EKS 110. Driftsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14"

Transkript

1 EKS Driftsanvisning K

2 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110 Yderligere oplysninger Navn og stilling på underskriftsbemyndigede Dato K EU-overensstemmelseserklæring Undertegnede erklærer hermed, at følgende kraftdrevne truck overholder de væsentligste krav i Rådets direktiv 2006/42/EF (Maskindirektivet) og 2004/108/EØF (Elektromagnetisk kompatibilitet EMC) inkl. ændringer om indbyrdes harmonisering af medlemsstaternes lovgivning. Alle undertegnede har bemyndigelse til at samle det tekniske dossier. 1

3 2

4 Forord Bemærkninger til driftsvejledningen For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Oplysningerne gives i en kort og overskuelig form. Kapitlerne er inddelt efter bogstaver og siderne er nummereret fortløbende. I denne driftsvejledning findes dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Sørg ved betjening og udførelse af servicearbejde for at anvende den beskrivelse, der gælder for den aktuelle trucktype. Vores trucks videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi er nødsaget til at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet i denne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Sikkerhedsanvisninger og markeringer Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogrammer: FARE! Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges, vil det medføre alvorlige, irreversible skader eller evt. død. ADVARSEL! Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre alvorlige, irreversible skader evt. med døden til følge. FORSIGTIG! Markerer en faresituation. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre lette eller middelsvære skader. Z BEMÆRK Markerer risiko for materielle skader. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre materielle skader. Står foran anvisninger og forklaringer. t o Markerer standardudstyr Markerer ekstraudstyr 3

5 Ophavsret Ophavsretten til denne driftssvejledning tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Tlf.: +49 (0) 40/

6 Inholdsfortegnelse A Tilsigtet anvendelse Generelt Korrekt anvendelse Tilladte anvendelsesbetingelser Den driftsansvarliges forpligtelser Påbygning af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr B Beskrivelse af trucken Beskrivelse af anvendelsen Definition af køreretning Komponent- og funktionsbeskrivelse Oversigt over moduler Funktionsbeskrivelse Tekniske data Ydelsesdata Vægt Dæk Mål Europæiske standarder Anvendelsesbetingelser Krav til elektricitet Markeringssteder og typeskilte Typeskilt Lastdiagram, truck C Transport og første idriftsættelse Aflæsning med kran Sikring af trucken under transport Første idriftsættelse Flytning af trucken uden brug af motorkraft D Batteri vedligeholdelse, opladning, udskiftning Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier Generelt ved omgang med batterier Batterityper Frilæggelse af batteriet Afmontering/montering af batteriet Oplad batteriet

7 E Betjening Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken Beskrivelse af display og betjeningselementer Betjeningspult, førerplatform i retning mod drev betjeningspult (o) i retning mod last Betjeningselementer til tillægsløft Gående fører EKS 110 med sidebarrierer Dødmandsknap og sikkerhedsbarrierer Displayelementer Idrifttagning af trucken Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning Indretning af førerplads Arbejde med trucken Sikkerhedsregler for kørsel Klargøring af trucken til drift Parkering af trucken i sikret tilstand NØDSTOP Dødmandsknap Kørsel Styring Bremsning Kørsel ved drift med impulsfunktion Gående fører (o) Løft og sænkning af førerplatform Løft og sænkning af tillægsløft Løft og sænkning ved impulsfunktion med "Gående fører" Løft og sænkning af førerplatformen med løftfrakobling (o) Optagning, transport og afsætning af lastenheder Indstilling af gafler Lastdel, der kan betrædes, med pallegitter (o) Kørsel i smalgange Truck med skinnestyring og gangkending (o) Nødsænkning Betjeningstastatur, CanCode Kodelås Parametre Parameterindstillinger Afhjælpning af fejl Trucken kører ikke F Vedligeholdelse af trucken Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse Sikkerhedsforskrifter vedr. vedligeholdelse Service og eftersyn Servicetjekliste Driftsansvarlige Kundeservice Forbrugsstoffer og smøreplan Sikker omgang med forbrugsstoffer Smøreskema

8 5.3 Forbrugsstoffer Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejde Forberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde Tilspænding af hjulmøtrikker Montering og afmontering af mastsikringen Montering og afmontering af frontkappen Elektrisk anlæg Kontrol af elektriske sikringer Fornyet idriftsættelse af trucken efter service- og reparationsarbejde Oplægning af trucken Forholdsregler før oplægning Forholdsregler under oplægningen Fornyet idriftsættelse efter oplægning Sikkerhedskontrol efter tid og usædvanlige hændelser Endegyldig fjernelse fra driften, bortskaffelse Måling af humanvibrationer

9 8

10 Bilag Driftsvejledning, JH-traktionsbatteri Z Denne driftsvejledning gælder kun for batterityper af mærket Jungheinrich. Skal der anvendes andre mærker, skal driftsvejledningen fra producenten af disse følges DK 1

11 DK

12 A Tilsigtet anvendelse 1 Generelt Trucken, der beskrives i denne driftsvejledning er beregnet til løft, sænkning og transport af lastenheder. Trucken skal anvendes, betjenes og vedligeholdes, som beskrevet i denne driftsvejledning. Enhver anden form for anvendelse er ikke i overensstemmelse med formålet og kan medføre skader på personer, truck eller materiel. 2 Korrekt anvendelse BEMÆRK Den last, der maks. må løftes og den maks. tilladte lastafstand er vist på lastdiagrammet og må ikke overskrides. Lasten skal hvile på lastoptagningsudstyret eller løftes med et påbygningsaggregat godkendt af producenten. Lasten skal befinde sig ved gaffelslædens ryg og midtfor i forhold til lastgaflerne. Løft, sænkning og kørsel med operatør og last. Transport og løft af andre personer er forbudt. Betrædning af lasthjælpemidler kun med passende sikkerhedsudstyr som f.eks. pallegitre og pallestabilitetssikring. Indstabling af paller i reolsystemer er forbudt. Skubning og trækning af lastenheder er forbudt. 3 Tilladte anvendelsesbetingelser FARE! De tilladte flader og punktbelastninger på kørevejene må ikke overskrides. På uoverskuelige steder er vejvisning ved hjælp af en ekstra person nødvendig. Anvendelse i industrielle og erhvervsmæssige omgivelser. Må kun anvendes på veje med godt udsyn og veje, som af den driftsansvarlige er godkendt som kørselsveje. Må kun anvendes på fastgjorte og plane gulve med tilstrækkelig bæreevne iht. DIN Kørsel på tværs eller skrå hen over stigninger og skråninger er forbudt. Lasten skal transporteres på den side, der vender ind mod skråningen. Kørsel i smalgange kun med truck, der er beregnet hertil. Tilladt temperaturområde 5 C til 25 C, kortvarigt op til 40 C. Sikkerhedsafstande mellem truck og reol iht. DS/ EN , pkt Mindst 100 mm sikkerhedsafstand mellem skinnestyret truck og reol. Mindst 125 mm sikkerhedsafstand mellem induktivt styret truck og reol. Kørsel på stigninger op til maks. 10% uden last. Kørsel på stigninger op til maks. 5% uden nominel last. 9

13 Trucken må hverken køre i brandfarlige eller eksplosive områder, eller områder, der er kraftigt korrosionsfremkaldende eller meget støvede. Ved anvendelse under ekstreme betingelser kræves der særligt udstyr og særlig tilladelse til trucken. 10

14 4 Den driftsansvarliges forpligtelser Den driftsansvarlige er i denne driftsvejlednings forstand enhver naturlig eller juridisk person, der anvender trucken selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særlige tilfælde (f.eks. ved leasing, udlejning) er den driftsansvarlige den person, som det påhviler at overholde de nævnte driftsforpligtelser i henhold til de kontraktmæssige aftaler mellem ejer og bruger af trucken. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at trucken kun anvendes i overensstemmelse med formålet, og at enhver form for fare for brugerens eller tredjemands liv og helbred undgås. Den driftsansvarlige skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter, øvrige sikkerhedstekniske regler samt retningslinjerne for drift, service og vedligeholdelse følges. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at alle brugere har læst og forstået denne driftsvejledning. BEMÆRK Hvis denne driftsvejledning ikke følges, bortfalder vores garanti. Det samme gælder, hvis kunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde på genstanden uden tilladelse fra producenten. 5 Påbygning af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr Påbygning af ekstraudstyr På- og indbygning af ekstraanordninger, der påvirker eller udvider køretøjets funktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. Desuden skal der evt. indhentes tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten. 11

15 12

16 B Beskrivelse af trucken 1 Beskrivelse af anvendelsen EKS 110 er en vertikal plukketruck med elektromotorisk drev. Den er beregnet til transport og plukning af gods på et plant underlag iht. DIN Der kan optages paller med åben bund eller med tværbrædder samt rullevogn. Trucken er ikke egnet til indstabling af paller i reolsystemer. Førerkabinen løftes op sammen med lastoptagningsudstyret, så der er nem adgang til samt optimalt overblik over de hyldehøjder, der skal betjenes. Reolsystemerne skal være dimensioneret til EKS 110. De sikkerhedsafstande (f.eks. DS/EN , pkt ), der kræves og foreskrives af producenten, skal altid overholdes. Mellem reol og truck skal der overholdes en sikkerhedsafstand på mindst 100 mm ved skinnestyrede truck og 125 mm ved induktivt styrede truck. Gulvet skal overholde DIN I forbindelse med skinnestyringssystemet (SF) skal der forefindes køreskinner i smalgangene. Styreruller af vulkollan, der er skruet på truckens chassis, styrer trucken imellem køreskinnerne. Trucken udstyres som standard med enkeltmast (E-mast) eller duplex-dobbeltmast (ZZ-mast) (løftehøjder se "Tekniske data" på side 19). Som ekstraudstyr kan der leveres et tillægsløft, som øger lastgaflens løftehøjde med yderligere 800 mm. 13

17 2 Definition af køreretning Til angivelse af køreretning fastlægges følgende: Pos. Køreretning 1 Venstre 2 Retning mod drevet 3 Retning mod lasten 4 Højre 14

18 3 Komponent- og funktionsbeskrivelse 3.1 Oversigt over moduler

19 Pos. Betegnelse 5 t Førerværn 6 o Duplexmast 7 t Køreretningskontakt 8 t Sikkerhedsbarriere (fra 1200 mm) 9 t Enkelt-mast 11 t Lastgaffel 10 t Førerplatform 17 t Afdækning, el-system 16 t Drevkappe 15 o Styreruller 14 t Førerdisplay 13 t Batteriafdækning 12 t Drivhjul t Standardudstyr o Ekstraudstyr 16

20 3.2 Funktionsbeskrivelse Sikkerhedsanordninger Trucken råder over en lukket truckkontur. Drivhjulet er beskyttet af et stabilt truckværn. Førerplatformen er støddæmpet. Førerværnet beskytter føreren mod evt. nedfaldende emner. Sikkerhedsbarriererne i begge sider af førerplatformen afbryder alle køre- og løftebevægelser ved en løftehøjde på over 1200 mm. I funktionen "Skinnestyring med gangkending" (o) i smalgange skal knappen "Tohåndsbetjening" (o) også være trykket ind, for at der kan køres og løftes. Tohåndsbetjeningen forhindrer, at der foretages plukning i reolen under kørslen eller løftebevægelsen. NØDSTOP: Knappen NØDSTOP sætter ved betjening alle elektriske funktioner ud af drift. Truckopbygning Trucken er en trehjulet truck med styret drivhjul inden for den lukkede truckkontur. Frontkappen, der er let at åbne, et vipbart batteridæksel og en aftagelig afdækning til el-systemet giver god adgang til alle aggregater. Bremser Bremsefunktionen aktiveres, når dødmandsknappen slippes (driftsbremse) eller når køreretningskontakten slippes (rullebremse). Når der slukkes for el-systemet virker fjedertrykbremsen som parkeringsbremse. Styretøj Styreområdet udgør 90 til begge sider. Rattet virker elektrisk på servomotoren. Gearet med cylindrisk tandhjulsudveksling overfører styrebevægelsen til drivhjulet. I funktionen "Skinnestyring med gangkending" (o) holdes styretøjet automatisk i ligeudposition. Hydraulisk anlæg Ved tilkobling af funktionen Løft starter pumpeaggregatet og transporterer hydraulikolie fra olietanken til løftecylinderen. En hydrauliktrykakkumulator og en mængdereguleringsventil gør, at løft og sænkning udføres med dæmpning. 17

21 Løfteanordning Trucken er udstyret med en enkeltmast i svejset udførelse. Lastslæden med førerplatform og lastgaffel løber på ruller med rulningslejer for at opnå minimalt friktionstab og lavt strømforbrug. Løftet sker ved at hydraulikcylindre køres ud. Ved tillægsløft (o) hæves lastgaflen via en styrekæde ved hjælp af en løftecylinder, der er anbragt i midten. Trucken kan være forsynet med en duplexmast. Betjenings- og displayinstrumenter Betjeningselementer og displayinstrumenter er anbragt overskueligt ved førerpladsen. En køreretningskontakt styrer hastigheden. Funktionerne Løft, Sænkning og Horn kan betjenes med knapper uden at flytte hånden. Hvis trucken er forsynet med tillægsløft (o) "Z" er betjeningen af løfte-/sænkebevægelsen til dette tillægsløft desuden placeret logisk i lastsiden (ved tillægsløftet). Førerdisplayet viser batteriopladning, antal driftstimer samt service- og diagnosedata. En hjulvinkelvisning giver oplysning om drivhjulets aktuelle styrevinkel Driftstimetæller Z Gør trucken klar til drift, se "Klargøring af trucken til drift" på side 56 eller se "Betjeningstastatur, CanCode" på side 85. Driftstimerne tælles, når trucken er klar til drift og dødmandsknappen er blevet aktiveret Driftstimetæller ved drift med gående fører Z Gør trucken klar til drift, se "Klargøring af trucken til drift" på side 56 eller se "Betjeningstastatur, CanCode" på side 85. Driftstimerne tælles, når trucken er klar til drift og en af følgende betjeningselementer er blevet aktiveret: Knap til Gående fører - retning mod drev", se side 62. Knap til Gående fører - retning mod last", se side 62. Knap til Gående fører - løft", se side 68. Knap til Gående fører - sænkning", se side

22 4 Tekniske data Z Oplysning om tekniske data iht. VDI Ret til tekniske ændringer og forbedringer forbeholdes. Z Alle oplysninger gælder, såfremt intet andet er anført, for varianterne L og Z. 4.1 Ydelsesdata Betegnelse EKS 110 (100 E) EKS 110 (160 E) EKS 110 (190 E) EKS 110 (280 ZZ) Q Nominel løfteevne kg Kørehastighed med/uden nominel last 9,8/10,1 9,0/9,0 9,0/9,0 km/h Løftehastighed med/uden nominel last, Z 0,16/0,20 0,13/0,17 0,21/0,30 m/s Løftehastighed med/uden nominel last, L 0,16/0,20 0,13/0,17 0,21/0,30 m/s Sænkehastighed med/uden nominel last, Z 0,21/0,19 0,30/0,28 m/s Sænkehastighed med/uden nominel last, L 0,21/0,19 0,30/0,28 m/s Stigeevne med/uden nom. last 5/10 % Køremotor, effekt S2 60 min. 2,8 kw Løftemotor, effekt S3 = 15 % 3 kw Løftemotor, effekt S3 = 5 % 2,2 kw Løftemotor, effekt S3 = 20 % 6 kw 19

23 4.2 Vægt Betegnelse EKS 110 (100 E) Egenvægt inkl. batteri L/Z 1756/ 1859 Akselbelastning med last for/ bag (med batteri) Z Akselbelastning uden last for/bag (med batteri) Z Akselbelastning med last for/ bag (med batteri) L Akselbelastning uden last for/bag (med batteri) L 481/ / / / 678 EKS 110 (160 E) 1934/ / / / / 834 EKS 110 (190 E) 1970/ / / / / 862 EKS 110 (280 ZZ) 2270/ / / / / 965 kg kg kg kg kg 4.3 Dæk Betegnelse Værdi Dæk Vulkollan d1 Dækstørrelse, foran 230x80 mm d2 Dækstørrelse bag 150x130 mm 20

24 4.4 Mål h4 C h y x h7 s l Q h9 h13 h3 h12 h6 l2 l1 Wa b1 b5 b11 e a/2 a/2 Ast 21

25 Betegnelse EKS 110 (100 E) 1 ved udformning med førerværn (o) mm EKS 110 (160 E) EKS 110 (190 E) EKS 110 (280 ZZ) c Lasttyngdepunktsafstand mm x Lastafstand L/Z 143/ mm y Akselafstand mm h 1 Mastens højde, sænket mm h 3 Løft mm h 4 Mastens højde, fuldt udkørt (h 1 +h 3 ) mm h6 Højde, førerværn mm h 7 Sidde-/ståhøjde mm h 9 Tillægsløft Z mm h 12 Ståhøjde, hævet (h 3 +h 7 ) mm h 13 Højde, sænket mm Ast Arbejdsgangbredde ved palle x 1200 på langs L/Z 3149/ mm Ast Arbejdsgangbredde ved palle x 1200 på tværs 3039/ mm L/Z b 1 / b 2 Samlet bredde mm b 4 Bredde mellem støtteben/lad mm b 5 Udvendig gaffelarmsafstand mm b 11 Sporvidde, bag mm I 1 Samlet længde L/Z 2890/ mm I 2 Længde inkl. gaffelryg L/Z 1690/ mm I 3 Platformslængde L/Z 775/ /710 mm I Gaffelarmslængde 1200 mm Wa Venderadius mm s/e/ l Gaffelarmsmål L 60 / 160 / 1200 s/e/ l Gaffelarmsmål Z 65 / 160 / 1200 m 1 Frihøjde til gulv under mast med last 60 / 160 / / 160 / 1200 mm mm mm a Sikkerhedsafstand mm Gaffelslæde ISO 2328, klasse/type A, B FEM 2A (ekstraudstyr) 2 til drejning før den optagede palleplads iht VDI 2198 (diagonalmetoden) 22

26 4.5 Europæiske standarder Z Z Z Vedvarende lydtryksniveau EKS 110: 68 db(a) iht. EN i overensstemmelse med ISO Det vedvarende lydtryksniveau er en værdi udregnet iht. gældende standarder, der fås ved sammenregning af støjværdierne for kørsel, løft og tomgang. Lydtryksniveauet måles ved førerens øre. Vibration EKS 110: 0,96 m/s² iht. DS/EN Den vibrationsacceleration, som kroppen udsættes for på førerpladsen, er i henhold til standardens bestemmelser den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved kørsel over forhindringer med konstant hastighed. Disse måledata er en engangsberegning for trucken og må ikke forveksles med humanvibrationerne i brugerdirektivet "2002/44/EF" (vibrationer). Til måling af disse humanvibrationer tilbyder producenten en særlig service, se "Måling af humanvibrationer" på side 122. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Producenten bekræfter, at grænseværdierne for elektromagnetiske forstyrrelser samt støjimmunitet overholdes, samt at der foretages kontrol af afladningen af statisk elektricitet iht. EN samt de heri nævnte standardiserede referencer. Der må kun ændres på elektriske eller elektroniske komponenter og disses placering efter skriftlig tilladelse fra producenten. ADVARSEL! Forstyrrelse af medicinsk udstyr på grund af ikke-ioniserende stråling Elektrisk udstyr på trucken, som udsender ikke-ioniserende stråling (f.eks. trådløs datatransmission), kan forstyrre funktionen på medicinsk udstyr (pacemaker, høreapparater, etc.) hos brugeren og medføre fejlfunktion. Kontakt lægen eller producenten af det medicinske udstyr, for at få afklaret om udstyret kan anvendes i nærheden af trucken. 23

27 4.6 Anvendelsesbetingelser Z Omgivelsestemperatur ved drift 5 C op til 25 C, kortvarigt op til 40 C. Ved permanent brug under ekstreme udsving i temperatur eller luftfugtighed kræves der særligt udstyr samt tilladelse. 4.7 Krav til elektricitet Producenten bekræfter, at kravene til dimensionering og produktion af det elektriske udstyr overholdes ved korrekt anvendelse af trucken iht. DS/EN 1175 "Sikkerhed ved industrielle truck - Krav til elektricitet". 24

28 Markeringssteder og typeskilte Advarsels- og oplysningsskilte så som lastdiagrammer, anhugningspunkter og typeskilte skal altid kunne læses, ellers skal de udskiftes Pos. Betegnelse 18 Advarselsskilt "Risiko for skæreskader/klemning" 19 Forbudsskilt "Stik ikke hænder/arme igennem masten" 20 Forbudsskilt "Gå ikke ind under lasten" 21 Advarselsskilt "Advarsel! Drift med impulsfunktion" 22 Kontrolmærkat (o) 23 Løfteevneskilt, løfteevne/lasttyngdepunkt/løftehøjde 24 Truckens typeskilt 25 Anhugningspunkt for donkraft 26 Anhugningspunkt til læsning med kran 28 Forbudsskilt "Det er ikke tilladt at medtage passagerer" 25

29 5.1 Typeskilt Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 29 Type 35 Byggeår 30 Serienummer 36 Lasttyngdepunktsafstand i mm 31 Nominel løfteevne i kg 37 Drivkraft 32 Batterispænding i V 38 Batterivægt min./maks. i kg 33 Egenvægt uden batteri i kg 39 Producent 34 Ekstraudstyr 40 Producentlogo Angiv serienummer (27) ved henvendelse vedr. trucken og ved bestilling af reservedele. 26

30 5.2 Lastdiagram, truck Løfteevneskiltet (23) angiver løfteevnen i lb (kg) for trucken med lodret mast. Det anføres i tabelform, hvor stor den maksimale løfteevne er ved et bestemt lasttyngdepunkt A/B/D (in/mm) og den ønskede løftehøjde C (in/mm). Eksempel på udregning af den maksimale løfteevne Ved et lasttyngdepunkt C på 600 mm og en maksimal løftehøjde H på 1000 mm udgør den maksimale løfteevne Q 1000 kg. 27

31 28

32 C Transport og første idriftsættelse 1 Aflæsning med kran ADVARSEL! Risiko for uheld ved usagkyndig flytning med kran Anvendelse af uegnet løftegrej og usagkyndig anvendelse af samme kan medføre nedstyrtning af trucken under læsning/losning. Sørg for, at trucken og masten ikke støder imod noget, når de løftes eller bevæger sig på en måde, der ikke er under kontrol. Hvis det er nødvendigt, skal trucken og masten fastholdes ved hjælp af styretove. Kun personer, som er uddannet i håndtering af anhugnings- og løftegrej, må foretage læsning/losning af trucken og masten. Bær personlige værnemidler (f.eks. sikkerhedssko, sikkerhedshjelm, advarselsvest, sikkerhedshandsker osv.) ved læsning/losning med kran. Undlad ophold under hængende last. Træd ikke ind i fareområdet, og undlad ophold i fareområdet. Anvend kun løftegrej med tilstrækkelig løfteevne (truckens vægt, se typeskiltet). Fastgør kun kranudstyret ved de afmærkede anhugningspunkter, og sørg for at sikre det, så det ikke skrider. Anvend kun anhugningsgrej i den foreskrevne belastningsretning. Anbring kranudstyrets anhugningsgrej således, at det ikke rører nogen af komponenterne, når der løftes. Læsning af trucken med kran Forudsætninger Lastudstyr sænket Tændingslås i position FRA. Nøgle trukket, ved kodelås tryk på O-tast. NØDSTOP-afbryder i position FRA. Nødvendigt værktøj/materiale Løftegrej Kranudstyr Fremgangsmåde Fastgør kranudstyret i anhugningspunkterne (41). Trucken kan nu læsses ved hjælp af en kran

33 2 Sikring af trucken under transport ADVARSEL! Ukontrollerede bevægelser under transporten Usagkyndig sikring af trucken og masten under transport kan medføre alvorlige uheld. Læsningen skal foretages af personale, der er specielt uddannet hertil iht. VDI 2700 og VDI Den korrekte dimensionering og udførelse af sikkerhedsforanstaltninger ved læsning afgøres i hvert enkelt tilfælde. Ved transport på lastbil eller anhænger skal trucken surres fast på fagligt korrekt vis. Lastbilen eller anhængeren skal være udstyret med fastsurringsringe. Trucken skal sikres med kiler, så den ikke kan bevæge sig utilsigtet. Anvend kun spænderemme og fastsurringsseler med tilstrækkelig nominel styrke. Sikring af trucken med henblik på transport Forudsætninger Lastoptagningsudstyr sænket Tændingslås i position FRA Nøgle trukket, ved kodelås O-tast trykket ind NØDSTOP trykket ind Batteristikket trukket 42 Nødvendigt værktøj/materiale Spænderemme/fastsurringsseler Fremgangsmåde Parkér trucken sikkert på lastbil eller anhænger. Slå mindst fire spænderemme (42), 2 i venstre og 2 i højre side, omkring masten. Nu kan trucken transporteres. 30

34 3 Første idriftsættelse Z Forberedelse inden første ibrugtagning Fremgangsmåde Kontrollér, at udstyret er komplet. Montér evt. batteriet, se "Afmontering/montering af batteriet" på side 37. Trucken må kun køres med batteristrøm. Ensrettet vekselstrøm vil beskadige de elektroniske komponenter. Kabelforbindelser til batteriet (forlængerledninger) skal være kortere end 6 m. Oplad batteriet, se "Oplad batteriet" på side 39. Trucken kan nu tages i brug, se "Idrifttagning af trucken" på side

35 4 Flytning af trucken uden brug af motorkraft Frigørelse af bremse FORSIGTIG! Ukontrolleret bevægelse af trucken Bremsen må ikke deaktiveres på stigninger og skråninger. Aktivér bremsen igen, når destinationen er nået. Trucken må ikke parkeres med deaktiveret bremse. Nødvendigt værktøj/materiale To M5x42 unbrako-skruer Unbrakonøgle Fremgangsmåde Stil hovedafbryderen på "FRA". Stil tændingslåsen på "FRA", og træk nøglen ud. Sørg for at sikre trucken, så den ikke triller. Åbn frontkappen (16), og læg den til side, se "Montering og afmontering af frontkappen" på side 114. Skru to M5x42 unbrakoskruer (43) helt i, og træk ankerpladen op. Bremsen er frigjort, og trucken kan flyttes. Reaktivering af bremsen Fremgangsmåde Skru de to M5x42 unbrakoskruer (43) ud igen. Montér frontkappen (16) igen, og luk den. Bremsetilstanden er nu genoprettet. 32

36 D Batteri vedligeholdelse, opladning, udskiftning 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier Servicepersonale Opladning, service og udskiftning af batterier må kun foretages af hertil uddannet personale. Denne driftsvejledning samt forskrifterne fra producenten af batteri og ladestation skal overholdes under arbejdet. Brandsikringsforanstaltninger Ved omgang med batterier er rygning og brug af åben ild forbudt. I området omkring den truck, der er parkeret med henblik på opladning, må der i en afstand af mindst 2 m ikke opbevares brændbare stoffer eller gnistdannende forbrugsmidler. Lokalet skal være ventileret. Brandslukningsudstyr skal stå klar. Vedligeholdelse af batteriet Cellelågene i batteriet skal holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, let indsmurt i polfedt og godt fastspændt. FORSIGTIG! Sørg for, at batterikablet ikke beskadiges, når batteridækslet lukkes. Ved beskadigede kabler er der risiko for kortslutning. Bortskaffelse af batteriet Overhold nationale miljø- eller bortskaffelsesbestemmelser ved bortskaffelse af batterier. Overhold altid producentens anvisninger vedrørende bortskaffelse. 33

37 1.1 Generelt ved omgang med batterier ADVARSEL! Risiko for uheld og tilskadekomst ved omgang med batterier Batterierne indeholder opløst syre, som er giftig og ætsende. Undgå enhver kontakt med batterisyre. Bortskaf brugt batterisyre efter gældende regler. Ved arbejde på batterierne er det yderst vigtigt at bære sikkerhedstøj og beskyttelsesbriller. Batterisyre må ikke komme på huden, tøjet eller i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da med rigelige mængder rent vand. Søg straks læge ved personskade (hvis batterisyre f.eks. kommer i kontakt med huden eller øjnene). Spildt batterisyre skal straks neutraliseres med rigelige mængder vand. Der må kun anvendes batterier med lukket batterikasse. Overhold lovmæssige bestemmelser. ADVARSEL! Risiko for uheld ved anvendelse af uegnede batterier Batteriets vægt og mål har stor indflydelse på truckens stabilitet og løfteevne. Udskiftning af det eksisterende batteri kræver tilladelse fra producenten, da der skal bruges udligningsvægte, hvis der monteres mindre batterier. Sørg for, at batteriet sidder godt fast i truckens batterirum efter udskiftning/ved montering af batteriet. Inden enhver form for arbejde på batterierne skal trucken parkeres i sikret tilstand (se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 57). 34

38 2 Batterityper Trucken udstyres med forskellige batterityper afhængigt af dens udførelse. I nedenstående tabel vises med angivelse af kapacitet, hvilken kombination, der er standardkombination: Batteritype Kapacitet Vægt 24 V-batteri (vedligeholdelsesfrit) 4 EPzV 480 Ah 480 kg 24 V-batteri 4 EPzS 560 Ah 24 V-batteri 4 EPzS 620 Ah 24 V-batteri (vedligeholdelsesreduceret) 4 EPzW 560 Ah Batteriernes vægt fremgår af batteriets typeskilt. Batterier med uisolerede poler skal være dækket med en skridsikker isoleringsmåtte. BEMÆRK Anvend kun batterier, hvis vægt ligger inden for det min./maks.-område, der er oplyst på truckens typeskilt. Manglende overholdelse af det foreskrevne område for batterivægt kan medføre ustabile truckfunktioner. 35

39 3 Frilæggelse af batteriet Z Forudsætninger Lastudstyr sænket Tændingslås i position FRA Nøgle trukket, ved kodelås O-tast trykket ind 44 NØDSTOP i position FRA Fremgangsmåde 13 Tag fat i batteridækslet (13) i begge greb (44), og vip det helt op. Batteridækslet holdes i denne position af dets egenvægt. Afdækninger og tilslutninger skal bringes tilbage til normal driftsklar tilstand, inden trucken tages i brug. Luk kun batteridækslet ved hjælp af grebene (44). 36

40 4 Afmontering/montering af batteriet ADVARSEL! Risiko for uheld ved montering og afmontering af batteriet Ved montering og afmontering af batteriet kan der opstå kvæstelser og ætsning på grund af batteriets vægt og batterisyren. Følg afsnittet "Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier i dette kapitel. Sørg for at bære sikkerhedssko ved montering og afmontering af batteriet. Der må kun anvendes batterier med isolerede celler og isolerede polforbindelser. Parkér trucken vandret for at sikre, at batteriet ikke glider ud. Foretag kun udskiftning af batteriet med kranudstyr med tilstrækkelig løfteevne. Anvend kun tilladte anordninger til udskiftning af batteri (batteriskiftestativ, batteriskiftestation osv.). Sørg for, at batteriet sidder godt fast i truckens batterirum. Afmontering af batteri Forudsætninger Trucken er parkeret i sikret tilstand, se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 57. Batteristikket er trukket ud. Nødvendigt værktøj/materiale Kran/gaffeltruck Kranudstyr Batteriskiftestation (o) Fremgangsmåde Vip spændearmen (47) til batterilåsen 180 mod uret. 47 Træk batterilåsen op ad og ud. Afmontering af batteriskiftestation (o) Træk batteriet ud i siden på trucken. Følg driftsanvisningen for batteriskiftestationen. Afmontering med kran/gaffeltruck Anbring krogen fra kranudstyret i løfteøjerne (45) på batteriet. Det slappe kranudstyr må ikke falde ned på battericellerne. Løft langsomt og forsigtigt batteriet ud af trucken. Batteriet er afmonteret. 37

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 11.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 11.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 11.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

ERE 120. Driftsanvisning 05.08 - 02.11

ERE 120. Driftsanvisning 05.08 - 02.11 ERE 120 05.08 - Driftsanvisning K 51093153 02.11 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ERE 120

Læs mere

AMX 10. Driftsanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10

AMX 10. Driftsanvisning 12.14 - 12.14 AMX 10 AMX 10 12.14 - Driftsanvisning 50287407 12.14 AMX 10 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår

Læs mere

EJC B14 / B16. Driftsanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Driftsanvisning 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Driftsanvisning 50470437 03.11 EJC B14 EJC B16 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr.

Læs mere

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Driftsanvisning 51133143 11.14 K ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant

Læs mere

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07 EKS 110 07.04 - Driftsvejledning K 50430014 11.07 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ERD 220. Driftsanvisning 11.03 - 09.10

ERD 220. Driftsanvisning 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Driftsanvisning K 50428250 09.10 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ERD 220

Læs mere

ETV Q20/Q25. Driftsanvisning 04.13 - 06.15

ETV Q20/Q25. Driftsanvisning 04.13 - 06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - Driftsanvisning K 51171586 06.15 K 4 Vigtige oplysninger for transport og for montering af løftestativer ved gaffeltrucks med slædemast Transport Transporten kan alt efter løftestativets

Læs mere

EZS 130. Driftsanvisning 08.09 - 10.15 EZS 130

EZS 130. Driftsanvisning 08.09 - 10.15 EZS 130 EZS 130 08.09 - Driftsanvisning 51132947 10.15 EZS 130 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår

Læs mere

EFG 110-115. Driftsanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Driftsanvisning 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Driftsanvisning 51151444 11.14 K EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type

Læs mere

EJD 220. Driftsanvisning 01.10 - 08.15

EJD 220. Driftsanvisning 01.10 - 08.15 EJD 220 01.10 - Driftsanvisning K 51132780 08.15 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EJD 220

Læs mere

ESE 533. Driftsanvisning 03.10 - 11.14

ESE 533. Driftsanvisning 03.10 - 11.14 ESE 533 03.10 - Driftsanvisning K 51211198 11.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ESE 533

Læs mere

EME 114. Driftsanvisning 06.14 - 12.14 EME 114

EME 114. Driftsanvisning 06.14 - 12.14 EME 114 EME 114 06.14 - Driftsanvisning 51126153 12.14 K EME 114 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår

Læs mere

EJC 110/112/212. Driftsanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212. Driftsanvisning 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - Driftsanvisning 51222928 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr

Læs mere

EKS 208-312. Driftsanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Driftsanvisning 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Driftsanvisning 51121628 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type

Læs mere

ECE 310. Driftsvejledning 03.08- 51080937 07.08

ECE 310. Driftsvejledning 03.08- 51080937 07.08 ECE 310 Driftsvejledning 03.08- K 51080937 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL Driftsvejledning 12.06- K 51051913 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE

Læs mere

ETV C16/C20. Driftsanvisning 06.08 - 51069886 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Driftsanvisning 06.08 - 51069886 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Driftsanvisning 51069886 07.12 K ETV C16 ETV C20 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Fabrikant eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant

Læs mere

EZS 570. Driftsanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Driftsanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Driftsanvisning K 51118831 01.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ES 570

Læs mere

EFX 410 / 413. Driftsanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413. Driftsanvisning 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - Driftsanvisning 51296666 11.14 EFX 410 EFX 413 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr.

Læs mere

EFG 425-430. Driftsanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. Driftsanvisning 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - Driftsanvisning 51151500 11.11 K EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant

Læs mere

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - Driftsanvisning 51141061 07.15 K EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Læs mere

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Driftsanvisning 05.07 - K 51058444 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Læs mere

Højdeforvalg. Driftsanvisning 09.11 - 09.11

Højdeforvalg. Driftsanvisning 09.11 - 09.11 Højdeforvalg 09.11 - Driftsanvisning K 51235481 09.11 Forord Bemærkninger til driftsanvisningen For at kunne anvende højdeforvalget sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles

Læs mere

HC 110. Driftsvejledning 12.05 - 51109745 07.08

HC 110. Driftsvejledning 12.05 - 51109745 07.08 HC 110 12.05 - Driftsvejledning K 51109745 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - Driftsanvisning 51147718 07.15 K ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent

Læs mere

ERE 120. Driftsanvisning 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20

ERE 120. Driftsanvisning 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20 ERE 120 07.12 - Driftsanvisning 51222190 02.15 ERE 120 ERE C20 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr.

Læs mere

EJC 110/112. Driftsanvisning 01.05 - 50444133 03.07

EJC 110/112. Driftsanvisning 01.05 - 50444133 03.07 EJC 110/112 01.05 - Driftsanvisning K 50444133 03.07 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

EJC M10. Driftsanvisning 05.09 - 51145326 05.09

EJC M10. Driftsanvisning 05.09 - 51145326 05.09 EJC M10 05.09 - Driftsanvisning K 51145326 05.09 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

EJC B12/B14/B16. Driftsanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Driftsanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Driftsanvisning 51209533 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU EJC B12 EJC

Læs mere

EJD 220/220 XL. Driftsvejledning 05.05 - 50469512 07.08

EJD 220/220 XL. Driftsvejledning 05.05 - 50469512 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Driftsvejledning K 50469512 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ERE 120. Driftsvejledning 09.05- 50466109 04.08

ERE 120. Driftsvejledning 09.05- 50466109 04.08 ERE 120 09.05- Driftsvejledning K 50466109 04.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

EJD K18. Driftsvejledning 02.05 - 51056287 03.07

EJD K18. Driftsvejledning 02.05 - 51056287 03.07 EJD K18 02.05 - Driftsvejledning K 51056287 03.07 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

EKS 310k/310. Driftsvejledning 07.04 - 52025065 07.08

EKS 310k/310. Driftsvejledning 07.04 - 52025065 07.08 EKS 310k/310 07.04 - Driftsvejledning K 52025065 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Under Pallet Carrier-lagersystem

Under Pallet Carrier-lagersystem Under Pallet Carrier-lagersystem 09.10 - Driftsanvisning 51264325 04.15 K UPC P1 UPC P2 UPC P5 UPC P6 Regalanlage Type B Regalanlage Type E EU-overensstemmelseserklæring Producent Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Læs mere

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08 ESE 420/430 11.04 - Driftsvejledning K 50454702 11.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

ESD 220. Driftsanvisning 01.05- 50453661 07.08

ESD 220. Driftsanvisning 01.05- 50453661 07.08 ESD 220 01.05- Driftsanvisning K 50453661 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Driftsanvisning 51287761 11.14 K DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Læs mere

ETX 513/515 inkl. KH. Driftsvejledning 10.04 52029813 07.08

ETX 513/515 inkl. KH. Driftsvejledning 10.04 52029813 07.08 ETX 513/515 inkl. KH 10.04 Driftsvejledning K 52029813 07.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

ETV Q20/25. Driftsanvisning 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25

ETV Q20/25. Driftsanvisning 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25 ETV Q20/25 04.02- Driftsanvisning K 50147519 ETV Q20 02.10 ETV Q25 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Fabrikant eller dennes i Fællesskabet etablerede repræsentant

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Brugsanvisning (dansk oversættelse)

Brugsanvisning (dansk oversættelse) Brugsanvisning (dansk oversættelse) ISRI 6830KA/880 Sadolinsvej 14 DK - 8600 Silkeborg Tlf. +45 87 22 52 22 Fax +45 86 80 33 63 seats@broendum.com www.broendumseats.com Generelt Læs brugsanvisningen før

Læs mere

EFG 213-320. Driftsvejledning 06.08- 51099992 07.11

EFG 213-320. Driftsvejledning 06.08- 51099992 07.11 EFG 213-320 06.08- Driftsvejledning K 51099992 07.11 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ECE 320. Driftsanvisning

ECE 320. Driftsanvisning ECE 320 02.09 - Driftsanvisning K 51160485 11.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ECE 320

Læs mere

EKS 210/312. Højtløftende plukketruck (1.000/1.200 kg) 48 volt vekselstrømsteknik for høje momenter og dynamiske bevægelser

EKS 210/312. Højtløftende plukketruck (1.000/1.200 kg) 48 volt vekselstrømsteknik for høje momenter og dynamiske bevægelser 48 volt vekselstrømsteknik for høje momenter og dynamiske bevægelser Op til to skiftehold uden batteriskift med energigenvinding og effektiv energistyring Moduler til procesintegration: RFID-teknik, redundant

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Elektrisk gaffeltruck 1,5-2,0 ton

Elektrisk gaffeltruck 1,5-2,0 ton Elektrisk gaffeltruck 1,5-2,0 ton 3 hjul www.toyota-forklifts.dk Elektrisk gaffeltruck 1,5-1,6 t Specifikationer 8FBE15T 8FBEK16T 8FBE16T Andet Motor Ydelsesdata Dimensioner Hjul Vægt Basisdata 1.1 Producent

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Driftsanvisning K 50114153 02.01 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Redexim Verti-Groom 2000 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

EMC 110/B 10. Driftsanvisning 06.96- 10003624 07.08

EMC 110/B 10. Driftsanvisning 06.96- 10003624 07.08 EMC 110/B 10 06.96- Driftsanvisning K 10003624 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Specifikationer. WE/WS 2300 serien. El-stabler for gående og stående fører WE/WS 2300. Serien

Specifikationer. WE/WS 2300 serien. El-stabler for gående og stående fører WE/WS 2300. Serien C Specifikationer WE/WS 2300 serien El-stabler for gående og stående fører WE/WS 2300 Serien C WE 2300 serien Selvkørende el-stabler for gående fører bremszone 4.5 4.22 krybezone kørezone 4.2 4.3 90 4.4

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570

Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 45% load indicator 85 % 00 % TEST 2 0 Førerplatform Teleskoplæsser 450/ 550/ 570 Advarselsblink Kombi-Instrument Hældningsindstilling- Ratstamme Styrearm Redskab åbent Inchpedal/ Kørepedal Lastindikator

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Specifikationer. DT 3000-serien. Dobbeltstabler DT 3000. Serien

Specifikationer. DT 3000-serien. Dobbeltstabler DT 3000. Serien C Specifikationer DT 3000-serien Dobbeltstabler DT 3000 Serien C DT 3000-serien Dobbeltstabler DT 3040-2.0 uden platform mekanisk styring 4.5 4.4 4.9 1.6 Q 4.2 125 170 140 29 89 1.9 4.35 4.21 4.25 4.22

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

SLH 090 SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A SLH 090 80V 35A - 160A. Driftsanvisning 03.10 - 07.15 100% >80% <80%

SLH 090 SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A SLH 090 80V 35A - 160A. Driftsanvisning 03.10 - 07.15 100% >80% <80% AIR 80% 100% AIR 80% 100% 80% 100% AIR 80% 100% AIR 80% 100% AIR 80% 100% SLH 090 03.10 - Driftsanvisning 51159141 07.15 K SLH 090 24V 15A - 200A SLH 090 48V 20A - 170A

Læs mere

GPC 3000 SERIEN. Specifikationer Lavniveau ordreplukker

GPC 3000 SERIEN. Specifikationer Lavniveau ordreplukker C GPC 3000 SERIEN Specifikationer Lavniveau ordreplukker C GPC 3000 Serien Lavniveau ordreplukker GPC 3020, 3040, 3050 og 3060 Work Assist tilbehørsbøjle Lastgitter Ryglæn gribestang 1225 1160 1025 160

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck At-VEJLEDNING B.2.3.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.01.3 af maj 1996 Løft af personer med gaffeltruck Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt.

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt. BRUGS- OG EPAC LD 800 1. GENEREL UHELDSFOREBYGGELSE SIKKERHED For at maskinen skal fungere godt, skal den idriftsættes korrekt (installation og brug) og oliestand og de forskellige mekanismer skal kontrolleres

Læs mere

ET 4000 SERIEN. Specifikationer El-stabler for stående fører

ET 4000 SERIEN. Specifikationer El-stabler for stående fører C ET 4000 SERIEN Specifikationer El-stabler for stående fører C ET 4000-serien El-stabler for stående fører 4.5 4.22 4.4 4.2 4.3 Q 1.6 1055 4.9 4.8 90 30 1.9 84* 270 456 4.19 4.35 4.24 4.25 3.7 520 3.6

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG DANSK UDGAVE, VERSION 01, GÆLDENDE FRA 1. JULI 2008 HØJTLØFTER MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 192.836-E01

Læs mere

EFX 410/413. Driftsanvisning EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Driftsanvisning EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Driftsanvisning K 52027286 03.10 EX 410 EX 413 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg abrikant eller dennes i ællesskabet etablerede repræsentant

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06 ECE 220 04.04 - Driftsanvisning K 50439710 10.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere