Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT"

Transkript

1 Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon

2 Den grafiske industri GA s branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning inden for grafisk industri, udgiver- og reklamevirksomhed udgør 49,9 mia. kr. i 214, hvilket er en tilbagegang fra året før på 1,6 mia. kr., svarende til 3 pct. (Figur 1). Omsætningen i udgivelse af trykte medier og kartonnage/emballage falder, mens der er fremgang i omsætningen i grafisk produktion og reklame. Grafisk produktion stiger med 245 mio. kr. i 214 sammenlignet med 213, hvilket svarer til en stigning på 2,3 pct. Reklame stiger med 37 mio. kr. i 214 i forhold til året før, svarende til 2,3 pct. (Figur 1). Industriens salg af tryksager har haft en tilbagegang på 372 mio. kr. i 214 sammenlignet med 213, svarende til en nedgang på 6 pct. Derimod stiger industriens salg af papir- og papvarer med 16 mio. kr. i 214 i forhold til året før, hvilket svarer til en fremgang på 3,2 pct. (Figur 2). Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon

3 Figur 1 Den samlede omsætning i millioner kr. alle momsregistrerede virksomheder inden for grafisk industri, udgiver- og reklamevirksomhed Grafisk produktion Kommunikationsdesign og grafisk design Fotografisk virksomhed Prepress- og premedia Trykning Trykning af dagblade Bogbinding Kartonnage/Emballage Fremst. af emballage Fremst. af kontorartikler af papir Fremst. af andre papir- og papvarer Udgivelse af trykte medier Udgivelse af bøger Udgivelse af aviser og dagblade Udgivelse af ugeblade og magasiner Udgivelse af distrikts- og annonceblade Anden udgivervirksomhed*) Reklame Reklamebureauer Anden reklamevirksomhed Reklameplads i medier Samlet omsætning *) udgivelse inklusiv via Internettet Kilde: Danmarks Statistik Grafisk produktion 7412, 742, 1813, 1811, 1812, 1814 Kartonnage/Emballage 1721, 1723, 1729 Udgivelse af trykte medier 5811, 5812, 5813, 58141, 58142, 5819 Reklame 73111, 73119, 7312

4 Figur 2 Industriens salg af tryksager, papir- og papvarer i millioner kr. i industrivirksomheder med mindst 1 beskæftigede * Bøger og brochurer Dagblade Tidsskrifter ekskl. dagblade Reklametryksager Øvrige tryksager Tryksager i alt Konvolutter, kort mv Emballagevarer Protokoller, albummer mv Etiketter Udvalgte papir- og papvarer i alt * Fra 1. januar 29 har Danmarks Statistik anvendt en ny inddeling af industrien. Derfor er forlagsvirksomheder ikke længere er en del af industrien. Det betyder, at tallene fra 26 til 28 ikke kan sammenlignes med 29 og frem. Kilde: Danmarks Statistik Bøger og brochurer Dagblade Tidsskrifter ekskl. dagblade Reklametryksager Øvrige tryksager udgør resten af Konvolutter, kort mv Emballagevarer Protokoller, albummer mv Etiketter

5 Den grafiske industri - GA s branchestatistik UDENRIGSHANDEL Ud fra den samlede udenrigshandel med tryksager fordelt på hovedgrupper og lande ses i 214 en stigning i eksporten på 74 mio. kr., som er en fremgang på 3,4 pct. i forhold til året før. Importen stiger med 91 mio. kr., hvilket er en stigning på 4 pct. sammenlignet med 213. Det samlede resultat i 214 viser et eksportunderskud på 94 mio. kr. (Figur 3). Det største eksportunderskud er på bøger og brochurer, efterfulgt af øvrige tryksager. Reklametryksager leverer eksportoverskud på 176 mio. kr. i 214. I den samlede udenrigshandel med udvalgte papir- og papvarer stiger eksporten med 6 mio. kr., svarende til,2 pct. i forhold til året før. Importen stiger med 59 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,8 pct. sammenlignet med 213. Det vil sige, at eksportoverskuddet er 297 mio. kr., hvoraf etiketter har oplevet den største stigning (Figur 4). Danmarks største samhandelspartnere i forbindelse med den grafiske branche er Tyskland, Sverige, Norge og Storbritannien. Udenrigshandelen med Tyskland viser, at balancen mellem import og eksport er ulige, hvilket har medført et markant eksportunderskud. Underskuddet i 214 er på 598 mio. kr., svarer til en forværring på 2 pct. i forhold til 213 (Figur 5). Handelsbalancen i forhold til Sverige er positiv i 214 er eksportoverskuddet på 778 mio. kr., hvilket er en fremgang på 2,6 pct. sammenlignet med 213 (Figur 6). I forhold til Norge har den grafiske branche et eksportoverskud på 955 mio. kr. i 214 hvilket er en stigning på 5,1 pct. i forhold til 213 (Figur 7). Over for Storbritannien har Danmark i 214 et eksportunderskud på 281 mio. kr., hvilket er en forværring fra 213 på 1,6 pct. (Figur 8). Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon

6 Figur 3 Udenrigshandelen med tryksager i millioner kr Dansk import Bøger og brochurer Tidsskrifter Reklametryksager Øvrige tryksager Dansk eksport Bøger og brochurer Tidsskrifter Reklametryksager Øvrige tryksager Dansk eksportoverskud Bøger og brochurer Tidsskrifter Reklametryksager Øvrige tryksager Kilde: Danmarks Statistik Bøger og brochurer Tidsskrifter 492 Reklametryksager Øvrige tryksager resten af varegruppe 49

7 Figur 4 Udenrigshandelen med udvalgte papir- og papvarer i millioner kr Dansk import Konvolutter, kort m.v Emballagevarer Protokoller, albummer m.v Etiketter Dansk eksport Konvolutter, kort m.v Emballagevarer Protokoller, albummer m.v Etiketter Dansk eksportoverskud Konvolutter, kort m.v Emballagevarer Protokoller, albummer m.v Etiketter Kilde: Danmarks Statistik Konvolutter, kort mv Emballagevarer 4819 Protokoller, albummer mv Etiketter 4821

8 Figur 5 Den grafiske udenrigshandel med Tyskland i millioner kr Dansk import Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk eksport Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk eksportoverskud Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Kilde: Danmarks Statistik Udvalgte papir- og papvarer , , Tryksager 49...

9 Figur 6 Den grafiske udenrigshandel med Sverige i millioner kr Dansk import Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk eksport Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk eksportoverskud Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Kilde: Danmarks Statistik Udvalgte papir- og papvarer , , Tryksager 49...

10 Figur 7 Den grafiske udenrigshandel med Norge i millioner kr Dansk import Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk eksport Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk eksportoverskud Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Kilde: Danmarks Ststistik Udvalgte papir- og papvarer , , Tryksager 49...

11 Figur 8 Den grafiske udenrigshandel med Storbritannien i millioner kr Dansk import Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk eksport Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Dansk eksportoverskud Udvalgte papir- og papvarer Tryksager Kilde: Danmarks Statistik Udvalgte papir- og papvarer , , Tryksager 49...

12 Den grafiske industri - GA s branchestatistik REKLAMEFORBRUGET Det samlede reklameforbrug falder i 213 med 965 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 3,9 pct. i forhold til forrige år. Det største fald ses i annonceomsætning i tryksagsreklamer, hvor faldet er 13,6 pct. i 213 sammenlignet med året før. Annonceomsætning i trykte medier falder 8,1 pct. og anden reklame samt ufordelte omkostninger falder med 1,9 pct. (figur 9). Annonceomsætning i digitale medier har fremgang i 213 med 3,7 pct. i forhold til året før. Den største fremgang er hos biografreklame, hvor annonceomsætningen i 213 stiger med 19,4 pct. sammenlignet med året før (figur 9). Internettet er det førende annoncemedie med en markedsandel på 39 pct. af annoncemarkedet. Dagblade går tilbage fra 13 pct. af annoncemarkedet i 212 til 12 pct. i 213. (figur 9). Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon

13 Figur 9 Reklameforbruget i Danmark i millioner kr Det samlede reklameforbrug Annonceomsætning i trykte medier Dagblade Distriktsblade Købte ugeblade og magasiner Gratis forbrugerblade Fagblade og tidsskrifter Årlige publikationer *) Annonceomsætning i digitale medier Internet-reklame **) TV-reklame Radioreklame Biografreklame Tryksagsreklame Husstandsomdelte tryksager Direct mails Andre tryksager Anden reklame + ufordelte omkostninger Outdoor Sportssponsorering Reklameartikler Ufordelte prod.- og adm.omkostninger * Omsætningen for 21 er tilrettet på baggrund af ny indrapportering **Omsætningen er tilrettet på baggrund af nye indrapporteringer (inkl. Online Boligannoncering) Kilde: Dansk Oplagskontrol - Reklameforbrugsundersøgelsen

14 Den grafiske industri - GA s branchestatistik INDUSTRIENS STØRRELSE I forhold til den grafiske industri og lønsummer ses der i 212 et fald på 182 mio. kr., hvilket er en nedgang på 3,4 pct. siden 211. Antallet af arbejdssteder er derimod steget i 211 med 59, mens antallet af fuldtidsbeskæftigede er faldet med 541 (Figur 1). Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon

15 Figur 1 Den grafiske industris størrelse Udbetalte lønsummer i mio. kr Lønsummer i mio. kr. Grafisk industri Kommunikation og grafisk design Fotografisk virksomhed Prepress- og premedia Trykning Trykning af dagblade Bogbinding Fremst. af emballage Fremst. af kontorartikler af papir Fremst. af andre papir- og papvarer Antal arbejdssteder Grafisk industri Kommunikation og grafisk design Fotografisk virksomhed Prepress- og premedia Trykning Trykning af dagblade Bogbinding Fremst. af emballage Fremst. af kontorartikler af papir Fremst. af andre papir- og papvarer Antal fuldtidsbeskæftigede Grafisk industri Kommunikation og grafisk design Fotografisk virksomhed Prepress- og premedia Trykning Trykning af dagblade Bogbinding Fremst. af emballage Fremst. af kontorartikler af papir Fremst. af andre papir- og papvarer Kilde: Danmarks Statistik Branchekoder 1721, 1723, 1729, 1811, 1812, 1813, 1814, 7412, 742

16 Den grafiske industri - GA s branchestatistik IMPORT AF MASKINER I forbindelse med importen af grafiske maskiner viser tallene fra 214, at den samlede maskinimport er faldet med 8 mio. kr., svarende til et fald på 1,3 pct. sammenlignet med 213 (Figur 11). Det er især importen af trykmaskiner, som har oplevet et fald i 214. Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon

17 Figur 11 Importen af grafiske maskiner i millioner kr Bogbinderimaskiner Skære- og papirbearbejdningsmaskiner Maskiner til fremstilling af trykplader m.v Trykmaskiner* Maskinimport i alt * Omfatter offset-, flexo- og dybtrykmaskiner, men ikke digitaltryk, kopimaskiner og printere Bemærk: Omfatter import af maskiner og reservedele Kilde: Danmarks Statistik Bogbinderimaskiner 844 Skære- og papirbearbejdningsmaskiner 8441 Maskiner til fremstilling af trykplader m.v , 84422, Trykmaskiner 84431, 84432, 84433, 84434, 84435, , , , 84436, 84439, ,

18 Den grafiske industri - GA s branchestatistik FORBRUG AF MATERIALER I 214 er det danske forbrug af træfrit trykpapir 18 tons, og sammenlignet med 213 er forbruget faldet med 16,9 pct. (Figur 12). Det danske forbrug af trykfarver er faldet med 775 tons, hvilket svarer til et fald på 7,2 pct. i forhold til forrige år (Figur 13). Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon

19 Figur 12 Forbruget af træfrit trykpapir i 1 tons Dansk produktion import eksport = dansk forbrug Kilde: Danmarks Statistik (op efter ) Dansk produktion = salg af varer

20 Figur 13 Forbruget af trykfarver i tons Dansk produktion import eksport = dansk forbrug Kilde: Danmarks Statistik

21 Den grafiske industri - GA s branchestatistik GRAFISK GRUNDUDDANNELSE Tilgangen til de grafiske grunduddannelser er samlet steget med 12 elever i 214 sammenlignet med 213, svarende til et fald på 4,8 pct. (Figur 14). I 214 er der indgået 261 uddannelsesaftaler. Antallet af nyudlærte i den grafiske branche er uændret i 214 i forhold til året før. Det betyder, at der samlet er 192 nyudlærte i 214 (Figur 15). Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon

22 Figur 14 Tilgang til de grafiske grunduddannelser Antal elever Grafisk tekniker Mediegrafiker og mediegrafisk ass. *) Elevtilgang i alt *) Inkl. grafikere Kilde: GUU / EASY-P * Bemærk, at tal før 211 er trukket i GUUs database, mens tal fra 211 og senere er trukket i EASY-P.

23 Figur 15 Nyudlærte Antal udlærte Grafisk teknikere Mediegrafikere Grafiske trykkere Bogbindere Serigrafer Antal nyudlærte i alt Kilde: GUU

24 Den grafiske industri - GA s branchestatistik BESKÆFTIGELSE OG UGELØN Antallet af beskæftigede grafiske arbejdere i GA-virksomheder har i 215 en fremgang på 9 personer, svarende til en stigning på,4 pct. i forhold til året før. Den største fremgang ses hos litografiske arbejdere, hvor stigningen er på 18 personer. (Figur 16). Den gennemsnitlige ugeløn for grafiske arbejdere i GA-virksomheder har i 215 samlet oplevet en stigning på 56 kr., hvilket er en fremgang på,9 pct. i forhold til 214. Den største lønstigning findes hos de ikke-faglærte grafiske arbejdere, hvor ugelønnen i gennemsnit er steget med 62 kr. (Figur 17). Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon

25 Figur 16 Antal beskæftigede grafiske arbejdere i GA-virksomheder pr. 1. januar Antal personer Litografiske arbejdere Typografiske arbejdere Bogbinderi- og kartonnagearbejdere Serigrafiske arbejdere Grafiske arbejdere i alt Faglærte arbejdere Ikke-faglærte arbejdere Kilde: GA's lønstatistik

26 Figur 17 Gennemsnitlig ugeløn for grafiske arbejdere i GA-virksomheder pr. 1. januar Kroner Faglærte grafiske arbejdere i alt Typografiske/litografiske grafikere Typografiske/litografiske trykkere Bogbindere Serigrafer Ikke-faglærte grafiske arbejdere i alt Reprotekniske medhjælpere Trykkeriarbejdere Bogbinderi- og kartonnagearbejdere Serigrafmedhjælpere Alle grafiske arbejdere, gennemsnit Årets lønstigning i kr Årets lønstigning i procent 2,5 3,2 1,7-1, 2,3 -,2,3,9 Kilde: GA's lønstatistik

27 Den grafiske industri - GA s branchestatistik LEDIGHED Antallet af ledige arbejdsløshedsforsikrede som er medlem af HK s A-kasse faldt i 214 med,2 procentpoint til en ledighedsprocent på 5,5. På regionsniveau har Region Syddanmark haft det største fald i ledighedsprocenten på,3 procentpoint sammenlignet med år 213. Derudover er ledighedsprocenten for samtlige A-kasser i 214 på 4,8 pct., hvilket er et fald på,5 procentpoint i forhold til 213 (Figur 18). Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon

28 Figur 18 Ledige arbejdsløshedsforsikrede i årets 4. kvartal Ledighedsprocent Fuldtidsledige af samtlige forsikrede. 9, 6, 3,, HK's A-kasse Ledighedsprocent 4,2 3,6 2,8 5,3 6,2 6,4 5,7 5,5 Region Hovedstaden 3,7 2,9 5,3 6,2 6,2 6,5 5,7 5,6 Region Sjælland 3,2 2,5 4,6 5,7 6,1 6,3 5,5 5,4 Region Syddanmark 3,5 2,8 5,6 6,6 6,9 7,1 6,1 5,8 Region Midtjylland 3,2 2,5 5,5 6,2 6,2 6,2 5,5 5,3 Region Nordjylland 4,9 3,6 6,1 6,6 6,7 6,5 6, 5,8 Samtlige A-kasser Ledighedsprocent 3,4 3, 2,7 5,7 6,1 6,1 5,3 4,8 Kilde: Danmarks Statistik

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BRANCHE OG FORBRUG 2015 Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt efter 2004. Fra at have udgjort

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004

Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Forlagsstatistikken 2004 Nettoomsætningen steg 4 % i 2004 Foto: Nils Bjervig Stigningen på 4 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på 3 %. Dermed ser det ud til, at de forudgående fem

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Danmarks udenrigsøkonomi 2010

Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Danmarks udenrigsøkonomi 2010 Udgivet af Danmarks Statistik 1. december 2011 Oplag: 120 Printet hos ParitasDigitalService Illustration omslag:

Læs mere

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012 11. november 214 /agnela og marrat Sag Faktaark: Den generelle iværksætter i 212 Den generelle iværksætter i Danmark i 212 er en dansk mand på mellem 36-4. Han er gift og har ingen børn. Han kommer fra

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer

Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Arbejdsmarkedet i tal og diagrammer 6.1 Organisationerne på arbejdsmarkedet... side 169 6.2 Aftaler på DA/LO-området... side 175 6.3 Løn og indkomst... side 184 6.4 Arbejdsstyrke

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

DEN ØKONOMISKE SITUATION

DEN ØKONOMISKE SITUATION i:\november 99\den oek-sit-sb-ms.doc Af Steen Bocian og Michael Schrøder RESUMÉ 3.november 1999 DEN ØKONOMISKE SITUATION Ifølge den seneste opgørelse af Dansk Arbejdsgiverforening er tendensen til faldende

Læs mere