U l a n d s m a g a s i n e t F a g b e v æ g e l s e N i u d v i k l i n g s l a n d e n e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U l a n d s m a g a s i n e t F a g b e v æ g e l s e N i u d v i k l i n g s l a n d e n e"

Transkript

1 U l a n d s m a g a s i n e t F a g b e v æ g e l s e N i u d v i k l i n g s l a n d e n e a p r i l Faglig organisering ved lyskrydset Gadens arbejdere har fået et talerør i Nicaragua side 3 Selvom der ikke er jobs, er man nødt til at arbejde Over 80% af befolkningen i Ghana er ikke formelt ansat side 6 Netværk her og der og alle vegne Hvorfor handle alene, når man kommer længere sammen med andre? side 9 Øjnene op for løsarbejderne ACIW organiserer nye grupper i Filippinerne side 10 Ulandssekretariatet LO/FTF Council

2 Vi vil have alle med! Leder Ulandsmagasinet AF journalist april 2007 Eva Tommerup Johnsen Foto Xxxxxxxxxxxxxxxx Ulandsmagasinet april 2007 Det bedste våben i kampen mod fattigdom er skabelse af jobs. Det er et faktum, og fagbevægelsen har længe talt for at beskæftigelse skal være et vigtigt område for de udviklingssamarbejder, som Danmark har med verdens fattigste lande. I mange lande, som for eksempel Ghana, Nicaragua og Filippinerne, arbejder en meget stor del af befolkningen i den uformelle økonomi, hvor arbejdstagerrettigheder, herunder retten til et anstændigt arbejde, er en mangelvare. Her taler vi om de absolut dårligst stillede i samfundet, der lever fra hånden til munden med hvad de nu kan tjene penge på. Fagbevægelsen tager i stigende grad udfordringen op. Vi tager ansvaret på os med at formalisere den uformelle økonomi, fordi vi dermed kan få de allerfattigste med. Artiklerne i dette temanummer viser, at der er gang i organiseringen af eksempelvis de rejsende bygningsarbejdere og gadesælgerne. Dermed gives der et godt bidrag til den globale målsætning nummer et, at bekæmpe fattigdom. Der er kommet mere fokus på erhvervsudvikling i udviklingslandene, og det hilser vi velkomment. Erhvervsudvikling, som bare kører derudaf på liberal manér, gør dog sjældent noget godt for de fattige. Der skal derfor fortsat presses på for at sikre, at udviklingen på arbejdsmarkedet medtænkes direkte. Det er en tiltrængt proces, blot man husker på, at en stærk fagbevægelse i Danmark og i partnerlandene er afgørende for at sikre en demokratisk økonomisk udvikling af samfundet. Den udvikling bidrager vi til med den nye ressourcebase hos Ulandssekretariatet. Her samler vi de dygtige folk i fagbevægelsen, som kan påvirke udviklingen og skabe resultater til gavn for den enkelte. Anders Stig Møller, sekretariatsleder Udgiver: Ulandssekretariatet Sommerstedgade 7, København V Telefon: Ansvarshavende redaktør: Anders Stig Møller Redaktion: Eva Tommerup Johnsen (redaktør) og Trine Bøgh Forsidefoto: Jens Lærke Grafisk tilrettelæggelse: Koefoed/Ægir Tryk: Thomsen Offset A/S Oplag: ISSN

3 Livet på gaden giver en svingende indtægt og sælgerne chikaneres ofte af myndighederne. Faglig organisering ved lyskrydset Hvem skulle tro, at de gadesælgere man ser i Managuas lyskryds, har været fagligt organiseret de sidste fire år? Og nu har dannet en landsorganisation for selverhvervende arbejdere? Gadekrydset er deres arbejdsplads og her er de gået sammen i en faglig organisation, som kan tale på alles vegne. Organisationen hedder CTCP Confederación de Trabajadores por Cuenta Popria og den får flere og flere slags løsarbejdere ind i organisationen. Den omfatter nu mange slags arbejdere i den uformelle økonomi såsom dem, der sælger snacks og billetter ved busstoppestederne, lotterisælgere, sælgere af mobiltelefoner, det vi kalder sortbørshandlere, cykelbude, skopudsere, tømrere, sælgerne på små udskænknings- og madsteder, kunsthåndværkere, syersker og skræddere, bygningsarbejdere, osv. Organiseringen er et udtryk for en af de mest betydningsfulde sociale bevægelser i disse år, vokset frem som en anden gigant der er vågnet af sin slumren, efter mange års marginalisering i samfundet. l regionalt og internationalt En endnu større overraskelse er det, at disse arbejdere i den uformelle økonomi allerede er fagligt organiseret på regionalt og internationalt niveau. Med medlemmer, organiseret i 77 fagforeninger og syv forbund, kan man i dag finde CTCP i alle landets departementer. I 2006 blev landsorganisationen også medlem af den internationale organisation for gadesælgere StreetNet International, som har hovedsæde i Sydafrika. På regionalt niveau har CTCP været vært for to konferencer for fagligt aktive arbejdere i den uformelle økonomi fra hele Mellemamerika og Panama. På den anden konference, som fandt sted i september 2006, var der folk fra organisationer for uformelle arbejdere i Guatemala, Honduras, Panama og Nicaragua. Et af resultaterne på konferencen var dannelsen af det regionale netværk Red SEICAP (Sindicatos de la Economía Informal de Centroamérica y Panamá), som nu skal koordinere fælles initiativer og aktiviteter. l Dårligt image På konferencen konkluderede de, at man ikke længere kan tale om en uformel sektor, men at man må betragte det som om en hel uformel økonomi, som omfatter mere end 60% af arbejdsstyrken i regionens lande. Det blev også fremhævet som et problem, at begrebet uformel arbejder skaber negative billeder, ud fra det synspunkt at uformelle arbejdere er simple skatteunddragere eller ustabile arbejdsløse dovendyr. Derfor har organisationernes repræsentanter forsøgt at tage nye begreber og betegnelser til sig, eksempelvis kalder de sig: selverhvervende arbejdere, selvstændige arbejdere eller uafhængige arbejdere. Diskussionen på konferencen kom også ind på de svære spørgsmål: Hvordan kan man mindske usikkerheden og elendigheden i sektoren? Hvordan kan man sikre gruppen arbejdstagerrettigheder, når disse såkaldte uformelle arbejdere ikke har nogen som helst form for social sikkerhed, og hverken har en lovgivning som beskytter dem eller opbakning fra poli- Af Amalia Chamorro Z., sociolog, og Unna Küssner, Ulandssekretariatet Fotos: CTCP / FNT Ulandsmagasinet April 2007

4 Foto: CTCP / FNT Ulandsmagasinet april 2007 tiske partier, som taler deres sag? Hvordan får disse arbejdere adgang til finansiering eller lån, så de kan forbedre produktiviteten af deres arbejde? Hvordan kan organisationerne forbedre sundheds- og sikkerhedsforholdene samt uddannelsesmulighederne for medlemmerne? Det tager lang tid at finde svarene på de spørgsmål. Mens der er skabt nogle støtteordninger til små selvstændige, de såkaldte mikrovirksomheder, så dækker støtteordningerne ikke de selverhvervende i den uformelle økonomi, selv om det rent faktisk er langt den største gruppe af de selvstændige. l Forveksles med kriminelle Et af de værste vilkår i sektoren er de kommunale myndigheders og politiets hyppige rydninger af de steder, hvor de selverhvervende udfører deres arbejde. Rydningerne sker, fordi denne type arbejde ikke betragtes som værdifuld, og ofte forveksler man de uformelle arbejdere med kriminelle. Præcis derfor blev Foreningen for lyskrydsarbejderne i Managua dannet en majdag i 2002, efter skuddrabet på en politiinspektør i et af byens vejkryds. Det skete delvist som protest mod en efterfølgende uberettiget arrestation af sælgerne i gadekrydset, hvor hændelsen var sket. Det bør ikke komme som nogen overraskelse, at disse arbejdere har et lavt selvværd, selv om de knokler løs under den bragende sol mellem otte og ti timer om dagen. Kvinderne udgør den største gruppe blandt arbejderne i den uformelle økonomi, men det er samtidig dem, som deltager mindst i organisationens aktiviteter, fordi de også er bebyrdet med husligt arbejde og omsorgsarbejde. En stor del af dem er desuden enlige mødre. Organisationerne for de selverhvervende arbejdere i den uformelle økonomi har samarbejdet med ILO for at udrydde de værste former for børnearbejde i gaderne. Alligevel vedbliver børnearbejde at være et af de tungeste problemer som præger sektoren, ikke mindst når man tager den stigende børneprostitution i betragtning. l Arbejdsmarked uden sikkerhed Siden 1990erne har neoliberale globaliseringspolitikker forhindret, at der kan opstå vækstmønstre i samfundet, som skaber arbejdspladser. Det kunne ellers medvirke til at få bugt med fattigdommen. I stedet har den neoliberale økonomiske udvikling skabt et fleksibelt arbejdsmarked uden sikkerhed og medført en yderligere minimering af den offentlige sektor. I mange år har vi set få nye sociale tiltag, og mange basale serviceydelser er blevet privatiseret. Virksomhedsejerne foretrækker i dag at bruge underleverandører for at mindske deres egne omkostninger og slippe for de udgifter til social sikring, som følger med formel ansættelse af arbejdskraft. HVAD ER DEN UFORMELLE ØKONOMI? Det er den store og voksende sektor i den globale økonomi, hvor verdens fattige arbejdere henter deres løn. Det er de jobs, som ikke er stabile, ikke er beskyttede af aftaler og ikke giver social sikring. Typisk tjener 50-75% af arbejderne i udviklingslandene deres penge i den uformelle økonomi. Kilde: StreetNet International Afvandringen fra landet til de større byer, blandt andet som følge af mangel på støtte til småbøndernes landbrugsproduktion, har forværret den håbløse situation i byernes uformelle økonomi yderligere. Med det stigende udbud af arbejdskraft, som ikke følges af en tilsvarende stigende efterspørgsel, fungerer den uformelle økonomi i byerne som en støddæmper i forhold til den åbne arbejdsløshed. Den skjulte arbejdsløshed i den uformelle økonomi, hvor arbejderne har perioder uden indtægt, tælles ikke med i de officielle statistikker, som dermed tegner et kunstigt pænere billede af virkeligheden. Alt imens tusindvis af familiers skæbne er usikker og de må overleve på ringe indkomster, som enkelte familiemedlemmer tjener i den uformelle økonomi, når de kan. l Største organisation Landsorganisationen for de selverhvervende arbejdere CTCP er den største og stærkeste medlemsorganisation i hovedorganisationen FNT (Frente Nacional de los Trabajadores) og den har forbin- Der er stor tilslutning til CTCP, som hverver medlemmer blandt gadens arbejdere. Her taler generalsekretæren.

5 delser til både private og offentlige institutioner. Selv om CTCP er blevet mødt af modvillige og afvisende omgivelser, er de aktive i organisationen blevet ved med at knokle på for at forbedre vilkårene for medlemmerne. Og det er lykkedes dem at etablere projekter, som giver medlemmerne et mere sikkert ståsted og værdigt livsgrundlag. Bl.a. har CTCP dannet en kreditforening, etableret en sundhedsforsikring og iværksat uddannelsesprogrammer. Med det regionale netværk Red SEICAP har organisationerne dannet en god platform for at fastholde deres kamp for anerkendelsen og værdsættelsen af deres arbejde. Det kan også blive en platform til at skabe rammer for dialog og koordination med myndighederne, som kan gøre de uformelle arbejdere i stand til at promovere og formalisere deres aktiviteter som anerkendte små selvstændige. Artiklen blev bragt i El Nuevo Diario i Nicaragua den 29. september Ulandssekretariatet har oversat og bearbejdet artiklen. Aura Helena García Hernández, 38 forkvinde for fagforeningen ved et lyskryds i Managua, Nicaragua Hvad arbejder du med? Jeg er selvstændig handlende ved lyskrydsene. Jeg sælger briller, ure, tilbehør til mobiltelefoner, tilbehør til biler. Det er hvad vi sælger afhængigt af tidspunktet. Hvor længe har du arbejdet inden for dette område? I 22 år har jeg været sælger ved lyskrydsene. Hvorfor arbejder du med dette område? Siden jeg var barn, har jeg været sælger ved markedet og jeg begyndte at arbejde ved lyskrydsene, fordi jeg hver dag kan se udbyttet og tage en indkomst med hjem. Hvordan er din indtægt hvor meget tjener du om dagen? Indtægten varierer, der er gode dage og der er dårlige dage. Der er dage, hvor man ikke sælger noget, hvor jeg ikke kan tage noget med hjem. Når arbejderne får deres fjortendags-løn, så har jeg et sted mellem 100 og 150 cordóbas (ca kroner). På en supergod dag kan jeg tjene 250 cordóbas (ca. 75 kroner). På hvilket tidspunkt begynder din arbejdsdag og hvornår slutter den? Jeg kommer kl. 7 om morgenen og går herfra kl. 6 om aftenen. Har du børn eller andre familiemedlemmer, som du skal forsørge? Jeg har tre børn og min mor, som jeg forsørger. Er du medlem af en fagforening? Ja, jeg er medlem af Fagforeningen for Småhandlende ved Lyskrydset Jonathan González i Managua, der er medlem af forbundet for den uformelle sektor CTCP og FNT. Vores fagforening har 110 medlemmer. Er du aktiv i nogle af fagforeningens aktiviteter? Jeg er forkvinde for fagforeningen, jeg deltager i uddannelses-workshops, og i møder hvor vi diskuterer forskellige problemstillinger for dem, der arbejder her og jeg videreformidler min viden til medlemmerne, så de hele tiden bliver opdateret om hvad der sker. Får medlemmerne nogen form for støtte fra fagforeningen og forbundet CTCP? For os har det været en stor hjælp at være med i fagforeningen og forbundet, for det har gjort os i stand til at have et talerør overfor kommunen, politiet, osv. Før smed de os i fængsel og slog os en gang imellem, men nu har de mere respekt for os. Hvad er dine håb for fremtiden? Jeg håber at komme ind i en udvikling, så jeg ikke hele livet skal være sælger ved vejkrydsene. At få et sted, hvor man bedre kan udbyde sine produkter og hvor vi er mere beskyttede. Vi håber alle at få det bedre en dag. AF Victor Aguilar G., lokal rådgiver for Ulandssekretariatet i Mellemamerika Ulandsmagasinet April

6 Selv om der ikke er jobs, er Af Marianne Holst, Ulandssekretariatet i Ghana Ulandsmagasinet april 2007 I Ghana er under 15% af arbejdsstyrken formelt ansat i et eller andet job. Resten millioner mennesker har ikke et regulært job, men er nødt til at arbejde med et eller andet for at overleve De fleste af disse mennesker finder sig et liv inden for den uformelle økonomi, hvor der er fire slags arbejde: små selvstændige virksomheder, såsom frisører, syersker, håndværkere, barer osv, hvor ejeren arbejder selv og desuden hyrer betalte folk til hjælp. virksomheder af stort set samme slags, men mindre, hvor hjælpen enten er familiemedlemmer eller lærlinge (der ikke får løn). personer, der lever fra hånden til munden med hvad de end kan finde på: de pudser sko, sælger småting i trafikken, dyrker lidt jord osv. arbejdere ansat i de små virksomheder, hvor de har det problem, at de reelt ikke er dækket af de love, der beskytter arbejdere. De har ikke ret til sygedagpenge, pension, barsel eller lignende; de har dårlige og til tider direkte farlige arbejdsforhold og deres indtægter er oftest lave. l FAGFORENINGER SOM TALERØR Først for nyligt er fagforeningerne blevet opmærksomme på problemerne i den uformelle økonomi, og den væsentligste opgave for dem er at sikre arbejderne et talerør. Når der ikke er regler på området, bliver arbejderne let udnyttet af myndigheder og arbejdsgivere, og det er stort set umuligt at skaffe lån eller få en uddannelse. Den lille frisør skal betale skat men hvor meget? Og kan hun være sikker på, at hun betaler det rigtige? Hvis hun er medlem af en fagforening, kan de forhandle for hende. Syersken eller håndværkeren har også brug for at lære lidt om regnskaber og papirarbejde. De har brug for kreditter og lån, og de har også brug for at holde sig ajour med deres fag. Hvis de er medlemmer af en fagforening, kan de forhandle fornuftige aftaler om kurser osv. l FAGFORENINGEN SOM STOREBROR? Men det er stort set umuligt for en traditionel fagforening at organisere disse mange små virksomheder, så det er nødvendigt at få dem til at gå sammen i kooperativer eller foreninger, så deres nye storebror kan hjælpe dem som gruppe. Det kan være, at de har brug for en forhandlingsleder i forhold til regeringen og andre myndigheder, eller det kan være, at de har brug for at finde billige (eller gratis) kurser for virksomhederne. Under alle omstændigheder har de brug for hjælp til at opbygge en demokratisk organisation og til at få uddannet deres ledere. l HVAD GØR FAGFORENINGERNE? Det er ikke let for fagforeningerne at arbejde med den uformelle økonomi, for problemerne er så forskellige fra det, man plejer at lave. At forhandle en overenskomst er okay det har man gjort i mange år men at sikre et fornuftigt skatteniveau eller en ny slags kurser betyder nye forhandlingsparter, mere tid og mere besvær. Mange af fagforeningerne siger nej til besværet, så i Ghana valgte landsorganisationen TUC at gøre det muligt at tilknytte grupper direkte til TUC. Den største gruppe, der har benyttet sig af denne mulighed, er markedskvinderne fra Makola, hvor ca medlemmer søger hjælp fra TUC direkte. Men for ikke at lægge for stort pres på organisationen, uddanner TUC kontaktpersoner, som bliver bindeleddet til gruppen i den uformelle økonomi. Det kan være en formand eller en anden fra gruppens bestyrelse, og kontaktpersonerne bliver uddannet til at forstå, hvad en fagforening er, hvad den kan og hvad den IKKE kan. l INTERNATIONALT SAMARBEJDE Siden 1999 har Ulandssekretariatet arbejdet i Ghana med dette område, og vi har været med til at hjælpe med opbygningen af foreninger, uddannelse af ledere m.m. Senest har vi i 2006 støttet en international konference om organisering i den uformelle økonomi. Konferencen har givet materiale til et katalog over problemer og muligheder for hjælp, som vil kunne bruges ikke bare i Ghana men også i det øvrige Afrika. Det har også ført til, at Ghanas TUC begynder et samarbejde med tre lande i Vestafrika, så landene kan udveksle erfaringer en god begyndelse, når målet er at tage hånd om langt flere arbejdere. 6

7 man nødt til at arbejde Janet Annum, 48 år, Makola Market Janet Annum har hele sit liv været en af de mange handlende, der sælger og køber varer. I hendes tilfælde har hun valgt at handle med tekstiler, så ghaneserne kan få syet de smukke kjoler, de er kendt for. Men hun har også en anden lille forretning, hvor hun sælger madvarer som krydderier, bouillonterninger, tomatpuré osv. I alt har hun 5 medarbejdere, der hjælper hende. Vi har mødt hende på Makola Market, hvor hun selv er i stofbutikken. Det er ikke en rigtig butik kun en bod på det kæmpestore marked midt i hovedstaden Accra. Markedet er berømt for at være stedet, hvor man kan finde alt, og handlen styres af de stærke markedskvinder. Foto: Marianne Holst, Ulandssekretariatet i Ghana Ulandsmagasinet April 2007 Når vi spørger Janet Annum, hvorfor hun og hendes kolleger har etableret den faglige organisation Makola Traders Union, og hvorfor de har valgt at knytte sig til Ghanas landsorganisation TUC, svarer hun: π Janet Annum er en af de selvstændige markedskvinder i Ghana. Landsorganisationen TUC har hjulpet dem med at organisere sig. Vores største problem er adgang til kredit og lån, og der kan TUC hjælpe os med at få kontakt til steder, der kan låne os penge. Desuden hjælper de os ved at snakke med de myndigheder, der ejer markedet og med skattemyndigheder osv., så vi ikke bliver snydt. De har også hjulpet os med kurser i regnskab og styring af vores små virksomheder. Og de er flinke til at invitere os til at sælge vores ting, når de har arrangementer. 7

8 LO-region Midtjylland samler ind til et radioprojekt i Nepal under solidaritetskampagnen Gør Noget. Projektet skal producere radioudsendelser om faglige rettigheder og forære radioer til nepalesiske løsarbejdere Af Peter Westergaard, LO Århus Fotos: LO-region Midtjylland Ulandsmagasinet april 2007 Hjælp til løsarbejdere i Nepal I Nepal er der mange fattige løsarbejdere af alle slags, som arbejder med f.eks. landbrug, husbyggeri og rickshaws. Disse løsarbejdere har ret til understøttelse. Det er der bare ikke ret mange af dem, der ved, for løsarbejderne er de dårligst uddannede, og størstedelen er også analfabeter. En række radioudsendelser skal være med til at informere disse løsarbejdere og andre arbejdere om faglige rettigheder. l Radio Lumbini Radio er et nyere fænomen i Nepal den første frie radio, som ikke var kontrolleret af staten, begyndte at sende i 1997, og Radio Lumbini fulgte hurtigt efter i Radiostationen ligger i det sydlige Nepal, 20 km. fra grænsen til Indien, og eksisterer med støtte fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirke. Om end kun få løsarbejdere har en radio, er de trofaste lyttere af Radio Lumbini. Projektet, som skal hjælpe løsarbejderne, går derfor ud på at hyre en journalist til at sende et fagligt oplysende program hver uge på både det nationale sprog Nepali og det lokale sprog Bhojpuri, som tales af halvdelen af befolkningen i området. Mange arbejdere tilhører netop den gruppe, og fagforeningerne i området vil være med til at identificere emner, der er relevante at tage op i radioen. Der skal ansættes en lokal journalist til at lave udsendelser om faglige forhold i ét år. Dernæst skal der købes et antal radioer, som helst skal opsættes som lytterterminaler på fabrikker, busterminaler og andre steder, hvor løsarbejderne bruger meget af deres tid. Det koster ca kr. at have radioprogrammet kørende i et år. For kr. mere kan radioprogrammet spredes til 5 andre radiostationer i regionen. En enkelt radio af nogenlunde kvalitet koster ca. 50 kroner i Nepal. l International Aktion 2007 Gør Noget -kampagnen er en del af en landsdækkende kampagne, hvor alle danske LO-regioner og LO Ungdom hver har valgt et pro-

9 Støtten til thailandske arbejder- NGOer kommer fra en hel kreds af organisationer i Danmark. π Det hårdeste slid under de værste forhold til den dårligste løn. Radio Lumbini i Nepal vil hjælpe løsarbejderne med faglig oplysning. jekt, de vil indsamle penge til. Alle projekterne har fokus på at støtte udsatte lønmodtagere rundt omkring i verden. Indsamlingen løber fra den 12. marts til den 1. maj Læs mere på Det er de færreste løsarbejdere i Nepal, der kender deres rettigheder. Et nyt radioprogram skal gøre noget ved problemet. Netværk her og der og alle vegne Hvorfor være alene, når du kan være sammen med andre. Vi tænker ikke så meget over det i hverdagen, men skulle vi have et motto i AIF Roskilde kunne det godt blive noget i stil med ovennævnte For hvorfor være alene om at sætte globale problemstillinger på den lokale dagsorden, når vi kan indgå i netværk og gøre det sammen. l Thailand: Fagligt samarbejde Mange danskere forbinder Thailand med sol, badestrande og ferie. Færre tænker på det som et land, hvor der kæmpes hårdt for retten til ordentlige arbejds- og levevilkår, hvor kun få procent af arbejdsstyrken er organiseret, og hvor det kan have store omkostninger for den enkelte at være faglig aktiv. Sammen med en kreds af fagforeninger og fagligt funderet solidaritetsorganisationer her i Danmark i alt 8 lokale/regionale organisationer har vi dannet et netværk, der har indledt et fagligt samarbejde med Thai Centre for Labour Rights (TCLR) og Labour Union Network for Society (LUNS), to små arbejder- NGO er i Bangkok i Thailand. Vi har hjulpet med midler, så der kan oprettes en hjemmeside, der på både thai og engelsk vil formidle viden om arbejdstagerspørgsmål. Derudover har vi indgået en 3-årig samarbejdsaftale, hvor vi støtter TCLR s arbejde med uddannelse af faglige ledere. l Lokalt og regionalt De lokale arrangementer vi laver i Roskilde er oftest også planlagt i lokale netværk på kryds og tværs. I vinter er det blevet til et debatarrangement sammen med Gimle (lokalt spillested) og AOF Roskilde. Ulandssekretariatets kunstudstilling Fokus på Sydasien har været på besøg hos flere fagforeninger samt Arbejdernes Landsbank, og vi samarbejder nu med fagene om 1. maj, hvor vi laver morgenaktion med fokus på internationalt fagligt fællesskab samt en udstilling om, hvad vi står for. I netværket Det Globale Roskilde, der omfatter mange af byens lokale NGO er, er vi ved at planlægge en fælles international markedsdag i juni. Det foreløbig sidste skud på netværksstammen er vores samarbejde med LO sektionerne, FTF, fagforeninger m.m. i Region Sjælland om Gør Noget 07. I Region Roskilde har vi valgt at gå sammen om at samle ind til et projekt, der har til formål at forhindre, at kvinder i Kachin-området i det nordlige Burma bliver ofre for menneskehandel. AF Anna Diemer, AIF Roskilde AmT Foto: AIF Roskilde Amt Ulandsmagasinet April

10 Øjnene op for løsarbejderne AF Jose Alibone Naboya og Trine Bøgh, Ulandssekretariatet Fotos: ACIW / Eline Sønderberg Holm Ulandsmagasinet april ,5 millioner mennesker halvdelen af den samlede arbejdsstyrke i Filippinerne arbejder i dag i den uformelle økonomi. Arbejderne har enten ringe eller slet ingen beskyttelse under loven og indkomsten er lav og uregelmæssig π På arbejde på stilladset. Kun en jernstang forhindrer fald. Der er mange løsarbejdere på byggepladserne i Filippinerne. Ufaglærte bygningsarbejderne er en stor gruppe i den uformelle sektor. Cirka 1,8 millioner er der. De er sjældent fagligt uddannede og endnu sjældnere fagligt organiseret. Rogelio Marces er en af de løsarbejdere, som byggefirmaer ansætter til tidsbegrænsede projekter i en sektor, hvor overenskomster er et fremmedord. Gennemsnitligt arbejder han, når han er heldig, 6-9 måneder om året. For at jeg kan få det til at løbe rundt, må jeg sove på byggepladsen, så jeg kan opspare lidt flere penge til familien. Også selvom det betyder, at jeg ikke ser familien i flere uger, fortæller Rogerio Marces. l Uden sikring Ikke nok med at lønnen er dårlig, bygningsarbejderne er heller ikke sikret, hvis de bliver ulovligt fyret eller kommer ud for en alvorlig arbejdsulykke, som kan have vidtrækkende konsekvenser for familiens økonomi og overlevelse. Sæsonarbejdet og den ustabile indkomst har placeret dem i en dårlig socioøkonomisk position, hvor de lever et liv med usikker beskæftigelse og fattigdom. Den faglige organisation for bygningsarbejdere og uformelle arbejdere (Association of Construction & Informal Workers ACIW) arbejder for at ændre disse forhold. Organisationen, der førhen kun arbejdede med bygningsarbejdere, besluttede i 2006 at udvide sit arbejdsfelt til flere dele af den uformelle økonomi. Ved at tilføje I i sit navn, signalerede organisationen, at den tog de uformelle arbejdere alvorligt, og ACIW arbejder nu sammen med andre organisationer om at organisere denne store gruppe arbejdere. l Mange steder at tage fat Samarbejdet handler om at fremme og beskytte arbejdernes rettigheder og at repræsentere deres interesser. Og der er masser af steder at tage fat. En undersøgelse bestilt af ACIW i 2006, viser mange af sektorens problemer. Især den manglende lovgivning til beskyttelse af arbejdernes rettigheder, sikkerhed og velfærd er et centralt problem. Blandt andet for bygningsarbejdere som Rogelio Marces, der ansættes på usikre arbejdspladser, hvor de kravler rundt på vakkelvorne stilladser.

11 Et andet problem er benzinpriserne, der slingrer ud af kontrol til skade for landets motoriserede cykeltaxi-chauffører, som må gætte sig frem til hvilken indtjening de kan opnå fra dag til dag. Når det gælder gadesælgerne, står ACIW over for en stadig voksende gruppe, der ikke blot har problemer med dyre priser for en bevilling, men også manglende kreditmuligheder og en korrupt, grov og chikanerende adfærd fra politiets side. l Medlemmerne skifter job Undersøgelsen påpeger også, at ACIW står overfor flere barrierer, når det kommer til at organisere arbejderne. Det kan være så simpelt som at arbejderen ikke kan betale kontingent, men det kan også handle om dårlige oplevelser med tidligere organisering og ugennemsigtige procedurer. Det er desuden en udfordring at fastholde medlemmerne, når de veksler mellem jobs. Mange af ACIWs organiseringstiltag har fokuseret på organisering af en given byggeplads. Det betyder, at når et byggeri er slut, mistes mange af de medlemmer, der ikke får nye arbejdsopgave indenfor byggebranchen. Arbejderne vender hjem til deres familie og prøver at tjene penge på andre måder eksempelvis som cykeltaxi-chauffører eller gadesælgere. Derfor har ACIW skiftet deres organiserings-initiativer fra byggepladserne til lokalsamfundene for bedre at kunne komme folk i møde. Udover træningsforløb tilbyder ACIW sine medlemmer, at de kan deltage i programmer, der skaber jobs. Eksempelvis har organisationen ydet økonomisk støtte til en lokalafdeling til fremstillingen af gummisandaler, som bl.a. resulterede i beskæftigelse af 11 medlemmer, der laver sandalerne, og yderligere 10 medlemmer, der står for salg af varen. SEWA var pioneren Den indiske fagforening for selverhvervende kvinder, SEWA, var pioneren indenfor organiseringen af arbejdere i den uformelle økonomi. Det begyndte i 1971 blandt ca. 100 kvindelige sælgere af genbrugstøj i det nordlige Indien. Siden har fagforeningen bredt sig til kvinder, der især beskæftiger sig med kunsthåndværk, landbrug, markedshandel, transport og bygningsarbejde. I dag er organisationen ikke kun en stor og stærk faglig forhandler på kvindernes vegne - den tilbyder også sine medlemmer kreditter og opsparing, kurser, børnepasning, sundhedsordninger og meget mere. Fra resten af verden rejser andre organisationer på studieture til SEWA for at lære af succesen. I 2006 blev SEWA anerkendt som hovedorganisation af den indiske regering, og samme år blev de optaget som medlem i den internationale fagbevægelse IFS. Ulandssekretariatet har i et årti samarbejdet med SEWA, som senest gæstede København under Fokus på Sydasien i oktober Ny film til undervisningsbrug: Små hænder er blevet store Børnearbejde, arbejdsforhold og levevilkår for børn, unge og voksne i udviklingslandene er temaerne for de film, som Ulandssekretariatet har lavet i samarbejde med DR og flere private produktionsselskaber. Den nye film Små hænder er blevet store er den fjerde og sidste film om skraldesamleren Kuki, fiskerdrengen Rohim, truckhjælperen Al Almin og fabriksarbejderne Shuma og Faruk. Bangladesh er et af verdens fattigste og tættest befolkede lande og det er samtidig et land, hvor analfabetismen er stor, fordi hvert tredje barn aldrig kommer i skole. Dette var også tilfældet for de fem bengalske børnearbejdere, da vi mødte dem første gang. Filmen fortæller, hvordan det går dem nu. Alle filmene kan bestilles gratis på Ønsker du mere information om den virkelighed, filmene skildrer, kan du også finde artikler, information om Ulandssekretariatets projekter, fakta om udviklingslandene og meget andet på hjemmesiden. 11

12 Fokus på Østafrika Af Cecilie Iuul, Ulandssekretariatet Fotos: Francesco Ippolito, Ulandssekretariatet Ulandsmagasinet april 2007 Østafrika har mange ansigter. Det er ansigter, der brænder sig ind på nethinden, og som minder os om vigtigheden af det internationale samarbejde. Som regel er det de lidende ansigter, danskerne ser ansigter, hvor fattigdom og sult har sat sine præg men med kampagnen Fokus på Østafrika retter vi blikket de mange ansigter, som udstråler noget andet, nemlig viljen til forandring og dynamik. Selvom det ofte bliver overset, er det der nemlig viljen og energien til selv at trække Afrika ud af fattigdom, korruption og konflikter. Det er de ansigter, vi gerne vil være med til at vise. l Gæster med vilje til forandring Den første lejlighed bliver ved LO og FTF s arrangementer i forbindelse med den internationale arbejdsmiljødag den 28. april og 1. maj. Her har vi inviteret to gæster fra faglige partnerorganisationer i Tanzania og Kenya til at fortælle om deres arbejde. Alice Charo fra det grafiske forbund KUPRIPUPA og Tamim Salehe fra industriarbejderforbundet TUICO er to stærke personligheder, som tager fat om de faglige problemer fra hver sin kant. Det kan man læse mere om i Ulandsmagasinets særudgave om arbejdsmiljø. l Flere Danske partnere Fagbevægelsens rolle i forandringen demokrati, uddannelse og social dialog er det overordnede tema, og det henviser til de samarbejder, som de danske partnere bag Fokus på Østafrika har med fagbevægelserne lokalt. Danmarks Lærerforening, HK/Privat, CO-Industri og Ulandssekretariatet engagerer sig i den forandring, der hele tiden tages tilløb til i de østafrikanske samfund, og det kommer til udtryk i de forskellige samarbejdere, som kampagnen trækker frem. l Udstilling med samtidskunst Senere på året får energien og dynamikken også et kunstnerisk udtryk, når Fokus på Østafrika åbner dørene op for en udstilling med samtidskunst fra Tanzania, Uganda og Kenya. Kunsten vises den oktober i Råhuset på Vesterbro, og efter udstillingen i København vil kunsten turnere rundt i landet for at blive udstillet på større virksomheder og udstillingssteder. Der vil det danne ramme om en række særarrangementer og begivenheder med fokus på østafrikansk kultur og samfundsforhold debatter, filmforevisninger, mad og musik mm. Læs mere om Fokus på Østafrika på hvor programmet opdateres løbende. 12

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE s GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE Globalisering og social dumping Mange af den private servicesektors arbejdsgivere er multinationale selskaber eller indgår i globale værdikæder. Offentlig service

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes.

(Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. PDMWDOH 7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU ) OOHGSDUNHQ (Det talte ord gælder) Historien om det danske velfærdssamfund er en succes. I dag bliver vi rost fra alle sider for vores fleksible arbejdsmarked og vores sociale

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

SOCIAL DUMPING NEJ TAK! 28 kommuner og Region hovedstaden

SOCIAL DUMPING NEJ TAK! 28 kommuner og Region hovedstaden SOCIAL DUMPING NEJ TAK! 28 kommuner og Region hovedstaden Udsnit af LO Hovedstadens politiske program 2014-2018 LO Hovedstaden vil arbejde for, at kendskabet til den danske model og kendskabet til værdien

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Undervisning i brugen af Cornell-noten

Undervisning i brugen af Cornell-noten Undervisning i brugen af Cornell-noten I denne lektion arbejder I med at skrive for at lære Målet for denne lektion: Du lærer at bruge Cornell-noten til at Eleverne får et Cornell-noteark og udfylder det

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANSKE MALERMESTRE ER OGSÅ FOR ETNISKE MALERMESTRE HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * har en konflikt

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Undersøgelse om konkurrenceudsættelse

Undersøgelse om konkurrenceudsættelse Sagsnr. 17-212 Ref. LSH/EDO Den 3.februar 2017 Undersøgelse om konkurrenceudsættelse Undersøgelsen er gennemført af Epinion for LO blandt 2.559 respondenter, der udgør et repræsentativt udsnit af hele

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 Del: EU-tilvalgsordningen skal gøre det lettere for fagforeninger

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

FTF Hovedorganisation

FTF Hovedorganisation FTF er hovedorganisation for 81 faglige organisationer. 450.000 ansatte i den offentlige og private sektor er gennem deres faglige organisationer også medlem af FTF. På den måde er FTF fælles talerør for

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL Værdigrundlaget er udarbejdet af både personale og brugere af Kulturhuset. Værdierne er diskuteret og bearbejdet ved lave nogle udsagn, der dækker indholdet og ved

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * kommer

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Kort & klart 1 AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Hvor mange akademikere har virksomheder i det vestlige Midtjylland brug

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-håndbogen Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-indsatsen Oplysning om overenskomster 2011-2015 Det er os med overenskomster og

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere