremstillingsvirksomheder, der producerer i stor skala, kan garanteret nikke genkendende til Obtec s erfaringer med markedet: at kunderne bliver mere krævende og individuelle i deres ønsker til de produkter, de ønsker at købe, hvilket medfører et behov for en sideproduktion, det vil sige en lang række små og meget forskelligartede småproduktioner. Som der redegøres nærmere for et andet sted i dette magasin, kan det under visse forudsætninger være en åbenlys driftøkonomisk fordel at ansætte mennesker på særlige vilkår til at stå for denne sideproduktion. Der ligger mange store perspektiver for det rummelige arbejdsmarked, hvis det bliver muligt på denne måde at få det sociale ansvar helt ind under huden som en del af rygraden på en ordinær forretningsmæssig drift af virksomhederne. Konsekvenserne heraf er til at tage at føle på. For det første er der ingen tvivl om, at flere virksomheder vil blive anderledes motiveret for på frivillighedens grund at gå ind og tage et øget socialt ansvar på en meget kontant måde. Og for det andet opnår de mennesker, der ansættes på de særlige vilkår, næsten af sig selv en meget stor værdighed, fordi det uden for enhver tvivl bliver NYT FRA SJOV OG ALVOR 4 NR

5 klart for dem selv og alle andre på virksomheden, at de gør nytte, at de udfører et meningsfuldt arbejde, og at de derved skaber værdier, der har en betydning for virksomhederne. Og videre bliver det også muligt på dette grundlag at få kollegaernes opbakning, hvis der vel at mærke trækkes en grænse mellem det arbejde, som skal ligge i sideproduktionen, og det arbejde, som stadigvæk skal udføres af de ordinært ansatte i kerneproduktionen. Ovennævnte står ikke i modsætning til det synspunkt, man ofte kan høre i debatten om virksomhedernes sociale ansvar: at virksomhederne skal tage et socialt ansvar for at få et bedre omdømme i forhold til omgivelserne. Det er den såkaldte PR-effekt. Men denne effekt vil komme til at stå ulige stærkere, hvis det sociale ansvar bliver en del af en almindelig, fornuftsbaseret drift af virksomhederne, og hvor såvel lederne som kollegaerne kommer til at glemme, at der er nogen, der er ansat på særlige vilkår. Når man kommer til det punkt, hvor alles indsats - uanset hvor stor eller lille arbejdsevnen er, og uanset om ansættelsesvilkårene er ordinære eller særlige - er nødvendig for at få virksomhederne til at køre med det bedst mulige resultat, så er man kommet meget langt med det sociale ansvar. Og så langt er man faktisk kommet på Obtec på relativ kort tid, hvilket er imponerende. Det skyldes en stor indsats fra såvel ledelse, værkfører og tillidsrepræsentanter og ikke mindst dem, som det hele handler om: de mennesker, der er ansat på særlige vilkår, og som effektivt har punkteret myten om, at de skulle være en arbejdskraft, man ikke kan regne med. Jeg startede denne leder med at beskrive nogle af de klassiske modelvirksomheder for det sociale ansvar: Grundfos, Danfoss m.v. I modsætning til disse virksomheder er Obtec en anderledes modelvirksomhed på grund af, at virksomheden har en størrelse, der er mere typisk for danske virksomheder. Mange mennesker i Danmark vil i forlængelse heraf umiddelbart kunne genkende sig selv i Obtec. Derfor ligger der mange perspektiver i Obtec som modelvirksomhed for det sociale ansvar. Ikke som et alternativ, men som et helt nødvendigt supplement til de klassiske modelvirksomheder. Hans Lassen, kampagneleder NYT FRA SJOV OG ALVOR 5 NR

6 TEMA / OBTEC Virksomheden Obtec A/S er en dansk børsnoteret koncern, som har en førende position på det europæiske marked for bremsekomponenter til biler og på det globale reservedelsmarked for bremseklodser til motorcykler. Koncernen, der afsætter 90% af produktionen udenfor Danmark, har afdelinger i England (Telford), Holstebro og Støvring. Obtec A/S s hovedkvarter ligger i Svendborg og er i dag en af de større industrivirksomheder på Sydfyn med en samlet beskæftigelse på ca. 225 medarbejdere (ca. 135 timelønnede produktionsmedarbejdere og ca. 90 funktionærer eller ansatte på funktionærlignende vilkår). Projektet Projektet Obtec som model for virksomhedernes sociale ansvar, der økonomisk er støttet af UdviklingsCenter for beskæftigelse på særlige vilkår, har fundet sted på koncernens virksomhed i Svendborg. Projektets kerne har bestået i at etablere en sideproduktion med ansatte i job på særlige vilkår (fleks- og skånejob), som skal tage sig af diverse små montage- og pakkeriopgaver og være med til at øge virksomhedens evne til at opfylde individuelle og fleksible ønsker hos kunderne. De første tre i projektet blev ansat i arbejdsprøvning i sommeren Og i dag (april 2001) er der i alt ansat 5 fleksjobbere i faste stillinger. Det betyder, at 3.7% af produktionens medarbejdere i dag er ansat i faste stillinger i job på særlige vilkår. Og i forhold til alle medarbejdere på virksomheden i Svendborg er der tale om 2.2%. I begge tilfælde ligger andelen betydeligt over landsgennemsnittet, hvor kun 0.5% af den samlede arbejdsmarked er ansat i enten skåne- eller fleksjob, jf. de seneste tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Fra sommeren 2000 og frem til den 1. april 2001 har der endvidere i produktionen været ansat en førtidspensionist i et skånejob. Lige fra projektets start har der været samarbejdet med Svendborg Kommune, som på det konkrete plan har ydet en indsats på tre fronter. For det første ved at finde og henvise mennesker til eventuel ansættelse i fleksjob. Dernæst ved at bevilge og betale et truckførerkort til en af fleksjobberne. Og endelig ved at bevilge og betale for ergonomiske ændringer af såvel maskiner som arbejdspladsindretning. Projektet har inspireret virksomheden NK A/S, der er Obtec-koncernens afdeling i Støvring, til at indgå en aftale med Støvring Kommune om oprettelse af en fast serviceafdeling med 4-6 mennesker, der er tidligere enten kontanthjælps- eller sygedagpengemodtagere. Serviceafdelingen skal fungere som en arbejdsprøvning, hvis formål er at gøre den enkelte klar til ansættelse på NK A/S eller en anden virksomhed i området, hvad enten det er på ordinære eller særlige vilkår. NYT FRA SJOV OG ALVOR 6 NR

7 TEMA / OBTEC Farvel til 5 myter om virksomhedernes sociale ansvar Debatten om virksomhedernes sociale ansvar er præget af 5 myter, som alle svækker udbredelsen af dette ansvar: Myte 1: Det kan ikke betale sig for virksomhederne at tage et socialt ansvar Myte 2: Mennesker ansat på særlige vilkår er en ustabil arbejdskraft Myte 3: Virksomhederne kan ikke motiveres til arbejdsintegration Myte 4: Job på særlige vilkår besværliggør tilrettelæggelse af arbejdet Myte 5: Kollegaerne har modstand mod at ansætte mennesker på særlige vilkår Erfaringerne fra projektet på Obtec skyder alle disse myter ned, og i det følgende vil de blive gennemgået én og én. NYT FRA SJOV OG ALVOR 7 NR

8 TEMA / OBTEC MYTE 1: Det kan ikke betale sig for virksomhederne at tage et socialt ansvar Projektet på Obtec peger i en helt andet retning end dét, der påstås i denne myte. Det viser, at virksomheder, der udover kerneproduktion også har behov for en sideproduktion det vil sige en lang række små og meget forskelligartede småproduktioner - på visse forudsætninger kan hente økonomiske besparelser ved at sætte fleksjobber til at tage sig af en sådan sideproduktion. Det er et grundlæggende karaktertræk for sideproduktionen, at man af gode grunde ikke kan producere 100% hele tiden, fordi der skal bruges tid på at lukke ned, forberede og åbne de mange forskellige småproduktioner. Produktionsprocessen bliver med andre ord til en vis grad præget af perioder med tomgang, hvor der ikke bliver produceret. Dette er et vilkår, som nødvendigvis vil knytte sig til sideproduktionen, og som ikke gælder for kerneproduktionen, hvor der i stor skala kan produceres meget effektivt stort set hele tiden. Som det fremgår af figuren, kan der spares helt op til 40% og mere pr. produceret enhed ved at have mennesker ansat til at udføre arbejdet i en sådan sideproduktion. BESPARELSE Oversigt over mulige besparelser pr. produceret enhed ved fleksjobsansættelse i sideproduktioner 5% 8% 10% 13% 15% 20% 25% TOMGANG Kilde: Figuren er hentet fra et notat, udarbejdet af produktionschef på Obtec, Torben Madsen, 23. oktober Figuren skal læses fra venstre mod højre. Og de procentsatser, der er angivet fra venstre mod højre, viser forskellige eksempler på tomgang i sideproduktionen, det vil sige den tid, hvor der ikke bliver produceret. Hvis tomgangen f.eks. er 25%, betyder det, at der kun kan produceres 75% af tiden, og som man kan se, giver det en besparelse pr. produceret enhed på 40%. Det skal understreges, at denne figur bygger på et regneeksempel med en række forudsætninger: 1. En ordinært ansat medarbejder med fuld arbejdsevne kan producere 150 enheder i timen, hvorimod fleksjobberen kun har en halv arbejdsevne, hvorfor det forventes, at vedkommende kun kan producere 75 enheder i timen. 2. Det offentlige betaler for den halve arbejdsevne, som fleksjobberen ikke længere har i behold. 3. Fleksjobberen har et fravær, der ikke er større end ansatte på ordinære vilkår. 4. Fleksjobberen leverer et reelt stykke arbejde på niveau med ordinært ansatte. 5. Virksomheden har behov for en sideproduktion, der kan bruges til formålet. Som figuren med al ønskelig tydelighed viser, er det muligt for virksomheder under disse forudsætninger at opnå en åbenlys økonomisk fordel ved at ansætte fleksjobbere til at stå for sideproduktionen. MYTE 2: Mennesker ansat på særlige vilkår er en ustabil arbejdskraft Man hører tit synspunktet om, at mennesker med nedsat arbejdsevne er en ustabil arbejdskraft, der har meget mere fravær end de ordinært ansatte. De hidtige erfaringer fra projektet på Obtec kan på ingen måde bekræfte dette synspunkt. Tværtimod. Indtil videre har fleksjobberne haft et fravær, der er mindre end de ordinært ansatte. Eller med andre ord: Fleksjobberne er mindst lige så stabile som de ordinært ansatte. Mod ovennævnte kan man indvende: Det er jo meget godt alt sammen, men hvordan er kvaliteten af det udførte arbejde?. Her peger erfaringerne fra Obtec på, at fleksjobberne er meget ansvarsbevidste i det arbejde, de udfører. De får noget fra hånden. De er i stand til at samarbejde i de funktioner, de indgår i. De leverer et reelt stykke arbejde, der tilfører virksomheden værdi. Og de begår ikke flere fejl end de medarbejdere, der er ansatte på ordinære vilkår. NYT FRA SJOV OG ALVOR 8 NR

9 TEMA / OBTEC MYTE 3: Virksomhederne kan ikke motiveres til arbejdsintegration Denne myte siger, at virksomhederne godt kan motiveres til at tage et øget socialt ansvar i forhold til de medarbejdere, de har ansat, men som måske kommer ud for et trafikuheld, en arbejdsulykke eller almindelig nedslidning. Det er det, man kalder for arbejdsfastholdelse. Derimod er det ikke muligt at motivere virksomheden for at tage et øget socialt ansvar overfor mennesker, man ikke kender, og som i dag er på forskellige former for overførselsesindkomst. Det er det, man kalder for arbejdsintegration. Også denne myte gør projektet på Obtec op med. De 5 mennesker, der nu efter endt arbejdsprøvning er ansat i faste fleksjob, er alle mennesker, der ikke tidligere har været ansat på virksomheden. 3 af dem var tidligere kontanthjælpsmodtagere, og de øvrige 2 var tidligere modtagere af sygedagpenge. NYT FRA SJOV OG ALVOR 9 NR

10 TEMA / OBTEC MYTE 4: Job på særlige vilkår besværliggør tilrettelæggelsen af arbejdet Det er en udbredt påstand, at ansættelser af mennesker på særlige vilkår i særlig grad skulle besværliggøre arbejdstilrettelæggelsen, fordi der skal tages så mange flere hensyn til dem end dem, der er ordinært ansatte. Igen peger erfaringerne fra Obtec i en modsat retning. Allerførst skal det fremhæves, at de mennesker, der er ansat på særlige vilkår, er gledet ind i virksomhedens almindelige produktionshverdag. Man lægger ikke (særlig meget) mærke til dem. Dertil kommer, at de har givet virksomheden en lang række åbenlyse fordele i den daglige arbejdstilrettelæggelse, hvilket fremgår af den efterfølgende oversigt. Disse fordele kan alt andet lige over tid være medvirkende til, både at virksomheden får forbedret den samlede produktivitet, og at de ordinært ansatte får mere i bonus, som er en del af deres løn. Oversigt over de fordele, som projektet har givet for den daglige arbejdsstilrettelæggelse 1) før blev nogle af arbejdsopgaverne lavet ude i byen. Ved at have dem i huset kan man gribe ind overfor eventuelle fejl på et meget tidligere tidspunkt. 2) før var der mindre arbejdsopgaver, der hobede sig op, fordi de ordinært ansatte havde for travlt med at passe kerneproduktionen. Denne ophobning, som løbende gav anledning til stor frustration, er nu væk. 3) før blev nogle af arbejdsopgaverne løst af de ordinært ansatte, der så måtte gå fra kerneproduktionen. 4) og generelt har projektet styrket fleksibiliteten i den daglige arbejdstilrettelæggelse, hvilket har gjort virksomheden bedre rustet til at imødekomme kundernes øgede specielle krav til produkterne. NYT FRA SJOV OG ALVOR 10 NR

11 TEMA / OBTEC MYTE 5: Kollegaerne har modstand mod at ansætte fleksjobbere Man hører tit i debatten: Det er ikke virksomhedslederne, der er problemet. Det er derimod kollegaernes modstand. Så derfor sker der for lidt med virksomhedernes sociale ansvar. Erfaringerne fra Obtec kan heller ikke bekræfte denne myte. Det er forkert at påstå, at de faste ansættelser af de 5 fleksjobbere slet ikke er blevet mødt med nogen som helst form for modstand fra kollegaernes side. Men helhedsindtrykket er, at kollegaerne har taget godt imod dem. Hvad, der er den væsentligste årsag hertil, kan være svært at pege på, men følgende tiltag har muligvis haft en positiv virkning. Oversigt over tiltag, der kan havde fjernet eller mindsket kollegaernes eventuelle modstand 1) Før ansættelsen blev der defineret nogle regulære arbejdsopgaver, som ligger udenfor den kerneproduktionen, hvor de ordinært ansatte arbejder med et højere tempo med de dertil hørende bonusordninger. 2) Der er blevet udarbejdet en lokalaftale for job på særlige vilkår, som blev tiltrådt og underskrevet af KAD- og SID-tillidsrepræsentanterne. 3) Der er blevet brugt de nødvendige ressourcer på at afholde regulære ansættelsessamtaler. 4) Der er i det daglige arbejde blevet stillet rimelige, men nødvendige krav til de mennesker, der er ansat på særlige vilkår. NYT FRA SJOV OG ALVOR 11 NR

12 INTERVIEW RADIO FYN, den 3. juli 2000 Et bal kan føre til mange ting man kan for eksempel være heldig at finde en ny kone, men det kan også føre til, at en virksomhed tager sit sociale ansvar alvorligt. Tidligere på året blev der arrangeret et Wienerbal i Svendborg. Meningen var at skabe opmærksomhed omkring virksomhedernes sociale ansvar. Og det lykkedes, for nu har bremsevirksomheden Obtec startet en sideproduktion, hvor folk med nedsat arbejdsevne er blevet ansat. Virksomhedens administrerende direktør Mogens Thorseng siger: Det startede sådan set med det arrangement, som man lavede hernede i det sydfynske område. Vi blev inviteret til et utraditionelt Wienerbal, hvor man også havde inviteret en række talere til at fortælle om, hvorfor man skulle ansætte mennesker med handicap eller som på anden måde var sygdomsramte på særlige vilkår. Jeg deltog sammen med min kone. Og på den måde fik vi øjnene op for, at der dels er et stort behov for at hjælpe på denne front, dels at der er mulighed for økonomiske tilskud. - Men var det noget, I tidligere havde haft med inde i jeres overvejelser det her med det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale ansvar? Selvfølgelig havde vi tidligere beskæftiget os med dette, og vi har da også haft medarbejdere, der er blevet ramt af sygdom, og som derfor er blevet ansat på særlige vilkår. Men det var noget, som vi af den ene eller anden grund var blevet tvunget ind i. Vi havde ikke på forhånd tænkt, at vi skulle oprette en hel afdeling. Men det fortalte bl.a. en fra Grundfos, at man havde gjort dér. Efter Wienerballet blev vi kontaktet af UdviklingsCenter for beskæftigelse på særlige vilkår, der bl.a. den aften blev opmærksom på Obtec. De foreslog, at vi fik speciel støtte, således de kunne bruge os som modelvirksomhed. Vi gik derefter i gang og fik ansat tre medarbejdere. De tager sig i dag af diverse små montage- og pakkeriopgaver m.v. Noget, der ligger uden for den egentlige produktion. Det skal være noget, hvor de kan arbejde i det tempo, som de nu formår. - Hvorfor er I gået ind i det her projekt? Vi gør det selvfølgelig af to årsager. Dels fordi vi mener, at der er en tung social opgave, der skal løftes. Det er urimeligt, at gode medarbejdere, der har en eller anden form for nedsat arbejdsevne, ikke kan komme på arbejdsmarkedet. Men vi gør det selvfølgelig også, fordi det økonomisk kan løbe rundt. Og så er vi med til at gøre noget godt. Regeringen har jo et mål om, at skal skaffes i arbejde på den her måde. - I kommer på den måde til at fungere som en slags rollemodeller for andre virksomheder. Hvordan har I det med det? Det har vi det da fint nok med. Og vi synes, at vi får noget ud af det. - Hvordan er erfaringerne indtil nu? De er gode. Vi har fået ansat nogle medarbejdere, som vi er godt tilfredse med. NYT FRA SJOV OG ALVOR 12 NR

13 INTERVIEW Direktør Mogens Thorseng RADIO FYN, den 29. september 2000 Obtec A/S i Svendborg, der laver bremser til biler og motorcykler, er blevet så glade for at have folk i skåne- og fleksjobs, at de nu ansætter flere på samme vilkår. Firmaet ansatte for 3-4 måneder siden tre folk med nedsat arbejdsevne, og inden længe bliver to mere ansat. Ordningen har været en stor succes, fortæller administrerende direktør Mogens Thorseng: Vi har fået nogle rigtige gode medarbejdere ansat. Og vi har fået indrettet nogle arbejdspladser, som passer til de mennesker, og det synes vi, at de er faldet godt ind i. Og nu kan vi godt tænke os at prøve det samme i en anden afdeling. - En ting er de ansatte, der er heldige med at komme i arbejde. Men hvad får I ud af det som virksomhed? Vi får det ud af det, at vi bliver tvunget til at tænke på en anden måde, fordi vi skal indrette arbejdspladser, der ikke er, som de plejer at være. Og det, vi så har gjort, er at indrette nogle arbejdspladser til det, vi kalder nicheproduktion. NYT FRA SJOV OG ALVOR 13 NR

14 PRESSEKLIP Fyns Amts Avis den 4. juli 2000 NYT FRA SJOV OG ALVOR 14 NR

15 NYT FRA SJOV OG ALVOR 15 NR PRESSEKLIP

16 PRESSEKLIP Produktionschef Torben Madsen Fyns Amts Avis den 4. juli 2000 NYT FRA SJOV OG ALVOR 16 NR

17 PRESSEKLIP Fyns Amts Avis den 4. juli 2000 NYT FRA SJOV OG ALVOR 17 NR

18 PERSONLIG ASSISTANCE 38 eksempler på personlig assistance I Nyt fra Sjov & Alvor, nr. 1, fra sidste år blev der fortalt en historie fra Ejde Nielsens Værktøjsfabrik A/S. Den handlede om de gode muligheder, der er for at få tilskud til personlig assistance, som kan bruges til at fastholde medarbejdere, hvis arbejdsevne er nedsat af den ene eller anden grund. Ordningen med personlig assistance kan bruges indenfor mange forskellige områder, hvilket denne samling på i alt 38 eksempler fra Fyn viser. I alt har ordningen på Fyn været med til at hjælpe ca. 320 mennesker til at kunne blive på arbejdsmarkedet i ordinært arbejde på normale ansættelsesvilkår. På landsplan er tallet Det er en ordning, der gælder alle. Uanset om man er i eller skal i arbejde. Ansat på ordinære eller særlige vilkår (fleksog skånejob). Lønmodtager eller selvstændig. Og uanset om man er eller ikke er på kontanthjælp årig kvinde, som er ansat som havebrugskonsulent, blev ramt af et synshandicap, hvorfor hun ikke længere må køre bil ud til kunderne. Ved hjælp af personlig assistance blev der ansat en chauffør 12 timer pr. uge, således at hun fortsat kan passe sit arbejde årig maskinarbejder pådrog sig en uopererbar diskusprolaps, som betød en del indskrænkninger i hans arbejdsevne. En personlig assistent i 10 timer om ugen hjælper ham med tunge monteringsopgaver hos kunder samt løft af tunge maskindele til drejebænk m.v 3.45-årig kvindelig socialrådgiver blev ramt af en så svær gigtlidelse i sine hænder, at hun ikke længere selv kunne skrive på computer. En personlig assistent er nu ansat 7 timer om ugen til at lave skrivearbejdet årig maskinarbejder pådrog sig en Morbus Bechterew (stivhed i rygsøjlen). En personlig assistent hjælper ham i 10 timer pr. uge med opbygning af rørsystemer, svejsning af tunge pumpelåg samt svejsning af kar. Alt sammen opgaver, som betyder mange vridninger i ryggen årig rengøringsassistent med tennisalbuer har fået en personlig assistent 12 timer om ugen til at assistere sig med de tungeste gulvvaskeaktiviteter samt med nedvaskning af paneler og vask af vinduer over skulderhøjde årig montør/elektriker fik knust sit ene knæ ved en ulykke med det resultat, at han ikke længere kunne tåle at ligge på knæ i forbindelse med monteringsarbejder. Han fik bevilget 8 timers personlig assistance til hjælp i arbejdssituationen, således at en kollega får mulighed for at overtage disse opgaver årig kvinde med kunstig hofte har i forbindelse med sit arbejde som operatør fået bevilget 10 timers personlig assistance til at hjælpe sig med visse løfteopgaver samt hjælp ved skærmaskinen, idet disse konkrete fysiske opgaver volder problemer i forhold til den nye hofte årig mand, som arbejder som værktøjsmager, har grundet en dykkerulykke pådraget sig en spastisk parese. Han har fået bevilget 11 timer om ugen til følgende opgaver: løft af tungt værktøj, tunge emner fra gulv til drejebænk m.v årig mand, som arbejder som montør, har efter en ulykke fået opereret fodleddet stift og har derved problemer med knælende opgaver samt opgaver, hvori indgår løft og gang samtidig. Han har fået bevilget personlig assistance på i alt 13 timer om ugen årig specialarbejder, som mangler venstre underben, arbejder hos park- og vejvæsenet i en fynsk kommune. Han har fået bevilget 20 timers assistance, bl.a. til gravearbejde, arbejde på skrånende arealer, knæ- og hugliggende funktioner m.v årig selvstændig erhvervsdrivende, som har et NYT FRA SJOV OG ALVOR 18 NR

19 PERSONLIG ASSISTANCE autoværksted, har fået konstateret sclerose og ødelagte fingre. Han har fået bevilget 20 timer personlig assistance til hjælp med arbejdsfunktioner på værkstedet m.v årig meget svagtseende musikskolelærer har fået bevilget 2 timers personlig assistance til sortering/læsning af noder samt til sekretærhjælp årig døv lærer har fået bevilget 3 timer pr. uge til tolkeopgaver samt til kursusdeltagelse årig døv kvinde, som arbejder som tekniker, har fået bevilget tegnsprogstolkning 25 timer for et år, således at hun kan deltage i personalemøder, instruktionsmøder m.v årig teknisk assistent, som mangler venstre underben og derfor bruger krykker, har fået en personlig assistent i 5 timer om ugen, til at hjælpe sig med løfte- og bæreopgaver årig bagersvend, som har Scheurmanns sygdom (skæv ryg), får personlig assistance 12 timer om ugen til at løfte mel- og sukkersække samt ind- og udtagning af de tunge plader fra ovnen årig selvstændig maskinstationsindehaver, som mangler højre underarm, får personlig assistance 8 timer om ugen til af- og påmontering af maskiner, smøring samt enkelte reparationer af diverse maskiner m.v årig kvindelig børnehavepædagog, som efter en arbejdsskade har pådraget sig en varig skade på højre knæ, har fået personlig assistance i 11 timer pr. uge til at hjælpe sig med løftefunktioner i forbindelse med børn, der skal løftes op i og fra barnevogn, svømmehalsbesøg, tøjskift m.v årig selvstændig landmand har pådraget sig en højresidig hemiparese. Han har fået bevilget 8 timers personlig assistance pr. uge til hjælp ved afhentning af halm på loft, løftning og mærkning af grise samt klipning af hegn årig slagtehusmedhjælper fik efter en vådeskudsulykke konstateret store skader i lår og ben, hvilket betød, at han ikke i længere tid af gangen tåler løft af de tunge dyrekroppe i forbindelse med skæring, slagtning m.v. En anden arbejdsopgave var vask af gulve i slagtehuset. En personlig assistent hjælper ham nu 13 timer pr. uge med disse opgaver årig kvindelig husassistent på plejehjem, som er ansat i fleksjob, og som har fået påvist en kræftknude i kravebenet får personlig assistance 8 timer pr. uge til vask af fliser på badeværelser samt de tungeste af rengøringsopgaverne årig blind IT-konsulent får personlig assistance 5 timer pr. uge til diverse sekretærfunktioner årig servicemedarbejder, som har været fraværende fra arbejdsmarkedet i langt tid, har fået arbejde i et trykkeri. Her får han personlig assistance 13 timer pr. uge i forbindelse med, at han har pådraget sig carpaltunnelsyndrom (indeklemning af nerver). Assistancen bruges til brug af vibrationsværktøj, at gå med ting op fra og ned i kælder, snerydning m.v årig selvstændig landmand, som har fået konstateret en hjernesvulst, får personlig assistance 15 timer om ugen til højtryksrensning af stalden, maskinkørsel, kastration af grise m.v årig og meget stærkt ordblind cykelsmed får 8 timer ugentligt personlig assistance til hjælp til at skrive lager-, arbejds-, bestillingssedler m.v årig kvinde og selvstændig blomsterhandler har en springhofte og kan derfor kun med meget besvær opsætte reklameskilte på fortovet, sætte kasse med varer på gaden fra lager og butik og flytte rundt med fyldte blomsterkrukker. Hun har fået en personlig assistent på 11 timer pr. uge til dette arbejde og er derved fritaget for disse fysiske belastninger årig snedker på møbelfabrik, der mangler venstre underarm, har en personlig assistent 12 timer om ugen til at NYT FRA SJOV OG ALVOR 19 NR

20 PERSONLIG ASSISTANCE tage møbelemnerne af/til båndet samt til at stable møblerne årig meget synshandicappet kvindelig konsulent har 10 timer ugentlig personlig assistance, som bruges til bilkørsel rundt til kunderne årig stærkt ordblind servicemontør indenfor VVS får 5 timers personlig assistance om ugen til hjælp ved skrivning af sine dag- og arbejdssedler over brugte reservedele, som betegnes med numre med mindst 10 cifre, hvilket han slet ikke kan læse årig kvindelig børnehaveleder blev ramt af en hjerneblødning og får nu 11 timers personlig assistance til strukturering af hverdagen med det administrative og pædagogiske arbejde som leder, i øvrigt med efterfølgende langt mindre træthedsymptomer m.v årig specialarbejder ved kommunal vejvæsen fik stort set knust sit ene ben ved et ulykkestilfælde og får personlig assistance 20 timer om ugen til hjælp ved grave-, kloak-, brolægningsopgaver m.v. Vedkommende var blev bevilget et fleksjob, men blev på ovennævnte måde fastholdt i arbejdet på ordinære vilkår årig fabriksmedhjælper laver døre og vinduer og har en medfødt lammelse af højre underarm og kan derfor ikke i tilstrækkeligt omfang løfte træemner fra og over til sav samt bruge skruestikken og får derfor 10 timers personlig assistance om ugen til afhjælpning heraf årig folkeskolelærer, som er kørestolsbruger, får 15 timers personlig assistance til afhentning af klassesæt, fotokopiering, forberedelse, ekskursioner m.v årig kvindelig pædagog, som har fysiske begrænsninger efter en brystkræftoperation, får personlig assistance 12 timer pr. uge som medhjælp til af- og påklædning af børnene, løft af børn fra og til spisestole samt til deres badesituationer årig maskinarbejder på fabrik fik efter en ulykke et stift venstre ben og får personlig assistance i 5 timer pr. uge ved bukkemaskine samt til løfteopgaver fra lager og arbejdsbord årig værktøjsmager, der fik sin højre fod ødelagt ved ulykke, hvorfor han ikke kan gå og løfte samtidig, får personlig assistance i 11 timer om ugen årig landinspektør har fået konstateret sclerose og får personlig assistance 10 timer om ugen til hjælp i forbindelse med taste- og skriveopgaver, undervisning samt løfteopgaver årig tømrer fik ødelagt det ene knæ samt konstateret en betændt slimsæk ved ulykke, hvilket har betydet indskrænkninger i forbindelse med at udføre profilopgaver og løft af såvel træplader som af vinduer. Han får personlig assistance 16 timer om ugen til disse opgaver. Denne ordning med personlig assistance administreres af Arbejdsformidlingen på Fyn, Dannebrogsgade 3, 5000 Odense C, telefon og fax Eksperten på området er handicapkonsulent Ib Kruse, og han kan kontaktes på: eller Det er også ham, der har udarbejdet ovennævnte eksempelsamling. NYT FRA SJOV OG ALVOR 20 NR

21 STATSINSTITUTIONER Statsinstitutioner har ingen udgifter ved oprettelse af fleksjob I Nyt fra Sjov & Alvor, nr. 1, fra sidste år var der en oversigt over de statsinstitutioner og de selvejende institutioner, der ingen lønudgifter har på fleksjob, hvis man lige ser bort fra overarbejdsbetaling, personlige tillæg og lokalløn. Oversigten var ikke endelig, fordi den manglede institutionerne indenfor Kulturministeriets område. Men de er med på nedenstående liste, så nu er det muligt at vise den totale oversigt over de institutioner i Gudme, Egebjerg og Svendborg Kommuner, der på denne måde har nogle aldeles favorable vilkår for oprettelse af fleksjob. AMU-Fyn Arbejdsformidlingen i Svendborg Baggårdteatret vdaghøjskolen Svendborg Kunstskole Den Frie Lærerskole Egebjerg Friskole Gymnastikhøjskolen i Ollerup Haahrs Skole Ida Holst Skole Ollerup Efterskole for Sang og Musik Ollerup Friskole Oure Friskole Oure Idrætshøjskole og Idrætsefterskole Politimesteren i Svendborg Produktionshøjskolen i Svendborg Rantzausminde Efterskole Retten i Svendborg Skårup Husholdnings-, Håndarbejds- og Sundhedsskole Skårup Statsseminarium Svendborg AOF Daghøjskole Svendborg Handelsskole Svendborg Handelsskoles Kantine Svendborg Maskinmesterskole Svendborg Navigationsskole Svendborg og Omegns Museum Svendborg Tekniske Skole Told- og Skatteregion Svendborg Trunderup Friskole Vejstrup Ungdomsskole Vester Skerninge Friskole Øster Åby Friskole Listen er den senest reviderede fra Økonomistyrelsen i Finansministeriet og er dateret den 3. november Som kan se, optræder SIMAC ikke, fordi det først blev etableret 1. januar 2001, altså efter at listen blev lavet. For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at alle disse institutioner obligatorisk indbetaler et fleksjobgebyr, der skal bruges til at finansiere ovennævnte ordning. I 2001 er gebyret på kr. pr. fuldtidsansat medarbejder. Dette gebyr skal alle institutioner indbetale, uanset om de benytter sig af de favorable vilkår. NYT FRA SJOV OG ALVOR 21 NR

22 PRESSEKLIP

23 PRESSEKLIP

24 Vi anbefaler Sjov & Alvor»Interessen for det rummelige arbejdsmarked, der omfatter såvel skåne- som fleksjob, er stor. Men den kan og bør efter min opfattelse blive endnu større, bl.a. fordi det betyder et socialt ansvar overfor svage medborgere, sparede udgifter til kontanthjælp og førtidspension, men ikke mindst et bedre image for de involverede virksomheder. Jeg kan derfor kun anbefale, at virksomhederne alvorligt overvejer at inddrage disse job i deres personalepolitik. Og derfor anbefaler jeg kampagnen Sjov & Alvor, der også har dette som sin målsætning.«jørgen Henningsen, borgmester i Svendborg Kommune»Der er behov for at få udbredt kendskabet til de muligheder, der i dag findes, for at fastholde gode medarbejdere på virksomhederne. Godt nok klares mange ting i den daglige dialog på den enkelte virksomhed, men en målrettet service og information overfor virksomhederne om diverse støttemuligheder ville gøre vejen kortere og vil kunne stoppe udstødningen af stabile og værdsatte medarbejdere fra arbejdsmarkedet. Da kampagnen Sjov og Alvor kan være med det til, kan jeg anbefale den.«søren Kurt Hansen, direktør og formand for DA Sydfyn-Langeland»For de fleste mennesker er der lighedstegn mellem arbejdsplads og høj livskvalitet. Det er derfor et fælles ansvar for arbejdsgivere og arbejdstagere at medvirke til, at så mange som muligt bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Giv plads til et skånejob det betaler sig. Derfor kan jeg anbefale kampagnen Sjov & Alvor.«Poul Weber, borgmester i Egebjerg Kommune»Det er med glæde, at jeg kan anbefale kampagnen Sjov & Alvor, der skal styrke det rummelige arbejdsmarked. Jeg ønsker kampagnen held og lykke med at motivere arbejdsmarkedet til at modtage ledig arbejdskraft fra de persongrupper, der har vanskeligt ved at udfylde en»hel«plads. Kampagnen er et positivt tiltag med hensyn til at skabe en mere meningsfyldt hverdag for mange.«erik Ullemose, borgmester i Gudme Kommune» Jeg kan anbefale kampagnen Sjov & Alvor. Alle har ret til at arbejde, også selv om vedkommende kun kan klare at arbejde 3 til 5 timer dagligt. De muligheder, der er til rådighed for virksomheden med de forskellige støtteordninger er gode, derfor bør og skal vi være med til at løfte denne opgave, så vi kan give alle en meningsfyldt tilværelse i samfundet.«mogens Pedersen, direktør og formand for Sydfyns Erhvervsråd og Byggeriets Arbejdsgivere på Sydfyn»Virksomhedernes sociale ansvar har et stort dilemma. At integrere skånejobs og fleksjobs på arbejdspladsen lyder rigtigt, men er svært at udføre. Initiativet til at komme videre ligger på arbejdspladsen, og det er her, at dagsordenen skal sættes. Det skal Sjov & Alvor sætte gang i. Og det vil jeg gerne anbefale.«mads Kjær, direktør og tidligere formand for Svendborg Handelsstandsforening»Jeg skal med glæde anbefale kampagnen Sjov & Alvor, der handler om virksomhedernes sociale ansvar på Sydfyn. Der skal være plads på arbejdsmarkedet til de af vore kolleger, der har været udsat for en ulykke eller sygdom, der gør, at de har fået nedsat deres arbejdsevne. Fleksjobberne er og vil blive en kæmpe aktiv på virksomhederne, men det kræver, at arbejdsgivere og arbejdstagere i fællesskab får formuleret en personalepolitik, hvor den sociale bevidsthed bliver forankret.«niels Chr. Nielsen, formand for HK-Svendborg og LO-Sekt. Svendborg Sjov og Alvor kan kontaktes gennem Kampagneleder Hans Lassen Sisyfos Niels Juelsvej 18, 5700 Svendborg Telefon Fax Mobil Grafisk Design: Lars Lauge tryk team

NR.3-2001 SJOV & ALVOR DEN SOCIALE AMBASSADØRORDNING. Læs interviewene med disse ledere fra de 12 ambassadørvirksomheder

NR.3-2001 SJOV & ALVOR DEN SOCIALE AMBASSADØRORDNING. Læs interviewene med disse ledere fra de 12 ambassadørvirksomheder NR.3-2001 N Y T F R A SJOV & ALVOR DEN SOCIALE AMBASSADØRORDNING Læs interviewene med disse ledere fra de 12 ambassadørvirksomheder Den Sociale Ambassadørordning er startet! Som det altid har været planen

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup.

Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup. Ollerup d 13/3-11 Ansøgning om tilskud til en Juniorklub i Ollerup. Initiativgruppen bag en juniorklub i Ollerup består af forældre til børn i 1. - 3. klasse på Ollerup friskole, men støttet af forældrebestyrelserne

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Sociale Klausuler. Større socialt ansvar og et rummeligt arbejdsmarked. Definition af en social klausul:

Sociale Klausuler. Større socialt ansvar og et rummeligt arbejdsmarked. Definition af en social klausul: Sociale Klausuler Større socialt ansvar og et rummeligt arbejdsmarked Der er både fordele og ulemper ved brugen af sociale klausuler. I nærværende notat orienteres nærmere om mulighederne for anvendelse

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse

Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk praksis Faglig

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklingshæmning og andre med kognitive vanskeligheder hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Den udviklingshæmmede og andre med

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Info til franchise -tager hos

Info til franchise -tager hos Info til franchise -tager hos Arbejde til unge med udviklings - hæmning hos rbejde til unge ed ud - iklings - æmning hos cdonald s Unge mennesker med udviklingshæmning skal have en reel mulighed for at

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Elev i administrationen i Jammerbugt Kommune. Om praktikstederne:

Elev i administrationen i Jammerbugt Kommune. Om praktikstederne: I Børne- og Familieforvaltningen i Fjerritslev er der mulighed for at gennemføre en alsidig og interessant uddannelse med mange forskelligartede opgaver i et forløb, der forventes at dække flere af de

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere