Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle"

Transkript

1 Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsplan for Kontoruddannelsen med specialer Forår 2016 Arvikavej 2B T DK-7800 Skive F

2 Forretningsplan Indholdsfortegnelse... 3 okaleforhold og geografisk beliggenhed... 5 Lokaleforhold, værksteder og anlæg... 7 Undervisningsfaciliteter... 8 Undervisningsplan... 8 Praktikpladsopsøgning og -formidling... 9 Interessentanalyse Kvalitetssystem Økonomistyringen

3 og skolepraktikken på Skive Handelsskole har siden 1991 udviklet en levende og dynamisk lokal uddannelse inden for det merkantile område. Af skolens hjemmeside: fremgår en nærmere præsentation af. søger om at fortsætte som praktikcenter med uddannelsen: Kontoruddannelsen med specialer. Antal elever i skolepraktikken pr. 1. januar 2016: Kontor med specialet administration 3 elever Kontor Generel 22 elever Med 25 elever er skolepraktikken i en stor og velfungerende skolepraktik inden for det merkantile område. Som nedenstående statistikker med al tydelighed viser, så er vi en medspiller i praktikcenterøjemed, der til fulde lever op til de mål, vi sætter os se evaluering i EVA rapport. Med fokus på kvalitet, det praktikpladsopsøgende arbejde og udvikling af elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer lever eleverne op til de krav, erhvervslivet stiller, og vi kan tilbyde et godt afsæt for det fremtidige arbejde med at være praktikpladsopsøgende og at uddanne elever, der mangler en praktikplads. Elevers overgang fra delaftaler til restaftaler Periode: EVA landsgennemsnit 2014/2015 4% 12% Elevers indgåelse af kort-, eller delaftaler inden for det første år Periode: EVA landsgennemsnit 2014/ % 35% Elevers overgang fra VFU til kort-, del- eller restaftale de første 8 mdr. Periode: EVA landsgennemsnit 2014/ % 51% dækker de merkantile områder i en radius af 60 km (Thisted, Morsø, Lemvig, Struer, Skive og en del af Herning og Viborg kommuner), hvorved praktikpladssøgende elever inden for det geografiske dækningsområde tilgodeses mulighederne for at fuldføre deres påbegyndte erhvervsuddannelse. 3

4 samarbejder, via allerede eksisterende samarbejdsaftaler, i dag med følgende erhvervsskoler: EUC Nordvest (med afdelinger i Thisted og Nykøbing Mors) Lemvig Gymnasium Struer Statsgymnasium Med ovenstående aktører samarbejdes der målrettet om, at eleverne i det geografiske dækningsområde, der ikke kan finde en praktikplads, tilbydes muligheden for at gennemføre skolepraktikken i Praktikcenter Skive, på Skive Handelsskole. På det praktikpladsopsøgende område samarbejdes der dagligt på at få etableret flere korte aftaler, delaftaler og kombinationsaftaler. Derudover samarbejder Praktikcenteret med de deltagende erhvervsskoler og deres Praktikkonsulenter om at øge elevernes tilskyndelse til i videst muligt omfang at indgå uddannelsesaftaler. 4

5 okaleforhold og geografisk beliggenhed er etableret i egnede lokaler på Skive Handelsskole. er placeret i stueplan i skolens nordlige fløj med egen indgang og parkeringsareal. I praktikcenteret er der et selvstændigt kontormiljø, der adskiller sig tydeligt fra skolens generelle undervisningsmiljø. s indrettede lokaler til kontoreleverne, er på samlet set 502 m 2. Disse er opbygget som en arbejdsplads med åbent kontorlandskab. Denne indretning giver eleverne en klar følelse af, hvordan det 5

6 er at arbejde i en virksomhed. Se tegning herunder: 6

7 Lokaleforhold, værksteder og anlæg Med opbygningen, indretningen og placeringen af har det været os magtpåliggende at signalere arbejdsplads og erhvervsliv i vore læringsmiljøer. Det betyder, med en 37 timers arbejdsuge, at vore elever arbejder i åbne kontorlandskaber, at gæster, elever og andre interessenter bydes velkommen til i vores reception, der er bemandet med en receptionist. Den måde, lokalerne er indrettet på, understøtter et kontor-arbejdsmiljø med den arbejdspladskultur, der knytter sig til kontorarbejde. Derudover er der selvfølgelig andre personalefaciliteter. De lokaler, der i dag anvendes til skolepraktik, er udstyret således: Cafe/mødelokale med plads til 50 personer med borde m/stole til 50 personer, 1 køleskab, 2 microovne, the-køkken med opvaskemaskine, projektor, bærbar pc til opkobling af projektor, whiteboard og fjernsynsskærm Mødelokale med projektor, whiteboard og ovalt mødebord med stole til 12 personer Mødelokale med mødebord m/stole til 6 personer Mødelokale med plads til 4 personer med mødebord, pc til opkobling af projektor Undervisningslokale til 17 elever + instruktør med 18 hæve-sænkeborde m/ergonomiske stole, 18 stationære computere, 18 strimmelregnemaskiner, 18 rulleborde t/opbevaring, 18 postbakker. Whiteboard, diverse opslagstavler og 6 reoler til mapper Undervisningslokale til 17 elever + instruktør med 18 hæve-sænkeborde m/ergonomiske stole, 18 stationære computere, 18 strimmelregnemaskiner, 18 rulleborde t/opbevaring, 18 postbakker. Whiteboard, diverse opslagstavler og 6 reoler til mapper. Undervisningslokale til 14 elever + instruktør med 15 hæve-sænkeborde m/ergonomiske stole, 15 stationære computere, 15 strimmelregnemaskiner, 15 rulleborde t/opbevaring, 15 postbakker. Whiteboard, projektor, bærbar pc til opkobling til projektor, diverse opslagstavler og 6 reoler til mapper. Lokale med placering af reception og modtagelse af gæster, elever og andre interessenter med elektronisk informationstavle, Wall of Fame (tavle med ansatte elever og samarbejdende praktikvirksomheder), reception, stationær computer, reoler t/mapper og papir, farvekopimaskine, 3 printere og elektronisk tidsregistrerings modul. Kontor til ledelsen m/hæve-sænkebord, ergonomisk stol, bærbar pc, rullebord, postbakke, mødebord m/6 stole, opslagstavle og aflåste reoler. Kontor til instruktør m/hæve-sænkebord, ergonomisk stol, bærbar pc, rullebord, postbakke, rundt mødebord m/4 stole, opslagstavle og aflåste reoler. Lokale til depot med aflåst skab m/4 låger, 7 reoler og diverse kontorhold. Fjernarkiv m/arkivhylder Garderobe, 2 toiletter og et handicaptoilet 7

8 Undervisningsfaciliteter Undervisningen foregår, når eleven tager elementer af praktikuddannelsen i i og med de nævnte faciliteter beskrevet under: Værksteder og anlæg inklusive maskiner og nødvendigt tilbehør afpasset praktikuddannelse i det enkelte hovedforløb I den udviklede model til samarbejde med Skive Tekniske Skole omkring udlån af kontorelever til administrativt arbejde vedrørende skolepraktikelever på det tekniske område kan der etableres et kontorlokale med følgende: Kontor til administrationselever med 2 hæve- sænkeborde, 2 reolsektioner, 2 rulleborde, 2 stationære computere, 2 ergonomiske kontorstole, printer/kopimaskine og 2 opslagstavler Undervisningsplan I skolepraktikken i er der siden 1991 udviklet kontinuerlige erfaringer med at undervise elever uden uddannelsesaftaler og elever, der har delaftaler. Nedenstående beskrivelse af undervisningen er således en beskrivelse af, hvordan undervisningen foregår. Al undervisning på det merkantile område i tager i dag udgangspunkt i elevernes praktikplaner. Ud fra praktikplanerne arbejder vi i dag med et kompetenceskema. Der er udarbejdet et kompetenceskema for uddannelse i afdelingerne for Økonomi, Salg & Marketing/E-handel, Administration/Personale og i Indkøb, se link til kompetenceskema for arbejde i økonomiafdelingen her: Kompetenceskema - Økonomi Hancock I kompetenceskemaet er samtlige arbejdsopgaver listet op med en tidshorisont, og derudover er skemaet udformet med kende-, kunne- og beherskebegreberne. Der gennemføres kontinuerlig kvalitetssikring, hvorved det sikres, at eleverne kommer gennem alle målepindene i praktikplanen ved at sammenholde kompetenceskemaerne med udarbejdede arbejdsplaner månedsvis. Se link til arbejdsplan i økonomiafdelingen her: Arbejdsplan - Økonomiafdeling En måned før forventet rokering til nyt arbejdsområde afholdes der samtale mellem instruktør og elev for at følge op på, om eleven har været gennem alle målepindene i praktikplanen. I den sidste måned inden eleven flytter til ny afdeling, vil der således komme fokus på, at eleven får arbejdet med de manglende kompetencer i forhold til kompetenceskemaet. Praktikmiljøet i er opbygget omkring simulerede virksomheder, hvor eleverne er ansat et halvt år i hver af de 4 afdelinger Salg/Marketing/E-handel, Personale/Administration, Indkøb og Økonomi. Kommer en elev ud i en kort aftale, en delaftale i kombinationsaftale eller i virksomhedsforlagt undervisning, er det via alle beskrevne arbejdsopgaver let og overskueligt at sikre, at eleven ikke skal tilbage til praktikcentret og oplæres i allerede oplærte arbejdsopgaver. 8

9 Praktikpladsopsøgning og -formidling I er der stort fokus på at kvalitetssikre elevernes praktikpladssøgning og nødvendigheden af at systematisere processen som følger: Der afholdes løbende informationsmøder for eleverne på Skive Handelsskole og på skolerne i nærområderne Dialog med eleverne omkring uddannelsesvalg, uddannelsesforløb og forventninger til eleven om at være proaktiv i processen Eleverne instrueres i at dokumentere deres arbejde i en port folio Besøg af skolens Praktikkonsulent 2-3 gange årligt for hjælp og inspiration til jobsøgning En dag i måneden er afsat til jobsøgning, hvor der øves samtaletræning ved ansættelsessamtale Samarbejde med HK om jobsøgning og udarbejdelse af profil på LinkedIn har vedvarende opmærksomhed på at animere virksomhederne, der endnu ikke er godkendte, til at uddanne elever. Vi er i løbende dialog og samarbejder med Praktikkonsulenterne på Skive Handelsskole og i nærområderne, og ved besøg og telefonisk kontakt findes nye samarbejdspartnere i erhvervslivet. afholder løbende informationsmøder på Skive Handelsskole og på de skoler, centeret samarbejder med i Lemvig, Thisted, Struer og Nykøbing. Ved mødeafholdelse deltager Praktikkonsulenter fra de omtalte skoler samt en instruktør og uddannelsesleder fra. Målgruppen for informationsmøderne er elever, der har afsluttet EUD/EUX og står på spring til at skulle færdiggøre en uddannelse. I tæt dialog gør meget ud af at opfordre eleverne til at være aktivt søgende på praktikpladser, derudover taler vi om uddannelsesvalg og guider eleverne i deres valg af uddannelsesforløb. På møderne får eleverne en bred information om uddannelse, regler, rammer og EMMA-kriterier. For at kunne tage en uddannelse i fordrer det, at man som elev er Egnet, at man er faglig og geografisk Mobil samt at man er Aktiv søgende. Det gør opmærksom på ved informationsmøderne, men også når eleven starter uddannelsen hos os, er der fokus på egnetheden. Eleven skriver ved ansættelsens start under på, at han/hun er informeret og har accepteret kriterierne. Derudover egnethedsvurderer vi løbende eleven. Det være sig fagligt, personligt og socialt. Vi vil fortsat dagligt signalere, at vi vil have kvalitet i. For at ruste eleverne så godt som det er muligt og give dem et overblik over, hvad de kan og hvor langt de er i deres uddannelse, vil vi give eleverne mulighed for at arbejde målrettet med udarbejdelse af en personlig port folio. Eleverne får et håndgribeligt bevis på, at de har evnerne og har en god salgsvarer over for virksomhederne. Eleverne har mulighed for at udarbejde deres port folio i en mappe med print af arbejdsopgaver eller udarbejde en elektronisk port folio. Ved gennemgang af elevens kompetenceskemaer efter endt virksomhedsforlagt undervisning, delaftale eller efter endt arbejde i en afdeling i praktikcentret, samtales der med eleven om, hvilke nye kompetencer eleven har fået, og eleven opfordres til at tilføje kompetencerne på deres cv eller i deres ansøgninger. 9

10 Ved start som elev i bliver eleven præsenteret for en skoleaftale, og det synliggøres for eleven, hvilke elementer en skoleaftale mellem Praktikcenter, virksomhed og elev kan bestå af, og i samarbejde med den enkelte elev vil vi efterfølgende sammensætte en personlig skoleaftale for eleven. Vi tilskynder, at eleverne er proaktive og tager ansvar i forhold til at indgå uddannelsesaftaler, og for at have fokus på kvaliteten af elevernes praktikpladssøgning, vil vi fortsætte med én gang pr. måned at afsætte en dag til dette formål. Vi har 2-3 gange om året besøg af skolens Praktikkonsulent, der giver gode råd og tager personlige samtaler med eleverne. Derudover vil vi sikre os, at eleverne søger kvalificeret, at eleverne er kreative i søgefeltet, og at der fortsat er en stærk relation elev og instruktør imellem. Vi har pr. 1. januar 2014 omdirigeret vore ressourcer, så vi har øget fokus på det praktikpladsopsøgende arbejde på det merkantile område. En omdirigering vi har stor succes med. Som det ses af nedenstående opgørelse over indgåede praktikpladser og delaftaler, så er andelen steget betragteligt fra Ressourcerne skal derfor fortsat bruges på at pleje de nære relationer, være opsøgende i forhold til at finde nye muligheder og veje at gå og hele tiden være bevidst og opmærksom på at finde nye og ikke allerede godkendte praktikpladser Opnåede elevpladser og restlæreaftaler: År 2013 År 2014 År 2015 Januar 2016 Opnåede delaftaler: Interessentanalyse Praktikcenteret dækker et stort geografisk område, hvor virksomheder såvel som elever er spredt meget. Nedenstående tabel viser en oversigt over placeringen af de mange praktikpladser og virksomheder tillige med forsyning af elever. Antal elever, der årligt færdiggør EUD/EUX Praktikpladser, Kontor Godkendte virksomheder Kontor Nykøbing/ Thisted Lemvig Struer Skive I alt

11 Kvalitetssystem har gennem mange år kontinuerligt arbejdet på at kvalitetssikre og optimere uddannelsen og det læringsmiljø, eleverne færdes i, det være sig personligt, fagligt og socialt. Dagligt er der fokus på skriftlig og mundtlig kommunikation, mødetider, arbejdsprocesser, påklædning og mødestabilitet. Alt det praksisnære, hvor kvaliteten er central, er i fokus. I den forbindelse er det vigtigt at synliggøre praktikcenterets grundlæggende holdninger over for eleverne og omverdenen omkring kvalitet. Ved at synliggøre både holdning og kvalitetskultur er eleverne aldrig i tvivl om, i hvilket miljø de færdes og tager deres uddannelse. Holdning i er: I gives mulighed for at få nye idéer, afprøve dem i praksis og gøre dem til en del af dagligdagen I er dagligdagen præget af et højt fagligt og menneskeligt niveau I gøres en stor indsats for, at centeret har et godt ry Miljøet i giver optimale betingelser for faglig og personlig udvikling I fokuseres på, hvordan der kommunikeres med gæster, kunder og ansatte I er ærlighed grundlæggende Holdningen i Praktikcenter giver grobund for en kvalitetskultur! Kvalitetskultur: Forskelligheden hyldes og der arbejdes koncentreret på at udvikle hvert enkelt menneske Med pålidelighed, pligtfølelse og vilje fokuseres på kvalitet og detaljen forfølges Med humor arbejdes der i et åbent og ærligt miljø, der med flid og gå på mod giver mulighed for personlig, faglig og social udvikling kvalitetssikrer ved spørgeskemaundersøgelser, arbejdsinstrukser og personlige samtaler som følger: Besøg af instruktør ved virksomheds- og elevkontakt Virksomhedsbedømmelse af elev Elevbedømmelse af virksomhed Virksomhedsbedømmelse af Handlingsplan for gennemførelse af skoleperioder Trivselsundersøgelse (efterfulgt af handlingsplan) Summativ vurdering af instruktør i læringsprocessen for elev Kvalitetshåndbog Vurdering af personlige, sociale og faglige kompetencer v/mus-samtale Har en elev indgået en aftale om virksomhedspraktik eller en delaftale hos en virksomhed, besøger den praktikpladsansvarlige de involverede parter flere gange i forløbet. Der er fokus på oplæring, trivsel og elevens personlige, faglige og sociale kompetencer. Fører aftalen ikke til en uddannelsesaftale, evalueres elev, virksomhed og praktikcenter. 11

12 Evalueringen giver os et synligt fingerpeg om elevens stabilitet, arbejdsvillighed og egnethed til fortsat at være elev i. Herigennem sikres således fortsat fokus på kvaliteten i uddannelsen og samarbejdet med erhvervslivet. Samtidig skal det sikres, at virksomhederne svarer tilbage. Dette gøres ved at elevansvarlig aflægger besøg hos virksomheden efter endt praktikperiode. Se link til evaluering af elev her: Virksomhedens tilfredshed med elev En evaluering af virksomheden skal hele tiden være rettesnor for, om eleverne oplever optimale forhold til oplæring i en praksisnær dagligdag. Se link til evaluering af virksomhed her: Elevbedømmelse af virksomhed Evalueringen skal være rettesnor for at lever op til de forpligtigelser, vi har som sparrings- og samarbejdspartner med erhvervslivet. Se link til evaluering af her: Virksomhedens tilfredshed med Skolepraktik I forbindelse med praktikcenterets deltagelse i projektet Kvalitet i Skolepraktik har der været ekstra fokus på samarbejdet mellem og grunduddannelsen på skolen, og konceptet Teori & Praksis er blevet udviklet. Her samarbejdes der om at omsætte teorien, eleverne får via deltagelse i skoleperioderne, til praksis i. Det har givet elevernes karaktergennemsnit et løft langt højere, end vi troede muligt. Karaktererne efter deltagelse på de seneste to skoleperioder i 2015, ligger på omkring 8,97 i gennemsnit Karaktergennemsnit SKP elever Elever i ordinær praktik Deltagelse i projektet blev en kæmpe succes og har haft stor offentlig bevågenhed. Senest ved at Undervisningsministeren nævnte successen i åbningstalen på den afsluttende konference af projektet Kvalitet i Skolepraktik i Odense, marts Med det løft, processen har givet til elevernes forståelse af og mulighed for at omsætte teori til praksis, er konceptet selvfølgelig en integreret del af dagligdagen. Det betyder, at teori og praksis sammenkædes i de daglige opgaver, ligesom en ansat fra Praktikcenter Skive løbende deltager sammen med eleverne på deres skoleforløb. Dette for at sikre at teorien, eleverne 12

13 skal omsætte til praksis, stemmer overens med virkeligheden og erhvervslivets forventninger. I god tid inden en skoleperiode sættes der fokus på teorien, der skal arbejdes med, og efterfølgende følges op på den lærte teori. Se link til arbejdsplan her: Aktivitetsliste Teori og Praksis Den forholdsvis store stigning i elevernes karaktergennemsnit på skoleperioderne viser, at Praktikcenter Skive, ved at sætte fokus på sammenhæng mellem Teori & Praksis, har opnået en langt større elevforståelse, selvtillid, glæde og engagement på skoleophold og i elevernes dagligdag. Eleverne arbejder i teams med udnævnte gruppeledere. På den måde sikres således elevtrivsel, fagligt som socialt, samt at eleverne får udviklet ansvarskompetencen. Der afholdes en trivselsundersøgelse årligt, hvor der efterfølgende altid evalueres på resultatet. Se link til trivselsundersøgelse for2015 her: Trivselsundersøgelse 2015 Ved offentliggørelse og gennemgang af resultatet af årets trivselsundersøgelse udarbejdes der en handlingsplan for arbejdet det kommende år. Handlingsplanen er offentlig tilgængelig på skolens hjemmeside: Handlingsplan 2015 og efter endt gennemgang med eleverne har de således altid mulighed for at følge op på, om vi overholder handlingsplanen. I den individuelle læringsproces, hvor instruktør og elev har kontakt, evalueres der summativt. Eleven stilles 3-4 korte spørgsmål i forhold til processen, og instruktør tager øjeblikkelig handling, hvis der er uoverensstemmelser i opfattelsen af elevens udbytte i læringsøjeblikket. Se et eksempel på spørgeramme her: Kvalitetssikring - kompetenceskema Kvalitetshåndbogen på stedet udvikles og opdateres fortsat. Kvalitetshåndbogen beskriver skriftligt og detaljeret, hvordan hver enkelt arbejdsopgave gennemføres trinvis. Pt. er mere end 200 processer beskrevet. Se link til elektronisk kvalitetshåndbog til beskrevne arbejdsopgaver i økonomiafdelingen her: Manual Økonomi Hancock I løbet af elevernes ansættelse i afholdes der 3 MUS-samtaler. Formålet med afholdelse af MUS-samtalerne er at samtale med eleven om dennes faglige, personlige og sociale kompetencer. Ved konsensus fastsættes der nye fokuspunkter og mål for eleven. Ved afholdelse af MUS-samtalerne holdes der fast i det virkelighedsnære, og eleven forberedes således også her til arbejdsmarkedet og de forventninger og krav, der stilles til dem. Der derudover afholdes løbende samtaler efter behov. Til formålet benyttes spørgeskema: Praktikcentrets vurdering af personlige og sociale kompetencer De ansatte instruktører i rekrutteres fra erhvervslivet. Efter ansættelsen tilmeldes instruktørerne et KRAP-årskursus med 20 kursusdage (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anderkendende Pædagogik) Da alle ansatte i enten er AKT-medarbejdere (3-årigt KRAP-uddannelse) eller har KRAP-årskurset betyder det, at elevens trivsel fagligt, personligt og socialt altid er omdrejningspunktet for faglig sparring og læring. De ansatte har ligeledes mulighed for at deltage i den grundlæggende lederuddannelse inden for AMU. Derudover sikres, at den faglige viden altid er opdateret. Dette gøres ved, at der flere gange årligt netværksdannes med kontakter til erhvervslivet. Instruktører er på besøg i forskellige virksomheder for hele tiden at have fokus på eventuel nytænkning. 13

14 Med s fokus på at få eleverne i forskellige uddannelsesaftaler, vil eleverne i langt højere grad få kontakt til erhvervslivet. Det betyder, at den allerede opbyggede kontakt mellem elev, instruktør og erhvervsliv fortsat skal udbygges. Instruktørens opgave vil i samarbejde med eleven være at sørge for faglig sparring og nytænkning i forhold til at bruge og omsætte elevernes ny vundne praktiske erfaring til de faglige miljøer i. Økonomistyringen Uddannelseslederen i Praktikcenteret har ansvar for personale og økonomi. Medarbejderne tilknyttet praktikcenteret (se organisationsplan i forretningsmodellen) refererer direkte til uddannelseslederen, og uddannelseslederen refererer til skolens direktør. Uddannelseslederen agerer i selvstændigt budget, hvor der for 2016 er budgetteret en omsætning på 2,6 mio. kr. Indtægterne består primært af taxameterindtægter på tilknyttede skolepraktikelever, og væsentligste omkostningspost er lønninger med 1,5 mio. kr. Øvrige udgifter på kr dækker: Kursus og konference Rejseomkostninger Mødeudgifter Gaver og blomster Køb af tjenesteydelser Software Kontorartikler Udviklingsfonden SIMU Diverse øvrige udgifter Småanskaffelser Skive Handelsskole benytter som budgetteringsmetode dækningsbidragsmetoden, hvor det budgetterede dækningsbidrag i praktikcenteret i 2016 på kr skal dække skolens faste omkostninger til primært administration, ledelse og bygninger. 14

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsmodel og forretningsplan for Praktikcenter Skive Kontoruddannelsen med specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsmodel og forretningsplan for Detailuddannelsen med Specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk

Læs mere

Praktikcenter Skive... 2. Formål... 3. Værdier... 3. Strategi... 4. Infrastruktur... 4. Organisationens opbygning... 4

Praktikcenter Skive... 2. Formål... 3. Værdier... 3. Strategi... 4. Infrastruktur... 4. Organisationens opbygning... 4 Forretningsmodel Indhold Praktikcenter Skive... 2 Formål... 3 Værdier... 3 Strategi... 4 Infrastruktur... 4 Organisationens opbygning... 4 Plan for indgåelse af samarbejdsaftaler med institutioner, virksomheder

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsmodel for Detailuddannelsen med Specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk F +45 99

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsplan for Praktikcenteret Skive Handelsuddannelsen med specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlingsplan 2014 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger fra studerende,

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Multifagligt og selvstyrende Ansøger: Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Tekniske Skole 1 Formål: Projektet har til formål at sikre høj indholdsmæssig kvalitet

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet

Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Skov- og naturtekniker Beskrivelse af kvalitetsarbejdet Formål med kvalitetsarbejdet Formålet med Skovskolens systematiske arbejde med kvalitet

Læs mere

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel Formål: Formålet med PraktikCenter Aalborg Handelsskole er at give praktikpladssøgende unge, der opfylder EMMA-kriterierne mulighed for at tage den praktiske

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland

ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland ETU EUD/EUX Business og Fagcenter Djursland Handlings- og opfølgningsplan 2017, gældende for grundforløb, EUD og EUX, og skolepraktik det merkantile område. Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, vedr. ny godkendelser 01.08.16 01.07.2017 Samarbejdsaftaler med andre skoler og praktikcentre

Læs mere

Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik. Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut

Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik. Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut 1 Hvad er et praktikcenter? Del af EUD-institution, der

Læs mere

IBC har i perioden 1/10 1/ gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet.

IBC har i perioden 1/10 1/ gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet. IBC har i perioden 1/10 1/12 2016 gennemført den lovpligtige ETU. Følgende er resultaterne af ETU for Hovedforløbet. IBC har 519 besvarelser. Samlet antal besvarelser udgør 7.557 Spørgeramme IBC Alle skoler*

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSES- UDVALG De lokale uddannelsesudvalgs opgaver i forhold til praktikcentret De lokale uddannelsesudvalgs ansvar for deres elever i skolepraktik Det lokale uddannelsesudvalgs

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

SkolePraktik WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter SkolePraktik TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Denne brochure er tænkt som information til elever,

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Den 12. januar 2018 Sags nr. 18/00097 Vejledning til erhvervsskoler, faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Forretningsplan Praktikcenter Silkeborg Kontor. Forord

Forretningsplan Praktikcenter Silkeborg Kontor. Forord Forord Silkeborg Business College er en stor og veldreven skole, som har både erhvervsuddannelse med grundforløb og EUX samt et handelsgymnasium. Dagligt har ca. 1100 elever sin gang på skolen, som er

Læs mere

Strategi for perioden 2007-2010

Strategi for perioden 2007-2010 Strategi for perioden 2007-2010 HG strategi Vejle Handelsskole Boulevarden 48 7100 Vejle www.vejlehs.dk VEJLE Handelsskole HG Organisering af HG HG 2 teams HG detaillinien HG-kontorlinien HG-voksne HG-januar

Læs mere

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Punkt 5. Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne 2015-011700 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering rapport

Læs mere

2015 ( ) Andel, 2014 ( )

2015 ( ) Andel, 2014 ( ) s navn] 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik FOOD

Informationsmøde om skolepraktik FOOD Informationsmøde om skolepraktik FOOD Uddannelser med skolepraktik Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Gastronom Ernæringsassistent Skolepraktik på anden skole Skal du i skolepraktik

Læs mere

Side 1 af 10 10/21/2013 infonyt Uddannelsen til personvognsmekaniker Efterår 2013 Indledning Mekanikeruddannelsen vil gerne knytte tættere kontakt til branchen, og derfor vil vi fremover udsende et nyhedsbrev

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter

Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Om skolepraktik fakta og opmærksomhedspunkter Praktikpladssituationen generelt 1 Praktikpladsstatistikken for august 2009 viser følgende hovedtendenser: Der er indgået 18.876 uddannelsesaftaler i perioden

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik

Informationsmøde om skolepraktik Informationsmøde om skolepraktik TECH Side 1 Uddannelser med skolepraktik på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Smed Personvognsmekaniker Elektriker Gastronom Ernæringsassistent Tømrer Snedkeruddannelsen

Læs mere

Erhvervsskolerne Aars

Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsskolerne Aars Erhvervsgymnasier (HHX,HTX) EUD/EUX grundforløb Smedeuddannelsen Ernæringsassistentuddannelsen Handels- og salgsassistentuddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Forretningsmodel og forretningsplan for Skovskolens praktikcenter.

Forretningsmodel og forretningsplan for Skovskolens praktikcenter. Forretningsmodel Formål Skovskolens udbud af skolepraktik har til formål at uddanne skolepraktikelever, så de tilegner sig de samme faglige og personlige kompetencer, som elever i ordinær praktik. Det

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Grundforløb 2006$07 2007$08 2008$09 2009$10 2010$11 2011$12 2012$13 2013$14 2014$15 Antal elever (k/m) 127 (86/41) 142 (108/34)190 (143/47)167 (109/58)

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 86 83 85 84 85 83 Elevtrivsel

Læs mere

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb

at skolen slår skoleperiode sammen til et sammenhængende forløb 1. Ansøger EUC Syd, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg 2. Vedrører FoU-pulje for SKP. Indsatsområder 1 og 2 3. Kontaktperson Afdelingschef Jan Szezny Andersen 4. Projekttitel Nye veje i skolepraktik

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune

Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune Delpolitik om Uddannelse af kontorelever i Gentofte Kommune 1. Overordnede mål for uddannelse af elever Vi ønsker at rekruttere talentfulde unge og voksne til kontoruddannelsen og give kontoreleverne en

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indledning 1. Klare mål 2. Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde

Indledning 1. Klare mål 2. Plan for det praktikpladsopsøgende arbejde AMU-Fyn 1 Indledning Handlingsplanen for øget gennemførelse er den enkelte skoles eget mål- og resultatstyringsværktøj og forventes at blive anvendt i skolens kvalitetsog strategiarbejde. Handlingsplanen

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, hvor det er nødvendigt: 1/8/13-1/9/13 Samarbejdsaftaler og aftaler med erhvervslivet færdiggøres

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

ETU - VID EUD/EUX Business

ETU - VID EUD/EUX Business ETU - VID EUD/EUX Business Handlings- og opfølgningsplan 2016 Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november 2015 gennemført en elevtrivselsundersøgelse. Spørgerammen er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland

EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE. Praktikcenter EUC Sjælland EUC SJÆLLAND ET GODT STED AT VÆRE... ET GODT STED AT LÆRE 1 Praktikcenter EUC Sjælland Hvad er et pratikcenter? Et praktikcenter er med til at sikre, at unge der består et grundforløb på en erhvervsuddannelse,

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Forretningsplan. for. Praktikcenter CPH WEST

Forretningsplan. for. Praktikcenter CPH WEST Forretningsplan for Praktikcenter CPH WEST Forretningsplanen er udarbejdet i forbindelse med etablering af praktikcenter på CPH WEST for: frisøruddannelsen, beklædningshåndværkeruddannelsen, smedeuddannelsen

Læs mere

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER. Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Lærlinge? NYE MULIGHEDER MED PRAKTIKCENTER Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk PRAKTIKCENTER Skolepraktik model Uddannelsescenter Holstebro har etableret et Praktikcenter,

Læs mere

Praktikpladsobservatorium Tal der taler

Praktikpladsobservatorium Tal der taler Praktikpladsobservatorium 2013 Tal der taler 1 INDLEDNING Region Nordjylland og Nordjyske Erhvervsskoler har i samarbejde udviklet Praktikpladsobservatoriet. Formålet med observatoriet er, at Regionsrådet

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Side 1 af 9 10/10/2013 infonyt Tømreruddannelsen Efterår 2013 På tømreruddannelsen vil vi gerne knytte tættere kontakt til branchen, derfor udsender vi et nyhedsbrev op til fire gange om året. Nyhedsbrevet

Læs mere

Praksis GRUNDUDDANNELSEN

Praksis GRUNDUDDANNELSEN Praksis GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg.

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Et nyt skoleår er startet, og vi har budt både nye og gamle elever velkommen.

Et nyt skoleår er startet, og vi har budt både nye og gamle elever velkommen. 1 of 6 10/08/2013 Efterår 2013 Et nyt skoleår er startet, og vi har budt både nye og gamle elever velkommen. Ny underviser Vi har ansat en ny underviser, Søren Birkholm Jensen. Søren har en baggrund fra

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole Informationsmøde om skolepraktik Svendborg Erhvervsskole Uddannelser Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Smedeuddannelsen Tømrer Elektriker Snedkeruddannelsen Ernæringsassistent Svendborg

Læs mere

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 2015 Det

Læs mere

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning

Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning 9. oktober 2015 ANALYSE Af Maria Bille Høeg Erhvervsskoler interesserer sig ikke for bonusordning Hver fjerde erhvervsskole tillægger det lille betydning at få udbetalt en praktikpladsbonus, når de skal

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Side 1 af 7 10/09/2013 infonyt Teknisk designer-uddannelsen Efterår 2013 Side 2 af 7 Nyt undervisningsprojekt Siden august har eleverne arbejdet med et undervisningsprojekt kaldet Skrot Arne. Projektet

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske

Læs mere

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541

Til Praktikcentre / Erhvervsskoler. Orientering om praktikpladsinitiativerne i Vækstpakken. 1. december 2014 Sags nr.: 083.83S.541 Til Praktikcentre / Erhvervsskoler Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Orientering om praktikpladsinitiativerne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen

S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Opfølgningsplan Elevtrivsel. Virksomheds tilfredshed. Kvalitet i undervisningen S K O V S K O L E N K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Opfølgningsplan 2016 Elevtrivsel Virksomheds tilfredshed Kvalitet i undervisningen Indledning Skovskolens opfølgningsplan udformes og revideres

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Østjylland. Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 64% (326 besvarelser ud af 508 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 87 83 [-2] 87 83 [-2] 86

Læs mere

Agenda. Opstart af skolepraktik på AAHUS TECH

Agenda. Opstart af skolepraktik på AAHUS TECH SKOLEPRAKTIK Agenda Opstart af skolepraktik på AAHUS TECH Hvordan håndterer AARHUS TECH skp i praksis? Hvordan sikre vi at eleven opnår det faglige niveau? Hvordan skaber vi så praksisnær en ramme for

Læs mere

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan I øjeblikket er EASY-A og elevplan desværre ikke tilpasset til at håndtere praktikcentre og skolepraktik på en hensigtsmæssig og effektiv måde i henhold

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

1. Organiseringen af praktikcenteret på Hotel- og Restaurantskolen

1. Organiseringen af praktikcenteret på Hotel- og Restaurantskolen Årlig evaluering og opfølgningsplan for Praktikcenteret på Hotel- og Restaurantskolen 2015 Indledning Det er et krav til praktikcentrene, at der årligt gennemføres en selvevaluering af de opnåede resultater.

Læs mere

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR VIRKSOMHEDENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden...

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

TIL DIG DER SKAL VÆLGE ERHVERVSUDDANNELSE

TIL DIG DER SKAL VÆLGE ERHVERVSUDDANNELSE TIL DIG DER SKAL VÆLGE ERHVERVSUDDANNELSE DEN LILLE ORDBOG Hvad betyder det? Her kan du læse om de begreber vi bruger på erhvervsuddannelserne. Grundforløb 1 (GF1): Er for dig, der kommer direkte fra 9.

Læs mere