Dansk Varemærke Tidende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte internationale registreriner Ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: hvordanmark (730) Indehaver: Designlab A/S, Østerbrogade 135, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 42: Design af grafisk præsentation af statistiske data i digitale medier, i trykte medier, til undervisningsbrug, til foredrag samt til tv. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MixFm ApS v/ Nico Sparboom, Ahlgade 5, 4300 Holbæk, Danmark (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af tøj, tasker og brugsgenstande, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, annonce- og reklamevirksomhed, herunder radioreklame. (511) Klasse 38: Transmission og udsendelse af radioprogrammer, af musik, af lyd, af tekst, af informationer og signaler. (511) Klasse 42: Nyhedsformidling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Udviklingscenter Haderslev v/ Peter Engel- Andreasen, Honnørkajen 1, 6100 Haderslev, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Grendene S.A, Av. Pedro Grenden, 131 A, Barirro Volta Grande, BR Farroupilha, RS, Brasilien (511) Klasse 25: Fodtøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATTAIN (730) Indehaver: Navision A/S, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr herunder computerhardware, computersoftware, herunder optagne computerprogrammer, computersoftware til brug for forretningsledelse, finansiel styring, databasestyring og regnskabsaflæggelse, til brug for produktion, distribution, e-handel og styring af kunderelationer, samt til brug for budgettering og statistiske funktioner, elektroniske manualer solgt med ovennævnte varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), herunder instruktions- og undervisningsmateriale vedrørende computerprogrammer og databehandlingsudstyr; bøger, tidsskrifter og manualer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, samling (ikketransport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde at overskue og købe disse varer, herunder via globale computernetværk (e-handel): indsamling, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, forretningsinformationer stillet til rådighed vis lokale og globale computernetværk. bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Programmering af computere; udvikling, udarbejdelse og tilretning af computer software, professionel rådgivning (ikke forretningsmæssig), herunder rådgivning og support vedrørende computer software og hardware. 2235

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROSEMONT (730) Indehaver: Organon AS, Literbuen 9, 2740 Skovlunde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, præparater til sundhedspleje samt diagnosepræparater til medicinske formål. (511) Klasse 10: Diagnoseapparater til medicinsk brug. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, hospitaler og forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ØMMF (730) Indehaver: Anders Tornberg, Orehøjvej 20, 4320 Lejre, Danmark (511) Klasse 16: Klistermærker af papir og plastic, plakater, fotografier. (511) Klasse 25: T-shirts, sweatshirts, toppe, kasketter, huer, undertøj, shorts, badetøj, jakker, tørklæder, kapper. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning og bistand inden for området propaganda, herunder via globale computernetværk såsom Internettet; annonce- og reklamevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOTO (730) Indehaver: Arcadia Group Brands Limited, Colegrave House, 70 Berners Street, London W1P 3AE, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, hatte, huer, kasketter, baretter, halstørklæder, tørklæder, hansker, vanter, bælter (beklædningsgenstande). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CONTI CARE (730) Indehaver: Multicept ApS, Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 10: Apparater til behandling af urinblære- og urinvejsdysfunktioner, herunder inkontinens. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPONDOR (730) Indehaver: Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery Road, Dun Laoghaire Co., Dublin, Irland (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SC (730) Indehaver: ScanChemi PlastIndustri ApS, Øverste Linievej 8, 4671 Strøby, Danmark (511) Klasse 28: Fiskeredskaber, nemlig fiskekugler, flydekugler, tejnbrikker, opdriftslegemer i form af flydekugler, flydepropper; fiskegrej, fiskeredskabsbøjer, fiskeredskabsvager. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SC 80 (730) Indehaver: ScanChemi PlastIndustri ApS, Øverste Linievej 8, 4671 Strøby, Danmark (511) Klasse 28: Fiskeredskaber, nemlig fiskekugler, flydekugler, tejnbrikker, opdriftslegemer i form af flydekugler, flydepropper; fiskegrej, fiskeredskabsbøjer, fiskeredskabsvager. 2236

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VICTID (730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, databehandlingsudstyr til telekommunikation, EDB software, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende). (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefon, datakommunikation. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed samt information herom. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telefonkommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Horisont Gruppen A/S, Center Boulevard 5, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer. (511) Klasse 16: Tryksager; trykte materialer, herunder tidsskrifter, magasiner, brochurer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Udgivelse af tidsskrifter, magasiner, brochurer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Horisont Gruppen A/S, Center Boulevard 5, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer. (511) Klasse 16: Tryksager; trykte materialer, herunder tidsskrifter, magasiner, brochurer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Udgivelse af tidsskrifter, magasiner, brochurer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Horisont Gruppen A/S, Center Boulevard 5, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer. (511) Klasse 16: Tryksager; trykte materialer, herunder tidsskrifter, magasiner, brochurer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Udgivelse af tidsskrifter, magasiner, brochurer. 2237

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ISS A/S, Bredgade 30, 1260 København K, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; arbejdsformidlingskontorer, bistand ved udøvelse af kontoropgaver, telefonsvareservice; forretningsmæssig administration og drift af vuggestuer og børnehaver; forretningsmæssig bistand ved driften af kiosker, kiosker til salg af produkter; databehandlings- og databasevirksomhed, herunder sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser samt systematisering af informationer i computerdatabaser, mangfolddiggørelse af dokumenter; administration af computersystemer for virksomheder. (511) Klasse 36: Ejendomsadministration; computerinformationsydelser relateret til financiel virksomhed. (511) Klasse 37: Vedligeholdelse og reparation af start- og landingsbaner; vedligeholdelse af opvarmnings- og air conditionsystemer, af elevatorer og af rulletrapper; ud- og indvendig rengøring af luftfartøjer; rengøring af ramper og start- og landingsbaner; rengøring af bygninger, gårde, anlæg, grunde, veje, offentlige arealer, haver, lokaler og køretøjer, herunder specialrengøring; rengøring i levnedsmiddelindustrien og desinficerende rengøring; rengøring af industriejendomme og -arealer; rengøring og rensning af telefoner og computere; udryddelse af skadedyr (ikke inden for landbruget); snerydning; varetagelse af viceværtopgaver i form af vedligeholdelse; styring af energiforsyning og reparation; oprydning, rengøring og udbedring efter brand- og vandskaber; entreprenørvirksomhed, herunder opførelse og installation af køkkener; installation, vedligeholdelse og reparation af computerhardware, herunder servere. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, transport af bagage, udbringning af varer; dragervirksomhed; bortskaffelse af forurenet vand; parkeringspladser; kontorbudtjenester. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder kursusvirksomhed; børnehaver. (511) Klasse 42: Overvågning af hygiejne og rådgivning i miljøforhold inden for levnedsmiddelindustrien, herunder bakteriologiske prøver; rådgivning om miljøbeskyttelse; hoteller; skadedyrskontrol (inden for landbruget), konsulentbistand vedrørende sikkerhedsspørgsmål; vagt- og alarmvirksomhed; sikkerhedskontrol af personer og bagage i lufthavne; adgangskontrol i forbindelse med check-in; udbringning af mad; catering; gartnerog havearbejde; anlæg og pleje af parker og grønne områder; administration og drift af plejehjem, hospicer, hospitaler og klinikker, herunder medicinske klinikker; sundhedspleje; vuggestuer; analyser af rådgivning om computersystemer; rådgivning vedrørende computerhardware og -software; computerprogrammering; udvikling, design, ajourføring og vedligeholdelse af computersoftware; udvikling, design, ajourføring og vedligeholdelse af computersoftware; genoprettelse og genfinding af computerdata; rådgivning om og design af infrastruktur for Inter-, Intra- og Ekstranet; udlejning af computere og computerprogrammel; kompilering af databehandlingsprogrammer; ingeniørvirksomhed i forbindelse med computersoftware; planlægning, styring og overvågning af computersystemer; leasing af accesstid til computere og computerdatabaser; applikationsafvikling og -styring; administration af computersystemer for virksomheder; udlejning af mobile sanitære faciliteter; udbringning af mad. (591) Farvetekst: Baggrunden af mærket er i pantone 3015 C (300) Prioritetsoplysninger: EM Harmoniseringskontoret US 76/177,034 USA (730) Indehaver: SUEZ LYONNAISE DES EAUX, 72, avenue de la Liberté, F Nanterre, Frankrig (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse; bistand ved ledelse, administration og udvikling af industri- og forretningsvirksomheder; stiftelse af kompagni- og interessentskaber; markedsundersøgelser og -analyser; avisabonnement; telefonabonnement, abonnement på radiomeddelelser; telekommunikations- og fjernsynsabonnement, reklameudsendelser, reklameomdeling, radio- og fjernsynsreklamer, annoncering pr. post, ajourføring af reklamemateriale, udlejning af reklameplads, udlejning af reklamemateriale, PR-virksomhed, annonce- og reklameadministration; reproduktion af dokumenter, rationaliseringseksperter, administration af datastyrede arkiver; overtagelse af virksomheder for andre, fusion af virksomheder for andre. (511) Klasse 36: Forvaltning af fast ejendom herunder forvaltning af hotelbygninger, forvaltninger af hotelinventar, ejendomsmæglervirksomhed, udlejning af lejligheder og kontorer, oprettelse af lejekontrakter, udlejningsbureauer vedrørende fast ejendom, værdiansættelse af fast ejendom, lejeopkrævning (husleje), rådgivning vedrørende fast ejendom, transaktioner vedrørende fast ejendom, bygherrevirksomhed i form af finansiering af opførelse af fast ejendom; forvaltning af personlige midler og formuer i form af løsøre, fast ejendom eller grundejendom, vurdering af fast ejendom, bankvirksomhed, finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed, kreditgivning, finansielle analyser, forsikringsvirksomhed, livsforsikring, finansiering af afbetalinger, fondsbørsmæglere, finansiering, finansiel investeringsvirksomhed, finansiel planlægning og tilrettelæggelse, igangsættelse af finanstransaktioner, erhvervelse af aktier i alle slags virksomheder, organisationer og koncerner, finansiering af indførelse af nye metoder, lån (finansiering), finansiel sponsorering. (511) Klasse 37: Installation og vedligeholdelse af byinventar, installation af bomhuse og parkeringspladser, vedligeholdelse af ledningsnet, istandsættelse af vandledninger og vandfordelingsledninger, bygning af kloakanlæg, spildevandssamlekanaler, rensningsanlæg for regnvand og af anlæg til beskyttelse mod oversvømmelse, modernisering af pumpestationer og vandværk, ombygning af eksisterende anlæg for at forbedre sikkerhed og kvalitet i vandforsyningen, bygning af drikkevandsanlæg og rensningsanlæg for spildevand fra beboelses- og industriområder, spildevandsrensningsanlæg samt information inden for disse områder; bygning af vandbehandlingsanlæg til behandling af drikkevand, spildevand fra beboelsesog industriområder samt af regnvand; gennemførsel af vandledningsprojekter og vandbehandlingsanlæg for andre samt information inden for disse områder, især vedrørende bygning og installation af vandledninger og vandbehandlingsanlæg; fremskaffelse og forvaltning af vandressourcer, nemlig bygge-, installations- og reparationsvirksomhed i forbindelse med drikkevandsforsyning og i forbindelse med vandkraftforsyning; installation og reparation af vandingsanlæg; bygning, reparation og vedligeholdelse af varmeanlæg og varmekraftværker, af el-anlæg og el-kraftværker, af atomkraftværker og af olieanlæg; installation og vedligeholdelse af olieog gasrørledninger, malmudvinding, bygningsarbejde, nemlig mineboring, boring og udvinding af brønde samt stenbrud og udgravninger i jordbunden eller i undergrunden til udvinding af aflejringer, herunder mineaflejringer; elektriske anlægsarbejder, elektrificering af jernbaner, installation og vedligeholdelse af elektriske apparater samt af varme-, fryse- og køleapparater, installation, reparation og vedligeholdelse af luftkon-ditioneringsapparater, bygningsisolering, herunder varme- og lydisolering; bygningsarbejder, informationsvirksomhed vedrørende bygningskonstruktion, bygherrevirksomhed i form af entreprenørydelser vedrørende bygningsarfortsættes 2238

7 Dansk Varemærketidende bejder; renovering og vedligeholdelse af bygninger og ejendomme, istandsættelse af grunde, byggepladser, huse og af lagerbygninger, udstykning og bebyggelse af grundarealer, byggemodning, offentlige anlægsarbejder, bygge og anlægsarbejder i landområder, rensning (sanering), restaurering og istandsættelse (genopbygning) af forfaldne og beskadigede grunde, nemlig grunde i industri-, by, skov, hav- og landzoner, der beskadiget som følge af sammenstyrtninger, jordskred, jordskælv, oversvømmelse, nedstyrtninger, forurening og eksplostioner; vedligeholdelse og rengøring af bygninger (indendørs), lokaler og af gulve (afpudsning af facader), desinfektion, rotteudryddelse, insektudryddelse, rensning af bygningsfacader, bymæssige bebyggelser, anlægsarbejder, undergrundsanlæg, vejanlæg, grunde, byggepladser og af industrilokaliteter (bygningsfacader og indendørs), rensning af vandledningssystemer og industrianlæg, rengøring ved højtryksspuling af undergrundsanlæg, rensning af veje, istandsættelse af spildevands- og drikkevandsnet; bygningsarbejder, opførelse af bygninger, fabrikker, kontorer, hoteller, anlægsarbejder, undergrundsanlæg og broer, tilsyn med bygningskonstruktion, bygning og reparation af pakhuse, informationsvirksomhed vedrørende bygningskonstruktion, nedrivning af bygninger, opstilling af bygningstilladser, indendørs og udendørs malerarbejde, gipsarbejde, blikkenslagerarbejde, udlejning af byggemateriel, installation og reparation af elevatorer, rensning og reparation af affaldsskakte, installation og reparation af brand- og tyverialarmer, information vedrørende reparation, brolæggerarbejde, slibning med sandpapir, sandblæsning, renovering af kørebaner, motorveje, vejanlæg og af landingsbaner, bygning af veje, motorveje, vejanlæg og af landingsbaner, udvinding af malm, rensning af veje; installation, reparation og vedligeholdelse af telefoner, telekommunikationsterminaler samt telekommunikationsudstyr og materiel (hardware), information vedrørende installation, reparation og vedligeholdelse af telekommunikationsterminaler. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, presse- og nyhedsbureauer, kommunikation, herunder radiokommunikation, telegrafisk kommunikation, kommunikation via telematik, kommunikation via computerskærme, kommunikation via TV, telefonisk kommunikation, telefonservice (oplysning om vejret, klokken, telefonnumre etc.), faksimiletransmissioner, udsendelse af meddelelser, transmission af meddelelser og billeder formidlet via computer, transmission og udveksling af data, information, meddelelser, signaler og af kodede billeder, transmission og udveksling af data, information, meddelelser og signaler via telefon, computer, elektronisk post, computerpost, biltelefon og via mobiltelefon; ekspedition, overførsel og returnering af opkald, levering af telefonbogsoplysninger (nummeroplysning) via telefon, computer eller computernetværk; taleoverførte meddelelser, information om telekommunikation, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af telekommunikationsapparater til optagelse, transmission, gengivelse og behandling af lyd eller data, udlejning af telefon- og radiotelefonapparater, udlejning af telefon- og radiotelefonsendere og modtagere, udlejning af telefaxapparater, telefonnetværksydelser, computernetværksydelser, overvågning, behandling, udsendelse og modtagelse af data, signaler og information behandlet og formidlet via computere eller via telekommunikationsapprater og instrumenter, telekommunikations- og multimediaydelser, nemlig taleoverførsel og transmission af data og billeder via kabel, trådløst, via satellit og via mobile og stationære midler, kommunikation via computernetværk og enhver anden udsendelsesesmetode, navnlig via radio, fjernsyn, audio- og videobånd, kabel, radiobølger, satellit, og Internet, fjernsyns- og radioudsendelser, implementering, udvikling og administration af on-line ydelser på en virksomheds informations- og telekommunikationsnetværk og systemer, implementering og udvikling af en virksomheds informations- og telekommunikationsnetværk og systemer, ekspedition af telegrammer, TVog radiospredning, udsendelse af film på TV via filmskanner. (511) Klasse 39: Vandforsyning, vanddistribution, opsamling af spildevand fra by- og industriområder, opsamling af slam; elektricitets-, gas- og oliedistribution, transport gennem rørledninger til olie og gas; indsamling, transport, bortskaffelse i form af deponering og oplagring af brugbare materialer, affald fra by- og industriområder, radioaktivt affald, fast eller flydende affald, industrielle fedtstoffer og af kontorpapir; transportvirksomhed, transport af rejsende, godstransport, ledsagelse af rejsende, lufttransport, befragt-ning, turistkontor (ikke til hotelreservation), bustransport, biltransport, biludlejning, bådtransport, bådudlejning, fragtkørsel, chaufførvirksomhed, jernbanetransport, fragtmæglervirksomhed, søtransportmæglervirksomhed, arrangering af krydstogter, rejser og udflugter, flodtransport, garageudlejning, udlejning af parkeringspladser, udlejning af befordringsmidler, parkeringspladser, taxikørsel, spedition, information vedrørende transport, transportreservation, transport af værdigenstande; fremskaffelse og forvaltning af vandressourcer, nemlig boring, vandrensning og bygning af dæmninger; fremskaffelse og forvaltning af geotermiske ressourcer, nemlig brøndboring, oppumpning af underjordiske varmtvandskilder og transformation af varmt vand til elektricitet ved hjælp af varmevekslere. (511) Klasse 40: Vandproduktion, vandbehandling, behandling af drikkevand, vandrensning, bortled-ning af spildevand, kloakanlæg, spildevandsrensning, drift af drikkevandsanlæg og anlæg til rensning af spildevand fra by- og industriområder samt information herom, rensning af vandlag, prospektering, tilvejebringelse, udnyttelse og forvaltning af grundvandskvalitet, vurdering og forvaltning af vandressourcer; forarbejdning af råstoffer, produktion af elektrisk kraft, varmeenergi og luftkonditionering, drift af klimaog varmeanlæg samt af varmekraftværker, oliefremstilling, behandling og fremstilling af elektricitet, bearbejdning af olieholdige stoffer, raffinering; luftbehandling, luftdeodorisering, luftrensning, luftfornyelse og opfriskning af luft; omdannelse af affald og industrielle fedtstoffer, omdannelse af slam og aske fra rensningsanlæg i by- og in-dustriområder samt information herom, genbrug af affald, kompostering af affald, forebyggelse af forurening i form af information om risiko for forurening, overvågning, kontrol og måling af forurening; omdannelse af industriaffald, husholdnings- og hospitalsaffald samt af specielt affald; destruktion af affald, forbrænding af affald, destruktion af arkiver. (511) Klasse 41: Undervisning og uddannelse vedrørende vandproduktion, vanddistribution og vandbehandling; undervisning og uddannelse vedrørende varmeteknik, luftkonditioneringsteknik samt lyd- og lydisoleringsteknik; undervisning og uddannelse vedrørende produktion af elektrisk kraft, behandling og fremstilling af elektricitet, oliefremstilling og vedrørende bearbejdning af olieholdige stoffer; undervisning og uddannelse vedrørende omdannelse af affald og slam; undervisning og uddannelse vedrørende industrirengøring; undervisning og uddannelse vedrørende bygningskonstruktion, byg-ning af veje, anlægsarbejder og vedrørende undergrundsanlæg; udgivelse af aviser, tidsskrifter, magasiner, brochurer (ikke reklamerelaterede) og bøger; organisering og produktion af shows (forestillinger), film, radio- og fjernsynsprogrammer, videofilm og af multimediaværker, redigering af radio- og fjernsynsprogrammer, videoproduktion, filmskanning, studier til optagelse, udlejning af filmprojektorer og tilbehør hertil, udlejning af film, videobånd og lydoptagelser, pladsbestillinger til shows (forestillinger), rådgivning vedrørende underholdning og produktion af film, shows (forestillinger), audiovisuelle produkter og vedrørende multimedieprogrammer med kulturelt, uddannelsesmæssigt og underholdende indhold; tilvejebringelse af biograffaciliteter, filmstudier, underholdningsvirksomhed, fjernsyns- og radiounderholdning. (511) Klasse 42: Konsulentbistand vedrørende sikkerhedsspørgsmål, professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig), tekniske projektstudier, udarbejdelse af bygningsplaner, teknisk tegning (ikke byggevirksomhed); mineingeniørvirksomhed; vandkvalitetskontrol; videnskabelig og industriel forskning vedrørende miljøbeskyttelse på områderne vand, vandbehandling og vandrensning samt på områderne varmeteknik, luftkonditionering, akustik, lyd- og lydisoleringteknik; forskningscentre og laboratorievirksomhed vedrørende vand, vandbehandling og vandrensning; kemiske analyser, kemisk forskning, konsulentbistand i sikkerhedsspørgsmål, professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig), tekniske projektstudier, ingeniørvirksomhed, udarbejdelse af bygningsplaner og teknisk tegning (ikke byggevirksomhed), alt forannævnte vedrørende vand og vandbehandling; rådgivning og vurdering vedrørende behandling af vand og vandafløb; tekniske projektstudier, ingeniørvirksomhed, olie- og gasprospektering, oliefeltopmåling, kontrol og test af oliebrønde, overvågning af oliekilder, olieanlæg og af elektriske anlæg; tekniske projektstudier, ingeniørvirksomhed, forskningscentre og laboratorievirksomhed, alt forannævnte vedrørende varmeteknik, luftkonditionering, akustik, lyd- og lydisoleringsteknik og vedrørende fremstilling af elektricitet og olie; konsulentbistand i sikkerhedsspørgsmål, rådgivning og vurdering, udarbejdelse af bygningsplaner og teknisk tegning (ikke byggevirksomhed), alt forannævnte vedrørende varmeteknik, luftkonditionering, akustik, lyd- og lydisoleringsteknik og fremstilling af elektricitet og olie; geologiske vurderinger, geologisk prospektering og geologiske undersøgelser, forebyggelse af geologiske risici; rådgivende ingeniørvirksomhed på områderne varmeteknik, luftkonditionering, akustik, lyd- og lydisoleringsteknik; videnskabelig og industriel forskning vedrørende miljøbeskyttelse, forskningscentre og laboratorievirksomhed, alt forannævnte vedrørende behandling af industri-, husholdnings- og hospitalsaffald samt af specielt affald; forskningscentre og laboratorievirksomhed vedrørende behandling af affald, slam og aske og vedrørende omdannelse af industri-, husholdnings- og hospitalsaffald samt af specielt affald; kemiske analyser, kemisk og bakteriologisk forskning samt konsulentbistand vedrørende sikkerhedsspørgsmål, professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig), tekniske projektstudier, ingeniørvirksomhed, rådgivning og vurdering, alt forannævnte vedrørende industri-, husholdnings- og hospitalsaffald samt specielt affald og vedrørende slam og aske fra by- og industrianlæg; ingeniørvirksomhed, forskningscentre og laboratorievirksomhed, alt forannævnte vedrørende bygningsarbejder, opførelse af bygninger, bygning af veje, anlægsarbejder og vedrørende undergrundsanlæg; rådgivning vedrørende bygningsvirksomhed, rådgivning og vurdering vedrørende bygningskonstruktion og bygningsarbejde; sikring og overvågning af fast ejendom ved hjælp af vagtservice, videoovervågnings- og alarmsystemer; udlejning af værelser, reservation af værelser til udlejning; computerprogrammering, informatik, elektronisk databehandling i form af systemplanlægning, tekniske og metodologiske analyser, informationer og oplysninger inden for informatik og databehandling, tekniske og metodologiske konsulentydelser, rådgivning og information og oplysninger vedrørende forvaltning og drift af datafjernlagring, udarbejdelse af hjemmesider på Internet, planlægning, design, herunder grafisk design, opdatering og installation af Internet sites for andre, hostmastervirksomhed for Internetadresser, levering af søgemaskiner til fremskaffelse af data på globale datanet; udformning, udarbejdelse og opdatering af programmel og programpakker, konsulentvirksomhed og teknisk rådgivning vedrørende informatik, teknisk rådgivning vedrørende fortsættes 2239

8 Dansk Varemærketidende telekommunikation, udlejning af computere, systemudformning inden for informatik og telekommunikation, studier og undersøgelser vedrørende benyttelse og vedligeholdelse af informatik- og telekommunikationsmateriel, videoptagelse, leasing af tilgangstid til computerdatabaser, udlejning af telekommunikationsydelser i form af transport af enhver slags information og data på forskellige net, nemlig radiomeddelelser, afsendelse og overførsel af meddelelser og telegrammer, telex, telegram, telefonisk kommunikation, elektronisk overførsel af data og dokumenter via computer, telefonydelser, nemlig faxoverførsel, overførsel af meddelelser og billeder via computer, overførsel og udveksling af data, informationer, meddelelser og af signaler via telefon, computer, elektronisk post og mobiltelefon, kommunikationsydelser til datanet, elektronisk overvågning, behandling og udsendelse af data og dokumenter via computer eller via telekommunikationsapparater og instrumenter, elektronisk kommunikation, telekommunikation via Internet og Intranet, overførsel og udveksling af data, information og af meddelelser via Internet og Intranet; administration af ophavsret, licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder; sikring over overvågning af parkeringspladser, af bomhuse på parkeringspladser og af bomhuse på motorvejsnet, nattevagt, computerstøttet vagttjeneste; hoteller, hotelreservation, feriehjem, turistpensioner, forsyning af campingpladsfaciliteter, indlogering i ferielejre; gartnerivirksomhed og havearkitektvirksomhed i form af oprettelse, indretning og vedligeholdelse af grønne områder, nemlig af offentlige parker, haver og anlæg, samt af nationalparker og naturreservater; arkitektvirksomhed; fremskaffelse af faciliteter til udstillinger; design af drikkevandsanlæg og rensningsanlæg for spildevand fra beboelses- og industriområder samt information inden for disse områder; design af vandbehandlingsanlæg til behandling af drikkevand, spildevand fra beboelses- og industriområder samt af regnvand; sortering af brugbare materialer, affald fra by- og industriområder, radioaktivt affald, fast eller flydende affald, industrielle fedtstoffer og af kontorpapir; bortskaffelse, nemlig nedbrydning og genbrug, af giftigt industriaffald; bortskaffelse, nemlig nedbrydning og genbrug, af ikke-giftigt industri-, husholdnings- og hospitalsaffald samt af ikke-giftigt specielt affald. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (300) Prioritetsoplysninger: FR Frankrig (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LETVÆGTER (730) Indehaver: Netto I/S, Industribuen 2, 2635 Ishøj, Danmark (511) Klasse 32: Øl. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANMISSION (730) Indehaver: Danmission, Strandagervej 24, 2900 Hellerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Ebbe Holm, Dr. Tværgade 8 B, 1302 København K, Danmark (511) Klasse 36: Indsamling til velgørenhed. (511) Klasse 42: Arrangement og afholdelse af religiøse møder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TELE DANMARK (730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 09. (511) Klasse 16. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter, som er midlertidigt fraværende), bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36. (511) Klasse 37. (511) Klasse 38. (511) Klasse 41. (511) Klasse 42: Registreringen omfatter ikke ajourføring af databaser. (500) Bemærkninger: For varer og tjenesteydelser med relation til telekommunikationsområdet, er mærket registreret på baggrund af indarbejdelse (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TELE DANMARK ERHVERV (730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, udstyr, apparater og instrumenter til telekommunikationsformål, herunder telefonapparater og telefonomstillingsanlæg, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil; elektriske kabler, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, trykte manualer; kataloger og nyhedsbreve, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter, som er midlertidigt fraværende), bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (Registreringen omfatter ikke ajourføring af databaser). (500) Bemærkninger: For varer og tjenesteydelser med relation til telekommunikationsområdet, er mærket registreret på baggrund af indarbejdelse. 2240

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Peter Westendahl, Lerstræde 14, 2620 Albertslund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: J.H. Matthiesen Advokataktieseskab, Hesteskoen 1, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande og fodtøj. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, 6500 Vojens, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Safari Næringsmidler AS, Fjøsangerveien 215, 5073 Bergen, Norge (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtjuice, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført med hvide bogstaver på blå baggrund. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPINA (730) Indehaver: Optræningscentret i Karlslunde ApS, Bjælkevangen 23, 2690 Karlslunde, Danmark (511) Klasse 09: Computerdatabaser til registrering af patientdata; elektroniske databehandlingsprogrammer. (511) Klasse 35: Systematisering af informationer i computerdatabaser; kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 41: Uddannelses-, undervisnings- og foredragsvirksomhed. (511) Klasse 42: Fysiurgisk (fysikalsk) behandling/træning/optræning/genoptræning, forebyggende træning samt undersøgelse i forbindelse hermed; professionel rådgivning, ikke forretningsmæssig. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PENHALIGON S LP NO: 9 (730) Indehaver: Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, 6500 Vojens, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BOLUX (730) Indehaver: Jan Robert Tynes, Lauvåsen 84, N-4870 Fevik, Norge (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 11: Apparater og indretninger til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, kølning, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skaller (ikke indeholdt i andre klasser), skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster (ikke malerpensler), børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, pocelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (730) Indehaver: Penhaligon s Limited, Unit 5-7, Blenheim Court, Brewery Road, London N7 9NY, Storbritannien (511) Klasse 03: Parfume, toiletpræparater (ikke til medicinsk brug), kosmetiske præparater, æteriske olier, præparater til brug i håret, sæbe, tandplejemidler. (511) Klasse 04: Lys. (511) Klasse 05: Præparater, herunder olier til opfriskning af luft. 2241

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NETTEST A/S, Kirkebjerg Allé 90, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Kommunikationsapparater, -udstyr og -netværk samt dele af og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), herunder fiberoptiske komponenter til telekommunikationsudstyr; apparater, udstyr og systemer (ikke indeholdt i andre klasser) til styring, optimerring, kvalitetssikring, fejlfinding, afprøvning, måling, overvågning og test af kommunikationsapparater og -udstyr og -netværk samt dele af og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser); optagne computerprogrammer. (511) Klasse 37: Installation, reparation og vedligeholdelse af kommunikationsapparater, -udstyr og -netværk. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Optimering, kvalitetssikring, fejlfinding, afprøvning, måling, overvågning og test af samt rådgivning om kommunikationsapparater, -udstyr og -netværk; administration, drift og styring af kommunikationsapparater, -udstyr og -netværk for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRANSYNERGY (730) Indehaver: Vizion Factory e-learning, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Computere; computerhardware; computersoftware; computerfirmware; halvledere; elektronisk, elektrisk og elektromekanisk apparatur til brug i forbindelse med computere; videoapparatur; videokredsløbskort; produkter til videoanlæg; apparatur og udstyr til optagelse, gengivelse og ændring af lyd, billeder og data; lyd-, billed- og dataoptagelse; data lagret i elektronisk, optisk eller magnetisk format; mikroprocessorer; integrerede kredsløb; mikrocomputere; computerprogrammer; vejledningsmateriale vedrørende computere og data, alt sammen lagret magnetisk, optisk eller elektronisk; apparatur og instrumenter til registrering, behandling, modtagelse, gengivelse, overførsel, ændring, komprimering, dekomprimering, udsendelse, forening eller forbedring af data; algoritmer til komprimering og dekomprimering af data; afprøvnings- og kalibreringsapparatur; telekommunikationsapparatur og -instrumenter; apparatur og instrumenter til brug i forbindelse med konferencer, dokumentudveksling og -redigering; kameraer; hovedtelefoner; mus (databehandlingsudstyr); dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle ovennævnte varer. (511) Klasse 16: Tryksager; bøger; tidsskrifter; nyhedsbreve; blade; brochurer; pjecer; vejledningsmateriale, undervisningshjælpemidler og -vejledninger (dog ikke apparater); papir; skrivematerialer; skrivepapir; notesblokke; computerpapir; hulstrimler og -kort (i form af papirhandlervarer) til lagring af computerprogrammer; kontorartikler; oplagringskasser (af papir eller karton); bakker til multimedier; holdere til opbevaring af disketter; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle ovennævnte varer. (511) Klasse 38: Kommunikationsrelaterede tjenesteydelser. (511) Klasse 42: Computerrelaterede tjenesteydelser. (730) Indehaver: Spar Danmark A/S, Gammelager 11-13, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ellermann Reklamebureau A/S, Platanvej 31, 1810 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 09: CD'ere; CD-afspillere. (511) Klasse 35: Markedsføring af koncerter i form af brochurer, annoncer, butiksmateriale, TV. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder afholdelse af koncerter; udgivelse af CD'ere med optagelser fra koncerter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ascom Flexi (730) Indehaver: Ascom Nordic A/S, Park Alle 295, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 09: Møntautomater, møntapparater, kasseapparater, databehandlingsudstyr, betalingsterminaler, betalingsautomater, computerprogrammer til elektronisk betaling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FLS INDUSTRIES A/S, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder afstivningsbjælker (ikke af metal) asbest cement, asbest mørtel, beklædningsmateriale (ikke af metal) til bygningsbrug, beton, bjælkekonstruktioner (ikke af metal) til bygninger, bjælker (ikke af metal), brolægningsblokke (ikke af metal), bygningsbeklædning (ikke af metal), bygningsbeklædningsmaterialer (ikke af metal), bygningselementer af beton, bygningssten, bygningstømmer, bærebjælker (ikke af metal), cement (ildfast overtræk til-), cement til ovne, cementmaster, cementplader, cementpæle, charmotte (ildfast ler), filt til bygningsbrug, fliser (ikke af metal) til bygningsbrug, forskalling (ikke af metal) til beton, forstærkningsmateriale (ikke af metal) til bygningsbrug, grus, ildfast cementbelægning, ildfast overtræk til cement, kalk, ler til mursten; magnesia cement, murbeklædning (ikke af metal), murbrokker, mursten, bindemidler til murværk og beton, mørtel til bygningsbrug, puds (til vægge), påstrygningsmidler, sandsten til bygningsbrug, tagbeklædning (ikke af metal), tagdækningsmateriale (ikke af metal), vægbeklædning (ikke af metal); stive rør til bygningsbrug (ikke af metal); asfalt, herunder asfaltbeklædning; beg, tjære og bitumen; bygninger (ikke af metal), herunder transportable bygninger (ikke af metal); sten; støbeforme (ikke af metal); jernbanesveller (ikke af metal); monumenter (ikke af metal). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Toyologist (730) Indehaver: Geoffrey, Inc., a corporation of the State of Delaware, 461 From Road, Paramus, New Jersey 07652, USA (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, herunder online. 2242

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 8. 122. årgang. 2001-02-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 471 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 122. årgang. 2001-10-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3543 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærketidende

Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 123. årgang. 2002-09-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3445 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1117 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1793 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 35. 122. årgang. 2001-09-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2803 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 5. 123. årgang. 2002-01-30 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 333 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 30. 122. årgang. 2001-08-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 665 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 815 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 122. årgang. 2001-05-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1425 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 121. årgang. 2000-11-15 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3467 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 40. 122. årgang. 2001-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3279 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 126. årgang. 2005-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2053 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 913 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 705 Omtryk af tidligere

Læs mere