HG i politisk spil. Store besparelser. Vejledere sikres uddannelse. Indflydelse på ny diplomuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HG i politisk spil. Store besparelser. Vejledere sikres uddannelse. Indflydelse på ny diplomuddannelse"

Transkript

1 Handelsskolernes Lærerforening Beretning HG i politisk spil Nøgleaktørerne har forskellige meninger om HG s opbygning og varighed. Side 4 Store besparelser Tilkæmpede forbedringer spares væk, og yderligere nedskæringer er på vej på hele uddannelsesområdet. Side 3 Vejledere sikres uddannelse Målrettet indsats giver uddannelses- og erhvervsvejledere ret til en uddannelse. Side 10 Indflydelse på ny diplomuddannelse Side 11 Overenskomster påvirket af krisen Side 20 Tvivl om lærerkompetencer på EUX Side 6 Stabilt medlemstal Side 26

2 Indhold Finanslov og genopretningspakke: 3: Et skridt frem og to tilbage Uddannelse: 4 HG i politisk spil 5 Stor konference aflyst 5 Skolepraktik bør udbredes 6 Tvivl om lærerkompetencer på EUX 7 HHX: Bedre vilkår for pædagogikumvejledere 8 Hård kamp for selvstændige institutioner 9 AMU-succes med ubehagelig efterregning 10 Vejledere sikres uddannelse 11 Indflydelse på ny læreruddannelse Samarbejde og repræsentationer, Danmark: 12 Ønskes: Ny styring af uddannelsessystemet 13 Uddannelsernes udfordringer til debat 14 HL-aftryk på erhvervspædagogik 15 Vejledninger om arbejdsmiljø skal udbredes Overenskomst- og aftaleresultater: : Flot resultat blev nedjusteret : Beskeden lønramme som forventet HL s organisation og aktiviteter 22 Seminar: Trivsel i ny skolestruktur 22 Midler til gavn for handelsskolerne 23 HL har fået et repræsentantskab 23 Hjemmeside overtager efter Handelsskolen 24 Alle skoler har en tillidsrepræsentant 24 Flere repræsenterer lederne 25 Bestyrelsen: Otte i spidsen for HL 25 Formand tæt på medlemmerne 26 Stabilt medlemstal Samarbejde og repræsentationer, internationalt og øvrige: 16 Bedre service til udstationerede lærere 17 I spidsen for nordisk samarbejde 18 Europas erhvervsuddannelser skal forbedres 19 Tæt på internationale undersøgelser 19 Kontant udbytte og politisk gavn Fotos: Side 17: Johannes Jansson/norden.org Side 26: HL Øvrige sider samt forside: Colourbox 2

3 Finanslov og genopretningspakke: Et skridt frem og to tilbage I 2010 fik erhvervsskolerne 100 millioner ekstra. I 2011 er pengene fjernet, og der skal spares yderligere. Med Finansloven for 2010 fik HL optimalt udbytte af sine anstrengelser. Mere end 100 millioner ekstra til erhvervsuddannelsesområdet, primært som frit disponible midler til skolerne. Siden kom regeringens genopretningspakke og Finansloven for Nu er de ekstra midler væk igen, og oveni er kommet yderlige besparelser på taxametertilskuddet til skolerne. HL er hvert år dybt involveret i finansloven og finanslovsforslagene, eller med andre ord de penge, som politikerne på Christiansborg planlægger at afsætte til drift af skolerne. Vores politiske arbejde foregår dels i de officielle fora som Undervisningsministeriets råd for erhvervsuddannelser (REU) og voksen- og efteruddannelser (VEU-rådet), og dels gør vi vores indflydelse gældende i samarbejde med leder- og bestyrelsesforeningerne samt andre lærerorganisationer. Ekstra penge fra globaliseringsmidler Især med finansloven for 2010 oplevede vi, at vor indsats bar frugt. Et finanslovsforslag, der havde varslet drastiske besparelser på erhvervsuddannelserne, blev med en aftale om udmøntning af globaliseringsmidlerne vendt til en nettotilførsel til det samlede EUDområde på mere end 100 millioner kroner. Mange skoler og lærere kunne da også glæde sig over, at varslede forringelser af lærernes arbejdsvilkår blev taget af bordet, samtidig med at det blev muligt at realisere nogle af de tiltag til især fastholdelse af elever, som var planlagt. Store besparelser og flere i vente Men i løbet af 2010 blev situationen vendt på hovedet. Regeringens genopretningspakke og det endelige finanslovsforslag for 2011 indeholdt massive besparelser. Særligt voksen- og efteruddannelsesområdet har måttet holde for, men de andre uddannelser er bestemt heller ikke gået ram forbi. Også i forbindelse med dette års forhandlinger har vi været dybt engagerede med vores politiske samarbejdspartnere i bestræbelserne på at ride stormen af. Men denne gang uden succes. Vi må derfor konstatere, at de ekstra penge, som blev hentet hjem i 2010 til EUD, ikke bare er tabt igen. Nettoresultatet giver et stort dræn i mange skolers kasser. Både fordi genopretningspakken indeholdt ekstraordinære engangsbesparelser på 1 procent af taxametertilskuddet, og fordi tilbagevendende besparelser sammenholdt med udmøntning af tidligere planlagte effektiviseringer medfører en varig og kraftig reduktion af skolernes indtægter. Denne skrappe økonomiske kur vil for mange skolers vedkommende allerede i skoleåret 2011 skabe snævre rammer for lokalaftaleforhandlingerne, hvilket givetvis vil blive en endog meget stor udfordring for tillidsrepræsentanterne. Og på sigt ser det ikke bedre ud, al den stund at omfanget af besparelser trappes op de kommende år, hvis det går, som regeringen planlægger. 3

4 Erhvervsuddannelserne, EUD: HG i politisk spil Mange har en mening om HG s opbygning og varighed. HL foretrækker indtil videre forbedringer af de eksisterende rammer. HG som selvstændig kompetencegivende uddannelse. HG forkortet til et års varighed eller kortere. Det er blot nogle af de forslag, der har været luftet af politiske aktører på området. Branche- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv meldte i december 2010 ensidigt ud, at de ønskede en selvstændigt kompetencegivende HG-uddannelse med et vist praktikelement. Dette var imidlertid ikke handlet af med lønmodtagersiden i HK, som organiserer mange af de færdiguddannede HG-elever. Efterfølgende er Undervisningsministeriet, LO og Dansk Arbejdsgiverforening begyndt at stille spørgsmål til HG s relevans i den eksisterende form, og her tænkes især på HG s varighed. Oveni dette har regeringens Vækstforum spillet ud med nogle visioner for EUD, der gør billedet yderligere mudret. Uenighed mellem disse nøgleaktører på det merkantile uddannelsesområde er skadeligt for en saglig og konstruktiv udvikling af uddannelserne og især HG. Parterne har dog efterfølgende i fællesskab over for ministeriet tilkendegivet, at de arbejder på et fælles udspil. HL arbejder for, at vi sammen med de andre skoleorganisationer får lejlighed til at deltage i en konstruktiv debat om HG og de øvrige erhvervsuddannelser. HL s indgangsvinkel er at tage udgangspunkt i den eksisterende toårige HG, bevare det der fungerer, og forbedre det der bør forbedres. Kun halvdelen videre på hovedforløb Debatten om HG blussede for alvor op i 2009, efter at en undersøgelse fra analysefirmaet New Insight viste, at kun halvdelen af de unge, der afslutter en HG, begynder på et hovedforløb inden for to år. HG opfattes tilsyneladende af mange unge som en selvstændig uddannelse, mens den i politisk forstand ses som første del af en vekseluddannelse. En afsluttet HG tæller således som frafald, hvis den ikke fører til en hel butiks-, kontor- eller handelsuddannelse. Det betyder, at de elever, der ikke går videre på et hovedforløb, trækker ned i målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en uddannelse. Og det uanset hvor godt de har gennemført HG, og uagtet hvor god undervisning de har modtaget. Samtidig indtager det merkantile erhvervsuddannelsesområde en særstatus i forhold til de øvrige erhvervsuddannelser. HG er som hovedregel et toårigt forløb på 76 uger, mens de øvrige uddannelser som regel har grundforløb af 20 ugers varighed. Dermed er HG på papiret længere og dårligere end de øvrige erhvervsuddannelser og tager sig på denne måde ud som en politisk fiasko. HL deler naturligvis ikke dette synspunkt og da slet ikke set i lyset af alle de positive og kreative initiativer, der har været taget på skolerne til at fastholde elever i uddannelsen. Disse erfaringer og synspunkter tager vi med ind i den kommende debat. 4

5 Stor konference aflyst HG s fremtid skal diskuteres grundigt og ikke være en del af en valgkamp. Derfor blev stort anlagt konference om de merkantile uddannelser aflyst. Hvad er HG s udfordringer? Hvad bør indhold og krav være til fremtidens merkantile erhvervsuddannelser? Det ville HL gerne have hørt lærere, ledere og de øvrige aktører på området diskutere. Derfor besluttede bestyrelsen i 2010 at tage initiativ til en stor konference om emnet. Sammen med Danske Erhvervsskoler Lederne, Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne og Landssammenslutningen af Handelsskoleelever besluttede, planlagde og annoncerede vi konferencen den 24. marts Men da de politiske aktører begyndte at melde forskellige ønsker ud offentligt, frygtede vi, at konferencen kunne blive skueplads for og en brik i et politisk spil. På den baggrund var HL og de øvrige arrangører enige om at aflyse konferencen. Vi ønsker ikke at bidrage til at gøre HG til et tema i en kommende valgkamp. Uddannelsen er for vigtig til ugennemtænkte løsninger. Men HL håber, at vi sammen med de andre skoleorganisationer får lejlighed til at tage en konstruktiv debat på et senere tidspunkt. For behovet for en afklaring af temaerne er ikke blevet mindre. Praktikpladssituationen: Skolepraktik bør udbredes HL ser skolepraktik som den umiddelbare løsning på manglen på praktikpladser unge står her og nu uden en praktikplads. Og uden en praktikplads kan de ikke færdiggøre deres uddannelse. Udviklingen er dog gået i den rigtige retning. En årsag er, at skolepraktikken fylder mere og mere. Alene i september måned 2010 blev der oprettet 753 nye skolepraktikpladser. Inden for det merkantile område er der ved udgangen af 2010 cirka 1571 praktiksøgende, heraf er cirka 680 i skolepraktik. En anden årsag er, at regeringen har hævet præmien til virksomheder for at ansætte en praktikelev til kroner. For HL står det klart, at vi skal arbejde ud fra en bredere vifte af initiativer. Det er afgørende, at unge, uanset om de har en praktikplads eller ej, skal kunne færdiggøre deres uddannelse med netop de praktiske og merkantile færdigheder, som uddannelsen lover, og som arbejdsmarkedet kræver. De unge skal have garanti for at kunne tage en brugbar uddannelse en reel uddannelsesgaranti. De ordinære praktikpladser er der ikke, og med den økonomiske krise i mente giver det ikke mening at bebrejde arbejdsgiverne. Eneste umiddelbare løsning er at genindføre skolepraktikken med det samme. HL ser i den forbindelse gerne et dynamisk skolepraktiksystem, der følger med udsving i konjunkturerne. Og muligheden for at komme i skolepraktik kan være på vej tilbage på alle uddannelser. I hvert fald var der stor opbakning til idéen ved en høring om praktikpladssituationen, som Danske Erhvervsskoler afholdt på Christiansborg i maj

6 Erhvervsuddannelse med studiekompetencegivende eksamen, EUX: Tvivl om lærerkompetencer på ny uddannelse Med EUX kan elever få både svendebrev og studentereksamen. Men hvad kræves der af lærerne? EUX er et tilbud til elever i erhvervsuddannelserne, der også gerne vil have en gymnasial eksamen. Folketinget vedtog i foråret at oprette uddannelsen med virkning fra august HL og Undervisningsministeriet har imidlertid vidt forskellige syn på, hvilke kompetencer lærere skal have for at undervise på uddannelsen. Uenigheden går specifikt på, om en HD-uddannelse er god nok. Ifølge ministeriet skal en lærer have en videregående uddannelse af mindst tre og et halvt års varighed, for eksempel en HD plus relevant erhvervserfaring. Det udelukker i så fald lærere, der alene har en toårig HD som videregående uddannelse. HL mener derimod, at en HD under alle omstændigheder er en diplomuddannelse, der svarer til et bachelorniveau. Ikke mindst i EUX-sammenhæng burde en HD med en praktisk tilgang (et teoretisk og et praktisk fundament, der opfylder adgangskravene til en diplomuddannelse) give særlig mulighed for som Undervisningsministeriet formulerer det at lægge vægt på erhvervsrelaterede perspektiver og på udvikling af elevernes forståelse af teoretisk viden som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold. På foranledning af HL er arbejdsmarkeds parter blevet bedt om at drøfte problematikken og indbringe sagen for Rådet for Erhvervsuddannelserne, REU. HL agter at følge udviklingen tæt, og vil løbende informere om forløbet og evt. resultater via vores hjemmeside. En kombinationsuddannelse på mindst fire år Det giver eleverne mulighed for at blive uddannet for eksempel inden for kontor eller detail og samtidig tage eksamen i de mere boglige, gymnasiale fag, der kræves, hvis de efterfølgende ønsker at søge ind på en videregående uddannelse. Eleverne vil altså kunne læse videre og videreuddanne sig på samme vilkår som andre med gymnasial uddannelse. De erhverver sig det, man kalder generel studiekompetence. EUX vil tage mellem 4 og 4½ år at gennemføre. Der er på nuværende tidspunkt endnu ikke færdigudviklet et forløb inden for de merkantile uddannelser, men HL forventer, at nogle handelsskoler udbyder et EUX-forløb med start til januar

7 Højere Handelseksamen, HHX: Bedre vilkår for pædagogikumvejledere Et lille skridt på vejen mod identiske vilkår på hele gymnasieområdet. Vilkårene for pædagogikumvejledere er i 2010 blevet ens for lærere på HHX og på det almene gymnasium., hvilket især er til gavn for HL-medlemmerne. Et tilfredsstillende resultat på HHX-området, som historisk set har været et af HL s store og succesfulde indsatsområder. Der er imidlertid lang vej til målet, som er fælles aftaler og overenskomster for det gymnasiale område og helst hele ungdomsuddannelsesområdet. Det kræver vilje og støtte fra de øvrige lærerorganisationer, men det har de desværre ikke været interesserede i indtil nu. Økonomisk har HHX mærket sit til de økonomiske trængselstider og de deraf følgende besparelser. Vi nærmer os desværre en situation, hvor taxameterforhøjelsen fra 2007 til 2009 er spist op af økonomiske stramninger. Eneste lyspunkt i den forbindelse er, at HHX ikke er så hårdt ramt som for eksempel erhvervs-, voksen- og efteruddannelserne. Det skyldes, at HHX reguleres via bekendtgørelser, og langt de fleste af de direkte uddannelsesaktiviteter derfor automatisk videreføres på finansloven. 7

8 Erhvervsakademier og kortere videregående uddannelser, KVU: Hård kamp for selvstændige institutioner Erhvervsskoler og -akademier tvinges fri af de oprindelige moderskoler. HL arbejder nu for, at de ikke alle tvinges ind i professionshøjskolerne. Det skal ikke længere være muligt for erhvervsskoler og -akademier at bevare en tilknytning til deres oprindelige moderskoler. Det har Undervisningsministeriet meldt ud, selv om akademierne først skulle evalueres i Erhvervsakademierne blev etableret med mulighed for at vælge to modeller en light-model, hvor tilhørsforholdet til de oprindelige moderskoler fortsat var meget tæt, og en classic-model, hvor akademierne blev løsrevet som selvstændige institutioner. Over en femårig periode var det tanken, at modellerne kunne få lov at vise deres bæredygtighed eller mangel på samme. Det fremgår således af den oprindelige lovtekst, at akademierne skal evalueres i 2013 Konklusionerne i en tilsynsrapport vedrørende akademierne fra 2011 har imidlertid fået ministeriet til allerede på halvvejen at melde ud, at man har til sinds at opgive light-modellen. Baggrunden er, at både arbejdsmarkedets parter og store dele af Folketingets opposition har tilkendegivet, at de ikke ønsker denne institutionskonstruktion fortsat. HL har igennem hele forløbet været fortaler for en bevarelse af de delvist integrerede erhvervsskoler og -akademier, som light-modellen er udtryk for. Men selv om vi i beretningen for 2009 gav udtryk for, at vi håbede på tid til besindelse, må vi desværre konstatere, at løbet er kørt. Fri af professionshøjskolerne Nu rejser spørgsmålet sig om akademiernes fremtid som selvstændige erhvervsakademier eller som en del af professionshøjskolerne. HL arbejder her for, at der fortsat vil være selvstændige erhvervsakademier, da vi frygter, at de merkantile KVU-uddannelser vil få trange vilkår som en lille del af professionshøjskolerne. Disse bestræbelser foregår primært gennem vores deltagelse i FTF s udvalg om uddannelse, kompetence og faglighed. I samarbejde med især Uddannelsesforbundet er det lykkedes at få FTF til at ændre signaler, således at FTF nu officielt har tilsluttet sig muligheden for selvstændige erhvervsakademier. Denne signalændring kan meget vel få en afgørende betydning, da FTF hermed kommer på linje med LO og DA, som er væsentligere politiske spillere på erhvervsakademiområdet. 8

9 Voksen- og efteruddannelse, VEU: AMU-succes med ubehagelig efterregning Tilkæmpet ekstrabevilling på 20 millioner kan ikke dække hullet efter takstnedsættelser. For VEU-området har 2010 været særdeles turbulent. Oven på en periode, hvor HL var med til at forbedre de økonomiske vilkår for gennemførelse af især AMUaktiviteter på det merkantile område, er det gået voldsomt ned ad bakke. I 2009 og 2010 steg aktiviteterne kraftigt. Skolerne og dermed lærerne kunne dårligt følge med efterspørgslen og indtjeningsmulighederne var aldrig set bedre. Undervisningsministeriet måtte endda bevilge over 150 millioner kroner ekstra for at finansiere de øgede AMU-aktiviteter. Men glæden var kortvarig. Takstforhøjelserne, som vi fik glæde af, var finansieret af en ekstra milliard kroner fra henholdsvis stat og arbejdsmarkedets parter. Midlerne var imidlertid tidsbegrænsede til 2010 og blev ikke forlænget. Det betyder, at taksterne næsten igen er tilbage ved udgangspunktet fra før 2007, hvor der var et dokumenteret underskud ved undervisning på det merkantile AMU. Når vi kun næsten er ligeså ringe stillet som tidligere, skyldes det et taksteftersyn, som blandt andre HL har ønsket. Det har trods alt rettet lidt op på de grundlæggende ubalancer mellem de forskellige AMU-uddannelser. Taksteftersynet vurderes at have givet de merkantile uddannelser cirka 20 millioner kroner ekstra. Omvendt har takstnedsættelserne medført et tab på cirka 80 millioner kroner. Samlet set et minus i runde tal på 60 millioner kroner på det merkantile område. Så mens vi i beretningen for 2009 kunne glæde os over, at uddannelsesområdet endelig var blevet økonomisk selvkørende, må vi desværre konstatere, at det ikke længere er tilfældet. Yderligere besparelser på 30 procent VEU-området blev også ramt økonomisk af regeringens genopretningspakke. I alt betyder pakken, at der skal spares cirka 30 procent på AMU s aktiviteter. Det rammer både kursister, deres arbejdsgivere og skolerne. HL har sammen med skoler, arbejdsgivere og de øvrige lærerorganisationer i VEU-rådet kæmpet imod denne udvikling, men lige lidt har det hjulpet. Regeringen har stået fast på i videst muligt omfang at lægge besparelserne inden for voksen- og efteruddannelsesområdet. Også organiseringen af VEU-aktiviteterne har undergået store forandringer i perioden. Indførelse af nye VEU-centre var en del af forliget i 2007, og de blev startet op i 2009, hvor der også blev afholdt en ny udbudsrunde. Samtidig oplevede vi, at en tvungen og ikke særlig succesrig digitalisering af administrationen blev meget omkostningsfuld for skolerne. De forventede digitaliseringsgevinster udeblev, mens besparelsespotentialet blev fastholdt. Processen følges tæt i VEU-rådet, hvor HL er med til aktivt at presse på for anstændige vilkår til skolerne. 9

10 Fra gennemførsels- til fastholdelsesvejledning: Vejledere sikres uddannelse Målrettet indsats giver uddannelses- og erhvervsvejledere ret til en uddannelse. Et markant skift i vejledningsarbejdet for elever i uddannelse. Det lagde Undervisningsministeriet op til som en del af ungepakken fra november Mest iøjnefaldende var, at gennemførselsvejledningen skulle erstattes af fastholdelsesvejledning, der kunne udføres af ikke-uddannede vejledere. Det lykkedes imidlertid HL i samarbejde med vejlederforeningerne, Gymnasieskolernes Lærerforening og Uddannelsesforbundet at sikre vejledernes uddannelse. Vi arrangerede i fællesskab en høring for uddannelsespolitiske ordførere og fagfolk på Christiansborg i marts 2010 for at påvirke den kommende lovgivning mest muligt. Høringen bestod af oplæg, kommentarer, udsagn og spørgsmål om vejledningens rolle og betydning. Efterfølgende kunne vi glæde os over, at det ved en fælles indsats lykkedes at få pillet den værste tidsel ud af vejledningsbuketten. Da det endelige lovforslag kom, var der blevet indført en bestemmelse i bekendtgørelsen om, at uddannelses- og erhvervsvejledere skal have en vejlederuddannelse. Vi har dog også udtrykt bekymring for nedprioriteringen af den store mellemgruppe af elever, som ikke umiddelbart har faglige problemer, men bare har det vanskeligt med at foretage et uddannelsesvalg. Risikoen for, at denne gruppe alene bliver overladt til uddannelsesguiden, e-vejledning og selvvejledning, er overhængende. 10

11 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik: Indflydelse på ny læreruddannelse HL har sikret praktisk vejledning under den ny uddannelse for EUD-, KVU- og AMU-lærere. HL har i den forgangne periode været stærkt engageret i udviklingen og implementeringen af den nye læreruddannelse for EUD og AMU lærere diplomuddannelse i erhvervspædagogik, i daglig tale kaldet PD en. Undervisningsministeriet havde lagt op til en ren teoretisk diplomuddannelse. Et uddannelsesløft uden praktisk pædagogikum eller vejledning tog vi naturligvis kraftigt afstand fra, hvilket fik ministeriet til at udsætte implementeringen af uddannelsen og invitere organisationerne til nye drøftelser. Resultatet af vores anstrengelser blev, at begrebet praktisk vejledning af nye lærere blev skrevet ind i bekendtgørelsen som et krav til skolerne. Desværre kunne vi ikke formå ministeriet til at angive en tidseller timeramme for denne vejledning, men ved de netop overståede overenskomstforhandlinger lykkedes det at fastholde den ressource, der hidtil har været afsat til praktisk pædagogikum, selvom finansministeriet ønskede den fjernet. HL havde gerne set et egentligt praktisk pædagogikum som en del af uddannelsen, men det lykkedes ikke at komme igennem med kravet. Tilrettelæggelsen af uddannelsen har vi ligeledes haft indflydelse på. Det er blandt andet lykkedes os at få placeret de to mest undervisnings- og lærerrelevante obligatoriske moduler i starten af uddannelsen, så den enkelte lærer hurtigst muligt bruge teorierne og metoderne i det daglige arbejde. Målet har været at sikre en pædagogisk-didaktisk forsvarlig tilrettelæggelse af studiet. Den ny diplomuddannelse i erhvervspædagogik udspringer af Globaliseringsaftalen fra 2007, hvor det blev besluttet at sætte midler af til udvikling af en ny læreruddannelse. Formålet med uddannelsen var at løfte niveauet og kvalificere lærerne til at tackle nye og stadig større udfordringer, eller udvikle en ny styrket og mere tidssvarende erhvervslæreruddannelse, som det blev kaldt. Problematisk finansiering Vanskelighederne og forhindringerne i forbindelse med implementeringen af uddannelsen er desværre et tilbagevendende problem. Da politikerne vedtog at gøre diplomuddannelsen obligatorisk for at undervise på EUD og AMU, sørgede de for, at uddannelsen blev finansieret ved hjælp af midler fra Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Siden er der opstået tvivl om, hvorvidt skolerne for at få disse penge må tilrettelægge uddannelsen som et deltidsstudium. En række meldinger tyder desværre på, at skolerne skal tilrettelægge den som et fuldtidsstudium. Samtidig er SVU-midlerne i forbindelse med regeringens genopretningspakke blevet reduceret med 20 procent. Skolerne står derfor over for store udfordringer med at finansiere og tilrettelægge lærernes tid til gennemførelse af uddannelsen på en ordentlig måde. HL fortsætter derfor den politiske indsats for at få uddannelsen implementeret på tilfredsstillende vis. 11

12 Danske Underviserorganisationers Samråd, DUS: Ønskes: Ny styring af uddannelsessystemet Taxametersystemet har mange dårligdomme. Andre underviserorganisationer støtter nu HL s ønske om en grundig revision. Det gældende taxametersystem, hvor skolerne får penge i forhold til antallet af elever, der gennemfører uddannelsen, går ofte ud over kvaliteten af undervisningen og lærerens arbejdsvilkår. Det har HL påpeget i flere år, og nu er landets øvrige underviserorganisationer, der er samlet i DUS, ved at få øjnene op for problemstillingen for alvor. Det er sket i takt med, at organisationerne i stigende grad er kommet ind under de statslige regler, og derfor mærker de samme konsekvenser, som HL gjorde for mange år siden. I særdeleshed i forhold til frafalds- og fastholdelsesproblematikken. I det hele taget har DUS haft fokus på de problemer, der knytter sig til udviklingen og styringen af uddannelsessystemet. Dels har der været holdt møder med undervisningsministeriet om masterplanen for udviklingen af det danske uddannelsessystem med hensyn til struktur og styring. Dels har der været holdt konference for tillidsrepræsentanter og bestyrelsesmedlemmer i et forsøg på at belyse og afdække new public managements mange uhensigtsmæssige konsekvenser for det danske uddannelsessystem og formulere et alternativ. Et stort projekt om at beskrive værdierne i det danske uddannelsessystem blev imidlertid opgivet igen. DUS havde oprindeligt besluttet at lade den uddannelsespolitiske tænketank Sophia gå i gang med projektet, men blandt andet på grund af manglende indsigt i det komplekse system, trak DUS sin støtte til projektet igen. HL anerkender dog fortsat relevansen i projektet og er glade for, at Sophia forsøger at komme videre med projektet ad anden vej. HL fortsætter også arbejdet med i DUS at skabe en fælles vision for uddannelsessystemet. Der er i DUS forretningsudvalg en stærk erkendelse af, at hvis vi ikke finder vores fælles ben i denne sag, vil stærke kræfter blandt politikere og embedsmænd alene sætte dagsordenen. DUS er paraplyorganisation og et samarbejdsorgan for samtlige landets underviserorganisationer fra førskoletil universitetsniveau. DUS repræsenterer ca undervisere og har bl.a. til formål: at skabe et forum for underviserorganisationernes fælles interesseområder at tilvejebringe fælles holdninger i undervisningspolitiske spørgsmål at sikre de tilknyttede organisationer størst mulig indflydelse på de faglige og pædagogiske forhold, som samrådet beslutter at samarbejde om. HL er repræsenteret i DUS forretningsudvalg, i den uddannelsespolitiske gruppe, arbejdsmiljøgruppen og Danske Lærerorganisationer International (DLI), der er en permanent arbejdsgruppe under DUS. DLI varetager organisationernes interesser inden for uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik på EU-niveau. Endvidere er HL tilknyttet DUS psykiske arbejdsmiljøordning. Der er mere information om DUS aktiviteter på www. dus.dk 12

13 Den uddannelsespolitiske gruppe under DUS: De store udfordringer til debat På tre konferencer har HL og de øvrige lærerorganisationer sat hinanden stævne. Hvordan nås 95 procents målsætningen? Hvilke udfordringer giver en øget privatisering af uddannelsessystemet? Hvordan påvirkes uddannelsesområdet af den neoliberale tankegang? Det var tre store emner, som den uddannelsespolitiske gruppe under Danske Underviserorganisationers Samråd, har taget op i det forgangne år. I marts 2010 blev der afholdt en ungdomskonference om 95-procent-målsætningen. Konklusionen var, at der skal sættes ind på mange niveauer, hvis det, som nogle ytrede sig, overhovedet er muligt at nå regeringens målsætninger om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en uddannelse. Det bliver nødvendigt at sikre en hensigtsmæssig overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelserne Man må på ingen måde gå på kompromis med kvaliteten i uddannelserne Der skal udvikles pædagogisk rummelighed i uddannelserne Klassen og klasselærerne skal være omdrejningspunkt for personlig støtte og vejledning Lærernes kernekompetence skal være undervisning, og det skal fortsat være højt prioriteret Kontinuerlig efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærerne I Maj 2010 handlede det om det danske uddannelsessystem set i et internationalt perspektiv. I Danmark er uddannelser et betydningsfuldt offentligt anliggende, hvor det ønskes at kvaliteten fastholdes og fortsæt finansieres af fællesskabet. De værdier er imidlertid under pres af internationale tendenser, hvor en kommercialisering af uddannelsessystemerne er i gang. Fire udenlandske oplægsholdere, som gav deres syn på hvad markedsgørelse af uddannelsessystemet vil betyde for uddannelserne og de der skal tage uddannelserne, på sigt. Det handlede blandt andet om, hvordan det faglige kan fastholdes, og om hvordan studiemiljøet kan sikres. Endelig har der været to møder under titlen Revisortankegangen truer profissionstankegangen for medlemmer og for tillidsrepræsentanter. Møderne handlede om, hvilken indflydelse den neoliberale tankegang har på organisering, finansiering og administration af det danske uddannelsessystem, og således også på institutionerne og dermed lærernes dagligdag. Der var enighed om, at hvis det danske uddannelsessystem skal være blandt top 5 i verden, skal kvaliteten i pædagogikken, undervisningen og uddannelserne bibeholdes. 13

14 Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE, under Professionshøjskolen Metropol: HL-aftryk på erhvervspædagogik HL sidder i formandsstolen for udvalget omkring erhvervslæreruddannelsen. Pædagogiske grund-, efter- og videreuddannelser, forsøgs- og udviklingsarbejde, konsulentarbejde samt forskning, evaluering og dokumentation på det erhvervspædagogiske område. Det er opgaverne i Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), som er en del af Professionshøjskolen Metropol. HL er repræsenteret i uddannelsesudvalget om erhvervslæreruddannelsen og de tilknyttede efter- og videreuddannelser. I udvalget sidder også repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter samt lærer- og lederorganisationer på erhvervsskoleområdet. HL har formandsposten i udvalget og har på den måde medindflydelse på implementeringen af diplomuddannelsen i erhvervspædagogik, som nu er blevet obligatorisk for EUD- og AMU-lærere (se også afsnittet om uddannelsen på side 14). NCE blev i 2008 en del af Professionshøjskolen Metropol. Før det var navnet Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse (DEL), som var en selvejende institution. HL s indflydelse gælder imidlertid kun i Metropol/ NCE-regi. I dag udbydes uddannelsen også andre steder. 14

15 Branchearbejdsmiljørådet for undervisning og forskning: Vejledninger om arbejdsmiljø skal udbredes Besparelser truer imidlertid det fortsatte arbejdsmiljøarbejde i undervisningssektoren. Som medlem af Branchearbejdsmiljørådet for undervisning og forskning (BAR U&F) har HL arbejdet på rådets indsatsområder for 2010: At arbejdet blev synligt ad flere kanaler, at materialet skaber en synergi mellem indsats og aktører, og sidst men ikke mindst at skabe overblik over og anvendelighed af materialerne. Rådets udfordringer blev ikke mindre, da regeringen og Dansk Folkeparti i juni blev enige om at skære 50 millioner kroner på branchearbejdsmiljørådenes arbejde. BAR U&F har i efteråret drøftet konsekvenserne af besparelserne. De bliver blandt andet: Prioritering af aktiviteter i 2011, så de kan dækkes af den stærkt reducerede ramme I højere grad at satse på at inspirere rådsmedlemmerne i det fortsatte arbejdsmiljøarbejde Finde alternative forretningsmodeller til videreførelse af aktiviteter, herunder brugerbetaling, kursus- udbud, sponsering og fundraising fra eks. Forebyggelsesfonden, EU og Nordisk Ministerråd. Omorganisere sekretariatet og arbejdsgange i forbindelse med projekter BAR U&F s endelige strategi for fremlægges i marts BAR U&F er et af i alt 11 branchearbejdsmiljøråd, som dækker forskellige sektorer inden for det offentlige arbejdsmarked. Rådene er nedsat i henhold til arbejdsmiljølovgivningen og består af arbejdsgivere og arbejdstagere inden for det offentlige område. 15

16 Nordiske Lærerorganisationers Samråd, NLS: Bedre service til udstationerede lærere HL-medlemmer, der underviser i andre nordiske lande, skal fremover kunne få hjælp i de lokale fagforeninger. Når for eksempel danske lærere midlertidigt arbejder i Norge, Sverige og Finland, skal de kunne få svar på løn- og ansættelsesspørgsmål hos det pågældende lands lærerorganisation, der kender de lokale regler. Det arbejder HL og de øvrige nordiske lærerorganisationer på i NLS, Nordiske Lærerorganisationers Samråd. Den fælles medlemsservice er ikke helt på plads endnu, men arbejdet er i sin afsluttende fase. Når det bliver færdigt, vil lærere fra de øvrige nordiske lande således også kunne få hjælp i HL, når de underviser i Danmark. Udover det fælles medlemstilbud arbejder NLS især med erfaringsudveksling mellem de nordiske lærerorganisationer, så organisationerne hver især er bedre rustet i både uddannelsespolitiske og mere fagforeningspolitiske spørgsmål. Som repræsentant for de nordiske lærere har NLS også rettet fælles henvendelser til de nordiske landes regeringer og Nordisk Råd senest om betydningen af at investere i uddannelse under krisen. Ellers har de ud- dannelsespolitiske udfordringer lagt beslag på en betydelig del af det politiske engagement. NLS fortsætter arbejdet i 2011 under overskriften den globale økonomiske ustabilitet, ligesom løn og arbejdsvilkår, styring af uddannelsesområdet og skoleledelse vil komme på dagsordenen. Detaljerede informationer om NLS aktiviteter kan findes på 16

17 Nordisk Komite for Handelsundervisning, NKH: I spidsen for nordisk samarbejde HL s formand er ordfører for de nordiske aktører på handelsundervisningsområdet frem til Den studerende i fokus og spørgsmålet Hvad giver god læring? er på programmet, når de nordiske aktører på handelsundervisningsområdet mødes næste gang i Finland. Det sker under dansk ledelse, da HL s formand har ordførerskabet de næste fire år. Til forskel fra NLS (Nordiske Lærerorganisations Samråd, som er omtalt på side 16) består NKH af alle aktører på området, det vil sige også ledere, arbejdsmar- kedets parter og undervisningsministerierne i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. Årsmødet i 2009 blev holdt på Færøerne, hvor der samtidig blev lejlighed til at markere NKH s 60 års jubilæum. Mødet havde to aktuelle temaer: Lærerkompetencer hvilke kompetencekrav stilles til erhvervsskolelærerne og hvordan udvikles disse? samt Samspillet mellem skole og virksomhed og dettes samspils fremtid. I 2010 samledes delegationerne i Skövde i Sverige, hvor overskriften for temadrøftelserne hed merkantile kompetencekrav hvad er det, hvordan beskrives de, hvad er almen, og hvad er erhvervskompetence, hvordan udvikles og trænes kompetencerne, og hvor kommer de fra? I forbindelse med årsmøderne udarbejder hvert land en rapport, der dels forholder sig til de overordnede temaer og dels fortæller, hvad der er sket på det merkantile uddannelsesområde i den forløbne tid. Disse rapporter samt øvrigt mødemateriale kan findes på NKH s hjemmeside: 17

18 EU-specialudvalget for uddannelse: Europas erhvervsuddannelser skal forbedres EU har brug for erhvervsuddannelserne for at få en konkurrencedygtig og videnbaseret økonomi. Derfor skal kvalitet og omdømme forbedres. Det europæiske arbejdsmarked har store udfordringer. Målet for den overordnede Lissabon-strategi skal opfyldes at gøre Europa til en konkurrencedygtig, videnbaseret økonomi samtidig med at erhvervsuddannelserne i de europæiske lande trækker i mange forskellige retninger. Der er udsigt til, at færre unge vil komme ind på arbejdsmarkedet, end der er ældre, som trækker sig tilbage. Og mange unge synes ikke, at erhvervsuddannelserne er særligt attraktive. Samtidig vil den aldrende arbejdsstyrkes kvalifikationer hurtigere og hurtigere blive forældede og ikke af sig selv følge med udviklingen og imødekomme arbejdsmarkedets behov. For at komme udfordringerne til livs iværksatte EU i 2002 københavnerprocessen. Her arbejder ministerier og arbejdsmarkedets parter i EU s medlemslande på at højne erhvervsuddannelsernes kvalitet og omdømme, så de bliver mere attraktive for de unge. HL deltager i den danske del af processen som medlem af EU-specialudvalget for uddannelse. Indtil videre er der udviklet fælles målsætninger, prioriteter og benchmarks for erhvervsuddannelserne på tværs af landene. Der er ligeledes lavet en fælles europæisk kvalifikationsramme, som har dannet grundlag for nationale kvalifikationsrammer i de enkelte lande. 18

19 Danske Lærerorganisationer International, DLI: Tæt på internationale undersøgelser Det uddannelsespolitiske arbejde i EU og OECD påvirker forholdene i Danmark. Internationale rapporter fra EU og OECD bruges i stigende grad i det uddannelsespolitiske system. Senest brugte undervisningsministeren en OECD-rapport til at angribe lærernes arbejdstid i pressen. Som en del af Danske lærerorganisationer International, DLI, har HL et detaljeret indblik i den slags rapporter. I den konkrete OECD-rapport var det derfor tydeligt for os, at det ville være langt mere relevant at fokusere på, at Danmark er et land, hvor der er meget stor samfundsnytteværdi i forhold til uddannelser. I juni 2009 offentliggjorde OECD endvidere første undersøgelse i TALIS-projektet. Det var en undersøgelse blandt lærere om, hvordan de bedst muligt kan fremme elevernes læring. Det gælder både undervisningsformer, form og omfang af efteruddannelse og ledelsens betydning, herunder dens støtte og betydning af lærernes indsats. Næste fase i TALIS, der også omfatter ungdomsuddannelserne, planlægges i år og gennemføres i Generelt bruger HL møderne i DLI til at få et nyttigt indblik i de enkelte landes forhold til HL s uddannelsesområder, og afgiver igennem DLI høringssvar i de spørgsmål som vedrører vores felt. HL får på den måde vores synspunkter videreført, på trods af at være en forholdsvis lille lærerorganisation. Andre repræsentationer, netværk og støtteaktiviteter: Kontant udbytte og politisk gavn HL er repræsenteret i en lang række sammenhænge, som kommer medlemmerne til gode på den ene eller den anden måde. HL er repræsenteret i en lang række sammenhænge. Det drejer sig blandt andet om forsker-praktikernetværket, HG-netværket, repræsentantskabet for Auschwitz-dagen, bedømmelseskomiteen for Lærerstandens Brandforsikrings uddannelsesfond, Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) repræsentantskab, repræsentantskabet for Tjenestemændenes Låneforening og repræsentantskabet for Forbrugsforeningen. Værdien af vores deltagelse i disse fora er i sagens natur svingende, men vi kan glæde os over, at enten HL som organisation eller HL s medlemmer både får politisk gavn og kontant udbytte af dette engagement. HL giver endvidere en mindre økonomisk støtte til den uddannelsespolitiske tænketank Sophia. 19

20 Overenskomst 2008: Flot resultat blev nedjusteret Lønstigninger blev ikke helt så store som forventet. 12,8 procent. Sådan lød den samlede ramme, da overenskomstforhandlingerne i 2008 var afsluttet. Det var det bedste resultat i adskillige år, og de fleste midler gik til generelle lønstigninger til alle medlemmer. Desværre endte det ikke med helt så meget ekstra i lønningsposerne. En forventet samlet generel lønstigning på 10,4 procent kan i dag opgøres til 7,7 procent. Den primære årsag var den uforudsete økonomiske krise, som lagde en kraftig dæmper på lønstigningerne på det private arbejdsmarked i 2009 og Dermed blev en del af forudsætningen for lønstigninger på det offentlige arbejdsmarked fjernet. Arbejdsmarkedets parter har aftalt en reguleringsordning, som løbende skal sikre en parallel lønudvikling mellem det offentlige og private arbejdsmarked. Når lønnen på det private område stiger mindre end forventet, sker det samme på det offentlige område. Tidligere har reguleringsordningen haft den modsatte effekt at store lønstigninger på det private arbejdsmarked trækker det offentlige med op. Særlige stigninger til EUD-lærere En del af den samlede ramme blev brugt til særlige forbedringer på erhvervsskoleområdet, især til lønstigninger til EUD-lærerne. Til gengæld blev lederområdet endnu engang forbigået. At lederne ikke fik et lønløft er helt utilfredsstillende for HL. Trods store bestræbelser gennem hele forløbet har vi måtte konstatere, at det ikke lykkedes at nå til enighed med personalestyrelsen og undervisningsministeriet om især lønforbedringer til øverste leder. Overenskomst 2011: Beskeden lønramme som forventet Den økonomiske krise prægede resultatet, hvor de få midler primært går til lønstigninger. Den 12. februar 2011 blev parterne på statens område enige om en ny overenskomst. Den skal efterfølgende til afstemning i HL s bestyrelse og hos de øvrige lønmodtagerorganisationer. Som forventet blev der tale om en meget beskeden ramme, som stort set udelukkende gik til generelle lønforbedringer. Hovedpunkter i forliget blev: En toårig periode Ingen lønstigning i 2011 og 1,7 % i 2012 Et fælles udvalgsarbejde om et serviceeftersyn af de overenskomst- og aftalemæssige rammer, som anbefalet af lønkommissionen En mere aktuarmæssig beregning af førtidspensionsfradraget for ansatte med tjenestemandspensionsret Forbedring af gruppelivsordningen Ingen midler afsat til de specielle krav 20

21 Der er i skrivende stund et enkelt uafsluttet krav på HL s område, nemlig spørgsmålet om løn- og ansættelsesvilkår for lærere på erhvervsakademierne. Disse forhandlinger forventes afsluttet inden for den nærmeste tid. Særlige forhandlinger uden resultat HL forhandlede sammen med Uddannelsesforbundet og CO 10 en række specielle krav på erhvervsskoleområdet. Forhandlingerne blev delt op på tre arbejdsgrupper: arbejdstid, særlig indsats for at forbedre arbejdsmiljøet samt løn med videre. Ingen af grupperne nåede dog frem til resultater. I arbejdsgruppen om arbejdstid hvor også AC deltog ønskede personalestyrelsen ændringer af eksamensbestemmelserne, 9-puljen, samt bortfald af aldersreduktion. Ingen af de krav blev accepteret af organisationerne. På tilsvarende vis blev organisationernes krav om bedre planlægningsbestemmelser og centrale forberedelsesfaktorer afvist af personalestyrelsen. Den særlige indsats for at forbedre arbejdsmiljøet led ligeledes en krank skæbne, idet personalestyrelsen mente, at det var overflødigt med en særlig indsats. Det kunne efter deres opfattelse klares gennem allerede eksisterende ordninger som for eksempel sikkerhedsorganisationen eller samarbejdsudvalget på den enkelte skole. I arbejdsgruppen vedr. løn m.v. blev der heller ikke opnået noget resultat primært fordi der ikke var sat penge af til blandt andet forhøjelse af undervisningstillæg. På lederområdet lykkedes det heller ikke for 3. gang at opnå et resultat trods et ganske massivt pres fra HL s side på CO 10 s central forhandlere. Traditionelle krav I lyset af krisen var opstillingen af krav fra HL lige som for de øvrige organisationer meget traditionel i både antal og indhold. Efter indstillinger fra lærer- og ledersektionsmøderne i april 2010 vedtog bestyrelsen at fremsætte en række generelle og specielle krav over for de fælles forhandlingsorganisationer CO 10 (tidligere CO II) og AC. De generelle krav sigtede blandt andet på størst mulige generelle lønstigninger, forbedringer af pensionsordningerne, forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse samt at gøre overarbejde pensionsgivende. De specielle krav indeholdt blandt andet ønske om forhøjelse af undervisningstillæg. Inden for arbejdstid blev en række krav om forbedringer af arbejdstidsaftalen herunder fastsættelse af centrale forberedelsesfaktorer - på ny fremsat. På lederområdet var kravet afsættelse af midler til lønforbedringer. En udtømmende oversigt over HL s krav kan findes på HL s krav indgik sammen med krav fra øvrige organisationer i bl.a. CO 10 og AC i et fælles forslag til krav til aftaleforhandlingerne I midten af december 2010 udvekslede finansministeren og statens lønmodtagere kravene. Fra begyndelsen af januar til midten af februar 2011 fandt en lang række forhandlinger sted, som naturligvis også involverede HL i forbindelse med forhandlinger om specielle krav på erhvervsskoleområdet. 21

22 HL s arbejdsmiljøseminar: Trivsel i ny skolestruktur Hvordan sikres medarbejdernes trivsel, når skoler fusionerer eller skærer ned. Omstruktureringer, hvad end det er sammenlægninger, nedskæringer eller udliciteringer, har vi set en del af på erhvervs- og handelsskoler. Derfor var det et oplagt emne for det årlige todages arbejdsmiljøseminar for ledere, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter. Seminaret, der blev arrangeret i samarbejde med Uddannelsesforbundet, satte fokus på, hvordan medarbejdernes trivsel sikres i sådan en proces. Det skete blandt andet gennem oplæg fra to lærere, der havde haft problemstillingen inde på livet under en fusion på erhvervsskoleområdet. Derudover var der oplæg fra en konsulent fra Team- Arbejdsliv om trivsel i en arbejdsmiljømæssig sammenhæng, og hvad der er særligt vigtigt i forbindelse med omstruktureringer. Der var cirka 60 deltagere på kurset, heraf 10 fra HL. Danmarks Handelsskoleforenings Grundfond: Midler til gavn for handelsskolerne Ingen bevillinger fra Danmarks Handelsskoleforenings Grundfond, som HL administrerer. Ingen udbetalinger det forgange år. Det er status efter aflysningen af konferencen om fremtidssikring af de merkantile uddannelser (se side 5), som ellers var lovet støtte. I HL, som administrerer midlerne, forventer vi, at videre aktiviteter på dette område fortsat vil kunne nyde støtte fremover. Fondens midler kan uddeles til gavn for handelsskolen og dens uddannelser, herunder som belønning til personer, der har gjort en særlig indsats på området. Danmarks Handelsskoleforenings Grundfond og restkapitalen efter Danmarks Handelsskoleforenings nedlæggelse varetages af en bestyrelse med repræsentanter fra HL, Danske Erhvervsskoler - Lederne (tidligere HFI), Danske Erhvervsskoler - Bestyrelserne (tidligere HBF) og LH, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever. 22

23 Nye vedtægter: HL har fået et repræsentantskab Grundigt arbejde og god debat dannede grundlag for nye vedtægter. HL fik i 2010 nye vedtægter. De blev vedtaget med stort flertal og efter en god og livlig debat på en ekstraordinær generalforsamling i april Den efterfølgende urafstemning viste ligeledes et meget stort flertal. De vigtigste ændringer er: Generalforsamlingen afskaffes og erstattes med et årligt repræsentantskab Tillidsrepræsentanter og formænd for de lokale ledersektioner er fødte medlemmer af repræsentantskabet Fuldmagtsystemet afskaffes Godkendelse af budget og regnskab på repræsentantskabsmødet Nedlæggelse af næstformandsposten og samtidig oprettelse af 1. næstformand (formand for lærersektionen) og 2. næstformand (formand for ledersektionen) Valg til bestyrelsen på sektionsmødet i lærer- og ledersektionen med undtagelse af valg af formand og lærerrepræsentanten for adjunkt/lektorgruppen. Det vil også i fremtiden ske ved urafstemning Arbejdet med de nye vedtægter begyndte på generalforsamlingen i april Her blev det besluttet at nedsætte et udvalg, som skulle se på en revision af foreningens vedtægter. Efterfølgende udpegede bestyrelsen tre tillidsrepræsentanter og to bestyrelsesmedlemmer til udvalgsarbejdet. Medlemskommunikation: Hjemmeside overtager efter Handelsskolen HL satser på direkte, aktuel og nærværende medlemskontakt på nettet. I december 2010 udkom det sidste nummer af bladet Handelsskolen. Beslutningen blev truffet på et møde af bestyrelsen på dens møde i august HL s medlemskontakt har været en tilbagevendende debat i bestyrelsen. Den direkte baggrund for beslutningen var en læserundersøgelse i 2009 om bladets nytteværdi og relevans blandt medlemmer og andre interessenter. Det var bestyrelsens klare opfattelse, at en direkte, aktuel og nærværende kontakt til medlemmerne i højere grad end med et blad nås med en hjemmeside med god struktur, høj tilgængelighed med hurtig og direkte opdatering af medlemmer, lokale repræsentanter m.v. f.eks. gennem hyppige nyhedsbreve. Fagbladet Handelsskolen er udkommet i 42 år med cirka numre om året de seneste 2 år dog kun 4 gange om året. HL s hjemmeside findes på adressen Det er planen, at de nye tiltag på hjemmesiden lanceres i løbet af foråret og sommeren

24 Tillidsrepræsentanter: Alle skoler har en tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanterne sikrer tæt kontakt til medlemmerne. På alle skoler og afdelinger har HL en tillidsrepræsentant. De fleste steder er der desuden valgt en suppleant. andet været overenskomst, finanslov, medlemsrekruttering, vedtægtsændringer, læreruddannelse og uddannelsespolitik. Det er meget glædeligt, for den lokale repræsentation af foreningen er helt centralt for foreningens virke i forhold til medlemmerne. I lighed med tidligere har der været afviklet tillidsrepræsentantkurser i løn- og ansættelsesforhold, arbejdstid og pension med videre. I 2009 og 2010 har der været afholdt fire regionale møder for tillidsrepræsentanterne. Emnerne har blandt Ledersektionsformænd: Flere repræsenterer lederne HL har fået lokale ledersektionsformænd på flere skoler. Flere skoler har valgt ledersektionsformænd, men der er stadig huller i listen. Som på tillidsrepræsentantområdet er det vigtigt, at HL har en lokal lederrepræsentant, som blandt andet kan modtage og videreformidle nyheder og anden information af både generelt og mere specifik karakter for ledergruppen. I oktober 2009 og november 2010 har der været afholdt landsdækkende møde i ledersektion. Her har ikke mindst de manglende resultater på lønområdet været i stærk fokus. 24

25 Bestyrelsen: Otte i spidsen for HL Posten som repræsentant for timelærerne forblev ledig i hele perioden. Efter de gældende vedtægter blev der i oktober 2009 afviklet valg til bestyrelsen. Formanden, en lærer- og lederrepræsentant blev alle genvalgt uden modkandidater. Heller ikke i denne periode har det været muligt at besætte bestyrelsesposten for timelærere, da ingen kandidater har stillet op. Bestyrelsen har derfor fortsat været på 8 medlemmer: Bestyrelsen holder normalt møde en gang om måneden. Mødereferaterne kan læses på Politisk medlemskontakt: Formand tæt på medlemmerne HL s formand har været hyppig gæst på skolemøder og kurser og nem at nå på mail og telefon. HL bestyrelse, som regel repræsenteret af formand Søren Hoppe Christensen, har vanen tro været i kontakt med mange medlemmer i den forgangne periode. Formanden har deltaget i medlemsmøder på en række skoler. Anledningen har været konkrete sager og lokale problemstillinger, men også blot lokale ønsker om at høre om HL s indsats for de lokale medlemsgrupper. Han har også besøgt flere af de pædagogisk-faglige foreninger for at fortælle om, hvad der rør sig politisk på uddannelses- og overenskomstområdet. Det har desuden givet anledning til at tage konkrete medlemsproblemer med tilbage til HL til afklaring og løsning. Formanden har derudover løbende kontakt til tillidsrepræsentanter gennem deltagelse i TR-kurser samt regionale TR-møder og generalforsamlinger. Endelig foregår en stor del af kontakten direkte. Bestyrelsens medlemmer og især formanden er aldrig er længere væk end en mail eller et telefonopkald. Dette gør mange medlemmer heldigvis brug af. 25

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 10. november 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Vi kender endnu ikke det præcise indhold af den nye toårige EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den studieforberedende del (2.

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Formandens beretning 2010

Formandens beretning 2010 Formandens beretning 2010 Dette er min femte årsberetning som formand for Forstanderkredsen. Beretningen er primært et kommenteret og vurderet tilbageblik på året, der er gået sat i relation til den handlingsplan,

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer

Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer Uddannelsesforbundets politiske repræsentationer Internt: Hovedbestyrelsen (HB) Udvalget for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (E-udvalget) (formand) (næstformand) Emmy Drongstrup Jensen Viggo Henning

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj Den 10. november 2010/sjj Finanslov 2011 Hos Danske Erhvervsskoler Lederne vil vi helst tale kvalitet, fremdrift, visioner og skolernes bidrag til at skabe vækst i samfundet. Men vi bliver også nødt til

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris

Figur 1. Indekseret løn- og prisudvikling Den offentlige og den private sektor 1. kvartal 1996-4. kvartal 2009. Kommuner Stat Privat Forbruger pris Reguleringsordningen I notatet beskrives principperne i reguleringsordningen, ordningens virkning og udmøntningen historisk set. Desuden belyser notatet de aktuelle og konkrete problemer, der er opstået

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

HG s fremtid til debat HL holdt velbesøgt konference. Ministre arbejder videre bag lukkede døre.

HG s fremtid til debat HL holdt velbesøgt konference. Ministre arbejder videre bag lukkede døre. Formandens skriftlige beretning 2011-2012 HG s fremtid til debat HL holdt velbesøgt konference. Ministre arbejder videre bag lukkede døre. Usikker finansiering af diplomuddannelsen PD en har stadig ingen

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - på Spørgsmål 110 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Forslag til. Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid og fordybelsestid

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Formandens mundtlige Beretning

Formandens mundtlige Beretning Formandens mundtlige Beretning 2007 1 PÆDAGOGISKE FORHOLD Vi har lige gennemført konferencen om folkeskolen Naleqqiiffik. Baggrunden for konferencen er, at vi i organisationen ønsker at bevare samfundets

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en produktionsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en produktionsskole? Dit fællesskab Er du underviser, vejleder, konsulent eller i en anden pædagogisk funktion på

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 377 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fælles samråd med Beskæftigelsesministeren

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8 24. august 2011/FJ/SJJ NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2012 Dette notat belyser hovedlinjerne i forslag til finanslov for 2012 og skal ses som et supplement til de breve om finansloven, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Foto : Bolette Agerschou. Fagbevægelsen er en nødvendig del af samfundet

Foto : Bolette Agerschou. Fagbevægelsen er en nødvendig del af samfundet Foto : Bolette Agerschou Fagbevægelsen er en nødvendig del af samfundet Arbejdsgivernes offensiv mod aftaleretten og for individualisering af løn- og ansættelsesvilkårene skal imødegås af en enig og stærk

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Elevernes rettigheder skal sikres!

Elevernes rettigheder skal sikres! Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 379 Offentligt 2009 Elevernes rettigheder skal sikres! En undersøgelse foretaget af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning viser, at bekendtgørelserne på en

Læs mere

Indkomne forslag til vedtægtsændringer 2014

Indkomne forslag til vedtægtsændringer 2014 Indkomne forslag til vedtægtsændringer 2014 Følgende forslag skal behandles på repræsentantskabsmødet under punktet Indkomne forslag. DE KONKRETE FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE ER OMTALT I VEDLAGTE

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer

Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer 27. februar 2014 HL s vurdering af erhvervsuddannelsesreformen: Omfattende beskæring af HG overskygger forbedringer Med et fremtidigt HG på kun 20-40 uger har de merkantile erhvervsuddannelser betalt for

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Indhold... 2. 1. Indledning... 4. 2. Organisation... 5. 2.1. Medlemstallet... 5. 2.2. Bestyrelsen... 6. 2.3. Sektionerne... 8

Indhold... 2. 1. Indledning... 4. 2. Organisation... 5. 2.1. Medlemstallet... 5. 2.2. Bestyrelsen... 6. 2.3. Sektionerne... 8 Handelsskolernes Lærerforening Skriftlig beretning 2009 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 4 2. Organisation... 5 2.1. Medlemstallet... 5 2.2. Bestyrelsen... 6 2.3. Sektionerne... 8 2.4. Tillidsrepræsentanter...

Læs mere

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011

Resumée. Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e. Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 Resumée é Uddannelsesparath ed og de unges overgang til ungdomsuddannels e Analyse af det samlede ungdomsuddannelsesområde Juni 2011 2 RESUMÉ af Uddannelsesparathed og de unges overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Kommissorium for Studievalgsrådet

Kommissorium for Studievalgsrådet Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 28. august 2013 Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2014 den 27. august 2013. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve på www.uvm.dk.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2016 til den 31. juli 2017 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en erhvervsskole? Dit fællesskab Er du faglærer, vejleder eller konsulent på en teknisk erhvervsskole eller et AMUcenter?

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark

Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark Vedtægter for Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark 1 Sammenslutningens navn og hjemsted. Stk.1 Sammenslutningen navn er: Sammenslutningen af Boformer for hjemløse i Danmark, herefter kaldet

Læs mere

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD

EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD EUD-reformen og kompetenceudvikling af lærerne på EUD Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2013 Kompetenceudviklingen skal medvirke til at gøre undervisningen bedre og give

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere