Lær at leve med kronisk sygdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lær at leve med kronisk sygdom"

Transkript

1 Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom. Rapporten viser både data for kursister, der har gennemført et kursus, og kursister der er frafaldet et kursus 1. De kommunale indberetninger viser, at i alt 735 kursister har deltaget på et kursus i løbet af Heraf gennemførte 562 kursister kurset, mens 173 faldt fra. Denne rapport er baseret på evalueringer fra en spørgeskemaundersøgelse, hvor gennemførende kursister samt 69 frafaldende kursister har besvaret et spørgeskema. Det svarer til en besvarelsesprocent på i alt 78,5 %. Svarprocenten for de kursister, der har gennemført et kursus, er 90,4 %, mens den for de frafaldne er 39,9 %. Evalueringerne er opgjort i frekvenser fra disse spørgeskemaer. Rapporten kan bl.a. bruges til at sammenligne data fra kurserne i kommunen med disse samlede nationale data. 1 Kursister har gennemført et kursus, hvis de har deltaget på mindst 4 af de 6 moduler. 2 Summen på respondenterne varierer fra de enkelte spørgsmål. Dette skyldes, at nogle spørgsmål indeholder såkaldte missings, hvilket vil sige, at de kun er delvist udfyldte. Enkelte spørgsmål har flere svarmuligheder, og derfor vil den samlede sum på dette spørgsmål overskride hhv. 508 for gennemførte og 69 for frafaldne. 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrundsdata... 3 Køn... 3 Alder... 4 Civilstatus... 5 Etnisk baggrund... 6 Uddannelse... 7 Nuværende beskæftigelse... 8 Deltagelse på kurset som del af en jobplan... 9 Årsag til deltagelse på kurset Langvarige/kroniske sygdomme Varighed af sygdom Kursisternes oplevelse af og tilfredshed med kurset Udbytte af kurset Tilfredshedsudsagn Organisering og kvalitetssikring af kurset Opsummering

3 1. Baggrundsdata Køn 1% 25% Mand Kvinde Ubesvaret 74% Figur 1.1. vis fordeling af køn for kursister, der har gennemført et kursus 4% 24% Mand Kvinde Ubesvaret 72% Figur 1.2. vis fordeling af køn for kursister, der er frafaldet et kursus Figur 1.1. og 1.2. viser, at der stort set ikke er forskel på kønsfordelingen blandt de kursister, der hhv. har gennemført eller er faldet fra et kursus i Det ses af figuren, at størstedelen af de gennemførte (74 %) og frafaldne (72 %) kursister var kvinder. 3

4 Alder 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Figur 1.3. vis fordeling af alder for kursister, der har gennemført et kursus Gennemsnitsalderen for kursister, der har gennemført et kursus er 57,2 år. 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Figur 1.4. vis fordeling af alder for kursister, der er frafaldet et kursus Gennemsnitsalderen for kursister, der er frafaldet et kursus er 56,5 år. Figur 1.3. og 1.4. viser, at der er flest kursister i alderen år blandt de gennemførte (29,8 %), mens den største gruppe blandt de frafaldne er de årige (29,4 %). Der ses en mindre andel kursister i alderen år blandt de frafaldne sammenlignet med de gennemførte kursister. Det skal her nævnes, at figuren for de frafaldne dækker over et noget mindre antal kursister end de 4

5 gennemførte. Figuren viser endvidere, at der er færrest kursister i alderen under 35 år eller over 80 år for både gennemførte og frafaldne. Civilstatus 10% 1% 18% 11% 60% Gift/samlevende Fraskilt eller separeret Enlig/single Enke/enkemand Ubesvaret Figur 1.5. vis fordeling af civilstatus for kursister, der har gennemført et kursus 9% 6% 20% 56% Gift/samlevende Fraskilt eller separeret Enlig/single Enke/Enkemand Ubesvaret 9% Figur 1.6. vis fordeling af civilstatus for kursister, der er frafaldet et kursus Figur 1.5. og 1.6. viser, at fordelingen af civilstatus er nogenlunde ens blandt de gennemførte og frafaldne. Flest kursister er gift/samlevende hhv. 60 % af de gennemførte og 56 % af de frafaldne. Tilsvarende er der en nogenlunde lige stor andel af de gennemførte og frafaldne, der er enlige/single (ca. 20 %), fraskilt/separeret (ca. 10 %) eller enke/enkemand (ca. 10 %). En lidt højere andel er ubesvaret blandt de frafaldne (6 %) end blandt de gennemførte (1 %). 5

6 Etnisk baggrund 3% 1% Dansk Anden etnisk baggrund end dansk Ubesvaret 96% Figur 1.7. vis fordeling af etnisk baggrund for kursister, der har gennemført et kursus 4% 3% Dansk Anden etnisk baggrund end dansk Ubesvaret 93% Figur 1.8. vis fordeling af etnisk baggrund for kursister, der er frafaldet et kursus Figur 1.7. og 1.8. viser, at størstedelen af kursisterne er etnisk danske, hhv. 96 % af de gennemførte og 93 % af de frafaldne. delen af deltagere med anden etnisk baggrund end dansk udgør en lille del for både gennemførte (3 %) og frafaldne (4 %) kursister. Der var i alt 20 ud af 580 kursister blandt de gennemførte og frafaldne med anden etnisk baggrund end dansk. Deres etniske baggrund fordeler sig på følgende lande: Tyskland, Sverige, Tyrkiet, Afghanistan, Korea, Somalia, Libanon, Pakistan, Indien, Bosnien, Serbien, Island og Filippinerne. 6

7 Uddannelse Folkeskole, mellemskole, realeksamen ,1 % EFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdomsuddannelser) 15 3,0 % HH/Studentereksamen/HF 15 3,0 % Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK m.m.) ,1 % Kort videregående uddannelse (1-2 år) 81 15,9 % Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) ,9 % Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) 26 5,1 % Ubesvaret 15 3,0 % I alt ,0 % Figur 1.9. Fordeling af uddannelsesbaggrund for kursister, der har gennemført et kursus Folkeskole, mellemskole, realeksamen 17 24,6 % EFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdomsuddannelser) 2 2,9 % HH/Studentereksamen/HF 1 1,4 % Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK m.m.) 11 15,9 % Kort videregående uddannelse (1-2 år) 9 13,0 % Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 21 30,4 % Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) 1 1,4 % Ubesvaret 7 10,1 % I alt ,0 % Figur Fordeling af uddannelsesbaggrund for kursister, der er frafaldet et kursus Figur 1.9. og viser, at den procentvise fordeling af kursisternes uddannelsesbaggrund stort set er den samme for kursister, der har gennemført eller er faldet fra et kursus. Størstedelen af de gennemførte (28,9 %) og de frafaldne (30,4 %) kursister har angivet, at de har en mellemlang videregående uddannelse bag sig. De næststørste uddannelsesgrupper blandt de gennemførte er erhvervsuddannelse (21,1 %), folkeskole/mellemskole/realeksamen (20,1 %) og kort videregående (15,9 %). Ligeledes ser det ud for de frafaldne kursister, idet de næststørste uddannelsesgrupper er folkeskole/mellemskole/realeksamen (24,6 %), erhvervsuddannelse (15,9 %) og kort videregående uddannelse (13,0 %). 7

8 Nuværende beskæftigelse Under uddannelse 3 0,6 % I arbejde 35 6,9 % Sygemeldt 71 14,0 % Flexjob 58 11,4 % Førtidspensionist ,4 % Jobsøgende 14 2,8 % Folkepensionist ,8 % Jobtræning 7 1,4 % Efterløn 28 5,5 % Revalidering 6 1,2 % Kontanthjælpsmodtager 26 5,1 % Anden beskæftigelse 7 1,8 % Ubesvaret 3 0,6 % I alt ,0 % Figur Fordeling af beskæftigelsesbaggrund for kursister, der har gennemført et kursus Under uddannelse 1 1,4 % I arbejde 4 5,8 % Sygemeldt 12 17,4 % Flexjob 3 4,3 % Førtidspensionist 22 31,9 % Jobsøgende 4 5,8 % Folkepensionist 14 20,3 % Jobtræning 0 0,0 % Efterløn 1 1,4 % Revalidering 0 0,0 % Kontanthjælpsmodtager 4 5,8 % Anden beskæftigelse 0 0,0 % Ubesvaret 4 5,8 % I alt ,0 % Figur Fordeling af beskæftigelsesbaggrund for kursister, der er frafaldet et kursus 8

9 Figur og viser, at den største beskæftigelsesgruppe blandt kursister, der har gennemført eller er frafaldet et kursus, er førtidspensionist er (26,4 % for de gennemførte og 31,9 % for de frafaldne) eller folkepensionist er (22,4 % for de gennemførte og 20,3 % for de frafaldne). Den næststørste beskæftigelsesgruppe er sygemeldte, som udgør 14,0 % af de gennemførte og 15,9 % af de frafaldne kursister. De resterende kursister blandt både gennemførte og frafaldne er nogenlunde ligeligt fordelt på de øvrige beskæftigelser. Der er dog flere ubesvarede blandt de frafaldne (5,8 %) end de gennemførte (0,6 %). 7 gennemførte kursister (1,8 %) angav Anden beskæftigelse som: hjemmegående eller selvstændig. Ingen frafaldne kursister angav, at de havde en Anden beskæftigelse. Deltagelse på kurset som del af en jobplan 2% 11% Nej Ja Ubesvaret 87% Figur vis fordeling af deltagelse som del af en jobplan for kursister, der har gennemført et kursus 9

10 4% 6% Nej Ja Ubesvaret 90% Figur vis fordeling af deltagelse som del af en jobplan for kursister, der har gennemført et kursus Figur og viser, hvorvidt de gennemførte og frafaldne kursister deltog på kurset som en del af deres jobplan. Langt størstedelen af hhv. de gennemførte (87 %) og frafaldne (90 %) kursister angav Nej til, at de deltog på kurset som en del af en jobplan. Dog ses det, at lidt flere af de gennemførte kursister angav Ja (11 %) sammenlignet med de frafaldne (4 %). Og omvendt ses det, at der var flere ubesvarede blandt de frafaldne kursister end blandt de gennemførte. 10

11 Årsag til deltagelse på kurset 6% 3% 1% Har kronisk sygdom Har kronisk sygdom og er pårørende Er pårørende til en med kronisk sygdom Ubesvaret 90% Figur vis fordeling af årsag til kursusdeltagelse for kursister, der har gennemført et kursus 1% 3% 3% Har kronisk sygdom Har kronisk sygdom og er pårørende Er pårørende til en med kronisk sygdom Ubesvaret 93% Figur vis fordeling af årsag til kursusdeltagelse for kursister, der er frafaldet et kursus Figur og viser, at langt størstedelen af kursisterne blandt både gennemførte (90,0 %) og frafaldne (93,0 %) har deltaget på kurset, fordi de selv har en langvarig/kronisk sygdom. Derudover ses det, at der procentvis er lidt flere kursister blandt de gennemførte (6 %), der har en langvarig/kronisk sygdom og er pårørende, sammenlignet med de frafaldne (1 %). 3 % af hhv. de gennemførte og frafaldne kursister angav, at de var pårørende til en med langvarig/kronisk sygdom. 11

12 Langvarige/kroniske sygdomme Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv Gigtsygdom ,8 % Ryg- og nakkelidelser ,6 % Fibromyalgi 49 9,6 % Knogleskørhed 29 5,7 % Smerter i bevægeapparatet 14 2,7 % Piskesmæld/diskusprolaps 13 2,6 % Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 12 2,4 % Nervesygdomme Sclerose 24 4,7 % Parkinson 8 1,6 % Migræne 9 1,8 % Nervebetændelse 6 1,2 % Andre nervesygdomme 21 4,1 % Psykisk lidelse Psykisk lidelse 69 13,6 % Sygdomme i åndedrætsorganer Astma/allergi 42 8,3 % KOL/Lungesygdom 51 10,0 % Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme Diabetes 56 11,0 % Stofskiftesygdom 8 1,6 % Forhøjet blodtryk og/eller kolesterol 13 2,6 % Sygdomme i kredsløbsorganer Hjertesygdom 46 9,0 % Apopleksi (slagtilfælde) 28 5,5 % Cancer Cancer 29 5,7 % Infektionssygdomme Kronisk tarmsygdom 6 1,2 % Sygdomme i urin- og kønsorganer Sygdomme i urin- og kønsorganer 9 1,8 % Anden sygdom Anden sygdom 41 8,0 % Ubesvaret 4 0,8 % Totalt antal respondenter ,0 % 3 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal besvarelser overstige 100 %. 12

13 Figur Fordeling af sygdomme for kursister, der har gennemført et kursus Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv Gigtsygdom 27 39,7 % Ryglidelser 14 20,6 % Fibromyalgi 8 11,8 % Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 6 8,8 % Nervesygdomme Sclerose 3 4,4 % Migræne 1 1,5 % Psykisk lidelse Psykisk lidelse 16 23,5 % Sygdomme i åndedrætsorganer KOL/Lungesygdom 12 17,6 % Astma/allergi 2 2,9 % Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme Diabetes 11 16,2 % Andre ernæringsbetingede sygdomme 3 4,4 % Sygdomme i kredsløbsorganer Hjertesygdom 4 5,9 % Apopleksi (slagtilfælde) 2 2,9 % Andre sygdomme i kredsløbsorganer 3 4,4 % Cancer Cancer 29 3,3 % Anden sygdom Anden sygdom 7 10,3 % Ubesvaret 1 1,5 % Total antal respondenter ,0 % Figur Fordeling af sygdomme for kursister, der er frafaldet et kursus Figur og viser, at kursisternes sygdomsbaggrund for de gennemførte og frafaldne kursister fordeler sig nogenlunde ens på de forskellige sygdomskategorier bortset fra psykiske lidelser. Der er 10 % flere af de frafaldne kursister, der angiver at have en psykisk sygdom sammenlignet med de gennemførte. Den største sygdomsgruppe for gennemførte (34,8 %) og 4 Da kursisterne har haft mulighed for at angive mere end én sygdom, vil det totale antal besvarelser overstige 100 %. 13

14 frafaldne (39,7 %) kursister er gigtsygdom. Kategorien Anden sygdom dækker blandt andet dækker over kursister med mén efter operation eller ulykke og fantomsmerter. Varighed af sygdom Mindre end 1 år 28 5,8 % 1 til 5 år ,4 % 6 til 10 år 90 18,5 % Mere end 10 år ,7 % Ubesvaret 3 0,6 % I alt ,0 % Figur Fordeling af sygdomsvarighed for kursister, der har gennemført et kursus Mindre end 1 år 2 2,9 % 1 til 5 år 22 32,4 % 6 til 10 år 11 16,2 % Mere end 10 år 31 45,6 % Ubesvaret 2 2,9 % I alt ,0 % Figur Fordeling af sygdomsvarighed for kursister, der er frafaldet et kursus Figur og viser, at kun et fåtal af kursisterne (5,8 % af de gennemførte og 2,9 % af de frafaldne) har haft en langvarig/kronisk sygdom i mindre end et år. Flest kursister blandt de gennemførte har haft en langvarig/kronisk sygdom i 1-5 år (37,4 %) eller i mere end 10 år (37,7 %). Ligeledes ser det ud for de frafaldne, idet 45,6 % har haft en langvarig/kronisk sygdom i mere end 10 år og 32,4 % i 1-5 år. Der er således ikke de store forskelle på fordelingen af varighed af sygdom mellem de to grupper. 14

15 2. Kursisternes oplevelse af og tilfredshed med kurset Dette afsnit er udelukkende baseret på evalueringer fra kursister, der har gennemført et kursus, da kursister, der er frafaldet et kursus, ikke er blevet spurgt om det samme. Afsnittet nedenfor omhandler de gennemførte kursisters udbytte og tilfredshed med kurset, mens de frafaldende i stedet er blevet spurgt om årsag til frafald, samt hvornår i kursusforløbet de faldt fra. Udbytte af kurset De gennemførte kursister blev adspurgt om 9 forskellige udsagn vedrørende udbytte af kurset. Følgende tabeller viser, at kursisterne generelt var enige i udsagnene. Jeg er blevet bedre til at nå de mål, jeg sætter mig I høj grad enig 66 13,2 % Enig ,7 % Hverken enig eller uenig ,6 % Uenig 8 1,6 % I høj grad uenig 4 0,8 % Ikke relevant 7 1,4 % Ubesvaret 14 2,8 % Figur 2.1. Figur 2.1. viser, at 70,9 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet om, at de er blevet bedre til at nå de mål, de sætter sig. 22,6 % er hverken enig eller uenig, mens 2,4 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 1,4 % angiver, at udsagnet ikke er relevant. 15

16 Jeg har lært at arbejde med problemløsning I høj grad enig ,4 % Enig ,9 % Hverken enig eller uenig 64 12,8 % Uenig 8 1,6 % I høj grad uenig 5 1,0 % Ikke relevant 11 2,2 % Ubesvaret 11 2,2 % Figur 2.2. Figur 2.2. viser, at 80,3 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at de har lært at arbejde med problemløsning. 12,8 % er hverken enige eller uenige, 2,6 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 2,2 % angiver, at udsagnet ikke er relevant. Jeg har lært at anvende forskellige teknikker (fx afledning, afspænding, fantasirejse og positiv tænkning) I høj grad enig ,2 % Enig ,9 % Hverken enig eller uenig 76 15,2 % Uenig 5 1,0 % I høj grad uenig 3 0,6 % Ikke relevant 10 2,0 % Ubesvaret 11 2,2 % Figur 2.3. Figur 2.3. viser, at 79,1 % er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 15,2 % angiver, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet. Få kursister, i alt 1,6 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 2,0 % finder ikke udsagnet relevant. 16

17 Jeg har fået sundere madvaner I høj grad enig 28 5,6 % Enig ,6 % Hverken enig eller uenig ,3 % Uenig 45 9,0 % I høj grad uenig 10 2,0 % Ikke relevant 27 5,4 % Ubesvaret 26 5,2 % Figur 2.4. Figur 2.4. viser, at 30,2 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i udsagnet om, at de har fået sundere madvaner, mens 48,3 % hverken er enige eller uenige. 11,0 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 5,4 % af kursisterne angiver, det ikke er relevant. Jeg er blevet bedre til at håndtere problemer i forbindelse med det at være pårørende til en med sygdom I høj grad enig 28 5,6 % Enig ,5 % Hverken enig eller uenig ,0 % Uenig 7 1,4 % I høj grad uenig 6 1,2 % Ikke relevant 98 19,6 % Ubesvaret ,8 % Figur 2.5. Figur 2.5. viser, at 33,1 % er enige eller i høj grad enige i udsagnet om, at de er blevet bedre til at håndtere problemer i forbindelse med det at være pårørende til en med sygdom. Antallet af kursister, der angiver, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet, udgør 20,0 %, mens andelen af kursister, der er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet ligger på 2,6 %. 19,6 % angiver, at udsagnet ikke er relevant og 24,8 % er ubesvaret. 17

18 Jeg er blevet bedre til at håndtere mine symptomer (fx smerte, ubehag, træthed og vanskelige følelser) I høj grad enig 49 9,8 % Enig ,1 % Hverken enig eller uenig ,5 % Uenig 17 3,4 % I høj grad uenig 6 1,2 % Ikke relevant 12 2,4 % Ubesvaret 23 4,6 % Figur 2.6. Figur 2.6. viser, at 58,9 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at de er blevet bedre til at håndtere deres symptomer, mens 29,5 % hverken er enige eller uenige. Under 5 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 2,4 % angiver, at udsagnet ikke er relevant. Jeg er begyndt at bevæge mig mere I høj grad enig 56 11,2 % Enig ,7 % Hverken enig eller uenig ,7 % Uenig 39 7,8 % I høj grad uenig 9 1,8 % Ikke relevant 19 3,8 % Ubesvaret 20 4,0 % Figur 2.7. Figur 2.7. viser, at 51,9 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at de er begyndt at bevæge sig mere, mens 30,7 % hverken er enige eller uenige. 9,6 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Andel af kursister, der ikke finder udsagnet relevant udgør 3,8 %. 18

19 Jeg er blevet bedre til at kommunikere med min læge og andre sundhedsprofessionelle I høj grad enig 27 5,4 % Enig ,9 % Hverken enig eller uenig ,5 % Uenig 40 8,0 % I høj grad uenig 14 2,8 % Ikke relevant 24 4,8 % Ubesvaret 28 5,6 % Figur 2.8. Figur 2.8. viser, at 32,2 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at de er blevet bedre til at kommunikere med deres læge og andre sundhedsprofessionelle. 46,5 % er hverken enige eller uenige i udsagnet, mens kun 7,6 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige. 4,8 % finder udsagnet irrelevant for dem. Jeg er blevet bedre til at kommunikere med familie og venner I høj grad enig 45 9,0 % Enig ,5 % Hverken enig eller uenig ,7 % Uenig 21 4,2 % I høj grad uenig 10 2,0 % Ikke relevant 18 3,6 % Ubesvaret 20 4,0 % Figur 2.9. Figur 2.9. viser, at 47,5 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at de er blevet bedre til at kommunikere med familie og venner. 38,7 % er hverken enige eller uenige i udsagnet, og 6,2 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Andelen af kursister, der angiver, at udsagnet ikke er relevant for dem, ligger på 3,6 %. 19

20 Tilfredshedsudsagn Jeg har tillid til de informationer og anvisninger, som jeg har fået på kurset I høj grad enig ,9 % Enig ,9 % Hverken enig eller uenig 37 7,4 % Uenig 2 0,4 % I høj grad uenig 1 0,2 % Ubesvaret 11 2,2 % Figur Figur viser, at 89,8 % af kursisterne angiver, at de har tillid til de informationer og anvisninger, som de har fået på kurset, mens 7,4 % hverken er enige eller uenige. Under 1 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Instruktørerne har formået at formidle stoffet på en pædagogisk og forståelig måde I høj grad enig ,3 % Enig ,9 % Hverken enig eller uenig 35 7,0 % Uenig 8 1,6 % I høj grad uenig 4 0,8 % Ubesvaret 12 2,4 % Figur Figur viser, at 88,2 % af kursisterne angiver, at de instruktørerne har formået at formidle stoffet på en pædagogisk og forståelig måde, og kun 7,0 % er hverken enige eller uenige i dette. De kursister, der er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, udgør 2,4 %. 20

21 Det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset I høj grad enig ,1 % Enig ,3 % Hverken enig eller uenig 46 9,2 % Uenig 12 2,4 % I høj grad uenig 7 1,4 % Ubesvaret 13 2,6 % Figur Figur viser, at 84,4 % af kursisterne angiver, at det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset, og 9,2 % angiver, at de hverken er enige eller uenige i dette. Andelen af de kursister, der er uenige eller i høj grad uenige i dette udsagn udgør 3,8. Det var en fordel, at instruktørerne på kurset selv lever med en langvarig/kronisk sygdom I høj grad enig ,7 % Enig ,3 % Hverken enig eller uenig 39 7,8 % Uenig 5 1,0 % I høj grad uenig 3 0,6 % Ubesvaret 13 2,6 % Figur Figur viser, at 88,0 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at det er en fordel, at instruktørerne på kurset selv lever med en langvarig/kronisk sygdom. 7,8 % er hverken enig eller uenig, mens blot 1,6 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 21

22 Indholdet i kurset var meget relevant for min situation I høj grad enig ,5 % Enig ,9 % Hverken enig eller uenig 83 16,6 % Uenig 11 2,2 % I høj grad uenig 5 1,0 % Ubesvaret 14 2,8 % Figur Figur viser, at 77,4 % angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at indholdet i kurset var meget relevant for deres situation. 16,6 % er hverken enig eller uenig, mens 3,2 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Instruktørerne var dygtige og velforberedte I høj grad enig ,7 % Enig ,5 % Hverken enig eller uenig 25 5,0 % Uenig 5 1,0 % I høj grad uenig 6 1,2 % Ubesvaret 13 2,6 % Figur Figur viser, at 90,2 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at instruktørerne var dygtige og velforberedte. 5,0 % er hverken enige eller uenige i udsagnet, og 2,2 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 22

23 Jeg havde en god dialog med mine medkursister på kurset I høj grad enig ,9 % Enig ,5 % Hverken enig eller uenig 33 6,6 % Uenig 7 1,4 % I høj grad uenig 0 0,0 % Ubesvaret 13 2,6 % Figur Figur viser, at 89,4 % er enige eller i høj grad enige i, at de havde en god dialog med deres medkursister på kurset, mens 6,6 % angiver, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet. Få kursister, i alt 1,4 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktørerne I høj grad enig ,5 % Enig ,9 % Hverken enig eller uenig 48 9,6 % Uenig 10 2,0 % I høj grad uenig 7 1,4 % Ubesvaret 13 2,6 % Figur Figur viser, at 84,4 % af kursisterne angiver, at svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktørerne. 9,6 % angiver, at de hverken er enige eller uenige i udsagnet, mens andelen af de kursister, der er uenige eller i høj grad uenige i dette udsagn udgør 3,4 %. 23

24 Jeg havde en god dialog med instruktørerne på kurset I høj grad enig ,9 % Enig ,5 % Hverken enig eller uenig 44 8,8 % Uenig 5 1,0 % I høj grad uenig 2 0,4 % Ubesvaret 12 2,4 % Figur Figur viser, at 87,4 % af kursisterne angiver, at de er enige eller i høj grad enige i, at de havde en god dialog med instruktøren på kurset, og 8,8 % er hverken enige eller uenige i dette. De kursister, der er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet udgør 1,4 %. Jeg vil fortælle andre, at kurset er godt I høj grad enig ,9 % Enig ,7 % Hverken enig eller uenig 56 11,2 % Uenig 9 1,8 % I høj grad uenig 4 0,8 % Ubesvaret 13 2,6 % Figur Figur viser, at 83,6 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at de vil fortælle andre, at kurset er godt. 11,2 % er hverken enige eller uenige i udsagnet, og 2,6 % angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 24

25 Hvor tilfreds har du været med kursuslokalet? Meget tilfreds ,9 % Tilfreds ,5 % Hverken tilfreds eller utilfreds 54 10,8 % Utilfreds 18 3,6 % Meget utilfreds 6 1,2 % I alt ,0 % Figur Figur viser, at 84,4 % er meget tilfredse eller tilfredse med kursuslokalet, mens 10,8 % angiver, at de hverken er tilfredse eller utilfredse. 4,8 % er meget utilfredse eller utilfredse med kursuslokalet. I hvilket tidsrum vil du helst være på kursus? Formiddag (mellem 9-12) ,8 % Eftermiddag (mellem 12-17) ,4 % Aften (mellem 17-20) 39 7,8 % I alt ,0 % Figur Figur viser, at 51,8 % helst vil på kursus om formiddagen, 40,4 % helst vil om eftermiddagen, mens mindre end 10 % ønsker at kurset afholdes om aftenen. 25

26 Hvor tilfreds har du samlet set været med kurset Lær at leve med kronisk sygdom? Meget tilfreds ,1 % Tilfreds ,1 % Hverken tilfreds eller utilfreds 51 10,2 % Utilfreds 8 1,6 % Meget utilfreds 2 0,4 % Ubesvaret 3 0,6 % I alt ,0 % Figur Figur viser, at 87,2 % af kursisterne samlet set er meget tilfredse eller tilfredse med kurset Lær at leve med kronisk sygdom. 10,2 % er hverken tilfredse eller utilfredse, mens under 2 % angiver, at de er meget utilfredse eller utilfredse med kurset. 26

27 3. Organisering og kvalitetssikring af kurset Dette afsnit omhandler kursisternes vurdering af kursets organisering. Afsnittet er struktureret således, at der først præsenteres frekvenser ud fra gennemførte kursisters evalueringer efterfulgt af frekvenser for de frafaldne. Opdelingen skyldes, at de kursister, der har gennemført og er frafaldet et kursus, ikke er blevet spurgt om det samme. Alle kursister er blevet bedt om at besvare det sidste spørgsmål vedrørende forventningsafstemning. Besvarelser fra kursister, der har gennemført Lær at leve med kronisk sygdom Har du haft fravær i forbindelse med kursusforløbet? Ja - 1 gang ,5 % Ja - 2 gange 60 12,0 % Nej ,4 % Ubesvaret 15 3,0 % I alt ,0 % Figur 3.1. Fordeling af fraværsmønster for kursister, der har gennemført et kursus Figur 3.1. viser, at 36,5 % har haft fravær i forbindelse med kurset én gang i løbet af de 6 moduler. 48,4 % af kursisterne angiver, at de ikke har haft fravær i løbet af kurset. Hvad var årsagen til fraværet? Sygdom ,9 % Ferie 33 13,0 % Jeg havde ikke tid 14 5,5 % Jeg havde ingen transportmulighed 4 1,6 % Jeg var for træt/uoplagt 21 8,3 % Kurset levede ikke op til mine forventninger 0 0,0 % Jeg skulle til lægen/hospitalet/til kontrol eller lignende 33 13,0 % Anden årsag 64 25,3 % Ubesvaret 14 5,5 % I alt ,0 % 27

28 Figur 3.2. Fordeling af fraværsårsager for kursister, der har gennemført et kursus Knap 40 % angiver, at årsagen til fravær var på grund af sygdom. Den næst-hyppigste årsag til fravær var anden årsag, som dækker over indlæggelse på hospitalet, arbejde eller begivenheder med familie eller venner. Derudover angav hhv. 13 % af kursisterne, at de var på ferie, og 13 % skulle til lægen. Hvordan kommer du til kursusstedet? Jeg kører selv i bil ,7 % Jeg bliver kørt i bil af familie/ven eller lignende 13 2,6 % Jeg kører i tog eller bus 49 9,9 % Jeg cykler 48 9,7 % Jeg går 65 13,1 % Jeg kører med handicapkørsel eller lignende 67 13,5 % Jeg kører på knallert/scooter/crosser 5 1,0 % På anden måde 16 3,2 % Ubesvaret 9 1,8 % I alt ,0 % Figur 3.3. Fordeling af transportmuligheder til kurset for kursister, der har gennemført et kursus Figuren viser, at stort set alle selv transporter sig til kursusstedet, størstedelen i bil (56,7 %). Kursister, der har svaret på anden måde, er kommet til kurset med taxa eller ved kørsel med anden kursist. 28

29 Hvor har du fået kendskab til kurset? Via en annonce i den lokale avis ,3 % Hos lægen 39 7,8 % På hospitalet 5 1,0 % Hos en privatpraktiserende fysioterapeut/ergoterapeut 9 1,8 % På kommunen 56 11,3 % På kommunens hjemmeside 19 3,8 % På hjemmesiden 9 1,8 % På biblioteket 7 1,4 % Gennem en ven/bekendt 51 10,3 % Andet sted ,1 % Ubesvaret 9 1,8 % I alt ,0 % Figur 3.4. Overblik over kilde til kendskab til kurset for kursister, der har gennemført et kursus Den hyppigste kilde til kendskab til kurset er annonce i den lokale avis, nemlig 48,3 % af kursisterne. Størsteparten af de kursister, der har svaret andet sted, har fået kendskab til kurset via kompetencecenter, livsstilssygeplejerske, et andet kursus eller på et lokalt sundhedscenter. Andre har fået kendskab til kurset via sagsbehandler eller på apoteket. Besvarelser fra kursister, der er faldet fra Lær at leve med kronisk sygdom Hvor mange moduler har du deltaget i? 1 modul 23 34,8 % 2 moduler 23 34,8 % 3 moduler 20 30,3 % I alt ,0 % Figur 3.5. Fordeling af frafaldstidspunkt for kursister, der er faldet fra et kursus Blandt de kursister der er frafaldet kurset har 34,8 % deltaget på 1 modul, 34,8 % har deltaget på 2 moduler, og 30,3 % deltaget på 3 moduler. 29

30 Hvad var årsagen til, at du ikke gennemførte hele kurset? Jeg var for syg til at kunne deltage 18 27,3 % Jeg havde ikke tid 5 7,6 % Kurset levede ikke op til mine forventninger 21 31,8 % Jeg savnede sundhedsfaglige undervisere, fx læger eller sygeplejersker 12 18,2 % Kurset gav mig ingen ny viden 18 27,3 % Kurset gav mig ingen nye redskaber eller færdigheder 14 21,2 % Kurset passede ikke til min situation 10 15,2 % Jeg følte mig ikke tilpas i gruppen 8 12,1 % Der var for lidt tid til at tale sammen 9 13,6 % Jeg havde ingen transportmulighed 0 0,0 % Anden årsag 30 45,5 % Ubesvaret 1 1,5 % I alt ,0 % Figur 3.6. Fordeling af fraværsårsager for kursister, der er faldet fra et kursus Der er procentvis flest, der angiver, at kurset ikke levede op til deres forventninger (31,8 %), eller at de var for syge til at kunne deltage (27,3 %), som årsager til at de ikke gennemførte kurset. Anden årsag dækker over egen sygdom, pårørende sygdom samt aktiviteter som arbejde. Ville du deltage på kurset Lær at leve med kronisk sygdom igen, hvis du fik muligheden? Ja 17 25,8 % Nej 22 33,3 % Måske 18 27,3 % Ubesvaret 9 13,6 % I alt ,0 % Figur 3.7. Fordeling af lyst til at deltage på kurset Lær at leve med kronisk sygdom igen, hvis de fik tilbudt muligheden. 33,3 % angiver, at de ikke er interesserede i at deltage i Lær at leve med kronisk sygdom igen, mens 25,8 % gerne vil deltage, hvis de fik muligheden og 27,3 % vil måske deltage. 30

31 Besvarelser fra kursister, der har gennemført og er frafaldet Lær at leve med kronisk sygdom Var kurset som du forventede, på baggrund af den information du havde fået forud for kursets start? Nej 69 13,9 % Ja ,4 % Ved ikke 79 15,9 % Ubesvaret 19 3,8 % I alt ,0 % Figur 3.8. Fordeling af de gennemførte kursisters forventning til kurset, på baggrunds af den information de havde fået forud for kursets start Størstedelen af de gennemførte kursister (66,4 %) angiver, at kurset var, som de forventede på baggrund af den information, de havde fået forud for kursets start. 13,9 angiver, at kurset ikke var som forventet, mens 15, 9 % svarer ved ikke, i forhold til om kurset var som forventet. Var kurset som du forventede, på baggrund af den information du havde fået forud for kursets start? Nej 24 34,8 % Ja 28 40,8 % Ved ikke 13 18,8 % Ubesvaret 4 5,7 % I alt ,0 % Figur 3.9. Fordeling af de frafaldne kursisters forventning til kurset, på baggrunds af den information de havde fået forud for kursets start I lighed med de gennemførte kursisters evalueringer syntes størstedelen (40,8 %) af de frafaldne kursister, at kurset var, som de forventede på baggrunds af den information, de havde modtaget forud for kurset. 34,8 % syntes ikke det levede op til forventningerne, mens 18,8 % svarede ved ikke, i forhold til om kurset var som forventet. 31

32 4. Opsummering Ud fra nærværende rapport ses det, at der ikke er de store forskelle i besvarelserne fra de gennemførte og frafaldne kursister. De fleste kursister var danske gifte kvinder med en gennemsnitsalder på omkring 57 år. Derudover havde størstedelen af kursisterne en mellemlang videregående uddannelse, en erhvervsuddannelse eller en folkeskole/mellemskole/realeksamen bag sig. Endvidere var den hyppigste årsag til kursisternes deltagelse på kurset, at de selv havde en langvarig/kronisk sygdom. Kursisterne angav mange forskellige langvarige/kroniske sygdomme, hvoraf størstedelen var gigtsygdomme. Endvidere havde flertallet af kursisterne været langvarig/kronisk syge i mere end 10 år. Spørgeskemaet var opbygget således, at sidst i spørgeskemaet blev gennemførte og frafaldne kursister adspurgt til forskellige områder. De gennemførte kursister blev spurgt til deres udbytte og tilfredshed med kurset, hvor størstedelen af kursisterne angav positive og tilfredse tilbagemeldinger. Derudover blev de kursister, der havde gennemført et kursus, spurgt om, hvorledes de har fået kendskab til kurset, hvoraf størstedelen angav via annonce i den lokale avis. De frafaldne kursister blev i stedet spurgt om, hvornår i kursusforløbet de faldt fra samt om årsagen til, at de ikke gennemførte kurset. Begge grupper blev adspurgt til årsag til fravær fra kurset. Den hyppigste fraværsårsag, blandt de gennemførte kursister, var sygdom, mens de frafaldne kursister primært angav fraværsårsager som sygdom, eller at kurset ikke levede op til deres forventninger. Endvidere blev begge grupper spurgt om, hvorvidt kurset var som forventet på baggrund af den information, de havde fået forud for kurset. Både gennemførte og frafaldne kursister angav, at kurset var som forventet på baggrund af den information, de havde fået forud for kurset. 32

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2013 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 1020 kursister

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2008 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af LÆR AT LEVE med kronisk sygdom.

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 662 kursister

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015.

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015.

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2008. De kommunale indberetninger fra 2008 viste, at omkring 1800 kursister havde deltaget på Lær at

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning...

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune HOLD 1, efterår 2013 Baggrundsvariable Kønsfordeling Aldersfordeling Mand 5 Indtast din alder 66 Kvinde 5 2 4 6 8 10

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2016

KRONISKE SMERTER 2016 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Evaluering af Aktiv med kronisk sygdom INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Datagrundlag... 2 Kursisternes baggrund... 2 Kursisternes brug af de tillærte redskaber... 4 Kursisternes

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over gennemførte kursister i september-december 2007 De følgende figurer viser de første landsdækkende tal fra evalueringerne af Patientuddannelse

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune 2016 Vejen Kommune Jette Holmgaard, Koordinator Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Evaluering af patientuddannelserne i Vejen Kommune 2015 Lær at tackle kroniske smerter - Lær at tackle

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2015

KRONISKE SMERTER 2015 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller flere

Læs mere

ANGST OG DEPRESSION 2015

ANGST OG DEPRESSION 2015 LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 GENNEMFØRTE KURSISTER ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014

En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 En undersøgelse af SRP/SSO- forløb i gymnasiet 2014 Udarbejdet af: Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Adresse: Vibevej 31 2400 København NV Kontakt: Maria Hansen maria@dgsnet.dk Dato: 21-03- 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder

Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Danskerne undervurderer massivt deres folkepensionsalder Med regeringens 2025-plan lægges der op til at forhøje danskernes efterløns- og folkepensionsalder med et halvt år fra 2025. Men kender danskerne

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus A06-03, 03, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, marts 2006. PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset giver praktiske

Læs mere

Job & Kompetencecenter Vest

Job & Kompetencecenter Vest Jobkurs Job & Kompetencecenter Vest Total evalueringsrapport for Jobkurs 1. 9. - 31. 1. 213 Antal besvarelser: 62 Denne undersøgelse har i alt 62 respondenter. Undersøgelsen blev gennemført i perioden

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Køn Kvinder: 63 % Mænd:37% Alder: Ældste: 79 år Yngste: 36 år Gennemsnit: 65 år Fordeling på Diagnoser: Hjertekarsygdom 7 pct.;

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Tabelrapport for SIP 1 Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Indledning Denne tabelrapport er udarbejdet i forbindelse med Danmarks Evalueringsinstituts evaluering

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013 Dataanalyse Af Joanna Phermchai-Nielsen Workshop d. 18. marts 2013 Kroniske og psykiske syge borgere (1) Sygdomsgrupper: - Kroniske sygdomme: Diabetes Hjertekarsygdomme Kroniske lungesygdomme Knogleskørhed

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

1. DELTAGEREVALUERING AF HJERTE FORLØB. Kære deltager. Din mening tæller!

1. DELTAGEREVALUERING AF HJERTE FORLØB. Kære deltager. Din mening tæller! 1. DELTAGEREVALUERING AF HJERTE FORLØB Kære deltager Din mening tæller! Vi har brug for at høre om din oplevelse med det forløb du netop har været igennem hos os i Guldborgsund Rehabilitering. På den måde

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

3.5 Planlægningsområde Byen

3.5 Planlægningsområde Byen 3.5 Planlægningsområde Byen I planlægningsområde Byen indgår Frederiksberg Kommune og de københavnske bydele Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By, Nørrebro, Vanløse og Østerbro samt hospitalerne Bispebjerg

Læs mere

3.6 Planlægningsområde Syd

3.6 Planlægningsområde Syd 3.6 Planlægningsområde Syd I planlægningsområde Syd indgår kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk, de københavnske bydele Amager Vest, Amager

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen.

Der har været 853 invalidepensioneringer i 2001-2011. I figur 1 ses fordelingen af årsager til invaliditet ud fra hoveddiagnosen. 8. april 2013 KHE ÅRSAGER TIL INVALIDITET I 2001-2011 Formålet med undersøgelsen er at belyse hvilke sygdomme, der ligger bag tilkendelserne af invalidepension i perioden 2001-2011. Invalidepension kan

Læs mere

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom 49 % af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf. 46 11 00 00 Fax 46 11 00 11 rudersdal@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Åbningstid Mandag-onsdag kl.

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige respondenter: 676 Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Vægtning: Data er ikke vægtet Om læsning af tabellerne: Kolonnen " " angiver fordelingen

Læs mere