Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte internationale registreriner Ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: hvordanmark (730) Indehaver: Designlab A/S, Østerbrogade 135, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 42: Design af grafisk præsentation af statistiske data i digitale medier, i trykte medier, til undervisningsbrug, til foredrag samt til tv. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MixFm ApS v/ Nico Sparboom, Ahlgade 5, 4300 Holbæk, Danmark (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af tøj, tasker og brugsgenstande, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, annonce- og reklamevirksomhed, herunder radioreklame. (511) Klasse 38: Transmission og udsendelse af radioprogrammer, af musik, af lyd, af tekst, af informationer og signaler. (511) Klasse 42: Nyhedsformidling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Udviklingscenter Haderslev v/ Peter Engel- Andreasen, Honnørkajen 1, 6100 Haderslev, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Grendene S.A, Av. Pedro Grenden, 131 A, Barirro Volta Grande, BR Farroupilha, RS, Brasilien (511) Klasse 25: Fodtøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATTAIN (730) Indehaver: Navision A/S, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr herunder computerhardware, computersoftware, herunder optagne computerprogrammer, computersoftware til brug for forretningsledelse, finansiel styring, databasestyring og regnskabsaflæggelse, til brug for produktion, distribution, e-handel og styring af kunderelationer, samt til brug for budgettering og statistiske funktioner, elektroniske manualer solgt med ovennævnte varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), herunder instruktions- og undervisningsmateriale vedrørende computerprogrammer og databehandlingsudstyr; bøger, tidsskrifter og manualer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, samling (ikketransport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde at overskue og købe disse varer, herunder via globale computernetværk (e-handel): indsamling, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, forretningsinformationer stillet til rådighed vis lokale og globale computernetværk. bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Programmering af computere; udvikling, udarbejdelse og tilretning af computer software, professionel rådgivning (ikke forretningsmæssig), herunder rådgivning og support vedrørende computer software og hardware. 2235

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROSEMONT (730) Indehaver: Organon AS, Literbuen 9, 2740 Skovlunde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, præparater til sundhedspleje samt diagnosepræparater til medicinske formål. (511) Klasse 10: Diagnoseapparater til medicinsk brug. (511) Klasse 42: Lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, hospitaler og forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ØMMF (730) Indehaver: Anders Tornberg, Orehøjvej 20, 4320 Lejre, Danmark (511) Klasse 16: Klistermærker af papir og plastic, plakater, fotografier. (511) Klasse 25: T-shirts, sweatshirts, toppe, kasketter, huer, undertøj, shorts, badetøj, jakker, tørklæder, kapper. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig rådgivning og bistand inden for området propaganda, herunder via globale computernetværk såsom Internettet; annonce- og reklamevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOTO (730) Indehaver: Arcadia Group Brands Limited, Colegrave House, 70 Berners Street, London W1P 3AE, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, hatte, huer, kasketter, baretter, halstørklæder, tørklæder, hansker, vanter, bælter (beklædningsgenstande). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CONTI CARE (730) Indehaver: Multicept ApS, Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 10: Apparater til behandling af urinblære- og urinvejsdysfunktioner, herunder inkontinens. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPONDOR (730) Indehaver: Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery Road, Dun Laoghaire Co., Dublin, Irland (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SC (730) Indehaver: ScanChemi PlastIndustri ApS, Øverste Linievej 8, 4671 Strøby, Danmark (511) Klasse 28: Fiskeredskaber, nemlig fiskekugler, flydekugler, tejnbrikker, opdriftslegemer i form af flydekugler, flydepropper; fiskegrej, fiskeredskabsbøjer, fiskeredskabsvager. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SC 80 (730) Indehaver: ScanChemi PlastIndustri ApS, Øverste Linievej 8, 4671 Strøby, Danmark (511) Klasse 28: Fiskeredskaber, nemlig fiskekugler, flydekugler, tejnbrikker, opdriftslegemer i form af flydekugler, flydepropper; fiskegrej, fiskeredskabsbøjer, fiskeredskabsvager. 2236

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VICTID (730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, databehandlingsudstyr til telekommunikation, EDB software, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende). (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefon, datakommunikation. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TDC Tele Danmark A/S, Teglholmsgade 1, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder instruktionsbøger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Telefoninstallation og -reparation, byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, forlagsvirksomhed samt information herom. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telefonkommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Horisont Gruppen A/S, Center Boulevard 5, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer. (511) Klasse 16: Tryksager; trykte materialer, herunder tidsskrifter, magasiner, brochurer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Udgivelse af tidsskrifter, magasiner, brochurer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Horisont Gruppen A/S, Center Boulevard 5, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer. (511) Klasse 16: Tryksager; trykte materialer, herunder tidsskrifter, magasiner, brochurer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Udgivelse af tidsskrifter, magasiner, brochurer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Horisont Gruppen A/S, Center Boulevard 5, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer. (511) Klasse 16: Tryksager; trykte materialer, herunder tidsskrifter, magasiner, brochurer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Udgivelse af tidsskrifter, magasiner, brochurer. 2237

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ISS A/S, Bredgade 30, 1260 København K, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; arbejdsformidlingskontorer, bistand ved udøvelse af kontoropgaver, telefonsvareservice; forretningsmæssig administration og drift af vuggestuer og børnehaver; forretningsmæssig bistand ved driften af kiosker, kiosker til salg af produkter; databehandlings- og databasevirksomhed, herunder sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser samt systematisering af informationer i computerdatabaser, mangfolddiggørelse af dokumenter; administration af computersystemer for virksomheder. (511) Klasse 36: Ejendomsadministration; computerinformationsydelser relateret til financiel virksomhed. (511) Klasse 37: Vedligeholdelse og reparation af start- og landingsbaner; vedligeholdelse af opvarmnings- og air conditionsystemer, af elevatorer og af rulletrapper; ud- og indvendig rengøring af luftfartøjer; rengøring af ramper og start- og landingsbaner; rengøring af bygninger, gårde, anlæg, grunde, veje, offentlige arealer, haver, lokaler og køretøjer, herunder specialrengøring; rengøring i levnedsmiddelindustrien og desinficerende rengøring; rengøring af industriejendomme og -arealer; rengøring og rensning af telefoner og computere; udryddelse af skadedyr (ikke inden for landbruget); snerydning; varetagelse af viceværtopgaver i form af vedligeholdelse; styring af energiforsyning og reparation; oprydning, rengøring og udbedring efter brand- og vandskaber; entreprenørvirksomhed, herunder opførelse og installation af køkkener; installation, vedligeholdelse og reparation af computerhardware, herunder servere. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, transport af bagage, udbringning af varer; dragervirksomhed; bortskaffelse af forurenet vand; parkeringspladser; kontorbudtjenester. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder kursusvirksomhed; børnehaver. (511) Klasse 42: Overvågning af hygiejne og rådgivning i miljøforhold inden for levnedsmiddelindustrien, herunder bakteriologiske prøver; rådgivning om miljøbeskyttelse; hoteller; skadedyrskontrol (inden for landbruget), konsulentbistand vedrørende sikkerhedsspørgsmål; vagt- og alarmvirksomhed; sikkerhedskontrol af personer og bagage i lufthavne; adgangskontrol i forbindelse med check-in; udbringning af mad; catering; gartnerog havearbejde; anlæg og pleje af parker og grønne områder; administration og drift af plejehjem, hospicer, hospitaler og klinikker, herunder medicinske klinikker; sundhedspleje; vuggestuer; analyser af rådgivning om computersystemer; rådgivning vedrørende computerhardware og -software; computerprogrammering; udvikling, design, ajourføring og vedligeholdelse af computersoftware; udvikling, design, ajourføring og vedligeholdelse af computersoftware; genoprettelse og genfinding af computerdata; rådgivning om og design af infrastruktur for Inter-, Intra- og Ekstranet; udlejning af computere og computerprogrammel; kompilering af databehandlingsprogrammer; ingeniørvirksomhed i forbindelse med computersoftware; planlægning, styring og overvågning af computersystemer; leasing af accesstid til computere og computerdatabaser; applikationsafvikling og -styring; administration af computersystemer for virksomheder; udlejning af mobile sanitære faciliteter; udbringning af mad. (591) Farvetekst: Baggrunden af mærket er i pantone 3015 C (300) Prioritetsoplysninger: EM Harmoniseringskontoret US 76/177,034 USA (730) Indehaver: SUEZ LYONNAISE DES EAUX, 72, avenue de la Liberté, F Nanterre, Frankrig (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse; bistand ved ledelse, administration og udvikling af industri- og forretningsvirksomheder; stiftelse af kompagni- og interessentskaber; markedsundersøgelser og -analyser; avisabonnement; telefonabonnement, abonnement på radiomeddelelser; telekommunikations- og fjernsynsabonnement, reklameudsendelser, reklameomdeling, radio- og fjernsynsreklamer, annoncering pr. post, ajourføring af reklamemateriale, udlejning af reklameplads, udlejning af reklamemateriale, PR-virksomhed, annonce- og reklameadministration; reproduktion af dokumenter, rationaliseringseksperter, administration af datastyrede arkiver; overtagelse af virksomheder for andre, fusion af virksomheder for andre. (511) Klasse 36: Forvaltning af fast ejendom herunder forvaltning af hotelbygninger, forvaltninger af hotelinventar, ejendomsmæglervirksomhed, udlejning af lejligheder og kontorer, oprettelse af lejekontrakter, udlejningsbureauer vedrørende fast ejendom, værdiansættelse af fast ejendom, lejeopkrævning (husleje), rådgivning vedrørende fast ejendom, transaktioner vedrørende fast ejendom, bygherrevirksomhed i form af finansiering af opførelse af fast ejendom; forvaltning af personlige midler og formuer i form af løsøre, fast ejendom eller grundejendom, vurdering af fast ejendom, bankvirksomhed, finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed, kreditgivning, finansielle analyser, forsikringsvirksomhed, livsforsikring, finansiering af afbetalinger, fondsbørsmæglere, finansiering, finansiel investeringsvirksomhed, finansiel planlægning og tilrettelæggelse, igangsættelse af finanstransaktioner, erhvervelse af aktier i alle slags virksomheder, organisationer og koncerner, finansiering af indførelse af nye metoder, lån (finansiering), finansiel sponsorering. (511) Klasse 37: Installation og vedligeholdelse af byinventar, installation af bomhuse og parkeringspladser, vedligeholdelse af ledningsnet, istandsættelse af vandledninger og vandfordelingsledninger, bygning af kloakanlæg, spildevandssamlekanaler, rensningsanlæg for regnvand og af anlæg til beskyttelse mod oversvømmelse, modernisering af pumpestationer og vandværk, ombygning af eksisterende anlæg for at forbedre sikkerhed og kvalitet i vandforsyningen, bygning af drikkevandsanlæg og rensningsanlæg for spildevand fra beboelses- og industriområder, spildevandsrensningsanlæg samt information inden for disse områder; bygning af vandbehandlingsanlæg til behandling af drikkevand, spildevand fra beboelsesog industriområder samt af regnvand; gennemførsel af vandledningsprojekter og vandbehandlingsanlæg for andre samt information inden for disse områder, især vedrørende bygning og installation af vandledninger og vandbehandlingsanlæg; fremskaffelse og forvaltning af vandressourcer, nemlig bygge-, installations- og reparationsvirksomhed i forbindelse med drikkevandsforsyning og i forbindelse med vandkraftforsyning; installation og reparation af vandingsanlæg; bygning, reparation og vedligeholdelse af varmeanlæg og varmekraftværker, af el-anlæg og el-kraftværker, af atomkraftværker og af olieanlæg; installation og vedligeholdelse af olieog gasrørledninger, malmudvinding, bygningsarbejde, nemlig mineboring, boring og udvinding af brønde samt stenbrud og udgravninger i jordbunden eller i undergrunden til udvinding af aflejringer, herunder mineaflejringer; elektriske anlægsarbejder, elektrificering af jernbaner, installation og vedligeholdelse af elektriske apparater samt af varme-, fryse- og køleapparater, installation, reparation og vedligeholdelse af luftkon-ditioneringsapparater, bygningsisolering, herunder varme- og lydisolering; bygningsarbejder, informationsvirksomhed vedrørende bygningskonstruktion, bygherrevirksomhed i form af entreprenørydelser vedrørende bygningsarfortsættes 2238

7 Dansk Varemærketidende bejder; renovering og vedligeholdelse af bygninger og ejendomme, istandsættelse af grunde, byggepladser, huse og af lagerbygninger, udstykning og bebyggelse af grundarealer, byggemodning, offentlige anlægsarbejder, bygge og anlægsarbejder i landområder, rensning (sanering), restaurering og istandsættelse (genopbygning) af forfaldne og beskadigede grunde, nemlig grunde i industri-, by, skov, hav- og landzoner, der beskadiget som følge af sammenstyrtninger, jordskred, jordskælv, oversvømmelse, nedstyrtninger, forurening og eksplostioner; vedligeholdelse og rengøring af bygninger (indendørs), lokaler og af gulve (afpudsning af facader), desinfektion, rotteudryddelse, insektudryddelse, rensning af bygningsfacader, bymæssige bebyggelser, anlægsarbejder, undergrundsanlæg, vejanlæg, grunde, byggepladser og af industrilokaliteter (bygningsfacader og indendørs), rensning af vandledningssystemer og industrianlæg, rengøring ved højtryksspuling af undergrundsanlæg, rensning af veje, istandsættelse af spildevands- og drikkevandsnet; bygningsarbejder, opførelse af bygninger, fabrikker, kontorer, hoteller, anlægsarbejder, undergrundsanlæg og broer, tilsyn med bygningskonstruktion, bygning og reparation af pakhuse, informationsvirksomhed vedrørende bygningskonstruktion, nedrivning af bygninger, opstilling af bygningstilladser, indendørs og udendørs malerarbejde, gipsarbejde, blikkenslagerarbejde, udlejning af byggemateriel, installation og reparation af elevatorer, rensning og reparation af affaldsskakte, installation og reparation af brand- og tyverialarmer, information vedrørende reparation, brolæggerarbejde, slibning med sandpapir, sandblæsning, renovering af kørebaner, motorveje, vejanlæg og af landingsbaner, bygning af veje, motorveje, vejanlæg og af landingsbaner, udvinding af malm, rensning af veje; installation, reparation og vedligeholdelse af telefoner, telekommunikationsterminaler samt telekommunikationsudstyr og materiel (hardware), information vedrørende installation, reparation og vedligeholdelse af telekommunikationsterminaler. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, presse- og nyhedsbureauer, kommunikation, herunder radiokommunikation, telegrafisk kommunikation, kommunikation via telematik, kommunikation via computerskærme, kommunikation via TV, telefonisk kommunikation, telefonservice (oplysning om vejret, klokken, telefonnumre etc.), faksimiletransmissioner, udsendelse af meddelelser, transmission af meddelelser og billeder formidlet via computer, transmission og udveksling af data, information, meddelelser, signaler og af kodede billeder, transmission og udveksling af data, information, meddelelser og signaler via telefon, computer, elektronisk post, computerpost, biltelefon og via mobiltelefon; ekspedition, overførsel og returnering af opkald, levering af telefonbogsoplysninger (nummeroplysning) via telefon, computer eller computernetværk; taleoverførte meddelelser, information om telekommunikation, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af telekommunikationsapparater til optagelse, transmission, gengivelse og behandling af lyd eller data, udlejning af telefon- og radiotelefonapparater, udlejning af telefon- og radiotelefonsendere og modtagere, udlejning af telefaxapparater, telefonnetværksydelser, computernetværksydelser, overvågning, behandling, udsendelse og modtagelse af data, signaler og information behandlet og formidlet via computere eller via telekommunikationsapprater og instrumenter, telekommunikations- og multimediaydelser, nemlig taleoverførsel og transmission af data og billeder via kabel, trådløst, via satellit og via mobile og stationære midler, kommunikation via computernetværk og enhver anden udsendelsesesmetode, navnlig via radio, fjernsyn, audio- og videobånd, kabel, radiobølger, satellit, og Internet, fjernsyns- og radioudsendelser, implementering, udvikling og administration af on-line ydelser på en virksomheds informations- og telekommunikationsnetværk og systemer, implementering og udvikling af en virksomheds informations- og telekommunikationsnetværk og systemer, ekspedition af telegrammer, TVog radiospredning, udsendelse af film på TV via filmskanner. (511) Klasse 39: Vandforsyning, vanddistribution, opsamling af spildevand fra by- og industriområder, opsamling af slam; elektricitets-, gas- og oliedistribution, transport gennem rørledninger til olie og gas; indsamling, transport, bortskaffelse i form af deponering og oplagring af brugbare materialer, affald fra by- og industriområder, radioaktivt affald, fast eller flydende affald, industrielle fedtstoffer og af kontorpapir; transportvirksomhed, transport af rejsende, godstransport, ledsagelse af rejsende, lufttransport, befragt-ning, turistkontor (ikke til hotelreservation), bustransport, biltransport, biludlejning, bådtransport, bådudlejning, fragtkørsel, chaufførvirksomhed, jernbanetransport, fragtmæglervirksomhed, søtransportmæglervirksomhed, arrangering af krydstogter, rejser og udflugter, flodtransport, garageudlejning, udlejning af parkeringspladser, udlejning af befordringsmidler, parkeringspladser, taxikørsel, spedition, information vedrørende transport, transportreservation, transport af værdigenstande; fremskaffelse og forvaltning af vandressourcer, nemlig boring, vandrensning og bygning af dæmninger; fremskaffelse og forvaltning af geotermiske ressourcer, nemlig brøndboring, oppumpning af underjordiske varmtvandskilder og transformation af varmt vand til elektricitet ved hjælp af varmevekslere. (511) Klasse 40: Vandproduktion, vandbehandling, behandling af drikkevand, vandrensning, bortled-ning af spildevand, kloakanlæg, spildevandsrensning, drift af drikkevandsanlæg og anlæg til rensning af spildevand fra by- og industriområder samt information herom, rensning af vandlag, prospektering, tilvejebringelse, udnyttelse og forvaltning af grundvandskvalitet, vurdering og forvaltning af vandressourcer; forarbejdning af råstoffer, produktion af elektrisk kraft, varmeenergi og luftkonditionering, drift af klimaog varmeanlæg samt af varmekraftværker, oliefremstilling, behandling og fremstilling af elektricitet, bearbejdning af olieholdige stoffer, raffinering; luftbehandling, luftdeodorisering, luftrensning, luftfornyelse og opfriskning af luft; omdannelse af affald og industrielle fedtstoffer, omdannelse af slam og aske fra rensningsanlæg i by- og in-dustriområder samt information herom, genbrug af affald, kompostering af affald, forebyggelse af forurening i form af information om risiko for forurening, overvågning, kontrol og måling af forurening; omdannelse af industriaffald, husholdnings- og hospitalsaffald samt af specielt affald; destruktion af affald, forbrænding af affald, destruktion af arkiver. (511) Klasse 41: Undervisning og uddannelse vedrørende vandproduktion, vanddistribution og vandbehandling; undervisning og uddannelse vedrørende varmeteknik, luftkonditioneringsteknik samt lyd- og lydisoleringsteknik; undervisning og uddannelse vedrørende produktion af elektrisk kraft, behandling og fremstilling af elektricitet, oliefremstilling og vedrørende bearbejdning af olieholdige stoffer; undervisning og uddannelse vedrørende omdannelse af affald og slam; undervisning og uddannelse vedrørende industrirengøring; undervisning og uddannelse vedrørende bygningskonstruktion, byg-ning af veje, anlægsarbejder og vedrørende undergrundsanlæg; udgivelse af aviser, tidsskrifter, magasiner, brochurer (ikke reklamerelaterede) og bøger; organisering og produktion af shows (forestillinger), film, radio- og fjernsynsprogrammer, videofilm og af multimediaværker, redigering af radio- og fjernsynsprogrammer, videoproduktion, filmskanning, studier til optagelse, udlejning af filmprojektorer og tilbehør hertil, udlejning af film, videobånd og lydoptagelser, pladsbestillinger til shows (forestillinger), rådgivning vedrørende underholdning og produktion af film, shows (forestillinger), audiovisuelle produkter og vedrørende multimedieprogrammer med kulturelt, uddannelsesmæssigt og underholdende indhold; tilvejebringelse af biograffaciliteter, filmstudier, underholdningsvirksomhed, fjernsyns- og radiounderholdning. (511) Klasse 42: Konsulentbistand vedrørende sikkerhedsspørgsmål, professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig), tekniske projektstudier, udarbejdelse af bygningsplaner, teknisk tegning (ikke byggevirksomhed); mineingeniørvirksomhed; vandkvalitetskontrol; videnskabelig og industriel forskning vedrørende miljøbeskyttelse på områderne vand, vandbehandling og vandrensning samt på områderne varmeteknik, luftkonditionering, akustik, lyd- og lydisoleringteknik; forskningscentre og laboratorievirksomhed vedrørende vand, vandbehandling og vandrensning; kemiske analyser, kemisk forskning, konsulentbistand i sikkerhedsspørgsmål, professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig), tekniske projektstudier, ingeniørvirksomhed, udarbejdelse af bygningsplaner og teknisk tegning (ikke byggevirksomhed), alt forannævnte vedrørende vand og vandbehandling; rådgivning og vurdering vedrørende behandling af vand og vandafløb; tekniske projektstudier, ingeniørvirksomhed, olie- og gasprospektering, oliefeltopmåling, kontrol og test af oliebrønde, overvågning af oliekilder, olieanlæg og af elektriske anlæg; tekniske projektstudier, ingeniørvirksomhed, forskningscentre og laboratorievirksomhed, alt forannævnte vedrørende varmeteknik, luftkonditionering, akustik, lyd- og lydisoleringsteknik og vedrørende fremstilling af elektricitet og olie; konsulentbistand i sikkerhedsspørgsmål, rådgivning og vurdering, udarbejdelse af bygningsplaner og teknisk tegning (ikke byggevirksomhed), alt forannævnte vedrørende varmeteknik, luftkonditionering, akustik, lyd- og lydisoleringsteknik og fremstilling af elektricitet og olie; geologiske vurderinger, geologisk prospektering og geologiske undersøgelser, forebyggelse af geologiske risici; rådgivende ingeniørvirksomhed på områderne varmeteknik, luftkonditionering, akustik, lyd- og lydisoleringsteknik; videnskabelig og industriel forskning vedrørende miljøbeskyttelse, forskningscentre og laboratorievirksomhed, alt forannævnte vedrørende behandling af industri-, husholdnings- og hospitalsaffald samt af specielt affald; forskningscentre og laboratorievirksomhed vedrørende behandling af affald, slam og aske og vedrørende omdannelse af industri-, husholdnings- og hospitalsaffald samt af specielt affald; kemiske analyser, kemisk og bakteriologisk forskning samt konsulentbistand vedrørende sikkerhedsspørgsmål, professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig), tekniske projektstudier, ingeniørvirksomhed, rådgivning og vurdering, alt forannævnte vedrørende industri-, husholdnings- og hospitalsaffald samt specielt affald og vedrørende slam og aske fra by- og industrianlæg; ingeniørvirksomhed, forskningscentre og laboratorievirksomhed, alt forannævnte vedrørende bygningsarbejder, opførelse af bygninger, bygning af veje, anlægsarbejder og vedrørende undergrundsanlæg; rådgivning vedrørende bygningsvirksomhed, rådgivning og vurdering vedrørende bygningskonstruktion og bygningsarbejde; sikring og overvågning af fast ejendom ved hjælp af vagtservice, videoovervågnings- og alarmsystemer; udlejning af værelser, reservation af værelser til udlejning; computerprogrammering, informatik, elektronisk databehandling i form af systemplanlægning, tekniske og metodologiske analyser, informationer og oplysninger inden for informatik og databehandling, tekniske og metodologiske konsulentydelser, rådgivning og information og oplysninger vedrørende forvaltning og drift af datafjernlagring, udarbejdelse af hjemmesider på Internet, planlægning, design, herunder grafisk design, opdatering og installation af Internet sites for andre, hostmastervirksomhed for Internetadresser, levering af søgemaskiner til fremskaffelse af data på globale datanet; udformning, udarbejdelse og opdatering af programmel og programpakker, konsulentvirksomhed og teknisk rådgivning vedrørende informatik, teknisk rådgivning vedrørende fortsættes 2239

8 Dansk Varemærketidende telekommunikation, udlejning af computere, systemudformning inden for informatik og telekommunikation, studier og undersøgelser vedrørende benyttelse og vedligeholdelse af informatik- og telekommunikationsmateriel, videoptagelse, leasing af tilgangstid til computerdatabaser, udlejning af telekommunikationsydelser i form af transport af enhver slags information og data på forskellige net, nemlig radiomeddelelser, afsendelse og overførsel af meddelelser og telegrammer, telex, telegram, telefonisk kommunikation, elektronisk overførsel af data og dokumenter via computer, telefonydelser, nemlig faxoverførsel, overførsel af meddelelser og billeder via computer, overførsel og udveksling af data, informationer, meddelelser og af signaler via telefon, computer, elektronisk post og mobiltelefon, kommunikationsydelser til datanet, elektronisk overvågning, behandling og udsendelse af data og dokumenter via computer eller via telekommunikationsapparater og instrumenter, elektronisk kommunikation, telekommunikation via Internet og Intranet, overførsel og udveksling af data, information og af meddelelser via Internet og Intranet; administration af ophavsret, licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder; sikring over overvågning af parkeringspladser, af bomhuse på parkeringspladser og af bomhuse på motorvejsnet, nattevagt, computerstøttet vagttjeneste; hoteller, hotelreservation, feriehjem, turistpensioner, forsyning af campingpladsfaciliteter, indlogering i ferielejre; gartnerivirksomhed og havearkitektvirksomhed i form af oprettelse, indretning og vedligeholdelse af grønne områder, nemlig af offentlige parker, haver og anlæg, samt af nationalparker og naturreservater; arkitektvirksomhed; fremskaffelse af faciliteter til udstillinger; design af drikkevandsanlæg og rensningsanlæg for spildevand fra beboelses- og industriområder samt information inden for disse områder; design af vandbehandlingsanlæg til behandling af drikkevand, spildevand fra beboelses- og industriområder samt af regnvand; sortering af brugbare materialer, affald fra by- og industriområder, radioaktivt affald, fast eller flydende affald, industrielle fedtstoffer og af kontorpapir; bortskaffelse, nemlig nedbrydning og genbrug, af giftigt industriaffald; bortskaffelse, nemlig nedbrydning og genbrug, af ikke-giftigt industri-, husholdnings- og hospitalsaffald samt af ikke-giftigt specielt affald. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (300) Prioritetsoplysninger: FR Frankrig (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LETVÆGTER (730) Indehaver: Netto I/S, Industribuen 2, 2635 Ishøj, Danmark (511) Klasse 32: Øl. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANMISSION (730) Indehaver: Danmission, Strandagervej 24, 2900 Hellerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Ebbe Holm, Dr. Tværgade 8 B, 1302 København K, Danmark (511) Klasse 36: Indsamling til velgørenhed. (511) Klasse 42: Arrangement og afholdelse af religiøse møder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TELE DANMARK (730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 09. (511) Klasse 16. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter, som er midlertidigt fraværende), bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36. (511) Klasse 37. (511) Klasse 38. (511) Klasse 41. (511) Klasse 42: Registreringen omfatter ikke ajourføring af databaser. (500) Bemærkninger: For varer og tjenesteydelser med relation til telekommunikationsområdet, er mærket registreret på baggrund af indarbejdelse (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TELE DANMARK ERHVERV (730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, udstyr, apparater og instrumenter til telekommunikationsformål, herunder telefonapparater og telefonomstillingsanlæg, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil; elektriske kabler, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, trykte manualer; kataloger og nyhedsbreve, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter, som er midlertidigt fraværende), bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (Registreringen omfatter ikke ajourføring af databaser). (500) Bemærkninger: For varer og tjenesteydelser med relation til telekommunikationsområdet, er mærket registreret på baggrund af indarbejdelse. 2240

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Peter Westendahl, Lerstræde 14, 2620 Albertslund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: J.H. Matthiesen Advokataktieseskab, Hesteskoen 1, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande og fodtøj. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, 6500 Vojens, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Safari Næringsmidler AS, Fjøsangerveien 215, 5073 Bergen, Norge (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtjuice, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført med hvide bogstaver på blå baggrund. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPINA (730) Indehaver: Optræningscentret i Karlslunde ApS, Bjælkevangen 23, 2690 Karlslunde, Danmark (511) Klasse 09: Computerdatabaser til registrering af patientdata; elektroniske databehandlingsprogrammer. (511) Klasse 35: Systematisering af informationer i computerdatabaser; kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 41: Uddannelses-, undervisnings- og foredragsvirksomhed. (511) Klasse 42: Fysiurgisk (fysikalsk) behandling/træning/optræning/genoptræning, forebyggende træning samt undersøgelse i forbindelse hermed; professionel rådgivning, ikke forretningsmæssig. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PENHALIGON S LP NO: 9 (730) Indehaver: Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, 6500 Vojens, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BOLUX (730) Indehaver: Jan Robert Tynes, Lauvåsen 84, N-4870 Fevik, Norge (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 11: Apparater og indretninger til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, kølning, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skaller (ikke indeholdt i andre klasser), skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster (ikke malerpensler), børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (med undtagelse af glas til bygningsbrug), glasvarer, pocelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (730) Indehaver: Penhaligon s Limited, Unit 5-7, Blenheim Court, Brewery Road, London N7 9NY, Storbritannien (511) Klasse 03: Parfume, toiletpræparater (ikke til medicinsk brug), kosmetiske præparater, æteriske olier, præparater til brug i håret, sæbe, tandplejemidler. (511) Klasse 04: Lys. (511) Klasse 05: Præparater, herunder olier til opfriskning af luft. 2241

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NETTEST A/S, Kirkebjerg Allé 90, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Kommunikationsapparater, -udstyr og -netværk samt dele af og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser), herunder fiberoptiske komponenter til telekommunikationsudstyr; apparater, udstyr og systemer (ikke indeholdt i andre klasser) til styring, optimerring, kvalitetssikring, fejlfinding, afprøvning, måling, overvågning og test af kommunikationsapparater og -udstyr og -netværk samt dele af og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser); optagne computerprogrammer. (511) Klasse 37: Installation, reparation og vedligeholdelse af kommunikationsapparater, -udstyr og -netværk. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Optimering, kvalitetssikring, fejlfinding, afprøvning, måling, overvågning og test af samt rådgivning om kommunikationsapparater, -udstyr og -netværk; administration, drift og styring af kommunikationsapparater, -udstyr og -netværk for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRANSYNERGY (730) Indehaver: Vizion Factory e-learning, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Computere; computerhardware; computersoftware; computerfirmware; halvledere; elektronisk, elektrisk og elektromekanisk apparatur til brug i forbindelse med computere; videoapparatur; videokredsløbskort; produkter til videoanlæg; apparatur og udstyr til optagelse, gengivelse og ændring af lyd, billeder og data; lyd-, billed- og dataoptagelse; data lagret i elektronisk, optisk eller magnetisk format; mikroprocessorer; integrerede kredsløb; mikrocomputere; computerprogrammer; vejledningsmateriale vedrørende computere og data, alt sammen lagret magnetisk, optisk eller elektronisk; apparatur og instrumenter til registrering, behandling, modtagelse, gengivelse, overførsel, ændring, komprimering, dekomprimering, udsendelse, forening eller forbedring af data; algoritmer til komprimering og dekomprimering af data; afprøvnings- og kalibreringsapparatur; telekommunikationsapparatur og -instrumenter; apparatur og instrumenter til brug i forbindelse med konferencer, dokumentudveksling og -redigering; kameraer; hovedtelefoner; mus (databehandlingsudstyr); dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle ovennævnte varer. (511) Klasse 16: Tryksager; bøger; tidsskrifter; nyhedsbreve; blade; brochurer; pjecer; vejledningsmateriale, undervisningshjælpemidler og -vejledninger (dog ikke apparater); papir; skrivematerialer; skrivepapir; notesblokke; computerpapir; hulstrimler og -kort (i form af papirhandlervarer) til lagring af computerprogrammer; kontorartikler; oplagringskasser (af papir eller karton); bakker til multimedier; holdere til opbevaring af disketter; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle ovennævnte varer. (511) Klasse 38: Kommunikationsrelaterede tjenesteydelser. (511) Klasse 42: Computerrelaterede tjenesteydelser. (730) Indehaver: Spar Danmark A/S, Gammelager 11-13, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Ellermann Reklamebureau A/S, Platanvej 31, 1810 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 09: CD'ere; CD-afspillere. (511) Klasse 35: Markedsføring af koncerter i form af brochurer, annoncer, butiksmateriale, TV. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder afholdelse af koncerter; udgivelse af CD'ere med optagelser fra koncerter. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ascom Flexi (730) Indehaver: Ascom Nordic A/S, Park Alle 295, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 09: Møntautomater, møntapparater, kasseapparater, databehandlingsudstyr, betalingsterminaler, betalingsautomater, computerprogrammer til elektronisk betaling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FLS INDUSTRIES A/S, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder afstivningsbjælker (ikke af metal) asbest cement, asbest mørtel, beklædningsmateriale (ikke af metal) til bygningsbrug, beton, bjælkekonstruktioner (ikke af metal) til bygninger, bjælker (ikke af metal), brolægningsblokke (ikke af metal), bygningsbeklædning (ikke af metal), bygningsbeklædningsmaterialer (ikke af metal), bygningselementer af beton, bygningssten, bygningstømmer, bærebjælker (ikke af metal), cement (ildfast overtræk til-), cement til ovne, cementmaster, cementplader, cementpæle, charmotte (ildfast ler), filt til bygningsbrug, fliser (ikke af metal) til bygningsbrug, forskalling (ikke af metal) til beton, forstærkningsmateriale (ikke af metal) til bygningsbrug, grus, ildfast cementbelægning, ildfast overtræk til cement, kalk, ler til mursten; magnesia cement, murbeklædning (ikke af metal), murbrokker, mursten, bindemidler til murværk og beton, mørtel til bygningsbrug, puds (til vægge), påstrygningsmidler, sandsten til bygningsbrug, tagbeklædning (ikke af metal), tagdækningsmateriale (ikke af metal), vægbeklædning (ikke af metal); stive rør til bygningsbrug (ikke af metal); asfalt, herunder asfaltbeklædning; beg, tjære og bitumen; bygninger (ikke af metal), herunder transportable bygninger (ikke af metal); sten; støbeforme (ikke af metal); jernbanesveller (ikke af metal); monumenter (ikke af metal). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Toyologist (730) Indehaver: Geoffrey, Inc., a corporation of the State of Delaware, 461 From Road, Paramus, New Jersey 07652, USA (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, herunder online. 2242

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROTIENT ACTIF PUR (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 03: Toiletpræparater og kosmetiske præparater til pleje og rengøring af hud og hår. (511) Klasse 05: Medicinske og farmaceutiske præparater til behandling af hårets og hudens tilstand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SAFEPAGE (730) Indehaver: Yogapeo ApS, c/o Kresten Foged AS, Frederiksgade 1, 1265 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K, Danmark (511) Klasse 05: Næsehorn til næsekylning. (511) Klasse 10: Medicinske apparater. (511) Klasse 21: Husholdningsredskaber. (300) Prioritetsoplysninger: NO Norge (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KINGSTON ESTATE (730) Indehaver: Kingston State Wines Pty Ltd, Sturt Highway, Kingstonon-Murray, South Australia, AU-5331 Australien, Australien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 33: Vine. (730) Indehaver: G&O Technologies AS, Savsvinget 4, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til måling, signalering, kontrol, livredning og kommunikation. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ELIPSO (730) Indehaver: Rowenta-Werke GmbH, Waldstrasse 232, Offenbach am Main, Tyskland (511) Klasse 11: Små elektrisk opvarmede husholdningsapparater, nemlig risteapparater, varmeapparater til opvarmning, kaffemaskiner, hårtørrere, brødristere, dele til forannævnte varer. (300) Prioritetsoplysninger: DE Tyskland (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROMESSES TENUES (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater, toiletpræparater, rengøringsmidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til human brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROTIENT (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 03: Toiletpræparater og kosmetiske præparater til pleje og rengøring af hud og hår. (511) Klasse 05: Medicinske og farmaceutiske præparater til behandling af hårets og hudens tilstand. (730) Indehaver: Jørgen Christensen, Båstrupvej 234, 3480 Fredensborg, Danmark; Eva Stenning, Stampehusene 1A, 2970 Hørsholm, Danmark; Dorte Tang Møller, Sortemosevej 13D, 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 06: Stigbøjler (af metal), sporer, sadelhænger og trensehænger (af metal), hestesko (af metal). (511) Klasse 09: Ridehjelme. (511) Klasse 18: Piske, sadelmagervarer, sadelunderlag og sadeldækkener i syntetiske- og naturmaterialer; benbeskyttere i syntetiske- og naturmaterialer (til hest), sadeltasker i syntetiske- og naturmaterialer; grimer (dele af seletøj), bidsler(seletøj), stativer af metal specielt udformet til dækkener. (511) Klasse 21: Strigler, røgteredskaber i form af kamme, svampe og børster. (511) Klasse 22: Reb og træktorv i bomuld og nylon (til hest), gjorde. (511) Klasse 25: Ridebeklædningsgenstande. 2243

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: The Livingvision Concept Group I/S v/mogens & Robin Ann Johansen, Bakkedal 15A, 2980 Kokkedal, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske apparater samt instrumenter til måling, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd og/eller billed, digitale lyd-, billed- og video medier blandt andet til brug på internettet, databehandlingsudstyr, herunder computer hardware og computer software. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder vedrørende licensiering af forretningskoncepter samt implementering heraf. (511) Klasse 37: Installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i orange, hvidt og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ivaroyal (730) Indehaver: Ivarsson Holding A/S, Kometvej 26, 6230 Rødekro, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer (af metal). (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: innova (730) Indehaver: Ivarsson Holding A/S, Kometvej 26, 6230 Rødekro, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer( af metal). (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WebNize (730) Indehaver: Hypergenic A/S, Helsingforsgade 27, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware, herunder downloadede filer, CD-rom, disketter, film, computerhardware. (511) Klasse 16: Vejledninger, instruktions- og undervisningsmaterialer. (511) Klasse 42: Industriel forskning og udvikling, programmering, installation og rådgivning vedr. software og hardware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Cynop (730) Indehaver: Hypergenic A/S, Helsingforsgade 27, 8200 Århus N, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware, herunder downloadede filer, CD-rom, disketter, film, computerhardware. (511) Klasse 35: Markedsføring af andre software og hardware produkter. (511) Klasse 42: Industriel forskning og udvikling, programmering, installation og rådgivning vedr. software, hardware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ArGeTon (730) Indehaver: Ivarsson Holding A/S, Kometvej 26, 6230 Rødekro, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer (af metal). (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kontura (730) Indehaver: Ivarsson Holding A/S, Kometvej 26, 6230 Rødekro, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer (af metal). (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENTHO-PHOS (730) Indehaver: Enthone, Inc., a corporation of the State of Delaware, 350 Frontage Road, West Haven, CT 06516, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske sammensætninger til fremstilling af et korrosionshindrende lag på metaller og til forbehandling af metaloverflader inden påføring af et dæklag. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRONCHOSAN (730) Indehaver: BIOFORCE AG ROGGWIL TG, Au, CH-9325 ROGGWIL, Schweiz (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug. (730) Indehaver: Ivarsson Holding A/S, Kometvej 26, 6230 Rødekro, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer (af metal). (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal). 2244

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MATTONELLA (730) Indehaver: II Fornaio A/S, Strandlodsvej 13H, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 30: Næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TOTTI (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kema A/S, Priorsvej 36, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: II Fornaio A/S, Strandlodsvej 13H, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 30: Næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DK-Miljø StarDust Danmark ApS, Vester Søttrupvej 17, Hornum, 9600 Års, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater. (511) Klasse 05: Vitaminpræparater, mineral- og kosttilskud. (511) Klasse 10: Elektromagnetiske apparater til medicinsk brug, elektroniske apparater til diagnosticering til medicinsk brug, ortopædiske sko, dyner, puder og elektriske tæpper til medicinske formål. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZARASTEROL (730) Indehaver: Paranova-Gruppen A/S, Industriparken 25, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 05: Lægemidler, farmaceutiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: POWERBAKE (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Danisco A/S, Intellectual Capital - Trade Marks, Langebrogade 1, 1001 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål; enzymer, Enzymblandinger, enzym- og stabillisatorblandinger, enzym- og emulgatorblandinger, alle til brug for fødevareindustrien. (511) Klasse 30: Bagepulver og brødforbedringsmidler til husholdningsbrug (ikke indeholdt i andre klasser). (730) Indehaver: Telenor Business Solutions A/S, Ryttermarken 10, 3520 Farum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Sven Westergaard & Partnere, Pilestræde 43, 1112 København K, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr; telekommunikationsudstyr. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand vedrørende implementering af IT-løsninger. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Udlejning af accestid til computerservere og databaser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Domicilet (730) Indehaver: Domicilet, Vester Voldgade 83, 4, 1552 København V, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver herunder regnskabsog bogføringsassistance, telefonpasning, fax- og adresseservice, sekretærservice herunder skriveservice, båndafskrivning og tastearbejde. (511) Klasse 41: Ledelse, afholdelse og arrangement af kongresser, bistand ved arrangement og afholdelse af arrangementer vedrørende uddannelse, herunder seminarer og workshops, udarbejdelse af undervisningsmaterialer, oversættelse, korrektur og tekstregistrering. (511) Klasse 42: Udlejning af kontor- og mødelokaler, skrivning af korrespondance og redigering af skrevne tekster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: POSTIN (730) Indehaver: Postin K/S, Kastebjergvej 20 A, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske signal-, styre-, kontrol- sende-, modtage- og måleapparater og -instrumenter, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede. 2245

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Karin Y. Th. Jessen, Holmevej 65 B, 2860 Søborg, Danmark; Joan Peitersen, Ellegårdsvej 6, 3200 Helsinge, Danmark; Bo Zoffmann Jessen, Holmevej 65B, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 35: Virksomhedsrådgivning; ledelsesrådgivning. (511) Klasse 41: Kursusvirksomhed; seminarer; konferencer; workshops; medarbejderudvikling; organisationsudvikling; lederudvikling; team performance; coaching af ledere og personale. (511) Klasse 42: Rådgivning i forbindelse med mediation. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bjarke Lautrup-Larsen, Skelbækgade 32, 3tv., 1717 København V, Danmark; Mikael Vang Larsen, Westend 1, 2 th., 1661 København V, Danmark; Mikkel Geertsen, Westend 1, 2 TH, 1661 København V, Danmark; Mikkel Emil Balch Olsen, Westend 1, 2 TH, 1661 København V, Danmark (511) Klasse 09: CD'ere og belyste film, især videofilm, elektroniske visitkort. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, især beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, også via internet og/eller postordre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ehandelsjura.dk, v/ Martin Borgen, Bregnerødgade 14, 1.tv., 2200 København N, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer. (511) Klasse 16: Tidsskrifter, bøger, trykte opslagsværker til brug for undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 38: Tilvejebringelse af adgang til undervisningssite. (511) Klasse 41: Undervisnings- og uddannelsesvirksomhed indenfor e- handel og jura samt i forbindelse med videregående uddannelser og efteruddannelser, udgivelse af undervisningsmaterialer og on-line publicering. (511) Klasse 42: Juridisk bistand og rådgivning indenfor juridiske aspekter af e-handel, Internet og e-business. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jens Justesen, Ellidsbølvej 1, Ellidsbøl, 9690 Fjerritslev, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsplanlægning samt bistand vedrørende implementeringer heraf; finansiel rapportering og udredning. (511) Klasse 41: Udlejning af dias; forlagsvirksomhed; forfattervirksomhed; planlægning og organisering af udstillinger med kulturelle eller uddannelsesmæssige formål; oversættelse; udgivelse af bøger. (511) Klasse 42: Fotografisk virksomhed; billedbureauvirksomhed; fotografering; nyhedsformidling; professionel rådgivning, ikke forretningsmæssig, vedrørende idéudvikling og research for andre; naturvidenskabelige undersøgelser samt information og rådgivning i forbindelse dermed, herunder udfærdigelse af rapporter. (730) Indehaver: Acinta ApS, Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske instrumenter til kontrol; magnetiske databærere; databehandlingsudstyr. (511) Klasse 16: Tryksager, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 42: Programmering af computere; videnskabelig og industriel forskning; design, udvikling og vedligeholdelse af computerprogrammer samt rådgivning og information herom. 2246

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jimmy Nielsen, Rismarken 21, 2680 Solrød Strand, Danmark (511) Klasse 11: Luftrensere. (511) Klasse 37: Installations- og servicevirksomhed i forbindelse med luftrensere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MEDALLA REAL (730) Indehaver: Sociedad Anónima Vinã Santa Rita, Av. Apoquindo 3669, 6th Floor, Las Condes, Santiago, Chile (511) Klasse 33: Vin. (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 05: Hygiejnebind og tamponer til kvinder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHEVY (730) Indehaver: General Motors Corporation, a corporation of the state of Delaware, 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan , USA (511) Klasse 12: Motorkøretøjer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 37: Vedligeholdelse af motorkøretøjer, reparation af motorkøretøjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OCCLUDENT (730) Indehaver: Dental Line A/S, Østerbrogade 74, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 05: Materialer til tandplombering og tandaftryk, tandlægekit, tandlægelak. (511) Klasse 10: Odontologiske apparater og instrumenter, tandlægeapparater, tandproteser. (511) Klasse 42: Tandlægevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ProMagna (730) Indehaver: Norsk Hydro ASA, N-0240 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 01: Gødningsmidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: energiportalen (730) Indehaver: Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Bistand ved landbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: svineavlerportalen (730) Indehaver: Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugsprodukter, korn, næringsmidler til dyr. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: oekologiportalen (730) Indehaver: Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (730) Indehaver: Kenneth Øyestad Andersen, Nøregade 82, 1.sal, 4600 Køge, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: kvaegportalen (730) Indehaver: Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugsprodukter, korn, næringsmidler til dyr. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. 2247

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Maersk Logistics International A/S, Kalkbrænderihavnsgade 4, st., 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Computer Software. (511) Klasse 16: Tryksager, brochurer og tidsskrifter, etiketter, følgesedler, told- og transportsedler til godsbefordring. (511) Klasse 35: Forretningsadministration og lokalisering af gods og varer via computer. (511) Klasse 38: Data- og telekommunikationsservice ved transport og opbevaring af gods, herunder logistikservice ved hjælp af computere, transmission og overførelse af billeder, information og s via data-, mobilog telekoomunikationsnettet. (511) Klasse 39: Transport, pakning og opbevaring af gods; udfærdigelse af transport- og toldpapirer, beviser, dokumenter samt værdipapirer for gods; information vedrørende transport og opbevaring (gratis eller mod betaling) samt logistikservice. (511) Klasse 42: Udvikling, vedligeholdelse, reparation, installation og implementering af computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TELE DANMARK PASSWORK (730) Indehaver: TDC A/S, Nørregade 21, 0900 København C, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation; kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner samt internetsider; faksimilitransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telefonkommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Topsøe Formaldehyde SR Process (730) Indehaver: Haldor Topsøe A/S, Nymøllevej 55, 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SaxoBank (730) Indehaver: Saxo Bank A/S, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, bankvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SAXOBANK.com (730) Indehaver: Saxo Bank A/S, Smakkedalen 2, 2820 Gentofte, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, bankvirksomhed, valutarisk virksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PHOENIX (730) Indehaver: Phoenix Home Life Mutual Insurance Company, a corporation of the State of New York, One American Row, Hartford, Connecticut CT 06115, USA (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, genforsikringsvirksomhed samt finansiel virksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HANDWARE (730) Indehaver: Mobilkontoret v/dines Juhl Barsøe, Nørregårdsvej 1, 8464 Galten, Danmark (511) Klasse 37: Reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Programmering af computere. 2248

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kuvermatic (730) Indehaver: ApS Soldana, Syvstjernehusene 1, 3500 Værløse, Danmark (511) Klasse 16: Konvolutter. (730) Indehaver: Pacatech Danmark ApS, Tranevej 26, 9310 Vodskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Dahl, Koch & Boll Advokatfirma, Vingårdsgade 22, 9000 Ålborg, Danmark (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: EXCEL DATA A/S, Herningcentret, Merkurvej 801, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, rådgivning vedrørende computerhardware og -software, licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder, konsulentbistand vedrørende computerhardware -software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lindholm Film ApS, Høkerboderne 6, 1712 København V, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand udøvet via Internettet, nemlig formidling af kontakt mellem købere og sælgere; forretningsmæssig rådgivning vedrørende etablering af virksomheder på nationale og globe netværk; samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer on-line. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; kommunikation via computerskærme; interaktiv udveksling af data via Internettet; kommunikation via databaser; udsendelse af meddelelser, billeder og video via Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; arrangering og afholdelse af kurser via Internettet, formidling af interaktive undervisningsforløb. (511) Klasse 42: Design, udvikling og ajourføring af websider, internetapplikationer og ekstranet for andre; teknisk bistand vedrørende etablering af virksomhed på nationale og globale netværk samt rådgivning og information i forbindelse hermed; rådgivning vedrørende ernæring, madopskrifter, sundhed og hygiejne; professionel (ikke forretningsmæssig) bistand vedrørende fødevarelovgivning- og forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FLOWDRIVE (730) Indehaver: Purup-Eskofot A/S, Industriparken 35-37, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware til brug for den grafiske industri. (511) Klasse 42: Udvikling, vedligeholdelse, reparation, installation og implementering af computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ERHVERVSAKADEMI VEST (730) Indehaver: Esbjerg Handelsskole, Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Complete - Learning A/S, Drosselvej 57A, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, udvikling af undervisningskoncepter, -kurser, -uddannelse, rådgivning vedrørende uddannelse og indlæring, herunder uddannelse i form af kommunikation. (511) Klasse 42: Videnskabelig forskning indenfor undervisning og økonomiske fagområder, programmering af undervisningsplatforme, koncepter, kursusmoduler og portaler, teknisk bistand vedrørende udvikling om implementering af koncepter og programmering indenfor E-learning (elektronisk læring) og traditionel kursusvirksomhed. 2249

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: G.T.-TEX (730) Indehaver: Calzaturificio Play Sport SRL, Via Mure 69/71, Altivole (TV), Italien (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 25: Sportsbeklædningsgenstande, herunder jakker, anorakker og bukser, fodtøj, huer og hatte. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STILO (730) Indehaver: Fiat Auto S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200, I Torino, Italien (511) Klasse 12: Motorkøretøjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GO.COM (730) Indehaver: Disney Enterprises, Inc., a corporation of the State of Delaware, 500 South Buena Vista Street, Burbank, Californien 91521, USA (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder kabel-, satellit-, radio- og TV-udsendelsesvirksomhed, interaktiv TV-virksomhed, elektronisk post- og meddelelsesvirksomhed via Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, herunder on-line, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, design og udvikling af websites samt drift af disse, computer on-line virksomhed, nemlig tilvejebringelse af online adgang til søgninger i informationsregistre, databaseregistre og i audio og visuelt materiale tilgængeligt på globale computernetværk, herunder internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Home Sweet Home (730) Indehaver: Home Sweet Home ApS, Gothersgade 41, 1123 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bollinger Industries, 602 Fountain Parkway, Grand Prairie, Texas 75050, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 28: Gymnastik- og sportsartikler, især redskaber til optræning af kroppen og udstyr til konditræning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Disney Enterprises, Inc., a corporation of the State of Delaware, 500 South Buena Vista Street, Burbank, Californien 91521, USA (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder kabel-, satellit-, radio- og TV-udsendelsesvirksomhed, interaktiv TV-virksomhed, elektronisk post- og meddelelsesvirksomhed via Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, herunder on-line, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, design og udvikling af websites samt drift af disse, computer on-line virksomhed, nemlig tilvejebringelse af online adgang til søgninger i informationsregistre, databaseregistre og i audio og visuelt materiale tilgængeligt på globale computernetværk, herunder internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EXPLORER (730) Indehaver: Danske Trælast A/S, Teglholmsgade 6, 2450 København SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 12: Cykler. 2250

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BG NETBANK (730) Indehaver: BG Bank A/S, Silkegade 8, 1113 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, herunder bankvirksomhed; valutarisk virksomhed, fondsbørsvirksomhed; finansiel information; finansiel rådgivning; forsikringsvirksomhed; forvaltning af formuer; forvaltning af fast ejendom; udstedelse af kredit- og kontokort; bankvirksomhed i form af betalingssystemer, der kan benyttes af tredjemand via Internet og andre globale computernetværkssystemer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; kommunikation om finansiel virksomhed via computerskærme og globale computernetværk, herunder tilvejebringelse og tilgængeliggørelse af elektroniske databaser med oplysninger om konti og transaktioner på konti, elektronisk post; afsendelse, videresendelse og modtagelse af meddelelser og billeder vedrørende finansiel virksomhed via computerskærme og globale computernetværk; kommunikation vedrørende finansiel virksomhed og finansielle emner via mobiltelefoner, andre ikke-stationære kommunikationsapparater og globale computernetværk, herunder via Internettet, andre online tjenester og bulletin boards (åbne databaser, der er tilgængelige via modem), fremskaffelse af adgang til on-line informationstjenester om finansiel virksomhed; udbydelse af handelsportaler på Internettet (telekommunikation). (511) Klasse 42: Udarbejdelse og design af computer software; vedligeholdelse og ajourføring af computer software; leasing af tilgangstid til computer databaser; juridisk bistand om finansielle forhold. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: quick2check (730) Indehaver: Birger Banzhaf, Medelbyvej 2-4, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 09: Computer software; computer hardware; computersoftware anvendt til at skabe, administrere, klassificere, ordne, søge og bestille og hente information tilgængelig på personlig computer og over computer netværk; elektronisk lagrede instruktionsmaterialer, lærerbøger, opgave samlinger, case samlinger, vejledninger og metodebeskrivelser. (511) Klasse 16: Trykte instruktionsmaterialer, lærerbøger, opgave samlinger, case samlinger, vejledninger og metodebeskrivelser. (511) Klasse 38: Telekommunikationstjeneste; telekommunikations formidling af information, computer programmer og alle andre data; tilvejebringelse af bruger adgang til internet; tilvejebringelse af telekommunikations forbindelse til Internet eller databaser; telekommunikationstjenester vedr. elektronisk post (511) Klasse 41: Undervisningstilrettelæggelse; konsulentvirksomhed vedrørende uddannelse og læring; erfaringsudveksling (kompetenceudvikling) via elektroniske medier. (511) Klasse 42: Forskning, design og konsulentydelser med forbindelse til computer hardware og software; support og vedligeholdelsetjeneste vedr. computersoftware; computer programmering (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Vitrox ApS, c/o Forskerparken, Gustav Wieds Vej 10, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, herunder apparater og instrumenter til videnskabelig forskning i laboratorier, apparater til måling og kontrol af luftarter og lufttryk. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, herunder analyseapparater til medicinsk brug og diagnoseapparater til medicinske formål. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, professionel rådgivningsvirksomhed, ikke forretningsmæssig. (730) Indehaver: Danatech ApS, Jomfru Ingefreds Vej 21, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 06: Metaller til zink-, aluminium-, titan- og magnesium forarbejdning. (511) Klasse 07: Støbemaskiner til metal og plast. (511) Klasse 09: Softwareprogrammer; smeltedigler; styringsprogrammer. (511) Klasse 11: Opvarmningsdyser, varmekamrer, opvarmningssystemer for maskinopvarmning inden for metal og plast. (511) Klasse 17: Plastic i halvforarbejdet tilstand; gummi. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse i form af konsulentydelse vedrørende management. (511) Klasse 40: Rådgivende og konsulentydelser vedrørende metal og plastik, forældning og forarbejdning. (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed i form af instruktion. (511) Klasse 42: Arkitektvirksomhed i form af virksomhedsindretning; udvikling af software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ViVoX (730) Indehaver: Vitrox ApS, c/o Forskerparken, Gustav Wieds Vej 10, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, herunder apparater og instrumenter til videnskabelig forskning i laboratorier, apparater til måling og kontrol af luftarter og lufttryk. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, herunder analyseapparater til medicinsk brug og diagnoseapparater til medicinske formål. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskablig og industriel forskning, professionel rådgivningsvirksomhed, ikke forretningsmæssig. 2251

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THE POWER TO KNOW (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: SAS Institute Inc., SAS Campus Drive, Cary NC 27513, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, computerprogrammer, analyseprogrammer til computere, statistikprogrammer til computere, konsolideringsprogrammer til computere, human resource management programmer til computere, data warehousing programmer til computere, business intelligence programmer til computere, information delivery programmer til computere, enterprise resource planning programmer til computere, customer relationship management programmer til computere, performance management programmer til computere, ledelsesinformationsprogrammer til computere. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse, forretningsmæssig bistand ved viden- og statistikindsamling og beslutningstagen, statistik information, forretningsmæssig bistand ved systemimplementering og systemintegration. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Udvikling og programmering af computere, udlejning af computerprogrammel, installation og implementering af computerprogrammer, teknisk support. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Blanc de Blanc (730) Indehaver: Tholstrup Cheese A/S, Lille Strandstræde 20 B, 1254 København K, Danmark (511) Klasse 29: Ost. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ROCHE A/S, Industriholmen 59, 2650 Hvidovre, Danmark (511) Klasse 38: Kommunikation (Telefonisk-). (511) Klasse 41: Undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Rådgivning (Professionel-) ikke forretningsmæssigt, nemlig rådgivning formidlet af diætister omkring kost og ernæring i forbindelse med brug af slankemiddel. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Scandinavian Models (730) Indehaver: Scandinavian Models A/S, Magstræde 10, 1208 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Michael L. Rasmussen, Stockholmsgade 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CatSorb (730) Indehaver: JobAdvice, Rantausgave, Rantzausgavevej 9, 8355 Ny- Solbjerg, Danmark (511) Klasse 16: Brevpapir, kuverter, papir, notesblokke, ringbind til løsblade, magasiner, brochurer, tryksager, publikationer og kontorrekvisitter, ikke møbler. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, rådgivning vedrørende forretnings- og personaleledelse, personale rekruttering; annonce-virksomhed, herunder stillingsannoncering også formidlet via Internette, markeds-analyser også formidlet via Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, kursusvirksomhed. (511) Klasse 42: Design, udvikling og vedligeholdelse af web-side; personaleanalyser, personaleprofiler og personalevurderinger (psykologiske test). (730) Indehaver: Aktieselskabet Korn- og Foderstof Kompagniet, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 04: Midler til absorbering. (511) Klasse 17: Tætnings- og isoleringsmateriale. (511) Klasse 31: Strøelse til dyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FLASH REPORT (730) Indehaver: Right-on Co. Ltd., 37-1, Higashiarai, Tsukuba-shi, Ibarakiken, Japan (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande; jeans, t-shirts, sweatshirts, jersey-sportstrøjer, handser og sokker, bælter, fodtøj; sportssko og bjergstøvler; hovedbeklædning; huer og kasketter. (300) Prioritetsoplysninger: EM Harmoniseringskontoret. 2252

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 21. 123. årgang. 2002-05-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2175 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 123. årgang. 2002-05-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2081 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 123. årgang. 2002-08-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3257 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 561 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 44. 122. årgang. 2001-11-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3637 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 125. årgang. 2004-07-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1625 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 122. årgang. 2001-12-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4025 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 18. 122. årgang. 2001-05-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1229 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 121. årgang. 2000-07-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1178 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi Str. 0103 Tbilisi Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 25. 122. årgang. 2001-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1833 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 122. årgang. 2001-10-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 52. 121. årgang. 2000-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4071 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 127. årgang. 2006-04-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 741 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 127. årgang. 2006-04-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 127. årgang. 2006-04-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 127. årgang. 2006-04-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 777 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 121. årgang. 2000-10-25 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3237 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 126. årgang. 2005-08-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1793 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 128. årgang. 2007-02-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 128. årgang. 2007-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 128. årgang. 2007-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 159 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 120. årgang. 1999-05-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 965 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 125. årgang. 2004-04-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 125. årgang. 2004-04-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 125. årgang. 2004-04-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 121. årgang. 2000-11-29 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3665 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 129. årgang. 2008-08-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 129. årgang. 2008-08-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 129. årgang. 2008-08-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 807 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 51. 121. årgang. 2000-12-20 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3997 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 497 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 49. 121. årgang. 2000-12-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 120. årgang. 1999-10-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2531 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 30. 122. årgang. 2001-08-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 120. årgang. 1999-11-24 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2837 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 39. 121. årgang. 2000-09-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2923 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 122. årgang. 2001-11-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3799 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 122. årgang. 2001-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2159 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 31. 121. årgang. 2000-08-02 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2303 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 34. 122. årgang. 2001-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 8. 122. årgang. 2001-02-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 471 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 130. årgang. 2009-04-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 130. årgang. 2009-04-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 130. årgang. 2009-04-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1069 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 126. årgang. 2005-05-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 913 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 129. årgang. 2008-01-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 129. årgang. 2008-01-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 129. årgang. 2008-01-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 61 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 129. årgang. 2008-07-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 665 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 25. 123. årgang. 2002-06-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2595 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 132. årgang. 2011-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1429 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 127. årgang. 2006-06-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1343 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 122. årgang. 2001-05-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1321 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 132. årgang. 2011-09-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 132. årgang. 2011-09-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 132. årgang. 2011-09-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 23. 122. årgang. 2001-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1677 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 123. årgang. 2002-06-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2697 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 11. 123. årgang. 2002-03-13 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1133 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 126. årgang. 2005-09-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2263 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere