Hvis du får en hjertekarsygdom, så ønsk, du er en mand historien om hvordan Hjerteforeningen fik kvinder og hjertekarsygdom på dagsordenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis du får en hjertekarsygdom, så ønsk, du er en mand historien om hvordan Hjerteforeningen fik kvinder og hjertekarsygdom på dagsordenen"

Transkript

1 Hvis du får en hjertekarsygdom, så ønsk, du er en mand historien om hvordan Hjerteforeningen fik kvinder og hjertekarsygdom på dagsordenen

2 Executive summary Mænd dør af hjerteanfald. Kvinder dør af kræft. Sådan tænker mange danskere. Og sådan fremstilles det ofte i fx film og på tv. Sådan forholder virkeligheden sig imidlertid ikke. Hjertekarsygdom dræber flere kvinder end mænd og er den mest udbredte dødsårsag blandt danske kvinder. Egentlig bliver flere mænd end kvinder indlagt med hjertekarsygdom, men kvinderne har større risiko for at dø af deres sygdom. Rent visuelt udformet som et elegant, sort overskæg. En uhyre kompliceret problematik kom dermed i øjenhøjde og blev langt lettere at forstå. Hjerteforeningen har en stribe markante, kvindelige ambassadører, som i kampagnens første år ikke spillede nogen egentlig rolle i kommunikationen. Værdien ved at bruge disse kendte kvinder var indlysende, og iklædt overskæg var opmærksomheden i hus. AEA-casen er udarbejdet af: Sunrise Reklamebureau A/S, Jesper Heinsvig, Anne Glad og Michael Sølling, for Hjerteforeningen, projektleder Charlotte Juul i samarbejde med: MediaCom Danmark A/S, Susanne Kølbek Det er nemlig ikke kun i befolkningen, at hjertekarsygdom opfattes som en mandesygdom. Forskningen er traditionelt baseret på mænd, og der er ganske enkelt ikke tilstrækkelig viden om kvinders hjertekarsygdom. Praktiserende læger kan have vanskeligt ved at opdage symptomer hos kvinder, og behandling og medicinering i hospitalsvæsenet kan være upræcis. Kvinderne selv frygter ikke sygdommen og er derfor heller ikke opmærksomme på risikoen. Det var den situation, Hjerteforeningen i 2006 satte sig for at ændre med en målrettet, femårig indsats. Denne case demonstrerer, hvordan en enkel kreativ ide i kombination med en anderledes kommunikationsstrategi kan indsamle midler og samtidig flytte kendskab og holdninger for et relativt begrænset budget. Og i sidste ende skabe overbevisende resultater, der forhåbentlig ændrer statistikker langt ind i fremtiden. Casen omhandler de første to år, Hjerteforeningen har gennemført kampagnen sammen med Sunrise, nemlig 2008 og I 2007 stod et andet bureau for kommunikationen, og kampagnen 2010 er i skrivende stund i fuld gang, så resultaterne foreligger endnu ikke. Målene har haft fokus på både oplysning, profilering og indsamling: 1. Øge kendskabet til hjertekarsygdom som den hyppigste dødsårsag blandt kvinder 2. Indsamle midler til forskning 3. Gøre forskning på området mere interessant for forskere 4. Skabe massiv medieomtale 5. Revitalisere Hjerteforeningens image Den manglende viden om kvinders hjertekarsygdomme, der var baggrunden for kampagnen, skabte en mulighed for en strategi, der byggede på kønspolitisk indignation og mobiliserede kvindefællesskabet til indsats. Afsættet for kampagnen blev derfor: En kvinde har bedre chancer for at overleve en hjertekarsygdom, hvis hun er en mand. Resultatet af indsatsen er da også yderst tilfredsstillende: Kendskabet (uhjulpet), til at hjertekarsygdom er skyld i flest dødsfald blandt kvinder, er firedoblet, og i dag ved 4 ud af 10 kvinder i alderen 18-74, at det forholder sig således. Også indsamlingsresultaterne er overbevisende dog kan vi ikke offentliggøre de konkrete beløb: Fra kampagnens første år i 2007 har Hjerteforeningen indsamlet et millionbeløb. Beløbet er vokset markant hvert år lige siden. Kampagnen i 2008 lå således på indeks 212 sammenlignet med 2007, og i 2009 udgjorde resultatet indeks 326. Omkostningerne er ikke steget tilsvarende, og indsamlingsresultatet er derfor øget drastisk i perioden. I 2007 opnåede kampagnen kun 40% af det budgetterede resultat. Siden Hjerteforeningen inviterede Sunrise med, har resultatet i 2008 og 2009 været på hhv. 135% og 188% af det budgetterede. Man har dermed indhentet det første år og yderligere akkumuleret et resultat, der ligger 21% over budget for hele perioden. Også de øvrige kampagnemål er indfriet med mere end tilfredsstillende resultater: Fx er kendskabet til kampagnen i 2009 steget til 56% ligesom kampagneerindringen er på 95%. Mediernes opmærksomhed har været og er enorm, antallet af ansøgninger om forskningsmidler er langt over fordoblet, og Hjerteforeningen har erobret den plads, foreningen rettelig fortjener som en betydelig, handlekraftig og moderne aktør inden for forskning og behandling af hjertekarsygdomme. Derfor synes vi heller ikke, at ROMI er en rigtig talstørrelse for beregning af indsatsens effektivitet, for hvordan opgøres værdien af et sparet kvindeliv? Og hvilken værdi har en mere effektiv og forbedret behandlingsteknik på hospitalerne? Der er nemlig ingen tvivl om, at mange kvindeliv i fremtiden vil blive sparet pga. forskning/ny viden og ændrede behandlingsmetoder alt sammen takket være den øgede forskningsstøtte til det professionelle miljø, som kampagnen har genereret! Læg hertil værdien af befolkningens øgede viden om problemet med heraf ændret livsadfærd. Set i det perspektiv forekommer kampagnens foreløbige ROMI (målt på indsamlede midler ift. kampagnens omkostninger) på mellem 3 og 4 yderst tilfredsstillende men samtidig også ret overflødig!

3 Baggrund Kvinder og hjertekarsygdom Mange tror, at hjertekarsygdom er en klassisk mandesygdom og sådan har det været igennem mange år. Det er desværre en misforståelse. Kvinder kan også få hjertekarsygdom, og det får alt for mange danske kvinder oftest i form af hjertekrampe eller en blodprop i hjertet. I 2006 døde kvinder af hjertekarsygdom i Danmark, hvilket svarer til en kvinde i timen. Det gør samtidig hjertekarsygdom til den hyppigste dødsårsag blandt danske kvinder, og hvert 3. dødsfald blandt kvinder i 2006 var således forårsaget af hjertekarsygdom. Til sammenligning døde knap færre kvinder af kræft i ) Samlet set dør der faktisk flere kvinder end mænd af hjertekarsygdom, og det til trods for, at der er flere mænd, der bliver indlagt pga. sygdommen. Helt op mod 23% af de kvinder, der bliver indlagt pga. hjertekarsygdom, dør af hjertekarsygdom, mens det tilsvarende tal er ca. 16% hos mænd. Forskelsbehandling i forskning Misforståelsen har resulteret i, at størstedelen (ca. 75%) af al forskning i hjertekarsygdom og behandling heraf er baseret på mandlige patienter. Så når læger behandler kvinder for hjertekarsygdom, så sker det primært på baggrund af viden, der bygger på undersøgelser af mænd. Og der er forskel på mænd og kvinders hjerter: Fx er mænds og kvinders symptomer vidt forskellige; mænd og kvinder skal måske have forskellige doser medicin; og selv operationsudstyret er udviklet specielt til mandehjerter, selvom kvinders hjerter og kar generelt er lidt mindre end mænds. Behandlingen af kvinders hjertekarsygdomme er derfor langt fra optimal. Vi mangler nemlig viden om kvinder og hjertekarsygdom Indlæggelser Dødsfald Indlæggelser og dødsfald pga. hjertekarsygdom, 2006 Mænd Kvinder Hjertekarsygdom er alvorligt Mange kvinder betragter ikke hjertekarsygdom som en sygdom, de er særligt disponible for. Det skyldes i høj grad uvidenhed om sygdommen og tidligere nævnte misforståelse om, at hjertekarsygdom er en typisk mandesygdom. Mange kvinder tager derfor ikke eventuelle symptomer alvorligt det kan fx være hjertebanken, svimmelhed, koldsved, søvnforstyrrelser mm. og man kan sagtens få en blodprop i hjertet uden at opleve smerte, hvilket mange slet ikke er klar over. En stor del lever heller ikke sundt, og en sund livsstil kan i særdeleshed mindske risikoen for hjertekarsygdom: dyrke motion, spise sundt, ingen rygning og jævnligt tage en tur til lægen for et sundhedstjek. Kræft opleves som den største trussel Som nævnt døde der i 2006 næsten 20% flere kvinder af hjertekarsygdom end af kræft. Derfor er det paradoksalt, at 79% af alle kvinder var mest bekymrede for at blive ramt af kræft og kun 6% var mest bekymrede for hjertekarsygdom. Formentlig hænger det sammen med, at det kun var hver 10. danske kvinde, der vidste, at hjertekarsygdom er den mest hyppige dødsårsag blandt kvinder? Især frygten for brystkræft fylder rigtigt meget hos kvinder. Lidt under en tredjedel af alle kræfttilfælde hos kvinder er brystkræft, og udover frygten for at dø, så tynger risikoen for at miste en del af sin kvindelighed også. 15% 6% 79% Kræft Sygdom danske kvinder frygter mest Kilde: Zapera analyse 2007 Hjertekarsygdom Anden sygdom 1) Kilde: Specialkørsel fra Statens Institut for Folkesundhed 4 5

4 Hjerteforeningen Målsætninger Konkurrencesituationen Forskningen i hjertekarsygdomme er altså primært baseret på mænd, selv om flest kvinder dør af sygdommen. Den problemstilling ligger Hjerteforeningen meget på sinde. Hjerteforeningen er en af Danmarks største sygdomsbekæmpende organisationer med ca medlemmer, og foreningen yder økonomisk støtte til mere end halvdelen af den danske forskning på hjertekarområdet. I 2006 besluttede foreningen sig derfor for at yde en massiv indsats over en årrække for at rette op på den urimelighed, der eksisterer for kvinder, og dermed var grundlaget for en kampagne lagt. Kampagnen skulle over en 5-årig periode fra 2007 til 2011 fokusere på kvinder og hjertekarsygdom for derigennem at ændre på kvinders vilkår og chance for undgå/ overleve en hjertekarsygdom i fremtiden. Samtidig var det ambitionen, at kampagnen skulle medvirke til at positionere Hjerteforeningen som en seriøs, målrettet og ansvarlig forening med fokus på at rette op på tidligere tiders misforståelse (at hjertekarsygdom er en typisk mandesygdom). Målsætningerne for kampagnen er primært at: 1. Øge kendskabet til hjertekarsygdom som den hyppigste dødsårsag blandt kvinder så problemet bliver kendt; flere kvinder passer bedre på deres hjerter og således også tager eventuelle symptomer alvorligt 2. Indsamle midler til forskning i kvinder hjerter så vi får mere viden om kvinder og hjertekarsygdom 3. Skabe fokus på problemet for dermed at gøre forskning i kvinder og hjertekarsygdom mere attraktiv og prestigefyldt for forskere så flere forskere vil forske i kvinder og hjertekarsygdom 4. Skabe massiv medieomtale om hjertekarsygdom og problemet for at skabe en aktiv debat og derigennem understrege problemstillingen yderligere Den sekundære målsætning er at: 5. Revitalisere Hjerteforeningens image og positionere foreningen som en væsentlig og proaktiv aktør inden for forskning på hjertekarområdet så Hjerteforeningen bredt opfattes som en seriøs, målrettet og ansvarlig forening Kampagnen blev dermed både en oplysnings- og indsamlingskampagne. Hjerteforeningen har reelt ingen konkurrenter, og det kan derfor virke besynderligt at tale om en konkurrencesituation. Men vi har (næsten) alle lyst til at støtte gode formål og eftersom vi ikke kan støtte alle velgørende formål, så er der naturligt nok konkurrence om befolkningens opmærksomhed og lyst til at støtte de gode formål. Set i dette perspektiv er Hjerteforeningens konkurrenter andre organisationer, som oplyser og indsamler i relation til andre velgørende formål det være sig fx Kræftens Bekæmpelse, Red Barnet, Ældresagen, Dansk Røde Kors, HjerneSagen og Danmarks Indsamlingen, hvor hjælpeorganisationer går sammen om et fælles indsamlingsformål. Især Støt Brysterne kampagnen fra Kræftens Bekæmpelse har evnet at rykke og positionere sig i befolkningens mindset. De var de første med en markant synlig kampagne med et velgørende formål, der fik fuldt udbytte af sponsorer mm. Herudover henvender Hjerteforeningen med kvindekampagnen og Støt Brysterne sig begge primært til kvinder, hvilket samtidig er med til at skærpe behovet yderligere for at fremstå unik. Kvinder Længe Leve kampagnen 2007 Hjerteforeningen lancerede i samarbejde med et andet reklamebureau i 2007 kampagnen under navnet Kvinder Længe Leve. Resultaterne for kampagnen var ikke tilfredsstillende. Hjerteforeningen besluttede derfor at revurdere situationen og finde en anden samarbejdspartner. Efter en bureaukonkurrence blev det besluttet, at Sunrise i samarbejde med Hjerteforeningen skulle stå for 2008-kampagnen under samme navn og forudsætninger, men som en helt ny kampagne. Denne case handler om kampagnen fra Sunrise overtog opgaven. Dvs. kampagnerne i årene 2008 og Udfordringerne En stor udfordring ved en kampagne som Hjerteforeningens var, at en problemstilling som ikke er kendt af målgruppen, aldrig får samme opmærksomhed og interesse som én, hvor problemet er kendt og frygtet som fx brystkræft. Kampagnen havde heller ikke akut aktualitet som fx en indsamling til ofrene i Haiti eller andre katastrofer. Sådanne indsamlingskampagners succes er betinget af massiv mediedækning, som naturligt nok vækker vores medmenneskelige omsorgsfølelser og lyst til at hjælpe mennesker i nød. Set i Hjerteforeningens regi betød det imidlertid bare, at kampagnen skulle fremstå endnu mere dramatisk og unik men samtidig også sympatisk. At problemstillingen og den historie, Hjerteforeningen gerne ville fortælle, ydermere er meget kompleks, gjorde det ikke nemmere at kommunikere budskabet kort og præcist. Begrænsede ressourcer Hjerteforeningen bruger langt hovedparten af de tilgængelige ressourcer til forskning. Derfor havde foreningen også meget begrænsede ressourcer til udvikling, eksekvering og eksponering af kampagnen. I første omgang var der således slet ikke penge til en tv-kampagne, indrykninger i samtlige dag- og ugeblade eller for den sags skyld et stort tv-indsamlingsshow. Fordi kampagnen var ny og ukendt, var der heller ikke potentielle sponsorer, som stod klar til at støtte kampagnen med salg af støtteprodukter, som det er tilfældet med Støt Brysterne. Hjerteforeningen skulle mao. starte fra bunden. På den korte bane var ambitionen derfor at opnå mest mulig spin-off af kampagnen i medier og via netværk for således at få størst mulig opmærksomhed på problemstillingen. Samtidig var det vigtigt at gøre kampagnen og Hjerteforeningen til et eftertragtet brand, som på lidt længere sigt kunne skabe goodwill og lyst til at medvirke i hos potentielle sponsorer. Lykkedes det, ville det være muligt at sprede kampagnens budskab og endog salg af kampagneprodukter gennem sponsorers netværk, kanaler og kommunikation for på den måde at optimere effekten af kampagnen. Hjerteforeningens image Til trods for at Hjerteforeningen er en stor, seriøs og meget ansvarlig organisation, så associerede mange Hjerteforeningen med kogebøger og foldere om kolesteroltal mm. og kun få vidste, hvad Hjerteforeningen reelt laver, og hvem de er. Af navnet fremgår det, at det nok er noget med hjertet, men hvad man gør, støtter og står for, vidste kun få. Hjerteforeningen fremstod med andre ord uklar og defensiv før kampagnen, og havde slet ikke den brand-styrke med afsmittende medieomtale som fx Kræftens Bekæmpelse. 6 7

5 Kommunikationsstrategi Kernen i problemstillingen var som bekendt, at kvinder har dårligere vilkår end mænd i forbindelse med at undgå/overleve en hjertekarsygdom, fordi størstedelen af al forskning i hjertekarsygdom er baseret på mænd. Det er bl.a. derfor at der er flere kvinder end mænd, der dør af hjertekarsygdom at hjertekarsygdom er den hyppigste dødsårsag blandt danske kvinder Den helt overordnede indsigt = provokation, som også blev kampagneafsættet var således, at: en kvinde har bedre ChanCer for at overleve en hjertekarsygdom, hvis hun er en mand. motiver for støtte Der kan være flere motiver til, at man vælger at støtte et velgørende formål: Politisk motiv: Det er uretfærdigt at Omsorgsmotiv: Det rører mig at Nydelsesmotiv: Det giver mig god samvittighed at Socialt motiv: Det klæder mig at Hovedparten af alle velgørenhedskampagner appellerer til befolkningens omsorgseller nydelsesmotiver. På dette niveau er der altså stor trængsel og rigtig mange om buddet, hvilket gør det særdeles vanskeligt at trænge igennem til målgruppen. Omvendt er det netop disse motiver, der oftest virker og motiverer til opmærksomhed, handling og evt. donation, hvorfor de også havde været omdrejningspunkt for kampagnen i Hjerteforeningens ambition var naturligvis at optimere effekten af kampagnen. Man ønskede på den ene side ikke at tage chancer ved at fravige de kendte succesparametre = befolkningens omsorgs- eller nydelsesmotiver. På den anden side var man i foreningen ikke blind for, at man ved at inddrage den politiske appel og de ulige vilkår for kvinder kunne differentiere både kampagnen og Hjerteforeningen i forhold til konkurrenterne. Samtidig ville et politisk statement have stor gennemslagskraft og tilmed gøre kampagnen langt mere emotionelt involverende. indsigt i målgruppen Målgruppen for kampagnen er selvsagt primært kvinder. Og kvindefællesskaber, der kæmper for en fælles sag, har en enorm energi. Det er ikke uden grund, at girl power begrebet eksisterer. Forskelsbehandlingen mellem kvinder og mænd kunne udnyttes til at aktivere og samle kvinder ud fra et håb om at skabe debat og viral effekt, og i den sidste ende gøre almindelige kvinder til endorsers for den gode sag. På samme måde kunne man påvirke den offentlige mening nedefra samtidig med, at kampagnen arbejdede oppefra og på den måde udnytte de få kampagneressourcer optimalt. Den politiske appel giver samtidig Hjerteforeningen kant, modernitet og sætter fokus på handlekraft, så Hjerteforeningen positionerer sig som en proaktiv forening. Så udover at kommunikere problemstillingen om kvinder og hjertekarsygdom på en markant måde, så var der nu en realistisk sandsynlighed for, at kampagnen kunne bidrage til Hjerteforeningens brand-value. Målgruppen Den primære målgruppe for kampagnen er kvinder i alderen år (og bredere 18-60), der er karakteriseret ved at være vidende, nysgerrige, udadvendte, handlekraftige og engagerede. Det er den øverste halvdel i Gallups kompas. De har en lang eller mellemlang uddannelse og bor i storbyerne/større provinsbyer. Håbet var som nævnt at få kvinder i sociale netværk til at skabe debat, så man kunne få udbredt viden og derigennem påvirke den offentlige mening nedefra. Sekundært er kampagnen rettet mod alle andre, der elsker kvinder i livet, uanset om det er en mor, søster, kæreste, hustru, datter etc. Som et ekstra element skulle kampagnen åbne forskernes øjne for problemstillingen om kvinder og hjertekarsygdom og skabe lyst og interesse til selv at gøre noget ved problemstillingen. 8 9

6 9889_Abribus.indd 1 23/04/08 13:03: _Abribus.indd 2 23/04/08 13:03: _Ann_210x297.indd 1 02/04/08 13:54: _Ann_208x280.indd 1 23/04/08 12:52: _Abribus.indd 3 23/04/08 13:06:50 Kreativ strategi Kampagneelementer 2008 ambassadører Hjerteforeningen samarbejder som mange andre hjælpeorganisationer med kendte mennesker, der fungerer som ambassadører for den gode sag. Fra starten havde Hjerteforeningen samlet et stærkt ambassadørkorps med Sanne Salomonsen og Lisbet Dahl i front, der var klar til at støtte kampagnen. Blandt de øvrige ambassadører kan nævnes Trine Panum Kjeldsen, Lone Hertz, Bettina Aller og Helle Thorning-Schmidt. Under Kvinder Længe Leve! kampagnen i 2007 deltog ambassadørerne i events i forbindelse med kampagnen, men de indgik ikke i den kreative strategi eller eksekvering af kampagnen. Det skulle der ændres på. Fordelene ved at aktivere disse stærke kvinder i kampagnen var indlysende. Dels kunne de kendte kvinder skabe langt større opmærksomhed for kampagnen. Dels er flere af ambassadørerne forbilleder for målgruppens udadvendte, handlekraftige kvinder. overskæg Man besluttede desuden i 2008, at der var brug for et ikon, som kunne skabe synergi i kampagnen over de fire resterende år. Præcis som Støt Brysterne har sin lyserøde sløjfe og Røde Kors sit kors. Hjertet var oplagt, men savnede det politiske motivs gennemslagskraft. Her skulle man bruge et ikon, som kunne dramatisere budskabet nemlig at kvinder ville have bedre chancer for at overleve en hjertekarsygdom, hvis de var mænd og som samtidig var så unikt og langtidsholdbart, at det kunne skabe genkendelse og dermed brande kampagnen år efter år. elsk hjertet 2009 I 2007 og 2008 gik kampagnen under navnet Kvinder Længe Leve!, men i 2009 tog man en beslutning om at ændre navnet. Årsagen var først og fremmest, at afsenderidentifikationen på kampagnen ikke var på et acceptabelt niveau (54% i 2008), hvis kampagnen skulle være med til at løfte Hjerteforeningens image. Samtidig var der et ønske om, at kampagnen skulle henvende sig bredere til danske kvinder, og det var derfor naturligt at nedtone det politiske motiv og det paroleagtige, der lå i Kvinder Længe Leve!. Det nye kampagnenavn blev Elsk hjertet. En helt igennem positiv opfordring, der samtidig har den indlysende fordel, at det rummer ordet hjerte. I forlængelse af at man ønskede at ramme en bredere kvindelig målgruppe, fik kampagnen et mere folkeligt udtryk. Budskaberne blev mindre komplicerede og reduceret til en enkelt gennemgående overskrift Hvis du får en hjertekarsygdom, så ønsk, du er en mand. Der blev leget mere med overskægget og universet mellem kvinde/ mand, og det tilførte kampagnen en vis portion humor uden at overskygge det alvorlige emne. Ambassadørerne legede med manderollen på fotos, og på facebook kunne man fx få overskæg på sit profilbillede og dermed udbrede kendskabet til kampagnen og hjertekarsygdom ved at dele det med sine venner. Foto: Polfoto Foto Elona Sjögren Dør hver 3. kvinde fordi hun ikke er en mand? STØT FORSKNING I KVINDERS HJERTER MED 50 KR. SMS HJERTE1 TIL 1277 Foto Elona Sjögren Foto Elona Sjögren Dør hver 3. kvinde fordi hun ikke er en mand? STØT FORSKNING I KVINDERS HJERTER MED 50 KR. SMS HJERTE1 TIL 1277 Foto Elona Sjögren Foto Elona Sjögren Skal kvinder behandles som mænd? STØT FORSKNING I KVINDERS HJERTER MED 50 KR. SMS HJERTE1 TIL 1277 Overskægget var ideelt til at påpege forskelsbehandlingen mellem mænd og kvinder. Et opsigtsvækkende, let afkodeligt og helt unikt symbol. Hjerteforeningens kvindelige ambassadører var straks positive over ideen og klar til at iføre sig overskæg. Det var mere, end vi havde turdet håbe på. Men det gav os mulighed for at illustrere budskabet på en enkel, effektiv måde og samtidig få skyhøj opmærksomhed. Stopeffekten ved fx Sanne Salomonsen iført overskæg er i sig selv enestående.håbet var samtidig, at overskægget på sigt kunne leve sit eget liv som et stærkt symbol for kampagnen på eksempelvis magasinforsider, ved events, på ambassadører i forbindelse med PR osv. Sådan øger du dine chancer for at overleve en hjertekarsygdom Vi ved meget om mænds hjerter og kredsløb, men næsten ingenting om kvinders. Og det til trods for, at mere end danske kvinder hvert år dør af en hjertekarsygdom. Så længe vi mangler viden, får kvinder ikke lige så gode behandlingstilbud som mænd. Støt forskningen nu og red kvindeliv i fremtiden. Dør hver 3. kvinde fordi hun ikke er en mand? Vidste du, at hjertekarsygdom er den hyppigste dødsårsag hjerter, fordi hidtidig forskning har fokuseret på mænd. blandt danske kvinder? Og at det rammer flere kvinder end Det fører til fejlbehandling eller endnu værre: Ingen behandling. Støt forskningen nu og red kvindeliv i mænd? Nej, vel? I det hele taget ved vi for lidt om kvinders fremtiden. Sådan øger du dine chancer for at overleve en hjertekarsygdom Vi ved meget om mænds hjerter og kredsløb, men hjertekarsygdom. Så længe vi mangler viden, får kvinder ikke lige så gode behandlingstilbud som mænd. næsten ingenting om kvinders. Og det til trods for, at mere end danske kvinder hvert år dør af en Støt forskningen nu og red kvindeliv i fremtiden. SMS HJERTE3 TIL 1277 OG STØT MED 50 KR. RING OG STØT MED 100 KR. SMS HJERTE3 TIL 1277 OG STØT MED 50 KR. RING OG STØT MED 100 KR. SMS HJERTE3 TIL 1277 OG STØT MED 50 KR. RING OG STØT MED 100 KR

7 Det koster 100 kroner + alm. sms-takst. Tjenesteudbyder: Hjerteforeningen, Hauser Plads 10, 1127 København K. Tlf _ _208x280_ann_Sanne.indd 1 10/07/09 10:06:00 Det koster 100 kroner + alm. sms-takst. Tjenesteudbyder: Hjerteforeningen, Hauser Plads 10, 1127 København K. Tlf _Kiwi_208x280_ann_Trine.indd 1 10/07/09 10:04:26 Kampagneelementer 2009 Mediastrategi Trods et årligt meget begrænset budget har ambitionen hvert år været at få mest mulig opmærksomhed, øget kendskab og indsamle midler til forskning i kvinders hjerter. Af samme årsag fravalgtes en drypstrategi med mindre indsatser fordelt jævnt over hele året, fordi den alligevel aldrig ville få den fornødne opmærksomhed i målgruppen. I stedet blev det besluttet at bruge mediabudgettet på et maksimalt burst koncentreret i en kampagneperiode på 2-3 uger hvert år. Outdoor blev brugt til at skabe synlighed og dominans i storbyerne, og var velegnet til at øge kendskabet til linket mellem de kendte kvinder med overskæg og Hjerteforeningen. Print formidlede de omfattende kampagnebudskaber, hvor målgruppen havde tid til at fordybe sig, og opfordrede samtidig til respons. Der blev primært kørt med helsider placeret længst fremme i første sektion/ugebladet. Online blev benyttet som supplerende taktisk medie og opfordrede til respons via internettet. I 2008 blev kampagnen afviklet i maj/juni måned omkring Hjerteugen for at sikre størst mulig opmærksomhed og synergi til andre aktiviteter i Hjerteforeningen: Lokale aktiviteter, kvindeseminarer, motionsløb, legatuddelinger mm. kunne dermed efterfølgende udnytte den kvindehjerte-opmærksomhed, der etableres i kampagneperioden. I 2009 valgte Hjerteforeningen at brede kampagnen ud og gøre den mere landsdækkende. Samtidig blev flere samarbejdspartnere inddraget i kampagnen. Sanne Salomonsen kickstartede i sagens tjeneste kampagnen på forsiden af Matas husstandsomdelte katalog efterfulgt af to ugers tv-spot med Lisbet Dahl på TV2. De primære medier var i 2009: Foto Elona Sjögren. Ambassadør: Sanne Salomonsen Hvis du får en hjertekarsygdom, så ønsk, du er en mand Vi ved alt for lidt om kvinders hjerter, fordi forskningen hovedsageligt er baseret på mænd. Det skal vi ændre nu, for hjertekarsygdom dræber én kvinde i timen. Det er næsten danske kvinder om året. Støt forskning i kvinders hjerter med 100 kroner Ring eller sms ELSK1 til 1414*. Du kan også støtte kampagnen på elskhjertet.dk. 25 kr. Foto Elona Sjögren. Ambassadør: Trine Panum Kjeldsen Hvis du får en hjertekarsygdom, så ønsk, du er en mand Vi ved alt for lidt om kvinders hjerter, fordi forskningen hovedsageligt er baseret på mænd. Det skal vi ændre nu, for hjertekarsygdom dræber én kvinde i timen. Det er næsten danske kvinder om året. Støt forskning i kvinders hjerter med 100 kroner Ring eller sms ELSK1 til 1414*. Du kan også støtte kampagnen på elskhjertet.dk. 25 kr. For at opnå mere eksklusivitet og opmærksomhed blev en analyse iværksat, over hvornår velgørende virksomheder kører medieaktiviteter, og det var åbenlyst, at færrest aktiviteter gjorde sig gældende efter sommerferien. Derfor blev 2009-kampagnen afviklet i august/september. Hjerteforeningen konkurrerede dermed ikke med andre organisationer og/eller fridage/højtider på dette tidspunkt og befolkningen er ydermere tilbage fra ferie med fornyet energi. Efter sommerferien er medierne desuden startet på ny og er typisk mere åbne over for budskaber som Hjerteforeningens. medier I 2008 valgte man at koncentrere sig om storbyerne, hvor målgruppen var stærkest repræsenteret. Kampagnen blev derfor skudt i gang med en event på Rådhuspladsen i København, hvor der var koncert med Monique og Anne-Dorte, taler ved Sanne Salomonsen og Helle Thorning-Schmidt, konkurrencer og masser af kvinder iført overskæg. De primære medier var: Outdoor i større byer: Adshell/abribus storby-serier Print: Kvindeugeblade samt dagblade/morgenaviser Online (udarbejdet af anden samarbejdspartner): Kampagnesite og bannerreklamer på kvindesites Tv-spot: TV2 Print: Dameugeblade Online (inkl. facebook som viral mediekanal): Kampagnesite og bannerreklamer på kvindesites. Denne gang udviklet af Sunrise for dermed at opnå større synergi TV-mediet blev valgt i 2009 i erkendelse af, at Hjerteforeningens budskaber er komplicerede, og en print-annonce ikke var nok til at løfte det kvalificerede kendskab yderligere. Derudover blev det muligt at opnå en emotionel tilknytning til Hjerteforeningen via audiovisuelt effekt. Med et selektivt stationsvalg med TV2 som den bærende kanal, blev de specifikke placeringer bestemt ud fra redaktionelt indhold og bedst mulig dækning og affinitet i målgruppen. Print fangede kvinderne i en hygge-/forkælelsesstund, når de var åbne for nyheder og fordybelse, og blev brugt som supplement til TV. Online udnyttede involveringsmuligheden ved, at brugeren uploadede sit overskægsbillede i banneret og rullede live ud på de valgte kvindesites. Ud over de nævnte medier arbejdede Hjerteforeningen med en række andre medier, som optimerede den integrerede kommunikation og brandposition: Direct mails, face-2-face aktiviteter på virksomheder og gennem indsamling og events i Hjerteforeningens 80 lokalkomiteer rundt i landet. Bl.a. blodtryksmålinger i Matas butikker

8 Kampagnens resultater 1. Øget kendskab En af de primære målsætninger med kampagnen var at øge kendskabet til, at hjertekarsygdom er den hyppigste dødsårsag blandt kvinder. I 2006 var det som nævnt kun hver 10. danske kvinde, der var klar over dette. Udvikling i kendskab til betydningen af hjertekarsygdom har udviklet sig eksplosivt siden opstart af kampagnen i Kendskabet til sygdommens alvorlige konsekvenser er nu tæt på at være 4-doblet. Efter strategiskiftet har væksten i viden været nærmest progressiv, og i dag ved 4 ud af 10 kvinder i alderen år uhjulpet, at hjertekarsygdom er den sygdom, der er skyld i flest dødsfald blandt kvinder. 2. Indsamle midler Samtidig med bevidsthed i befolkningen havde Hjerteforeningen en ambitiøs målsætning om at indsamle flest mulige midler til forskning i kvinders hjerter. Man kunne derfor støtte kampagnen med penge ved at donere rede penge via sms, tlf., girokort eller lign., eller man kunne købe støtteprodukter bl.a. et støtte-smykke, hvoraf mere end halvdelen gik til den gode sag. Siden kampagnestart i 2007 har Hjerteforeningen hvert år indsamlet et millionbeløb. Beløbet er vokset markant hvert år lige siden. Kampagnen i 2008 lå således på indeks 212 sammenlignet med 2007, og i 2009 udgjorde resultatet indeks 326. Konklusionen er entydig: Der er en stærkt stigende lyst og vilje til at støtte kampagnen, hvilket naturligvis er positivt og en opfyldelse af et de opstillede mål for kampagnen. Hvis omkostningerne til kampagnen har samme udvikling som indtægterne, er resultatet selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Faktisk er indtægterne steget markant meget mere end omkostningerne, hvilket betyder, at der er indsamlet væsentlig flere penge til forskning i kvinders hjerter. Resultatet for kampagnen i hhv og 2009 var således på indeks 348 og 484. Som tidligere nævnt var resultatet af kampagnen i 2007 utilfredsstillende, idet Hjerteforeningen kun opnåede ca. 40% af det budgetterede resultat på indsamling. Modsat 2008 og 2009 hvor Hjerteforeningen med resultater på hhv. 135% og 188% af det budgetterede resultat mere end levede op til forventningerne. Med 2009 resultatet har Hjerteforeningen et akkumuleret kampagneresultat for perioden , der ligger 21% over budgettet for perioden. Efter strategiændringen i 2008 er det således lykkedes at indhente de manglende resultater i Samtidig tyder intet på, at foreningen ikke når det samlede budget over den samlede 5-årige periode Budget Resultat Resultat og budget (budget = 100%) 45% % 25% 15% % Kendskab Indtægter Akk. budget Resultat Akk. resultat Udvikling i kendskab til at hjertekarsygdom er den hyppigste dødsårsag blandt kvinder Udvikling i indsamlingsindtægt (indeks) Udviklingen i resultatet (indeks) Akkumuleret resultat og budget (akkumuleret budget = 100%) Kilde: Zapera analyser

9 100% 90% 3. Øget forskningsinteresse blandt hjerteforskere I kampagneperioden er interessen for at forske i kvinders hjerter mere end fordoblet. Hvor Hjerteforeningen i 2007 modtog 12 forskningsansøgninger, er antallet i 2009 mere end fordoblet til 30. Målsætningen mht. at stimulere interessen for at forske i den aktuelle problemstilling er således også mere end opfyldt Antal forskere, der har søgt legat til forskning i kvinder og hjertekarsygdom Antal ansøgninger 4. Medieomtale En af kampagnens primære målsætninger var at bringe problemstillingen helt i top på mediernes dagsorden. Konkret var målsætningen at opnå medieomtale svarende til en værdi på 2 mio. kr. årligt, hvis samme omtale skulle købes i form af medieplads/ -tid. Kampagnerne i 2008 og 2009 har tilsammen været med til at skabe en annonceværdi svarende til 7,5 mio. kr., hvilket næsten er dobbelt så meget i forhold til målsætningen på 4 mio. kr. Annonceværdi af medieomtale Periode Klip i trykte medier Elektroniske medier Annonceværdi, kr ,5 mio.* web 4,0 mio. 5 tv-indslag 10 radioindslag * Tv ikke medregnet. Kampagnen fik massiv opmærksomhed i primetime-tv, og den reelle PR-værdi anslås til det dobbelte. Især resultatet på 4 mio. kr. i 2009 er rigtig flot, når man tænker på, at de overordnede kampagnebudskaber var de samme som året før. Der forelå heller ikke nye forskningsresultater, der var ingen nye hjertestatistikker, og ambassadørkorpset indeholdt mange gengangere. Men selvom der ikke var noget nyt at skrive om, var der fortsat en god sag at kæmpe for. 5. Hjerteforeningens image En vigtig sekundær målsætning med kampagnen var at løfte Hjerteforeningens image og positionere foreningen som en væsentlig og proaktiv aktør inden for forskning på hjertekarområdet. Kendskab til kampagnen har fra starten været højt. I 2008 kendte 26% af kvinder år til kampagnen, hvilket er meget tilfredsstillende i betragtning af, at der var tale om en relativt lille kampagne uden tv. I 2009 er kendskabet steget markant til 56%, hvilket primært skyldes to faktorer: Erindring af kampagnen fra året før og inddragelse af tv, som fortsat er brandingmedie nr. 1. En kendskabsgrad på 56% er yderst tilfredsstillende, når det sammenholdes med medietryk på både tv og print samt den korte kampagneperiode. Samtidig er der sket en drastisk udvikling i afsenderidentifikationen. I 2008 kunne 54% af dem, der havde set kampagnen identificere Hjerteforeningen som afsender. I 2009 var afsenderidentifikation derimod steget til 95%, hvilket især kan tilskrives navneændringen fra Kvinder Længe Leve til Elsk hjertet og så naturligvis, at overskægget i 2009 var et gensyn fra kampagnen i Et fantastisk resultat, da mere end 9 ud af 10 nu ved, at kampagnens afsender er Hjerteforeningen. En anden årsag til en flot afsenderidentifikation er høj involvering; kampagnen opnår nemlig utrolig høj liking. I 2008 finder 42%, at kampagnen i høj eller meget høj grad tiltaler dem. I 2009 er hele 69% enige i den vurdering. Det er et exceptionelt flot resultat, sammenlignet med et branche benchmark på 33% for printdrevne kampagner, som skal sammenholdes med 2008 kampagnens 42%, og 40% for tv-drevne kampagner, der skal sammenholdes med 2009 kampagnens 69%. Disse resultater i kombination med de tidligere gennemgåede har været med til at positionere Hjerteforeningen, som en synlig, proaktiv og seriøs forening. Elsk hjertet er ubetinget blevet Hjerteforeningens stærkeste brand, og kampagnen har samtidig været medvirkende til at revitalisere Hjerteforeningen image. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Slet ikke/ I mindre grad Kendskab til selve kampagnen og afsenderidentifikation Kilde: Zapera analyse 2008, 2009 I nogen grad I høj grad/ I meget høj grad Ved ikke Hvem står bag kampagnen Kendskab til kampagnen Liking 16 Kilde: Zapera analyse 2008,

10 Få dit eget overskæg Øvrige resultater På facebook kunne man i 2009 som nævnt få overskæg på sit profilbillede. Man kunne umiddelbart tro, at målgruppen ville være for forfængelige til det. Heldigvis er der mange kvinder på facebook med et godt hjerte, og således havde næsten fået overskæg og efterfølgende placeret det på deres profil på facebook, hvilket må betegnes som en usædvanlig høj involvering i kampagnen. Det lykkedes desuden at hverve mere end nye medlemmer til Hjerteforeningen om året i både 2008 og 2009, hvilket er yderst tilfredsstillende. Kampagnen har også resulteret i en betydelig intern stolthed i Hjerteforeningens organisation, i lokalkomiteerne og blandt medlemmerne. I en kvalitativ interessentanalyse udarbejdet af Hjerteforeningen i juni 2010 er det entydigt, at Elsk hjertet er en kampagne, som alle interviewede spontant mente var rigtig god, og som de var stolte af. Det blev især fremhævet, at overskægget hos kvinderne skabte stor opmærksomhed og tilfredshed, fordi det på en elegant, relevant, seriøs og ikke mindst overraskende måde får kommunikeret en vanskelig og alvorlig problemstilling. Og den kampagne var også meget anderledes, end hvad vi ellers har set fra Hjerteforeningen. Tror mange var forbavsede over, at Hjerteforeningen gik så kraftigt ud med det budskab Frivillig fra lokalkomite Kampagnen er god. God ide at oplyse befolkningen om, at det ikke kun er gamle mænd, der får hjertekarsygdomme. Og det der med overskægget det er en god gimmick Medlem af Hjerteforeningen ROMI Resultaterne i denne case har vist, at Hjerteforeningens kampagne siden 2008 har evnet at samle mange penge ind til forskning i kvinder og hjertekarsygdom. Samtidig har kampagnen resulteret i, at næsten halvdelen af Danmarks kvinder nu er bevidste om, at hjertekarsygdom er danske kvinders hyppigste dødsårsag. Og med den viden har Hjerteforeningen uden tvivl også medvirket til øget opmærksomhed om symp- tomer på hjertekarsygdom, og hvordan man som kvinde forebygger og forhindrer sygdommen. Ydermere har kampagnen resulteret i øget viden og lyst til at forske i problemstillingen blandt forskere fra det professionelle forskermiljø i Danmark ligesom Hjerteforeningen selv har styrket sin brandposition betydeligt. Det gælder både kendskab og kvalificeret viden om en seriøs interesseorganisation, som er kendetegnet ved en progressiv, dynamisk og seriøs tilgang til alvorlige problemstillinger. Hvilken værdi har den position i fremtidige kampagner og indsamlinger? Og hvor effektiv har kampagnen været til at tilbagebetale de markedsføringsinvesteringer, der er foretaget i forbindelse med kampagnen? Det er relativt let at opgøre værdien af et indsamlingsresultat noget helt andet er det at opgøre værdien af et sparet kvindeliv? Hvilken værdi har en mere effektiv og forbedret behandlingsteknik på hospitalerne? Hvor mange kvindeliv kan vi spare i fremtiden pga. ny forskning/viden og ændrede behandlingsmetoder alt sammen takket være den øgede forskningsstøtte til det professionelle miljø? Svaret er, at det kan man ikke regne sig frem til. Ingen er formentlig i tvivl om, at værdien af den gennemførte indsats er betydelig og at den fremtidige værdi af ROMI derfor må ekstrem være høj. Her giver det ingen mening at komme med et gæt, for læserens gæt kan være mindst lige så godt som vores. Vi kan ganske vist beregne, at den kortsigtede ROMI baseret alene på indsamlede midler ift. realiserede udgifter i 2008 og 2009 kan beregnes til at være mellem 3 og 4, men hvor interessant er den ift. det fremtidige perspektiv eller de videre rammer? Men det stopper ikke her Der er stadig to år tilbage i kampagnevisionen, og Elsk hjertet 2010 er i skrivende stund i fuld gang med opstart i både Go aften Danmark på TV2 og Aftenshowet på DR. Samtidig er indsamlingen i gang. Også ude i landet med store, kendte og veletablerede sponsorer Matas, Føtex og Kop & Kande så alt tegner til en rekordindsamling i DET GJORDE... Næsten fik i 2009 deres eget overskæg 18 19

11

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Kvinder Længe Leve blev lanceret af Hjerteforeningen i 2007. Baggrunden var, at hver 3. dødsfald bl.a. danske kvinder skyldes en hjertekarsygdom, og dermed er det den hyppigste dødsårsag

Læs mere

Hjælp med hjertet. Gør en forskel. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte.

Hjælp med hjertet. Gør en forskel. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte. Det gode råd gør forskellen www.matas.dk Det gode råd gør forskellen Gør en forskel Hjælp med hjertet Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan passer du på dit hjerte.

Læs mere

Det rammer ikke mig. Hver 3. kvinde i Danmark dør af en hjertekarsygdom!

Det rammer ikke mig. Hver 3. kvinde i Danmark dør af en hjertekarsygdom! www.matas.dk Gør en forskel Hjælp med hjertet Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan forebygger du selv en hjertekarsygdom. Hver 3. kvinde i Danmark dør af en hjertekarsygdom!

Læs mere

Hjælp med hjertet GØR EN FORSKEL. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme Sådan passer du på dit hjerte

Hjælp med hjertet GØR EN FORSKEL. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme Sådan passer du på dit hjerte GØR EN FORSKEL Hjælp med hjertet Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme Sådan passer du på dit hjerte Det gode råd gør forskellen www.matas.dk Hver dag dør 19 kvinder af

Læs mere

Det rammer ikke mig. Der dør en kvinde i timen i Danmark af en hjertekarsygdom!

Det rammer ikke mig. Der dør en kvinde i timen i Danmark af en hjertekarsygdom! Det gode råd gør forskellen www.matas.dk Det gode råd gør forskellen Gør en forskel Hjælp med hjertet Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme. Sådan forebygger du selv en

Læs mere

Hjælp med hjertet. Gør en forskel. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme Sådan passer du på dit hjerte

Hjælp med hjertet. Gør en forskel. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme Sådan passer du på dit hjerte Gør en forskel Hjælp med hjertet Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme Sådan passer du på dit hjerte Det gode råd gør forskellen www.matas.dk Hver dag dør 19 kvinder af

Læs mere

Hjælp med hjertet GØR EN FORSKEL. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme Sådan passer du på dit hjerte

Hjælp med hjertet GØR EN FORSKEL. Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme Sådan passer du på dit hjerte GØR EN FORSKEL Hjælp med hjertet Støt Hjerteforeningen og Matas i kampen mod kvinders hjertekarsygdomme Sådan passer du på dit hjerte Det gode råd gør forskellen www.matas.dk Hver dag dør 18 kvinder af

Læs mere

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Udviklet og gennemført af konsortiet Advice A/S og Metaphor Reklamebureau BAGGRUND Kunden Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Læs mere

Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014

Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014 Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen Præsentation september 2014 Fakta om undersøgelsen Formål og baggrund Første image-måling gennemført i 2013. Formål er afdækning af Hjerteforeningens image sammenlignet

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KOMBINERER TV-SPOTS OG DIRECT MAIL SYNERGIEN MELLEM TV OG DIRECT MAIL LØFTER OMSÆTNINGEN 17 %

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KOMBINERER TV-SPOTS OG DIRECT MAIL SYNERGIEN MELLEM TV OG DIRECT MAIL LØFTER OMSÆTNINGEN 17 % KRÆFTENS BEKÆMPELSE KOMBINERER TV-SPOTS OG DIRECT MAIL SYNERGIEN MELLEM TV OG DIRECT MAIL LØFTER OMSÆTNINGEN 17 % Først et tv-spot med en tydelig henvisning til et brev, og så en målrettet direct mail

Læs mere

Gør en forskel Hjælp hjertet

Gør en forskel Hjælp hjertet Gør en forskel Hjælp hjertet Kvinders hjerter i centrum Hvert fjerde dødsfald blandt kvinder skyldes en hjerte-kar-sygdom. 210.000 i Danmark lever 210.000 kvinder med en hjerte-kar-sygdom. Hjerte-kar-sygdom

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Selekampagne 2010. Rådet for Sikker Trafik. Uge 9-10 2010

Selekampagne 2010. Rådet for Sikker Trafik. Uge 9-10 2010 Selekampagne 2010 Rådet for Sikker Trafik Uge 9-10 2010 Baggrund I 2008 besluttede Rådet for Sikker Trafik (dengang Rådet for Større Færdselssikkerhed) at der skulle køres en 3-årig indsats for at øge

Læs mere

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 En lettere barndom Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 Baggrund I Danmark er der mere end 1,3 mio. overvægtige, og noget af det mest bekymrende er, at flere og flere børn og unge kæmper med vægten.

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Inspiration til Projekter

Inspiration til Projekter Inspiration til Projekter og 6 succesfulde eksempler Version 1.2 maj 2012 BetterNow Worldwide ApS Kirsten Bernikowsgade 6, sal. 1105 København K CVR.: 3205566 www.betternow.dk - Tel. 77 3 08 86 E-mail:

Læs mere

Fundraising & Marketing

Fundraising & Marketing Fundraising & Marketing Indsamling af midler til forskning, forebyggelse og patientstøtte Markedsføring og branding af Hjerteforeningen og Børnehjertefonden Mio. kr. 170,0 Fundraising indtægter 2009-2013

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Hudallergi - en partner for livet. 23. oktober - 23. november 2008

Hudallergi - en partner for livet. 23. oktober - 23. november 2008 Hudallergi - en partner for livet 23. oktober - 23. november 2008 Baggrund for opgaven Mange af de produkter, vi som forbrugere omgiver os med, giver anledning til hudallergi. Faktisk anslås det, at ca.

Læs mere

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS» Det betaler sig at sende kreative direct mails og bruge gaver og konkurrencer, når man vil trænge

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

KOM HJEM, jyder! IAA Prisen August 2007

KOM HJEM, jyder! IAA Prisen August 2007 KOM HJEM, jyder! IAA Prisen August 2007 Indhold Baggrund & formål Målgruppe & målsætning Kampagne- og kommunikationsstrategi Mediestrategi Kreativt koncept Kreativ udformning Økonomi Effekt Evaluering

Læs mere

Hjerteforeningens første LANDSINDSAMLING. SØNDAG, DEN 24. APRIL 2016 1UDAF4.dk

Hjerteforeningens første LANDSINDSAMLING. SØNDAG, DEN 24. APRIL 2016 1UDAF4.dk Hjerteforeningens første LANDSINDSAMLING SØNDAG, DEN 24. APRIL 2016 1UDAF4.dk Hvorfor samler vi ind? 1 ud af 4 dør af en hjerte-kar-sygdom Tal fra European Heart viser, at hjerte-kar-sygdomme er den mest

Læs mere

Pressemeddelelser til nytårsmarcherne

Pressemeddelelser til nytårsmarcherne Pressemeddelelser til nytårsmarcherne Planlægningen af nytårsmarcherne i starten af det nye år er i fuld gang. Mange af jer sender pressemeddelelser ud forud for turene for at tiltrække mange deltagere

Læs mere

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009 Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009 IIA prisen 2009 Baggrund Kunden: Forsvaret Vigtig baggrundsviden: Forsvaret uddanner og udsender soldater til deltagelse i de internationale aktioner, som Danmark

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER Når mailboksen er fuld, er brevkassen ofte tom, og derfor er tryksagen det stærkeste pushmedie.

Læs mere

Respekt alkoholkampagne 2015

Respekt alkoholkampagne 2015 Respekt alkoholkampagne 2015 Problemet 140.000 danskere er afhængige af alkohol og 585.000 har et skadeligt højt alkoholforbrug. Kun 15.000 borgere kommer i alkoholbehandling, og der går typisk 12 år fra

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

Frank Hansen JuniorPeople Peop!eGroup

Frank Hansen JuniorPeople Peop!eGroup Frank Hansen JuniorPeople Peop!eGroup JuniorPeople Frank/JP JuniorPeople har været reklamebureau på flere fagfolk kampagnen. Jeg har været den primære kontakt og projektleder. JuniorPeople er et reklamebureau

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Faldende interesse? http://www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/valgdeltagelse_i_kommunerne/ Massiv forskning i kommunalvalget Valgdeltagelsen i Aarhus

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS

ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS Ældre Sagen sendte en direct mail med et stort SommerLotteri til 130.000 medlemmer og benyttede

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

IAA 2011. 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag. 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd)

IAA 2011. 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag. 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd) IAA 2011 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd) 3. Målsætning (de konkrete målbare mål for den aktuelle kampagne) 4. Kampagne- og kommunikationsstrategien

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Introduktionsdag for frivillige Den 3. maj 2016 Vicedirektør Torben Koed

Introduktionsdag for frivillige Den 3. maj 2016 Vicedirektør Torben Koed Introduktionsdag for frivillige Den 3. maj 2016 Vicedirektør Torben Koed Kort om Hjerteforeningen Interesseorganisation med særligt fokus på forebyggelse, patientstøtte og forskning, stiftet i 1962 136.800

Læs mere

Vores oplevelse af Ung Rejs kommunikation

Vores oplevelse af Ung Rejs kommunikation UNG REJS Vores oplevelse af Ung Rejs kommunikation Måden hvorpå vi mødte Ung Rejs handler meget om, hvordan man generelt som potentiel rejsende søger destination, fly, hotel og derved rejseudbyder. Vi

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Vi har rundet 400.000 kroner

Vi har rundet 400.000 kroner Vi har rundet 400.000 kroner Becels gå-app, der støtter Hjerteforeningen økonomisk, er nu knap 100.000 kroner fra målet Gående har i stor stil indberettet deres skridt på Facebook eller tændt deres smartphone,

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer Direktoratet for Postmåling nr. 2 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret frem til efteråret introduceres et nyt EU-logo for økologiske fødevarer.

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social. ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske. konsekvenser af rygning

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social. ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske. konsekvenser af rygning Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

TBWA & BBDO IAA PRISEN 2014. Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen. Den 16. februar 2015

TBWA & BBDO IAA PRISEN 2014. Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen. Den 16. februar 2015 IAA PRISEN 2014 Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen Den 16. februar 2015 BAGGRUND Miljøstyrelsen offentliggjorde i 2012 en analyse af de 65 mest anvendte tatoveringsfarver på det danske

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

400.000 danskere på vej mod knogleskørhed

400.000 danskere på vej mod knogleskørhed Pressemateriale Pressemeddelelse 400.000 danskere på vej mod knogleskørhed Overset sygdom kan ramme alle ny kampagne med kendte ambassadører skal resultere i færre tilfælde af slem invaliditet Er du knogleskør?

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS.

Det skal være lettere for den enkelte at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet. Alle er og skal føle sig som EN AF OS. EN AF OS-håndbog Indhold Om EN AF OS... 3 Kampagnens forløb... 4 Vær aktiv i kampagnen... 5 Kampagnesite... 5 Facebook... 6 Events... 6 Materialer... 7 Mobilisering... 9 Design og sprog... 9 Side 2 af

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER MILJØ I TRYKSAGEN DIRECT MAIL FÅR B2B-MODTAGERE TIL AT ÆNDRE HOLDNINGER

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER MILJØ I TRYKSAGEN DIRECT MAIL FÅR B2B-MODTAGERE TIL AT ÆNDRE HOLDNINGER DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER MILJØ I TRYKSAGEN DIRECT MAIL FÅR B2B-MODTAGERE TIL AT ÆNDRE HOLDNINGER Før du fælder dom over tryksagen. Det var overskriften på en flot direct mail, Den Grafiske

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

KYS SCLEROSE FARVEL. Ansøgning til IAA prisen 2015

KYS SCLEROSE FARVEL. Ansøgning til IAA prisen 2015 Ansøgning til IAA prisen 2015 HVOR SLEMT ER DET? Med Kys Sclerose Farvel kampagnen har vi et ønske om, på en håbefuld og kærlig måde, at kommunikere budskabet omkring sclerose. Ikke mange ved, at der

Læs mere

Omdrejningspunktet for kampagnen er, at EUD og EUX kommer med i mors og fars samtaler med de unge, der skal til at træffe et uddannelsesvalg

Omdrejningspunktet for kampagnen er, at EUD og EUX kommer med i mors og fars samtaler med de unge, der skal til at træffe et uddannelsesvalg Forældre kampagne Omdrejningspunktet for kampagnen er, at EUD og EUX kommer med i mors og fars samtaler med de unge, der skal til at træffe et uddannelsesvalg Danmark har brug for dygtige faglærte. Mennesker,

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde

uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde Kampagne: Reagér på alvorlige og uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde med Operate A/S 7. november 2011 Baggrund og udfordringer Indsatsen var nødvendig,

Læs mere

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 1 Formål 4 2 Målgruppen 5 3 Budskab 6 4 Medievalg 7 4.1 TV-spots 7 4.2 Dagblade, fagblade og magasiner 7 4.3 Interpersonel

Læs mere

Respektér dine venner, respektér fyrværkeri

Respektér dine venner, respektér fyrværkeri Respektér dine venner, respektér fyrværkeri Fyrværkerikampagnen 2008/2009 for TrygFonden, Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen Udviklet og gennemført af Mediasyd, sekretariat for Fyrværkerikampagnen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.13 Frivilligt arbejde 40 % af borgerne i Region Syddanmark arbejder i deres fritid uden at få en krone for det. Det viser noget om den tillid,

Læs mere

Alkoholkampagne. Skær ned for dobbeltmoralen. Ved du, at dit alkoholforbrug smitter af på dine børn? og ved du, at rødvin også er alkohol?

Alkoholkampagne. Skær ned for dobbeltmoralen. Ved du, at dit alkoholforbrug smitter af på dine børn? og ved du, at rødvin også er alkohol? Alkoholkampagne Skær ned for dobbeltmoralen Ved du, at dit alkoholforbrug smitter af på dine børn? og ved du, at rødvin også er alkohol? Vi har fået nok af de voksnes dobbeltmoral, se vores skideballer

Læs mere

Oplysningskampagne i Grønland

Oplysningskampagne i Grønland Rådet for Sikker Trafik 2008 Baggrund Justitsministeriet havde fremsat et lovforslag, der medførte en række ændringer af Færdselsloven i Grønland som ikke havde været ændret siden 1991. Lovforslaget blev

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012.

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. TBWA\ Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. 2 Baggrund Hvis vi kan få alle danske bilister til at følge

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1029 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27.

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011.

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011. Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med Codan

Læs mere

24 millioner kroner til hjerterne

24 millioner kroner til hjerterne 24 millioner kroner til hjerterne For tredje gang løb Charlies Hjertegalla over skærmene. Det skete lørdag den 28. september med et stort anlagt show med masser af kunstneres optrædener og gribende fortællinger

Læs mere

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m.

Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. Brug af online Egen Indsamling ved forespørgsler om indsamling til fødselsdag, jubilæum, begravelser m.m. - Guide fra BetterNow Juli 2012 - version 1.0 BetterNow Kristen Bernikowsgade 6 1105 Kbh. K www.betternow.dk

Læs mere

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold

Nyrernes Dag inspirationskatalog. Indhold Nyrernes Dag inspirationskatalog Nyrernes Dag er en fast tradition i Nyreforeningen. Siden starten i 2006 har dagen udviklet sig og markeres i dag på forskellig vis rundt om i landet. Dette katalog er

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Hjælp til rygestop kampagnen. http://stoplinien.dk/

Hjælp til rygestop kampagnen. http://stoplinien.dk/ Hjælp til rygestop kampagnen http://stoplinien.dk/ 17.06.2015 FORMÅL OG MÅLGRUPPE FORMÅL At oplyse om mulighederne for gratis rådgivning At oplyse om at der er højere succesrate med hjælp Oplyse om fordele

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner.

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner. Indhold Konklusioner 3 Om modtagelse af julehilsner 5 Om at sende julehilsner 20 Det følelsesmæssige valg 30 Signalværdi 41 Om undersøgelsen 52 Kontakt 55 2012 Side 3 Konklusioner Om modtagelse af julehilsner

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Et stærkt lokalt aftryk kræver, at kommunen tager kampagnen til sig Kommuner og regioner får kampagnens elementer til rådighed

Et stærkt lokalt aftryk kræver, at kommunen tager kampagnen til sig Kommuner og regioner får kampagnens elementer til rådighed Forord Et stærkt lokalt aftryk kræver, at kommunen tager kampagnen til sig: Den landsdækkende kampagne vil blive rullet ud, hvor vi for færrest midler kan møde flest mulige borgere indenfor målgruppen.

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder.

Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 461 Offentligt Udkast til socialministerens talepapir ved samråd i AMU (spm. BK) den 24. juni 2010. Det talte ord gælder. Lad mig indlede med

Læs mere