ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN"

Transkript

1 DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 15 > Erhvervsvaskeribranchen har de seneste år oplevet et betydeligt fald i beskæftigelsen. Siden 8 har branchen år for år beskæftiget færre lønmodtagere, og i 14 var der i alt ca. 1 pct. færre lønmodtagere ansat i erhvervsvaskerierne sammenlignet med 8. I 8 beskæftigede erhvervsvaskerierne i alt 4.1 fuldtidsansatte lønmodtagere. Særligt frem til 12 er dette tal årligt blevet reduceret, således er der i 14 ca. 3.7 fuldtidsbeskæftigede i branchen.den faldende beskæftigelse i erhvervsvaskeribranchen afviger fra udviklingen i hele servicebranchens beskæftigelse, da servicevirksomhederne de seneste år overordnet set har haft en beskeden fremgang i antallet af fuldtidsansatte medarbejdere. Det reducerede antal medarbejdere i erhvervsvaskeribranchen skyldes primært, at på grund af et stort fokus på implementering af produktivitetsforbedrende tiltag er erhvervsvaskerierne i dag i stand til at udføre flere arbejdsopgaver med færre medarbejdere. Generelt færre ansatte i erhvervsvaskerierne Udviklingen i beskæftigelsen 2 Om publikationen 3 Forord 4 Den økonomiske situation 5 Trappemodellen og særbidragsbekendt gørelsen påvirker spildevandsbidraget 6 Generelt lavere beskæftigelse i erhvervsvaskeribranchen 7 Branchens økonomiske sundhedstilstand 9 Branchens nøgletal 9 Kun to konkursramte selskaber i 8/9 1 Strukturelle nøgletal 1 Markant flere mindre virksomheder 1 Branchen domineres af etablerede virksomheder 11 Begrænset personaleomsætning 12 De ansatte har fået en højere gennemsnitsalder 13 Faldende andel af ufaglærte 15 Meget høj andel ansatte med etnisk baggrund Lønmodtagere i alt Antal fuldtids beskæftigede Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er definiton side 2 i publikationen)

2 DI ANALYSE SIDE 2 OM PUBLIKATIONEN KILDER Publikationen er udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, DA s PersonaleomsætningsStatistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. DEFINITIONER I Erhvervsvaskeribranchens Årsrapport 15 fokuseres der på de større erhvervsvaskerier. Derfor er alle tallene eksklusiv renserier og selvbetjeningsvaskerier, der fremgår af DB7-koden Det er typisk små renserier, der leverer tøjrens til privatpersoner og som ikke er organiseret under Brancheforeningen for Vask- og Tekstiludlejning (BVT). Branchen er således udelukkende defineret på baggrund af DB7-branchekoden fra Danmarks Statistik; Erhvervs- og institutionsvaskerier. Servicebranchen er ligeledes defineret ud fra DB7-branchekoderne. En nærmere beskrivelse af definitionen af servicebranchen findes i publikationen Servicebranchens Årsrapport 15. REDAKTION Henrik Boesgaard Sørensen

3 SIDE 3 DI ANALYSE FORORD DI Service vil med Erhvervsvaskeribranchens Årsrapport 15 præsentere et samlet overblik over udviklingen i den økonomiske situation, virksomhedernes økonomiske sundhedstilstand og de strukturelle nøgletal for branchen. Erhvervsvaskeribranchen er sammensat af større vaskerier, som primært betjener erhvervslivet og offentlige institutioner. Selve betjeningen består i vask og tekstiludlejning. Erhvervsvaskeribranchen har i modsætning til udviklingen i den samlede servicebranche de seneste år oplevet et jævnt fald i beskæftigelsen. I 14 beskæftigede branchen ikke mindre end 1 pct. færre personer sammenlignet med 8. En del af forklaringen på den faldende beskæftigelse er, at erhvervsvaskeribranchen har haft et stort fokus på at implementere effektiviseringer af arbejdsprocesserne. I forhold til andre brancher har erhvervsvaskeribranchen over tid haft en bemærkelsesværdig stabil omsætning, der årligt har holdt sig mellem 2,4 til 2,6 mia. kr. Som følge af krisen faldt omsætningen midlertidigt i 9 og 1, men har de seneste år været svagt stigende. I 14 opnåede branchen en omsætning, der var ca. 8 pct. højere sammenlignet med omsætningen i starten af 9. I tillæg til at branchen det seneste år har haft en pæn stigning i omsætningen, er branchen generelt præget af stærke regnskabs- og nøgletal. Dertil har implementeringen af trappemodellen medført en generel reduktion af spildevandsbidraget samtidig med, at særbidragsbekendtgørelsen vil medføre ensartede regler for regulering af spildevand på tværs af landets kommuner. God læselyst! København, maj 15 Mette Rose Skaksen Branchedirektør DI Service

4 DI ANALYSE SIDE 4 DEN ØKONOMISKE SITUATION Overvejende stabil omsætning i branchen Omsætning i alt, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er definition side 2 i publikation en) Erhvervsvaskeribranchen er i denne årsrapport defineret som de større erhvervsvaskerier, og i rapporten er renserier og selvbetjeningsvaskerier derfor undtaget ved alle tallene. Det er typisk små renserier, der leverer tøjrens til privatpersoner og som ikke er organiseret under Brancheforeningen for vask og tekstiludlejning. Omsætningen i erhvervsvaskeribranchen er siden sit lavpunkt i 4. kvartal 1 på 2,4 mia. kr. gradvist steget til 2,6 mia. kr. i 4. kvartal 14. I modsætning til den generelle tendens i erhvervsvaskeribranchen var omsætningen i 14 præget af større udsving. Nærmere bestemt steg omsætning fra 2,5 til 2,8 mia. kr. fra 2. til 3. kvartal, hvorefter den faldt igen til 2,6 mia. kr. i 4. kvartal 14. De seneste fem år er branchens omsætning steget med knap 8 pct. i alt. Erhvervsvaskeribranchen har siden 9 haft en betydeligt lavere vækst i omsætningen end den samlede operationelle servicebranche. I slutningen 13 havde erhvervsvaskeribranchen dog en større fremgang i omsætningen, og branchen var derfor tæt på at indhente den øvrige operationelle servicebranche. I løbet af 14 er erhvervsvaskeribranchen igen faldet bagud i forhold til den samlede operationelle servicebranche. Mens omsætningen i den samlede operationelle servicebranche steg med 15 pct. i 14, opnåede erhvervsvaskerierne kun en stigning i omsætningen på 3 pct. Fra 1. til 3. kvartal 14 oplevede erhvervsvaskeribranchen ellers en stigning i omsætningen på 11 pct., men det blev afløst af et fald i omsætningen på hele 8 pct. fra 3. til 4. kvartal samme år. Generelt har erhvervsvaskeribranchens indenlandske omsætning gennemgået en stabil udvikling siden 9. I modsætning til den samlede operationelle servicebranche har erhvervsvaskeri-

5 SIDE 5 DI ANALYSE Lavere stigning end i den øvrige servicebranche Indenlandsk omsætning, kvartalsvis angivelse af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr Erhvervsvaskeri Den operationelle servicebranche Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er branchens omsætning ligget under 9-niveauet i en længere periode. Mens omsætningen i den samlede operationelle servicebranche allerede var over 9-niveauet i 2. kvartal 1, var det først i 2. kvartal 13, at erhvervsvaskeriernes omsætningen var højere, end den var i starten af 9. I 4. kvartal 1 ses et bemærkelsesværdigt fald i branchens omsætning. Dette er sandsynligvis en konsekvens af, at bomuldspriserne i anden halvdel af 1 gennemgik en kraftig prisstigning, men siden har normaliseret sig. Udviklingen i prisen på bomuld har tidligere været en stor udfordring for virksomhederne i erhvervsvaskeribranchen. TRAPPEMODELLEN OG SÆRBIDRAGSBEKENDTGØRELSEN PÅVIRKER SPILDEVANDSBIDRAGET Priserne på vand og spildevand udgør to essentielle faktorer i forhold til erhvervsvaskeribranchens samlede omkostningsniveau. I forhold til forbrugerprisindekset er priserne for vand og spildevand steget væsentligt siden år. Det gælder især for priserne på spildevand. På baggrund af vandsektorloven, der trådte i kraft i 9, fastsætter forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen individuelle prislofter for vandselskaber, der behandler, leverer eller transporterer vand eller spildevand. Prislofterne udgør en ramme for, hvor store indtægter selskaberne må have og dermed en ramme for priserne på vand og spildevand. Selskaberne fik første gang tildelt prislofter i 11. Siden er stigningstaksterne blevet reduceret, og priserne er stabiliseret. Af særlig væsentlig betydning skal nævnes den nye trappemodel for spildevand, der trådte i kraft 1. januar 14, og som gradvist indfases over de kommende år. Den medfører et variabelt vandudledningsbidrag for erhvervslivet. Storforbrugere vil modtage rabatter ikke mindre end pct. eller 6 pct. hvis de henholdsvis enten udleder over 5 eller. kubikmeter årligt. Med denne model er der endelig lagt op til en mere prisægte model, hvor storforbrugerne kompenseres for, at de per kubikmeter medfører markant lavere omkostninger til vedligeholdelse af kloaknettet. Det forventes, at den nye model får en mærkbar effekt på branchens omkostningsniveau. I efteråret 14 er særbidragsbekendtgørelsen endvidere blevet vedtaget. Bekendtgørelsen regulerer udledningen af særligt forurenende industrispildevand. Med bekendtgørelsen er der kommet landsdækkende og ensartede regler på området. Afhængigt af den givne hjemkommune har nogle virksomheder dermed fået reduceret udgifterne til spildevand, mens andre har oplevet øgede udgifter.

6 DI ANALYSE SIDE 6 Generelt færre ansatte i erhvervsvaskerierne Udviklingen i beskæftigelsen Lønmodtagere i alt Antal fuldtidsbeskæftigede Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er definiton side 2 i publikationen) GENERELT LAVERE BESKÆFTIGELSE I Beskæftigelsen i erhvervsvaskeribranchen har siden 8 haft en faldende tendens. Helt konkret faldt det samlede antal af lønmodtagere (både fuldtids- og deltidsansatte) i branchen fra 4.1 personer i 8 til 3.6 i 13. Senest er antallet af lønmodtagere i branchen dog steget til 3.7 i 14. Der er tale om en mindre stigning, som langt fra opvejer det generelle fald i branchens beskæftigelse. Samlet set er beskæftigelsen i erhvervsvaskeribranchen faldet med 1 pct. fra 8 til 14. Den samlede operationelle servicebranche har ligeledes oplevet et fald i beskæftigelsen siden 8, men det har ikke været ligeså omfattende som i erhvervsvaskeribranchen. I 1. kvartal 8 beskæftigede den operationelle servicebranche 216. medarbejdere. Siden da er antallet af medarbejdere faldet med 5 pct. til 6. i 4. kvartal 14. Erhvervsvaskeribranchen har oplevet en gradvis vækst i omsætning fra 9 til 14, mens beskæftigelsen har været jævnt faldende. Det hænger sammen med, at branchen de seneste år har haft et stort fokus på at implementere produktivitetsforbedrende tiltag. Derfor er erhvervsvaskeribranchen i dag i stand til at udføre flere arbejdsopgaver med færre medarbejdere.

7 SIDE 7 DI ANALYSE BRANCHENS ØKONOMISKE SUNDHEDSTILSTAND Mindre fald i regnskabstallene Gennemsnitlige regnskabstal, indeks 8/9 = 1 Periode 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 Primært resultat Ordinært resultat 1 18,2 12,3 1,9 98,8 99, 1 122, 12,5 99, 99,3 13,6 Egenkapital 1 118,7 87,1 87,6 83, 64, Aktiver 1 113,8 97,3 11,8 98,1 96, Note: Primært resultat: Resultat af primær drift før finansielle poster og eventuelle ekstraordinære poster. Ordinært resultat: Resultat efter finansielle poster og før skat Kilde: Experian, branchen er I dette kapitel gennemgås erhvervsvaskeribranchens økonomiske sundhedstilstand. Det skal indledningsvis bemærkes, at tallene indhentet fra Experian, er aggregerede tal for hele branchen, som ikke er vægtede i forhold til virksomhedernes størrelse. Samtidig skal det understreges, at kapitlet ikke er direkte sammenligneligt med branchens årsrapport fra 13, da definitionen er ændret, så branchen nu udelukkende udgøres af erhvervsvaskerier. I forhold til den øvrige servicebranche har finanskrisen kun i mindre omfang påvirket regnskabstallene for branchen for erhvervsvaskerierne. Branchen har således generelt haft stabile regnskabstal i årene efter finanskrisen. Det er kun egenkapitalen, der skiller sig ud med en konstant tilbagegang fra og med 1/11. Branchens primære resultat steg i regnskabsåret 9/1, men er efterfølgende faldet gradvist. Der er dog tale om et beskedent fald. Derfor var det primære resultat i 13/14 kun marginalt lavere end i 8/9. Det ordinære resultat omfatter virksomhedernes primære og sekundære drift samt de finansielle poster. Branchens ordinære resultat har fulgt den samme udvikling som det primære resultat med en stigning i regnskabsåret 9/1 efterfulgt af et gradvist fald. I modsætning til det primære resultat endte branchens ordinære resultat i 13/14 dog højere end niveauet i 8/9. Den forholdsvis stabile udvikling i det ordinære resultat indikerer, at branchen for erhvervsvaskerier ikke har haft samme problemer på de finansielle markeder som de øvrige servicebrancher. Siden finanskrisens udbrud har store dele af dansk erhvervsliv haft fokus på at øge egenkapitalen. Det forekom også i branchen for erhvervsvaskerierne, hvor egenkapitalen blev markant forøget i 9/1. Herefter er egenkapitalen dog faldet, og i 13/14 var den langt under niveauet i 8/9. Branchens aktiver har været relativt upåvirket af krisen, da der kun har været mindre udsving i aktiverne siden finanskrisens begyndelse. I de to seneste regnskabsår har der været et fald i aktiverne, men det er fortsat tæt på niveauet i 8/9. Den forholdsvis stabile udvikling i aktiverne vidner om, at erhvervsvaskerierne udgør en økonomisk robust branche.

8 DI ANALYSE SIDE 8 Mens regnskabstallene i erhvervsvaskeribranchen hovedsageligt har været upåvirkede af krisen, har andelen af virksomheder med en angrebet egenkapital gennemgået en ganske negativ udvikling. Der er således sket en stigning i andelen af erhvervsvaskerier, der har en egenkapital, som enten er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital. I perioden 1/11 12/13 steg andelen af erhvervsvaskerier med angrebet egenkapital fra 15 pct. til 24 pct. I 13/14 faldt andelen af erhversvaskerier med angrebet egenkapital til 22 pct., men andelen er fortsat højere end niveauet under finanskrisen. Gradvis stigning i andelen af virksomheder med angrebet egenkapital siden 1/11 Andel af virksomheder med angrebet egenkapital Fortsat flere virksomheder har underskud Andel af virksomheder med underskud /9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 Kilde : Experian, branchen er /9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 Note : Angrebet egenkapital betyder, at egenkapitalen er negativ eller under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital (5. kr. for A/S og 125. kr. for Aps) Kilde : Experian, branchen er definition side 2 i publikationen Der er ligeledes sket en markant stigning i andelen af erhvervsvaskerier med konkursretning. Det vil sige, at der er flere erhvervsvaskerier, som både har angrebet egenkapital og negativ indtjening. Den negative udvikling har stået på siden 1/11, og den har medført en vækst i andelen af erhvervsvaskerier med konkursretning fra 1 pct. til godt pct. i 13/14. Tallene indikerer, at det ikke var under finanskrisen, men derimod efter krisen, at branchen er blevet udfordret. Markant flere virksomheder med konkursretning Andelen af virksomheder med konkursretning I de første år efter finanskrisen faldt andelen af underskudsramte erhvervsvaskerier markant, men fra 1/11 skete der igen en stigning i andelen af erhvervsvaskerier med underskud. I 13/14 steg andelen yderligere fra 32 pct. 34 pct. på trods af, at branchen dette år oplevede en fremgang i det ordinære resultat /9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 Note : Konkursretning betyder, at selskaber både har angrebet egenkapital og negativ indtjening. Kilde : Experian, branchen er

9 SIDE 9 DI ANALYSE BRANCHENS NØGLETAL Det fremgår af nøgletallene, at erhvervsvaskeribranchen generelt har en udmærket sundhedstilstand. Trods finanskrisen har branchen overordnet haft en stabil økonomisk udvikling. Afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning har ligget på et særdeles højt niveau i årene efter finanskrisen. Likviditets- og soliditetsgraden har derimod gennemgået et gradvist fald. Alle de nævnte nøgletal har dog med undtagelse af likviditetsgraden i hele perioden ligget på et højere niveau end den øvrige servicebranche. Virksomhedernes evne til at forrente den investerede kapital i forhold til det samlede kapitalgrundlag angives med afkastningsgraden. Den er således et mål for, hvordan virksomhederne har evnet at tjene penge på de primære aktiviteter i forhold til de samlede aktiviteter. Branchens afkastningsgrad har været meget stabil i årene efter finanskrisen, da der kun har været marginale udsving de seneste seks regnskabsår. Det tyder på, at branchens afkastningsgrad har stabiliseret sig på et højt niveau. Egenkapitalens forrentning viser, hvad ejernes formue i virksomheden forrentes med. Siden regnskabsåret 8/9 har der været en konstant fremgang i egenkapitalens forrentning. I 13/14 nåede forrentningen helt op på 32 pct., og det er et særdeles højt niveau set i forhold til den øvrige servicebranche. Likviditetsgraden angiver virksomhedernes evne til at opfylde de umiddelbare gældskrav. Branchens likviditetsgrad steg markant fra regnskabsåret 8/9 til 9/1. Derefter har likviditetsgraden gradvist været faldende. Særligt i 13/14 skete der et voldsomt fald i likviditetsgraden, hvormed den nu er markant under niveauet for 8/9. Faldet i likviditetsgraden kan blandt andet skyldes, at det er blevet sværere for virksomhederne at holde likviditet, fordi rentespændet, der udtrykker forskellen mellem ind- og udlånsrenten, har været højt. Med soliditetsgraden angives, hvor stor en del af virksomhedens aktiver, der er egenfinansieret. Soliditetsgraden er faldet gradvist fra 8/9, og specielt i 13/14 gennemgik den et voldsomt fald. Soliditetsgraden er dog stadig på 4 pct., og det er stadig et pænt niveau sammenlignet med den øvrige servicebranche. KUN TO KONKURSRAMTE SELSKABER SIDEN 8/9 Siden 8/9 har erhvervsvaskeribranchen kun oplevet to konkurser, der begge ramte i regnskabsåret 13/14. Det korrelerer med, at branchen dette år både havde relativt mange virksomheder med underskud og konkursretning. De to konkursramte selskaber havde begge over fem års anciennitet, og i 13/14 var der uden dem i alt 41 virksomheder tilbage i branchen. Den ellers lave andel af konkurser i erhvervsvaskeribranchen hænger sammen med branchens struktur, som er præget af få, men etablerede virksomheder. Disse forhold vil næste kapitel berette mere om. Faldende likviditets- og soliditetsgrad de seneste år Nøgletal Periode 8/9 9/1 1/11 11/12 12/13 13/14 Afkastningsgrad Egenkapitalens forrentning 11,6 11, 12,2 11,5 11,6 11,9 19,8,4 23,4 22,4 23,7 32,1 Likviditetsgrad 18,5 164,5 93,1 91,3 95,7 65,9 Soliditetsgrad 61,3 63,9 54,9 52,8 51,9 4,9 Note: Afkastningsgrad: Primært resultat i procent af aktiver i alt. Egenkapitalens forrentning: Ordinært resultat i procent af egenkapitalen. Likviditetsgrad: Omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld. Soliditetsgrad: Egenkapitalen i procent af aktiver i alt ultimo Kilde: Experian, branchen er

10 DI ANALYSE SIDE 1 STRUKTURELLE NØGLETAL Flere mindre virksomheder i branchen Virksomheder fordelt på antal ansatte, andel /9 13/ Kilde : Experian, branchen er 1 Under 1 1 til 5 over 5 MARKANT FLERE MINDRE VIRKSOMHEDER Siden 8/9 har erhvervsvaskeribranchen set en større forskydning i branchens størrelsesmæssige sammensætning. Således udgjorde andelen af virksomheder med under 1 ansatte hele 39 pct. i 8/9. I det foregående regnskabsår var denne gruppe steget med 21 procentpoint, og den udgør i 13/14 ca. 59 pct. af den samlede branche. Det modsvares af et tilsvarende fald i andelen af virksomheder med 1 5 ansatte. Erhvervsvaskeribranchen består i 13/14 af 41 virksomheder, hvilket er et fald på 1 virksomhed i løbet af det foregående regnskabsår. Til sammenligning var der 4 virksomheder i branchen i 8/9. BRANCHEN DOMINERES AF ETABLEREDE VIRKSOMHEDER Hovedparten af de nuværende erhvervsvaskerier kan karakteriseres som ældre virksomheder. Hele 59 pct. af virksomhederne har eksisteret i over 1 år, mens 24 pct. af virksomhederne er mellem 5 og 1 år gamle. Det er med andre ord hovedsageligt de veletablerede erhvervsvaskerier, der dominerer branchen. De veletablerede erhvervsvaskeriers dominans understreges af, at andelen af virksomheder, der har været etableret i 5 år er faldet fra 25 pct. til 17 pct. siden 8/9. Tilsvarende er der sket en stigning på 8 procentpoint i samme periode for de erhvervsvaskerier, der har været etableret i mere end 5 år.

11 SIDE 11 DI ANALYSE Branchen domineres af etablerede virksomheder Virksomheder fordelt efter antal leveår, andel /9 13/ Kilde : Experian, branchen er 1-2 år 2,1-5 år 5,1-1 år 1+ år BEGRÆNSET PERSONALEOMSÆTNING Erhvervsvaskeribranchen skiller sig ud fra den øvrige operationelle servicebranche ved at have en begrænset personaleomsætning. I 13 forlod 32 pct. af branchens samlede medarbejderstab deres arbejde. Samtidig oplevede branchen en tilgang af nye medarbejdere på 22 pct. af alle branchens ansatte. Det betyder, at godt en femtedel af alle medarbejderne var nyansatte i 13. I 13 var der hele 1 procentpoint flere medarbejdere, der forlod erhvervsvaskeribranchen, end der blev rekrutteret i branchen. Over de seneste år har erhvervsvaskeribranchen ligeledes oplevet et større fald i beskæftigelsen. Personaleomsætningen i erhvervsvaskeribranchen var i 13 væsentlig lavere end i den samlede operationelle servicebranche. Nærmere bestemt var medarbejdertil- og afgangen henholdsvis 22 og 7 procentpoint lavere, end den var i den samlede operationelle servicebranche. Stor medarbejderafgang i erhvervsvaskeribranchen Personaleomsætningen i pct. af alle ansatte i branchen, Kilde : DA s PersonaleomsætningsStatestik og DI-beregninger, branchen er defineret på DB7-niveau (se definition side 2 i publikationen) 1 5 Tilgang af nye medarbejdere Medarbejderafgang

12 DI ANALYSE SIDE 12 DE ANSATTE HAR FÅET EN HØJERE GENNEMSNITSALDER På 1 år er der sket en markant forskydning i erhvervsvaskeribranchens alderssammensætning. Hvor de årige udgjorde 47 pct. af arbejdsstyrken i 3, er denne gruppe faldet til kun 14 pct. i 13. Omvendt er andelen af ansatte i alderen 4 59 år fordoblet fra 3 til 13. Denne udvikling vidner om, at de ansatte i gradvist får en højere gennemsnitsalder. En af forklaringerne herpå er, at de ansatte i gennemsnit har fået en betydelig højere anciennitet de bliver med andre ord flere år i branchen. Den voksende aldersgruppe af de 6 64-årige kan samtidig ses som et udtryk for en senere tilbagetrækningsalder i branchen. Det højere aldersgennemsnit er samtidig et udtryk for den generelle demografiske udvikling, hvor den danske befolkning generelt bliver ældre. Derudover afspejler aldersfordelingen for 13 nu i højere grad den overordnede aldersfordeling på det private arbejdsmarked. Det private arbejdsmarked har i gennemsnit ca. 6 procentpoint flere ansatte i aldersgruppen 18 til 29 år sammenlignet med erhvervsvaskerierne. Derimod er andelen af 4 59-årige højere for erhvervsvaskeribranchen end for det private erhvervsliv samlet set. Betydelig aldersforskydning i erhvervsvaskeribranchen Aldersfordelingen inden for branchen for erhvervsvaskeri årige 3-39 årige 4-49 årige 5-59 årige 6-64 årige Note: Der anvendes her 13-tal lig sidste årsrapport, da det ikke har været muligt at fremskaffe nyere data. Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er

13 SIDE 13 DI ANALYSE Aldersfordelingen minder om det øvrige erhvervsliv Aldersfordelingen fordelt på brancher, Erhvervsvaskeri Alle brancher årige 3-39 årige 4-49 årige 5-59 årige 6-64 årige Note: Der anvendes her 13-tal lig sidste årsrapport, da det ikke har været muligt at fremskaffe nyere data. Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er FALDENDE ANDEL AF UFAGLÆRTE Siden 3 er andelen af ufaglærte ansatte faldet fra 6 pct. til 56 pct. af branchens ansatte. Ufaglærte medarbejdere er dog stadig den dominerende arbejdsressource blandt erhvervsvaskerierne. Generelt er der sket mindre forskydninger i uddannelsesniveauet, som peger i retning af, at arbejdskraften i branchen gradvist får et højere uddannelsesniveau. Ansatte med erhvervsfaglig praktik- og hovedforløb udgør i 13 fortsat ca. 33 pct., mens der for ansatte med en lang videregående uddannelse næsten er sket en fordobling fra 1,5 pct. til knap 3 pct. Det stigende uddannelsesniveau i befolkningen afspejles nu i højere grad i erhvervsvaskeribranchen. En større del af de ansatte har en uddannelse i 13 Beskæftigede fordelt på uddannelsesniveau Ingen erhvervskompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb 3 13 Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Note: Der anvendes her 13-tal lig sidste årsrapport, da det ikke har været muligt at fremskaffe nyere data. Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er

14 DI ANALYSE SIDE 14 Den operationelle servicesektor er generelt karakteriseret ved en medarbejdersammensætning med et lavere uddannelsesniveau end det øvrige erhvervsliv. Andelen af ufaglærte er i erhvervsvaskeribranchen 21 procentpoint højere end for det samlede erhvervsliv og 11 procentpoint højere end for den samlede operationelle servicebranche. Forskellen er betydelig mindre, når der ses på andelen af ansatte, som har gennemgået et erhvervsfagligt praktik- eller hovedforløb. Her svarer andelen i erhvervsvaskeribranchen nogenlunde til andelen i den operationelle servicebranche, mens det generelle erhvervsliv ligger 8 procentpoint højere med en andel på 41 pct. I forhold til de mellemlange videregående uddannelser ligger den operationelle servicebranche marginalt højere end det generelle erhvervsliv. Her har 11 pct. en mellemlang videregående uddannelse, mens denne gruppe kun udgør 5 pct. i erhvervsvaskerierne. For de lange videregående uddannelser ligger det generelle erhvervsliv med en andel på 8,4 pct. væsentlig højere end både den operationelle servicebranche og erhvervsvaskerierne. Langt flere ufaglært ansatte hos erhvervsvaskerierne Beskæftigede fordelt på uddannelsesniveau, 13 Ingen erhvervskompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglige praktik- og hovedforløb Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Erhvervsvaskeri Alle Brancher Den operationelle servicebranche Note: Der anvendes her 13-tal lig sidste årsrapport, da det ikke har været muligt at fremskaffe nyere data. Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er

15 SIDE 15 DI ANALYSE Erhvervsvaskeribranchen står for en meget stor integrationsindsats Andel beskæftigede, der enten er indvandrere eller efterkommere 3 25 Erhvervsvaskeri Den operationelle servicebranche Alle Brancher Note: Der anvendes her 13-tal lig sidste årsrapport, da det ikke har været muligt at fremskaffe nyere data. Kilde : Danmarks Statistik og DI-beregninger, branchen er MEGET HØJ ANDEL ANSATTE MED ETNISK BAGGRUND Sammenlignet med det øvrige erhvervsliv beskæftiger den operationelle servicebranche en højere andel af borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Den høje andel af indvandrere og efterkommere i erhvervsvaskeribranchen betyder, at branchen bidrager til at trække den samlede servicebranche op i statistikken. Erhvervsvaskeribranchen beskæftiger i markant højere omfang end den samlede operationelle servicebranche indvandrere og efterkommere. I 13 havde knap 12 pct. af de ansatte i den operationelle servicebranche anden etnisk baggrund end dansk, hvor denne befolkningsgruppe udgjorde hele 25 pct. i erhvervsvaskeribranchen. Siden 5 har indvandrere og efterkommere udgjort en gradvist større andel af arbejdsstyrken i branchen. Denne udvikling er betydeligt mere udtalt end i det øvrige erhvervsliv, hvilket indikerer, at branchen spiller en vigtig rolle i forhold til at integrere borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

16 DI ANALYSE BRANCHEFORENINGEN FOR VASK- OG TEKSTILUDLEJNING (BVT) & ARBEJDSGIVERFORENINGEN FOR DANSKE VASKERIER (ADV) Brancheforeningen for Vask- og Tekstiludlejning (BVT) er en faglig interesse og serviceorganisation for industrivaskerier i den private og offentlige sektor samt leverandører til vaskerierne. BVT arbejder for at varetage medlemmernes interesser i branchemæssige anliggender. Det gælder politisk og praktisk udvikling inden for eksempelvis: miljø, personale, arbejdsmiljø, offentlig-privat samarbejde, forretningsudvikling, vaskeribranchen i Europa, standardiseringer samt vedligeholdelse af et godt omdømme af vaskeribranchen i offentligheden. For at overenskomstdække medlemmernes aktiviteter har Arbejdsgiverforeningen for danske vaskerier (ADV) indgået aftaler med 3F, HK Privat, HK Handel og Ledernes Hovedorganisation. BVT s medlemmer kan søge råd og vejledning i alle spørgsmål, der opstår af arbejds- og ansættelsesretlige karakter. Vi tilbyder både telefonrådgivning, når der måtte være ting, du gerne vil have klarlagt, og komplet juridisk bistand, hvis en sag skal i retten. BVT/ADV er en organisation under DI. Derfor kan alle BVT s medlemmer trække på DI s service inden for arbejdsmiljø og uddannelse. Samtidig er medlemmer af BVT automatisk medlemmer af DI Service, der kan rådgive medlemmerne i alle erhvervs- og branchepolitiske spørgsmål. > Kontaktperson: Jan Stiiskjær Tlf.: Web: danskevaskerier.di.dk > DI SERVICE 1787 KØBENHAVN V TLF.: SERVICE.DI.DK DI Service DI Service er branchefællesskabet for DI-virksomheder og foreninger, der beskæftiger sig med operationel service på Business-to- Business- og Business-to-Government-markederne. DI Service omfatter ligeledes andre virksomheder, hvor serviceydelser indgår som en væsentlig aktivitet. Det kan f. eks. være fremstillingsvirksomheder, der tilbyder installation, vedligehold eller andre services knyttet til deres produkter. De fire foreninger i branchefællesskabet er henholdsvis; Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA), VikarBranchen, Vagt- & Sikkerhedsindustrien (VSI) og Brancheforeningen for vask- og tekstiludlejning (BVT). I tillæg til de fire foreninger har DI Service samlet sundheds- og velfærdsleverandørerne i en sektion Dansk Sundhed og Velfærd (DSV) der her varetager medlemmernes erhvervspolitiske og forretningsmæssige interesser. DI Service varetager servicevirksomhedernes interesser og arbejder for at styrke de politiske bestemte rammer for branchen. Også indadtil over for DI s øvrige medlemskreds styrker branchefællesskabet relationerne mellem servicevirksomhederne, deres leverandører og kunder. DI Service hjælper desuden medlemsvirksomheder med konkrete problemstillinger samt fremmer medlemmernes interesser og faglighed gennem deltagelse i netværk, erfagrupper, workshops og udvalg. Se mere på service.di.dk

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 2014 > I løbet af de seneste fem år har erhvervsvaskeribranchen oplevet et markant fald i beskæftigelsen. Hvor branchen i 2009 beskæftigede i alt 3.400 personer,

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI analyse ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 2013 > har i løbet af det seneste årti oplevet et markant fald i beskæftigelsen. Med undtagelse af de tre gode år inden krisen i, har branchen siden haft

Læs mere

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015 DI ANALYSE Årsrapport 215 > Det seneste år har vikarbranchen oplevet en vækst på næsten pct. i branchens samlede omsætning. Væksten ligger over de øvrige servicevirksomheder, og den ses som et resultat

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN

KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN DI analyse KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN Årsrapport 2013 > I løbet af det seneste årti har kantine og cateringbranchen haft en betydelig forøgelse af branchens beskæftigelse. Fra og frem mod er beskæftigelsen

Læs mere

Figur 1: Omsætning for vaskeribranchen 2003-2011

Figur 1: Omsætning for vaskeribranchen 2003-2011 branchestatistik Erhvervsvaskeribranchen 2011 Branchen for erhvervsvaskerier består af vaskerier med vask og tekstiludlejning. Branchens omsætning var i 2010 på 2.277 mio. kr., hvilket er et fald på ca.

Læs mere

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2013

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2013 DI ANALYSE Årsrapport 2013 > Vikarbranchens omsætning blev hårdt ramt af finanskrisen. Siden har omsætningen derimod været præget af høje vækstrater. Fra til er omsætningen steget med næsten pct. Omsætningen

Læs mere

RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr

RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr DI analyse RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr Årsrapport 13 > Omsætningen i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser oplevede høje vækstrater i årene frem til finanskrisen. På trods af krisens

Læs mere

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER DI ANALYSE RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER Årsrapport 215 > I lighed med den øvrige servicebranchen har branchen for renhold og kombinerede serviceydelser oplevet en stigning i omsætningen de seneste

Læs mere

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER DI ANALYSE RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER Årsrapport 14 > Branchen har i lighed med den øvrige servicebranche de seneste år oplevet en markant forøgelse af beskæftigelsen blandt de privatansatte.

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > Selvom der siden 2010 er kommet færre ansatte i hele erhvervslivet, har servicebranchen haft en pænt stigende

Læs mere

Omsætningsudvikling i branchen

Omsætningsudvikling i branchen branchestatistik VASKERIBRANCHEN I DANMARK Branchen for erhvervsvaskerier består af vaskerier, som primært betjener erhvervslivet og offentlige institutioner. Branchen omsatte i 2009 for 2.352 mio. kr.,

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016

ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016 DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 > Væksten i erhvervsvaskeribranchen har været tiltagende de seneste år, men har over en lidt længere tidsperiode været lavere end i både den operationelle

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2015

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2015 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2015 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > De seneste omsætningstal tyder på, at servicevirksomhederne i løbet af for alvor har fået gang i væksten igen.

Læs mere

VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017

VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017 DI ANALYSE VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 17 > I 16 svarede den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vikarbranchen til næsten 23. fuldtidspersoner eller ca. 1 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark.

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅrSrapport 2013

SERVICEBRANCHENS ÅrSrapport 2013 DI analyse SERVICEBRANCHENS ÅrSrapport 13 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > Omsætningen i den operationelle servicebranche nåede bunden efter krisen allerede i. Siden har branchens omsætning

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING

RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING DI ANALYSE RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING Årsrapport 217 > Knap 38. fuldtidspersoner var i 216 beskæftiget som lønmodtagere i private virksomheder på det samlede brancheområde for rengøring,

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Omsætningsudvikling i branchen

Omsætningsudvikling i branchen branchestatistik Renhold og kombinerede serviceydelser 2010 Inden for brancherne almindelig rengøring, specialiseret rengøring/skadeservice og vinduespolering har der været et samlet fald i omsætningen

Læs mere

Beskæftigelsen i bilbranchen

Beskæftigelsen i bilbranchen Beskæftigelsen i bilbranchen Sammenfatning Bilbranchen har sammen med DI s kompetenceenhed Arbejdsmarkeds-politik lavet en ny analyse om beskæftigelsen. Den tegner en profil af bilbranchen, som på mange

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013

Regionalt barometer for Region Nordjylland, oktober 2013 alt barometer for, oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen

Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Tilbagegang i arbejdernes lønindkomst siden krisen Siden 1985 har både rige og fattige danskere oplevet en stigning i deres indkomst. I løbet af de seneste år er indkomstfremgangen imidlertid gået i stå

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 > Siden 28 har den økonomiske vækst været moderat i både den operationelle servicebranche og i de fleste andre brancher. Siden 213 har den operationelle servicebranche

Læs mere

Overgang til efterløn. Thomas Michael Nielsen

Overgang til efterløn. Thomas Michael Nielsen Overgang til efterløn Thomas Michael Nielsen Overgang til efterløn Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2005 Oplag: 500 Danmarks Statistiks Trykkeri Pris: 126,00 kr. inkl. 25 pct. moms ISBN: 87-501-1478-6

Læs mere

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland

Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Beskæftigelsesregion hovedstaden & sjælland Globalisering, vækst og velfærd s udfordring Arbejdsmarked og erhverv i frem til Udgiver: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Grafisk design: Kenneth

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Langsigtede udfordringer

Langsigtede udfordringer 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Langsigtede udfordringer 4.1 Sammenfatning... side 153 4.2 Arbejdsstyrken før, nu og fremover... side 154 4.3 Mangel på holdbarhed i dansk økonomi... side 166 4.1 Sammenfatning

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. 2. kvartal 2013. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN 2. kvartal 2013 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2016 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2016 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 1, FORÅR 2005 Termer THOMAS RENÉ SIDOR, ME@MCBYTE.DK SÅ SB Statistisk Årbog

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Nettotilgangen til ledighed har siden 21 været tæt på nul

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Sommerens gymnasiale studenter 2013

Sommerens gymnasiale studenter 2013 Sommerens gymnasiale studenter 2013 Af Lone Juul Hune Snart vil 2013-studenterne 1 præge gadebilledet. I den forbindelse har UNI C Statistik & Analyse set på, hvor mange der bliver studenter i år, og hvilken

Læs mere

Om konjunkturindikator

Om konjunkturindikator Konjunkturindikatoren steg i juli til -16 fra -20 i juni. Således har virksomheder i branchen stadig negative forventninger til ordrebeholdningen, om end den negative stemning er blevet mindre i juli.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 37 Indhold: Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Ledige er længere uden arbejde hos andre aktører

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Indkomster i de sociale klasser i 2012

Indkomster i de sociale klasser i 2012 Indkomster i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver indkomstforskellene i de fem sociale klasser og udviklingen i indkomster

Læs mere

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE

UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE UDVIKLINGEN I LØNMODTAGER- BESKÆFTIGELSEN AALBORG KOMMUNE Indledning og datagrundlag Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Aalborg Kommune i perioden januar 28 august 21?, er der i Aalborg Kommune

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Nu vender beskæftigelsen

Nu vender beskæftigelsen PRESSEMEDDELELSE 4. april, 2011 Nu vender beskæftigelsen De danske virksomheder tror nu på vækst og ansætter igen. Der er skabt 21.000 nye job i årets første tre måneder og forventningen er 33.000 nye

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job

Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark. En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Den faktiske mobilitet blandt ledige i Syddanmark En undersøgelse af lediges faglige og geografiske mobilitet ved tilbagevenden til job Juni 21 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Industrien har nedlagt over halvdelen af de ufaglærte stillinger siden 2000

Industrien har nedlagt over halvdelen af de ufaglærte stillinger siden 2000 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 5. juni 2013 Industrien har nedlagt over halvdelen af de ufaglærte stillinger siden 2000 Mens beskæftigelsen af personer med en videregående

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale

Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale 5. november 13 Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale Der er stor forskel på sygefraværet imellem den offentlige og private sektor, hvilket indikerer at der er plads

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE i:\jan-feb-2001\8-a-02-01.doc Af Martin Windelin - direkte telefon: 3355 7720 22 RESUMÈ 28. februar 2001 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE I dette notat analyseres den senest offentliggjorte

Læs mere

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve

Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Flere i job, men fortsat ledig arbejdskraftreserve Andelen af beskæftigede danske lønmodtagere i pct. af befolkningen mellem 16 og 64 år er fortsat et stykke under niveauet fra før krisen. Ser man bort

Læs mere

Omsætningsudvikling i branchen. Kantine- og cateringbranchen består af kantineservice hos kunden og cateringservice

Omsætningsudvikling i branchen. Kantine- og cateringbranchen består af kantineservice hos kunden og cateringservice branchestatistik Kantine og catering Kantine- og cateringbranchen består af kantineservice hos kunden og cateringservice til kunden. Denne analyse viser, at branchen med en omsætning på ca. 5,3 mia. for

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2015

REVISOR- BRANCHEN 2015 REVISOR- BRANCHEN 2015 Nøgletal www.fsr.dk Klar omsætningsfremgang for revisorerne Med 16,8 mia. kr. i omsætning fik revisorbranchen et rekordår i 2015. Omsætningen blev løftet med godt 1,2 mia. kr. svarende

Læs mere

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser

Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser December 2013 Kvinder vinder fodfæste i de store selskabers bestyrelser Af Richard B. Larsen, chefkonsulent, rbl@di.dk og Natasha Thaysen, stud.oecon.agro., nrth@di.dk Bestyrelserne i de store danske selskaber

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Analyse 11. december 2014

Analyse 11. december 2014 11. december 1 Dagpengereformen får fortsat flere langtidsledige i beskæftigelse Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men har

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

3.2 Generelle konjunkturskøn

3.2 Generelle konjunkturskøn 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Budgetforslag 2015-18 3.2 Generelle konjunkturskøn Den generelle samfundsøkonomi har betydning for Egedal Kommunes

Læs mere