Foreningshåndbog 1. KONTAKTINFO OG CONVENTUS TILMELDING ONLINE LOKALER OG MATERIALER TRIVSELS- OG MOBBEPOLITK...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningshåndbog 1. KONTAKTINFO OG CONVENTUS... 2 2. TILMELDING ONLINE... 2 3. LOKALER OG MATERIALER... 2 4. TRIVSELS- OG MOBBEPOLITK..."

Transkript

1 Foreningshåndbog Opdateret den 16. august 2015 Bogen er et opslagsværk og samling af vigtige informationer, regler, mm til alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer i foreningen. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. KONTAKTINFO OG CONVENTUS... 2 BESTYRELSEN... 2 LOKALER... 2 CONVENTUS OG MEDLEMSADMINISTRATION OVERBLIK OG KONTAKT TIL DIT HOLD TILMELDING ONLINE LOKALER OG MATERIALER... 2 DEPOTRUM VED OD- HALLEN KODE: JULEAFSLUTNING PÅ HOLDENE TRIVSELS- OG MOBBEPOLITK SIKKERHED ØKONOMI LØNPOLITIK, KONTINGENT, KURSER, MM... 5 LØN/OMKOSTNINGSGODTGØRELSE... 5 FRIKONTINGENT... 6 ANDRE INSTRUKTØRGODER... 6 KURSER... 6 KONTINGENT ÅRETS GANG VEDTÆGTER... 8

2 1. Kontaktinfo og Conventus Bestyrelsen Formand: Theis Bavnhøj Hansen, Næstformand: Ulrik Vestergård, Kasserer: Jan S. Kristiansen, Sekretær: Lotte Boserup Bestyrelsesmedlem: Amy Lynn Storm Suppleant: Alice Westring Suppleant: Helle Skovgaard Vedel Lokaler Gymnastikhøjskolen Pedel: Lærerskolen Pedel: , , , , , Foreningshåndbog aug 2015, side 2 Gymnastikhøjskolen Administration: Lærerskolen Administration: Conventus og medlemsadministration overblik og kontakt til dit hold Conventus er foreningens online administrationssystem, hvor al tilmelding og medlemsregistrering foregår. Som instruktør kan du få adgang til Conventus: Skriv til IT- administrator Ole Madsen på og så kan du få et login. I Conventus kan du skrive mails eller sms e til dit hold (sms, dog kun ved f.eks. en sen aflysning el.lign.) og du kan se hvem der er tilmeldt (har betalt), udskrive holdlister, finde kontaktinfo, mm. 2. Tilmelding online Tilmelding foregår online via hjemmesiden Her kan bruges Dankort /VisaDankort og edankort. Hvis der benyttes andre kort kan online tilmelding ikke benyttes, men her skal man sende en mail til med fødselsdato, navn, adresse, mobil og mailadresse, samt det hold det ønskes at deltage på og kontingentets størrelse. Så sender vi en tilmelding samt et kontonummer hvor der kan betales enten via Netbank eller i rigtig bank. 3. Lokaler og Materialer Foreningslokale på Gymnastikhøjskolen (klasselokalet på 1. sal for enden af OD- hallen bag vinduerne) Lokalet er indrettet så alle foreningens papirmaterialer, mm vil være at finde her. Her kan også holdes møder og hyggearrangementer. Gratis kaffe på udvalgte aftener. Forældreopholdsrum: Det store rum vil være rigtigt godt at tilbyde forældrene på sit hold her kan de sidde i ro ved borde, mm. Depotrum ved OD- hallen KODE: 5762 HUSK altid at låse rummet efter dig, samt at lægge ting på rette plads og rydde op!! Her findes foreløbig velkomstfoldere, kursusfoldere fra DGI, samt diverse brochurer, mm Liste over ting i depotrummet:

3 Foreningshåndbog aug 2015, side 3 Foreningsfanen, bolde (mange forskellige), hulahopringe (børn), vimpler, sjippetove, yogamåtter, træningselastikker, vaskeklude, ærteposer, fluesmækkere og små bolde, papirkugler, overtrækstrøjer, flagfootball, amerikanske fodbolde, hockeystave/bolde/2 mål, frispees, faldskærm, mm. Halvalla ved Den Frie Lærerskole benyttes i øjeblikket ikke!! I redskabsrummet i Halvalla findes der et par plastkasser med diverse legeredskaber, som tilhører Ollerup Gymnastikforening. Resten af redskaberne tilhører den Frie lærerskole og foreningen må benytte alt der ikke aflåst. Nøglen til Halvalla og redskabsrummet udleveres til de hold som træner der af bestyrelsen. Hvis du mangler materialer til dit hold så kontakt endelig bestyrelsen og så kan vi næsten garantere at vi får fat i det til dig! Hvis det blot er mindre rekvisitter, kan man som ansvarlig holdleder selv købe det, og få udgiften refunderet af kassereren. Har du har brug for et lokale/en sal så kontakt bestyrelsen inden du booker! Gymnastikforeningen benytter pt. Gymnastikhøjskolens og Lærerskolens lokaler. Foreningen har tilhørsforhold på Gymnastikhøjskolen, men vi har også mulighed for at benytte andre lokaler. Hvert år, senest den 1. maj, ansøges kommunen om benyttelse af lokaler. Hvis der startes nye aktiviteter op, skal det ske efter forudgående ansøgning til Folkeoplysningsudvalget i Svendborg Kommune. Vi har ikke mulighed for at starte nye aktiviteter op i nye lokaler, uden kommunens samtykke. I øvrigt henvises til SIS s hjemmeside svendborg.dk. Juleafslutning på holdene I forbindelse med juleafslutning på børneholdene, støtter foreningen økonomisk til indkøb af mundgodt. F.eks. pebernødder, frugt eller juice. Foreningen har en konto i Dagli brugsen i Ollerup. Der er tradition for, at motionsherrer og - damer slutter af med kaffe og lagkage. 4. Trivsels- og mobbepolitk Formål Foreningens medlemmer og instruktører skal kunne færdes i et trygt idrætsmiljø og frirum, hvor man kan udøve sin idræt og fritidsinteresse med respekt for hinandens forskelligheder og uden negativ påvirkning af andre. Mål At alle medlemmer og instruktører oplever Ollerup Gymnastikforening som et trygt sted at være At holdet, man går på, er et frirum til at udfolde sin idræt At medlemmerne trives ved at dyrke idræt i Ollerup Gymnastikforening Baggrund Vi ønsker, at gymnastikforeningen skal være et trygt sted at udfolde sine idrætsinteresser, og hvis det skal lykkes, er det vigtigt, at både medlemmer/forældre, bestyrelse og instruktører arbejder sammen for at dette mål nås. Det kan ske ved, at vi fra foreningens side tydeliggør vores forventninger til samvær, opførsel og omgangstone blandt medlemmer og instruktører. Børn og unge såvel som voksne færdes i dag i flere såkaldte sociale arenaer, hvor der kan gælde forskellige spilleregler det kan være skole, arbejdsplads eller daginstitution som en arena, det kan være hjemmet som en anden og et fritidstilbud som en gymnastikforening som en tredje eller de sociale medier som en helt fjerde. Der findes formelle og udtalte

4 Foreningshåndbog aug 2015, side 4 regler for samvær i nogle af disse arenaer, mens der lige så vel kan findes uudtalte og uskrevne regler i andre arenaer. I Ollerup Gymnastikforening ønsker vi, at vores regler for samvær skal være udtalte og tydelige for vores medlemmer, så de har mulighed for at efterleve dem. Foreningen er ikke et pædagogisk dagtilbud, hvorfor vi heller ikke skal kunne rumme alle, hvis ikke de kan finde ud af at overholde de opsatte regler. Forventninger Instruktører Bestyrelsen informerer alle instruktører om politikken til instruktørmøde inden hver sæson starter. Ligeledes udleveres politikken på skrift. Ved sæsonstart taler instruktørerne med sit hold om regler for god samvær og opførsel. Nogle bud kunne være som nedenstående. lade evt. konflikter fra f.eks. skole og daginstitution blive der og ikke tage dem med i fritiden tale pænt om og til hinanden vente på, det er ens tur holde rækkefølge være stille under instrukser ikke kommentere andres manglende færdigheder (negativ kritik) rose, når nogen gør rigtige øvelser (konstruktiv kritik) ikke skubbe, slå eller på anden måde fysisk genere sine holdkammerater andre specifikke aftaler på det respektive hold f.eks. af sikkerhedsmæssig art andet Udøvere/medlemmer Alle medlemmer og forældre informeres ved sæsonstart om politikken dels på det enkelte hold, men også via folder og på hjemmeside. Lytter til instruktørers gennemgang af regler for god opførsel og viser tegn til at ville efterleve dem. viser med sin adfærd, at man overholder de opsatte regler på holdet gør opmærksom på, hvis andre på holdet ikke overholder reglerne andet Manglende overholdelse af regler for god opførsel Er der medlemmer, der ikke efterlever reglerne i foreningen eller på holdet, træder følgende plan i kraft: Første tiltag Andet tiltag Tredje tiltag Instruktørerne taler med den/de pågældende medlemmer om deres uønskede adfærd mhp. at det ændrer sig. Afhængigt af alvorligheden i den adfærd som medlemmet udviser, kan der skrides til tredje tiltag med det samme. Hvis adfærden ikke er ændret fra første påtale skal forældre orienteres om barnets adfærd i foreningen/på holdet. (Kun hvis medlemmet ikke selv er myndig) Instruktører skal her inddrage bestyrelsen, og hvis det ønskes overtager bestyrelsen kommunikationen med medlemmet/forældre. Ændres adfærden ikke hos medlemmet efter inddragelse af forældre, tager bestyrelsen over og fortæller medlemmet og dettes forældre, at medlemmet ikke længere er ønsket i foreningen. Det vil bero på en vurdering fra sag til sag. Medlemmet kan efterfølgende ekskluderes. Det er til en hver tid bestyrelsen,

5 Foreningshåndbog aug 2015, side 5 Medlemmet/forældre orienteres her om, at hvis adfærden ikke ændres, kan medlemmet blive ekskluderet. der træffer den endelige beslutning. 5. Sikkerhed Indholdet af denne tekst skal alle forældre og gymnaster være vidende om fra sæsonstart!! Kære gymnaster og forældre i Ollerup Gymnastikforening Alle der lejer sig ind på Gymnastikhøjskolen i Ollerup har modtaget en informationsskrivelse vedr. ordensregler og sikkerhedsforhold som vi bedes efterleve. Ud fra denne har Gymnastikforeningen udarbejdet nedenstående 6 punkter. Skrivelsen fra højskolen kan læses på vores hjemmeside 1. I er velkomne til at opholde Jer i de lokaler vi har lejet. 2. I er velkomne til at bruge stole og bænke, så længe I stiller dem på plads efter brug. 3. I er velkomne til at være på Gymnastikhøjskolen op til 10 min før og ind til 30 min efter de tidspunkter der er lejet. 4. Gå ikke ind i salene før I har fået lov af en instruktør og forstyr ikke igangværende undervisning. 5. I må ikke benytte de faciliteter foreningen ikke har lejet sig ind på. 6. Vi opfordrer alle der er i foreningen at have en fritids- /ulykkesforsikring, da I ikke er omfattet af andre forsikringer. Med venlig hilsen Bestyrelsen 6. Økonomi Lønpolitik, Kontingent, Kurser, mm Som holdleder, instruktør eller hjælpeinstruktør i foreningen får man omkostningsgodtgørelse indenfor de rammer SKAT har udstukket. Omkostningsgodtgørelsen udbetales umiddelbart efter sæson afslutning på instruktørens konto. Løn/omkostningsgodtgørelse Hovedinstruktører: 80.- /time Hjælpeinstruktører 1 time: /sæson Hjælpeinstruktører 1,5 time /sæson Hjælpeinstruktører 2 timer /sæson Hjælpeinstruktører under 16 år; første år uden løn. Kørselsgodtgørelse Bor du mere end 10 km fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup vil du kunne modtage kørepenge skattefrit (2,50 kr./km) det skal dog godkendes af bestyrelsen inden det kan træde i kraft. Du skal altså tage kontakt til bestyrelsen, hvis du ønsker at modtage kørselsgodtgørelse.

6 Foreningshåndbog aug 2015, side 6 Frikontingent ALLE instruktører, hjælpeinstruktører og bestyrelsesmedlemmer får et frikontingent til et hold i foreningen pr. hold eller post man deltager i enten til sig selv eller en i sin nærmeste familie. Eks.: En instruktør der har 2 hold og sidder i bestyrelsen har altså 3 frikontingenter til sig selv og sin familie. Frikontigent til andre foreninger. Du kan vælge at bruge dit frikontingent i anden forening med max beløb på Du skal komme med kvittering for betaling af kontingent i den anden forening, og derefter får du pengene retur. Andre instruktørgoder Alle får ligeledes diverse goder såsom foreningstrøje, afslutningsarrangement, gaver, mm Kurser Alle instruktører/hjælpeinstruktører kan deltage gratis på kurser såfremt det er et relevant kursus for det hold, man skal træne. Bestyrelsen opfordrer alle til at tage på kursus og udvikle sig inden for den målgruppe man arbejder med. Tilmeld dig selv: Kursuskataloger findes efterhånden kun online el Tilmeld dig selv online blot vær opmærksom på at du/foreningen for tilskud fra DGI/DGF. Sker dette ikke automatisk i tilmeldingen, så kontakt bestyrelsen. Ved større/dyrere kurser kontakt Theis/bestyrelsen eller ring blot for at høre om muligheder. Alle unge hjælpeinstruktører vil blive tilmeldt et Spire- eller Hjælpeinstruktør- kursus en weekend i efteråret. Foreningen dækker IKKE transportudgifter i forbindelse med kurser. Højskoleelever kan få betalt ET spring- sikkerhedskursus eller andet kursus, mens de går på højskolen. Kontingent Med få undtagelser er de vejledende satser for sæsonen flg.: Hold uden instruktørlønninger: 450 kr. Børne- og voksenhold 1 time: 550 kr. Voksenmotionshold 1½ time: 650 kr. Børnehold 1½ time: 700 kr. Juniorholdet 2 timer: 800 kr. Grib chancen: 300 kr. (foreløbig støttet af Svendborg Kommune) Fra sæsonen er der IKKE inkluderet t- shirt/opvisningstøj i prisen! Opvisningstøj eller andet tøj på holdene og indkrævning af penge Fra og med sæsonen er det holdenes egen opgave at sørge for t- shirts og/eller opvisningstøj på deres eget hold. Det er ligeledes holdets egen opgave at sørge for indkrævning af penge til tøjet. Det er muligt at lave betaling via hjemmesiden, så forældre kan indbetale med dankort. Dette kræver at holdlederen får oprettet tøj- betalingen, som tilmelding på hjemmesiden. Tag kontakt til Ole for at gøre dette på Der kan laves et udtræk med en liste over betalende fra vores conventus- side. Når du skal betale dragterne kan Jan kasserer overføre pengene.

7 Foreningshåndbog aug 2015, side 7 Antal instruktører pr. hold disse tal er vejledende for antallet af instruktører på et hold 00-20: 1 hovedinstruktør, 2 hjælpeinstruktør 21-40: 2 hovedinstruktør, 3 hjælpeinstruktør 41-60: 3 hovedinstruktør, 4 hjælpeinstruktør 61-80: 4 hovedinstruktør, 5 hjælpeinstruktør Da tallene blot er vejledende kan 2 hjælpeinstruktører ex. konverteres til en ekstra hovedinstruktør. Hold der er krævende kan ligeledes udløse flere instruktører/hjælpere. 7. Årets gang ÅRSHJUL / KALENDER August Opstartsmøde for instruktører September Aktiviteter starter op i første uge af september Oktober Første evaluering på holdene hvordan går det holdmøder! Efterårsferie uge 42 - ingen holdaktivitet November Foreningsmøde og generalforsamling December Sidste træning i uge (afhængigt af julen ) Januar Første træning i uge 1-2 (afhængigt af julen ) Instruktørmøde alle: Midtvejsevaluering og input til opvisning Februar Vinterferie uge 7 - ingen holdaktivitet Marts Opvisning i Ollerup Gymnastikforening + instruktørmiddag Forårsopvisninger i Svendborg, mm April Sommertræning starter 1. mandag i april Evt. evalueringsmøde med alle instruktører Tilkendegivelser fra instruktører til næste sæsons hold Juni Sommertræning slutter 2. uge i juni Der henvises ligeledes til bestyrelsens interne drejebog!

8 8. Vedtægter Vedtægter for Ollerup Gymnastikforening Stiftet 1996 under navnet Gymnastik- og Ungdomsforeningen i Ollerup GUF Godkendt ved generalforsamling d. 30. januar 1997 Ændret ved generalforsamlingen d. 23. marts 2004 Ændret ved generalforsamlingen d. 17. marts 2005 Ændret ved generalforsamlingen d. 27. august 2009 Ændret ved generalforsamlingen d. 3. februar 2013 l. NAVN Foreningens navn er Ollerup Gymnastikforening. Foreningshåndbog aug 2015, side 8 2. FORMÅL Ollerup Gymnastikforening er en uafhængig forening. Foreningens formål er at fremme gymnastikken samt idrætten og ved andet kulturelt virke, at styrke det frivillige foreningsarbejde, for at fremme den folkelige oplysning. 3. HJEMSTED Foreningens hjemsted er Gymnastikhøjskolen i Ollerup og omegn, Svendborg Kommune, Region Syddanmark. 4. TILHØRSFORHOLD Ollerup Gymnastikforening er tilsluttet Danmarks Gymnastikforbund (DGF) i Danmarks Idrætsforbund og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). 5. MEDLEMSKREDS Som aktivt eller passivt medlem optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Stk. 1. Indmeldelse kan ske enten på foreningens indmeldelsesblanket eller ved tilmelding som elev på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Stk. 2. Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentet er betalt. Udmeldelse sker skriftligt eller ved manglende betaling Stk. 3. Rammen for foreningens kontingentsatser for den kommende sæson fastsættes af generalforsamlingen. 6. GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved annoncering i den lokale presse. Stk. 1. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen/formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Stk. 2. Alle foreningens aktive medlemmer som er fyldt 16 år og har betalt kontingent har stemmeret. For aktive under 16 år tilfalder stemmeretten en af forældrene. Valgbarhed har alle aktive medlemmer som er fyldt 16 år. Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budgetforslag for den kommende sæson til godkendelse og arbejdsplan. 5. Indkomne forslag.

9 Foreningshåndbog aug 2015, side 9 6. Valg: a) Valg af bestyrelse og suppleant b) Valg af kritiske revisorer (2 stk., hvoraf den ene vælges i lige år og den anden i ulige år) + suppleant. 7. Evt. Stk. 4. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel flertal- og skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot en af de stemmeberettigede deltagere. Stk. 5. Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse og består af 5 medlemmer: Formand- næstformand- kasserer- sekretær og et bestyrelsesmedlem. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesarbejdet, uden stemmeret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når flertallet af bestyrelsen er tilstede. Stk. 6. Alle valg gælder 2 år. I lige år vælges to medlemmer og ulige år tre. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem på første efterfølgende bestyrelsesmøde. 7. ØKONOMI Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab og budget, som skal godkendes på generalforsamlingen. Stk. 1. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Stk. 2. Foreningens regnskab og medlemsregistrering føres af kassereren. Stk. 3. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte kritiske revisorer. 8. TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst yderlig et bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse, med godkendelse af generalforsamlingen. Stk. 1. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 9. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske, når flertallet af bestyrelsen eller 50 % af foreningens aktive medlemmer skriftligt ønsker det. l0. VEDTÆGTSÆNDRINGER Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen. 11. OPLØSNING Beslutning om opløsning af foreningen træffes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 2 og højest 4 ugers mellemrum. Stk. 1. Ved begge generalforsamlingerne skal opløsningen godkendes ved, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. Stk. 2 Foreningens formue og ejendele, tilfalder generalforsamlingen, dog må ingen privat person beriges derved.

Foreningshåndbog. Opdateret den 22. august 2014

Foreningshåndbog. Opdateret den 22. august 2014 Foreningshåndbog Opdateret den 22. august 2014 Bogen er et opslagsværk og samling af vigtige informationer, regler, mm til alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer i foreningen. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.

Læs mere

Foreningshåndbog 1. KONTAKT INFO OG CONVENTUS TILMELDING ONLINE LOKALER OG MATERIALER TRIVSELS- OG MOBBEPOLITIK...

Foreningshåndbog 1. KONTAKT INFO OG CONVENTUS TILMELDING ONLINE LOKALER OG MATERIALER TRIVSELS- OG MOBBEPOLITIK... Foreningshåndbog Opdateret den 18. august 2016 Bogen er et opslagsværk og samling af vigtige informationer, regler, mm til alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer i foreningen. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er forkortet LH, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens hjemsted er Kalundborg

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

VEDTÆGTER. 21. November 2015 SHINWONHWA TAEKWON-DO ACADEMY. Dansk Shin Won Hwa Skole

VEDTÆGTER. 21. November 2015 SHINWONHWA TAEKWON-DO ACADEMY. Dansk Shin Won Hwa Skole 21. November 2015-1 - 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Shinwonhwa Taekwon-Do Academy, forkortet STA. Stk. 2. Shinwonhwa Taekwon-Do Academy har hjemsted i Ballerup Kommune. Stk. 3. STA er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub.

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub. Bestyrelsen har blandt andet på baggrund af ændringer i vores tilmeldingssystem udarbejdet følgende forslag til ændringer i vedtægterne for Slangerup Svømmeklub. Generalforsamlingen bedes tage stilling

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub:

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: Vedtægter for Slangerup Svømmeklub: 1: Foreningens navn er Slangerup Svømmeklub med hjemsted i Slangerup By, Frederikssund Kommune. 2: Klubbens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse for svømmesportens

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

Vedtægter Familieidræt København

Vedtægter Familieidræt København Vedtægter Familieidræt København 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Familieidræt København. 1.2 Foreningen hører hjemme i Københavns Kommune. 1.3 Foreningen er medlem af DGI. 2. Formål 2.1

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Kunstforeningen for Ældre- og Handicapforvaltningen af 3. marts 1998. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold:

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: 1 Navn: Stk 1: Afdelingens navn er Gødvad GIF Håndbold. Afdelingen er medlem af Gødvadd GIF - Hovedforening. Stk 3: Afdelingen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 Vedtægter for To San Køge Taekwondo Klub To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn: To San Taekwondo Klub, Køge. Klubbens hjemsted er: Køge Kommune. 2. Formål:

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Judoklubben Mitani. Klubvedtægter. 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989.

Judoklubben Mitani. Klubvedtægter. 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989. Judoklubben Mitani Klubvedtægter 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989. 1.2 Klubbens hjemsted er Københavns Kommune. 1.3 Klubben er medlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS

VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS Stiftet den 21.05.2013 Side 1 Side 2 Side 3 1 Navn og hjemsted Ebberup Fitness. Skolevej 7 5631 Ebberup. Assens Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme, stimulere

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Love for Ebeltoft judo klub

Love for Ebeltoft judo klub Love for Ebeltoft judo klub 1 Navn og hjemsted: Klubbens navn er Ebeltoft judo klub, stiftet 1. november 1969, forkortet EJK. Klubbens hjemsted er i Ebeltoft. 2 Formål: Klubben har til formål at udbrede

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Forslag om ændring af vedtægter i Hejnsvig IF: Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening

Forslag om ændring af vedtægter i Hejnsvig IF: Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening Forslag om ændring af vedtægter i Hejnsvig IF: Sort skrift er nuværende tekst i vedtægterne. Rød skrift er forslag til ny tekst i vedtægterne. Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening 1 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskreds Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub Stk. 1: Klubbens navn er Eskilstrup Håndboldklub. Klubben er stiftet 25. april 1988, og har hjemsted i Eskilstrup i Guldborgsund

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening 1. Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening forkortet HVIF. Foreningen har hjemsted i Hjørring Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Maribo Svømmeforening indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 27. september 2017 kl. 16.00 i foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Ikast-Brande esport. 1.2 Foreningen har hjemsted i Ikast-Brande Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er at skabe,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter for Reality Bites Oktober 2016 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Reality Bites. Stk. 2. Foreningens hjemsted følger kassererens hjemadresse. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere