"Med eleven i centrum" - Det sagde Kierkegaard i 1843 og det siger vi på Middelfart Produktionsskole i dag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Med eleven i centrum" - Det sagde Kierkegaard i 1843 og det siger vi på Middelfart Produktionsskole i dag"

Transkript

1 Middelfart Produktionsskoles VIRKSOMHEDSPLAN 2015 "Med eleven i centrum" - Det sagde Kierkegaard i 1843 og det siger vi på Middelfart Produktionsskole i dag Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål må jeg finde hen, der hvor han befinder sig og begynde der. Den, som ikke kan det, snyder sig selv, når han tror, at han kan hjælpe andre. For at hjælpe nogen må jeg visselig forstå mere end han gør, men først og fremmest forstå, hvad han forstår. Hvis jeg ikke kan det så hjælper det ikke, at jeg kan og ved mere. Vil jeg alligevel vise, hvor meget jeg kan, så skyldes det, at jeg er forfængelig og hovmodig og at jeg egentlig gerne vil blive beundret af andre, i stedet for at hjælpe ham. Al ægte hjælpsomhed begynder med ydmyghed overfor den jeg vil hjælpe og dermed må jeg forstå, at det med at ville hjælpe, ikke er at herske, men at ville tjene. Kan jeg ikke dette, så kan jeg heller ikke hjælpe nogen. Søren Aabye Kierkegaard ( ) 2. Forord Det er Middelfart Produktionsskole en glæde nu at kunne præsentere vores nye, VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Formålet med udarbejdelsen af en ny virksomhedsplan har været at give alle skolens interessenter en fyldestgørende information om Middelfart Produktionsskoles aktiviteter, drift og idégrundlag med udgangspunkt i den dagligdag vi har og oplever på skolen. Vort motto: Middelfart Produktionsskole "Med eleven i centrum" afspejler den dagligdag, vi har på skolen, de måder vi gør tingene på og de holdninger vi har til alle de hverdagssituationer, der opleves på skolen samt de forventninger og visioner, vi har til elevernes og skolens fremtid. Virksomhedsplanen tager derfor sit udgangspunkt i Middelfart Produktionsskole som helhed, målgruppen og den strukturelle måde vi har valgt at organisere og gøre tingene på i hverdagen. Således at der kontinuerligt skabes grobund for vækst mod målet, at: -styrke den enkelte elevs personlige, sociale og faglige udvikling med henblik på at forbedre den enkeltes muligheder i det etablerede uddannelsessystem. Middelfart Produktionsskole, januar

2 3. Indholdsfortegnelse Citat (Søren Kierkegaard Forord 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Referat af Beskrivelse 8 Organisation 9 Formål 9 Mål for år 2015 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Mål: 12 Samarbejdspartnere 13 Undervisning 14 Vejledning 14 Trivselsaktiviteter 16 Arrangementer for 2015: 16 Tekstil og design linjen 18 Metal/auto og vedligehold 19 Træ og service linjen 20 Køkken og kantine linjen 21 Parametre for værkstederne 22 Indledning Middelfart Produktionsskole tilbyder kombinerede undervisnings-, produktions- og værkstedsprogrammer til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Vi tager udgangspunkt i det praktiske arbejde på værkstederne kombineret med relevant teoretisk viden og erfaringsdannelse. Der tilbydes værkstedsemner som, træ, metal, auto, vedligehold, tekstil, design, køkken, kantine, sundhed og event. Middelfart Produktionsskole har som målsætning at styrke den enkelte elevs personlige, sociale og faglige udvikling med henblik på at optimere elevens muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Produktionsskoleopholdet tilrettelægges efter hver enkelt elevs individuelle behov, ønsker og muligheder, og der gives samtidigt mulighed for at vedligeholde eller udbygge boglige kundskaber. Middelfart Produktionsskole optager elever hele året. Et ophold varer som hovedregel ikke over ét år, men kan for enkelte elever forlænges. Referat af 2014 Renovering Ligesom vilkåret har været siden 2008, skulle dette år også blive et bygge- og renoveringsår. Middelfart Produktionsskole har gennem årene udvidet med nye rammer i takt med det øgede elevindtag. Oprindelig var motivationen at forskønne de eksisterende bygninger, som efter overtagelse tilbage i 1999 trængte til renovering, ligesom ruminddeling og værkstedsmiljøer m.v. var utidssvarende i forhold til skoledrift. 2

3 I forbindelse med frasalg af m2 jord og en beslutning om at blive på den nuværende matrikel indledtes tilbage i 2008 et større bygge- og renoveringsarbejde. Siden er det bare blevet et driftsvilkår, det allerede udbedrede er blevet for lille, og atter engang har vi oplevet et år med ombygning og renovering, og så har vi endda endnu et stort og særdeles indgribende byggeri i støbeskeen om økonomien tillader det. Nuvel. Indeværende år er blevet til renovering af et tidligere metalværksted. Her er der nu anlagt et flot og imødekommende træningslokale med tilhørende teorilokale og cykelværksted. Som følge af stigende elevtilgang og helt i overensstemmelse med skolens i forvejen helt særlige fokus på trivsel og det gode liv, besluttedes at etablere en: Sundhed og event linje og som følge heraf opstod efterspørgselen efter et godt læringsmiljø til formålet. Dette er nu etableret og i drift. Tillige blev kantinen for lille, og det nuværende forstanderkontor er således halveret til fordel for en lidt større kantine. Endelig har vi igangsat en omfattende renovering af førstesalen på skolens sidste endnu ikke renoverede længe, og her vil der i løbet af foråret blive et helt nyt UV lokale til Erhvervslinjen og elever i den kombinerede ungdomsuddannelse. UV lokalet bliver ca. 110 m2, hertil kommer grupperum og etablering af toiletter. Etableringen sker i samme æstetiske stil som øvrige arbejder på skolen, hvor der udover et velfungerende læringsmiljø i udpræget grad tages hensyn til, at rammerne fremstår flotte og i respekt for Tofegårdens oprindelighed. Sundhedsarbejdet Fortsat har skolen et helt særligt fokus på KRAMS indsatserne, og også i år har vi flere gange været værter for diverse institutioner, som med interesse har villet høre om skolens sundhedsarbejde. Vi deltager fortløbende i events både lokale og landsdækkende, som sætter fokus på sundheden. Efterhånden har vi arbejdet så meget med området, at det ikke længere er under særlig bevågenhed. Vi har nu engang indrettet skolen på det gode liv og trivselen i hverdagen, herunder det særlige fokus på kosten, motionen og en røgfri skoledag. Sådan brander vi os, og ingen samarbejdspartnere er i tvivl om, at sådan er det at være elev, personale eller gæst hos os. Vedr. vores kost måtte vi imidlertid konstatere, at vores elever spiser mere end rigeligt af det, som sættes frem, og hvor de er nudget til at træffe det rigtige valg. Stik imod intentionerne havde flere elever taget på, hvorfor vi har måttet justere måltiderne, så eleverne får færre kalorier. Tillige har vi udbudt et nyt forløb i samarbejde med Middelfart Kommunes Sundhedsafdeling. Dette er modsat det obligatoriske KRAMS kursus frivilligt og hedder MAKS Trivsel. Det er målrettet alle, men i særdeleshed de elever, som gerne vil arbejde med vægtreduktion. Alle forløb på skolen er bygget op omkring gruppeundervisning og vejledning i fællesskab med mulighed for at supplere med individuelle samtaler. Det nyetablerede værksted: Sundhed og Event giver tillige gode synagier ind i skolen, og linjen har siden opstart været fyldt op. 3

4 Værkstedsaktiviteterne Samarbejdet med Kommunen, det lokale erhvervsliv, flere åbent-hus arrangementer og hyppige besøg i vores gårdbutik har betydet, at værkstedsindtægterne er i stigning. Vi har i løbet af året haft særdeles spændende opgaver, bl.a. har vi leveret stationære cykelpumper til alle kirkerne i Middelfart i et samarbejde med Teknisk Forvaltning. Dette har medført, at vi siden har fået flere henvendelser fra andre steder i landet, hvortil vi nu skal levere vores særligt udviklede cykelpumpe. Ofte spørges vi til deltagelse i lokale events, hvor vi skal levere produkter med fokus på særlige temaer eller produkter, som sælges fra gårdbutikken. Speciel designede produktfremstillinger kaster ofte noget andet af sig således da vi skulle bygge en bålhytte for en af de lokale foreninger. Her lod vi et hold bestående af ca. 6 elever tage af sted i et par dage med overnatninger sammen med værkstedsunderviseren. Glæden ved kundens anerkendelse af den færdige bålhytte og det hyggelige samvær undervejs gav eleverne en oplevelse af holdspirit, som satte spor efterfølgende på værkstedet. Gennem flere år har vi været fast leverandør af skolebods-mad til vores lokale friskole. Der laves 400 enheder pr. uge, som leveres på frost. Det er en rigtig god og meningsfuld opgave, ligesom det giver en relativ stor indtægt og betyder, at vi af samme grund kan fastholde en lav pris på den obligatoriske deltagelse for alle elever og personale i skolens madordning. Efterhånden bliver alt mad lavet fra bunden af, der er et stort udvalg, og eleverne præsenteres dagligt for en god, varieret og næringsrig kost. Vi har også i år haft fremgang i afholdelse af større og mindre arrangementer, hvor gæster udefra skal beværtes. Bl.a. holder vi mentorkurser i samarbejde med Jobcentret, vores skoleforening bruger os til kursusafholdelse, og så har der været rigtig mange forespørgsler på skolebesøg fra bl.a. Rotary, Efterlønsklubben, private arrangementer m.v. Etableringen af Sundhed og Event linjen har medført et udvidet tilbud til skolens elevmålgruppe. De elever, som gerne vil sætte et særligt fokus på trivsel og har et ønske om at arbejde med opgaver med formidling og et pædagogisk indhold søger linjen. Vi har indgået aftaler med den lokale folkeskole og tilbyder lege-patrulje i skolens spisepauser for indskolingselever. Linjen er relativ ny, og i starten havde eleverne ikke noget lokale. Nu er linjen kommet ordentlig i drift med velfungerende rammer, og den er ved at finde sin profil, så det er blevet mere tydeligt, hvilke opgaver linjen byder ind på. Prøveforberedende undervisning på en produktionsskole Skolens ønske om at imødekomme elever og samarbejdspartneres efterspørgsel efter prøveforberedende undervisning betød, at vi efter mange overvejelser og forberedende arbejde valgte i august 2013 at starte en ny linje op. Denne er blevet kaldt Erhvervslinjen og den prøveforberedende undervisning varetages af EUC Lillebælts undervisere. Der undervises to dage om ugen i fagene: Dansk, engelsk og matematik, og eleverne kan gå til prøve på F/C niveau. Vi havde ikke på noget tidspunkt forestillet os, at Erhvervslinjen skulle blive et sådant tilløbsstykke, og vi har af samme grund måttet indskærpe, at kun de mest motiverede, mødestabile og engagerede elever kan få lov at gå på linjen. Når undervisningen lykkes er det begrundet i rigtig mange forhold: Ovenud kompetente undervisere, stor vilje fra begge sider til at bringe to skolekulturer sammen, et godt undervisningsmiljø i en tryg og understøttende ramme, løbende evalueringer, hyppige 4

5 møder, som understøtter den enkelte elev og en stor vilje fra alle parter, herunder skolens personale i bredeste forstand. Rengøringsassistenterne efterlader undervisningslokalet indbydende, det administrative personale stiller sig til rådighed i det daglige med alle mulige ad hoc opgaver og hjælper også eleverne med det praktiske, så de kan få deres eksamensafleveringer afleveret rettidigt. Og ved eksamensafholdelse sørger alle for at tilgodese eleverne, så de får en god oplevelse uagtet resultatet. Og derfor lykkes det, derfor klarer vores elever sig godt, og derfor får de en oplevelse af, at det boglige også er et område, de kan udmærke sig på, profitere af og som kan bringe dem videre i uddannelse uden overspringshandlinger. Det er vigtigt, at de forstår sammenhængen mellem teori og praksis, og at det at tilegne sig boglige forudsætninger er helt afgørende, hvis de ikke bare skal have en ungdomsuddannelse, men også klare sig i det samfund, som de er en del af. Med Erhvervslinjen har vi udvidet skolens vifte af tilbud i forhold til at kunne arbejde kvalificeret med uddannelsesparathed, og samtidig holder vi helt og aldeles fast i skolens særkende og produktionsskolepædagogikken og er af den opfattelse, at det netop er dette forhold, som gør, at vi opnår så meget succes, som linjen har fået. Vores hverdag.. I julebrevet 2014 kunne vi fortælle om, hvordan vi endnu engang går med planer om at bygge videre på den gamle Toftegård, og dette begrundet i, at vi fortsat har god søgning til skolen og forventer, at der kommer flere elever. Vi påtænker at få en aktiv rolle i den ny Kombineret Ungdomsuddannelse og har planer om udbyde fem forskellige uddannelsesretninger i samarbejde med UU, Jobcenter og de lokale uddannelsesinstitutioner. Dette kræver i første omgang, at vi også får fysisk plads til de kommende KUU-elever og således er vi allerede i gang med at tilpasse rammerne. Vi kunne imidlertid også i julebrevet skrive, at uanset hvilken diskurs skolen bliver tænkt ind i, vil vi altid have fokus på de værdier, som er vores. Vi værner om det gode liv for at skabe rige liv. Den værdibaserede tilgang og strategi tror vi på er med til at cementere, hvem vi er, hvad vi står for og hvorledes vi arbejder med de unge for at de kan komme videre i deres liv med det vilkår, som er deres. Skolens historie, vores fælles historie og ballast sætter retning for vores virke, og vi har god viden om, hvad vi vil og hvordan vi kommer derhen. Vi arbejder inkluderende og understøttende og tror på, at trivselen i hverdagen og de tydelige rammer hjælper de unge kvalificeret videre med de udfordringer, som de kommer med. Alle hverdage starter med samling i kantinen, der er ro på om morgenen, der serveres et solidt morgenmåltid, og der er tid til samtale, avislæsning og formidling af kollektive beskeder. Skolens struktur er fast og forudsigelig, og trygheden skabes i denne ramme og i det personale, som hver dag møder i eleverne i positiv og varm forventning. Alle måltider, som tæller tre om dagen, er tilberedt i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsen anvisninger, der gøres en dyd ud af den stemning, der skal være i forbindelse med et måltid, hvor nærværet, påskønnelsen af måltidet og fornuftige adfærdsformer med fokus på hygiejne og respekt omkring spisesituationen er en del af den almendannende opdragelse, som eleverne klædes på med i mødet med os. 5

6 Værkstedsaktiviteterne har fokus på læringsværdier, såvel i arbejdsproces som i produktresultat. Underviserne er engagerede, har stor faglig ekspertise og kan tilrettelægge og afvikle undervisning differentieret, så alle elever udvikles, oplever succes og vokser indeni. Værdierne i arbejdsfællesskabet er funderet på ansvar, tillid og respekt. Vi fokuserer på successer og tror på, at en hensigtsmæssig udvikling i overensstemmelse med skolens formål bedst sker i et inkluderende læringsmiljø, hvor der er et helt særligt fokus på trivsel. Såvel i læringsmiljø, læringskultur og KRAMS faktorer. Det skal give mening at være elev på skolen, vi stimulerer sult i visheden om, at i trivsel vokser og udvikles vi. Samarbejdet med erhvervsskolerne, UU og de lokale aktører på ungeområdet Gennem adskillige år har skolen haft et godt og konstruktivt samarbejde med vores samarbejdspartnere både i forhold til de lokale uddannelsesinstitutioner, som forvaltningerne i Middelfart Kommune. Vi oplever respekt omkring skolens arbejde og bruger også vores udslusningsstatistikker til at positionere os i den lokale kontekst. EGUen, som er forankret i Jobcenteret og udliciteret til Produktionsskolen har i flere år været i en god og ekspansiv udvikling. Jobcentrets tilbud om at lade vores praktikværter komme på mentorkurser afholdt på Produktionsskolen har været med til at kvalificere EGUen, udbrede kendskabet til uddannelsen og knyttet Jobcenter og produktionsskole tættere sammen. Vi bruger også hyppigere ungementorerne, som arbejder via LAB loven, til at hjælpe og støtte eleverne i uddannelsesforløbet. I det tværfaglige og tværsektorielle arbejde oplever vi fælles fodslaw og konsensus om, hvorledes vi med hver vores faglighed og lovgivning kan hjælpe de unge i uddannelsesforløbene til gennemførsel og selvforsørgelse som fælles perspektiv. Det er alt sammen glædeligt, men også bydende nødvendigt, hvis vi skal have særligt den ungegruppe med, som har meget sammensatte udfordringer. Udfordringerne kræver typisk indsatser på tværs af lovgivninger, hvorfor en kvalificeret understøttende indsats også fordrer et godt tværsektorielt samarbejde. Også i år har vi praktiseret den mobile vejledning, et tilbud etableret i samarbejde mellem produktionsskole, UU og indirekte Jobcenteret i Middelfart Kommune. UU kortlægger i samarbejde med Jobcenter de unge ml , som ikke er i gang med en aktivitet. Vi opsøger dem i fællesskab på deres registrerede folkeregisteradresse og tilbyder vejledning og evt. skoleophold på Produktionsskolen. Vi har med dette tilbud gode erfaringer og får flere marginaliseringstruede i gang i et forløb. Det har i erfaringerne tillige været glædeligt at opleve, hvorledes vi er blevet taget godt imod, når vi uventet møder op på hjemmeadressen. Vi har på intet tidspunkt oplevet andet end venlighed, og dette bestyrker os i troen på, at de unge vil faktisk gerne i gang, men det kan være så vanskeligt at opsøge en myndighed, når man i lang tid har isoleret sig i hjemmet. Sammen sætter vi ord på udfordringerne, møder den unge værdigt og i respekt og stiller os til rådighed for hjælp, så de får en støttende indsats og oplever, at vi er der for dem og gør det, vi siger. Hjælper dem i det vilkår, som er deres! Udviklingen i årselever Der er fortsat god søgning til skolen, og igen i år har vi oplevet en pæn stigning. 6

7 Det er selvfølgelig glædeligt, at vi i den lokale forankring kan været med til at gøre en forskel for den ungegruppe, som har et særligt behov. Fremgangen er særligt begrundet i tilbuddet om at gå til den prøveforberedende undervisning. Mange elever søger decideret skolen med henblik på både at gå til boglig undervisning og blive uddannelsesafklaret på et af skolens værksteder. Den udvikling hilser vi velkommen, da vi kan se, hvorledes de unge virkelig profiterer af den prøveforberedende undervisning, opnår særdeles gode prøveresultater og på den måde ikke alene kvalificerer sig til den uddannelse, som kommer efter produktionsskoleforløbet, men også strutter af selvtillid og oplever selvværd, når det lykkes. Det er også rygtedes, at skolen nu laver prøveforberedende undervisning, og dette påvirker også tilgangen til skolen. I årets sidste måned måtte vi erfare, at Erhvervslinjen var vokset i elevtal i et omfang, hvor det ikke længere er pædagogisk forsvarligt kun at have et hold. Derfor vil skolen fra januar 2015 være i drift med to hold og har ansøgt Middelfart Kommune om medfinansiering. Denne ansøgning afventer vi udfaldet af, men med ny EUD lovgivning og krav til 02 i dansk og matematik finder vi det ikke rimeligt, at eleverne ikke kan imødekommes med det tilbud, som de efterspørger. Vi er ikke på nogen måde nervøse for, at vi bliver en mini erhvervsskole. Vi er særdeles tydelige på vores produktionsskolepædagogik og arbejder hver dag med afsæt i denne tilgang. Og vi tror netop på, at det er i mødet med os og den måde, hvorpå vi har indrettet netop vores skole og tilbuddene her, at de unge får stimuleret deres selvværd, oplever succes og således også profiterer af det boglige tilbud. Forventninger til det kommende år Skolen har fortsat en forventning om et stabilt elevgrundlag og tænker, at opnormeringen er realistisk uagtet den demografiske udvikling, hvor vi kan konstatere, at der bliver færre unge. Vi har som tidligere omtalt en god rolle og placering i det lokale billede på ungeområdet, og der er tillid til opgaveløsningen i forhold til den målgruppe, som er vores. Tillige oplever vi, at Middelfart Kommune gennem året har spurgt os til deltagelse i flere forskellige ting, både produktioner, men også tværgående samarbejder, vi bliver tænkt med i etableringen af nye indsatser m.v. Vi er tydeligvis en del af løsningen i forhold til 95% målsætningen, og det vurderes sammenlagt, at der er respekt omkring skolens arbejde. Som følge af elevfremgangen har skolen en god økonomi. Vi har igen i år bygget nyt og renoveret, og meget af det er finansieret via driften. Skolens kantine er gået hen og blevet for lille, og vi har derfor planer om udvidelse, ligesom vi gerne vil etablere toiletter i hovedbygningen. Der er taget initiativ til at få lavet skitsetegninger af den ønskede udvidelse, og om økonomien tillader det og bestyrelsen bifalder tankerne, kan det være, at vi realiserer endnu et byggeprojekt indenfor overskuelig fremtid. Det er dog helt sikkert, at vi ikke tager forhastede beslutninger, men derimod følger elevudviklingen og over året tager stilling til, om der er grundlag for at udvide med yderligere nye rammer.. Sluttelig kan nævnes, at der ikke efter regnskabsperiodens afslutning har været begivenheder, som får betydning for resultatet og balancen. 7

8 . Beskrivelse af Middelfart Produktionsskole Bygninger og beliggenhed. Middelfart Produktionsskole er beliggende på en nedlagt gartnerejendom i Skrillinge i Middelfarts østlige udkant, nærmere betegnet: Middelfart Produktionsskole, Toftegårdvej 7, Skrillinge, 5500 Middelfart Ejendommen blev erhvervet i september 1999 og har været under ombygning og renovering siden da. Vi råder i øjeblikket over følgende faciliteter: Linjeværksteder til træ og service, metal/auto, tekstil og design, køkken og kantine, sundhed og event med tilhørende kontor og depotrum, teorilokaler og opholdsfaciliteter Undervisningslokale til Erhvervslinjen Forholdsvis nyrenoveret kontor til sundhedsfagligt personale og UU vejleder Administrationskontor Forstander/vejleder kontor Forberedelseskontor Toiletter, bade og omklædningsrum (personale, herre og dame) Bevægelsesområde To undervisningslokaler/mødelokale Samtalerum Gårdsplads med parkeringsarealer Udenomsarealer med græsplæne, fodboldbane, volleybane Økonomi. Skolens budget for 2015 er lagt ud fra en årsnormering på 70 elever. Budgetforudsætningerne er i henhold til lov om produktionsskoler, lov nr af 29 december Skolen har en aftale med Middelfart Kommune omkring administration af personalelønninger m.v. Skolens revisor er: BDO Revision, Birkemose Allé 39, 6000 Kolding Skolens bankforbindelse er: Middelfart Sparekasse, 5500 Middelfart samt Spar Nord, 5500 Middelfart. Ansatte. Der er til hvert værksted ansat to medarbejdere med tilhørende faglig baggrund, suppleret med uddannelse og / eller erfaring indenfor undervisningsområdet. På Sundhed og event er der dog kun en medarbejder. Der er i august 2014 etableret en erhvervslinje, hvor undervisningen i dansk, matematik og engelsk varetages af lærere fra EUC-Lillebælt. Der undervises på F/C niveau. Undervisningen vil i forårssemestret blive udbudt fire dage om ugen, og skolens elever er inddelt i to hold. Hvert hold modtager undervisning to fulde dage om ugen efter 1/3 dels reglen. Administration og pædagogisk ledelse varetages af forstanderen. Der er herudover ansat en sekretær, en bogholder, tre EGU vejledere, og tre rengøringsassistenter. 8

9 Ledelse. Ledelsen på Middelfart Produktionsskole er et samarbejde mellem bestyrelsen, forstanderen og viceforstanderen. Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra DA, LO, Middelfart Byråd, Handelsstandsforeningen i Middelfart, en repræsentant for erhvervsskolerne, medarbejderrepræsentant, en tilforordnet og forstanderen. Den daglige ledelse af Middelfart Produktionsskole og det pædagogiske område er forstanderens ansvarsområde. Organisation Middelfart Produktionsskole er en selvejende institution under lov om produktionsskoler, lov nr af 29 december Skolens øverste myndighed er bestyrelsen der pr. 1. januar 2015 er sammensat således: Bestyrelse: Formand, Afdelingsdirektør Kjeld Johansen udpeget af Middelfart Handelsstandsforening Byrådsmedlem Mikkel Dragmose-Hansen, udpeget af Middelfart Byråd Byrådsmedlem Jonathan Roed Kirkedal, udpeget af Middelfart Byråd Hanne Jacobsen, udpeget af LO Jens Kjærgaard, udpeget af DA Peter Grøn, EUC Lillebælt, repræsentant for erhvervsskolerne John Monberg, medarbejderrepræsentant Lene Adamsen, Linjeleder og viceforstander, tilforordnet (uden stemmeret) Sekretær Julie Krarup Forstander, Middelfart Produktionsskole (uden stemmeret) Middelfart Produktionsskoles organisation pr. 1. januar 2015: Forstander Julie Krarup Ledelse og pædagogisk ansvar Linjeleder og viceforstander Lene Adamsen Tekstil og design linjen Underviser John Monberg Træ og service Underviser Christopher Pedersen Træ og service Linjeleder Mona Rasmussen Køkken/kantine linjen Linjeleder Thomas Andersen Metal/auto og vedligehold Linjeleder Bent Storm Sundhed og event Underviser Philip Wallentin 25 timer pr. uge Underviser Pernille Jensen 37 timer pr. uge Underviser Juanita Clausen 23 timer pr. uge Administration Brita Jacobsen 20 timer pr. uge 9

10 Bogholder Connie Søgaard EGU Vejleder Kenneth Jensen EGU Vejleder Jacob Henriksen EGU Vejleder Kasper Arnvig Rengøring Johnna Aamand Rengøring Valdete Zhitija Armin Sejzec Projektmedarbejder Hans Erik Løkkegaard Projektmedarbejder Poul Hjort Madsen Projektmedarbejder Michael Krogh 30 timer pr. uge 20 timer pr. uge 37 timer pr. uge 37 timer pr. uge 4 timer pr. uge 9 timer pr. uge 3 timer pr. uge 37 timer pr. uge Timeansat 37 timer pr. uge Formål Lovgivningsmæssigt formål med Produktionsskoler: Ifølge bekendtgørelsen "Lov om produktionsskoler. Lov nr af 29 december 1999 kapitel 1. stk. 2. formål og virksomhed, defineres: Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. Tilbuddet gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse.. Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Middelfart Produktionsskoles formål: At kvalificere unge under 25 år uden afsluttet ungdomsuddannelse personligt, socialt og fagligt med det formål at styrke og motivere den enkelte elev til primært at arbejde hen mod kompetencegivende uddannelse og sekundært erhvervsarbejde. Målgruppen er omvendt meget bred og Middelfart Produktionsskole ønsker at være klar til at modtage meget forskellige elever med hvert deres sæt af individuelle problematikker af uddannelsesmæssig og social karakter. Målsætningen vil altid være et overordnet, konstant mål, hvorimod elevgruppen kontinuerligt er under forandring. På Middelfart Produktionsskole fokuserer vi på vor elevgruppes og lokalmiljøs særkende i forhold til de generelle overordnede formål. Vi har derfor underliggende interne målsætninger, der gælder for Middelfart Produktionsskole og som er nærmere beskrevet under de enkelte linjer. Udfordringerne hos elevgruppen er under kontinuerlig forandring fra den ene periode til den anden, derfor er den essentielle opgave at observere, beskrive og fokusere på den pågældende elevgruppes karakteristika i forhold til vore overordnede mål og rette den pædagogiske, didaktiske og sociale hverdag og praksis ind efter dette. Middelfart Produktionsskoles elevmålsætninger: At eleverne bliver uddannelsesparate. 10

11 At eleverne bliver i stand til at klare en selvstændig tilværelse. At eleverne gennem meningsfyldt praktisk arbejde og undervisning bliver i stand til at fungere i sociale sammenhænge og dermed kan indgå i samarbejde med andre. At eleverne gennem praktisk arbejde og undervisning får realistiske holdninger og opfattelser, der gør dem i stand til at forholde sig til omverdenens forventninger og tilværelsens faldgruber. At eleverne bliver afklaret i forhold til deres sociale, personlige, uddannelses- og arbejdsmæssige fremtid og muligheder. At eleverne får succesoplevelser, der gør dem i stand til at se sig selv i en større sammenhæng og realistisk fremtidsperspektiv. At eleverne opnår og forstår almindelige dannelsesmæssige sammenhænge og normale sociale omgangsformer. Den enkelte elevs formål med Middelfart Produktionsskole: Vi accepterer og respekterer den enkelte elev på baggrund af dennes sociale, personlige og udannelsesmæssige udgangspunkt, hvorfor der er ligeså mange grunde til at være elev på skolen, som der er elever, men følgende er de mest fremtrædende grunde til at søge optagelse på Middelfart Produktionsskole: Eleven befinder sig i en utilfredsstillende uddannelsesmæssig situation. Eleven har behov for afklaring eller for at finde sig selv. Eleven har behov for en opkvalificering af bløde kvalifikationer. Eleven ønsker at finde sine personlige mål og identitet. Eleven fungerer ikke i folkeskole eller andet uddannelsesregi. Eleven har ikke umiddelbart forudsætninger for at påbegynde en ordinær ungdomsuddannelse. Mål for år 2015 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 MÅL: Skolen At skolen opfylder sin planlagte årsnormering på 70 elever. At eleverne under skoleopholdet bliver kompetencevurderet med dokumentation i Nordplaner og får udstedt kompetencebevis. At Erhvervslinjen i samarbejde med EUC Lillebælt afholder løbende prøver At forbedre mødestabiliteten for eleverne og at udarbejde pædagogiske retningslinjer herfor (max 10 % i totalt fravær). At forbedre elevernes generelle levevis gennem trivselsfremmende aktiviteter Flere elever fysisk aktive Optimere salg fra gårdbutik Optimere værkstedssalg At samarbejdsudvalget tager initiativ til at lave fælles arrangementer mindst én gang om måneden. At sikkerhedsudvalget får afholdt månedlige møder omkring prioriterede temaer Skolens delmål At der udarbejdes månedsvise statusrapporter fra de enkelte linjer indeholdende: Økonomisk oversigt og redegørelse At der udarbejdes kvartalsvise statusrapporter til bestyrelse og ledelse, indeholdende: 11

12 Økonomisk oversigt og redegørelse PR og Marketing At få skolens nye hjemmeside ajourført løbende med relevant nyhedsværdi At markedsføre og synliggøre skolen i Middelfart Kommune At lave minimum seks ud af huset arrangementer for eleverne. Undervisning og vejledning At alle elever deltager i undervisning i forhold til den enkelte elevs ønsker og behov. Erhvervslinjen At alle deltagende elever oplever progression og tager stilling til at gå til prøve. Tekstil og design linjen At fokusere på nye indtjeningsmuligheder, herunder salg i gårdbutik. At alle elever gennemgår fagets materialer og deres anvendelse. At alle elver oplæres i arbejdsstillinger Træ og service linjen At alle elever instrueres i sikkerhed og anvendelse af hånd, el og maskinværktøj. At alle elever gennemgår fagets materialer og deres anvendelse. At alle elever oplæres i arbejdsstillinger, sikkerhed, orden og renholdelse af arbejdspladsen. Metal/auto og vedligehold linjen At alle elever oplæres i orden og renholdelse af arbejdspladsen At alle elever instrueres i sikkerhed og anvendelse af hånd, el og svejseværktøj. At der fokuseres på nye indtægtsgivende produktioner og eksterne service ydelser og opgaver Køkken/kantine linjen At alle elever instrueres i hygiejne og anvendelse af hånd og eldrevne køkkenmaskiner. At alle elever systematisk oplæres i køkkenfagets arbejdsprocesser. At alle elever får indsigt i køkkenfagets færdigheder. At alle elever oplæres i arbejdsstillinger, sikkerhed, orden og renholdelse af arbejdspladsen. At videreudvikle samarbejdet med Friskolen At udvide samarbejdet med eksterne aktører i forhold til ordrer Sundhed og event At eleverne lærer om KRAMS faktorernes betyning At eleverne sætter sundhedsmål og kvalificeret kan arbejde med disse At eleverne lærer at tilrettelægge, organisere og afvikle aktiviteter i forhold til en given målgruppe Samarbejdspartnere Middelfart Produktionsskole har pr. 1.januar 2015 følgende primære samarbejdspartnere: Bestyrelsen for Middelfart Produktionsskole Revisionsfirmaet BDO ScanRevision Andre Produktionsskoler Ministeriet for Børn og Undervisning Middelfart Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning 12

13 Politiet i Middelfart og SSP samarbejdet Elevernes øvrige hjemkommuner og sociale myndigheder Boligforeninger i Middelfart og omegnskommunerne Private og offentlige arbejdsgivere i Middelfart og omegnskommunerne Folkeskolerne i Middelfart Middelfart Ungdomsskole herunder MUFU IBC, Fredericia EUC Lillebælt Syddansk Erhvervsskole Hansenberg, Kolding VUC, Middelfart SOSU Middelfart og Fredericia/Vejle Kold College Middelfart Gymnasium og HF Højskoler Produktionsskolernes forstanderforsamling Produktionsskolernes vejleder- og brancheudvalg for Fyn Boglig undervisning Erhvevslinjen (i samarbejde med EUC Lillebælt) Formålet er at udbyde prøveforberedende undervisning i dansk, engelsk og matematik på F/C niveau. Eleverne kan gå til prøve, når de er klar hertil. Prøverne udbydes fortløbende, men det er ikke et krav, at eleven skal gå op for at være på linjen. Eleverne undervises på hold fordelt på to hold og to hele dagen om ugen, der tages afsæt i den enkeltes forudsætninger, men det er påkrævet, at eleven udviser god motivation i forhold til den boglige undervisning og tilstræber at arbejde seriøst med opgaverne. Tilbuddet følger produktionsskoleloven, eleverne kan stige af og på, og tilbuddet er målrettet hele skolens målgruppe uagtet om man vil videre på EUD, HF eller andet. Dokumentation for prøvedeltagelse på E/C niveau i alle tre fag giver adgang til HF eller UC pakke. Eleverne evalueres fortløbende i samarbejde med underviserne, og kontaktlærerne holdes orienteret og deltager i møder, hvis der er behov herfor. Ekstern undervisning (kombinationsforløb efter 1/3 dels reglen) Skolen har samarbejdsaftaler med de lokale erhvervsuddannelsesinstitutioner og tilbyder forskellige kombinationsforløb enten holdtilrettelagte eller individuelle. Skolen indgår som en del af ProErhverv-Fyn netværket og tilbyder at lave kombinationsforløb med flere af de uddannelsesinstitutioner og højskoler, der er omfattet af dette samarbejde. Formål i relation til den eksterne undervisning: Formålet er, at eleverne får et kendskab til diverse indgange på erhvervsuddannelserne herunder en fornemmelse af studiemiljøet, kendskab til lærere m.v. Derudover får eleverne 13

14 mulighed for at læse kompetencegivende fag, som de siden kan få godskrevet, når de starter på den egentlige ungdomsuddannelse. Det er vores erfaring, at mange elever har brug for at påbegynde en ungdomsuddannelse i et tilpasset tempo, således at eleven forud for en ungdomsuddannelse allerede har opnået kendskab til enkelte fag, til enkelte lærere, vejledere og har en fornemmelse af kulturen på uddannelsesinstitutionen m.v. Denne glidende overgang mellem produktionsskole og erhvervsskole optimerer chancen for, at den unge fastholdes og gennemfører en ungdomsuddannelse. Vejledning Formål: At afklare vore elevers uddannelse- og erhvervsmål således, at disse bliver i stand til at foretage realistiske valg i forhold til fremtidig uddannelse eller erhverv. Dette sat i relation til den enkelte elevs samlede faglige, boglige og livsmæssige situation. Elevmålsætning: Vejledningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner, ressourcer og personlige situation, for gennem dette at styrke eleven til at foretage realistiske valg af uddannelse eller erhverv. At eleverne individuelt vejledes således, at de bliver i stand til at afklare egne muligheder indenfor uddannelse/erhverv. Den personlige vejledning sker både på linjeværkstederne og ved vejlederen/forstanderen. Denne er i dagligdagen en uformel samtale mellem lærer og elev, via det praktiske arbejde, opgaveløsning m.m. Resultaterne fra disse uformelle samtaler kan samles op fortløbende præsenteres på de ugentlige personalemøder. Resultaterne kan også fastholdes i elevens forløbsplan. Der holdes formelle vejledningssamtaler minimum en gang hver måned, og indholdet i samtalerne: delmål, målsætning m.v. skal journaliseres i Nordplaner. I vejledningen vil der blive lagt stor vægt på at styrke den enkelte elev ved individuel vejledning. Det vejledningsmæssige indhold omfatter blandt andet: På det personlige plan Ansøgninger Bank og forsikringer Boligsøgning Evner/lyst/muligheder Jobsamtaler Personlig fremtræden Praktikevaluering Økonomi og budget På det uddannelsesmæssige plan Adgangskrav og uddannelsesparathed Erhvervsvejledning Informationssøgning Uddannelsesvejledning, uddannelsesinstitutioner, uddannelsessystemet 14

15 Vejledningen varetages af forstanderen i et samarbejde med linjelærerne. Vejledningsmetoder: Vejledningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner, ressourcer og personlige situation og er både praktisk anvendelig og teoretisk orienteret mod den enkelte elevs evner, ressourcer og personlige livssituation. Evaluering: Eleverne er i konstant personlig dialog med linjeleder og vejleder, og disse drøfter eventuelle socio/sociale, pædagogiske eller undervisningsmæssige problemer vedrørende den enkelte elev med de øvrige linjeledere og forstander, dagligt eller efter behov. Specielle forhold vedrørende den enkelte elev behandles på personalemøderne. Sammenfattende evaluering i forhold til elevens forløbsplan med vejleder/forstander sker løbende eller mindst hver tredje måned. Trivselsaktiviteter Middelfart Produktionsskole udbyder obligatorisk motion en gang om ugen og tilbud om styrke/motionstræning en/to dage om ugen. Derudover tilbydes løbende KRAMS kurser af faguddannede eksterne konsulenter. Eleverne får løbende tilbudt sundhedssamtaler af fagpersonale fra Middelfart Kommunes Sundhedsafdeling. Lejlighedsvis arrangeres fællestilrettelagte heldagsture med fokus på bevægelse og oplevelser. Formål: Formålet med de trivselsfremmende aktiviteter er primært at optimere chancerne for, at eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse ud fra den antagelse, at vi ikke kan gøre eleverne uddannelsesparate, hvis vi ikke også arbejder målrettet med deres sundhed. Skolens samlede vifte af tilbud, herunder trivselstilbuddene, som er struktureret ind i skolens hverdag skal bidrage til ikke alene at gøre eleverne uddannelsesparate, men også optimere chancerne for at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Planlagte aktiviteter i 2015: Obligatoriske KRAMS kurser med sundhedsfaglig konsulent Sundhedssamtaler Heldagsture med fokus på bevægelse og oplevelser Omlagte skoledage Arrangementer for 2015: Formål: En styrkelse af det sociale sammenhold og fællesskabsfølelse mellem den enkelte elev, de andre, skolen som helhed og dens ansatte. Endvidere ønskes der sekundært, at eleverne for øjnene op for alternative muligheder for anvendelse af deres evner, interesser 15

16 og fritid, samt erfaring og dannelse på andre måder og med andre midler, end dem vi anvender i hverdagen. Indhold: Generelt ethvert tiltag der kan bibringe vore elever bedre sociale omgangsformer, erfaringer, interesser, og inspiration til hverdagen, samt vilje og vej til at skue mod nye horisonter. Planlagte arrangementer og aktiviteter i 2015: Tiltag af social karakter: Disse vil blive afholdt i og udenfor undervisningstiden Tværgående arrangementer, som afholdes hver måned og er arrangeret af samarbejdsudvalget. Ekskursioner for hele skolen og værkstedsvis Svømmehal og badeland, med passende mellemrum og ugentlig i forbindelse med den obligatoriske indendørs motion i vinterhalvåret Cykelture med overnatning Julefrokost Åbent Hus Diverse virksomhedsbesøg Tiltag af erhvervsrettet karakter: Disse vil primært blive afholdt indenfor den normale undervisningstid. Gæsteforelæsere fra erhvervsvirksomheder: Hvad forventer vi af vore lærlinge og unge ansatte? Gæsteforelæsere fra andre uddannelsesinstitutioner: Hvad kan vil tilbyde jer, og hvad skal I kunne før I kan optages hos os? Gæsteforelæsere der fokuserer på et relevant emne for de unge. Tekstil og design linjen Formål: Linjen giver eleverne mulighed for at tilegne sig viden og praktiske færdigheder indenfor tekstil, design og glasproduktion samt udvikle egne kreative evner indenfor arbejdet med design, beklædningssyning, udklædningstøj samt fremstilling af boligtekstiler og arbejde med sæson og projektorienterede emner eller ordrer fra erhvervslivet, årstids- eller modebestemte produktioner til f. eks. jul, nytår, påske og pinse. Elevmålsætning: Linjen tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov, niveau og personlige udvikling samt den enkelte elevs egen interesse, motivation, engagement og kreative udfoldelse. Det faglige indhold, produktioner og arbejdsopgaver omfatter blandt andet: Beklædningssyning Enkel modeludvikling Glasproduktion Ergonomi/arbejdsstillinger Fagets hjælpemidler 16

17 Farve og stil Kundeservice Materialelære Model- og arbejdstegning Mønsterbrug Måltagning Stofberegning Syteknikker Tilbehør smykker etc. Undervisningen varetages at en uddannet linjeleder samt en undervisningsassistent.. Didaktiske metoder: Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer og personlige situation og undervisningen er både praktisk og teoretisk. Ved at arbejde med mange forskelligt artede produktioner, kan der på værkstedet også anvendes mange forskellige i undervisningsmetoder i forhold til den enkelte elev. Temastruktureret undervisning hvor samarbejde øger den enkeltes kompetencer og ressourcer. Gruppearbejde, fra elev til elev med lærerne som fagkonsulenter og gennemførelse af selvstændige opgaver. Praktikophold. Evaluering: Eleverne er i konstant både faglig og personlig dialog med linjelærerne, og disse drøfter eventuelle socio/sociale, pædagogiske eller didaktiske problemer med den enkelte elev med de øvrige linjeledere og forstander, dagligt eller efter behov. Specielle forhold vedrørende den enkelte elev behandles på personalemøderne. Sammenfattende evaluering i forhold til elevens forløbsplan med værkstedsansvarlig lærer hver måned. Metal/auto og vedligehold Formål: Linjen henvender sig først og fremmest til den elevgruppe som gerne vil arbejde med metal, maskiner, auto/motor og udendørs have- og praktisk arbejde. Linjen arbejder indenfor smede- og haveområdet med sæson og projektorienterede emner/projekter fra erhvervslivet eller private. Elevmålsætning: Linjen tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov for fysiske aktiviteter og udfordringer for gennem dette og under hensyntagen til elevens behov, niveau og personlige udvikling at styrke denne, med fokus på den enkelte elevs egne interesser, motivation, engagement og kreative udfoldelse. Linjen åbner også mulighed for, at den enkelte elev kan deltage sideløbende på linjen med andre faglige aktiviteter så som maskinfaget efter ønske, interesse, muligheder og evner. Det faglige indhold, produktioner og arbejdsopgaver omfatter blandt andet: Smedearbejde Mindre reparationer af biler 17

18 Motorlære Sandblæsning Vedligeholdelse af maskiner Vedligeholdelse af bygninger Beregninger Belægningsarbejde Ergonomi Entreprenørarbejde Fagets hjælpemidler Fagets maskiner Personbeskyttelse Redskaber Regnemetoder Tegningslæsning. Undervisningen varetages at en faguddannet linjeleder og en undervisningsassistent. Didaktiske metoder: Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner, ressourcer og personlige situation og er både praktisk og teoretisk orienteret. Ved at arbejde med mange forskelligt artede produkter og produktionsmetoder, kan der på værkstedet også anvendes mange forskellige i undervisningsmetoder i forhold til den enkelte elev. Temastruktureret undervisning hvor samarbejde øger den enkeltes kompetencer og ressourcer. Gruppearbejde, fra elev til elev med lærerne som fagkonsulenter og gennemførelse af selvstændige opgaver. Praktikophold. Evaluering: Eleverne er i konstant både faglig og personlig dialog med linjelærerne, og disse drøfter eventuelle socio/sociale, pædagogiske eller didaktiske problemer med den enkelte elev med de øvrige linjeledere og forstander, dagligt eller efter behov. Specielle forhold vedrørende den enkelte elev behandles på personalemøderne. Sammenfattende evaluering i forhold til elevens forløbssplan med værkstedsansvarlig linjelærer hver måned. Træ og service linjen Formål: Linjen giver eleverne mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor arbejde med træ og diverse servicerelaterede opgaver, herunder også pasning og vedligehold af skolens indendørsarealer samt renovering og nybygninger på skolen. Der arbejdes endvidere med sæson og projektorienterede emner/projekter, eller efter kundeordre fra erhvervslivet eller private. Elevmålsætning: Linjen sætter den enkelte elev i fokus ud fra dennes behov, niveau og personlige udvikling, sat i relation til den enkelte elevs egne ønsker, samt dennes interesser, motivation, engagement og udfoldelsesmuligheder. 18

19 Linjen giver eleverne mulighed for at afprøve praktiske færdigheder og muligheder indenfor et bredt fagligt felt så som brug af værktøj, maskiner, forskellige materialer og håndværk. Det faglige indhold, produktioner og arbejdsopgaver omfatter blandt andet: Beregninger Bygningsvedligeholdelse Tømrer/maler arbejde Havearbejde Ergonomi Fagets maskiner Fagets hjælpemidler Fagudtryk Håndværktøjer Instruktioner Materialelære Manualer Maskinbetjening Personbeskyttelse Regnemetoder Sikkerhed Tegningslæsning Den faglige undervisning tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner, behov og fremtidsønsker, hvad enten dette sigter mod arbejde eller uddannelse som f.eks.: Snedker, tømrer, murer, maler, maskinpasser, industriarbejder eller lignende. Undervisningen varetages at en faguddannet linjelder og en undervisningsassistent. Didaktiske metoder: Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner, ressourcer og personlige situation og er både praktisk og teoretisk orienteret. Ved at arbejde med mange forskelligt artede produkter og produktionsmetoder, kan der på værkstedet også anvendes mange forskellige i undervisningsmetoder i forhold til den enkelte elev. Temastruktureret undervisning hvor samarbejde øger den enkeltes kompetencer og ressourcer. Gruppearbejde, fra elev til elev med lærerne som fagkonsulenter og gennemførelse af selvstændige opgaver. Praktikophold. Evaluering: Eleverne er i konstant både faglig og personlig dialog med linjelærerne, og disse drøfter eventuelle socio/sociale, pædagogiske eller didaktiske problemer med den enkelte elev med de øvrige linjeledere og forstander, dagligt eller efter behov. Specielle forhold vedrørende den enkelte elev behandles på personalemøderne. Sammenfattende evaluering i forhold til elevens forløbssplan med værkstedsansvarlig linjelærer hver måned. Køkken/kantine linjen Formål: 19

20 Linjen giver eleverne mulighed for at prøve sig selv af indenfor køkken-, bager- og servicefagene. Linjen giver eleverne mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor køkken/kantine området, herunder forestå indkøb, tilberedning af mad, overholdelse af deadlinies, kendskab til hygiejne, orden, samarbejde og ansvar. Linjen modner og forbereder den unge til arbejdslivet, uddannelse og voksenlivet. Elevmålsætning: Linjen sætter den enkelte elev i fokus ud fra dennes behov, niveau og personlige udvikling, sat i relation til den enkelte elevs egne ønsker, samt dennes interesser, motivation, engagement og udfoldelsesmuligheder. Linjen giver eleverne mulighed for at afprøve praktiske færdigheder og muligheder indenfor et bredt fagligt felt, som er relateret til de opgaver, der er i dagligdagen i forbindelse med tilberedning af måltider, som serveres på skolen. Det faglige indhold, produktioner og arbejdsopgaver omfatter blandt andet: Indsigt i ernæring Fødevarekvalitet Ressourceforbrug Genbrug, affaldssortering, rengøring, hygiejne og sikkerhed. Tilberedning af varm mad, salatbar m.v. Fremstilling af smørrebrød/buffet Bagning Pasning af drivhus, urte- og køkkenhave Eleven opnår færdigheder i: grundlæggende madlavningsmetoder, forståelse og beregning af en opskrift, ansvarlighed, samarbejde, hygiejne, orden kreativitet og selvdisciplin. Den faglige undervisning tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner, behov og fremtidsønsker, hvad enten dette sigter mod arbejde eller uddannelse som f.eks.: Kok, køkken-, kantineassistent eller lignende. Undervisningen varetages at en faguddannet linjeleder og en undervisningsassistent. Didaktiske metoder: Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner, ressourcer og personlige situation og er både praktisk og teoretisk orienteret. Læringsformen er overvejende kendetegnet ved, at den er baseret på praksis, hvor lærer og elev løser en bestemt opgave, hvor tilegnelsen af viden er baseret på afprøvning og erfaringer og hvor produktet/opgaven skal bruges af andre. Eleven får under forløbet forståelse for de arbejdsprocesser, der er i et køkken. Ved at arbejde med mange forskellige råvarer og fremstillingsmåder, kan der på linjen anvendes mange forskellige undervisningsmetoder. Temastruktureret undervisning hvor samarbejde øger den enkeltes kompetencer og ressourcer. Gruppearbejde, fra elev til elev med linjelærerne som fagkonsulenter og gennemførelse af selvstændige opgaver. Praktikophold. Evaluering: Eleverne er i konstant både faglig og personlig dialog med linjelederen, og denne drøfter eventuelle socio/sociale, pædagogiske eller didaktiske problemer med den enkelte elev 20

21 med de øvrige linjeledere og forstander, dagligt eller efter behov. Specielle forhold vedrørende den enkelte elev behandles på personalemøderne. Sammenfattende evaluering i forhold til elevens udviklingsplan med værkstedsansvarlig linjelærer hver måned. Sundhed og event Formål: Linjen giver eleverne mulighed for at tilegne sig viden og færdigheder indenfor arbejde med sundhed og trivselsfremmende aktiviteter. På linjen arbejdes der både med egen sundhed, ligesom der i opgaveproduktionen indgår planlægning og afvikling af aktiviteter målrettet elever i forskellige aldersgrupper i grundskolerne. Elevmålsætning: Linjen sætter den enkelte elev i fokus ud fra dennes behov, niveau og personlige udvikling, sat i relation til den enkelte elevs egne ønsker, samt dennes interesser, motivation, engagement og udfoldelsesmuligheder. Linjen giver eleverne mulighed for at afprøve praktiske færdigheder og muligheder indenfor et bredt fagligt felt så som brug af maskiner, træningsudstyr, mountainbikes m.v. Det faglige indhold, produktioner og arbejdsopgaver omfatter blandt andet: Teoretisk viden om KRAMS faktorernes betydning Praktisk udførsel af bevægelsesaktiviteter og viden om hvordan det påvirker de forskellige muskegrupper, kredsløb m.v. Planlægning, organisering af afvikling af aktiviteter i overensstemmelse med en given målgruppe Samarbejde Konflikthåndtering Pædagogisk formidling Didaktiske metoder: Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner, ressourcer og personlige situation og er både praktisk og teoretisk orienteret. Ved at arbejde med mange forskelligt artede trivselsfremmende aktiviteter, kan der på værkstedet også anvendes mange forskellige undervisningsmetoder i forhold til den enkelte elev. Temastruktureret undervisning hvor samarbejde øger den enkeltes kompetencer og ressourcer. Gruppearbejde, fra elev til elev med underviser som fagkonsulenter og gennemførelse af selvstændige opgaver. Praktikophold. Evaluering: Eleverne er i konstant både faglig og personlig dialog med linjelærerne, og disse drøfter eventuelle socio/sociale, pædagogiske eller didaktiske problemer med den enkelte elev med de øvrige linjeledere og forstander, dagligt eller efter behov. Specielle forhold vedrørende den enkelte elev behandles på personalemøderne. Sammenfattende evaluering i forhold til elevens forløbssplan med værkstedsansvarlig linjelærer hver tredje måned. 21

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Virksomhedsplan 2014/15

Virksomhedsplan 2014/15 Virksomhedsplan 2014/15 1 Indledning Produktionsskolen Vejen blev oprettet 1. juli 2007 som en fusion mellem Stenderup Produktionshøjskole og Produktionsskolen På Sporet i Lunderskov. Som en konsekvens

Læs mere

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole Når du starter på en ny skole eller på et nyt arbejde, er der altid nogle ting, som er godt at vide og som skal ordnes, inden du starter. Sådan er det også her

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( )

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( ) Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( 2014-2018) Dette papir skal ses i sammenhæng med skolens virksomhedsplan, og betragtes som supplement, udvidelse og præcisering af bestyrelsens mål

Læs mere

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde

Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde 2016 Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Produktionsskolen Varde - Hammeren 3 6800 Varde Virksomhedsplan 2016 for Produktionsskolen Varde Denne virksomhedsplan udspringer af lov om produktionsskoler,

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Fælles forståelsesramme

Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse. Fælles forståelsesramme Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Fælles forståelsesramme Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Målrettede forløb hen imod erhvervsuddannelse Fælles forståelsesramme Forord På produktionsskolerne

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Uddannelses- og undervisningsplan

Uddannelses- og undervisningsplan STU uddannelsen LivogJob Stubbekøbing afdeling Uddannelses- og undervisningsplan Side 1 Personlig præsentation og netværksdata Navn Cpr. nr. Adresse og by Mobilnr. Mailadresse Særlige forhold Diagnose/handicap

Læs mere

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole Levendegørelse af Pædagogisk grundlag for Selandia i form af Den Gode Erhvervsskole FKHA 02122014 FORKLARING - Dette materiale er udarbejdet af uddannelseslederne d. 1.12.2014 og er tænkt som et bidrag

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Parat til en erhvervsuddannelse!

Parat til en erhvervsuddannelse! Parat til en erhvervsuddannelse! AARHUS TECH gennemfører i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning et 2 ugers frivilligt brobygningsforløb for unge i 9. og 10. klasse, som har behov for at afprøve

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne 1. BAGGRUND: Centrale dele af erhvervsuddannelsesreformen set fra produktionsskolernes

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

1. Tilbuds-beskrivelse

1. Tilbuds-beskrivelse Bilag 1. Ungesporet forbedring af og øget sammenhæng mellem udskoling og ungdomsuddannelser så flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Introduktion. 1. Tilbuds-beskrivelse Gladsaxe Kommune og Gentofte

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

EMU Klassen på Erhvervsskolen.

EMU Klassen på Erhvervsskolen. EMU Klassen på Erhvervsskolen. På Søbæk inkluderes ekskluderede børn og unge Erhvervs modning & Udviklings forløb. Vi visiterer Unge henvist fra Jobcenter efter Lov om aktiv beskæftigelse 32 Unge henvist

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus

Ansøgningsskema. Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse. Idrætshøjskolen Århus Ansøgningsskema 1 Projektets titel Brobygning styrkelse af indslusning til og fastholdelse af en erhvervsuddannelse 2 Højskolen Navn: Idrætshøjskolen Århus 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Idrætshøjskolen

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

Vejen videre til success

Vejen videre til success Vejen videre til success HVAD ER STU ROSA? STU ROSA er en kreativ samt erhvervsrettet Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov i alderen 16 til 25 år. MÅLGRUPPE STU ROSA

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

S T U S ø h ø j l a n d e t

S T U S ø h ø j l a n d e t S T U S ø h ø j l a n d e t Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Søhøjlandet er et 3 årigt uddannelsestilbud for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse selv ikke med

Læs mere

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse.

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse. Vision Visionen i Regnbuehuset er at skabe et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer af huset, i stedet for at være patienter, klienter, borgere eller brugere og hvor

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE

KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE I TREKANTEN Middelfart, Fredericia, Kolding, Vejle og Billund kommuner Indhold Om uddannelsen... 1 Uddannelsens opbygning.... 2 Uddannelsessteder og erhvervstemaer fordelt

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

- En helhedsorienteret STU

- En helhedsorienteret STU BESKÆFTIGELSE MENTORORDNING CAFÉ PRAKTIKKER SAMVÆR FRITIDSLIV VÆRKSTEDER UNDERVISNING - En helhedsorienteret STU ungelivet.dk 1 HVEM ER MÅLGRUPPE TIL UNGELIVET? et er ikke en diagnose, der afgør, hvorvidt

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg

Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg Kombineret ungdomsuddannelse - oplæg PKRI/17-06-2014 Disposition Indledning Lovgrundlaget Den kommunale synsvinkel: mål for opgaveløsningen o Forberede til EGU og derefter EUD o Erhvervstræning med henblik

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen for gennemførelse, mental robusthed og rusmidler

Kommissorium. Arbejdsgruppen for gennemførelse, mental robusthed og rusmidler 2015 Kommissorium Arbejdsgruppen for gennemførelse, mental robusthed og rusmidler Konsulenter: Kinne Kaysen og Jeanett Beckmann Tværbæltlig samarbejdsaftale 1. Baggrunden for projektet Nærværende kommissorium

Læs mere

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 1 Ansøgningsskema 1 Projektets titel Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Vrå højskole har en del erfaring med at samarbejde

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Projekt Unge godt på vej

Projekt Unge godt på vej Ansøgning til Det lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Projekt Unge godt på vej Baggrund for projektet Det er et uddannelsesmæssigt mål for regeringen at 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg oktober 2007 1. Ansøgeroplysninger Ansøger UU Silkeborg og Ungeteamet i Jobcenter Silkeborg En fælles ansøgning med baggrund i det første

Læs mere

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Samarbejdsprojekt mellem Fastholdelseskaravanen, UU Viborg, Viborg Ungdomsskole og Mercantec August/December 2012 Projekt- Sent ankomne

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi.

I Aalborg kommune blev drøftelserne i høj grad taget på det bagtæppe af samarbejde om de unge, som udgøres af vore lokale Ungestrategi. Der var engang en lille reform Da de første udspil til kontanthjælpsreformen kom tidligere i 2013, skabte de naturligt nok livlig aktivitet i kommunerne. Hvad var egentlig meningen? Hvad er det nye og

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere