Foreningshåndbog 1. KONTAKTINFO OG CONVENTUS TILMELDING ONLINE LOKALER OG MATERIALER TRIVSELS- OG MOBBEPOLITK...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningshåndbog 1. KONTAKTINFO OG CONVENTUS... 2 2. TILMELDING ONLINE... 2 3. LOKALER OG MATERIALER... 2 4. TRIVSELS- OG MOBBEPOLITK..."

Transkript

1 Foreningshåndbog Opdateret den 16. august 2015 Bogen er et opslagsværk og samling af vigtige informationer, regler, mm til alle instruktører og bestyrelsesmedlemmer i foreningen. INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. KONTAKTINFO OG CONVENTUS... 2 BESTYRELSEN... 2 LOKALER... 2 CONVENTUS OG MEDLEMSADMINISTRATION OVERBLIK OG KONTAKT TIL DIT HOLD TILMELDING ONLINE LOKALER OG MATERIALER... 2 DEPOTRUM VED OD- HALLEN KODE: JULEAFSLUTNING PÅ HOLDENE TRIVSELS- OG MOBBEPOLITK SIKKERHED ØKONOMI LØNPOLITIK, KONTINGENT, KURSER, MM... 5 LØN/OMKOSTNINGSGODTGØRELSE... 5 FRIKONTINGENT... 6 ANDRE INSTRUKTØRGODER... 6 KURSER... 6 KONTINGENT ÅRETS GANG VEDTÆGTER... 8

2 1. Kontaktinfo og Conventus Bestyrelsen Formand: Theis Bavnhøj Hansen, Næstformand: Ulrik Vestergård, Kasserer: Jan S. Kristiansen, Sekretær: Lotte Boserup Bestyrelsesmedlem: Amy Lynn Storm Suppleant: Alice Westring Suppleant: Helle Skovgaard Vedel Lokaler Gymnastikhøjskolen Pedel: Lærerskolen Pedel: , , , , , Foreningshåndbog aug 2015, side 2 Gymnastikhøjskolen Administration: Lærerskolen Administration: Conventus og medlemsadministration overblik og kontakt til dit hold Conventus er foreningens online administrationssystem, hvor al tilmelding og medlemsregistrering foregår. Som instruktør kan du få adgang til Conventus: Skriv til IT- administrator Ole Madsen på og så kan du få et login. I Conventus kan du skrive mails eller sms e til dit hold (sms, dog kun ved f.eks. en sen aflysning el.lign.) og du kan se hvem der er tilmeldt (har betalt), udskrive holdlister, finde kontaktinfo, mm. 2. Tilmelding online Tilmelding foregår online via hjemmesiden Her kan bruges Dankort /VisaDankort og edankort. Hvis der benyttes andre kort kan online tilmelding ikke benyttes, men her skal man sende en mail til med fødselsdato, navn, adresse, mobil og mailadresse, samt det hold det ønskes at deltage på og kontingentets størrelse. Så sender vi en tilmelding samt et kontonummer hvor der kan betales enten via Netbank eller i rigtig bank. 3. Lokaler og Materialer Foreningslokale på Gymnastikhøjskolen (klasselokalet på 1. sal for enden af OD- hallen bag vinduerne) Lokalet er indrettet så alle foreningens papirmaterialer, mm vil være at finde her. Her kan også holdes møder og hyggearrangementer. Gratis kaffe på udvalgte aftener. Forældreopholdsrum: Det store rum vil være rigtigt godt at tilbyde forældrene på sit hold her kan de sidde i ro ved borde, mm. Depotrum ved OD- hallen KODE: 5762 HUSK altid at låse rummet efter dig, samt at lægge ting på rette plads og rydde op!! Her findes foreløbig velkomstfoldere, kursusfoldere fra DGI, samt diverse brochurer, mm Liste over ting i depotrummet:

3 Foreningshåndbog aug 2015, side 3 Foreningsfanen, bolde (mange forskellige), hulahopringe (børn), vimpler, sjippetove, yogamåtter, træningselastikker, vaskeklude, ærteposer, fluesmækkere og små bolde, papirkugler, overtrækstrøjer, flagfootball, amerikanske fodbolde, hockeystave/bolde/2 mål, frispees, faldskærm, mm. Halvalla ved Den Frie Lærerskole benyttes i øjeblikket ikke!! I redskabsrummet i Halvalla findes der et par plastkasser med diverse legeredskaber, som tilhører Ollerup Gymnastikforening. Resten af redskaberne tilhører den Frie lærerskole og foreningen må benytte alt der ikke aflåst. Nøglen til Halvalla og redskabsrummet udleveres til de hold som træner der af bestyrelsen. Hvis du mangler materialer til dit hold så kontakt endelig bestyrelsen og så kan vi næsten garantere at vi får fat i det til dig! Hvis det blot er mindre rekvisitter, kan man som ansvarlig holdleder selv købe det, og få udgiften refunderet af kassereren. Har du har brug for et lokale/en sal så kontakt bestyrelsen inden du booker! Gymnastikforeningen benytter pt. Gymnastikhøjskolens og Lærerskolens lokaler. Foreningen har tilhørsforhold på Gymnastikhøjskolen, men vi har også mulighed for at benytte andre lokaler. Hvert år, senest den 1. maj, ansøges kommunen om benyttelse af lokaler. Hvis der startes nye aktiviteter op, skal det ske efter forudgående ansøgning til Folkeoplysningsudvalget i Svendborg Kommune. Vi har ikke mulighed for at starte nye aktiviteter op i nye lokaler, uden kommunens samtykke. I øvrigt henvises til SIS s hjemmeside svendborg.dk. Juleafslutning på holdene I forbindelse med juleafslutning på børneholdene, støtter foreningen økonomisk til indkøb af mundgodt. F.eks. pebernødder, frugt eller juice. Foreningen har en konto i Dagli brugsen i Ollerup. Der er tradition for, at motionsherrer og - damer slutter af med kaffe og lagkage. 4. Trivsels- og mobbepolitk Formål Foreningens medlemmer og instruktører skal kunne færdes i et trygt idrætsmiljø og frirum, hvor man kan udøve sin idræt og fritidsinteresse med respekt for hinandens forskelligheder og uden negativ påvirkning af andre. Mål At alle medlemmer og instruktører oplever Ollerup Gymnastikforening som et trygt sted at være At holdet, man går på, er et frirum til at udfolde sin idræt At medlemmerne trives ved at dyrke idræt i Ollerup Gymnastikforening Baggrund Vi ønsker, at gymnastikforeningen skal være et trygt sted at udfolde sine idrætsinteresser, og hvis det skal lykkes, er det vigtigt, at både medlemmer/forældre, bestyrelse og instruktører arbejder sammen for at dette mål nås. Det kan ske ved, at vi fra foreningens side tydeliggør vores forventninger til samvær, opførsel og omgangstone blandt medlemmer og instruktører. Børn og unge såvel som voksne færdes i dag i flere såkaldte sociale arenaer, hvor der kan gælde forskellige spilleregler det kan være skole, arbejdsplads eller daginstitution som en arena, det kan være hjemmet som en anden og et fritidstilbud som en gymnastikforening som en tredje eller de sociale medier som en helt fjerde. Der findes formelle og udtalte

4 Foreningshåndbog aug 2015, side 4 regler for samvær i nogle af disse arenaer, mens der lige så vel kan findes uudtalte og uskrevne regler i andre arenaer. I Ollerup Gymnastikforening ønsker vi, at vores regler for samvær skal være udtalte og tydelige for vores medlemmer, så de har mulighed for at efterleve dem. Foreningen er ikke et pædagogisk dagtilbud, hvorfor vi heller ikke skal kunne rumme alle, hvis ikke de kan finde ud af at overholde de opsatte regler. Forventninger Instruktører Bestyrelsen informerer alle instruktører om politikken til instruktørmøde inden hver sæson starter. Ligeledes udleveres politikken på skrift. Ved sæsonstart taler instruktørerne med sit hold om regler for god samvær og opførsel. Nogle bud kunne være som nedenstående. lade evt. konflikter fra f.eks. skole og daginstitution blive der og ikke tage dem med i fritiden tale pænt om og til hinanden vente på, det er ens tur holde rækkefølge være stille under instrukser ikke kommentere andres manglende færdigheder (negativ kritik) rose, når nogen gør rigtige øvelser (konstruktiv kritik) ikke skubbe, slå eller på anden måde fysisk genere sine holdkammerater andre specifikke aftaler på det respektive hold f.eks. af sikkerhedsmæssig art andet Udøvere/medlemmer Alle medlemmer og forældre informeres ved sæsonstart om politikken dels på det enkelte hold, men også via folder og på hjemmeside. Lytter til instruktørers gennemgang af regler for god opførsel og viser tegn til at ville efterleve dem. viser med sin adfærd, at man overholder de opsatte regler på holdet gør opmærksom på, hvis andre på holdet ikke overholder reglerne andet Manglende overholdelse af regler for god opførsel Er der medlemmer, der ikke efterlever reglerne i foreningen eller på holdet, træder følgende plan i kraft: Første tiltag Andet tiltag Tredje tiltag Instruktørerne taler med den/de pågældende medlemmer om deres uønskede adfærd mhp. at det ændrer sig. Afhængigt af alvorligheden i den adfærd som medlemmet udviser, kan der skrides til tredje tiltag med det samme. Hvis adfærden ikke er ændret fra første påtale skal forældre orienteres om barnets adfærd i foreningen/på holdet. (Kun hvis medlemmet ikke selv er myndig) Instruktører skal her inddrage bestyrelsen, og hvis det ønskes overtager bestyrelsen kommunikationen med medlemmet/forældre. Ændres adfærden ikke hos medlemmet efter inddragelse af forældre, tager bestyrelsen over og fortæller medlemmet og dettes forældre, at medlemmet ikke længere er ønsket i foreningen. Det vil bero på en vurdering fra sag til sag. Medlemmet kan efterfølgende ekskluderes. Det er til en hver tid bestyrelsen,

5 Foreningshåndbog aug 2015, side 5 Medlemmet/forældre orienteres her om, at hvis adfærden ikke ændres, kan medlemmet blive ekskluderet. der træffer den endelige beslutning. 5. Sikkerhed Indholdet af denne tekst skal alle forældre og gymnaster være vidende om fra sæsonstart!! Kære gymnaster og forældre i Ollerup Gymnastikforening Alle der lejer sig ind på Gymnastikhøjskolen i Ollerup har modtaget en informationsskrivelse vedr. ordensregler og sikkerhedsforhold som vi bedes efterleve. Ud fra denne har Gymnastikforeningen udarbejdet nedenstående 6 punkter. Skrivelsen fra højskolen kan læses på vores hjemmeside 1. I er velkomne til at opholde Jer i de lokaler vi har lejet. 2. I er velkomne til at bruge stole og bænke, så længe I stiller dem på plads efter brug. 3. I er velkomne til at være på Gymnastikhøjskolen op til 10 min før og ind til 30 min efter de tidspunkter der er lejet. 4. Gå ikke ind i salene før I har fået lov af en instruktør og forstyr ikke igangværende undervisning. 5. I må ikke benytte de faciliteter foreningen ikke har lejet sig ind på. 6. Vi opfordrer alle der er i foreningen at have en fritids- /ulykkesforsikring, da I ikke er omfattet af andre forsikringer. Med venlig hilsen Bestyrelsen 6. Økonomi Lønpolitik, Kontingent, Kurser, mm Som holdleder, instruktør eller hjælpeinstruktør i foreningen får man omkostningsgodtgørelse indenfor de rammer SKAT har udstukket. Omkostningsgodtgørelsen udbetales umiddelbart efter sæson afslutning på instruktørens konto. Løn/omkostningsgodtgørelse Hovedinstruktører: 80.- /time Hjælpeinstruktører 1 time: /sæson Hjælpeinstruktører 1,5 time /sæson Hjælpeinstruktører 2 timer /sæson Hjælpeinstruktører under 16 år; første år uden løn. Kørselsgodtgørelse Bor du mere end 10 km fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup vil du kunne modtage kørepenge skattefrit (2,50 kr./km) det skal dog godkendes af bestyrelsen inden det kan træde i kraft. Du skal altså tage kontakt til bestyrelsen, hvis du ønsker at modtage kørselsgodtgørelse.

6 Foreningshåndbog aug 2015, side 6 Frikontingent ALLE instruktører, hjælpeinstruktører og bestyrelsesmedlemmer får et frikontingent til et hold i foreningen pr. hold eller post man deltager i enten til sig selv eller en i sin nærmeste familie. Eks.: En instruktør der har 2 hold og sidder i bestyrelsen har altså 3 frikontingenter til sig selv og sin familie. Frikontigent til andre foreninger. Du kan vælge at bruge dit frikontingent i anden forening med max beløb på Du skal komme med kvittering for betaling af kontingent i den anden forening, og derefter får du pengene retur. Andre instruktørgoder Alle får ligeledes diverse goder såsom foreningstrøje, afslutningsarrangement, gaver, mm Kurser Alle instruktører/hjælpeinstruktører kan deltage gratis på kurser såfremt det er et relevant kursus for det hold, man skal træne. Bestyrelsen opfordrer alle til at tage på kursus og udvikle sig inden for den målgruppe man arbejder med. Tilmeld dig selv: Kursuskataloger findes efterhånden kun online el Tilmeld dig selv online blot vær opmærksom på at du/foreningen for tilskud fra DGI/DGF. Sker dette ikke automatisk i tilmeldingen, så kontakt bestyrelsen. Ved større/dyrere kurser kontakt Theis/bestyrelsen eller ring blot for at høre om muligheder. Alle unge hjælpeinstruktører vil blive tilmeldt et Spire- eller Hjælpeinstruktør- kursus en weekend i efteråret. Foreningen dækker IKKE transportudgifter i forbindelse med kurser. Højskoleelever kan få betalt ET spring- sikkerhedskursus eller andet kursus, mens de går på højskolen. Kontingent Med få undtagelser er de vejledende satser for sæsonen flg.: Hold uden instruktørlønninger: 450 kr. Børne- og voksenhold 1 time: 550 kr. Voksenmotionshold 1½ time: 650 kr. Børnehold 1½ time: 700 kr. Juniorholdet 2 timer: 800 kr. Grib chancen: 300 kr. (foreløbig støttet af Svendborg Kommune) Fra sæsonen er der IKKE inkluderet t- shirt/opvisningstøj i prisen! Opvisningstøj eller andet tøj på holdene og indkrævning af penge Fra og med sæsonen er det holdenes egen opgave at sørge for t- shirts og/eller opvisningstøj på deres eget hold. Det er ligeledes holdets egen opgave at sørge for indkrævning af penge til tøjet. Det er muligt at lave betaling via hjemmesiden, så forældre kan indbetale med dankort. Dette kræver at holdlederen får oprettet tøj- betalingen, som tilmelding på hjemmesiden. Tag kontakt til Ole for at gøre dette på Der kan laves et udtræk med en liste over betalende fra vores conventus- side. Når du skal betale dragterne kan Jan kasserer overføre pengene.

7 Foreningshåndbog aug 2015, side 7 Antal instruktører pr. hold disse tal er vejledende for antallet af instruktører på et hold 00-20: 1 hovedinstruktør, 2 hjælpeinstruktør 21-40: 2 hovedinstruktør, 3 hjælpeinstruktør 41-60: 3 hovedinstruktør, 4 hjælpeinstruktør 61-80: 4 hovedinstruktør, 5 hjælpeinstruktør Da tallene blot er vejledende kan 2 hjælpeinstruktører ex. konverteres til en ekstra hovedinstruktør. Hold der er krævende kan ligeledes udløse flere instruktører/hjælpere. 7. Årets gang ÅRSHJUL / KALENDER August Opstartsmøde for instruktører September Aktiviteter starter op i første uge af september Oktober Første evaluering på holdene hvordan går det holdmøder! Efterårsferie uge 42 - ingen holdaktivitet November Foreningsmøde og generalforsamling December Sidste træning i uge (afhængigt af julen ) Januar Første træning i uge 1-2 (afhængigt af julen ) Instruktørmøde alle: Midtvejsevaluering og input til opvisning Februar Vinterferie uge 7 - ingen holdaktivitet Marts Opvisning i Ollerup Gymnastikforening + instruktørmiddag Forårsopvisninger i Svendborg, mm April Sommertræning starter 1. mandag i april Evt. evalueringsmøde med alle instruktører Tilkendegivelser fra instruktører til næste sæsons hold Juni Sommertræning slutter 2. uge i juni Der henvises ligeledes til bestyrelsens interne drejebog!

8 8. Vedtægter Vedtægter for Ollerup Gymnastikforening Stiftet 1996 under navnet Gymnastik- og Ungdomsforeningen i Ollerup GUF Godkendt ved generalforsamling d. 30. januar 1997 Ændret ved generalforsamlingen d. 23. marts 2004 Ændret ved generalforsamlingen d. 17. marts 2005 Ændret ved generalforsamlingen d. 27. august 2009 Ændret ved generalforsamlingen d. 3. februar 2013 l. NAVN Foreningens navn er Ollerup Gymnastikforening. Foreningshåndbog aug 2015, side 8 2. FORMÅL Ollerup Gymnastikforening er en uafhængig forening. Foreningens formål er at fremme gymnastikken samt idrætten og ved andet kulturelt virke, at styrke det frivillige foreningsarbejde, for at fremme den folkelige oplysning. 3. HJEMSTED Foreningens hjemsted er Gymnastikhøjskolen i Ollerup og omegn, Svendborg Kommune, Region Syddanmark. 4. TILHØRSFORHOLD Ollerup Gymnastikforening er tilsluttet Danmarks Gymnastikforbund (DGF) i Danmarks Idrætsforbund og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI). 5. MEDLEMSKREDS Som aktivt eller passivt medlem optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Stk. 1. Indmeldelse kan ske enten på foreningens indmeldelsesblanket eller ved tilmelding som elev på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Stk. 2. Medlemskabet er først gyldigt, når kontingentet er betalt. Udmeldelse sker skriftligt eller ved manglende betaling Stk. 3. Rammen for foreningens kontingentsatser for den kommende sæson fastsættes af generalforsamlingen. 6. GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved annoncering i den lokale presse. Stk. 1. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen/formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Stk. 2. Alle foreningens aktive medlemmer som er fyldt 16 år og har betalt kontingent har stemmeret. For aktive under 16 år tilfalder stemmeretten en af forældrene. Valgbarhed har alle aktive medlemmer som er fyldt 16 år. Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budgetforslag for den kommende sæson til godkendelse og arbejdsplan. 5. Indkomne forslag.

9 Foreningshåndbog aug 2015, side 9 6. Valg: a) Valg af bestyrelse og suppleant b) Valg af kritiske revisorer (2 stk., hvoraf den ene vælges i lige år og den anden i ulige år) + suppleant. 7. Evt. Stk. 4. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel flertal- og skriftlig afstemning anvendes, når det begæres af blot en af de stemmeberettigede deltagere. Stk. 5. Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse og består af 5 medlemmer: Formand- næstformand- kasserer- sekretær og et bestyrelsesmedlem. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesarbejdet, uden stemmeret. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når flertallet af bestyrelsen er tilstede. Stk. 6. Alle valg gælder 2 år. I lige år vælges to medlemmer og ulige år tre. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem på første efterfølgende bestyrelsesmøde. 7. ØKONOMI Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab og budget, som skal godkendes på generalforsamlingen. Stk. 1. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Stk. 2. Foreningens regnskab og medlemsregistrering føres af kassereren. Stk. 3. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte kritiske revisorer. 8. TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst yderlig et bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse, med godkendelse af generalforsamlingen. Stk. 1. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 9. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske, når flertallet af bestyrelsen eller 50 % af foreningens aktive medlemmer skriftligt ønsker det. l0. VEDTÆGTSÆNDRINGER Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen. 11. OPLØSNING Beslutning om opløsning af foreningen træffes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 2 og højest 4 ugers mellemrum. Stk. 1. Ved begge generalforsamlingerne skal opløsningen godkendes ved, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. Stk. 2 Foreningens formue og ejendele, tilfalder generalforsamlingen, dog må ingen privat person beriges derved.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne, forkortet HK89 Båndbyerne. Foreningen er stiftet den 19.04.1989 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund Sorø Kommune VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev etableret den 1. november 2012, og har hjemsted i Dianalund, Sorø Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Download the original attachment

Download the original attachment Download the original attachment Vedtægter: Odder svømmeklub 1 Navn og Hjemsted Afdelingens navn er Odder Idræts- og Gymnastikforening Frem s Svømme- og Vandpoloafdeling. Klubbens hjemsted er Odder Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for 875. o Respekt er at støtte hinanden til stævner. lngen skal ont muligt spille uden støtte fra et andet

Vedtægter for 875. o Respekt er at støtte hinanden til stævner. lngen skal ont muligt spille uden støtte fra et andet t\ i...!., \ Vedtægter for 875 r. Foreningens navn, hiemsted, formå, værdigrundlag og slogan. 1 Stk. 1: Foreningens navn er 875 og klubben er stiftet 14. november L974. : Foreningens hjemsted er Hirtshals

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere