NYHEDSBREV OM LEDELSE April årgang Udsendes til flere end 5.200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.200"

Transkript

1 NYHEDSBREV OM LEDELSE April årgang Udsendes til flere end Kære læser! Vi vil godt starte med at henlede jeres opmærksomhed på et helt nyt initiativ, som os bekendt ikke er set før i Danmark, ja måske i hele verden. Vi inviterer alle Danmarks ledergrupper til virtuelt lederstævne den 28. maj. Du kan læse mere i nyhedsbrevet om denne nye og anderledes måde at arbejde med udvikling af ledergruppen. Ferietiden nærmer sig, så hvad er mere på sin plads end at kigge på vores ferie vaner. Kan vi slippe arbejdet, når vi holder ferie? Vi har startet en ny undersøgelse og håber, at også du vil deltage med dine erfaringer. I dette nummer har Anne-Birgitte Albrectsen, Kontorchef i Udenrigsministeriet overtaget stafetten til 5 skarpe om ledelse. God læselyst! Susanne Teglkamp Direktør og redaktør Indhold i dette nummer: 1. Personalepolitik eller regelsamling? 2. Tager du arbejdet med på ferie? deltag i ny undersøgelse 3. Virtuelt lederstævne for alle Danmarks ledergrupper 4. "5 skarpe" om ledelse - en gæsteskribent! 5. Med gode vaner holder du til meget 6. Undgå mental nedsmeltning efter ferien en udvalgt artikel fra Business.dk 7. Kan jeres ansættelsesproces stå for en evaluering? 8. Få en ekstern HR-konsulent til din virksomhed! 9. Opslåede lederstillinger Hvis du ikke allerede er tilmeldt og ønsker at få nyhedsbrevet fremover, kan du tilmelde dig på Hvis ikke du ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover, kan du blot afmelde det på

2 1. Personalepolitik eller regelsamling? Af: Susanne Teglkamp, konsulent i Teglkamp & Co. Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv og i det offentlige. Hun har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet som underviser og managementkonsulent. Susanne arbejder som udgangspunkt med ledelse i øjenhøjde. Det vil sige, at hun møder lederne på deres bane, tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og arbejder ud fra en praktisk tilgang til udfordringerne. Se mere på Har I en personalepolitik på din arbejdsplads? Lad mig gætte, det er en tung sag med mange regler, som oftest står og samler støv på en hylde eller på intranettet. Personalepolitikken udvikler sig til en regelsamling Jeg oplever ofte, at når virksomheder når en vis størrelse og kompleksitet i sin organisationsstruktur, så begynder medarbejderne at efterspørger en personalehåndbog. Når jeg spørger, hvorfor man gerne vil have en personalehåndbog så er svarene flere. For nogle handler det om, at man gerne vil have slået nogle rettigheder fast. Eksempelvis at man får en betalt fridag, når man skal giftes eller når man fylder 60 år. Eller at man ønsker at få beskrevet i alle detaljer, hvad man må og hvad man ikke må. For andre handler det om, at man oplever, at der gøres forskel medarbejderne imellem. I sådanne tilfælde skal personalehåndbogen sikre, at alle bliver behandlet ens. Jeg har også mødt ledere, der synes, at det vil være lettere, hvis man blot kan slå op i personalehåndbogen og finde svaret på de fleste forekommende personalemæssige spørgsmål. Problemet er, at mange steder udvikler det sig til en tyk regelsamling, som skal tage højde for alle situationer hvilket den sjældent kan. En regelsamling som i stedet for at støtte lederne gør det meget bureaukratisk at være leder. Personalepolitikken bør basere sig på værdier Der hvor jeg har set personalepolitikken fungere bedst, er i de tilfælde, hvor politikken bygger på værdier og tillid. I disse tilfælde fylder personalepolitikken sjældent ret meget og der er ganske få regler. Hvis I står for at skulle lave en personalepolitik eller vil give jeres nuværende personalepolitik et servicetjek, så kan jeg anbefale at lade den tage udgangspunkt i følgende principper: Formål: Sørg for at definere, hvad det er der er formålet med jeres personalepolitik. Formålet kunne eksempelvis være at understøtte rammerne for en god arbejdsplads, at håndtere de mest almindeligt forekommende spørgsmål og ikke at beskrive alle undtagelserne og sjældenhederne,

3 at angive retning og hensigt, at udarbejde et værktøj, som er anvendeligt og brugbart i dagligdagen. Grundholdning Jeg ser ofte personalepolitikken som et billede på grundholdningen mellem ledelse og medarbejdere. Der hvor grundholdningen er båret af mistillid, misundelse og afmagt bliver personalepolitikken til et meget omfattende regelsamling, som man kan bruge til at slå hinanden i hovederne med. En personalepolitik bør være båret af tillid til at medarbejdere og ledere handler ansvarligt og fornuftigt. Find ud af, hvad det er for en grundholdning, der skal være bærende for jeres personalepolitik. Rammer for personalepolitikken: Inden I går i gang med at lave jeres personalepolitik, kan det være en god idé at blive enige om rammerne for personalepolitikken. De kunne for eksempel være Værdibaseret det vil sige, at personalepolitikkerne lægger sig tæt op af jeres værdier, hvad enten de er nedskrevet eller blot eksisterer som en fælles uskreven bevidsthed. Enkelthed Overskuelighed Minimum af regler Skal sjældent opdateres. Hvis det ofte skal opdateres, så har det ikke karakter af en politik. Så har man ikke ramt det rigtige niveau for beskrivelserne. Som udgangspunkt bør man kunne nøjes med at tage personalepolitikken op til revision 1 gang årligt. Fornuftsbaseret det vil sige at den bygger på sund fornuft. Hvad er personalepolitikken ikke? Nogen gange kan det være med til at skabe klarhed, ved at definere omvendt altså beskrive hvad det ikke er. Det giver f.eks. et klart billede af personalepolitikken, hvis man fastslår at den ikke er en udtømmende regelsamling, den ikke er et rettighedskatalog, man kan bruge til at slå hinanden i hovedet med, den ikke er en afløser for god ledelse, den ikke beskriver det indlysende. Lav personalepolitikken i fællesskab Jeg har god erfaring med at sætte et par ledere og et par medarbejdere sammen til i fællesskab at lave et bud på personalepolitikken. Det er vigtigt at starte med at blive enige om formålet og den grundholdning, der skal præge personalepolitikken. Når først det er på plads, så er det efterfølgende arbejde med at lave selve personalepolitikken faktisk ret nemt. 2. Tager du arbejdet med på ferie? Deltag i ny undersøgelse Kan du slippe arbejdet, når du holder ferie? Eller hold du aldrig helt fri? Ferietiden nærmer sig og Teglkamp &Co. undersøger, hvor meget arbejdet fylder, når vi holder ferie. Vi håber, at du også vil deltage med dine erfaringer. Undersøgelsens resultater vil blive bragt i dette nyhedsbrev. Du kan besvare spørgsmålene på vores hjemmeside eller via dette link:

4 3. Virtuelt lederstævne for alle Danmarks ledergrupper Tør I lade os sætte agendaen for Jeres møde i ledergruppen den 28. maj? Hvis I har modet og lysten til at udfordre Jer selv på ledelse, så stiller vi med udfordringen. Uanset hvor i Danmark I holder til, har I nu mulighed for at deltage i et lederstævne sammen med ledergrupper fordelt over hele Danmark samtidig - uden at flytte jer fysisk. Ledergrupper Stævneledelse Ledergrupper Ledergrupper Ideen med lederstævnet Ideen er at samle ledergrupper i hele Danmark omkring en konkret ledelsesudfordring, som alle arbejder intensivt med over det samme korte tidsrum. Vi skaber et anderledes rum for udviklingen af Jeres ledelsesgruppe. I kommer til at opleve spændingen og energien ved at I sidder og arbejde med den samme ledelsesudfordring som mange andre ledergrupper fordelt over hele Danmark. Vi samler Jeres erfaringer, udfordringer og gode ideer, anonymiserer og bearbejder dem til en rapport, som efterfølgende vil blive sendt ud til alle deltagerne. Vi har gjort det nemt for Jer at deltage. Det eneste I skal gøre er nemlig at samle ledergruppen i et lokale, hvor I har adgang til internettet og til Jeres . Lederstævnet styres over internettet af Teglkamp & Co. I løbet af formiddagen vil I via Jeres mail få en række spørgsmål, udfordringer og rapporter. Agendaen for lederstævnet Den konkrete agenda vil først blive afsløret på selve dagen, da vi gerne vil give alle deltagerne samme vilkår på udfordringen. Eksempelvis kunne et tema være Strategiudvikling. Deltagerne vil blive guidet igennem en metode og få konkrete værktøjer til at arbejde med det pågældende tema og vil ved afslutning af lederstævnet stå med en konkret handlingsplan. Du kan læse mere på vores hjemmeside hvor du også kan tilmelde Jeres ledergruppe til lederstævnet. Eller du kan kontakte os på eller på tlf.:

5 4. 5 skarpe om ledelse Anne-Birgitte Albrectsen er kontorchef i Udenrigsministeriet. Hun har det daglige ansvarlig for et kontor med 28 medarbejdere, der forvalter godt 2 mia. kr. om året i bistand til civilsamfundsorganisationer i Syd og til katastrofe- og konfliktramte lande. Anne-Birgitte Albrectsen er uddannet jurist fra Københavns Universitet og er lederuddannet og eksamineret i FN og Verdensbanken. Fra 1988 til 2006 sad hun i lederstillinger i FN systemet. Først i FNs udviklingsprogram (UNDP) i Indonesien og New York. I Indonesien var hun projektleder for et af verdens største internationale valgstøtteprogram, der muliggjorde at 200 millioner indonesere kunne stemme for første gang. I hovedkvarteret i New York ledede hun som Kabinetschef en række reform og effektiviseringsinitiativer. Seneste job udenfor Danmark var som regionalchef for FNs befolkningsfond (UNFPA) i Tyrkiet, hvor hun bl.a. hjalp den tyrkiske regering med at iværksætte indsatser for at stoppe vold mod kvinder. 1) Hvordan sørger du for at udvikle dig som leder? Generelt mener jeg, at man primært udvikler sig, når man flytter sig ud sine trygge rammer. Jeg søger derfor bevidst efter nye udfordringer og stimuli gennem f.eks. at tage kontakt til ledere udenfor min egen organisation, besøger andre organisationer, tester nye mødeformer osv. Næsten uden undtagelse fører dette til ny inspiration. Endvidere finder jeg 360º evalueringer utroligt nyttige. 2) Hvad er de største faldgruber for en leder? At være bange for at acceptere fejl eller vise sårbarhed, fordi man skal være 'stærk'. At være bange for kritik og uenighed, fordi man vil være 'flink'. 3) Hvilke karakter egenskaber lægger du vægt på hos en leder? En leder skal brænde igennem, motivere, være modig, beslutsom og engagere sig i og vise empati for den enkelte. Lederen skal turde og ville give noget af sig selv, både fagligt og personligt. En leder skal have integritet, holde ord og bør udmelde klare værdier, der efterleves. 4) Hvilken ledelsesudfordring har du lært mest af? Som Kabinetschef i en stor international organisation under forandring lærte jeg, at effektiv og troværdig intern kommunikation betyder ALT for medarbejderes ejerskab og motivation i forhold til forandringsprocesser og ultimativt processernes succes. Løbende forventningsafstemning er et centralt element, ligesom det er vigtigt at være parat og tålmodig til at forklare igen og igen hvorfor forandringerne er nødvendig. 5) Hvordan håndterer du stress? Selv om jeg bruger mange timer på mit arbejde, oplever jeg sjældent stress. De gange det viser sig, skyldes det primært modsætningsfyldte og uforenelige krav der stilles - enten af mig selv eller andre. Med tiden har jeg lært, at jo hurtige man drøfter modsætningerne med sine omgivelser - altså sætter ord på - jo hurtige letter stresset. Jeg opfordrer selv mine medarbejdere til at komme til mig, når de føler sig stresset, så finder vi som regel løsninger sammen.

6 5. Med gode vaner holder du til meget Af: Susanne Teglkamp, konsulent i Teglkamp & Co. Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv og i det offentlige. Hun har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet som underviser og managementkonsulent. Susanne arbejder som udgangspunkt med ledelse i øjenhøjde. Det vil sige, at hun møder lederne på deres bane, tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og arbejder ud fra en praktisk tilgang til udfordringerne. Se mere på Når jeg af og til læser om karrieremennesker i avisen, så får jeg et indtryk af, at vi her står over for en form for supermennesker, der som det naturligste i verden arbejder i gennemsnit 70 timer om ugen året rundt, i øvrigt også har en masse spændende hobbyer og selvfølgelig også har et rigt familieliv. Men jeg kan kun sige, at papir er taknemmeligt. Personligt har jeg ikke mødt den slags supermennesker. Alt har en pris. Og prisen er ofte brudte parforhold, meget lidt social kontakt uden for arbejdstiden, ikke tid til at gå i biografen eller gå ud og spise med familien. Og ferie holder man ikke uden, at man også har arbejdet med, det vil sige holder mobiltelefonen åben og i øvrigt læser og besvarer sine mails. Når man ikke er et supermenneske For mit eget vedkommende kan jeg i hvert tilfælde konstatere, at supermenneske er jeg ikke! Jeg har haft et forrygende godt år i Succes kommer sjældent bare af sig selv. Det kræver som regel hårdt arbejde og ikke mindst en masse timer. Og det gælder også for mig. Når jeg ser tilbage på 2008, så synes jeg det er interessant at trække læringen ud. Hvordan kom jeg igennem et år med rigtig meget arbejde, hvor jeg stadig leverede varen med den samme høje kvalitet, havde familieliv indimellem og ikke gik ned med stress? 1) Del opgaven op Det kan tage modet fra de fleste, når en opgave ser ud til at være endeløs, når man sidder med følelsen af, aldrig at blive færdig. Selv har jeg meget tidligt i mit liv haft stor glæde af at dele opgaven op. Ved at fokusere på delopgaverne, kan man se fremdriften hurtigere. 2) Planlæg opgaven Jeg har ofte gang i mange forskellige opgaver på samme tid. Hvis jeg skal undgå at få stress, er det vigtigt at jeg har et overblik over opgaverne og at jeg ved, at jeg kan nå at lave dem - vel og mærke med et kvalitetsniveau, som jeg selv har det godt med. Det overblik får jeg kun, hvis jeg sørger for en god planlægning. Hver gang jeg får en ny opgave, analyserer jeg opgaven ud fra hvor kompleks den er, om jeg skal foretage større undersøgelser, om jeg skal skrive meget, om opgaven skal den præsenteres på en bestemt måde og hvornår den skal være færdig. På den baggrund sætter jeg tid af i kalenderen til de enkelte elementer. Denne ret grundige planlægning betyder, at jeg kan koncentrere mig helt og fuldt om den opgave, jeg arbejder på lige her og nu, fordi jeg ved, at jeg nok skal nå de andre opgaver, da der er sat tid

7 af til det. Planlægningen betyder også, at jeg har overblik over, hvad jeg kan påtage mig af opgaver. Når kalenderen er fyldt, så er det fyldt! Det vil sige, at jeg ikke tager flere opgaver ind, hvis jeg kan se, at jeg ikke har tid til at løse opgaven. Jeg har flere gange i 2008 oplevet at sige nej til en ny opgave her og nu, fordi jeg ikke havde tid. Og kunden har accepteret det og i stedet spurgt, hvornår jeg så kunne løse opgaven. Så jeg har rent faktisk ikke mistet noget ved at turde sige nej. 3) Motion Jeg har egentlig altid rørt mig. Men tidligere var det noget af det første, jeg nedprioriterede, når jeg fik travlt og begyndte at mangle timer. I 2008 har jeg imidlertid fastholdt motionen også selv om jeg havde travlt. For mit eget vedkommende handler det om at komme ud og løbe en halv time hver anden dag. Jeg har oplevet, at ved at fastholde mine løbeture har jeg faktisk haft større energi også selvom, jeg har haft meget at lave. Det har været meget tydeligt, at det vil være utrolig kortsigtet at give køb på mine løbeture. 4) Sund levevis Jeg er ofte faldet i den grøft, at springe et måltid over, når jeg har travlt. Når så blodsukkeret på et tidspunkt er faldet tilstrækkelig meget, har jeg fyldt mig med en hurtig snack eller med det, der var værre chokolade eller andre søde sager. Ud over at det sætter sig på sidebenene, så er det også tomme kalorier, som ikke giver noget at stå imod med, når man har travlt. Den stil har jeg også lagt om. Jeg sørger for i dagligdagen at spise sundt og 3 måltider om dagen. Det betyder faktisk også, at trangen til søde sager ikke er så stor i løbet af dagen. 5) Pas nattesøvnen Til daglig har jeg en ret regelmæssig rytme. Jeg er som regel træt omkring kl Jeg undlader at sidde og blive hængende men går i seng, når jeg føler mig naturligt træt. Det betyder, at jeg falder i søvn med det samme og som regel får de nødvendige timers søvn. Når jeg passer min nattesøvn, er jeg udhvilet fra morgenstunden og har således energi til at arbejde effektivt det meste af dagen. 6) Hold ferie, når du har ferie Efter jeg blev selvstændig, har jeg tillagt mig nogle rigtige dårlige vaner. Jeg slipper aldrig arbejdet helt. Selvom jeg har haft ferie, har jeg læst mine mails og besvaret dem flere gange om dagen og at jeg har haft min mobiltelefon åben. Jeg var altid til at få fat i. Men 2008 blev året, hvor jeg besluttede at holde ferie, når jeg havde ferie. Sådan næsten! Når jeg havde ferie og var bortrejst afholdt jeg mig stort set fra internettet og var ikke inde og læse mine mails. Og jeg åbnede kun min mobiltelefon 1 gang i døgnet for at lytte eventuelle telefonbeskeder af og svarede kun på dem, der ikke kunne vente til jeg kom hjem fra ferie. Det har været meget provokerende for mig, men jeg opdagede, at min forretning sagtens kunne holde til, at jeg holdt ferie, når jeg havde ferie. Og jeg tror også, at det har været med til, at jeg kunne holde til et år med meget arbejde. Hold ved de gode vaner Ovenstående gode råd er jo ret enkle og faktisk også ret indlysende. Alligevel må jeg også selv erkende, at det først er i løbet af 2008, at jeg er overholdt dem rimelig konsekvent. Jeg har som de fleste andre mennesker været rigtig god til at finde på de gode undskyldninger for at springe over hvor gærdet er lavest. Men 2008 blev altså året, hvor jeg oplevede værdien af at leve mine gode råd i hverdagen. Derfor kan jeg se tilbage på et hårdt år men også et godt år, hvor jeg imod alle odds undgik at få stress og alligevel have tid til andet end arbejde. Jeg har besluttet, at videreføre de gode vaner i Hvad har du?

8 6. Undgå mental nedsmeltning efter ferien Af Pia Glud Munksgaard, Bragt i Business.dk Lørdag den 11. april mails, 57 beskeder på telefonsvareren, mødeindkaldelser og en ordentlig bunke post. Her er fem råd til, hvordan du undgår stress, når du kommer tilbage fra ferie. Lige så afslappende det kan være at holde ferie i behørig afstand fra vækkeure, møder og mails, lige så anstrengende kan det være, når man kommer tilbage. Stressekspert Bjarne Toftegård guider dig til at undgå stress, når du kommer tilbage fra ferie. 1. Hurtig acceleration forbudt Kroppen og psyken fungerer bedst, hvis du starter op langsomt. Du skal ikke satse på, at læse alle mails den første dag. I stedet handler det om at kunne overskue arbejdsbyrden. Det bedste er at få overblik. Man kan for eksempel lave en liste over opgaverne, så man får det samlede overblik. Det gør, at man kan lave en plan eller strategi for, hvordan man kommer igennem arbejdet. Hvis man har for eksempel har 300 mails liggende, så sig: Jeg tager 60 om dagen eller 100 om dagen, eller hvad der nu er realistisk, lyder rådet fra stresseksperten. 2. Hold ferie 100 procent En ferie er ikke altid nok til at blive helt afstresset, især ikke du var meget stresset før ferien. Hvis du var stresset før, er det ekstra vigtigt, du starter langsomt op men lige så vigtigt for opstarten er det, at du har holdt 100 procent ferie. Det er godt at koble af. Det gør man ved at lave noget, som man har lyst til, og som ikke er anstrengende. Det er rigtig skidt at tjekke arbejdsmails eller at have arbejdsrelateret ting, som man liiige får ordnet i ferien. Det er noget, jeg oplever ofte at folk kun holder kun 80 procent. Men det er vigtigt at gøre det 100 procent, lyder rådet. 3. Effektiviser med friske øjne Når du er sovset ind i arbejde og hverdag kan det være svært at se, hvad du kan gøre for at lette arbejdsgangene. Men efter en ferie har du fået tingene på af sted, og det kan du bruge til at effektivisere din hverdag. Jo travlere vi er, desto mere kører vi på rutiner og vaner - vi får ingen gode ideer. Ferien kan være et afbrud, og når man kommer tilbage, kan man anskue arbejdet på en anden måde. Måske kan man lave en anden arbejdsgang, en anden fordeling af arbejdet, eller måske er det vigtigste ikke det vigtigste. Man skal prøve at tænke langsigtet. Det glemmer man i travlheden, siger Bjarne Toftegård. 4. Hvordan var din ferie? En arbejdsplads handler ikke kun om arbejde. Det sociale og et godt psykisk arbejdsmiljø er også vigtigt for at undgå stress. Derfor er det vigtigt at fortælle om sine ferieoplevelser og spørge kollegaer, der kommer tilbage, hvordan de har haft det.

9 Det er vigtigt med det sociale liv i det hele taget. Når man har oplevet noget, skal man dele for at få et fællesskab eller fælles forståelse som ikke er 100 arbejdsmæssigt. Man skal huske at spørge, om folk har haft en god ferie, og når man kommer tilbage, kan man måske gå rundt og hilse på de nærmeste, lyder rådet fra stresseksperten. 5. Få gode vaner Når du kommer tilbage fra en ferie, er det et godt tidspunkt at øve sig på at forebygge stress. Det vigtigste er, at du ikke ignorer stress i længere tid, for så kan det blive farligt. Men hvordan kender du forskel på stress og travlhed? Det er meget nemt. Man skal mærke efter. Travlhed giver ingen symptomer, som for eksempel hjertebanken, en knugende fornemmelse i brystet eller maven, svedige håndflader eller anspændthed. Oplever man nogle af de symptomer, bør man ændre nogle vaner, så det ikke udvikler sig, siger Bjarne Toftegård. Artiklen er bragt med tilladelse fra Business.dk. Du kan læse flere artikler på eller på 7. Kan jeres ansættelsesproces stå for en evaluering? Kandidaten der fik tilbudt jobbet synes egentlig, at det var en god ansættelsesproces. Men hvad med alle de andre? Vil I gerne: Forbedre jeres ansættelsesproces? Vil I gerne benchmarke jeres ansættelsesproces op mod andre firmaers proces? Evaluere jeres brug af rekrutteringsfirmaer og headhuntere? Være bedre end jeres konkurrenter? Skabe gode ambassadører også blandt de kandidater, der ikke fik jobbet? Sikre at de kandidater, der fik afslag har lyst til at søge en anden gang? Kan I svare ja på et eller flere af ovenstående spørgsmål, så bør I overveje at gennemføre en lille undersøgelse i forbindelse med jeres næste rekruttering. Det er meget nemt og ikke mindst meget billigt! Du kan læse mere på vores hjemmeside hvor du også kan se det spørgeskema, vi anvender. Eller du kan kontakte os på eller på tlf.:

10 8. Få en ekstern HR-konsulent til din virksomhed! Er jeres virksomhed for lille til en HR-manager på fuld tid? Har I midlertidig brug for HR-assistance? Har I brug for specielle HR-kompetencer? Løsningen kan være at lave en aftale med Teglkamp & Co. Vi stiller med professionelle og erfarne HR-folk alt efter jeres behov og ønsker. Læs mere på og kontakt os direkte på tlf.: eller på 9. Opslåede lederstillinger Vi udvælger og bringer hver måned i vores nyhedsbrev 5 lederstillinger, som lige nu er slået op på jobportalen StepStone. I denne måned har vi udvalgt: Service Director Scandinavia, Vestas Northern Europe Vestas Northern Europe AB Samlende og visionær leder til SFO og SFK Rudersdal Kommune Administrativ ansvarlig til byggeafdelingen Boligkontoret Danmark Hovedkontoret Økonomidirektør Co-Ro Food A/S Direktør 2400 medarbejdere søger handlekraftig og visionær chef! Forsvarets Personeltjeneste Se alle de øvrige ledige lederstillinger på vores hjemmeside Stillingerne vises i samarbejde med jobportalen StepStone A/S

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April årgang Udsendes til godt 5.700

NYHEDSBREV OM LEDELSE April årgang Udsendes til godt 5.700 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2016 13. årgang Udsendes til godt 5.700 Kære læser! Hvis I står foran ar skulle lave en personalepolitik eller vil give jeres nuværende et servicetjek, så vil jeg anbefale nyhedsbrevet

Læs mere

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden!

Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Inspirationsmøder Book et inspirerende møde til virksomheden! Af og til er der brug for et pusterum og lidt inspiration udefra for at sætte gang i den interne udvikling på arbejdspladsen. Til det formål

Læs mere

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv

Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Forskellen på gode og dårlige ledergrupper - ifølge lederne selv Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk 244 ledere har i en undersøgelse evalueret deres egen ledergruppe.

Læs mere

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper

Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Størrelsen betyder noget, når det gælder ledergrupper Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Det var et tidspunkt et slogan i forskellige græsrodsbevægelser der hed noget

Læs mere

Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne

Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne Undersøgelse af hvorledes den aktuelle situation påvirker virksomhederne Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvorledes

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Man skulle ikke skulle tro det med det forår, men vi skal faktisk til at planlægge vores sommerferie nu. Spørgsmålet er,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 Kære læser! Ofte har vi kun ganske få sekunder til at præsentere os selv eller den virksomhed, vi kommer fra. Den første artikel

Læs mere

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage?

Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Afskedigelser Hvad med dem, der bliver tilbage? Af: Susanne Teglkamp, ledelsesrådgiver i Teglkamp & Co. www.teglkamp.dk Oven på krisen er der ikke mange virksomheder hverken de private eller offentlige,

Læs mere

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Frederiksborg Amts Avis den 16. marts 2006: Af.: Henrik Helmer Petersen Forside: Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Fusioner fører til medarbejderflugt. Det viser

Læs mere

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Stresscoaching Forebyg Stress Stress Coaching Team Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Mange tror, at stress

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Vi gør ofte ting unødigt kompliceret, derfor støver vi et gammelt men særdeles relevant princip af: KISS eller Keep It

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.500 Kære læser! I årets sidste nummer af Nyhedsbrev om ledelse kan vi tilbyde et spændende nyt tiltag. Vi har oprettet et lederforum

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Allerførst vil jeg gerne slå et slag for min nye undersøgelse om ledergruppen anno 2013. Jeg håber, at du også vil bruge

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.200

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.200 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.200 Kære læser! I dette nyhedsbrev kommer vi vidt omkring. Vi starter med en artikel som trækker nogle af de årsager frem til at der stadig

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.600 Kære læser! HR er ikke noget der er forbeholdt HR-afdelingen. HR er en management disciplin. Læs hvorfor HR er noget som enhver leder

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE August årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE August årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Så er ferien slut for de flestes vedkommende og vi er forhåbentlig friske og klar til at tage fat på udfordringerne

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Networking er mange ting og ikke altid så nemt. Særligt det at være opsøgende har vi danskere lidt svært ved. Derfor har

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.550 Kære læser! Der er pres på lederne i disse år. Mange ledere slås med nedskæringer og øgede krav til effektivitet og kvalitet. Så

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.600 Kære læser! Hvorfor kuldsejler mange projeker eller i bedste fald bliver meget forsinkede eller har store budgetoverskridelser? Vi

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.600 Kære læser! Alle har brug for feedback også ledere. Der kan imidlertid være mange grunde til, at lederen ikke får feedback. Læs hvordan

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang Kære læser! Får du taget dig tid til udvikling af dig selv som leder? Rigtig mange forsømmer det ofte med den begrundelse, at det er svært at få sat tid af til

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist

Balance i hverdagen. Af: Annette Aggerbeck, journalist Denne artikel er fremstillet for Sygeforsikringen Danmark. Den indgår i det andet nummer af deres elektroniske nyhedsbrev Nyt & Sundt, som er produceret i samarbejde med Netdoktor. Balance i hverdagen

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.400

NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.400 NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.400 Kære læser! Mange får sig lidt af en overraskelse, når de får deres første lederjob. Det var ikke det, de forestillede sig. Lederjobbet

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér 1a. Forløbspapir Arbejdspapirer, der er udfyldt (sæt /) og drøftet (sæt\) 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde 1b. Aftaleark Problemlister Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2004

NYHEDSBREV MARTS 2004 NYHEDSBREV MARTS 2004 Kære læser! Foråret ligger lige om hjørnet og det gør forhåbentligt også det meget omtalte opsving. At vi stadig ikke rigtigt kan mærke opsvinget vidner både fortsatte nedskæringer

Læs mere

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads?

SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? SUNDHED I GEAR Vil du i gang med sundhedsarbejdet på din egen arbejdsplads? HVORFOR SUNDHEDS ARBEJDE? Vi tilbringer omkring halvdelen af vores vågne timer på arbejdspladsen. Derfor betyder arbejdspladsen

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK

TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Indhold Vi forebygger Som medarbejder Som gruppe Som leder Som ledelse Som organisation Hvad er stress Hvis det går galt hvad så? TEMP-TEAMS TRIVSELSPOLITIK Trivsel hænger tæt

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.700 Kære læser! Jeg kan lige så godt sige det lige ud, jeg går ind for møder med en dedikeret mødeleder. Læs hvorfor i dette nummer

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Der er mange spekulationer og gæt, men ingen ved præcis, hvornår krisen er slut. Spørgsmålet er, om I står klar i startboksen,

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Oktober 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Oktober 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Oktober 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Krisen sætter sine spor i ledelsesarbejdet. Vi bringer i dette nummer et interview med Adm. direktør i BRFkredit Sven

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Er din dør altid åben for dine medarbejdere? Så kan det skyldes, at du aldrig er på dit kontor. Læs hvordan du kan sætte

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Januar 2007 4. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE Januar 2007 4. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE Januar 7 4. årgang Kære læser! Det er rigtig svært at få succes med fusioner. Når der er så få ubetingede succeser, kan det nok give mening at kigger lidt på, hvad det er, der tilsyneladende

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Stress. Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! CoachOne - et skridt i den rigtige retning...

Stress. Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! CoachOne - et skridt i den rigtige retning... Stress Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! Formål. At man får en viden omkring stress og stresshåndtering At man får nogle redskaber til håndtering af stress At man bliver opmærksom

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Januar 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.000

NYHEDSBREV OM LEDELSE Januar 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.000 NYHEDSBREV OM LEDELSE Januar 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.000 Kære læser! Vi starter året med en masse nyheder! Vi springer lige ud i det nye år med en artikel om at løfte ambitionsniveauet

Læs mere

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden

Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev. Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Tak for din tilmelding til mit Nyhedsbrev Her har du 3 gode råd til at skabe balance for dig selv Og 3 gode råd til virksomheden Rigtig god fornøjelse! Helle www.cbaf.dk Center for Balance mellem Arbejdsliv

Læs mere

Undersøgelse om møder og deres effektivitet

Undersøgelse om møder og deres effektivitet Undersøgelse om møder og deres effektivitet Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. gennemførte i 2008 undersøgelse om ledermøder. Nu har vi lavet en opfølgende undersøgelse, hvor

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

Vejledning til ledere og medarbejdere om forebyggelse af stress

Vejledning til ledere og medarbejdere om forebyggelse af stress Vejledning til ledere og medarbejdere om forebyggelse af stress godkendt af MED-Hovedudvalget den 24. oktober 2012 Vejledning til ledere og medarbejdere om forebyggelse af stress Denne vejledning er en

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Oktober årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE Oktober årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE Oktober 2007 4. årgang Kære læser! Nogle mennesker har en naturlig gennemslagskraft, kommer let igennem med deres budskaber og skaber en naturlig respekt omkring deres person. Andre

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2005 Kære læser! De fleste af os har sikker på eet eller andet tidspunkt overvejet at få foden under eget bord. Nogle af os gør noget ved det, men langt de fleste lader det blive

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Undersøgelse om jobsøgning

Undersøgelse om jobsøgning Undersøgelse om jobsøgning Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse omkring jobsøgning og hvilke erfaringer jobsøgerne har. I alt har

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang Udsendes til godt 5.800

NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar årgang Udsendes til godt 5.800 NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2017 14. årgang Udsendes til godt 5.800 Kære læser! Indimellem render vi på mennesker, som bare ved alt og kan alt altså ifølge dem selv. De udtaler sig skråsikkert om al

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2007 4. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2007 4. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2007 4. årgang Kære læser! Ledelse rummer mange forskellige udfordringer. I den første artikel skriver vi om den udfordring, det er at have en stjernemedarbejder, der har

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! I dette nummer af nyhedsbrevet tager vi hul på en længere artikelserie nærmere bestemt 7 artikler over temaet: Ledergruppens

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

Undersøgelse omkring afskedigelse

Undersøgelse omkring afskedigelse Undersøgelse omkring afskedigelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone A/S en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere