Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken"

Transkript

1 Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik Sørensen bød velkommen og foreslog Elsebeth Vindahl som dirigent og Inge Poulsen som referent. Der var ikke andre forslag, så begge blev valgt. Elsebeth Vindahl indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var varslet og indkaldt korrekt i henhold til andelsboligforeningens vedtægter, og at mindst ¼ af andelshaverne var til stede. 2. Bestyrelsens beretning. Formand Poul Erik Sørensen og næstformand Jens Andersen fremlagde beretningen. Poul Erik Sørensen indledte med at redegøre for den liste over fremtidige initiativer, som bestyrelsen har udarbejdet: Knallert/cykelskur ved blok B Udskiftning af radiatorer og radiatorrør i 6 opgange (er tidligere lavet i 4 opgange) Kuldeproblemer i taglejligheder Gulvvarme i badeværelser i taglejligheder (3 lejligheder færdig, 5 mangler) Maling af facader i begge blokke Ny belægning foran indgangen ved 253 og foran indgangene i Blok B Maling af vaskekældre i begge blokke Udskiftning af terassedøre i taglejligheder Udskiftning af trægelændere ved indgangsdøre Opsætning af postkasser i indgangspartierne Legeplads Dernæst fortalte formanden, at det har været svært at sælge ledige andelslejligheder i 2008 og for at mindske andelsforeningens tab herved, er de i stedet blevet udlejet. I øjeblikket er 12 lejligheder udlejet, incl. De 2 lejligheder som aldrig har været solgt til andelslejligheder. Siden 1. januar 2009 er bogholderiet blevet varetaget af Administration, som skal have ca kr herfor. Reelt kommer det kun til at koste andelsforeningen ca kr, idet Realkredit Danmark reducerer bidragssatsen med 0,1 %, hvis der foreligger en administrationsaftale med en godkendt administrator.

2 Jens Andersen redegjorde for altan- og elevatorprojekterne og de ændringer, som hovedentreprenørens konkurs har medført. Ud over forsinkelser har det betydet, at der skulle indgåes aftaler med de enkelte underentreprenører. For elevatorfirmaet Thyssen vedkommende medførte dette en yderligere udgift på ca kr. Hertil ekstraomkostninger til rådgiver og andre mindre ting. Totaludgiften til begge projekter kommer til at koste ca mill kr mod de budgetterede 14,5 mill kr. Da elevator- og altanprojekterne blev besluttet på generalforsamlingen i 2007, blev der samtidig vedtaget 3 huslejeforhøjelser á 125 kr/lejlighed. 2 huslejeforhøjelser er trådt i kraft, mens den 3. ikke bliver aktuel. Til juni kommer der gennemgang af altanerne med udgangspunkt i den liste, som er udarbejdet på baggrund af tilbagemelding fra de enkelte andelshavere. Der blev spurgt ind til opsætning af postkasser. Poul Erik Sørensen oplyste, at dette skyldes et krav fra Postvæsenet, og de skal sættes op inden udgangen af For ældre over 65 år samt andre gangbesværede er det muligt at søge dispensation fra reglen gennem kommunen. I forbindelse med hovedentreprenørens konkurs, blev der spurgt om, hvad der træder i stedet for 1 og 5 års gennemgang på projekterne. Jens Andersen oplyste, at der er lavet aftale med de enkelte underentreprenører. Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget. 3. Regnskab for Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og er udarbejdet og påtegnet af det statsautoriserede revisionsaktieselskab RSMplus. Næstformand Jens Andersen indledte med at oplyse, at regnskabet er påtegnet uforbeholden og uden anmærkninger af revisoren. Dernæst oplyste han, at der er en fejl i note 4. Der er opført et beløb på kr. til planter, de kr. heraf, er udgift til landskabsarkitekt. Underskuddet i 2008 stammer i væsentlighed fra øgede renteudgifter og manglende husleje fra de usolgte lejligheder. Der blev spurgt ind til, om bestyrelsen er opmærksom på lejelovens betingelser om forlængelse af lejemål. Jens Andersen svarede, at bestyrelsen er meget opmærksom herpå. Der blev spurgt, om altaner og elevatorer indgår i valuarvurderingen pr Jens Andersen oplyste, at disse ikke indgår i valuarvurderingen, og at udgifter hertil er opført som værditilvækst. Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget. 4. Budget for Næstformand Jens Andersen gennemgik budgettet for 2009.

3 Det kunne oplyses at foreningen har optaget nye lån i starten af Et lån på 5,8 mill Euro, svarende til ca 43 mill kr. og et lån på 15 mill kr., begge med variabel rente. Det er planen at fastlåse renten på de 15 mill kr. i en 5års periode, hvis der kan opnås en tilstrækkelig god renteaftale. Dirigenten fastslog, at der i budgettet ikke er plads til nogle af de fremtidige aktiviteter, som formanden fortalte om først i beretningen. Herefter gav hun ordet fri til debat om budgettet for Der blev spurgt ind til, om terassedørene i de gamle lejligheder ikke også skulle udskiftes. Jens Andersen svarede, at disse døre er mere beskyttet mod vind og vejr end terassedørene i taglejlighederne, hvor dørene er ved at rådne op. Der blev spurgt, om bestyrelsen har overvejet at skifte indgangsdørene, idet enkelte ikke kan lukke ordentligt. Jens Andersen oplyste, at indgangsdørene har taget skade under byggeprojekterne, og at det i første omgang skal forsøges at reparere dem. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 5. Forslag om at etablere ny legeplads (udvidelse af sidste års beslutning). Som besluttet på generalforsamlingen i 2008 har bestyrelsen fået en landskabsarkitekt til at udarbejde en masterplan over området. Det har kostet kr og forslaget blev vist på overhead, hvorefter dirigenten gav ordet frit, og hvor der kom følgende forslag/spørgsmål: At der skal vælges en/flere personer, som skal være ansvarlige for oprydning og vedligeholdelse At der opsættes en balancegynge i stedet for en babygynge (den er noget dyrere, men forslagsstiller kan evt. skaffe et billigere legehus) At der også kommer en klatrevæg At der laves en rund forhøjning omkring legepladsen, så faldsandet ikke forsvinder Hvordan er forsikringsmæssig dækning ved hærværk (svar: bortset fra evt. brand er der ingen forsikringsmæssig dækning) Hvordan med den gamle legeplads, hvad skal der være i stedet og hvordan med udgiften til at fjerne den gamle legeplads Er der tænkt borde/bænke ind i masterplanen Etablering af mindre fliseplads ved petanquebanen (sættes på listen til havedag, vi har fliser) Hvordan skal legepladsen finansieres Diskussionen mundede ud i en beslutning om, at det i første omgang bliver den gruppe, som er kommet med forslag til en ny legeplads, som får til opgave at udarbejde en liste over andelshavere med børn, som så på skift skal være ansvarlige for legepladsen. Det blev besluttet, at omkostninger til ny legeplads skal finansieres af et likviditetsoverskud fra låneomlægningen på ca. 1,6 mill kr. Herefter blev rammen på kr til etablering af ny legeplads enstemmigt vedtaget.

4 6. Indkomne forslag Der var ikke indkommet skriftlige forslag, og dirigenten åbne op for eventuelle forslag/spørgsmål fra salen. Der blev spurgt, om andelsforeningen har en politik omkring udskiftning af badeværelser og køkkener. Jens Andersen svarede, at det er den enkelte andelshaver, som udskifter køkken, mens det er foreningen som skifter badeværelser. Det blev foreslået, at de nye terassedøre skal være energibesparende. 7. Valg. Formanden Poul Erik Sørensen var på valgt. Der var ikke andre kandidater, så formanden blev genvalgt for en 2-årig periode. Bestyrelsesmedlemmer på valg: Inge Poulsen ønskede ikke genvalg Klaus Hansen villig til genvalg Jesper Henriksen villig til genvalg Bestyrelsen havde tilsagn fra en ny bestyrelseskandidat, Jørgen Poulsen 265, 8. Da der ikke var andre kandidater, blev Klaus Hansen, Jesper Henriksen og Jørgen Poulsen valgt for en 2-årig periode. Bjarne Brændstrup blev sidste år valgt for en 2-årige periode. Han flytter 1. maj Da der ikke var flere interesserede kandidater til bestyrelsen, kommer der ingen i stedet. 8. Valg af revisor. Som foreslået af Bestyrelsen blev det statsautoriserede revisionsselskab RSMplus genvalgt. 9. Eventuelt. Der blev spurgt ind til kabel TV og digitalt signal fra efteråret Jens Andersen oplyste, at kabelnettet er andelsforeningens, men at det er op til den enkelte andelshaver at vælge pogrampakker.. Bestyrelsen er i øjeblikket ved at ajourføre Den røde mappe, der er bl.a. ændringer i proceduren med udbetaling af andelsværdien efter fraflytning. Det blev foreslået, at Den røde mappe lægges ind på hjemmesiden. Der blev spurgt ind til vedligeholdelse af træbelægning på altanerne. Hertil skal benyttes hårdttræsolie. Der blev fremsat ønske om afskærmning af venstre side af elevatorskakten i kælderen i 265.

5 Det blev nævnt, at der har været problemer med temperaturregulering i lejligheder. Jens Andersen oplyste, at føleren til måling af udetemperaturen har været defekt, men at den blev skiftet for 1 måneds tid siden. Det blev foreslået at der sættes navnelabels op i elevatorerne, så det fremgår, hvem der bor på de enkelte etager. Jens Andersen svarede, at det var en god ide, men at der skal vælges en ansvarlig herfor. Der blev spurgt ind til, om bestyrelsen har forholdt sig til lovændringen, som giver andelshavere mulighed for at belåne andelslejligheden med realkreditlån i stedet for banklån. Jens Andersen oplyste, at bestyrelsen er opmærksom herpå, men at der endnu ikke er udarbejdet retningslinier for hvordan ændringen kan administreres. Sluttelig takkede dirigenten for god ro og orden, og formanden inviterede på smørrebrød. Dirigent Formand Referent Elsebeth Vindahl Poul Erik Sørensen Inge Poulsen

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg

REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg REFERAT fra generalforsamling i andelsboligforeningen Bakkelyparken, 8270 Højbjerg Tid: Onsdag d. 6. marts 2013, kl. 19.00 Sted: Til stede: Holme Lokalcenter, Nygårdsvej 34, 8270 Højbjerg På generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK 4180 3125079016 NORDEA 2191 6877891370 - i kontorfællesskab - F R EDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ,

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7/Ewaldsensvej 8-12 År 2008 torsdag den 17. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Lindevangskirken, Hattesens Alle 12, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokaterdk DanskeBankregnr9541-kontonr2501709207 Giroregnr 9541 - konto nr 5095670 Ar 2009, tirsdag,

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes.

Der var herefter debat, hvorunder blev nævnt følgende: - Overdækningen til kælderen Amager Boulevard 131 er i så dårlig stand, at den skal udskiftes. År 2010, den 20. januar, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sønderport i beboerhuset Jemtelandsgade 3. Formanden Joan Reimann bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Som

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere