StaFetten. Medlemsmøde omkring DALEN. SF-Helsingør ønsker at sætte psykiatrien højere op på dagsorden. September nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StaFetten. Medlemsmøde omkring DALEN. SF-Helsingør ønsker at sætte psykiatrien højere op på dagsorden. September nr. 3. 2014"

Transkript

1 Helsingør StaFetten September nr Side 2. Formanden har ordet Side 3. Baggrundsgrupper - et aktiv Side 4. Politikere der ødelægger den kollektive trafik Side 6. Byrådsarbejdet godt igang Side 10. Nedskæringer på 9 millioner indenfor psykiatriog handkapområdet Medlemsmøde omkring DALEN Tirsdag 23. september, klokken i 3F s lokaler på Rønnebær Alle 106. Der vil være oplæg ved Ole Nøhr fra DALEN og derefter tid til spørgsmål og debat. Læs i øvrigt sidste nummer af Stafetten SF-Helsingør ønsker at sætte psykiatrien højere op på dagsorden Foreningen BEDRE PSYKIATRI, landsforeningen for pårørende, arrangerer foredrag tirsdag den 21 oktober i Toldkammeret, hvor emnet er Borderline (personlighedsforstyrrelse). Nærmere information om tidspunkt og foredragsholder kommer senere. SÆT KRYDS StaFetten nr. 3/2014

2 Thorfinn Johansen, Formand for SF-Helsingør Beretning siden sidst Efter en tumultarisk periode i partiet har dønningerne efterhånden lagt sig. Vi har fået en ny formand, som er kommet godt fra start og nyder bred respekt, og uroen i folketingsgruppen og baglandet har lagt sig. Men vi er ikke længere i regering, og det er en skam, for indflydelsen er immervæk større, når man sidder for bordenden. Men hvorfor gik det galt? Man siger, at hvis man ikke er rød som ung, har man intet hjerte. Og hvis man ikke er blå som gammel, har man ingen hjerne. Jeg tror, at meget af balladen i partiet kan forklares med de to sætninger, fordi der ligger en sandhed i dem. Er man blå, så har man den luksus, at kunne gå imod sin overbevisning og forklare det med tørre tal og logiske ræsonnementer. Men når man er rød, så forventes man at stemme med hjertet. Hver gang. For hvem kan gå imod sin moralske overbevisning og stadig se sig selv i spejlet? Og netop derfor rammer det os så hårdt, når røde politikere fører blå politik. Men vi er nødt til at blive røde med hjertet OG med hjernen. Vi er nødt til at indse, at ikke alt vi vil, rent faktisk kan lade sig gøre. Vi må have mindre ideologi og mere praktik. Regeringen blev kraftigt kritiseret for at føre en blå økonomisk politik. Men hvad skulle de ellers have gjort? Det gør alle de andre jo. At have verdens højeste skattetryk kan sagtens fungere, når man samtidig har nogle af verdens højeste lønninger. Men kun så længe man har at gøre med et lukket system, og det er Danmark ikke længere. Penge og varer flyder frit over grænserne, og virkeligheden er, at der i pendlerafstand fra Danmark findes mennesker, som er villige til at arbejde for 40 kroner i timen. Med den besparelse i udsigt, så skal man være en standhaftig idealist, hvis ikke man lukker sin fabrik i Harboøre og genåbner den i Stettin. Jeg vil til det sidste forsvare den danske måde. Vores fleksible arbejdsmarked, offentlig finansieret uddannelse og sundhedsvæsen, det sociale sikkerhedsnet og den solidariske omfordeling er alt sammen med til at sikre stabilitet og tryghed i vores liv og hverdag, og ideologen i mig ved, at vi har ret og at resten af verden tager fejl. Af en eller anden uforklarlig grund, så er resten af verden bare ikke enig, og det er her, at praktikeren kommer ind i billedet. Han ved nemlig godt, at vi kun er en lille fisk i en stor sø, og at hvis vi krampagtigt holder fast i vores måde, så bliver vi spist. Vi er nødt til at tilpasse os verden omkring os. Kunsten bliver så at gøre det på en rød måde. Velkommen til nye medlemmer: Kirsten og Anders 2 StaFetten nr. 3/2014

3 LOKALE RESSOURCER Anders Wilsbech - deltager i baggrundsgruppemøderne Baggrundsgrupper - et SF aktiv På sidste generalforsamling kom Bente Donkin med forslag om at formalisere / aktivere de tidligere baggrunds gruppemøder. Det var medlemmer der mødte op før der blev afhold økonomiudvalgsmøder. Det var så meningen at medlemmer kunne komme og give deres mening til kende om en eller flere sager der var på dagsordenen. En god idé, men det fungerende ikke, da der ikke var indarbejdet en forberedelsestid, som jo er nødvendig hvis det skal have sin mening. Forslaget Forslaget til at formalisere det i vedtægterne medførte selvfølgelig lidt debat. Der var diskussion om hvilke beføjelser, hvilken kontrol der var af gruppernes arbejde, relateret til bestyrelsen og generelt en SF-politik. Diskussionen var relevant. Hvem referer til hvem, hvor mange har mandat, etc. blev vendt og afmystiseret. Vi som borger, måske også lokalt politisk engageret, eller via sit arbejde har indsigt i en dagligdag og forhold som byrådspolitikerne i mange til fælde ikke kender eller hørt om inden de tager en beslutning. Der ligger mange ressourcer og viden ude i lokalområderne. Det er jo der politikken skal fungere i praksis, der de politiske realiteterne, på godt og ondt er en hverdag. Til et godt politisk arbejde, et godt beslutningsgrundlag hører et godt forarbejde. Her vil det være godt at få indraget/inviteret nogle personer der har kendskab til et område / emne og aller bedst har hænderne i dejen - for derved at få et godt brød. Baggrundsgruppen, som er åben, har været igang siden tidligt forår.. Se bagsiden hvornår der er baggrundsgruppemøder StaFetten nr. 3/2014 3

4 Bertel Johansen Politikere der ødelægger den kollektive trafik Nu vil Socialdemokraterne, Enhedslisten, Lokaldemokraterne og SF i Helsingør Byråd gøre buslinie 803 gratis, blot fordi de mener at pengene kan tages ud af et forventet overskud i kommunekasse. Der er mange måder at ødelægge den kommunale økonomi på, og mange måder at kaste vores fælles penge i grams på, og mange måder at ødelægge holdningen til kollektiv trafik på, og en gratis linie 803 indeholder det hele. Kommunens økonomiske overskud i år kendes ikke før året er gået, og skulle der endeligt være opkrævet mere skat end nødvendigt, tilhører pengene alle dem der har betalt skat, og ikke kun nogle buspassagerer i linie 803. Før forrige byrådsperiode var kommunen ved at gå fallit på grund af konservativ/socialdemokratisk letsindig omgang med pengene til alt andet end hvad der er kommunale kærneopgaver, og nu, så snart en heldig 4-årig periode med en ansvarlig borgmester, Johannes Hecht-Nielsen har bragt økonomien på fode, har andre travlt med at sætte det hele over styr igen. Dertil kommer, at den eneste ændring i trafikmønsteret en gratis buslinie 803 vil medføre, er at cyklisterne vil stille cyklen og sætte sig i bussen i stedet for at mase op ad Kongevejen og andre bakker, og gå glip af sund motion. Der er jo ingen normale mennesker der kører i bil til byen for sjov 4 StaFetten nr. 3/2014

5 eller for at genere andre med parkering. Bilen tager vi fordi vi har brug for den, og det ændrer sig ikke, uanset bortfald af egenbetalingen i linie 803. De glade naive forslagsstillere kalder det at sikre gode og billige kollektive trafikløsninger. Men den kollektive trafik er den absolut dyreste trafikløsning vi har, og bliver aldrig særlig god, alene fordi den er kollektiv, og derfor aldrig betjener nogle optimalt, men kun alle efter største fællesnævners princip. Bussen koster allerede skatteborgerne 14 kr. for hver påstigning, og dertil egenbetalingen på vel kun rundt 2-3 kroner i snit, så linie 803 er dyrere end alle de individuelle trafikformer forslagsstillerne vil bekæmpe med deres forslag, og bliver aldrig billig og slet ikke gratis. Forslagsstillerne forstår åbenbart ikke økonomi, og det er rystende at de sådan kan kalde en offentlig udgiftsstigning til linie 803 fra 6,6 mill til 7,4 mill pr. år for noget der er gratis. Det er dyrt nu, og deres forslag gør det endnu dyrere. Nu må det stoppe. Vi lever ikke i et sovjetsamfund hvor politiske organer skal håndtere os alle med den samme halvdårlige fællesløsning for alting, betalt dyrt med vores egne tvangsudskrevne skattekroner så vi ikke har mulighed for selv at råde over tilstrækkeligt til et godt liv i fællesskabet. VELKOMMEN TIL DE NYE MEDLEMMER Indmeldelse af nye medlemmer Som nævnt side 9 overgår vi til ny hjemmeside. Det kan derfor i en periode være svært at melde sig ind via hjemmesiden. KONTAKT DERFOR: Formand, Thorfinn Branderup Johansen eller Telefon: StaFetten nr. 3/2014 5

6 Bente Borg Donkin Byrådsarbejdet godt igang Byrådsarbejdet er nu kommet godt i gang med sin nye periode. Desværre fik vi i SF kun et mandat at gøre godt med i de næste 4 år. Jeg ved godt det kunne have været værre endnu. Flere partiforeninger i Nordsjælland er uden SF repræsentation overhovedet. Men jeg savner godt nok partikammerater. Vi forsøger i den røde fløj, at skabe gode alliancer imellem os og skabe et konstruktivt modspil til den borgerlige dominans. Hvis I følger Byrådsmøderne via WebTV, vil I kunne høre og se, at der fremsættes et samlet rødt forslag til samtlige byrådsmøder. Det er ikke altid muligt at skabe flertal for vores fælles forslag, men sådan er de demokratiske spilleregler. Stauninggården Indenfor de sidste måneder, har der været to Byrådsbeslutninger SF har markeret sig anderledes end de andre røde partier. Jeg arbejder med et SF mandat for mest indflydelse med vores ene stemme. Den ene sag var min accept af lukning af Børnehuset Stauninggården. Jeg gengiver herunder, dele af min argumentation om hvorfor: SF stemte på Byrådsmødet ja til at kapacitetstilpasse antallet af pladser i vores daginstitutioner, og hermed også ja til at lukke daginstitutioner. Det gjorde vi for at fastholde nærvær og udviklende samspil mellem vore dygtige pædagoger og vore børn. De tomme pladser i vores daginstitutioner er opstået fordi børnetallet falder. I 2010 blev der født 548 børn i Helsingør mod kun 424 i De første måneder af 2014 viser sammen lave tendens. Pt mangler der børn mellem 0 2 år til 148 pladser. Normeringsprincippet betyder at pengene følger barnet, så daginstitutioner skal nednormere for at kompensere for manglende økonomi ved faldende børnetal. Da ydertimerne skal dækkes, betyder det, at der er færre pædagoger til at deltage i sjove udviklende aktiviteter og færre muligheder for at opdele børnene i mindre grupper. Vi kræver samfundsmæssigt at pædagoger løser flere og flere komplicerede opgaver, men samtidigt udhuler vi normeringerne. 6 StaFetten nr. 3/2014

7 Personalet i daginstitutionerne skal leve med mindre tid til hvert barn og leve med større stress i hverdagen. Et paradoks, da det udefra kan se ud som om, at færre børn giver bedre plads og bedre fysiske rammer til leg. Forskningsmæssigt ved vi at vores børn netop har brug for nærværende voksne for at udvikle sig og tilegne sig livets kompetencer. Hvis inklusion af børn skal lykkes, er netop nærvær og kontakt væsentligt. Skimmelsvamp Der skal politisk handling til, når børnetallet falder. Derfor blev det et nødvendigt ja fra SF til kapacitetstilpasning af pladser i vores daginstitutioner. Når valget faldt på bla. Stauninggården skal det ses med baggrund i, at SF gennem mange år har kæmpet for at børn og voksne ikke skal opholde sig i lokaler, hvor der kan være risiko for skimmelsvamp. Skimmelsvamp kan give kroniske helbredsskader med flere års StaFetten nr. 3/2014 forsinkelse, så selv den mindste risiko for svampepåvirkning, bør vi politikere reagere på. Og når ejerskabet ikke var kommunens, ja så kunne SF ikke stemme for at bruge 13,5 mil skattekroner til renovering af DUI s bygninger. Jeg kan sagtens forstå de følelser der opstår, når ens arbejdsplads eller ens barns institution skal lukke og jeg aner kender forældrenes særlige engagement for at bevare deres børnenes hverdagsliv i Stauninggården. Jeg ville ønske at DUI havde sagt ja til at overgive ejerforholdet. Men det var der en klar udmelding om, at der ikke var interesse for. Særdagplejen Den anden sag var Nedlæggelse af særdagpleje og oprettelse af skærmet gruppetilbud. Jeg stillede på SF vegne et ændrings for slag, som du kan læse begrundelsen for her: SF sikrede på byrådsmødet , med et ændringsforslag til sagspunkt 04 Nedlæggelse af særdagplejen, at der fortsat er et specialtilbud til børn med særlige 7

8 tværpolitiske diskussioner i udvalget. I forhold til styrelseslovgivningen, er min eneste politiske mulighed (og ret), at jeg kan fremsætte ændringsforslag helt frem til sagen er stemt igennem i Byrådssalen. behov. SF s ændringsforslag betyder, at der fremover er en tværfaglig ekspertise, som kan sikre den nødvendige fleksibilitet i særtilbuddet, og at eksempelvis børn med gendefekter eller særlige somatiske problemstillinger fortsat kan sikres et individuelt tilpasset dagplejetilbud. FOA udtalte FOA beskriver ændringsforslaget som en overraskelse (som en tyv i natten ), stiller spørgsmål ved min habilitet og udtrykker forbehold om lovligheden ift. medbestemmelsesret og overenskomstmæssige ansættelsesforhold. Hvad angår habilitet, så er jeg ansat i Helsingør Kommune som fysioterapeut og handicapkoordinator, men uden personaleansvar og visiteringsret, og er derfor ikke inhabil. I SF har vi netop valgt, at jeg ikke sidder i Børne- og Uddannelsesudvalget, da der kan være flere sager der berører mit fagområde og derved vil kunne skabe forestilling om inhabilitet. Da SF ikke er repræsenteret i Børne- og Uddannelsesudvalget, har jeg ikke deltaget i de indledende udvalgsforhandlinger og Denne ret benyttes i nogle tilfælde som overraskelseseffekt, andre gange fordi der opstår ny viden om sagen, men i dette tilfælde fremsendte jeg i god tid inden Byrådsmødet, forslaget til de enkelte udvalgsmedlemmer i Børne- og Uddannelsesudvalget, og gav dermed udvalgsformanden Christian Donatzky (R) mulighed for at trække forslaget tilbage til videre behandling eller forhandling med de berørte parter. Det er min faglige og politiske overbevisning af SF s ændringsforslag, er en kvalitetsforbedring ift. det oprindelige forslag, og jeg skal blankt erkende, at jeg i denne sag har været nødt til at tænke mere på børnenes og familiernes tarv end på medarbejdernes. Børn med særlige behov har brug for en kvalificeret faglig indsats, og samarbejdet mellem fagpersoner og familierne skal udvikles i takt med at ny viden opstår. Heldigvis er der gang i en rivende udvikling i tankerne om hvordan vi behandlingsmæssigt og pædagogisk kan guide børnene videre i deres liv, så de opnår så stor livs - kvalitet og livskompetencer så muligt. Organiseringen af tværfaglige kompetencer i et særligt gruppetilbud, er netop udtryk for en videreudvikling og nytænkning. Hvordan det så skal forankres overenskomst- 8 StaFetten nr. 3/2014

9 mæssigt, har vi politikere heldigvis dygtige embedsmænd/kvinder til at forhandle igennem. Kontinuitet og faglighed Personalemæssigt glæder det mig, at der er sikret to stillinger, som garant for kontinuitet og den særlige faglighed, at passe børn i eget hjem repræsenterer. Om du er enig eller uenig med mig i beslutningerne, kan der være forskellige holdninger til. Du kan som medlem af SF deltage i vores medlemsmøder, møde op til Bestyrelsesmøder eller vores aftalte baggrundsgrupper. Der kan du komme i dialog med mig, andre SF medlemmer og Bestyrelsen. Kom og påvirk beslutninger med viden, holdninger og engagement. Webmaster - Anders Wilsbech Ny hjemmeside på vej SF Christiansborg har nu fået sit nye website og CMS (Content Management System) Umbraco op at køre. Systement indeholder muligheder for at gøre hjemmesiden mere levende og brugervenlig. Systemet er mere komplekst, og kræver at webmasterne bruger tid til at sætte sig ind i det. SF-Helsingør har just fået adgangskoder og password. Det forventes fra partikontoret at vi skal være klar primo oktober. Nok lidt hurtigt - men med medlemmernes forståelse skal der nok være noget at se på. På fornånd tak StaFetten nr. 3/2014 9

10 NEDSKÆRINGER PÅ 9 MILLIONER INDENFOR PSYKIATRI- OG HANDIKAPOMRÅDET Baggrundsgruppemøde - Anders Wilsbech Når man læser et notat vedr. Organisationstilpasning på det socialpsykiatriske område og sammenfatter det med Udmøntring af besparelser for 2015 i Center for Særlig Social Indsats hvor Socialudvalgets indstilling er en besparelse på 9 millioner kroner må man spørge - hvad skete lige her. I et notat som indgår i bugetforhandlingerne beskrives det socialpsykiatriske område, med alle de tiltag, indsatområder, i ordvalg og form, som klart ikke forholder sig til praksis. Dette må tænde advardselslamperne for de politiske ansvarlige, hvis de har interesse i at forholde sig til området og føle ansvar. SF gør det ihvertfald. De 6 fokusområder Regeringens Psykiatriudvalg har opsat 6 fokusområder, for et styrket fokus på landsplan, for at sikre at indsatsen tilrettelægges bedst muligt for den enkelte borger. 1. Forebyggelse og tidlig indsats 2. Styrket sammenhæng i indsatsen 3. Høj kvalitet i den faglige indsats 4. inddragelse af borger, pårørende og civilsamfund 5. Nedbringelse af tvang 6. Bedre styring og ressourceanvendelser. Kortfattet vurderinger, indstilling 1a. Øge personaleressourcer så som bostøtter, bo- og dagtilbud, dækkende i eget hjem og i beskyttet miljøer. Dette begrundet med at Regionen har nedlagt mange sengepladser, og at borgerne bliver udskrevet før de er færdigbehandlet. 2a. At skabe sammenhæng indrager bl.a. den kommunale sagsbehandling, som til tider ikke har forståelse, ressourcer, interne direktiver, til at agere overfor de særlige problematikker borgeren står i. 3a. Flot fokuspunkt. Kvalitet og høj faglighed fås ikke ved at reducere det faglige personale, samtidig med en forventning om et tidskrævende tværfaglig styrket sammenhæng i behandlingen. 4a. Borgerne er ikke uden grund blevet en klient/patient. Borgeren kommer ikke af sig selv og siger - jeg vil inddrages. Det kræver fagligt opsøgende vedvarende arbejde samt tid til inddragelse af pårørende. 5a. De uheldige sager der har været oppe, har evalueringen bl.a. konkluderet for lidt personale, og i nogle tilfælde manglende fagligt uddannet personale. 6a. Et fokuspunkt der må være tilegnet kommunerne. Helsingør Kommune vælger at spare 9 millioner kroner. 10 StaFetten nr. 2/2014

11 Kommunens administrative oplæg til budget Kommunens Organistionstilpasning understøtter Helsingørs Kommunes vision og målsætninger Livslang læring og et Levende sted, ved at tage ugangspunkt i de 6 overordnede nævnte fokusområder Dernæst skrives: Økonomi og koordinerede indsatser Borgerne er aktører i eget liv Innovationskultur Fra omsorgskultur til rehabilitering og recovery Tværfaglig samarbejde Disse 5 bullets (skud) kan man godt få til at ramme de 6 førstnævnte fokuspunkter. Men budgetmæssigt, og implementering med en budgetbesparelse på 9 miilioner kroner bliver det nogle vildskud. Jeg vil fremdrage 2 af de 5 bullets, som understreger det manglende sammenhæng mellem administrativ teori og daglig praksis. Borgerne er aktører i eget liv. - Ja det bliver de hurtigt når de for lov at sidde bag deres dør for nedrullet gardiner. Der er allerede dd. ikke ressourcer/afskedet personale til det krævende opsøgende støtte arbejde. Fra omsorgskultur til rehabilitering og recovery er en flot bullet. At arbejde med behandlingsformen recovery er fagligt tids - krævende men giver ofte positive resultater. Derfor er vildskud, når området nedskæres med 9 millioner kroner, et områder der i forvejen er skåret ind til benet. Bl.a. grundet budgetforslaget, som var/blev punkt nr. 13 på dagsorden på socialudvalgets mødet den , må og har SF, sagt nej til denne besparelse. Til de partier, personer der har stemt ja, vil jeg opfordre til at gå i en uges praktik, med start i distriktpsykiatrien, som er første led i en borgers recovery/ rehabilitering i det lokale kommunale system så praksis opleves. StaFetten nr. 3/

12 SF s bestyrelse i Helsingør Formand Thorfinn Branderup Johansen Montebello Alle 12B, 3000 Helsingør Tlf Næstformand Birgit Nørgaard Holger Danskes Vej 4, 3000 Helsingør Kasserer Ove Kyhn Montebello Alle 3, 1 th, 3000 Helsingør Næstformand og Medlemsansvarlig Torben Essebo Folehaven 8, 3. tv, 3000 Helsingør Medlemsansvarlig Thorfinn Branderup Johansen Montebello Alle 12B, 3000 Helsingør Bestyrelsesmedlem Dan Højris Pedersen Mølledalen 9, 3140 Ålsgårde Bestyrelsesmøder Onsdag april Onsdag maj Onsdag juni Onsdag august Onsdag september Onsdag oktober Torsdag november Søndag - 7. december Alle møder foregår klokken på 3F, Rønnebær Alle 106, 3000 Helsingør. Baggrundsgruppemøder Onsdag 14. august kl. 18:30 Onsdag 10. september 18:30 Torsdag 18. september kl.18:30 Torsdag 16. oktober kl. 18:30 Torsdag 13. november kl. 18:30 Torsdag 04. december kl. 18:30 De holdes hjemme hos Bente Borg Donkin Bestyrelsesmedlem og Webmaster Anders Wilsbech Strandvejen 182, 3070 Snekkersten Suppleant Lisbeth Rex Sjølundsparken 42, 3150 Hellebæk SF byrådsmedlem Bente Borg Donkin Læssøevej 5, 3000 Helsingør. Tlf Ny hjemmeside på vej

StaFetten. Medlemsmøde omkring DALEN. SF-Helsingør ønsker at sætte psykiatrien højere op på dagsorden. September nr. 3. 2014

StaFetten. Medlemsmøde omkring DALEN. SF-Helsingør ønsker at sætte psykiatrien højere op på dagsorden. September nr. 3. 2014 Helsingør StaFetten September nr. 3. 2014 Side 2. Formanden har ordet Side 3. Baggrundsgrupper - et aktiv Side 4. Politikere der ødelægger den kollektive trafik Side 6. Byrådsarbejdet godt igang Side 10.

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

SNAPsen, særnummer, januar 2015

SNAPsen, særnummer, januar 2015 Dagsorden til SF Aalborgs ordinære generalforsamling lørdag den 24. januar 2015 kl. 13.00-17.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af dirigent Bestyrelsens forslag: Erik Ingerslev 3. Valg af to referenter

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Hornbæk Børnehave I 1000 Totalramme 3012 1166-1846 -158,40% (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten

Læs mere

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015 Københavns Flugtskytte Klub Side 1 af 5 REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015 Tid og sted onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:00 KFK Referent Deltagere Afbud Kopi til Næste Møde Jens Behrens

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06

Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Mødeindkaldelse nr. 06 Turismens Venner Hans Schacksvej 5 5300 Kerteminde Tlf. 65 3211 21 sbr@visitkerteminde.dk Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Tirsdag den 4. december hos VisitKerteminde, Hans

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG 2014

VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG 2014 Lyngby, den 30.03.2014 VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG 2014 Jeg vil foreslå nedenstående 7 vedtægtsændringer for GEK, især fordi jeg anser certificering af klubben i de 2 grundcertificeringer, sikkerhed og organisation,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering i dagtilbud og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale Beslutningsforslag nr. B 105 Folketinget 2010-11 Fremsat den 31. marts 2011 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormering

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015

Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015 Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Sag nr. 04.18.00-P20-1-15 26-01-2015 Side 1. Referat fra borgermøde om kystsikring og kysterosion 21. januar 2015 Borgmester bød alle velkommen til informationsmøde

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland,

Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, Årsberetning for året 2014. Tiderne skifter, politikere skifter - det kan også mærkes her i Østjylland, hvor det er blevet sværere at være en familie med et barn med autisme eller at være voksen med autisme.

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk Ø-mærk din kommune Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november Rød grønt engagement i Rødovre Enhedslisten er mere end landspolitik. Men vilkårene for kommunalpolitik hænger sammen med beslutningerne

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Brumbasserne: Rasmus, Katrine, Marianne og Nana(2 dage om ugen)

Brumbasserne: Rasmus, Katrine, Marianne og Nana(2 dage om ugen) Nyhedsbrev April 2015 Kære forældre Jeg havde desværre ikke mulighed for at være i Troldhytten i dag fredag. Jeg ønsker jer der stopper i Troldhytten al godt fremover. Jeres børn fik knus og kram torsdag

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere