GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM"

Transkript

1 LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM GUIDE LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM

2 PATIENTUDDANNELSE GUIDE Komiteen for Sundhedsoplysning, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Udarbejdet af: Komiteen for Sundhedsoplysning Fotos: Tine Juel 4. udgave, 1. oplag, 2011 ISBN: Elektronisk version ISBN: Redaktion: Bjerg Kommunikation Layout: Peter Dyrvig Grafisk Design Tryk: Scanprint Kan downloades på eller bestilles via Udgivet med støtte fra

3 Indhold Forord 3 80 kommuner udbyder Lær at leve med kronisk sygdom 3 To nye kurser i Vores samarbejdspartnere 3 Kurser i at tackle kronisk sygdom og smerter 4 Hjælp til selvhjælp er det grundliggende princip 4 Kvalificering til et aktivt og godt liv 5 Kurser 6 Aktuelle kurser 6 Fremtidige kurser 6 Gode erfaringer verden over 6 Lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger 7 Forskningsbaserede effektevalueringer 7 Lær at leve med kronisk sygdom 9 Kursets dokumenterede effekter 9 Kursets indhold og forløb 9 Lær at tackle kroniske smerter 13 Kursets dokumenterede effekter 13 Aktiv med kronisk sygdom 17 Kursusopbygning 18 Grundniveau: kurser for mennesker med kronisk sygdom 18 Bedre til at tackle hverdagen 18 Ligemandsprincip 18 Instruktørniveau 20 Certificering af instruktører 20 Sådan udbyder din kommune kurserne 26 6 trin til at blive kursusudbyder 26 Licensaftalen 26 Uddannelse af instruktører 27 Kursusudbyderens ansvar 27 Komiteen for Sundhedsoplysnings ansvar 28 Opstartsmøde 28

4 PATIenTUddanneLSe Guide Kvalitetssikring 28 Evaluering af kurset 29 Sådan bliver man instruktør 31 Sådan bliver man instruktør 31 Hvem kan blive instruktør? 31 Forløb for instruktører 32 Hvor lang tid tager det? 32 Videreuddannelse af instruktører 32 Vejledning af nye instruktører 33 Kvalitetssikring af instruktører 33 Netværksarrangementer 33 Manualer og andre undervisningsmaterialer 34 Supplerende kurser for instruktører 36 Livet med nyresygdom 37 Kompetenceudvikling af frivillige 38 Hvis du vil vide mere 39 Nyhedsbreve 40 Hjemmesider 41 Litteratur 43 Hvad betyder ordene? 45

5 Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker at gøre det nemmere for kommuner, regioner og patientorganisationer at udbyde og kvalitetssikre kurser til mennesker med kronisk sygdom og deres pårørende. Derfor har vi udarbejdet denne guide, som beskriver kursusudbuddet, kursuskoncepterne og indeholder praktiske råd om at blive kursusudbyder. 80 kommuner udbyder Lær at leve med kronisk sygdom Vi har siden 2006 implementeret og koordineret kurset Lær at leve med kronisk sygdom, der i 2010 blev udbudt af 80 kommuner. Kurset er specielt, bl.a. ved, at det er personer med kronisk sygdom, der frivilligt underviser andre og deres pårørende i en lignende helbredssituation. Derudover er kurset ikke diagnosespecifikt, så kursusdeltagerne har mange forskellige sygdomme, men samtidig også mange fælles vilkår. Netop med udgangspunkt i fællesnævnerne deler kursisterne erfaring og løsninger på de udfordringer, livet giver, når man har en kronisk sygdom. To nye kurser i 2011 De gode erfaringer med Lær at leve med kronisk sygdom er baggrunden for vores nye kursustilbud fra januar De to nye kurser henvender sig til mennesker med kroniske smerter: Lær at tackle kroniske smerter, og mennesker med kronisk sygdom, der ønsker en mere aktiv hverdag: Aktiv med kronisk sygdom. Vi har desuden udviklet en række andre kursustilbud, der også beskrives i denne guide. Endvidere præsenterer vi vores bud på fremtidens kursustilbud til kommuner og regioner. Vores samarbejdspartnere Vi og Sundhedsstyrelsen samarbejder om implementeringen af de forskellige kursustilbud, der er målrettet den kommunale forebyggelse. TrygFonden understøtter arbejdet økonomisk. Med venlig hilsen Charan Nelander Direktør 3

6 Kurser i at tackle kronisk sygdom og smerter Lær at leve med kronisk sygdom og Lær at tackle kroniske smerter er kurser, der henvender sig til mennesker med kronisk sygdom/smerter på tværs af diagnoser. Kurserne er bearbejdet til danske forhold efter amerikanske forlæg, der oprindeligt er udviklet på Stanford Universitet og gennemprøvet i en lang række lande verden over. I dag udbyder 80 kommuner Lær at leve med kronisk sygdom. den succes er baggrunden for, at vi i 2011 udbyder de nye kurser, Lær at tackle kroniske smerter og Aktiv med kronisk sygdom efter samme grundkoncept. På kurserne fokuserer vi på hverdagslivet med de udfordringer, kronisk sygdom og smerte giver den enkelte. erfaringen viser, at er borgeren selv med til at skabe en god tilværelse for sig selv og sine pårørende, har det stor betydning for den behandling og støtte borgeren modtager fra kommunen og/eller regionen. det er med andre ord en god ide, at give sine borgere nye redskaber til at mestre hverdagslivet. de får mere ud af den specifikke behandling de også modtager. Hjælp til selvhjælp er det grundliggende princip På kurserne er det centrale at styrke kursistens egenomsorg evnen til at hjælpe sig selv, konstruktivt og målrettet og derigennem leve et aktivt og godt liv trods kronisk sygdom eller smerter. På amerikansk bruges udtrykket self-efficacy, der handler om ens tro på egne evner til at kunne gennemføre de handlinger, der skal til, for at opnå et mål, man har sat sig for (1). Self-efficacy er grundlaget for, at kursusdeltagerne kan gennemføre de adfærds- og livsstilsændringer, som ofte er nødvendige, når de skal håndtere kronisk sygdom eller smerter. 4

7 PATIenTUddanneLSe Guide Kvalificering til et aktivt og godt liv Kursisternes evne til selvhjælp, eller self-efficacy, styrkes gennem: Tilegnelse af færdigheder Kursisterne udarbejder handleplaner, giver hinanden feedback og udveksler erfaringer. Det giver den enkelte kursist den erfaring, at hun eller han er i stand til at sætte sig mål og nå dem samt at identificere problemer og løse dem. Brug af rollemodeller Instruktørerne har selv personlig erfaring med kronisk sygdom og kan derfor virke som rollemodeller. Når kursisterne ser instruktører håndtere problemer, der ligner deres egne, får deltagerne mod på og tiltro til, at de også selv kan. Revurdering af årsager til symptomer Mange mennesker oplever, at deres sygdom er årsag til deres symptomer, fx træthed eller smerter. Men andre ting, fx fysisk inaktivitet, dårlig nattesøvn eller tristhed, kan lige så vel være årsagen til eller forstærke symptomerne. På kurset arbejder man med at udvide kursisternes forståelse for årsagerne til deres symptomer. På den måde udvides antallet af løsningsmuligheder også, og kursisterne indgydes mod til at afprøve nye metoder til at afhjælpe kendte symptomer. Gruppeeffekt Som led i de ugentlige handleplaner får kursisterne inspiration til at afprøve nye aktiviteter, fordi alle andre i gruppen gør det. Kursisterne bliver nænsomt presset til at sætte sig mål, nå dem og opleve, at det lykkedes. Fælles for mennesker med kronisk sygdom Mennesker med kronisk sygdom har fælles problemer og bekymringer har ofte mere end én kronisk sygdom (og der er brug for en opfølgning, som tager hensyn til det) skal håndtere både sygdommen og de praktiske og følelsesmæssige konsekvenser i hverdagen har viden om og praktisk erfaring med at håndtere en hverdag med kroniske sygdom og kan derfor hjælpe hinanden. 5

8 Kurser Aktuelle kurser Kommuner, regioner og patientforeninger kan få licensaftale om og hjælp til at udbyde følgende kurser til borgerne: Lær at leve med kronisk sygdom Lær at tackle kroniske smerter Aktiv med kronisk sygdom. Fremtidige kurser Komiteen for Sundhedsoplysning vil i fremtiden arbejde med følgende former for patientrettet forebyggelse i kommunalt regi: diabetes Self-management program Cancer Self-management program Positive Self-management program (HIV) Systematisk efteruddannelse af sundhedsfagligt personale med fokus på at understøtte den uddannede patient Patientuddannelse for mennesker med psykiske lidelser. Følg vores aktuelle kursustilbud på eller kontakt sekretariatet. På siderne 8-17 kan du læse om de forskellige kurser, som man kan udbyde, når man er godkendt som brugerorganisation. Gode erfaringer verden over Kurset Lær at leve med kronisk sygdom er udbredt til 34 lande verden over, herunder norge, Sverige, england, new Zealand, Australien, Kina og Japan. Kurset blev afprøvet i i danmark. det fik en særdeles positiv modtagelse, og den eksterne evaluering bekræftede, at kurset er velegnet også i en dansk sammenhæng. Kursisterne tilkendegav helt overvejende stor tilfredshed med kursets form og indhold. 6

9 PATIenTUddanneLSe Guide Ligemandsprincippet at både instruktører og kursister har kronisk sygdom inde på livet blev vurderet som en værdifuld nyskabelse og et godt supplement til de sygdomsspecifikke patientuddannelser. På baggrund af de gode erfaringer både herhjemme og i udlandet anbefaler Sundhedsstyrelsen, at kurset Lær at leve med kronisk sygdom tilbydes patienter i kommuner, regioner samt i patientorganisationer, og at det udbredes til mennesker med kroniske sygdomme og pårørende på tværs af diagnoser (2). Lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger Lær at leve med kronisk sygdom er den eneste generelle patientuddannelse, der er evidensbaseret, har en velbeskrevet pædagogik og velbeskrevet forløb for kompetenceudvikling af underviserne. Dermed lever kurset op til Sundhedsstyrelsens konklusioner på området. bør være evidensbaserede bør have en velbeskrevet pædagogik bør have et velbeskrevet forløb for kompetenceudvikling af underviserne har en systematik mellem teoretisk grundlag, pædagogik og kompetenceudvikling af underviserne (3). Forskningsbaserede effektevalueringer Komiteen for Sundhedsoplysning gennemfører i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut en landsdækkende evaluering af Lær at leve med kronisk sygdom. Evalueringen fokuserer på kursernes effekt blandt deltagerne, og hvordan kurserne organiseres i kommunerne. Evalueringens resultater forventes offentliggjort medio Komiteen for Sundhedsoplysning gennemfører i samarbejde med Århus Universitetshospital, Forskningsklinikken for funktionelle lidelser, et randomiseret, kontrolleret studie af effekten af Lær at tackle kroniske smerter. Resultaterne af studiet offentliggøres i Begge effektevalueringer gennemføres i samarbejde med en lang række kommuner. Flere oplysninger For flere oplysninger kan du kontakte senior projektkoordinator Lea Dunkerley: 7

10

11 Lær at leve med kronisk sygdom Kurset bygger på socialpsykologisk teori med særlig vægt på begrebet self-efficacy, se side 5. Kurset er oprindelig udviklet på Stanford Universitet på baggrund af erfaringer med sygdomsspecifikke kurser for patienter med kronisk sygdom. Det er bearbejdet til danske forhold af Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning. Kursets dokumenterede effekter Kursusdeltagerne opnår følgende positive effekter: øget fysisk aktivitetsniveau mindre smerte mindre træthed mindre funktionsnedsættelse bedre selvvurderet helbred øget brug af kognitive symptomhåndteringsstrategier mindre bekymring for helbred øget self-efficacy. Kurset er velafprøvet og velbeskrevet. Kursets effekter er dokumenteret i mange randomiserede, kontrollerede studier, hvor der blev sammenlignet med personer, der ikke havde deltaget i kurset (3). Kursets indhold og forløb Målgruppe Mennesker med kronisk sygdom. Formål Formålet er at styrke personlige ressourcer til aktiv selvhjælp og daglig håndtering af hverdagen ved at øge den enkeltes oplevelse af kontrol og livskvalitet i hverdagen. 9

12 PATIenTUddanneLSe Guide Indhold Lær at leve med kronisk sygdom fokuserer på, hvordan man konkret gennemfører nødvendige livsstilsændringer relateret til kronisk sygdom. Kurset formidler ikke sygdomsspecifik viden og færdigheder, og det kan derfor ikke erstatte men supplere mere sygdomsspecifikke kurser eller patientskoleforløb. Form Kurset ledes af instruktører, der selv har personlige erfaringer med kronisk sygdom enten fordi de har en kronisk sygdom eller er pårørende. Kurset bygger på medinddragelse af kursisterne. Et eksempel kan være denne øvelse: Kursisternes problemer som følge af kronisk sygdom listes op på tavlen. Alle kursisterne fortæller efter tur Med flueben markeres, hvor mange gange det enkelte problem er blevet nævnt under øvelsen. Med øvelsen etableres et fælles udgangspunkt. Det bliver tydeligt for kursisterne, at de på trods af forskellige diagnoser har de samme problemer og bekymringer i hverdagen. Det fællesskab kan de bruge til gensidig inspiration og hjælp. Problemer som følge af kronisk sygdom Træthed 333 Bekymret for fremtiden Kan ikke gøre det, jeg kunne før 33 Bange for at gå ud Frustration 333 Har svært ved at arbejde 333 Bekymringer for økonomien 33 Familien forstår ikke 333 Udgifter til medicin 33 Åndenød 33 Smerter 33 10

13 PATIenTUddAnneLSe Guide Forløb Kurset forløber over 6 uger med et ugentligt møde på 2 ½ time. I løbet af kurset gennemgås følgende temaer: overblik over selvhjælpsteknikker og kroniske sygdomme udarbejdelse af handleplan kognitive mestringsteknikker feedback/problemløsning vanskelige følelser og håndteringen af dem fysisk aktivitet/træning bedre vejrtrækning smerter træthed at spise sundt kommunikation rigtig brug af medicin vurdering og valg af behandlingsmuligheder tristhed og nedtrykthed samarbejde med sundhedspersonale og sundhedsvæsen mål for fremtiden. 11

14

15 Lær at tackle kroniske smerter Som i Lær at leve med kronisk sygdom bygger kurset på socialpsykologisk teori med vægt på begrebet self-efficacy. Kurset er udviklet på Stanford Universitet i samarbejde med McGills Universitet i Montreal, og det er bearbejdet til danske forhold af Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning. Kursets dokumenterede effekter Kursusdeltagerne opnår følgende positive effekter: færre smerter mindre afhængighed af andre forbedret mentalt helbred øget aktivitetsniveau i hverdagen øget tilfredshed øget livskvalitet. Kurset er velafprøvet og velbeskrevet. Kursets effekter er dokumenteret i et randomiseret, kontrolleret studie fra Canada, hvor der blev sammenlignet med personer, der ikke havde deltaget i kurset (4a+b). Kursets indhold og forløb Målgruppe Mennesker med kroniske smerter, der har generet dem mere end 3-6 måneder. Formål Kursets målsætning er at styrke deltagernes egenomsorg ved at udstyre dem med redskaber til at magte de udfordringer, som er en del af livet med kroniske smerter for derved at øge den enkeltes oplevelse af kontrol og livskvalitet i hverdagen. Kurset tager udgangspunkt i, at egen indsats og håndtering af smerterne er af stor betydning, både for effekten af behandling og som forebyggelse af komplikationer. 13

16 PATIenTUddanneLSe Guide Indhold Lær at tackle kroniske smerter fokuserer på, hvordan man tackler hverdagslivet med kroniske smerter. Kurset tager udgangspunkt i den nyeste viden om smertehåndtering ved hjælp af kognitive teknikker, nænsom fysisk træning og øget fokus på sociale netværk. Kurset formidler ikke sygdomsspecifik viden og færdigheder, og det kan derfor ikke erstatte men supplere mere sygdomsspecifikke kurser eller patientskoleforløb. Form Kurset bygger på medinddragelse af kursisterne. Et eksempel kan være denne øvelse: Kursisternes selvvalgte problemstillinger skrives på tavlen efter tur Med flueben markeres, hvor mange gange det enkelte problem er blevet nævnt under øvelsen. Øvelsens formål er at vise kursisterne, at de i høj grad lever med de samme udfordringer. På trods af at de lever med mange forskellige former for smerte, har de samme bekymringer og udfordringer, og de kan derfor lære meget af hinanden. Problemer som følge af kroniske smerter Mistet bevægelsesfrihed 33 Irritation 333 Formår ikke det jeg planlægger Frustration 3333 Indadvendthed Begrænsninger i hverdagen 3333 Skyldfølelse over for ægtefælle Koncentrationsbesvær 333 Usikker på fremtiden 33 Træthed 3333 Mistillid fra systemet 3 14

17 PATIenTUddAnneLSe Guide Forløb Kurset forløber over 6 uger med et ugentligt møde på 2½ time. I løbet af kurset gennemgås følgende temaer: Kroniske smerter myter og virkelighed Handleplan og problemløsning Pacing balance mellem aktivitet og hvile Kognitive teknikker Håndtering af vanskelige følelser Håndtering af træthed og søvn Kommunikation om smerte Sund kost Rigtig brug af medicin Behandlingsmuligheder, vurdering og valg Samarbejde med sundhedsvæsenet Tilbageblik og mål for fremtiden. 15

18

19 Aktiv med kronisk sygdom Kurset afholdes som en 4-timers workshop. Det er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning og er et tilbud til kursister, der har gennemført Lær at leve med kronisk sygdom eller Lær at tackle kroniske smerter. Målgruppe Mennesker med kronisk sygdom eller funktionsnedsættelse, der ønsker at være mere aktive ude blandt andre. Formål Mange mennesker med kronisk sygdom oplever det som en vanskelig udfordring at få hverdagen til at hænge sammen. Denne workshop støtter deltagerne i at tage udfordringen op og få et mere aktivt liv. Det kan fx være en aktiv hverdag med frivilligt arbejde, praktik eller arbejdsprøvning, deltidsjob, job med løntilskud for pensionister, fleksjob, eller hvad der nu passer til den enkeltes ressourcer og interesser. Indhold Workshoppen fokuserer på den enkeltes kompetencer, og kursisten hjælpes på vej til en mere aktiv hverdag, og fordelene kan være øget velvære, højere selvværd, et bedre socialt liv og eventuelt en forbedret økonomi. Tilsammen kan flere aktiviteter, nye udfordringer og samvær med andre mennesker få kursisten til at føle sig mere værdsat og dermed give en højere livskvalitet. En ond cirkel af ensomhed og passivitet kan blive brudt. Form Deltagerne bliver præsenteret for en række redskaber, så de bedre kan finde frem til deres egne ressourcer og kompetencer på vejen til at få en mere aktiv tilværelse. Samtidig hjælpes de med at finde grænserne for, hvad de kan magte. Forløb Kurset afvikles som en 4-timers workshop, hvor deltagerne præsenteres for følgende emner: arbejdet får ny betydning evner, færdigheder og kompetencer aktiv deltagelse og støttemuligheder kommunikation med arbejdsgiver og kollegaer netværk og familie udarbejdelse af handleplan. 17

20 Kursusopbygning Grundniveau: kurser for mennesker med kronisk sygdom Vi har kurser på to niveauer: grundniveau for mennesker med kronisk sygdom instruktørniveau for tidligere grundniveaukursister, der ønsker at blive instruktører på nye kurser. På begge niveauer underviser mennesker, som er i samme situation som de mennesker, de underviser, dvs. at de er syge eller pårørende til en syg. Instruktøruddannelsen varetages af særlige masterinstruktører, der er uddannet af Komiteen for Sundhedsoplysning. Bedre til at tackle hverdagen Kurserne består af 6 moduler, som gennemføres over 6 uger med 1 modul om ugen. Hvert modul er på 2½ time. Kurserne handler om hverdagen med kroniske helbredsproblemer og om de bekymringer og praktiske problemer, der tit følger med. Kurserne henvender sig til mennesker med kroniske sygdomme eller kroniske smerter på tværs af diagnoser og deres pårørende. Ligemandsprincip Kurser på grundniveau ledes af frivillige instruktører, der selv har en eller flere kroniske sygdomme eller er pårørende. Instruktørerne er samtidig gode rollemodeller, der får støtte af en detaljeret undervisningsmanual, der beskriver alle kursets aktiviteter. 18

21 PATIenTUddanneLSe Guide Kursister og praktiske forhold Kurser på grundniveau deltagere: mennesker med kronisk sygdom og pårørende holdstørrelse: deltagere kursusledere: to instruktører, der selv har en kroniske helbredsproblemer inde på livet varighed: 15 timer fordelt på 6 moduler a 2½ times varighed materialer til kursister: kursusbøgerne Lær at leve med kronisk sygdom og Lær at tackle kroniske smerter deltagerbetaling: må kun dække faktiske udgifter til kursusafholdelse. Ressourceforbrug Ved afholdelse af et grundkursus skal der bruges: lokaleleje 6 x 2½ time dækning af instruktørernes transportudgifter kursusbøgerne Lær at leve med kronisk sygdom og Lær at tackle kroniske smerter papirlommetørklæder tusser to ruller flipoverpapir blokke og kuglepenne til kursister evt. brød/frugt og kaffe/te til hvert modul. Generelt om kurser på grundniveau Udbyderne Kurserne kan udbydes af kommuner, regioner og patientorganisationer, der har indgået en licensaftale med Komiteen for Sundhedsoplysning, og som har uddannede instruktører. Det anbefales, at udbydere af kurserne opstiller kriterier for, hvem der kan optages på kurset (se mere nedenfor). Kursisterne Kursisterne er almindelige mennesker med kronisk/langvarig sygdom eller smerter samt mennesker, der er pårørende til syge eller smerteramte. Erfaringer viser at kurset er velegnet til mennesker med følgende fællestræk: hverdagen føles besværlig som følge af kronisk sygdom/kroniske smerter man har følelsen af at være gået i stå det ofte er svært at få struktur på hverdagen man ønsker inspiration til en mere aktiv hverdag deltagerne har ikke betydelige kognitive vanskeligheder, og er i stand til at modtage og bearbejde information man kan indgå i en gruppe, og man har lyst til at høre mere om andres situation man magter at deltage i et kursusforløb på 2½ timers varighed, én gang om ugen i 6 uger. 19

22 PATIenTUddAnneLSe Guide Instruktørniveau Kursister på grundniveau har mulighed for at videreuddanne sig. Hvis de har lyst og ressourcer til at undervise andre med kronisk sygdom, kan de gå videre til et kursus på instruktørniveau. For at blive instruktør skal man gennemføre et 4-dages-kursus, der forløber over 2 uger. På kurset undervises man i at kunne gennemføre alle undervisningsaktiviteter, herunder klædes man på til at kunne mestre de pædagogiske metoder i kurset. efter kurset bliver instruktøraspiranterne vurderet, og de får en personlig tilbagemelding på, om de er godkendt til at afholde kurser på grundniveau. den lokale koordinator i brugerorganisationen, orienteres samtidig om godkendelsen. Certificering af instruktører Hvis en aspirant bliver godkendt, starter certificeringsperioden. I løbet af de to først gennemførte kurser modtager aspiranten tre gange vejledning af en masterinstruktør. På baggrund af dette forløb bliver det vurderet, om aspiranten kan certificeres. Kursister og praktiske forhold Kurser på instruktørniveau: deltagere: mennesker med kronisk sygdom og pårørende, der har gennemført kurset på grundniveau eller andre kvalificerede holdstørrelse: deltagere kursusledere: to masterinstruktører varighed: 28 timer fordelt på 4 dage materialer til kursister: kursusbog og instruktørmanual kursusform: internat/eksternat deltagerbetaling: må kun dække faktiske udgifter til kursusafholdelse. Ressourceforbrug Brugerorganisationen, der afholder kurset, skal beregne følgende ressourceforbrug pr. kursusforløb: lokaleleje og forplejning 4 dage (afhængigt af kursusform) honorar til to masterinstruktører (2 x arbejdstimer) dækning af masterinstruktørernes transportudgifter instruktørmanualer til kursisterne to ruller flipoverpapir tusser papirlommetørklæder blokke og kuglepenne til kursister to kasketter til masterinstruktørerne. 20

23 PATIenTUddAnneLSe Guide Masterinstruktører Komiteen for Sundhedsoplysning har uddannet særlige masterinstruktører til at varetage undervisning og vejledning af instruktører. Masterinstruktørernes ydelser er omfattet af den abonnementsaftale, som brugerorganisationen kan indgå med Komiteen for Sundhedsoplysning, se side

24 Hvem deltog og hvad sagde de om kurserne? Beskæftigelse* Antal svar Procent Selvstændig 15 1,2 Funktionær/tjenestemand 77 6,1 Arbejder, faglært 29 2,3 Arbejder, ufaglært 20 1,6 Lærling/elev/under uddannelse 6 0,5 Hjemmegående 15 1,2 I skånejob/puljejob/flexjob/i jobtræning ,5 Langtidssyg/på sygedagpenge 98 7,8 Kontanthjælpsmodtager/arbejdsløs/i revalidering 64 5,1 Førtidspensionist/invalidepensionist ,3 Folkepensionist/efterlønsmodtager ,8 Anden beskæftigelse 70 5,7 Ubesvaret 11 0,9 I alt ,0 Vi fik ikke lov til at snakke så meget, men jeg bruger stadigvæk mange af de ting vi lærte Kursist om lær at leve med kronisk sygdom * data fra den nationale evaluering af Lær at leve med kronisk sygdom. 22

25 PATIenTUddanneLSe Guide Indholdet i kurset var meget relevant for min situation* Antal svar Procent I høj grad enig ,7 Enig ,3 Ved ikke ,6 Uenig 68 5,4 I høj grad uenig 17 1,4 Ubesvaret 33 2,6 I alt ,0 Det, at jeg nu har en bedre struktur på aktivitet og hvile, gør mig faktisk i stand til at være mere social aktiv Kursist om Lær at tackle kroniske smerter Jeg er blevet bedre til at håndtere vanskelige følelser, fx tristhed, nedtrykthed og bekymring Antal svar Procent I høj grad enig ,2 Enig ,1 Ved ikke ,9 Uenig 103 8,2 I høj grad uenig 13 1,0 Ikke relevant/er pårørende 16 1,3 Ubesvaret ,2 I alt ,0 * Data fra den nationale evaluering af Lær at leve med kronisk sygdom. 23

26 PATIenTUddanneLSe Guide Jeg har lært at sætte mål* Antal svar Procent I høj grad enig ,1 Enig ,2 Ved ikke 119 9,5 Uenig 37 3,0 I høj grad uenig 7 0,6 Ikke relevant/er pårørende 10 0,8 Ubesvaret 61 4,9 I alt ,0 Instruktørerne var dygtige og velforberedte* Antal svar Procent I høj grad enig ,3 Enig ,5 Ved ikke 60 4,8 Uenig 29 2,3 I høj grad uenig 12 1,0 Ubesvaret 27 2,2 I alt ,0 Vi ses stadig her 6 måneder efter kurset sluttede. Og folk bruger stadig deres handleplaner! Kursist om Lær at leve med kronisk sygdom Det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset* Antal svar Procent I høj grad enig ,0 Enig ,7 Ved ikke 107 8,5 Uenig 38 3,0 I høj grad uenig 11 0,9 Ubesvaret 24 1,9 I alt ,0 * Data fra den nationale evaluering af Lær at leve med kronisk sygdom. 24

27 PATIenTUddAnneLSe Guide Jeg er blevet bedre til at håndtere problemer i forbindelse med min sygdom* Antal svar Procent I høj grad enig ,6 enig ,4 Ved ikke ,1 Uenig 56 4,5 I høj grad uenig 9 0,7 Ikke relevant/er pårørende 17 1,4 Ubesvaret ,3 I alt ,0 Samlet tilfredshed med kurset Lær at leve med kronisk sygdom * Antal svar Procent Meget tilfreds ,1 Tilfreds ,6 Hverken tilfreds eller utilfreds ,1 Utilfreds 23 1,8 Meget utilfreds 6 0,5 Ubesvaret 37 3,0 I alt ,0 De værktøjer, jeg har fået til at kommunikere med min chef om forventningspres, gør, at jeg stadig arbejder der Kursist om aktiv med kronisk sygdom Ca. 85 % er meget tilfreds/tilfreds med kursusforløbet * data fra den nationale evaluering af Lær at leve med kronisk sygdom. 25

28 Sådan udbyder din kommune kurserne Komiteen for Sundhedsoplysning kan hjælpe din kommune med at udbyde kurser. På den måde sikrer du en ensartet og høj kvalitet. du får også gavn af de erfaringer og den viden, som andre har oparbejdet om kurserne gennem årene. For at sikre kvalitet og videndeling er der både nogle formelle krav, som kursusudbydere skal opfylde, og nogle anbefalinger, som du kan læse om i det følgende. Blandt de formelle krav er en licensaftale og uddannelse af instruktører. det er samtidig et kvalitetskrav, at alle udbydere følger de kursuskoncepter, som er udviklet. 6 trin til at blive kursusudbyder der er 6 trin, man skal tage for at blive kursusudbyder: 1. Vælg to personer i din organisation. en ansvarlig på forvaltningsniveau og en kontaktperson, der er bindeled mellem Komiteen for Sundhedsoplysning og jer. 2. Kontakt Komiteen for Sundhedsoplysning og bed om at blive godkendt som brugerorganisation. 3. I godkendes af Komiteen for Sundhedsoplysning som brugerorganisation (kursusudbyder). 4. I modtager en elektronisk introduktionspakke, der bl.a. indeholder kursusmanualer samt informations- og evalueringsmaterialer. 5. når I er godkendt, skal I uddanne instruktører. 6. nu er I klar til at udbyde kurser. Licensaftalen når man er godkendt som kursusudbyder, indgår man en årlig licensaftale med Komiteen for Sundhedsoplysning. Licensaftalen forpligter kursusudbyderen til følgende: 1. at anvende programmet i sin helhed, og ikke plukke elementer ud og bruge disse i anden sammenhæng 2. at afrapportere skriftligt om aktiviteter én gang om året til Komiteen for Sundhedsoplysning 26

29 PATIenTUddanneLSe Guide 3. at kvalitetssikre programmet ved at anvende det i overensstemmelse med retningslinjerne for kvalitetssikring. Det indebærer følgende: a. der er altid to instruktører ved hvert kursus b. undervisning varetages af instruktører, der har gennemgået instruktøruddannelsen c. der sker vejledning og certificering af uddannede instruktører d. kursusdeltagerne får lejlighed til at evaluere kurset skriftligt. Uddannelse af instruktører Det er afgørende for kursernes kvalitet, at instruktører er uddannede og certificerede. Derfor skal man som kursusudbyder benytte uddannede instruktører. Uddannelsen kan varetages af Komiteen for Sundhedsoplysning. En instruktør modtager et instruktørcertifikat efter at have ledet to kurser tilfredsstillende. Vi anbefaler, at man også instruktøruddanner den lokale koordinator i brugerorganisationen. Den lokale koordinator kan med sit kendskab til kurset støtte og servicere lokale instruktører samt være praktisk tovholder for kurset. Typisk får en ny brugerorganisation uddannet tre instruktører (den lokale koordinator og to borgere med kronisk sygdom eller pårørende). Herefter rekrutteres nye instruktører primært via grundkurset. Du kan læse mere om instruktøruddannelsen i kapitlet Sådan bliver du instruktør på side 31. Kursusudbyderens ansvar Kursusudbyderen skal udpege en lokal koordinator til at varetage følgende opgaver i forbindelse med kurserne: rekruttere instruktører og kursister udbyde og afholde kurser på grundniveau støtte instruktører efter behov sikre vejledning og certificering af uddannede instruktører tilbyde sine certificerede instruktører vejledning samle og bearbejde evalueringsskemaer fra kursister på grund- og instruktørkurser indberette kursusaktivitet til Komiteen for Sundhedsoplysning én gang årligt arrangere informations- og netværksmøder holde instruktører, kolleger og samarbejdsparter orienteret om nyheder vedrørende kurset undersøge nye samarbejdsmuligheder stå klar i tilfælde af uforudsete hændelser under et kursus fx træde til som instruktør, hvis en af de frivillige instruktører bliver syg. Vi anbefaler, at brugerorganisationen prioriterer således, at den kommunale koordinator har tid nok til at kvalitetssikre kursusudbuddet og gerne ud over, hvad der er anført i de formelle krav ovenfor. 27

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

lær at leve med kronisk sygdom

lær at leve med kronisk sygdom GUIDE TIL patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom GUIDE TIL patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Jeg har været utrolig glad for de mange nye input nogle vidste jeg besked om i forvejen

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Guide til. Lær at leve med kronisk sygdom

Guide til. Lær at leve med kronisk sygdom Guide til Lær at leve med kronisk sygdom guide til Lær at leve med kronisk sygdom Jeg har været utrolig glad for de mange nye input nogle vidste jeg besked om i forvejen jeg fik bare aldrig ført dem ud

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

2. nationale instruktørdag for. LÆR AT LEVE med kronisk sygdom

2. nationale instruktørdag for. LÆR AT LEVE med kronisk sygdom 2. nationale instruktørdag for LÆR AT LEVE med kronisk sygdom 2. nationale instruktørdag for LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Forfattere: Lea Aasberg og Nicolaj Holm Faber, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

PATIENTUDDANNELSES- PROGRAMMET. Lær at leve med kronisk sygdom. Rapport om pilotafprøvning

PATIENTUDDANNELSES- PROGRAMMET. Lær at leve med kronisk sygdom. Rapport om pilotafprøvning !!!!!!!! PATIENTUDDANNELSES- PROGRAMMET Lær at leve med kronisk sygdom 2005 Rapport om pilotafprøvning Patientuddannelsesprogrammet Lær at leve med kronisk sygdom Rapport om pilotafprøvning, november 2005

Læs mere

DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling

DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling DEN 7. NATIONALE Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom. Middelfart den

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Samarbejde om borgere med hjertesygdom Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Hjerterehabilitering Sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjertekarsygdomme med Region Nordjylland I aftalen stratificeres

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Motivation Factor JobEdu

Motivation Factor JobEdu Kursus i Jobcoaching med Motivation Factor metoden Motivation Factor JobEdu Med Motivation Factor JobEdu arbejder vi fra nutiden mod fremtiden. Vi ser muligheder frem for begrænsninger. Vi fastsætter mål

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle

dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at fremme Motion for alle Motion på Recept Bundlinjen Vi taber rigtig mange menneskelige ressourcer på grund af dårlig fysisk form og stillesiddende livsstil det gælder på individ- og befolkningsniveau Vi bør som samfund søge at

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

PATIENTER SOM UNDERVISERE

PATIENTER SOM UNDERVISERE PATIENTER SOM UNDERVISERE - i praksis Anne Marie Rieffestahl, konceptansvarlig Judit Vibe Madsen, konceptansvarlig CEKU den 27.5.2015 Netværksarrangement ViBIS Konceptet: Patienter som undervisere Baggrund:

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen VELLYKKET ALDRING Kompetenceudvikling, hvor forskning og praksis spiller sammen med erfaringer fra Fokusskifte Mål Det er målet at omsorgssystem og medarbejdere understøtter mestring, hjælp til selvhjælp

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke A. FORMÅL Formålet er først og fremmest, at opkvalificere et antal fungerende flugtskydningsinstruktører, så de kan udøve praktisk instruktion i haglskydning.

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere