Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "http://d4.regsj.intern/d4request/requestshowprint.asp?printpage=2675,2678,2679,26..."

Transkript

1 Side 1 af Dledelsens repræsentant Mindre afvigelse angivet til Ajourføring af listen over kritiske leverandører Leverandører af kritiske ydelser som rengøring og vask m.m. mangler på listen over kritiske leverandører. Der er ikke fastlagt kriterier for vurdering og gentaget vurdering. Fastsætte kriterier for vurdering af leverandører. Ajourføre listen en gang årligt ved at sende til til høring hos afdelingsledelser. Alternativt kan det være et punkt på et DCQledermøder en gang årligt. 13). Kopimodtager(e) 18). Afslutning OK Evaluering skrevet af d Evaluators rolle: aktivitetsansvarlig Kommentar til afvigelse/forbedringsforslag 1. Lve udkast til procedure Sendt af : Aase Bjerring d Proceduren er udfærdiget og er til høring Sendt af : d Kommentators rolle: aktivitetsansvarlig 3. Jeg opdaterer listen d Sendt af : d Kommentators rolle: aktivitetsansvarlig 4. Til afslutning listen er ajourført Sendt af : d Kommentators rolle: aktivitetsansvarlig 5. Til godkendelse Sendt af : d Kommentators rolle: aktivitetsansvarlig 6. ingen Sendt af : Aase Bjerring d

2 Side 2 af ingen Sendt af : Aase Bjerring d ID# 1552 / Opgave Ansvarlig Slutdato Status for opgave 8. opdatere liste Lis Bülow Christensen Udført Kommentar til aktivitet 1. er opdateret og godkendt i D4 Kommentar skrevet af d Kommentators rolle: opgaveløser

3 Side 3 af do Dledelsens repræsentant Forbedringsforslag angivet til Procedure for identifikation og opdatering af myndighedskrav Det fremgår ikke af kvalitetsstyringssystemet, hvordan det rent praktisk sikres, at både de overordnede generelle samt de specialespecifikke myndighedskrav identificeres, opdateres og omskrives til operationelle procedurer, herunder fastlæggelse af ansvar for de enkele opgaver. Udarbejde en procedure for sikring af de nævnte opgaver samt beskrive ansvarsfordeling i forbindelse med opgaverne 13). Kopimodtager(e) 18). Afslutning OK Evaluering skrevet af d Evaluators rolle: aktivitetsansvarlig Kommentar til afvigelse/forbedringsforslag 1. Lave udkast til procedure Sendt af : Aase Bjerring d proceduren er i høring og sendes til godkendelse snarest. Sendt af : d Kommentators rolle: aktivitetsansvarlig 3. Til godkendelse. Proceduren er opdateret Sendt af : d Kommentators rolle: aktivitetsansvarlig ID# 1553 / Opgave Ansvarlig Slutdato Status for opgave 4. Opdatering Kommentar til aktivitet 1. er opdateret Lis Bülow Christensen Udført

4 Side 4 af Kommentar skrevet af d Kommentators rolle: opgaveløser

5 Side 5 af Dledelsens repræsentant Mindre afvigelse angivet til Ledelsens evaluering Epilepsihospitalets laboratorim var ikke medtaget i ledelselsens evaluering Epilepsihospitalet laboratorium er tilføjet ledelsens evaluering. 13). Kopimodtager(e) EHL, Diverse Afsluttet og registreret Kommentar til afvigelse/forbedringsforslag 1. Er tilføjet evaluering. Sendt af : d Kommentators rolle: afsender Epilepsihospitalets laboratorium er medtaget i ledelsens evaluering se dokument i fælles 2. netbog for de diagnostiske specialer Sendt af : Aase Bjerring d

6 Side 6 af Dledelsens repræsentant Mindre afvigelse angivet til Undervisning i oprettelse af brugere i D4 I Epilepsihospitalets laboratorium har oprettelse af nyt personale i kavalitetsstyringssystemet ikke kunnet lade sig gøre, da tidligere adminstrator stoppede en måned før afløser var ansat. Proceduren for opdatering af systemet er ændret, således at kvalitetsansvarlig i Epilepsihospitalets laboratorium selv har ansvar for opdatering, men vedkommende har ikke fået oplæring heri. Oplæring er gennemført d ). Kopimodtager(e) EHL, Diverse Afsluttet og registreret Kommentar til afvigelse/forbedringsforslag Kvalitetsansvarlig på Epilepsi hospitalets laboratorium har modtaget undervisning i oprettelse af 1. personale i kvalitetsstyringssystemet. Sendt af : Aase Bjerring d

7 Side 7 af Radiolgi, Slagelse Mindre afvigelse angivet til Mål Der kan ikke lokalt i Slagelse dokumenteres opstillet målbare infektionshygiejniske mål 13). Kopimodtager(e) RAD, Infektionshygiejne Mette Katrine Hvestendahl 18). Afslutning OK Evaluering skrevet af Mette Katrine Hvestendahl d Evaluators rolle: aktivitetsansvarlig ID# 1606 / Opgave Ansvarlig Slutdato Status for opgave Mette Katrine 1. Infektionshygiejniske mål Udført Hvestendahl Kommentar til aktivitet 1. Der henvises til Infektionsenhedens infektionshygiejnemål samt til følgende handleplan: Det vil sige efterlevelse af retningslinier fx målt ved audit eller afvigelser, sikring af instruktion ved nyansættelser om hygiejne fx målt ved audit eller afvigelser samt hvis relevant at der måles ude i afdelingerne fx på enkelte infektioner. Det sidste er et problem, som er svært at løfte, da infektioner reelt ikke forekommer i biokemi og immunologi efter venepunkturer, fysiologi efter injektioner af radioaktivt materiale eller i radiologi efter katheteranlæggelse. Det betyder, at vi godt kan måle, men resultatet er givet på forhånd, at det er 0. Det andet er, at vi undgår at give diverse resistente bakterier videre, det kan vi bare ikke måle. Det er noget helt andet, hvis det var en kirurgisk afdeling, der vil man bedre kunne måle og veje. Oplægget fra DCQ ledermødet her i Slagelse var til de enkelte afd. ledelser at sørge for at foretage afvigelsesindberetning når man ikke overholdt retningslinierne samt overvejede om der reelt var områder, som jeg ikke havde fantasi til mht infektionsforebyggelse. venlig hilsen Henrik Kommentar skrevet af Mette Katrine Hvestendahl d Kommentators rolle: opgaveløser

8 Side 8 af Radiologi, Ringsted Mindre afvigelse angivet til Konstanskontrol Det oplyses at der er krav til udførelse af konstanskontrol 1 gang månedligt. Dokumentatins af udført konstanskontrol viser meget ujævn udførelse: ingen registreringer 13). Kopimodtager(e) RAD, Apparatur Afsluttet og registreret Kommentar til afvigelse/forbedringsforslag Anvarsfordeling er ændret, så det fremover er souschef ( i stedet for overradiograf), der skal booke 1. tid til kontrol i Rissytemet. Souschef udfører det og har derfor i forvejen et ansvar for konstanskontrollerne. Ved ikke at dele ansvaret, forventer jeg at det bliver gjort. Sendt af : Helle Palm Lousø d

9 Side 9 af Dansk standard Radiologi, Ringsted Mindre afvigelse angivet til Kontrol af blyforklæder Der kan ikke i fysikers Excelregistreringsark dokumenteres udført kontrol af blyforklæderne nr. AF 083, AF 088 og AF 091 i 2006 og ). Kopimodtager(e) RAD, Apparatur Afsluttet og registreret Kommentar til afvigelse/forbedringsforslag 1. D.D. sendt mail til fysiker med spørgsmål om hvordan vi dokumenterer at dette bliver gjort. Sendt af : Helle Palm Lousø d

10 Side 10 af Radiologi, Ringsted Større afvigelse angivet til Dokumentation af introduktion af nye medarbejdere Afvigelsen er en opgradering af observation nr. 4 fra recertificeringsaudit Der ses flere tilfælde af manglende dokumetation for fuldt gennemført introduktionsforløb for nyansatte medarbejdere, herunder introduktion til infektionshygiejne og kvalitetssystemet: 1. Tina Andersen, SSA, ansat 1/ Anette Knudsen, lægesekretær, ansat 1/ Katja Birkemose, lægesekretær, ansat 1/ Louise V. Andersen, lægesekretær, ansat 1/807 13). Kopimodtager(e) RAD, Procedure Helle Palm Lousø 18). Afslutning ok Evaluering skrevet af Helle Palm Lousø d Evaluators rolle: aktivitetsansvarlig Kommentar til afvigelse/forbedringsforslag 1. Hej Helle, til hurtig afslutning med handleplan der passer til tekst i afvigelse fra DS Sendt af : Mette Katrine Hvestendahl d ID# 1548 / Opgave Ansvarlig Slutdato Status for opgave 2. Der ses flere tilfælde af manglende dokumetation for fuldt gennemført introduktionsforløb for nyansatte medarbejdere, herunder introduktion til infektionshygiejne og kvalitetssystemet Helle Palm Lousø Udført Kommentar til aktivitet 1. Til personalemøde for alle faggrupper 13/5 tages afvigelsen med som et punkt. Alle der har fået udleveret introduktionsskema, får besked på at aflevere det til den ledende sekretær senest Skemaerne gennemgås af ledende sekretær og undertegnede. Øvrige der er ansat siden og ikke har et introduktionsskema får et skema udleveret senest 30/508. Dette skal være udfyldt med

11 Side 11 af den introduktion der er givet og afleveret senest Der opfølges på de afleverede skemaer, så evt. manglende introduktion er planlagt (men ikke nødvendigvis udført) senest Alle færdigudfyldte introduktionsskemaer lægges i individuelle personalemapper. Fremadrettet er det den ledende sekretær der sørger for at udlevere introduktionsskema til nye medarbejdere, samt at lave opfølgning på om introduktionen gennemføres. Inden for tre måneder skal al introduktion være gennemført. Der oprettes en individuel personalemappe, som den ledende sekretær har ansvar for. Alle færdigudfyldte introduktionsskemaer lægges i individuelle personalemapper. Kommentar skrevet af Helle Palm Lousø d Kommentators rolle: opgaveløser

12 Side 12 af Erik Møhl DS Arbejdsmiljauditor Dledelsens repræsentant Større afvigelse angivet til manglende anvendelse af MEDorganisation i forbindelse med løsning af arbejdmiljøgener Såfremt arbejdsmiljøgrupperne ikke selv har mulighed for at løse et konkret arbejdsmiljøproblem i den pågældende enhed, skal de søge en løsning i samarbejde med virksomhedens MEDorganisation. F.x. hæve sænke borde for faste flerbrugerarbejdspladser med arbejdsmiljøgener følger angiveligt ikke denne fremgangsmåde til løsning af problemet. 13). Kopimodtager(e) PAT, Arbejdsmiljø Afsluttet og registreret Dokumenter vedhæftede til afvigelse/forbedringsforslag Foreløbig auditrapport 14.doc Sendt af : d. Kommentar til afvigelse/forbedringsforslag Behandling af problemstillingen er priorieteret i sygehusets plan for indkøb af hjælpemidler, så som 1. hævesænke borde. MED SR organisationen er inddraget heri. Sendt af : Aase Bjerring d

13 Side 13 af Erik Møhl, DS arbejdsmiløauditor Dledelsens repræsentant Større afvigelse angivet til Handleplaner der ikke lever op til regionen arbejdsmiljøpolitik Der er angiveligt handleplaner som ikke lever op til arbejdsmiljøpolitikkens formulering om at regionens arbejdsmiljø til enhver tid lever op til eller er bedre end gældende lovgivning på arbejdsmiljøområdet. F.x. hæve sænke borde for faste flerbrugerarbejdspladser med arbejdsmiljøgener 13). Kopimodtager(e) Afsluttet og registreret Dokumenter vedhæftede til afvigelse/forbedringsforslag Auditrapport OHSAS doc Sendt af : d. Kommentar til afvigelse/forbedringsforslag 1. Sendt af : d Kommentators rolle: afsender Sygehusledelsen har lavet en plan og priorietering af indkøb af nødvendige hjælpemidler og de 2. første borde er bestilt. Sendt af : Aase Bjerring d

14 Side 14 af (DS) Sygehus Syd, Sygehusledelse Mindre afvigelse angivet til Evaluering af lovkrav som organisationen tilslutter sig DS mangler dokumentation for at input til ledelsens evaluering omfatter evalueringer af gældende lovkrav og andre krav, som organisationen tilslutter sig Punktet vedr. lovkrav er med det nye tjekskema ligeledes er formular til ledelsen input revideret og punktet er med her. 13). Kopimodtager(e) Michael Hjorth Damkær 18). Afslutning Evaluering skrevet af Michael Hjorth Damkær d Evaluators rolle: aktivitetsansvarlig Dokumenter vedhæftede til afvigelse/forbedringsforslag Formular til Ledelsens evaluering 22.doc Sendt af : d. ID# 1623 / Opgave Ansvarlig Slutdato Status for opgave 1. udfærdige ny formular til ledelsens Michael Hjorth Udført evaluering Damkær Kommentar til aktivitet 1. Ny formular er udfærdiget og lagt i D4 af Lis Kommentar skrevet af Michael Hjorth Damkær d Kommentators rolle: opgaveløser

15 Side 15 af (DS) Sygehus Syd, Sygehusledelse Mindre afvigelse angivet til Handleplan for kortlægning af arbejdsmiljø DS mangler en godkendt handleplan for den obligatoriske kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø 13). Kopimodtager(e) Annette Reher Thorvaldsen Kommentar til afvigelse/forbedringsforslag 1. kære Annette vil du udfærdige en handleplan Sendt af : d Handleplan er udarbejdet og gennemgåes og godkendes på DCQ mødet d Hvorefter 2. den sendes til DS. Sendt af : Annette Reher Thorvaldsen d Kommentators rolle: aktivitetsansvarlig 3. OK Sendt af : Annette Reher Thorvaldsen d Kommentators rolle: aktivitetsansvarlig 4. Er løst. Sendt af : Annette Reher Thorvaldsen d Kommentators rolle: aktivitetsansvarlig 5. Er lagt i D4 Sendt af : Annette Reher Thorvaldsen d Kommentators rolle: aktivitetsansvarlig

16 Side 16 af Sygehus Syd, Sygehusledelse Større afvigelse angivet til Måling af Konstanskontrol er ikke styret Radiologi Ringsted Processen med styring af konstanskontrol for røngtenudstyr i Ringsted er ude af styring. Der ses fortsat mangler i forhold til myndighedskrav til månedlig konstanskontrol af røngtenudstyr. Der kan således ikke dokumenteres udført konstanskontrol i rum 4 i februar og marts 2009 (Prolemstillingen blev også noteret som observation nr. 4/2008.) Helle Lousø, ledende overradiograf: Der er lavet konstanskontrol i april og det skal gøres igen i maj. I næste uge ( han har ferie nu) tager jeg en samtale med souschefen om at det. Efterfølgende vil afdelingsledelsen følge op på det, ved at jeg hver måned ser om der er lavet kontrol, foreløbig i 6 måneder, første gang 15. maj. Dette er skrevet ind i min kalender. Derudover vil det fortsat blive taget op på de månedlige møder. Kvalitetsafdelingen vil udføre intern audit med dette ene punkt i maj og juni måned ). Kopimodtager(e) RAD, Procedure Michael Hjorth Damkær 18). Afslutning Audit foretaget 29. maj 2009, der er foretaget konstanskontrol. Evaluering skrevet af Michael Hjorth Damkær d Evaluators rolle: aktivitetsansvarlig Kommentar til afvigelse/forbedringsforslag 1. Der skal udfærdiges en handleplan til Sendt af : d Kommentators rolle: afsender ID# 1614 / Opgave Ansvarlig Slutdato Status for opgave 2. Kontrol af konstanskontrol Lis Bülow Christensen Udført Kommentar til aktivitet 1. Jeg har planlagt besøg d. sidste fredag hver måned frem til 1. december med henblik på at

17 Side 17 af kontrollere at der er udført og dokumenteret udført konstanskontrol i Radiologisk afd. Kommentar skrevet af d Kommentators rolle: opgaveløser

18 Side 18 af Sygehus Syd, Sygehusledelse Forbedringsforslag angivet til Afslutte/lukke afvigelser Systemopsætning i D4 bør tilrettes således, at det kun er kvalitetsfuktionen der kan vurdere og lukke afvigelser Modtagegruppen er ændre d. 1 marts 2009 til at være Aase Bjerring(Ledelsens repræsentant) Michael H. Damkær (Kvalitetschef) og Lis Bülow (Kvalitetskonsulent). Det er disse tre som fremover vurderer og lukker registreringer 13). Kopimodtager(e) Afsluttet og registreret Kommentar til afvigelse/forbedringsforslag Systemtilretning er foretages og der vil i den nye version af D4 Request 3.0 blive sendt advismail til 1. alle, der er indvolveret i registreringen, når diverse opgaver bliver løst i forbindelse med afvigelsen Sendt af : d

19 Side 19 af Sygehus Syd, Sygehusledelse Forbedringsforslag angivet til Årsagsanalyse til manglende opfyldelse mål Analyse af kerårsag til periodisk manglende opfyldelse af kvalitetsmål for analyseventetider kan forbedres 13). Kopimodtager(e) EHL, Diverse Jan Borg Rasmussen 18). Afslutning opgave løst Evaluering skrevet af Jan Borg Rasmussen d Evaluators rolle: aktivitetsansvarlig Kommentar til afvigelse/forbedringsforslag 1. Sendt af : d ID# 1699 / Opgave Ansvarlig Slutdato Status for opgave 2. Årsag til manglende målopfyldelse Jan Borg Udført vedr akutservice for ambulante patienter Rasmussen Kommentar til aktivitet 1. Problemet har ikke eksisteret inden den eksterne audit foråret 2009 da behovet for akutservice har været markant lavt. Derfor det pt ikke muligt at analysere problemet tilstrækkeligt tilbundsgående. De analyser der udført viser at inflowet af pt ikke styres og der kan derfor kommen flere pt ind end der er kapacitet til i stystemet. Der er nu ved dialog med lægerne sket en reduktion i antal pt til den type analyser, jf. ovenstående, så problemet anses tilvidere for løst. Kommentar skrevet af Jan Borg Rasmussen d Kommentators rolle: opgaveløser

20 Side 20 af Sygehus Syd, Sygehusledelse Forbedringsforslag angivet til Svartider Der ses periodisk problemer med overholdelse af lovede svartider for analyser som følge af ujævnt patientflow. Overvej i denne sammenhæng om der kan opstilles priser og evt. intern faktuering for henholdsvis akutanalyser og "kan vente" analyser med henblik på optimeret ressourceudnyttelse på laboratoriet. 13). Kopimodtager(e) EHL, Diverse Jan Borg Rasmussen 18). Afslutning opgaven løst Evaluering skrevet af Jan Borg Rasmussen d Evaluators rolle: aktivitetsansvarlig ID# 1700 / Opgave Ansvarlig Slutdato Status for opgave Jan Borg 1. For lange svartider vedr akutservice Rasmussen Udført Kommentar til aktivitet 1. Opgaven er afsluttet, se forbedringsforslag 3155 Kommentar skrevet af Jan Borg Rasmussen d Kommentators rolle: opgaveløser

21 Side 21 af Sygehus Syd, Sygehusledelse Forbedringsforslag angivet til kvittering for udførte konstanskontrol Fysikers godkendelse af udførte konstanskontroller bør synliggøres f.eks. ved kvittering med dato og initialer i forbindelse med gennemsyn af registreringer 13). Kopimodtager(e) RAD, Procedure Helle Palm Lousø 18). Afslutning Indskrives Evaluering skrevet af Helle Palm Lousø d Evaluators rolle: aktivitetsansvarlig ID# 1696 / Opgave Ansvarlig Slutdato Status for opgave 1. Kvittering for udførte Helle Palm Udført konstanskontroller Lousø Kommentar til aktivitet 1. Der skal indskrives følgende i procedure: Såfremt der konstateres fejl eller overskridelse af tolerancegrænser, skal der via telefon eller gives besked til den ansvarlige fysiker, der afgør, hvilken konsekvens overskridelsen skal medføre. Ansvarlig fysikers afgørelse dokumenteres i svar. Ved ansvarlig fysikers fravær ved f.eks. ferie og sygdom, rettes henvendelse til nærmeste daglige leder, der vurderer hvorvidt fejl eller toleranceoverskridelse har akut betydning. Kommentar skrevet af Helle Palm Lousø d Kommentators rolle: opgaveløser

22 Side 22 af Sygehus Syd, Sygehusledelse Forbedringsforslag angivet til Tidsbestilling Kl. Biokemi Slagelse. Overvej om der kan tilbydes tidsbestilling i ambulatoriet for udvagte patientgrupper f. eks. børn med henblik på forbedret ressourceudnyttelse og patienttilfredshed 13). Kopimodtager(e) BIO, Andet/diverse Lisbeth Mortensen 18). Afslutning registrering er afsluttet Evaluering skrevet af Lisbeth Mortensen d Evaluators rolle: aktivitetsansvarlig ID# 1617 / Opgave Ansvarlig Slutdato Status for opgave 1. Tidsbestilling i ambulatoriet i Lisbeth Udført slutdato Slagelse Mortensen overskredet Kommentar til aktivitet 1. Tidsbestilling er på nuværende tidspunkt ikke muligt. Der har været fokus på at de nødevndige ressourcerne i ambulatoriet er tilstede, med fald i ventetid til følge. Det observeres løbende om der er behov for yderligere tiltag. Kommentar skrevet af Lisbeth Mortensen d Kommentators rolle: opgaveløser

23 Side 23 af Sygehus Syd, Sygehusledelse Forbedringsforslag angivet til Synliggørelse af mål Overvej synliggørelse af kvalitetsmål og målopfyldelsei ambulatoriet med henblik på forbedret patienttilfredshed i forhold til ventetid. 13). Kopimodtager(e) BIO, Andet/diverse Lisbeth Mortensen 18). Afslutning Registrering er afsluttet Evaluering skrevet af Lisbeth Mortensen d Evaluators rolle: aktivitetsansvarlig ID# 1616 / Opgave Ansvarlig Slutdato Status for opgave 1. Synliggørelse af ventetid i Lisbeth Udført slutdato ambulatoriet i Slagelse Mortensen overskredet Kommentar til aktivitet 1. Pr. 1/12010 ophænges der kvartalsvis plancher med ventetider hvor målsætning i ambulatoriet tydelig fremgår. Kommentar skrevet af Lisbeth Mortensen d Kommentators rolle: opgaveløser

24 Side 24 af Sygehus Syd, Sygehusledelse Forbedringsforslag angivet til Opdatér kompetenceskema Radiologi Ringsted. Opdatér kompetenceskema umiddelbart efter, at ny medarbejder har gennemført introduktiondforløbet 13). Kopimodtager(e) RAD, Procedure Helle Palm Lousø 18). Afslutning indskrives i procedure Evaluering skrevet af Helle Palm Lousø d Evaluators rolle: aktivitetsansvarlig ID# 1697 / Opgave Ansvarlig Slutdato Status for opgave 1. opdater kompetenceskema Helle Palm Lousø Udført Kommentar til aktivitet 1. Indskrives i procedure, at der skal opfølges på det minimum hvert halve år og altid når der er ansat en ny. Kommentar skrevet af Helle Palm Lousø d Kommentators rolle: opgaveløser

25 Side 25 af Sygehus Syd, Sygehusledelse Forbedringsforslag angivet til Ledelsens evaluering 1. 1.Ledelsen bør stille krav til de enkelte specialer om fyldestgørende input til ledelsens evaluering, herunder kvalitetsmål. 2) Formular med fast dagsorden for ledelsens evaluering kan ovewrvejes med henblik på sikring af, at alle standardens krav til ledelsens evaluering gennemgås. 3) Analysér resultatet i D4 Reguest med henblik på vurdering af tendenser og dokumenrtér vurdering i referatet for ledelsens evaluering. 1 og 2) Formular er udarbejdet og er i høring hos afd.ledelserne. 3) Ny version af D4 vil blive implemteret i maj Der vil være en forbedret søgefunktion, som er med til på en nemmere måde at fremsøge oplysninger til brug for tendensanalyse. 13). Kopimodtager(e) Michael Hjorth Damkær 18). Afslutning Evaluering skrevet af Michael Hjorth Damkær d Evaluators rolle: aktivitetsansvarlig Dokumenter vedhæftede til afvigelse/forbedringsforslag Formular til ledelsens evaluering 23.doc Sendt af : d. ID# 1624 / Opgave Ansvarlig Slutdato Status for opgave 1. gentagelse af 3135, der er oprettet 2 Michael Hjorth Udført gange Damkær Kommentar til aktivitet 1. Er udført Kommentar skrevet af Michael Hjorth Damkær d

26 Side 26 af Kommentators rolle: opgaveløser

27 Side 27 af

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø 27. + 28. oktober 2011 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Auditteam: Asger Højland Lorentzen (AHL), Ledende auditor arbejdsmiljø Karin Birgitte Hils

Læs mere

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET

Afvigelse HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 MAIN 738381 HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET Dato: 19-08-2009 Afv Nr: MAIN/KAB/1 Kravelement: 12 Procedurer for opfølgning på Ledende auditor: Behrndt, Klaus interne målinger Proces Ledelse Auditor Behrndt, Klaus Det kan ses, at administrationen

Læs mere

Opfølgningsplan efter intern audit gennemført 4. kvartal 2015

Opfølgningsplan efter intern audit gennemført 4. kvartal 2015 Opfølgningsplan efter intern audit gennemført 4. kvartal 2015 Interviewmetode anvendt i alle tilfælde. Respondenter var bekendt med emne på forhånd. TABEL 1: Generelt vedrørende arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune

Screening af systemdokumentationen. 23. juni Thisted Kommune Screening af systemdokumentationen 23. juni 2009 Thisted Kommune Ansvarlig: Jan Støttrup Andersen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold til Lov nr.

Læs mere

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet

Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Anne-Marie G. Kristensen Natur & Miljø D 4646 4952 E ankr@lejre.dk Analyserapport - kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen

Læs mere

Workshop APV Handleplaner Ved Tina Kidmose Vesterbæk (Kvalitetskonsulent) og Berit Wolmar (Arbejdsmiljøleder)

Workshop APV Handleplaner Ved Tina Kidmose Vesterbæk (Kvalitetskonsulent) og Berit Wolmar (Arbejdsmiljøleder) Workshop APV Handleplaner 1 Ved Tina Kidmose Vesterbæk (Kvalitetskonsulent) og Berit Wolmar (Arbejdsmiljøleder) Elektroniske APV handleplaner Deltagere: Arbejdsmiljøgruppen Program: - Undervisning i at

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen

Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Ledelsens evaluering 2009 Ledelsens evaluering nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for Natur- og miljøadministrationen Indeholder Analyserapport nr. 2 Udarbejdet af: Hanne Bruun 07/2452 Ledelsens evaluering

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer

Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Interviewguide - survey af topledelse, version af 11. januar 2010/ Jeanette Hounsgaard & Lars Oberländer Tema Standard Spørgsmål 1. Indledning formål, omfang og kriterier Indledningsmøde præsentation af

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Ledelsens Evaluering 2015

Ledelsens Evaluering 2015 Ledelsens Evaluering 2015 1. Indledning. En arbejdsmiljøcertificering kræver et struktureret og godt arbejdsmiljøledelsessystem. Arbejdsmiljøledelsessystemet har som hovedformål at udvikle og sikre et

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013

SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 SKANDERBORG KOMMUNES KVALITETSSTYRINGSSYSTEM INTERN AUDIT 2013 Skanderborg Kommune den 18. december 2013 Side 1 af 5 RAPPORT - intern audit uge 48-49, 2013 Intern audit 2013 på sagsbehandling på natur

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg April 2012 Sags id 2012-694 Analyserapport nr. 5 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2011 Udarbejdet af Inken F. Nielsen Telefon

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013

Analyserapport. Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapport Kvalitetsledelse i Teknik og Miljø December 2013 Analyserapportens baggrund og proces Denne rapport er de systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringen i Teknik og Miljø. Rapporten danner

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer:

Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der var følgende kommentarer: Dato: 27-02-2013 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2012 Styregruppens kommentarer: Styregruppen har ved et møde den 22. januar 2013 drøftet den systemansvarliges rapportudkast. Der

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Arbejdsmiljøværdier mål evaluering Find tre emner, som er vigtige for et godt i jeres virksomhed Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Notér ideerne ned til den, der skal formulere politikken

Læs mere

Håndværkervej Roskilde. GENEREL ORIENTERING - Bestyrelsesmøde der har ikke været noget møde - Chefgruppemøder se referater på intranettet

Håndværkervej Roskilde. GENEREL ORIENTERING - Bestyrelsesmøde der har ikke været noget møde - Chefgruppemøder se referater på intranettet Håndværkervej 70 4000 Roskilde Tlf.: 4634 7500 Fax: 4634 7510 Info@karanoveren.dk www.karanoveren.dk CVR: 1350 7406 REFERAT Dato: 27-10-2011 Ref: RL J.nr.: EMNE/ /ADMINISTRATIONSMØDE MØDEDATO/ 27. oktober

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Tilbagesvar Parakliniske undersøgelser

Tilbagesvar Parakliniske undersøgelser Parakliniske undersøgelser 1. Velkomst 2. Resume af projektet 3. Drøftelse af oplæg fra MedCom, herunder afgrænsning 4. Tekniske krav i forbindelse med indførelse af ændringerne Hvad kan vi lave her og

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Køge Sygehus. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert

Køge Sygehus. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert Køge Sygehus flow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hvem er vi fra Køge, der deltager på Læringsseminar 3 Jane Lerke, Projektleder, Kvalitetsenheden jasl@regionsjaelland.dk - tlf. 47321095 Susanne Lønborg

Læs mere

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011

Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet for 2011 Styregruppens kommentarer: Nærværende analyserapport er første udgave af Faxe Kommunes rapport vedr. ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet.

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsudvalg Akutafdelingen

Kvalitetsudvalg Akutafdelingen Kvalitetsudvalg Akutafdelingen Akut afdelingen 18-08-2009 Første skridt Kommissorium og medlemmer Nøglepersoner Akkreditering E-dok Første skridt 1. Oprette Kvalitetsudvalg (styregruppe): formand i kvalitetsrådet

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato Kvalitetsstyringshåndbog for Natur og Miljøområdet Titel Nr. Udgave dato Skabelon til analyserapport til T-3 ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet og forebyggende handlinger til sikring af

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Side 1/5 Baggrund Akutafdelingen har

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen

Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen 051219 Sygehus Fyn 41 Hygiejneprojekt lang version 1 Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen Hospital: Sygehus Fyn Svendborg Afdeling: Intensiv

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Ledelsens evaluering Ledelsens evaluering Status: Udarbejdet: Godkendt 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) 04.03.2013 / Elise Baastrup Stilling (ebs) Deltagere: Elise Baastrup

Læs mere

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation:

Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig dokumentation: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 610 Offentligt Bilag til SUU alm. del. spørgsmål 610: Oversigt over Dansk Psykiatrisk Selskab eksempler på overflødig

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

(journal)audit. Audit:

(journal)audit. Audit: (journal)audit Audit: Fagpersoners gennemgang af konkrete processer (patientforløb og/eller arbejdsgange) med henblik på at vurdere kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser. Vurderingen foretages på grundlag

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet:

Frederiksberg Kommune har vedtaget følgende generelle kvalitetsmål for sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet: Udarbejdet jf. kravene i: 5 i lov nr. 506 af 07/06 2006 Kvalitetsmål I det følgende er Frederiksberg Kommunes kvalitetsmål opstillet. Først præsenteres 5 generelle kvalitetsmål, hvorefter 4 udviklingsmål,

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Referat. fra. OvergangsMED Børn og Unge

Referat. fra. OvergangsMED Børn og Unge Referat fra OvergangsMED Børn og Unge Mødedato: Tirsdag den 5. maj 2015 Mødetidspunkt: 10:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødesalen, Materielgården i Sig Louise Raunkjær, Anette Brodde,

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 5 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

Nr. Arbejdsmiljøgruppemøde Ver: 1.0 Mødested: Regionshospitalet Holstebro, Teknisk Afdeling Dato: 16 februar 2015 Klokkeslæt:

Nr. Arbejdsmiljøgruppemøde Ver: 1.0 Mødested: Regionshospitalet Holstebro, Teknisk Afdeling Dato: 16 februar 2015 Klokkeslæt: Deltagende: Sektionsleder René Edslev Tømrer Per Rechnitzer Elektriker Thomas Kirketerp Afbud: Sektionsleder Søren Krogh Christiansen Referent: Sektionsleder René Edslev Dagsorden 1. Dagsordenspunkter

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK

Kvalitetshåndbog. for SMEMEK Kvalitetshåndbog for SMEMEK Side 1 af 8 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Anne Bach Pedersen (ABP) Thomas Lønborg (THL)

Anne Bach Pedersen (ABP) Thomas Lønborg (THL) Referat fra møde i AMO Mandag 16. marts 2015 kl. 14.00 16.00 Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby Deltagere: Marianne Juul Jensen (MJJ) Ann-Therese Lovring (ATL) Michael Dinesen (MD)

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010 Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering 28. September 2010 Regionshuset og satellitter 7 direktørområder 43 afdelinger Satellitter i Middelfart, Odense, Esbjerg, Ribe,

Læs mere

Workshop 1. Hvad er Arbejdsmiljøledelse og hvorfor fokus på ulykkesforebyggelse?

Workshop 1. Hvad er Arbejdsmiljøledelse og hvorfor fokus på ulykkesforebyggelse? Workshop 1 9.30 15 Velkommen, præsentation af program og deltagere 30 Forventninger og indsats Hvad er Arbejdsmiljøledelse og hvorfor fokus på ulykkesforebyggelse? Runde om forventninger. Introduktion

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Vi er i samarbejde med Lægerne Venusvej afd. Øst. (Marianne Bendtsen og Troels Kjær Hansen).

Vi er i samarbejde med Lægerne Venusvej afd. Øst. (Marianne Bendtsen og Troels Kjær Hansen). PRAKSIS HISTORIE Tidligere Lægepraksis : Gothersgade 57, 7000 Fredericia. Periode: 1917-2003 Nu Lægekompagniet Tina Asp Hansen, Maribel Kjærhus, Lis Thomsen, Mogens Zarling Venusvej 2, 7000 Fredericia.

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere