REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008"

Transkript

1 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne 3. Regnskab v/ kassereren. 4. Hld- g pkalturnering 5. Fastsættelse af regler fr pkalturneringen (Bilag 1) 6. Indkmne frslag. 7. Fastsættelse af kntingent. 8. Valg: a. Kasserer Benny Brinck b. Sekretær Chresten Nielsen c. Turneringsleder Hans Milter Pedersen d. Suppleant Arne Beck Madsen, mdtager genvalg e. Revisrer Keld Bysen g Kristen Sørensen f. Revisrsuppleant Niels Justesen 9. Eventuelt Referent - Sekretær, Chresten Nielsen

2 Statinsvænget 21 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus Til Stede: FU: Pul Jacbsen, Benny Brinch, Kim Skaanning, Hans Milter Pedersen, Chresten Nielsen. Assens: Ib Juhl Frem: Mads B. Svendsen, Niels Erik Nielsen, Peter Kinggaard, René Andreasen Gelsted: Aage Kristensen Læsefreningen: Christian Winther, Jhnny H. Jhansen, Jørn Mestrup, Peter C. Grau Nybrg: Erik G. Andresen Nr. Aaby Junir: Arne B. Madsen Odense Skakklub: Leif Rasmussen Sydøstfyn: Niels Højgaard Søndersø: Michael Nielsen 1. Valg af dirigent g stemmetællere. - FU frslår Arne Bech Madsen sm dirigent. Enstemmigt valgt, uden mdkandidat. - Sm stemmetællere vælges Mads B Svendsen g René Andreasen Enstemmigt valgt, uden mdkandidat. - Dirigenten bekræfter at hvedkredsmødet er rettidigt indkaldt, samt efter frskrifterne, således at hvedkredsmødet er beslutningsdygtigt. Stemmeantal: - Sekretæren plyser at der er 257 stemmer tilstede, g at hvert FU-medlem i den frbindelse har 1 % af stemmerne hvilket giver 3 stemmer til hver. - Stemmeantal i alt er derfr Frmandens beretning. - FSU mindes de tabte i årets løb: Kurt Hanfgarn, Ullerslev Frede Madsen, Assens Mrten Ulrik Dam Mrtensen, Odense Skakklub - - Resultater g præstatiner i årets løb: Jan Nrdenbæk frsvarede FM i 2007 Carsten Bank Friis vandt turneringen fr 14. gang i 2008 så sent sm dagen før Hvedkredsmødet Jørn Mestrup genvandt i 2007 DM fr veteraner, men stiller desværre ikke til start i 2008 FM Lyn 2007 vundet af Jesper Knudsen FM 2008 afvikles senere på året af Frem 1

3 Statinsvænget 21 Odensemesterskabet fr veteraner blev vundet af Kurt Plug Sydøstfyn rykket p i Skakligaen g har kamp til stregen fr at blive i ligaen gså til næste år. Frem 1 ligger endnu til prykning fra 2. Divisin Pkalturneringen 2006/2007 vundet af Frem fran Læsefreningen Pkalturneringen 2007/2008 er nu nået til finalen med deltagelse af Læsefreningen g Odense Seminarium Næsby er ved at kmme i gang g har trukket stærke spillere til g giver lidt knkurrence i Fynsserien i næste Sæsn FM 2008 med 48 deltagere, en flt præstatin FM 2009 arrangeres af Nybrg i fråret 2009 på fredage FM fr Junirer blev desværre aflyst pga. manglende interesse DM i hurtigskak er kmmet på prgrammet g arrangeres af Læsefreningen. Dette betyder 2 tilbagevendende begivenheder på Fyn fremver da det så længe det magtes arrangeres af LF. Yderligere er Pkalfinalen på Nybrg Strand j en årlig begivenhed i de fynske mgivelser. Traditinsturneringer går gdt g nye initiativer er stødt p Kerteminde hurtigturneringen afvikles søndag Gelsted Skakklub har startet en krdineret turnering på 7 efterårstirsdage g er kmmet gdt i gang med et allerede pænt deltagerantal. Indslev Skakklub har startet en hurtigskakturnering sm afvikles umiddelbart efter DM i hurtigskak Fynsk skakblad er sm bekendt afgået, men hjemmesiderne kører på infrmatinsniveau med dette. Klubberne pfrdres til at få én ansvarshavende redaktør sm tager sig af at viderebringe nyheder Niels Erik Nielsen tager gerne imd stf sm kan give artikler på hjemmesiden, hvis ikke der er ngen redaktør fra klubben Initiativrige, rganisatriske mennesker rses g Jesper Knudsen er valgt indstillet til uninens hæderstegn. FM 2008 i LF rses fr gde frhld g det stre arbejde der er afviklet Læsefreningen indstilles derfr til uninens Initiativpris Christian Furrer tpscrer, ratingmæssigt ved Fynsmesterskaberne. Skakklubben SIF er lukket Pul redegør via en skriftlig redegørelse fr den verserende sag mkring fyringen fra Dansk Skaksalg Christian Winther spørger dirigenten m det findes rimeligt at blande denne sag ind i 3. Hk hvedkredsmøde. Arne B. Madsen afgør at dette menes relevant i henhld til at det er her man skal kmme med indsigelser hvis ikke det findes gdtgjrt at Pul frtsætter sm Frmand fr 3. Hk. Pul redegør endvidere fr at han selv har vervejet at stppe g har inddraget FU i beslutningen, men har pbakning fra FU. 2

4 Statinsvænget 21 Junir: - FM fr junirer 2007 aflyst - DM fr hvedkredse 3. Hk igen nr. 4, på trds af næstflest brætpint - Mads Hansen har været med til EU mesterskabet i Østrig g er nu blevet mesterspiller allerede sm 14-årig. - Frem nr. 2 ved påskestævnet JET: Elitegruppen har haft træning af Allan Stig Rasmussen g dette har været berigende Christian Kyndel Pedersen træner gruppen 2 gange senere på måneden. Breddegruppen er endnu ikke i gang men får 4 gange træning senere på året Spillere meldte sent afbud pga. uklare årsager g ngle spillere udgår derfr af rdningen Debat: - Erik G. Andresen mener at persnsagen måske kunne udbedres ved at sende en anden repræsentant fr 3. HK til HB møder - Niels Højgaard giver Sydøstfyns pbakning til Pul g frtsat frmandskab fr 3. HK - Mads B. Svendsen takker fr redegørelsen, g pfrdrer til at hver mand frtlker redegørelsen fr sig, men giver pbakning til Pul Jacbsen - Arne B. Madsen redegør fr at Nr. Aaby Junirs fjerdehld havde været ude g spille g km hjem med beskeden m at det var ærgerligt at skulle spille med 5 børn i serie 2 da de var sikre på at vinde 5-0 hver gang. Og dette tlkes sm usprtslige kmmentarer, da man j ikke kan kmme lavere end denne serie. - Aage Kristensen tilslutter sig Arnes redegørelse g giver udtryk fr lignende plevelser fr Gelsteds 2. Hld. Sm dg ikke er børn. Opfrdrer til en Serie 3 igen hvr der kun spiller nybegyndere, eller evt. med max rating. - Hans Milter Pedersen tilslutter sig dette frslag hvis der er pbakning - Erik G. Andresen freslår at disse spilles et centralt sted på Fyn - Pul freslår at der arbejdes videre med frslaget g dette besluttes - Peter Kinggaard pfrdrer til medlemskampagne g hvervning g nye initiativer - Peter Grau freslår ny krtere betænkningstid på fx 1½ time til 34 træk + ½ time til resten, til diverse turneringer således at der ikke er ngen der siger nej tak til skak pga. tidsmangel. - Kim Skaanning mener at et fællesstævne virker sm en gd idé Niels Erik Nielsen tilslutter sig denne hldning - Kim Skaanning redegør fr at DSU er ved at indlede udarbejdelsen af en decideret ungdmsplitik - Jørn Mestrup pfrdrer til flere turneringer henvendt til veteranspillere. Fx Fynsmesterskab fr veteraner. Pul mener at der stadig skal være plads til OM fr veteraner g spørger m det vil være muligt at spille m eftermiddagen på hverdage. FU vil arbejde videre med sagen g der freligger ønske m afhldes i fråret på hverdags-frmiddage. Frmandens beretning Gdkendt. 3

5 Statinsvænget 21 a. Demnstratin af Spilserver g Medlemskampagne. - PP-Shw - Der pfrdres til at der arbejdes mere i indlemningen af nye medlemmer 3. Regnskab v/ kassereren. - Kassereren fremviser et verskud på kr ,83 sm er lidt mindre end sidste år, grundet - Str likvid behldning, pga. hurtige støttemuligheder - Lille tilgdehavende pga. klubberne er blevet bedre til at betale til tiden. Arne spørger m junirarbejdet frventes på samme niveau sm i år g freslår at øge den budgetterede pst fr Pul plyser at DSU har tænkt sig at ændre på junirinstruktørrdningen så det fremver vil være 5 junirer fr at pnå tilskud. Peter Kinggaard spørger m tilskuddet fra amt, spnsrater m.v. er nget der frventes prethldt i fremtiden. Det er frventet at det er nget der vil frtsætte de næste år gså. Endvidere freslås det at der hensættes en pulje til medlemskampagnen n således at det er muligt at søge m øknmisk støtte til arrangementer i frbindelse med denne. - Regnskab gdkendt 4. Hld- g pkalturnering Hldturnering: - Hldturneringen 2007/2008 er nu færdigspillet med undtagelse af usikkerhed mkring nedrykning fra Divisinen. - Ekstrardinær p/nedrykningsregler bestemmes senere i dette tilfælde af turneringslederen - Sæsnen 2007/2008 har været med deltagelse af samme antal hld sm sidste. SIF trak sig desværre ud af årets turnering Udeblivelse af hld Styrkelisteprblemer Udeblivende spillere, pga. klub eller persner Transprtprblemer Manglende spillere på pmødte hld. - Tak til klubberne fr medvirken til gd afvikling på trds af prblemer - Fra næste sæsn vil det ikke være muligt at mdtage præmie hvis ikke prykningsret er benyttet Arne tilkendegiver utilfredshed ved at fx middelfart melder afbud i Serie 1 Kreds 2 uden at det har medført bemærkninger 4

6 Statinsvænget 21 Endvidere meddeler Arne at Indslev havde stillet p i Fynsserien med 5 persner, sm medførte stre glser på Sydøstfyns hjemmeside. Dette bedes fr fremtiden udeladt pga. gd tne. Niels Højgaard er enig i at der skal hldes en gd tne på hjemmesiderne, men pfrdrer til at man værner m Fynsserien g sørger fr at der i denne række altid stilles p med 8 mand. Hans pfrdrer til at klubberne inden næste sæsn gennemlæser udkastet til hldturneringsprgrammet så det er muligt at lave m på det. Præmieuddeling: - Fynsserien. SØF Nr. Aaby Junir - Serie 1 Kreds 1: Faabrg Frem 4 - Serie 1 Kreds 2 Næsby Nr. Aaby Junir 2 - Serie 2 Kreds 1 Taarnet Svendbrg Frem 5 - Serie 2 Kreds 2 Vejle-Allested Krup-Ubberud 1 Pkalturneringen: - Pkalturneringen er skåret ned til deltagelse af 24 hld. Til gengæld har der i år ikke været afbud til pkalturneringen - Finalen er nu nået med deltagelse af Odense Seminarium g Læsefreningen g dat fr afvikling frventes fastsat snarest muligt. - Mads B. Svendsen pfrdrer til at der gives adgangsbillet til DSU s pkalturnering på Nybrg Strand Pkalkvalifikatin: - Hans pfrdrer til at stævnet afvikles af et nyt hld g Frem melder sig. 5. Fastsættelse af regler fr pkalturneringen (Bilag 1) - Der er lagt et nyt reglementsfrslag med ændringer i flg. Hvedpunkter jf. bilag Det har ikke været tilladt sm det har været afviklet de sidste par år at kunne afvikle 16-hldsstævner Det er nu ikke muligt at ændre i styrkelister efter 1/16delsfinaler Der er tilføjet et lynreglement sm er gældende fr turneringen Peter Grau freslår blt at benytte FIDE s regler fr lynskak. 5

7 Statinsvænget 21 Jørn Mestrup vil gerne have afklaret m det er muligt at benytte spillere sm er blevet slået ud af turneringen på et andet hld. Dette er nu muligt Reglementet er vedtaget ved håndsprækning med str majritet. 6. Indkmne frslag. Ingen Indkmne frslag. 7. Fastsættelse af kntingent. - FU freslår uændret Dette vedtages enstemmigt 8. Valg: a. Kasserer Benny Brinch, mdtager genvalg - Genvalgt b. Sekretær Chresten Nielsen, mdtager genvalg - Genvalgt c. Turneringsleder Hans Milter Pedersen mdtager genvalg - Genvalgt d. Suppleant Arne Bech Madsen, mdtager genvalg - Genvalgt e. Revisrer Keld Bysen g Kristen Sørensen, begge mdtager genvalg - Begge genvalgt f. Revisrsuppleant pleant Niels Justesen mdtager genvalg - Genvalgt 9. Eventuelt Pul bemærker at Niels Erik Nielsen skriver skakspalten hver nsdag i Fyens Stiftstidende g det derved er muligt at få reklame derigennem NEN henviser til lkalredaktinerne Pul plyser at FU fr DSU ændres til HB-mødet da Mrten Rasmussen stpper sm IT g Henrik Knudsen stpper sm kasserer. Erik G. Andresen freslår at Cd-rmmer m.v. lægges ud på bibliteker så flere får gavn af disse. Chresten henleder pmærksmhed på påskens delegeretmøde g pfrdrer til fuldmagtsverdragelse hvis ikke man selv deltager. 6

8 Statinsvænget 21 BILAG 1 REGLEMENT FOR FYNS SKAK UNIONS POKALTURNERING. 1 Pkalturneringen g dens ledelse. Pkalturneringen er en hldturnering arrangeret af Fyns Skak Unin. Pkalturneringen spilles efter cupsystemet, dvs. at kun de hld, der vinder deres kampe, frtsætter til den følgende runde i turneringen. Til at lede pkalturneringen udpeger Fyns Skak Unins frretningsudvalg en turneringsleder, sm kan tildeles et hnrar rar af FSU's frretningsudvalg. Frretningsudvalget udpeger endvidere en turneringskmite på 3 medlemmer til at varetage de i 11 g 13 nævnte funktiner. Turneringskmiteen skal ffentliggøres på Fyns Skak Unins hjemmeside. Stk. 5 Til hvert stævne skan udpeges en kampleder, hvis pgaver er følgende: a) Før kampen Fretage ldtrækningen jf. 6, samt sørge fr at, de af turneringslederen udsendte resultatkrt, er udfyldt med hldnavn, spillernavne. b) Under kampen Overvåge at 7 verhldes g træffe de nødvendige afgørelser i medfør af 7. c) Efter kampen Udfylde g indsende resultatkrtet jf. 8.4 samt sørge fr, at evt. prtester påføres dette jf Indberette evt. uregelmæssigheder under kampen til turneringslederen jf Udpeges ingen kampleder, udføres punkt a + c af arrangøren g punkt b af hldenes hldleder. 2 Deltagelse i turneringen. Enhver klub, såvel i sm uden fr Dansk Skak Unin, kan tilmelde så mange hld, sm de ønsker. Hvis der er tilmeldt hld udver det antal, sm passer til cupsystemet, skal turneringslederen sørge fr, at første runde arrangeres sm kvalifikatinsstævner. Deltagerne i disse stævner findes ved ldtrækning blandt alle tilmeldte hld. 7

9 Statinsvænget 21 3 Hldpstilling. Et hld består af 4 spillere, hvraf en udpeges til hldleder. Fr spillere der er medlem af Dansk Skak Unin igennem en klub, gælder det at, de ikke er spilleberettiget iget i denne turnering fr en anden klub under Dansk Skak Unin. Hldpstillingen fr de deltagende hld, sendes til turneringslederen inden en bestemt dat, der er fastsat i indbydelsen. På hldpstillingen skal plyses, navnene på alle spillere g reserver på sine hld. Hldpstillinger kan ikke ændres, undtagen den i 4 stk. 5 nævnte situatin. 4 Anvendelse af spillere g reserver. Ingen spiller må anvendes på lavere hld end det, hvr den pågældende er tilmeldt. Ingen spiller må deltage i mere end en kamp i hver runde. Skal et hld stille p med reserver, kan disse efter ønske tages af klubbens lavere rangerende tilmeldte spillere. Indenfr hvert hld skal spillerne stille p i den rækkefølge, de står på i hldpstillingen. Stk. 5 Får en klub et nyt medlem, sm man ønsker at anvende på et hld, placeres vedkmmende efter klubbens ønske. Dette meddeles skriftligt til turneringslederen. Alle spillere, der står efter det nye, rykkes en plads ned på hldpstillingen. Stk. 6 Der kan ikke tilføjes nye spillere på styrkelisten efter 1/8-fianler. 5 Turneringens afvikling Turneringen afvikles indtil 1/8-finaler ved stævner med p til 16 deltagende hld. Alle interesserede hld kan tilbyde at afvikle de enkelte stævner. Tilsagn m at arrangere stævner skal gives samtidig med tilmelding til pkalturneringen. 8

10 Statinsvænget 21 Frud fr alle runder til g med 1/8-finaler fretager turneringslederen ved ldtrækning, inddeling af de tilbageværende hld i puljer. Til g med 1/8-finalen kan turneringslederen dg inddele grupperne efter klubbernes bernes gegrafiske beliggenhed. Stk. 5 Tid g sted fr afhldelse af indledende runder, 1/8- finaler, ¼-finaler, semifinaler g finaler bekendtgøres hurtigst muligt. 6 Kampenes afvikling g ldtrækning Straks ved ankmsten til spillestedet afleverer hldlederen hldpstilling fr den pågældende rundes kamp. På det fastsatte starttidspunkt fretages ldtrækning. Det hld, der udtrækkes sm nr. 1, møder det hld, der udtrækkes sm nr. 2, nr. 3 møder nr. 4 sv. I alle kampe har det først udtrukne af de t hld hvid ved 2. g 4. bræt g srt ved 1. g 3. bræt 7 Skakpartiernes afvikling FIDE's regler fr skakspillet er gældende fr pkalturneringen, hvis de ikke strider md nget andet stk. i denne paragraf. Betænkningstiden er 2 timer pr. spiller til hele partiet. Faldvingen er afgørende, g det påhviler spillerne selv at sikre sig, at uret er i rden. Der er ikke nteringspligt. Det er tilladt de t hldledere at bekendtgøre tidsverskridelse. hldlederen har ret til at gøre en hldkammerat pmærksm på, at denne har glemt at standse sit ur efter udført træk. Stk. 5 Det er frbudt kampledere g tilskuere at gøre pmærksm m på tidsverskridelse. 9

11 Statinsvænget 21 Stk. 6 Et parti er remis, når: spillerne enes derm. begge spilleres betænkningstid er verskredet, dg ikke hvis 1 af spillerne, er sat mat eller har pgivet. der dømmes remis på krav fra en af spillerne, i følgende tilfælde: 1. Ved teknisk remis, dvs. hvr ingen af parterne kan vinde, selv ved dårligste mdspil. 2. Hvr kravstilleren påviser at kunne give evig skak g erklærer at ville give den. 3. Hvr en spillers materiel er reduceret til K, K + L eller K + S, g mdstanderen frlanger remis. Undtaget er dg det tilfælde, hvr spilleren med K + L eller K + S kan påvise frceret matsætning af mdstanderen. 4. Hvr stillingen er fuldstændig afklaret, g hvr den ene spiller giver indtryk af udelukkende at ville vinde på tid. En spiller har ret til at standse uret g tilkalde kampleder/hldleder til at kntrllere at 50-træksreglen verhldes. Dette sker ved at kampleder/hldleder starter med at tælle træk. Stk. 7 Udfører en spiller et ulvligt træk på et tidspunkt, hvr mdstanderen har mindre end 5 minutter tilbage på uret, har mdstanderen ret til at standse uret g tilkalde kampleder/hldleder, der skal tildele den frurettede spiller t minuts ekstra betænkningstid. 8 Kampens afslutning g evt. mkampe Kampen er vundet af det hld, der screr 2,5 pint eller derver. Ved ligestilling spilles mkamp sm 4 lynpartier med mvendte farver. Ved frtsat ligestilling spilles 4 nye lynpartier med mvendte farver sv. Har et hld i den rdinære kamp stillet med mindre end 4 spillere, har hldet i en evt. mkamp gså tabt det/de pågældende brætter. Ved kampens afslutning skal resultatkrtet underskrives af begge hldlederen. Arrangøren indsender mgående resultatkrtet til turneringslederen. 9 Prtester g ankemuligheder Ønsker et hld at nedlægge prtest md en truffet afgørelse, skal dette påføres resultatkrtet fr den pågældende kamp. Prtestens rdlyd skal senest 3 dage efter kampen indsendes til turneringslederen. En prtest, sm ikke er indgivet i verensstemmelse med stk. 1, kan ikke behandlet. 10

12 Statinsvænget 21 En indgivet prtest skal behandles af turneringslederen, hvis kendelse skal meddeles de implicerede parter senest 8 dage efter mdtagelsen af prtestskrivelsen. turneringslederens kendelse kan senest 8 dage efter mdtagelsen af denne appelleres til turneringskmiteen. Turneringskmiteens s kendelse skal afgives inden 8 dage g kan ikke appelleres. 10 Indskud, gebyrer g præmier. Fyns Skak Unins frretningskmite fastsætter indskud, evt. gebyrer i tilfælde af udeblivelser mm.. Alle indskud, gebyrer mm. Skal ffentliggøres på Fyns Skak Unins hjemmeside før tilmeldingsfristen udløber. Fyns Skak Unin fastsætter evt. præmier, g udsætter en evigt vandrendevandrepkal. 11 Straffebestemmelser Anvendes en spiller ulvligt, vil det pågældende parti (uanset udfaldet) være tabt af den ulvligt anvendte spiller. Nægter et hld under kampen at følge dette reglement, skal kampleder/hldleder er indberette det til turneringslederen, der kan dømme kampen tabt fr det pågældende hld. En sådan kendelse af turneringslederen kan indankes fr turneringskmiteen senest 8 dage efter mdtagelsen af kendelsen. 12 Dispensatin. Fyns Skak Unins frretningsudvalg kan dispensere fra dette reglement. 11

13 Chresten Nielsen Statinsvænget 21 FORRETNINGSUDVALGET. Pul Jacbsen Frmand Benny Brinch Kasserer Hans Milter Pedersen Turneringsleder Kim Skanning Junirleder Chresten Nielsen Sekretær 12

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Dansk Skak Union 2. hovedkreds

Dansk Skak Union 2. hovedkreds Dansk Skak Unin 2. hvedkreds Referat af møde i hvedkredsbestyrelsen (HKB), Dansk Skak Unins 2. hvedkreds søndag den 19. januar 2003 i Srø Tilstede: Niels Steen Larsen (NSL), Frank Hartmann (FH), Leif Jensen

Læs mere

Referat af FU-møde i Ullerslev.

Referat af FU-møde i Ullerslev. Referat af FU-møde i Ullerslev. Dato: 24/01 2007 Kl. 19:00 Til stede: Erik G. Andresen, Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Observatør: Benny Brinch Dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2009 03. april 2009 kl. 19:00 i Læseforeningens Lokaler, Bolbro Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning v/ Formand Poul Jacobsen 3. Regnskab v/

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00

Generalforsamling Torsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Referat: Generalfrsamling Trsdag d. 25. februar 2010, kl. 19.00 Dagsrden ( 5 stk.2): 1. Valg af dirigent g referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab g status til gdkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24.

Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StorKøbenhavn, torsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kontor, Knuthenborgvej 24. Referat fra bestyrelsesmøde i Firmaidræt StrKøbenhavn, trsdag den 8. december 2011 kl. 17.30, FSKBH s kntr, Knuthenbrgvej 24. 14. december 2011 Mødedeltagere: Asger Gaard (ASG), Michael Kfed (MK), Gitte

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen

DRK Region Nordsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18. Emne: Årsmøde 2011. Dato: 18-01-2011. Åbjergskolen, Frederikssund. Referent: Caroline Ditlefsen DRK Regin Nrdsjælland Årsmøde referat 2011.Jan.18 Emne: Årsmøde 2011 Dat: 18-01-2011 Sted: Åbjergsklen, Frederikssund Referent: Carline Ditlefsen Frdeling: Dirigent, reginsledelsen, sekretariat Altin:

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 29.10.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Mads Rasmussen, Henrik Østergaard, Vinnie Hansen Fraværende: Brylle

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson

BAS KETLIGAEN. Status opdatering fra BL og opstart ny sæson BAS KETLIGAEN Dags rde n & Referat BL Lennart Jensen HIC, Andreas Larsen, Næstved, Luise Bach hørshlm, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Michael Nedergaard Randers, Per Mikkelsen DBBF, Michael Blch

Læs mere

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Rasmus Lundby (RL) Tue

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter.

2. Orientering om økonomi v /AH Økonomisk oversigt uddelt og AH orienterede kort om de enkelte økonomipunkter. Deltagere ESB- styregruppens medlemmer g suppleanter Anne Birthe Mrtensen, Randers TS (ABM) Anders la Cur, København TS (AlC) Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) Karen Jespersen, SOSU

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Karens Minde Kulturhusfrening Referat fra bestyrelsesmøde den 14. marts 2011 Tilstede: Afbud: Referent: Drthe Eren Sørensen, Ann Vikkelsø, Karen Larsen, Britta Lunneman, Steen Eriksen g fra persnalet Jan

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM)

Vedtægt for Dansk Magisterforening (DM) Vedtægt fr Dansk Magisterfrening (DM) Indhldsfrtegnelse: 1. Navn 2. Hjemsted 3. Frmål 4. Medlemskab 5. Medlemmernes rettigheder g pligter 6. Indmeldelse g udmeldelse 7. Arbejdspladsklubber 8. Landsklubber,

Læs mere

Referat af Engesvang Boldklub Generalforsamlingen lørdag d. 26. februar 2011 i Engesvang Hallen

Referat af Engesvang Boldklub Generalforsamlingen lørdag d. 26. februar 2011 i Engesvang Hallen Referat af Engesvang Bldklub Generalfrsamlingen lørdag d. 26. februar 2011 i Engesvang Hallen FU sørger fr referent, annncering, dirigenter, kaffe- g kagebrd hele dagen. Tidspunkter fr de enkelte afdelinger:

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 2. ktber 2012 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ), Mette Nielsen (MN) g Marianne Bahl

Læs mere

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010

Dagsorden. DDS bestyrelsesmøde den 27. november 2010 Dagsrden A. Valg af rdstyrer B. Valg af referent C. Gdkendelse af dagsrdenspunkterne D. Gdkendelse af sidste mødereferat E. Regnskab (OJ) E1 Status DDS øknmi (OJ) E2 Budget 2011 gdkendelse (OJ/TB) F. Opfølgning

Læs mere

Odense 14.- 15. november 2013 Referat:

Odense 14.- 15. november 2013 Referat: Nrdliks Årsmøde 14.- 15. nvember 2013 Odense, Syddansk Universitet Nærværende: Nina Møller Andersen (Københavns Universitet), Søren Jensen (Købehavns Universitet), Jn Helt Haarder (Syddansk Universitet),

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir).

Torsdag Forberedelse til Generalforsamlingen (kredskontoret medbringer den skriftlige beretning, som I kan bruge som arbejdspapir). Deltagere: Jytte Wester Helle Kjærager Kanstrup Lene Hlmberg Jensen Kristina Alida Christensen Overnatter ikke (tager hjem trsdag ved 17.30 tiden g kmmer igen fredag mrgen) Niels Legaard Gjytkjær Lne Hintze

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Til beboerne i Viby J, den 24. august 2015 afdeling 10, Lykkesholms Alle

Til beboerne i Viby J, den 24. august 2015 afdeling 10, Lykkesholms Alle Til beberne i Viby J, den 24 august 2015 afdeling 10, Lykkeshlms Alle I frlængelse af indkaldelse til rdinært, bligatrisk afdelingsmøde udsendes hermed endelig dagsrden fr mødet, sm afhldes Dagsrden fr

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge

Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet fredag den 9. april 2004 på Hotel Hvide Hus i Køge Deltagere: FU: Steen Juul Mortensen Henrik Knudsen Erik Mouridsen Poul Jacobsen Erik Søbjerg Morten

Læs mere

Referat af HB-Møde. 14. november 2010

Referat af HB-Møde. 14. november 2010 Referat af HB-Møde 14. november 2010 Referat af HB-Møde Søndag d. 14. november 2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Godkendelse af referat fra HB 29-08-2010.... 1 3. s beretning... 1 4. Forretningsorden...

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Referat Ekstraordinær Generalforsamling Ejerforeningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sappho, Mejlgade 71

Referat Ekstraordinær Generalforsamling Ejerforeningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sappho, Mejlgade 71 Referat Ekstrardinær Generalfrsamling Ejerfreningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sapph, Mejlgade 71 1. Valg af dirigent g referent Dirigent: Mikkel Agerbæk Referent: Christian

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. ktber 2013 Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Nina Rytter (NR), Per Zffmann (PZ) g Jørgen Lu (JL) BO-VEST: Driftsleder Michael

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen

Kvinderne haler ind på mændene gennem pensionen Frca, Aktuariat 05. juli 2013 A N A L Y S E A F L I V S L Ø N : Kvinderne haler ind på mændene gennem pensinen Kvinder får gennemsnitlig mindre løn end mænd. Men udlignes det gennem pensinstiden? Er der

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital

Danske Bank. Ansvarlig lånekapital https://markets. Ansvarlig lånekapital Anbefaling: DANBNK Var 12-09 Ansvarlig lånekapital med udløb i 2012 g call-mulighed d. 12-11 2009 FK: 0295675 ISIN: XS0157629691 Min. Piece: 1.000 EUR DANBNK Var

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889

Spammærkning. 2. Udgave september 2007. UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 Spammærkning 2. Udgave september 2007 UNI C SkleKm Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 SkleKm - Spammærkning Spammærkningen af internetpst på SkleKm Af Ole Nmann Thmsen UNI-C, ansvarlig fr internetmail

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere