KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN"

Transkript

1 DI analyse KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN Årsrapport 2013 > I løbet af det seneste årti har kantine og cateringbranchen haft en betydelig forøgelse af branchens beskæftigelse. Fra og frem mod er beskæftigelsen således forøget med knapt pct., hvilket er langt over det øvrige erhvervsliv. Hvor hele den operationelle servicebranche oplevede en mindre forøgelse af beskæftigelse op til finanskrisen, og siden har ligget stort set på samme niveau, har kantine- og cateringbranchen signifikant forøget beskæftigelsen siden Branchen oplevede et midlertidigt tilbagefald efter finanskrisen, men er særligt i løbet af kommet stærkt igen. Stigningen i beskæftigelsen er således markant højere end den stigning, som hele servicebranchen her har oplevet. markant forbedring af besæftigelsen Udviklingen i beskæftigelsen Forord Den økonomiske situation Svingende udvikling i bomuldspriserne Udviklingen i prisen på vand og spildevand Faldende beskæftigelse i erhvervsvaskeribranchen Branchens økonomiske sundhedstilstand Branchens nøgletal Ingen konkursramte selskaber i / Strukturelle nøgletal Mange mindre men etablerede virksomheder Branchen har fået en ældre arbejdsstyrke Flere i branchen har en uddannelse En branche med stor mangfoldighed blandt de ansatte Om publikationen Indeks 2001= Kantine og catering Servicebranchen note : Der er databrud mellem 2008 og Kilde : Danmarks Statistik (RAS) og DI-beregninger, branchen er defineret på DB07-niveau (se definiton bagerst i publikationen)

2 DI ANALYSE Kantine- og cateringbranchen SIDE 2

3 SIDE 3 Kantine- og cateringbranchen DI ANALYSE Forord Kantine- og cateringområdet består af to måder at levere forplejning på. Kantineservice hos kunden og cateringservice, hvor forplejningen leveres til kunden. Markedet for kantinedrift domineres af store virksomheder, der også leverer andre former for services. På markedet for cateringservice findes ligeledes nogle få store virksomheder, men også en betydelig mængde mindre cateringvirksomheder. Med Kantine- og cateringbranchens Årsrapport 2013 vil DI Service præsentere et samlet overblik over udviklingen i branchens samlede omsætning og beskæftigelse, virksomhedernes økonomiske sundhedstilstand og de strukturelle nøgletal for branchen. Siden finanskrisen er omsætningen steget betydeligt i kantine- og cateringbranchen - en vækst der ikke er set lignende i servicebranchen som helhed. Den indenlandske omsætning har ligeledes haft en markant højere stigning set i forhold til den samlede servicebranche. I lå den indenlandske omsætning næsten 20 pct. over niveauet fra primo Beskæftigelsen i branchen har ligeledes haft en positiv udvikling, især i årene frem mod finanskrisen hvor beskæftigelsen steg med 50 pct. i perioden 2001 til Efter finanskrisen faldt beskæftigelsen en smule, men har efterfølgende oplevet en signifikant fremgang særligt i. God læselyst! København, maj 2013 Mette Rose Skaksen Branchedirektør DI Service

4 DI ANALYSE Kantine- og cateringbranchen SIDE 4 Kantine- og cateringbranchen Den økonomiske situation Betydelig forbedring af omsætningen siden 2009 Omsætning i alt, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr. Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen) Siden krisen er omsætningen i kantine- og cateringbranchen langsomt blevet forbedret. Til trods for et mindre tilbagefald i slutningen af, opnåede branchen her et resultat på mere end 7 mia. kr. Dette udgør en samlet stigning på ca. 26 pct. i forhold til niveauet for 2009, hvor branchen omsatte for 5,6 mia. kr. Sammenlignet med den samlede servicebranche, der blot havde en vækst på ca. 18 pct. fra 2009 til, har kantine- og cateringsbranchen således haft en væsentlig større procentvis forøgelse af omsætningen. Når man ser på udviklingen i den indenlandske omsætning har der været en markant højere stigning i omsætningen set i forhold til resten af servicebranchen. Med undtagelse af et mindre fald i 4. kvartal 2010 og i slutningen af, har branchen igennem hele perioden haft en stigende indenlandsk omsætning. blev således afsluttet med en indenlandsk omsætning, der næsten ligger 30 pct. over niveauet fra primo Den markante forøgelse af den indenlandske omsætning i 1. kvartal 2011 skyldes formentligt, at Compass Group i forbindelse med købet af IDA Services overførte en anseelig volumen til kantine- og cateringbranchen.

5 SIDE 5 Kantine- og cateringbranchen DI ANALYSE Markant højere stigning end i den øvrige servicebranche Indenlandsk omsætning, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Indeks 2009= Kantine og catering Servicebranchen Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen) Markant stigning i beskæftigelsen Siden 2001 har der overordnet set været en betydelig stigning i beskæftigelsen i kantine- og cateringbranchen. Sammenlignet med hele den operationelle servicebranche, har branchen oplevet en markant højere forøgelse i beskæftigelsen. I perioden frem mod krisens indtog i 2008 steg beskæftigelsen jævnt i hele servicebranchen, og i 2008 var beskæftigelsen mere end 10 pct. højere end i I kantine- og cateringbranchen steg beskæftigelsen i samme periode med næsten 50 pct. Da krisen indtraf, faldt beskæftigelsen i stort set alle arbejdskrafttunge brancher, herunder også servicebranchen. Både servicebranchen og kantine- og cateringbranchen oplevede begge et mindre fald i beskæftigelsen, men denne tendens vendte hurtigt. Beskæftigelsen steg signifikant i kantineog catering branchen i. Stigende beskæftigelse i Udviklingen i beskæftigelsen Indeks 2001= Kantine og catering Servicebranchen Note : Der er databrud mellem 2008 og Kilde : Danmarks Statistik (RAS) og DI-beregninger, branchen er defineret på DB07-niveau (se definiton bagerst i publikationen)

6 DI ANALYSE Kantine- og cateringbranchen SIDE 6 Branchens økonomiske sundhedstilstand Tilbagegang i regnskabstallene Gennemsnitlige regnskabstal, 2006/07 = 100 Periode 2006/ / / / / / Primært resultat ,6-181,0 391,1 509,8 127,8 Ordinært resultat ,3-154,0 143,2 277,1 40,7 Egenkapital ,1 6,7 4,7 23,5 14,5 Aktiver ,9 48,3 44,9 47,0 33,7 Note: Primært resultat: Resultat af primær drift før finansielle poster og eventuelle ekstraordinære poster. Ordinært resultat: Resultat efter finansielle poster og før skat Kilde: Experian, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen) I dette kapitel beskrives branchens økonomiske sundhedstilstand. Det skal indledningsvis bemærkes, at tallene indhentet fra Experian er aggregerede tal for hele branchen, som ikke er vægtede i forhold til virksomhedernes størrelse. Finanskrisen slog markant igennem i kantine- og cateringbranchen i regnskabsåret 2008/09. Branchens virksomheder oplevede en væsentlig forværring af regnskabstallene i forhold til året før, hvor flere af regnskabstallene var steget. De følgende regnskabsår begyndte regnskabstallene at stige igen, men i 2011/ er regnskabstallene alligevel faldet. Det primære resultat var i 2008/09 negativt, på trods af at virksomhederne oplevede fremgang året forinden. Siden dette lavpunkt har branchen forbedret sin position, dog med et fald i 2011/12. Niveauet er dog markant lavere end før branchen for alvor blev ramt af krisen. Det ordinære resultat består af virksomhedens primære og sekundære drift samt virksomhedens finansielle poster. I 2008/09 var det ordinære resultat ligeledes negativt, selvom branchen året forinden oplevede en drastisk stigning. Fra 2008/09 har det ordinære resultat imidlertid forbedret sig betydeligt. I 2011/12 er det ordinære resultat faldet betydeligt, til et niveau der er langt under det resultat virksomhederne havde før krisen. Finanskrisen har betydet, at mange danske virksomheder har haft fokus på en forøgelse af egenkapitalen. Branchen oplevede derimod et signifikant fald i egenkapital under finanskrisen, som i årene efter er begyndt at stige lidt igen. I 2011/12 er egenkapitalen dog kun på knapt 15 pct. af niveauet i 2006/07. Ligesom de resterende regnskabstal er aktiverne faldet efter finanskrisen, og de nyeste tal viser at niveauet stadig er betydelig mindre end i 2006/07. På trods af at der overordnet set har været tilbagegang i regnskabstallene, er der andre faktorer, hvor branchens virksomheder i de seneste år har oplevet en fremgang. Når en virksomhed har en angrebet egenkapital, betyder det at egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital. Andelen af virksomheder med angrebet egenkapital er faldet siden 2008/09 fra godt 48 pct. til ca. 46 pct.

7 SIDE 7 Kantine- og cateringbranchen DI ANALYSE i 2011/12. Der er dog ikke sket store ændringer over perioden, men andelen af virksomheder med angrebet egenkapital ligger generelt på et relativt højt niveau i kantine- og cateringbranchen. Markant fald i andelen af virksomheder med underskud Andel af virksomheder med underskud Andelen af virksomheder med angrebet egenkapital falder stadig Andel af virksomheder med angrebet egenkapital / / / / / / / / / / / / Note : Angrebet egenkapital betyder, at egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital ( kr. for A/S og kr. for ApS) Kilde : Experian, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen) Andelen af virksomheder med underskud er ligeledes faldet. I 2006/07 havde mere end 50 pct. af branchens virksomheder underskud, hvorimod denne gruppe kun udgjorde knapt 45 pct. i 2011/12. Trods denne positive tendens ligger branchen her stadig på et højere niveau end den samlede servicebranche. Kilde : Experian, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen) I tråd med den ovenstående udvikling er der ligeledes færre af branchens virksomheder med konkursretning, og siden 2006/07 er andelen gradvist faldet. I starten af perioden havde knapt 39 pct. af branchens virksomheder konkursretning, mens dette i 2011/12 blot var gældende for ca. 34 pct. af virksomhederne. I modsætning til regnskabstallene, spores finanskrisen overraskende ikke i udviklingen i andelen af virksomheder med konkursretning. For at have konkursretning skal et selskab både have angrebet egenkapital og negativ indtjening. Færre virksomheder med konkursretning Andel af virksomheder med konkursretning / / / / / / Note : Konkursretning betyder, at selskaber både har angrebet egenkapital og negativ indtjening. Kilde : Experian, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen)

8 DI ANALYSE Kantine- og cateringbranchen SIDE 8 Tilbagegang i nøgletallene siden sidste år Nøgletal Periode 2006/ / / / / / Afkastningsgrad 0,7 3,2-2,7 6,3 7,9 2,7 Egenkapitalens forrentning 2,9 20,8-66,3 87,2 33,8 8,0 Likviditetsgrad 129,2 185,4 79,6 76,7 98,1 95,6 Soliditetsgrad 47,7 52,9 6,6 5,0 23,8 20,6 Note: Afkastningsgrad: primært resultat i procent af aktiver i alt. Egenkapitalens forrentning: Ordinært resultat i procent af egenkapitalen. Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld. Soliditetsgrad: Egenkapitalen i procent af aktiver i alt ultimo Kilde: Experian, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen) Branchens nøgletal Branchens nøgletal er ligesom regnskabstallene gået tilbage siden sidste år. Dog viser nøgletallene, at selvom det går i den rigtige retning, er der endnu et stykke vej til styrken fra før krisen. Afkastningsgraden belyser virksomhedens evne til at forrente den investerede kapital i forhold til det samlede kapitalgrundlag. Det er således et mål for virksomhedernes evne til at tjene penge på de primære aktiviteter i forhold til de samlede aktiviteter. Afkastningsgraden i kantine- og cateringbranchen nåede sit lavpunkt i 2008/09, hvor den var negativ, men er de efterfølgende år steget. I 2011/12 faldt afkastningsgraden dog, på trods af at den årene forinden var steget til et niveauet der var betydeligt højere end før krisen. I 2011/12 ligger afkastningsgraden i branchen under niveauet for resten af servicebranchen. Egenkapitalens forrentning viser hvad ejernes formue i virksomheden forrentes med. Over perioden har egenkapitalens forrentning varieret meget, men ramte lavpunktet i 2008/09 hvor egenkapitalens forrentning var meget negativ. De sidste to år er egenkapitalens forrentning faldet til 8 pct., hvilket stadig er højere end niveauet i hele servicebranchen som var på knapt 6 pct. i 2011/12. Virksomhedernes evne til at honorere de umiddelbare gældskrav udtrykkes ved likviditetsgraden. Efter finanskrisen faldt likviditetsgraden markant og betydeligt mere end for den samlede servicebranche. Siden krisen er likviditetsgraden forbedret, men har de sidste fire regnskabsår ligget under 100 pct. Det lave niveau kan skyldes, at det er blevet dyrere for virksomhederne at holde likviditet. Årsagen til dette er, at rentespændet forskellen mellem indlåns- og udlånsrenten er usædvanlig højt.

9 SIDE 9 Kantine- og cateringbranchen DI ANALYSE Soliditetsgraden angiver, hvor stor en del af aktiverne, virksomheden selv har finansieret. Ligesom de resterende nøgletal faldt soliditetsgraden betydeligt efter krisen, men er siden hen vokset. I 2011/12 var soliditetsgraden for kantine- og cateringbranchen kun 43 pct. af niveauet i 2006/07 og betydeligt mindre end soliditetsgraden for den øvrige servicebranche. Andelen af konkurser falder Branchen oplevede i regnskabsåret 2011/12 for første gang i fem år et fald i andelen af konkursramte virksomheder. Andelen af konkursramte virksomheder nåede op på ca. 9 pct. i 2010/11 og faldt til knapt 8 pct. i 2011/12. Andelen af virksomheder der går konkurs er dog stadig på et betydeligt højere niveau end før krisen, og over niveauet i servicebranchen som helhed. Typen af virksomheder der er gået konkurs har varieret betydeligt over de seneste fem år. Andelen af virksomheder med mindre end 2 ansatte udgjorde blot 50 pct. i 2008/09 mod hele 78 pct. af alle konkurser i 2011/12. Det er således fortsat vanskelige tider blandt branchens mindste virksomheder. Andelen af konkursramte selskaber i kantine og catering / / / / / / Kilde : Experian, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen) Under finanskrisen gik både mindre og større virksomheder i vidt omfang konkurs, hvor spredningen var langt mindre i 2011/12. Andelen af virksomheder med mere end 10 ansatte udgjorde således knapt 20 pct. af den samlede virksomhedsskare i branchen, men ca. 22 pct. af alle konkurser i 2008/09. I 2011/12 var andelen af konkurser i Færre større virksomheder går konkurs Konkursramte virksomheder fordelt på antal ansatte 2008/ / 7,4 pct. 22,2 pct. 14,8 pct. 50,0 pct. 77,8 pct. 27,8 pct. 0 til 1 ansat 2 9 ansatte 10+ ansatte Kilde : Experian, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen)

10 DI ANALYSE Kantine- og cateringbranchen SIDE 10 branchen blandt virksomheder med mere end 10 ansatte faldet til blot omkring 7 pct., hvor gruppen udgjorde knapt 18 pct. af branchens virksomheder. Det er således betydeligt færre af branchens større virksomheder som går konkurs i dag. Yngre virksomheder har svært ved at etablere sig i branchen I 2006/07 udgjorde andelen af konkurser blandt virksomheder, som har eksisteret i mindre end to år knapt 29 pct. Dette var i 2011/12 steget til mere end 40 pct. af konkurserne i 2011/12, hvilket svarer til en stigning på knapt 43 pct. Denne stigning skal ses i sammenhæng med at andelen af virksomhe- der, der har eksisteret under 2 år, i perioden har udgjort omkring 30 pct. af branchens samlede virksomheder. I løbet af de seneste år er de yngre virksomheder således blevet kraftigt overrepræsenteret i konkursstatistikkerne. Det tyder hermed på, at krisen har gjort det betydeligt sværere for de nye virksomheder at etablere sig i branchen. Andelen af konkurser blandt de mere etablerede virksomheder har tilsvarende været aftagende de seneste år, på trods af at en stor del af branchens virksomheder er ældre end ti år. I 2011/12 var der ingen konkurser blandt disse etablerede virksomheder, hvorimod andelen af konkurser var på ca. 14 pct. i 2006/07. Flest helt nye virksomheder går konkurs Andel af konkurser fordelt på alder år 2,1-5 år 5,1-10 år 10+ år Kilde : Experian, branchen er defineret på DB07- niveau (se definition bagerst i publikationen) / / / / / /

11 SIDE 11 Kantine- og cateringbranchen DI ANALYSE Strukturelle nøgletal Mange mindre selskaber i branchen Virksomheder fordelt på antal ansatte, andel i 2011/ Under til 100 over / / Kilde : Experian, branchen er defineret på DB07- niveau (se definition bagerst i publikationen) Mange mindre virksomheder og få meget store En meget stor andel af branchen består af mindre virksomheder, og der er generelt få store virksomheder. I regnskabsåret 2011/12 havde mere end 82 pct. af alle branchens virksomheder under 10 ansatte. Derimod udgjorde andelen af store virksomheder med over 100 ansatte mindre end 2 pct. af det samlede antal virksomheder. I 2006/07 var der færre mindre virksomheder, men den overordnede sammensætningen af virksomhedsskaren har ikke ændret sig betydeligt. På trods af den høje andel af mindre virksomheder i branchen, er der adskillige etablerede virksomheder, som har været i branchen i adskillige år. Knapt 27 pct. af virksomhederne havde i 2006/07 været i branchen i mere end 10 år. Det høje antal konkurser under finanskrisen har efterfølgende været med til at reducere denne gruppe til kun ca. 20 pct. i 2011/12. Omvendt er andelen af virksomheder mellem 2-10 år steget over perioden, hvilket er i tråd med tendensen for hele servicebranchen. Således har hovedparten af branchens virksomheder eksisteret et sted imellem 2 og 10 år.

12 DI ANALYSE Kantine- og cateringbranchen SIDE 12 Mindre andel etablerede virksomheder Virksomheder fordelt efter antal leveår, andel / / Kilde : Experian, branchen er defineret på DB07- niveau (se definition bagerst i publikationen) år 2,1-5 år 5,1-10 år 10+ år Arbejdsstyrken er blevet ældre Siden 2001 er branchens alderssammensætning ændret betydeligt. I er der flere ældre og markant færre yngre ansatte dog med undtagelse af de helt unge. Udviklingen vidner blandt andet om, at den generelle tilbagetrækningsalder i branchen er blevet forrykket. Andelen af ansatte, der er fyldt 55 år, er således steget fra ca. 9 pct. i 2001 til omkring 11 pct. i. Udviklingen imod en højere andel af ældre ansatte er dog ikke isoleret for branchen, men skal ses som et udtryk for den generelle demografiske udvikling i samfundet, hvor den danske arbejdsstyrke gradvist bliver ældre. Hvis man sammenligner branchens alderssammensætning i med henholdsvis den operationelle servicebranche og hele landet, ses det at kantine- og cateringsbranchen dog stadig i høj grad er en branche bestående af yngre ansatte. Arbejdsstyrken er blevet ældre i Aldersfordelingen inden for kantine og catering 3,5 3,0 2, ,0 1,5 1,0 0, Alder Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB07- niveau (se definition bagerst i publikationen)

13 SIDE 13 Kantine- og cateringbranchen DI ANALYSE Færre ældre i kantine- og cateringbranchen Aldersfordeling fordelt på brancher, 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Alder Kantine og catering Servicebranchen Alle brancher Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen) Over 29 pct. af de ansatte i branchen og omkring 41 pct. i servicebranchen som helhed er således over 45 år. Ser man på sammensætningen for alle brancher er andelen en smule lavere, da 37 pct. af de ansatte er fyldt 45. Så selv om der over de seneste år er ansat flere ældre i branchen er der stadig ansat relativt mange yngre personer særligt i alderen 18 til 24 år. Flere i branchen har en uddannelse Uddannelsesniveauet er generelt steget i kantineog cateringbranchen siden Denne udvikling skal ses i sammenhæng med, at den danske arbejdsstyrkes uddannelsesniveau generelt har oplevet en forbedring. Det øgede uddannelsesniveau afspejler sig i, at branchen har fået markant flere ansatte med en erhvervsfaglig uddannelse. Andelen af ansatte uden en erhvervskompetencegivende uddannelse er faldet fra næsten 52 pct. i 2001 til 45 pct. i. Tilsvarende er gruppen af ansatte med en erhvervsfaglig uddannelse således steget fra knapt 41 pct. i 2001 til ca. 45 pct. i. Færre ufaglærte i Beskæftigede fordelt på uddannelsesniveau Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB07- niveau (se definition bagerst i publikationen) 0 Ingen erhvervskompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse

14 DI ANALYSE Kantine- og cateringbranchen SIDE 14 Flest har ingen eller kort uddannelse i kantine- og cateringbranchen Beskæftigede fordelt på uddannelsesniveau, Kantine og catering Servicebranchen Alle brancher Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen) Ingen erhvervskompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Selvom branchens uddannelsesniveau er forbedret, er branchen stadig et stykke fra at nå niveauet i både servicebranchen som helhed samt niveauet i alle brancher samlet set. I udgjorde de ansatte uden en erhvervskompetencegivende uddannelse mere end 45 pct. i kantine- og cateringbranchen, hvor denne gruppe blot udgjorde knapt 31 pct. i alle brancher og kun ca. 27 pct. i den operationelle servicebranche. Forskellen i uddannelsesniveauet mellem branchen og det øvrige erhvervsliv er størst for grupperne af ansatte med henholdsvis en mellemlang og lang videregående uddannelse. Gruppen af ansatte med en lang videregående uddannelse udgør godt 10 pct. for alle brancher, hvor den kun udgør godt 1 pct. i kantine- og cateringbranchen. Der er ligeledes en markant forskel på uddannelsesniveauet i andelen af ansatte, der har taget en mellemlang videregående uddannelse på tværs af brancherne. I den operationelle servicebranche udgør gruppen 30 pct., hvorimod den kun er på knapt 5 pct. i kantine- og cateringbranchen.

15 SIDE 15 Kantine- og cateringbranchen DI ANALYSE Flere indvandrere og efterkommere integreret i Andel beskæftigede fordelt på etnicitet Danskere Indvandrere Efterkommere Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB07-niveau (se definition bagerst i publikationen) Kantine og catering Servicebranchen Etnicitet Kantine- og cateringbranchen beskæftiger en relativ høj andel af indvandrere og efterkommere sammenlignet med den samlede operationelle servicebranche. I havde knapt 11 pct. af de ansatte i den operationelle servicebranche anden etnisk baggrund end dansk, hvorimod denne befolkningsgruppe udgjorde over 16 pct. i kantine- og cateringbranchen. Siden 2001 har indvandrere og efterkommere udgjort en gradvist større andel af arbejdsstyrken i branchen. Samme udvikling ses også i servicebranchen som helhed, hvilket indikerer at kantine- og cateringbranchen i lighed med hele servicebranchen spiller en vigtig rolle i forhold til at integrere borgere med anden etnisk baggrund.

16 DI ANALYSE Kantine- og cateringbranchen SIDE 16 Om publikationen Kilder Publikationen er udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår af hver figur. Definitioner Kantine- og cateringbranchen er defineret på baggrund af relevante DB07- branchekoder fra Danmarks Statistik Event catering Anden restaurationsvirksomhed Servicebranchen er ligeledes defineret ud fra DB07-branchekoderne. En nærmere beskrivelse af definitionen af servicebranchen findes i publikationen Servicebranchens Årsrapport Redaktion Henrik Boesgaard Sørensen Mikkel Skydsgaard

17 Kom med og deltag i DI s netværk for kantine- og cateringvirksomheder DI driver et netværk for kantine- og cateringvirksomheder, som består af de medlemmer, der beskæftiger sig med drift af kantiner og levering af catering til private og offentlige kunder i Danmark. Netværket består blandt andet af ISS Facility Services, Cheval Blanc Servicerestaurenter, Compass Group, Meyer Kantiner og Forenede Service. Netværket mødes ca. en gang i kvartalet, hvor man bl.a. diskuterer rammeaftaler, vilkår i udbud samt nye tendenser som f.eks. kvalitetskriterier, økologi, fødevarekontrol, mærkningsordninger mv. Netværket er et fagligt forum for branchen, hvor man udveksler erfaringer og holdninger. Ønsker din virksomhed at deltage i netværket, eller ønsker du flere oplysninger, så kontakt: > Kontaktperson: Susanne B. Christensen Tlf.: Web: service.di.dk/om_di_service/netvaerk/ > DI service 1787 KØBENHAVN V TLF.: service.di.dk DI Service DI Service er branchefællesskabet for DI-virksomheder og foreninger, der beskæftiger sig med operationel service på Business-to-Business- og Business-to-Government-markederne. DI Service omfatter ligeledes andre virksomheder, hvor service indgår som en væsentlig aktivitet. Det kan f. eks. være fremstillingsvirksomheder, der tilbyder installation, vedligehold eller andre services knyttet til deres produkter. De fem brancher i branchefællesskabet er renhold & kombinerede serviceydelser, vikarbranchen, vagt- & sikkerhedsindustrien, erhvervsvaskeribranchen og kantine/catering-branchen. Samtidig med udgivelsen af denne statistikpublikation udgives én branchespecifik statistik for hver af de øvrige brancher (undtagen vagt- & sikkerhedsindustrien), i alt fem publikationer. DI Service varetager servicevirksomhedernes interesser og arbejder for at styrke de politiske bestemte rammer for branchen. Også indadtil over for DI s øvrige medlemskreds styrker branchefællesskabet relationerne mellem servicevirksomhederne, deres leverandører og kunder. DI Service hjælper desuden medlemsvirksomheder med konkrete problemstillinger samt fremmer medlemmernes interesser og faglighed gennem deltagelse i netværk, erfagrupper, workshops og udvalg. Se mere på service.di.dk

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI analyse ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 2013 > har i løbet af det seneste årti oplevet et markant fald i beskæftigelsen. Med undtagelse af de tre gode år inden krisen i, har branchen siden haft

Læs mere

RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr

RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr DI analyse RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr Årsrapport 13 > Omsætningen i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser oplevede høje vækstrater i årene frem til finanskrisen. På trods af krisens

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2013

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2013 DI ANALYSE Årsrapport 2013 > Vikarbranchens omsætning blev hårdt ramt af finanskrisen. Siden har omsætningen derimod været præget af høje vækstrater. Fra til er omsætningen steget med næsten pct. Omsætningen

Læs mere

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER DI ANALYSE RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER Årsrapport 14 > Branchen har i lighed med den øvrige servicebranche de seneste år oplevet en markant forøgelse af beskæftigelsen blandt de privatansatte.

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 2014 > I løbet af de seneste fem år har erhvervsvaskeribranchen oplevet et markant fald i beskæftigelsen. Hvor branchen i 2009 beskæftigede i alt 3.400 personer,

Læs mere

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER DI ANALYSE RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER Årsrapport 215 > I lighed med den øvrige servicebranchen har branchen for renhold og kombinerede serviceydelser oplevet en stigning i omsætningen de seneste

Læs mere

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015 DI ANALYSE Årsrapport 215 > Det seneste år har vikarbranchen oplevet en vækst på næsten pct. i branchens samlede omsætning. Væksten ligger over de øvrige servicevirksomheder, og den ses som et resultat

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 15 > Erhvervsvaskeribranchen har de seneste år oplevet et betydeligt fald i beskæftigelsen. Siden 8 har branchen år for år beskæftiget færre lønmodtagere,

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > Selvom der siden 2010 er kommet færre ansatte i hele erhvervslivet, har servicebranchen haft en pænt stigende

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2015

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2015 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2015 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > De seneste omsætningstal tyder på, at servicevirksomhederne i løbet af for alvor har fået gang i væksten igen.

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅrSrapport 2013

SERVICEBRANCHENS ÅrSrapport 2013 DI analyse SERVICEBRANCHENS ÅrSrapport 13 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > Omsætningen i den operationelle servicebranche nåede bunden efter krisen allerede i. Siden har branchens omsætning

Læs mere

VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017

VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017 DI ANALYSE VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 17 > I 16 svarede den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vikarbranchen til næsten 23. fuldtidspersoner eller ca. 1 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark.

Læs mere

RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING

RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING DI ANALYSE RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING Årsrapport 217 > Knap 38. fuldtidspersoner var i 216 beskæftiget som lønmodtagere i private virksomheder på det samlede brancheområde for rengøring,

Læs mere

Figur 1: Omsætning for vaskeribranchen 2003-2011

Figur 1: Omsætning for vaskeribranchen 2003-2011 branchestatistik Erhvervsvaskeribranchen 2011 Branchen for erhvervsvaskerier består af vaskerier med vask og tekstiludlejning. Branchens omsætning var i 2010 på 2.277 mio. kr., hvilket er et fald på ca.

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016

ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016 DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 > Væksten i erhvervsvaskeribranchen har været tiltagende de seneste år, men har over en lidt længere tidsperiode været lavere end i både den operationelle

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Omsætningsudvikling i branchen. Kantine- og cateringbranchen består af kantineservice hos kunden og cateringservice

Omsætningsudvikling i branchen. Kantine- og cateringbranchen består af kantineservice hos kunden og cateringservice branchestatistik Kantine og catering Kantine- og cateringbranchen består af kantineservice hos kunden og cateringservice til kunden. Denne analyse viser, at branchen med en omsætning på ca. 5,3 mia. for

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 > Siden 28 har den økonomiske vækst været moderat i både den operationelle servicebranche og i de fleste andre brancher. Siden 213 har den operationelle servicebranche

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 217 > Beskæftigelsen i den operationelle servicebranche er siden 28 vokset med 2 pct. og tegnede sig i 216 for 1 pct. af den samlede beskæftigelse i private virksomheder.

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 2. kvartal 2013 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit December 2013 Analyse af restaurationsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale

Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale 5. november 13 Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale Der er stor forskel på sygefraværet imellem den offentlige og private sektor, hvilket indikerer at der er plads

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal februar 2011

Status på udvalgte nøgletal februar 2011 Status på udvalgte nøgletal februar 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stabil bruttoledighed I december var der 167.1 bruttoledige, når der korrigeres for sæsonudsving, svarende

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Forord. Analysen gennemgår den økonomiske udvikling for i alt 18 forskellige virksomhedstyper i hotel- og restauranterhvervet

Forord. Analysen gennemgår den økonomiske udvikling for i alt 18 forskellige virksomhedstyper i hotel- og restauranterhvervet 3 Forord Med Normtalsanalysen 2009/2010 kan vi for første gang præsentere et detaljeret billede af den effekt, som den økonomiske krise har haft på driften og økonomien i landets hoteller, kursus- & konferencevirksomheder,

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Omsætningsudvikling i branchen

Omsætningsudvikling i branchen branchestatistik Renhold og kombinerede serviceydelser 2010 Inden for brancherne almindelig rengøring, specialiseret rengøring/skadeservice og vinduespolering har der været et samlet fald i omsætningen

Læs mere

Beskæftigelsen i bilbranchen

Beskæftigelsen i bilbranchen Beskæftigelsen i bilbranchen Sammenfatning Bilbranchen har sammen med DI s kompetenceenhed Arbejdsmarkeds-politik lavet en ny analyse om beskæftigelsen. Den tegner en profil af bilbranchen, som på mange

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013 Økonomisk Barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA., MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2016 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2016 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 19. august 2015 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN

FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN FØRSTE HALVDEL AF 2012 VISER TEGN PÅ VÆKST I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN Første halvår af 2012 viser en beskeden fremgang i videnrådgiverbranchen. Nye tal viser, at den totale omsætning steg med 2,6 pct. frem

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende

Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013. Resumé: Om analysen. HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende Økonomisk analyse fra HORESTA September 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 2: Forventninger til 2012 og 2013 Om analysen HORESTA har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet Organisation for erhvervslivet April 2010 Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK virksomhedernes forventninger til 2. kvartal 2010 peger i retning af en

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011

BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011 BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011 I perioden - har der været en støt stigning i omsætningen i de delbrancher; almindelig rengøring, specialiseret rengøring, vinduespolering og

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal juli 2014

Status på udvalgte nøgletal juli 2014 Status på udvalgte nøgletal juli 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod lysere tider, selvom det ikke galopperer afsted er der

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere