AFVIKLINGER MED PANEL TILKNYTNING I TRIVSELMETER SPECIAL GUIDE TIL TRIVSELMETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFVIKLINGER MED PANEL TILKNYTNING I TRIVSELMETER SPECIAL GUIDE TIL TRIVSELMETER"

Transkript

1 AFVIKLINGER MED PANEL TILKNYTNING I TRIVSELMETER SPECIAL GUIDE TIL TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S FEBRUAR 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE _Toc Panelundersøgelser og baggrundsdata... 3 Paneltilknytning til papirspørgeskema... 3 Paneltilknytning til papir instuktion... 4 Kombineret afvikling... 5 Afvikling til kopier af skemaet... 6 Problemer ved afvikling med kopier... 6 Kombineret afvikling til samme skema Opbygning af panelet Afvikling af panelet til fil Afvikling til papirskema Afvikling til E mail Afvikling til papirinstruktion... 7 Rykkere... 7 Tilføjelse af nye respondenter... 8 Rettelse af respondent... 8 Fjern respondenter fra undersøgelsen... 8 OBS Forsigtighed!

3 PANELUNDERSØGELSER OG BAGGRUNDSDATA Når man i Trivselmeter vil invitere sine respondenter til at deltage i en undersøglse ved at sende dem en e mailinvitation, skal man først oprette et panel. Panelet er en samling af informationer om respondenterne. Den eneste obligatoriske information, du skal have i panelet om respondenterne, er deres e mailadresse. Uden e mailadresser ingen e mail. Ud over e mailadressen indeholder panelet ofte en række andre informationer om respondenterne. Det er informationer, som er relevante i forhold til undersøgelsen, og som du kender i forvejen. Det kan være informationer som: Respondentens navn så kan e mailinvitationen indledes med Kære, efterfulgt af respondentens navn. Desuden sammenknyttes et respondentsvar, når det indkommer, med informationerne i panelet om respondenten navnet gør det nemmere at genkende respondentens besvarelse. Informationer om respondentens placering. Ved en intern undersøgelse i en organisation, vil man f.eks. have informationer om hvilken hovedafdeling og underafdeling en respondent er placeret i. Har man disse informationer i panelet, vil man senere når besvarelserne skal analyseres kunne trække filterrapporter på dem. I eksemplet vil det være muligt at trække særskilte filterrapporter på såvel de enkelte hovedafdelinger som de enkelte afdelinger (hvis der altså er et panelflet for hovedafdeling og et andet for underafdeling). (det er dog muligt, om end på en ret besværlig måde at få lavet denne filterrapport 1 ). Opgives alderen som alder i år eller fødeår, vil man senere kunne trække en filterrapport for dem på lige præcis 30 eller lige præcis 57 mens det ikke vil være muligt (på en nem måde 1 ) at trække en filterrapport på respondenterne i en bestemt aldersgruppe, og ofte er det netop aldersgrupper, man vil være interesseret i at trække rapporter på. Er dette tilfældet, skal man i panelet anvende aldersgrupper: f.eks og ikke 20 eller 21. PANELTILKNYTNING TIL PAPIRSPØRGESKEMA Papirspørgeskemaer kan ikke anvendes i anonyme undersøgelser. Trivselmeter giver ikke umiddelbart mulighed for at tilknytte et panel til afvikling via papirspørgeskema. Man kan dog få tilknyttet et panel til papirspørgeskemaet på følgende måde: 1. Opret et panel, hvor respondenterne har fiktive e mailadresse. Panelredigeringen kræver at alle respondenter har en e mail adresse. Den fiktive adresse kan være en eksisterende adresse, du bruger til formålet, eller det kan være en ikke eksisterende adresse som f.eks: Andre almindelige eksempler på ofte anvendte forhåndsoplysning er: leder, køn, alder og anciennitet. Panelinformationer om respondenterne kaldes også for baggrundsdata altså de data, man har om respondenterne i forvejen (og derfor ikke behøver spørge om i selve spørgeskemaet). Hvis baggrundsdata skal kunne bruges til filtrering (eller krydstabulering), er det vigtigt at sørge for, at opdele dem i få ensartede kategorier. Opbygger man et panel, hvor feltet Køn for forskellige respondenter angives så forskelligt som for eksempel Mand, mand, Kvinde, kvinde; F, M eller Q så vil der kunne trækkes en filterrapport på hele 7 forskellig køn (en for hver af disse angivelser) mens det ikke vil være muligt at trække en samlet filterrapport for alle han eller hunkønsvæsener, hvilket normalt er, hvad man vil være interesseret i. 1 Ved at eksportere til et Excelark og sortere i arket, har man dog mulighed for at finde de respondent id, som skal filtreres ud. Disse kan man copy paste til indstillinger af en filterrapport, hvor man filterer på user id. Det er svært, fordi man først skal gætte sig til hvilke af de 7 numre, en respondent har tilknyttet som køn, der betyder mand, og hvilke, der betyder kvinde. 3

4 Læg mærke til, at det er nødvendigt at fjerne fluebenet ved Kontroller for dubletter for at få panelredigering til at acceptere dette panel. 2. Når panelet er oprettet, kan du tilknytte det til dit skema ved at afvikle til panel men i stedet for at sende invitationerne ud via e mails (til de fiktive e mail adresser), kan du få invitationerne skrevet ud i en fil. Det gør du ved i Afvikling via panel, at sætte et flueben ved Tilføj en fil med alle e mail invitationerne. Når besvarelserne fra spørgeskemaet er registreret, vil du nu være i stand til at trække rapporter indeholdende baggrundsdata bl.a. filtrering på baggrundsfelter som Hovedafdeling i eksemplet. PANELTILKNYTNING TIL PAPIR INSTUKTION Papir instruktioner med paneltilknytning er kun egnet til ikke anonyme undersøgelser. Hvis instruktionen skal bruges med paneltilknytning, skal man vide hvem der får hver enkelt instruktion. Det betyder at man har mulighed for at gemme en kopi at respondentens kode og dermed får adgang til besvarelsen. Dette bør ikke ske i en anonym undersøgelse. Ligesom med papirspørgeskemaet, er der ikke umiddelbart mulighed for at vælge en paneltilknytning, når man afvikler sit skema til papirinstruktion. Også her har man mulighed for at oprette et panel, hvor respondenterne tildeles en fiktiv e mail adresse: Der sendes altså ingen e mails ud; men baggrundsdata fra panelet tilknyttes spørgeskemaet. Og det betyder, at når du registrerer svar fra et papirspørgeskema ved at klikke på skemaet og vælge Åbn som og angive et bestemt id nummer så knyttes besvarelsen sammen med baggrundsdata for den respondent i panelet, som har den placering i panelet, som id nummeret angiver. Registrer du på id nummer 1, vil det være den første resondent fra panelet, f.eks. Det betyder, at når du afvikler til papirspørgeskema, skal du sørge for, at alle papirspørgeskemaer er påtrykt et individuelt id nummer og du skal sørge for, at respondenterne får det rigtige spørgeskema (første respondent fra panelet skal have skemaet med id=1, anden respondent skemaet med id=2 osv). Når panelet er oprettet, kan skemaet afvikles til panel, hvor e mailinvitationerne skrives til en tekstfil i stedet for at sendes ud til de fiktive mailadresser: Har du mange respondenter, vil dette være svært at holde styr på. Her kan du evt oprette et spørgeskema i Word, som du herefter fletter sammen med en Excel fil, hvor du har dine respondenter for panelet angivet med f.eks. id nummer og navn så er du sikker på at det er den rigtige respondent, der får et bestemt spørgeskema. 4

5 E mailinvitationens indhold kan ændres, så den fungerer som papirinstruktion, hvor der yderligere er mulighed for nemt at få tilføjet respondentens navn fra panelet: Når du er færdig med at afvikle til filen, kan du åbne den dannede fil, gemme den på din disk og åbne den i Word. I Word kan du i en søg/erstat erstatte alle forekomster af tegnene XXXXXX med sideskift (i Word har sideskift koden ^m (i søg/erstat dialogboksen klikker du på Special og vælger Manuelt sideskift, eller du indsætter selv koden ^m). Instruktionerne er nu klar til at blive udskrevet. Når respondenterne har udfyldt deres skemaer, vil deres svar være tilknyttet deres respektive baggrundsdata. Vær opmærksom på, at denne afviklingsform ikke vil kunne gennemføres, hvis der er tale om en anonym undersøgelse. Ved anonyme undersøgelser har du ikke mulighed for at udskrive en fil med e mailinvitationer; og det ville heller ikke være hensigtsmæssigt, hvis du kunne du ville dermed have koder til at gå ind og læse i respondenternes individuelle besvarelser. Nederst i mailteksten skal du angive nogle tegn, som du kan bruge til sendere at adskille de enkelte instuktioner med sideskift. Du kan f.eks. Skrive XXXXXX efterfulgt af et linjeskift: KOMBINERET AFVIKLING En kombineret afvikling egner sig ikke til anonyme undersøgelser. Papirspørgeskemaer og papirinstruktioner med påtegnet identifikation på respondenten sådan som det er nødvendigt for at sørge for paneltilknytning vil kunne misbruges og overholder ikke kravene til anonymitet. I mange undersøgelser har man brug for at kunne invitere respondenterne på alle tre forskellig måde: nogle respondenter nås nemmest via en e mailinvitation, mens andre enten ikke har en e mailadresse, eller den er ikke kendt. 5

6 Disse respondenter skal enten have en papirinstruktion eller et papirspørgeskema. Papirinstruktionen vil være at foretrække, hvis respondenten har adgang til en computer: ved denne afviklingsform indtaster respondenten nemlig selv sin besvarelse, og undersøger sparer derfor en arbejdsgang. Respondenter, som ikke har adgang til en computer (eller som ikke kan bruge én) skal have et papirspørgeskema. Spørgsmålet er nu, hvordan man afvikler til alle tre grupper af deltagere og tilknytter ensartede baggrundsdata til alle grupper. AFVIKLING TIL KOPIER AF SKEMAET Den simpleste og mest overskuelig måde, er at bruge tre kopier af spørgeskemaet og tre forskellige paneler: et til hver gruppe. Herefter afvikles adskilt til de tre grupper, hvor hver afvikling tilknyttes sit særlige panel efter opskrifterne i de foregående afsnit. Når undersøgelsen er afsluttet kan de tre skemaers besvarelser lægges samme Trivselmeter indeholder en sammenlægningsfunktion, som kan lægge besvarelser fra forskellige spørgeskemaer sammen på et helt nyt skema (klik på et skema, vælg Besvarelser > Sammenlægning for at komme til den wizard, som skal anvendes). Fritekst skal som sagt være valgt for alle panelfelt, hvis baggrundsdata skal komme med i sammenlægningen, og dette skal være gjort inden afviklingen. Panelerne kan nemt indstilles, så alle felter er fritekster; men det har desværre den uønskede bivirkning, at man ikke (nemt) kan danne filterrapporter på felterne. Det betyder, at der ikke på en nem måde kan trækkes filterrapporter på f.eks. afdeling. Man vil dog stadig have den mulighed, at man kan trække en Excel eksport af besvarelserne, sortere regnearket på den kolonne, hvoraf afdelingsnavnet fremgår. På denne måde vil man kunne finde frem til alle respondent ids fra f.eks. en bestemt afdeling herefter vil man kunne trække en rapport med præcis disse respondent ids ved at vælge Filter > Filtrering på user id (knappen Søg vil åbne et vindue, som man kan paste respondent id s fra Excel arket). KOMBINERET AFVIKLING TIL SAMME SKEMA Alternativt kan du afvikle til de tre afviklingsformer, hvis du holder grundigt styr på rækkefølgen og antallet af dine respondenter for hver af de tre kategorier. Her er en opskrift på, hvordan du kan gøre det: 1. OPBYGNING AF PANELET Du skal starte med at oprette et panel med alle dine respondenter, hvor du opdeler i tre grupper: PROBLEMER VED AFVIKLING MED KOPIER Desværre er der en bagside ved denne strategi: for at kunne lægge svar fra forskellige kopier sammen OG få baggrundsdata fra panelet med, skal alle panelfelter være defineret som fritekster. Det er en indstilling, som foretages i panelredigering: Først kommer alle respondenter, der skal have et papirspørgeskema. Du sørger for at de får samme fiktive mailadresse (f.eks. og du tæller op, hvormange du har af dem (før evt. et regneark med alle respondenter i dette vil du nemt kunne aflæse den enkeltes respondent id som rækkenummeret). Dernæst respondenter, som skal have papirinstruktion giv også disse samme fiktive e mail (f.eks. Til sidst alle respondenter, som skal have e mailinvitation denne gang med rigtige e mailadresser. Ud for alle panel felter (undtagen de to første) er der en dropdown boks, hvor Spørgsmålstype for panelfeltet kan angives den er forvalgt til Enkelt svar, men dette kan ændres til Fritekst. 2. AFVIKLING AF PANELET TIL FIL Når panelet er oprettet, afvikler du dit skema til panelet men skriver invitationerne ud til en fil. Filen skal du ikke umiddelbart bruge til noget; men panelet er nu blevet knyttet til skemaet, og skemaet er nu parat til at 6

7 koble besvarelser sammen med baggrundsdata ud fra de respondent id, som de forskellige respondenter har. 3. AFVIKLING TIL PAPIRSKEMA Så afvikler du til papirspørgeskema. Her kan du vælge at få oprettet skemaer til det antal respondenter du har, som skal have papirskema, og du kan vælge at få påtrykt unikke responden id s på hvert skema herefter vil det være vigtigt, at du sørger for at det er den rigtige respondent, der får et bestemt skema at skemaet med nummer 10 påtrykt f.eks. bliver afleveret til nr. 10 respondent i dit panel. Alternativt kan du oprette et enkelt skema i Word, og anvende Words flette funktion til at flette respondentinformationer fra panelet ind sammen med et respondent id det kræver, at du har dine paneldata for papirskemamodtagerne i f.eks. en Excel fil, hvor du har tilføjet et felt med respondent id (forløbende numre: 1,2,3 osv). Når skemaerne kommer retur, klikker du på skemaet og vælge Åbn som, angiver respondent id, og får dermed koblet besvarelsen sammen med baggrundsdata for respondenten. Så fortsætter du wizarden, til e mails er blevet udsendt. 5. AFVIKLING TIL PAPIRINSTRUKTION Til sidst afvikler du til papirinstruktion. Som med e mailinvitationerne anvender du panelafvikling og Send til en eller flere respondenter efter eget valg. Blot skal du denne gang sørge for at udskrive invitationerne til en fil. Det er nemt at vælge de rigtige respondenter: de står i rækkefølge, og de har alle e mailadressen 4. AFVIKLING TIL E MAIL Herefter sender du e mail inviationer ud til den sidste gruppe respondenter. I panelafviklings wizard vælger du at sende ud til respondenter efter eget valg: Selve e mailteksten tilpasses, så den fungerer som en papirinstruktion, og du skal sørge for at indsætte en bogstavsekvens, du kan erstatte med sideskift (se s. 4). Denne gang skal e mailinvitationerne ikke skrives ud til en fil. I næste billede får du en oversigt over paneldeltagerne, hvor det vil være rimelig nemt at markere den sidste gruppe respondenter. De vil optræde sidst i listen, og de kommer lige efter en lang række respondenter med e mailadressen Åbn teksten, gem den på din disk og åbn den i Word, hvor du kan indsætte sideskift inden instruktionerne printes ud. RYKKERE Du vil stadig kunne sende rykkere ud til dine e mailrespondenter (fordi Trivselmeter holder øje med, hvilke respondenter, der har svaret, og hvilke der ikke har); men det vil nu have den bivirkning, at du får sendt s ud til en lang række fiktive (og forhåbentlig ikke eksisterende!) e mailadresser ud. Det vil afføde en kaskade af returmails og skulle du være så uheldig at have fundet på en fiktiv adresse, som faktisk findes, kan du blive meget upopulær hos adresseindehaveren. Her kan man evt. i stedet for fiktive adresser vælge 7

8 mailadresser, som er oprettet til formålet en gmailkonto f.eks. TILFØJELSE AF NYE RESPONDENTER E mailinvitationer: Det vil være nemt at invitere yderligere respondenter, hvis de skal have e mailinvitationer. Her benytter du dig af den sædvanlige fremgangsmåde: du tiføjer den/de respondenter, der mangler, til panelet. Herefter vælger du panelafvikling og vælger Send til rettede/nye respondenter (på baggrund af e mail adresse ændringer i panelet). Her skal du huske, at teksten er blevet ændret, så den passer til papirinstruktion, og du skal ændre den tilbage til at være en mail invitation. Du kan kopiere standardordlyden fra et skema du lige opretter til lejligheden, og som du går igennem panelafviklingsvizard for eller du kan sørge for at have to word filer liggende: én med e mailteksten, og en med papirinstruktions teksten. Så kan du skifte efter behov. Papirinstruktioner: Skal de nye respondenter have papirinstruktion, kan du følge samme opskrift blot med den ændring, at du afvikler til en fil, og at du ændrer på e mail teksten, så den passer til papirinstruktion, og så du kan indsætte sideskift. Filen skal du printe ud og sende videre til respondenterne. Papirskema: Hvis du tilføjer nye respondenter, som skal have papirskema, skal du først tilføje respondenterne til panelet, og herefter afvikle til panel, hvor du udskriver til fil (en fil som ikke bruges, men de nye respondenter er nu tilknyttet skemaet). Herefter opretter du den/de papirspørgeskemaer, der er brug for, og du sørger for at påtegne unikt respondent id, som passer til de nye respondenters placering i panelet eller du fletter sammen med panelinformationerne og respondent id fra et regneark. Vælger du den sidste mulighed, er du nødt til selv at skrive respondent id på den enkelte respondent ind i regnearket numrene skal være fortløbende, 1, 2, 3 osv. RETTELSE AF RESPONDENT Får du mails retur, fordi respondentens e mailadresse var forkert, kan du være sikker på, at det drejer sig om en respondent, som skal have en e mailinvitation (eller var mailen ikke blevet sendt). FJERN RESPONDENTER FRA UNDERSØGELSEN Det kan ske, at du har fået inviteret deltagere, som ikke skulle have været inviteret (medarbejdere, som er holdt op, f.eks). I en stor undersøgelse kan du vælge at ignorere dette, fordi der formodentlig vil være tale om ret få; men der kan være undersøgelser, hvor det f.eks. er problematisk at dette vil gøre svarprocenten lidt lavere. Det er da muligt at fjerne respondenter fra undersøgelsen på følgende temmelig omstændige måde: Når undersøgelsen er færdig, og alle svar er indkommet, kan du generere en fil med et link for hver panelmedlem et link, som kan bruges til at melde vedkommende medlem ud af undersøgelsen. Disse links skal behandles varsomt, idet man ved at bruge det forkerte link vil komme til at afmelde en forkert respondent. Sådan genererer du denne fil: Klik på dit skema og vælge Afvikling > Vælg afviklingsform > via Panel Klik Næste for at komme til det vindue, hvor du bestiller respondenter. Her lader du valget stå på rykker muligheden (Send til respondenter, der endnu ikke har besvaret spørgeskemaet), og du sætter flueben ved at Tilføje en fil. Klik Næste, og erstat mailteksten med fletkoderne [name]: [unsubscribesurvey] efterfulgt af et linjeskift: Du gør nu det, at du går ind i panel redigering og så retter du e mailadressen. Derefter afvikler du til rettede/nye respondenter, og du sørger for at mailteksten er den rigtige (beregnet til e mails og ikke til instruktioner). 8

9 respondenterne får tilknyttet det rigtige id nummer. Du kan komme til danne et papirspørgeskema med samme respondent id som en respondent, som får e mail eller instruktions invitation. Hvis det sker, vil respondenter komme ud for, at når de åbner skemaet, så har en anden allerede besvaret det. Samtidig har du ingen mulighed for at finde ud af, hvem der egentlig har afgivet den enkelte besvarelse. Trådene efter sådan en forveksling kan være meget svære at udrede den kombinerede metode kræver derfor stor omhyggelighed. Koden [name] vil indsætte respondentens navn, og koden [unsubscribesurvey] vil danne et link for pågældende respondent, som kan fjerne vedkommende fra undersøgelsen. Klik Næste og Afslut for at danne filen. For at tjekke om respondent id s er de rigtige, kan du have en kopi af dit panel liggende i et regneark her kan du nemt aflæse deres respodent id som det rækkenummer, de optræder i. Når du har printet papirspørgeskemaer eller papirinstruktioner ud, skal du tjekke at det id nummer, de har, svarer til den respondent, du har stående på regnearket. På papirspørgeskemaet drejer det sig om det unikke respondent id, du kan få påtegnet hvert spørgeskema med. I papirinstruktionen drejer det sig om den sidste del af det login, brugeren får (nummeret efter komma): Når filen åbnes, indeholder den en liste over de respondenter, som ikke har svaret, og ud for hver navn et link, som kan bruges til at afmelde dem fra undersøgelsen. For at få fjerne en respondent (vær sikker på, at det er en respondent, som skal fjernes!), copy pastes linket ind i en browser. Der vil komme et vindue, hvor du skal bekræfte, at respondenten skal fjernes : Først når der klikkes Ja bliver respondenten trukket ud af undersøgelsen. OBS FORSIGTIGHED! Når du bruger samme skema og panel til afvikling til tre forskellige grupper, skal du være forsigtig med, at Jo større din undersøgelse er, jo større behov vil du får for at tilføje nye respondenter og dit panel kan blive meget svært at overskue, fordi grupperingen i paneldeltagere i de tre grupper bliver suppleret af nye respondenter. Her er det vigtigt at være meget omhyggeligt, og sørge for at bevare overblikket over, hvem, der skal have hvilken type invitation. Her vil et regneark med dine paneldata være en stor hjælp. Du kan få brug for hjælp til en sådan undersøgelse: du kan altid kontakte supporten og få råd og vejledning i forbindelse med din afvikling og har du brug for mere assistance, er du velkommen til at kontakte Interresearch og få et tilbud på hjælp til f.eks at få din undersøgelse afviklet. 9

10 10

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne 1

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne 1 TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne 1 DEL 1: Igangsætning af kortlægning Inden I går i gang med TrivselMeter, skal I oprettet en Excel-fil med jeres målgruppe dvs. en mailliste over de

Læs mere

Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017

Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017 Brugervejledning Administration af Læringsledelse kortlægninger 2017 Administrators overblik Under menuen Overblik vil du altid kunne se status på de forskellige undersøgelser. Her vises i procenter og

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne, @ventures 2017 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Virksomheder... 2 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder... 2 2.1.1 Masseoprettelse

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement)

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) Flere rapporter muligheder supplement til del 2 Denne guide beskriver, hvordan I kan udtrække flere oplysninger fra spørgeskemaundersøgelsen.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

WORKCYCLUS Kortlægninger

WORKCYCLUS Kortlægninger WORKCYCLUS Kortlægninger Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Kortlægninger - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine

Læs mere

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside under Login eller på webadressen

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside  under Login eller på webadressen Brugervejledning Version 2.2. August 2012 Hvad er Plan A? Plan A er et elektronisk webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle virksomhedens handlingsplaner. Plan A giver nemt og hurtigt overblik over

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Vejledning til formularmodul

Vejledning til formularmodul Vejledning til formularmodul Side 1 af 25 Indledning Formularmodulet kan anvendes til bestilling af varer, booking af møder, indmeldelse - kun fantasien sætter grænser! Systemet er oprettet, så der er

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Dokumentation UMS - OSS

Dokumentation UMS - OSS Af Mouhannad Diab 15. september 2015 Versionsnummer 1.1 Dokumentation UMS - OSS Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på www.eniga.dk/it UMS - OSS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Guider og dokumentation...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

EGNE DOKUMENTER. Tilret dine egne dokumenter (gammel flet)

EGNE DOKUMENTER. Tilret dine egne dokumenter (gammel flet) EGNE DOKUMENTER Tilret dine egne dokumenter (gammel flet) INDHOLD Indhold 1 Indledning 2 Opret dit eget dokument 3 Tilret dit eget dokument 5 Send din mail til sælger 6 Oprettelse af bat filer (internethop)

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Administrator modul 2 Administrator modul Facebook opsætning 3 Administrator modul SMS/E-mail søgning adresse søgning 4 SMS 2 WEB 5 SMS på hjemmeside 6 Administrator modul Rapport 7 Administrator

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

VEJLEDNING TIL APV-HANDLINGS- PLANER PÅ AU MED DEFGO.NET

VEJLEDNING TIL APV-HANDLINGS- PLANER PÅ AU MED DEFGO.NET VEJLEDNING TIL APV-HANDLINGS- PLANER PÅ AU MED DEFGO.NET KURSUSMATERIALE TIL DEFGO.NET HANDLINGSPLANSKURSUS UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Denne vejledning handler om, hvordan man på de enkelte arbejdspladser

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

RESPONSE 2.05. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.05. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.05 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kort om Response :... 4 Lektion 1: Indledende overvejelser... 5 Strategiske overvejelser...

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Elektroniske holdkort. Farvel til holdkort i papir velkommen til elektroniske holdkort

Elektroniske holdkort. Farvel til holdkort i papir velkommen til elektroniske holdkort Elektroniske holdkort Farvel til holdkort i papir velkommen til elektroniske holdkort Hvornår er en spiller deltagerberettiget? Det skal dommerne ikke længere tjekke, da vi får elektroniske holdkort a)

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON Mail/brev til dine kunder via C&B 24-04-2015 INDHOLD Indhold 1 Indledning 2 Opret din egen mail/brev skabelon 3 Send din mail til sælger 7 Oprettelse af bat filer

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore

Indhold. Evalueringsvejledning. En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Evalueringsvejledning En undersøgelse fra start til slut involverer 4 programmer: - SurveyXact - Excel - E-learn - SiteCore Indhold 1 - Respondentgruppe hentes... 2 2 Undersøgelsen oprettes i SX... 4 3.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om:

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: Hvordan du samler klubbens/foreningens medlemmer i et Excel ark Hvordan du kan bruge dette Excel ark til at sende sms ud til alle på listen via

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes.

I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes. I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes. Sidst i denne vejledning er vist et Excel dokument som det KAN se ud. Ligesom

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Brugervejledning. LP-modellens Kortlægningsundersøgelse T1 og T2

Brugervejledning. LP-modellens Kortlægningsundersøgelse T1 og T2 Brugervejledning LP-modellens Kortlægningsundersøgelse T1 og T2 Indholdsfortegnelse Brugervejledningens opbygning... 3 1. Vejledning til T1 skoler, der kortlægger for første gang... 3 A. Kortlægningsundersøgelsen

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Vejledning TEA. Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg

Vejledning TEA. Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg TEA Vejledning Afholdelse af skolebestyrelsesvalg 1 Forord Har din kommune tilkøbt det modul som tillader forældrene at afgive deres stemmer elektronisk vha. NemID login er det langt den nemmeste og billigste

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Table of Contents. Prøveværktøj

Table of Contents. Prøveværktøj PRØVEVÆRKTØJ Table of Contents Opret prøve og tilpas dit fronter-rum... 3 Opret prøve... 4 Tilføj prøveværktøj... 6 Fanen "Indstillinger"... 11 Indstillinger for vindue... 15 Mappe til billeder/multimedier...

Læs mere

Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på

Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på Af Mouhannad Diab 17. august 2015 Versionsnummer 1.0 Dokumentation UMS - OSS Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på www.eniga.dk/it UMS - OSS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Guider og dokumentation...

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Se eventuelt også

Læs mere

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.:

Vejledning. Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS. Indhold. Studie-IT Tlf.: Studie-IT Tlf.: 9940 9720 Vejledning Indlæsning af studerende til gruppedannelse i STADS Indhold Indledning.... 2 Udvælgelse af data. i istads... 2 Generering af data... 5 Generering af data fra et excel-ark...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

Opret en Google Formular med en indlejret video og læg den på Fronter

Opret en Google Formular med en indlejret video og læg den på Fronter Opret en Google Formular med en indlejret video og læg den på Fronter Googles formularer (Forms) er et stærkt reskab til at lave spørgeskemaer og quizzes. Efterfølgende kan formularens link sendes på mail,

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice

Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Vejledning i arrangementsstyring i Spejdernes Medlemsservice Introduktion til arrangementsdelen i det fælleskorpslige medlemssystem Spejdernes Medlemsservice Spejdernes Medlemsservice I/S December 2016

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING

STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS DANS OPSLAG AF ANSØGNINGER TIL FAGLIG BEHANDLING STADS-DANS Introduktion / Opslag af ansøgninger til faglig behandling Formålet med denne vejledning er at give en enkel anvisning til opslag af studerendes

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Blåt Medlem tilbyder en række rapporter. Hvilke rapporter du kan hente er afhængig af hvilken enhed du er medlemsansvarlig i For eksempel kan en gruppeleder

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

DGI Tidtagning. Brugermanual

DGI Tidtagning. Brugermanual DGI Tidtagning Brugermanual Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10-12 Side 13 Indholdsfortegnelse Log ind Opret eftertilmelding Scanning af chip Upload chip Avanceret upload af

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Administrator for Kids- & Teenstævner

Administrator for Kids- & Teenstævner Administrator for Kids- & Teenstævner Denne vejledning skal guide arrangører grundigt igennem, hvordan man som administrator af et Kids- eller Teenstævne henter data fra online tilmeldingsdatabasen i DVBF.

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

Lokale spørgeskema undersøgelser (8)

Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Lokale spørgeskema undersøgelser (8) Denne vejledning forklarer, hvordan du opretter en lokal spørgeskemaundersøgelse på arbejdspladsen. Log på HR-systemet Vælg herefter modulet APV & Trivsel Hvis du har

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Formularer Flytte- og måleraflæsning 1 Manual til Vandværksløsninger 8. Formularer Flytte- og måleraflæsning Formularer Flytte- og måleraflæsning 2 Sådan arbejder du med formularen Formularer er et modul,

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

LANDBRUG SALGSOPSTILLINGER. Særlige features og vejledning til brugen af C&B`s salgsopstillinger på kategori Landbrug.

LANDBRUG SALGSOPSTILLINGER. Særlige features og vejledning til brugen af C&B`s salgsopstillinger på kategori Landbrug. LANDBRUG SALGSOPSTILLINGER Særlige features og vejledning til brugen af C&B`s salgsopstillinger på kategori Landbrug. INDHOLD Indhold 1 Indledning 2 Forsiden 3 Opsætning 3 Indholdsfortegnelsen 4 Afsnit

Læs mere

BRUGERMANUAL KORTLÆGNING

BRUGERMANUAL KORTLÆGNING WORKCYCLUS PROFESSIONEL BRUGERMANUAL KORTLÆGNING VERSIONSNR. 4 SEPTEMBER 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kortlægning... 2 1.1 Opret kortlægning... 2 1.2 Aktiver kortlægning... 6 1.3 Kortlægningsoversigt datofiltrering...

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere