Beretning for året 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for året 2014"

Transkript

1 Beretning for året 2014 Andelsbolig foreningen Søndermarksvænge Velkommen til generalforsamlingen.. Både til gamle og til nye andelshavere.. Også velkommen til Pamela Jacobsen fra Datea Ejendoms administration. Vi skal gennemgå foreningens 24 regnskabsår og er nu på vej ind i et jubilæum år. Det er 25 år siden at Claus Riskjær forsøgte at erhverve ejendommen (i 1990). Det blev startskuddet til foreningens stiftelse har været et utrolig travlt og meget udfordrende år for os alle Bestyrelse: Efter sidste år ordinære Genearl forsamling. konstituerede bestyrelsen sig sådan : Bestyrelse: Efter sidste år ordinære gen.fors. konstituerede bestyrelsen sig med Henriette: som fast referent Kasper: som kasserer Jerry: med ansvar for forsikringer Jakob : Ansvarlig for hjemmesiden Conny : Formand og ansvarlig kontakt til vores vicevært Anders Ved b-møde 9/2 konstituerede vi os som noteret i referatet også i forhold til renoveringssagen Byggeudvalg : Conny: Kontakt til Ingeniør firmaet Alm & Thomsen og Administrator Jerry: Byggemøder (primær) Henriette: Beboerudvalg og Byggemøder (sekundær) Kasper: Sekundær på administrator Forsikring/Indbrud: Vi er stadig fuldt tilfredse med vores forsikringsmægler Willis som vi og Anders har benyttet med stor succes. De skaffede os bla kroner til udbedring af kloaker, fra vores gamle selskab. Hoveddørene er stadig fredet pga metalskinnerne sat på i Vi har haft 2 indbrud + et par forsøg. Altan i nr. 14 er sikret med glasafskærmning ud mod taget over redskabsskuret. Husdyr hold: Katte: Ingen nye registreringer. Det forløber fint.. Hunde: Vi fik hvalpe - 3 ansøgninger kom indenfor de første 2 måneder så kom der en enkelt til lidt senere. Det forløber nu fint også ifølge Anders Parkering Vi oplevede væsentlig færre uvedkommende parkeringer under renoveringen hen over sommeren - mens vi havde bade og skurvogne stående. Det er dog stærkt tiltaget igen

2 Parkerings Projekt - Bedre Parkering på Frederiksberg: 8 december fik vi beskeden fra Fr.berg kommune, at de afholdt møde for vores område den 2. dec. (?) Pr udvides P-zonen og der åbnes endelig op for mulighed med P-ordninger på de veje som ligger op til zonerne. Vi nåede selv sagt ikke til mødet men har kort set på de tilbudte muligheder: 1. Vejen opretholder status quo. 2. Vejen optages som offentlig vej, og omfatte af p-zonen. Forudsætter, at vejen har en ordentlig vedligeholdelsestilstand. 3. Vejen indfører betalingsordning, der ligger tæt op ad betalingsordningen på de offentlige veje. Nærmere vilkår skal godkendes af Frederiksberg Kommune og Københavns Politi. Nr. 1 fandt vi uinteressant. Nr. 2 er at foretrække hvis kommunen vil anerkende standen af vores vej ellers kan det blive dyrt at få vejen renoveret. Nr. 3 er alternativ til nr. 2 og det vi vil arbejde på hvis kommunen ikke vil godkende standen af vores vej. Vicevært Anders: Er flyttet nordpå og har haft egen byggesag kørende derhjemme. Derfor frigjorde vi ham også efter eget ønske så meget som muligt fra byggesagen. Han har styret nøglerne og hjulpet i akut situationer. Helt fritaget er han jo aldrig da han er på ejendommen. Derfor tog bestyrelsen sig også i den periode sig af det administrative og aftalte at rengøring og vinduespudsning måtte vente til vi var håndværker fri igen. Han har efter eget ønske fået ny træffetid Hverdag også for afhentning af vaskemønter. Det beder vi alle respektere. Valuarvurdering: Så er vi steget i pænt salgsværdi pga det store renoveringsarbejde ville vi være attraktive på et frit marked da der ikke er umiddelbare arbejder som en evt. køber skulle tage med i sin beregning. Valuarvurderingen er steget med kr. til kr. Sidste års vurdering var kroner. Før byggesagen var maksimal andels værdi 81 Efter belåning og ved forrige års vurdering var den 76,29 den er nu 89,71 RD har været ud og gennemgå ejendommen og inde i 3 forskellige lejlighedstyper. Han var meget begejstret for vores tiltag og ejendommen generelt. Belånings værdien sat til kroner som er en risikovurdering der skal lægges ca % under forventet handelspris. Så det er rigtig flot. Off. Vurd 2013: Ejendomsværdi kr Grundværdi kr (2011 var 31.mill) - Godt for grundskatten Salg af andele: Der har i 2014 været 9 salg fordelt på 8 andele i (en har været handlet 2 gange) Vi har pt. 2 til salg (den ene med lang overtagelse da sælger er i gang med et byggeprojekt). Det går stadig pænt hurtigt og til prisen. Vi er en attraktiv forening. Overskrifter fra Generalforsamlingen 2014: Husleje stigning: trådte ikraft pr. Pr. 1. januar Realkredit lån: Vi har netop hjemtaget lånet til kurs 99,661 kontantlånsrente på 2,5264 Vi optog som et lån fast rente ingen risiko. Med lånesammenlægning fik vi bidrags nedsættelse på 0,1 svarer til årlig. Vandmålere: Skæringsdato 1. Februar 2015 Information er endt ud. automatiske om at der ændres på opkrævning så vand nu specificeres ud. Det samlede opkrævnings beløb er uændret. Kloakker: TV inspektion viste en blandet

3 Tag gennemgang: Rapport blev udfærdiget af ejendommens tømrer- Men vi modtog aldrig et tilbud på de anbefalede arbejder på trods af et utal af rykkere. Der blev i november konstateret vand indtrængen på vores tage og vi rekvirerede en ingeniør rapport der bl.a. dokumenterede konstruktionsfejl på samtlige vores tage. Derudover er udluftning fra badeværelser og køkkener kun ført op i loftsrummet og ikke ud gennem tag som foreskrevet. Der er konstateret gennemvædede spær. Med risiko for råd og svamp samt manglende forsikringsdækning skal dette arbejde sættes i gang nu. Det er en absolut nødvendig vedligeholdes udgift og arbejdet skal sættes i gang hurtigst muligt. Ingeniørfirmaet Alm & Thomsen har givet et meget forsigtigt bud på arbejdet som forventes at løbe op omkring kroner + moms. Renoveringssagen 2014: Forarbejde og Licitation blev udskudt ca. 4 uger ift. oprindelig plan. Jerry stod som primær person for de 2 indledende byggemøder. Alm & Thomsen sendte udbudsmateriale til 5 entreprenører der alle blev økonomi checket Der var spørgerunde og gennemgang af ejendommen medio marts. Tilbud forelå 24. april. Øens VVS Teknik vandt licitationen og indgik aftale om projektledelse med Strømberg Sahl. Desværre valgte de også at indgå kontrakt med HHTE som under entreprenør på alle øvrige ikke VVS arbejder. Den 29. maj må Jerry melde fra og via mail informere bestyrelsen om at han ikke kan deltage i byggemøder pga tidspunkterne. Conny har tager over på byggemøderne som primær med Henriette som sekundær. Juni går arbejdet i gang. I opstartsfasen går alt galt. Manglende styring af arbejderne, inkompetent projektledelse brud på indgåede aftaler med mere. Afmonteringen er en katastrofe. Enkelte lejligheder i 52 var under renovering i over 12 uger med mange store skader til følge.. Projektet på pladsen var præget af dårlig ledelse, manglende byggestyring og overblik. Alt var kaos. HHTE s underentreprenører stopper midtvejs i ufærdige arbejder. Selv vores erfarne ingeniør og administrator var overrasket. Formanden (Conny) var flere gange oppe i det røde felt og i hovedet på projektleder og Øen øverste ledelse. Beboer henvendelser kommer i større og større antal og en uge ind efter arbejdets start beslutter bestyrelsen at formanden (som jf. vedtægterne tegner foreningen) skal være eneste indgangslinje samle overblikket og styre kommunikation og dialog med projekt og beboere. Henriette er sekundær og tager over i Connys fravær. For at kunne besvare beboermails relateret til byggesagen indenfor 24 timer besluttes det et Jakob og Henriette bestyrer mailboksen og sorterer alle mails og da formanden må tage afspadsering fra job for at deltage i byggemøder, besvare mails og telefon samtaler med ingeniører, entreprenør, beboere m.m., dækker den øvrige bestyrelse alle de øvrige daglige opgaver, herunder kontorvagter m.m. Der udstedes fuldmagt til ene underskrift af arbejdssedler til formanden men Alle beslutninger blev truffet i bestyrelsen og er udført med bestyrelses flertal Start af juli stiller bestyrelsen et mistillidsvotum med krav om udskiftning af arbejdssjak og projektledelse. Der kommer nye håndværkere på - og ny projektleder starter ultimo august Derefter kom der styring og kontrol på arbejdet. Grundet Garanti ordningen kunne vi ikke få en ny under entreprenør i stedet for HHTE. Anlægsarbejder ved starter op i juni men bliver 5 uger forsinket. Byggesjusk fra ejendommens opførsel viste at vores garager var sat direkte på de betonfliser som skulle fjernes. Der blev støbt fundament. Ejendommen har 30 cm mindre fundament end påkræve. Man kan ikke grave videre pga. krav om specialforsikring for farligt arbejde. Alt stoppes til afklaring foreligger. Hældning skal ændres og nye tegninger må på bordet. Betonkanter skal nu fjernes helt

4 ind til garagegulv. og Jerry træder til og får hjulpet med at vælge den rette afløbsrende m.m. Med en uges forsinkelse kom vi videre. Nye uforudsete arbejder dukker op på garagerne da beton og jernbolte holder op med at samarbejde og en port falder af. Der etableres nye hængsler og ophæng på alle porte TV inspektion viste at kloakkerne var i dårlig forfatning og kom derfor med i udbudsrunden. Med Øens bud var der pæn plads i budgettet til at få relinet kloaker og de værste brønde. Men da de ikke var blevet spulet gennem flere år som de bør, var de størknet til og måtte bores ud. Igen lå anlægsarbejdet stille. Åbning af de første kloaker og brønde viste en utrolig dårlig stand. De var helt faldet sammen, men med 6 brønde på over 4 meters dybde mod normalt 2, var de noget dyrere at ordne end forventet. Vi overvejede at springe dem over - men så startede det store rotteræs. Kommunens rottefængere var her daglig mens de små bæster løb åbenlyst rundt på området. Ny beslutning også på anbefaling af kommunen: Alle brønde og kloaker skulle ordnes for at holde bæsterne nede i det lukkede kredsløb. Anlægget blev endelig færdigt og vi fik mere ro på området. De færdige kloaker kontrol filmet og man opdagede at HHTE havde faktureret for 4 dybe brønde, som ikke var blevet ordnet. Sagen blev afklaret i mindelighed mellem Øen og HHTE. Vi valgte at få arbejdet udført mod at få penge retur men gjorde det klart at HHTE fremover var uønsket på ejendommen. Øens fandt et andet firma til de sidste arbejder og tegnede selvstændig kontrakt med Arcon som også udbedrede det HHTE ikke havde udført korrekt. De var færdige 20 januar Det har været en hårdt at være beboer - når der trædes ind i vores private hjem og der lukkes for de mest basale nødvendigheder som køkken, vand og toilet forhold. Arbejdspresset på bestyrelsen har også været kæmpe bare se på dette billede: Med over 1000 mails Håndtering af over 300 arbejdssedler Modtaget over 500 opkald på mobil de 300 fra Juni til ultimo august) Afholdt : ca. 80 telefoniske status møder a 30 til 45 min 5 ekstra b-møder Deltaget i : 8 byggemøder Ca. 17 møder på arealet med entreprenør, ingeniører Over 30 møder I lejligheder checket badevogne, ordnet lister og mange mange andre ting Men der har også være rigtig mange roser både fra beboere, Jan Højlund den nye projektleder og ingeniør firmaet. Tak for det.. Den lovede opdatering af hjemmesiden måtte revurderes til månedlig. Det var utrolig tidskrævende og ofte resultatløst at få fat i informationer til beboerne før de hang i opgangen. Mange varslinger var med så kort tidsfrist at de ville blive set hurtigere i opgangen end på sitet. Vi informerede dog stadig via b-møde referaterne Vi fandt det også nødvendigt at lave særlig støtte til en del af vores beboere og det tog Henriette sig af. Både med genhusning tørklosetter. En tak til Beboer udvalget v/henriette for deres indsats. Det vejledende udvalg havde naturlig opløsning da kontrakten var underskrevet og der ikke var flere emner til vurdering. 7 dage efter arbejdet var gået i gang i nr. 52. måtte vi dog haste indkaldte til ny gennemgang og beslutning omkring rørføring: Tidligere beslutning om at rykke stigstrengene i køkkenet og

5 fastholde dem i oprindelig position på badeværelserne, gav store problemer bl.a. ved boring i dæk og mellemlag. Både rådgivende Ingeniør og VVS entreprenør anbefalede kraftigt at gå tilbage til deres oprindelige forslag med at samle de lodrette rør i køkkenet og fordele vandet herfra til badeværelset. En løsning som beboergruppen oprindelig havde afvist. Efter at gruppen havde set 2 prøve installationer med hver sin løsning, valgte de anden omgang at tage den som både entreprenør og ingeniør anbefalede. På trods af flere ekstra arbejder har vi næsten holdt budgettet med belåning på kroner. A/B Søndermarksvænget Renovering af facader, belægninger, kloak, vand- og afløbsinstallationer Økonomioversigt: Kontraktsum kr Uforudseelige udgifter jf. opgørelse kr Tillægsarbejder jf. opgørelse (brønde/kloaker) kr Håndværkerudgifter i alt kr Udlæg m.m. kr Rådgivningshonorar, hovedprojekt kr Rådgivningshonorar, 100% registrering kr Tillægshonorar (10 % af uforudseelige og tillægsarbejder) kr I alt, ekskl. moms kr Moms 25% kr I alt inkl. moms kr Fra forsikringen har vi efterfølgende modtaget kroner Renoveringssagen ind i 2015 Tag renovering omkring marts/april Kældrene Vand indtrængen gennem ydervægge der arbejdes på årsag pt. El-gennemgang lovliggørelse og små reparationer pågår pt. Fyrrum: holder 18 gr. varme - 30% luftfugtighed på dag med ude temperatur på -2. Flot.. Der er problemer med dørklokker og telefoner i 52 - Ude arealer genopretning går i gang februar/marts 2015 Midlerne har vi på driftskontoen. Det var året som gik. Som formand vil jeg benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for stor indsats og tak til suppleanterne for aktiv deltagelse på møderne. Frederiksberg den 26. januar 2015 Conny Arvidsson Formand for bestyrelsen

A/B Søndermarksvænge. Generalforsamling 26. Januar 2015

A/B Søndermarksvænge. Generalforsamling 26. Januar 2015 A/B Søndermarksvænge Generalforsamling 26. Januar 2015 Aftenens Program Velkomst Valg af ordstyrer Års beretning Forelæggelse af årsregnskab Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget Forslag Valg til

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 54 stemmeberettigede

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN 1 København, 3. juni 2015 Til beboerne. Vedlagt referat for generalforsamlingen den 7. april 2015 samt formandens beretning. I forbindelse med formandens beretning blev byttelisterne nævnt, da disse var

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter.

Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter. A/B Lindstrand 4. november 2007 Kære beboere. Efter en for bestyrelsen usædvanlig travl sommer er det tid til et formandsbrev blandt andet med status på de igangværende projekter. Opgangsprojektet Jeg

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsen er taknemmelig for det store fremmøde og den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens

Bestyrelsen er taknemmelig for det store fremmøde og den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens Bestyrelsens beretning for året 2014 ved formand Brian Hansen Velkommen til A/B Lindstrands generalforsamling. Bestyrelsen er taknemmelig for det store fremmøde og den interesse, I viser for foreningen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere