CSR rapport 2009 af Danske Spil.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CSR rapport 2009 af Danske Spil. www.danskespil.dk"

Transkript

1 CSR rapport 2009

2 CSR rapport 2009 af Danske Spil

3 Indhold Indledning 4 Danske Spils CSR-politik 4 Tiltag til begrænsning af risikoen for spilafhængighed 8 Samarbejde med Danske Spils forhandlere 16 Samarbejde med eksterne organisationer 20 Internationale certificeringer 26 Samarbejde med myndigheder 27 Mangfoldighed og ligestilling i Danske Spil 28 Danske Spils miljøpolitik 30 3

4 0. Indledning CSR er blevet et nøglebegreb for mange danske virksomheder, der ønsker at tage et samfundsmæssigt ansvar. Dette gælder også for Danske Spil, der spiller en vigtig samfundsmæssig rolle som leverandør af underholdende spil til hele den voksne befolkning og som bidragyder til utallige gode formål via tips midlerne. Denne CSR rapport, der udgives som et supplement til Årsrapport 2009 og web-magasinet Spilrapporten 2009, redegør for Danske Spils CSR-politik og for de særlige initiativer, der i 2009 er taget på CSR-området. 1. Danske Spils CSR-politik Det er Danske Spils opgave at drive en spillevirksomhed inden for socialt ansvarlige rammer, således at danskerne har adgang til spil under kontrollerede former. Danske Spil ønsker at tage et medansvar for at hindre eventuelle skade virkninger ved spil om penge, herunder spilafhængighed. Danske Spil tilstræber at yde en vedvarende og målrettet indsats for at spil udbydes inden for så ansvarlige og seriøse rammer som muligt. Danske Spil har løbende implementeret tiltag, politikker, interne regler og retningslinjer der har til formål at sikre, at Danske Spil fremstår som en ansvarlig spiludbyder, og at Danske Spil lever op til de krav, der kan udledes af loven, bevillingen og Danske Spils egne værdier. Med henblik på at samle disse tiltag, politikker, interne regler og retningslinjer har Danske Spil formuleret en overordnet CSR-politik, der skal tjene som rammen for alle de initiativer, Danske Spil løbende tager for til stadighed at være en ansvarlig spil udbyder. 1.1 CSR-POLITIKKENS INDHOLD CSR-politikken lyder som følger: Den danske lovgivning på spilleområdet er og har altid været underlagt særlig regulering. Baggrunden herfor er spilleområdets særlige karakter. Via reguleringen ønsker staten, at udbuddet af spil skal ske under kontrollerede og etisk forsvarlige rammer til gavn for almenvellet. Spil om penge er for langt de fleste danskere harmløs underholdning. Men for nogle spillere kan det udvikle sig til spilafhængighed. Ifølge Socialforskningsinstituttets undersøgelse fra juni 2006 er der ca spilafhængige i Danmark, mens ca er såkaldte problem- eller risikospillere. 4

5 Danske Spil ønsker at udbyde spil, som spillerne finder spændende og underholdende. Det er samtidig en af Danske Spils opgaver løbende at forsøge at begrænse risikoen for spilafhængighed og uhensigtsmæssige spillevaner mest muligt. Danske Spil ønsker at udbyde spil på en social ansvarlig måde, og vi tilstræber løbende at sikre, at der er det fornødne grundlag for et sundt spillemiljø. Vi tager rimelige og passende forholdsregler for at beskytte spillerne og udsatte gruppers interesser. Disse forholdsregler er af præventiv karakter og skal give spillerne mulighed for at kontrollere eget spil, så spillet holdes på et moderat niveau. Dertil kommer, at den enkelte spiller ligeledes har et ansvar for eget spil. Danske Spil søger løbende at indarbejde ansvarlighed inden for en række områder, herunder i relation til markedsføring, produktudvikling, salg, uddannelse af medarbejdere og forhandlere, vejledning af spillerne og i relation til al intern og ekstern kommunikation. Med det formål at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau og for at undgå overdrevent spil ønsker Danske Spil ikke at være først på markedet med nye spil og initiativer, men tilstræber i overensstemmelse med Danske Spils bevilling at udbyde spil, der imødekommer markedets krav, og som bringer allerede eksisterende spil - fra udbydere uden bevilling - over i legale rammer. Vi arbejder målrettet på at sikre, at vore forretningsgange og procedurer afspejler lovgivningen, bevillingen og egne etiske regler for at skabe betryggende forhold for spillerne. Endvidere iværksætter vi rimelige foranstaltninger for at sikre, at vores forhandlere efterlever Danske Spils regler for ansvarligt spil. Danske Spil ønsker et tæt samarbejde med myndigheder, forskere og behandlingsinstitutioner i relation til ansvarligt spil, herunder udveksling af informationer og viden om spils påvirkning. Endvidere ønsker Danske Spil at bidrage til forskningen og indsamlingen af viden om spil i bred forstand. Derved sikrer Danske Spil løbende at have de bedste forudsætninger for konstant at tage de nødvendige forholdsregler med henblik på at yde den nødvendige beskyttelse til spillerne. Endvidere vil Danske Spil via dette samarbejde bidrage til samfundets forståelse af spilrelaterede problemer. Vi tilstræber at yde den kontrollerende myndighed Spillemyndigheden de bedst mulige vilkår for at gennemføre en effektiv kontrol af vores virksomhed. 5

6 Med henblik på at begrænse risikoen for kriminalitet i forbindelse med vores spil samarbejder vi med en lang række relevante institutioner, organisationer og myndigheder, og vi udveksler løbende information med disse. Danske Spil arbejder aktivt for, at medarbejdersammensætningen afspejler arbejdsstyrken i Danmark og Danske Spil ser en forretningsmæssig interesse i aktivt og målrettet at tilstræbe forskellighed i medarbejdersammensætningen. I vores rekruttering og karriereudvikling har vi særlig fokus på køn, alder, etnicitet og kultur, ligesom vi løbende iværksætter konkrete initiativer for at sikre implementering af mangfoldigheden. Danske Spil ønsker at bidrage til kampen for et rent miljø. Derfor tilstræber vi hele tiden at vælge materialer og metoder, der er så skånsomme over for miljøet som muligt. Vi vil - for at sikre, at alle ovenstående principper får den ønskede effekt - iværksætte foranstaltninger, der inddrager både ejere, overskudsmodtagere, forhandlere, samarbejdspartnere, medarbejdere og andre relevante interessenter i implementeringen. Vi samarbejder med WLA og EL om implementering og evaluering af iværksatte aktiviteter for at sikre, at de er på niveau med højeste internationale standard. Vi vil udvikle målbare KPI er, der kan revideres af eksterne parter for derved at sikre, at principper og aktiviteter lever op til højeste nationale standard. Danske spil vil bidrage til den vigtige debat om spillemarkedet, og vi vil derfor arbejde for et tæt og åbent samarbejde med de danske medier. Danske Spil vil for at sikre, at ovennævnte politik hele tiden er relevant, løbende evaluere politikken samt overvåge, kontrollere og revidere de aktiviteter, der er iværksat som en konsekvens af politikken. Resultaterne vil blive offentliggjort. 6

7 1.2 MÅLING VIA KPI ER Danske Spils CSR-indsats evalueres bl.a. ved hjælp af nøgleindikatorer (KPI er). KPI erne for 2009 var følgende: 1) PR score (Infomedia) 2) Social ansvarlighed (fra imageundersøgelsen) 3) God forvaltning af spil (fra imageundersøgelsen) 4) Holdning til reguleret spillemarked (fra imageundersøgelsen) 5) Kønsfordeling på arbejdspladsen 6) Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk Positiv PR-score På presseområdet har Danske Spil valgt at lade Infomedia vurdere, hvordan virksomheden er blevet omtalt i medierne i løbet af året. Infomedia anvender en PR-score fra til - 100, og i 2009 blev Danske Spils score i gennemsnit + 16, hvor den i 2008 blev Dette betegner Infomedia selv som en lettere positiv omtale. 809 af i alt omtaler var positive, 711 var neutrale og 274 var negative Socialt ansvarlig over gennemsnittet I en imageundersøgelse fra 2009 gennemført af analysebureauet nielsen blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen over 15 år opnår Danske Spil en karakter på 3,2 på en skala fra 0 5 på udsagnet: Socialt ansvarligt tager medansvar for de svage i samfundet. Til sammenligning lå Danske Spil i 2008 på en vurdering på 3,5. Men selv om der altså er tale om et mindre fald, ligger Danske Spil ifølge undersøgelsen stadig over gennemsnittet på denne dimension God forvaltning af spil I samme undersøgelse svarer 54 % af de adspurgte ja til udsagnet: Danske Spil forvalter spil på en god måde. Til sammenligning svarede 58 % af de adspurgte ja til dette spørgsmål i Strengt reguleret spillemarked I nielsens imageundersøgelse fra 2008 svarer 76 % af de adspurgte ja til udsagnet: Spillemarkedet skal være et strengt reguleret marked, hvor en del af overskuddet går til velgørende formål, og hvor præmierne til spillerne er på niveau med i dag. I en tilsvarende undersøgelse fra 2009 svarer 75 % af de adspurgte ja til samme udsagn. 7

8 1.2.5 Kønsfordelingen i Danske Spil I Danske Spil har alle lige muligheder for ansættelse, uddannelse og forfremmelse. Dette gælder uanset køn, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, social status eller etnisk oprindelse. Danske Spil ønsker når det er muligt at begge køn skal være repræsenteret inden for alle afdelinger, i alle udvalg og grupper samt på alle ledelsesniveauer. For øjeblikket er arbejdsstyrken sammensat af 78 kvinder (35 %) og 148 mænd (65 %) Medarbejdere med anden etnisk baggrund Danske Spil har i alt 12 medarbejdere ud af de 226 med anden etnisk baggrund end dansk - svarende til 2,2 %. 2. Tiltag til begrænsning af risikoen for spilafhængighed 2.1 ALDERSGRÆNSER Aldersgrænser for spil hos forhandlerne Danske Spil har en generel aldersgrænse på 16 år ved køb af Danske Spils spil hos forhandlerne. Danske Spils forhandlere modtog i forbindelse med implementeringen af 16 års aldersgrænsen i 2006 en retningslinje herom. Retningslinjen blev udstedt i henhold til forhandlerkontrakten. Sammen med retningslinjen modtog forhandlerne et følgebrev, der beskrev baggrunden for indførelsen af aldersgrænsen. Danske Spil har i 2008 udarbejdet en ny forhandlerkontrakt, hvor 16 års aldersgrænsen fremgår af bilagene. Af forhandlerkontrakten fremgår det, at såfremt forhandlerne gentagne gange tilsidesætter 16 års aldersgrænsen, vil der være tale om en væsentlig misligholdelse, der vil føre til en ophævelse af kontrakten. Derudover har samtlige forhandlere siden indførelsen af 16 års aldersgrænsen løbende modtaget diverse materialer, som gør opmærksom på aldersgrænsen, herunder skilte, klistermærker m.v. til brug i butikkerne, og aldersgrænsen fremgår permanent af Danske Spils Programblad for Oddset. Endvidere har alle forhandlere modtaget klæbere til terminalen, der husker forhandlerne på 16 års aldersgrænsen. Med udskiftningen af Danske Spils terminaler (gennemført i 2008) har forhandlerne desuden fået opstillet en 15 kundeskærm, hvoraf det permanent fremgår, at minimumsalderen for køb af spil er 16 år. 8

9 I forbindelse med udskiftningen af terminalerne har forhandlerne deltaget i et kursus hos Danske Spil, hvor overholdelse af aldersgrænsen bl.a. var på dagordenen i forbindelse med emnet etisk salg Spil via danskespil.dk Danske Spil indførte ved lanceringen af spil via danskespil.dk en 18 års aldersgrænse. Da der er tale om salg af spil direkte mellem Danske Spil og spillerne, har Danske Spil her ved hjælp af tekniske foranstaltninger umiddelbart mulighed for at lægge begrænsninger ind i spillet Spil via PLUS abonnement (Lotto via PBS) For tegning af et PLUS abonnement gælder der en aldersgrænse på 18 år. Denne aldersgrænse er parallel til aldersgrænsen for spil via danskespil.dk. 2.2 INDSKUDSGRÆNSER, SALGSLOFT, OVERFØRSELSGRÆNSER M.V Indskudsgrænser og salgsloft hos Danske Spils forhandlere Der gælder en indskudsgrænse på Oddset på kr. pr. spiller pr. dag. Danske Spil har endvidere indført en facilitet, således at forhandlerne kan sætte deres egne omsætningsgrænser (salgsloft) for spil via terminalen målt på seks løbende salgsdage. Danske Spil er ikke ansvarlig for administrationen af dette salgsloft, men funktionaliteten stilles til forhandlernes rådighed, således at de har mulighed for at minimere risikoen for misbrug af terminalen. Funktionen er frivillig, men forhandlerne skal tage stilling til salgsloftet, så der er en knap på terminalen, der blinker, indtil der er taget stilling til salgsloftet. Der kan vælges et salgsloft på mellem kr. og kr., eller der kan vælges intet salgsloft. Funktionen fungerer på den måde, at der er en grøn knap i hjørnet af skærmen på terminalen, og når forhandleren rammer 75 % af sit loft, bliver knappen gul. Når forhandleren rammer 90 % af sit loft, bliver knappen rød. I det øjeblik forhandleren når sit salgsloft, lukker terminalen for modtagelse af spil. Der kan dog fortsat præmiesøges, annulleres og trækkes data fra terminalen. Terminalen bliver først åbnet igen, når forhandleren går ind og hæver salgs - loftet ved hjælp af en personlig kode. 9

10 2.2.2 Indskudsgrænser, overførselsgrænser m.v. på spil via danskespil.dk Indskudsgrænser på de enkelte spil Oddset Der gælder en indskudsgrænse på kr. pr. døgn pr. spiller på Oddset. Dermed gælder den samme grænse, uanset om spillet købes via forhandlerne eller via nettet. Instantspil (skrabespil) Danske Spil har en indskudsgrænse på kr. pr. døgn pr. spiller for instantspil på nettet. Bingo Danske Spil har en indskudsgrænse på kr. pr. døgn pr. spiller for samtlige Bingospil. Zezam For køb af Zezam-spil via danskespil.dk gælder der ligeledes en indskudsgrænse på kr. pr. døgn pr. spiller. Spilleren kan dog til enhver tid via danskespil.dk vælge en lavere indskudsgrænse. Såfremt spilleren har fastsat en lavere indskudsgrænse end den, der er fastsat af Danske Spil, kan spilleren først efter 14 dage forhøje den fastsatte grænse Grænser for overførsel For alt spil via danskespil.dk gælder der følgende overførselsgrænser og grænser for indestående: Maks. overførsel fra bankkonto til spilkonto pr. 365 dage: kr. Maks. indestående på spilkonto: kr. Maks. overførsel til spilkonto pr. dag: kr. Overskrides en af grænserne, vil spillerne få besked om, at grænsen for overførsel pr. dag eller pr. år er nået, og et forsøg på en overførsel vil blive afvist. Overførselsgrænserne vedrører alene, hvor meget der kan overføres til spilkontoen, og ikke, hvor meget der kan spilles for. Da spillernes gevinst også (som udgangspunkt) indsættes på spillerens spilkonto, kan der årligt spilles for et højere beløb end de kr., hvis spilleren har modtaget gevinster på spilkontoen. 10

11 Grænser for indestående på spilkonto For spil via danskespil.dk gælder det, som nævnt i punkt , at der maksimalt kan være et indestående på den enkelte spillers spilkonto på kr. Det betyder, at såfremt spilleren vinder gevinster, der overstiger kr., overføres hele gevinsten til spillerens bankkonto. Spilleren kan endvidere til enhver tid via danskespil.dk vælge en lavere grænse for overførsler af gevinster til spillerens bankkonto Én spilkonto pr. spiller Det er kun muligt at oprette én spilkonto pr. spiller pr. CPR-nummer. Samtidig har Danske Spil indført et kontrolsystem, der forhindrer, at en spiller kan oprette sig med et konstrueret CPR-nummer Selvlukning Der er mulighed for selvlukning af spilkontoen. Selvlukningen indebærer, at man via sin netspilskonto på danskespil.dk kan vælge at spærre for eget spil i 3, 6 eller 12 måneder. Når man har valgt, hvor lang tid man ønsker at spærre for spil, skal man indtaste sin adgangskode, hvorefter spærringen indtræder. Under spærringen har man fortsat adgang til sin net spils konto, og man har således adgang til samtlige de oplysninger, der ligger på ens egen side, f.eks. information om afsluttede spil, kontobevægelser etc. Muligheden for selv - lukning fremgår af spillerens personlige side på danskespil.dk Spil via PLUS abonnement (Lotto via PBS) Der gælder en indskudsgrænse på kr. pr. uge pr. spiller for spil via PLUS abonnement. 11

12 2.2.3 Nedenfor kan ses en samlet oversigt over indskudsgrænser, overførselsgrænser og grænser for indestående: Spil Lyskurvs- FORHANDLERNETTET Danske- PLUS vurdering Ved spil.dk abonnement ekspedition Terminalen Beløb Beløb Beløb Beløb LOTTO, Grøn kr. pr kr. Ingen kr. ONSDAGS døgn pr. spiller pr. transaktion pr. uge LOTTO for samtlige (pr. kupon) pr. spiller OG JOKER lyn- og kuponspil ZEZAM Gul kr. pr. døgn pr. spiller for samtlige Zezam spil ØVRIGE Gul kr. pr kr. pr. INSTANT- døgn pr. spiller døgn pr. spiller SPIL for samtlige for samtlige lyn- og kuponspil instantspil KENO Grøn kr. pr kr. Ingen døgn pr. spiller pr. transaktion for samtlige (pr. kupon) lyn- og kuponspil BOXEN Grøn kr. pr kr. Ingen døgn pr. spiller pr. transaktion for samtlige (pr. kupon) lyn- og kuponspil BINGO Gul kr. pr. døgn pr. spiller for samtlige Bingospil TRACKSIDE Gul Indskudsgrænse Ingen pr. bon på 120 kr. ODDSET Gul kr kr kr. Herunder pr. døgn pr. transaktion pr. døgn Måljagt og pr. spiller (pr. kupon) pr. spiller Sportsbørs for samtlige Oddsetspil DANTOTO Gul Ingen kr. Ingen pr. transaktion (pr. kupon) ØVRIGE Grøn kr. pr kr. Ingen SPORTSSPIL døgn pr. spiller pr. transaktion Herunder for samtlige (pr. kupon) Tips lyn- og kuponspil 12

13 2.3 Kontakt til spillerne Spillerne kan kontakte Danske Spil i tidsrummet kl til Kunde- Centret rådgiver bl.a. spillere og pårørende om spørgsmål af etisk karakter. Derudover forsøger Danske Spil at få en direkte dialog med spillere, der giver udtryk for, at de har et spilleproblem Økonomisk rådgivning til store vindere Danske Spil tilbyder som en del af sin ansvarlighedspolitik gratis rådgivning til spillere, der vinder over 1,5 millioner kr. Ordningen varetages af to uafhængige rådgivere med stor økonomisk indsigt og erfaring. Det er vigtigt for Danske Spil, at den pludselige rigdom ikke giver anledning til utilsigtede problemer for spillerne. Det er Danske Spils erfaring, at vinderne sætter stor pris på denne mulighed for at få rådgivning, og langt størstedelen af alle store vindere har siden 1. oktober 2008 taget imod vores tilbud om økonomisk rådgivning. Det er generelt oplevelsen, at jo større gevinsten er, jo flere vindere benytter sig at tilbuddet. Ved gevinster på 4-5 mio. kr. og derover er det stort set alle vindere, der benytter sig af rådgivningstilbuddet. 2.4 INTERN KOMMUNIKATION OG PROCEDURER Interne retningslinjer for produktudvikling Danske Spil har siden 2004 anvendt interne retningslinjer for produktudvikling i relation til spilafhængighed med en Lyskurv, der med farverne grønt, gult og rødt indikerer, hvorvidt et spil kræver særlig opmærksomhed og begrænsninger i form af beløbs- eller antalsgrænser, før det kan udvikles og lanceres, jf. oversigten i punkt Lyskurven er et vejledende redskab, der kan give en første indikation af et spils produktkarakteristika i relation til spilafhængighed. Selv om et spil rubriceres som rødt, er konsekvensen ikke nødvendigvis, at man skal afstå fra at udvikle og lancere spillet. Men det må vurderes, om spillet skal tillægges begrænsninger. De fire produktkarakteristika, der specielt har indflydelse på, om spillerne kan udvikle spilleafhængighed, er ifølge den engelske professor i spilpsykologi, Mark Griffith: Event frequency (spilafvikling) Jo kortere tidsmæssig afstand, der er mellem spillenes afvikling og mulig - heden for at satse penge, jo større er risikoen for afhængighed. Chasing (jagten på at vinde det tabte tilbage) 13

14 Jo større tilbagebetaling og gevinstchance, et spil har, jo større kan illusionen om at vinde det tabte tilbage blive, og dermed risikoen for at skabe afhængighed. Payout interval (gevinstudbetaling) Payout interval er den tidsmæssige afstand, der er mellem indsats i spillet og gevinstens udbetaling. Jo kortere afstand, jo større risiko for afhængighed. Skills and better involvement (spillerinvolvering) Muligheden for at involvere sig i den begivenhed, der spilles på, og mulig - heden for at bruge sine evner til at vurdere udfaldsmulighederne giver belæg for nær ved og næsten, eller på engelsk: near miss-psychology. Det forstærker følelsen af, at man har kontrol over spillet, og det øger risikoen for afhængighed. I Danske Spils Lyskurv indgår - ud over ovenstående 4 produktkarakteristika - distributionen (tilgængeligheden) som parameter. Hver gang, Danske Spil påtænker at lancere et nyt produkt, benyttes Lyskurven. Lyskurven anvendes således som redskab i forbindelse med vurdering af indskudsgrænser og aldersgrænser ved nye spil og distributionsformer Interne retningslinjer for markedsføring Danske Spil følger de generelle regler for god markedsføringsskik i henhold til markedsføringsloven samt ICC s internationale kodeks for reklamepraksis. Derudover har Danske Spil gennem mange år haft retningslinjer for, hvorledes virksomheden markedsfører sine produkter, bl.a. i forhold til børn og unge. Af retningslinjerne fremgår det bl.a., at Danske Spil som ansvarlig spiludbyder konstant balancerer mellem en offensiv og effektiv markedsføring og en markedsføring, som ikke må virke anstødelig eller opfordre til uansvarligt spil. Danske Spils markedsføring må således ikke opleves aggressiv - hverken i udformning eller omfang. Markedsføringen må heller ikke opfordre til spil over evne eller til spil i for tidlig en alder. Derfor bliver spillene aldrig markedsført målrettet mod børn og unge under 18 år, hvilket afspejler sig i kommunikationsudformning og medievalg. 14

15 2.4.3 Information til medarbejderne om Danske Spils CSR-politik Danske Spil informerer løbende medarbejderne om relevante CSR-initiativer. Det sker via intranettet, personaleblade og ad hoc-foldere. Med henblik på at give Danske Spils medarbejdere en større forståelse for, hvorfor det er væsentligt at arbejde med CSR er der også holdt personale - arrangementer med tidligere ludomaner, som fortæller om, hvad spilafhængighed kan gøre ved et menneske og som kan komme med forslag til, hvordan spilleselskaber kan hjælpe med til at begrænse risikoen for spilafhængighed. I marts 2009 udgav Danske Spil et særnummer af På Spil (som er Danske Spils personaleblad), som satte fokus på ludomani og ansvarligt spil, hvor der bl.a. blev bragt en artikel om en tidligere ludoman Etisk Udvalg Danske Spil har et internt Etisk Udvalg, der skal sikre en stringent og ensartet linje i Danske Spils ansvarlighedspolitik. Det er et overordnet mål for Etisk Udvalg at sikre, at Danske Spil lever op til det ønskede og påkrævede niveau for ansvarlighed, herunder at Danske Spil i tilstrækkeligt omfang begrænser risikoen for spilafhængighed. Såfremt der opstår spørgsmål af etisk karakter i forbindelse udviklingen og markedsføringen af spil, eller der rejses spørgsmål fra de enkelte afdelinger i Danske Spil, fra spillerne eller fra forhandlerne, rettes disse spørgsmål til Etisk Udvalg. Etisk Udvalg vurderer bl.a. løbende de eksisterende indskuds- og alders - grænser, der gælder ved deltagelse i Danske Spils spil via de fire eksisterende distributionskanaler forhandlernettet, PLUS abonnement (abonnementslotto), mobil og danskespil.dk - samt behovet for indførelsen af yderligere begrænsninger. Etisk Udvalg har også stået i spidsen for det arbejde, der er gjort for at implementere CSR-politikken. Etisk Udvalg har bl.a. i et samarbejde med relevante afdelinger i huset - iværksat en undersøgelse af behovet for yderligere overvågning af spilleres og forhandleres adfærd i butikkerne. Formålet var at afdække eventuelle muligheder for snyd og hvidvaskning samt komme med forslag til imødegåelse heraf. Et af resultaterne af undersøgelsen har været, at man nu tager månedlige stikprøver af forhandlernes gennemførte præmiesøgninger med henblik på at undersøge, om der har været mistænkelige mønstre for manuelle annulleringer eller gentagne præmiesøgninger på samme kvittering. 15

16 2.5 EKSTERN KOMMUNIKATION Brochure om overdrevent spil Danske Spil udsendte i foråret 2009 en revideret udgave af brochuren Spiller du for meget? til Danske Spils ca forhandlere. Brochuren er placeret synligt i butikkerne sammen med Danske Spils kuponer. Samtidig er folderen placeret på danskespil.dk i en pdf-udgave. Brochuren angiver bl.a., at spil om penge bør være en harmløs fornøjelse, og den fortæller, hvad man kan gøre, hvis pengespil er blevet et problem. Desuden indeholder brochuren et telefonnummer til Hjælpelinjen, som Danske Spil i samarbejde med Center for Ludomani har etableret på forsøgsbasis Information via forhandlerbladet Spillerummet Spillerummet er Danske Spils forhandlerblad, som udsendes til samtlige forhandlere en gang om måneden. I Spillerummet juli 2008 var der en beskrivelse af den telefoniske hjælpelinje til spilafhængige og deres pårørende. Linjen drives af medarbejdere fra Center for Ludomani og finansieres af Danske Spil. Artiklen i Spillerummet informerer forhandlerne om, hvilke faresignaler de skal være opmærksomme på hos spillerne i relation til spilafhængighed. Spillerummet maj 2009 var et særnummer, der satte fokus på ludomani og ansvarligt spil. 3. Samarbejde med Danske Spils forhandlere 3.1 NY ANSØGNINGSFOLDER Danske Spil har i 2009 udarbejdet en ny ansøgningsfolder, hvor det understreges, at Danske Spil lægger stor vægt på, at Danske Spils forhandlere har et etisk ansvar i forhold til det at sælge spil. Interesserede potentielle forhandlere orienteres således om Danske Spils etiske regler, inden de bliver forhandlere. 3.2 UNDERVISNING PÅ FORHANDLERSKOLERNE Alle forhandlere skal udpege en spilansvarlig (dette kan godt være forhandleren selv), som skal gennemføre et obligatorisk grundkursus på en af Danske Spils to forhandlerskoler. På dette grundkursus undervises i produktkendskab, service, kundepleje, etik og spilafhængighed. De relevante bestemmelser i forhandlerkontrakten inkl. bilag gennemgås, herunder de regler, der vedrører aldersgrænser, og de regler, der gælder i relation til overdrevent spil. I undervisningen gennemgås endvidere indholdet 16

17 af folderen Spiller du for meget?, som indeholder en beskrivelse af de kendetegn, som forhandlerne bør være opmærksomme på, og som ifølge Center for Ludomani kan indikere, at der er tale om en problemspiller. Herunder får forhandlerne informationer om, hvorledes de skal håndtere problemspillere, og hvor spillere med et spilproblem og pårørende kan få hjælp. Danske Spil har udviklet et gratis e-lærings tilbud til forhandlernes øvrige ansatte. Ved at gennemføre kurset præsenteres kursisten for Danske Spils etiske regler, og for at bestå kurset er der bl.a. en obligatorisk gennemgang af emnet spilafhængighed. 3.3 KONTAKT TIL FORHANDLERNE Danske Spil har ca selvstændige forhandlere. Ca. 400 gange om ugen i alt besøger Danske Spils 12 regionchefer forhandlerne ude i butikkerne. Får Danske Spil kendskab til problemer af bl.a. etisk karakter i en butik, besøger regionschefen straks forhandleren for at tage en dialog med den ansvarlige. Endvidere er Danske Spils ForhandlerCenter i telefonisk kontakt med forhandlerne i gennemsnit gange om ugen. Via denne kontakt støtter og vejleder ForhandlerCentret forhandlerne i forbindelse med bl.a. spørgsmål af etisk karakter, herunder spørgsmål vedrørende spilafhængighed. I sådanne sager vejledes forhandlerne om, hvorledes problemet bør håndteres. 3.4 VÆRN MOD STORSPIL Danske Spil har - med henblik på i videst muligt omfang at sikre og understøtte indskudsgrænsen på Oddset på kr. pr. døgn pr. spiller - etableret et værn mod storspil og hvidvaskning. Når der på en terminal inden for ét minut spilles for mere end et fastlagt max-beløb udløser dette en alarm i KundeCentret. KundeCentret følger herefter spilforløbet hos den pågældende forhandler. Såfremt der spilles videre på terminalen, og omsætningen når op på mere end et fastlagt max-beløb inden for ét minut, udløses endnu en alarm, og forhandlerens terminal lukkes. Endvidere lyder der alarmer, når der på en given terminal på én dag har været en Oddset omsætning, der overstiger en række fastlagte max-beløb. Danske Spil overvåger samtlige terminaler i KundeCentrets åbningstid, som er i tidsrummet kl

18 3.5 SPILLEKLUBBER Første gang en forhandler på foranledning af en spilleklub ønsker at spille for mere end kr., skal forhandleren forinden sende en fax med CPR-nr., navn, adresse, telefonnummer og underskrift for samtlige af klubbens medlemmer til Danske Spils KundeCenter. Danske Spil registrerer oplysningerne vedrørende spilleklubben og dens medlemmer. Såfremt Danske Spil konstaterer, at en forhandler ikke har overholdt indskudsgrænserne for Oddset, kontaktes forhandleren, og denne får en mundtlig advarsel. Overtræder forhandleren igen indskudsgrænserne for Oddset fremsendes en skriftlig advarsel. 3.6 FAIR PLAY-AFTALE MED SKATTEMYNDIGHEDERNE Det fremgår af bevillingen, at Danske Spil skal sikre, at Danske Spils forhandlere overholder god markedsføringsskik og ikke overtræder lovgivningen, herunder særligt skatte- og afgiftslovgivningen. Endvidere fremgår det af bevillingen, at det skal være et kontraktvilkår, at det betragtes som væsentlig misligholdelse, såfremt forhandleren gør sig skyldig i skatte- eller afgiftsunddragelse i forbindelse med den virksomhed, der foregår på forhandlerens forretningssted. Det fremgår af Danske Spils forhandlerkontrakt, at Danske Spil uden varsel kan afbryde terminalforbindelsen og ophæve forhandlerkontrakten ved forhandlerens væsentlige misligholdelse. Endvidere fremgår det af forhandlerkontrakten, at det anses for væsentlig misligholdelse, såfremt forhandleren pålægges bøder for overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen i for - bindelse med salg af afgiftspligtige produkter eller dømmes for andre forhold, der er uforenelige med et fortsat salg af Danske Spils spil. På forespørgsel fra Danske Spil har Skatteministeriet bekræftet, at Danske Spil med bestemmelsen i forhandlerkontrakten anses for at opfylde den del af bevillingen, der vedrører skatte- og afgiftslovgivningen. Derudover har Danske Spil i et samarbejde med Skatteministeriet og SKAT udarbejdet en procedure for, hvornår SKAT informerer Danske Spil om forhandlernes overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen, hvorledes Danske Spil håndterer denne information, hvornår forhandlerkontrakten ophæves, karantæneperiode m.v. 18

19 Danske Spil har siden 1. oktober 2008 fået seks henvendelser om forhandleres første overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen. De pågældende forhandlere har i overensstemmelse med den ovenfor nævnte procedure fået en skriftlig advarsel med meddelelse om, at yderligere overtrædelser af forhandlerkontrakten vil medføre en ophævelse. Herudover har Danske Spil i hvert enkelt tilfælde orienteret det lokale Skattecenter om afsendelsen af den skriftlige advarsel. Danske Spil har i samme periode modtaget henvendelser fra Skat om tre forhandleres 2. overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. Danske Spil har af denne årsag - og i overensstemmelse med den vedtagne procedure - ophævet forhandlerkontrakten med de pågældende tre forhandlere. Danske Spil har endvidere i overensstemmelse med bevillingens bestemmelser herom overholdt persondatalovens regler, idet Danske Spil tidligere har fået Datatilsynets godkendelse af Danske Spils behandling af oplysninger om forhandlernes overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen. 3.7 FORBUD MOD KREDITGIVNING, TILGIFT, BONUS ELLER KONTANTE TILSKUDSORDNINGER Af Danske Spils bevilling fremgår det, at Danske Spil og dennes forhandlere ikke må tilbyde spillerne kredit, tilgift, bonus eller kontante tilskudsordninger, hvilket også fremgår af forhandlerkontrakten. Danske Spil har ophævet i alt tre forhandlerkontrakter som følge af salg på kredit; én i juli 2005, én i januar 2006 og én i november Som reaktion på Danske Spils ophævelse i juli 2005 anlagde den pågældende forhandler sag mod Danske Spil ved Retten i Rødovre. Danske Spil fik medhold i sagen idet retten nåede frem til, at ophævelsen af forhandlerkontrakten var berettiget. 3.8 PROCEDURE FOR OPHÆVELSE AF FORHANDLERKONTRAKTEN SAMT KARANTÆNEPERIODER Danske Spil har i 2006 beskrevet den procedure, som følges ved overtrædelser samt ophævelser af forhandlerkontrakten. Denne procedure, som Danske Spil også forud for formaliseringen efterlevede, skal sikre, at alle Danske Spils forhandlere behandles ens, samt at der en klar og konsekvent linje ved eventuelle overtrædelser af forhandlerkontrakten. 19

20 I forbindelse med formaliseringen af proceduren vedtog Danske Spil af egen drift, at enhver ophævelse af forhandlerkontrakten medfører, at den pågældende forhandler tildeles en 2-årig karantæne. Danske Spil sikrer herved, at den forhandler, der har misligholdt forhandlerkontrakten, ikke umiddelbart herefter på ny kan blive en af Danske Spils forhandlere. 4. Samarbejde med eksterne organisationer 4.1 SAMARBEJDE MED BEHANDLINGSINSTITUTIONER Danske Spil har et løbende samarbejde med Center for Ludomani i Odense, Frederiksberg Centret og Majorgaarden i Aalsgårde. Såfremt Danske Spil påtænker at indføre nye spil eller tiltag, drøftes sådanne typisk med mindst én af de tre institutioner forinden. Danske Spil indhenter også gode råd om, hvilke begrænsninger man kan sætte for spillene for at nedsætte risikoen for spilafhængighed. Endvidere har Danske Spil et link fra danskespil.dk til alle tre institutioner. Danske Spil støtter konferencer i regi af SNSUS (Nordisk Selskab til Oplysning om Spilafhængighed), som er etableret af forskere og behandlere i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. Danske Spil har støttet disse konferencer de seneste år og har støttet og deltaget i konferencen The Big Picture, Gambling in Perspec tive, som var en nordisk konference om ludomani, samt behandling og forebyggelse heraf, og som fandt sted i Helsinki. Blandt foredragsholderne på konferencen var professor Mark Griffiths fra Nottingham Trent University. Derudover har Danske Spil tidligere bevilget støtte til IRGO, der er en sammenslutning af internationale forskere og behandlere inden for spilafhængighed. Blandt initiativtagerne til sammenslutningens etablering finder man bl.a. professor Mark Griffiths. Danske Spil deltager endvidere i konferencer, der udbydes af EASG (European Association for the Study of Gambling). Der er her tale om en europæisk organi sation af forskere og behandlere inden for spilafhængighed. 20

21 4.2 ETABLERING AF OG SAMARBEJDE OM HJÆLPELINJEN Danske Spil og Center for Ludomani har i en toårig forsøgsperiode etableret en telefonisk hjælpelinje for spilafhængige og deres pårørende. Hjælpelinjen åbnede den 10. marts 2008 og forsøget løber til udgangen af februar 2010, hvorefter forsøget vil blive evalueret af SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd). 4.3 EUROPEAN LOTTERIES (EL) OG WORLD LOTTERY ASSOCIATION (WLA) Danske Spil samarbejder via medlemskabet af EL og WLA med de øvrige medlemmer af begge organisationer. Der er bl.a. nedsat arbejdsgrupper i EL regi inden for bl.a. jura og sportsspil, hvor Danske Spil er repræsenteret i begge arbejdsgrupper. EL og WLA afholder tillige årligt seminarer inden for forskellige områder af spillebranchen, f.eks. CSR, jura, marketing og salg, som relevante medarbejdere i Danske Spil deltager i, og som er med til at opbygge et vigtigt netværk af kontaktpersoner i spilleselskaberne i medlemslandene. 4.4 Samarbejde med Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk Kriminalitet Danske Spil har siden 2005 løbende taget initiativ til at afholde møder med Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) med henblik på at drøfte, om der var dele af Danske Spils forretning, hvor der kunne være en risiko for hvidvaskning af penge eller anden form for økonomisk kriminalitet. Danske Spil har endvidere udarbejdet et notat om hvidvaskning af penge, som beskriver hvordan spil rent praktisk gennemføres hos forhandlerne, hvilket samarbejde Danske Spil har med politiet, og hvilke tiltag og aktiviteter Danske Spil har indført med henblik på at begrænse risikoen for hvidvaskning af penge. Danske Spil har i 2009 afholdt et møde med SØK, hvor bl.a. risikoen for hvidvask af penge via Dantoto blev diskuteret, og hvor SØK anbefalede, at Danske Spil indførte de samme grænser for udbetaling af gevinster vundet på væddeløbsbanerne, som gælder for alle Danske Spils øvrige forhandlere. Danske Spil ændrede således reglerne for udbetalinger af gevinster på væddeløbsbanerne i overensstemmelse hermed pr. den 18. august Danske Spil har holdt sit seneste statusmøde med SØK mandag den 8. februar

22 4.5 Samarbejde med UEFA Danske Spil har siden foråret 2005 deltaget aktivt i etableringen og driften af et samarbejde om overvågning og udveksling af data mellem de statslige spilleselskaber i Europa og UEFA. European Lotteries (EL), de nationale spilleselskaber og UEFA indgik den 14. juni 2005 en aftale om overvågning og udveksling af data (Memorandum of Understanding). Formålet har været at modarbejde aftalt spil i fodbold, styrke fodboldens integritet og bevare tro - værdigheden til de væddemål, der udbydes af spilleselskaberne. 4.6 European Lotteries Monitoring System (ELMS) European Lotteries og Danske Spil har fra september 2009 lanceret et forbedret og mere effektivt overvågningssystem, kaldet ELMS, med base hos Danske Spil. Dette indebærer, at Danske Spil på vegne af medlemmerne af ELMS har ansvaret for at koordinere overvågningen af UEFA-kampe, indsamle oplysninger fra de øvrige medlemslande om usædvanlige spillemønstre, analysere de indsamlede data, opretholde en database indeholdende de usædvanlige spillemønstre samt distribuere relevant information til de øvrige medlemslande om usædvanlige spillemønstre, således at de har mulighed for at minimere deres risici. I det daglige foregår overvågningen således: Et spilleselskab under EL opdager et usædvanligt spilmønster på en kamp i UEFA-regi. Der tages kontakt til ELMS-hovedkvarteret i Danske Spil samt til de andre EL-spilleselskaber i samarbejdet (p.t. 19 lande). Der foretages en sammenligning af spilmønstre, og mulige årsager til spillet vurderes m.v. Dette foretages af Danske Spil, og det afgøres her, om UEFA skal kontaktes. Såfremt UEFA kontaktes, modtager UEFA de oplysninger, der foreligger om det usædvanlige spil, mulige årsager til spillet, samt evt. tidligere eksempler til sammenligning. 22

23 UEFA kan vælge at lade deres kampofficial afholde et møde med de to hold og dommerne inden kampen. UEFA s official fortæller parterne, at der er registreret usædvanlige spilmønstre, og at kampens afvikling ud fra disse oplysninger vil blive overvåget. Efter kampen sender UEFA s official sin kamprapport til UEFA. Såfremt UEFA derefter finder grundlag for at undersøge kampen yderligere, er Danske Spil behjælpelig med at fremskaffe alle relevante oplysninger. 4.7 Samarbejde med FIFA I juni 2005 rettede FIFA henvendelse til WLA (World Lottery Association) med henblik på at indgå en lignende aftale om overvågning mod aftalt spil som den, der blev indgået med UEFA i Danske Spil præsenterede i august 2005 FIFA for det system, der anvendes i UEFA-samarbejdet. FIFA og WLA indgik herefter i december 2005 en aftale, som sikrede, at alle kampe ved VM i fodbold 2006 blev overvåget. Danske Spil deltog som WLAs repræsentant i det overvågningssystem, som i forbindelse med VM i fodbold blev administreret af FIFA s på det tidspunkt midlertidige datterselskab FIFA Early Warning System (FIFA EWS). Overvågningsaftalen mellem FIFA og WLA kører videre på ubestemt tid og omfatter alle FIFA s kampe. I august 2007 blev FIFA Early Warning System (FIFA EWS) etableret som et blivende datterselskab under FIFA. Danske Spil besøgte i august 2007 FIFA EWS i Zürich for at diskutere det fremtidige samarbejde. Det blev på mødet lagt fast, at Danske Spil også i fremtiden skal levere informationer til FIFA EWS, og at Danske Spil er FIFA EWS s sparringspartner i tilfælde af mistanke om aftalt spil på FIFA-kampe Samarbejde med IOC FIFA EWS varetog overvågningen af de Olympiske Lege i Beijing 2008 på vegne af IOC. I den forbindelse var Danske Spil European Lotteries repræsentant og varetog overvågningen for lotterierne. Ved Vinter-OL 2010 i Vancouver stod International Sports Monitoring fra Schweiz for IOC s overvågningssystem. Også her koordinerede Danske Spil lotteriernes samlede overvågning på vegne af World Lotteries Association. 23

24 4.8 Samarbejde med DBU Dansk Boldspil-Union (DBU) og Danske Spil underskrev i maj 2006 en hensigtserklæring om et beredskab mod aftalt spil i dansk fodbold. Dette beredskab er bygget efter samme skabelon som overvågningsaftalen mellem UEFA og EL. Før maj 2006 var der mellem DBU og Danske Spil en mundtlig aftale om, at Danske Spil straks kontakter DBU, hvis Danske spil registrerer usædvanlige spilmønstre på en dansk fodboldkamp. Det er endvidere blevet aftalt, at DBU og Danske Spil afholder et årligt statusmøde vedrørende overvågning. I enkelte tilfælde har Danske Spil taget kontakt til DBU som følge af usædvanlige spilmønstre på danske fodboldkampe. I disse tilfælde er kampene blevet sportsligt overvåget, og i ingen af tilfældene har der efterfølgende været anledning til en nærmere undersøgelse. Det skal bemærkes, at der i ingen af de danske fodboldkampe, som Danske Spil har udbudt væddemål på siden 1994, hvor Oddset blev lanceret, er blevet konstateret aftalt spil. Herudover kan det oplyses, at DBU i 2006 etablerede et Etisk Udvalg, som i december 2006 offentliggjorde et Etisk Kodeks for samtlige aktører i og omkring dansk fodbold. Inden tilblivelsen af det Etiske Kodeks var Danske Spil i dialog med DBU vedrørende mulige regler på spilområdet. Danske Spil har således medvirket til udarbejdelsen af følgende bestemmelse i DBU s Etiske Kodeks: Spil (bookmaking): Spil på kampe, du selv er aktiv eller på anden måde formel part i, er ikke tilladt! For aktive spillere, trænere, ledere og dommere er spil på fodboldkampe under enhver form, som direkte kan forbindes med mulige, privatøkonomiske eller sportslige interesser, ligeledes uacceptabelt. Dette gælder også, uanset om satsningen er til dit eget holds fordel. Spil på egne kampe vil gøre dig sårbar overfor en mistænkeliggørelse, som også kan ramme dine holdkammerater, din klub og selve fodboldsporten. Ud over det eksisterende overvågningssamarbejde har DBU og Danske Spil siden 2007 været i dialog omkring et øget beredskab mod aftalt spil med øget fokus på at hjælpe/beskytte alle parter i dansk fodbold. Dette har bl.a. resulteret i oprettelse af en Hotline mod snyd hos DBU, som Danske Spil støtter økonomisk. Hotlinen kan benyttes af personer inden for fodboldverdenen, såsom ledere, trænere eller spillere, der har observeret noget uhensigtsmæssigt eller mistænksomt i forbindelse med fx afviklingen af fodboldkampe. 24

25 4.9 Samarbejde med DIU Danmarks Ishockey Union (DIU) og Danske Spil underskrev i oktober 2006 en hensigtserklæring om et beredskab mod aftalt spil i dansk ishockey. Dette beredskab er bygget efter samme skabelon som ovenfor nævnte overvågningsaftaler med UEFA og DBU. Inden underskrivelsen af hensigtserklæringen i oktober 2006 eksisterede der en mundtlig aftale mellem Danske Spil og DIU om, at Danske Spil straks skulle kontakte DIU, såfremt Danske spil registrerede usædvanlige spilmønstre på en dansk ishockeykamp Samarbejde med DHF Dansk Håndbold Forbund (DHF) og Danske Spil underskrev i november 2006 en hensigtserklæring om et beredskab mod aftalt spil i dansk håndbold. Dette beredskab er bygget efter samme skabelon som oven for nævnte overvågningsaftaler med UEFA og DBU. Inden underskrivelsen af hensigtserklæringen i november 2006 eksisterede der en mundtlig aftale mellem Danske Spil og DHF om, at Danske Spil straks skulle kontakte DHF, såfremt Danske spil registrerede usædvanlige spilmønstre på en dansk håndboldkamp Samarbejde med EPFL Danske Spil deltog i juli 2006 i et møde arrangeret af European Professional Football Leagues (EPFL), som er sammenslutningen af europæiske fodbold - ligaer og Divisionsforeninger. Emnet var aftalt spil i fodbold og mulige modtræk imod dette. Danske Spil gav på egne vegne og på vegne af European Lotteries sit bud på mulige modtræk samt præsenterede overvågningssamarbejdet, som eksisterer med UEFA og med DBU. I maj 2007 repræsenterede Danske Spil European Lotteries sportsspilsgruppe ved et møde i EPFLs hovedkvarter i Nyon, Schweiz. Emnet var et muligt fremtidigt overvågningssystem mod aftalt spil på de ligaer, som dækkes af EPFL. Samarbejdet blev imidlertid sat i bero af European Lotteries, fordi European Lotteries valgte at fokusere på udviklingen af det nye overvågningssystem i UEFA-regi, som blev lanceret i september EL Sports Betting Code of Conduct På European Lotteries kongres i maj 2007 blev der lanceret en EL Sports Betting Code of Conduct, hvilket er et sæt retningslinjer for, hvordan europæiske spilleselskaber på ansvarlig vis skal agere på sportsspilsområdet. 30 europæiske nationale spilleselskaber, der udbyder sportsspil, heriblandt Danske Spil, har efterfølgende underskrevet denne Code of Conduct. Syv europæiske nationale spilleselskaber, der ikke udbyder sportsspil, har desuden underskrevet en støtteerklæring til denne Code of Conduct. 25

26 Sammen med det franske og det finske lotteri var Danske Spil hovedkraften bag tilblivelsen af EL Sports Betting Code of Conduct. 5. Internationale certificeringsstandarder 5.1 World Lottery Association sikkerhedscertificering WLA (World Lottery Association), som Danske Spil er medlem af, besluttede i slutningen af 90 erne at fastlægge en fælles standard for sikkerhed i lotterier. En sikkerhedskomite under WLA Security and Risk Management Commitee (SRMC) udarbejdede en standard, der benævnes WLA Security Control Standard. Danske Spil blev WLA-certificeret første gang i Danske Spil er senest blevet re-certificeret i februar Certificeringen af Danske Spil foretages af Det Norske Veritas (DNV), som er akkrediteret auditeringspartner for WLA. Auditeringsprocessen indebærer en årlig audit og en recertificeringsproces hvert 3. år versionen af WLA Security Control Standard, som blev lanceret i november 2006, består af ISO27001-standarden på de basale sikkerhedsområder, suppleret med flere lotterispecifikke standarder, herunder bl.a. i relation til skrabelodder, trækninger og internetspil. Endvidere har SRMC udarbejdet en guideline for tiltag mod hvidvaskning af penge og for spil med deltagelse af flere lande (f.eks. Viking Lotto (Onsdags Lotto), EuroMillions m.fl.). Dette betyder, at standarden dækker alt lige fra fysisk sikkerhed til spilafvikling, it-sikkerhed m.v. SRMC arbejder mere og mere med guidelines inden for lotteribranchen, bl.a. blev en Sportsspil Guideline lanceret i marts I et internationalt perspektiv har organisationer som World Lottery Association (WLA) og European Lotteries (EL) sat fokus på spiludbyderes etiske profil og sociale ansvarlighed (se nedenfor). 26

27 5.2 European Lotteries certificering i spilansvarlighed EL har udarbejdet en vurderingsramme for, hvilke betingelser et spilleselskab skal opfylde for at kunne blive certificeret under EL. Vurderingsrammen blev endeligt godkendt på EL s generalforsamling i juni 2009 og omfatter følgende områder: Forskning, medarbejderuddannelse, forhandlere, spiludvikling, online spillekanaler, annoncering og markedsføring, behandlingshenvisning, spillerinformation, involvering af interessenter samt rapportering og måling. Danske Spil påbegyndte i juli 2009 en intern undersøgelse af, om det kan forventes, at virksomheden kan opnå certificeringen på baggrund af de nuværende CSR- tiltag, eller i modsat fald hvilke aktiviteter virksomheden skal indføre, førend en certificering kan forventes opnået. Resultatet af undersøgelsen forventes at foreligge i første halvdel af World Lottery Association certificering i spilansvarlighed WLA-systemet er bygget op på en anden måde end EL-systemet, idet der for WLA s vedkommende er fire forskellige niveauer, man kan blive certificeret på. Danske Spil er således pr. den 15. juli 2009 blevet certificeret på niveau 1 i WLA, men Danske Spil ønsker på sigt at certificere sig i henhold til WLA s højeste certificeringstrin, som er niveau 4. Danske Spil har meddelt WLA dette ved brev af den 22. marts Såfremt Danske Spil certificeres under EL, opnår selskabet automatisk certificering på niveau 4 under WLA. 6. Samarbejde med myndigheder 6.1 BEHANDLING AF KLAGESAGER Danske Spil stiller alt det materiale, som Spillemyndigheden mener nødvendigt til rådighed, således at Spillemyndigheden kan varetage sin funktion som klageinstans i forhold til spillerne. I forbindelse med behandling af klagesager indhenter Spillemyndigheden en udtalelse fra Danske Spil, inden en klagesag afgøres. Danske Spils udtalelse samt alt øvrigt materiale, som Spillemyndigheden har forlangt udleveret, danner grundlaget for Spillemyndighedens afgørelse. 6.2 Klagevejledning Hver gang Danske Spil behandler en henvendelse fra en spiller, som munder ud i en skriftlig afgørelse fra Danske Spil, oplyser Danske Spil om, at spilleren kan indgive en eventuel klage til Spillemyndigheden. Endvidere har Danske Spil på danskespil.dk en klagevejledning, som spillerne kan benytte i tilfælde af eventuelle klager. 27

28 6.3 Tilgængelige spilleregler De gældende spilleregler for Danske Spils spil kan fås ved henvendelse til Danske Spils Kundecenter samt ses via danskespil.dk. Herudover kan spillereglerne fås hos Danske Spils forhandlere. Spillereglerne for Danske Spils spil er altid tilgængelige for spillerne, inden et givent spil udbydes. Danske Spil har endvidere udarbejdet en oversigt på danskespil.dk, hvor spillerne har mulighed for at se, fra hvornår et givent sæt spilleregler er gældende. Det er i den forbindelse tillige blevet gjort nemmere for spillerne at printe spillereglerne, idet samtlige spilleregler nu bliver lagt på danskespil.dk i en udskriftsvenlig version. Herudover har spillerne mulighed for at se de tidligere spilleregler, der har været gældende inden for de seneste 365 dage. 6.4 Inddragelse af Spillemyndigheden i projektarbejde I forbindelse med spilrelaterede projekter tilbydes Spillemyndigheden deltagelse i projektgrupper/arbejdsgrupper med adgang til materiale og informationer om projektet. Herved sikres det, at Spillemyndigheden kan få de oplysninger, der er nødvendige, for at de kan udvikle systemer og procedurer til gennemførelsen af kontrol af spillet. 6.5 Information på Danske Spils hjemmeside Af bevillingen fremgår det, at der på danskespil.dk skal være en synlig tekst, som informerer om, at selskabet kontrolleres af de danske myndigheder. Teksten skal samtidig indeholde et link til Spillemyndigheden. Danske Spil oplyser på forsiden af hjemmesiden danskespil.dk, at Danske Spil kontrolleres af Spillemyndigheden. Denne tekst fungerer ligeledes som link til Spillemyndighedens hjemmeside. 7. Mangfoldighed og ligestilling i Danske Spil I Danske Spil har alle lige muligheder for ansættelse, uddannelse og forfremmelse. Dette gælder uanset køn, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, social status eller etnisk oprindelse. 28

CSR rapport 2010 af Danske Spil. www.danskespil.dk

CSR rapport 2010 af Danske Spil. www.danskespil.dk CSR rapport 2010 CSR rapport 2010 af Danske Spil www.danskespil.dk Indhold Ansvarlighed i fokus 4 11. Måling via KPIer 5 12. Tiltag til begrænsning af risikoen for spilafhængighed 6 13. Samarbejde med

Læs mere

CSR rapport. Indhold. 1. Danske Spils CSR-politik 2. 2. KPI er for 2011 3. 3. Tiltag der begrænser risiko for spilafhængighed 3

CSR rapport. Indhold. 1. Danske Spils CSR-politik 2. 2. KPI er for 2011 3. 3. Tiltag der begrænser risiko for spilafhængighed 3 0 1 Indhold 1. Danske Spils CSR-politik 2 2. KPI er for 2011 3 3. Tiltag der begrænser risiko for spilafhængighed 3 4. Samarbejde med behandlingsinstitutioner 4 5. Etablering af egen hjælpelinje til ludomaner

Læs mere

Danske Spil A/S. COP Rapport 2012 i forbindelse med medlemskabet af. FNs Global Compact

Danske Spil A/S. COP Rapport 2012 i forbindelse med medlemskabet af. FNs Global Compact Danske Spil A/S COP Rapport 2012 i forbindelse med medlemskabet af FNs Global Compact 1. Ledelsens erklæring Jeg vil hermed bekræfte, at Danske Spil fortsat støtter Global Compacts 10 principper på de

Læs mere

1) Danske Spils CSR-politik 3. 2) Indsats målt med KPI er (nøgleindikatorer) 4. 3) Ansvarligt spil 4. 4) Danske Spils forhandlere 7

1) Danske Spils CSR-politik 3. 2) Indsats målt med KPI er (nøgleindikatorer) 4. 3) Ansvarligt spil 4. 4) Danske Spils forhandlere 7 1 Indhold Side 1) Danske Spils CSR-politik 3 2) Indsats målt med KPI er (nøgleindikatorer) 4 3) Ansvarligt spil 4 4) Danske Spils forhandlere 7 5) Ansvarlighed over for spillerne 8 6) Samarbejde om forhindring

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Spilleregler for. Bingo

Spilleregler for. Bingo Spilleregler for Bingo gældende fra 15. maj 2014 Generelt 1. Bingo er betegnelsen på et talspil bestående af 75-90 numre, hvoraf der i hvert spil udtrækkes et givent antal numre. 2. Bingo kan spilles via

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget 2009-10 L 202 Bilag 38 Offentligt Dato: 28.04.2010 Side: 1 af 12 HC/PSO/aa Spilansvarlighed Kommentarer til forslag til Lov om spil Kære medlem af Folketingets skatteudvalg Efter en gennemgang

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/7 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og/eller

Læs mere

Spilleregler for. Find & Vind

Spilleregler for. Find & Vind Spilleregler for Find & Vind gældende fra 3. marts 2016 1 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Find & Vind spil i henhold til de nedenstående regler. 2. Find & Vind er en spiltype,

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Rapport om ulovligt spil

Rapport om ulovligt spil Rapport om ulovligt spil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/12 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug udarbejde en rapport, der

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Spilleregler for. BingoBoxen

Spilleregler for. BingoBoxen Spilleregler for BingoBoxen gældende fra 05. marts 2014 1 Generelt 1. BingoBoxen er betegnelsen på et talspil, hvor de vindende kombinationer fremkommer ved udtrækningen af en talrække. Trækningen eller

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil

Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger ved udbud af spil Indhold 1 Indledning... 2 2 Spiludbyders købsbetingede spil... 3 2.1 Eksempler på købsbetingede spil... 3 2.2 Jackpots og puljer... 3 2.2.1

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Generelle krav SCP DK.1.1

Spillemyndighedens certificeringsprogram. Generelle krav SCP DK.1.1 SCP.00.00.DK.1.1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 1.1 Spillemyndighedens certificeringsprogram... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Lovmæssigt grundlag for certificeringsprogrammet... 4 1.4 Version...

Læs mere

Spilleregler for. Onsdags Lotto

Spilleregler for. Onsdags Lotto Spilleregler for Onsdags Lotto gældende fra 5. marts 2014 Generelt Onsdags Lotto arrangeres af Danske Lotteri Spil A/S i samarbejde med europæiske spilleselskaber. For tiden omfatter dette samarbejde AB

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013 Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 69 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. november 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Janus S. Kærgaard Sagsnr.: 2012-0030-1043

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Rapport om ulovligt onlinespil

Rapport om ulovligt onlinespil Rapport om ulovligt onlinespil En af Spillemyndighedens tilsynsopgaver er at overvåge det ulovlige spilmarked i Danmark. Dermed sikrer vi et attraktivt marked til dem, der vælger at udbyde spil med tilladelse

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

[Indledning] Tak for muligheden for at komme her i dag sammen med justitsministeren og redegøre for regeringens indsats mod matchfixing.

[Indledning] Tak for muligheden for at komme her i dag sammen med justitsministeren og redegøre for regeringens indsats mod matchfixing. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 62 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om matchfixing Åbent Dato og klokkeslæt: 11. januar 2013 kl. 13.00-14.30 Sted: Christiansborg værelse

Læs mere

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL

FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL FÅ OVERSKUD PÅ DIT SPIL Odds-Betting.dk Den sikre måde, hvorpå du kan få overskud. Jeg vil i denne E-bog komme ind på hvorpå du kan styrke dine chancer for netop at få et pænt overskud på diverse spil.

Læs mere

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt

SPIL I DANMARK. Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt SPIL I DANMARK Et notat om spilleområdet set fra beløbsmodtagernes synspunkt Situationen omkring spillelovgivningen i Danmark kan beskrives ud fra fire vinkler: Jura Håndhævelse af loven EU-politik Politik

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING. Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU. Dansk Boldspil-Union / DBU Elite

Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING. Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU. Dansk Boldspil-Union / DBU Elite Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 95 Offentligt MATCH FIXING Henrik Kjær Jensen Sikkerhedschef DBU INDHOLD Hvad er matchfixing? DBU's indsats mod matchfixing Forebyggelse Sagsbehandling Lovgivning

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Panama Papers. Finanstilsynets rolle

Panama Papers. Finanstilsynets rolle Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 170 Offentligt Panama Papers Finanstilsynets rolle Baggrund Mere end 11 mio. lækkede dokumenter viser fonds-og selskabskonstruktioner i Panama, som har været brugt

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Til dig, der vil sætte fokus på sport og spil

Til dig, der vil sætte fokus på sport og spil SPORT & PENGESPIL Til dig, der vil sætte fokus på sport og spil Vi har lavet en præsentation (i Power Point-format). Den kan du bruge til at sætte sport og spil på dagsordenen over for sportstrænere og

Læs mere

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Registrering m.v. af spillere 1. For at deltage i onlinekasino skal en spiller registreres som kunde hos

Læs mere

Spilleregler for. Keno

Spilleregler for. Keno Spilleregler for Keno gældende fra 20. december 2016 1 Generelt 1. Keno er betegnelsen på et talspil, hvor spilleren efter eget valg skal forudsige, hvorvidt enten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 af tallene

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti Aftale om ændring af spillelovgivningen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti December 2014 Den 1. januar 2012 trådte en ny spillelovgivning

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT. Jonas Hjortdal og Michael Fester

MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT. Jonas Hjortdal og Michael Fester MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT Jonas Hjortdal og Michael Fester 2016 Titel Matchfixing i dansk eliteidrætmatchfixing i dansk eliteidræt Forfattere Jonas Hjortdal og Michael Fester Omslagslayout DIF Udgave

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Spilleregler for. Onsdags Lotto

Spilleregler for. Onsdags Lotto Spilleregler for Onsdags Lotto gældende fra 2. juli 2015 Generelt Onsdags Lotto arrangeres af Danske Lotteri Spil A/S i samarbejde med europæiske spilleselskaber. For tiden omfatter dette samarbejde AB

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Spilleregler for. Keno

Spilleregler for. Keno Spilleregler for Keno gældende fra 23. maj 2013 1 Generelt 1. Keno er betegnelsen på et talspil, hvor spilleren efter eget valg skal forudsige, hvorvidt enten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 af tallene

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere