REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008"

Transkript

1 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne 3. Regnskab v/ kassereren. 4. Hld- g pkalturnering 5. Fastsættelse af regler fr pkalturneringen (Bilag 1) 6. Indkmne frslag. 7. Fastsættelse af kntingent. 8. Valg: a. Kasserer Benny Brinck b. Sekretær Chresten Nielsen c. Turneringsleder Hans Milter Pedersen d. Suppleant Arne Beck Madsen, mdtager genvalg e. Revisrer Keld Bysen g Kristen Sørensen f. Revisrsuppleant Niels Justesen 9. Eventuelt Referent - Sekretær, Chresten Nielsen

2 Statinsvænget 21 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus Til Stede: FU: Pul Jacbsen, Benny Brinch, Kim Skaanning, Hans Milter Pedersen, Chresten Nielsen. Assens: Ib Juhl Frem: Mads B. Svendsen, Niels Erik Nielsen, Peter Kinggaard, René Andreasen Gelsted: Aage Kristensen Læsefreningen: Christian Winther, Jhnny H. Jhansen, Jørn Mestrup, Peter C. Grau Nybrg: Erik G. Andresen Nr. Aaby Junir: Arne B. Madsen Odense Skakklub: Leif Rasmussen Sydøstfyn: Niels Højgaard Søndersø: Michael Nielsen 1. Valg af dirigent g stemmetællere. - FU frslår Arne Bech Madsen sm dirigent. Enstemmigt valgt, uden mdkandidat. - Sm stemmetællere vælges Mads B Svendsen g René Andreasen Enstemmigt valgt, uden mdkandidat. - Dirigenten bekræfter at hvedkredsmødet er rettidigt indkaldt, samt efter frskrifterne, således at hvedkredsmødet er beslutningsdygtigt. Stemmeantal: - Sekretæren plyser at der er 257 stemmer tilstede, g at hvert FU-medlem i den frbindelse har 1 % af stemmerne hvilket giver 3 stemmer til hver. - Stemmeantal i alt er derfr Frmandens beretning. - FSU mindes de tabte i årets løb: Kurt Hanfgarn, Ullerslev Frede Madsen, Assens Mrten Ulrik Dam Mrtensen, Odense Skakklub - - Resultater g præstatiner i årets løb: Jan Nrdenbæk frsvarede FM i 2007 Carsten Bank Friis vandt turneringen fr 14. gang i 2008 så sent sm dagen før Hvedkredsmødet Jørn Mestrup genvandt i 2007 DM fr veteraner, men stiller desværre ikke til start i 2008 FM Lyn 2007 vundet af Jesper Knudsen FM 2008 afvikles senere på året af Frem 1

3 Statinsvænget 21 Odensemesterskabet fr veteraner blev vundet af Kurt Plug Sydøstfyn rykket p i Skakligaen g har kamp til stregen fr at blive i ligaen gså til næste år. Frem 1 ligger endnu til prykning fra 2. Divisin Pkalturneringen 2006/2007 vundet af Frem fran Læsefreningen Pkalturneringen 2007/2008 er nu nået til finalen med deltagelse af Læsefreningen g Odense Seminarium Næsby er ved at kmme i gang g har trukket stærke spillere til g giver lidt knkurrence i Fynsserien i næste Sæsn FM 2008 med 48 deltagere, en flt præstatin FM 2009 arrangeres af Nybrg i fråret 2009 på fredage FM fr Junirer blev desværre aflyst pga. manglende interesse DM i hurtigskak er kmmet på prgrammet g arrangeres af Læsefreningen. Dette betyder 2 tilbagevendende begivenheder på Fyn fremver da det så længe det magtes arrangeres af LF. Yderligere er Pkalfinalen på Nybrg Strand j en årlig begivenhed i de fynske mgivelser. Traditinsturneringer går gdt g nye initiativer er stødt p Kerteminde hurtigturneringen afvikles søndag Gelsted Skakklub har startet en krdineret turnering på 7 efterårstirsdage g er kmmet gdt i gang med et allerede pænt deltagerantal. Indslev Skakklub har startet en hurtigskakturnering sm afvikles umiddelbart efter DM i hurtigskak Fynsk skakblad er sm bekendt afgået, men hjemmesiderne kører på infrmatinsniveau med dette. Klubberne pfrdres til at få én ansvarshavende redaktør sm tager sig af at viderebringe nyheder Niels Erik Nielsen tager gerne imd stf sm kan give artikler på hjemmesiden, hvis ikke der er ngen redaktør fra klubben Initiativrige, rganisatriske mennesker rses g Jesper Knudsen er valgt indstillet til uninens hæderstegn. FM 2008 i LF rses fr gde frhld g det stre arbejde der er afviklet Læsefreningen indstilles derfr til uninens Initiativpris Christian Furrer tpscrer, ratingmæssigt ved Fynsmesterskaberne. Skakklubben SIF er lukket Pul redegør via en skriftlig redegørelse fr den verserende sag mkring fyringen fra Dansk Skaksalg Christian Winther spørger dirigenten m det findes rimeligt at blande denne sag ind i 3. Hk hvedkredsmøde. Arne B. Madsen afgør at dette menes relevant i henhld til at det er her man skal kmme med indsigelser hvis ikke det findes gdtgjrt at Pul frtsætter sm Frmand fr 3. Hk. Pul redegør endvidere fr at han selv har vervejet at stppe g har inddraget FU i beslutningen, men har pbakning fra FU. 2

4 Statinsvænget 21 Junir: - FM fr junirer 2007 aflyst - DM fr hvedkredse 3. Hk igen nr. 4, på trds af næstflest brætpint - Mads Hansen har været med til EU mesterskabet i Østrig g er nu blevet mesterspiller allerede sm 14-årig. - Frem nr. 2 ved påskestævnet JET: Elitegruppen har haft træning af Allan Stig Rasmussen g dette har været berigende Christian Kyndel Pedersen træner gruppen 2 gange senere på måneden. Breddegruppen er endnu ikke i gang men får 4 gange træning senere på året Spillere meldte sent afbud pga. uklare årsager g ngle spillere udgår derfr af rdningen Debat: - Erik G. Andresen mener at persnsagen måske kunne udbedres ved at sende en anden repræsentant fr 3. HK til HB møder - Niels Højgaard giver Sydøstfyns pbakning til Pul g frtsat frmandskab fr 3. HK - Mads B. Svendsen takker fr redegørelsen, g pfrdrer til at hver mand frtlker redegørelsen fr sig, men giver pbakning til Pul Jacbsen - Arne B. Madsen redegør fr at Nr. Aaby Junirs fjerdehld havde været ude g spille g km hjem med beskeden m at det var ærgerligt at skulle spille med 5 børn i serie 2 da de var sikre på at vinde 5-0 hver gang. Og dette tlkes sm usprtslige kmmentarer, da man j ikke kan kmme lavere end denne serie. - Aage Kristensen tilslutter sig Arnes redegørelse g giver udtryk fr lignende plevelser fr Gelsteds 2. Hld. Sm dg ikke er børn. Opfrdrer til en Serie 3 igen hvr der kun spiller nybegyndere, eller evt. med max rating. - Hans Milter Pedersen tilslutter sig dette frslag hvis der er pbakning - Erik G. Andresen freslår at disse spilles et centralt sted på Fyn - Pul freslår at der arbejdes videre med frslaget g dette besluttes - Peter Kinggaard pfrdrer til medlemskampagne g hvervning g nye initiativer - Peter Grau freslår ny krtere betænkningstid på fx 1½ time til 34 træk + ½ time til resten, til diverse turneringer således at der ikke er ngen der siger nej tak til skak pga. tidsmangel. - Kim Skaanning mener at et fællesstævne virker sm en gd idé Niels Erik Nielsen tilslutter sig denne hldning - Kim Skaanning redegør fr at DSU er ved at indlede udarbejdelsen af en decideret ungdmsplitik - Jørn Mestrup pfrdrer til flere turneringer henvendt til veteranspillere. Fx Fynsmesterskab fr veteraner. Pul mener at der stadig skal være plads til OM fr veteraner g spørger m det vil være muligt at spille m eftermiddagen på hverdage. FU vil arbejde videre med sagen g der freligger ønske m afhldes i fråret på hverdags-frmiddage. Frmandens beretning Gdkendt. 3

5 Statinsvænget 21 a. Demnstratin af Spilserver g Medlemskampagne. - PP-Shw - Der pfrdres til at der arbejdes mere i indlemningen af nye medlemmer 3. Regnskab v/ kassereren. - Kassereren fremviser et verskud på kr ,83 sm er lidt mindre end sidste år, grundet - Str likvid behldning, pga. hurtige støttemuligheder - Lille tilgdehavende pga. klubberne er blevet bedre til at betale til tiden. Arne spørger m junirarbejdet frventes på samme niveau sm i år g freslår at øge den budgetterede pst fr Pul plyser at DSU har tænkt sig at ændre på junirinstruktørrdningen så det fremver vil være 5 junirer fr at pnå tilskud. Peter Kinggaard spørger m tilskuddet fra amt, spnsrater m.v. er nget der frventes prethldt i fremtiden. Det er frventet at det er nget der vil frtsætte de næste år gså. Endvidere freslås det at der hensættes en pulje til medlemskampagnen n således at det er muligt at søge m øknmisk støtte til arrangementer i frbindelse med denne. - Regnskab gdkendt 4. Hld- g pkalturnering Hldturnering: - Hldturneringen 2007/2008 er nu færdigspillet med undtagelse af usikkerhed mkring nedrykning fra Divisinen. - Ekstrardinær p/nedrykningsregler bestemmes senere i dette tilfælde af turneringslederen - Sæsnen 2007/2008 har været med deltagelse af samme antal hld sm sidste. SIF trak sig desværre ud af årets turnering Udeblivelse af hld Styrkelisteprblemer Udeblivende spillere, pga. klub eller persner Transprtprblemer Manglende spillere på pmødte hld. - Tak til klubberne fr medvirken til gd afvikling på trds af prblemer - Fra næste sæsn vil det ikke være muligt at mdtage præmie hvis ikke prykningsret er benyttet Arne tilkendegiver utilfredshed ved at fx middelfart melder afbud i Serie 1 Kreds 2 uden at det har medført bemærkninger 4

6 Statinsvænget 21 Endvidere meddeler Arne at Indslev havde stillet p i Fynsserien med 5 persner, sm medførte stre glser på Sydøstfyns hjemmeside. Dette bedes fr fremtiden udeladt pga. gd tne. Niels Højgaard er enig i at der skal hldes en gd tne på hjemmesiderne, men pfrdrer til at man værner m Fynsserien g sørger fr at der i denne række altid stilles p med 8 mand. Hans pfrdrer til at klubberne inden næste sæsn gennemlæser udkastet til hldturneringsprgrammet så det er muligt at lave m på det. Præmieuddeling: - Fynsserien. SØF Nr. Aaby Junir - Serie 1 Kreds 1: Faabrg Frem 4 - Serie 1 Kreds 2 Næsby Nr. Aaby Junir 2 - Serie 2 Kreds 1 Taarnet Svendbrg Frem 5 - Serie 2 Kreds 2 Vejle-Allested Krup-Ubberud 1 Pkalturneringen: - Pkalturneringen er skåret ned til deltagelse af 24 hld. Til gengæld har der i år ikke været afbud til pkalturneringen - Finalen er nu nået med deltagelse af Odense Seminarium g Læsefreningen g dat fr afvikling frventes fastsat snarest muligt. - Mads B. Svendsen pfrdrer til at der gives adgangsbillet til DSU s pkalturnering på Nybrg Strand Pkalkvalifikatin: - Hans pfrdrer til at stævnet afvikles af et nyt hld g Frem melder sig. 5. Fastsættelse af regler fr pkalturneringen (Bilag 1) - Der er lagt et nyt reglementsfrslag med ændringer i flg. Hvedpunkter jf. bilag Det har ikke været tilladt sm det har været afviklet de sidste par år at kunne afvikle 16-hldsstævner Det er nu ikke muligt at ændre i styrkelister efter 1/16delsfinaler Der er tilføjet et lynreglement sm er gældende fr turneringen Peter Grau freslår blt at benytte FIDE s regler fr lynskak. 5

7 Statinsvænget 21 Jørn Mestrup vil gerne have afklaret m det er muligt at benytte spillere sm er blevet slået ud af turneringen på et andet hld. Dette er nu muligt Reglementet er vedtaget ved håndsprækning med str majritet. 6. Indkmne frslag. Ingen Indkmne frslag. 7. Fastsættelse af kntingent. - FU freslår uændret Dette vedtages enstemmigt 8. Valg: a. Kasserer Benny Brinch, mdtager genvalg - Genvalgt b. Sekretær Chresten Nielsen, mdtager genvalg - Genvalgt c. Turneringsleder Hans Milter Pedersen mdtager genvalg - Genvalgt d. Suppleant Arne Bech Madsen, mdtager genvalg - Genvalgt e. Revisrer Keld Bysen g Kristen Sørensen, begge mdtager genvalg - Begge genvalgt f. Revisrsuppleant pleant Niels Justesen mdtager genvalg - Genvalgt 9. Eventuelt Pul bemærker at Niels Erik Nielsen skriver skakspalten hver nsdag i Fyens Stiftstidende g det derved er muligt at få reklame derigennem NEN henviser til lkalredaktinerne Pul plyser at FU fr DSU ændres til HB-mødet da Mrten Rasmussen stpper sm IT g Henrik Knudsen stpper sm kasserer. Erik G. Andresen freslår at Cd-rmmer m.v. lægges ud på bibliteker så flere får gavn af disse. Chresten henleder pmærksmhed på påskens delegeretmøde g pfrdrer til fuldmagtsverdragelse hvis ikke man selv deltager. 6

8 Statinsvænget 21 BILAG 1 REGLEMENT FOR FYNS SKAK UNIONS POKALTURNERING. 1 Pkalturneringen g dens ledelse. Pkalturneringen er en hldturnering arrangeret af Fyns Skak Unin. Pkalturneringen spilles efter cupsystemet, dvs. at kun de hld, der vinder deres kampe, frtsætter til den følgende runde i turneringen. Til at lede pkalturneringen udpeger Fyns Skak Unins frretningsudvalg en turneringsleder, sm kan tildeles et hnrar rar af FSU's frretningsudvalg. Frretningsudvalget udpeger endvidere en turneringskmite på 3 medlemmer til at varetage de i 11 g 13 nævnte funktiner. Turneringskmiteen skal ffentliggøres på Fyns Skak Unins hjemmeside. Stk. 5 Til hvert stævne skan udpeges en kampleder, hvis pgaver er følgende: a) Før kampen Fretage ldtrækningen jf. 6, samt sørge fr at, de af turneringslederen udsendte resultatkrt, er udfyldt med hldnavn, spillernavne. b) Under kampen Overvåge at 7 verhldes g træffe de nødvendige afgørelser i medfør af 7. c) Efter kampen Udfylde g indsende resultatkrtet jf. 8.4 samt sørge fr, at evt. prtester påføres dette jf Indberette evt. uregelmæssigheder under kampen til turneringslederen jf Udpeges ingen kampleder, udføres punkt a + c af arrangøren g punkt b af hldenes hldleder. 2 Deltagelse i turneringen. Enhver klub, såvel i sm uden fr Dansk Skak Unin, kan tilmelde så mange hld, sm de ønsker. Hvis der er tilmeldt hld udver det antal, sm passer til cupsystemet, skal turneringslederen sørge fr, at første runde arrangeres sm kvalifikatinsstævner. Deltagerne i disse stævner findes ved ldtrækning blandt alle tilmeldte hld. 7

9 Statinsvænget 21 3 Hldpstilling. Et hld består af 4 spillere, hvraf en udpeges til hldleder. Fr spillere der er medlem af Dansk Skak Unin igennem en klub, gælder det at, de ikke er spilleberettiget iget i denne turnering fr en anden klub under Dansk Skak Unin. Hldpstillingen fr de deltagende hld, sendes til turneringslederen inden en bestemt dat, der er fastsat i indbydelsen. På hldpstillingen skal plyses, navnene på alle spillere g reserver på sine hld. Hldpstillinger kan ikke ændres, undtagen den i 4 stk. 5 nævnte situatin. 4 Anvendelse af spillere g reserver. Ingen spiller må anvendes på lavere hld end det, hvr den pågældende er tilmeldt. Ingen spiller må deltage i mere end en kamp i hver runde. Skal et hld stille p med reserver, kan disse efter ønske tages af klubbens lavere rangerende tilmeldte spillere. Indenfr hvert hld skal spillerne stille p i den rækkefølge, de står på i hldpstillingen. Stk. 5 Får en klub et nyt medlem, sm man ønsker at anvende på et hld, placeres vedkmmende efter klubbens ønske. Dette meddeles skriftligt til turneringslederen. Alle spillere, der står efter det nye, rykkes en plads ned på hldpstillingen. Stk. 6 Der kan ikke tilføjes nye spillere på styrkelisten efter 1/8-fianler. 5 Turneringens afvikling Turneringen afvikles indtil 1/8-finaler ved stævner med p til 16 deltagende hld. Alle interesserede hld kan tilbyde at afvikle de enkelte stævner. Tilsagn m at arrangere stævner skal gives samtidig med tilmelding til pkalturneringen. 8

10 Statinsvænget 21 Frud fr alle runder til g med 1/8-finaler fretager turneringslederen ved ldtrækning, inddeling af de tilbageværende hld i puljer. Til g med 1/8-finalen kan turneringslederen dg inddele grupperne efter klubbernes bernes gegrafiske beliggenhed. Stk. 5 Tid g sted fr afhldelse af indledende runder, 1/8- finaler, ¼-finaler, semifinaler g finaler bekendtgøres hurtigst muligt. 6 Kampenes afvikling g ldtrækning Straks ved ankmsten til spillestedet afleverer hldlederen hldpstilling fr den pågældende rundes kamp. På det fastsatte starttidspunkt fretages ldtrækning. Det hld, der udtrækkes sm nr. 1, møder det hld, der udtrækkes sm nr. 2, nr. 3 møder nr. 4 sv. I alle kampe har det først udtrukne af de t hld hvid ved 2. g 4. bræt g srt ved 1. g 3. bræt 7 Skakpartiernes afvikling FIDE's regler fr skakspillet er gældende fr pkalturneringen, hvis de ikke strider md nget andet stk. i denne paragraf. Betænkningstiden er 2 timer pr. spiller til hele partiet. Faldvingen er afgørende, g det påhviler spillerne selv at sikre sig, at uret er i rden. Der er ikke nteringspligt. Det er tilladt de t hldledere at bekendtgøre tidsverskridelse. hldlederen har ret til at gøre en hldkammerat pmærksm på, at denne har glemt at standse sit ur efter udført træk. Stk. 5 Det er frbudt kampledere g tilskuere at gøre pmærksm m på tidsverskridelse. 9

11 Statinsvænget 21 Stk. 6 Et parti er remis, når: spillerne enes derm. begge spilleres betænkningstid er verskredet, dg ikke hvis 1 af spillerne, er sat mat eller har pgivet. der dømmes remis på krav fra en af spillerne, i følgende tilfælde: 1. Ved teknisk remis, dvs. hvr ingen af parterne kan vinde, selv ved dårligste mdspil. 2. Hvr kravstilleren påviser at kunne give evig skak g erklærer at ville give den. 3. Hvr en spillers materiel er reduceret til K, K + L eller K + S, g mdstanderen frlanger remis. Undtaget er dg det tilfælde, hvr spilleren med K + L eller K + S kan påvise frceret matsætning af mdstanderen. 4. Hvr stillingen er fuldstændig afklaret, g hvr den ene spiller giver indtryk af udelukkende at ville vinde på tid. En spiller har ret til at standse uret g tilkalde kampleder/hldleder til at kntrllere at 50-træksreglen verhldes. Dette sker ved at kampleder/hldleder starter med at tælle træk. Stk. 7 Udfører en spiller et ulvligt træk på et tidspunkt, hvr mdstanderen har mindre end 5 minutter tilbage på uret, har mdstanderen ret til at standse uret g tilkalde kampleder/hldleder, der skal tildele den frurettede spiller t minuts ekstra betænkningstid. 8 Kampens afslutning g evt. mkampe Kampen er vundet af det hld, der screr 2,5 pint eller derver. Ved ligestilling spilles mkamp sm 4 lynpartier med mvendte farver. Ved frtsat ligestilling spilles 4 nye lynpartier med mvendte farver sv. Har et hld i den rdinære kamp stillet med mindre end 4 spillere, har hldet i en evt. mkamp gså tabt det/de pågældende brætter. Ved kampens afslutning skal resultatkrtet underskrives af begge hldlederen. Arrangøren indsender mgående resultatkrtet til turneringslederen. 9 Prtester g ankemuligheder Ønsker et hld at nedlægge prtest md en truffet afgørelse, skal dette påføres resultatkrtet fr den pågældende kamp. Prtestens rdlyd skal senest 3 dage efter kampen indsendes til turneringslederen. En prtest, sm ikke er indgivet i verensstemmelse med stk. 1, kan ikke behandlet. 10

12 Statinsvænget 21 En indgivet prtest skal behandles af turneringslederen, hvis kendelse skal meddeles de implicerede parter senest 8 dage efter mdtagelsen af prtestskrivelsen. turneringslederens kendelse kan senest 8 dage efter mdtagelsen af denne appelleres til turneringskmiteen. Turneringskmiteens s kendelse skal afgives inden 8 dage g kan ikke appelleres. 10 Indskud, gebyrer g præmier. Fyns Skak Unins frretningskmite fastsætter indskud, evt. gebyrer i tilfælde af udeblivelser mm.. Alle indskud, gebyrer mm. Skal ffentliggøres på Fyns Skak Unins hjemmeside før tilmeldingsfristen udløber. Fyns Skak Unin fastsætter evt. præmier, g udsætter en evigt vandrendevandrepkal. 11 Straffebestemmelser Anvendes en spiller ulvligt, vil det pågældende parti (uanset udfaldet) være tabt af den ulvligt anvendte spiller. Nægter et hld under kampen at følge dette reglement, skal kampleder/hldleder er indberette det til turneringslederen, der kan dømme kampen tabt fr det pågældende hld. En sådan kendelse af turneringslederen kan indankes fr turneringskmiteen senest 8 dage efter mdtagelsen af kendelsen. 12 Dispensatin. Fyns Skak Unins frretningsudvalg kan dispensere fra dette reglement. 11

13 Chresten Nielsen Statinsvænget 21 FORRETNINGSUDVALGET. Pul Jacbsen Frmand Benny Brinch Kasserer Hans Milter Pedersen Turneringsleder Kim Skanning Junirleder Chresten Nielsen Sekretær 12

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af Hovedkredsmøde FSU Fredag d. 26. marts 2010

Referat af Hovedkredsmøde FSU Fredag d. 26. marts 2010 Referat af Hovedkredsmøde FSU Fredag d. 26. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere... 1 2. Formandens beretning... 1 3. Regnskab V/Kassereren... 1 4. Hold- og Pokalturnering... 2 5.

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

FYNS SKAK UNION. Referat af FU-møde i Bro. Dagsorden: Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00

FYNS SKAK UNION. Referat af FU-møde i Bro. Dagsorden: Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00 Referat af FU-møde i Bro. Dato: 05. september 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Kim Skaanning Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2.

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

DGI Nordsjælland fodbold. Indefodbold Reglement 2014/2015. Dommerbordsvagter, regler, videregående mesterskaber og meget mere...

DGI Nordsjælland fodbold. Indefodbold Reglement 2014/2015. Dommerbordsvagter, regler, videregående mesterskaber og meget mere... DGI Nrdsjælland fdbld Indefdbld Reglement 2014/2015 Dmmerbrdsvagter, regler, videregående mesterskaber g meget mere... Turneringsledesle: Stævneleder, Hal-krdinatr, lv-frtlker g resultatfrmidler: DGI Nrdsjælland

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement fr DSU s hldturneringer 5.1. Reglement fr Dansk Skak Unins divisinsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhld med 8 spillere på hvert. Hldene er pdelt hierarkisk med:

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009 03. april 2009 kl. 19:00 i Læseforeningens Lokaler, Bolbro Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning v/ Formand Poul Jacobsen 3. Regnskab v/

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Klublove. Love for "361 Kano- og Kajakklub"

Klublove. Love for 361 Kano- og Kajakklub Klublve Lve fr "361 Kan- g Kajakklub" I - NAVN OG HJEMSTED 1. Klubbens navn er 361 Kan- g Kajakklub. 2. Klubben er stiftet den 17. juni 1951. 3. Hjemsted : Gladsaxe kmmune. 4. Adresse: Nybrvej 361, 2800

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T. Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 30.08.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Henrik Østergaard Fraværende: Jesper Wendelbe, Mads Rasmussen

Læs mere

Generalforsamling søndag den 01/03 2015. Repræsentanter fra følgende lejligheder: Lejlighed Deltagers navn

Generalforsamling søndag den 01/03 2015. Repræsentanter fra følgende lejligheder: Lejlighed Deltagers navn Ejerfreningen Frmand: Jimmy Nguyen Ryvej 36 F Kasserer: Kåre Grønbrg Ryvej 32 F 8210 Århus V Mail: kaare@hasletppen.dk Bank: Nrdea PBS nr.: 0135 2849 Reg.nr.: 2412 Kntnr.: 9840 022 166 Kntnr.:9845 621

Læs mere

Referat af Studenterrådet ved Roskilde Universitets generalforsamling 2012

Referat af Studenterrådet ved Roskilde Universitets generalforsamling 2012 Referat af Studenterrådet ved Rskilde Universitets generalfrsamling 2012 24. nvember 2012 kl. 11.00-18.30 på RUC Åbning af Studenterrådets generalfrsamling 2012 Alle lvmæssige krav vedrørende afhldelse

Læs mere

Grundejerforeningen Engen. Referat af Generalforsamling onsdag den 21. april 2010 kl. 19.00.

Grundejerforeningen Engen. Referat af Generalforsamling onsdag den 21. april 2010 kl. 19.00. Grundejerfreningen Engen Referat af Generalfrsamling nsdag den 21. april 2010 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent, jfr. 15, stk. 1 Bestyrelsen freslg Erik Møller, der blev valgt med akklamatin Dirigenten knstaterede

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 29.10.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Mads Rasmussen, Henrik Østergaard, Vinnie Hansen Fraværende: Brylle

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

Projektstyring med Michael Bager projektstyring med 7-8 deltagere (gamle bestyrelse) Julefrokost 2011 Foredrag med Ole Helmig, stor succes

Projektstyring med Michael Bager projektstyring med 7-8 deltagere (gamle bestyrelse) Julefrokost 2011 Foredrag med Ole Helmig, stor succes Referat IMCC Aarhus generalfrsamling 31/102012 kl 20 Frmalia Velkmmen Dirigent: Steen valgt Referant: Chehri valgt Stemmetællere: Mads Dam g Sfie Hequet er valgt Tilstedeværende: Stine, Rasmus, Christine,

Læs mere

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde 1 - Navn g hjemsted Freningens navn er Wing Tsun Rskilde med Cvr. Nr. 35603824 g dens hjemsted er Rskilde 2 - Klubbens frmål At fremme udbredelsen af læren (teknik g filsfi) m Wing Tsun. At give interesserede

Læs mere

TeamGym Junior kvalifikation til Forbundsmesterskaber

TeamGym Junior kvalifikation til Forbundsmesterskaber Arrangerer TeamGym Junir kvalifikatin til Frbundsmesterskaber i samarbejde med TeamGym Junir kvalifikatin til Frbundsmesterskaber Det er med str glæde at GymDanmark i samarbejde med Taastrup Gymnastik

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-9 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006. Turneringsarrangører

Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006. Turneringsarrangører Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006 Vedtagne ændringsforslag er indarbejdet og står i kursiv. 4.2 Bestemmelser for EMT (særlige regler for DM i Påsken) 31 Turneringsarrangører

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt-

Allan B. Grønkjær (sportschef) samt skytterepræsentanterne Jan Bang (compound), Nynne Holdt- DBSF Eliteudvalgsmøde 26. nvember 2012 Sted: Lavia Odense Til stede var: Klaus Lykkebæk, Jeanette Riis Nielsen, Dan Hansen (alle medlemmer af Eliteudvalg), Allan B. Grønkjær (sprtschef) samt skytterepræsentanterne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

Generalforsamling Tjekliste

Generalforsamling Tjekliste Generalfrsamling 2017 Tjekliste Intrduktin... 3 Før generalfrsamlingen... 4 Adgang g tilmelding... 4 Indkaldelse... 4 Dagsrden... 4 Øvrig frberedelse af mødet... 5 Under generalfrsamlingen... 6 Mdtagelse...

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-12 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2015

Manual for klubber, dommere og observatører i Ligaerne og 1. division Gældende pr. 1. august 2015 Versin VIII 12.06.2015 Manual fr klubber, dmmere g bservatører i Ligaerne g 1. divisin Gældende pr. 1. august 2015 Frmål Frmålet med denne manual er at give klubber, dmmere g bservatører et arbejdsredskab,

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål:

FAQ - Ofte stillede spørgsmål: FAQ - Ofte stillede spørgsmål: 1. Tjekker Badmintnpeple m et hld er ulvligt, fx ved at have fr mange pint? Ved tilmelding til turneringen tjekkes hldets styrke, men ikke når der prettes hldkrt. Det skal

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds.

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds. Reglement Indledning n1.nalle rækker inddeles med 8 hold i hver. B/C-rækker dog efter tilmelding. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække, 2 A-rækker, 2 B-rækker og C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Referat: Generalfrsamling Trsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Dagsrden ( 5 stk.2): 1. Valg af dirigent g referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen DRK Regin Nrdsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18 Emne: Årsmøde 2011 Dat: 18-01-2011 Sted: Åbjergsklen, Frederikssund Referent: Carline Ditlefsen Frdeling: Dirigent, reginsledelsen, sekretariat Altin:

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden CJE

1. Godkendelse af dagsorden CJE Referat Bestyrelsesmøde den 6. december 2012 kl. 17.00 19.00 Deltagere Carsten Jensen (CJE) Carsten Bach (CB) Afbud Kaj Bækgaard (KB) Anders Stampe (AS) Christian Alstrup (CA) Lissi Bank Lassen (LBL) Vigg

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 5. februar 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Per Zffmann Jensen (PZ), Mette Nielsen (MN), Marianne Bahl (MB) g Randi Haugaard

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

DGI Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Storstrømmen - Reglement motionsholdturnering 2017/2018 1

DGI Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland og Storstrømmen - Reglement motionsholdturnering 2017/2018 1 1 Reglement fr mtinshldturnering 2017/2018 Indhld: 1 Frmål side 2 2 Udvalg g administratin side 2 3 Indbydelse g tilmeldingsprcedure side 2 4 Deltagergebyr side 2 5 Hldturneringens sæsnplan side 2 6 Spilledater

Læs mere

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved

Formålet med disse bestemmelser er at styrke sikkerheden ved kano- og kajakroning ved Sikkerheds bestemmelser fr Kan g Kajakklubben Limfjrden Dette dkument fastlægger sikkerheds bestemmelser sm er gældende fr medlemmer af Kan g Kajakklubben Limfjrden. Sm udgangspunkt er KKL g medlemmer

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Tilstede: Afbud: Referent: Drthe Eren Sørensen, Ann Vikkelsø, Karen Larsen, Britta Lunneman, Steen Eriksen g fra persnalet Jan

Læs mere

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside.

god løsning, da det ville være trist hvis det skulle lukke. Formandens beretning kan læses i sin helhed på 8.hk hjemmeside. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Hovedkredsbestyrelsens beretning ved formanden 3. Holdturneringslederens beretning 4. Ungdomslederens beretning 5. Kassererens beretning 6. Indkomne forslag 7. Fastsættelse

Læs mere

Årsmøde Tjekliste

Årsmøde Tjekliste Årsmøde 2017 Tjekliste Intrduktin... 3 Før årsmødet... 4 Adgang g tilmelding... 4 Indkaldelse... 4 Dagsrden... 4 Øvrig frberedelse af mødet... 5 Under årsmødet... 6 Mdtagelse... 6 Velkmst... 6 Ordstyrerens

Læs mere

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 20.

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 20. Referat Generalfrsamling fr året 2012 i Egnssamlingens Støttefrening Restaurant Nrdstjernen, Blkhus, nsdag den 20. marts 2013 Dagsrden jf. vedtægter: 1. valg af dirigent 2. bestyrelsens beretning 3. aflæggelse

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

REFERAT KREDSRÅDSMØDE, 14. SEPTEMBER 2017 DCH, KREDS 6

REFERAT KREDSRÅDSMØDE, 14. SEPTEMBER 2017 DCH, KREDS 6 DATO 14. september 2017 STED DELTAGERE Chr. VI Overdrevskr Lkalfreninger: Frederikssund, Hlbæk, Herfølge, Jyderup, Kalundbrg, Humlebæk, Køge, Næstved, Rskilde, Stevns, Fakse, Haslev, Nykøbing/Rørvig, Slagelse,

Læs mere

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Rasmus Lundby (RL) Tue

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 17. marts 2004 Telefonmøde

Dagsorden til bestyrelsesmøde Onsdag den 17. marts 2004 Telefonmøde Medlem af: CMAS Cnfederatin Mndiale des Activités Subaquatiaues DIF Danmarks Idræts-Frbund Idrættens Hus Brøndby Stadin 20 DK 2605 Brøndby Telefn 43 26 25 60 Telefax 43 26 25 61 E-mail: dsf@sprtsdykning.dk

Læs mere

Arbejdsopgaver for Chess House

Arbejdsopgaver for Chess House Arbejdspgaver fr Chess Huse Opdateret d. 18. marts 2011 Indhldsfrtegnelse Frmand... 1 Turneringer... 1 Barvagt samt indkøb... 2 Kmmunikatin... 3 Bestyrelsesmøder... 3 Generalfrsamling... 3 Lkalesituatin...

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

Floorballstævner. Folderen er for dig, der gerne vil arrangere et stævne eller vide mere om floorballstævner i DGI og Floorball Danmark.

Floorballstævner. Folderen er for dig, der gerne vil arrangere et stævne eller vide mere om floorballstævner i DGI og Floorball Danmark. L L A B R O O L F R E N V STÆ rball på l F s n i l g Mt anmark l a b r l vner i F I g Flrball D æ t s d l h Af ed DG m e n a b hjemme Flrballstævner Flderen er fr dig, der gerne vil arrangere et stævne

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 5 REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER

Skakhåndbogen Afsnit 5 REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5. 5-1 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-1 5.2. Instruks for Dommere i Dansk Skak Unions Divisionsturnering... 5-8 5.3. Reglement for Dansk Skak Unions Pokalturnering... 5-9

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune Frretningsrden fr i Dragør Kmmune I medfør af Lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde (Lv nr. 574 af 24 juni 2005) 37a har Kmmunalbestyrelsen i DragørKmmune nedsat et handicapråd g i henhld

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

ANSØGNING OM ÅBNE TURNERINGER 2013/2014

ANSØGNING OM ÅBNE TURNERINGER 2013/2014 13/09/2012 Til Badmintn Danmarks klubber g kredse. ANSØGNING OM ÅBNE TURNERINGER 2013/2014 Badmintn Danmark g DGI Badmintn frtsætter samarbejdet m de fælles retningslinjer, sm er gældende fr alle badmintnklubbers

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5-2015

Bestyrelsesmøde 5-2015 Bestyrelsesmøde 5-2015 REFERAT 24-09-2015 KL 18.40 22.30 PARK HOTEL, MIDDELFART MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Fged,

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30.

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30. Referat Generalfrsamling fr året 2010 i Egnssamlingens Støttefrening Restaurant Nrdstjernen, Blkhus, nsdag den 30. marts 2011 Dagsrden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af rev.

Læs mere

Holstebro SvømmeClub

Holstebro SvømmeClub Hlstebr SvømmeClub Rygeplitik Alkhlplitik Pædfiliplitik Plitik fr frebyggelse af spisevægring Hlstebr SvømmeClub HSC s Rygeplitik I HSC er vi enige m, at: Rygning er ufrenelig med aktiv udøvelse af idræt.

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

a) Klubbens stamoplysninger mht. spillested, spilletidspunkt, spilledag og kørestolsadgang.

a) Klubbens stamoplysninger mht. spillested, spilletidspunkt, spilledag og kørestolsadgang. Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold. Derefter fordeles de øvrige tilmeldte hold, og det tilstræbes at alle hold får mindst 6 kampe. Tilmelding af hold og opdatering af

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 23. september 2008 kl. 19.00 til 21.30 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen

Læs mere

Beach Reglement Håndbold Region Øst Beach Handbal Tour 2014

Beach Reglement Håndbold Region Øst Beach Handbal Tour 2014 Beach Reglement Håndbld Regin Øst Beach Handball Tur 2014 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben fr spillere, der er eller har været medlem af en håndbldfrening under Dansk Håndbld Frbund g dets Regin/distriktsfrbund.

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub.

7. Sønderjysk Enkeltmands Turnering 2015 Vojens, 2016? Ansøgning om støtte til SEMT 2015 er modtaget fra Vojens Skakklub. Dansk Skak Unions 4. hovedkreds Formanden Kai Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev Haderslev, den 15.2.2015 Til FU og alle klubformænd Årets hovedkredsgeneralforsamling finder sted den 21. februar kl.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere