REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008"

Transkript

1 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne 3. Regnskab v/ kassereren. 4. Hld- g pkalturnering 5. Fastsættelse af regler fr pkalturneringen (Bilag 1) 6. Indkmne frslag. 7. Fastsættelse af kntingent. 8. Valg: a. Kasserer Benny Brinck b. Sekretær Chresten Nielsen c. Turneringsleder Hans Milter Pedersen d. Suppleant Arne Beck Madsen, mdtager genvalg e. Revisrer Keld Bysen g Kristen Sørensen f. Revisrsuppleant Niels Justesen 9. Eventuelt Referent - Sekretær, Chresten Nielsen

2 Statinsvænget 21 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus Til Stede: FU: Pul Jacbsen, Benny Brinch, Kim Skaanning, Hans Milter Pedersen, Chresten Nielsen. Assens: Ib Juhl Frem: Mads B. Svendsen, Niels Erik Nielsen, Peter Kinggaard, René Andreasen Gelsted: Aage Kristensen Læsefreningen: Christian Winther, Jhnny H. Jhansen, Jørn Mestrup, Peter C. Grau Nybrg: Erik G. Andresen Nr. Aaby Junir: Arne B. Madsen Odense Skakklub: Leif Rasmussen Sydøstfyn: Niels Højgaard Søndersø: Michael Nielsen 1. Valg af dirigent g stemmetællere. - FU frslår Arne Bech Madsen sm dirigent. Enstemmigt valgt, uden mdkandidat. - Sm stemmetællere vælges Mads B Svendsen g René Andreasen Enstemmigt valgt, uden mdkandidat. - Dirigenten bekræfter at hvedkredsmødet er rettidigt indkaldt, samt efter frskrifterne, således at hvedkredsmødet er beslutningsdygtigt. Stemmeantal: - Sekretæren plyser at der er 257 stemmer tilstede, g at hvert FU-medlem i den frbindelse har 1 % af stemmerne hvilket giver 3 stemmer til hver. - Stemmeantal i alt er derfr Frmandens beretning. - FSU mindes de tabte i årets løb: Kurt Hanfgarn, Ullerslev Frede Madsen, Assens Mrten Ulrik Dam Mrtensen, Odense Skakklub - - Resultater g præstatiner i årets løb: Jan Nrdenbæk frsvarede FM i 2007 Carsten Bank Friis vandt turneringen fr 14. gang i 2008 så sent sm dagen før Hvedkredsmødet Jørn Mestrup genvandt i 2007 DM fr veteraner, men stiller desværre ikke til start i 2008 FM Lyn 2007 vundet af Jesper Knudsen FM 2008 afvikles senere på året af Frem 1

3 Statinsvænget 21 Odensemesterskabet fr veteraner blev vundet af Kurt Plug Sydøstfyn rykket p i Skakligaen g har kamp til stregen fr at blive i ligaen gså til næste år. Frem 1 ligger endnu til prykning fra 2. Divisin Pkalturneringen 2006/2007 vundet af Frem fran Læsefreningen Pkalturneringen 2007/2008 er nu nået til finalen med deltagelse af Læsefreningen g Odense Seminarium Næsby er ved at kmme i gang g har trukket stærke spillere til g giver lidt knkurrence i Fynsserien i næste Sæsn FM 2008 med 48 deltagere, en flt præstatin FM 2009 arrangeres af Nybrg i fråret 2009 på fredage FM fr Junirer blev desværre aflyst pga. manglende interesse DM i hurtigskak er kmmet på prgrammet g arrangeres af Læsefreningen. Dette betyder 2 tilbagevendende begivenheder på Fyn fremver da det så længe det magtes arrangeres af LF. Yderligere er Pkalfinalen på Nybrg Strand j en årlig begivenhed i de fynske mgivelser. Traditinsturneringer går gdt g nye initiativer er stødt p Kerteminde hurtigturneringen afvikles søndag Gelsted Skakklub har startet en krdineret turnering på 7 efterårstirsdage g er kmmet gdt i gang med et allerede pænt deltagerantal. Indslev Skakklub har startet en hurtigskakturnering sm afvikles umiddelbart efter DM i hurtigskak Fynsk skakblad er sm bekendt afgået, men hjemmesiderne kører på infrmatinsniveau med dette. Klubberne pfrdres til at få én ansvarshavende redaktør sm tager sig af at viderebringe nyheder Niels Erik Nielsen tager gerne imd stf sm kan give artikler på hjemmesiden, hvis ikke der er ngen redaktør fra klubben Initiativrige, rganisatriske mennesker rses g Jesper Knudsen er valgt indstillet til uninens hæderstegn. FM 2008 i LF rses fr gde frhld g det stre arbejde der er afviklet Læsefreningen indstilles derfr til uninens Initiativpris Christian Furrer tpscrer, ratingmæssigt ved Fynsmesterskaberne. Skakklubben SIF er lukket Pul redegør via en skriftlig redegørelse fr den verserende sag mkring fyringen fra Dansk Skaksalg Christian Winther spørger dirigenten m det findes rimeligt at blande denne sag ind i 3. Hk hvedkredsmøde. Arne B. Madsen afgør at dette menes relevant i henhld til at det er her man skal kmme med indsigelser hvis ikke det findes gdtgjrt at Pul frtsætter sm Frmand fr 3. Hk. Pul redegør endvidere fr at han selv har vervejet at stppe g har inddraget FU i beslutningen, men har pbakning fra FU. 2

4 Statinsvænget 21 Junir: - FM fr junirer 2007 aflyst - DM fr hvedkredse 3. Hk igen nr. 4, på trds af næstflest brætpint - Mads Hansen har været med til EU mesterskabet i Østrig g er nu blevet mesterspiller allerede sm 14-årig. - Frem nr. 2 ved påskestævnet JET: Elitegruppen har haft træning af Allan Stig Rasmussen g dette har været berigende Christian Kyndel Pedersen træner gruppen 2 gange senere på måneden. Breddegruppen er endnu ikke i gang men får 4 gange træning senere på året Spillere meldte sent afbud pga. uklare årsager g ngle spillere udgår derfr af rdningen Debat: - Erik G. Andresen mener at persnsagen måske kunne udbedres ved at sende en anden repræsentant fr 3. HK til HB møder - Niels Højgaard giver Sydøstfyns pbakning til Pul g frtsat frmandskab fr 3. HK - Mads B. Svendsen takker fr redegørelsen, g pfrdrer til at hver mand frtlker redegørelsen fr sig, men giver pbakning til Pul Jacbsen - Arne B. Madsen redegør fr at Nr. Aaby Junirs fjerdehld havde været ude g spille g km hjem med beskeden m at det var ærgerligt at skulle spille med 5 børn i serie 2 da de var sikre på at vinde 5-0 hver gang. Og dette tlkes sm usprtslige kmmentarer, da man j ikke kan kmme lavere end denne serie. - Aage Kristensen tilslutter sig Arnes redegørelse g giver udtryk fr lignende plevelser fr Gelsteds 2. Hld. Sm dg ikke er børn. Opfrdrer til en Serie 3 igen hvr der kun spiller nybegyndere, eller evt. med max rating. - Hans Milter Pedersen tilslutter sig dette frslag hvis der er pbakning - Erik G. Andresen freslår at disse spilles et centralt sted på Fyn - Pul freslår at der arbejdes videre med frslaget g dette besluttes - Peter Kinggaard pfrdrer til medlemskampagne g hvervning g nye initiativer - Peter Grau freslår ny krtere betænkningstid på fx 1½ time til 34 træk + ½ time til resten, til diverse turneringer således at der ikke er ngen der siger nej tak til skak pga. tidsmangel. - Kim Skaanning mener at et fællesstævne virker sm en gd idé Niels Erik Nielsen tilslutter sig denne hldning - Kim Skaanning redegør fr at DSU er ved at indlede udarbejdelsen af en decideret ungdmsplitik - Jørn Mestrup pfrdrer til flere turneringer henvendt til veteranspillere. Fx Fynsmesterskab fr veteraner. Pul mener at der stadig skal være plads til OM fr veteraner g spørger m det vil være muligt at spille m eftermiddagen på hverdage. FU vil arbejde videre med sagen g der freligger ønske m afhldes i fråret på hverdags-frmiddage. Frmandens beretning Gdkendt. 3

5 Statinsvænget 21 a. Demnstratin af Spilserver g Medlemskampagne. - PP-Shw - Der pfrdres til at der arbejdes mere i indlemningen af nye medlemmer 3. Regnskab v/ kassereren. - Kassereren fremviser et verskud på kr ,83 sm er lidt mindre end sidste år, grundet - Str likvid behldning, pga. hurtige støttemuligheder - Lille tilgdehavende pga. klubberne er blevet bedre til at betale til tiden. Arne spørger m junirarbejdet frventes på samme niveau sm i år g freslår at øge den budgetterede pst fr Pul plyser at DSU har tænkt sig at ændre på junirinstruktørrdningen så det fremver vil være 5 junirer fr at pnå tilskud. Peter Kinggaard spørger m tilskuddet fra amt, spnsrater m.v. er nget der frventes prethldt i fremtiden. Det er frventet at det er nget der vil frtsætte de næste år gså. Endvidere freslås det at der hensættes en pulje til medlemskampagnen n således at det er muligt at søge m øknmisk støtte til arrangementer i frbindelse med denne. - Regnskab gdkendt 4. Hld- g pkalturnering Hldturnering: - Hldturneringen 2007/2008 er nu færdigspillet med undtagelse af usikkerhed mkring nedrykning fra Divisinen. - Ekstrardinær p/nedrykningsregler bestemmes senere i dette tilfælde af turneringslederen - Sæsnen 2007/2008 har været med deltagelse af samme antal hld sm sidste. SIF trak sig desværre ud af årets turnering Udeblivelse af hld Styrkelisteprblemer Udeblivende spillere, pga. klub eller persner Transprtprblemer Manglende spillere på pmødte hld. - Tak til klubberne fr medvirken til gd afvikling på trds af prblemer - Fra næste sæsn vil det ikke være muligt at mdtage præmie hvis ikke prykningsret er benyttet Arne tilkendegiver utilfredshed ved at fx middelfart melder afbud i Serie 1 Kreds 2 uden at det har medført bemærkninger 4

6 Statinsvænget 21 Endvidere meddeler Arne at Indslev havde stillet p i Fynsserien med 5 persner, sm medførte stre glser på Sydøstfyns hjemmeside. Dette bedes fr fremtiden udeladt pga. gd tne. Niels Højgaard er enig i at der skal hldes en gd tne på hjemmesiderne, men pfrdrer til at man værner m Fynsserien g sørger fr at der i denne række altid stilles p med 8 mand. Hans pfrdrer til at klubberne inden næste sæsn gennemlæser udkastet til hldturneringsprgrammet så det er muligt at lave m på det. Præmieuddeling: - Fynsserien. SØF Nr. Aaby Junir - Serie 1 Kreds 1: Faabrg Frem 4 - Serie 1 Kreds 2 Næsby Nr. Aaby Junir 2 - Serie 2 Kreds 1 Taarnet Svendbrg Frem 5 - Serie 2 Kreds 2 Vejle-Allested Krup-Ubberud 1 Pkalturneringen: - Pkalturneringen er skåret ned til deltagelse af 24 hld. Til gengæld har der i år ikke været afbud til pkalturneringen - Finalen er nu nået med deltagelse af Odense Seminarium g Læsefreningen g dat fr afvikling frventes fastsat snarest muligt. - Mads B. Svendsen pfrdrer til at der gives adgangsbillet til DSU s pkalturnering på Nybrg Strand Pkalkvalifikatin: - Hans pfrdrer til at stævnet afvikles af et nyt hld g Frem melder sig. 5. Fastsættelse af regler fr pkalturneringen (Bilag 1) - Der er lagt et nyt reglementsfrslag med ændringer i flg. Hvedpunkter jf. bilag Det har ikke været tilladt sm det har været afviklet de sidste par år at kunne afvikle 16-hldsstævner Det er nu ikke muligt at ændre i styrkelister efter 1/16delsfinaler Der er tilføjet et lynreglement sm er gældende fr turneringen Peter Grau freslår blt at benytte FIDE s regler fr lynskak. 5

7 Statinsvænget 21 Jørn Mestrup vil gerne have afklaret m det er muligt at benytte spillere sm er blevet slået ud af turneringen på et andet hld. Dette er nu muligt Reglementet er vedtaget ved håndsprækning med str majritet. 6. Indkmne frslag. Ingen Indkmne frslag. 7. Fastsættelse af kntingent. - FU freslår uændret Dette vedtages enstemmigt 8. Valg: a. Kasserer Benny Brinch, mdtager genvalg - Genvalgt b. Sekretær Chresten Nielsen, mdtager genvalg - Genvalgt c. Turneringsleder Hans Milter Pedersen mdtager genvalg - Genvalgt d. Suppleant Arne Bech Madsen, mdtager genvalg - Genvalgt e. Revisrer Keld Bysen g Kristen Sørensen, begge mdtager genvalg - Begge genvalgt f. Revisrsuppleant pleant Niels Justesen mdtager genvalg - Genvalgt 9. Eventuelt Pul bemærker at Niels Erik Nielsen skriver skakspalten hver nsdag i Fyens Stiftstidende g det derved er muligt at få reklame derigennem NEN henviser til lkalredaktinerne Pul plyser at FU fr DSU ændres til HB-mødet da Mrten Rasmussen stpper sm IT g Henrik Knudsen stpper sm kasserer. Erik G. Andresen freslår at Cd-rmmer m.v. lægges ud på bibliteker så flere får gavn af disse. Chresten henleder pmærksmhed på påskens delegeretmøde g pfrdrer til fuldmagtsverdragelse hvis ikke man selv deltager. 6

8 Statinsvænget 21 BILAG 1 REGLEMENT FOR FYNS SKAK UNIONS POKALTURNERING. 1 Pkalturneringen g dens ledelse. Pkalturneringen er en hldturnering arrangeret af Fyns Skak Unin. Pkalturneringen spilles efter cupsystemet, dvs. at kun de hld, der vinder deres kampe, frtsætter til den følgende runde i turneringen. Til at lede pkalturneringen udpeger Fyns Skak Unins frretningsudvalg en turneringsleder, sm kan tildeles et hnrar rar af FSU's frretningsudvalg. Frretningsudvalget udpeger endvidere en turneringskmite på 3 medlemmer til at varetage de i 11 g 13 nævnte funktiner. Turneringskmiteen skal ffentliggøres på Fyns Skak Unins hjemmeside. Stk. 5 Til hvert stævne skan udpeges en kampleder, hvis pgaver er følgende: a) Før kampen Fretage ldtrækningen jf. 6, samt sørge fr at, de af turneringslederen udsendte resultatkrt, er udfyldt med hldnavn, spillernavne. b) Under kampen Overvåge at 7 verhldes g træffe de nødvendige afgørelser i medfør af 7. c) Efter kampen Udfylde g indsende resultatkrtet jf. 8.4 samt sørge fr, at evt. prtester påføres dette jf Indberette evt. uregelmæssigheder under kampen til turneringslederen jf Udpeges ingen kampleder, udføres punkt a + c af arrangøren g punkt b af hldenes hldleder. 2 Deltagelse i turneringen. Enhver klub, såvel i sm uden fr Dansk Skak Unin, kan tilmelde så mange hld, sm de ønsker. Hvis der er tilmeldt hld udver det antal, sm passer til cupsystemet, skal turneringslederen sørge fr, at første runde arrangeres sm kvalifikatinsstævner. Deltagerne i disse stævner findes ved ldtrækning blandt alle tilmeldte hld. 7

9 Statinsvænget 21 3 Hldpstilling. Et hld består af 4 spillere, hvraf en udpeges til hldleder. Fr spillere der er medlem af Dansk Skak Unin igennem en klub, gælder det at, de ikke er spilleberettiget iget i denne turnering fr en anden klub under Dansk Skak Unin. Hldpstillingen fr de deltagende hld, sendes til turneringslederen inden en bestemt dat, der er fastsat i indbydelsen. På hldpstillingen skal plyses, navnene på alle spillere g reserver på sine hld. Hldpstillinger kan ikke ændres, undtagen den i 4 stk. 5 nævnte situatin. 4 Anvendelse af spillere g reserver. Ingen spiller må anvendes på lavere hld end det, hvr den pågældende er tilmeldt. Ingen spiller må deltage i mere end en kamp i hver runde. Skal et hld stille p med reserver, kan disse efter ønske tages af klubbens lavere rangerende tilmeldte spillere. Indenfr hvert hld skal spillerne stille p i den rækkefølge, de står på i hldpstillingen. Stk. 5 Får en klub et nyt medlem, sm man ønsker at anvende på et hld, placeres vedkmmende efter klubbens ønske. Dette meddeles skriftligt til turneringslederen. Alle spillere, der står efter det nye, rykkes en plads ned på hldpstillingen. Stk. 6 Der kan ikke tilføjes nye spillere på styrkelisten efter 1/8-fianler. 5 Turneringens afvikling Turneringen afvikles indtil 1/8-finaler ved stævner med p til 16 deltagende hld. Alle interesserede hld kan tilbyde at afvikle de enkelte stævner. Tilsagn m at arrangere stævner skal gives samtidig med tilmelding til pkalturneringen. 8

10 Statinsvænget 21 Frud fr alle runder til g med 1/8-finaler fretager turneringslederen ved ldtrækning, inddeling af de tilbageværende hld i puljer. Til g med 1/8-finalen kan turneringslederen dg inddele grupperne efter klubbernes bernes gegrafiske beliggenhed. Stk. 5 Tid g sted fr afhldelse af indledende runder, 1/8- finaler, ¼-finaler, semifinaler g finaler bekendtgøres hurtigst muligt. 6 Kampenes afvikling g ldtrækning Straks ved ankmsten til spillestedet afleverer hldlederen hldpstilling fr den pågældende rundes kamp. På det fastsatte starttidspunkt fretages ldtrækning. Det hld, der udtrækkes sm nr. 1, møder det hld, der udtrækkes sm nr. 2, nr. 3 møder nr. 4 sv. I alle kampe har det først udtrukne af de t hld hvid ved 2. g 4. bræt g srt ved 1. g 3. bræt 7 Skakpartiernes afvikling FIDE's regler fr skakspillet er gældende fr pkalturneringen, hvis de ikke strider md nget andet stk. i denne paragraf. Betænkningstiden er 2 timer pr. spiller til hele partiet. Faldvingen er afgørende, g det påhviler spillerne selv at sikre sig, at uret er i rden. Der er ikke nteringspligt. Det er tilladt de t hldledere at bekendtgøre tidsverskridelse. hldlederen har ret til at gøre en hldkammerat pmærksm på, at denne har glemt at standse sit ur efter udført træk. Stk. 5 Det er frbudt kampledere g tilskuere at gøre pmærksm m på tidsverskridelse. 9

11 Statinsvænget 21 Stk. 6 Et parti er remis, når: spillerne enes derm. begge spilleres betænkningstid er verskredet, dg ikke hvis 1 af spillerne, er sat mat eller har pgivet. der dømmes remis på krav fra en af spillerne, i følgende tilfælde: 1. Ved teknisk remis, dvs. hvr ingen af parterne kan vinde, selv ved dårligste mdspil. 2. Hvr kravstilleren påviser at kunne give evig skak g erklærer at ville give den. 3. Hvr en spillers materiel er reduceret til K, K + L eller K + S, g mdstanderen frlanger remis. Undtaget er dg det tilfælde, hvr spilleren med K + L eller K + S kan påvise frceret matsætning af mdstanderen. 4. Hvr stillingen er fuldstændig afklaret, g hvr den ene spiller giver indtryk af udelukkende at ville vinde på tid. En spiller har ret til at standse uret g tilkalde kampleder/hldleder til at kntrllere at 50-træksreglen verhldes. Dette sker ved at kampleder/hldleder starter med at tælle træk. Stk. 7 Udfører en spiller et ulvligt træk på et tidspunkt, hvr mdstanderen har mindre end 5 minutter tilbage på uret, har mdstanderen ret til at standse uret g tilkalde kampleder/hldleder, der skal tildele den frurettede spiller t minuts ekstra betænkningstid. 8 Kampens afslutning g evt. mkampe Kampen er vundet af det hld, der screr 2,5 pint eller derver. Ved ligestilling spilles mkamp sm 4 lynpartier med mvendte farver. Ved frtsat ligestilling spilles 4 nye lynpartier med mvendte farver sv. Har et hld i den rdinære kamp stillet med mindre end 4 spillere, har hldet i en evt. mkamp gså tabt det/de pågældende brætter. Ved kampens afslutning skal resultatkrtet underskrives af begge hldlederen. Arrangøren indsender mgående resultatkrtet til turneringslederen. 9 Prtester g ankemuligheder Ønsker et hld at nedlægge prtest md en truffet afgørelse, skal dette påføres resultatkrtet fr den pågældende kamp. Prtestens rdlyd skal senest 3 dage efter kampen indsendes til turneringslederen. En prtest, sm ikke er indgivet i verensstemmelse med stk. 1, kan ikke behandlet. 10

12 Statinsvænget 21 En indgivet prtest skal behandles af turneringslederen, hvis kendelse skal meddeles de implicerede parter senest 8 dage efter mdtagelsen af prtestskrivelsen. turneringslederens kendelse kan senest 8 dage efter mdtagelsen af denne appelleres til turneringskmiteen. Turneringskmiteens s kendelse skal afgives inden 8 dage g kan ikke appelleres. 10 Indskud, gebyrer g præmier. Fyns Skak Unins frretningskmite fastsætter indskud, evt. gebyrer i tilfælde af udeblivelser mm.. Alle indskud, gebyrer mm. Skal ffentliggøres på Fyns Skak Unins hjemmeside før tilmeldingsfristen udløber. Fyns Skak Unin fastsætter evt. præmier, g udsætter en evigt vandrendevandrepkal. 11 Straffebestemmelser Anvendes en spiller ulvligt, vil det pågældende parti (uanset udfaldet) være tabt af den ulvligt anvendte spiller. Nægter et hld under kampen at følge dette reglement, skal kampleder/hldleder er indberette det til turneringslederen, der kan dømme kampen tabt fr det pågældende hld. En sådan kendelse af turneringslederen kan indankes fr turneringskmiteen senest 8 dage efter mdtagelsen af kendelsen. 12 Dispensatin. Fyns Skak Unins frretningsudvalg kan dispensere fra dette reglement. 11

13 Chresten Nielsen Statinsvænget 21 FORRETNINGSUDVALGET. Pul Jacbsen Frmand Benny Brinch Kasserer Hans Milter Pedersen Turneringsleder Kim Skanning Junirleder Chresten Nielsen Sekretær 12

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab 1 Grand Prix Mesterskabet i Aarhus Kredsen under Dansk Skole Skak Aarhus Skoleskak (ASS) afvikler hver sæson et Grand Prix Mesterskab (GPM) som udgøres

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Indbydelse til sæsonen 2015-2016

Indbydelse til sæsonen 2015-2016 Mix - DM 2015-16 (Kvalificerer til Mix VM 2016) Par - Mix DM 2015-16 (Kvalificerer til VM 2016) VM kval. 2016 (Kvalificerer til VM 2016) DM kval. øst/vest DM-kval. fælles DM 2015 Old boys / girls (Kvalificerer

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015 Indhold: Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere