KMD Opus Rollebaseret Indgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KMD Opus Rollebaseret Indgang"

Transkript

1 Januar 2013 KMD Opus Rollebaseret Indgang Minivejledning - løn Version 2.2 1

2 Indhold Forord Mine medarbejdere -> Medarbejderprofil Teamoversigten Mine medarbejdere -> Oversigt Mine medarbejdere -> Medarbejderprofil Mine medarbejdere -> Lønprofil Mine medarbejdere -> Kommunikation -> Kontaktoplysninger Mine medarbejdere -> Kommunikation -> Korrespondance Mine medarbejdere -> Øvrige oplysninger Mine medarbejdere -> Indlånte medarbejdere Fravær/nærvær -> Godkendelse og meddelelser Fravær/nærvær -> Indberet fravær/nærvær Fravær/nærvær -> Tidssaldi Fravær/nærvær -> Mødetidsplaner Fravær/nærvær -> Overfør og udbetal tid Fravær/nærvær -> Regler (regler for fraværsmeddelelser) Fravær/nærvær -> Rapporter Fravær/nærvær -> Barsel Løbende indberetninger -> Engangsydelser Ledelsesinfo. & Rapporter -> Personale & Løn Ledelsesinfo. & Rapporter -> Fravær Ledelsesinfo. & Rapporter -> Diverse lister Personaleudvikling Lønsimulering... 8 Vejledning og support

3 Forord Norddjurs Kommune har indgået kontrakt med KMD om køb af et nyt lønsystem (KMD Opus løn). Lønsystemet er sat i drift fra den 1. juli I den forbindelse er der sket en række ændringer i forhold til den tidligere måde at tilgå lønsystemet. Lønsystemet er nu en del af den Opus-løsning, som Norddjurs Kommune hidtil har anvendt til økonomistyring. Der er således tale om en integreret løsning, hvor løn og økonomi smelter sammen i en samlet løsning med samme indgang til data. I denne minivejledning gennemgås, hvorledes den rollebaserede indgang anvendes til indberetning og forespørgsel af fravær/nærvær og engangsydelser samt relaterede funktionaliteter. Der henvises tillige til KMD s generelle vejledning: idet det bemærkes, at der heri er beskrevet funktioner, som ikke er relevante for aftaleenhederne. Der er forskellige indgange til menuerne afhængigt af, om man er leder/stedfortræder eller assistent. Her tager vi afsæt i tilgangen for en leder/stedfortræder, som har adgang til fanen Mit personale. Assistenter har via Tid og Tillæg adgang til de oplysninger, der er anført i afsnit samt afsnit 17. Det er den stedlige leder/autorisationsansvarlige, der tager stilling til, hvilken autorisation (forretningsrolle) der gives til den enkelte medarbejder. Økonomiafdelingen er i øjeblikket ved at udarbejde oversigt over, hvilke forretningsroller der kan autoriseres til, samt hvilke rettigheder forretningsrollen giver adgang til. 3

4 01. Mine medarbejdere -> Medarbejderprofil Teamoversigten Når du klikker ned i menuerne f.eks. under Medarbejderprofil, finder du en Teamoversigt over dine medarbejdere. Du kan vælge, hvor mange medarbejdere der skal være synlige ved at klikke på tegnet til højre for Teamoversigt og vælge Personaliser : Det er også muligt at se tidligere eller kommende medarbejdere. OBS! Hvis der vises medarbejdere, der ikke hører under din organisatoriske enhed, eller hvis du mangler nogle af dine medarbejdere, skal du rette kontakt til lønkonsulenten. 02. Mine medarbejdere -> Oversigt Her præsenteres følgende: Oversigt over telefonliste for arbejdspladsen Oversigt over påmindelser (f.eks. MUS-samtaler, fødselsdage, jubilæum mv.) Hjælpefunktion 03. Mine medarbejdere -> Medarbejderprofil Her præsenteres følgende: Medarbejderens organisatoriske tilhørsforhold arbejdspladsens kaldenavn (LOS) Medarbejderens personlige data, f.eks. adresse, fødselsdato Lønafdelingens terminer (påmindelser) 04. Mine medarbejdere -> Lønprofil Her præsenteres følgende: Medarbejderens lønsammensætning og øvrige ansættelsesvilkår, f.eks. timetal I lønsammensætningen kan du i kolonnen Aftale se hjemlen for den enkelte løndel: C = Centralt aftalt, dvs. i overenskomsten D = Decentralt aftalt, dvs. i en forhåndsaftale I = Individuelt aftalt 05. Mine medarbejdere -> Kommunikation -> Kontaktoplysninger Her har du mulighed for at registrere følgende: Medarbejderes private telefonnumre Medarbejderes private adresser Relevante lokalnumre i Norddjurs Kommune Medarbejderens private kontaktpersoner ved nødstilfælde 4

5 06. Mine medarbejdere -> Kommunikation -> Korrespondance Her kan du se de ansættelsesbreve o.l., som er udskrevet siden sommeren Mine medarbejdere -> Øvrige oplysninger Her har du mulighed for at registrere følgende: Registrere udlån på: beklædning, bøger, ID-kort, nøgle Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter Noteringer/tilrettevisninger hvis medarbejdere har fået bestemte instrukser, f.eks. omkring arbejdsmiljø, udførelse af tjenesten 08. Mine medarbejdere -> Indlånte medarbejdere Indlånte medarbejdere er en funktion, hvor du kan låne medarbejdere fra en anden organisationsenhed end din egen. F.eks. hvis I har en vikarenhed på jeres område. Hvis du har adgang til denne vikarenhed, kan du låne medarbejdere. Når medarbejderne er angivet som indlånte, kan du indberette oplysninger på disse medarbejdere ligesom du gør med egne medarbejdere. 09. Fravær/nærvær -> Godkendelse og meddelelser Anvendes ikke p.t. 10. Fravær/nærvær -> Indberet fravær/nærvær Her indberettes fravær på dine medarbejdere enten én ad gangen (Pr. medarbejder) eller for flere (Masseindberetning). Indberetning af fravær for medarbejdere, som er tilsluttet Vagtplan, foregår i denne løsning og skal ikke foretages via Rollebaseret indgang. Det er vigtigt, at fraværsindberetning sker løbende. Ellers vil der være risiko for manglende hjemsøgning af refusioner mv. Afbrydes sygdomsperioden p.g.a afvikling af ferie, skal lønkonsulenten samt dagpengekontoret have besked om første og sidste feriedag. Dermed kan man undgå, at der indledes en ny arbejdsgiverperiode på 30 dage. Det bemærkes, at der fremover ikke udskrives feriesedler. Den interne procedure fastsættes således på den enkelte aftaleenhed. På nogle institutioner vil det være mest hensigtsmæssigt, at medarbejderen indberetter sin ferie til lederen pr. , mens det andre steder er mere funktionelt fortsat at anvende en form for ferieseddel. Skabelon til en ferieseddel kan findes på HR-portalen under blanketter. 11. Fravær/nærvær -> Tidssaldi Her kan du se tidssaldi på dine medarbejdere, f.eks. restferie. 5

6 12. Fravær/nærvær -> Mødetidsplaner Der skal oprettes mødetidsplaner for alle medarbejdere, hvorpå der indberettes fravær via Fravær/nærvær. Dog skal der ikke oprettes mødetidsplaner for medarbejdere, der er tilsluttet Vagtplan, eller for dagplejere, lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Formålet med oprettelse af mødetidsplaner er, at det derved sikres, at fravær registreres med det rigtige timetal, hvilket bl.a. har betydning i forbindelse med afholdelse af ferie. Det har også betydning for validiteten af fraværsstatistikkerne. En mødetidsplan kan omfatte én eller flere medarbejdere og skal altid oprettes med virkning fra en mandag. For ansatte i flexjob bemærkes, at mødetidsplanen skal omfatte det aftalte timetal og ikke løntimetallet. 13. Fravær/nærvær -> Overfør og udbetal tid Der kan overføres ferietimer (5. ferieuge) samt 6. ferieugetimer til det efterfølgende ferieår. Blanket til overførsel/udbetaling af ferie, som ligger på HR-portalen, skal udfyldes inden 30. april. Øvrige fraværskvoter må ikke overføres af aftaleenhederne, men der skal i stedet ske henvendelse til lønafdelingen. 14. Fravær/nærvær -> Regler (regler for fraværsmeddelelser) I personalepolitikken er aftalt nogle opfølgningsintervaller, som er lagt ind, så der kommer advis. Hvis der på den enkelte aftaleenhed er aftalt strammere retningslinjer for opfølgning på fravær, er det muligt at indberette dem her. 15. Fravær/nærvær -> Rapporter Her findes forskellige rapporter til at følge op på afdelingens fravær. Det anbefales især i de sidste måneder op til ferieårets udløb den 30. april at følge ferieregnskabet og være opmærksom på, at ferien bliver afviklet og indberettet. Hvis indberetning af afholdt ferie ikke foretages, vil den fejlagtigt blive udbetalt til medarbejderen eller indbetalt til Feriefonden. 16. Fravær/nærvær -> Barsel Før fødsel indsend blanket nr til lønkonsulenten. Anmeldelse af graviditet/adoption skal ske senest 3 måneder før forventet fødsel. 6

7 Lønkonsulenten opretter en barselssag, og først derefter kan aftaleenheden indberette fravær i barselsperioden. Vær opmærksom på, om fravær i barselsperioden skyldes graviditetsgener, idet der i så fald kan opnås dagpengerefusion fra 1. fraværsdag. Efter fødsel indsend blanket nr til lønkonsulenten. Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel/adoption blanket 4907 skal sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 uger efter fødslen. 17. Løbende indberetninger -> Engangsydelser Under Engangsydelser findes 3 undermenuer: - Indberetning organisation - Indberetning medarbejder - Oversigt Her skal aftaleenhederne indberette engangsydelser hver måned dog undtaget indberetninger, der sker via Vagtplan. Vi anbefaler, at indberetning foretages under punktet indberetning organisation. Her fås overblikket over alle medarbejdere samtidig pr. organisationsenhed. Samtidig anbefaler vi, at ikrafttrædelsesdatoen indberettes med den første i den relevante måned eksempel ekstratimer den = ikrafttrædelsesdato Engangsydelser/indberetning medarbejder Denne funktion kan du med fordel benytte, hvis den organisatoriske enhed du indberetter for, er meget stor og du kun har få indberetninger. Engangsydelser oversigt Her kan man se indberetninger pr. person for den enkelte måned. Det er muligt at personalisere visningen, så man f.eks. får vist flere eller færre medarbejdere. Tidsfrister for engangsindberetning findes i periodeplanen, som ligger på forsiden af Rollebaseret Indgang. 18. Ledelsesinfo. & Rapporter -> Personale & Løn Her findes oplysninger om fordeling af lønudgifter, lønsammensætning mv. 19. Ledelsesinfo. & Rapporter -> Fravær Der kan foretages udtræk til fraværsstatistikker. Disse kan benyttes til forelæggelse på MED-møder, ligesom de naturligvis er anvendelige i forbindelse med lederens opfølgning på medarbejdernes fravær. 7

8 20. Ledelsesinfo. & Rapporter -> Diverse lister Her har du mulighed for at udtrække lister vedr. fødselsdage, jubilæum, udlån, senior- /fritvalgsordninger, tillidshverv, kontaktpersoner mv. 21. Personaleudvikling Denne funktionalitet anvendes indtil videre ikke. 22. Lønsimulering Som afløsning for den decentrale lønstyring anvendes lønsimulering, som findes under fanen Min økonomi -> Budgetopfølgning - > Mit forventede regnskab -> Løn Simuler løn. Vejledning i anvendelse er udsendt til aftaleenhederne. Den kan også fås ved henvendelse til lønafdelingen. Vejledning og support Du kan kontakte din sædvanlige kontaktperson i lønafdelingen for yderligere information. 8

Indhold. Vejledning til rollebaseret indgang

Indhold. Vejledning til rollebaseret indgang Vejledning til rollebaseret indgang Indhold Log på... 2 Opbygning af skærmbilledet... 2 Løn- og Personaleoplysninger... 4 Medarbejderprofil / mine medarbejdere... 4 Opret termin / erindring... 4 Lønprofil...

Læs mere

Kom godt i gang med vagtplan

Kom godt i gang med vagtplan Kom godt i gang med vagtplan februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KMD Vagtplan?... 3 Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu)... 3 Rapportmodul. (VpRapport)... 3 Overenskomstmodul.... 4 Sådan starter du vagtplan

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Social og Sundhedsafdelingen Varde Kommune 2008-2015 Ver. 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 1. Rulleplan... 5 Oprettelse af ny rulleplan...

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik

Personalehåndbog Sygdomspolitik. Sygdomspolitik Sygdomspolitik Indledning Et af hovedelementerne i KTO-forliget 2008 1 er, at der kommer øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed. Parterne har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

Læs mere

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version 2.88.0.0

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version 2.88.0.0 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Staff bemandingsplanlægning Version 2.88.0.0 Staff Brugervejledning Version 2.88.0.0 Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. Copyright

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter.

Personalehåndbogen vil indeholde informationer af såvel vejledende som bindende karakter. Personalehåndbog FORORD Denne personalehåndbog beskriver den konkrete udmøntning af Furesø Kommunes personalepolitik og indeholder en forhåbentlig letlæselige gennemgang af hvilke regler, retningslinier

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version 2.78.0.0

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Staff bemandingsplanlægning. Version 2.78.0.0 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Staff bemandingsplanlægning Version 2.78.0.0 Staff Brugervejledning Version 2.78.0.0 Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. Copyright

Læs mere

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering

Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering Forretningsgangsbeskrivelse for e-rekruttering 1.0 Forretningsområde 1.1 Indledning: Aarhus Kommune har fået et e-rekrutteringssystem kaldet KMD Opus Rekruttering. Systemet er udviklet af Lumesse (Lumesse

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Notat vedrørende fordele og ulemper ved outsourcing af lønområdet.

Notat vedrørende fordele og ulemper ved outsourcing af lønområdet. Notat vedrørende fordele og ulemper ved outsourcing af lønområdet. Indledning Det fremgår af direktionens notat fra november 2008, at der skal udarbejdes en rapport til kommunaldirektøren vedrørende fordele

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere