VIBORG KOMMUNENS TILBUD TIL PSYKISK SÅRBARE UNGE *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIBORG KOMMUNENS TILBUD TIL PSYKISK SÅRBARE UNGE *"

Transkript

1 VIBORG KOMMUNENS TILBUD TIL PSYKISK SÅRBARE UNGE * Sundhedsstyrelsen - Fremme af sundhed hos unge Sammen kan vi mere Viborg kommune, Mercantec og SOSU August 2014 Juni 2016 * Folderen er interaktiv og kan navigeres rundt i ved at klikke på understreget tekst

2 Indledning Kortlægning af tilbud til psykisk sårbare unge i Viborg kommune er en del af samarbejdsprojektet Fremme af mental sundhed hos unge mellem Sundhedsstyrelsen, Viborg kommune og erhvervsuddannelserne i kommunen. Dette skal bla. være med til at unge og aktørerne omkring de unge får større indblik i de eksisterende tilbud i kommunen og derigennem større sammenhæng mellem tilbuddene i kommunens indsats, den unges egen handlemuligheder og erhvervsuddannelsernes tilbud til de unge i gang med en uddannelse. Formålet med afdækningen er at får beskrevet hvilke tilbud, der eksisterer til psykisk sårbare unge mellem 15 og 24 år i Viborg kommune. Kortlægningen skal bidrage til at skabe endnu bedre sammenhæng og gennemskuelighed mellem kommunens og erhvervsuddannelsernes tilbudsindsatser, som skal understøtte og styrke unges mentale sundhed og at gøre dem i stand til selv at handle. De deltagende skoler og Viborg kommune har en stor interesse i og motivation for at forbedre de unges muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Afdækningen af tilbudsviften og tiltag til psykisk sårbare unge er meget bred, da målgruppen er differentieret unge med forskellige former for og grader af psykiske og personlige problemer. Denne kortlægning tager således ikke kun afsæt i kommunens tilbud i forhold til unge med psykisk lidelse og psykiatrisk diagnose, men også til unge der kan have andre former for psykosociale problemer eks. generelle trivselsproblemer, tristhed, ensomhed og selvværdsproblemer Definition af psykisk sårbare unge Begrebet sårbarhed relateres ofte med noget psykisk, men i nogle tilfælde kan det også være biologisk sårbarhed, hvilket medfører at ungdommens store udfordringer bliver endnu større og mere kompliceret. Sårbarheden kan bunde i fra tidlige oplevelser eks. fra hjem med omsorgssvigt, misbrug og overgreb., ligesom det også kan være hjem, hvor forældrene ikke har haft de fornødne ressourcer til at være nærværende og støttende op igennem unges opvækst. Andre unge har oplevet faglige nederlag tidligt igennem deres skolegang eller social marginalisering og udstødelse i form af mobning og ensomhed. Sårbarheden er ikke altid let at identificere hos de unge, men kan som regel ses i unges adfærd i forhold til positionering i eks. klassefælleskaber eller andre former for relationer. Andre unges sårbarhed kan ses og identificeres i form af ustabil adfærd, opmærksomhedsforstyrrelse, ADHD, udad reagerende og selvdestruktiv. Så er der de usynlige problembærere unge, som oplever tristhed, lavt selvværd, faglige udfordringer, men som bærer dem indeni. Disse unge kan ligeledes betegnes som sårbare og har somme tider lige så store trivselsproblemer som unge der er udad reagerende, for eks. i form af nedtrykthed, spiseforstyrrelse eller selvskade. 2

3 Oversigtsmenu Klik i menuen for at gå direkte til det ønskede punkt eller hjemmeside Målgruppe Tilbudstype Kontaktoplysninger Botilbud Unge under /over 18 år med psykosociale problemstillinger, som har behov for socialpædagogisk støtte, træning og omsorg Bostøtte Viborg Botilbuddet Stokrosevej Ungbo Viborg Startbolig Minibo Opkvalificerende tilbud til unge med psykiske udfordringer Psykisk sårbare unge i alderen år og unge under 30 år med/ uden diagnose, som har behov for hjælp og støtte i forhold til uddannelse og job Daghus Viborg Mestringskurser Ungegruppen Huset ADHD/ADD Angst og fobier eller Stress, depression eller udbrændthed CKU Work4You Sports Club med Fysioterapi

4 Oversigtsmenu Klik i menuen for at gå direkte til det ønskede punkt eller hjemmeside Målgruppe Tilbudstype Kontaktoplysninger Vejledningog rådgivningstilbud Unge fra 8 klasse med særlig behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv Specialvejledning Vejledning af ikke uddannelsesparatte unge Særlig tilrettelagt uddannelse STU Erhvervsgrunduddannelse EGU Børn og unge der har behov for rådgivning og støtte fra familieafdelingens ungeenhed Produktionsskole Ungeenhedens rådgiverteam, pædagog og behandlerteam og Minibo Frivillige tilbud Børn og unge og familie væresteder, klubber, fritidsaktiviteter, kommunale og frivillige rådgivninger for unge og deres pårørende kan få vejledning Se oversigt Øvrige opkvalificerende tilbud uden for Viborg Unge efter 9/10 klasse med behov for yderligere opkvalificering i forhold til ungdomsuddannelse specialskoler, særlig tilrettelagte uddannelsesforløb og afklaringsforløb Se oversigt

5 Kommunale og private tilbud til psykiske sårbare unge Indledningsvis blev der nævnt at psykisk sårbare i alderen år unge kan have forskellige former for og grader af psykiske og personlige problemer, hvorfor kortlægningen af tilbud i Viborg kommune spænder over en stor variation af tilbud til psykiske sårbare unge. Nedenstående tilbud er inddelt i 4 forskellige hovedkategorier i forhold til målgruppen: Botilbud, inklusiv bostøtte i eget hjem Opkvalificerende tilbud til unge med psykiske udfordringer f.eks. særlige opkvalificerende forløb i forhold til job og uddannelse og støttekontaktpersonordninger Vejledning- og rådgivningstilbud f.eks. vejledning om valg af uddannelse, særlig tilrettelagte uddannelsesforløb, afklaringsforløb i forhold til valg af uddannelse og erhverv Frivillige tilbud til børn og unge og familie f.eks. væresteder, klubber, fritidsaktiviteter, kommunale og frivillige rådgivninger for unge og deres pårørende kan få vejledning Øvrige tilbud uden for Viborg kommune, f.eks. specialskoler, særlig tilrettelagte uddannelsesforløb og afklaringsforløb 5 Der er i denne kortlægning ikke taget højde for de forskellige tilbud, som finder sted ude på erhvervsuddannelserne, f.eks. psykologsamtaler, mentorordning, elevcoach, bedsteforældreordning m.m., som ungdomsuddannelserne anvender som redskab for fastholdelse af unge i gang med en ungdomsuddannelse.

6 Bostøtte & botilbud Målgruppen er borgere over 18 år med psykosociale problemstillinger, som har behov for socialpædagogisk støtte og træning samt omsorg. Formålet med indsatsen er, at borgeren får hjælp og støtte til struktur på dagligdagen, hverdagsliv samt praktiske dagligdags gøremål, styrke borgerens kontakt til omverdenen, øge motivationen til at bruge samfundets muligheder/tilbud, hjælp/ træning i rengøring, indkøb, økonomi, at gå til behandling og at være i relationer. Visitation til bostøtte foretages af Visitation Social efter konkret vurdering af den enkeltes borgernes støtteniveau. Har du brug for et botilbud skal du tage kontakt til Lene Christensen , Visitation Social

7 MINIBO familieafdeling Unge mellem år med familiemæssige, sociale og psykosociale problemstillinger samt manglende voksennetværk, som er motiveret for støtte i egen bolig eller i et af Minibo s huse. Formålet med indsatsen er at støtte de unge i en udviklingsproces, der gør dem i stand til at tage ansvar for eget liv med afsæt i egne ressourcer. Det overordnede mål er, at den unge kommer til at magte et selvstændigt liv i egen bolig og så vidt muligt inkluderes i samfundet. Her arbejdes der med helheden i den unges liv, og konkrete arbejdsopgaver beskrives ved et visiteringsmøde mellem Minibo, den unge og dennes sagsbehandler. Ydderligere information: Raadgivning-og-stoette-til-familier/Doegninstitutioner/ Minibo/Praktisk-info UngBo Viborg 7 UngBo er en selvejende institution, der varetager boligformidling af ca. 300 ungdomsboliger til unge under uddannelse i Viborg Kommune. UngBo arbejder målrettet med at fremme et godt boligmiljø og igennem den socialpædagogiske støtte hjælpe unge i udviklingsproces, der gør dem i stand til at tage ansvar for eget liv med afsæt i egne ressourcer. Ydderligere information:

8 Startbolig til unge år Startboliger er en særlig type ungdomsboliger, hvor unge mellem 18 og 24 år kan få en god start i egen bolig med hjælp fra en kontaktperson (social vicevært), så de unge får lettere ved at klare at stå på egne ben og kommer i gang med et arbejde eller en uddannelse. Ansøgningen sendes til: Boligselskabet Viborg, H. C. Andersens Vej 8, 8800 Viborg, Mærket: Startbolig Du kan søge om en startbolig hvis du har lyst til at bo i egen bolig, og har behov for bostøtte i en periode du ved lejeaftalens start er mellem det fyldte 18. og 23. år du er indstillet på at indgå aktivt i fælles aktiviteter m.v. 8 Du kan få bostøtte til For at styrke dine muligheder for helt at klare dig selv på længere sigt, er der i til startboligerne knyttet en kontaktperson med socialpædagogisk baggrund, til: at skabe et godt og trygt bomiljø at igangsætte aktiviteter, som styrker dit netværk og dine sociale kompetencer at yde lektiehjælp m.m. at give dig støtte og rådgivning i din personlige udviklingsproces at hjælpe dig med at få en god og aktiv hverdag at holde fokus på job og uddannelse Støtten omfatter fem startboliger i hver af følgende afdelinger: Afdeling 6 Ringparken, afdeling 7 Digterparken, og afdeling 10 Vestervang.

9 Opkvalificerende tilbud til unge med psykiske udfordringer Tilbud for unge med psykiske lidelser i alderen 18 år og opefter der ydes efter en konkret og individuel vurdering og i samspil med den enkelte borger

10 Mestringskurser Afgrænsede kurser og undervisningsforløb, som omhandler temaer, der kan hjælpe dig i dit liv. Få viden og redskaber, som har direkte forbindelse til dit eget liv. Det kan eksempelvis være undervisning i litteraturlæsning, undervisning i matematik, håndtæring af negative tanker og lavt selvværd, enkle veje til sundere hverdag, samfundsfag, rygestop m.v. Ydderligere information: Mestringskurser Ungegruppen Ungegruppen er et mødested for unge med psykiske problemer i alderen år. I gruppen tilbyder vi aktiviteter, hvor du kan være sammen med ligestillede unge. Her kan du blive klogere på, hvor du er i dit liv og hvad du vil med det. Ydderligere information: Ungegruppen 10

11 HUSET Huset er et kontaktsted som et åbnet tilbud og henvender sig til borgere over 18 år med psykiske problemer. Ydderligere information: ADHD/ADD 11 I samarbejde med den erhvervsdrivende fond Væksthuset kan Jobcenter Viborg tilbyde særlige forløb for borgere, som er ramt af ADHD/ADD. Det kan være borgere, som har fået en diagnose eller som har de samme symptomer. Deltageren knyttes til en af Væksthusets konsulenter, som vil være deltagerens faste kontaktperson igennem hele forløbet Indholdet i forløbet veksler imellem undervisning, rådgivning og refleksion, i Væksthusets lokaler i Sct. Mathias Gade i Viborg. Bl. a. indgår undervisning om ADHD/ADD, om fysisk aktivitet, kost og motion, selverkendelse og håndtering af vanskelige situationer Formålet er, at man som deltager bliver i stand til at leve et normalt liv, hvori job/uddannelse, familieliv og fritidsinteresser indgår som en naturlig del. Tilbuddet kan vare op til 12 uger. Kontaktoplysninger: Jobcenter Viborg, Arbejdsmarkedsstaben, Lone Bjerge, , eller Jens Ravn, , Læs mere her! Læs mere her!

12 Angst og fobier I samarbejde med den erhvervsdrivende fond Væksthuset kan Jobcenter Viborg tilbyde særlige forløb for borgere, som er ramt af angst og/eller fobier. Det kan være borgere, som har fået en diagnose eller som har de samme symptomer. Deltageren knyttes til en af Væksthusets konsulenter, som vil være deltagerens faste kontaktperson igennem hele forløbet. Indholdet i forløbet veksler imellem undervisning, vejledning, coaching og refleksion, i Væksthusets lokaler i Sct. Mathias Gade i Viborg. Formålet er, at man som deltager bliver i stand til at leve et normalt liv, hvori job/uddannelse, familieliv og fritidsinteresser indgår som en naturlig del. Tilbuddet kan vare op til 12 uger. Kontaktoplysninger: Jobcenter Viborg, Arbejdsmarkedsstaben, Jens Ravn, , Læs mere her! Læs mere her! 12

13 Psykiske problemer I samarbejde med den erhvervsdrivende fond Væksthuset kan Jobcenter Viborg tilbyde særlige forløb for borgere med psykiske problemer. Det kan være borgere, som har fået en diagnose eller som har symptomer på psykiske problemer. F.eks. lavt selvværd, social isolation, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser eller andet. Deltageren knyttes til en af Væksthusets konsulenter, som vil være deltagerens faste kontaktperson igennem hele forløbet Indholdet i forløbet veksler imellem undervisning, vejledning, coaching og refleksion, i Væksthusets lokaler i Sct. Mathias Gade i Viborg. Bl. a. indgår undervisning om psykiske lidelser, fysisk aktivitet, kost og motion, netværksskabelse, selverkendelse, håndtering af vanskelige situationer samt vejledning om job og uddannelse Formålet er, at man som deltager bliver i stand til at leve et normalt liv, hvori job/uddannelse, familieliv og fritidsinteresser indgår som en naturlig del. Tilbuddet kan vare op til 12 uger. Kontaktoplysninger: Jobcenter Viborg, Arbejdsmarkedsstaben, Lone Bjerge, , eller Jens Ravn, , Læs mere her! Læs mere her! 13

14 Stress, depression eller udbrændthed Til borgere, som er ramt af stress, stressrelateret depression eller udbrændthed, kan jobcenteret tilbyde deltagelse i Nørremarkens Have. Det kan være borgere, som har fået en diagnose eller som har de samme symptomer. Der er tale om et særligt forløb udviklet på baggrund af bl.a. svensk forskning, hvor der arbejdes ud fra viden om den helende effekt ved natur- og haveterapi. Nørremarkens Have har til huse i Stenladen i Gl. Almind, midt i mark og skov i naturen ved Hald Sø. Der indgår fysisk og mental hvile samt tilpasset fysisk aktivitet og der arbejdes med metoder til at undgå eller håndtere situationer og livsmønstre, der stresser. Formålet er, at man som deltager bliver i stand til efter endt forløb at leve et normalt liv med job/uddannelse, familie og fritidsinteresser. Kontaktoplysninger: Jobcenter Viborg, Arbejdsmarkedsstaben, Lone Bjerge, , eller Jens Ravn, , Læs mere her! 14

15 CKU (Center for Kommunikation og Undervisning) Skive/Viborg CKU tilbyder rådgivning, vejledning, afprøvning af hjælpemidler og undervisning til borgere i Skive og Viborg Kommuner med erhvervet eller medfødt handicap. CKU s tilbud ydes primært i henhold til Lov om specialundervisning for Voksne, Lov om social service Lov om folkeskolen Specialundervisning for voksne er en fremadskridende, målrettet undervisning, der tilrettelægges individuelt efter behov og muligheder. Formålet med undervisningen er at afhjælpe eller begrænse virkningerne af pågældende handicap, ved at udvikle og forbedre deltagerens fysiske, psykiske og sociale handlemuligheder, således at denne bliver i stand til at leve en tilværelse så nær det normale som muligt. CKU har med Viborg Kommune indgået aftale om udarbejdelse af faglige udredninger i forbindelse med servicelovsansøgninger i kommunen. Viborg Kommune har afgørelseskompetencen. Ydderligere information: 15

16 Work4You Basis tilbud/vejen til uddannelse Målgruppen er borgere fra 18 år og opefter som har problemer ud over ledighed, som på grund af mangelfulde kompetencer ikke ved egen hjælp kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet men som vurderes at kunne profitere af en beskæftigelsesrettet indsats, hvis primære mål er etableringen af virksomhedspraktik, løntilskud eller en ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet g vil nogle have en anden sproglig og kulturel baggrund. Formålet med tilbuddet er, at borgeren hurtigst muligt opnår tilknytning til uddannelse eller ordinære arbejdsmarked. Som delmål skal borgeren opnå erkendelse af egne kompetencer og ressourcer nye sociale relationer kendskab til en sund og aktiv livsstil kendskab til og erfaring med spilleregler på en arbejdsplads Endvidere skal borgeren igennem forløbet opnå faglige, personlige og sociale kompetencer, som understøtter en tilknytning til arbejdsmarkedet. Work4You tilbyder forskellige mix af workshops om uddannelse, job, virksomhedspraktik og løntilskud til unge med uddannelsespålæg Ydderligere information: 16

17 Sports Club Basis Motion, motivation, fysisk træning og psykisk overskud Tilbydes til sygemeldte og ledige, som vurderes at kunne profitere af fysisk træning, motion, livsstil og coaching Kontaktoplysninger: Jobcenter Viborg, Arbejdsmarkedsstaben, Lone Bjerge, , eller Jens Ravn, , Sports Club med Fys Erhvervsrettet træningsbaseret indsats Tilbydes til sygemeldte og ledige, som kan profitere af en erhvervsrettet, træningsbaseret fysioterapeutisk indsats i form af fysisk træning, individuel samtaler og coachende forløb med fysioterapi Kontaktoplysninger: Jobcenter Viborg, Arbejdsmarkedsstaben, Lone Bjerge, , eller Jens Ravn, , 17

18 Vejledning- & rådgivningstilbud Tilbud for unge med psykiske lidelser i alderen 18 år og opefter der ydes efter en konkret og individuel vurdering og i samspil med den enkelte borger 18

19 Specialvejledning Går du i specialklasse har UU Viborg særlig fokus på dig. Her sørger et specialteam for at hjælpe dig på vej med uddannelse. Det er den samme vejleder, der så vidt det er muligt, følger dig hele vejen fra 8. klasse til du fylder 25 år, eller har afsluttet en ungdomsuddannelse. Ydderligere information: Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU - er en uddannelse, der tager 3 år. Uddannelsen er for dig der har helt særlige udfordringer, der gør at du ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Ydderligere information: 19

20 Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) EGU er en 2-årig ungdomsuddannelse for dig, der af den ene eller anden grund ikke kan tage en klassisk ungdomsuddannelse. EGU er en fleksibel ungdomsuddannelse skræddersyet til den enkelte elev og med hovedvægt på praktikforløb på arbejdspladser. Ydderligere information: Produktionsskole Et tilbud til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Ydderligere information: Produktionskole Viborgs nye produktionsskole åbner døren op d 01 april 2015, hvor der tilbydes linjer som; Service, Håndværk og Mennesker. for%20elever.html 20

21 Familieafdelingen og Ungeenheden Familieafdelingen tilbyder rådgivning og støtte til børn og unge med særlige behov og deres familier. Familieafdelingen kan kontaktes, hvis man som borger eller pårørende er bekymret for et barn eller en ung. Er du barn eller ung, har du også mulighed for selv at henvende dig. Du har også mulighed for at få anonym rådgivning. Første gang du henvender dig, skal det ske til: Familieafdelingens Frontteam eller på telefon Raadgivning-og-stoette-til-familier a) Korte forløb praktisk, pædagogisk støtte eller anden støtte i hjemmet Familie med børn og unge under 18 år hvor der er udpræget bekymring for den unges trivsel og udvikling, hvor forældrene mangler de fornødne kompetencer til at drage tilstrækkeligt omsorg på det praktiske område. Kontaktoplysninger: Daghus Viborg, Søndersøparken 16, 8800 Viborg 21

22 b) Børnegrupper psykiatri Samtaler for børn og unge op til 17 år af forældre med psykisk sygdom, hvor unge kan møde andre i samme situation og tale om de spørgsmål, tanker og bekymringer de kan have. Der arbejdes med temaer, som er fælles for børnene i kraft af deres erfaringer med forældre med psykisk sygdom. Grupperne er samtale- og samværsgruppe, men ikke et decideret behandlingstilbud. Kontaktoplysninger: Daghus Viborg, Søndersøparken 16, 8800 Viborg c) Ad hoc grupper Der kører i perioder andre gruppetilbud i Dagbehandlingen. Sådanne forløb iværksættes typisk, når der i periode opleves at have mange børn med fælles problemstillinger. Eksempelvis gruppe for teenagedrenge med Autismespektrum forstyrrelser. Grupperne mødes hver 14 dage i en tidsbegrænset periode. Kontaktoplysninger: Familiecenter Dagbehandling, Sct. Lauranti vej 14, 8800 Viborg 22

23 d) Fredagsgruppen Netværksskabende gruppe for kvinder med et spinkelt socialt netværk, som er eller har været tilknyttet Dagbehandlingens øvrige tilbud og som kan profitere af at være en del af et fællesskab med andre i same situation. Her er mulighed for samvær og aktiviteter i en tryg ramme med fokus på at styrke den enkeltes selvværd gennem aktiv deltagelse og bidrag til fælleskabet. Kontaktoplysninger: Familiecenter Dagbehandling, Sct. Lauranti vej 14, 8800 Viborg e) Undersøgelser observationsforløb Afdækning af samspil og trivsel i familier med børn i alderen op til 18 år, hvor der er bekymring vedrørende forældrenes evne til at varetage omsorg og udviklingsmæssige potentiale i samspillet og deraf vurdere forældrenes evne til at varetage den fortsatte omsorg for børnene i tilstrækkeligt omfang til, at børnenes fremtidige udvikling og trivsel ikke er truet. Kontaktoplysninger: Borgernes hjem. Enkelte samtaler foregår i Familiecenter Dagbehandling, Sct. Lauranti vej 14,

24 f) Undersøgelse Psykologiske undersøgelse Psykologisk undersøgelse af børn og unge op til 18 år som er i dårlig trivsel og hvor det vurderes at være relevant med yderligere individuel udredning af ressourcer og udfordringer. Formålet er at afdække børnenes ressourcer og udfordringer både kognitivt og socioemotionelt, for på den baggrund at vurdere behovet for støtte og eventuelt behandling fremadrettet. Kontaktoplysninger: Familiecenter Dagbehandling, Sct. Lauranti vej 14, 8800 Viborg g) Øvrige tilbud 24 Ungeenhedens rådgiverteam Enkelte anonyme rådgivningssamtaler Visitering til forskellige foranstaltninger på baggrund af børnefaglig undersøgelse Ungeenhedens pædagog- og behandlerteam Pædagogisk støtte Kontaktpersonordning Korterevarende samtaleforløb Misbrugsbehandling- ambulant tilbud med samtaleforløb og rådgivning Ungeenheden Minibo Intern anbringelse Akutværelse Kontaktpersonordning Familiebehandling- unge mellem 14 og 18 år Kontaktoplysninger: Grupper for børn og unge med psykisk syge forældre Familiecenter, Dagbehandling Sct. Laurenti Vej 14, 8800 Viborg tlf , Raadgivning-og-stoette-til-familier/Dagbehandling/Tilbud

25 Frivillige tilbud til børn og unge og familie

26 Tema Tilbuddet Målgruppe Link Alkohol TUBA IOGT Unge ml. 14 år 35 år Økonomisk Rådgivning Økonomisk rådgivning økonomisk_rådgivning.asp Mentor og ledsagerindsatser Børns voksenvenner Voksenvenner_Viborg.asp Fritidsven Børn og Unge 6-18 år Boern,-unge-og-familie/Fritid/MOVE-IT-- Fritidsvejledning/Fritidsven Rollemodel Unge ml år Bliv-frivillig/Bliv-frivillig-i-Viborg-Kommune 26

27 Tema Tilbuddet Målgruppe Link Pårørende til psykisk syge Bedre Psykiatri viborg/hvad-kan-vi/ SIND Pårørende til psykisk syge Børnesagens Fællesråd Den rullende kagemand Fødselsdagshjælpen.dk Viborg Krisecenter Viborg Selvhjælp Fristedet Hjælp til afholdelse af barns fødselsdag Hjælp til afholdelse af barns fødselsdag Kvinder som har været udsat for vold og evt. deres børn Mennesker med psykiske og sociale formular 7AE72E8DAA06C EE2?OpenDocu ment 27

28 Tema Tilbuddet Målgruppe Link Seksuelle Overgreb Kvisten e=left&openkd=5&linkid=82&branchid=1 Børn med diagnoser og handicaps Handicap Idræt Unge med ADHD BD8D2C4D1BEB44C B24?OpenD ocument VI KAN Unge med ADHD Hjælp til børn Sorggrupper til børn Kræftens bekæmpelse Børn, Unge og sorg Standard/Article.aspx?NRMODE=Published &NRNODEGUID=%7b D-6C8C-465D- 8BB0-2BC52C8158BC%7d&NRORIGINALURL= %2fomsorg%2fsorggrupper%2bboern%2bun ge%2fsorggrupper%2bregion%2bmidtjylland %2ehtm&NRCACHEHINT=Guest#viborg Yiuo70CFcoLcwodR7sA2w 28

29 Tema Tilbuddet Målgruppe Link Hjælp til børn Min mor og far skal skilles aspx?p=4710 Ventilen Ensomme unge år https://www.ventilen.dk/byer/viborg/ Børns Vilkår Fritid Move It Børn og Unge 0-18 år Boern,-unge-og-familie/Fritid/MOVE-IT-- Fritidsvejledning Åben Anonym Rådgivning Børn, Unge, Forældre eller andre SIND Ungdom Viborg Unge fra 16 år kobenhavn/lokale-aktiviteter/region-midtviborg/ unge-og-familie/raadgivning-og-stoette-tilfamilier/aaben-anonym-raadgivning 29

30 Øvrige opkvalificerende tilbud uden for Viborg

31 Hobro Produktionsskole Produktionshøjskole med undervisning inden for kontor, køkken/kantine, service/håndværk, tekstil/kreativ, smed, hobro-linjen og kunsthåndværkerlinjen. Der er også EGU-forløb med både skole og praktik. Målgruppen er unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse Favrskov Produktionsskole Et praktisk undervisningstilbud inden for træ, metal, køkken og design til unge mellem 15 og 25 år Marienlyst Produktionsskole Et praktisk undervisningstilbud inden for bygge/anlæg, træ, køkken og medie til unge mellem 15 og 25 år. Silkeborg Produktionshøjskole Et praktisk undervisningstilbud inden for design, køkken, håndværk, grøn pædagog og tv-medie til unge mellem 15 og 25 år. Randers Produktionshøjskole Et praktisk undervisningstilbud inden for multimedie, kontor, musik, tekstil, design, køkken, træ, radio/video, metal, service/pedel, pædagog/omsorg og autoværksted til unge mellem 15 og 25 år. Kongshøjgaard Produktionsskole Et praktisk undervisningstilbud inden for landbrug, tekstil, køkken og metal til unge mellem 15 og 25 år. Gøgler produktionsskolen Århus Et praktisk undervisningstilbud inden for idé/tekstil, dans, artist, medie, træ/ pedel, café, business class og carpe diem til unge mellem 15 og 25 år. Oustruplund (USB) Socialpædagogisk dag- og døgnbehandlingsinstitution for børn fra 11 år, unge og voksne med svære psykosociale problemer med baggrund i omsorgssvigt, krænkelser, misbrug, vold og kriminalitet. Der tilbydes beskæftigelse til personer med særlige behov. Tilbuddet gælder for personer mellem år. Fenskær (USB) Efterskole med overbygning 11. skoleår for unge med særlige behov. Gødvad (USB) Efterskole med overbygning 11. skoleår for unge med særlige behov. Ulbølle Idrætsefterskole (USB) Efterskole med overbygning (bl.a. Idrætsmedhjælperuddannelse) 11. skoleår for unge med særlige behov i alderen år. 31

32 Uldum Højskole (USB) Uldlinjen med helhedsorienteret undervisning for unge med særlige behov. Djursland Højskole (USB) Ordinær højskole med tilbud for unge med vanskeligheder. Tilbyder blandt andet dansk til læsesvage og handicapidræt. Sansestormerne, Århus (USB) 3-årige uddannelse som kostmedhjælper, botræning og social træning. Struerskolen (USB) Grøn kostmedhjælperuddannelse, botræning, udslusningsdel, hold med fokus på fedme. Linjeskolen Hadsten (USB) Kostlinje og kreativ linje for unge med særlige behov. Kost- og tekstilskolen, Rødding (USB) Skole med brobygningsdel for unge til de ordinære ungdomsuddannelser og udslusningsafdeling for unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Uddannelsescenter Hilltop (USB) Kommunalt uddannelsescenter for autister, herunder asp.it-uddannelsen. Idavang (USB) Aktivering, ophold og botræning for unge med en svær autisme-diagnose. Mariebjerg (USB) 3-årig ungdomsuddannelse for unge fysisk og psykisk handicappede. Egmont Højskole, Houe (USB) Tilbud til unge med fysiske og psykiske handicap. Limfjordsskolen, Løgstør (USB) Specialkostskole for unge udviklingshæmmede. Praktisk Medhjælper Undervisning, PMU (USB) Uddannelse for bogligt svage unge, der ikke kan udnytte øvrige erhvervsuddannelsestilbud. Samling af forskellige arbejdspladser og værksteder, hvor den unge kan få afprøvet sine færdigheder opnå optimale muligheder for at fungere i samfundet, hvad angår arbejde, bolig og fritid. Nordjyllands Landbrugsskole (USB) Herunder Lundbæk med en egu-linje for unge med særlige indlæringsvanskeligheder. Nordbo, Aalborg (USB) Bo- og aktiveringstilbud til autister. 32

33 VejleFjord Neurocenter (USB) Rehabiliterings- og afklaringsforløb for unge med erhvervede hjerneskade. https://www.vejlefjord.dk/ Solbakken, Odder (USB) Døgntilbud for unge mellem år med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Birkebo, Hobro (USB) Botilbud for unge med særlige behov. Lovnsbjergvang (USB) Bo- og opholdssted samt aktivering for unge autister. PGU Rosenholm (USB) Praktisk grunduddannelse en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med sociale- og indlæringsvanskeligheder. Bag Værket, Randers/Hinnerup (USB) Botræning og uddannelsestilbud med fokus på forøgelse af livskvaliteten for unge autister. Behandlingscenter Østerskoven (USB) Behandling og genoptræning for fysisk handicappede over 16 år. Rosendal, Hobro (USB) Botilbud for unge på år med psykiske, sociale adfærdsmæssige og indlæringsproblemer. Det kan være sentudviklede eller unge med massive hjemlige problemer. 33

34 Indblik i sundhed, forebyggelse & misbrug Tema Tilbudssted Kommunale-/private tilbud Kontakt Links Sundhed Sport Club Sport Club Basis/Fys/Ned i vægt Jobcenter Viborg Læs mere her. Sundhedscentret Rygestop Sundhedscentret Læs mere her. Apotekerne Rygestop Apotekerne Læs mere her. Sundhedscentret Sund livsstil Sundhedscentret Læs mere her. Sundhedscentret Psykiatrisk Fysioterapi Sundhedscentret Læs mere her. Sundhedscentret Madkurser, Cross-over, Gangtræning, Psykiatrisk informationscenter Sundhedscenter Læs mere her. Forebyggelse Sundhedscentret Sundhedssamtaler Sundhedscentret Læs mere her. Sundhedscentret Familieiværksætterkurser Sundhedscentret Læs mere her. Region Midtjylland ROS tilbud til børn med overvægt Region Midtjylland Læs mere her. 34

35 Tema Tilbudssted Kommunale-/private tilbud Kontakt Links Mistrivsel Væksthuset ADHD/ADD/Psykisk problemstilling Jobcenter Viborg Læs mere her. Daghus Viborg Personer med psykiske lidelser Visitation Social Læs mere her. Sundhedscentret Kurset: Lære at tackle kroniske smerter Sundhedscentret Læs mere her. Sundhedscentret Kurset: Lære at tackle kronisk sygdom Sundhedscentret Læs mere her. Angst Væksthuset Angst/fobi Jobcenter Viborg Læs mere her. Sundhedscentret Kurset: Lære at tackle Angst og depression Sundhedscentret Læs mere her. Daghus Viborg HUSET Visitation Social Læs mere her. Angst og fobi skolen i Viborg Angst og fobi skolen i Viborg Læs mere her. Depression Nørremarkens have Stress/depression/udbrændthed Jobcenter Viborg Læs mere her. Sundhedscentret Kurset: Lære at tackle angst og depression Sundhedscentret Læs mere her. 35

36 Tema Tilbudssted Kommunale-/private tilbud Kontakt Links Misbrug Rusmiddelcentret Alkoholbehandling /Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcentret Læs mere her. Sundhedscentret Opsporende samtale Sundhedscentret Læs mere her. TUBA Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere TUBA Viborg Læs mere her. Aktivitet og samvær Fritidsvejledning Alle børn og unge i alderen 6 18 år, som ikke går til noget i fritiden. Det gælder også børn med særlige behov, for eksempel børn med fysiske og psykiske handicaps eller ADHD. Børn og Unge Læs mere her. Sted 1 Værested for unge med sociale udfordringer Børn og Unge Læs mere her. Det frivilliges hus Online frivillighedsguide misbrug, sundhed, sygdom & handicappede mm. De frivilliges Hus - Viborg Læs mere her. Aktivitetstilbud, kontakt og væresteder Personer med sindslidelser eller særlige sociale problemer med behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab Socialafdelingen Læs mere her. Socialt akuttilbud Henvender sig til borgere, der oplever akutte psykiske kriser døgnet rundt, og kræver ingen visitation. Viborg kommune Fleksibel Døgntilbud Læs mere her. 36

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE DAGTILBUD H C Ørsteds Vej 1 7800 Skive Tlf: 9915 7225 DØGNTILBUD Bilstrupvej 28 7800 Skive Tlf: 9915 7200 AutismeCenter Skive tilbyder aktivitets-

Læs mere

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade. Spastikerforeningen

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade. Spastikerforeningen BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade Spastikerforeningen Hvad er STU STU er et treårigt uddannelsestilbud til unge mellem 15 og 25

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

som vurderes gennem motion og fysisk træning at kunne opnå bedre forudsætninger for at vende tilbage til arbejdsmarkedet

som vurderes gennem motion og fysisk træning at kunne opnå bedre forudsætninger for at vende tilbage til arbejdsmarkedet Bilag 2 Tilbudsbeskrivelser fra Jobcenter Viborgs tilbudsvifte. 4 nye tilbud hos Sports Club / Dit Studie ApS Tilbud nr. 1 Sports Club Basis, motion, motivation, fysisk træning - større fysisk og psykisk

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

IPS. Individuelt planlagt job med støtte

IPS. Individuelt planlagt job med støtte IPS Individuelt planlagt job med støtte 1 Hvad er IPS: Beskæftigelsesindsats til personer med en alvorlig psykisk sygdom. IPS er udviklet i USA i starten af 90 erne og afprøvet i lang række lande. Evidensbasseret

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Job&Uddannelse Værkmestergade 13 A, 8000 Aarhus C Telefon 8940 5975 stu@msb.aarhus.dk www.stu-aarhus.dk Ansøgningsskema til STU Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Ansøgningsfrist

Læs mere

Aktiviteter og Fællesskaber DEN SOCIALE VEJVISER

Aktiviteter og Fællesskaber DEN SOCIALE VEJVISER Økonomisk hjælp Akut hjælp Visitering gennem myndighed Aktiviteter og Fællesskaber Angst, Depression, OCD og Stress Bolig Særligt for Børn & Unge Under 18 Uddannelse og Job DEN SOCIALE VEJVISER Frivillig

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Aktiviteter og Fællesskaber. Den Sociale Vejviser. Mentorordning. Rådgiv -ninger

Aktiviteter og Fællesskaber. Den Sociale Vejviser. Mentorordning. Rådgiv -ninger Økonomisk hjælp Akut hjælp Visitering gennem myndighed Aktiviteter og Fællesskaber Angst, Depression, OCD og Stress Bolig Særligt for Børn & Unge Under 18 Uddannelse og Job Den Sociale Vejviser Frivillig

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Det handler om, på alle måder, at hjælpe dig tilbage til et godt og selvstændigt liv Du tilbydes hjælp til at få fritidsliv, familieliv og sociale

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune

Indsatsgrupper i ressourceforløb. Lejre Kommune 09.05.14 Indsatsgrupper i ressourceforløb Lejre Kommune 1. Unge med lettere psykiske lidelser, sociale problemer og evt. misbrug Antal borgere i 2014: Ca. 3 2. Unge med udviklingsforstyrrelser Antal borgere

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

INDSATS FOR UDSATTE 1

INDSATS FOR UDSATTE 1 INDSATS FOR UDSATTE 1 2 VI YDER EN INDSATS FOR MENNESKER I UDSATTE LIVSSITUATIONER KFUM s Sociale Arbejde tilbyder hjælp, støtte og omsorg for mennesker i udsatte livssituationer. Vi møder mennesker i

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

- En helhedsorienteret STU

- En helhedsorienteret STU BESKÆFTIGELSE MENTORORDNING CAFÉ PRAKTIKKER SAMVÆR FRITIDSLIV VÆRKSTEDER UNDERVISNING - En helhedsorienteret STU ungelivet.dk 1 HVEM ER MÅLGRUPPE TIL UNGELIVET? et er ikke en diagnose, der afgør, hvorvidt

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Velkommen. Informere om overgangen fra barn til voksen, herunder om: Drøfte konkrete sager.

Velkommen. Informere om overgangen fra barn til voksen, herunder om: Drøfte konkrete sager. Informationsmøde Velkommen Det skal vi i aften Informere om overgangen fra barn til voksen, herunder om: - Processen og hvad I kan forvente jer - Mulighederne inden for de enkelte områder Det skal vi ikke

Læs mere

S T U S ø h ø j l a n d e t

S T U S ø h ø j l a n d e t S T U S ø h ø j l a n d e t Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Søhøjlandet er et 3 årigt uddannelsestilbud for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse selv ikke med

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under

Notat. Ungeindsats. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ungeindsats Υνγεινδσατσ Inden for beskæftigelsesområdet defineres unge som værende under 30 år. Der er en række specifikke regler for unge under

Læs mere

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST

Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Velkommen til projekt UNGE I VÆKST Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring Kommune gennemfører i samarbejde med EUC Nord (tovholder) m.fl. projekt samarbejde i Vendsyssel Unge i Vækst. Projektet er et partnerskabssamarbejde

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

Socialpsykiatrien Assens Kommune

Socialpsykiatrien Assens Kommune Socialpsykiatrien Assens Kommune Om Socialpsykiatrien Hvad er socialpsykiatri? Hvilke kommunale opgaver? Hvem er målgruppen? Hvor kommer de fra? Hvordan gør vi? Hvorfor? Rehabilitering, vækst og udvikling

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

R A P P O R T. Aktiveringstilbud til unge. Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016.

R A P P O R T. Aktiveringstilbud til unge. Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016. R A P P O R T Aktiveringstilbud til unge Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016. A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelse...

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Det handler om, på alle måder, at hjælpe dig tilbage til et godt og selvstændigt liv Du tilbydes hjælp til at få fritidsliv, familieliv og sociale

Læs mere

Kvinde 090793-xxxx MGH. Ansøger om STU i foråret 2011. MGH bliver den 20 juni 2011 vurderet ved STU-visitationsmøde at være omfattet af målgruppen

Kvinde 090793-xxxx MGH. Ansøger om STU i foråret 2011. MGH bliver den 20 juni 2011 vurderet ved STU-visitationsmøde at være omfattet af målgruppen Eksempler på STU-forløb for unge med særlige behov Lov 564 om STU blev vedtaget i 2007 og iværksat fra 1. august 2007 Case 1. Kvinde 090793-xxxx MGH. Ansøger om STU i foråret 2011. MGH bliver den 20 juni

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU i Faaborg-Midtfyn Kommune Egeballe 4 5672 Broby Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med ungdomsuddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014

Evaluation only. Oplæg. Aktivitetsparate unge Juni 2014 Oplæg Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 17, 20042011 Aspose Ltd. stk.4 Pty udvalg Aktivitetsparate unge Juni 2014 Aktivitetsparate 1830 årige 200 Aktivitetsparate

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden Hedensted BUSINESS CASE En God Start for Unge Ungeenheden Baggrund Der er i kommunen en voksende tilgang af unge med psykiske vanskeligheder nogle er diagnosticerede, mens andre ikke er. Disse unges opvækst

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service RCT NOTATARK Hjørring, april 2015 Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Tilbud til de uddannelsesparate

Læs mere

Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse, /VS P /VS/HI

Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse, /VS P /VS/HI Horsens Kommunes støtte til borgere med sindslidelse,2015 25.08 2015/VS 27.00.00.00-P22-1-15/VS/HI En indgang i Velfærd og Sundhed En indgang for voksne borgere med sindslidelse til Horsens Kommune på

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Servisio. Borgeren i centrum at erkende og handle efter egne ressourcer et inspirationsoplæg. Rie Holm 10. juni 2013

Servisio. Borgeren i centrum at erkende og handle efter egne ressourcer et inspirationsoplæg. Rie Holm 10. juni 2013 Borgeren i centrum at erkende og handle efter egne ressourcer et inspirationsoplæg Rie Holm 10. juni 2013 Kort om RIE Hvem er SERVISIO? Start 2008 Udsprunget af vikarbranchen, konsortium med Tryghedsplejen

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune

Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Sund By sekretariatet c/o KL-huset Weidekampsgade København S. post@sundbynetvaerket.dk Naturen som katalysator for sundhed og selvværd, Viborg Kommune Indsatsens titel: Nørremarkens Have. Erhvervsrettet

Læs mere

Helhed og sammenhæng

Helhed og sammenhæng Uddannelse Arbejde Handleplan Bolig Vejledning Støtte Ret og pligt Fritid Helhed og sammenhæng afsættet til et godt liv for unge med særlige behov Guide til kommuner om uddannelse, bolig, job og fritid

Læs mere

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER TILLID GIVER VERDENSKLASSE ERFARINGER MED TILLID PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Samarbejde på tværs gavner både økonomi og psykisk syge unge Opholdsstedet Holmstrupgård, Region Midtjylland og Aarhus Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012

Takster for Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling. 2. udgave december 2012 Takster for 2013 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling 2. udgave december 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk behandling Voksne over 18 år Takster ud fra funktionsniveau Granhøjen udfører en lang række

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd

Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd Hvem kan hjælpe? Ræk mig en hånd Hvorfor denne folder? Er du bekymret for et barn eller en ung enten i din omgangskreds eller i forbindelse med dit arbejde? Eller er du selv et barn eller et ungt menneske,

Læs mere

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune Trin Barnets støttebehov/belastningsgrad Plejefamiliens kompetencer Plejefamiliens beskæftigelsesgrad 1 Laveste belastning Barnet har et almindeligt

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler.

BB for fagpersoner. Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. BB for fagpersoner Et beskyttet beskæftigelsesforløb (BB) Forløbet er fleksibelt og aftales individuelt med sagsbehandler. I forløbet indgår følgende: kontaktperson Beskæftigelse i en af tre arbejdsenheder

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere