Som brødre vi dele. September 2007 INDHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som brødre vi dele. September 2007 INDHOLD"

Transkript

1 Som brødre vi dele INDHOLD Ny arvelov Bilbeskatning... 4 Pensionsbeskatning... 5 Beskatning ved boligsalg... 6 Beskatning af afkast fra investeringsbeviser... 7 det bemærkes... 8 Jeg gør dig arveløs! Denne trussel har mange af os sikkert hørt som børn, når vore utyskestreger overskred den tærskel, vore forældre satte for god adfærd. Truslen var næppe så alvorligt ment. I virkelighedens Danmark kan man slet ikke gøre sine børn helt arveløse - ikke engang selv om man måtte have lyst til det. I dette nummer af FACIT sætter vi fokus på en ny arvelov, der træder i kraft ved det kommende årsskifte. Heldigvis kan man ikke selv bestemme, hvornår en arvesituation opstår - men man kan sikre indfl ydelse på fordelingen af formuen efter sin død ved at skrive testamente. Heller ikke ved testamente kan man give sin yndlingsdatter det hele og meddele den uvorne søn, at han er så lykkelig ikke at skulle arve noget som helst. Den nye arvelov gør, at man kan begrænse arven til en arving mere end tidligere - der er mere spillerum for arvelader. Hensigten med ændringen af reglerne er først og fremmest moderniseringer af lovgivningen, så denne bedre passer til det moderne menneskes holdninger. Den lykkeligste situation for en arvelader må selvsagt være at forlade denne verden lige præcis på dagen, hvor den sidste krone blev hævet i banken. Denne form for optimering af levealder ville heller ikke medføre slagsmål om arvens størrelse og fordeling. Skattemyndighederne har også meldt sig med truslen om at hjælpe borgerne med at nedbringe det beløb, som til sin tid måtte blive efterladt til arvingerne. Skatteministeren har nemlig fået lov til at opsige en overenskomst med Frankrig og Spanien. Det kan lyde besynderligt, at det skulle påvirke arven efter os, at skatteministeren så også måtte udnytte den ret, han har fået til at opsige den nævnte overenskomst. Grunden er den enkle, at det i mange år har været ganske populært at tilbringe en del af sin pensionisttilværelse i de to lande, der begge har et behageligere klima - og en lavere beskatning af udbetalinger fra pensionsordninger. Et område, hvorpå skatteministeren allerede har besluttet sig for nye regler, er de efterhånden berømte biler på gule plader. Kort kan det vel siges, at man skal tænke sig om og kontakte sine rådgivere, inden man tager arven med i bilen på gule plader for at køre til Spanien og starte en pensionisttilværelse

2 Ny arvelov Hovedingredienser i den nye arvelov Gældende pr. 1. januar 2008 Modsat skattelovgivningen ændres arveloven yderst sjældent. Efter 44 år med den nugældende arvelov er der sket så store ændringer i familiemønstret i Danmark, at behovet for en ny lov er blevet presserende. Den 1. juni 2007 vedtog Folketinget som en konsekvens heraf en ny arvelov med ikrafttræden 1. januar Kernen i den nye lov kan opsummeres på følgende vis: Børns arveret er begrænset Ægtefællers arveret er udvidet Adgangen til at disponere ved testamente er udvidet Udvidelse af papirløst samlevendes mulighed for at begunstige hinanden Efter den gældende arvelov vil børn (eller i disses sted børnebørn, under ét benævnt livsarvinger) skulle dele 2/3 af den afdødes særformue og 1/3 af et fællesbo. Dette ændres til henholdsvis 1/2 og 1/4. Af de herved fremkomne beløb har halvdelen hidtil været tvangsarv. Livsarvingerne har derfor haft krav på at dele minimum 1/3 af en særformue og 1/6 af et fællesbo. Med den nye arvelov ændres tvangsarven til 1/4 af den arv, der ville fremkomme uden testamente. Livsarvingerne vil derfor fremover kun have krav på at dele henholdsvis 1/8 af en særformue og 1/16 af et fællesbo. Yderligere er der fremover mulighed for - uanset brøkerne - at begrænse en livsarvings arv til maksimalt 1 mio. kr. Børns arveret er begrænset Gennem de seneste generationer er der sket et skred fra tidligere tiders grundlæggende synspunkt om, at formuer tilhører slægten og blot forvaltes af den enkelte person indtil næste generation. I dag er holdningen som oftest, at formuer tilhører den enkelte, og at børnene ikke har krav på noget. Dette synspunkt afspejler sig også i de nye regler derhen, at børns tvangsarv nu er reduceret betragteligt, samt at ægtefællers arvemæssige stilling er forbedret betydeligt. Ægtefællers arveret er udvidet Ægtefællers adgang til at arve hinanden uden testamente er øget fra 1/3 til 1/2 af særformuer og boslodder. Herved vil ægtefællen uden testamente modtage 3/4 af et fællesbo. Udnytter man yderligere adgangen til ved testamente at begunstige en ægtefælle, kan denne komme op på at modtage hele 15/16. Adgangen til at sidde i uskiftet bo gælder uændret. Denne adgang gælder ikke for afdødes fuldstændige særeje, og afdødes særbørn skal give tilladelse. Ægtefællers arveret Uden testamente - hidtidig lov Med testamente - hidtidig lov Uden testamente - ny lov Med testamente - ny lov ægtefællens boslod ægtefællens arv børns arv 2

3 Adgangen til at disponere ved testamente er udvidet Såvel børn som ægtefæller har fremover kun krav på at modtage 1/4 af den arv, der ville fremkomme uden testamente, mod hidtil 1/2. Samtidig har livsarvinger som nævnt ovenfor ikke krav på at modtage mere end 1 mio. kr. Dette giver mange muligheder for at disponere over formuen ved testamente, enten ved skævdeling mellem børn, ved at ligestille særbørn og fællesbørn eller ved at betænke andre end familiemedlemmer. Dette kan give betydeligt bedre muligheder i forbindelse med generationsskifte af virksomheder. For gifte personer er der særligt i kombination med en ægtepagt mange muligheder. Testamente mellem papirløst samlevende Det er en udbredt misforståelse, at papirløse par kommer til at arve hinanden. Dette er ikke tilfældet. Adgangen til at begunstige hinanden ved testamente er derimod udvidet. Nyskabelsen hedder udvidet samlevertestamente. Det betyder, at det ved testamente kan bestemmes, at samleveren skal have en status, som svarer til en ægtefælle, hvis førstafdøde kun efterlod sig særeje. Det vil sige, at samleveren som udgangspunkt arver 1/4 (kan øges til 7/8) af afdødes formue. Der vil stadig ikke være mulighed for at sidde i uskiftet bo, og der skal fortsat betales boafgift med op til 36,25 %. Ægtefæller betaler ikke boafgift. For at kunne oprette udvidet samlevertestamente kræves det, at man har fælles bopæl og enten har boet sammen i mindst to år eller har eller venter fælles barn. Endvidere kræves det, at man lovligt ville kunne indgå ægteskab eller registreret partnerskab. Man kan altså ikke være søskende eller allerede sidde i uskiftet bo fra et tidligere ægteskab. Selv om loven først træder i kraft den 1. januar 2008, kan et sådant testamente oprettes allerede nu. God idé at oprette testamente Forud for lovens vedtagelse viste en undersøgelse fra Københavns Universitet et stort behov for oprettelse af testamente - eksempelvis konkluderer undersøgelsen, at yderligere personer ville overveje at oprette testamente, hvis de kendte fordelene derved. Undersøgelsen viste desuden, at boer eller omkring 20 mia. kr. hvert år tilfalder andre eller deles på en anden måde, end arveladeren må formodes at have ønsket. Den nye arvelov løser ikke dette problem, men den udvider den enkeltes mulighed for ved testamente at undgå, at ens familie og formue havner i en uhensigtsmæssig situation. Behovet for testamenter består altså fortsat. Særligt i følgende situationer: Papirløst samlevende med eller uden børn Ægtefæller med børn, som den ene part ikke er forælder til Indehavere af virksomheder, der skal videreføres af én eller fl ere arvinger Hvis man ikke har børn Hvis man ønsker at gøre sine børns arv til særeje Som nævnt ovenfor er der god grund til samtidig at overveje at oprette en ægtepagt. Kombinationen mellem ægtepagt og testamente kan være måden at opnå den fordeling, man ønsker sig. Det er især værd at være opmærksom på, at der fi ndes en række forskellige særejeformer, der kan benyttes til at begunstige henholdsvis ægtefæller eller livsarvinger. Det kan være svært at overskue alle de mulige konsekvenser. Når testamente og ægtepagt udarbejdes, er det derfor en god idé sammen med sin rådgiver at tegne en række cirkler eller lagkager, der illustrerer hver af de enkelte dele, som ægtepagten opdeler formuen i. Herefter tænkes de forskellige scenarier igennem: Hvad sker der med hver cirkel, hvis manden dør først, hvis kvinden dør først, eller hvis man bliver skilt? Herved kan man få lejlighed til at drøfte, om resultatet er det, man ønskede sig. Flere muligheder Særeje 3

4 Bilbeskatning Omlægning af bilafgifterne for varebiler Store varebiler rammes hårdest Folketinget vedtog før sommerferien en omlægning af bilbeskatningen. Omlægningen var i vid udstrækning rettet mod beskatningen af varebiler. De væsentligste ændringer er behandlet i nærværende artikel. Registreringsafgift Registreringsafgiften for varebiler under 2,0 tons er reduceret fra 95 til 50 %, og tillægsafgiften for privat anvendelse af varebil under 2,0 tons er forhøjet fra 900 kr. til kr. Registreringsafgiftssatsen for alle varebiler mellem 2,0 og 2,5 tons er forhøjet fra 30 til 50 %. Satsen for MPV er og SUV er over 2,5 tons er forhøjet fra 30 til 50 %, og afgiftsloftet for MPV er og SUV er over 3,0 tons er afskaffet. Tillæg eller fradrag Fra 2008 bliver der indført et fradrag i registreringsafgiften på kr. pr. km/liter, som bilen kører mere end 16 km/liter for benzinbiler og 18 km/liter for dieselbiler samt et tillæg til regi- streringsafgiften på kr. pr. km/liter, som bilen kører mindre end 16 km/liter for benzinbiler og 18 km/liter for dieselbiler. Formålet er at mindske CO2-udledningen ved at reducere registreringsafgiften for miljøvenlige biler. Denne del af omlægningen vedrører både personbiler og varebiler. Tillægsafgift Endelig har man vedtaget en forhøjelse af den årlige tillægsafgift for privat anvendelse af varebiler under 2,0 tons (fra 900 kr. til kr.) og over 3,0 tons (fra kr. til kr.). Ændringerne får ikke betydning for egentlige varevogne, det vil sige kassebiler og pickupper over 2,5 tons. For disse køretøjer vil der ikke ske stramninger. Kassebiler og pickupper defi neres som biler, der fra fabrikken enten er åbne eller eventuelt kun er forsynet med sideruder i højre side bag førersædet. I nedenstående tabel er vist en oversigt over satsændringerne for varebiler: Registreringsafgiftssats* (%) Årlig tillægsafgift** (kr.) Før Nu Før Nu Under 2,0 tons ,0-2,5 tons ,5-3,0 tons kassevogne ,5-3,0 tons MPV er Over 3,0 tons kassevogne 30*** 30** Over 3,0 tons MPV er 30*** * For nye køretøjer, som har en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons og er konstrueret og indrettet til godstransport (varevogne), er bundgrænsen kr. ** Afgiften er det halve for blandet privat/erhvervsmæssig anvendelse. *** Afgiften kan maksimalt udgøre kr. Bundgrænse Hvis varevognens tilladte totalvægt er over 2,5 tons, og den enten er åben eller uden sideruder bag førersædet i bilens venstre side, herunder uden udskæring til sideruder bag førersædet i bilens venstre side, udgør bundgrænsen kr. For varevogne med tilladt totalvægt over 3 tons kan afgiften højst udgøre kr. Disse varevogne må ikke benyttes til befordring af personer uden for førerrummet. Det er dog tilladt uden for førerrummet at befordre personer, som arbejder i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Det er endvidere tilladt at befordre personer uden for førerrummet, hvis der er udstedt tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet en uddannelse. Ikrafttræden Afgiftsændringen har virkning fra og med den 25. april 2007 for køretøjer, der anmeldes enten til registrering i henhold til færdselsloven, til registreringsafgiftsloven eller til afgiftsberigtigelse over for SKAT. 4

5 Pensionsbeskatning Beskatning af pensionister med bopæl i Frankrig eller Spanien under omlægning Danskere, der har planlagt at nyde deres otium i enten Frankrig eller Spanien, skal måske fi nde lommeregneren frem igen. Selv om der sandsynligvis ligger kulturelle, helbredsmæssige og klimatiske forudsætninger til grund for en beslutning om at skifte tilværelsen i Danmark ud med et længere ophold i et land med et andet sprog og andre traditioner, spiller skatteniveauet en betydelig rolle for de fl este. Pensionister har i mange år kunnet få mere ud af deres pensionsordninger ved at få den udbetalt, mens de har været hjemmehørende i Frankrig eller Spanien. For det første fordi Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster med de to lande har tillagt bopælslandet beskatningsretten, og for det andet fordi skattetrykket i de to lande har været lavere end i Danmark. Skatteministeren blev før sommerferien bemyndiget til at opsige de nævnte dobbeltbeskatningsoverenskomster. Skulle ministeren ende med at gøre alvor af dette, vil det give anledning til en ændring i beskatningen af en række indkomstarter ikke mindst pensionsudbetalinger fra Danmark. Personer, der påtænker at tilbringe en væsentlig del af deres pensionisttilværelse i de to lande, og som har væsentlige eller komplicerede formueforhold, bør derfor søge rådgivning, inden de fl ytter. Også personer med bopæl i Spanien, som har store formuer opsparet i danske selskaber, vil blive berørt af en ensidig opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Det skyldes, at Spanien beskatter udbytteindkomst væsentligt lavere end Danmark gør. Endelig skal pensionister være opmærksomme på, at dobbeltbeskatningsoverenskomsten ofte løser op for de hjemstedskonfl ikter, der kan opstå, hvis man har en bolig til rådighed i Danmark samtidig med, at man bor i udlandet. Sommerhuse Ejerskab af et sommerhus vil normalt ikke medføre, at en person er fuldt skattepligtig til Danmark. Der gælder imidlertid det specielle for pensionister, at de under visse forudsætninger har ret til at benytte sommerhuset til helårsbeboelse. En pensionist, som efter planloven har ret til at benytte sit sommerhus til helårsbeboelse, bevarer sin fulde skattepligt til Danmark ved frafl ytning til udlandet. Det skyldes, at en person, der fl ytter til udlandet og fortsat disponerer over en dansk helårsbolig, bevarer den fulde danske skattepligt, indtil helårsboligen sælges eller udlejes uopsigeligt for udlejer i mindst 3 år. Efter planloven har en pensionist, der har ejet en bolig i et sommerhusområde i mindst 8 år, en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse. Ved en pensionist forstås en person på 65 år og derover, en person på over 60 år, der oppebærer pension eller efterløn, eller en førtidspensionist i henhold til lov om social pension. Efter pensionistens død kan en eventuel ægtefælle eller samlever fortsætte med at benytte sommerhuset til helårsbeboelse. Hvis den fulde danske skattepligt ikke ophører ved frafl ytning, er det ensbetydende med, at Danmark fortsat kan beskatte globalindkomsten. Ved frafl ytning til udlandet indtræder der også fuld skattepligt til tilfl ytningslandet, og der opstår såkaldt dobbeltdomicil det vil sige fuld skattepligt til to lande samtidig. Hvis fl ytningen sker til et land, som Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, skal dobbeltdomicilkonfl ikten løses ved hjælp af overenskomsten, der afgør det skattemæssige hjemsted. Det skattemæssige hjemsted vil som oftest være i det land, hvori centrum for personens livsinteresser befi nder sig. Hvis et pensionistægtepar fl ytter til Spanien, vil centrum for ægteparrets livsinteresser normalt være i Spanien, hvorved Spanien får status som domicilland, og Danmark får status som kildeland, forudsat at overenskomsten er i kraft. Fuld skattepligt bevares Dobbeltbeskatning 5

6 Beskatning ved boligsalg Praksis vedrørende ekstra bolig, sommerhus og fritidsbolig Parcelhusreglen Skattefrihed accepteret I de fl este tilfælde er det muligt at sælge helårshuset og sommerhuset skattefrit, når ejeren har anvendt huset efter sit formål. Når emnet alligevel giver anledning til skattesager, tvivl og spalteplads skyldes det, at loven på trods af sit klare ordvalg ikke er præcis nok til at dække alle situationer. Lovgrundlaget er den såkaldte parcelhusregel i ejendomsavancebeskatningsloven. Hovedbetingelsen for, at fortjeneste ved afståelse af helårsboliger er skattefri efter denne bestemmelse er, at huset eller ejerlejligheden har været anvendt som bolig for ejeren eller dennes husstand i hele ejerperioden eller i en del af ejerperioden. Gevinst ved afståelse af fritidshuse er skattefri, når ejeren eller hans husstand har benyttet huset til private formål. Der er ikke bestemte krav til længden af den benyttelse, der kvalifi - cerer til skattefrihed. Skattefriheden forudsætter, at grunden er mindre end m2. Der er dog undtagelser herfra. Parcelhusreglen er hidtil blevet tolket sådan, at kun den primære bolig kan afstås skattefrit. Sidste år konkluderede Vestre Landsret i en dom, at parcelhusreglen ikke giver grundlag for skattefrihed ved salg af en ekstra bolig, idet to ejendomme efter landsrettens vurdering ikke samtidig kan tjene som bolig. Sagen blev imidlertid indbragt for Højesteret, hvor skatteministeriet accepterede skatteyderens påstand om skattefrihed. Herefter må det gælde, at parcelhusreglen ikke kun giver skattefrihed for hovedbopælen, men at fortjeneste ved afståelse af en ekstra bolig efter en konkret vurdering af anvendelsen også kan være skattefri, for eksempel hvis ejendommen har været anvendt af ejeren af arbejdsmæssige årsager. Også spørgsmålet om defi nitionen af en sommerbolig har været genstand for en omfattende debat. Skatterådet har således taget stilling til spørgsmålet om skattefrihed for en ejerlejlighed uden bopælspligt. Lejligheden var ifølge skøde købt til fritidsbrug og blev kun anvendt til fritidsformål. Skatterådet anfægtede, at ejerlejligheden var erhvervet til fritidsbolig, når ejeren havde fast bopæl i kort afstand fra ejerlejligheden, og planerne om salg blev aktuelle kort tid efter købet. Skatterådet besluttede, at der derfor ikke var skattefrihed. Landsskatteretten har i en anden sag stadfæstet, at en lejlighed, der var beliggende i et byområde, og som ikke ville kunne omklassifi ceres til et sommerhus, kunne sælges skattefrit, fordi ejeren havde købt og erhvervet ejendommen som privat fritidsbolig. Tages lejligheden i brug som helårsbolig, vil den blive omfattet af boligreguleringsloven og dermed miste status som feriebolig. Hvorvidt betingelsen om, at lejligheden faktisk og udelukkende har været anvendt som sommerbolig, således at den eventuelle avance vil være skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens 8 stk. 2, er opfyldt, afgøres af ligningsmyndigheden, når lejligheden er solgt. I et par offentliggjorte afgørelser er Skatterådet for nylig kommet til samme konklusion - nemlig skattefrihed - vedrørende skatteydere, der har anskaffet nybyggede ejerlejligheder uden bopælspligt med det formål at anvende dem som fritidsboliger. Denne mulighed er især bekvem for udlandsdanskere, der gerne vil have et sommerhus i København. I Skatterådets sidste nye afgørelse på området har en familie bosiddende her i landet købt en storbylejlighed uden bopælspligt som supplement til deres sommerhus ved stranden. Det er således ikke umuligt at have et sommerhus i København. Når det skal afgøres, om et boligsalg er skattefrit, er det af stor betydning at kunne sandsynliggøre den oprindelige hensigt med købet. Den faktiske brug af boligen må i den forbindelse nødvendigvis være i overensstemmelse med hensigten. 6

7 Beskatning af afkast fra investeringsbeviser Oversigt over skattepligtige indkomstarter Flere og fl ere vælger at investere i investeringsbeviser, fordi investeringsforeninger giver mulighed for at opnå en risikospredning, som den enkelte investor normalt ikke kan opnå. Reglerne for beskatning af investeringsbeviser er yderst komplicerede. Det gælder både beskatningen af det løbende afkast i form af udlodninger fra investeringsforeninger og beskatningen ved afståelse af investeringsbeviser. Beskatningen af udlodninger fra udloddende investeringsforeninger hviler på det såkaldte transparensprincip. Det betyder, at medlemmet i vid udstrækning stilles, som om medlemmet selv har foretaget de investeringer, som foreningen har foretaget. Hvis investeringsforeningen eksempelvis har investeret i obligationer, sker beskatningen på samme måde, som hvis medlemmet selv havde investeret i obligationerne. Det afkast, som en udloddende investeringsforening realiserer i form af renter og kursgevinster, beskattes derfor ikke hos investeringsforeningen, men hos medlemmerne. Udlodningerne består typisk af fl ere elementer, som det enkelte medlem skal oplyse i sin selvangivelse. Nedenfor er vist en oversigt over de indkomstarter, der skal henregnes til skattepligten. Beskatning hos medlemmerne Personer Kapitalindkomst: Renter, løbende ydelser og indtægter fra aktieudlån Udbytter, der beskattes som kapitalindkomst Gevinster på udenlandske fordringer (obligationer) Gevinster på sortstemplede fordringer (obligationer) Gevinster og tab på visse fi nansielle kontrakter Gevinster og tab på beviser i investeringsselskaber Gevinster på beviser i udloddende investeringsforeninger Udlodninger ud over minimumudlodningerne (øvrige frivillige udlodninger) Aktieindkomst: Udbytter fra almindelige selskaber Gevinster på almindelige aktier Nettogevinster på blåstemplede obligationer er skattefrie. Selskaber En del af udlodningerne skal medregnes fuldt ud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst: En del af udlodningerne skal dog kun medregnes med 66 % ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst: Udbytter fra almindelige selskaber Gevinster på aktier med en ejertid hos foreningen på 3 år eller derover er dog skattefrie. Renter, løbende ydelser og indtægter fra aktieudlån Udbytter fra investeringsselskaber Gevinster på udenlandske fordringer (obligationer) Gevinster på sortstemplede fordringer (obligationer) Gevinster og tab på visse fi nansielle kontrakter Gevinster og tab på beviser i investeringsselskaber Gevinster på beviser i udloddende investeringsforeninger Udlodninger ud over minimumudlodningerne (øvrige frivillige udlodninger) Selvangivelsespligtige indkomstarter 7

8 Tryk: d e t b e m æ r k e s Aktuelle datoer 20. september 2007 Betaling af 1. rate af restskat over kr. 22. oktober 2007 Betaling af 2. rate af restskat over kr. 20. november 2007 Betaling af 3. rate af restskat over kr. Betaling af selskabsskatter. Betaling af 2. rate og frivillig acontoskat for selskaber. Aktuelle satser Mindsterenten for perioden 1. juli 31. december 2007 udgør 4 % p.a. Diskonto: ,25 % ,75 % ,50 % ,00 % ,25 % ,50 % ,75 % ,00 % ,25 % ,50 % ,75 % ,00 % Ansættelseskontrakter Fra den 1. januar 2008 bliver den lovmæssige grænse for pligtmæssig fratrædelsesalder hævet fra 65 til 70 år. Det betyder, at ingen ansættelseskontrakt kan tvinge en ansat fra jobbet, før vedkommende er fyldt 70 år. For arbejdsgiverne betyder det, at der igen skal ses på de eksisterende ansættelseskontrakter. Opfylder ansættelseskontrakterne ikke lovens krav, kan den ansatte kræve en godtgørelse efter ansættelsesbevisloven - alene som følge af, at der er en fejl i kontrakten. Normalt indbefatter det danske lønmodtagerbegreb ikke registeranmeldte direktører, men på dette område er der usikkerhed omkring reglernes rækkevidde. Det må derfor anbefales også at tilpasse direktørkontrakter til de nye regler. Ansættelsesaftaler, der i dag ikke indeholder en angivelse af pensionsalderen, kan fortsætte uændret. Kontrakter, der i dag indeholder bestemmelser om en pensionsalder under 70 år, vil - for så vidt angår pensionsbestemmelsen - automatisk være ugyldig pr. 1. januar 2008, hvis arbejdsgiveren ikke foretager sig noget. Resten af kontraktgrundlaget påvirkes ikke, men en medarbejder skal i den givne situation varsles på pension med sit normale opsigelsesvarsel, når den tid kommer. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at hvis en medarbejder opsiges usagligt, kan vedkommende søge erstatning og/eller godtgørelse eksempelvis efter funktionærlovens regler. De nye regler griber ikke ind i eksisterende, kollektive overenskomster eller aftaler om pligtmæssig fratræden på grund af alder ved det 65. år. Der vil fremover ikke kunne indgås kollektive overenskomster eller aftaler om ophør af ansættelsesforhold før det 70. år. Moms i sportsklubber Der har hidtil hersket tvivl om, hvorvidt sportsklubber og andre, som både har momsfrie indtægter og momspligtig omsætning fra salg af reklameydelser, kan fradrage en andel af momsen på anlæg og pleje af selve baneområdet. Visse skattecentre har kun villet give momsfradrag for fremstillingen af reklameskilte, bannere og lignende, mens selve baneområdet fuldt ud blev henført til de momsfri aktiviteter og dermed undtaget fra momsfradragsretten. SKAT har nu meddelt, at en sportsklub har delvis fradragsret for moms på anlæg og vedligeholdelse af baneområdet, når der opstilles reklamer på dette område. Der er også delvis fradragsret for moms på anskaffelse og drift af maskiner til pleje af baneområdet. Den konkrete udtalelse vedrører en golfklub, men også klubber inden for andre sportsgrene samt udstillinger, festivaler og lignende kan nu foretage delvis fradragsret for moms, når der sælges reklameydelser på det areal, som anvendes til de momsfri aktiviteter. September 2007 er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfi rmaer: Busch-Sørensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab Århus / Skanderborg cityrevision statsautoriseret revisionspartnerselskab Århus Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede revisorer Nuuk Gunni Pedersen København Haugbyrd, Faurum & Andersen Frederiksberg Kresten Foged København Krøyer Pedersen Statsautoriserede revisorer I/S Holstebro / Struer Kvist & Jensen Statsautoriserede revisorer A/S Randers / Hammel / Hadsund / Grenaa / Hadsten Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lemvig / Thyborøn H. Martinsen Statsautoriseret revisionsaktieselskab Esbjerg / Grindsted / Kolding / Tørring / Varde / Vejen / Vejle MGI Revision København Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Aalborg / København / Sæby / Aars Partner Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm PKF Munkebo Jensen Vindelev Glostrup PKF Revisorsamvirket Herlev Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Horsens Revision Syd Statsautoriserede revisorer I/S Nykøbing F RIR Revision Statsautoriserede revisorer I/S Roskilde / Holbæk Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Aabenraa / Padborg / Sønderborg Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Viborg Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Redaktionen er afsluttet den 30. august Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt.

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse

Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse - 1 Udlandsdanskere og pensionistreglen om sommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med virkning fra 15. juni 2017 har pensionister ret til at anvende sommerhuse i Danmark som helårsbolig

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Dødsboer med aktiver i udlandet

Dødsboer med aktiver i udlandet - 1 Dødsboer med aktiver i udlandet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere danskere end tidligere har formue ikke blot i Danmark, men også i udlandet. Det kan give problemer ved dødsfald,

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-792-0942

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel?

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? - 1 Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En afgørelse fra Landsskatteretten fra april 2015 cementerer et smuthul i dødsbobeskatningen, der kan

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.13.2014-07 (20140215) Tvangsarv Tvangsarv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven indeholder fortsat regler om tvangsarv til børn. Reglerne blev i 2008 lempet, så tvangsarven blev

Læs mere

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105. - 1 06.11.2014-20 Sommerhusreglen - helårsbolig 13.05.2014 TC/BD Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 8 sommerhusreglen udlæg fra dødsbo og efterfølgende salg dokumentation for erhvervelse og anvendelse af helårsbolig som sommerhusejendom SKM2013.380.BR Af advokat (L)

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Kursgevinster på blåstemplede fordringer.

Kursgevinster på blåstemplede fordringer. - 1 Kursgevinster på blåstemplede fordringer. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et nyt lovforslag om beskatning af kursgevinster på blåstemplede

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 22 Offentligt J.nr. 2007-711-0001 Dato: 10. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev:

NYHEDSBREV 2006-2. Indhold i dette nyhedsbrev: Indhold i dette nyhedsbrev: NYHEDSBREV 2006-2 Selskabers årsregnskab og selvangivelse Hvad skal med? Skattefri omstrukturering SKAT strammer garnet. Skævdeling af udbytte Opfølgning 60 dages reglen Ny

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Særeje efter de nye regler

Særeje efter de nye regler - 1 Særeje efter de nye regler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers formueforhold, der træder i kraft den 1. januar 2018. Hovedelementerne

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere