Referat for Korpsrådsmøde maj 2013 på Roskilde Vandrehjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Korpsrådsmøde 24.-25. maj 2013 på Roskilde Vandrehjem"

Transkript

1 Referat for Korpsrådsmøde maj 2013 på Roskilde Vandrehjem Til stede: Stine Algot Nielsen (SA), Niels Dam (ND), Signe Lund Christensen (SL), Sarah Basnov (SB), Connie Schneider (COS), Kathrine Færløv Christensen (KFC) (deltog kun fredag aften) Afbud: Christine Strøm (CHS), Kathrine Færløv Christensen (KFC) (lørdag) Referent: Ann Bidstrup Lebech (ABL) O=Orientering, V=Vedtagelse, D=Debat Punkt 0. Indledning og 5 fantastiske minutter 1. Formalia (V) Velkomst v/sa Gode spejderoplevelser blev delt. a. Godkendelse af dagsorden Godkendt b. Godkendelse af referat fra KR-møde 12. april 2013 Godkendt 2. Udfordres og udvikles gennem mål a. Korpsrådsmedlemmernes personlige mål frem mod Førerstævnet 2014 Alle satte personlige mål for sig selv. b. Korpsrådets fælles mål Dette arbejder vi videre med på næste Korpsrådsmøde. c. Opgavefordeling i KR Dette arbejder vi videre med på næste Korpsrådsmøde. 3. Kredsfokus (O/D/V) a. Nyt fra kredse Mange kredse er på facebook et godt sted at følge med for alle. Hjørring og Vrå laver alt arbejde sammen, og de overvejer at lukke Hjørring. Se i øvrigt bilag. b. Konsulentordning ABL vil gerne dygtiggøre sig i At vende skuden. ABL vil kigge efter relevant kursus/kurser. Evt. bruge Troels DDS-konsulent. ABL har haft første møde med Skeespejderne i kraft af sin konsulentstilling. Det blev et rigtig godt møde med en engageret førerstab, der har mod på at udvikle kredsen mod fremtiden. ABL har også været på besøg i Roskilde for at inspirere til rekruttering. Pia Leth Førby, konsulent hos De Grønne Pigespejdere, har været ude som konsulent i Østhimmerland, Vaarst, hvor de havde en rigtig god og inspirerende aften Dejligt at blive sparket lidt til, var deres oplevelse af den aften. c. Kredsførersamling Dato fastlagt til marts 2014 sammen med Brownsea. Team: ND, ABL og Marie Keiding + en til. Forskellige idéer kom på bordet i den forbindelse, som udvalget kan arbejde videre med. 1

2 4. Korpsarrangementer (D/V) a. Langsigtet plan Det er vigtigt for korpset at have noget fælles at se frem til hvor vi mødes som baptistspejdere og holder fast i vores identitet, samhørighed og fællesskab. Derfor foreslår Korpsrådet denne plan: Trampolin kredslejre Desuden nedsætte fejdeprojektgruppe Centerlejr på Øksedal BiD Jubilæum Optakt til fejde for alle enheder Vision: Fokus på spejderne Bundeslager i Tyskland/Kredslejre Fejdeafslutning Førerarrangement på førerstævnet Vision: Fokus på førerne Sommerlejre i udlandet Tænkedag - Yego Vision: Fokus på internationalt spejderarbejde Spejdernes Lejr Vision: Fokus på lokalt tværkorpsligt arbejde Jubilæumslejr DBS 90 år 5. Medlemssystem (O/D/V) a. Status ITU har kigget på to systemer og anbefaler at afprøve systemet WinKas, hvilket nu skal afprøves i to kredse. Målet er, at der indsamles erfaringer, og ud fra disse laves en brugervejledning til kredsene. Der har været møde med BiD og DBS, for at finde fælles fodslag. 6. Udvalg og projektgrupper (O/D/V) a. Status fra udvalg og projektgrupper FTU: Er godt i gang med at planlægge i Vi har fået styr på de fleste stabe i 2014, så det ser godt ud. Førertræningsudvalgene fra de forskellige korps har afholdt fællesweekend med fokus på at afholde fælles træninger i fremtiden. Søren Skårhøj er kommet i et fællesudvalg, som kigger på muligheden for Value Based Leadership i Danmark. Der er styr på Rolandlejren 2013, som ledes af Søren Skårhøj. FTU Tænketank: Tankerne begynder så småt at tage form mod en konkret plan. Tænketanken satser stadig på at have et nyt FTU klar til sommeren Gilwell starter sandsynligvis i en ny form allerede i foråret 2014, og kører over hele året. SB kontakter FTU ØKU: 2

3 Der er afholdt arbejdsweekend på Øksedal, hvor der bl.a. blev opsat ny indgangsportal og skiftet bordplader i instruktionslokalet. ØKU har indledt et samarbejde med en teknisk skole, som laver en del arbejde på Øksedal, især malerarbejde (vi betaler kørsel og materialer, mens arbejdslønnen er gratis). Alle soverum og de to salooner er malet. Malerne fortsætter med toiletbygningerne og vinduer udenfor. Tømrerne fra teknisk skole vil give tilbud på, hvad det vil koste at få skiftet taget på Gilwellhytten - dejligt hvis de også kan klare den opgave, så udvalget kan koncentrere sig om småtingsafdelingen! Forsikringssagen for indbruddet sidste sommer er ved at tage sin afslutning. Den store udfordring har været at blive enige om en pris på walkier. Resultater er at køber ti nye, som erstatning for repeater og de 4, der blev stjålet. Øksedal er nu kommet med i hyttefortegnelsen.dk På korpskontoret er der gjort klar til den nye medarbejder fra BiD - der er flyttet rundt på møblementet og ITU opstiller computer. Der skal følges op på gulvtæpperensning på KK, samt om der kan gøres noget yderligere for at øge udlejningen af Øksedal. YEGO-teamet: 2013 startede turbulent med en mislykket visumansøgning vedr. to rwandere, der skulle have været i Danmark i forbindelse med DUF s Ungdomslederprogram. Det betød, at hele programmet måtte aflyses, og de to danskere, der var valgt til at skulle til Rwanda i samme program måtte sendes afsted på anden vis. Det lykkedes med ekstra tilskud fra DBS og Gilderne en egenbetaling og hele YEGOteamets eget rejsebudget. Pernille og Theis har været i Rwanda siden marts og arbejdet med at hjælpe det nye projekt Kora i gang, går rigtig godt. Førerstævneindsamlingen gik til YEGO-teamets arbejde, og yderligere blev budgettet øget med 2.500,- kr. 2 af teamets medlemmer, formanden Søren Skårhøj og Lene Amstrup, træder ud af teamet i den nærmeste fremtid. Cathrine Næsby overtager formandsposten, mens Tine Borup og Line Trier, begge fra DBS, træder ind på de ledige pladser. DUF har godkendt, at teamet skubber ungdomslederprogrammet til efteråret 2013, og de er i fuld gang med at finde 2 nye unge mennesker, der har lyst til denne udfordring. Ansøgningsfristen er 15. maj. I starten af juli 2013 tager 3 teammedlemmer, Lene Amstrup, Cathrine Næsby og Tina Daugaard, på besøg i Rwanda på projektbesøg. Der skal laves evaluering af Projekt Kora, udsendelse af volontører og afholdes workshop med AEBR s ledelse om det fremtidige samarbejde. Theis vil være repræsenteret på årets sommerstævne, hvor han skal fortælle om hans og Pernilles oplevelser Pernille bliver i Rwanda et stykke tid efter afslutningen af deres arbejde. Desuden vil YEGO-teamet have en lille stand med information om teamets arbejde. JOTA/JOTI: JOTA/JOTI står for et årligt tilbagevendende Joti-arrangement, som i år bliver forøget med endnu et arrangement i Odense. Der har endnu ikke været så megen kommunikation med arrangørerne i Odense, men det kommer nok snart. JOTI-arrangementet er tænkt som et tværkorpsligt arrangement, så derfor inviteres spejdere fra alle andre korps til at deltage. I 2012 var der ikke så stor deltagelse fra andre korps, som man havde håbet på. Joti er andet og mere end at sidde foran en computer, da arrangementet krydres med IT-ol, hvor der bliver udforsket teknik, apps og andre nymodens ting, der laves harddiskkast, skærmrace, angry birds og en del andet. Inden for de sidste par år er der siddeløbende lavet et arrangement for flok-/tropspejder, som hedder Junior Joti. Fremtidige udfordringer/til Korpsrådets overvejelse: I år er det planen at lave en film om hvad joti er som vil kunne blive brugt i PR-sammenhæng, da det er arbejdsgruppens opfattelse, at spejdereførere i korpset ser joti som et net-party hvor man spiller computerspil hele weekenden. Dette er ikke tilfældet, så derfor vil gruppen gerne tage tiltag, der gør, at de kan ryste dette image af sig. Samarbejdet mellem JOTI Øst og JOTI Vest er endnu ikke for alvore kommet i gang, men de har mod 3

4 7. Førerstævne (O/D/V) på det, så det kommer nok lige så stille. JOTI-gruppen gør sig en del overvejelser i forhold til, om Odense er den bedste palcering for et Vestarrangement i korpset, da de fleste Vest-spejdere bor i Nordjylland, så Øksedal er måske et bedre valg, da alle faciliteter også er til rådighed der. Stor ros til Lennard, der vil stå for et JOTI Vestarrangement. KR er inviteret til at besøge Jotiarrangementet på Midtsjælland i år og skriver det i kalenderen. KOM: Der har i 2013 været afholdt to møder inden førerstævnet. Designmanualen er færdiggjort. Det har været en lang men god proces, som blev afsluttet og præsenteret på førerstævnet. Desværre oplevede udvalget meget lidt respons på arbejdet. Det tekniske omkring den nye hjemmeside er nu overtaget af ITU. KOM skal sørge for indholdet til hjemmesiden. b. KOM: Grafisk profil og ny hjemmeside KR synes meget godt om den forslåede designmanual. Flot hjemmeside og dokumentdesign samt valg af fonte. Grafisk profil godkendt med undtagelse af forslaget til nyt logo. Forefindes der gode argumenter til, hvorfor logoet skal ændres, tager KR gerne op til genovervejelse, om vi skal ændre det. KR glæder sig til, at den nye hjemmeside går i luften den 1. juli. Der afventes udspil fra KOM, om KR skal læse korrektur og reviewe. a. Referat Referatet blev rettet til for slåfejl. Det kræver en ekstra gennemlæsning og bliver sendt rundt til godkendelse via mail. b. Evaluering af FOKUS 2013 KR evaluerer selv og læser projektgruppens evaluering. Tilføjelser til projektgruppens evaluering: Interessant, at der er et ønske om mere plenumdebat. Idéen med at være aldersopdelt fungerede rigtig godt. Godt med aktiviteter, som alle kan forholde sig til fx løb og lejrbål rammer alle aldersgrupper. Udeliv er godt program. Markedsboder virker efter hensigten nogle mere indbydende og spændende end andre. Godt med opgaver til alle deltagere, og at opgaverne står på navneskiltene. c. Fremtidens førerstævne 2 år ad gangen på henholdsvis Rebild Efterskole og Tølløse Privat- og Efterskole og 2015 afholdes Førerstævnet på Rebild Efterskole. I 2014 bliver det den maj, og i 2015 bliver det den april. Vi fortsætter i store træk med den model, der er udviklet over de sidste tre år. d. Nedsættelse af projektgruppe Arbejder FU videre med. 8. Vision (O/D/V) a. Kredsindsatser Der nedsættes en projektgruppe, der arbejder videre med Kredsindsatser i en mere konkret og lettilgængelig form evt. en mærkebog og idékatalog ud fra de Kredsindsatser, kredsene lavede på Førerstævnet. 4

5 9. Struktur i KR (D/V) 10. Nationalt (O) 11. Internationalt (O) 12. Børneattester (D/V) a. Fremtidig struktur i KR Forskellige strukturformer blev forslået. Fordele og ulemper blev diskuteret, men der blev ikke fundet en endelig form. KR arbejdere videre til næste korpsrådsmøde. a. BiD Repræsentanter fra DBS til BiD s landskonference: ND og SB Der skal bestilles standplads, og der skal deles Gaver der gavner -flyers ud - SB Der skal vælges ny formand og to andre til ledelsen. b. BUS Naturens dag gensende det allerede udsendte oplæg inkl. en appetitvækker til at gå i gang med arbejdet. ABL. DUF valg til styrelsen i december. Vi har mulighed for at foreslå en kandidat vi står for tur. c. Spejderchefgruppen vision Spejderne i Danmark Se note fra mødet fra ND Folkemøde i juni på Bornholm, hvor ND, SL, Emil Kildeby og Lise Lybeck deltager. a. IC Nyt Der er en stigende interesse for WAGGGS programstof. Der er nu en kasse på Korpskontoret med diverse printede hæfter, som vil blive formidlet videre ved forskellige lejligheder og ved efterspørgsel. Forberedelse ifht. den kommende EuropaKonference i august er i fuld gang. Fra DBS deltager CHS, SL, Peter Krogh og Lise-lotte Bornhardt (ungdomsdeltager). ND opdaterer løbende Peter på relevante WOSMproblemstillinger, mens CHS fokuserer på WAGGGS-delen og klæder Lise-Lotte på til opgaven. Der vil blive arrangeret en ungdomstur til Berlin med deltagelse på enkelte relevante sessions/workshops. Formålet er at flere unge danske spejdere kan opleve international spejderpolitik og demokrati. Anne-Sofie Bjerre og Stine Nielsen (begge DDS) er arrangører vedr. indhold, der arbejdes på at finde rejseleder mv. Tilbud om deltagelse sendes ud i DBS så snart der foreligger konkret materiale. Imagine More, ledertræningskursus i regi af PFD: Den første af 3 weekender blev afholdt i april. Fra DBS deltog Vibeke Segerberg, Herlev. Hun går til opgaven med stor iver og interesse. Forhåbentlig lykkes det at få flere DBS ere med på de næste 2 weekender mange har vist interesse PFD s vision og mission: De respektive korps tilbagemeldinger fra efteråret er taget ad notam (primært vedr. navneændring) og processen med at opstille en vision og en mission for PFD fortsætter. Bie (konsulent hos DDS) er facilitator på processen. Foreløbig foreligger arbejdsformuleringer, og der er nedsat en arbejdsgruppe til at komme med forslag til en endelig sproglig formulering. a. Forslag til opdateret version Godkendt ABL udsender et procedureforslag til kredsene, hvor det bl.a. foreslås, at kredsene finder en fast dato hver andet år, hvor de sendes børneattester til politiet. Sendes ud med folder i juni. 5

6 13. Uniformsreglement (D/V) a. Nedsættelse af arbejdsgruppe, der forbereder oplæg til KR-mødet i september Dette punkt arbejder vi videre med på næste Korpsrådsmøde. 14. Nyt fra Korpskontoret (O) 15. Kalender (O) 16. Eventuelt Lodsedler er på vej tilbage. Svært at nå alt på KK, når der er meget konsulentarbejde, men det er nok svært at vurdere på, da det der helt sikkert er en del mere arbejde de første gang, man er ude. Ulla og Ann har fået ny kollega, da Cathrine Næsby er blevet ansat som studentermedarbejder af BiD og med arbejdsplads på Korpskontoret. a. Kommende arrangementer september: Dialogdage i Jylland og på Sjælland b. KR møder i august-1. september i København november på Øksedal Således opfattet Aalborg den 22. august 2013 Frederiksberg den 8. august 2013 Ann Bidstrup Lebech Stine Algot Nielsen Referent Korpsrådsformand 6

Referat for Korpsrådsmøde 26. januar 2013 på DUF, København

Referat for Korpsrådsmøde 26. januar 2013 på DUF, København Referat for Korpsrådsmøde 26. januar 2013 på DUF, København Til stede: Stine Algot Nielsen (SA), Niels Dam (ND), Signe Lund Christensen (SL), Christine Strøm (CHS), Kathrine Færløv Christensen (KFC), Sarah

Læs mere

Referat af Korpsrådsmøde

Referat af Korpsrådsmøde Referat af Korpsrådsmøde 23.-25. november 2013 på Øksedal Til stede: Sarah Basnov (SB), Kathrine Færløv (KF), Connie Schneider (COS), Ann Bidstrup Lebech (AB), Niels Dam (ND) og Signe Lund Christensen

Læs mere

Referat for Korpsrådsmøde 1.-2. september 2012 på Bycenter Rysensteen

Referat for Korpsrådsmøde 1.-2. september 2012 på Bycenter Rysensteen Referat for Korpsrådsmøde 1.-2. september 2012 på Bycenter Rysensteen O=Orientering, V=Vedtagelse, D=Debat Til stede: Kathrine Færløv Christensen (KFC), Connie Schneider (COS), Sarah Basnov (SB), Niels

Læs mere

Referat af Korpsrådsmøde Øksedal 23.-25. november 2012

Referat af Korpsrådsmøde Øksedal 23.-25. november 2012 Referat af Korpsrådsmøde Øksedal 23.-25. november 2012 Til stede:stine Algot Nielsen (SA), Niels Dam (ND), Signe Lund Christensen (SL), Ann Skagen Bylund (AS), Christine Strøm (CHS) (fra lørdag kl. 13:00),

Læs mere

REFERAT AF KR-MØDE DEN 28.-30 NOVEMBER 2014 I VIGGAHUS, GANLØSE

REFERAT AF KR-MØDE DEN 28.-30 NOVEMBER 2014 I VIGGAHUS, GANLØSE REFERAT AF KR-MØDE DEN 28.-30 NOVEMBER 2014 I VIGGAHUS, GANLØSE Til stede: Sarah Basnov (SB), Niels Dam (ND), Kathrine Færløv Christensen (KF), Connie Schneider (COS), Klaus Agerskov (KA), Teresa Kildelund

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE LØRDAG DEN 24. JANUAR 2015 I ÅRHUS

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE LØRDAG DEN 24. JANUAR 2015 I ÅRHUS REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE LØRDAG DEN 24. JANUAR 2015 I ÅRHUS Deltagere: Sarah Basnov (SB), Niels Dam (ND), Klaus Agerskov (KA), Mikkel Nilsson (MN), Teresa Kildelund (TK), Majvi Weiss (MW), Connie Schneider

Læs mere

Referat af Korpsrådsmøde maj 2016, Øksedal

Referat af Korpsrådsmøde maj 2016, Øksedal Referat af Korpsrådsmøde 21.-22. maj 2016, Øksedal Til stede: Inge Burmeister (IB), Mikkel Nilsson (MN), Majvi Weiss (MW), Connie Schneider (CS) (ikke til stede søndag), Christine Walther (CW), Annette

Læs mere

Baptistspejdernes Førerstævne

Baptistspejdernes Førerstævne Referat af FOKUS 2013 Baptistspejdernes Førerstævne 14. april 2013 1. KONSTITUERING A. Valg af dirigenter Lise Lybeck, Lyngby og Andreas Højmark Andersen, Aalborg 1. blev valgt som dirigenter for førerstævnet.

Læs mere

iii. Øksedal (BF) Det er afklaret med ØKU, at rafter osv. kan indgå som en variabel enhed i regnskabet på den kommende divisionslejr.

iii. Øksedal (BF) Det er afklaret med ØKU, at rafter osv. kan indgå som en variabel enhed i regnskabet på den kommende divisionslejr. Referat af Korpsrådsmøde 21.-22. november 2015, Viggahus Til stede: Sarah Basnov (SB), Niels Dam (ND), Kathrine Færløv Christensen (KF), Connie Schneider (COS), Annette Olesen (AO), Mikkel Nilsson (MN),

Læs mere

Referat af Korpsrådsmøde 13. september 2014, Lærdalsgade, København

Referat af Korpsrådsmøde 13. september 2014, Lærdalsgade, København Referat af Korpsrådsmøde 13. september 2014, Lærdalsgade, København HUSK AT SE Til stede: Sarah Basnov (SB), Kathrine Færløv Christensen (KF), Connie Schneider (COS), Niels Dam (ND), Mikkel Nilsson (MN),

Læs mere

Referat for Korpsrådsmøde oktober 2016, Øksedal

Referat for Korpsrådsmøde oktober 2016, Øksedal Referat for Korpsrådsmøde 1.-2. oktober 2016, Øksedal Til stede: Ann Bidstrup Lebech (AB), Christine Engel Walther (CW), Inge Burmeister (IB), Sanne Lund Sørensen (SS), Annette Olesen (AO), Connie Schneider

Læs mere

Referat af korpsrådsmødet den 28. maj 2011 kl. 9.00 20.00 på Bycenter Rysensteen, København

Referat af korpsrådsmødet den 28. maj 2011 kl. 9.00 20.00 på Bycenter Rysensteen, København Referat af korpsrådsmødet den 28. maj 2011 kl. 9.00 20.00 på Bycenter Rysensteen, København Til stede: Signe Lund Christensen(SL), Niels Dam(ND), Pia D. Andersen(PD), Stine Algot(SA), Camilla Gaarden(CG),

Læs mere

Referat af korpsrådsmødet den 12. sept. 2010 i København

Referat af korpsrådsmødet den 12. sept. 2010 i København Referat af korpsrådsmødet den 12. sept. 2010 i København Til stede: Signe Lund Christensen(SL), Niels Dam(ND), Pia D. Andersen(PD), Connie Schneider(COS), Stine Algot(STA), Christine Strøm(CHS), Camilla

Læs mere

c. Godkendelse af Førerstævnereferat AB korrekturlæser, hvorefter det bliver sendt rundt til KR til tilføjelser/kommentarer og godkendelse.

c. Godkendelse af Førerstævnereferat AB korrekturlæser, hvorefter det bliver sendt rundt til KR til tilføjelser/kommentarer og godkendelse. Referat af Korpsrådsmøde Tølløse, 4.-6. juni 2015 Tilstede: Sarah Basnov (SB), Niels Dam, (ND), Kathrine Færløv Christensen (KF), Connie Schneider (COS), Mikkel Nilsson (MN), Klaus Agerskov (KA), Annette

Læs mere

Referat af korpsrådsmødet den 17. september 2011 kl. 10.00 den 18. september 2011 kl. 14.00 på Tølløse Efterskole.

Referat af korpsrådsmødet den 17. september 2011 kl. 10.00 den 18. september 2011 kl. 14.00 på Tølløse Efterskole. Referat af korpsrådsmødet den 17. september 2011 kl. 10.00 den 18. september 2011 kl. 14.00 på Tølløse Efterskole. Til stede: Signe Lund Christensen(SL), Niels Dam(ND), Pia D. Andersen(PD), Connie Schneider(COS)(Søndag),

Læs mere

Referat for Korpsrådsmøde 12. september 2009 kl. 9.30-19.00 i BiD s lokaler i Lærdalsgade 7, 2300 Kbh. S

Referat for Korpsrådsmøde 12. september 2009 kl. 9.30-19.00 i BiD s lokaler i Lærdalsgade 7, 2300 Kbh. S Referat for Korpsrådsmøde 12. september 2009 kl. 9.30-19.00 i BiD s lokaler i Lærdalsgade 7, 2300 Kbh. S Til stede: Martin Søttrup (MS), Søren Agerdal (SØA), Lars Kildelund(LK), Marie Keiding(MK), Peter

Læs mere

Referat af korpsrådsmødet den 19.-21. november 2010 på Øksedal

Referat af korpsrådsmødet den 19.-21. november 2010 på Øksedal Referat af korpsrådsmødet den 19.-21. november 2010 på Øksedal Samtidig med korpsrådsmødet afholdt BiD s og BBU s ledelse deres møder på Øksedal ud fra ønsket om at vi vil lære hinanden bedre at kende

Læs mere

Referat af korpsrådsmødet den 24.-25. januar 2009 i Tølløse

Referat af korpsrådsmødet den 24.-25. januar 2009 i Tølløse WEB Referat af korpsrådsmødet den 24.-25. januar 2009 i Tølløse Til Stede: Niels Dam (ND), Pia D. Andersen (PD), Martin Søttrup (MS), Thomas Ledet Pilgaard(TP), Søren Agerdal(SØA), Jane Emmering(JE), Lars

Læs mere

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg

Referat af Førerstævne den 1.-2. april 2010 i Aalborg 1. Konstituering: A. Valg af dirigenter: Mikkel Nilsson, Herlev og Stine Suhr Skovgård, Herlev. Stævnets forretningsorden er overholdt i forhold til udsendelse af stævnehæfte, budget og regnskab. Dirigenterne

Læs mere

Danske Baptisters Spejderkorps

Danske Baptisters Spejderkorps Danske Baptisters Spejderkorps Korpsrådet Referat af korpsrådsmøde den 14 15. november 2008 på Øksedal Til stede: Niels Dam, Pia Duebjerg Andersen, Nikolaj Lam, Peter Krogh Jacobsen, Lars Kildelund, Martin

Læs mere

Danske Baptisters Spejderkorps

Danske Baptisters Spejderkorps Referat af korpsrådsmøde den 8.-9. september 2007 på Øksedal Til stede: Trine Engbo Larsen, Pia D. Andersen (fra lørdag kl.13.00), Niels Dam, Martin Søttrup, Søren Jacobsen, Peter Krogh, Lars Kildelund,

Læs mere

Korpsnyt nr. 8 den 13. marts 2015

Korpsnyt nr. 8 den 13. marts 2015 Korpsnyt nr. 8 den 13. marts 2015 Baptistspejderne udvikles og udfordres gennem åbne, attraktive og sunde fællesskaber Kære læser af Korpsnyt Nu er der lige lidt over en måned til, at vi mødes på Førerstævnet

Læs mere

Referat af Baptistspejdernes Førerstævne 18.-19. april 2015

Referat af Baptistspejdernes Førerstævne 18.-19. april 2015 1. KONSTITUERING a. Valg af dirigenter Søren Bøgh Vidmar, Aalborg 1., og Trine Engbo, Aalborg 1., blev valgt som dirigenter for førerstævnet. Dirigenterne indledte med at konstatere, at førerstævnet var

Læs mere

Korpsnyt nr. 20 den 28. november 2014

Korpsnyt nr. 20 den 28. november 2014 Korpsnyt nr. 20 den 28. november 2014 Baptistspejderne udvikles og udfordres gennem åbne, attraktive og sunde fællesskaber Kære læser af Korpsnyt Så er det i denne weekend, at Korpsrådet samles til årets

Læs mere

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2009 18. - 20. september 2009 SPEJDERLIV En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 5 april 2012

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 5 april 2012 LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 5 april 2012 Danske Baptistspejderes Landsgilde, stiftet 1956 Indhold: 1. Lejrnyt især for deltagere! 2. Nyt fra Den Blå Lilje 3. Referat fra førerstævnet i påsken 4. Gedebukke

Læs mere

KORPSNYT NR. 13 DEN 15. AUGUST 2014

KORPSNYT NR. 13 DEN 15. AUGUST 2014 KORPSNYT NR. 13 DEN 15. AUGUST 2014 BAPTISTSPEJDERNE UDVIKLES OG UDFORDRES GENNEM ÅBNE, ATTRAKTIVE OG SUNDE FÆLLESSKABER Hvor herligt at starte sommerferietiden med en fantastisk lejr på Øksedal. Der skal

Læs mere

Referat af korpsrådsmødet den 28.-30. maj 2010 på Øksedal

Referat af korpsrådsmødet den 28.-30. maj 2010 på Øksedal Referat af korpsrådsmødet den 28.-30. maj 2010 på Øksedal Til stede: Signe Lund Christensen(SL), Niels Dam(ND), Pia D. Andersen(PD), Connie Schneider(COS), Stine Algot(STA), Christine Strøm(CHS), Camilla

Læs mere

Korpsnyt nr. 16 den 14. august 2015

Korpsnyt nr. 16 den 14. august 2015 Korpsnyt nr. 16 den 14. august 2015 Baptistspejderne udvikles og udfordres gennem åbne, attraktive og sunde fællesskaber Kære læser af Korpsnyt Velkommen hjem fra ferier, lejre, træninger, verdensjamboree

Læs mere

Januar ikke december i overskriften. I pkt. 9c tilføjes Årsmødet på Holmen samt andre møder I pkt. 6 erstattes PD af MK

Januar ikke december i overskriften. I pkt. 9c tilføjes Årsmødet på Holmen samt andre møder I pkt. 6 erstattes PD af MK Referat af Korpsrådsmødet den 30. januar. Mødet afholdes lørdag kl. 10.30-20.00 i Købnerkirken, Shetlandsgade, 2300 Kbh. S Til stede: Martin Søttrup(MS), Niels Dam(ND), Pia D. Andersen(PD), Jane Emmering(JE),

Læs mere

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2008 SPEJDERLIV 1 26. - 28. september 2008 En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere.

BROWNSEA. Deltagerantal Min 12 og max 40 deltagere. Forår 2010 BROWNSEA I 1907 afholdt Baden-Powell den første spejderlejr i verden. Lejren blev afholdt for en gruppe drenge på Brownsea Island, en lille ø nær Pool i det sydvestlige England. Her boede og

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1

Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat 14. Forretningsudvalgsmøde den 18. juni 2013 Side 1 Referat af 14. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 18. juni 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Status på aktiviteter/projekter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation... 5 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

T H I S T E D S P E J D E R N E

T H I S T E D S P E J D E R N E Bestyrelsesmøde onsdag den 12.10.2016. Tid: onsdag den 12.10.2016 kl. 19-21.30. Til stede: Gitte, Susanne, Jesper, Søren, Bodil, Ole Afbud: Conny, Lind, Anna Dagsorden: Punkt Emne Referat 1 Godkendelse

Læs mere

De grønne pigespejdere 1170/2011

De grønne pigespejdere 1170/2011 ProjektGuide 2 De grønne pigespejderes projektorganisation En projektgruppe er enten tilknyttet en styregruppe, et team eller hovedbestyrelsen. Alle projektgrupper arbejder ud fra et kommissorium, som

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K Spejdernes bestyrelse Mandag d. 26. juni 2017 kl. 17.00-21.00 Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink,

Læs mere

Korpsnyt nr. 5 den 21. marts 2014

Korpsnyt nr. 5 den 21. marts 2014 Korpsnyt nr. 5 den 21. marts 2014 Baptistspejderne udvikles og udfordres gennem åbne, attraktive og sunde fællesskaber Det vælter ind med gode tilbud om mangeartede oplevelser og opgaver. I dette Korpsnyt

Læs mere

Landsdelsledelsesmøde 7023

Landsdelsledelsesmøde 7023 Landsdelsledelsesmøde 7023 Dato: 25. maj 2011 Klokkeslæt: 18:00 Sted: Morten Larsen, Bondesager 9, 4220 Korsør Mødetype Ordinært Landsdelsledelsesmøde Møde indkaldt af Morten Larsen Mødeleder Morten Larsen

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

Referat af Baptistspejdernes Førerstævne april 2016

Referat af Baptistspejdernes Førerstævne april 2016 1. Konstituering a. Valg af dirigenter Stine Algot Nielsen, Herlev, og Signe Lund Christensen, Herlev, blev valgt som dirigenter for førerstævnet. Der blev oplyst, at de valgte dirigenter først ville deltage

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

SPEJDERLIV. 22. - 24. september 2006

SPEJDERLIV. 22. - 24. september 2006 Efterår 2006 22. - 24. september 2006 SPEJDERLIV Entræningfordigogdinevennerfra Roland! Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur. Staben

Læs mere

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 27.11.2013

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 27.11.2013 SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 27.11.2013 Leder af mødet: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa Dahl-Jensen og Helene Hørløck. 1. Underskrift

Læs mere

Årsberetning 2009 Jubilæumsåret 2010 Vision 2015. Vi har brug for dig. Silkeborg gruppe visioner 2015 1 af 8. s målsætning 2011

Årsberetning 2009 Jubilæumsåret 2010 Vision 2015. Vi har brug for dig. Silkeborg gruppe visioner 2015 1 af 8. s målsætning 2011 Årsberetning 2009 Jubilæumsåret 2010 Vision 2015 Vi har brug for dig s målsætning 2011 Silkeborg gruppe visioner 2015 1 af 8 Velkommen til jubilæumsåret 2010 Tiderne skifter, samfundet ændres, spejderarbejdet

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

MØDEREFERAT. Mødedato: Tirsdag, den 26. april 2011 kl. 19.00

MØDEREFERAT. Mødedato: Tirsdag, den 26. april 2011 kl. 19.00 MØDEREFERAT Mødedato: Tirsdag, den 26. april 2011 kl. 19.00 Sted: FDF Ørum Deltagere: De Grønne Pigespejdere Houlkær, Langsø Gruppen, DDS Birkegruppen Stoholm, DDS Rødkær Gruppen, DDS Hammershøj, DDS Waingunga

Læs mere

Mange spejderhilsner og med ønsket om en god debat. Jan Christensen, Spejderchef og Rasmus Hylleberg, korpsrådsformand. Strukturforslag Side 1 af 5

Mange spejderhilsner og med ønsket om en god debat. Jan Christensen, Spejderchef og Rasmus Hylleberg, korpsrådsformand. Strukturforslag Side 1 af 5 Siden førerstævnet i Jerup vedtog målsætninger for de næste tre års spejderarbejde har korpsrådet diskuteret, om vi i dag organiserer os på den bedste måde i forhold til at nå vores målsætninger. Svaret

Læs mere

Handlingsplan for Antvorskov Division

Handlingsplan for Antvorskov Division Det gør vi allerede Handlingsplan for Antvorskov Division 1. Divisionsledelserne sikrer, at grupperne udarbejder og gennemfører planer til medlemsvækst Divisionsledelsen bør regelmæssigt mødes med gruppelederne,

Læs mere

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Visionerne på udviklingsplanen er udarbejdet af bestyrelsen på lederweekenden i efteråret 2012, og den er efterfølgende blevet behandlet løbende på bl.a. bestyrelsesmøder.

Læs mere

De Gule Spejdere i Danmark Arbejde i organisationen Årshjul

De Gule Spejdere i Danmark Arbejde i organisationen Årshjul De Gule Spejdere i Danmark Arbejde i organisationen Årshjul Turneringer Forretnings-udvalg Ledertræf Korpsstyrelses-møder Korpsråd Måned Forretningsudvalg Arrangementer Januar Februar Marts Godkendelse

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat

Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat Korpsledelsesmøde den 30. august 31. august 2013 Referat Mødested og tid Holmen Fredag den 30/8-2013 kl. 19:10 22:50 Lørdag 31/8-2013 kl. 8:00 14:40 Deltagere Marianne Karstensen (punkt 1-8 herefter afbud),

Læs mere

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30.

MØDEINDKALDELSE. Skolebestyrelsesmøde. Børn og Unge - Uddannelse og Læring - Højen Skole. 19.august 2014 19.00. Personalerummet 16.30. Emne: Skolebestyrelsesmøde Mødedato 19.august 2014 Mødested/lokale Personalerummet Mødetidspunkt kl. 16.30 Forventet sluttidspunkt kl. 19.00 Deltagere Evt. afbud bedes meddelt til Kontoret Direkte telefonnr.

Læs mere

Referat for Landssamrådsmøde den 14. november 2013

Referat for Landssamrådsmøde den 14. november 2013 Referat for Landssamrådsmøde den 14. november 2013 Deltagere: Alice Linning (formand for Landssamrådet, Det Danske Spejderkorps), Bie Andersen (Det Danske Spejderkorps), Nina Hanberg (De grønne pigespejdere),

Læs mere

Referat for Landssamrådsmøde den 22. november 2012

Referat for Landssamrådsmøde den 22. november 2012 Referat for Landssamrådsmøde den 22. november 2012 Deltagere: Alice Linning (formand for Landssamrådet, Det Danske Spejderkorps), Mads Kolte-Olsen (Det Danske Spejderkorps), Nina Hanberg og Susanne Ravn

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Danske Baptisters Spejderkorps. Budget 2014 og 2015 Behandlet og godkendt på korpsrådemødet i januar 2014 Til godkendelse på førerstævnet i 2014

Danske Baptisters Spejderkorps. Budget 2014 og 2015 Behandlet og godkendt på korpsrådemødet i januar 2014 Til godkendelse på førerstævnet i 2014 Danske Baptisters Spejderkorps Gl. Gugvej 21 9000 Aalborg CVR-nr. 27 42 28 10 Budget 2014 og 2015 Behandlet og godkendt på korpsrådemødet i januar 2014 Til godkendelse på førerstævnet i 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45) København K

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45) København K DL-møde DL-møde... 1 1. Status på aktiviteter/projekter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation... 5 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Side 2. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)..Side 2. 3. Lotteriweekenden...Side 2

1. Godkendelse af dagsorden Side 2. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)..Side 2. 3. Lotteriweekenden...Side 2 Dagsorden til Kampagneudvalget Tid og sted: 4. februar på sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Justin, Malene, Marie og Troels (ref.) Afbud: Niels Punkter på dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Side

Læs mere

Team med fokus på. Eksterne Relationer. Hovedbestyrelsen. Program og Aktiviteter. Lederudvikling

Team med fokus på. Eksterne Relationer. Hovedbestyrelsen. Program og Aktiviteter. Lederudvikling Teambeskrivelser De grønne pigespejdere arbejder med en teamstruktur, hvor fokusteams udmønter hovedbestyrelsens beslutninger og strategiske fokus. Dette betyder at disse teams har at udvikle aktiviteter,

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet Torsdag den 25. oktober 2012

Referat af møde i Ældrerådet Torsdag den 25. oktober 2012 Ørbækvej 100 5220 Odense SØ Tlf. 20 37 91 61 Email: dal@odense.dk Referat af møde i Ældrerådet Torsdag den 25. oktober 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Formandens beretning 2014-2015

Formandens beretning 2014-2015 Formandens beretning 2014-2015 Forretningsudvalget (FU) Forretningsudvalget har i denne periode været konstitueret således: John Månson DDS - sekretær Gregers Holse FDF - kasserer Claus Johnsen DUI beregning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Referat godkendt den 2. marts 2010 Specialuddannelsen Sct. Hans Tofteparken, Bygning 147,1.sal Referat nr. 51 Side 210-215 NM/BKK/jen Referat fra mødet i Specialuddannelsesrådet

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde d. 16.06.16.

Dagsorden bestyrelsesmøde d. 16.06.16. Dagsorden bestyrelsesmøde d. 16.06.16. Vi mødes hos Finnbjørg kl. 18:00 til fællesspisning inden mødet J 1. Step Up: Status på sted 2. Step up: Status på køkken; kitchen staff, mad, køkkenvejledning 3.

Læs mere

Ole har set til containeren mandag, men der var ikke meget at tømme. Der var mere til udsmidning.

Ole har set til containeren mandag, men der var ikke meget at tømme. Der var mere til udsmidning. Referat af ledermøde Sted / tid: Rudelen, tirsdag 6. september 2011 kl. 19.00 21.30 Tilstede: Jacob, Anders Pingo, Elmer, Janus, Drejer, Ane, Ole, Bo Fraværende:.. Referat baseret på noter fra Drejer og

Læs mere

Nyt om Sølandslejren i 2015 Sø 15

Nyt om Sølandslejren i 2015 Sø 15 Til Søsprøjt redaktionen go 1. maj: Nyt om Sølandslejren i 2015 Sø 15 Kære Søledere Som nogen af jer måske ved, blev der på Søledermødet i Svendborg i marts, valg tre til at stå i spidsen for Sø 15. Det

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Til stede var følgende grupper: Bolund 2 Borup 3 Karlslunde 2 Lejre 1 Roskilde 6 Svogerslev 4 Tune 5 Vindinge 1 Walburris 2 Herudover var udviklings konsulent Kristian

Læs mere

Referat for stiftende generalforsamling 2012

Referat for stiftende generalforsamling 2012 Referat for stiftende generalforsamling 2012 1. Formalia a. Velkomsttale Der er 25 deltagere i generalforsamlingen ved start. (ved 12.30-tiden er der 26 deltagere) Nana Marie Søltoft (NMS) begynder med

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

I ÅR SKAL VI VÆLGE EN HELT NY KORPSLEDELSE, HVIS FORSLAGET OM NYE VEDTÆGTER BLIVER GODKENDT

I ÅR SKAL VI VÆLGE EN HELT NY KORPSLEDELSE, HVIS FORSLAGET OM NYE VEDTÆGTER BLIVER GODKENDT VALG I ÅR SKAL VI VÆLGE EN HELT NY KORPSLEDELSE, HVIS FORSLAGET OM NYE VEDTÆGTER BLIVER GODKENDT MEN HVAD VIL DET EGENTLIG SIGE AT SIDDE I KORPSLEDELSEN? HVILKE POSTER ER DER? OG HVEM SKAL VÆLGES? HVEM

Læs mere

Ho Bugt Distrikt. Sendt til: DT-staben Gruppeledere i Ho Bugt Distrikt Udviklingskonsulenterne. Lars Kjeld Jensen Ejendomsfonden M.fl.

Ho Bugt Distrikt. Sendt til: DT-staben Gruppeledere i Ho Bugt Distrikt Udviklingskonsulenterne. Lars Kjeld Jensen Ejendomsfonden M.fl. Sendt til: DT-staben Gruppeledere i Ho Bugt Distrikt Udviklingskonsulenterne Lars Kjeld Jensen Ejendomsfonden M.fl. Den 13-07-2011 REFERAT af Distriktsstabsmøde den 13/4-2011 ved Søren Storm Til stede:

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

Bestyrelsesmøde Alternativet Storkreds Sjælland 16. Nov. 2015, hos Jeppe kl Godkendelse af bestyrelsesmøde referatet fra den

Bestyrelsesmøde Alternativet Storkreds Sjælland 16. Nov. 2015, hos Jeppe kl Godkendelse af bestyrelsesmøde referatet fra den Bestyrelsesmøde Alternativet Storkreds Sjælland 16. Nov. 2015, hos Jeppe kl. 19.00-21.00 Dagsorden: 1 Valg af referent og ordstyrer 2 Velkommen til Birte fra Sekretariatet 3 Godkendelse af bestyrelsesmøde

Læs mere

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde.

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde. 3. januar 2012 Fremmødt: Thorup, Yvonne, Charlotte, Parbæk, Kåre, Uffe, Søren Kristian Afbud: Jacob Ikke fremmødt: Kim Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre Opfølgning Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt

Læs mere

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten.

Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Referat Jon Litle Best.-møde onsdag den 30. maj 2007, kl. 2020 i havnehytten. Dagsorden Tilstede Rolf, Sune, Sten, Helle, Jens Holmboe, Karen, Ivan, Bjørn, Maria Lemming, Christian, Louise, Boff, Klaus

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Gruppebestyrelsesmøde. Referent: Monica

Gruppebestyrelsesmøde. Referent: Monica Gruppebestyrelsesmøde Dagsorden Data om mødet: 4. juni 2015 Dato: Tid: 19.00 21.00 Sted: Kvisten Mødedeltagere: Hanne (troppen), Dorthe (troppen), Monica (troppen), Anne-Grete (flokken), Juditte (Rebekka

Læs mere

Kompasset. Spejderne indtog Øksedal. - din vejviser. Lejravis nr. 1 Lørdag den 5. juli Spejderliv viser vej Øksedal 2014

Kompasset. Spejderne indtog Øksedal. - din vejviser. Lejravis nr. 1 Lørdag den 5. juli Spejderliv viser vej Øksedal 2014 Kompasset - din vejviser Lejravis nr. 1 Lørdag den 5. juli Spejderliv viser vej Øksedal 2014 Spejderne indtog Øksedal Lørdag ankom spejdere fra DBS i hele landet til Øksedal i Nordjylland. På årets sommerlejr

Læs mere

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS Referat af bestyrelsesmøde hos Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) i Rudersdal Kommune tirsdag den 11. september 2012 hos DDS Birkegruppen Til stede: Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS,

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 27. FEBRUAR 2014 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent b) Skriftlige

Læs mere

Referat fra rådsmøde

Referat fra rådsmøde Referat fra rådsmøde mandag den 27.5 13 kl. 19.30 Hos Olaf Rye Til stede: Afbud: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat 3. Nye punkter til dagsordenen 4. Nyt fra korpset Anne Marie (Brejning), Mogens

Læs mere