I dette nummer af GarudaNyt har vi fokus på, hvordan bevidsthed om forskelligheder kan styrke en gruppe. Vi bringer interviews med 3 virksomheder,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I dette nummer af GarudaNyt har vi fokus på, hvordan bevidsthed om forskelligheder kan styrke en gruppe. Vi bringer interviews med 3 virksomheder,"

Transkript

1 !! "!# #! #! $ 4! 01+2/ %&3 ""%- & I dette nummer af GarudaNyt har vi fokus på, hvordan bevidsthed om forskelligheder kan styrke en gruppe. Vi bringer interviews med 3 virksomheder, der har arbejdet med Garudas Fokusmodel, til at skabe øget bevidsthed om deltagern es foretrukn e fo kusområder. I artiklen KPC-BYG bygger på nyt fundament fortæller Tina Ziegler om sine erfaringer med dels Lederens Mentale Scorekort til coaching af ledere og FokusProfilen til optimering af samarbejdet i byggeteams. Finn Schumacker beskriver sine oplevelser med både KompetenceProfilen og FokusProfilen til at skabe bevidsthed i ledergruppen i artiklen Det Jyske Musikkonservatorium spiller sammen. I artiklen Idræt med personprofiler fortæller en række arrangører og deltagere om oplevelser med FokusProfilen til et teambuilding arrangement for frivillige ledere i Dansk Firmaidrætsforbund. Gunnar Nielsen opfordrer i lederen til, at vi bliver mere opmærksomme på de fo rskelle, der er mellem mennesker. Derved vil vi kunne forbedre vores evne til at kommunikere og samarbejde betydeligt - ikke mindst ved særligt udfordrende situationer som glo b ali se r in g, integration og fusioner. I a rtikl en Fokusmodellen - hvad interesserer og motiverer dig? illustrerer vi hvilke forskelle, der kan være mellem, hvad vi har fokus på. God læselyst! Lotte Stensberg kundechef i Garuda AS LEDER! "!# $ %& % # ''( ( ) *!%&+%&&% %" %,!"##$%&'# ("##" -#&%"" %" #.' )# #%# *" /&% %%.$

2 LEDER Gunnar Nielsen, adm. direktør for Garuda AS Vi er i disse år i gang med en stor udfordring på arbejdsmarkedet: vi skal i stigende omfang lære at samarbejde med mennesker, som vi opfatter som fremmede. Det er især tydeligt ved globalisering, integration og fusioner. Denne udfordring kan nemt medføre store stridigheder, hvis man ikke er bevidst om, hvilke forsvarsmekanismer en sådan udfordring kan resultere i. Jeg vil i det følgende tage fat på 2 store spørgsmål, nemlig: Hvorfor går det ofte så galt? Hvad kan vi gøre for at begrænse konfliktern e og opnå et godt samarbejde? Hvorfor går det galt? Når vi i skænderier og andre konflikter får hul på bylden, når ind til sagens kerne, og begynder at forstå, hvad det er den anden ønsker, bruger vi ofte udtryk som Hvorfor sagde du ikke bare det? og mødes med svaret jamen det gjorde jeg da også - du ville bare ikke høre på mig - her er konflikten i risiko for at optrappes igen. Fordi vores almindelige opfattelse af kommunikation er alt for fo rsimplet. Selvom vi egentlig burde vide bedre efter et helt livs erfaringer (kort eller langt) tror de fleste af os umiddelbart, at den anden ordret hører, hvad vi siger, og opfatter præcist det samme, som vi mente med det. Det er bare ikke tilfældet. En helt enkel kommunikationsmodel (til højre) fortæller os, at det ikke er så simpelt: Støj kan være, at nogle ord blev misforstået eller måske slet ikke hørt, men det kan i høj grad også være, at ordene simpelthen betyder noget forskelligt for os. Og at vi ofte udtrykker os med få ord, hvor en masse er underforstået. Risikoen vokser, når vi har forskellige baggrunde, forskellige sprog, forskellige kulturer og forskellige normer. Der opstår også støj, når modtageren skal afkode budskabet. Helt ubevidst forsøger vi at afkode det sagte ud fra vores antagelser om, hvad vi tror den anden har ment med det. Her gør det en verden til forskel, om vi opfatter den anden positivt eller negativt. Og om vi tror, at den anden vil os det godt eller skidt. De samme ord kan lynhurtigt opfattes som enten skældsord eller ros, helt afhængigt af vores forventning. Os og dem Vi har som regel meget nemmere ved at forstå dem, der er tæt på os. Vi taler samme sprog, har samme kulturelle baggrund. Vi er vant til at skulle omgås hinanden og regner oftest med, at vi vil hinanden det godt - til gensidig gavn. Når vi skal kommunikere med folk der er længere væk fra os (andet sprog, anden kultur eller fysisk længere væk) opstår der en anden usikkerhed - og en langt større risiko for misfo rståelser. Samt måske en umiddelbar forventning om, at de ikke vil os det godt - for hvorfor skulle de det - hvad ville de få ud af det. Mennesker har til alle tider haft en tendens til at skabe fjendebilleder a f de mennesker, der var langt væk (og potentielt farlige). Tidligere blev de afbilledet som tohovede monstre. I dag opfatter vi dem måske mere psykologisk som gale fundamentalister eller på anden vis utilregnelige. Det er udtryk for, at vi ikke forstår de fremmede og derfor dæmoniserer dem. Og hvad er resultatet. Tja vi kan bruge det til at beskytte os, og holde de andre på afstand længst muligt (og det kan jo være en meget fornu ftig overlevelsesstrategi - så længe dét er muligt), men hvad gør vi så den dag, de flytter ind ved siden af, eller dem fra nabokommunen skal fusionere med os. Vi kan fastholde vores fjendebilleder og optrappe konflikten. Eller vi kan gøre, hvad de fleste mennesker heldigvis gør, når de farligt fremmede kommer tæt på, nemlig finde ud af, at de faktisk slet ikke er så fremmede og farlige, men at de er mennesker som os, og at vi faktisk sagtens kan få et godt samarbejde, når vi først har lært hinanden at kende. Hvordan kan vi begrænse konflikterne? Jeg kan ikke bestemme, hvordan du skal forstå det jeg siger, men jeg kan fo røge sandsynligheden fo r at du forstår mig, som jeg gerne vil forstås. Det kan jeg gøre ved at jeg tager hensyn til, hvor du er henne og prøver at tilrette mit budskab så du bedre kan forstå mig. Det handler grundlæggende om, at vi skal blive mere bevidste og forbedre kvaliteten af det, vi leverer til den anden Det kan være at jeg taler engelsk med nydanskeren i stedet for at kræve, at han straks skal tilpasse sig og Afsender støj Budskab støj Modtager

3 forstå dansk, eller det kan være at jeg prøver at forklare dig mit synspunkt med eksempler fra din verden. Disse eksempler kan synes besværlige, men i begge tilfælde forøger man samtidig sin egen kompetence og evne til at begå sig i en mangfoldig verden. 6% # " 3 # -%% &"7 %! & 3" &! 86 Forskellig adfærd Det gælder argumenter, men også handlinger. Hvis jeg har lavet første del af en opgave og ønsker, at du skal færdiggøre opgaven, så går det ofte galt, hvis jeg bare fortæller dig, hvad jeg har gjort og beder dig gøre det færdigt - for hvad er fæ rdigt? Jeg må fortælle dig præcist, hvad det er jeg ønsker, at du skal gøre. Her kan det være en stor fordel at tage hensyn til, at vi som mennesker opfatter ting og opgaver vidt forskellige. Der er mange slags forskelle, som vi må tage hensyn til, hvis vi skal blive bedre til at kommunikere og forstå hinanden. Der er fo rskelle i nationalitet, uddannelse, personlighed m.m.. Vi har i Garuda igennem mange år arbejdet med, hvordan vi med vores fo rskellige personlighed er har en fo r- skellig adfærd på jobbet. Der kan hurtigt opstå konflikter mellem den medarbejder, der altid fokus erer på, at regler og retningslinjer følges til punkt og prikke og den medarbejder der får gåsehud, når man siger vi plejer - og som hellere vil finde på nye måder at gøre tingene. Tilsvarende kan der opstå gnidninger, når den resultatorientere og konkurrenceivrige medarbejder skal blive enig med den selvopofrend e og sociale medarbejder om, hvad der er vigtigst - at førstnævnte når sine mål, eller at vi alle trives. Disse medarbejdere har vidt forskelligt fokus, og opfatter diamentralt modsatte ting, som det mest værdifulde i tilværelsen. Man kan opfatte det som et problem og prøve at isolere de fo rskellige mennesketyper fra hinanden på arbejdspladsen. Det vil dog være synd, for derved begrænser man også den dynamik, der naturligt er mellem folk, der er forskellige. Man bremser også muligheden for en helt naturlig rotation af arbejdsopgaver mellem medarbejdere med forskellige præferencer. Fordele ved forskellighed I arbejdslivet har vi brug for mange fo rskellige måder at anskue ud fo rdringerne på. For nogle gang skal der tænkes nyt og kreativt. Andre gange skal der tages hensyn til, om alle er med. Til tider handler det om at nå resultater og gå selv. Mens det andre gange er nødvendigt at følge reglerne til punkt og prikke. Hver ting til sin tid. Alle tilgange kan være lige værdifulde - det kommer an på, hvad situationen kræver. Det er vores erfaring, at man vinder meget ved at betragte forskellene som en styrke. Øvelsen består i at få sat ord på, hvad vi hver især er gode til og foretrækker at arbejde med. Dermed bliver det nemmere at fordele arbejdsopgaverne mere hensigtsmæssigt. Og vi kommer også til at forstå og respektere hinanden mere. Det er altså ikke nødvendigt at udviske forskellene, for at vi kan mødes - blot vi arbejder på at forstå os selv og hinanden og anerkende hinandens værdier. Tilsvarende når forsk ellige nationaliteter eller kulturer skal mødes. Så længe vi insisterer på forskellene som barrierer, vil vi lade os begrænse af dem. Men idet vi begynder at se på mulighederne, begynder vi at kunne få glæde af vores forskelligheder. Vi begynder at kunne spørge os selv og hinanden: Hvilke kompetencer har vi hver især? Hvad bidrager vi med? Hvordan opnår vi et optimalt samarbejde? Og så kan vi for alvor begynde et konstruktivt samarbejde, hvor vi respektfuldt går i dialog og deler opgaverne imellem os. Der er ingen tvivl om, at hvis vi alle, når vi aflevered e en opgav e videre ville tage højde for den næstes kompetencer og styrker. Så ville vi øge produktiviteten betydeligt! Kend dig selv Et vigtigt element til bedre dialog er, at du bliver bevidst om, hvem du selv er. Hvis du ikke selv kan sætte ord på, hvad der er vigtigt for dig, og hvad du ønsker, hvordan skal andre så kunne tage hensyn til dig? I en mangfoldig verden er det ikke længere muligt at forvente (eller for den sags skyld kræve), at alle er ligesom mig. Vi er nu en gang forskellige, og må i stedet gå i forh andling om, hvordan vi kan blive enige om, at tingene skal gøres! 5

4 ! "!# Interview med Tina Ziegler, forhenværende personalechef hos KPC-BYG A/S Af: Anette Work, marketingassistent i Garuda AS Der er forskel på succes og fiasko med et byggeri, alt efter hvordan det bliver ledet. Men hvordan vender man manglende ledelse til succesfuld ledelse? KPC-BYG har taget udfordringen op og introduceret et udviklingsforløb for udvalgte projektledere. Fokus er på ledelse, planlægning og det at have overblik. Tina Ziegler befinder sig midt i dette projektlederudviklingsforløb hos KPC-BYG. Hun har været ansat som personalechef m ed fokus på rekruttering og udvikling indtil fornyelig. Sideløbende med sit nye job styrer hun nu processen som ekstern konsulent for KPC-BYG. Processen blev indledt, idet projektlederne på byggepladserne var en af KPC-BYGs ledelsesmæssige udford ringer. De er fagligt meget dygtige medarbejdere, men deres viden om ledelse er begrænset, fortæller Tina Ziegler. Jagten på et ledelsesværktøj Lederens Mentale Scoreko rt blev resultatet på Tina Zieglers jagt efter et ledelsesværktøj til afhjælpning af problemet. Jeg har den holdning, at det er utrolig vigtigt skabe en fornemmelse af gensyn. KPC-BYG anvender i forvejen FokusProfilen som et hjælpeværktøj i forbindelse med rekruttering og til teamprocesser. Derfor var Lederens Mentale Scorekort den perfekte løsning. Projektlederne skulle med dette valg ikke forholde sig til et helt nyt værktøj. Det er det samme værktøj i en anden forklædning og med et lidt andet fokus, forklarer Tina Ziegler. Men det virker og det virker rigtig godt. Vidensdeling som sidegevinst KPC-BYG er en stor organisation med 250 medarbejdere fordelt over hele landet. En stor udfordring er, at hver afd eling gør tingene på egen måde. Dermed laver de også de samme fejl på tværs af afdelingerne. To projektledere blev derfor udvalgt fra hver afdeling, fortæller Tina Ziegler. På denne måde kunne KPC-BYG opnå en vis grad af vidensdeling mellem afdelingerne som sidegevinst. Her midt i processen er alle meget positive. Jeg kan allerede nu se en stor forskel hos de 10 projektledere, der deltager. Der er virkelig sket en forandring. Pludselig tænker de helt anderledes. Jeg ser også, at der er motivation indenfor denne gruppe. De kender efterhånden hinanden rigtig godt, og de er begyndt at bruge hinanden effektivt i arbejdet. Projektlederne har nu allerede den viden, der skal til for at opnå succes med et byggeri. De skal bare lære at bruge den viden effektivt og planlægge ud fra den. Det er det, som KPC- BYG bruger Lederens Mental e Scorekort til, fremhæver Tina Ziegler. /&% #%& Først når huset er ved at være færdigt, har man lært hinanden at kende!, udtaler Tina Ziegler. Men denne proces kan forceres. Derfor blev FokusProfilen introduceret hos KPC-BYG. Nu lærer byggeteams hinanden at kende, før et byggeri opstartes. KPC-BYG anvender FokusProfilen, når nye store byggerier påbegyndes. Byggeteams bliver dog ikke sammensat på baggrund af værktøjet. Derimod er personern es faglige forudsætning afgørend e. Men når teamet består af flere end 3-4 personer, ud fylder team et deres teamprofil/gruppeprofil. Således kan teamet se, hvordan de er som mennesker, kollegaer og i relation til hinanden, fo rklarer Tina Ziegler, forhenværende personalechef hos KPC-BYG. Gruppeindsigt med FokusProfilen Grunden til, at FokusProfilen blev introduceret, var ønsket om at få gruppeindsigt. På denne måde kan gruppen forholde sig til, hvad der er repræsenteret i gruppen, og hvad der mangler. Der kan fra starten tages højde for de ulemper, der er, fremhæver Tina Ziegler. Ved at vise medarbejderne gruppeprofilen får de $

5 Ledelsesstil på byggepladsen Efter en samtale med Allan Pagh, Garuda Consult, fik Tina Ziegler inspiration til selv at designe forløbet. E n stor del af processen var at gøre projektlederne opmærksomme på, hvilken opgave de rent faktisk udfører på byggepladsen, forklarer Tina Ziegler. Før har de alle selv været byggeledere, hvilket krævede, at de var meget operationelle. Som projektleder bør de nu være mere taktiske (se illustrationen i nedenstående boks). Dog havde det vist sig, at projektlederne stadig rendte rundt og var byggeledere. Derfor udnyttede de ikke de ressourcer, der var blandt deres medarbejdere, og de skabte frustration hos de nuværende byggeledere. Udgangspunktet var derfor at skabe en erkendelse hos de 10 deltagende projektledere. Erkendelse i teori og praksis For at skabe denne erkendelse bestod 1. modul af en introduktion til hele forløbet. Her blev projektlederens rolle i KPC-BYG beskrevet. Desuden blev Lederens Mentale Scorekort udfyldt. Profilerne kunne vi bruge til at diagnosticere deres led elsesstil i forhold til deres position, forklarer Tina Ziegler. Vi brugte 2 dage på at diskutere profilerne igennem enkeltvis og overfor hinanden. Position: Byggeleder Projektleder Projektchef Afdelingschef Ledelsesstil: Operationel Taktisk Strategisk 2. modul var Ledelse i praksis. Dette modul foregik over 4 dage i en svensk skov og havde et par eksterne konsulenter tilknyttet. Formålet var at give gruppen nogle aha-oplevelser via små opgaver, fortæller Tina Ziegler. Gruppen blev her hele tiden udfordret på deres ledelsesmæssige fokus og blev evalueret. Karakteristisk for opgaveløsningern e var, at gruppen kastede sig ud i det uden at planlægge, hvilket gjorde det meget vanskeligt at løse opgaven. Som en ekstern konsulent så passende ytrede: Jeg forstår slet ikke, at I kan bygge huse! Havde jeg sagt det, havde gruppen bare grint af mig, forsikrer Tina Ziegler. Men fordi det kom fra en ekstern, som ikke kendte dem særlig godt, gav det noget helt andet. Man lytter anderledes, når det kommer fra andre. Man lader sig inspirere af andre mennesker. Dette fremhæver også vigtigheden af at have eksterne tilknyttet et projekt som en forståelse for, hvordan tingene hænger sammen. Det har virkelig givet indsigt og sammenhold. Det fo rcerer den læringsproces, der normalvis først sker, når byggeprojektet er i gang. FokusProfilen gør, at vi prøver på at bruge hinanden mere. f.eks. hvis en kollega er meget resultatorienteret, og jeg ikke er. Så kan jeg få min kollega til at kigge på nogle ting for mig, forklarer Tina Ziegler. Vi kan også bruge det til at kommunikere med hinanden. Medarbejderne har pro filern e hængende i skurvog- Billedet viser et eksempel på 5 fokusprofiler, der kunne udgøre en gruppe 9

6 Erkendelse: ;&%# 3 % Modul 1 - Introduktion til forløbet (holdt aug. 2006) Projektlederens rolle i KPC-BYG Profiler med Lederens Mentale Scorekort Gruppearbejde Modul 2 - Ledelse i Praksis (holdt sep. 2006) 4 dage i en skov i Sverige. Udfording på forskellige ledelsesmæssige dilemmaer. Fastlæggelse af fokusområder Værktøjer: Modul 3 - Coaching (holdes jan. 2007) Coaching som begreb, spørgeteknik, konflikthåndtering, kommunikation Modul 4 - Projektstyring (holdes april 2007) Planlægning, diverse analyser samt risikovurdering Modul 5 - Selvledelse (holdes juni 2007) Hvorfor skal medarbejdere vælge mig som leder? Modul 6 - Projekteringsledelse (holdes sept. 2007) Modul 7 - Afslutning og forankring (holdes dec.2007) Imellem modulerne bliver deltagerne coachet individuelt af Tina Ziegler bl.a. for at sikre, at det lærte bliver fulgt op og integreret. dette. Én ting er teori, en anden ting er, hvordan det fungerer i praksis, fremhæver Tina Ziegler. I skoven kunne vi koge dagligdagssituationer ned via opgaverne. På denne måde fik de en mere simpel sammenhæng. Samtidig kunne vi hele tiden pege tilbage på de deltagendes mentale scorekort. På denne måde kunne vi give dem et billede af, hvad profilen i praksis betyder. Turen i Sverige var virkelig en øjenåbner for deltagerne. Planlægning et fokusområde En sidste opgave fik gruppen på vej hjem fra Sverige. De skulle udpege de tre fokusområder, de gerne ville arbejde videre med i processen. Bageft er vurd ered e jeg deres ønskede fokusområder i forhold til deres profiler. Ikke for at godkende dem, men fordi der afsættes rigtig mange penge og ressourcer på forløbet, forklarer Tina Ziegler. Derfo r er d eltagernes engagement afgørende. Dermed er der ikke helt frit valg på alle hylder. Fokusområderne skal passe nogenlunde med det, som ledernes medarbejdere har fremhævet som ønskede arbejdsområder. På denne måde blev det yderligere sikret, at processen blev tilpasset den ledelsesmæssige struktur, som KPC-BYG ønsker. Paradoksalt nok er planlægning et fokusområde for langt de fl este, nævner Tina Ziegler. Selvfølgelig kan de som projektleder planlægge et byggeri. Men hvordan planlægger de, når planen skrider? Det er her en hovsa-løsning ofte anvendes. Denne skal erstattes af fremadsigtet planlægning. Det er meget nemmere at planlægge i starten af et byggeprojekt end at slukke ildebrandene undervejs. Klædt på med værktøjer Formålet med processen er netop at klæde de udvalgte projektledere på til at udføre deres ledelsesmæssige opgave. Derfor skal de resterende 5 moduler give projektlederne værktøjer hertil, forklarer Tina Ziegler. Modulerne foregår alle på gruppebasis og styres af eksterne konsulenter. Imellem disse moduler afholdes der individuelle coachingforløb. På denne måde bliver processen hele tiden holdt oppe på overflad en. Jeg følger dem og holder coanen. Så kan de hele tiden se, hvordan og hvorfor det er, som det er. Det er et utrolig stærkt værktøj, som er simpelt at bruge. Alle forstår det, fortæller Tina Ziegler. Uskrevne regler for problemhåndtering I starten var nogle teams så markante, at vi var nødt til at sætte regler op i skurvognen. Ellers gjorde de ikke det, der var blevet aftalt på baggrund af FokusProfilen. Eft erhånd en kommer det dog helt af sig selv. Så er der nogen, der tillærer sig de manglende områder, når der nu er fokus på, hvor der er mangler. Der er altid nogen, der har lidt af det, der mangler. For eksempel kan det være, at vi mangler en Integrator. Det betyder, at der måske kommer til at se lidt rodet ud, eller at morgenbrødet ikke kommer af sig selv. Så laver vi en regel for det. Så ved vi, at vi får morgenbrød, og at kaffen også bliver taget af bordet igen. Medarbejderne har en positiv indgang til denne fremgangsmåde og får stor nytte af værktøjet. Vi kan på forhånd finde ud af, hvem der skal tage sig af hvad. Hvem snakker med dem, der flytter ind og brokker sig, imens medarbejderne stadig befinder sig på byggepladsen? Allerede fra starten kommer der derfor nogle uskrevne regler. Så ved vi, hvordan vi skal håndtere forskellige problemer, allerede før de opstår. :

7 ching-sessioner med dem. Her snakker vi om deres mål, fokusområder, oplevelser og hvilke situationer det kan omsættes til i dagligdagen, fortæller Tina Ziegler. Det er vigtigt at processen kommer fra hoved og ned i hjertet, uden at det går for hurtigt, understreger Tina Ziegler. Men gruppen begynder at blive utålmodig. De vil gerne videre og lære mere. I mellemtiden skal de dog vise, hvordan de implementerer værktøjerne. Det er virkelig sundt for dem. Samtidig ringer jeg i ny og næ og kommer forbi eller sender en mail, så de bliver holdt til ilden. Min rolle er derfor at være tov-holder i processen. Jeg deltager i alle moduler og holder coach-sessioner. For mig er det helt klart en fordel, at jeg kender virksomheden indefra. Jeg har et procesmæssigt fokus men er ikke en del af deres hverdag mere. Kørekort til ledelse Efter endt proces har projektlederne fået kørekortet. Så skal de ud at bruge det på et mere individuelt niveau. Jeg har sikret mig, at værktøjerne, vi bruger undervejs, kan anvendes til at få en international projektledercertificering. På denne måde kan de få papir på, hvad de kan, hvis de ønsker det. Men ansvaret bliver deres eget, understreger Tina Ziegler. Mine forventninger er, at ledelse bliver en naturlig faktor for dem. Jeg håber, at de rent faktisk kan udføre det lærte på byggepladsen. Jeg håber, de har lyst og tør udfordre sig selv. Det er ok at begå ledelsesmæssige fejl. Det betyder bare, at du har taget en ledelsesmæssig udfordring op. Du skal også bare lære af det. Lederne skal være lidt mere modige, kaste sig ud i det og tage ansvar. Det er den adfærd, jeg håber, de har fået med, når vi er færdige med processen. Ledelse er livslang læring. De må ikke tro, nu kan de ikke blive bedre. De har fået åbnet øjnene og fået nogle værktøjer. Med dette forløb håber jeg, de har fået mod på også i fremtiden at fokusere på og udfordre sig selv som ledere. %& % # ''( Du kan tage en brugeruddannelse i ét eller flere værktøjer, hvis du ønsker at benytte Garudas Værktøjer på egen hånd. Garuda opretter løbende kurser efter behov. P.t. er der oprettet følgende åbne kurser i foråret 2007 (se kursusdatoer på vedlagte svarkort). Kurser i Fokuseret Ledelse Kurserne i Fokuseret Ledelse består af 3 moduler. 2 dages introduktion til Lederens Mentale Scorekort. 2 dages introduktion til coaching. Samt 1 dags opfølgningskursus. Kurser i FokusProfilen Kurserne i FokusProfilen består af 2 moduler af hver 1 dags varighed. Kurserne gennemføres med 3-9 kursister pr. hold. Undervisningen foregår fra kl til Kurserne holdes som regel i Vejle-området. Kurser i MedarbejderProfilen Kurset består af 2 moduler på hver 1½ dag. Kurserne g ennem fø res som internatkurser for 3-6 personer pr. kursus. Kursern e holdes som regel i Vejleområdet. Certificeringskurser i KompetenceProfilen Garudas 5-dages certificeringskursus i KompetencePro filen giver de grundlæggende forudsætninger for at benytte alle Garud as værktøjer. Efter afsluttet certi ficering kan du benytte KompetenceProfilen og GarudaProfilen. Med ca. 1/2 dags supplerende uddannelse i hvert værktøj kan du desuden benytte MedarbejderPro filen og FokusProfilen. Kursern e i Kompetence- Profilen består af 2 moduler Introduktion A (3 dage) og Certificering B (2 dage). Kurserne gennemføres som internatkurser for 3-6 personer pr. kursus. Kurserne hold es i Vejleområdet. Se kursusdatoer og tilmeld dig på <% & På internet-adressen === & kan du løbende holde dig orienteret om Garudas kurser (

8 )*!%&+%&&% %" % Interview med Finn Schumacker, rektor på Det Jyske Musikkonservatorium Af: Anette Work, marketingassistent i Garuda AS Organisationen hos Det Jyske Musikkonservatorium fungerede ikke særlig hensigtsmæssigt. Den arbejdede for langsomt og var meget ukoordineret. Selv om der blev talt om de samme ting, var det på forskelligt sprog. Derfor var det nødvendigt med en reorganisering af ledelsen samt at gøre noget for at fremme samarbejdet. Både FokusProfilen og KompetenceProfilen blev anvendt som værktøjer hertil. Således beskriver Finn Schumacker, rektor på Det Jyske Musikkonservatorium, udgangspunktet for at indlede en udviklingsproces. Ved min tiltrædelse som rektor på Det Jyske Musikkonservatorium erfarede jeg, at der måtte arbejdes med organisationen for at få den til at fungere rent styringsmæssig samt for at fremme samarbejdet. Efter aftale med Kulturministeriet og i samarbejde med konservatori ets personale, blev et nyt ledelses- og styringssystem udviklet, fortæller Finn Schumacker. Systemet blev sat i gang her "7 # afdækker 16 adfærdstræk og giver et nuanceret billede af den enkelte person. KompetenceProfilen kan f.eks. anvendes som udgangspunkt for refleksion over egen ledelsesstil. hos os som et pilotprojekt. Omrokeringer For at adskille det rent musikfaglige studieplansarbejde, blev alle studienævn slået sammen til ét. Desuden skulle det studieadministrative udføres af en mere professionel ledelse. Derfor blev en hel ny gruppe af studieledere ansat til disse mere principielle ting omkring studierne. Den nye ledergruppe havde ikke arbejdet med ledelse fø r. Et lederudviklingsprogram var derfor virkelig nødvendigt. Samtidig var det muligt at sætte fokus på en kommende fusionsproces. Konservatoriets rytmiske og klassiske afdeling, der nu ligger separat, skal samles til næste år. Hele konservatoriet flytter til en ny bygning, hvor også Den Jyske Opera, Aarhus Sym foniorkester, Børneteatret Filuren og Musikhuset Aarhus bor. Der skal således samtidig ske en intern og en ekstern fusion. Afdelingern e har forsk ellige traditioner, og selv om vi taler om de samme ting, taler vi ikke samme sprog. Også her ville et fælles studienævn og ny studieledelse med fokus i begge retninger kunne hjælpe, understreger Finn Schumacker. /&% # er en typeindikator, der giver et overblik over den enkeltes fokusområder. Gruppens profiler kan samles i et billede, der viser, hvordan gruppen tilsammen dækker de 4 fokusområder. Et fælles sprog Målet med ledelsesprocessen var derfor, at der på sigt skulle komme et nyt fælles sprog. Desuden skulle der skabes et helhedssyn fra ledelsens side på hele organisationen. Det er vigtigt, at vi ser på de udfordringer, vi står overfo r, ud fra det samme p erspektiv. Dette bør ske selv om vi arbejder forskellige steder i organisationen. Jeg regner ikke med, at et fælles sprog kommer, før afdelingerne har været samlet i et godt stykke tid, understreger Finn Schumacker. Men med Garudas værktøjer har konserv a- toriet fået skabt en forståelse hos den enkelte: Hvem er jeg på mit arbejde, hvordan arbejder jeg sammen med andre, hvem ser forskelligt på tingene fra mig og hvorfor? Vi ønskede at skabe en forståelse for, hvad det vil sige for den enkelte at være blevet leder. Jeg ville skærpe opmærksomheden omkring ledelse. Samtidig skulle ledergruppen gøres til et team, og der skulle sættes en udvikling i gang i det nye team, forklarer Finn Schumacker. Alt dette har først og fremmest noget at gøre med at kende sig selv, og det er det vi brugt FokusProfilen og KompetenceProfilen til. Enkle værktøjer FokusProfilen og KompetenceProfilen blev valgt som værktøj bl.a. på grund af værktøjernes enkelthed. Ledergruppen arbejder normalt i et område, hvor der ikke er særlig meget management sprog. Derfor var det nødvendigt med et værktøj, der er enkelt at forklare, og hvor den enkelte meget nemt kan tage resultaterne til sig. At anvende både FokusProfilen og KompetenceProfilen var en meget fordelagtig kombination. Man får et grundigt billede af egne kompetencer med KompetencePro filen. Yderligere kunne vi med Fokus- Profilen få afdækket hvilke områder, der fokuseres på i arbejdet. Det blev meget hurtigt tydeligt, hvor vores nye team er stærkt.,

9 Proces med 2 ledelsesseminarer Hele processen forløb over 3 uger og var inddelt i to ledelsesseminar. Det først seminar omhandlede det mere overordnede plan. Med eksterne oplægsholdere fik vi fokus på, hvad ledelse er, hvad det indebærer, og hvad vi kan bruge det til. Efter at have gennemført både FokusProfilen og KompetenceProfilen fik deltagerne en personlig tilbagemelding fra en af Garudas konsulenter. På det andet lederseminar var formålet først og fremmest at fremlægge profilerne for hinanden. Det var naturligvis frivilligt for den enkelte, om man ville stille sig op og præsentere sin egen profil. Men det viste sig, at alle gik til opgaven med åbent sind. Vi fik præsenteret præcist, hvad der var kommet ud af værktøjerne, og de tanker man havde fået. På den måde fik vi rent faktisk en rigtig fin proces. Dernæst havde vi en refleksionsfase med gruppesamtaler. Her blev g ruppen delt op i studieledere og administrative ledere. Gruppeprofilerne blev diskuteret samt anvendelse af resultaterne. Sidst på dagen havde vi en samlet opsamlingsfase med drø ftelse omkring de konkrete udfordringer forude. Vi havde en god dialog med Garuda Consult, omkring hvordan vi skulle gennemføre denne proces, og hvordan vi skulle præsentere processen for deltagerne. Fremgangsmåden viste sig at være meget hensigtsmæssig. Respekt for ledelsesfaget Da ledergruppen ikke havde arbejdet med ledelse før, var processen et godt udgangspunkt. Det blev klart, at for at være leder af et musikkonservatorium er det ikke nok at være en god musiker. Der hører også noget andet med. Processen har anskueliggjort, at ledelse også er et fag, man kan tilegne sig, arbejde med og udvikle sig med. I fagprofessionstunge organisationer som vores forekommer der ofte en diskussion omkring: Hvem skal være chef? Skal man være en dygtig musiker for at være chef, eller er der også nogle andre ting, der hører med? Processen gav os et utrolig godt indblik i svarene på dette. Forbehold forsvandt De deltagende reagerede forskelligt ved introduktionen til processen. Mange synes det var spændende at arbejde med ledelse. Men de var også lidt forbeholdende overfor, hvad det her nu ville betyde, og hvordan den viden, der kommer ud af det, skulle håndteres. Det var jo ikke meningen, at det var noget, den enkelte kun skulle vide for sig selv. Det lykkes os at sælge projektet, så alle synes det var spændende at gå ind i. Det var de færreste, der havde prøvet den her slags før. Af samme grund kunne jeg tydelig mærke, at de var skeptiske i starten. Men jeg må sige, at alle uden undtagelse har udtalt sig meget positivt om det efterfølgende. De synes, at det har været en øjenåbner, og at det ikke har været så farligt, som de frygtede. Et genkendeligt billede Mest af alt lærte vi hinanden at kende som individer, og vi har lært os selv at kende som en gruppe. Det har været nyttigt at få synliggjort, at der er nogle steder, hvor vi er ret gode. Dog er der også nogle områder, hvor vi skal være mere opmærksomme. Denne bevidsthed i hele gruppen, tror jeg, har været sund. Det gør mange diskussioner meget nemmere. Det var nyt for mig at se, at vores samlede profil havde et så tydeligt udslag, som den havde. Der var faktisk et område, hvor vi stort set ikke var inde. Da jeg så billedet af vores samlede profil, kunne jeg med det samme relatere til oplevelser, jeg har haft med organisationens perform ance. Jeg tænkte: nå, ja så er der måske ikke noget at sige til, at tingene er, som de er. At man kunne se dette så tydeligt, var overraskende for mig. Det var dog samtidig en god oplevelse, da det jo meget tydeligt viste, hvordan det her værktøj virker, - og át det virker. Fokus på det rigtige Nu står konservatoriet tilbage med et billede af, hvordan det nuværende team ser ud, og hvor teamet kan gøres bedre. Vi har fokus på at sammensætte teams, så vi får dækket vores behov på alle områder. Vi er bevidste om at anvende mere ledelsestid på de områder, hvor vi kan se, at vi skal være opmærksomme. Samtidig er ledergruppens arb ejdsprioriteringer forandret. Dermed har processen haft en konkret effekt på den måde, vi bruger vores tid, hvad vi bruger vores tid på og har tegnet et billede af os. Efterfølgende har vi erfaret, at konservatoriet også k an bruge værktøjerne i en ansættelsesproces. Nu har resultaterne fra processen indflydelse på, hvilke krav vi stiller til eventuelle nye medarbejdere. Finn Schumacker har en bred erfaring som musiker ved bl.a. Fynske Livregiments Musikkorps i Odense, som medlem af Bayerisches Staatsorch ester, Nationaltheater, München og som underviser ved en række clinics og masterclasses, bl.a. i Japan, USA, Tyskland, Østrig og Italien. Finn Schumacker har desuden en bred ledelsesmæssig erfaring fra stillingen som musikchef for Aalborg Symfoniorkester og fra stillingen som direktør for Helsingborgs Symfoniorkester og Koncerthus. Finn Schumacker var i perioden formand for Kulturministeriets uddannelsesråd for Musikkonservatorierne. Han beklæder en række tillidsposter i det danske musikliv som medlem af bestyrelserne i Den Jyske Opera, Den Jyske Sangskole og Århus Sommeropera, sidstnævnte som bestyrelsesformand. >

10 -#&%"" %" # Af: Karen Margrethe Nielsen, Ulibka Kreativ Kommunikation Den 5. januar 2006 begyndte Dansk Firmaidrætsforbund at anvende Garudas FokusProfil i udviklingsarbejdet. Det er foreløbig kulmineret i et seminar med praktisk gruppearbejde. Gennem seks opgaver á 1½ til 2 timers varighed fik ledelsesmedlemmer i Dansk Firmaidrætsforbund udfordret deres kommunikations- og samarbejdsevner med et supertilfredsstillende resultat. Jeg har fået større ører i løbet af de to dage, fortæller en glad deltager i DFIFs, Dansk Firmaidrætsforbunds Kendskabsseminar Samtidig fik fl ere og flere munden på gled og kommunikationen og samarbejdet deltagerne imellem tegned e en jævnt stigende kurve, der til sidst stabiliserede sig på et markant højere niveau. Det er godt gået - både af deltagerne og af proceskonsulenterne, siger Jan Knudsen, afdelingsleder for Idræt og Motion og en af arrangørerne af seminaret. At være i stand til at forbedre sit samarbejde igen og igen i de opgavetyper, vidner om et stærkt engagement og en god evne til udvikling hos alle involverede. Profilerne i praksis Firmaidrættens ledere og konsulenter rundt om i landet plus de ansatte på kontoret i Nyborg har gennem det sidste års tid gennemført et forløb med Garudas FokusProfil som udviklingsredskab. Forud for det årlige seminar er alle blevet tilbudt at udfylde en FokusProfil, der fortæller lidt om, hvilken type man er, og hvad man foretrækker at?)%&/ -%# Dansk Firmaidrætsforbund er Danmarks tredjestørste idrætsorganisation med medlemmer på landsplan. Medlemmerne er organiseret i firmaklubber inden for snart sagt alle sportsgrene. Forbundet karakteriserer sig selv med ordene: idræt motion samvær. Forbundet opfylder sit formål, sin mission ved gennem arbejdspladsen, familien og andre fællesskaber at stimulere interessen for idræt, motion og samvær. 11 konsulenter, tre afdelinger og et sekretariat, der er placeret midt i landet, i Nyborg inspirerer medlemmerne ud fra visionen: Dansk Firmaidrætsforbund vil gennem idræt, motion og samvær være samlingspunkt for og drivkraft mod bedre livskvalitet. fokusere på. Det har givet det traditionelle seminar et nyt indhold. Deltagerne skal opleve hinandens profiler træde i karakter og blive sig bevidst, hvordan deres egne stærke sider bedst kommer i spil. I samspil Vi vil bruge FokusProfilen i samspil med vores andre udviklingsredskaber. forklarer forbundskonsulent Jan Grumstrup, der på seminaret også er proceskonsulent. Vi skal have fokus på mål og på formål både for den enkelte og for forbundet. På sigt fo r- venter jeg, at vi når frem til at blive mere bevidste om, hvilke egenskaber og kvalifikationer, der er brug for i de enkelte udvalg. At kemien passer, er ikke helt nok til at kvalificere diskussionerne i udvalgene eller at komme hurtigere videre til handling. Den rigtige blanding af profiler har betydning for, om vi kan omsætte forbundets politikker i aktiviteter for medlemmerne. De fem proceskonsulenter tilpasser deres coaching til den enkelte gruppes behov og medtænker, at de arbejder med frivillige ledere, der brug er fritiden på at arbejde med sig selv til gavn for DFIF. Her i dette forløb kan jeg trække på mit kendskab til de enkelte ledere, samtidig med at jeg forsøger at få deltagerne til at karakterisere og.'

11 beskrive, hvad de netop har gennemlevet ved hjælp af begreb er fra Fokus- Profilen, smiler konsulent i DFIF Sannie Kalkerup. I coaching af topledere går jeg tættere på hver enkelt og giver mere personlig feedback. Fælles sprog I DFIF er det endnu nyt at anvende FokusProfilen, men den kan give os et fælles sprog med klare begreber om, hvad der sker i samarbejdsprocesserne i de grupper og udvalg, vi har i Firmaidrætten. Vi får fokus på, hvilke opgaver vi kan li at løse, hvad vi er gode til - og det vil gøre os alle bedre rustet til at løse opgaverne, tilføjer Sannie Kalkerup. Begreber til konfliktløsning DFIF arbejder med udvikling så seriøst som nogen virksomhed. Alligevel kan Max fra Skat i Århus berette om mellemledere på hans arbejdsplads, der bekymrer sig om, hvorvidt han bruger for megen tid på det der frivillige firmaidrætsarb ejde. Fra topledelsen er der til gengæld fuld opbakning. Den fysiske sundhed har allerede høj prioritet, fortæller Max, især sund levevis, der kan forebygg e livsstilssygdomme. Med FokusProfilen kommer der opmærksomhed om den mentale sundhed. Det sker i og med at bedre samarbejde giver bedre psykisk arbejdsmiljø. De mentale aspekter bliver mere konkrete, kommer åbent op på bordet, når vi kan formulere os bevidst om processen. Til konfliktløsninger har vi derfor nu begreber, vi kan bruge til at tydeliggøre for hinanden, hvad der sker, og hvordan vi kan komme videre. FokusProfilen viser, hvilke områder den enkelte fokuserer på. Positiv evaluering Bedre kommunikation gav bedre samarbejde, og mange deltagere giver i evalueringen udtryk for, at de selv har rykket sig og medvirket til at andre også rykkede uddyber Jan Knudsen. P roceskonsulenternes arbejde blev da også bedømt med meget tilfreds af langt størstedel en af d eltagerne, nemlig 18 ud af 23. De, der af den ene eller den anden gode grund, ikke havde fået deres FokusProfil på plads, følte at de var bagud. Næste gang vi holder Kendsk absseminar, det bliver i 2008, vil vi begynde seminaret fredag aften med en gruppetilbagemelding på FokusProfilerne. Så står profilerne klar for alle, når vi om lørdagen går i gang med nye praktiske Hva ska vi med VM-bold, når vi er et vinderhold! Et kampråb gjalder ud over deltagerne i Kendskabsseminar Gennem Garudas FokusProfil stiller firmaidrætte ns le de lse sme dl emme r skarpt på faktorer og processer i samarbejdet. Fredag den 9. juni rullede åbningskampen i fodbold-vm over TVskærmene. Lørdag den 10. og søndag den 11. udford red e Dansk Firmaidrætsforbunds, DFIFs, ledere sig selv og VM på samspil og scoring. Vi er i Langesøskoven 10 km vest for Odense, hvor omkring tredive mennesker er i fuld gang med at efterprøve Fokus- Profilen i praksis. GarudaNyt har kigget to grupper over skulderen. Kendskabsseminar nu med fokus Under høj himmel, i høj stemning og med højt svingende faner forsvinder En gruppe i gang med første opgave. fem grupper ind mellem træer og buske for at gå løs på de opgaver, der skal gøre de fire typer i FokusProfilen synlige og mærkbare for deltagerne i seminaret. Den fø rste opgav e er allerede løst: Alle grupper har fremstillet en fane, givet gruppen et sigende navn og udstyret sig med et kraftigt kampråb. Det er vigtigt, at vi kender hinanden, når vi skal arbejde sammen, fortæller Tonny, der er medlem af Styrelsen. Derfor har DFIF i mange år samlet nye og gamle frivillige ledere til et seminar, hvor vi lærer hinanden at kende fra flere sider. Deraf navnet Kendskabsseminar. Hver gruppe coaches af en proceskonsulent, som til gengæld har overblik over hver grupp emedlems pro fil. Hver enkelt deltager kender dog kun sin egen profil. Proceskonsulent Jan Grumstrup..

12 kluk-ler stille, mens han iagttager gruppen Klør Fem undervejs i løsning af opgaven på deres første post. Gruppen skal konstruere en svævebane hen over en slugt, så en syg kan transporteres over liggende i en båre. Reb, lægter, carabinhager og trisser ligger i skovbunden og venter på handling. De gør præcis, som de skal! hvisker Jan. De lever helt og fuldt op til deres profil. Se der! En utålmodig Resultatskaber har grebet det første reb og er i gang med at præsentere løsningen af opgaven for en Grunder og en Udvikler, der samtidig tjekker af at løsningen er brugbar. Imens tager en udpræget Grunderprofil, gruppens eneste kvinde, hånd om den velafg rænsede opgav e at bygge en båre og en Integrator slutter sig straks til, så hun ikke er alene. Klør Fem klør på Solen skinner, Klør ne vinder. Give me five! Opgaven blev lige præcis løst til tiden, nu er spørgsmålet hvordan? Proceskonsulenten leder ev alueringen af processerne i gruppen, stiller spørgsmål til individuel refleksion: hvordan bidrog hver enkelt til processen og var det i overensstemmelse med den personlige profil? Der er også spørgsmål til gruppevis summen over, hvordan processen kan gøres bedre næste gang. Tillid og respekt, selverkendelse og -ironi. Alvor og smil. Alt er del i en god proces. Efterhånden som gruppen arbejder sig gennem flere opgaver, griber de fem til nye fremgangsmåd er, der baserer sig på erfaringer fra de forudgående processer. Udvikleren kommer mere på banen og får skabt et bedre overblik over delelementerne i opgaven, gruppen lægger slagplan for En gruppe løser sin første opgave hvem der skulle gøre hvad og i hvilken rækkefølge. Frem for alt, snakker de mere sammen undervejs. God kommunikation resulterede i et sandt lærende seminar, hvor erkendelse på det teoretiske plan straks bliver anvendt i det virkelige liv, sådan fo rmede det sig den sommerweekend i Langesøskoven. Hvordan det kommer til at smitte af på arbejdet i DFIF, vil senere evalueringer give svar på. Panterne I gruppe to er der behov for at Udvikleren træder tydeligere frem og bruger sit overblik til at beskrive delopgaverne. Alle fire medlemmer af gruppe to, Panterne, er alle 50+. Opgaven, som de fire Pantere skal løse kræver at to af dem klatrer meter op i et træ og spadserer en tur på tovbaner, der er spændt ud højt oppe mellem trætoppene. Rebstigen, der fører op i træet, hænger og drejer sig lidt udfordrende i en l et brise. To klare meldinger om at derop skal jeg ikke, udpeger de to andre i gruppen til at løse opgaven. Udvikleren havde nu allerede meldt sig og Resultatskaberen er hurtig til at se, at han skal op og gå i totovsbanen, ellers når gruppen ikke i mål. Med sit integratoraspekt holder han samtidig sammen på gruppen. Evalueringen viser, at de fire har en god fornemmelse for hinanden, nu skal der blot flere ord på samarbejdet. Næste skridt til at forbedre samspillet mellem profilerne er derfor at formulere et fælles overblik. Sådan får de hver især viden om hvad de øvrige i gruppen arbejder med, og bliver bedre til at disponere i forhold til den afmålte tid. Det vil i øvrigt også give gruppen et større mentalt overskud, konkluderer pro ceskonsulent Sannie Kalkerup, der glæder sig til at se gruppen i arbejde på dag to, søndag. En naturlig ramme for udvikling Grupperne fik festmiddag tilberedt over bål, sov i store smukke telte, og spiste morgenmad til fuglesang Alt i alt en naturnær oplevelse, der var med til at skærpe sanserne og opmærksomheden hos seminarets deltagere. Tanken bag kendskabsseminarerne er, at de faste udvalg og grupper opløses på seminaret, så man får kendskab til hinanden på tværs i organisationen. Et kendskab, som skaber forståelse og indsigt for hinandens udvalg og opgaver og uddyber personlige relationer. Noget som tilsammen er med til at øge organisationens samlede fællesskab og evne til at trække på samme hammel. /&% ## )%&/ -%# Når det gælder tilbud om at lære at samarbejde, vil DFIFs Motion på Arbejdspladsen udvide viften af tilbud. Og det er nyt at koble Garudas FokusProfil sammen med konkrete fysiske samarbejdsøvelser. I arbejdet med udviklingen af DFIFs Centrale Ledelse opstod tanken om at koble Garuda-pro filern e og Kendskabsseminaret sammen i et mere praktisk betonet samarbejdsseminar. Idéen har sit udspring i vores overordnede ønske om at udvikle samarbejdsaktiviteter, der kan indgå i den vifte af tilbud til virksomheder, som vi udbyder gennem afdelingen Motion på Arbejdspladsen, fo rtæller afd e- lingsleder for Idræt & Motion, Jan Knudsen. Vi så også muligheder i FokusProfilens øjebliksbilleder af personlige og faglige kompetencer. Vi stod her med et grundlag for et fælles sprog og nogle fælles referencer til at beskrive indholdet i aktiviteterne, og.

13 det kan de frivillige ledere også bruge både ude i sportsaren aerne og i fo r- eningsarbejdet. Opfølgning på fire måder Når man som vi i DFIF er certificerede til at bruge Garudas redskaber og anvender dem såvel i MUS-processer som i rekrutteringsfasen, så opstår der et ønske om også i de daglige opgaveløsninger at drage nytte af en klarere bevidsthed om hver samarb ejdspartners menneskelige og faglige potentialer, uddyber Jan Knudsen og fo rklarer, at de ansatte har udviklet fire modeller for hvordan de folkev algte udvalg kan arbejde videre. Vi har brugt os selv som forsøgskaniner. I min afdeling har vi lagt pro filerne på bord et i en gruppe- MUS-proces, hvor vi har t aget udgangspunkt i Nøgleordsanalysen. Hver eneste profil blev gennemgået efter en fast firet rins skabelon: profilindehaveren fremlægger, de andre udtrykker deres anerkendelse og stiller spørgsmål. Og som udtryk for selverkendelse i DFIF har vi en fjerde regel, der hedder ingen ironi. Det holdt vi os til næsten! Vi ansatte i Idræts- & Motionsafdelingen skal bruge gruppe-mus en til at afklare os i forhold til forbundets indsats- og fokusområder. Vi har i afdelingen fire vækstområder og syv fokusområder, som vi sætter analyseresultaterne i perspektiv til. Og vi har brug for at vide, hvad vi selv kan håndtere, og hvad vi eventuelt skal købe os til, tilføjer afdelingslederen. I udviklingsøjemed kan udvalgene i DFIF anvende FokusProfilen p å følgende fire måder: a. En individuel opfølgning b. En fælles opfølgning i udvalg og medarbejdergrupper c. En gruppeproces for udvalget d. En tværgående proces som flere udvalg deltager i. Dansk Firmaidrætsforbund har overtaget driften af udfordringsbanerne i Langsøskoven. DFIF stiller også instruktører til rådighed. Ved kendskabsseminaret var der seks baner i brug og op il 10 instruktører i gang i løbet af de to dage, seminaret varede. 1. Højbane + timeglas Højbanen er to broer bygget af tove. De to broer forbinder tre trætoppe. Opgaven: Der skal bygges et timeglas, som skal kunne vise 2 minutter. Nogle af materialerne til timeglasset skal hentes i højbanen. 2. Toprebsklatring (ringe med klokke) + kompas Der vælges 1-2 fra gruppen, som skal hente oplysninger til løsning af opgaven i træet. Instruktion gives til brug af kompasset. Gruppen skal følge kurs ud i terrænet, hvor der står en kasse med kodelås, som skal åbnes via udregning af et regnestykke. I kassen er en opgave samling af terning. I praksis kan kun en stå med terningen ad gangen. 3. Båretransport Der skal bygges en båre og et træk, så et af gruppens medlemmer liggende kan transporteres over et vandløb. Desuden løsning af grubleropgave. 4. Zebraen på Langesø Problemløsningsopgave. Oplysningerne råbes af en eller flere af gruppens medlemmer (som sidder i en robåd) til resten af gruppen. Oplysningerne er på søen klodserne på land. Der udleveres en talking stick. 5. Naturkranen Bygge et tårn ved hjælp af kranen. Alle deltagerne skal minimum lægge mindst en træstub på tårnet, så alle betjener kranen. Evt. blind kranfører. 6. Legoopgaven (strategiopgave) Der skal konstrueres en forudb estemt legobygning. Oplysninger om, hvordan figuren skal se ud er, lagt ud i et stjerneløb, hvor en eller flere af deltagerne kan gå eller cykle ud og hente oplysningerne. Oplysningerne skal man kunne huske udenad..5

14 Fokusmodellen - hvad interesserer og motiverer dig? Det er overraskende forskelligt, hvad der interesserer og motiverer os hver især. Hvorfor ikke udnytte fordelene ved disse forskelligheder - i stedet for at lade det blive en kilde til irritation og måske endda konflikt. En FokusProfil giver et hurtigt overblik over din arbejdsstil. Du kan lægge resultatet frem og diskutere det med dine kollegaer. Langt de fleste oplever det som en interessant og endda morsom proces. Mange bliver overraskede over hvor genkendeligt billedet er. Profilen viser forskelle i vores adfærd, som vi måske ikke er bevidste om, men som vi som regel tydeligt kan genkende fra hverdagen. Profilen formulerer forskellene positivt - for alle typer har noget positivt at bidrage med. Det betyder, at I kan få en konstruktiv dialog om, hvad I bidrager med hver især. Fokusmodellen Fokusmodellen deler arbejdsfokus op i 4 hovedområder. De 4 hovedtyper har meget forskellige syn på, hvordan verden skal anskues. Det er også vidt forskelligt hvilken type opgaver, der opleves som interessante at arbejde med. Fokuseret Ledelse Som leder er det vigtigt, at du kender dine egne fokusområd er. Dermed bliver du bevidst om, hvilke områder du bruger din energi på, og hvilke områder du måske forsømmer. Det er også vigtigt, at du er opmærksom på dine medarbejderes fokusområder. Hvilke arbejdsopgaver foretrækker de - og er de formodentlig bedst til hver især? Og hvordan kan du motivere de forskellige typer af medarbejdere? Hvad viser en FokusProfil? FokusProfilen er en typeindikator. På baggrund af 64 udsagn tegnes et billede af dine foretrukne fokusområder i arbejdslivet. Typisk vil man tilvælge 1 3 områder, hvor profilen får et markant udslag. Flere værktøjer i samme model Fokusmodellen kan anvendes i mange fo rskellige sammenhænge. På baggrund af Fokusmodellen har Garuda igennem de sidste år udviklet en række forskellige værktøjer, der er målrettet forskellige anvendelsesområder: FokusProfilen - kan tegne profil af den enkeltes fo retrukn e fokusområder. Flere profiler kan samles i én GruppeProfil til reflektion over gruppens samlede ressourcer. Grup- A %% Samordning Lyttende Konfliktløsning Mægling Kontinuitet Fællesskab Forståelse Tolerance Tålmodighed Strukturer Rutiner Orden Kontrol Systematik Planlægning Sikkerhed Detaljer Afdæmpet Integrator Grunder Fokus på organisationen som et socialt system Fokus på systemer, regler og rammer Fokus på overblikket, fremtiden og visioner Fokus på størst muligt resultat Udvikler Resultatsøger Koncepter Forandring Visioner Strategier Ideer Igangsætning Muligheder Kreativitet Risiko Resultater Hastighed Konkurrence Konkret Kortsigtet Utålmodig Målrettet Effektiv Direkte.$

15 A Integrator Udvikler Godt samarbejde Et accepterende og rart miljø Hensyntagen Gode kollegaer Opmærksomhed Støtte Afvekslend e opgaver Fysisk/mental aktivitet Nye udfordringer og opgaver Frihed Ubegrænsede muligheder Sikkerhed og kvalitet Konkrete retningslinier Defineret ansvar Arbejde med én opgave ad gangen Tid til detaljer Klare mål Effektivitet Uafhængighed og indflydelse Konkurrence Synlige resultater Grunder Resultatsøger peprofilen kan også med fordel anvendes af led ergrupp er. Softwaren rummer desuden en række supplerende værktøjer til lederen eller HR-konsulenten der også ønsker at arbejde med SpejlProfiler, JobProfiler, DrømmejobP rofiler, UdviklingsProfiler eller TeamProfiler. Lederens Mentale Sco rekort - anvendes til coaching af led ere. Profilen viser lederens foretrukn e fokusområder (med mulighed for 360 graders analyse) og rummer et trænings-modul til lederen, der ønsker at udvide sit handleområde. GrusProfilen - er en forenklet version af FokusProfilen (egnet til læseuvante). Kan også udfyldes gennem et kortspil. Desuden har vi på bagg rund af Fokusmodellen igennem de sidste år udviklet en række specialprofiler til anvendelse på særlige områder f.eks. HåndboldProfilen, GolfProfilen og LandmandsProfilen. % Vi har etableret Garuda Consult, fordi vi ønsker at hjælpe vores kunder til at få optimalt udbytte af Garudas værktøjer. Det er Garuda Consults fornemste opgave at rådgive og uddanne i brug af værktøjerne, samt at hjælpe med at gennemføre processer, hvor der er behov. Blandt de opgaver Garuda Consult hidtil har arbejdet med er: Tilbagemelding på profiler i forbindels e med rekrutteringer Allan Pagh, direktør Udvikling af grupper og teams med FokusProfilen for Garuda Consult Generel lederudvikling Individuel lederudvikling med Lederens Mentale Scorekort Garuda Consult kan i dag trække på et par fastansatte konsulenter, samt en bred kreds af freelance-konsulenter med forskellige specialkompetencer. Hvis du kunne tænke dig sparring omkring brug af værktøjer, eller hvis du mangler hjælp til gennemførelse af en opgave, så kontakt Garuda Consult på tlf eller

16 1B/2# 7%& - der bruger Garudas værktøjer internt i egen organisation 0 %> C % Se program på D &%& /&% Ulrik Wilbek har netop udgivet en ny bog. I ét af kapitlerne beskriver han sin brug af Garudas Fokusmodel til coaching af herrehåndbold-landsholdet Ulrik Wilbek - Tro på dig selv - Min vej til at udvikle og motivere mennesker Wilbek fortæller i bogen om sine motivationsstrategier i forhold til den enkelte og holdet, om hvordan han i praksis arbejder med coaching - ikke kun i forbindelse med sport, men også rettet mod erhvervslivet. Udgivet på Peoples Press, 249,- kr. # I januar 2007 udgiver Garuda Forlag bogen Fokuseret Ledelse af Finn Havaleschka. I bogen beskriver Finn Havaleschka ideer og metoder til Fokuseret Ledelse. Bogen fungerer som et hurtigt og let tilgængeligt værktøj til at opnå bedre ledelse. Bogen er en forkortet og let omskrevet udgave af Lederens Mentale Scorekort, som udkom i GarudaNyt udgives 2-3 gange årligt af: Garuda AS Voldbjergvej 16A Postboks Risskov Tlf.: Fax: Eftertryk er tilladt med kildeangivelse Garuda udvikler og sælger samtaleværktøjer, der kan bruges ved rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling, organisationsudvikling m.m.. Garuda er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer til udvælgelse og udvikling af mennesker, grupper og organisationer. Garuda blev grundlagt i Danmark i Garuda har datterselskaber og partnere i Norge, Sverige, Belgien, Slovakiet, Brasilien, Tyskland, Italien, Tjekkiet, Rumænien og Japan Formålet med Garudas værktøjer er at skabe grundlag for en åben og ligeværdig dialog om de egenskaber, der har betydning for arbejdslivet. Garuda har i samarbejde med InfoCenter Landbrug, LandboUngdom Region Århus, Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk, Bygholm Landbrugsskole udviklet en ny Lederuddannelse i Landbruget (LEILA). Som led i lederuddannelsen kommer deltagerne til at arbejde med deres egen KompetenceProfil samt bliver fortrolige med LandmandsProfilen. LandmandsProfilen er en udviklet på baggrund af Fokusmodellen (FokusProfilen) og kortlægger, hvilke funktioner den enkelte fokuserer på i sit daglige arbejde. Formålet er at skabe bevidsthed om, hvilke fokusområder den enkelte medarbejder har, så man bedre kan samarbejde og fordele opgaver. Læs mere på

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Kursuscentret Fakta om GARUDA: GARUDA er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer. Vi

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE -efterår 2011 Hvad er god ledelse - og hvordan bliver jeg en god leder? Hvilke redskaber kan jeg bruge i min ledelse? Hvordan får jeg øget selvindsigt? Hvad er rigtig

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse HEDENSTED. horsens. randers. silkeborg. Skive. viborg 1 Flere og flere virksomheder i Region Midtjylland har internationale

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen

Nyhedsbrev. Velkommen MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 7 F e b r u a r 2 0 1 6 Velkommen

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer Lukke-øvelser til dine processer En e-bog om at afslutte og samle op på processer I denne e-bog får du tre øvelser, du kan bruge, når du skal afslutte en proces. Øvelserne har til formål at opsamle idéer

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Inspirationskurser for Firmaidrættens ledere. For både nye og erfarne ledere

Inspirationskurser for Firmaidrættens ledere. For både nye og erfarne ledere Inspirationskurser for Firmaidrættens ledere For både nye og erfarne ledere 1 Kære Foreningsleder En vigtig del af at være foreningsleder er, at du har mulighed for at udvikle dine personlige kompetencer

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission FRIVILLIGHEDS POLITIK Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission Dette er KFUMs Soldatermissions overordnede frivillighedspolitik. Lokalt kan der udarbejdes mere præcise retningslinjer. 1. Formålet med

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik Svendborg d. 12.12.2008 Indledning Processen, omkring en nyorganisering af Miljø og Teknikområdet, er endnu ikke tilendebragt. Det er dog ønskeligt, at der på nuværende tidspunkt gøres status, i det væsentlige

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere