GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM"

Transkript

1 LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM GUIDE LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM

2 PATIENTUDDANNELSE GUIDE Komiteen for Sundhedsoplysning, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Udarbejdet af: Komiteen for Sundhedsoplysning Fotos: Tine Juel 4. udgave, 1. oplag, 2011 ISBN: Elektronisk version ISBN: Redaktion: Bjerg Kommunikation Layout: Peter Dyrvig Grafisk Design Tryk: Scanprint Kan downloades på eller bestilles via Udgivet med støtte fra

3 Indhold Forord 3 80 kommuner udbyder Lær at leve med kronisk sygdom 3 To nye kurser i Vores samarbejdspartnere 3 Kurser i at tackle kronisk sygdom og smerter 4 Hjælp til selvhjælp er det grundliggende princip 4 Kvalificering til et aktivt og godt liv 5 Kurser 6 Aktuelle kurser 6 Fremtidige kurser 6 Gode erfaringer verden over 6 Lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger 7 Forskningsbaserede effektevalueringer 7 Lær at leve med kronisk sygdom 9 Kursets dokumenterede effekter 9 Kursets indhold og forløb 9 Lær at tackle kroniske smerter 13 Kursets dokumenterede effekter 13 Aktiv med kronisk sygdom 17 Kursusopbygning 18 Grundniveau: kurser for mennesker med kronisk sygdom 18 Bedre til at tackle hverdagen 18 Ligemandsprincip 18 Instruktørniveau 20 Certificering af instruktører 20 Sådan udbyder din kommune kurserne 26 6 trin til at blive kursusudbyder 26 Licensaftalen 26 Uddannelse af instruktører 27 Kursusudbyderens ansvar 27 Komiteen for Sundhedsoplysnings ansvar 28 Opstartsmøde 28

4 PATIenTUddanneLSe Guide Kvalitetssikring 28 Evaluering af kurset 29 Sådan bliver man instruktør 31 Sådan bliver man instruktør 31 Hvem kan blive instruktør? 31 Forløb for instruktører 32 Hvor lang tid tager det? 32 Videreuddannelse af instruktører 32 Vejledning af nye instruktører 33 Kvalitetssikring af instruktører 33 Netværksarrangementer 33 Manualer og andre undervisningsmaterialer 34 Supplerende kurser for instruktører 36 Livet med nyresygdom 37 Kompetenceudvikling af frivillige 38 Hvis du vil vide mere 39 Nyhedsbreve 40 Hjemmesider 41 Litteratur 43 Hvad betyder ordene? 45

5 Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker at gøre det nemmere for kommuner, regioner og patientorganisationer at udbyde og kvalitetssikre kurser til mennesker med kronisk sygdom og deres pårørende. Derfor har vi udarbejdet denne guide, som beskriver kursusudbuddet, kursuskoncepterne og indeholder praktiske råd om at blive kursusudbyder. 80 kommuner udbyder Lær at leve med kronisk sygdom Vi har siden 2006 implementeret og koordineret kurset Lær at leve med kronisk sygdom, der i 2010 blev udbudt af 80 kommuner. Kurset er specielt, bl.a. ved, at det er personer med kronisk sygdom, der frivilligt underviser andre og deres pårørende i en lignende helbredssituation. Derudover er kurset ikke diagnosespecifikt, så kursusdeltagerne har mange forskellige sygdomme, men samtidig også mange fælles vilkår. Netop med udgangspunkt i fællesnævnerne deler kursisterne erfaring og løsninger på de udfordringer, livet giver, når man har en kronisk sygdom. To nye kurser i 2011 De gode erfaringer med Lær at leve med kronisk sygdom er baggrunden for vores nye kursustilbud fra januar De to nye kurser henvender sig til mennesker med kroniske smerter: Lær at tackle kroniske smerter, og mennesker med kronisk sygdom, der ønsker en mere aktiv hverdag: Aktiv med kronisk sygdom. Vi har desuden udviklet en række andre kursustilbud, der også beskrives i denne guide. Endvidere præsenterer vi vores bud på fremtidens kursustilbud til kommuner og regioner. Vores samarbejdspartnere Vi og Sundhedsstyrelsen samarbejder om implementeringen af de forskellige kursustilbud, der er målrettet den kommunale forebyggelse. TrygFonden understøtter arbejdet økonomisk. Med venlig hilsen Charan Nelander Direktør 3

6 Kurser i at tackle kronisk sygdom og smerter Lær at leve med kronisk sygdom og Lær at tackle kroniske smerter er kurser, der henvender sig til mennesker med kronisk sygdom/smerter på tværs af diagnoser. Kurserne er bearbejdet til danske forhold efter amerikanske forlæg, der oprindeligt er udviklet på Stanford Universitet og gennemprøvet i en lang række lande verden over. I dag udbyder 80 kommuner Lær at leve med kronisk sygdom. den succes er baggrunden for, at vi i 2011 udbyder de nye kurser, Lær at tackle kroniske smerter og Aktiv med kronisk sygdom efter samme grundkoncept. På kurserne fokuserer vi på hverdagslivet med de udfordringer, kronisk sygdom og smerte giver den enkelte. erfaringen viser, at er borgeren selv med til at skabe en god tilværelse for sig selv og sine pårørende, har det stor betydning for den behandling og støtte borgeren modtager fra kommunen og/eller regionen. det er med andre ord en god ide, at give sine borgere nye redskaber til at mestre hverdagslivet. de får mere ud af den specifikke behandling de også modtager. Hjælp til selvhjælp er det grundliggende princip På kurserne er det centrale at styrke kursistens egenomsorg evnen til at hjælpe sig selv, konstruktivt og målrettet og derigennem leve et aktivt og godt liv trods kronisk sygdom eller smerter. På amerikansk bruges udtrykket self-efficacy, der handler om ens tro på egne evner til at kunne gennemføre de handlinger, der skal til, for at opnå et mål, man har sat sig for (1). Self-efficacy er grundlaget for, at kursusdeltagerne kan gennemføre de adfærds- og livsstilsændringer, som ofte er nødvendige, når de skal håndtere kronisk sygdom eller smerter. 4

7 PATIenTUddanneLSe Guide Kvalificering til et aktivt og godt liv Kursisternes evne til selvhjælp, eller self-efficacy, styrkes gennem: Tilegnelse af færdigheder Kursisterne udarbejder handleplaner, giver hinanden feedback og udveksler erfaringer. Det giver den enkelte kursist den erfaring, at hun eller han er i stand til at sætte sig mål og nå dem samt at identificere problemer og løse dem. Brug af rollemodeller Instruktørerne har selv personlig erfaring med kronisk sygdom og kan derfor virke som rollemodeller. Når kursisterne ser instruktører håndtere problemer, der ligner deres egne, får deltagerne mod på og tiltro til, at de også selv kan. Revurdering af årsager til symptomer Mange mennesker oplever, at deres sygdom er årsag til deres symptomer, fx træthed eller smerter. Men andre ting, fx fysisk inaktivitet, dårlig nattesøvn eller tristhed, kan lige så vel være årsagen til eller forstærke symptomerne. På kurset arbejder man med at udvide kursisternes forståelse for årsagerne til deres symptomer. På den måde udvides antallet af løsningsmuligheder også, og kursisterne indgydes mod til at afprøve nye metoder til at afhjælpe kendte symptomer. Gruppeeffekt Som led i de ugentlige handleplaner får kursisterne inspiration til at afprøve nye aktiviteter, fordi alle andre i gruppen gør det. Kursisterne bliver nænsomt presset til at sætte sig mål, nå dem og opleve, at det lykkedes. Fælles for mennesker med kronisk sygdom Mennesker med kronisk sygdom har fælles problemer og bekymringer har ofte mere end én kronisk sygdom (og der er brug for en opfølgning, som tager hensyn til det) skal håndtere både sygdommen og de praktiske og følelsesmæssige konsekvenser i hverdagen har viden om og praktisk erfaring med at håndtere en hverdag med kroniske sygdom og kan derfor hjælpe hinanden. 5

8 Kurser Aktuelle kurser Kommuner, regioner og patientforeninger kan få licensaftale om og hjælp til at udbyde følgende kurser til borgerne: Lær at leve med kronisk sygdom Lær at tackle kroniske smerter Aktiv med kronisk sygdom. Fremtidige kurser Komiteen for Sundhedsoplysning vil i fremtiden arbejde med følgende former for patientrettet forebyggelse i kommunalt regi: diabetes Self-management program Cancer Self-management program Positive Self-management program (HIV) Systematisk efteruddannelse af sundhedsfagligt personale med fokus på at understøtte den uddannede patient Patientuddannelse for mennesker med psykiske lidelser. Følg vores aktuelle kursustilbud på eller kontakt sekretariatet. På siderne 8-17 kan du læse om de forskellige kurser, som man kan udbyde, når man er godkendt som brugerorganisation. Gode erfaringer verden over Kurset Lær at leve med kronisk sygdom er udbredt til 34 lande verden over, herunder norge, Sverige, england, new Zealand, Australien, Kina og Japan. Kurset blev afprøvet i i danmark. det fik en særdeles positiv modtagelse, og den eksterne evaluering bekræftede, at kurset er velegnet også i en dansk sammenhæng. Kursisterne tilkendegav helt overvejende stor tilfredshed med kursets form og indhold. 6

9 PATIenTUddanneLSe Guide Ligemandsprincippet at både instruktører og kursister har kronisk sygdom inde på livet blev vurderet som en værdifuld nyskabelse og et godt supplement til de sygdomsspecifikke patientuddannelser. På baggrund af de gode erfaringer både herhjemme og i udlandet anbefaler Sundhedsstyrelsen, at kurset Lær at leve med kronisk sygdom tilbydes patienter i kommuner, regioner samt i patientorganisationer, og at det udbredes til mennesker med kroniske sygdomme og pårørende på tværs af diagnoser (2). Lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger Lær at leve med kronisk sygdom er den eneste generelle patientuddannelse, der er evidensbaseret, har en velbeskrevet pædagogik og velbeskrevet forløb for kompetenceudvikling af underviserne. Dermed lever kurset op til Sundhedsstyrelsens konklusioner på området. bør være evidensbaserede bør have en velbeskrevet pædagogik bør have et velbeskrevet forløb for kompetenceudvikling af underviserne har en systematik mellem teoretisk grundlag, pædagogik og kompetenceudvikling af underviserne (3). Forskningsbaserede effektevalueringer Komiteen for Sundhedsoplysning gennemfører i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut en landsdækkende evaluering af Lær at leve med kronisk sygdom. Evalueringen fokuserer på kursernes effekt blandt deltagerne, og hvordan kurserne organiseres i kommunerne. Evalueringens resultater forventes offentliggjort medio Komiteen for Sundhedsoplysning gennemfører i samarbejde med Århus Universitetshospital, Forskningsklinikken for funktionelle lidelser, et randomiseret, kontrolleret studie af effekten af Lær at tackle kroniske smerter. Resultaterne af studiet offentliggøres i Begge effektevalueringer gennemføres i samarbejde med en lang række kommuner. Flere oplysninger For flere oplysninger kan du kontakte senior projektkoordinator Lea Dunkerley: 7

10

11 Lær at leve med kronisk sygdom Kurset bygger på socialpsykologisk teori med særlig vægt på begrebet self-efficacy, se side 5. Kurset er oprindelig udviklet på Stanford Universitet på baggrund af erfaringer med sygdomsspecifikke kurser for patienter med kronisk sygdom. Det er bearbejdet til danske forhold af Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning. Kursets dokumenterede effekter Kursusdeltagerne opnår følgende positive effekter: øget fysisk aktivitetsniveau mindre smerte mindre træthed mindre funktionsnedsættelse bedre selvvurderet helbred øget brug af kognitive symptomhåndteringsstrategier mindre bekymring for helbred øget self-efficacy. Kurset er velafprøvet og velbeskrevet. Kursets effekter er dokumenteret i mange randomiserede, kontrollerede studier, hvor der blev sammenlignet med personer, der ikke havde deltaget i kurset (3). Kursets indhold og forløb Målgruppe Mennesker med kronisk sygdom. Formål Formålet er at styrke personlige ressourcer til aktiv selvhjælp og daglig håndtering af hverdagen ved at øge den enkeltes oplevelse af kontrol og livskvalitet i hverdagen. 9

12 PATIenTUddanneLSe Guide Indhold Lær at leve med kronisk sygdom fokuserer på, hvordan man konkret gennemfører nødvendige livsstilsændringer relateret til kronisk sygdom. Kurset formidler ikke sygdomsspecifik viden og færdigheder, og det kan derfor ikke erstatte men supplere mere sygdomsspecifikke kurser eller patientskoleforløb. Form Kurset ledes af instruktører, der selv har personlige erfaringer med kronisk sygdom enten fordi de har en kronisk sygdom eller er pårørende. Kurset bygger på medinddragelse af kursisterne. Et eksempel kan være denne øvelse: Kursisternes problemer som følge af kronisk sygdom listes op på tavlen. Alle kursisterne fortæller efter tur Med flueben markeres, hvor mange gange det enkelte problem er blevet nævnt under øvelsen. Med øvelsen etableres et fælles udgangspunkt. Det bliver tydeligt for kursisterne, at de på trods af forskellige diagnoser har de samme problemer og bekymringer i hverdagen. Det fællesskab kan de bruge til gensidig inspiration og hjælp. Problemer som følge af kronisk sygdom Træthed 333 Bekymret for fremtiden Kan ikke gøre det, jeg kunne før 33 Bange for at gå ud Frustration 333 Har svært ved at arbejde 333 Bekymringer for økonomien 33 Familien forstår ikke 333 Udgifter til medicin 33 Åndenød 33 Smerter 33 10

13 PATIenTUddAnneLSe Guide Forløb Kurset forløber over 6 uger med et ugentligt møde på 2 ½ time. I løbet af kurset gennemgås følgende temaer: overblik over selvhjælpsteknikker og kroniske sygdomme udarbejdelse af handleplan kognitive mestringsteknikker feedback/problemløsning vanskelige følelser og håndteringen af dem fysisk aktivitet/træning bedre vejrtrækning smerter træthed at spise sundt kommunikation rigtig brug af medicin vurdering og valg af behandlingsmuligheder tristhed og nedtrykthed samarbejde med sundhedspersonale og sundhedsvæsen mål for fremtiden. 11

14

15 Lær at tackle kroniske smerter Som i Lær at leve med kronisk sygdom bygger kurset på socialpsykologisk teori med vægt på begrebet self-efficacy. Kurset er udviklet på Stanford Universitet i samarbejde med McGills Universitet i Montreal, og det er bearbejdet til danske forhold af Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning. Kursets dokumenterede effekter Kursusdeltagerne opnår følgende positive effekter: færre smerter mindre afhængighed af andre forbedret mentalt helbred øget aktivitetsniveau i hverdagen øget tilfredshed øget livskvalitet. Kurset er velafprøvet og velbeskrevet. Kursets effekter er dokumenteret i et randomiseret, kontrolleret studie fra Canada, hvor der blev sammenlignet med personer, der ikke havde deltaget i kurset (4a+b). Kursets indhold og forløb Målgruppe Mennesker med kroniske smerter, der har generet dem mere end 3-6 måneder. Formål Kursets målsætning er at styrke deltagernes egenomsorg ved at udstyre dem med redskaber til at magte de udfordringer, som er en del af livet med kroniske smerter for derved at øge den enkeltes oplevelse af kontrol og livskvalitet i hverdagen. Kurset tager udgangspunkt i, at egen indsats og håndtering af smerterne er af stor betydning, både for effekten af behandling og som forebyggelse af komplikationer. 13

16 PATIenTUddanneLSe Guide Indhold Lær at tackle kroniske smerter fokuserer på, hvordan man tackler hverdagslivet med kroniske smerter. Kurset tager udgangspunkt i den nyeste viden om smertehåndtering ved hjælp af kognitive teknikker, nænsom fysisk træning og øget fokus på sociale netværk. Kurset formidler ikke sygdomsspecifik viden og færdigheder, og det kan derfor ikke erstatte men supplere mere sygdomsspecifikke kurser eller patientskoleforløb. Form Kurset bygger på medinddragelse af kursisterne. Et eksempel kan være denne øvelse: Kursisternes selvvalgte problemstillinger skrives på tavlen efter tur Med flueben markeres, hvor mange gange det enkelte problem er blevet nævnt under øvelsen. Øvelsens formål er at vise kursisterne, at de i høj grad lever med de samme udfordringer. På trods af at de lever med mange forskellige former for smerte, har de samme bekymringer og udfordringer, og de kan derfor lære meget af hinanden. Problemer som følge af kroniske smerter Mistet bevægelsesfrihed 33 Irritation 333 Formår ikke det jeg planlægger Frustration 3333 Indadvendthed Begrænsninger i hverdagen 3333 Skyldfølelse over for ægtefælle Koncentrationsbesvær 333 Usikker på fremtiden 33 Træthed 3333 Mistillid fra systemet 3 14

17 PATIenTUddAnneLSe Guide Forløb Kurset forløber over 6 uger med et ugentligt møde på 2½ time. I løbet af kurset gennemgås følgende temaer: Kroniske smerter myter og virkelighed Handleplan og problemløsning Pacing balance mellem aktivitet og hvile Kognitive teknikker Håndtering af vanskelige følelser Håndtering af træthed og søvn Kommunikation om smerte Sund kost Rigtig brug af medicin Behandlingsmuligheder, vurdering og valg Samarbejde med sundhedsvæsenet Tilbageblik og mål for fremtiden. 15

18

19 Aktiv med kronisk sygdom Kurset afholdes som en 4-timers workshop. Det er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning og er et tilbud til kursister, der har gennemført Lær at leve med kronisk sygdom eller Lær at tackle kroniske smerter. Målgruppe Mennesker med kronisk sygdom eller funktionsnedsættelse, der ønsker at være mere aktive ude blandt andre. Formål Mange mennesker med kronisk sygdom oplever det som en vanskelig udfordring at få hverdagen til at hænge sammen. Denne workshop støtter deltagerne i at tage udfordringen op og få et mere aktivt liv. Det kan fx være en aktiv hverdag med frivilligt arbejde, praktik eller arbejdsprøvning, deltidsjob, job med løntilskud for pensionister, fleksjob, eller hvad der nu passer til den enkeltes ressourcer og interesser. Indhold Workshoppen fokuserer på den enkeltes kompetencer, og kursisten hjælpes på vej til en mere aktiv hverdag, og fordelene kan være øget velvære, højere selvværd, et bedre socialt liv og eventuelt en forbedret økonomi. Tilsammen kan flere aktiviteter, nye udfordringer og samvær med andre mennesker få kursisten til at føle sig mere værdsat og dermed give en højere livskvalitet. En ond cirkel af ensomhed og passivitet kan blive brudt. Form Deltagerne bliver præsenteret for en række redskaber, så de bedre kan finde frem til deres egne ressourcer og kompetencer på vejen til at få en mere aktiv tilværelse. Samtidig hjælpes de med at finde grænserne for, hvad de kan magte. Forløb Kurset afvikles som en 4-timers workshop, hvor deltagerne præsenteres for følgende emner: arbejdet får ny betydning evner, færdigheder og kompetencer aktiv deltagelse og støttemuligheder kommunikation med arbejdsgiver og kollegaer netværk og familie udarbejdelse af handleplan. 17

20 Kursusopbygning Grundniveau: kurser for mennesker med kronisk sygdom Vi har kurser på to niveauer: grundniveau for mennesker med kronisk sygdom instruktørniveau for tidligere grundniveaukursister, der ønsker at blive instruktører på nye kurser. På begge niveauer underviser mennesker, som er i samme situation som de mennesker, de underviser, dvs. at de er syge eller pårørende til en syg. Instruktøruddannelsen varetages af særlige masterinstruktører, der er uddannet af Komiteen for Sundhedsoplysning. Bedre til at tackle hverdagen Kurserne består af 6 moduler, som gennemføres over 6 uger med 1 modul om ugen. Hvert modul er på 2½ time. Kurserne handler om hverdagen med kroniske helbredsproblemer og om de bekymringer og praktiske problemer, der tit følger med. Kurserne henvender sig til mennesker med kroniske sygdomme eller kroniske smerter på tværs af diagnoser og deres pårørende. Ligemandsprincip Kurser på grundniveau ledes af frivillige instruktører, der selv har en eller flere kroniske sygdomme eller er pårørende. Instruktørerne er samtidig gode rollemodeller, der får støtte af en detaljeret undervisningsmanual, der beskriver alle kursets aktiviteter. 18

21 PATIenTUddanneLSe Guide Kursister og praktiske forhold Kurser på grundniveau deltagere: mennesker med kronisk sygdom og pårørende holdstørrelse: deltagere kursusledere: to instruktører, der selv har en kroniske helbredsproblemer inde på livet varighed: 15 timer fordelt på 6 moduler a 2½ times varighed materialer til kursister: kursusbøgerne Lær at leve med kronisk sygdom og Lær at tackle kroniske smerter deltagerbetaling: må kun dække faktiske udgifter til kursusafholdelse. Ressourceforbrug Ved afholdelse af et grundkursus skal der bruges: lokaleleje 6 x 2½ time dækning af instruktørernes transportudgifter kursusbøgerne Lær at leve med kronisk sygdom og Lær at tackle kroniske smerter papirlommetørklæder tusser to ruller flipoverpapir blokke og kuglepenne til kursister evt. brød/frugt og kaffe/te til hvert modul. Generelt om kurser på grundniveau Udbyderne Kurserne kan udbydes af kommuner, regioner og patientorganisationer, der har indgået en licensaftale med Komiteen for Sundhedsoplysning, og som har uddannede instruktører. Det anbefales, at udbydere af kurserne opstiller kriterier for, hvem der kan optages på kurset (se mere nedenfor). Kursisterne Kursisterne er almindelige mennesker med kronisk/langvarig sygdom eller smerter samt mennesker, der er pårørende til syge eller smerteramte. Erfaringer viser at kurset er velegnet til mennesker med følgende fællestræk: hverdagen føles besværlig som følge af kronisk sygdom/kroniske smerter man har følelsen af at være gået i stå det ofte er svært at få struktur på hverdagen man ønsker inspiration til en mere aktiv hverdag deltagerne har ikke betydelige kognitive vanskeligheder, og er i stand til at modtage og bearbejde information man kan indgå i en gruppe, og man har lyst til at høre mere om andres situation man magter at deltage i et kursusforløb på 2½ timers varighed, én gang om ugen i 6 uger. 19

22 PATIenTUddAnneLSe Guide Instruktørniveau Kursister på grundniveau har mulighed for at videreuddanne sig. Hvis de har lyst og ressourcer til at undervise andre med kronisk sygdom, kan de gå videre til et kursus på instruktørniveau. For at blive instruktør skal man gennemføre et 4-dages-kursus, der forløber over 2 uger. På kurset undervises man i at kunne gennemføre alle undervisningsaktiviteter, herunder klædes man på til at kunne mestre de pædagogiske metoder i kurset. efter kurset bliver instruktøraspiranterne vurderet, og de får en personlig tilbagemelding på, om de er godkendt til at afholde kurser på grundniveau. den lokale koordinator i brugerorganisationen, orienteres samtidig om godkendelsen. Certificering af instruktører Hvis en aspirant bliver godkendt, starter certificeringsperioden. I løbet af de to først gennemførte kurser modtager aspiranten tre gange vejledning af en masterinstruktør. På baggrund af dette forløb bliver det vurderet, om aspiranten kan certificeres. Kursister og praktiske forhold Kurser på instruktørniveau: deltagere: mennesker med kronisk sygdom og pårørende, der har gennemført kurset på grundniveau eller andre kvalificerede holdstørrelse: deltagere kursusledere: to masterinstruktører varighed: 28 timer fordelt på 4 dage materialer til kursister: kursusbog og instruktørmanual kursusform: internat/eksternat deltagerbetaling: må kun dække faktiske udgifter til kursusafholdelse. Ressourceforbrug Brugerorganisationen, der afholder kurset, skal beregne følgende ressourceforbrug pr. kursusforløb: lokaleleje og forplejning 4 dage (afhængigt af kursusform) honorar til to masterinstruktører (2 x arbejdstimer) dækning af masterinstruktørernes transportudgifter instruktørmanualer til kursisterne to ruller flipoverpapir tusser papirlommetørklæder blokke og kuglepenne til kursister to kasketter til masterinstruktørerne. 20

23 PATIenTUddAnneLSe Guide Masterinstruktører Komiteen for Sundhedsoplysning har uddannet særlige masterinstruktører til at varetage undervisning og vejledning af instruktører. Masterinstruktørernes ydelser er omfattet af den abonnementsaftale, som brugerorganisationen kan indgå med Komiteen for Sundhedsoplysning, se side

24 Hvem deltog og hvad sagde de om kurserne? Beskæftigelse* Antal svar Procent Selvstændig 15 1,2 Funktionær/tjenestemand 77 6,1 Arbejder, faglært 29 2,3 Arbejder, ufaglært 20 1,6 Lærling/elev/under uddannelse 6 0,5 Hjemmegående 15 1,2 I skånejob/puljejob/flexjob/i jobtræning ,5 Langtidssyg/på sygedagpenge 98 7,8 Kontanthjælpsmodtager/arbejdsløs/i revalidering 64 5,1 Førtidspensionist/invalidepensionist ,3 Folkepensionist/efterlønsmodtager ,8 Anden beskæftigelse 70 5,7 Ubesvaret 11 0,9 I alt ,0 Vi fik ikke lov til at snakke så meget, men jeg bruger stadigvæk mange af de ting vi lærte Kursist om lær at leve med kronisk sygdom * data fra den nationale evaluering af Lær at leve med kronisk sygdom. 22

25 PATIenTUddanneLSe Guide Indholdet i kurset var meget relevant for min situation* Antal svar Procent I høj grad enig ,7 Enig ,3 Ved ikke ,6 Uenig 68 5,4 I høj grad uenig 17 1,4 Ubesvaret 33 2,6 I alt ,0 Det, at jeg nu har en bedre struktur på aktivitet og hvile, gør mig faktisk i stand til at være mere social aktiv Kursist om Lær at tackle kroniske smerter Jeg er blevet bedre til at håndtere vanskelige følelser, fx tristhed, nedtrykthed og bekymring Antal svar Procent I høj grad enig ,2 Enig ,1 Ved ikke ,9 Uenig 103 8,2 I høj grad uenig 13 1,0 Ikke relevant/er pårørende 16 1,3 Ubesvaret ,2 I alt ,0 * Data fra den nationale evaluering af Lær at leve med kronisk sygdom. 23

26 PATIenTUddanneLSe Guide Jeg har lært at sætte mål* Antal svar Procent I høj grad enig ,1 Enig ,2 Ved ikke 119 9,5 Uenig 37 3,0 I høj grad uenig 7 0,6 Ikke relevant/er pårørende 10 0,8 Ubesvaret 61 4,9 I alt ,0 Instruktørerne var dygtige og velforberedte* Antal svar Procent I høj grad enig ,3 Enig ,5 Ved ikke 60 4,8 Uenig 29 2,3 I høj grad uenig 12 1,0 Ubesvaret 27 2,2 I alt ,0 Vi ses stadig her 6 måneder efter kurset sluttede. Og folk bruger stadig deres handleplaner! Kursist om Lær at leve med kronisk sygdom Det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset* Antal svar Procent I høj grad enig ,0 Enig ,7 Ved ikke 107 8,5 Uenig 38 3,0 I høj grad uenig 11 0,9 Ubesvaret 24 1,9 I alt ,0 * Data fra den nationale evaluering af Lær at leve med kronisk sygdom. 24

27 PATIenTUddAnneLSe Guide Jeg er blevet bedre til at håndtere problemer i forbindelse med min sygdom* Antal svar Procent I høj grad enig ,6 enig ,4 Ved ikke ,1 Uenig 56 4,5 I høj grad uenig 9 0,7 Ikke relevant/er pårørende 17 1,4 Ubesvaret ,3 I alt ,0 Samlet tilfredshed med kurset Lær at leve med kronisk sygdom * Antal svar Procent Meget tilfreds ,1 Tilfreds ,6 Hverken tilfreds eller utilfreds ,1 Utilfreds 23 1,8 Meget utilfreds 6 0,5 Ubesvaret 37 3,0 I alt ,0 De værktøjer, jeg har fået til at kommunikere med min chef om forventningspres, gør, at jeg stadig arbejder der Kursist om aktiv med kronisk sygdom Ca. 85 % er meget tilfreds/tilfreds med kursusforløbet * data fra den nationale evaluering af Lær at leve med kronisk sygdom. 25

28 Sådan udbyder din kommune kurserne Komiteen for Sundhedsoplysning kan hjælpe din kommune med at udbyde kurser. På den måde sikrer du en ensartet og høj kvalitet. du får også gavn af de erfaringer og den viden, som andre har oparbejdet om kurserne gennem årene. For at sikre kvalitet og videndeling er der både nogle formelle krav, som kursusudbydere skal opfylde, og nogle anbefalinger, som du kan læse om i det følgende. Blandt de formelle krav er en licensaftale og uddannelse af instruktører. det er samtidig et kvalitetskrav, at alle udbydere følger de kursuskoncepter, som er udviklet. 6 trin til at blive kursusudbyder der er 6 trin, man skal tage for at blive kursusudbyder: 1. Vælg to personer i din organisation. en ansvarlig på forvaltningsniveau og en kontaktperson, der er bindeled mellem Komiteen for Sundhedsoplysning og jer. 2. Kontakt Komiteen for Sundhedsoplysning og bed om at blive godkendt som brugerorganisation. 3. I godkendes af Komiteen for Sundhedsoplysning som brugerorganisation (kursusudbyder). 4. I modtager en elektronisk introduktionspakke, der bl.a. indeholder kursusmanualer samt informations- og evalueringsmaterialer. 5. når I er godkendt, skal I uddanne instruktører. 6. nu er I klar til at udbyde kurser. Licensaftalen når man er godkendt som kursusudbyder, indgår man en årlig licensaftale med Komiteen for Sundhedsoplysning. Licensaftalen forpligter kursusudbyderen til følgende: 1. at anvende programmet i sin helhed, og ikke plukke elementer ud og bruge disse i anden sammenhæng 2. at afrapportere skriftligt om aktiviteter én gang om året til Komiteen for Sundhedsoplysning 26

29 PATIenTUddanneLSe Guide 3. at kvalitetssikre programmet ved at anvende det i overensstemmelse med retningslinjerne for kvalitetssikring. Det indebærer følgende: a. der er altid to instruktører ved hvert kursus b. undervisning varetages af instruktører, der har gennemgået instruktøruddannelsen c. der sker vejledning og certificering af uddannede instruktører d. kursusdeltagerne får lejlighed til at evaluere kurset skriftligt. Uddannelse af instruktører Det er afgørende for kursernes kvalitet, at instruktører er uddannede og certificerede. Derfor skal man som kursusudbyder benytte uddannede instruktører. Uddannelsen kan varetages af Komiteen for Sundhedsoplysning. En instruktør modtager et instruktørcertifikat efter at have ledet to kurser tilfredsstillende. Vi anbefaler, at man også instruktøruddanner den lokale koordinator i brugerorganisationen. Den lokale koordinator kan med sit kendskab til kurset støtte og servicere lokale instruktører samt være praktisk tovholder for kurset. Typisk får en ny brugerorganisation uddannet tre instruktører (den lokale koordinator og to borgere med kronisk sygdom eller pårørende). Herefter rekrutteres nye instruktører primært via grundkurset. Du kan læse mere om instruktøruddannelsen i kapitlet Sådan bliver du instruktør på side 31. Kursusudbyderens ansvar Kursusudbyderen skal udpege en lokal koordinator til at varetage følgende opgaver i forbindelse med kurserne: rekruttere instruktører og kursister udbyde og afholde kurser på grundniveau støtte instruktører efter behov sikre vejledning og certificering af uddannede instruktører tilbyde sine certificerede instruktører vejledning samle og bearbejde evalueringsskemaer fra kursister på grund- og instruktørkurser indberette kursusaktivitet til Komiteen for Sundhedsoplysning én gang årligt arrangere informations- og netværksmøder holde instruktører, kolleger og samarbejdsparter orienteret om nyheder vedrørende kurset undersøge nye samarbejdsmuligheder stå klar i tilfælde af uforudsete hændelser under et kursus fx træde til som instruktør, hvis en af de frivillige instruktører bliver syg. Vi anbefaler, at brugerorganisationen prioriterer således, at den kommunale koordinator har tid nok til at kvalitetssikre kursusudbuddet og gerne ud over, hvad der er anført i de formelle krav ovenfor. 27

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Nordisk konference om egenomsorg ved kronisk sygdom 3.12.2010 kl. 9.30 17 Charan Nelander Direktør Komiteen for Sundhedsoplysning Gennemgang Kort introduktion

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2014 Lea Hegaard chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg senior projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

Patient uddannelse. Lær at leve med kronisk sygdom. Din genvej til sundhed

Patient uddannelse. Lær at leve med kronisk sygdom. Din genvej til sundhed Patient uddannelse Lær at leve med kronisk sygdom Din genvej til sundhed Fælles problemer og fælles løsninger Mennesker med kronisk sygdom har ofte de samme bekymringer og problemer i hverdagen, selv om

Læs mere

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst

Ansøgning. Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst Sundhedsudvalgets puljemidler 2016 Samarbejde mellem Center for Sundhed og Omsorg og Center for Arbejdsmarked om opstart af indsatserne LÆR AT TACKLE angst og depression og LÆR AT TACKLE job og sygdom

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

lær at leve med kronisk sygdom

lær at leve med kronisk sygdom GUIDE TIL patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom GUIDE TIL patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Jeg har været utrolig glad for de mange nye input nogle vidste jeg besked om i forvejen

Læs mere

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Sundhed og beskæftigelse 1. oktober 2015 Lea Hegaard chefkonsulent Komiteen for Sundhedsoplysning Om projektet Formål: At styrke den kommunale indsats for sygedagpengemodtagere

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune 2016 Vejen Kommune Jette Holmgaard, Koordinator Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Evaluering af patientuddannelserne i Vejen Kommune 2015 Lær at tackle kroniske smerter - Lær at tackle

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere

LÆR AT TACKLE hverdagen med langvarig sygdom

LÆR AT TACKLE hverdagen med langvarig sygdom LÆR AT TACKLE hverdagen med langvarig sygdom Pædagogik og underviserkompetencer v. Lea Hegaard Dunkerley Seminar Danske Ældreråds ældrepolitiske konference Nicolaj Holm Ravn Faber, Chefkonsulent 1 Disposition

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Guide til. Lær at leve med kronisk sygdom

Guide til. Lær at leve med kronisk sygdom Guide til Lær at leve med kronisk sygdom guide til Lær at leve med kronisk sygdom Jeg har været utrolig glad for de mange nye input nogle vidste jeg besked om i forvejen jeg fik bare aldrig ført dem ud

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør GUIDE TIL DET GODE SAMARBEJDE MELLEM BRUGERORGANISATION OG INSTRUKTØR PATIENTUDDANNELSE Denne guide henvender sig til brugerorganisationer, der udbyder patientuddannelseskurserne Lær at tackle samt til

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2016

KRONISKE SMERTER 2016 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

4. nationale instruktørsamling LÆR AT LEVE med kronisk sygdom

4. nationale instruktørsamling LÆR AT LEVE med kronisk sygdom 4. nationale instruktørsamling LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Tak for det gode samarbejde i 2010 Netværksarrangement for frivillige instruktører 2. - 3. november 2010 Det har været en god dag, fordi man

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Guide til rekrutteringssamtalen

Guide til rekrutteringssamtalen LÆR AT TACKLE Guide til rekrutteringssamtalen Koordinators redskab til samtalen med mulige instruktører GUIDE TIL REKRUTTERINGSSAMTALEN Koordinators redskab til samtalen med mulige instruktører Copyright

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes - Artrose

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 662 kursister

Læs mere

DEN 5. NATIONALE Instruktørsamling

DEN 5. NATIONALE Instruktørsamling DEN 5. NATIONALE Instruktørsamling Netværksarrangement for koordinatorer og frivillige instruktører på Lær at leve med kronisk sygdom og Lær at tackle kroniske smerter Middelfart den 3. - 4. november 2011

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Den 1. nationale instruktørdag

Den 1. nationale instruktørdag Den 1. nationale instruktørdag Apotekerfonden af 1991 Den 1. nationale instruktørdag Et dagsseminar for instruktører fra Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Maj 2008 Forfattere Projektleder

Læs mere

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af LÆR AT LEVE med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Kursuskalender for efteråret 2016

Kursuskalender for efteråret 2016 Lær at tackle kroniske smerter Kursuskalender for efteråret 2016 For mennesker med kroniske smerter (og pårørende), der oplever, at det er smerterne, der styrer hverdagen. Smerten fylder, så det er svært

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

2. nationale instruktørdag for. LÆR AT LEVE med kronisk sygdom

2. nationale instruktørdag for. LÆR AT LEVE med kronisk sygdom 2. nationale instruktørdag for LÆR AT LEVE med kronisk sygdom 2. nationale instruktørdag for LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Forfattere: Lea Aasberg og Nicolaj Holm Faber, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 18-06-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 08:00 Sluttidspunkt: Kl. 09:45 Afbud: Fraværende: Alle til stede Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 18-06-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted

SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE Sundhedsafdelingen Asylgade Thisted SUNDHEDSTILBUD THISTED KOMMUNE 2017 Sundhedsafdelingen Asylgade 30 7700 Thisted INDHOLD Side 5 Livsstilshold for personer med svær overvægt (BMI 35+) Side 7 Livsstilshold for personer med psykisk sårbarhed

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæsenet som

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015.

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Kursisternes

Læs mere

Livet efter kræft. et kursusforløb

Livet efter kræft. et kursusforløb Livet efter kræft et kursusforløb 1 Introduktion Dette dokument beskriver den gruppebaserede patientuddannelse for borgere med følger efter kræftsygdom. Definition af patientuddannelse: Patientuddannelsen

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

PATIENTUDDANNELSES- PROGRAMMET. Lær at leve med kronisk sygdom. Rapport om pilotafprøvning

PATIENTUDDANNELSES- PROGRAMMET. Lær at leve med kronisk sygdom. Rapport om pilotafprøvning !!!!!!!! PATIENTUDDANNELSES- PROGRAMMET Lær at leve med kronisk sygdom 2005 Rapport om pilotafprøvning Patientuddannelsesprogrammet Lær at leve med kronisk sygdom Rapport om pilotafprøvning, november 2005

Læs mere

DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling

DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom. Middelfart den

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 1020 kursister

Læs mere

Kronisk sygdom og patientuddannelse

Kronisk sygdom og patientuddannelse Kronisk sygdom og patientuddannelse Temamøde om patientuddannelse Region Syddanmark 9. september 2010 Jette Blands læge, MPH Team for kronisk sygdom Center for Forebyggelse Disposition Kronisk sygdom projektet

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Evaluering af Aktiv med kronisk sygdom INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Datagrundlag... 2 Kursisternes baggrund... 2 Kursisternes brug af de tillærte redskaber... 4 Kursisternes

Læs mere

Projekt Forløbskoordination

Projekt Forløbskoordination Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 10/1253 Dato: 11. juni 2012 Udarbejdet af: Janne Horsbøl E-mail: Janne.Horsboel@regionsyddanmark.dk Telefon: 2155 3076 Notat

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015.

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter?

Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter? Stanfordprogrammerne - Hvem deltager og med hvilke effekter? Lea Dunkerley Cand mag i psykologi Senior projektkoordinator Komiteen for Sundhedsoplysning Programmerne Lær at leve med kronisk sygdom Målgruppe:

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Kommunale kræftvejledere Kræftens Bekæmpelse. Kommunale kræftvejledere

Kommunale kræftvejledere Kræftens Bekæmpelse. Kommunale kræftvejledere Kommunale kræftvejledere Kræftens Bekæmpelse Kommunale kræftvejledere Kommunale kræftvejledere Fordi: det kan give alle kræftpatienter et sammenhængende og relevant tilbud, som tager afsæt i de aktiviteter,

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2008 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere