Referat for Korpsrådsmøde maj 2013 på Roskilde Vandrehjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Korpsrådsmøde 24.-25. maj 2013 på Roskilde Vandrehjem"

Transkript

1 Referat for Korpsrådsmøde maj 2013 på Roskilde Vandrehjem Til stede: Stine Algot Nielsen (SA), Niels Dam (ND), Signe Lund Christensen (SL), Sarah Basnov (SB), Connie Schneider (COS), Kathrine Færløv Christensen (KFC) (deltog kun fredag aften) Afbud: Christine Strøm (CHS), Kathrine Færløv Christensen (KFC) (lørdag) Referent: Ann Bidstrup Lebech (ABL) O=Orientering, V=Vedtagelse, D=Debat Punkt 0. Indledning og 5 fantastiske minutter 1. Formalia (V) Velkomst v/sa Gode spejderoplevelser blev delt. a. Godkendelse af dagsorden Godkendt b. Godkendelse af referat fra KR-møde 12. april 2013 Godkendt 2. Udfordres og udvikles gennem mål a. Korpsrådsmedlemmernes personlige mål frem mod Førerstævnet 2014 Alle satte personlige mål for sig selv. b. Korpsrådets fælles mål Dette arbejder vi videre med på næste Korpsrådsmøde. c. Opgavefordeling i KR Dette arbejder vi videre med på næste Korpsrådsmøde. 3. Kredsfokus (O/D/V) a. Nyt fra kredse Mange kredse er på facebook et godt sted at følge med for alle. Hjørring og Vrå laver alt arbejde sammen, og de overvejer at lukke Hjørring. Se i øvrigt bilag. b. Konsulentordning ABL vil gerne dygtiggøre sig i At vende skuden. ABL vil kigge efter relevant kursus/kurser. Evt. bruge Troels DDS-konsulent. ABL har haft første møde med Skeespejderne i kraft af sin konsulentstilling. Det blev et rigtig godt møde med en engageret førerstab, der har mod på at udvikle kredsen mod fremtiden. ABL har også været på besøg i Roskilde for at inspirere til rekruttering. Pia Leth Førby, konsulent hos De Grønne Pigespejdere, har været ude som konsulent i Østhimmerland, Vaarst, hvor de havde en rigtig god og inspirerende aften Dejligt at blive sparket lidt til, var deres oplevelse af den aften. c. Kredsførersamling Dato fastlagt til marts 2014 sammen med Brownsea. Team: ND, ABL og Marie Keiding + en til. Forskellige idéer kom på bordet i den forbindelse, som udvalget kan arbejde videre med. 1

2 4. Korpsarrangementer (D/V) a. Langsigtet plan Det er vigtigt for korpset at have noget fælles at se frem til hvor vi mødes som baptistspejdere og holder fast i vores identitet, samhørighed og fællesskab. Derfor foreslår Korpsrådet denne plan: Trampolin kredslejre Desuden nedsætte fejdeprojektgruppe Centerlejr på Øksedal BiD Jubilæum Optakt til fejde for alle enheder Vision: Fokus på spejderne Bundeslager i Tyskland/Kredslejre Fejdeafslutning Førerarrangement på førerstævnet Vision: Fokus på førerne Sommerlejre i udlandet Tænkedag - Yego Vision: Fokus på internationalt spejderarbejde Spejdernes Lejr Vision: Fokus på lokalt tværkorpsligt arbejde Jubilæumslejr DBS 90 år 5. Medlemssystem (O/D/V) a. Status ITU har kigget på to systemer og anbefaler at afprøve systemet WinKas, hvilket nu skal afprøves i to kredse. Målet er, at der indsamles erfaringer, og ud fra disse laves en brugervejledning til kredsene. Der har været møde med BiD og DBS, for at finde fælles fodslag. 6. Udvalg og projektgrupper (O/D/V) a. Status fra udvalg og projektgrupper FTU: Er godt i gang med at planlægge i Vi har fået styr på de fleste stabe i 2014, så det ser godt ud. Førertræningsudvalgene fra de forskellige korps har afholdt fællesweekend med fokus på at afholde fælles træninger i fremtiden. Søren Skårhøj er kommet i et fællesudvalg, som kigger på muligheden for Value Based Leadership i Danmark. Der er styr på Rolandlejren 2013, som ledes af Søren Skårhøj. FTU Tænketank: Tankerne begynder så småt at tage form mod en konkret plan. Tænketanken satser stadig på at have et nyt FTU klar til sommeren Gilwell starter sandsynligvis i en ny form allerede i foråret 2014, og kører over hele året. SB kontakter FTU ØKU: 2

3 Der er afholdt arbejdsweekend på Øksedal, hvor der bl.a. blev opsat ny indgangsportal og skiftet bordplader i instruktionslokalet. ØKU har indledt et samarbejde med en teknisk skole, som laver en del arbejde på Øksedal, især malerarbejde (vi betaler kørsel og materialer, mens arbejdslønnen er gratis). Alle soverum og de to salooner er malet. Malerne fortsætter med toiletbygningerne og vinduer udenfor. Tømrerne fra teknisk skole vil give tilbud på, hvad det vil koste at få skiftet taget på Gilwellhytten - dejligt hvis de også kan klare den opgave, så udvalget kan koncentrere sig om småtingsafdelingen! Forsikringssagen for indbruddet sidste sommer er ved at tage sin afslutning. Den store udfordring har været at blive enige om en pris på walkier. Resultater er at køber ti nye, som erstatning for repeater og de 4, der blev stjålet. Øksedal er nu kommet med i hyttefortegnelsen.dk På korpskontoret er der gjort klar til den nye medarbejder fra BiD - der er flyttet rundt på møblementet og ITU opstiller computer. Der skal følges op på gulvtæpperensning på KK, samt om der kan gøres noget yderligere for at øge udlejningen af Øksedal. YEGO-teamet: 2013 startede turbulent med en mislykket visumansøgning vedr. to rwandere, der skulle have været i Danmark i forbindelse med DUF s Ungdomslederprogram. Det betød, at hele programmet måtte aflyses, og de to danskere, der var valgt til at skulle til Rwanda i samme program måtte sendes afsted på anden vis. Det lykkedes med ekstra tilskud fra DBS og Gilderne en egenbetaling og hele YEGOteamets eget rejsebudget. Pernille og Theis har været i Rwanda siden marts og arbejdet med at hjælpe det nye projekt Kora i gang, går rigtig godt. Førerstævneindsamlingen gik til YEGO-teamets arbejde, og yderligere blev budgettet øget med 2.500,- kr. 2 af teamets medlemmer, formanden Søren Skårhøj og Lene Amstrup, træder ud af teamet i den nærmeste fremtid. Cathrine Næsby overtager formandsposten, mens Tine Borup og Line Trier, begge fra DBS, træder ind på de ledige pladser. DUF har godkendt, at teamet skubber ungdomslederprogrammet til efteråret 2013, og de er i fuld gang med at finde 2 nye unge mennesker, der har lyst til denne udfordring. Ansøgningsfristen er 15. maj. I starten af juli 2013 tager 3 teammedlemmer, Lene Amstrup, Cathrine Næsby og Tina Daugaard, på besøg i Rwanda på projektbesøg. Der skal laves evaluering af Projekt Kora, udsendelse af volontører og afholdes workshop med AEBR s ledelse om det fremtidige samarbejde. Theis vil være repræsenteret på årets sommerstævne, hvor han skal fortælle om hans og Pernilles oplevelser Pernille bliver i Rwanda et stykke tid efter afslutningen af deres arbejde. Desuden vil YEGO-teamet have en lille stand med information om teamets arbejde. JOTA/JOTI: JOTA/JOTI står for et årligt tilbagevendende Joti-arrangement, som i år bliver forøget med endnu et arrangement i Odense. Der har endnu ikke været så megen kommunikation med arrangørerne i Odense, men det kommer nok snart. JOTI-arrangementet er tænkt som et tværkorpsligt arrangement, så derfor inviteres spejdere fra alle andre korps til at deltage. I 2012 var der ikke så stor deltagelse fra andre korps, som man havde håbet på. Joti er andet og mere end at sidde foran en computer, da arrangementet krydres med IT-ol, hvor der bliver udforsket teknik, apps og andre nymodens ting, der laves harddiskkast, skærmrace, angry birds og en del andet. Inden for de sidste par år er der siddeløbende lavet et arrangement for flok-/tropspejder, som hedder Junior Joti. Fremtidige udfordringer/til Korpsrådets overvejelse: I år er det planen at lave en film om hvad joti er som vil kunne blive brugt i PR-sammenhæng, da det er arbejdsgruppens opfattelse, at spejdereførere i korpset ser joti som et net-party hvor man spiller computerspil hele weekenden. Dette er ikke tilfældet, så derfor vil gruppen gerne tage tiltag, der gør, at de kan ryste dette image af sig. Samarbejdet mellem JOTI Øst og JOTI Vest er endnu ikke for alvore kommet i gang, men de har mod 3

4 7. Førerstævne (O/D/V) på det, så det kommer nok lige så stille. JOTI-gruppen gør sig en del overvejelser i forhold til, om Odense er den bedste palcering for et Vestarrangement i korpset, da de fleste Vest-spejdere bor i Nordjylland, så Øksedal er måske et bedre valg, da alle faciliteter også er til rådighed der. Stor ros til Lennard, der vil stå for et JOTI Vestarrangement. KR er inviteret til at besøge Jotiarrangementet på Midtsjælland i år og skriver det i kalenderen. KOM: Der har i 2013 været afholdt to møder inden førerstævnet. Designmanualen er færdiggjort. Det har været en lang men god proces, som blev afsluttet og præsenteret på førerstævnet. Desværre oplevede udvalget meget lidt respons på arbejdet. Det tekniske omkring den nye hjemmeside er nu overtaget af ITU. KOM skal sørge for indholdet til hjemmesiden. b. KOM: Grafisk profil og ny hjemmeside KR synes meget godt om den forslåede designmanual. Flot hjemmeside og dokumentdesign samt valg af fonte. Grafisk profil godkendt med undtagelse af forslaget til nyt logo. Forefindes der gode argumenter til, hvorfor logoet skal ændres, tager KR gerne op til genovervejelse, om vi skal ændre det. KR glæder sig til, at den nye hjemmeside går i luften den 1. juli. Der afventes udspil fra KOM, om KR skal læse korrektur og reviewe. a. Referat Referatet blev rettet til for slåfejl. Det kræver en ekstra gennemlæsning og bliver sendt rundt til godkendelse via mail. b. Evaluering af FOKUS 2013 KR evaluerer selv og læser projektgruppens evaluering. Tilføjelser til projektgruppens evaluering: Interessant, at der er et ønske om mere plenumdebat. Idéen med at være aldersopdelt fungerede rigtig godt. Godt med aktiviteter, som alle kan forholde sig til fx løb og lejrbål rammer alle aldersgrupper. Udeliv er godt program. Markedsboder virker efter hensigten nogle mere indbydende og spændende end andre. Godt med opgaver til alle deltagere, og at opgaverne står på navneskiltene. c. Fremtidens førerstævne 2 år ad gangen på henholdsvis Rebild Efterskole og Tølløse Privat- og Efterskole og 2015 afholdes Førerstævnet på Rebild Efterskole. I 2014 bliver det den maj, og i 2015 bliver det den april. Vi fortsætter i store træk med den model, der er udviklet over de sidste tre år. d. Nedsættelse af projektgruppe Arbejder FU videre med. 8. Vision (O/D/V) a. Kredsindsatser Der nedsættes en projektgruppe, der arbejder videre med Kredsindsatser i en mere konkret og lettilgængelig form evt. en mærkebog og idékatalog ud fra de Kredsindsatser, kredsene lavede på Førerstævnet. 4

5 9. Struktur i KR (D/V) 10. Nationalt (O) 11. Internationalt (O) 12. Børneattester (D/V) a. Fremtidig struktur i KR Forskellige strukturformer blev forslået. Fordele og ulemper blev diskuteret, men der blev ikke fundet en endelig form. KR arbejdere videre til næste korpsrådsmøde. a. BiD Repræsentanter fra DBS til BiD s landskonference: ND og SB Der skal bestilles standplads, og der skal deles Gaver der gavner -flyers ud - SB Der skal vælges ny formand og to andre til ledelsen. b. BUS Naturens dag gensende det allerede udsendte oplæg inkl. en appetitvækker til at gå i gang med arbejdet. ABL. DUF valg til styrelsen i december. Vi har mulighed for at foreslå en kandidat vi står for tur. c. Spejderchefgruppen vision Spejderne i Danmark Se note fra mødet fra ND Folkemøde i juni på Bornholm, hvor ND, SL, Emil Kildeby og Lise Lybeck deltager. a. IC Nyt Der er en stigende interesse for WAGGGS programstof. Der er nu en kasse på Korpskontoret med diverse printede hæfter, som vil blive formidlet videre ved forskellige lejligheder og ved efterspørgsel. Forberedelse ifht. den kommende EuropaKonference i august er i fuld gang. Fra DBS deltager CHS, SL, Peter Krogh og Lise-lotte Bornhardt (ungdomsdeltager). ND opdaterer løbende Peter på relevante WOSMproblemstillinger, mens CHS fokuserer på WAGGGS-delen og klæder Lise-Lotte på til opgaven. Der vil blive arrangeret en ungdomstur til Berlin med deltagelse på enkelte relevante sessions/workshops. Formålet er at flere unge danske spejdere kan opleve international spejderpolitik og demokrati. Anne-Sofie Bjerre og Stine Nielsen (begge DDS) er arrangører vedr. indhold, der arbejdes på at finde rejseleder mv. Tilbud om deltagelse sendes ud i DBS så snart der foreligger konkret materiale. Imagine More, ledertræningskursus i regi af PFD: Den første af 3 weekender blev afholdt i april. Fra DBS deltog Vibeke Segerberg, Herlev. Hun går til opgaven med stor iver og interesse. Forhåbentlig lykkes det at få flere DBS ere med på de næste 2 weekender mange har vist interesse PFD s vision og mission: De respektive korps tilbagemeldinger fra efteråret er taget ad notam (primært vedr. navneændring) og processen med at opstille en vision og en mission for PFD fortsætter. Bie (konsulent hos DDS) er facilitator på processen. Foreløbig foreligger arbejdsformuleringer, og der er nedsat en arbejdsgruppe til at komme med forslag til en endelig sproglig formulering. a. Forslag til opdateret version Godkendt ABL udsender et procedureforslag til kredsene, hvor det bl.a. foreslås, at kredsene finder en fast dato hver andet år, hvor de sendes børneattester til politiet. Sendes ud med folder i juni. 5

6 13. Uniformsreglement (D/V) a. Nedsættelse af arbejdsgruppe, der forbereder oplæg til KR-mødet i september Dette punkt arbejder vi videre med på næste Korpsrådsmøde. 14. Nyt fra Korpskontoret (O) 15. Kalender (O) 16. Eventuelt Lodsedler er på vej tilbage. Svært at nå alt på KK, når der er meget konsulentarbejde, men det er nok svært at vurdere på, da det der helt sikkert er en del mere arbejde de første gang, man er ude. Ulla og Ann har fået ny kollega, da Cathrine Næsby er blevet ansat som studentermedarbejder af BiD og med arbejdsplads på Korpskontoret. a. Kommende arrangementer september: Dialogdage i Jylland og på Sjælland b. KR møder i august-1. september i København november på Øksedal Således opfattet Aalborg den 22. august 2013 Frederiksberg den 8. august 2013 Ann Bidstrup Lebech Stine Algot Nielsen Referent Korpsrådsformand 6

Referat af korpsrådsmødet den 28. maj 2011 kl. 9.00 20.00 på Bycenter Rysensteen, København

Referat af korpsrådsmødet den 28. maj 2011 kl. 9.00 20.00 på Bycenter Rysensteen, København Referat af korpsrådsmødet den 28. maj 2011 kl. 9.00 20.00 på Bycenter Rysensteen, København Til stede: Signe Lund Christensen(SL), Niels Dam(ND), Pia D. Andersen(PD), Stine Algot(SA), Camilla Gaarden(CG),

Læs mere

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps

FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE 2011 Danske Baptisters Spejderkorps FØRERSTÆVNEHÆFTE Førerstævnet 2011 - Rebild Efterskole Udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Sats og layout Stine Suhr Skovgård Print Korpskontoret

Læs mere

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN HUSK AT SE REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN Til stede: Stine Algt Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnv (SB) km kl. 17, Kathrine Færløv Christensen

Læs mere

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 5 april 2012

LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 5 april 2012 LANDSGILDENYHEDSBREV nr. 5 april 2012 Danske Baptistspejderes Landsgilde, stiftet 1956 Indhold: 1. Lejrnyt især for deltagere! 2. Nyt fra Den Blå Lilje 3. Referat fra førerstævnet i påsken 4. Gedebukke

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat Sted: Ølgod Missionshus, Østerbro 20, 6870 Ølgod Tidspunkt: lørdag kl. 17:30 til søndag kl. 12:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet Mødeplan: Prioritere dagsordenspunkterne

Læs mere

Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø. Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30

Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø. Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30 Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 9. maj 2015 kl. 09.00-15.00 Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Min Start Stop Morgenmad Valgfri morgenmad inden mødets start 30 9.00 9.30 Formalia del 1 Nationalt

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014 FLASKEPOSTEN Marts 2014 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Lisbeth Sørensen. Ø. Landevej

Læs mere

Referat Divisionsrådsmøde 2013

Referat Divisionsrådsmøde 2013 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat Divisionsrådsmøde 2013 Onsdag d. 17. april kl. 19.00-21.30. Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse Fremmødte: 2.Hellig Anders Gruppe 3 repræsentanter,

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej.

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej. Referat fra bestyrelsesmødet den 8. december: Til stede: Ditte Guldbrand Christensen Isak Kornerup Houe Lars Holm Sørensen Kristina Ladingkær Cathrine Jeppesen (punkt 1-4c) Ditte Heering Holt Steffen Møller

Læs mere

Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense!

Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense! DM GUIDE Så langt har Gud hjulpet os 2008 Velkommen til MBUF s Delegeretmøde 2008 i Odense! Igen i år samles vi i Store Bededagsferien på tværs af MU, MB, MM og MS til møder og fællesskab. Fredag er sat

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet.

Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet. Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet. Formand Jens Leth byder velkommen til godt 30 fremmødte. Dagsordenen følges: 1.

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011

Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Referat Korpsledelsens møde 4. 6. februar 2011 Deltagere Marianne Karstensen, Morten Kerrn-Jespersen, Thomas Brøgger, Karen Vejby, Jørgen Svenstrup, Louise Lennon, Erik Aabjerg Friis, David Hansen, Mia

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

OBS! Ny Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde

OBS! Ny Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde OBS! Ny Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde Fredag d. 19.07.13 09.00 Formalia (B) Valgt til dirrigenter: Olivia Boesen, Puk Rasmussen og Jonathan Tümler referat fra fælles bm og telefon bm referat

Læs mere

Gilde- nyt. 41. Årgang nr. 4 December 2008. Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954

Gilde- nyt. 41. Årgang nr. 4 December 2008. Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954 Gilde- nyt 41. Årgang nr. 4 December 2008 Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954 Gildenyt udkommer normalt i månederne marts, juni, oktober og december. Deadline for næste Gildenyt er den 20.

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

Ungeråd i helhedsplaner 2013

Ungeråd i helhedsplaner 2013 Ungeråd i helhedsplaner 2013 - en erfaringsopsamling om ungeråd i Danmark Af Cand.soc. Lene Pfeiffer Petersen For beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe Oktober 2013 1. Indledning Denne undersøgelse af ungeråd

Læs mere

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013

Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Formandsberetning for Bethlehemsfællesskabet 2013 Indledende strøtanker fra formanden Hvor er det dejligt at være en del af en menighed, der netop er et fællesskab; hvor vi støtter op omkring hinanden

Læs mere