U l a n d s m a g a s i n e t F a g b e v æ g e l s e N i u d v i k l i n g s l a n d e n e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U l a n d s m a g a s i n e t F a g b e v æ g e l s e N i u d v i k l i n g s l a n d e n e"

Transkript

1 U l a n d s m a g a s i n e t F a g b e v æ g e l s e N i u d v i k l i n g s l a n d e n e a p r i l Faglig organisering ved lyskrydset Gadens arbejdere har fået et talerør i Nicaragua side 3 Selvom der ikke er jobs, er man nødt til at arbejde Over 80% af befolkningen i Ghana er ikke formelt ansat side 6 Netværk her og der og alle vegne Hvorfor handle alene, når man kommer længere sammen med andre? side 9 Øjnene op for løsarbejderne ACIW organiserer nye grupper i Filippinerne side 10 Ulandssekretariatet LO/FTF Council

2 Vi vil have alle med! Leder Ulandsmagasinet AF journalist april 2007 Eva Tommerup Johnsen Foto Xxxxxxxxxxxxxxxx Ulandsmagasinet april 2007 Det bedste våben i kampen mod fattigdom er skabelse af jobs. Det er et faktum, og fagbevægelsen har længe talt for at beskæftigelse skal være et vigtigt område for de udviklingssamarbejder, som Danmark har med verdens fattigste lande. I mange lande, som for eksempel Ghana, Nicaragua og Filippinerne, arbejder en meget stor del af befolkningen i den uformelle økonomi, hvor arbejdstagerrettigheder, herunder retten til et anstændigt arbejde, er en mangelvare. Her taler vi om de absolut dårligst stillede i samfundet, der lever fra hånden til munden med hvad de nu kan tjene penge på. Fagbevægelsen tager i stigende grad udfordringen op. Vi tager ansvaret på os med at formalisere den uformelle økonomi, fordi vi dermed kan få de allerfattigste med. Artiklerne i dette temanummer viser, at der er gang i organiseringen af eksempelvis de rejsende bygningsarbejdere og gadesælgerne. Dermed gives der et godt bidrag til den globale målsætning nummer et, at bekæmpe fattigdom. Der er kommet mere fokus på erhvervsudvikling i udviklingslandene, og det hilser vi velkomment. Erhvervsudvikling, som bare kører derudaf på liberal manér, gør dog sjældent noget godt for de fattige. Der skal derfor fortsat presses på for at sikre, at udviklingen på arbejdsmarkedet medtænkes direkte. Det er en tiltrængt proces, blot man husker på, at en stærk fagbevægelse i Danmark og i partnerlandene er afgørende for at sikre en demokratisk økonomisk udvikling af samfundet. Den udvikling bidrager vi til med den nye ressourcebase hos Ulandssekretariatet. Her samler vi de dygtige folk i fagbevægelsen, som kan påvirke udviklingen og skabe resultater til gavn for den enkelte. Anders Stig Møller, sekretariatsleder Udgiver: Ulandssekretariatet Sommerstedgade 7, København V Telefon: Ansvarshavende redaktør: Anders Stig Møller Redaktion: Eva Tommerup Johnsen (redaktør) og Trine Bøgh Forsidefoto: Jens Lærke Grafisk tilrettelæggelse: Koefoed/Ægir Tryk: Thomsen Offset A/S Oplag: ISSN

3 Livet på gaden giver en svingende indtægt og sælgerne chikaneres ofte af myndighederne. Faglig organisering ved lyskrydset Hvem skulle tro, at de gadesælgere man ser i Managuas lyskryds, har været fagligt organiseret de sidste fire år? Og nu har dannet en landsorganisation for selverhvervende arbejdere? Gadekrydset er deres arbejdsplads og her er de gået sammen i en faglig organisation, som kan tale på alles vegne. Organisationen hedder CTCP Confederación de Trabajadores por Cuenta Popria og den får flere og flere slags løsarbejdere ind i organisationen. Den omfatter nu mange slags arbejdere i den uformelle økonomi såsom dem, der sælger snacks og billetter ved busstoppestederne, lotterisælgere, sælgere af mobiltelefoner, det vi kalder sortbørshandlere, cykelbude, skopudsere, tømrere, sælgerne på små udskænknings- og madsteder, kunsthåndværkere, syersker og skræddere, bygningsarbejdere, osv. Organiseringen er et udtryk for en af de mest betydningsfulde sociale bevægelser i disse år, vokset frem som en anden gigant der er vågnet af sin slumren, efter mange års marginalisering i samfundet. l regionalt og internationalt En endnu større overraskelse er det, at disse arbejdere i den uformelle økonomi allerede er fagligt organiseret på regionalt og internationalt niveau. Med medlemmer, organiseret i 77 fagforeninger og syv forbund, kan man i dag finde CTCP i alle landets departementer. I 2006 blev landsorganisationen også medlem af den internationale organisation for gadesælgere StreetNet International, som har hovedsæde i Sydafrika. På regionalt niveau har CTCP været vært for to konferencer for fagligt aktive arbejdere i den uformelle økonomi fra hele Mellemamerika og Panama. På den anden konference, som fandt sted i september 2006, var der folk fra organisationer for uformelle arbejdere i Guatemala, Honduras, Panama og Nicaragua. Et af resultaterne på konferencen var dannelsen af det regionale netværk Red SEICAP (Sindicatos de la Economía Informal de Centroamérica y Panamá), som nu skal koordinere fælles initiativer og aktiviteter. l Dårligt image På konferencen konkluderede de, at man ikke længere kan tale om en uformel sektor, men at man må betragte det som om en hel uformel økonomi, som omfatter mere end 60% af arbejdsstyrken i regionens lande. Det blev også fremhævet som et problem, at begrebet uformel arbejder skaber negative billeder, ud fra det synspunkt at uformelle arbejdere er simple skatteunddragere eller ustabile arbejdsløse dovendyr. Derfor har organisationernes repræsentanter forsøgt at tage nye begreber og betegnelser til sig, eksempelvis kalder de sig: selverhvervende arbejdere, selvstændige arbejdere eller uafhængige arbejdere. Diskussionen på konferencen kom også ind på de svære spørgsmål: Hvordan kan man mindske usikkerheden og elendigheden i sektoren? Hvordan kan man sikre gruppen arbejdstagerrettigheder, når disse såkaldte uformelle arbejdere ikke har nogen som helst form for social sikkerhed, og hverken har en lovgivning som beskytter dem eller opbakning fra poli- Af Amalia Chamorro Z., sociolog, og Unna Küssner, Ulandssekretariatet Fotos: CTCP / FNT Ulandsmagasinet April 2007

4 Foto: CTCP / FNT Ulandsmagasinet april 2007 tiske partier, som taler deres sag? Hvordan får disse arbejdere adgang til finansiering eller lån, så de kan forbedre produktiviteten af deres arbejde? Hvordan kan organisationerne forbedre sundheds- og sikkerhedsforholdene samt uddannelsesmulighederne for medlemmerne? Det tager lang tid at finde svarene på de spørgsmål. Mens der er skabt nogle støtteordninger til små selvstændige, de såkaldte mikrovirksomheder, så dækker støtteordningerne ikke de selverhvervende i den uformelle økonomi, selv om det rent faktisk er langt den største gruppe af de selvstændige. l Forveksles med kriminelle Et af de værste vilkår i sektoren er de kommunale myndigheders og politiets hyppige rydninger af de steder, hvor de selverhvervende udfører deres arbejde. Rydningerne sker, fordi denne type arbejde ikke betragtes som værdifuld, og ofte forveksler man de uformelle arbejdere med kriminelle. Præcis derfor blev Foreningen for lyskrydsarbejderne i Managua dannet en majdag i 2002, efter skuddrabet på en politiinspektør i et af byens vejkryds. Det skete delvist som protest mod en efterfølgende uberettiget arrestation af sælgerne i gadekrydset, hvor hændelsen var sket. Det bør ikke komme som nogen overraskelse, at disse arbejdere har et lavt selvværd, selv om de knokler løs under den bragende sol mellem otte og ti timer om dagen. Kvinderne udgør den største gruppe blandt arbejderne i den uformelle økonomi, men det er samtidig dem, som deltager mindst i organisationens aktiviteter, fordi de også er bebyrdet med husligt arbejde og omsorgsarbejde. En stor del af dem er desuden enlige mødre. Organisationerne for de selverhvervende arbejdere i den uformelle økonomi har samarbejdet med ILO for at udrydde de værste former for børnearbejde i gaderne. Alligevel vedbliver børnearbejde at være et af de tungeste problemer som præger sektoren, ikke mindst når man tager den stigende børneprostitution i betragtning. l Arbejdsmarked uden sikkerhed Siden 1990erne har neoliberale globaliseringspolitikker forhindret, at der kan opstå vækstmønstre i samfundet, som skaber arbejdspladser. Det kunne ellers medvirke til at få bugt med fattigdommen. I stedet har den neoliberale økonomiske udvikling skabt et fleksibelt arbejdsmarked uden sikkerhed og medført en yderligere minimering af den offentlige sektor. I mange år har vi set få nye sociale tiltag, og mange basale serviceydelser er blevet privatiseret. Virksomhedsejerne foretrækker i dag at bruge underleverandører for at mindske deres egne omkostninger og slippe for de udgifter til social sikring, som følger med formel ansættelse af arbejdskraft. HVAD ER DEN UFORMELLE ØKONOMI? Det er den store og voksende sektor i den globale økonomi, hvor verdens fattige arbejdere henter deres løn. Det er de jobs, som ikke er stabile, ikke er beskyttede af aftaler og ikke giver social sikring. Typisk tjener 50-75% af arbejderne i udviklingslandene deres penge i den uformelle økonomi. Kilde: StreetNet International Afvandringen fra landet til de større byer, blandt andet som følge af mangel på støtte til småbøndernes landbrugsproduktion, har forværret den håbløse situation i byernes uformelle økonomi yderligere. Med det stigende udbud af arbejdskraft, som ikke følges af en tilsvarende stigende efterspørgsel, fungerer den uformelle økonomi i byerne som en støddæmper i forhold til den åbne arbejdsløshed. Den skjulte arbejdsløshed i den uformelle økonomi, hvor arbejderne har perioder uden indtægt, tælles ikke med i de officielle statistikker, som dermed tegner et kunstigt pænere billede af virkeligheden. Alt imens tusindvis af familiers skæbne er usikker og de må overleve på ringe indkomster, som enkelte familiemedlemmer tjener i den uformelle økonomi, når de kan. l Største organisation Landsorganisationen for de selverhvervende arbejdere CTCP er den største og stærkeste medlemsorganisation i hovedorganisationen FNT (Frente Nacional de los Trabajadores) og den har forbin- Der er stor tilslutning til CTCP, som hverver medlemmer blandt gadens arbejdere. Her taler generalsekretæren.

5 delser til både private og offentlige institutioner. Selv om CTCP er blevet mødt af modvillige og afvisende omgivelser, er de aktive i organisationen blevet ved med at knokle på for at forbedre vilkårene for medlemmerne. Og det er lykkedes dem at etablere projekter, som giver medlemmerne et mere sikkert ståsted og værdigt livsgrundlag. Bl.a. har CTCP dannet en kreditforening, etableret en sundhedsforsikring og iværksat uddannelsesprogrammer. Med det regionale netværk Red SEICAP har organisationerne dannet en god platform for at fastholde deres kamp for anerkendelsen og værdsættelsen af deres arbejde. Det kan også blive en platform til at skabe rammer for dialog og koordination med myndighederne, som kan gøre de uformelle arbejdere i stand til at promovere og formalisere deres aktiviteter som anerkendte små selvstændige. Artiklen blev bragt i El Nuevo Diario i Nicaragua den 29. september Ulandssekretariatet har oversat og bearbejdet artiklen. Aura Helena García Hernández, 38 forkvinde for fagforeningen ved et lyskryds i Managua, Nicaragua Hvad arbejder du med? Jeg er selvstændig handlende ved lyskrydsene. Jeg sælger briller, ure, tilbehør til mobiltelefoner, tilbehør til biler. Det er hvad vi sælger afhængigt af tidspunktet. Hvor længe har du arbejdet inden for dette område? I 22 år har jeg været sælger ved lyskrydsene. Hvorfor arbejder du med dette område? Siden jeg var barn, har jeg været sælger ved markedet og jeg begyndte at arbejde ved lyskrydsene, fordi jeg hver dag kan se udbyttet og tage en indkomst med hjem. Hvordan er din indtægt hvor meget tjener du om dagen? Indtægten varierer, der er gode dage og der er dårlige dage. Der er dage, hvor man ikke sælger noget, hvor jeg ikke kan tage noget med hjem. Når arbejderne får deres fjortendags-løn, så har jeg et sted mellem 100 og 150 cordóbas (ca kroner). På en supergod dag kan jeg tjene 250 cordóbas (ca. 75 kroner). På hvilket tidspunkt begynder din arbejdsdag og hvornår slutter den? Jeg kommer kl. 7 om morgenen og går herfra kl. 6 om aftenen. Har du børn eller andre familiemedlemmer, som du skal forsørge? Jeg har tre børn og min mor, som jeg forsørger. Er du medlem af en fagforening? Ja, jeg er medlem af Fagforeningen for Småhandlende ved Lyskrydset Jonathan González i Managua, der er medlem af forbundet for den uformelle sektor CTCP og FNT. Vores fagforening har 110 medlemmer. Er du aktiv i nogle af fagforeningens aktiviteter? Jeg er forkvinde for fagforeningen, jeg deltager i uddannelses-workshops, og i møder hvor vi diskuterer forskellige problemstillinger for dem, der arbejder her og jeg videreformidler min viden til medlemmerne, så de hele tiden bliver opdateret om hvad der sker. Får medlemmerne nogen form for støtte fra fagforeningen og forbundet CTCP? For os har det været en stor hjælp at være med i fagforeningen og forbundet, for det har gjort os i stand til at have et talerør overfor kommunen, politiet, osv. Før smed de os i fængsel og slog os en gang imellem, men nu har de mere respekt for os. Hvad er dine håb for fremtiden? Jeg håber at komme ind i en udvikling, så jeg ikke hele livet skal være sælger ved vejkrydsene. At få et sted, hvor man bedre kan udbyde sine produkter og hvor vi er mere beskyttede. Vi håber alle at få det bedre en dag. AF Victor Aguilar G., lokal rådgiver for Ulandssekretariatet i Mellemamerika Ulandsmagasinet April

6 Selv om der ikke er jobs, er Af Marianne Holst, Ulandssekretariatet i Ghana Ulandsmagasinet april 2007 I Ghana er under 15% af arbejdsstyrken formelt ansat i et eller andet job. Resten millioner mennesker har ikke et regulært job, men er nødt til at arbejde med et eller andet for at overleve De fleste af disse mennesker finder sig et liv inden for den uformelle økonomi, hvor der er fire slags arbejde: små selvstændige virksomheder, såsom frisører, syersker, håndværkere, barer osv, hvor ejeren arbejder selv og desuden hyrer betalte folk til hjælp. virksomheder af stort set samme slags, men mindre, hvor hjælpen enten er familiemedlemmer eller lærlinge (der ikke får løn). personer, der lever fra hånden til munden med hvad de end kan finde på: de pudser sko, sælger småting i trafikken, dyrker lidt jord osv. arbejdere ansat i de små virksomheder, hvor de har det problem, at de reelt ikke er dækket af de love, der beskytter arbejdere. De har ikke ret til sygedagpenge, pension, barsel eller lignende; de har dårlige og til tider direkte farlige arbejdsforhold og deres indtægter er oftest lave. l FAGFORENINGER SOM TALERØR Først for nyligt er fagforeningerne blevet opmærksomme på problemerne i den uformelle økonomi, og den væsentligste opgave for dem er at sikre arbejderne et talerør. Når der ikke er regler på området, bliver arbejderne let udnyttet af myndigheder og arbejdsgivere, og det er stort set umuligt at skaffe lån eller få en uddannelse. Den lille frisør skal betale skat men hvor meget? Og kan hun være sikker på, at hun betaler det rigtige? Hvis hun er medlem af en fagforening, kan de forhandle for hende. Syersken eller håndværkeren har også brug for at lære lidt om regnskaber og papirarbejde. De har brug for kreditter og lån, og de har også brug for at holde sig ajour med deres fag. Hvis de er medlemmer af en fagforening, kan de forhandle fornuftige aftaler om kurser osv. l FAGFORENINGEN SOM STOREBROR? Men det er stort set umuligt for en traditionel fagforening at organisere disse mange små virksomheder, så det er nødvendigt at få dem til at gå sammen i kooperativer eller foreninger, så deres nye storebror kan hjælpe dem som gruppe. Det kan være, at de har brug for en forhandlingsleder i forhold til regeringen og andre myndigheder, eller det kan være, at de har brug for at finde billige (eller gratis) kurser for virksomhederne. Under alle omstændigheder har de brug for hjælp til at opbygge en demokratisk organisation og til at få uddannet deres ledere. l HVAD GØR FAGFORENINGERNE? Det er ikke let for fagforeningerne at arbejde med den uformelle økonomi, for problemerne er så forskellige fra det, man plejer at lave. At forhandle en overenskomst er okay det har man gjort i mange år men at sikre et fornuftigt skatteniveau eller en ny slags kurser betyder nye forhandlingsparter, mere tid og mere besvær. Mange af fagforeningerne siger nej til besværet, så i Ghana valgte landsorganisationen TUC at gøre det muligt at tilknytte grupper direkte til TUC. Den største gruppe, der har benyttet sig af denne mulighed, er markedskvinderne fra Makola, hvor ca medlemmer søger hjælp fra TUC direkte. Men for ikke at lægge for stort pres på organisationen, uddanner TUC kontaktpersoner, som bliver bindeleddet til gruppen i den uformelle økonomi. Det kan være en formand eller en anden fra gruppens bestyrelse, og kontaktpersonerne bliver uddannet til at forstå, hvad en fagforening er, hvad den kan og hvad den IKKE kan. l INTERNATIONALT SAMARBEJDE Siden 1999 har Ulandssekretariatet arbejdet i Ghana med dette område, og vi har været med til at hjælpe med opbygningen af foreninger, uddannelse af ledere m.m. Senest har vi i 2006 støttet en international konference om organisering i den uformelle økonomi. Konferencen har givet materiale til et katalog over problemer og muligheder for hjælp, som vil kunne bruges ikke bare i Ghana men også i det øvrige Afrika. Det har også ført til, at Ghanas TUC begynder et samarbejde med tre lande i Vestafrika, så landene kan udveksle erfaringer en god begyndelse, når målet er at tage hånd om langt flere arbejdere. 6

7 man nødt til at arbejde Janet Annum, 48 år, Makola Market Janet Annum har hele sit liv været en af de mange handlende, der sælger og køber varer. I hendes tilfælde har hun valgt at handle med tekstiler, så ghaneserne kan få syet de smukke kjoler, de er kendt for. Men hun har også en anden lille forretning, hvor hun sælger madvarer som krydderier, bouillonterninger, tomatpuré osv. I alt har hun 5 medarbejdere, der hjælper hende. Vi har mødt hende på Makola Market, hvor hun selv er i stofbutikken. Det er ikke en rigtig butik kun en bod på det kæmpestore marked midt i hovedstaden Accra. Markedet er berømt for at være stedet, hvor man kan finde alt, og handlen styres af de stærke markedskvinder. Foto: Marianne Holst, Ulandssekretariatet i Ghana Ulandsmagasinet April 2007 Når vi spørger Janet Annum, hvorfor hun og hendes kolleger har etableret den faglige organisation Makola Traders Union, og hvorfor de har valgt at knytte sig til Ghanas landsorganisation TUC, svarer hun: π Janet Annum er en af de selvstændige markedskvinder i Ghana. Landsorganisationen TUC har hjulpet dem med at organisere sig. Vores største problem er adgang til kredit og lån, og der kan TUC hjælpe os med at få kontakt til steder, der kan låne os penge. Desuden hjælper de os ved at snakke med de myndigheder, der ejer markedet og med skattemyndigheder osv., så vi ikke bliver snydt. De har også hjulpet os med kurser i regnskab og styring af vores små virksomheder. Og de er flinke til at invitere os til at sælge vores ting, når de har arrangementer. 7

8 LO-region Midtjylland samler ind til et radioprojekt i Nepal under solidaritetskampagnen Gør Noget. Projektet skal producere radioudsendelser om faglige rettigheder og forære radioer til nepalesiske løsarbejdere Af Peter Westergaard, LO Århus Fotos: LO-region Midtjylland Ulandsmagasinet april 2007 Hjælp til løsarbejdere i Nepal I Nepal er der mange fattige løsarbejdere af alle slags, som arbejder med f.eks. landbrug, husbyggeri og rickshaws. Disse løsarbejdere har ret til understøttelse. Det er der bare ikke ret mange af dem, der ved, for løsarbejderne er de dårligst uddannede, og størstedelen er også analfabeter. En række radioudsendelser skal være med til at informere disse løsarbejdere og andre arbejdere om faglige rettigheder. l Radio Lumbini Radio er et nyere fænomen i Nepal den første frie radio, som ikke var kontrolleret af staten, begyndte at sende i 1997, og Radio Lumbini fulgte hurtigt efter i Radiostationen ligger i det sydlige Nepal, 20 km. fra grænsen til Indien, og eksisterer med støtte fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirke. Om end kun få løsarbejdere har en radio, er de trofaste lyttere af Radio Lumbini. Projektet, som skal hjælpe løsarbejderne, går derfor ud på at hyre en journalist til at sende et fagligt oplysende program hver uge på både det nationale sprog Nepali og det lokale sprog Bhojpuri, som tales af halvdelen af befolkningen i området. Mange arbejdere tilhører netop den gruppe, og fagforeningerne i området vil være med til at identificere emner, der er relevante at tage op i radioen. Der skal ansættes en lokal journalist til at lave udsendelser om faglige forhold i ét år. Dernæst skal der købes et antal radioer, som helst skal opsættes som lytterterminaler på fabrikker, busterminaler og andre steder, hvor løsarbejderne bruger meget af deres tid. Det koster ca kr. at have radioprogrammet kørende i et år. For kr. mere kan radioprogrammet spredes til 5 andre radiostationer i regionen. En enkelt radio af nogenlunde kvalitet koster ca. 50 kroner i Nepal. l International Aktion 2007 Gør Noget -kampagnen er en del af en landsdækkende kampagne, hvor alle danske LO-regioner og LO Ungdom hver har valgt et pro-

9 Støtten til thailandske arbejder- NGOer kommer fra en hel kreds af organisationer i Danmark. π Det hårdeste slid under de værste forhold til den dårligste løn. Radio Lumbini i Nepal vil hjælpe løsarbejderne med faglig oplysning. jekt, de vil indsamle penge til. Alle projekterne har fokus på at støtte udsatte lønmodtagere rundt omkring i verden. Indsamlingen løber fra den 12. marts til den 1. maj Læs mere på Det er de færreste løsarbejdere i Nepal, der kender deres rettigheder. Et nyt radioprogram skal gøre noget ved problemet. Netværk her og der og alle vegne Hvorfor være alene, når du kan være sammen med andre. Vi tænker ikke så meget over det i hverdagen, men skulle vi have et motto i AIF Roskilde kunne det godt blive noget i stil med ovennævnte For hvorfor være alene om at sætte globale problemstillinger på den lokale dagsorden, når vi kan indgå i netværk og gøre det sammen. l Thailand: Fagligt samarbejde Mange danskere forbinder Thailand med sol, badestrande og ferie. Færre tænker på det som et land, hvor der kæmpes hårdt for retten til ordentlige arbejds- og levevilkår, hvor kun få procent af arbejdsstyrken er organiseret, og hvor det kan have store omkostninger for den enkelte at være faglig aktiv. Sammen med en kreds af fagforeninger og fagligt funderet solidaritetsorganisationer her i Danmark i alt 8 lokale/regionale organisationer har vi dannet et netværk, der har indledt et fagligt samarbejde med Thai Centre for Labour Rights (TCLR) og Labour Union Network for Society (LUNS), to små arbejder- NGO er i Bangkok i Thailand. Vi har hjulpet med midler, så der kan oprettes en hjemmeside, der på både thai og engelsk vil formidle viden om arbejdstagerspørgsmål. Derudover har vi indgået en 3-årig samarbejdsaftale, hvor vi støtter TCLR s arbejde med uddannelse af faglige ledere. l Lokalt og regionalt De lokale arrangementer vi laver i Roskilde er oftest også planlagt i lokale netværk på kryds og tværs. I vinter er det blevet til et debatarrangement sammen med Gimle (lokalt spillested) og AOF Roskilde. Ulandssekretariatets kunstudstilling Fokus på Sydasien har været på besøg hos flere fagforeninger samt Arbejdernes Landsbank, og vi samarbejder nu med fagene om 1. maj, hvor vi laver morgenaktion med fokus på internationalt fagligt fællesskab samt en udstilling om, hvad vi står for. I netværket Det Globale Roskilde, der omfatter mange af byens lokale NGO er, er vi ved at planlægge en fælles international markedsdag i juni. Det foreløbig sidste skud på netværksstammen er vores samarbejde med LO sektionerne, FTF, fagforeninger m.m. i Region Sjælland om Gør Noget 07. I Region Roskilde har vi valgt at gå sammen om at samle ind til et projekt, der har til formål at forhindre, at kvinder i Kachin-området i det nordlige Burma bliver ofre for menneskehandel. AF Anna Diemer, AIF Roskilde AmT Foto: AIF Roskilde Amt Ulandsmagasinet April

10 Øjnene op for løsarbejderne AF Jose Alibone Naboya og Trine Bøgh, Ulandssekretariatet Fotos: ACIW / Eline Sønderberg Holm Ulandsmagasinet april ,5 millioner mennesker halvdelen af den samlede arbejdsstyrke i Filippinerne arbejder i dag i den uformelle økonomi. Arbejderne har enten ringe eller slet ingen beskyttelse under loven og indkomsten er lav og uregelmæssig π På arbejde på stilladset. Kun en jernstang forhindrer fald. Der er mange løsarbejdere på byggepladserne i Filippinerne. Ufaglærte bygningsarbejderne er en stor gruppe i den uformelle sektor. Cirka 1,8 millioner er der. De er sjældent fagligt uddannede og endnu sjældnere fagligt organiseret. Rogelio Marces er en af de løsarbejdere, som byggefirmaer ansætter til tidsbegrænsede projekter i en sektor, hvor overenskomster er et fremmedord. Gennemsnitligt arbejder han, når han er heldig, 6-9 måneder om året. For at jeg kan få det til at løbe rundt, må jeg sove på byggepladsen, så jeg kan opspare lidt flere penge til familien. Også selvom det betyder, at jeg ikke ser familien i flere uger, fortæller Rogerio Marces. l Uden sikring Ikke nok med at lønnen er dårlig, bygningsarbejderne er heller ikke sikret, hvis de bliver ulovligt fyret eller kommer ud for en alvorlig arbejdsulykke, som kan have vidtrækkende konsekvenser for familiens økonomi og overlevelse. Sæsonarbejdet og den ustabile indkomst har placeret dem i en dårlig socioøkonomisk position, hvor de lever et liv med usikker beskæftigelse og fattigdom. Den faglige organisation for bygningsarbejdere og uformelle arbejdere (Association of Construction & Informal Workers ACIW) arbejder for at ændre disse forhold. Organisationen, der førhen kun arbejdede med bygningsarbejdere, besluttede i 2006 at udvide sit arbejdsfelt til flere dele af den uformelle økonomi. Ved at tilføje I i sit navn, signalerede organisationen, at den tog de uformelle arbejdere alvorligt, og ACIW arbejder nu sammen med andre organisationer om at organisere denne store gruppe arbejdere. l Mange steder at tage fat Samarbejdet handler om at fremme og beskytte arbejdernes rettigheder og at repræsentere deres interesser. Og der er masser af steder at tage fat. En undersøgelse bestilt af ACIW i 2006, viser mange af sektorens problemer. Især den manglende lovgivning til beskyttelse af arbejdernes rettigheder, sikkerhed og velfærd er et centralt problem. Blandt andet for bygningsarbejdere som Rogelio Marces, der ansættes på usikre arbejdspladser, hvor de kravler rundt på vakkelvorne stilladser.

11 Et andet problem er benzinpriserne, der slingrer ud af kontrol til skade for landets motoriserede cykeltaxi-chauffører, som må gætte sig frem til hvilken indtjening de kan opnå fra dag til dag. Når det gælder gadesælgerne, står ACIW over for en stadig voksende gruppe, der ikke blot har problemer med dyre priser for en bevilling, men også manglende kreditmuligheder og en korrupt, grov og chikanerende adfærd fra politiets side. l Medlemmerne skifter job Undersøgelsen påpeger også, at ACIW står overfor flere barrierer, når det kommer til at organisere arbejderne. Det kan være så simpelt som at arbejderen ikke kan betale kontingent, men det kan også handle om dårlige oplevelser med tidligere organisering og ugennemsigtige procedurer. Det er desuden en udfordring at fastholde medlemmerne, når de veksler mellem jobs. Mange af ACIWs organiseringstiltag har fokuseret på organisering af en given byggeplads. Det betyder, at når et byggeri er slut, mistes mange af de medlemmer, der ikke får nye arbejdsopgave indenfor byggebranchen. Arbejderne vender hjem til deres familie og prøver at tjene penge på andre måder eksempelvis som cykeltaxi-chauffører eller gadesælgere. Derfor har ACIW skiftet deres organiserings-initiativer fra byggepladserne til lokalsamfundene for bedre at kunne komme folk i møde. Udover træningsforløb tilbyder ACIW sine medlemmer, at de kan deltage i programmer, der skaber jobs. Eksempelvis har organisationen ydet økonomisk støtte til en lokalafdeling til fremstillingen af gummisandaler, som bl.a. resulterede i beskæftigelse af 11 medlemmer, der laver sandalerne, og yderligere 10 medlemmer, der står for salg af varen. SEWA var pioneren Den indiske fagforening for selverhvervende kvinder, SEWA, var pioneren indenfor organiseringen af arbejdere i den uformelle økonomi. Det begyndte i 1971 blandt ca. 100 kvindelige sælgere af genbrugstøj i det nordlige Indien. Siden har fagforeningen bredt sig til kvinder, der især beskæftiger sig med kunsthåndværk, landbrug, markedshandel, transport og bygningsarbejde. I dag er organisationen ikke kun en stor og stærk faglig forhandler på kvindernes vegne - den tilbyder også sine medlemmer kreditter og opsparing, kurser, børnepasning, sundhedsordninger og meget mere. Fra resten af verden rejser andre organisationer på studieture til SEWA for at lære af succesen. I 2006 blev SEWA anerkendt som hovedorganisation af den indiske regering, og samme år blev de optaget som medlem i den internationale fagbevægelse IFS. Ulandssekretariatet har i et årti samarbejdet med SEWA, som senest gæstede København under Fokus på Sydasien i oktober Ny film til undervisningsbrug: Små hænder er blevet store Børnearbejde, arbejdsforhold og levevilkår for børn, unge og voksne i udviklingslandene er temaerne for de film, som Ulandssekretariatet har lavet i samarbejde med DR og flere private produktionsselskaber. Den nye film Små hænder er blevet store er den fjerde og sidste film om skraldesamleren Kuki, fiskerdrengen Rohim, truckhjælperen Al Almin og fabriksarbejderne Shuma og Faruk. Bangladesh er et af verdens fattigste og tættest befolkede lande og det er samtidig et land, hvor analfabetismen er stor, fordi hvert tredje barn aldrig kommer i skole. Dette var også tilfældet for de fem bengalske børnearbejdere, da vi mødte dem første gang. Filmen fortæller, hvordan det går dem nu. Alle filmene kan bestilles gratis på Ønsker du mere information om den virkelighed, filmene skildrer, kan du også finde artikler, information om Ulandssekretariatets projekter, fakta om udviklingslandene og meget andet på hjemmesiden. 11

12 Fokus på Østafrika Af Cecilie Iuul, Ulandssekretariatet Fotos: Francesco Ippolito, Ulandssekretariatet Ulandsmagasinet april 2007 Østafrika har mange ansigter. Det er ansigter, der brænder sig ind på nethinden, og som minder os om vigtigheden af det internationale samarbejde. Som regel er det de lidende ansigter, danskerne ser ansigter, hvor fattigdom og sult har sat sine præg men med kampagnen Fokus på Østafrika retter vi blikket de mange ansigter, som udstråler noget andet, nemlig viljen til forandring og dynamik. Selvom det ofte bliver overset, er det der nemlig viljen og energien til selv at trække Afrika ud af fattigdom, korruption og konflikter. Det er de ansigter, vi gerne vil være med til at vise. l Gæster med vilje til forandring Den første lejlighed bliver ved LO og FTF s arrangementer i forbindelse med den internationale arbejdsmiljødag den 28. april og 1. maj. Her har vi inviteret to gæster fra faglige partnerorganisationer i Tanzania og Kenya til at fortælle om deres arbejde. Alice Charo fra det grafiske forbund KUPRIPUPA og Tamim Salehe fra industriarbejderforbundet TUICO er to stærke personligheder, som tager fat om de faglige problemer fra hver sin kant. Det kan man læse mere om i Ulandsmagasinets særudgave om arbejdsmiljø. l Flere Danske partnere Fagbevægelsens rolle i forandringen demokrati, uddannelse og social dialog er det overordnede tema, og det henviser til de samarbejder, som de danske partnere bag Fokus på Østafrika har med fagbevægelserne lokalt. Danmarks Lærerforening, HK/Privat, CO-Industri og Ulandssekretariatet engagerer sig i den forandring, der hele tiden tages tilløb til i de østafrikanske samfund, og det kommer til udtryk i de forskellige samarbejdere, som kampagnen trækker frem. l Udstilling med samtidskunst Senere på året får energien og dynamikken også et kunstnerisk udtryk, når Fokus på Østafrika åbner dørene op for en udstilling med samtidskunst fra Tanzania, Uganda og Kenya. Kunsten vises den oktober i Råhuset på Vesterbro, og efter udstillingen i København vil kunsten turnere rundt i landet for at blive udstillet på større virksomheder og udstillingssteder. Der vil det danne ramme om en række særarrangementer og begivenheder med fokus på østafrikansk kultur og samfundsforhold debatter, filmforevisninger, mad og musik mm. Læs mere om Fokus på Østafrika på hvor programmet opdateres løbende. 12

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

FTF Hovedorganisation

FTF Hovedorganisation FTF er hovedorganisation for 81 faglige organisationer. 450.000 ansatte i den offentlige og private sektor er gennem deres faglige organisationer også medlem af FTF. På den måde er FTF fælles talerør for

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1 84 mio. mennesker eller 17 % af Europas befolkning lever i, eller er truet af fattigdom. Derfor har EU sat sig som mål, at Europas fattigdom skal mindskes med 25 % inden år 2020. Det betyder, at 20 mio.

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Fradrag får danskerne til at købe hvidt

Fradrag får danskerne til at købe hvidt 2 Foto Ricky John Molloy Fradrag får danskerne til at købe hvidt En ny spørgeundersøgelse fra YouGov peger på, at håndværkerfradraget på 5.000 kroner får danskerne til at hive boligprojekterne frem fra

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * har en konflikt

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Ingen forældre. synes, at deres børn skal arbejde

Ingen forældre. synes, at deres børn skal arbejde Interview Heick og Brygmann i Afrika Ingen forældre synes, at deres børn skal arbejde Debatten om børnearbejde er blusset op igen efter en dokumentarfilm om kakaobøndernes levevilkår. Derfor rejste Annette

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Kort om Ulandssekretariatet

Kort om Ulandssekretariatet Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af Ulandssekretariatet LO/FTF Council Vester Voldgade 100, 1552 København V Telefon: 33737440, Telefax: 33737465, Email: info@loftf.dk www.ulandssekretariatet.dk

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere