Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012"

Transkript

1 Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab

2 2012 Arkiv 212 Profil og særlige mål for året Faglig profil Rødkilde Gymnasium er en statslig selvejende institution, som tilbyder almendannende og studieforberedende undervisning til studentereksamen. Tabel 1. Ansøgertal til Rødkilde Gymnasium Gymnasiet overflyttet Tabel 1a.. Studieretninger, fag og antal elever. Klasse Stud.retn. Antal Klasse Stud.retn. Antal Klasse Stud.retn. Antal 1.a MU-EN-me/ EN-SP-Ty 28 2.a 1.b EN-Sa-ps 23 2.b 26 3.a EN-SP-Sa b EN-MU-ps/ EN-Sa-ps 1.c EN-Sa-ps 29 2.c EN-Sa-ps 23 3.c EN-Sa-ps 27 1.d EN-Sa-ps/ EN-Sa-Ma 31 2.d EN-Sa-ps 30 3.d EN-SP-Ty/ MU-EN-me EN-Saps/Ma EN-Saps/Ma 1.e EN-Ma-Sa 29 2.e EN-Sa-Ma 27 3.e EN-Sa-Ma 30 1.j SA-EN-Me 26 2.f EN-Sa-Ma 30 3.f SA-Ma-eø 27 1.k SA-Ma-eø 24 2.j SA-EN-Me 25 3.j BI-Ma-Id l MA-BT-Fy 25 2.k SA-Ma-eø/ KI-EN-Maeø 27 3.k MA-BT-Fy 27 2

3 1.m BI-Ma-Id 27 2.l BT-MA-Fy 31 3.l MA-Fy-Ke 24 1.n MA-Fy-Ke 27 2.m BI-Id-Ma 24 3.m MA-Fy-Ke/ MA-SA-Id 2.n MA-Fy-Ke Bemærkninger til tabel 1 og tabel 1 a Ansøgertallet har siden 2005 været stigende fra 148 ansøgere i 2004 til 341 ansøgere i I 2012 har vi haft en tilbagegang til 265 ansøgere. Foruden egne ansøgere er der i forbindelse med fordeling af elever, som der af kapacitetsmæssige årsager ikke var plads til på andre gymnasier, blevet overflyttet et antal elever. I de sidste år har antallet af ansøgere og overflyttede elever medført, at der er oprettet 8 klasser om året. I 2008 og 2009 er der oprettet 9 klasser, i 2010 og klasser, mens der i 2011 blev oprettet 11 klasser. Pr er der i 1.g 28.9 elever i gennemsnit i klasserne; i 2.g er der 27,9 elever i gennemsnit i klasserne og i 3.g er der 25,6 i gennemsnit i klasserne. Belægningssituationen totalt: Tabel 2. Antal elever pr. 1. september i perioden 2005 til Antal årselever Bemærkninger til tabel 2 Tabellen udtrykker det totale antal årselever for hvert år i perioden Tabel 3. Omsætning og udgift pr. elev i perioden 2007 til 2012 Kr Samlet omsætning Udgift pr elev Note: Udgiften pr. elev er udregnet som skolens samlede udgifter ved regnskabsårets afslutning sammenholdt med elevtallet pr. 5. september. 3

4 Årets resultater Eksamensresultater Af tabel 4 fremgår eksamensresultaterne i perioden 2011 til 2012 Tabel 4. Eksamensresultater 2011 og 2012 (7-skala) Landsgenne Landsgennemsnit 2011 msnit ,3 7,0 7,2 7,0 Karakterfordeling i 1g og 2g. Elevernes års- og eksamenskarakterer (elevernes foreløbige resultater) ved afslutningen af skoleåret 2011/2012 fremgår af tabel 5. Tabel 5. Års- og eksamenskarakterer i 1.g og 2.g. Karaktergennemsnit fordelt på klasser (12-skala) 1.g 2011/2012 1g 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1j 1k 1l 1m 1n 6,9 6,6 6,6 5,7 6,0 6,7 7,6 7,6 6,5 7,3 6,9 8,0 2.g 2011/2012 2g 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2j 2k 2l 2m - Karaktergennemsnit Karaktergennemsnit 6,9 6,6 5,5 6,4 6,0 8,1 7,5 7,1 7,7 7,3 6,4 - Bemærkninger til tabel 5 Karaktergennemsnittet varierer meget fra klasse til klasse. Baggrunden herfor skal blandt andet forklares ved forskel i studieretninger og ved det sociale samspil i den enkelte klasse. Klasser, der fungerer godt, har oftest et lille frafald og et højt eksamensgennemsnit. 4

5 Frafald Frafald og frafaldsårsager fremgår af tabel 6 og 7 Tabel 6. Frafald i gymnasiet fordelt på årgange Antal elever pr Frafald pr Frafaldsprocent 11/12 Frafaldsprocent 10/11 1.g ,6 9,6 % 2.g ,9 4,5 % 3.g ,4 2,1 % I alt: ,0 5,7 % Tabel 7. Årsager til frafald Antal 11/12 Procent af frafald 11/12 Procent af frafald 10/11 Anden ungdomsuddannelse 16 31,4 37,8 Fravær 4 7,8 8,9 Andet gymnasium 14 27,5 24,4 Arbejde/pause 9 17,6 22,2 Lavt fagligt standpunkt/ Udeblevet fra eksamen/ Dumpet 6 11,7 6,7 Uoplyst 2 3,9 0,0 I alt: 51 Bemærkninger til tabel 6 og 7 Sammenlagt har der været et frafald på 6,0 %. Frafaldet er kun analyseret på årgangene. Der skal fortsat arbejdes på at nedbringe frafaldet og fastholde det på det meget lave niveau. Den mest markante årsag til frafald er søgning af anden ungdomsuddannelse. De fleste i denne gruppe er elever, som søger enten HHX, HTX, VUC og 10.klasse. 5

6 Uddannelseskvalitet Undervisningen er tilrettelagt således, at 7 % af uddannelsestiden er udtaget til tværgående aktiviteter i tilknytning til undervisningen. Af de resterende 93 % af uddannelsestiden gennemføres næsten 100 %. Det tilstræbes således, at undervisningen gennemføres på trods af sygdom dog ikke hvis det kun drejer sig om meget få aflyste lektioner og lærernes deltagelse i ekskursioner og efteruddannelse. Brugertilfredshed Tabel 8 Karaktergennemsnit, 10-trinsskala fra 0-10 Resultat Resultat Resultat Antal besvarelser Skolen som helhed 7,9 8,0 8,2 Den undervisning, du modtager 7,8 7,8 8,1 Skolens sociale miljø 7,9 7,7 7,8 Skolens indretning og udseende Uddannelsens administration Uddannelsens ledelse 8,2 8,5 8,6 8,1 8,0 8,2 7,7 7,9 8,2 Elevernes fremtidsplaner Tabel 9 og 10 Fremtidsplaner Rødkilde nov-dec 2010, 2011 og I alt Læse videre Få en uddannelsesaftale/læreplads Andet Ved endnu ikke

7 Videreuddannelse Overvejet uddannelsesforløb I alt Korte videregående uddannelser, KVU Mellemlange videregående uddannelser, MVU Lange videregående uddannelser, LVU Andet Effektivitet Uddannelsesomkostninger pr. elev Tabel 11. Udgift pr. elev i perioden 2007 til 2012 Kroner Udgift pr. elev Elev/lærerratio Forholdet mellem antallet af elever pr. er beregnet på følgende måde.726 elever divideret med 66,9 fuldtids lærerårsværk =10,85 elever pr. fuldtidsårsværk. Elev/medarbejderratio Skolen har ansat 9,3 administrative årsværk. De fordeler sig således: Rektor og vicerektor er 1,8 årsværk. Uddannelsesledere udgør 1,6 årsværk. Bogmedhjælper, og pedeller udgør 2,3 årsværk. Sekretærerne udgør 3,60 årsværk. Tillægges de administrative årsværk til lærerårsværkene fås et samlet medarbejderårsværk på 76,20, årsværk. Forholdet mellem elevtal og samlede årsværk beregnes herefter ved at dividere antallet af elever 726 med antallet af årsværk 76,2. Elev/medarbejderratio er således 9,52 7

8 Fordeling af lærernes arbejdstid Fordelingen af lærernes arbejdstid fremgår af figur 1. Lærernes arbejdstids-fordeling afspejler de indgåede overenskomster for gymnasielærere og adskiller sig ikke fra andre skolers fordeling. % Undervisning 21,00 Forberedelse 31,80 Rettetid 10,50 Aldersreduktion 1,50 Gennemførselsvejl. 1,50 Efterudd. 1,80 Apparatopstilling 1,30 *Øvrige aktiviteter 30,60 *Eksamen, årsprøver. 8,00 *Ekskursioner 0,90 *Team 1,40 *Ledelse 5,60 *Fællesopgaver 1,40 *Pædagogikum 6,10 *Fagkoordinator/saml 0,50 *Data/bogde/skemal./tillids 1,00 *Div. 5,50 Figur 1. Fordeling af lærernes arbejdstid i skoleåret 2009/10 8

9 Medarbejdere Aldersprofil for teknisk administrativt personale og ledelse fremgår af tabel 13. Tabel 13. Aldersfordeling blandt det teknisk administrative personale pr. 1. august 2012 Alder (år) Antal Aldersprofil for fastansatte lærere Tabel 14. Aldersprofil blandt fastansatte lærere pr. 1. august Alder/år Antal Andel af fastansatte i % 12,15 23,36 15,89 11,22 6,54 11,22 14,02 4,67 0,93 Bemærkninger Skolen har mange unge og en del ældre lærere. 35 % af lærerne er mellem 26 og 35 år og 30 % af lærerne er mellem 51 og 65 år. Skolen har ikke et generationsproblem af samme omfang som de skoler, der blev bygget i 1970 erne og 1980 erne eller på skoler med faldende ansøgninger. Personaleomsætning I de senere år har mange af skolens lærere valgt at lade sig pensionere, sammenholdt det stigende elevtal er der blevet ansat mange nye lærere. Således er der fra 2007 til 2010 blevet ansat 38 nye lærere. Og i samme periode er 16 fratrådt. Sygefravær i 2012 Sygefraværet fremgår af tabel 15. Det gennemsnitlige fravær er på 6,86 syge pr medarbejder mod 4,68 i Stigningen skyldes flere langtidssyge. Tabel 15. Sygefravær blandt alle ansatte i 2012 Antal syge Gennemsnit: Antal ansatte 6,86 syge pr. medarb

10 Lønstatistik for lærere: alle bortset fra ledelsen Lønniveau august 2012 Gennemsnit på Rødkilde: ,10 Landsgennemsnit: kr ,98 kr. Lav ¼ del Median Høj ¼ del Det anvendte lønbegreb er nettoløn for fuld tid, dvs. den sædvanlige faste månedsløn før AMbidrag og skat, inkl. pension, ferietillæg og overarbejde. Finansielle resultater og nøgletal Årets resultat: kr. Fordeling af omkostninger Undervisning: Ledelse & adm: Bygningsdrift: Markedsføring: kr kr kr kr. Egenkapital: kr. Overskudsgrad: 3,3 Likviditetsgrad: 79,9 10

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS

DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS DEN ØKONOMISKE GEVINST AF EN FORBEDRET LÆSEINDSATS Af Niels Glavind Antallet af voksne med svag læseevne påkalder sig med rette opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmarkedet stiller stadig større krav

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning

Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Teologernes uddannelsesadfærd og arbejdsmarked - og en fremskrivning Indhold 1. Baggrund og indledning... 3 2. Perspektiv... 3 DEL 1: En empirisk kortlægning af historiske trends og aktuel status for søgning

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 1 Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Karsten Geertsen (KG), Lene Augusta Jørgensen (LEA), Uffe

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne Redigeret af: Lotte Bøgh Andersen Peter Bogetoft Jørgen Grønnegård Christensen Torben Tranæs

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Mads Engholm og Johanne Skriver UngdommensAnalyseEnhed Maj 2011 Udført for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank

Læs mere

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde

Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Januar 2012 EVALUERING Initiativ for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indhold Intro 3 Sammenfatning 4 Resultater 11 Resultater af informationsindsatsen...11 Førtidspensionisters interesse for

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

uddannelse og innovation analyserapport 4

uddannelse og innovation analyserapport 4 uddannelse og innovation analyserapport 4 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet

Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet 2. marts 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 7 720 Mobil tlf. 42 42 90 18 Resumé: Store forskelle i danskernes indkomst gennem livet Der er stor forskel på, hvor meget man kan forvente

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere