Den motiverende samtale og unge hvordan gør man det?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den motiverende samtale og unge hvordan gør man det?"

Transkript

1 Den motiverende samtale og unge hvordan gør man det? Introduktion til teori og praktik i den motiverende samtale Slagelse 8. maj 2012 Gregers Rosdahl, cand. mag. I filosofi, medlem af Motivational Interviewing Network of Trainers

2 Links til værktøjer til brug for motiverende samtaler med unge Link til feedbacklineal: klik her Link til agenda setting skema: klik her Link til værdikort: klik her Link til værktøjer til brug for motiverende samtale og børn (8-12 år): klik her Link til svensk håndbog om motiverende samtale og unge: klik her Link til artikler, redskaber, kurser etc. om den motiverende samtale: klik her 2

3 Program for dagen Del 1 Introduktion til den motiverende samtale Motivation er relationelt: om forholdet mellem den professionelles adfærd, personens sprog og personens adfærd En smag på den motiverende samtale et praktisk værktøj Evidens virker det? Og virker det med unge? Og kan det betale sig? Del 2 Kort introduktion til et par værktøjer Træning i at genkende forandringsudsagn Træning i at fremme forandringsudsagn Videodemonstration Inspiration og læring Afslutning 3

4 Den motiverende samtale er et opgør med tankpassermodellen for motivation 4

5 Når den ambivalente person møder ordnerefleksen 5

6 Udsagn der taler for status quo To og to Hvilke udsagn hører I fra den unge, der fortæller jer at personen ikke ændrer adfærd Brainstorm og noter gerne alle udsagn på papir I har 2 minutter 6

7 Udsagn der taler for forandring To og to Hvilke udsagn hører I fra den unge, der fortæller jer, at personen læner mod forandring Brainstorm og noter gerne alle udsagn på papir I har 2 minutter 7

8 Mennesker, der skal forandre sig, er ofte ambivalente, og rummer både argumenter for og imod forandring Argumenter mod forandring (status quo udsagn) Alle ryger det er helt normalt Jeg kan styre det For at kunne falde i søvn Giver mig ro Gør jeg kan spise Orker ikke lige nu Gør mig mere social Jeg er da ikke afhængig Kjan bedre være sammen med min familie når jeg er skæv Det er ikke farligt Det er da sundere end at ryge smøger Bevidsthedsudvidende jeg bliver klog Arg. for forandring (forandringsudsagn) Jeg har tænkt på at stoppe Jeg gør som min mor og det ikke så godt Ved at blive smidt ud Har brug for at min hjerne for lov til at ånde Det eneste jeg har med vine venner er hashen Vil gerne noget andet Savner min familie Have en uddannelse Kan ikke stå op til tiden Jeg bliver sløv Mine gamle venner gider mig ikke mere Jeg bliver ikke skæv mere 8

9 Ånden i den motiverende samtale (MI spirit) Samarbejde Oprigtig interesse MI spirit Accept Frembringe 9

10 To grundantagelser i den motiverende samtale Sammenhæng mellem sprog og handling Sammenhæng mellem den professionelles adfærd og personens sprog Forandring 10

11 En forbindelse mellem den professionelles adfærd, det personen siger og det personen efterfølgende gør Professionelles adfærd Personens sprog Personens adfærd 11

12 1. antagelse: Personens sprog forudsiger personens adfærd Professionelles adfærd personens sprog personens adfærd 12

13 1. antagelse: Personens sprog forudsiger personens adfærd Kilder: Miller, Benefield & Tonigan 1993 Amrhein & Miller 2003 Magill et al, 2010 Status quo udsagn Ingen forandring Kilder: Amrhein & Miller, 2003 Moyers & Martin, 2006 Moyers et al, 2007 Gaume et al, 2008 Moyers et al, 2009 Magill et al, 2010 Forandrings udsagn Forandring 13

14 2. antagelse: Den professionelles adfærd forudsiger personens sprog Professionelles adfærd Personens sprog Personens adfærd 14

15 Hvilke faktorer forudsiger forandring (Barling) Behandlingsformen er langt fra den afgørende faktor i forhold til effekt Behandlingen 15% Forventninger: Håb og tillid (placebo) 15% 40% Personen: styrker, ressourcer og netværk 30% Relationen: empati og accept 15

16 Den professionelles evne til at arbejde empatisk forudsiger i stor grad effekten af behandlingen 16

17 Forholdet mellem den professionelles grad af empati og personens tilbagefaldsrate 17

18 2. antagelse: Den professionelles adfærd forudsiger personens sprog Konfronterende adfærd Status quo udsagn Kilder: Patterson & Forgatch 1985 Miller, Benefield & Tonigan 1993 Apodaca, Longabough, 2009 Motiverende samtale Personens sprog Kilder: Miller et al 1993 Moyers & Martin 2006 Moyers et al 2007 Gaume et al 2007 Gaume et al 2008 Moyers et al

19 Forholdet mellem den professionelles adfærd og personens udsagn 111% mere FU med MI og 78% mere modstand med konfronterende stil 19

20 Kan den professionelle tænde og slukke for forandringsudsagn? Ja, den professionelle kan præge personens forandringsudsagn 9 behandlere skiftede (i 12-minuters segmenter) mellem FU: frembringelse af forandringsudsagn og FA: Functional analysis of drinking I samtaler med 47 college studerende om bekymringer relateret til at drikke Samtalerne blev kodet for forandringsudsagn (FU) and status quo udsagn (SQ) Glynn & Moyers (2010), Journal of Substance Abuse Treatment 39:

21 %forandringsudsagn og status quo udsagn MI1 FA1 MI2 FA2 Change Talk Sustain Talk 21

22 Forholdet mellem den professionelles adfærd og personens sprog SCOPE (Sequential Code for Observing Process Exchanges) Forholdet mellem MICO og MIIN og forandringsudsagn MICO: 17% sandsynlighed for FU MICO: 2% sandsynlighed for SQ MIIN:: 13% sandsynlighed for FU MIIN: 8% sandsynlighed for SQ Kilde: Moyers 2006 (38 samtaler) Forholdet mellem konkret adfærd og forandringsudsagn Spørgsmål om problemer: 49% FU - 6% SQ Refleksion af FU: 44% FU 3% SQ Spørgsmål om fordele: 36% SQ 26% FU Refleksion af SQ: 38 % SQ 7% FU Kilde: Moyers 2009 (118 samtaler) Motivation og forandring er i stor udstrækning et relationelt fænomen 22

23 Fire adfærdstyper der er i overensstemmelse med den motiverende samtales tilgang (MICO) 1. Spørge om tilladelse Spørge om tilladelse før man giver feedback eller information Tilladelse er underforstået og impliceret hvis personen selv spørger efter informationen Eks: Er det ok at jeg fortæller lidt om alkohols påvirkning på vores koncentrationsevner? 2. At bekræfte personens styrker At sige noget positivt, pænt eller komplimentere personen At fremhæve personens styrker eller fortrin inden for et hvilket som helst område Eks: Du kvittede smøgerne for et år siden. Du må være en viljefast person 3. Fremhæve personens kontrol Eksplicit at give udtryk for at det er personen der i sidste ende selv beslutter sig for, hvad han/hun vil gøre Eks: Det er jo dig der i sidste ende bestemmer hvad du vil gøre med dit forbrug af stoffer. Hverken jeg, dine forældre eller din arbejdsgiver kan bestemme det for dig. Det er dit valg 4. At støtte personen At give udtryk for sin støtte til personen ved at udtrykke medfølelse og forståelse for personens situation og perspektiv Eks: Der sker rigtig mange ting i dit liv i øjeblikket, og jeg kan godt forstå hvis tingene kan være lidt vanskelige lige pt. Jeg kan se du gør dit bedste og det er flot 23

24 Tre adfærdstyper der er ikke er i overensstemmelse med den motiverende samtales tilgang (MIIN) 1. Give råd uden tilladelse Dette indbefatter at komme med forslag, løsninger eller handlingsmuligheder uden først at have fået tilladelse fra personen til at fremkomme med disse Eks: Nu skal du høre: som vi har talt om så er det vigtigt at du begynder at motionere noget mere. Mit forslag er at du begynder at cykle på arbejde et par gange om ugen. Du har 12 kilometer til og fra arbejde, og det vil være fint at starte med det. Det kan din krop sagtens holde til og du kan jo evt. starte med blot at køre den ene vej og så tage toget den anden vej 2. At konfrontere personen Dette kan komme til udtryk gennem direkte at udtrykke uenighed med personen, at diskutere, rette på, give skyld, kritisere, stemple, moralisere eller betvivle personens ærlighed Eks: Af dine oplysninger om hvor meget du drikker kan jeg se, at du er alkoholiker. Det kan godt være at du ikke selv synes du drikker for meget, men det gør du altså. Prøv bare at se hvordan du behandler din familie; du lyver over for dem. Hvordan tror du de har det?! 3. At give personen ordrer Dette indebærer at man direkte giver personen ordrer om at gøre noget bestemt Eks: Nu skal du gå hjem og udfylde dette skema. Og så skal du komme igen om en uge. Jeg synes du bør komme i gang med noget træning du får det kun værre. Så jeg synes du skal træne 3 gange om ugen. 24

25 En forbindelseslinje mellem den professionelles adfærd, det personen siger og det personen efterfølgende gør Din adfærd Personens udsagn Personens adfærd Empatisk Spørgende Autonomi Optimisme Ønsker Evner Grunde Nødvendighed Forpligtelse Tage skridt Forandring 25

26 Hvilken betydning har det for læring af den motiverende samtale? Hvordan lærer den professionelle bedst muligt den motiverende samtale? 26

27 Læring af MI sker bedst over tid med feedback og supervision Miller, Yahne, Moyers, Martinez and Pirritano, 2004 A randomized trial of methods to help clinicians learn MI 27

28 Kan den professionelle trænes i at tænde og slukke for forandringsudsagn Project ELICIT 28

29 De professionelle der var trænet med fokus på forandringsudsagn forbedrede sig med ca. 20 % - standardgruppen var neutral 29

30 Den motiverende samtale i praksis 31

31 To definitioner af den motiverende samtale? En klientcentreret, styret metode til at fremme indre motivation for forandring ved at udforske og afklare ambivalens Miller & Rollnick, 2002 Den motiverende samtale er en samarbejdende, målorienteret kommunikationsstil med særligt fokus på forandringens sprog. Metoden er designet til at styrke en persons motivation for og bevægelse mod et specifikt mål ved at fremme og udforske personens egne argumenter for forandring Miller, MINT Forum, Sheffield, september

32 Metoden er både personcentreret og styret Personcentreret Samarbejde Autonomi Situation Ønsker Egne grunde Den Motiverende Samtale Styret Forandringsudsagn Spørge Reflektere Opsummere Støtte 33

33 Den professionelle bør have et kompas at styre samtalen efter 34

34 Motivation er en relation mellem vigtighed og troen på egne evner Vigtighed Motivation (Readyness to Change) Tro på egne evner 35

35 Forandringsudsagn er alle personens udsagn der favoriserer forandring Ytringer om: ØNSKER Jeg ville ønske, jeg kunne stoppe mit misbrug, Jeg kunne tænke mig Forandringsudsagn er udtryk, der fortæller om personens egne grunde og fordele ved forandring EVNER GRUNDE NØDVENDIGHED FORPLIGTELSE Jeg tror godt, jeg kan stoppe det vil være godt for mig, hvis ikke jeg gør det, så ender det galt Der er ikke noget at diskutere jeg SKAL bare stoppe, Jeg er nødt til at gøre det nu Jeg går i behandling næste uge TAGE SKRIDT Jeg har allerede skåret ned på mit forbrug, Jeg kontaktede min psykiater i sidste uge 36

36 De fire personcentrerede redskaber kort fortalt 1. ÅBNE SPØRGSMÅL Åbner for personens perspektiv, tanker, følelser og værdier Fx: Hvad vil du gerne have ud af vores møde? Hvis det skal være en hjælp for dig at komme her, hvad er så vigtigt vi fokuserer på? Hvilke problemer har du oplevet? Hvad har tidligere fungeret for dig? 3. REFLEKTERENDE LYTNING At spejle det, personen siger nogle gange med nye vinkler (simple og komplekse) Fx: Jeg vil virkelig gerne have det godt igen Simpel: Du vil gerne have det bedre Kompleks: Du er klar til et nyt kapitel i dit liv og er derfor klar til at gøre noget ved dit forbrug af stoffer 2. BEKRÆFTENDE UDSAGN At bekræfte og anerkende personens følelser, idéer, styrker og værdier Fx: Du har nedsat dit forbrug væsentligt. Når noget er vigtigt for dig, finder du ressourcerne til det Ja det kan være rigtig irriterende at blive tvunget til noget, man ikke har lyst til 4. OPSUMMERING Fungerer som en genfortælling og sammenknytning af det personen har sagt Fx: Det at blive stofferne kvit er med tiden blevet vigtigt for dig. Du har din tvivl om, hvorvidt det kan lade sig gøre pga. dine tidligere tilbagefald, men nogle af de ting, der gør, at du på trods af dette vil ændre tingene, er 37

37 Hvad vil du vælge? Jeg vil virkelig ikke stoppe med at ryge, på trods af at jeg ved at jeg burde. Jeg har prøvet det før, og det er virkelig hårdt. 1. Du ønsker virkelig ikke at stoppe. 2. Du tror ikke du kan holde op 3. På trods af at du tænker det til tider kan blive vanskeligt, er det tydeligt for dig, at du bliver nødt til at gøre noget ved det. 38

38 Når den professionelle styrer samtalen efter forandringsudsagn: At fange forandringsudsagnet i sandwichen Jeg vil virkelig ikke stoppe med at ryge, på trods af at jeg ved at jeg burde. Jeg har prøvet det før, og det er virkelig hårdt. 1. Du ønsker virkelig ikke at stoppe. 2. Du tror ikke du kan holde op 3. På trods af at du tænker det til tider kan blive vanskeligt, er det tydeligt for dig, at du bliver nødt til at gøre noget ved det. 39

39 Hvad vil du vælge? Ser du, alle mine venner drikker. Nogle af dem drikker nok også alt for meget, men hvis jeg stopper med at drikke, mister jeg alle mine venner. Så er jeg nødt til at blive hjemme 1. Og det vil blive ret ensomt 2. At stoppe med at drikke ville blot skabe et nyt problem for dig 3. Og det ønsker du ikke. Og samtidig kan du godt se, at en del af dine venner nok drikker lidt for meget. 40

40 Når den professionelle styrer samtalen efter forandringsudsagn: At fange forandringsudsagnet i sandwichen Ser du, alle mine venner drikker. Nogle af dem drikker nok også alt for meget, men hvis jeg stopper med at drikke, mister jeg alle mine venner. Så er jeg nødt til at blive hjemme 1. Og det vil blive ret ensomt 2. At stoppe med at drikke ville blot skabe et nyt problem for dig 3. Og det ønsker du ikke. Og samtidig kan du godt se, at en del af dine venner nok drikker lidt for meget. 41

41 Hvad vil du vælge? Jeg ved godt, at du er bekymret for, om jeg er blevet afhængig af at ryge fed, og jeg kan godt se hvorfor du kan mene det. Jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal komme igennem en dag uden at ryge. 1. Du har svært ved at forestille dig, hvordan du skal komme igennem en dag uden at ryge 2. Du synes selv, at du er afhængig 3. Du kan forstå min bekymring, og er også selv lidt bekymret 42

42 Når den professionelle styrer samtalen efter forandringsudsagn: At fange forandringsudsagnet i sandwichen Jeg ved godt at du er bekymret for om jeg er blevet afhængig af at ryge fed, og jeg kan godt se hvorfor du kan mene det. Jeg ved bare ikke hvordan jeg skal komme igennem en dag uden at ryge. 1. Du har svært ved at forestille dig, hvordan du skal komme igennem en dag uden at ryge 2. Du synes selv, at du er afhængig 3. Du kan forstå min bekymring, og er også selv lidt bekymret 43

43 Når den professionelle styrer samtalen efter forandringsudsagn: At stille spørgsmål hvor svaret er forandringsudsagn Åbne spørgsmål der styrer mod forandringsudsagn Forandringsudsagn Motivation Hvad tænker du vi kunne hjælpe dig med? Hvilke forventninger har du til samtalen i dag? Hvilke overvejelser har du gjort dig om fremtiden? Så når du har det godt, hvad magter du så? Hvordan tror du, at du kan forandre din situation? Hvordan kan jeg hjælpe dig videre? Hvad kan du gøre for at forbedre din situation? Hvis der var frit valg på alle hylder, hvad ville du så ønske/vælge? Hvilke problemer har du oplevet i relation til at ryge? Hvilke fordele ser du ved at stoppe med at ryge? Hvad ville du få ud af at tage en uddannelse? Hvordan tænker du umiddelbart du kunne gribe det an? Hvad har du tidligere gjort for at få stoppe? Hvad har du allerede gjort for at håndtere dit forbrug? Jeg vil gerne skære ned Jeg vil gerne gå i behandling Hvis jeg stoppede kunne jeg få en uddannelse Jeg kunne få råd til en masse fede ting Jeg er nødt til at stoppe Min kæreste siger jeg er et bonhovede Jeg skylder rigtig mange penge væk Jeg har allerede skåret lidt ned Jeg ryger kun i weekenderne nu Jeg vil sidder bare og stener og får ikke en skid ud af mit liv Når jeg kigger fremad ser jeg ikke andet end et sort hul Jeg har gjort det før Jeg har brug for hjælp for at komme videre 44

44 Forandringsudsagn er som toppen af et isbjerg, så når man hører et forandringsudsagn bør det følges op med nysgerrighed Helbred Kan ikke huske Familie Venner Job Hvor ender jeg? 45

45 Fire måder at følge op på et forandringsudsagn 1. Uddyb Spørg efter en uddybning, flere detaljer, på hvilke måder, et eksempel Eks: Fortæl mig noget mere om XXX På hvilke måder bekymrer det dig? Fortæl mig om sidste gang det skete 2. Bekræft Kommenter positivt på personens udsagn Eks: Det lyder som en god ide at skære ned. Det lyder som om du har nogle gode ideer Jeg kan høre du virkelig prøver 3. Reflekter Spejl personens forandringsudsagn på simple eller komplekse måder Eks: Jeg vil virkelig gerne have et job - Det er vigtigt for dig at komme i job - At have noget at stå op til er vigtigt for dig - Og derfor er du nu klar til at gøre 4. Opsummer Opsummer forandringsudsagnene til en helhed og giv det tilbage til personen Eks: Det at få et job er blevet mere og mere vigtigt for dig med tiden. Du er begyndt at kigge fremad og er lidt bekymret for dine muligheder hvis du ikke gør noget nu. Derudover nævner du også fordele som 46

46 Skalaspørgsmålet Et personcentreret og styrende værktøj til at skabe forandringsudsagn Hvor vigtig er en forandring for dig? 10 "5"... Status quo udsagn 5 Forandringsudsagn 0 47

47 En smag af Den Motiverende Samtale 7 min 2&2 A er interviewer, B er sig selv B: du skal vælge en adfærdsændring, du er ambivalent omkring (eksempelvis spise mindre slik, dyrke mere motion, ryge mindre, cykelhjelm) A: Lytte nøje med det formål at forstå dilemmaet giv plads til historien Giv ingen råd! Stil blot disse 4 spørgsmål: Hvad får dig til at ønske at ændre adfærden/situationen? På en skala fra 0-10 hvor vigtig er forandringen? Og følg op: hvorfor X og ikke 0? Nævn 3 grunde Spørg nysgerrigt ind til personens forandringsudsagn Derefter opsummerer intervieweren B s opfattelse af situationen og B s forandringsudsagn, og stiller følgende nøglespørgsmål: Så hvad tænker du om det efter vores lille snak? B svarer 48

48 Et lille studie i effekt Hvor mange er blevet mindre motiveret? Rejs jer venligst op 49

49 Et lille studie i effekt Hvor mange er lige så motiveret som før? Rejs jer venligst op 50

50 Et lille studie i effekt Hvor mange er blevet mere motiveret? Rejs jer venligst op 51

51 Evidensgrundlaget virker det? Mere end 1000 videnskabelige artikler Mere end 200 RCT Flere metaanalyser Sågar et par cost-benefit analyser 52

52 Metaanalyse fra 2005 (MARMITE Hettema) Effekten af MI når den tilføjes alm. behandling 53

53 Den motiverende samtale og unge hvorfor er det et perfekt match? Autonomi og ikke tvang Samarbejde og ikke eksperttilgang Fokus på den unges styrker, i stedet for mangler 54

54 Virker metoden med unge? Ambulant behandling med eller uden MI inden behandling (Aubrey 1998) 55

55 Pointe: MI før behandling forbedrer effekten af behandlingen 56

56 Virkningen af en times MI:McCambridge & Strang: The efficacy of singlesession MI in reducing drug consumption among young people, 2003 n = 200 unge mellem 16 og 20 år To grupper: Kontrol (undervisning) eller MI Opfølgning efter 3 måneder Rygning: Kontrol: +12%, MI: -21% Alkohol: Kontrol: + 12%, MI: -39% Cannabis (gange pr. uge): Kontrol: +27%, - 66% Cannabis (stoppede): Kontrol: 5%, MI: 16% Effect size: Rygning: 0.37 Alkohol: 0.34 Cannabis: 0.75 Usual number of cigarettes smoked per week Before Units of alcohol consumed in a recent week Before Usual weekly frequency of cannabis use Before Kontrol MI After After After 57

57 En cost-benefit analyse: Cost-effectiveness of a Motivational Intervention for alcohol-involved youth in a hospital emergency department (2009) 58

58 Vil du vide mere om den motiverende samtale Motivationssamtalen Miller & Rollnick, 2002 Motivational Interviewing with adolescents and young people Naar-King & Suarez, 2011 Motiverande samtal med ungdomar stöd vid rådgivning om levnadsvanor Karolinska Instituttet,

59 Hvis du ønsker at downloade artikler, værktøjer og inspiration 60

60 Hvad tager jeg med herfra i dag? 2 og 2 Hvilke tanker har denne workshop sat i gang? Hvordan kan jeg lade mig inspirere af den motiverende samtale i mit arbejde? Hvad er jeg blevet særligt nysgerrig på i relation til den motiverende samtale? 61

61 Noter 62

62 Noter 63

63 Den Motiverende Samtales 4 processer vi skal fokusere på teknikker til at frembringe personens forandringsudsagn Planlæg Frembring Fokuser Opbyg relation 64

64 Feedback redskab til at sikre en god relation til personen 65

65 Agenda setting skema Stress Kost Alkohol Andet? Ønsket Job Motion Rygning Relationer 66

66 Agenda setting skema med figurer 67

67 Forandringsudsagn er alle personens udsagn der favoriserer forandring Ytringer om: ØNSKER Jeg ville ønske, jeg kunne stoppe mit misbrug, Jeg kunne tænke mig Forandringsudsagn er udtryk, der fortæller om personens egne grunde og fordele ved forandring EVNER GRUNDE NØDVENDIGHED FORPLIGTELSE Jeg tror godt, jeg kan stoppe det vil være godt for mig, hvis ikke jeg gør det, så ender det galt Der er ikke noget at diskutere jeg SKAL bare stoppe, Jeg er nødt til at gøre det nu Jeg går i behandling næste uge TAGE SKRIDT Jeg har allerede skåret ned på mit forbrug, Jeg kontaktede min psykiater i sidste uge 68

68 At genkende forandringsudsagn Vurder hvorvidt følgende udtalelser er forandringsudsagn vurder hvilken type Jeg elsker at ryge fed Jeg hader at være i behandling Jeg er nødt til at stoppe Jeg vil bare gerne vågne og føle at jeg skal noget Det er bare helt udelukket, at jeg vil tage tage stoffer igen Det vil være godt med en uddannelse Jeg ville ønske, at det var lidt nemmere at holde op med at ryge Jeg tror faktisk godt at jeg kan finde et job Jeg er sikker på jeg kan holde op med at ryge 69

69 Forandringsudsagn Kategoriser disse udsagn Emne: Rygestop Jeg er nødt til at stoppe med at ryge Det ville være dejligt, hvis jeg kunne stoppe Jeg kvitter smøgerne til den 1. Jeg ville være sundere, hvis jeg stoppede Jeg tror jeg kan gøre det Jeg tygger faktisk nikotin tyggegummi nu 70

70 Forandringsudsagn Kategoriser disse udsagn Emne: Jobsøgning Jeg kunne godt tænke mig et job Jeg tror godt, at jeg kan finde et job Jeg er begyndt at søge igen Jeg ville få råd til lækkert tøj Jeg sender 3 ansøgninger i denne uge Jeg er nødt til at få et job 71

71 Videodemo: Fyren i baren I grupper af 2-4 personer bedes I tale om følgende: Hvor vigtig er forandringen for fyren før og efter samtalen vurder gerne på en skala fra 1-10 Hvilke argumenter for forandring hører I? Hvad gør lægen for at fremme fyrens forandringsudsagn? Notér gerne jeres refleksioner her: 72

72 73

73 Spørgsmål: Lukkede spørgsmål vs. åbne spørgsmål Lukkede spørgsmål Lukkede spørgsmål indebærer ofte et kort svar: ja eller nej, konkret fakta, et tal el lign. Ofte er der ikke så meget manøvrerum i et lukket spørgsmål Hvor bor du? Hvor gammel er du? Hvor ofte drikker du? Ryger du? Hvor mange cigaretter ryger du? Vil du motionere noget mere? Har du dyrket motion i denne uge? Åbne spørgsmål Åbne spørgsmål åbner op for personens perspektiv og kan ofte ikke besvares med ja eller nej. Ofte er der stort manøvrerum i et åbent spørgsmål Hvad bringer dig herind i dag? Hvordan du har det med dit forbrug Fortæl mig noget mere om På hvilken måde er det et problem? Hvilke problemer har du bemærket? Hvad bekymrer dig ved din rygning? Hvad er det mindste du kan gøre? 74

74 Hvad tager jeg med herfra i dag? 2 og 2 Hvilke tanker har denne workshop sat i gang? Hvordan kan jeg lade mig inspirere af den motiverende samtale i mit arbejde? Hvad kan jeg evt. gøre for at lære mere om den motiverende samtale? 75

75 76

76 Noter 77

77 Noter 78

Den motiverende samtale Herning den 23. februar 2015

Den motiverende samtale Herning den 23. februar 2015 REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING Den motiverende samtale Herning den 23. februar 2015 Helene Foss Kjeldsen, sygeplejerske, MI-træner, medlem af MINT 1 Motivation Kært barn har mange navne

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale En introduktion til metoden og det teoretiske grundlag Gregers Rosdahl cand. mag. i filosofi, medlem af Motivational Interviewing Network of Trainers Indledning og formål At give

Læs mere

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale REDSKABER TIL AT MOTIVERE TIL FORANDRING FUA, KUA 25 oktober 2014 Tina Haren, psykolog Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale 1 Indhold Introduktion til den motiverende samtale (MI)

Læs mere

Samtaler der rykker med Motivational Interviewing (MI)

Samtaler der rykker med Motivational Interviewing (MI) REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING Kombineret ungdomsuddannelse November 2017 Gregers Rosdahl, cand. mag. i filosofi, medlem af MINT Samtaler der rykker med Motivational Interviewing (MI)

Læs mere

Den motiverende samtale og hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtale og hverdagsrehabilitering REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING Den motiverende samtale og hverdagsrehabilitering Skanderborg kommune, 27. januar 2016 Ved Gregers Rosdahl, cand. mag. i filosofi og medlem af MINT 1

Læs mere

Den motiverende samtale i grupper

Den motiverende samtale i grupper REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING Den motiverende samtale i grupper Oplæg for temagruppen Sunde Arbejdspladser, Vejle, marts 2016 Malene Andersen og Tina Haren 1 Program Tilgang og teknik

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale Gå-hjem møde Nye perspektiver i Den Motiverende Samtale 1. december 2010 Formål Få inspiration, få ideer samt skabe interesse for at videreudvikle Den Motiverende Samtale Præsentere

Læs mere

Introduktion til MITI

Introduktion til MITI Introduktion til MITI Hvad er MITI og hvordan bruges det Gregers Rosdahl, medlem af MINT inq. 13.09.2011 Introduktion til MITI I det følgende beskrives MITI og hvordan MITI bruges Du finder også information

Læs mere

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt

Motivational Interviewing. Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Motivational Interviewing Motivationssamtalen MI FEC maj 2013 Ved MI supervisorer Marianne Bærenholdt Velkommen Program for modul 2 Kl. 09.00 09.45: Velkommen Øvelse fra jeres praksis Diskrepans Kl. 09.45

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE

DEN MOTIVERENDE SAMTALE DEN MOTIVERENDE SAMTALE - PÅ VELFÆRDSOMRÅDET LINE STAMPE OG LARS NELLEMANN DET VI GERNE VIL Vores afsæt hvorfor står vi her? Hvad er den motiverende samtale? Hvordan arbejder man med den motiverende samtale?

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale Redskaber til at motivere mennesker til forandring 10-11 november + 9 december 2010 Tankpassermodellen for motivation 2 3 Et simpelt blik på forandring Forandringsproces Stabil

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale. Forår 2008. Temanummer om Forandringsudsagn

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale. Forår 2008. Temanummer om Forandringsudsagn Læs i dette temanummer om klientudsagn og forandringsudsagn. Du kan også læse om vores spændende kurser i Den Motiverende Samtale og om en konference i Den Motiverende Samtale i Schweiz Nyhedsbrevet indledes

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Opkvalificering i et samarbejde den usikre sikkerhed TUP 11, en sikker kommunikation!

Opkvalificering i et samarbejde den usikre sikkerhed TUP 11, en sikker kommunikation! Opkvalificering i et samarbejde den usikre sikkerhed TUP 11, en sikker kommunikation! Simon Schulin, 2013, Adjunkt, Udvikling og Forskning ved Videncenter for Ledelse og Organisationsudvikling Forandring

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad.

Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Vurder samtalens kvalitet på følgende punkter på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder i lav grad og 5 betyder i høj grad. Samtalens rammer og indhold I hvor stor grad fik du afklaret samtalens rammer (formål,

Læs mere

Spørgeskema. Hvor klar er jeg til at gøre noget ved mit forbrug?

Spørgeskema. Hvor klar er jeg til at gøre noget ved mit forbrug? Spørgeskema Hvor klar er jeg til at gøre noget ved mit forbrug Instruktion Læs venligst nøje de følgende sætninger. Hver sætning beskriver en måde, du kan have det på (eller ikke have det på) med hensyn

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

Den Motiverende Samtale 13. November 2012. V/Misbrugskonsulent Bettina Lyhne e-mail: bettinalyhne@gmail.com

Den Motiverende Samtale 13. November 2012. V/Misbrugskonsulent Bettina Lyhne e-mail: bettinalyhne@gmail.com Den Motiverende Samtale 13. November 2012 V/Misbrugskonsulent Bettina Lyhne e-mail: bettinalyhne@gmail.com Motivationsprocesser Motivationssamtalen Modstand og ambivalens Samtalens opbygning Tænk tilbage

Læs mere

Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen

Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen Indhold Grundlæggende principper Motivation Forandringsprocessen Ambivalens Modstand Udtrykke empati Støtte håbet Samtaleteknikker Stille åbne spørgsmål

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder

Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Pia Ingerslev fysioterapeut og jordemoder Program Præsentation Budskaber og den gravide modtager Forskningsprojektet Livsstil og graviditet Coaching Motivationssamtalen Forandringsspiralen Sammenfatning

Læs mere

Motivationssamtalen i en klinisk kontekst

Motivationssamtalen i en klinisk kontekst Motivationssamtalen i en klinisk kontekst Evidens og adherence Lisbeth Rosenbek Minet Rehabiliteringsafdelingen, OUH At man, når det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted,

Læs mere

Motivation & Ambivalens

Motivation & Ambivalens Motivation & Ambivalens Samtalen om alkohol Pia Kesmodel & Lisa Lærke Iversen 3. oktober 2011 Motivation og ambivalens. Kan gode råd og løftede pegefingre få nogen til at ændre adfærd? Motivation Består

Læs mere

En indføring i Den Motiverende Samtale

En indføring i Den Motiverende Samtale Indledning Ofte antager man at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise klienten/borgeren om hvad han/hun skal gøre: at man skal levere det gode argument som klienten

Læs mere

IMPLEMENTERING I ORGANISATIONER Den Motiverende Samtale

IMPLEMENTERING I ORGANISATIONER Den Motiverende Samtale Eksempel på implementeringsproces med fokus på medarbejder, leder og organisationsniveau Medarbejder ½ dags kick off 2 dage undervisning ½ dags undervisning ½ dags undervisning Individuel feedback Individuel

Læs mere

Motiverende samtaler 2 dages grundkursus

Motiverende samtaler 2 dages grundkursus Motiverende samtaler 2 dages grundkursus Marianne Peter, marpe@odense.dk Helene Kjeldsen, hekj@odense.dk 1 Tre kommunikative stile At følge At vejlede At styre At trøste : Her spiller lytning hovedrollen.

Læs mere

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk

DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak. sr@cepome.au.dk DEN MOTIVERENDE SAMTALE Sune Rubak sr@cepome.au.dk Den motiverende samtale Hvad er Den motiverende samtale Ad modum Miller & Rollnick? Den motiverende samtale 1. Behandleren er facilitator 2. Motivation

Læs mere

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen

Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol. v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i kort opsporende samtale om alkohol v. psykolog Anne Kimmer Jørgensen Indhold Trin 1: Spørge ind Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner?

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Kort samtale. - om vin, øl, spiritus og lignende. Af psykolog: Anne Kimmer Jørgensen

Kort samtale. - om vin, øl, spiritus og lignende. Af psykolog: Anne Kimmer Jørgensen Kort samtale - om vin, øl, spiritus og lignende Af psykolog: Anne Kimmer Jørgensen Anne.Kimmer@gmail.com, 26701416 Kort samtale Er forskellig og varierende både i forhold til længde, indhold og metode

Læs mere

Motiverende samtale. Cand. Psych. Torsten Sonne Psykologhuset Vesterport, Kbh. mail@torstensonne.dk Tlf.: 33242486

Motiverende samtale. Cand. Psych. Torsten Sonne Psykologhuset Vesterport, Kbh. mail@torstensonne.dk Tlf.: 33242486 -- Motiverende samtale Cand. Psych. Torsten Sonne Psykologhuset Vesterport, Kbh. mail@torstensonne.dk Tlf.: 33242486 Program Ændring som proces Stages of Change Motiverende samtale Samtaleteknikker Litteratur

Læs mere

Motivationssamtaler om rygestop

Motivationssamtaler om rygestop Motivationssamtaler om rygestop Et E-learningprogram til konsultationssygeplejersker Forandringsspiralen Forandringsspiralen, eller forandringshjulet, er en teori om hvordan vi mennesker beslutter os for

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen

Tilværelsespsykologi - bekymringssamtalen Samtale stil: Generelt Kontaktskabende og åben Informativ og undersøgende Støttende og konfronterende Anerkendende ressourceorienteret (se også: Vi skal tale sammen) Samtalestil : generelt Kontaktskabende

Læs mere

Velkommen til kursus i Den Motiverende Samtale. Marts 2007

Velkommen til kursus i Den Motiverende Samtale. Marts 2007 Velkommen til kursus i Den Motiverende Samtale Marts 2007 Program Dag 1: Introduktion til Den Motiverende Samtale Hvad er MI? Ånden i MI. MI s principper og grundbegreber Øvelser/eksperimenter Dag 2: Den

Læs mere

Unge, alkohol og stoffer. Egedal Rusmiddelteam Lone Gregers og Marie Falck Hansen 30/9-2013

Unge, alkohol og stoffer. Egedal Rusmiddelteam Lone Gregers og Marie Falck Hansen 30/9-2013 Unge, alkohol og stoffer. Egedal Rusmiddelteam Lone Gregers og Marie Falck Hansen 30/9-2013 Introduktion Hvem er vi, og hvad er vores erfaring? Hvorfor er vi her i dag? Inviteret af Klubben. Rusmidler

Læs mere

Velkommen til modul 3. Madguides

Velkommen til modul 3. Madguides Velkommen til modul 3 Madguides Dagens Program Kontekst Autopoiese Anerkendende kommunikation Domæne teori Pause Forandrings hjulet Den motiverende samtale Næste gang Hemmeligheden i al Hjælpekunst af

Læs mere

Adfærdsændring og motivation Socialpsykiatrisk Center Grønnehaven 25. oktober 2016

Adfærdsændring og motivation Socialpsykiatrisk Center Grønnehaven 25. oktober 2016 Adfærdsændring og motivation Socialpsykiatrisk Center Grønnehaven 25. oktober 2016 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus 1 Program 8.15-11.30

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot bruge

Læs mere

Den motiverende samtale

Den motiverende samtale Den motiverende samtale v/birgitte Wärn Wärn Kompetenceudvikling warn.nu Program 1. Velkomst og præsentation 2. Hvad forstås ved den motiverende samtale? 1. Redskaber til at arbejde med motivation 2. Afrunding

Læs mere

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud 1- dags workshop Tid: 9-16. Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Workshoppens formål At give deltagerne en kort introduktion til grundprincipperne

Læs mere

MULIGE FORKLARINGER PÅ BORGERENS PROBLEMER

MULIGE FORKLARINGER PÅ BORGERENS PROBLEMER FORSTÅELSE, FORANDRING OG MOTIVATIONSSAMTALER, NÅR DER ER ET (FORMODET) ALKOHOLPROBLEM Program for 4. december 2012.Gentofte Jobcenter 10.10 12.00 - Runde med deltagernes forventninger og erfaringer 12.15

Læs mere

Vurderingsark. til at vurdere en persons motivation til at forandre en adfærd. University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA)

Vurderingsark. til at vurdere en persons motivation til at forandre en adfærd. University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) Vurderingsark til at vurdere en persons motivation til at forandre en adfærd University of Rhode Island Change Assessment Scale (URICA) De følgende udsagn beskriver, hvordan en person kan føle, når han/hun

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Samtaler om børn og unges trivsel der bygger på:

Samtaler om børn og unges trivsel der bygger på: a3-plakater_layout 1 06/12/11 09.15 Side 1 Samtaler om børn og unges trivsel der bygger på: l at fællesskaber i skoler og daginstitutioner sætter betingelserne for børns handlemuligheder og trivsel ikke

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

kognitiv center Misbrug

kognitiv center Misbrug Misbrug Kognitiv adfærdsterapi er en behandlingsform, der er baseret på forskning. Misbrug kan være mange ting: Alt fra overforbrug af alkohol, dagligt forbrug af amfetamin, extacy, hash, heroin m.m. Men

Læs mere

Ældre og alkohol. v. Adjunkt Randi Bilberg

Ældre og alkohol. v. Adjunkt Randi Bilberg Ældre og alkohol v. Adjunkt Randi Bilberg Disposition Generel tilgang til alkohol herefter specifik på ældre Problemstillinger, som et udtryk for alkoholmisbruget fysiske og psykiske Alkoholbehandlingen

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016

VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016 VELKOMMEN TIL MENTORUDDANNELSEN 2016 BSS DAGENS PROGRAM Velkomst og introduktion Mentorrollen ved Susan Heilemann Pause sandwich og sodavand Den gode samtale ved Majbritt Nielsen og Marie Louise Bro Pold

Læs mere

Det motiverende interview

Det motiverende interview STOF nr. 2, 2003 Det motiverende interview Hvad er MI? Stephen Rollnick, Ph.D. & William, R. Miller, Ph.D. Dette er en forkortet udgave af What is motivational Interviewing først trykt i Behavioural and

Læs mere

Implementering af samtalemetoden Motivational Interviewing (MI) Peter Brolund

Implementering af samtalemetoden Motivational Interviewing (MI) Peter Brolund Implementering af samtalemetoden Motivational Interviewing (MI) Peter Brolund Hvad er MI? Motivational Interviewing også benævnt: Den motiverende samtale Udviklet af professor i psykologi og psykiatri,

Læs mere

Motivation. Menneske-til-menneske-forhold, fem faser. Fremvækst af identitet. Empati Sympati Gensidig forståelse

Motivation. Menneske-til-menneske-forhold, fem faser. Fremvækst af identitet. Empati Sympati Gensidig forståelse Menneske-til-menneske-forhold, fem faser. Det indledende møde med at andet menneske Fremvækst af identitet Empati Sympati Gensidig forståelse Karakteristiske handlinger. Vi foretager observationer og gennem

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen.

beslutning p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 for samtale om beslutning, og der fastsættes afbryde råd givningen. p l a n f o r s a m ta l e o m 4.1 beslutning Denne plan for samtalen vil være relevant, når rådgiver og klient i fællesskab vurderer, at motivationen og kendskabet til egen rygning skal styrkes, før der

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Arbejdsark Unge & ADHD

Arbejdsark Unge & ADHD 1 Vibeke Zoffmann 25-09-2014 Arbejdsark Unge & ADHD 1 Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 2 Vibeke Zoffmann 25-09-2014 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde 1b. Forløbspapir Problemlister

Læs mere

ARTIKEL Den Motiverende Samtale i grupper

ARTIKEL Den Motiverende Samtale i grupper Artiklen beskriver, hvordan den motiverende samtale kan tilpasses motivationsarbejdet i grupper. Artiklen giver læseren en forståelse for, hvordan man arbejder aktivt med gruppeprocesser samt en model

Læs mere

Motivational Interviewing Children and their family

Motivational Interviewing Children and their family Motivational Interviewing Children and their family Motivational Interviewing (MI) børn og familier, hvad skal man overveje Motivational Interviewing Children and their family Evidens MI og børn og familier

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Karrierevejledningen på IVA. Sådan kommer du i gang med at bruge karrierekompasset

Karrierevejledningen på IVA. Sådan kommer du i gang med at bruge karrierekompasset Karrierevejledningen på IVA Sådan kommer du i gang med at bruge karrierekompasset Forklaring på de forskellige tilgange til kompasset Forside: For jer, der enten ikke ved, hvad I vil, eller jer, der er

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE

INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE INTRODUKTION TIL LØSNINGSFOKUSERET SAMTALE 1. INGREDIENSERNE I ET VELLYKKET SAMARBEJDE - virksomme faktorer i behandlingen 2. PARTNERSKAB MED KLIENTEN - løsningsfokuserede samtaleprincipper 3. KONTRAKTEN

Læs mere

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching

Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Oplæg DM: Om coaching med fokus på kollegacoaching Vejviseren Introduktion til coaching i kollegasparring Nøglefærdigheder: Nysgerrighed og Aktiv lytning Spørgsmål der rykker Om underviseren Selvstændig

Læs mere

Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen

Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen 1 Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen Ændring af livsstilsproblemer såsom rygning, fedme, alkoholafhængighed, hashmisbrug, benzodiazepinmisbrug

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Alkoholdialog og motivation

Alkoholdialog og motivation Alkoholdialog og motivation Morten Sophus Clausen Psykolog Casper! Vi skal have en snak om alkohol. Jeg synes, du drikker for meget. Det typiske svar på den indgangsreplik vil nok være noget i retning

Læs mere

Netværk for fællesskabsagenter

Netværk for fællesskabsagenter Netværk for fællesskabsagenter Konsulentdag KL d.21.10.14 Jacqueline Albers Thomasen, Sund By Netværket At komme til stede lyt til musikken og: En personlig nysgerrighed Væsentlige pointer fra sidst? Noget

Læs mere

Fastholdelse, motivation og ledelse af frivillige

Fastholdelse, motivation og ledelse af frivillige Fastholdelse, motivation og ledelse af frivillige Lørdag d. 5. November Torsten H. Hansen Vi hjælper det frivillige Danmark KURSER & NETVÆRK PROJEKT FRIVILLIG RÅDGIVNING - online guides VIDEN - Frivilligrapport

Læs mere

De svære valg. 1 Rune Mastrup Lauridsen

De svære valg. 1 Rune Mastrup Lauridsen De svære valg 1 Program for efterdagen 13.00-15.00 Helikopterperspektiv: Hvorfor er det så svært at vælge? Et oplæg om vores samtid, studerendes virkelighed. Refleksivitet, viden og valget! Valgstemmer

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt?

Kvalitetssikring. Måling 1: Opstart på Integro. Er du: Gift Samlevende Enlig. Blev der under samtalen taget hensyn til dig og vist dig respekt? Kvalitetssikring Måling : Opstart på Integro Baggrund: Cpr. nummer: _ Køn: Kvinde Mand Er du: Gift Samlevende Enlig Hvor mange børn har du: Hvor længe har du været ledig inden for de sidste år? Har du

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Den mo'verende samtale Mo'va'on 'l adfærdsændring i forbindelse med helbredsproblemer og risikoadfærd

Den mo'verende samtale Mo'va'on 'l adfærdsændring i forbindelse med helbredsproblemer og risikoadfærd Den mo'verende samtale Mo'va'on 'l adfærdsændring i forbindelse med helbredsproblemer og risikoadfærd v/psykolog Monica Tafdrup Notkin Klinik for KorAdsterapi, GentoDe Program den mo'verende samtale 9.45

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Krop og læring Mere styr på eget liv

Krop og læring Mere styr på eget liv Projektevalueringskonference på Gerlev Idrætshøjskole 21. februar 2008 Fysisk aktivitet og sundhed Projektevaluering, v/ forskningsassistent Pernille Vibe Rasmussen, Syddansk Universitet Projektets målgruppe:

Læs mere

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1

Bedre sundhed din genvej til job. Side 1 Bedre sundhed din genvej til job Side 1 Program Præsentation Formål med oplægget Beskrivelse af kurset Samarbejde og barrierer imellem jobog sundhedsområdet Fremtid Tid til refleksion Jeres spørgsmål og

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere